Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012

2 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Navn naturvejleder: Katrine Lewinsky Moestrup Navn arbejdsgiver: Ove Sørensen Arbejdssted: Vejle Museum Adresse: Spinderigade 11E Postnummer/By: 7100 Vejle Kort resumé af årets vigtigste begivenheder: Kort til kulturhistorien et pilotprojekt for skoler I foråret 2012 afvikledes samarbejdsprojektet Kort til Kulturhistorien. Tre klasser fra to kommunale skoler indgik i projektet, hvor undervisningen blev flyttet ud i skolernes lokalområde. Undervisningen tog udgangspunkt i områdernes natur- og kulturhistoriske spor eks. gravhøje, diger, skove m.m. De to skoler fulgte to forskelligt tilrettelagt forløb; et o-løb og en cykeltur. Undervejs skulle en række mindre opgaver løses undervejs. Baggrunden for projektet var at give lærer og elever redskaber til selv at gå på jagt efter spor i deres lokalområde. Samtidig var formålet at få museet ud til de skoler, som ellers ikke ville bruge museet pga. transportproblemer. Både lærer og elever har evalueret positivt på dagen og projektet, som bliver uddybet nemmere senere i rapporten. Foto 1: Skuespil ved en gravhøj fra bronzealderen. Foto 2: På orienteringsløb i Engelsholm Skov. Foto 3: Cykeltur til middelalderligt voldsted. Skolernes motionsdag 2012 Jeg indgik i efteråret 2012 i et samarbejde med Vejle Kommunes Sundhedsafdeling og Naturstyrelsen Trekanten om at lave et tilbud til udskolingen på Skolernes Motionsdag. Tilbuddet blev bygget op om Engelsholm Skov og slot og den kærlighedshistorie, der hører til området. Tycho Brahes søster, Sophie Brahe, boede på slottet i Renæssancen og var gift med ejeren, der var alkymist. Ca. 100 elever fra udskolingen fra en nærliggende deltog. O-løbet bestod af en række bemandende og ubemandede poster med forskellige opgaver. Opgaverne havde alle udgangspunkt i områdets historie og bestod af forskellige samarbejdsøvelser. Eksempelvis skulle eleverne samarbejde om af fylde et hullet rør med 2

3 vand, så en jordklode deri kunne komme ud af toppen jf. foto: 6. Teksten lød I Renæssancen troede man, at jordkloden var centrum i universet. Man troede at solen kredsede rundt om jorden. En forsker fra Italien ved navn Galileo Galilei opdagede at dette ikke passede, men at jorden kredser rundt om solen. Da kirken fik dette at vide, blev Galileo sat i husarrest og forlod ikke sit hjem før sin død ni år senere. Først i år 2000 undskyldte den katolske kirke for denne handling. Eleverne var med ideen og dagen var en succes. En gentagelse i 2013 er ikke utænkeligt. Foto 4: Intro til dagen i Engelsholm skov. Foto 5: Samarbejdsøvelse. Foto 6: Jordkloden flyttes. På sporet af nisse Pok naturen set igennem en nisses øjne I december 2012 udbød jeg seks forløb til børnehaverne i Vejle Kommune. Forløbet hed På sporet af nisse Pok naturen set igennem en nisses øjne. Forløbene var bygget op omkring et besøg i børnehaven, hvor der igennem snak og leg blev talt om naturen. Forløbet starterede indenfor, hvor vi legede/talte om hvor nissen bor, hvad han spiser samt hvem hans venner/fjender er. Børnene fik at vide at nissen havde tabt sin store nissebog udenfor, og børnene skulle hjælpe med at finde den. Efterfølgende gik vi ud på legepladsen/nærliggende skov, hvor der blev ledt efter små dyr. Dyrene hjalp med spor, så børnene til sidst fandt en kurv, hvori nissens bog lå. Baggrunden for forløbene var at skabe et tilbud til en målgruppe, der kan have svært ved at nå naturvejlederens tilbud på et tidspunkt af året, hvor naturen kan være svært tilgængelig. Foto 7: Vi taler om nissens venner. Foto 8: Vi finder dyr udenfor. Foto 9: Vi taler med ravnen Ragnhild. Delmål 1: Bedre formidling af Vejleegnens natur og kulturhistorie gennem partnerskab. Der har været et tæt samarbejde med Vingsted Historiske Værksted igennem udvikling af offentlige arrangementer eks. Magt og mystik en fortælledag i jernaldermiljøet og Med fuld fart på på Naturens Dag i jernalderen. Derudover en del undervisning i madlavning i jernaldermiljøet med fokus på folkeskolernes mellemtrin. I forbindelse med udgravningerne i Jelling har jeg sammen med VejleMussernes arkæologer lavet en ny type ture, hvori deltagerne møder en arkæolog og en viking. I et samarbejde med naturvejleder Peer Høgsberg, Vingstedcenteret, har jeg set på udviklingen af kultur- og naturhistoriske kanoture på Vejle Å med afviklingen af et konkret arrangement i efteråret Som beskrevet ovenfor har jeg igennem et samarbejde med Naturstyrelsen Trekanten og Vejle Kommunes Sundhedsafdeling udviklet et koncept for udskolingen på Skolernes Motionsdag. 3

4 Delmål 2: Udvikle og formidle hidtil oversete naturoplevelser. Jeg har i samarbejde med to skoler afprøvet muligheden for at flytte undervisningen ud i skolernes nærområder. Fokus har ligget på de kultur- naturhistoriske spor som de skolers nærområde gemmer på. Eks. Egtved Skole hvor vi på cykler bl.a. besøgte et voldsted fra middelalderen og gravhøje fra oldtiden. Firehøjskolen så på hulveje, gamle nøddehaver, diger m.m. For en beskrivelse af dagenes opbygning se bilag 1. Derudover er en uddybende rapport udarbejdet om projektet og kan fremsendes efter ønske. Delmål 3: Formidle natursyn fra oldtid til middelalder gennem at være på stedet ude i naturen og følge fodsporene. I 2012 har jeg forsat temaet Kom i historisk god form med vandreture ved vikingetidsbroen i Ravning Enge, til Dronning Gunhilds Mose og i år udvidet med ture i Jelling Skov jf. bilag 2. Kom i historisk god form lægger sig op af aktiviteten Oldtidens landskab Der har med udgangspunkt i det gamle jernbanespor fra Vejle til Bindeballe været en række cykelture, hvor der gøres stop ved herregårde, møller samt spor fra jernalder og vikingetid. Ved Vingsted Historiske Værksted, Museet i Randbøldal og i Engelsholm Skov er der udviklet tre forskellige o-løb, der tager udgangspunkt i områdets historie. Eks. Mordet på Gunhild hvor familier skulle løse gåden på et moseligs død ved Vingsted Historiske Værksted. Disse løb udspringer af aktiviteten Kulturen på spil i naturen. Der har i samarbejde med museet Kongernes Jelling været udviklet på ideen om brugen af Ipads i undervisningen af området ved Jelling Kirke jf. Fra Kilde til Kalk Foto 10: Vandretur i Jelling Skov Foto 11: Bindeballestien Foto 12: Vandretur til Dr. Mose Delmål 4: Udvikle temaet Tidsrejsen fra stamme til stat gennem formidling af naturhistorien fra de første stenalderjægere til middelalderens statsdannelse. I projektet Kort til kulturhistorien havde en af skolerne kronologi som af deres fokus. Lærerne oplevede at eleverne havde svært ved at forholde sig til dette i undervisningen. Derfor byggede jeg dagen op, så eleverne besøgte forskellige tidsperioder i deres lokalområde. Stenalder, bronzealder, vikingetid samt middelalderen. I et samarbejde med Visit Vejle tog cykelturene ud af Bindeballestien sit udgangspunkt i forskellige tidsperioder. På denne måde kom deltagerne på en tidsrejse igennem ådalen. Vingsted Mølle holdt åbent hus i efteråret 2012 og i samarbejde med naturvejleder Peer Høgsberg afvikles to kanoture på Vejle Å. Turene hed Fra mølle til mølle og var med til at fortælle historien om udnyttelsen af vandkraften igennem tiden. Delmål 5: Gennem fælles erfaringer fra de tre institutioner at eksperimentere inddragende og underholdende naturvejledning og historiefortælling ude i de landskaber, hvor historien fandt sted. I forbindelse med min uddannelse til naturvejleder er mit hovedfokus fortælling og det bruges ofte i min naturvejleding. Ved rundvisninger ved højene i Jelling bruges fortælling. Deltagerne møder vikingen Ragnhild som fortæller dem om, hvordan landskabet og byen så ud for 1000 år siden. 4

5 I forbindelse med skoleundervisning i Vingsted Historiske Værksted fortæller jernalderkvinden Hallvig om ofringen af et menneske, der fandt sted lige ved jernaldermiljøet. I Kort til kulturhistorien mødte eleverne Sophie Brahe, der bad dem om hjælp til at finde ingredienserne til medicinen mod pest jf. bilag 3. Delmål 6: Udvikle nye formidlingsaktiviteter, som når ud til flere målgrupper og udvalgte grupper, der normalt ikke kommer ud og oplever kultur- og naturspor i landskabet. I 2012 blev der etableret et samarbejde med Alzheimerforeningen i Trekantsområdet. Igennem aftale med foreningen blev målgruppen i første omgang demente og pårørende, som gerne vil mere ud i naturen. Gennem møde med foreningen og de pårørende blev en tur planlagt. Samtidig tog jeg kontakt til Den Gamle By i Århus, som har stor erfaring med at arbejde med netop denne målgruppe. I efteråret var en gruppe med på tur til broen i Ravning Enge, hvor vi var i ca. to timer. Turen var en positiv lærerig oplevelse for begge parter og samarbejdet fortsætter med planlagte ture i Delmål 7: Vidensdeling af projektets erfaringer og resultater til udvikling af naturvejlederordningen. Jeg har i 2012 deltaget i de lokale netværksmøder i Sønderjylland. Jeg har bidraget til Vejle Kommunes elektroniske børnekulturportal. Dette er kommunes portal til skoler og institutioner, hvor resultater og projekter udbydes og videndeles. Særlige aktiviteter i forbindelse med NVL-ordningen: Jeg har været på kursus 1 og 2 i forbindelse med naturvejlederuddannelsen og har afviklet kursusopgave 1 med besøg af vejleder og studiegruppe. Jeg har været på besøg på min studiegruppes ansættelsessteder og har med undtagelse af en enkelt deltaget i afviklingen af deres kurus 1 opgave. Jeg har indgået et samarbejde med Helle Thuesen, Naturvejleder i Trekantsområdet og min studiegruppe omkring udviklingen og afviklingen af den studietur som hold 25 skal på i Den går i 2013 til Vejle Ådal. Andet: Liste over formidlingsarrangementer: Som beskrevet vedlægges udtræk fra det nye indberetningssystem jf. bilag 4. Eventuelle kommentarer til administrationen: Den 9. maj 2012 blev jeg sygemeldt med arbejdsrelateret stress. Den 20. juni startede jeg på arbejde med 20 timer om ugen for efter en optrapning i timetal at være oppe på 37 timer den 1. oktober Dette har selvfølgelig påvirket antallet af mine arrangementer samt muligheden for udvikling af nye. Jf. bilag 5 ses de planlagte arrangementer og samarbejdsprojekter, som jeg skulle have deltaget i. Bilagsfortegnelse: Bilag 1 - Oversigt over dagenes opbygning i Kort til kulturhistorien. Bilag 2 - Vejle Amts Folkeblad Bilag 3 - Vejle Amts Folkeblad Bilag 4 - Udtræk fra indberetning 2012 Bilag 5 - Planlagte aktiviteter i 2012 som jeg ikke deltog i pga. sygemelding. Rapporten er udfærdiget af: Navn: Katrine Lewinsky Moestrup Dato:

6 Bilag 1 - Oversigt over dagenes opbygning i Kort til kulturhistorien Nørup skole (Nu Firehøjeskolen) På selve dagen mødtes museets naturvejleder med 18 elever fra 5. klasse på Nørup Skole. Efter en snak om dagens program og spor i landskabet cyklede alle ud til et nærliggende skov- og parkområde tilknyttet Engelsholm Slot. Dagens program havde nedenstående form, som holdt tidsmæssigt. DAGENS PROGRAM Kl. 8-9 Kl Kl Kl Kl Kl Kl Vi mødes i klassen. Cykler til Engelsholm skov/park Pause Fortælling og info om kort Orienteringsløb I bålhus. Opfølgning/frokost Vi cykler tilbage til skolen I skoven havde de base i et bålhus, hvor en fortælling om en fortvivlet Sophie Brahe udgjorde det som ledetråd til det efterfølgende stjerneløb. Hun var ulykkelig, da hendes mand var landforvist til det pesthærgede Europa og ville have børnene til at finde et middel imod pest. Dette havde Tycho Brahe i sin tid udarbejdet og børnene skulle nu finde ingredienserne til dette middel, så hun kunne redde sin elskede. Hver post indeholdt et spørgsmål vedr. en af ingredienserne, og posten var placeret ved et kulturhistorisk spor eks. en hulvej, en mindesten, diger, voldgrav m.m. For hver funden post fik eleverne en guldklump af Sophie Brahe. Efter løbets afslutning blev svarende gennemgået, og der blev givet en guldklump for hvert rigtigt svar. Et vinderhold blev fundet og alle cyklede efterfølgende tilbage til skolen. Hjemme udfyldte eleverne et evalueringsskema og dagen efter evaluerede de sammen deres lærere. Den efterfølgende evaluering fra underviser og elever viste, at de havde lært noget om: Historiske navne At tyde kort Om Tycho Brahe og hans forsøg med medicin Om Engelsholm Slot Om skovens spor Om at samarbejde Eleverne lagde desuden vægt på, at det var godt at røre sig fysisk, mens man lærte noget nyt. Både elever og underviser udtrykte, at der havde været en god sammenhæng imellem undervisningen på skolen og afviklingen af selve dagen. Derudover mente læreren at dette forløb sagtens vil kunne indgå i den almindelige undervisning og efterfølgende har kolleger fra skolen brugt orienteringsløbet i undervisningen. Et forløb med orienteringsløb som ovenstående kan med fordel bruges til andre skoler i kommunen. Det er nemt at ændre indholdet i historien til løbet og indholdet i posterne. Det er blevet gjort i et stort orienteringsløb på skolernes motionsdag, hvor omkring 90 elever fra udskolingen var igennem løbet. Her skulle eleverne igennem samarbejdsopgaver ved hver post i stedet for at svare på spørgsmål. Løbet i denne form er dog langt mere krævende i forholdet til antallet af deltagere fra museets side, da hver post skal være bemandet. 6

7 Bilag 1 - fortsat Egtved skole På selve dagen mødte museets naturvejleder med de to 6. klasser på skolen med i alt 41 elever og to lærere. Herefter cyklede de ud i landskabet efter nedenstående program. DAGENS PROGRAM Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Mødes på Egtved skole Cykle til Egtved Kirke Sæt din egen runesten Cykle til de to gravhøje Pause Skuespil ved gravhøjene Cykle til voldstedet Frokost Fangeleg om kongemagten Cykle hjem Første stop var ved Egtved Kirke hvor der i 1863 blev fundet dele af en runesten på kirkegården. Stenen er fra vikingetiden, men kun dele af teksten på stenen er bevaret.den malede, som døde i Svia. Ristede.broder til broder. Denne sten I kirken fik eleverne historien om stenens fund og hvem samt hvorfor man satte runesten i vikingetiden. Derefter fik de et ark, hvorpå de skulle udfylde hullerne i teksten. Eksempelvis: Thorulv rejste denne sten til minde om sin bror Knud den Store, den malede som døde i Svia. Ristede runer han satte ved andre broder til broder. Denne sten er et minde for Knud den Store. Jeppe Arthalf rejste denne sten til minde om sin broder Bjørn år 834. Også kaldt Bjørn den malede, som døde i Svia. Ristede runer han rejste ved andre. Nu er det min tur til at riste runer for broder til broder. Denne sten skal huske os på Bjørn. Hjalte Denne sten er blevet ristet af hans kære broder Erik til minde om den malede, som døde i Svia. Ristede ind i sten til minde om en modig og stærk mand. Ristede ind i sten til minde om en modig og stærk mand. Fra broder til broder. Denne sten blev sat her fordi han døde her og elskede at komme her. Rebecca Derefter gik turen videre mod to gravhøje fra henholdsvis bondestenalderen og bronzealderen, der ligger tæt op af hinanden. Her fik eleverne en fortælling om forskellen på de to perioder og blev derefter inddelt i fire hold. To af holdene skulle lave et lille skuespil med udgangspunkt i bondestenalderen og de to andre hold skulle lave et skuespil med udgangspunkt i bronzealderen jf. bilag. Stykkerne skulle indeholde to scener fra den pågældende periode, en hverdagsscene og en begravelsesscene. Hvert hold fik en kort beskrivelse samt forskellige genstande de kunne bruge til stykket. Efter 15 minutter opførte hver gruppe det lille skuespil for resten af de to klasser, hvor en fra gruppen var udvalgt til fortæller. Efter at skuespillene var opført cyklede de videre til et voldsted fra den sene vikingetid og tidlige middelalder beliggende ned til Vejle Å. De fik historien om uvenskabet imellem Harald Blåtand og hans søn Svend Tveskæg, og blev efterfølgende delt ind i to hold, der bestod af hver sin hær. Nu skulle den ene hær, Harald Blåtands, forsvare voldstedet og den anden hær, Svend Tveskægs, angribe det. Hvert hold fik et farvet bånd, som det gjaldt for modstanderen om at tage. Blev det taget så overgik man til modstanderens hær. Efter et kort strategimøde i hver hær, gik den vilde jagt op og ned af voldstedet. Da legen var afsluttet, blev dagen afrundet og eleverne cyklede hjem. Dagen forløb godt, men der var meget uro pga. de mange elever. Skal forløbet implementeres i samme form, skal der kun deltage en klasse. Eleverne var dog hurtige til at forstå, hvad de forskellige opgaver gik ud på og var engagerede i dem. I modsætning til Nørup Skole havde Egtved Skole mange 7

8 tidsperioder de kom igennem på dagen. Eleverne var ikke fagligt forberedt til dette, da de ikke havde nået at repetere i undervisningen inden dagen. Underviserne erkendte efterfølgende, at de havde været for ambitiøse i forhold til den tid, de havde haft til rådighed. Efter dagen ude i lokalområdet arbejdede eleverne videre med emnet hjemme på skolen, og fik der igennem en opsamling. Ifølge læreren har dagen ude gjort et stort indtryk på eleverne. De har siden talt meget om dagen og om sporene i landskabet. De ser i dag anderledes på spor i naturen end forud for turen. Samtidig blev forløbet mere autentisk og nærværende for eleverne ved at en person fra museet deltog i dagen ude. Lærerne der deltog i forløbet mener helt klart, at dette kan bruges i undervisningen igen. 8

9 Bilag 2 - Vejle Amts Folkeblad

10 Bilag 3 - Vejle Amts Folkeblad

11 Bilag 4 - Udtræk fra indberetning

12 Bilag 4 fortsat 12

13 Bilag 5 - Planlagte aktiviteter i 2012 som jeg ikke deltog i pga. sygemelding. Åbne arrangementer Dato Målgruppe Kommentarer Cykeltur - Vejle-Vingsted retur Familier Samarbejdsprojekt med Visit Vejle Magt og mystik - Vingsted Historiske Værksted Familier Cykeltur - Vingsted mølle til Bindeballekøbmandsgård retur Familier Samarbejdsprojekt med Visit Vejle Cykeltur -På sporet af Vandelgrisen Familier Samarbejdsprojekt med Peer Høgsberg Historisk marked i Randbøldal Familier Hvad hånden former - Vingsted Historiske Værksted Familier Møllemarked i Vejle Familier Hærvejsvandring - etape Voksne Samarbejdsprojekt med Peer Høgsberg Hærvejsvandring - etape Voksne Samarbejdsprojekt med Peer Høgsberg Rundvisning i udgravningerne ved Jelling Voksne Samarbejdsprojekt med Kongernes Jelling Arkæolog for en dag - Vikingemarked i Jelling Børn Samarbejdsprojekt med Kongernes Jelling Rundvisning i udgravningerne ved Jelling Voksne Samarbejdsprojekt med Kongernes Jelling Arkæolog for en dag - Vikingemarked i Jelling Børn Samarbejdsprojekt med Kongernes Jelling Lukkede arrangementer Markedsdagen - madlavning i jernalderen - Rårup skole kl. Markedsdagen - madlavning i jernalderen - Rårup skole kl. O-løb "Mordet i Randbøldal" - Give skole - Randbøldal kl. Festen for det store slag - Rollespil - Dalby skole , kl. Festen for det store slag - Rollespil - Dalby skole kl. Alzheimerforeningen - Natur og demens Demente Samarbejdsprojekt Alzheimerforeningen Festen for det store slag - Rollespil - As Friskole ,5,6. kl. Festen for det store slag - Rollespil - As Friskole ,5,6. kl. Rundvisning ved Ravning broen Voksne Håndværk i jernalderen - Vølvekunst - Købermagergades skole ,5, 6. kl. Madlavning i jernalderen - Lundagerskolen ,6. kl Specialklasser Rundvisning ved Ravning broen Voksne Dagligliv i jernalderen - Gauerslund skole kl. Alzheimerforeningen - Natur og demens Demente Samarbejdsprojekt med Alzheimerforeningen Vingsted Historiske Værksted Vingsted Historiske Værksted Dagligliv i jernalderen - Bredagerskolern kl Dagligliv i jernalderen - Bredagerskolern kl Vejle Museerne - internt arrangement Voksne Vingsted Historiske Værksted Vingsted Historiske Værksted Familien Jærn - Familielejr Familier Familien Jærn - Familielejr Familier Familien Jærn - Familielejr Familier Familien Jærn - Familielejr Familier 13

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 21956 Navn naturvejleder: Katrine Lewinsky Moestrup Navn arbejdsgiver: Ove Sørensen Arbejdssted: VejleMuseerne Adresse: Spinderigade 11E Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23079 Navn naturvejleder: Majken Fosgerau Salomonsen Navn arbejdsgiver: Økomuseum Samsø Arbejdssted: Økomuseum Samsø/Naturskolen Samsø/Energiakademiet

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21954 Navn naturvejleder: Kasper Kollerup Nielsen / Carsten Enemark Navn arbejdsgiver: Fjordcentret Arbejdssted: Voer Færgested og hele Norddjurs

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23015 Navn naturvejleder: Jakob Kofoed Navn nærmeste leder: Vendsyssel Historiske Museum Arbejdssted: Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013 Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By: 4660

Læs mere

PÅ SPORET AF VIKINGERNE

PÅ SPORET AF VIKINGERNE RUM 15 Prøv at skrive dit navn med runer på linierne herunder. Hvis du ikke kan finde alle bogstaverne i dit navn, så sæt ٠ for det manglende bogstav. Når du har øvet dig i at skrive dit navn, så kan du

Læs mere

Tale i forbindelse med afsløring af Langåstenen 3. Kære Langåborgere, runestensentusiaster og politikere. Kære alle sammen.

Tale i forbindelse med afsløring af Langåstenen 3. Kære Langåborgere, runestensentusiaster og politikere. Kære alle sammen. Tale i forbindelse med afsløring af Langåstenen 3 Kære Langåborgere, runestensentusiaster og politikere. Kære alle sammen. Tusind tak for, at jeg må få lov til at sige et par ord ved denne festlige begivenhed,

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20660 Navn naturvejleder: Anders Tranberg Andreasen Navn arbejdsgiver: GeoCenter Møns Klint Arbejdssted: GeoCenter Møns Klint Adresse: Stengårdsvej

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag Målgruppe: 4.-6. klasse Titel: Arkæolog for en dag Fagområder: Historie, natur/teknologi Kort beskrivelse: Forløbet præsenterer en sanselig tilgang til kulturhistorien, hvor eleverne gennem genstande,

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t År 1700 f.v.t. 500 f.v.t 1 Bronzealderen Bronzealderen er tiden lige efter bondestenalderen. Den varede fra 1700 f.v.t. til 500 f.v.t og hedder Bronzealderen på grund af det nye metal bronze. Da bronze

Læs mere

24. marts 10. juni 2012

24. marts 10. juni 2012 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev april 2012 Arrangementer: April Vejle Kunstmuseum Bjælde: "Mundus Tintinabuli. Bjældes verden" I perioden 24. marts 10. juni 2012 En verden af farver og fantasi

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 19176 Naturvejleder: Michael Schack Arbejdssted: Gram Slot Adresse: Slotsvej 54 Postnummer/By: 6510 Gram Kort resumé af årets vigtigste begivenheder:

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand?

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? At han var konge, havde stor magt, var en dygtig kriger, klog og gjorde danerne kristne. Hvem fik den store Jellingsten til Jelling?

Læs mere

Naturvejlederløntilskud

Naturvejlederløntilskud Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20661 Navn naturvejleder: Navn arbejdsgiver: Arbejdssted: Rikke Skriver Vesterlund Middelfart Museum Middelfart Museum Adresse: Algade 8 Postnummer/By:

Læs mere

ANSGAR. på mission blandt vikinger VEJLEDNING OG OPGAVER

ANSGAR. på mission blandt vikinger VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen ANSGAR på mission blandt vikinger VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen: Ansgar på mission blandt vikinger. Vejledning og opgaver Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2012 Forlagsredaktion:

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Samfundets udvikling i dit nærområde

Samfundets udvikling i dit nærområde Samfundets udvikling i dit nærområde Gennem fælles introduktion og individuel gruppearbejde arbejder eleverne med udvalgte afsnit og præsenterer den Sydvestjyske Historie for hinanden. Målgruppe 5.-6.

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: Naturvejleder: Peder Flansmose Arbejdssted: Kystcentret Thyborøn Adresse: Kystcentervej 3 Postnummer/By: 7680 Thyborøn (Se vejledningen bagerst

Læs mere

Årsplan for faget historie på Al-Salahiyah skolen. Indledning

Årsplan for faget historie på Al-Salahiyah skolen. Indledning Årsplan for faget historie på Al-Salahiyah skolen Indledning I undervisningsforløbene til 3.-4. klasse er der taget højde for, at undervisningen passer med trinmålene efter 4. klasse, hvor eleverne bl.a.

Læs mere

TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET

TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET i skoleåret 2015-2016 Information til alle skoler - marts 2015 INDLEDNING Dette hæfte giver en række aktuelle informationer om mulighederne for at bruge Vingsted Historiske

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014 Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By: 4660

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23084 Navn naturvejleder: Rikke de Neergaard Navn nærmeste leder: Flemming Walsted Arbejdssted: Øhavets Smakkecenter Adresse: Strynø Brovej 12 Postnummer/By:

Læs mere

The search for silence. The project is co-funded. by the European Union

The search for silence. The project is co-funded. by the European Union The search for silence. The project is co-funded by the European Union Where to find! Where to find! Lake Rørbæk Vejle Developing tourism: 3 important things! Developing tourism: 3 important things! Focus

Læs mere

Vikingerne Lærervejledning og aktiviteter

Vikingerne Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

JELLING. dramaioldtiden.natmus.dk

JELLING. dramaioldtiden.natmus.dk JELLING JELLING OG KONGEMAGTEN Jelling er rammen om et af de vigtigste monumenter fra Danmarks vikingetid. Der er flere grunde til, at Jelling-monumentet er så betydningsfuldt, som det er. For det første

Læs mere

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler Borgmestergården Håndværk og købmandsliv i renæssancen Tilbud til skoler Borgmestergården Borgmestergården i Nyborg byder på en fortælling om købmandsliv i renæssancen, om de danske købstæder, om søfart

Læs mere

I slægt med Odin jernalderforløb på Viborg Museum

I slægt med Odin jernalderforløb på Viborg Museum I slægt med Odin jernalderforløb på Viborg Museum Målgruppe: 3.-4. klasse I slægt med Odin handler om jernaldermenneskets liv og død. Hvordan boede de i jernalderen her på egnen? Hvad levede de af? Og

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Til Friluftsrådet Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Gl. Skovfogedbolig Roustvej 111, 6800 Varde Tlf. 75222250 www.naturkulturvarde.dk

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Bagåen ved Rolfsted Mølle 2006 2007/1 Middelaldervandmølle fundet i Rolfsted Under Fyns Amts arbejde med at lave en fiskepassage og dermed fjerne den sidste hindring

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: Navn naturvejleder: Anders Tranberg Andreasen Navn arbejdsgiver: GeoCenter Møns Klint Arbejdssted: GeoCenter Møns Klint Adresse: Stengårdsvej 8

Læs mere

Håndværk, kunst og design

Håndværk, kunst og design Linjens formål: At give eleven en oplevelse af glæden ved noget selvskabt individuelt og i samarbejde med andre. At styrke elevens kreativitet, selvtillid og skabende evner gennem forskellige udtryksmidler

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Godt nytår. Lokalhistorisk inspirationsdag 2015 Historisk Samfund inviterer igen i år til Lokalhistorisk Inspirationsdag. Denne gang bliver

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder.

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder. Bygherrerapport Viumvej I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder, yngre bronzealder og ældre/yngre jernalder ved Viumvej I Sagsinfo SMS 1022A Viumvej I Stednr. 13.02.05 69 Hjerk sogn Harre herred

Læs mere

Spil på museet. Engagerende formidling

Spil på museet. Engagerende formidling Spil på museet Engagerende formidling Denne flyer er en samling af idéer og koncepter, som Rollespilsakademiet har lavet med museer. Der er små koncepter som let kan implementeres i enhver formidlingsstrategi

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 20652 Naturvejleder: Helen Blegebrønd Holm Arbejdssted: Næstved Kommune Adresse: Rådmandshaven 20 Postnummer/By: 4700 Næstved (Se vejledningen bagerst

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23083 Navn naturvejleder: Katrine de Waal Navn arbejdsgiver: Thomas Thulstrup Arbejdssted: Esrum Kloster & Møllegård Adresse: Klostergade 11-12,

Læs mere

magtens spor Fortælling om kongemagten og verdens ældste monarki i børnehøjde

magtens spor Fortælling om kongemagten og verdens ældste monarki i børnehøjde magtens spor Fortælling om kongemagten og verdens ældste monarki i børnehøjde DEN EURO PÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond kidsntweens.dk DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23073/ Dok. nr. Guldborgsund 24027-13 Navn naturvejleder: Johnny Madsen Navn arbejdsgiver: Guldborgsund kommune Arbejdssted: Guldborgsund kommune

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Jelling til Kongeåen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Jelling til Kongeåen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Jelling til Kongeåen 1 Hærvejen - Jelling - Kongeåen Jelling Ravningbroen Firehøje Kong Rans Høj Randbøl Hede Klebæk Høje Bække Kro Bække Kirke Læborg Kirke Vejen

Læs mere

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Resumé: Musikskolen har gennemført syv projekter i samarbejde med syv forskellige folkeskoler i Lyngby-

Læs mere

Ålborg tur-retur 1990

Ålborg tur-retur 1990 Ålborg tur-retur 1990 Af: Jens Lausten Hansen (SCK-Nyt 4/1990). Lille forhistorie: Fem ryttere som ikke kendte hinanden inden de 1000 km. Pause i Vildbjerg. Fra venstre Jens Lausten Hansen, Kurt, Helge

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23004 Navn naturvejleder: Michael Pedersen Navn nærmeste leder: John Munro Arbejdssted: Ledreborg Gods Adresse: Ledreborg Alle 2d Postnummer/By:

Læs mere

Nyhedsbrev November 2011

Nyhedsbrev November 2011 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev November 2011 VIKINGERNES JELLING Tirsdag den 15. november kl. 19.30 vil ledende arkæolog ved Vejle Museum RASMUS B. IVERSEN samle trådene i de sidste års

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23004 Navn naturvejleder: Michael Pedersen Navn arbejdsgiver: John og Silvia Munro Arbejdssted: Ledreborg Gods Adresse: Ledreborg Alle 2 Postnummer/By:

Læs mere

Målgruppe: 4. 6. klasse Kampen om magten

Målgruppe: 4. 6. klasse Kampen om magten Målgruppe: 4. 6. klasse Kampen om magten Fagområder: Historie, dansk og kristendomskundskab Kort beskrivelse: Kampen om magten er tre individuelle undervisningsforløb uden museumsunderviser med dertilhørende

Læs mere

Stenalderbopladsen. Vi kan tilbyde

Stenalderbopladsen. Vi kan tilbyde ved Mortenstrupgård - et historisk værksted Gratis undervisningstilbud til skoler i Fredensborg og Hørsholm kommuner 2010 www.hoersholmmuseum.dk Stenalderbopladsen ved Mortenstrupgård er et historisk værksted

Læs mere

Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen?

Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen? Kopiside 4 Break 3 - Historisk baggrund Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen? Josefine Ottesens roman om Helgi Daner er ikke bare ren fantasi. Flere af hovedpersonerne er kendt som

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By:

Læs mere

EMU Kultur og læring

EMU Kultur og læring EMU Kultur og læring Forsvar, slotte og herregårde Mennesket har altid forsøgt at beskytte sig mod ydre fare. Gruppens sikkerhed har været højt prioriteret. Ansvaret har traditionelt været lagt i hænderne

Læs mere

Eventyr. et forløb i 1.klasse. ipad, Tørresnor og Det fortællende tæppe. Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland

Eventyr. et forløb i 1.klasse. ipad, Tørresnor og Det fortællende tæppe. Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Eventyr et forløb i 1.klasse ipad, Tørresnor og Det fortællende tæppe Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om eventyr Forløbet om eventyr er et

Læs mere

EUC Syd. Vækstmodellen

EUC Syd. Vækstmodellen EUC Syd Et nyt evalueringsværktøj med succes! Grundforløbet på EUC Syds afdeling i Haderslev, bruger som et nyt evalueringsværktøj med succes! Hvad er en Vækstsamtale?? En Vækstsamtale er en del af, og

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Årsplan: 3. klasserne, Historie 2016/2017

Årsplan: 3. klasserne, Historie 2016/2017 Årsplan: 3. klasserne, Historie 2016/2017 Faget Historie I faget historie introduceres eleverne først og fremmest for begrebet historie og hvad det er for et fag, da det er første gang de oplever faget

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Naturvejlederløntilskud

Naturvejlederløntilskud Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 19920 Navn naturvejleder: Peer Høgsberg Navn arbejdsgiver: Den selvejende Institution Vingstedcentret, Natur & Kultur Vejle Arbejdssted: Vingsted

Læs mere

Ny Naturvejlederordning fra 2016

Ny Naturvejlederordning fra 2016 Ny Naturvejlederordning fra 2016 Samarbejdspartnere Center for Børn og Undervisning Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice Center for Teknik og Miljø Østsjællands Museum Stillingen er normeret

Læs mere

Grauballemanden.dk i historie

Grauballemanden.dk i historie Lærervejledning: Folkeskolen, 3.-6. klasse Grauballemanden.dk i historie Historie Introduktion Historieundervisningen i folkeskolen skal stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20792 Navn naturvejleder: Karsten Rybjerg Larsen Navn arbejdsgiver: Mariagerfjord Kommune Arbejdssted: Mariagerfjord Naturskole Adresse: Fjordgade

Læs mere

Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter

Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter 2012 Dagens fangst studeres nøje! Redigeret af Lars Nygaard 1 Generelt: Kan gode naturoplevelser, spændende formidling og kvalificeret naturfagsundervisning

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn nærmeste leder: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20645 Navn naturvejleder: Tue Skovgård Larsen Navn arbejdsgiver: Fjord&Bælt Arbejdssted: Fjord&Bælt Adresse: Margrethes Plads 1 Postnummer/By: 5300

Læs mere

Forældreguide til Zippys Venner

Forældreguide til Zippys Venner Forældreguide til Indledning Selvom undervisningsmaterialet bruges i skolerne af særligt uddannede lærere, er forældrestøtte og -opbakning yderst vigtig. Denne forældreguide til forklarer principperne

Læs mere

Underviser: Bitten Krabbe (faglærer) Skole: social- og sundhedsskolen FVH. Så generelt er der en stor diversitet blandt vores elever.

Underviser: Bitten Krabbe (faglærer) Skole: social- og sundhedsskolen FVH. Så generelt er der en stor diversitet blandt vores elever. Projektleverance for fase 3 (august-december 2015): Beskrivelse af undervisningsforløb eller læringsaktivitet med udgangspunkt i temaet for fase 3 ELEVEN SOM MEDPRODUCENT I ET FLIPPED KLASSEVÆRELSE Underviser,

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje.

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Aalborg-turen Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Første mål var Aalborghus Slot, der er opført 1539-1555 af

Læs mere

Tilbud om ophold i Jernaldermiljøet i skoleåret 2014 2015

Tilbud om ophold i Jernaldermiljøet i skoleåret 2014 2015 Tilbud om ophold i Jernaldermiljøet i skoleåret 2014 2015 Information til alle skoler Marts 2014 INDLEDNING Dette hæfte giver en række aktuelle informationer om mulighederne for at bruge Vingsted Historiske

Læs mere

Danmarks Oldtid Lærervejledning og aktiviteter

Danmarks Oldtid Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Navn naturvejleder: Thor Hjarsen Navn arbejdsgiver: Red Barnet Arbejdssted: Red Barnet (landsdækkende) Adresse: Rosenørns Alle 12 Postnummer/By:

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Temadage 13.-15. oktober 2014

Temadage 13.-15. oktober 2014 Temadage 13.-15. oktober 2014 Østfyns Produktionsskole Marslev Byvej 35-65 32 46 OO en skole i virksomhed - en virksomhed i skolen Temadage: Vi vil gerne have lov til at invitere dig og dine kammerater

Læs mere

Skoletilbud. Efteråret 2015

Skoletilbud. Efteråret 2015 Skoletilbud Efteråret 2015 VEJLEMUSEERNES TILBUD TIL SKOLER EFTERÅRET 2015 VejleMuseernes slogan er Oplevelser i tiden. Det skal forstås dobbelt dels formidler vi egnens kunst- og kulturhistorie fra oldtid

Læs mere

ind i historien 3. k l a s s e

ind i historien 3. k l a s s e find ind i historien 3. k l a s s e»find Ind i Historien, 3.-5. klasse«udgør sammen med historiesystemet for de ældste klassetrin»ind i Historien Danmark og Verden, 6.-8. klasse«og»ind i Historien Danmark

Læs mere

MUSEET PÅ VEN. Lærervejledning 1.-3. klasse. Kære lærere, Vi er glade for at I har lyst til at komme på besøg med jeres klasse!

MUSEET PÅ VEN. Lærervejledning 1.-3. klasse. Kære lærere, Vi er glade for at I har lyst til at komme på besøg med jeres klasse! MUSEET PÅ VEN Lærervejledning 1.-3. klasse Kære lærere, Vi er glade for at I har lyst til at komme på besøg med jeres klasse! Denne vejledning er tænkt som et tilbud for dem der godt kunne tænke sig at

Læs mere

Oplevelser på museet. brug os i undervisningen. program 2012-2013. Næstved Museum

Oplevelser på museet. brug os i undervisningen. program 2012-2013. Næstved Museum Oplevelser på museet brug os i undervisningen program 2012-2013 Næstved Museum Marken er mejet og høet er høstet Emneord: Landbokultur. Levevilkår. Hverdagsliv. Mad. Korn. Brød 1. - 5. klasse Vi kværner

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Uge Læringsmål Faglige aktiviteter Materialer Evaluering

Uge Læringsmål Faglige aktiviteter Materialer Evaluering ÅRSPLAN HISTORIE 4.A/4.B Lærer: Julie Stage Uge Læringsmål Faglige aktiviteter Materialer Evaluering 34-35 36 s. 4-7 36 s. 4-7 37 s. 8-11 37 s. 8-11 38 s. 12-13 38 s. 12-13 39 s. 14-15 39 s. 16-17 40 s.

Læs mere

Efteruddannelse Kulturhistorisk Netværk. Vol Mennesket i Naturen i historisk tid

Efteruddannelse Kulturhistorisk Netværk. Vol Mennesket i Naturen i historisk tid Efteruddannelse Kulturhistorisk Netværk. Vol. 2.0. Mennesket i Naturen i historisk tid På baggrund af successen, evalueringen og dialogen med kursisterne fra efteruddannelseskurset Mennesket i Naturen,

Læs mere

Fælles PALS-dag på 8 Pals-skoler.

Fælles PALS-dag på 8 Pals-skoler. Fredag d. 6. marts, var det national trivselsdag. 8 PALS-skoler i kommunen valgte at markere denne dag samlet. PALS-tovholderne havde overordnet planlagt dagen sammen, og der var valgt nogle aktiviteter,

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Lærervejledning. Baggrund

Lærervejledning. Baggrund Lærervejledning Formidlingsmaskinen er en hjemmeside, hvor Kulturhistorisk Museum stiller middelalderudstillingen Middelalderens mennesker til rådighed blandt andet for skoleklasser. Her kan eleverne ved

Læs mere

REMINISCENS VEJEN TIL NEEL JANS GEERT DAAE FUNDER

REMINISCENS VEJEN TIL NEEL JANS GEERT DAAE FUNDER REMINISCENS VEJEN TIL NEEL JANS GEERT DAAE FUNDER Reminiscens - vejen til Udstillingsintroduktion. - Offernedlæggelser - hellige ceremonier overgangsritualer omkring liv og død - menneske og dyreofringer

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 6. juni 2014 Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på, særligt i Italien, startede renæssancen

Læs mere

Refborg Hotel Billund

Refborg Hotel Billund Refborg Hotel Billund Refborg hotel, spiseri og butik åbnede i 2015 med 26 nyrenoverede værelser. Hotellet ligger rigtig centralt placeret i Billund og der er derfor ikke langt til de mange attraktioner

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Der er fest på borgen

Der er fest på borgen Der er fest på borgen Hvornår var middelalderen? Kort og godt kan man sige, at middelalderen var den periode, hvor danskernes tro var den katolske tro. Middelalderen begynder, da vikingetiden slutter ca.

Læs mere

OutdoorMums: Efterfødselstræning og naturvejledning

OutdoorMums: Efterfødselstræning og naturvejledning OutdoorMums: Efterfødselstræning og naturvejledning Af Nanna Winbladh, naturvejleder i Kolding Kommune OutdoorMums er efterfødselstræning i naturen kombineret med naturvejledning. Hver torsdag formiddag

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2015/2016 vedr. Davidskolen

Tilsynserklæring for skoleåret 2015/2016 vedr. Davidskolen Bestyrelsen/Forældrekredsen Davidskolen Østergade 13 3720 Aakirkeby Att: Skoleleder Lene Due Madsen Skolekode: 400034 Rønne d. 28.2.2016 Tilsynserklæring for skoleåret 2015/2016 vedr. Davidskolen Tilsynet

Læs mere