H. C. Andersen Skolen Tjørnehaven Odense NØ Tlf.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H. C. Andersen Skolen Tjørnehaven 175 5240 Odense NØ Tlf.: 63 75 51 00 www.hcandersenskolen.odense.dk"

Transkript

1 H. C. Andersen Skolen Tjørnehaven Odense NØ Tlf.:

2 På H. C. Andersen Skolen tror vi på, at vi, ved at tilbyde eleverne inspirerende læringsmiljøer, dygtige undervisere og spændende undervisningsformer, kan øge elevernes lærelyst, så eleverne får de bedste betingelser for at udvikle sig til hele og tænkende medborgere. Det gør vi ved at bibringe eleverne de rette kompetencer og kvalifikationer, som gør dem i stand til at starte på og gennemføre en ungdomsuddannelse. I bestræbelserne på at skabe inspirerende læringsmiljøer udvider vi folkeskolens traditionelle fag med anderledes fagpakker og linjer, som gør det muligt for eleverne at dyrke et talent eller flere. Eleverne skal specialisere sig inden for nogle linjer, som organiseres på tværs af alder og klassetrin. Fx sammentænkes traditionelle fag som matematik, fysik, kemi i en spændende linje Science, hvor undervisningen vil være bygget op omkring et naturvidenskabeligt miljø, naturvidenskabelige undersøgelses og undervisningsformer med tidssvarende interaktive læremidler. Et andet eksempel er adventure-linjen som tilbyder eleverne en undervisningsform, som udfordrer eleverne fagligt, psykisk og fysisk. Elevernes tvinges til at udvikle evnen til at bruge fagene i samspil med kroppen, klassekammerater, naturen og lærerne. Vi er sikre på, at de nye strukturer vil øge kvaliteten af elevernes udbytte og gøre eleverne på H. C. Andersen Skolen langt mere uddannelsesparate, innovative og forandringsrobuste. Alt sammen kvaliteter, fremtidsforskningen peger på som centrale egenskaber, nutidens unge skal udvikle for at klare sig i fremtidens samfund. Personalet i H. C. A. High glæder sig til at byde dig velkommen!

3 På H. C. A. High skal: alle elever vælge et hovedfag, som svarer til 10 ugentlige klokketimer. Disse tilbydes dagligt i tidsrummet Science Sprog og kommunikation Sport og friluftsliv et hovedfag erstatter de traditionelle fag, som hovedfaget består af. eleverne tilbydes en årlig studietur i deres linjefag alle klasselokaler omdøbes til faglokaler alle elever tilbydes et elevskab til opbevaring af værdiggenstande, pc og andre personlige genstande.

4 Linje 1: Science Undervisningen i praksis Undervisningen vil veksle mellem teori og praksis. Vi vil benytte den naturvidenskabelige arbejdsmetode, der tager udgangspunkt i eksperimenter, undersøgelser og forsøg, hvor vi undrer os. Da matematik er naturvidenskabens sprog, kommer vi også til at dygtiggøre os i dette fag, så vi kan udnytte sproget i både fysik og biologi. Vi arbejder os hen imod naturvidenskabsfestivalen og Lego Mind storm. Der vil komme en del ekskursioner ud af huset til danske naturvidenskabelige fakulteter såsom planetariet, universitetet og eksperimentariet mm., som skal videreudvikle vores teoretiske viden. IT vil blive en stor del af undervisningen og derfor vil din personlige bærbare computer være meget vigtig, da du her kan gemme, opsamle og analysere de informationer, du får fra dine undersøgelser. Du vil få et sikkerhedscertifikat i brugen af eksperimentelt udstyr, din egen kittel og blive ambassadør for science på skolen, hvor du får ansvaret for at videreformidle dine undersøgelser til andre årgange. Samarbejdspartnere: Universitetet Mulernes Legatskole Naturvejleder Fynsværket Teknikum DTU HTX Årlig studietur: Der vil blive en studietur til én af Europas hovedstæder.

5 Linje 2: Sprog og kommunikation Har du mod på at lære en masse nye mennesker at kende fra andre lande? Kan du lide at læse, fortælle historier i ord og billeder? Interesserer du dig for fremmedsprog og andre kulturer? Følger du med i, hvad der sker rundt omkring i verden, og har du måske en forfatter gemt i maven eller kan se dig selv som journalist? Ved at udvikle dine sprogfærdigheder åbner du døren til resten af verden. Vælg sprog og kommunikation, og tag med på en opdagelsesrejse, du aldrig glemmer! Undervisningen i praksis Du skal arbejde med forskellige medier; avis, kortfilm og drama, reklamer, nyheder Du får udviklet dine sprogfærdigheder Du bliver bedre til at kommunikere både mundtligt og skriftligt Du skal arbejde projektorienteret og i værksteder Du skal arbejde med skoleelever fra andre lande via internettet. Du skal udveksle mails, billeder og videoer. Samarbejdspartnere: Mulernes Legatskole Fyns Stiftstidende, Vollsmose Avisen Syddansk Erhvervsskole Rising Ungdomsskole Besøg på reklamebureau, it-virksomheder Praktikordninger Årlig studietur: Der vil blive en studietur til udlandet, hvor vi får mulighed for at opleve storbylivet og tale en masse engelsk eller tysk.

6 Linje 3: Sport og friluftsliv Generelt om formålet med linjen På sport- og friluftslinjen vil du få mulighed for at udvikle dine færdigheder inden for mange forskellige retninger. Det vil ikke kun være traditionelle sportsgrene, men igennem året vil du stifte bekendtskab mange forskellige sports- og friluftsaktiviteter. Målet med linjen er, at du i samarbejde med lokale foreninger vil blive introduceret til forskellige sports- og fritidsaktiviteter, som du kan benytte dig af din fritid. På linjen vil du desuden modtage undervisning i sundhed, kost, ernæring og biomekanik (hvordan kroppen fungerer). På linjen prioriterer vi ture ud af huset højt, derfor vil du i løbet af året f.eks. deltage i Volleyballstævne Basketstævne Orienteringsløb Klatring Fisketure Ishockey Djeeo løb (GPS løb) Kanotur Samarbejdsøvelser (bygge tømmerflåde, raftetårn, skyde med bue/pil osv.) i Davinde Parkour Undervisning i praksis En vigtig del af linjen er arbejdet med fairplay og etik. Derudover vil der være en vekselvirkning mellem teori og praksis, således du får mulighed for at styrke dine faglige, sociale og personlige kompetencer.

7 Nogle af de aktiviteter du vil blive præsenteret for er: Konditionstest og træningslære Styrketræning/fitness Springgymnastik/Airtrack Atletik (mulighed for at tage atletikmærker) Selvforsvar Fodboldgolf Squash Rugby, fodbold, håndbold, volleyball, basket, badminton m.m. Årlig studietur Der vil blive en studietur til én af Europas hovedstæder. Partnerskaber Næste skoleår tager vi hul på partnerskaber med en lang række uddannelsesinstitutioner, kommunale tilbud og private firmaer. Projekt Mini-brand er fx et projekt mellem de to vollsmoseskoler og Odense Brandvæsen, som tilbyder elever med behov for en pause fra undervisningen 12 ugers kursus i brandslukning.

8 Afgangsprøver Vi afventer Skoleafdelingens udmelding vedr. frikommuneforsøgets muligheder for afvikling af alternative prøveformer. Et udvalg under Ungeskolen arbejder med dette tema for at kunne bidrage til det centrale arbejde. H. C. Andersen Skolen deltager i samtlige obligatoriske og frivillige nationale tests. Lektier.lektiecafé og andre lektielæsningstilbud På H. C. Andersen Skolen tilbyder vi i samarbejde med forskellige interesseorganisationer som Red Barnet m.fl. lektielæsningstilbud til vore ældste elever. PINK ZONE. ER ET GANSKE SÆRLIGT TILBUD, SOM RETTER SIG MOD PIGER I KLASSE. Tilbuddet kører dagligt mandag til torsdag kl Ud over lektielæsning tilbydes forskellige aktiviteter som madlavning, ture ud af huset m.m.m.

9 Elevrådet - elevdemokratiet På H. C. Andersen Skolen anerkendes elevernes ret til indflydelse på sager, der har med dem at gøre, på hvordan de skal lære, og på hvordan skolen fungerer i hverdagen. Elevrådet er en del af en skoles demokratiske opbygning. Det skal derfor samarbejde med skolens ledelse, lærere og andre ansatte. Elevrådet skal her tage sig af elevernes interesser i forhold til skolens beslutninger. Loven tilskriver, at eleverne inddrages i spørgsmål omkring sundhed og sikkerhed i undervisningen. I samarbejde med skolens ledelse og lærere skal eleverne arbejde for at forbedre undervisningsmiljøet på skolen. Fra og med 2010 har vi årligt udarbejdet skolesundhedsprofiler, hvor elevernes sundhed er genstand for nøje undersøgelse. Denne følges op af konkrete initiativer i både elevråd, skolebestyrelse og personalegruppe. I elev-lærer-samarbejdet omkring undervisningens tilrettelæggelse og indhold Planlægningen af undervisningsforløb iagttages elevens motivation bl.a. gennem inddragelse i planlægningsprocessen. I elevrådsarbejdet, (hvor også undervisningsmiljøet er genstand for løbende evaluering) Elevrådet giver sikkerhed for, at elevernes meninger kommer frem, når det gælder sager, der har med dem at gøre. Gennem elevrådet bliver eleverne aktive medspillere i forhold til deres egen skolegang. Elevrådskontaktlæreren drager omsorg for, at arbejdet er meningsfuldt og fremadskridende samt at det lever op til de regler, der er for arbejdet med elevråd. I skolehjemsamarbejdet, hvor skolehjemsamtalen er en udviklingssamtale om elevens trivsel og uddannelse. Læringsevalueringen danner grundlag for arbejdet med mål og evaluering Læringsevalueringen beskrives således: Læringsevalueringen er en integreret del af undervisningsopgaven Løbende evaluering danner det naturlige grundlag for elev- og forældreudviklingssamtaler, hvor det er eleven, der er i centrum. I den demokratiske dannelsesproces, hvor bl.a. filosofien er et vigtigt redskab I vores arbejde med de filosofiske spørgsmål styrkes bl.a. elevernes kommunikative formåen en forudsætning for elevdemokratiet. Forudsætningen for et succesfuldt elevdemokrati er de voksnes lyst til at lytte til eleverne, og at eleverne føler sig værdsat og respekteret. Vi anser ledelsens støtte og opbakning til elevdemokratiet for at være særdeles vigtigt! Det er ledelsens klare holdning, at skolen bør være øveplads for demokratiet. Det er ligeledes ledelsens holdning, at forudsætningen for at kunne benytte de muligheder, et demokrati giver, er sproglig mestring. Det bliver derfor afgørende at styrke elevernes sproglige udvikling og evne til at kommunikere, og dernæst at skabe det respektfulde rum, hvori dialogen kan finde sted.

10

11

12 UUO UEA Hvordan man bygger en bro til ungdomsuddannelserne, og hvordan man sætter skub i unge menneskers drømme om deres fremtid Skolens UUO vejledere Moustapha Loutfi Abou Taha Vejleder, Odense UUO - Ungdommens Uddannelsesvejledning Mobil: UUO-koordinator på skolen for 8. årgang er: Mette Madsen Venlig hilsen Ingrid Høyer Vejleder, Odense UUO - Ungdommens Uddannelsesvejledning mobil UUO-koordinator på skolen for 9. årgang er: Rami Dibaje UEA-undervisning Ifølge 7 i Folkeskoleloven har skolen og dermed lærerne ansvaret for undervisningen i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering på 1. til 9. klassetrin. Årsplanerne for denne undervisning på 8. og 9. årgang kan du få oplyst hos vejlederne og klasselærerne.

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE I 2015 2016 Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelserne

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10 klasse 2011-2012 HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Side 2 Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. Hvilke planer har du så? I hæftet Ungdomsuddannelser 2011 kan du læse om de mange

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. Fra skoleåret

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2014 2015 I Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2014 kan du læse om

Læs mere

tønder handelsgymnasium & handelsskole information om

tønder handelsgymnasium & handelsskole information om tønder handelsgymnasium & handelsskole information om HHX & HG UDDANNELSERNE kære kommende elev Snart skal du træffe et valg - hvilken ungdomsuddannelse skal vælges? Det kan være et vanskeligt valg, som

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

10MEDPULS.DK SILKEBORG UNGDOMSSKOLE

10MEDPULS.DK SILKEBORG UNGDOMSSKOLE VENNER / UNG / PULS / UDDANNELSE 10MEDPULS 10MEDPULS.DK SILKEBORG UNGDOMSSKOLE TRÆF ET VALG, START ET NYT KAPITEL OG BLIV UDFORDRET! 10MEDPULS 10MEDPULS.DK 2 ER DU KLAR TIL AT TRÆFFE ET VALG OG STARTE

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

10. klasser. Ringkøbing-Skjern kommunes. 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse!

10. klasser. Ringkøbing-Skjern kommunes. 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse! 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse! Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolens 9. klasse, har behov for yderligere faglig og personlig kvalificering

Læs mere

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. NY SKOLEREFORM 2014 ORGANISERING OG SAMARBEJDE Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med

Læs mere

Information om 7.-9. Klasse. Hadbjerg Skole

Information om 7.-9. Klasse. Hadbjerg Skole Information om 7.-9. Klasse Hadbjerg Skole Indholdsfortegnelse side 7. 9- klasse på Hadbjerg skole 3 Eleverne i Udskolingen 3 Lærerne i Udskolingen 4 Undervisningen 4 8. klasse 5 Forældresamarbejdet 6

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

tønder handelsgymnasium & handelsskole

tønder handelsgymnasium & handelsskole tønder handelsgymnasium & handelsskole information om HHX & HG UDDANNELSERNE kære kommende elev Snart skal du træffe et valg - hvilken ungdomsuddannelse skal vælges? Det kan være et vanskeligt valg, som

Læs mere

Reberbanen 13. 8800 Viborg. Telefon: 87871900. E-mail: ungdomsskolen@viborg.dk

Reberbanen 13. 8800 Viborg. Telefon: 87871900. E-mail: ungdomsskolen@viborg.dk "Du kan forme 10CV som du vil, fordi der er så mange valgfag. Vil du have ansvar, så får du det. Vil du have faglighed, så får du det. Du bestemmer selv, og det er fedt." - Julie, elev på 10CV Reberbanen

Læs mere

Skolepolitik. 2014-2017 Læring, dannelse og trivsel. Skolepolitik 2014-2017 1

Skolepolitik. 2014-2017 Læring, dannelse og trivsel. Skolepolitik 2014-2017 1 Skolepolitik 2014-2017 Læring, dannelse og trivsel Skolepolitik 2014-2017 1 Et fagligt løft i en skole med plads til alle Hver morgen tager mange tusinde elever af sted til folkeskolerne i Næstved Kommune.

Læs mere

Den nye udskoling. Toftlund Distriktsskole 2012-2013

Den nye udskoling. Toftlund Distriktsskole 2012-2013 Den nye udskoling Toftlund Distriktsskole 2012-2013 Informationsmateriale om den linjeopdelte udskoling på Toftlund Distriktsskole med opstart august 2012. Den nye udskoling Til august 2012 starter Toftlund

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser ET REGIONALT VEJLEDNINGSMATERIALE De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen,

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 10. klasse i Kolding Kommune 2015-2016 Indhold 9. klasse og hvad så?... 4 UU-center Kolding... 6 10. klasse på Brændkjærskolen... 8 10. klasse på Hansenberg... 17 10. klasse på IBC... 27 Til elever i

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Start. et helt nyt kapitel i dit liv og bliv udfordret i et miljø med. 10medpuls.dk. Silkeborg Ungdomsskole

Start. et helt nyt kapitel i dit liv og bliv udfordret i et miljø med. 10medpuls.dk. Silkeborg Ungdomsskole Start et helt nyt kapitel i dit liv og bliv udfordret i et miljø med puls 10medpuls.dk Silkeborg Ungdomsskole ER DU KLAR TIL AT TRÆFFE ET VALG OG STARTE ET NYT KAPITEL I DIT LIV I ET UNGDOMSMILJØ MED PULS?

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere