INDHOLDSPLAN 2015 /16 WALDEMARSBO EFTERSKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSPLAN 2015 /16 WALDEMARSBO EFTERSKOLE"

Transkript

1 INDHOLDSPLAN 2015 /16 WALDEMARSBO EFTERSKOLE Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne kan begå sig i en uforudsigelig verden og være aktive i eget liv. Hos os bidrager vi til elevernes lyst til læring, lyst til livet, livsglæde og livskvalitet, indrammet i en tryg hverdag præget af rutiner og traditioner. På Waldemarsbo styrker vi vejen til et godt liv. Vi har høj professionalisme, specialpædagogisk viden og tydelig resultatskabelse som er med til at påvirke verden omkring os. Værdier Glæde & fællesskab Tillid & troværdighed Ansvarlig & menneskeklog Professionalisme & udvikling ELEVGRUPPEN Waldemarsbo Efterskole er en efterskole for unge mellem 15 og 18, der har særlige læringsforudsætninger begrundet i boglige- og læringsmæssige vanskeligheder samt funktionsmæssige vanskeligheder. Enkelte elever kan dog være ældre, såfremt dette er velmotiveret- og begrundet i forhold til deres udvikling. Det er en forudsætning for at blive optaget på Waldemarsbo, at eleven har et særligt undervisningsbehov.

2 Foreningen Ligeværds formåls paragraf siger: At fremme ligeværdigheden i alle livets forhold for medborgere med særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder. Foreningen arbejder for, at samfundet rummer ligeværdige muligheder for den enkelte. En stor del af Waldemarsbo Efterskoles elevgruppe er også elever med diagnoser inden for autismespektret og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser. KURSET Efterskolens kursus er på 42 uger. En kursusuge har 7 dage. Selvom der ikke i alle weekender er normal undervisning lørdag-søndag, opfordres eleverne til at have weekendophold på skolen, hvor der altid foregår forskellige fritids -eller undervisningsprægede aktiviteter. Alle eleverne undervises dagligt mandag kl samt , tirsdag kl og onsdag kl samt , torsdag kl samt kl og fredag kl Om aftenen er der desuden aktivitetstilbud. Nogle er obligatoriske. HOLDINDDELING Fællestimer: 73 elever+1-3 lærer eller 73 elever+ 4 lærere Morgensamling: 73 elever lærere Liniefag: 7 linjefagshold á 2 eller 3 lærere (alt efter størrelse og elevsammensætning) Valgfag: 7 eller 8 hold lærere Obligatoriske fag: (geografi, biologi, historie, samfundsfag, matematik, dansk, engelsk): 7 hold -16 lærere Obligatorisk Idræt : 3 hold+ 4 lærere Medborgerskabstimer:: 8 hold +16 lærere Aftenaktiviteter: 1-2 hold + 3 eller 4 lærere OVERSIGT OVER ÅRETS UNDERVISNINGSTILBUD Linjefagene, de obligatoriske fag og valgfagene ligger mellem kl og Tilbudsfagene ligger fra kl eller fra kl Linjefag 1.periode Idræts/Friluftsliv (RD,JS, AF) Den grønne linje (MS, HU) 2.periode Håndværk &design (JS,JSø) Den grønne linje (MS,JJ)

3 Teaterlinjen (BP,,AR) Dyr/ Natur (Kaa, LUP) Medie (LAa, PC, HW) Køkkenlinje (GO,NR) Medie (PC, HW) Kunstlinjen (AR, TBW) Dyr/ Natur (Kaa,GO, LUP) Idræt (NR,BP) Bogligt/ prøvelinjen (Laa, RD, AF) Obligatoriske fag Dansk (alle lærere) Matematik(alle lærere) Engelsk (9.10..kl) (RD,AF,HU,BP,NR, HW,Kaa) Orienteringsfag (GO, LAa, AR,PC,MS) Fællestimer(TK,NS) Folkedans (AT,TK, NS) Medborgerskab(alle lærere) Anden motion (TBW,,Kaa, NR,HU,JSØ,SØ) Svømning (HU,LAa,NR, ) Kristendom(alle lærere) Samfundsfag(alle lærere) 3 emneuger (alle) Dansk (alle lærere) Matematik (alle lærere) Engelsk (9.10..kl) (RD,AF,HU,BP,N R, HW,Kaa) Orienteringsfag (GO,LAa,DL,MS) Fællestimer(TK, NS) Medborgerskab (alle lærere) Anden motion (TBW,,Kaa, NR,HU,JSØ,SØ) Svømning (HU,LAa, NR)) Folkedans (AT,NS,TK) Kristendom(alle lærere) Samfundsfag(alle lærere) Geografi(alle) Biologi(alle) Historie(alle) Projekt.tuger ( DK indsamlingen) (Alle lærere)

4 1.periode 2.periode 3.periode Valgfag Universet (MS, AR) Musik (JSø) Keramik (TBW) Fodbold(HW) Heste/ridning (Kaa, LUP) Jord til bord (BP) Bogligt (AF, LAa) billedkunst(tbw) kroppen (MS) Nærende cupcakes (RD) Ridning i hal (LUP) Musik&Mac (NR) Inde- Fodbold (HW) Tim2learn (HU) Bogligt (AF, LAa ) Gør-det-selv/ det grønne (JS) Fodbold (PC ) Heste (Kaa, GO) Fodbold (PC) Radiolaboratoriet (AR) Musik (NS, JSØ) Ridning (Kaa, GO) Spil&spas (BP) Emneuger Tilbudsfag Dette organiseres af de lærere der har aftentilsyn Lejrsskoler Krop og motion jul Skydning Styrketræning Halaktivitet Badminton Billedkunst Musik/samspil sang 3 ugers- emne Påske Bornholm/ historie/geo skydning styrketræning Zumba Halaktivitet Badminton Musik/samspil sang lejrskole Bornholm Festival Skydning Styrketræning Billedkunst Bue og Pil Musik/samspil sang festival FÆLLESTIMER OG TEMA-TIMER: 1 gange ugentligt er der fællestime og endvidere en tema-time, hvor der gøres brug af fortælling, sang og oplysning om Danmark og Dansk kultur. Der arbejdes med livsnære og aktuelle emner. Desuden indgår musik, historie, geografi, Kristendom og samfundsorientering i undervisningen. Samværet og undervisningen styrker fællesskabet og Skal give eleverne en forståelse af vigtigheden af aktivt medborgerskab. Eleverne skal få en forståelse for og lære at medborgerskab handler om følelsen af at høre til i et større fællesskab, at vise social ansvarlighed og Om at have rettigheder og pligter indenfor fællesskabet. Sidst men ikke mindst handler medborgerskab om at deltage i udviklingen af fællesskabet. MORGENSAMLINGER: Hver formiddag indledes dagen med en fælles morgensamling for alle elever og medarbejdere. Der lægges vægt på oplysning, fællessang, mærkedage og årets gang

5 og traditioner. Samværet og undervisningen ved Samlingerne styrker fællesskabet. Elever og lærere planlægger i fællesskab indhold til morgensamlingerne. LINJEFAG:( se undervisningsoversigt) Linjefagene er et væsentligt og bærende element i undervisningen. Eleverne får i løbet af skoleåret mulighed for at vælge 2 forskellige linjefag. I hver periode har eleverne således mulighed for at arbejde Koncentreret med og fordybe sig i et særligt fagligt område. Undervisningen tager sit udgangspunkt i den enkeltes elevs forudsætninger. Sommetider er undervisningen mere produktorienteret, så eleverne også oplever nødvendigheden af samarbejde og fællesskab for at løse en opgave. Der ligger obligatorisk matematik og dansk i linjefagsmodulerne. OBLIGATORISKE FAG::( se undervisningsoversigt) Den obligatoriske undervisning i dansk og matematik er integreret hele året igennem i linjefagene. Alle linjefag begynder med et bogligt bånd hver dag. Engelsk for 9. og 10 kl. ligger tirsdag og torsdag morgen hele skoleåret Historie, geografi, biologi og samfundsfag ligger i hele anden undervisningsperiode torsdage og fredage samt i visse emneuger. Obl Motion og svømning ligger man, tirsdag, onsdag VALGFAG:(se undervisningsoversigt) I løbet af skoleåret tilbydes forskellige valgfag. De forskellige valgfagstilbud er en kombination af specifikke faglige, hobby og interesse fag. Udbuddet af valgfag har altid en bredde i indholdet, så vi tilgodeser drenge, piger, faglige og personlige interesser og kompetencer. I modsætning til linjefagene, hvor der er 2 perioder, er der 3 perioders valgfag. EMNEUGER:(se undervisningsoversigt) I løbet af skoleåret tilrettelægges en række emneuger, der har til formål at give eleverne mulighed for at fordybe sig i et særligt emne. Det har oftest en historisk, kulturel eller faglig relation. Emneugerne er præget af undervisning med høj intensitet, der samtidig styrker fællesskabet. Ofte munder de ud i et produkt, hvor forældre og skolekreds involveres. PROJEKTUGER: Eleverne har 3 projektuger. Her bliver eleverne stillet overfor lidt større krav., som led i den personlige og faglige udvikling. De 3 projektuger er indholdet af forskellig karakter med fokus på samfundsfag og geografi. Hvert linjefag fordyber sig i forskellige områder af et fælles tema. De 3 uger afsluttes med et arrangement. KONTAKTLÆRERFUNKTION En kontaktgruppeteam ( består af 2 lærere) består af 10 elever. Som kontaktlærer har man ansvaret for sine elevers trivsel og udvikling. Opnår man, at disse to elementer går hånd i hånd, er kontaktlæreropgaven løst til fulde. TRIVSEL: I større eller mindre grad har alle elever brug for en omsorgsperson til at vejlede og hjælpe omkring praktiske gøremål, sociale relationer og personlige forhold. Vægtningen

6 mellem vejledning og hjælp afhænger naturligt af den enkeltes elevs funktionsniveau, hvor det tilstræbes at elevens personlige ansvarlighed gradvist øges. Konkrete eksempler: Praktiske gøremål: Orden på værelse, skab og ting, tøjvask, hjemrejse, økonomi Sociale relationer: Opførsel, omgangstone, spisesituation, kammeratskab Personlige forhold: Hygiejne, lægebesøg, medicin Mange af disse aspekter er tidligere blevet varetaget af forældrene. Det handler ikke blot om at blive en forældreerstatning, men tværtimod ofte at medvirke til en frigørelsesproces. UDVIKLING: Et vigtigt mål i elevernes efterskoleophold er, at de opnår større selvværd og selvstændighed. Det er kontaktlærerens opgave at medvirke i og optimere denne udviklingsproces. Omdrejningspunktet i dette forløb er ikke blot elevens potentialer, men i høj grad en bevidst indsats omkring den personlige udvikling. Det handler altså om kontinuerligt at formulere konkrete mål og indsatsområder sammen med eleven, hvor eleven i videst muligt omfang inddrages, bevidst- og ansvarliggøres omkring effektuering af de opstillede mål. Kontaktlæreren er i denne proces formidler til de øvrige medarbejdere, hvor realkompetencebeskrivelserne suppleret med mundtlig dialog, fungerer som koordinerende redskab med kontaktlæreren som tovholder. Kontaktlæreren sørger således for etablering af og opfølgning på pædagogiske initiativer. Evaluering: Realkompetencebeskrivelser/målinger og beviser. Elevens undervisning og handleplan. Hver elev har en digital elevmappe, hvori vi dokumenterer og synliggør elevens personlige, sociale og faglige udvikling/mål/elevplan samt evalueringen. De personlige og sociale kompetencer måles 3 gange på et skoleår. De faglige kompetencer måles og evalueres i begyndelsen af en undervisningsperiode og i slutningen. Her evalueres undervisningen endvidere. Målet er, at eleven helst skulle få et ejerskab til realkompetencemålingerne og dermed sin udvikling. Det er i digital form. Realkompetencebeskrivelserne/målingerne indeholder elevens kompetencer, potentialer, undervisnings og handleplaner. Elevens undervisnings- og handleplan bliver herefter revurderet. På nye elevers Dag får hver enkelt elev lavet en PAS-sreening (Pædagogisk Analyse System). Denne afdækning har til formål at vise, hvilke indlæringsmetoder der egner sig bedst til den enkelte elev. Der er ikke tale om hverken en intelligenstest eller personlighedstest, men udelukkende en afdækning af de personlige styrkesider i en indlæringssituation. MÅL: at sætte fokus på elevens udvikling og læring både fagligt, personligt og socialt at eleven bliver opmærksom på egen læring og udvikling og får ejerskab til denneat finde egnede metoder til at dokumentere og evaluere denne udvikling og læring

7 at realkompetencebeskrivelserne som redskab kan understøtte det daglige arbejde med elevens faglige, personlige og sociale udvikling. MIDLER: Elevens egne målsætninger Evalueringsark med sociale, praktiske og faglige kompetencer, realkompetencebeviser. MEDBORGERSKAB Faget er obligatorisk for alle, og arbejdet i faget tager udgangspunkt i demokratisk Dannelse og folkelig oplysning. Undervisningen foregår i kontaktgrupper, hvor 2 kontaktgrupper og 2 kontaktlærere er sammen om 9-10 elever. Eleverne skal få en forståelse for og lære at medborgerskab handler om følelsen af at høre til i et større fællesskab, at vise social ansvarlighed og om at have rettigheder og pligter indenfor fællesskabet. Sidst men ikke mindst handler medborgerskab om at deltage i udviklingen af fællesskabet. Mål Vi vil gerne understøtte og videreudvikle elevens kompetence til deltagelse og medbestemmelse i et fællesskab. I et demokratisk samfund skal alle borgere have mulighed for et aktivt medborgerskab og for medbestemmelse. Dette gælder også vores udsatte elevgruppe og er en meget vigtig og essentiel form for undervisning og oplysning for gruppen elever med særlige behov for at de kan orientere sig og føle sig som ligeværdige borgere. Hvordan: Et aktivt medborgerskab kræver i første omgang, at rammerne giver mulighed for deltagelse og mulighed for ansvarlighed. Derudover må den enkelte elev kunne udfolde ansvars- og myndighedskompetencer, der muliggør deltagelse. Eleven skal støttes i og opøve evne til, at kunne vælge, beslutte og blive respekteret for sine ønsker - på et etisk grundlag. Som lærere har vi en opgave med at tilrettelægge læreprocesser, der understøtter den enkeltes kompetence til deltagelse og medbestemmelse i et fællesskab. Frihed, ansvar, myndighed, deltagelse, tilgængelighed, moral og etik - er centrale begreber i spørgsmål om medbestemmelse og medborgerskab. Eksempler på konkrete emner:

8 Elevråd, Demokrati og stemmeret: kommunalvalg, Sygesikringsbeviset, Sundhed, samvær, sex og hygiejne, Skole, uddannelse og vejledning, Klima og miljø, hjælpeorganisationer Røde kors og unicef Engelsk -FSA Formålet med engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber, således at de kan forstå talt og skreven engelsk, samtidig med at de styrkes i at udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Eleverne skal arbejde med kommunikative færdigheder, samt sprog og sprogbrug for at de kan anvende engelsk i forskellige sammenhænge. For de elever der har potentiale og forudsætninger til at gå til FSA, vil de have mulighed for at blive forberedt hertil. Undervisningen hertil vil tage afsæt i slutmål for 9. klassetrin. Mål Vi ønsker, at undervisningen giver eleverne mulighed for at tilegne sig sproglige kommunikative kompetencer; at de tør tale sproget og tør udtrykke sig. Eleverne skal blive i stand til at tale, læse, lytte og skrive samt opnå indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande. Endvidere arbejder vi med sproglig opmærksomhed og sprogtilegnelse. Hvordan Undervisningen omfatter sproglige aktiviteter, der medvirker til at opbygge elevernes selvtillid som sprogbrugere og til at give dem sproglig bevidsthed. Der skiftes mellem forskellige organisationsformer (individuelt, par, gruppe, klasse) med mulighed for fordybelse afhængigt af indhold og aktiviteternes art. Emnerne vil tage udgangspunkt i elevernes virkelighed samt deres omverden. De vil møde emner fra deres hverdag i familien, i skolen og i fritiden, som appellerer til deres sproglige fantasi. Undervisningen tager afsæt i det som eleven ved og kan fra de øvrige fag, hvor indholdet bygges op omkring konkrete og virkelighedsnære emner. Der skabes en tryg atmosfære, så eleven får mod og lyst til at anvende det de lærer. Elevens selvtillid prioriteres højt, da vi mener det skaber fundamentet for at udvikle elevens fremmedsproglige kompetence.

9 Samtidig arbejder eleverne aktivt med sproget, så de bliver fortrolige med det og ønsker at bruge det som et globalt kommunikationsmiddel. Gennem undervisningen skal eleverne få indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande, og de skal kunne drage paralleller til egen kultur. Form Undervisningen foregår klassevis. Formen af den enkelte undervisningslektion tilpasses indhold og de enkelte elever. Materialer Der arbejdes med tekster i bredeste forstand: skønlitteratur, sagprosa, eventyr, film, musik, billeder, samt relevant materiale fra internettet. Niveau og prøver Indholdsmæssigt er undervisningen dækkende i forhold til kravene ved folkeskolens afsluttende prøver i 9. klasse, som eleverne har mulighed for at aflægge. Evaluering Der foretages evaluering efter hvert emne samt individuel evaluering med eleverne mindst to gange i løbet af skoleåret. Engelsk/ øvede: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk i forskellige sammenhænge. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at forstå hovedindhold af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier om centrale emner fra hverdagen forstå skrevne tekster, herunder skønlitterære og enkle tekster udtrykke sig spontant mundtligt, og redegøre for informationer stille spørgsmål og udveksle informationer og synspunkter inden for centrale emner og situationer udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog i form af breve og historier kommunikere mundtligt og skriftligt gennem digitale medier i enkle, undervisningstilrettelagte forløb

10 Sprogtilegnelse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at vælge lytte- og læsestrategier afhængigt af formål. vælge kommunikationsstrategier vælge skrivestrategier foretage ord til ord opslag i en ordbog, anvende it-baserede ordforrådsprogrammer, simple grammatiske oversigter og benytte computerens stavekontrol anvende elektroniske medier til kommunikation og informationssøgning Sprog og Sprogbrug Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at anvende et ordforråd hvori eleven udtrykker sig med en klar og forståelig udtale tale og skrive engelsk, således at centrale grammatiske regler om især ordklasser, ental og flertal og tidsangivelse ved hjælp af verbernes former følges stave centrale og hyppigt forekommende ord skrive tekster Undervisningen omfatter sproglige aktiviteter, der medvirker til at opbygge elevernes selvtillid som sprogbrugere og til at give dem sproglig bevidsthed. Der skiftes mellem forskellige organisationsformer (individuelt, par, gruppe, klasse) med mulighed for fordybelse afhængigt af indhold og aktiviteternes art. ENGELSK /mindre øvede Formålet med engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber, således at de kan forstå talt og skreven engelsk, samtidig med at de styrkes i at udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Eleverne skal arbejde med kommunikative færdigheder, samt sprog og sprogbrug for at de kan anvende engelsk i forskellige sammenhænge. I samarbejde med skolens ledelse deler lærerne engelsk eleverne i fire hold, således at undervisningen stemmer overens med ens forudsætning samtidig med at man udfordres på det niveau man er. For de elever der har potentiale og forudsætninger til at gå til FSA, vil de have mulighed for at blive forberedt hertil. Undervisningen hertil vil tage afsæt i slutmål for 9. klassetrin. Mål Vi ønsker, at undervisningen giver eleverne mulighed for at tilegne sig sproglige kommunikative kompetencer; at de tør tale sproget og tør udtrykke sig. Eleverne skal blive i stand til at tale, læse, lytte og skrive samt opnå indsigt i kultur- og samfundsforhold i

11 engelsktalende lande. Endvidere arbejder vi med sproglig opmærksomhed og sprogtilegnelse. Eleverne skal tilegne sig nye ord og vendinger, så de oplever succes i deres forsøg på at tale engelsk Hvordan Undervisningen omfatter sproglige aktiviteter, der medvirker til at opbygge elevernes selvtillid som sprogbrugere og til at give dem sproglig bevidsthed. Der skiftes mellem forskellige organisationsformer (individuelt, par, gruppe, klasse) med mulighed for fordybelse afhængigt af indhold og aktiviteternes art. Emnerne vil tage udgangspunkt i elevernes virkelighed samt deres omverden. De vil møde emner fra deres hverdag i familien, i skolen og i fritiden, som appellerer til deres sproglige fantasi. Undervisningen tager afsæt i det som eleven ved og kan fra de øvrige fag, hvor indholdet bygges op omkring konkrete og virkelighedsnære emner. Der skabes en tryg atmosfære, så eleven får mod og lyst til at anvende det de lærer. Elevens selvtillid prioriteres højt, da vi mener det skaber fundamentet for at udvikle elevens fremmedsproglige kompetence. Organisering: Der er 4 niveauer/hold i engelsk. Holdet med det højeste niveau forsøger vi at give muligheden for at gå til afgangsprøve i mundtlig engelsk. Evaluering af undervisningen vil foregå løbende gennem samtale og fremvisning af forskellige opgaver, og kan være med til at give eleverne nye forudsætninger for at sætte sig nogle kortsigtede og langsigtede mål. Geografi/ Orienteringsfag: (de elever som er fritaget for engelsk) Formålet med undervisning i orienteringsfagene / geografi er, at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af de naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og i andre lande samt samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer. Eleverne skal iagttage, opleve og undersøge. Undervisningen skal bygge på geografiske kilder, så de udvikler interesse for selv at udbygge deres viden om omverdenen. Undervisningen skal fremme elevernes forståelse af fremmede kulturer og give dem mulighed for at udvikle engagement, selvstændig stillingtagen til og ansvarlighed for problemer vedrørende udnyttelse af naturgrundlag, ressourcer og den kulturskabte omverden og konsekvenserne for miljø og levevilkår. Se evt. Der vil være forskellige arbejdsmetoder i brug: - Feltarbejde (havnen, Faxe kalkbrud, åen) - Kortlæsning både teoorietisk og praktisk - Klima (generelt, forandringer, msk påvirkning etc) - naturkatastrofer

12 - Levevis Organisering: Der er 2 niveauer/ hold. Evaluering af undervisningen vil foregå løbende gennem samtale og fremvisning af forskellige opgaver, og kan være med til at give eleverne nye forudsætninger for at sætte sig nogle kortsigtede og langsigtede mål. DANSK/MAT( JÆVNFØR FÆLLES MÅL) Udgangspunktet er at stå mål med Fælles Mål Al undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. Basisundervisningen i dansk og matematik ligger i det første modul af linjefagstiden hver dag. Evaluering: Den enkelte elev bliver løbende evalueret vhj realkompetencemålinger. Det er vigtigt med denne elevgruppe at løbende støtte op i hele processen, så eleven kan overskue og være med i undervisningsforløbet og sætte realistiske mål og delmål. Motion: Alle elever har obligatorisk Motion: Mål: At eleverne motiveres til fysisk aktivitet i almindelighed og til udvikling af deres eget kropskendskab, muligheder, ressourcer og vilje. At eleverne oplever og opnår større forståelse for motionen og kostens indflydelse på den fysiske og psykiske velvære. Indhold Tilrettelæggelsen af undervisningen vil blive foretaget med størst mulig hensyntagen til elevens evner. Undervisningen tage i denne periode udgangspunkt i at det først og fremmest foregår udendørs. Bortset fra svømningen og folkedans! Af aktivt indhold kan nævnes: - Power- walk - moutainbiking - Løb - Folkedans - Cirkeltræning i hal

13 Svømning Formål: Svømning tilbydes som en del af en motionspakken tirsdag eftermiddag. Her indgår tilbud såsom Powerwalk, mountainbiking, halaktivitet og svømning. Aktiviteten forgår i den lokalesvømmehal og formålet er bibringe eleverne glæde ved at bruge kroppen i vand. Vi vil undervise eleverne i 2 af obligatoriske svømmeteknikker nemlig, brystsvømning, crawl. Formålet med undervisningen er endvidere at styrke fællesskabet i elevgruppen og at åbne den enkelte elevs øjne for nye relationsmuligheder. Indhold: Opøve svømmefærdigheder Forbedring af teknik Leg i vand Udspring fra vippe Aqua-rytmik Distancemærker Færdighedsdiplomer/livredningsdiplom Bjergning og sikkerhed i vand 1.periode: 9. august 18.december Linjefag Dyr og Naturlinjen: Igennem en undervisning, tilrettelagt så den bedst muligt tilgodeser både den enkelte og hele gruppen, med udgangspunkt i fagene dyr og natur, vil vi forsøge at udvikle elevens individualitet og få det mest mulige ud af elevens potentiale. Der vil i undervisningen blive lagt stor vægt på den enkeltes trivsel, rummelighed, tryghed samt forståelse og respekt for hinandens tilgang til faget. I forhold til Fælles mål bruges dele af fagene natur og teknik samt biologi. Mål At eleven kommer til at opleve hvilke muligheder naturen rummer for læring og oplevelser

14 At eleven oplever glæde ved samværet mellem dyr og mennesker At eleven får indsigt og rutine i røgt og pleje af dyr, og oplever forståelsen af det dermed forbundne ansvar overfor umælende væsener At eleven opnår en forståelse for hvad naturens spisekammer rummer af muligheder At eleven får styrket sine personlige og faglige kompetencer At støtte og udvikle elevernes samarbejde At eleverne opnår kendskab til diverse arbejdsredskaber, samt håndværksmæssige traditioner Undervisnings indhold Den daglige undervisning vil være præget af rutineopgaver i kombination med temaer ud fra årstiderne. Rutinerne vil typisk bestå af dyre pasning med alt hvad dette indeholder af foderlære, sygdomslære, almen røgt og pleje, vedligeholdelse af bygninger, bure og hegn etc. Vi indsamler og tilbereder mad over bål. Vi lærer de elementære grundregler i omgangen med heste og at blive fortrolige med dem. Fagene dansk og matematik vil så vidt muligt foregå med udgangspunkt i dagligdagen med beskrivelser af det oplevede. Træning i fremlæggelse, internetsøgning samt brug af digitale medier vil være dele af undervisningen. Bedømmelse og evaluering af elevens formåen vil foregå via linjefagets kompetencemålinger. Den grønne Linje: Formål: Formålet med liniefaget grøn Linie er at give eleverne en teoretisk viden omkring dyrkning af planter og blomster. Eleven undervises i fag teoretiske emner indenfor natur/teknik, herunder fotosyntese samt klimatiske forhold for produktionen af skolens drivhusplanter. Det er også af stor betydning at eleven får kendskab til, hvorledes skolens ude arealer plejes og passes, da der til undervisninger er tilknyttet praktiske arbejder her. Formålet er at styrke elevernes personlige, sociale og faglige kompetencer igennem dette arbejde. Undervisningen skal føre frem til at give eleven forudsætninger for at kunne tage ansvar for sig selv og sine arbejdsopgaver og samtidig kunne indgå i et forpligtende fællesskab. Elevernes egne iagttagelser og eksperimenter står centralt i undervisningen for at eleverne udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og evne til refleksion og der ved styrker tillid og tro på egne evner. Liniefaget deles op i 4 hovedområder: Drivhusarbejde, pasning af udearealer, boglig/fagteorerisk undervisning samt kreativitet.

15 Liniefaget tager afsæt i elevernes individuelle behov. Samtidig har vi en ambition om at udvide den enkeltes interessefelt og derfor vil eleven blive inddraget i alle aspekter af undervisningen. Indhold: Drivhusarbejde: Vande og gøde planter. Formere planter/ tage stiklinger. Så-projekter. Ompotte og nippe blomster. Udsætte nyttedyr ( da vi kun bruger biologisk bekæmpelse). Udearealer: Træning og kørsel med have traktor Kørsel med materialer på påhængsvogn Slå græs Klippe hæk og beskære buske og træer Renholde området omkring skolen, fjerne ukrudt, rive gård, feje. Viden om vedligeholdelse og praktisk udførelse i forbindelse med haveredskaber og havetraktor. Boglig/fagteoretisk: Relevant emne for sæsonen vælges og gennemgås på klassen, vha. bogmaterialer Fotosyntese, stereolup Eksperimenter Dansk Vi inddrager dansk og matematik dagligt. Vi veksler mellem faglitteratur, avislæsning- hvad rør sig i verden omkring os, og frilæsning. Vi læser højt, producere egne tekster og fremlægger små individuelle projektarbejder. Matematik Færdighedsregning, hverdagskøbmandsskab bod i klassen. Sudoko. Undervisningen foregår niveaudelt og tager udgangspunkt i hverdagsrelateret matematisk forståelse. Kreativitet: Små individuelle arbejder af naturmaterialer. Græskar udskæring til Halloween Arbejde med fedtsten, - file og forme. I forbindelse med Sten projktet skal gruppen på tur til Knuds Hoved og samle sten. Pileflet Fotos på Ipad. Julepynt samt julebuk Håndværk og Design-linjen: Formål Formålet med undervisningen i håndværk og design er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder gennem det praktiske arbejde med forskellige materialer,

16 håndværk og udtryksformer, og hvor de fremstiller håndværksmæssige produkter med æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi. Målet er, at der sker en håndværksmæssig udvikling, som giver den enkelte elev en håndværksfaglig viden, der gør eleven i stand til at udvikle og designe. leverne skal, gennem eget håndværk, blive i stand til at forstå samspillet mellem id, tanke og handling frem til et færdigt produkt. ennem designprocesserne arbejder eleverne udforskende, eksperimenterende og problemløsende, så en kreativ og innovativ tilgang fremmes og tillid til egne muligheder for at kunne tage stilling og handle udvikles. ndervisningen skal bidrage til, at eleverne gennem håndværk og design udvikler kendskab til materiel kultur, som den kommer til udtryk i omverdenen og i forskellige kulturer og tidsperioder. Refleksion og dialog er væsentlige elementer i undervisningen, således at eleverne udvikler viden om ressourcer og miljø i relation til håndtering af materialer, der kan fremme en bæredygtig udvikling. "Eleven skal have noget at designe med - nemlig håndværket" Indhold earbejdningen af materialer med værktøj og fremstillingen af håndværksmæssige produkter kræver færdigheder og refleksion. I håndværk og design vælges forskellige materialer, teknikker og værktøj ud fra elevernes forudsætninger og udvikling. Id udvikling og skabende processer hvor omverdenen inddrages, og som har til formål at finde løsninger på konkrete behov, involverer både manuelt og intellektuelt arbejde. ndervisningen tilrettelægges, så eleverne møder et varieret udvalg af materialer, primært inden for træ og metal. Andre materialer kan inddrages efter behov og aktualitet, men det vigtige er, at materialerne danner grundlag for en håndværksmæssig bearbejdning. I undervisningen indgår kendskab til de anvendte materialers fremstilling, egenskaber og muligheder, samt krav til behandling og vedligeholdelse. I undervisningen skal valg af materialer, teknikker, metoder og produkter være relevante og realistiske i forhold til de overordnede temaer og undervisningens mål. Dansk og matematik vil indgå, fx gennem fremlæggelser, logbog og digitale medier, i den praktiske undervisning. Realkompetencemålingerne bruges i samarbejde med eleven, og skrives i starten af forløbet, hvor elevens kompetence og udviklingsmuligheder kortlægges. I slutningen af forløbet bruges målingerne til at evaluere elevens udbytte af faget. Medielinjen: Formålet med Medie, er at eleven opnår kendskab, forståelse og viden omkring produktion af mindre film, billedredigering samt computerens forskellige programmer og muligheder.

17 Undervisningen skal lede frem mod at eleverne får tilegnet sig kompetencer på det danskfaglige, matematikfaglige og mediefaglige plan. For at sikre en konstruktiv udvikling bruges realkompetenceskemaerne til at nå disse mål. Undervisningen tilrettelægges i modulopdelt skema, hvor der arbejdes med forskellige faglige emner, dette kan være dansk, matematik og kamera/medie-produktion. Eleven vil få kendskab til brug af spejlreflekskamera og redigeringsprogrammer samt Power Point. Eleverne vil igennem forløbet vise færdige produktioner som fremlægges og præsenteres til morgensamlingen for resten af skolen. Faglige mål Undervisningen skal lede frem mod, at eleven tilegner sig viden, forståelse og færdigheder, der sætter dem i stand til at - kunne producer mindre filmoptagelser, billedredigering og lyd - kunne forstå betydningen i det visuelle udtryk - at kunne deltage aktivt i den kreative proces, både i grupper og selvstændigt - at kunne præsentere og udstille både egne samt fælles produkter Eleven vil igennem oplevelser med kamera, computer og teknikker kunne bidrage til at udvikle en udstilling og få succesoplevelser ved selv, at være en del af en gruppe. Hvor eleven vil kunne bruge egne erfaringer og bidrage til et socialt fællesskab baseret på ligeværd og forståelse for hinandens forskelligheder. Der tilrettelægges et individuelt undervisningsforløb hvor der arbejdes procesorienteret på et niveau som er udfordrende men dog opnåeligt, hvilket skal være direkte medvirkende til at udvikle elevens selvværd og selvtillid. Evaluering Realkompetencemålingerne bruges i samarbejde med eleven og skrives i starten af forløbet hvor elevernes kompetence og udviklingsmuligheder kortlægges. I slutningen af forløbet bruges målingerne til at evaluere elevens udbytte af faget. Teater: Undervisningens formål: Med afsæt i teatrets forskellige udtryksformer er undervisningens formål, at give eleverne erfaring og indsigt i sig selv, deres faglige, personlige og sociale formåen og udfordringer. Eleverne skal forstå sig selv og deres rolle i det fællesskab de skal indgå i, og igennem teaterøvelser videreudvikle deres personlige og sociale kompetencer. Teaterfagets mål og indhold:

18 At skabe et undervisningsmiljø hvor eleverne kan undersøge eksperimentere og udtrykke sig. at give eleverne indsigt i forskellige følelser, gestik, mimik, tale, kulisser, kostumer og rekvisitter samt musik og sang som mulige udtryksformer man kan anvende til at fortælle en historie på scenen. at give eleverne indblik i de forskellige processer, der tilsammen skaber et teaterstykke. at give eleverne mulighed for at prøve at formidle en historie på en scene foran et publikum. at give eleverne mulighed for at lære at markere sig, det vil sige turde stille sig op og være synlig og stå ved sig selv og sine holdninger og værdier. At skabe tillid og give plads til hinandens udfoldelser. at give eleverne kendskab til teknikken bag en teaterforestilling. at vedligeholde og videreudvikle elevernes dansk og matematik kundskaber. Vi vil introducere eleverne for forskellige skuespilsgenre, div. drama- og samarbejdsøvelser, samt skriftlige fortællinger om teater, dramaturgi, skuespillets virkemidler mm Afhængigt af elevernes faglige, sociale og praktiske kompetencer vil vi planlægge og selv fremføre mindre teaterstykker og sketches for hinanden og publikum ude fra. Vi vil gøre brug af oplæsning/fortælling samt visning af videoer i vores formidling omkring teater som fag og genre. Vi vil anvende kameraer, optagelser og spejle som visuelt udgangspunkt for, at eleverne i praksis kan iagttage dem selv, og herigennem blive mere bevidst om deres egne udtryk. Vi vil i undervisningen planlægge et antal ture til biblioteket, med det formål at eleverne selv lærer at gøre brug af det lokale bibliotek, og i den sammenhæng kan finde bøger der passer til deres læsefærdigheder og interesser for herved at højne læselysten. Der vil i undervisningen blive undervist i dansk og matematik, hvor vi så vidt muligt prøver at koble det boglige indhold til teaterfagets emner. Vi tilstræber os på at tilpasse hver enkelt opgave, så den passer til den enkelte elevs formåen, for derved at sikre, at eleven får oplevelsen af at lykkes. Derudover lægger vi vægt på at undervisningen foregår i en rar og hyggelig atmosfære hvor vi har det sjovt. Faglige og sociale mål for undervisningen: Eleverne skal lære at respektere hinandens arbejde og glædes ved deres eget. Eleverne skal lære at være ansvarsfulde og ansvarsbevidste og bidrage til at de forskellige opgaver i og omkring fællesskabet lykkes. Eleverne kommer endvidere til at vedligeholde og får mulighed for at videreudvikle deres kundskaber i dansk og matematik.

19 Køkkenlinjen: Mål: At eleverne får kendskab til vigtigheden af hygiejne og rengøring i et køkken. At lære eleverne at tilberede sunde og velsmagende retter til alle skolens måltider. At eleverne opnår kendskab til hvordan arbejdet med madlavning og måltider aktiverer sanser, fantasi og kreativitet. At eleverne får kendskab til brug af årstidernes frugter og grønsager. At give eleven indsigt i hvad økologi betyder for miljø og sundhed generelt. At eleverne lærer at dække et bord samt præsentere og servere det færdige måltid At inddrage dansk og matematik i den daglige praktiske undervisning. Metode: Anvende de basale grundmetoder og teknikker til tilberedning af levnedsmidler Brug af ovn, kipsteger, komfur og røremaskine Research, planlægning og udarbejdelse af opskrifter samt madplaner digitalt. Virksomhedsbesøg fx slagteriskolen, øko-landbrug, mejeri Hygiejnekursus Eleverne skal i perioden arbejde med forskellige temaer som fx bagning, mad fra andre kulturer, årstidens frugt og grønt. Eleverne vil i trygge rammer arbejde med alle de praktiske gøremål, som er nødvendige for at kunne flytte hjemmefra Der vil blive lagt vægt på det sociale samvær og samarbejde så det bliver en god oplevelse at være på køkkenholdet. Undervisningen tilpasses den enkelte elevs faglige niveau. Evalueringsmetode: Kompetence målinger i starten og i slutningen af perioden, i samarbejde med eleven. Idræt/ friluftslivlinjen: (Linjen er delt op i 2 temaer grundet årstid/vejrforhold) Friluftsliv: Intro: Med lejren som centrum laver vi aktiviteter i naturen. Enten med naturen som mål for oplevelser og læring eller med naturen som middel til udfordrende oplevelser og læring. I den daglige undervisning søger vi at opholde os i, og gøre erfaringer med naturen, fordi vi ønsker at eleven ser sig selv som en del af naturen, kammeratskabet og i samspil med den omgivende verden.

20 I Friluftsliv ser vi udelivet som modvægt til indelivet. Faget dækker over et bredt spektrum af friluftsaktiviteter, med hovedoverskrifterne Lejrliv, Færden i det Fri & praktiske aktiviteter som omdrejningspunkt. Formål: At eleverne udvikler forståelse for forholdet mellem naturen, samfundet og mennesket. At eleverne kan omgås planter, dyr og mennesker på en etisk og miljømæssig forsvarlig måde. Det er vigtigt at eleverne oplever et trygt læringsmiljø, med ro og samtidig oplever sig selv i et udviklende gruppe-tilhørsforhold. Mål: Samarbejdet i elevgruppen vil være i fokus. I undervisningen vil eleverne blive stillet i situationer hvor samarbejde er nødvendigt for at opgaven lykkes. Dette er for at sætte fokus på vigtige elementer ved samarbejde, såsom kommunikation, ærlighed og empati. Målet er at eleven opdager hvilken betydning deres egen indsats har for at teamet kan lykkes. Undervisningen skal fremme elevernes fantasi, arbejdsglæde og følelsesmæssige engagement, gennem samspillet mellem planlægning og udførelse, for at nå frem til egen erkendelse, af kvalitet og egne evner. Hvordan: Undervisningen vil være tilrettelagt i en vekselvirkning mellem fysiske aktiviteter, der til tider kan være ganske udfordrende, og som skal gennemføres i teams, samt opgaver af mere individuel karakter. I Orienteringsløb er der f.eks. decideret teknisk træning i begrænset omfang, mens andre dele af undervisningen vil lægge vægt på optimering af samarbejdet. Lejrliv omhandler især kendskab til bål, madlavning i det fri og livet i en lejr - overnatning, hygiejne og den gode stemning. Færden i det Fri omhandler især vandring, udstyrskendskab, pakning af dette samt orientering, kano & kajak at finde vej ved hjælp af kompas, GPS og forskellige kort. De praktiske færdigheder omhandler brugen af forskellige redskaber(kano, kajak, telte, knive, økser, stormkøkkener mm), viden om vind og vejr, kompas og sikkerhed på land og på vandet samt førstehjælp. Undervisningen i friluftsliv er tværfaglig, hvilket vil sige, at dansk, matematik, kulturhistorie og geografi indgår i samspil med de emner vi beskæftiger os med på linjefaget. Idræt: Overordnede formål: - Et individuelt tilrettelagt undervisningsforløb med teoretiske og praktiske øvelser, der giver eleven forudsætningerne for at gennemføre idrætsundervisningen.

21 - At eleven gennem hjælp fra lærerne oplever glæde og velvære ved at dyrke idræt. - At eleven gennem lege og spil får styrket motorik og koordinering. - At eleven kan bruge egne erfaringer og bidrage til et socialt fællesskab baseret på ligeværd og forståelse for hinandens forskelligheder. - At styrke elevens sociale kompetencer, igennem undervisning som har fokus på den enkelte elevs potentialer og muligheder for udvikling. - Et teoretisk og praktisk/musisk tilrettelagt undervisningsforløb i individuelt tilrettelagte opgaver er med til at styrke elevens faglige niveau. Dansk og matematik Arbejdet med dansk og matematik vil foregår hovedsageligt gennem praktisk undervisning. Der bliver arbejdet med følgende emner: - kroppens opbygning - kost og motion livsstil. I arbejdet med disse emner vil vi i dansk have fokus på skriftligt arbejde og læsning. I matematik har vi særligt fokus på de 3 regnearter og måleenheder.(cm, meter, deciliter osv.) Mål: At eleven får tilegnet sig nedenstående kompetencer i faget Idræt - Styrke sociale og personlige kompetencer i forbindelse med fair play og samarbejde med de øvrige elever. Dette sker igennem boldbasis hvor man træner tekniske og taktiske elementer samt spilbarhed i forskellige boldspil, basket, hockey, håndbold, badminton og bordtennis.(minus fodbold, da dette er et valgfag i 3 perioder) - Kendskab til lege og spil hvor man oplever glæden ved lege og samarbejdsøvelser. - Bevidstgørelse om kroppen ved løbetræning og opvarmning samt udstrækning. - Blive tryg ved at færdes i naturen og opleve naturen som et sted med plads til bevægelse. - At eleven får en helhedstilgang til kost, krop og sundhed. - Finde egne grænser i forhold til styrke og balance og udvikle disse. Undervisningen skal lede frem mod at eleverne tilegner sig og udvikler kompetencer i dansk, matematik og idræt. Evaluering: Undervisningen i Friluftsliv-Idræt evalueres løbende. Der reflekteres over indhold, formål og personligt opnåede forventninger efterhånden som elevens motivation øges og fysiske form forbedres og nye mål sættes i samarbejde med eleven. Realkompetencemålingerne bruges i samarbejde med eleven og skrives i starten af forløbet hvor elevens kompetencer og udviklingsmuligheder kortlægges. I slutningen af forløbet bruges målingerne til at evaluere elevens udbytte af faget.

22

23 Valgfag periode 1: (9. august 19.nov) Universet Formål: Formålet med undervisningen i natur og teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhæng samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og teknik, som har værdi i det daglige liv. Indhold: Forløbet vil tage udgangspunkt i Universet og målet med dette forløb er, at eleverne gennem oplevelser og erfaringer skal få en forståelse for, at der er en sammenhæng mellem universet og det at vi lever på Jorden. De skal have kendskab til den jord som vi alle er så afhængig af, samt kendskab til Solen og Månens indflydelse for livet på Jorden. Desuden skal de kende til teorien om hele universets opståen, samt stjerner og stjernebilleder som pryder himlen over os, som i øvrigt er et fantastisk visuelt univers, der åbner op for en undren, en nysgerrighed og en fantasi der giver anledning til at filosofere over, hvordan det hele er opstået. Natur og teknik er et fag, hvor eleverne skal opleve, iagttage, stille hypoteser, undersøge, lave forsøg og eksperimenter, og herigennem komme frem til en mulig konklusion. Evaluering vil foregå løbende gennem samtale og fremvisning af produkt. Fra jord til bord Undervisningens formål: At eleverne i fællesskab opnår kendskab og erfaring med at samle frugt og grønsager ind fra naturen eller køber ved besøg på gartnerier eller mindre landbrug, og hertil lærer at konservere disse fødevarer. Hertil har undervisningen til formål at lærer eleverne om basal hygiejne i køkkenet, forskellige konserveringsmetoder, om holdbarhed, tilsætningsstoffer og fødevarernes anvendelsesmuligheder. Det færdige produkt vil indgå i skolens almindelige husholdning til alles glæde og gavn. Valgfaget har endvidere til formål, at eleverne skal lære at samarbejde om en proces, fordele opgaverne, og hjælpe hinanden færdige og sammen tage ansvar for hele processen.

24 Undervisningen: Undervisningen består i at indsamle råvarer fra naturen eller ved køb af råvarer på gartnerier eller mindre landbrug. Vi skal så vidt muligt gå eller cykle ud til disse steder og evt. køre ved besøg på gartnerier. Valgfaget indeholder både en boglig og praktisk del, da eleverne skal læse og gennemgå opskrifter, gange opskrifter op samt veje og måle ingredienser af. Undervisningen i køkkenet vil foregå ved at eleverne i mindre hold (2-3 personer) går sammen om at få hele processen med konservering til at køre (Ordne glas, sterilisere/skolde glas, behandle råvarerne, hælde på glas/flasker, skrive og sætte mærkater på mm.). Ridning (hestens røgt og pleje) Formål At eleverne oplever fællesskab og samhørighed med hesten og de øvrige elever på holdet. Undervisningen skal bidrage til at eleverne får opbygget deres selvtillid og at de udvikler en ansvarsfuld og hensyntagende adfærd overfor hesten, samt oplever glæde og følelsesmæssigt engagement gennem arbejdet med hesten. Mål At eleverne: Bliver fortrolige med hesten og opnår et tillidsforhold Lærer de elementære grundregler i omgangen med heste Kan klargøre hesten strigle, rense hove m.v. Kan sadle op, montere hovedtøj og sadel samt tilpasse udstyr Får styrket balancen, koordination og ride evne Tilegner sig kundskaber vedrørende hesten og ride kunsten Midler Eleverne arbejder med hesten både før og efter ridningen, herunder klargøring og opsadling. Undervisningen er både individuel og fælles under hensyntagen til den enkeltes niveau. Ridningen finder sted på ridebane samt i den nærliggende natur. Keramik

25 UNDERVISNINGENS FORMÅL: Gennem arbejdet med ler, vil faget give eleverne selvtillid og lysten til, at lukke op for egne kreative sider, hvor den enkelte elev, igennem processen, skaber sine egne kreationer, og oplever glæden og stoltheden derved. UNDERVISNINGEN: Foregår på et lille hold, hvor der er plads til, at alle bliver hørt og vejledt. Der vil blive vist forskellige teknikker og metoder til fremstilling af forskellige produkter, ligesom der i begyndelsen vil være nogle faste opgaver, som skal give eleverne en forståelse for materialet. Sidenhen er der plads til egne ideer Der vil blive en mindre gennemgang af glasering og brændingsmetode, som alle skal igennem, for at de kan nå frem til det færdig resultat Holdet slutter af med en lille udstilling af de individuelle frembringelser, hvor vi evaluerer processen og det opnåede. herefter er udstillingen åben for resten af skolen. Materiale valget er stentøjsler og brændingsmetoden er Raku. Fodbold: Overordnet formål Formålet med valgfaget fodbold er, at eleverne gennem forløbet får oplevelser, erfaringer som fører til at eleverne opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver mulighed for kropslig og almen udvikling. Eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve fodbold og fysisk aktivitet i almindelighed. Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab. Indhold Indholdet i undervisningen vil tage udgangspunkt i boldbasis. Boldbasis er en metode hvorpå man kan øver de grundlæggende elementer i spillet fodbold: Teknik, spilbarhed og taktik. Med forskellige øvelser som bliver udtænkt i samarbejde med eleverne, kan man få betydeligt mere eller mindre fysisk arbejde ind i spillet, eller man kan konstruere øvelser, der fokuserer på spilbarhed, taktik osv. Tekniske elementer -Fortrolighed med bolden og at kunne beherske teknikken i fodbold er en vigtig forudsætning for at kunne få glæde af spillet.

26 - øve modtagelse af bolden(tæmninger) - skudøvelser - afleveringsøvelser Spilbarhed Spilbarhed handler om spillet uden bold. Det er afgørende at boldholderen har op til flere muligheder for at aflevere bolden. De spillere, der ikke har bolden på et hold, skal med andre ord hele tiden være opmærksomme på at gøre det let for boldholderen at kunne komme til at aflevere bolden. - Hold mod hold øvelser med placeringsevne i fokus - Øvelser i temposkift - Øvelser i retningsskift - Samspilsøvelser med afleveringer i fokus Taktiske elementer- Taktik handler om, hvad der er mest hensigtsmæssigt at gøre for den enkelte spiller eller for holdet i den konkrete spilsituation. Mål - Boldbasisøvelser med taktik i fokus - Samtaler om taktik inden hold mod hold spil, samt efterfølgende evaluering - Vi deltager i fodboldstævner i løbet af året. Målet med undervisningen er først og fremmest, at vi skal have det sjovt medens vi spiller fodbold. Dette skal ske i et socialt fællesskab baseret på ligeværd og forståelse for hinandens forskelligheder. Herudover skal eleverne ud fra deres personlige udgangspunkt forbedre deres fodboldfærdigheder. Musik: Formål At eleverne får kendskab til forskellige genrer indenfor musikken At eleverne oparbejder kendskab og forståelse for puls, takt og dynamik At eleverne udvikler evnen til koncentration og tålmodighed At skabe en fælles forståelse for og accept af den andens musiksmag At udvikle den enkeltes musikalitet gennem de fælles projekter Faglige mål og fagligt indhold Undervisningen vil give eleven en elementær viden om etablering af et orkester, og hvad dette indebærer med hensyn til fællesfølelse, disciplin og ansvar.

27 Eleven vil i undervisningen blive præsenteret for en bred vifte af musikstilarter. Derigennem vil vi komme omkring forskellige taktarter, fornemmelse af puls og musikstykkers opbygning og dynamiske virkemidler. Eleven bliver fortrolig med musikinstrumenter og teknisk udstyr, så dette ikke unødigt belaster de udøvende elever, såvel som tilskuere og det lokale miljø. Eleven vil lære om simple akkordforløb og improvisation. Derudover vil eleven arbejde med tekstskrivning, og udtryk og betoning både i melodi og tekst. Trommer, percussion og andet slagtøj, vil være en stor del af introduktionen til de mere melodiøse samspilsformer, eleverne bliver indført i. I forbindelse med sammenspilsopgaver, vil der ligge en naturlig del af sang og instrumentalundervisning, fortrinsvis på keyboard, percussion og strengeinstrumenter. I forbindelse med den årlige WØK-festival, vil valgholdet desuden være en stor del af de musikalske indslag. Desuden ligger der implicit i musiklivet på en efterskole, at eleverne til tider deltager i forskellige former for optræden, både for forældre og ved højtidsarrangementer. Bogligt: Jvnf fælles mål for dansk og matematik for 9. kl

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag Engelsk Status I 5.klasse vil vi have 3 ugentlige lektioner i engelsk. De ligger som enkelt lektioner fordelt på 3 dage, så eleverne kan få en lille daglig dosis. Der er dog mulighed for at rokere rundt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Indholdsplan Waldemarsbo Efterskole

Indholdsplan Waldemarsbo Efterskole Indholdsplan Waldemarsbo Efterskole 2016-17 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne kan begå sig i en uforudsigelig

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Årsplan for engelsk 7.x SJ

Årsplan for engelsk 7.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

Vi vil tydeliggøre skolens kultur og udvikle selvsamme kultur for eleverne.

Vi vil tydeliggøre skolens kultur og udvikle selvsamme kultur for eleverne. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2014-2015 Team/ lærer: Tina Birkholm og Lone Hede De overordnede mål for 0. klasse. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin Engelsk: Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 Årsplan for engelsk i 5. kl. 2013-14 Trinmål for 5. 7. klassetrin (Taget fra fælles mål, Undervisningsministeriet) Kommunikative færdigheder forstå tilstrækkeligt

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk

Undervisningsplan for faget engelsk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Linjens formål: Mål: Indhold: Indholdsplan Idræt og friluftsliv

Linjens formål: Mål: Indhold: Indholdsplan Idræt og friluftsliv Linjens formål: At eleven får indsigt i og gør sig erfaringer med naturens muligheder for oplevelser. At give eleven forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasse på Fryndesholm Skole Regnbuen Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Overordnet i Regnbuen Elevgruppen i Regnbuen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det betyder, at

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2014 /15 WALDEMARSBO EFTERSKOLE

INDHOLDSPLAN 2014 /15 WALDEMARSBO EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN 2014 /15 WALDEMARSBO EFTERSKOLE Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne kan begå sig i en uforudsigelig

Læs mere

Linjens formål: Mål: Indhold: Indholdsplan Idræt og friluftsliv

Linjens formål: Mål: Indhold: Indholdsplan Idræt og friluftsliv Linjens formål: At eleven får indsigt i og gør sig erfaringer med naturens muligheder for oplevelser. At give eleven forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1 Parat til DESIGN FORMÅL & INDHOLD Parat til design // & indhold 1 INDHOLD Målgruppe Elever med erhvervs- og husholdningsfaglig interesse for design og sund livsstil 3 Parat til Design vil gøre eleven mere

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget Hjemkundskab

Slutmål og undervisningsplan for faget Hjemkundskab Formål med undervisning i hjemkundskab: Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne gennem alsidige læringsforløb tilegner sig kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at handle

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer:

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer: Undervisningsplan Udarbejdelse af undervisningsplan for praktisk/musisk område på Iqra Privatskole: På Iqra Privatskole følger vi generelt Undervisningsministeriets 'Forenklede Fælles Mål', men der er

Læs mere

Formål for børnehaveklassen

Formål for børnehaveklassen Formål for børnehaveklassen 1. Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE Klasse/hold: 7A Skoleår: 12/13 Lærer: Cecilie Handberg CJ Årsplanen er dynamisk. Dvs. at der i årets løb kan foretages ændringer, og årsplanen er derfor at betragte som

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole.

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Undervisningen på Halsnæs Lilleskole tager afsæt i de fælles trinmål, der er udstukket af undervisningsministeriet for folkeskolen, kaldet Fælles Mål.

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

Indholdsplan for Linjefagene på Lundby Efterskole

Indholdsplan for Linjefagene på Lundby Efterskole Idrætslinjen Gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnå færdigheder og tilegne sig kundskaber, der medfører kropslig og almen udvikling. Mulighed for at opleve

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger i Greve Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger i Greve Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger i Greve Kommune Forord Landets kommuner er forpligtet til ifølge folkeskolelovens 40 stk. 4 at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger,

Læs mere

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG VIA UNIVERSITY COLLEGE Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG Indledning Formålet med denne folder er at skitsere liniefagene i pædagoguddannelsen, så du kan danne dig et overblik

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Hvad gør vi:

Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Hvad gør vi: Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Sprog og kommunikation er forudsætningerne for relationsdannelsen og interaktionen med andre. Det er igennem sproget, at vi møder

Læs mere

Materielt Design 2. 6. klasse

Materielt Design 2. 6. klasse Materielt Design 2. 6. klasse Faget Materielt Design på Interskolen er en samtænkning af følgende af folkeskolens fag: håndarbejde, sløjd og billedkunst. Undervisningen vil derfor i praksis inddrage alle

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Kvalitet i leg-læringstimerne.

Kvalitet i leg-læringstimerne. Kvalitet i leg-læringstimerne. Pædagogerne skal være med til at skabe de bedste betingelser for børnenes udvikling, de skal være med til at skabe fysisk og mental rum, som fremmer børnenes selvværd og

Læs mere

Årsplan for håndarbejde & sløjd i 4. klasse

Årsplan for håndarbejde & sløjd i 4. klasse Årsplan for håndarbejde & sløjd i 4. klasse 2010-11 Vanløse den 6. juli 2010 af Musa Kronholt Undervisningen i håndarbejde og sløjd er tilrettelagt således at året deles i to, hvor det første halve år

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere