Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012

2 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Navn naturvejleder: Katrine Lewinsky Moestrup Navn arbejdsgiver: Ove Sørensen Arbejdssted: Vejle Museum Adresse: Spinderigade 11E Postnummer/By: 7100 Vejle Kort resumé af årets vigtigste begivenheder: Kort til kulturhistorien et pilotprojekt for skoler I foråret 2012 afvikledes samarbejdsprojektet Kort til Kulturhistorien. Tre klasser fra to kommunale skoler indgik i projektet, hvor undervisningen blev flyttet ud i skolernes lokalområde. Undervisningen tog udgangspunkt i områdernes natur- og kulturhistoriske spor eks. gravhøje, diger, skove m.m. De to skoler fulgte to forskelligt tilrettelagt forløb; et o-løb og en cykeltur. Undervejs skulle en række mindre opgaver løses undervejs. Baggrunden for projektet var at give lærer og elever redskaber til selv at gå på jagt efter spor i deres lokalområde. Samtidig var formålet at få museet ud til de skoler, som ellers ikke ville bruge museet pga. transportproblemer. Både lærer og elever har evalueret positivt på dagen og projektet, som bliver uddybet nemmere senere i rapporten. Foto 1: Skuespil ved en gravhøj fra bronzealderen. Foto 2: På orienteringsløb i Engelsholm Skov. Foto 3: Cykeltur til middelalderligt voldsted. Skolernes motionsdag 2012 Jeg indgik i efteråret 2012 i et samarbejde med Vejle Kommunes Sundhedsafdeling og Naturstyrelsen Trekanten om at lave et tilbud til udskolingen på Skolernes Motionsdag. Tilbuddet blev bygget op om Engelsholm Skov og slot og den kærlighedshistorie, der hører til området. Tycho Brahes søster, Sophie Brahe, boede på slottet i Renæssancen og var gift med ejeren, der var alkymist. Ca. 100 elever fra udskolingen fra en nærliggende deltog. O-løbet bestod af en række bemandende og ubemandede poster med forskellige opgaver. Opgaverne havde alle udgangspunkt i områdets historie og bestod af forskellige samarbejdsøvelser. Eksempelvis skulle eleverne samarbejde om af fylde et hullet rør med 2

3 vand, så en jordklode deri kunne komme ud af toppen jf. foto: 6. Teksten lød I Renæssancen troede man, at jordkloden var centrum i universet. Man troede at solen kredsede rundt om jorden. En forsker fra Italien ved navn Galileo Galilei opdagede at dette ikke passede, men at jorden kredser rundt om solen. Da kirken fik dette at vide, blev Galileo sat i husarrest og forlod ikke sit hjem før sin død ni år senere. Først i år 2000 undskyldte den katolske kirke for denne handling. Eleverne var med ideen og dagen var en succes. En gentagelse i 2013 er ikke utænkeligt. Foto 4: Intro til dagen i Engelsholm skov. Foto 5: Samarbejdsøvelse. Foto 6: Jordkloden flyttes. På sporet af nisse Pok naturen set igennem en nisses øjne I december 2012 udbød jeg seks forløb til børnehaverne i Vejle Kommune. Forløbet hed På sporet af nisse Pok naturen set igennem en nisses øjne. Forløbene var bygget op omkring et besøg i børnehaven, hvor der igennem snak og leg blev talt om naturen. Forløbet starterede indenfor, hvor vi legede/talte om hvor nissen bor, hvad han spiser samt hvem hans venner/fjender er. Børnene fik at vide at nissen havde tabt sin store nissebog udenfor, og børnene skulle hjælpe med at finde den. Efterfølgende gik vi ud på legepladsen/nærliggende skov, hvor der blev ledt efter små dyr. Dyrene hjalp med spor, så børnene til sidst fandt en kurv, hvori nissens bog lå. Baggrunden for forløbene var at skabe et tilbud til en målgruppe, der kan have svært ved at nå naturvejlederens tilbud på et tidspunkt af året, hvor naturen kan være svært tilgængelig. Foto 7: Vi taler om nissens venner. Foto 8: Vi finder dyr udenfor. Foto 9: Vi taler med ravnen Ragnhild. Delmål 1: Bedre formidling af Vejleegnens natur og kulturhistorie gennem partnerskab. Der har været et tæt samarbejde med Vingsted Historiske Værksted igennem udvikling af offentlige arrangementer eks. Magt og mystik en fortælledag i jernaldermiljøet og Med fuld fart på på Naturens Dag i jernalderen. Derudover en del undervisning i madlavning i jernaldermiljøet med fokus på folkeskolernes mellemtrin. I forbindelse med udgravningerne i Jelling har jeg sammen med VejleMussernes arkæologer lavet en ny type ture, hvori deltagerne møder en arkæolog og en viking. I et samarbejde med naturvejleder Peer Høgsberg, Vingstedcenteret, har jeg set på udviklingen af kultur- og naturhistoriske kanoture på Vejle Å med afviklingen af et konkret arrangement i efteråret Som beskrevet ovenfor har jeg igennem et samarbejde med Naturstyrelsen Trekanten og Vejle Kommunes Sundhedsafdeling udviklet et koncept for udskolingen på Skolernes Motionsdag. 3

4 Delmål 2: Udvikle og formidle hidtil oversete naturoplevelser. Jeg har i samarbejde med to skoler afprøvet muligheden for at flytte undervisningen ud i skolernes nærområder. Fokus har ligget på de kultur- naturhistoriske spor som de skolers nærområde gemmer på. Eks. Egtved Skole hvor vi på cykler bl.a. besøgte et voldsted fra middelalderen og gravhøje fra oldtiden. Firehøjskolen så på hulveje, gamle nøddehaver, diger m.m. For en beskrivelse af dagenes opbygning se bilag 1. Derudover er en uddybende rapport udarbejdet om projektet og kan fremsendes efter ønske. Delmål 3: Formidle natursyn fra oldtid til middelalder gennem at være på stedet ude i naturen og følge fodsporene. I 2012 har jeg forsat temaet Kom i historisk god form med vandreture ved vikingetidsbroen i Ravning Enge, til Dronning Gunhilds Mose og i år udvidet med ture i Jelling Skov jf. bilag 2. Kom i historisk god form lægger sig op af aktiviteten Oldtidens landskab Der har med udgangspunkt i det gamle jernbanespor fra Vejle til Bindeballe været en række cykelture, hvor der gøres stop ved herregårde, møller samt spor fra jernalder og vikingetid. Ved Vingsted Historiske Værksted, Museet i Randbøldal og i Engelsholm Skov er der udviklet tre forskellige o-løb, der tager udgangspunkt i områdets historie. Eks. Mordet på Gunhild hvor familier skulle løse gåden på et moseligs død ved Vingsted Historiske Værksted. Disse løb udspringer af aktiviteten Kulturen på spil i naturen. Der har i samarbejde med museet Kongernes Jelling været udviklet på ideen om brugen af Ipads i undervisningen af området ved Jelling Kirke jf. Fra Kilde til Kalk Foto 10: Vandretur i Jelling Skov Foto 11: Bindeballestien Foto 12: Vandretur til Dr. Mose Delmål 4: Udvikle temaet Tidsrejsen fra stamme til stat gennem formidling af naturhistorien fra de første stenalderjægere til middelalderens statsdannelse. I projektet Kort til kulturhistorien havde en af skolerne kronologi som af deres fokus. Lærerne oplevede at eleverne havde svært ved at forholde sig til dette i undervisningen. Derfor byggede jeg dagen op, så eleverne besøgte forskellige tidsperioder i deres lokalområde. Stenalder, bronzealder, vikingetid samt middelalderen. I et samarbejde med Visit Vejle tog cykelturene ud af Bindeballestien sit udgangspunkt i forskellige tidsperioder. På denne måde kom deltagerne på en tidsrejse igennem ådalen. Vingsted Mølle holdt åbent hus i efteråret 2012 og i samarbejde med naturvejleder Peer Høgsberg afvikles to kanoture på Vejle Å. Turene hed Fra mølle til mølle og var med til at fortælle historien om udnyttelsen af vandkraften igennem tiden. Delmål 5: Gennem fælles erfaringer fra de tre institutioner at eksperimentere inddragende og underholdende naturvejledning og historiefortælling ude i de landskaber, hvor historien fandt sted. I forbindelse med min uddannelse til naturvejleder er mit hovedfokus fortælling og det bruges ofte i min naturvejleding. Ved rundvisninger ved højene i Jelling bruges fortælling. Deltagerne møder vikingen Ragnhild som fortæller dem om, hvordan landskabet og byen så ud for 1000 år siden. 4

5 I forbindelse med skoleundervisning i Vingsted Historiske Værksted fortæller jernalderkvinden Hallvig om ofringen af et menneske, der fandt sted lige ved jernaldermiljøet. I Kort til kulturhistorien mødte eleverne Sophie Brahe, der bad dem om hjælp til at finde ingredienserne til medicinen mod pest jf. bilag 3. Delmål 6: Udvikle nye formidlingsaktiviteter, som når ud til flere målgrupper og udvalgte grupper, der normalt ikke kommer ud og oplever kultur- og naturspor i landskabet. I 2012 blev der etableret et samarbejde med Alzheimerforeningen i Trekantsområdet. Igennem aftale med foreningen blev målgruppen i første omgang demente og pårørende, som gerne vil mere ud i naturen. Gennem møde med foreningen og de pårørende blev en tur planlagt. Samtidig tog jeg kontakt til Den Gamle By i Århus, som har stor erfaring med at arbejde med netop denne målgruppe. I efteråret var en gruppe med på tur til broen i Ravning Enge, hvor vi var i ca. to timer. Turen var en positiv lærerig oplevelse for begge parter og samarbejdet fortsætter med planlagte ture i Delmål 7: Vidensdeling af projektets erfaringer og resultater til udvikling af naturvejlederordningen. Jeg har i 2012 deltaget i de lokale netværksmøder i Sønderjylland. Jeg har bidraget til Vejle Kommunes elektroniske børnekulturportal. Dette er kommunes portal til skoler og institutioner, hvor resultater og projekter udbydes og videndeles. Særlige aktiviteter i forbindelse med NVL-ordningen: Jeg har været på kursus 1 og 2 i forbindelse med naturvejlederuddannelsen og har afviklet kursusopgave 1 med besøg af vejleder og studiegruppe. Jeg har været på besøg på min studiegruppes ansættelsessteder og har med undtagelse af en enkelt deltaget i afviklingen af deres kurus 1 opgave. Jeg har indgået et samarbejde med Helle Thuesen, Naturvejleder i Trekantsområdet og min studiegruppe omkring udviklingen og afviklingen af den studietur som hold 25 skal på i Den går i 2013 til Vejle Ådal. Andet: Liste over formidlingsarrangementer: Som beskrevet vedlægges udtræk fra det nye indberetningssystem jf. bilag 4. Eventuelle kommentarer til administrationen: Den 9. maj 2012 blev jeg sygemeldt med arbejdsrelateret stress. Den 20. juni startede jeg på arbejde med 20 timer om ugen for efter en optrapning i timetal at være oppe på 37 timer den 1. oktober Dette har selvfølgelig påvirket antallet af mine arrangementer samt muligheden for udvikling af nye. Jf. bilag 5 ses de planlagte arrangementer og samarbejdsprojekter, som jeg skulle have deltaget i. Bilagsfortegnelse: Bilag 1 - Oversigt over dagenes opbygning i Kort til kulturhistorien. Bilag 2 - Vejle Amts Folkeblad Bilag 3 - Vejle Amts Folkeblad Bilag 4 - Udtræk fra indberetning 2012 Bilag 5 - Planlagte aktiviteter i 2012 som jeg ikke deltog i pga. sygemelding. Rapporten er udfærdiget af: Navn: Katrine Lewinsky Moestrup Dato:

6 Bilag 1 - Oversigt over dagenes opbygning i Kort til kulturhistorien Nørup skole (Nu Firehøjeskolen) På selve dagen mødtes museets naturvejleder med 18 elever fra 5. klasse på Nørup Skole. Efter en snak om dagens program og spor i landskabet cyklede alle ud til et nærliggende skov- og parkområde tilknyttet Engelsholm Slot. Dagens program havde nedenstående form, som holdt tidsmæssigt. DAGENS PROGRAM Kl. 8-9 Kl Kl Kl Kl Kl Kl Vi mødes i klassen. Cykler til Engelsholm skov/park Pause Fortælling og info om kort Orienteringsløb I bålhus. Opfølgning/frokost Vi cykler tilbage til skolen I skoven havde de base i et bålhus, hvor en fortælling om en fortvivlet Sophie Brahe udgjorde det som ledetråd til det efterfølgende stjerneløb. Hun var ulykkelig, da hendes mand var landforvist til det pesthærgede Europa og ville have børnene til at finde et middel imod pest. Dette havde Tycho Brahe i sin tid udarbejdet og børnene skulle nu finde ingredienserne til dette middel, så hun kunne redde sin elskede. Hver post indeholdt et spørgsmål vedr. en af ingredienserne, og posten var placeret ved et kulturhistorisk spor eks. en hulvej, en mindesten, diger, voldgrav m.m. For hver funden post fik eleverne en guldklump af Sophie Brahe. Efter løbets afslutning blev svarende gennemgået, og der blev givet en guldklump for hvert rigtigt svar. Et vinderhold blev fundet og alle cyklede efterfølgende tilbage til skolen. Hjemme udfyldte eleverne et evalueringsskema og dagen efter evaluerede de sammen deres lærere. Den efterfølgende evaluering fra underviser og elever viste, at de havde lært noget om: Historiske navne At tyde kort Om Tycho Brahe og hans forsøg med medicin Om Engelsholm Slot Om skovens spor Om at samarbejde Eleverne lagde desuden vægt på, at det var godt at røre sig fysisk, mens man lærte noget nyt. Både elever og underviser udtrykte, at der havde været en god sammenhæng imellem undervisningen på skolen og afviklingen af selve dagen. Derudover mente læreren at dette forløb sagtens vil kunne indgå i den almindelige undervisning og efterfølgende har kolleger fra skolen brugt orienteringsløbet i undervisningen. Et forløb med orienteringsløb som ovenstående kan med fordel bruges til andre skoler i kommunen. Det er nemt at ændre indholdet i historien til løbet og indholdet i posterne. Det er blevet gjort i et stort orienteringsløb på skolernes motionsdag, hvor omkring 90 elever fra udskolingen var igennem løbet. Her skulle eleverne igennem samarbejdsopgaver ved hver post i stedet for at svare på spørgsmål. Løbet i denne form er dog langt mere krævende i forholdet til antallet af deltagere fra museets side, da hver post skal være bemandet. 6

7 Bilag 1 - fortsat Egtved skole På selve dagen mødte museets naturvejleder med de to 6. klasser på skolen med i alt 41 elever og to lærere. Herefter cyklede de ud i landskabet efter nedenstående program. DAGENS PROGRAM Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Mødes på Egtved skole Cykle til Egtved Kirke Sæt din egen runesten Cykle til de to gravhøje Pause Skuespil ved gravhøjene Cykle til voldstedet Frokost Fangeleg om kongemagten Cykle hjem Første stop var ved Egtved Kirke hvor der i 1863 blev fundet dele af en runesten på kirkegården. Stenen er fra vikingetiden, men kun dele af teksten på stenen er bevaret.den malede, som døde i Svia. Ristede.broder til broder. Denne sten I kirken fik eleverne historien om stenens fund og hvem samt hvorfor man satte runesten i vikingetiden. Derefter fik de et ark, hvorpå de skulle udfylde hullerne i teksten. Eksempelvis: Thorulv rejste denne sten til minde om sin bror Knud den Store, den malede som døde i Svia. Ristede runer han satte ved andre broder til broder. Denne sten er et minde for Knud den Store. Jeppe Arthalf rejste denne sten til minde om sin broder Bjørn år 834. Også kaldt Bjørn den malede, som døde i Svia. Ristede runer han rejste ved andre. Nu er det min tur til at riste runer for broder til broder. Denne sten skal huske os på Bjørn. Hjalte Denne sten er blevet ristet af hans kære broder Erik til minde om den malede, som døde i Svia. Ristede ind i sten til minde om en modig og stærk mand. Ristede ind i sten til minde om en modig og stærk mand. Fra broder til broder. Denne sten blev sat her fordi han døde her og elskede at komme her. Rebecca Derefter gik turen videre mod to gravhøje fra henholdsvis bondestenalderen og bronzealderen, der ligger tæt op af hinanden. Her fik eleverne en fortælling om forskellen på de to perioder og blev derefter inddelt i fire hold. To af holdene skulle lave et lille skuespil med udgangspunkt i bondestenalderen og de to andre hold skulle lave et skuespil med udgangspunkt i bronzealderen jf. bilag. Stykkerne skulle indeholde to scener fra den pågældende periode, en hverdagsscene og en begravelsesscene. Hvert hold fik en kort beskrivelse samt forskellige genstande de kunne bruge til stykket. Efter 15 minutter opførte hver gruppe det lille skuespil for resten af de to klasser, hvor en fra gruppen var udvalgt til fortæller. Efter at skuespillene var opført cyklede de videre til et voldsted fra den sene vikingetid og tidlige middelalder beliggende ned til Vejle Å. De fik historien om uvenskabet imellem Harald Blåtand og hans søn Svend Tveskæg, og blev efterfølgende delt ind i to hold, der bestod af hver sin hær. Nu skulle den ene hær, Harald Blåtands, forsvare voldstedet og den anden hær, Svend Tveskægs, angribe det. Hvert hold fik et farvet bånd, som det gjaldt for modstanderen om at tage. Blev det taget så overgik man til modstanderens hær. Efter et kort strategimøde i hver hær, gik den vilde jagt op og ned af voldstedet. Da legen var afsluttet, blev dagen afrundet og eleverne cyklede hjem. Dagen forløb godt, men der var meget uro pga. de mange elever. Skal forløbet implementeres i samme form, skal der kun deltage en klasse. Eleverne var dog hurtige til at forstå, hvad de forskellige opgaver gik ud på og var engagerede i dem. I modsætning til Nørup Skole havde Egtved Skole mange 7

8 tidsperioder de kom igennem på dagen. Eleverne var ikke fagligt forberedt til dette, da de ikke havde nået at repetere i undervisningen inden dagen. Underviserne erkendte efterfølgende, at de havde været for ambitiøse i forhold til den tid, de havde haft til rådighed. Efter dagen ude i lokalområdet arbejdede eleverne videre med emnet hjemme på skolen, og fik der igennem en opsamling. Ifølge læreren har dagen ude gjort et stort indtryk på eleverne. De har siden talt meget om dagen og om sporene i landskabet. De ser i dag anderledes på spor i naturen end forud for turen. Samtidig blev forløbet mere autentisk og nærværende for eleverne ved at en person fra museet deltog i dagen ude. Lærerne der deltog i forløbet mener helt klart, at dette kan bruges i undervisningen igen. 8

9 Bilag 2 - Vejle Amts Folkeblad

10 Bilag 3 - Vejle Amts Folkeblad

11 Bilag 4 - Udtræk fra indberetning

12 Bilag 4 fortsat 12

13 Bilag 5 - Planlagte aktiviteter i 2012 som jeg ikke deltog i pga. sygemelding. Åbne arrangementer Dato Målgruppe Kommentarer Cykeltur - Vejle-Vingsted retur Familier Samarbejdsprojekt med Visit Vejle Magt og mystik - Vingsted Historiske Værksted Familier Cykeltur - Vingsted mølle til Bindeballekøbmandsgård retur Familier Samarbejdsprojekt med Visit Vejle Cykeltur -På sporet af Vandelgrisen Familier Samarbejdsprojekt med Peer Høgsberg Historisk marked i Randbøldal Familier Hvad hånden former - Vingsted Historiske Værksted Familier Møllemarked i Vejle Familier Hærvejsvandring - etape Voksne Samarbejdsprojekt med Peer Høgsberg Hærvejsvandring - etape Voksne Samarbejdsprojekt med Peer Høgsberg Rundvisning i udgravningerne ved Jelling Voksne Samarbejdsprojekt med Kongernes Jelling Arkæolog for en dag - Vikingemarked i Jelling Børn Samarbejdsprojekt med Kongernes Jelling Rundvisning i udgravningerne ved Jelling Voksne Samarbejdsprojekt med Kongernes Jelling Arkæolog for en dag - Vikingemarked i Jelling Børn Samarbejdsprojekt med Kongernes Jelling Lukkede arrangementer Markedsdagen - madlavning i jernalderen - Rårup skole kl. Markedsdagen - madlavning i jernalderen - Rårup skole kl. O-løb "Mordet i Randbøldal" - Give skole - Randbøldal kl. Festen for det store slag - Rollespil - Dalby skole , kl. Festen for det store slag - Rollespil - Dalby skole kl. Alzheimerforeningen - Natur og demens Demente Samarbejdsprojekt Alzheimerforeningen Festen for det store slag - Rollespil - As Friskole ,5,6. kl. Festen for det store slag - Rollespil - As Friskole ,5,6. kl. Rundvisning ved Ravning broen Voksne Håndværk i jernalderen - Vølvekunst - Købermagergades skole ,5, 6. kl. Madlavning i jernalderen - Lundagerskolen ,6. kl Specialklasser Rundvisning ved Ravning broen Voksne Dagligliv i jernalderen - Gauerslund skole kl. Alzheimerforeningen - Natur og demens Demente Samarbejdsprojekt med Alzheimerforeningen Vingsted Historiske Værksted Vingsted Historiske Værksted Dagligliv i jernalderen - Bredagerskolern kl Dagligliv i jernalderen - Bredagerskolern kl Vejle Museerne - internt arrangement Voksne Vingsted Historiske Værksted Vingsted Historiske Værksted Familien Jærn - Familielejr Familier Familien Jærn - Familielejr Familier Familien Jærn - Familielejr Familier Familien Jærn - Familielejr Familier 13

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 19190/22999 Navn naturvejleder: Nanna Winbladh Navn arbejdsgiver: Landbomuseet Kolding, Fonden Harteværket og Kolding Kommune Arbejdssted: Landbomuseet

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 20652 Naturvejleder: Helen Blegebrønd Holm Arbejdssted: Næstved Kommune Adresse: Rådmandshaven 20 Postnummer/By: 4700 Næstved (Se vejledningen bagerst

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20673 Navn naturvejleder: Navn arbejdsgiver: Arbejdssted: Michael Hansen Øresundsakvariet Øresundsakvariet Adresse: Strandpromenaden 5 Postnummer/By:

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Projekt. Evalueringsrapport

Projekt. Evalueringsrapport Projekt Evalueringsrapport august 2012 - november 2014 Overblik Idé og forarbejde Optakt, s. 3 Ansøgning og tilsagn, s. 3 Organisering Styregruppe, s. 4 Projektleder, s. 4 Arbejdsgrupper, s. 4 På tur med

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23083 Navn naturvejleder: Katrine de Waal Navn arbejdsgiver: Thomas Thulstrup Arbejdssted: Esrum Kloster & Møllegård Adresse: Klostergade 11-12,

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21954 Navn naturvejleder: Kasper Kollerup Nielsen / Carsten Enemark Navn arbejdsgiver: Fjordcentret Arbejdssted: Voer Færgested og hele Norddjurs

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21949 Navn naturvejleder: Rikke Kaas Molin Navn arbejdsgiver: Per Christensen Arbejdssted: Fjordens Dag Adresse: Danmarksgade 10 D Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 19190 Navn naturvejleder: Ole Bech (17. januar 31. oktober), Nanna Winbladh (6. juni 31. december), Thorben Lundø og Nina Sestoft Jensen (Harteværket)

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS 2 BYDELSMØDREPROJEKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 EVALUERINGSMETODE 5 SUCCESKRITERIER OG FORMÅL MED PROJEKTET 5 MÅLGRUPPEN 6-7 2. PROJEKTFORLØBET

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: Navn naturvejleder: Hans Tonnesen Navn nærmeste leder: Andreas Nielsen Arbejdssted: Danske diakonhjem Dalsmark Adresse: Dalsmark 5-13 Postnummer/By:

Læs mere

EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS

EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 4 Evalueringsmetode 5 Succeskriterier og formål med projektet 5 Målgruppen 6-7 2. Projektforløbet 8 Opstart, research og rekrutteringsfasen

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Evaluering af projektet "Det Relationelle Bibliotek"

Evaluering af projektet Det Relationelle Bibliotek Evaluering af projektet "Det Relationelle Bibliotek" - Et projekt på HvidovreBibliotekerne 2012-13 1 1. Evaluering af projektet "Det Relationelle Bibliotek" I det følgende præsenteres resultatet af en

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

En tak bedre. Evalueringsskema. ET AMT I BEVÆGELSE Voksne. Ringkjøbing Amt Sundhedsfremmeafdelingen

En tak bedre. Evalueringsskema. ET AMT I BEVÆGELSE Voksne. Ringkjøbing Amt Sundhedsfremmeafdelingen Evalueringsskema ET AMT I BEVÆGELSE Voksne Til brug for evaluering af projekter der støttes af Ringkjøbing Amts pulje Et amt i bevægelse. 1. Projektets navn: Sted: Kommune: SOSUFORM Social- og sundhedsskolen

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 18195 Naturvejleder: Leif H. Sørensen Arbejdssted: Trente Mølle, Natur-, Miljø og Lokal Agenda 21 Center. Adresse: Trentevej 7, Ny Stenderup, Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 21952 Navn naturvejleder: Lars Borch Navn nærmeste leder: Jane Dupont, Ungdomsringen, Nørregade 77 6.sal, 5100 Odense C Arbejdssted: Ungdomsringen

Læs mere

Evaluering af projekt efter forandringsteorien beskrevet i bogen: VIDEN & VIRKNING en håndbog om dokumentation af frivilligt socialt arbejde.

Evaluering af projekt efter forandringsteorien beskrevet i bogen: VIDEN & VIRKNING en håndbog om dokumentation af frivilligt socialt arbejde. Evaluering af projekt efter forandringsteorien beskrevet i bogen: VIDEN & VIRKNING en håndbog om dokumentation af frivilligt socialt arbejde. af ekstern konsulent, journalist og cand. mag. i kultur og

Læs mere

Rejserapport. Navn: Katrine Winkler Sørensen. Rejsekammerat: Lone Kristensen. Hjem-institution: Viborg Sygeplejeskole

Rejserapport. Navn: Katrine Winkler Sørensen. Rejsekammerat: Lone Kristensen. Hjem-institution: Viborg Sygeplejeskole Rejserapport Navn: Katrine Winkler Sørensen Rejsekammerat: Lone Kristensen Hjem-institution: Viborg Sygeplejeskole Værts-institution/Universitet: Agder Universitet Praktikplads/Hospital: Frivoltun, Grimstad

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 18195 Navn naturvejleder: Leif H. Sørensen Navn nærmeste leder: Formand Bo Petersen Arbejdssted: Trente Mølle, Natur-, Miljø og Lokal Agenda 21

Læs mere

EVALUERING AF BEVÆGELSESKOMPAGNIET RØDOVRE, HVIDOVRE OG KØBENHAVNS KOMMUNE

EVALUERING AF BEVÆGELSESKOMPAGNIET RØDOVRE, HVIDOVRE OG KØBENHAVNS KOMMUNE EVALUERING AF BEVÆGELSESKOMPAGNIET RØDOVRE, HVIDOVRE OG KØBENHAVNS KOMMUNE Foto: Jeppe Carlsen RAPPORT AF HANNE BEBENDORF SCHELLER OG CAMILLA FALDT THOMSEN FOREBYGGELSE- & DOKUMENTATIONSAFDELINGEN, FYSISK

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 21949 Navn naturvejleder: Rikke Kaas Molin Navn arbejdsgiver: Per Christensen Arbejdssted: Fjordens Dag Adresse: Danmarksgade 10 Postnummer/By:

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelse August 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Social- og sundhedsassistentuddannelse i psykiatri nytænkning af organisering og mere fysisk aktivitet = potentiale for et optag?

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20673 Navn naturvejleder: Michael Hansen Navn arbejdsgiver: Øresundsakvariet Arbejdssted: Øresundsakvariet Adresse: Strandpromenaden 5 Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23015 Navn naturvejleder: Navn arbejdsgiver: Arbejdssted: Jakob Kofoed Vendsyssel Historiske Museum Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og Hirtshals

Læs mere

Vollsmose social engagement og outreach eller Vollsmoses rødder jagten på historien

Vollsmose social engagement og outreach eller Vollsmoses rødder jagten på historien Vollsmose social engagement og outreach eller Vollsmoses rødder jagten på historien Evaluering af 5 cases med borgerinvolvering i Vollsmose fra september 2011 til maj 2012 Historisk Catwalk i Vollsmose

Læs mere

Ringe i vandet. Coaching af børn og unge på Nørrebro. Metodehæfte

Ringe i vandet. Coaching af børn og unge på Nørrebro. Metodehæfte Ringe i vandet Coaching af børn og unge på Nørrebro Metodehæfte kolofon Udgivet af: olsensenergy haraldsgade 7 2200 københavn N www.olsensenergy.dk I samarbejde med: haraldsgadekvarterets områdeløft valhalsgade

Læs mere