Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Madproduktion med læringsaktiviteter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Madproduktion med læringsaktiviteter"

Transkript

1 Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Madproduktion med læringsaktiviteter Nr Udviklet af: Peter Schyum Jensen Katrine Olesen Hinge Allan Kirk Heegaard Mercantec HC Andersensvej Viborg maj 2011

2 1. Uddannelsesmålets sammenhæng til FKB og TAK Nr Madproduktion med læringsaktiviteter hører til den fælles kompetencebeskrivelse 2778 Mad til grupper med varierede behov for ernæring. FKB en og uddannelsesmål kan hentes på under titlen efteruddannelse. Undersøgelser viser at den praktiske aktivering af ældre og handicappede fremmer livskvaliteten. Ligeledes er der ønske om, at unge i skoler og specialinstitutioner m.fl. får dele af undervisningen gjort mere praksisnær for at fremme læringen. Endvidere er der øget fokus på de kost- og ernæringsfagliges rolle som det faglige bindeled i det tværfaglige samarbejde med andre faggrupper i forbindelse med servicering af brugergrupperne, hvilket har skabt behov for at optimere medarbejderne kompetencer til de udfordringer, der ligger i at kombinere de daglige opgaver og ansvar for optimal drift af madproduktionen med andre aktiviteter i køkkenet. Uddannelsens målformulering Deltageren kan kommunikere og samarbejde med andre relevante faggrupper om planlægning og gennemførelse af aktiviteter for brugere i køkkenet, og kan få aktiviteterne til at indgå som del af den daglige madproduktion. Deltageren kan introducere og vejlede forskellige brugergrupper i køkkenfaglige opgaver samt rådgive om sundhed, hygiejne og varekendskab. Deltageren kan anvende simple didaktiske værktøjer og facilitere brugergruppernes aktiviteter i køkkenet ved produktion af simple retter og anretning af disse. Deltageren kan imødekomme brugergruppernes forskellige kulturer og behov samt håndtere deres forskellige interesse for faget. Arbejdsfunktioner Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod ufaglært og faglært personale beskæftiget med madfremstilling. Sammenhæng til TAK Uddannelsesmålet er relateret til tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK) i FKB en og skal kvalificere deltageren inden for følgende TAK: Faglig formidling, rådgivning og vejledning. Her står der at: i leve-bo-miljøerne samt døgninstitutioner og skoler er der krav om at medarbejdernes kostfaglige viden sættes i spil i den daglige motivation, rådgivning og vejledning af både unge og ældre brugere og pårørende.. Ligeledes står der: Dette stiller udover faglige krav også krav til, at medarbejdere kan gennemføre en pædagogisk, veltilrettelagt vejledning og rådgivning. Samt: Planlægning og produktion af hverdagsmad. Her står der blandt andet at man skal fange brugernes interesse for sund mad og at give inspiration til, at de kan opnå og / eller fastholde sunde kostvaner. Derudover berøres emner så som sensorik, ernæring, menuplaner m.m. Side 2 af 18

3 2. Ideer til tilrettelæggelse af undervisningen Da dette kursus er tætpakket med teori, produktion og øvelser som for nogle vil være helt ny viden, er det vigtigt at man får kontaktet deltageren inden første undervisningsdag. Nedenstående forslag til en sådan kontakt kunne medføre at uddannelsesstedet er forberedt på de forskellige kompetencer, deltagerne kommer med, hvilket bør afstedkomme forbedret transfer, når deltageren kommer hjem igen. Til deltagerens egen mailboks fremsendes en velkomst brev hvor man kort beskriver uddannelsen samt evt. en deltagerliste. Ud fra beskrivelsen af uddannelsen og dets mål bedes kursisten om følgende oplysninger: Deltagerens navn og uddannelse. Deltagerens forventning til kurset. Virksomhedens / lederens forventning til kurset. Samt: For at gøre uddannelsen og indholdet så relevant som muligt bedes du finde følgende oplysninger og sende dem til os senest en uge før kursus start. Beskrivelse af dit arbejde og den målgruppe du arbejder med. Deltager brugerne hos dig i dag i produktionen af maden? Hvis ja, hvilke problematikker oplever du med det? (kommunikation, hygiejne samarbejde) Hvis nej, hvilke udfordringer forstiller du dig, det vil give? (kommunikation, hygiejne samarbejde) Hvilke rammer/politikker har din virksomheds ledelse opstillet for dit arbejde med andre målgrupper? Beskriv den/de kundegruppe(r), I producerer mad til og med? Hvad er din rolle i firmaet i dag? Nævn minimum 2 ting du gerne vil fokusere på eller blive bedre til når du kommer hjem fra kurset i forhold til kursets mål. Fremsend venligst: En menuplan (en uge). Ovenstående kunne også sendes til deltagerens leder, så denne er forberedt på at deltageren kan komme hjem med ideer til udvikling af virksomheden. De 3 sammenhængende dage planlægges således, at de fleste dage foregår i køkkenet, da det er her deltagerne føler sig mest trygge. Skemaet ser således ud: Side 3 af 18

4 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Kl Velkomst -Præsentation -Hvem er vi? -Kursets mål -Jeres forventninger -Udveksle mail adresser -Kommunikations-og samarbejdsøvelse. -Gennemgang af hjemmeopgaverne (evt. i grupper) - Den pædagogiske værktøjskasse ; simple pæd. redskaber baseret på Hiim og Hippe. At stille interesserede og refleksive spørgsmål.. -Hygiejne; håndtering af fremmede i køkkenet, hvordan sikrer vi produktion og fysiske rammer? -Sundhed; anbefalinger til forskellige brugergrupper, hvordan formidle budskab og viden? -Opgave; forberedelse af vejledning til dag 2 s praksis: Evaluering Kl Praksis: Besøg fra plejehjemmet. Kursisten vejleder en ekstern gæst i produktionen af et måltid indenfor given tidsramme. -Deltagende plejepersonale fungerer som supervisorer. -Fællesspisning med evaluering af vejledningen. -Rengøring -Evaluering og refleksion ift. dagens opgave.( Gruppeopgave) -Workshop; forberedelse af vejledning til dag 3. (Gruppeopgave) -Evaluering af dagens program; skriv hurtigt Kl Praksis: Sund mad med 6.x Kursisten vejleder en 6. klasses elev under fremstilling af sund frokost. Der er i forvejen opstillet mål for vejledningen på bl.a. det sundhedsmæssige og hygiejnemæssige område samt overvejelser om motivation af og oplevelse for eleven.(evt. mål fra bek. Hjemkundskab) -Spisning og kort evaluering med eleverne. - Rengøring -Evaluering af planlægning og praksis. Hvordan matcher planlægning og dagens oplevelser? Se tilbage på dagene. Hvad har vi lært. Evaluering. Hvordan bruger vi det fremadrettet? Hvad skal der ske når I kommer hjem? Side 4 af 18

5 Dag 1. Velkommen Præsentation af uddannelsesstedet og undervisere Præsentation af deltagerne Præsentation af uddannelse og mål Kommunikationsøvelse: Vindmøllen, se bilag 1 Gennemgang af det deltagerne sendte: o Problematikker i dag og i morgen. Er der sammenfald mellem kursisternes udfordringer? o Hvordan fungerer kommunikationen på tværs af faggrupperne hos kursisten? o Hvad betyder ledelsens beslutninger og holdninger til dit arbejde? Pædagogisk værktøjskasse: Her benyttes simple pædagogiske værktøjer som hjælp til planlægningen og refleksion af aktiviteten. Til dette kan Hiim og Hippes didaktiske relations model bruges. Se Bilag 2. Hygiejne Vi opdaterer kursisten med de nyeste anbefalinger. o Hvad siger reglerne om fremmede i køkkenet til produktionen af maden? o Hvordan vejleder vi plejepersonale, pædagoger, lærer, brugere om hygiejne? Link: =basic&wbcmode=presentationunpublished Sundhed Tag udgangspunkt i de fremsendte menuplaner, der kopieres og uddeles. Find energigivende stoffer i planerne. Ud fra hvilke parametre udarbejder kursisten planerne? Anbefalingerne til målgrupperne. Find materiale på, Eller Den Nationale Kosthåndbog De 8 kostråd Hvordan vejleder og motiverer vi plejepersonale, pædagoger, lærere, brugere om sundhed? Side 5 af 18

6 Forberedelse til dag 2 Præsentation af dag 2. Hvilke retter skal produceres? Traditionelle danske retter foretrækkes: Forloren hare med kartofler og skysauce samt surt. Frikadeller med stuvet hvidkål og råkost Hakkebøf med bløde løg, skysauce og kogte grønsager Gratin (blomkål, broccoli eller spinat) Gammeldaws æblekage. Sveske trifli Citron fromage. Borddækning er også en aktivitet. Arbejdsplan udarbejdes, således at alle ved, hvad de skal. Forberede hvordan og hvad man vil vejlede den ældre i. Opstille enkelte mål for aktiviteten. Eks er målet blot at få færdiggjort produktionen eller skal der også være et udbytte for den ældre, så som, social hygge eller motorisk træning. Hvordan motiverer du den ældre? Hvordan vil du evalueres? Find minimum 3 fokuspunkter du ønsker selv at evaluere. Disse 3 punkter skal også kunne evalueres af supervisor. Evaluering af dag 1. Hver kursist får 5-10 minutter med øvelsen skriv hurtigt. Her skal de hver især nedskrive hvad de har lært i dag; Hvilke emner er der blevet talt om? Har indholdet været relevant for dig? Hvorfor hvorfor ikke? Hvordan var niveauet? For let for svært? Hvilke målpinde har vi berørt i dag? Hvordan kan du bruge dagens emner når du kommer hjem? Dag 2 Praksis. Vi får besøg af beboerne fra et lokalt plejehjem, som skal deltage i dagens praksis. Kursisten har dag 1 forberedt produktionen på papiret og klargør nu køkkenet til modtagelse af gæsterne. Gæsterne kommer. Velkomst. Kort introduktion af de kommende timer. Gæsterne inddeles i grupper. supervisorerne instrueres. Se bilag 3. Produktionen startes. Side 6 af 18

7 Alle kursister arbejder indenfor samme tidsramme med produktionen. Deltagende plejepersonale fungerer som supervisorer. Deres opgave er at definere refleksive spørgsmål ud fra observation af kursister og gæster til brug for kursisternes egen evaluering. Forslag til observationspunkter og spørgsmål givet under bilag 2. Produktionen afsluttes med fællesspisning. Gæsterne evaluerer i plenum deres oplevelser af dagen og vejledningen fra kursisterne. Hver kursist fører egne notater. Plejepersonalet (supervisorerne) har under produktionen noteret refleksive spørgsmål til hver kursist. Disse overbringes de enkelte kursister til brug for dagens evaluering. Afsked med gæsterne Evaluering af praksis: (bilag 4) Workshop: Forberedelse af vejledning dag 3, se bilag 6 Dag 3 Dagen startes med klargøring af køkkenet. - Råvarer fordeles. - Køkkenredskaber findes og klargøres. - Låne tøj lægges frem. - Opskrifter m.m. uddeles. 6x møder ind sammen med deres lærer. De bliver budt velkommen og bliver præsenteret for uddannelsesstedets regler for hygiejne. Herefter inddeles de i grupper, og det forberedte program starter. Spisning og kort evaluering med eleverne. Rengøring Evaluering af planlægning og praksis. Hvordan matcher planlægning og dagens oplevelser? Se bilag 7. Se tilbage på dagene, Hvad har vi lært? Evaluering: Viskvalitet Hvordan bruger vi det lærte fremadrettet? Her inddrages kursisternes tilsendte materiale, samt de refleksioner og evaluering der er foretaget de sidste dage. Hvad skal der ske når kursisten kommer hjem? Ovenstående materiale indsamles og kopieres. Kan evt. bruges i kontakten til virksomheden fremover som opsamling og evaluering. Side 7 af 18

8 3. Afholdelsesformer Det er vigtigt at tage udgangspunkt i deltagernes faglige og praktiske færdigheder indenfor området således vil deltagerne opleve og se en størst mulig anvendelse af den opnåede viden/færdigheder i deres daglige arbejde. Den teoretiske gennemgang kan underbygges af de workshops der er udarbejdet. Det er altså vigtigt at kurset bliver gjort virkelighedsnært for den enkelte. Dette kan bedst ske, hvis man, som foreslået, kontakter kursisten inden kurset for at få afstemt forventninger og kompetencer. 4. Litteratur og nyttige links Hygiejne: =basic&wbcmode=presentationunpublished Ernæring og anbefalinger: Bekendtgørelsen Hjemmekundskab Side 8 af 18

9 Bilag 1 VINDMØLLEN Holdinddeling Der dannes grupper på lige antal personer. Hvert hold består af 2 grupper. Instruktion Der udleveres til hver gruppe kun én blyant og et stykke hvidt papir, og grupperne placeres således, at de hverken kan se eller høre hinanden. Hver gruppe skal så vælge en talsmand, og der udvælges et neutralt sted, hvor disse kan forhandle. Holdets opgave er at tegne en vindmølle, der strækker sig over begge gruppers papir, således at den ene gruppe tegner venstre side, og den anden gruppe højre side. Den eneste måde grupperne kan kommunikere på er via talsmændene. Hvad holdet naturligvis ikke ved er, at den ene gruppe får udleveret et A3 papir, og den anden et A4-papir. Det betyder også, at evt. omgængere ikke må deltage i legen (da erfaringer fra tidligere år viser, at disse ødelægger legen ved at afsløre dette plot). Der må ikke medbringes materialer af nogen art ved møderne mellem de to talsmænd. Og når den enkelte gruppe arbejder sammen ved bordet, må der kun anvendes ét papir og så blyanten (dvs. ingen måleredskaber o.lign.). Observation Vejlederens største opgave ved denne øvelse vil sandsynligvis være at forhindre at de to grupper snyder. Hvorimod den fornemste opgave (og den væsentligste) er at bemærke om alle i grupperne får mulighed for at komme med ideer og indsigelser. I det hele taget iagttager legens forløb. Side 9 af 18

10 Bilag 2 Hiim og Hippe s didaktiske relations model Formålet med præsentationen af modellen er, at kursisten fremadrettet kan benytte denne som hjælp til deres planlægning af dagen. Kort beskrivelse af de seks elementer, som er indbyrdes forbundne. Læringsforudsætninger: De psykiske, fysiske, sociale og faglige muligheder og problemer, eleven har med at lære. Indhold; Hvilket indhold er der i aktiviteten? Hvilken værdi har indholdet? Hvem bestemmer indholdet.? Hvilken betydning har indholdet for elevens/brugerens udvikling? Hvilken betydning har indholdet for elevens/brugerens fremtid? Side 10 af 18

11 Læringsprocessen: Da vi har med hverdagsmad at gøre, og da aktiviteten skal omhandle produktionen af denne, vil det være naturligt, at man simpelt benytter sig at mesterlæren (sidemandslæren). Her beskrives og vises hvordan og hvad der skal produceres, hvorefter brugeren gør det efter. Er der tale om efterlevelse af læreplaner (hjemmekundskab) må disse gennemgås og implementeres i arbejdsplanen. Mål Hvad er det, som kursisten, arbejdspladsen skolen, lærerne og eleverne selv ønsker at opnå? Harmonerer disse mål. Som udgangspunkt vil køkkenets mål være at få produceret dagens måltid. Men dette mål forstyrres måske af den aktivitet der også skal foregå i køkkenet. Derfor er man nødt til at få belyst aktivitetens mål, og få udarbejdet rutiner der gør, at disse mål kan inkluderes. Rammefaktorer: Rammefaktorer er forhold, som kan fremme eller hæmme undervisning og læring på mange forskellige måder. Det kan fx være køkkenets størrelse, produktionsapparat, m.m. Hvilke rammefaktorer har kursisten i dag? Er disse egnet til andre aktiviteter end almindelig produktion? Hvad skal der til for at dette lykkes? Er der opbakning og forståelse for de rammefaktorer og de muligheder det giver fra ledelsen og kollegaers side? Vurdering: Med vurderingen ønsker man at fremme kursistens forståelse for om den aktivitet, der er blevet afholdt også har levet op til de forventninger, der måtte have været. Som eksempel kan man hurtigt se om målet er nået? (Nåede vi det til tiden? Fik vi den ønskede kvalitet?). Hvis målet ikke er nået må man kikke rundt i relations modellen for at efterse ting eller processer, der skal justeres. Side 11 af 18

12 Bilag 3 Observation og spørgsmål Supervisor 1: Hvordan er kontakten mellem kursist og gæst? 2: Hvem henvender sig til hvem? 3: Hvad gør kursisten godt i mødet med gæsten? 4: Hvad kan kursisten ændre i mødet med gæsten? 5: Hvordan er stemningen? Side 12 af 18

13 Bilag 4 Evaluering af praksis dag 2. I skal arbejde sammen i grupper af tre. Evalueringsfasen opdeles i 2 sektioner. 1. Supervisorernes spørgsmål. 2. Jeres egne oplevelser og evaluering af jeres mål, planlægning i relation til gæsternes oplevelser. 1. Tag hver Jeres spørgsmål fra supervisorerne med til gruppearbejdet. I aftaler nu en rækkefølge for evalueringen, dvs. rækkefølgen I evalueres i. I skal alle på skift stille spørgsmål, reflektere og svare eller observere. Stil et spørgsmål ad gangen og giv den evaluerede tid til at reflektere og formulere sit svar. Det kan kræve lidt tid. Læg ikke ord i munden på hinanden. Spørgsmålene skal stilles som åbne, uvægtede og objektive, idet det er den evaluerede s refleksion og svar, som kan bidrage med læring/erfaring og transfer. Med andre ord.. Egen tænkning til egen udvikling. Kursistens svar afføder evt. nye spørgsmål fra medkursisterne, som naturligvis stilles i fortsættelse heraf. Hver kursists evaluering bør umiddelbart vare minutter. Denne evalueringsform (supervision) er yderst givtig, men fordrer naturligvis, at man er flere til at observere hinanden i arbejdet og evt. har fået fokuspunkter defineret på forhånd. Side 13 af 18

14 2. Brug nu omkring 30 minutter på en fælles evaluering af Jeres i forvejen opstillede overvejelser i helhedsmodellen. (Bemærk at der kan være punkter som relaterer til evalueringen ovenfor.) Brug Jeres notat-model til at skrive stikord. Spørg fx Jer selv om følgende: o Nåede vi vores mål? o Forstod vores gæster vejledningen? fik de lavet et godt produkt? o Var gæsterne, som vi havde forventet? o Hvordan fungerede tidsrammen? o Var vores indhold/opgaver passende, for svære, for lette eller? o Hvordan fungerede de fysiske rammer? var der for lidt plads, for meget rod, tilgodeså rammerne kørestolsbrugere mv.? o Hvordan oplevede vi produktionen i forhold til gæsterne? o Hvad bør vi overveje bedre. Er der punkter i modellen, som virker vigtigere end andre i forhold til denne brugergruppe? find selv på flere spørgsmål, som I føler, at dagens praksis har affødt. Tag udgangspunkt i de 6 punkter i modellen og Jeres forberedelse fra i går. Brug evt. bilag 4,1 Side 14 af 18

15 Bilag 4,1 Helhedsmodellen. (relations-modellen). Husk at alle kategorier relaterer til hinanden. Derfor vil et mål sætte spor hele vejen rundt i modellen. Dette gælder punkter under alle kategorier. Forudsætninger. Rammer. Evaluering. Læreprocessen. Mål. Indhold. Side 15 af 18

16 Bilag 5 Denne evaluering kan også bruges: Evaluering af praksis dag 2 Vi har nu haft besøg, hvor du har skullet udføre en produktion med en gæst. Du er blevet evalueret af en fremmed observatør. Du skal nu bruge de næste 20 minutter på at reflektere over dagen. Til dette kan nedenstående spørgsmål måske være en hjælp. 1: Beskriv kort dagen: 2: Hvordan gik dagen i forhold til de fokuspunkter, du selv opstillede i går? 3: Hvad synes du om plejepersonalets evaluering af dig? 4: Hvad var svært i mødet med gæsten? 5: Beskriv med dine egne ord, hvad du selv synes, du gjorde godt? 6: Beskriv med dine egne ord, hvad du selv synes, du kan gøre bedre? 7: Giv 3 bud på hvad du kan bruge dagens øvelse til hjemme på din egen arbejdsplads. Side 16 af 18

17 Bilag 6. Workshop. Forberedelse til Sund mad med 6.x. I skal i Jeres gruppe forberede en praksis/produktion med elever fra 6.klasse (12-13 år). Jeres givne rammer er som følger: o Tidsrammen er 3,5 timer incl. spisning og evaluering. o Der skal sættes min. tre mål indenfor områderne sundhed og hygiejne. De skal kunne måles o Menuen er fastsat til Sund hjemmelavet burger fra a-z serveret med farmer-fritter og dip. Til dessert Bagte ananas med mynte-yoghurt. Opskrifter er givet på forhånd. o Aktiviteten skal relatere til læseplanen for faget hjemkundskab link: o I arbejder enkeltvis med 1-2 elever hver. Anvend notat-modellen til at anføre Jeres overvejelser og tanker. Det kan være en god idé at starte med kategorien Mål ; altså hvad I vil opnå/nå med aktiviteten/produktionen. Her lidt inspiration: 1. Definér hvad I vil opnå. Skal eleverne kunne noget bagefter? hvad? 2. Hvordan vil I evaluere, hvorvidt eleverne har lært, hvad de skulle? 3. Hvordan forventer I, at elevernes forudsætninger er? 4. Hvad skal der til for at motivere eleverne? 5. Hvordan udfylder og opdeler vi tidsrammen? 6. Hvordan skal Jeres egen rolle være? skal I kun vejlede, skal I deltage aktivt i produktionen, skal I bevæge Jer rundt eller observere fra samme plads? 7. Hvordan og hvornår kommer I igennem med Jeres budskaber? 8. Hvordan skal de fysiske rammer tilpasses brugergruppen? 9. Hvad er indholdet i aktiviteten helt konkret? 10. Hvordan skal eleverne organiseres? 11. Hvordan ser I læreprocessen (Dvs. hvordan lærer eleverne det, I har planlagt gennem den tilrettelagte aktivitet?) Forberedelsesnotaterne kopieres til alle i gruppen. Dette er Jeres klargøring til praksis og skal medbringes i morgen. Køkkenet opstilles og klargøres klokken til modtagelse af elever/gæster klokken Side 17 af 18

18 Bilag 7 Evaluering af dagen med 6x Ud fra jeres notatark og de opstillede forberedelser fra i går, skal I nu reflektere over, hvordan det gik. Brug nedenstående papir til at skrive dine tanker. Brug også helhedsmodellen som I gjorde i går. Bilag 4,1. Side 18 af 18

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Salg og markedsføring inden for madproduktion

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Salg og markedsføring inden for madproduktion Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Salg og markedsføring inden for madproduktion Nr. 46 811 Udviklet af: Peter Schyum Jensen Katrine Olesen Hinge Allan Kirk Heegaard Mercantec HC Andersensvej

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Service i institutionskøkkener - Kunden i centrum Nr. 46501 Udviklet af: Gitte Svensson Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer.

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Nr. 47531 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M.P. Kofoedsvej 10 9800 Hjørring November

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Take-away koncept for produktionskøkkener Nr. 46 812 Udviklet af: Peter Schyum Jensen Katrine Olesen Hinge Allan Kirk Heegaard Mercantec HC Andersensvej

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved møder

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved møder Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Institutionskøkkenets forplejning ved møder Nr. 47 532 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M.P. Kofoedsvej 10 9800 Hjørring November 2012

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen NR. 48027 Sæson- og temaprodukter hos detailslagteren Udviklet af: Peder Holme Brix og Charlotte Kastrup Uddannelsescenter Holstebro Efteråret 2014 1.

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Grundlæggende kost- og menuplanlægning

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Grundlæggende kost- og menuplanlægning Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende kost- og menuplanlægning Nr. 47 673 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M. P.Kofoedsvej 10, 9800 Hjørring maj 2013 1. Uddannelsesmålet

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Inspirationsmateriale. til. Arbejdsmarkedsuddannelse. Salat og salatbar i madfremstilling

Inspirationsmateriale. til. Arbejdsmarkedsuddannelse. Salat og salatbar i madfremstilling Inspirationsmateriale til Arbejdsmarkedsuddannelse 45531 Salat og salatbar i madfremstilling Udviklet af: Susanne Pedersen Hotel- og Restaurantskolen København KHRU 2006 1 1. Uddannelsesmålets sammenhæng

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter.

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter. Didaktikopgave 7. semester 2011 Vi har valgt at bruge Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel 1 som baggrund for vores planlægning af et to- dages inspirationskursus for ledere og medarbejdere. Kursets

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen Nr. 47 256 Udviklet af: Heidi Friis Hansen, Erhvervsakademi Sjælland, VIFFOS Maj-Britt Duus, Uddannelsescentret

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Grundlæggende ernæring og måltidsplanlægning

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Grundlæggende ernæring og måltidsplanlægning Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende ernæring og måltidsplanlægning Nr. 47 397 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M.P. Kofoedsvej 10 9800 Hjørring Maj 2013

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Ernæring og økologi med spisemærket

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Ernæring og økologi med spisemærket Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Ernæring og økologi med spisemærket Nr. 47 529 Udviklet af: Berit Brøndum Troels Peter Schyum Jensen Susanne Nygaard Bertelsen Mercantec H.C. Andersens

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Håndtering og styring af madvarer i storkøkkener Nr. 46 935 Udviklet af: Lone Algayer Gert Pedersen Ida Kamp Nyborg Uddannelsescenter Holstebro 09. 2011

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Fra strategi til praksis i institutionskøkkener Nr. 46 942 Udviklet af: Lone Algayer Per Dam Hansen Uddannelsescenter Holstebro 1. Uddannelsesmålet og

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Mad i børnehøjde for små og mellemstore børn

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Mad i børnehøjde for små og mellemstore børn Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Mad i børnehøjde for små og mellemstore børn Nr. 42 898 Udviklet af: Ulla Kirkegaard Hvid Arensbach EUC Nord M P Koefoeds Vej 10 9800 Hjørring Juni 2015

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Brugerindflydelse i produktionsplanlægning Nr. 46 860 Udviklet af: Lone Algayer Gert Petersen Ida Kamp Nyborg Uddannelsescenter Holstebro September 2011

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Salg og service i gæstebetjening Nr. 47 692 Udviklet af: Hanne Koblauch Christensen Ole Robert Hansen HANSENBERG Skovvangen 28 6000 Kolding juni 2013

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Helhedsforståelse i produktionskøkkener

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Helhedsforståelse i produktionskøkkener Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Helhedsforståelse i produktionskøkkener Nr. 48 122 Udviklet af: Peter Schyum Jensen Mercantec 8800 Viborg. Maj 2015. 1. Uddannelsesmålet og dets sammenhæng

Læs mere

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer UNDERVISNINGSPLAN Innovative forbedringsprocesser i postbranchen 1 dag Handlingsorienteret målformulering AMU Omhandler UV materialer fra bevilling 2012 13 9246 Kvalitetsarbejde i post 1 9247 Kvalitetsarbejde

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

AMU Kursus Fag og læringskonsulent: Dag 3

AMU Kursus Fag og læringskonsulent: Dag 3 Tidlig opsporing af sygdomstegn. AMU Kursus 46874 Fag og læringskonsulent: Dag 3 Program for dag 3 Velkomst v. og registrering Tjek ind og opsamling Observationer. Objektiv/subjektiv. Det kliniske blik.

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Økologi og bæredygtighed i restauranten

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Økologi og bæredygtighed i restauranten Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Økologi og bæredygtighed i restauranten Nr. 48290 Udviklet af: Frida Techau Hotel & Restaurantskolen, Kbh januar 2016 1. Uddannelsesmålet og dets sammenhæng

Læs mere

Vi introduceres til innovation som begreb og ideen om innovative krydsfelter.

Vi introduceres til innovation som begreb og ideen om innovative krydsfelter. Innovation som arbejdsmetode Underviser: Pia Pinkowsky Dag 1 10.00 Velkomst og præsentationer Mundtlig forventningsafklaring: Hvorfor er vi her? Vi ekspliciterer kursets formål og form for at: motivere

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Drejebog til temadag med Tegn på læring

Drejebog til temadag med Tegn på læring Drejebog til temadag med Tegn på læring DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Drejebog til temadag med Tegn på læring Her finder I idéer til hvordan I i personalegruppen eller dagplejegruppen kommer godt i gang

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Smagsoplevelsen af drikkevaren i samspil med maden

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Smagsoplevelsen af drikkevaren i samspil med maden Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Smagsoplevelsen af drikkevaren i samspil med maden Nr. 40908 Udviklet af: Thomas Stig Jørgensen og Frida Engholm Techau Hotel & Restaurantskolen, Kbh

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre 42934 Udviklet af: Birgitte Højlund

Læs mere

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer UNDERVISNINGSPLAN AMU mål serviceagent i postbranchen 1 dag Omhandler UV materialer fra bevilling 2012 13 9246 Kvalitetsarbejde i post 1 9247 Kvalitetsarbejde i post 2 9248 Kvalitetsarbejde i post 3 9249

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Indpakning af maden emballage og mærkning

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Indpakning af maden emballage og mærkning Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Indpakning af maden emballage og mærkning Nr. 45943 Udviklet af: Katrine Olesen Hinge Peter Schyum Jensen Lotte Eder Haubjerg Mercantec H. C. Andersens

Læs mere

Fagplan - Træner 2 seniortræner (Trænerens opgave er at tilrettelægge og gennemfører træningsforløb for skytter).

Fagplan - Træner 2 seniortræner (Trænerens opgave er at tilrettelægge og gennemfører træningsforløb for skytter). Fagplan - Træner 2 seniortræner (Trænerens opgave er at tilrettelægge og gennemfører træningsforløb for skytter). Træner/seniortræneruddannelsen er en overbygning af træner1 uddannelsen, og dækker senior

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Det gode journalnotat. Dokumentation som arbejdsredskab

Det gode journalnotat. Dokumentation som arbejdsredskab Det gode journalnotat Dokumentation som arbejdsredskab Dokumentation, der virker i Landsbyen Sølund Vores dokumentation skal sikre kvaliteten af arbejdet tilpasse indsatsen til borgerens bedste generere

Læs mere

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Fokus på kompetencemål Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Introduktion 3 Kompetencemål i erhvervsuddannelserne 6 Vigtigt at vide om grundforløbspakker og kompetencemål 8 Vigtigt at

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Ernæringsscreening i ældreplejen m.m. 42952 Udviklet af: Birgitte Højlund Social

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

fokus på sundhed kost & motion sex & kærester

fokus på sundhed kost & motion sex & kærester fokus på sundhed Temadag 1: kost & motion EFTER DEN FØRSTE TEMADAG arbejder I med opgaver, som dels giver større fastholdelse af tema og dels bygger op til den næste temadag. Temadag 2: sex & kærester

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Smagen i centrum. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Nr. 45874. Udviklet af: INSPIRATIONSMATERIALE: 45 874 Smagen i centrum

Smagen i centrum. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Nr. 45874. Udviklet af: INSPIRATIONSMATERIALE: 45 874 Smagen i centrum Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 45874 Smagen i centrum Udviklet af: Rasmus Gøtsche Københavns Madhus Jonn Vinther Martinsen og Mariann Præstegaard Hotel- og Restaurantskolen Oktober

Læs mere

VELKOMMEN. Fra viden til handling

VELKOMMEN. Fra viden til handling VELKOMMEN Fra viden til handling 1 PROGRAM Præsentation af oplægsholdere - værdisæt og visioner bag samarbejdet Præsentation af videntilhandling.dk Øvelsessession meningsfuld og anvendt dokumentation hjemme

Læs mere

KOBLINGER MELLEM SKOLE OG PRAKTIK. Underviser Kirsten Nielsen, Social- og Sundhedssolen Silkeborg

KOBLINGER MELLEM SKOLE OG PRAKTIK. Underviser Kirsten Nielsen, Social- og Sundhedssolen Silkeborg KOBLINGER MELLEM SKOLE OG PRAKTIK BAGGRUND FOR FOU-PROJEKTET Undersøgelser viser, at kun ca. halvdelen af erhvervsskoleelever oplever sammenhæng mellem skoleperioden og praktikken Diplomopgave som belyser

Læs mere

Velkommen til Dag 2. Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød. Måder vi arbejder på:

Velkommen til Dag 2. Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød. Måder vi arbejder på: Velkommen til Dag 2 Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forskning viser en stor sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder Aktiviteterne skal

Læs mere

Kredsundervisernes rammer, uddannelse og virke

Kredsundervisernes rammer, uddannelse og virke Kredsundervisernes rammer, uddannelse og virke A. FORMÅL Formålet er først og fremmest, at opkvalificere et antal fungerende flugtskydningsinstruktører, så de kan udøve praktisk instruktion i haglskydning.

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Netværksskabende aktiviteter for ældre og handicappede 44781 Udviklet

Læs mere

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion Firemodellen bruges til at strukturere undervisningen i innovation. Modellen består af fire dele, der gennemføres i rækkefølge.

Læs mere

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk UDVIKLINGSDIALOGER HOLD B FØRSTE MØDE Formål med det samlede forløb Udbytte - Du får indsigt og viden om dig som leder - Du får værktøjer til at forbedre din kommunikation og dine dialoger - Du træner

Læs mere

Guide til elevnøgler

Guide til elevnøgler 21SKILLS.DK Guide til elevnøgler Forslag til konkret arbejde Arbejd sammen! Den bedste måde at få de 21. århundredes kompetencer ind under huden er gennem erfaring og diskussion. Lærerens arbejde med de

Læs mere

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Formål og indhold Formålet er, at I finder inspiration til at diskutere og især videreudvikle

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Nordre Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Nordre Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Nordre Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever Praktikstedsbeskrivelse Jf. Bekendtgørelse nr.1518 af 13/12/07 om erhvervsuddannelser(hovedbekendtgørelsen) Lov om bekendtgørelse nr.

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Omlægning til økologisk madproduktion

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Omlægning til økologisk madproduktion Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Omlægning til økologisk madproduktion Nr. 47 804 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M. P. Kofoedsvej 10, 9800 Hjørring Oktober 2013 1.

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Samarbejdet om værtskabet i på hotel og restaurant

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Samarbejdet om værtskabet i på hotel og restaurant Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Samarbejdet om værtskabet i på hotel og restaurant Nr. 48030 Udviklet af: Louise Thomsen Hotel- og Restaurantskolen København, december 2014 December

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen til arbejdsmarkedsuddannelsen Innovativ gastronomi Nr. 40521 Udviklet af: Alex Nielsen, Frank Larsen & Peter Skotting Dalum UddannelsesCenter Landbrugsvej 55 5260 Odense S April 2008 1. Uddannelsesmålets

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

DET EVENTYRLIGE MINECRAFT

DET EVENTYRLIGE MINECRAFT DET EVENTYRLIGE MINECRAFT - En lærervejledning Lasse Schieck, Andreas Elsberg, Karina K. Martinsen & Tenna Kristensen INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 2 MÅL... 3 DIDAKTISKE OVERVEJELSER... 4 PRÆSENTATION

Læs mere

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på?

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på? Undervisningsdifferentiering v.h.a. IKT: Mercantec (levnedsmiddel) Dokumentation af læringsproces via PhotoStory inden for levnedsmiddel 1. Introside PR-side om forløbet. - Hvad er det vigtigt at slå på?

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle

Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle Center for dagtilbud Bente Jørgensen bente@slagelse.dk 13. august 2010 1. Udfordringen Den Sammenhængende Børne

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i 7.-9. klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer 21SKILLS.DK CFU, DK Kom godt i gang Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejd sammen! Den bedste måde at få det 21. århundredes kompetencer

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Inspirationsmateriale til AMU-uddannelsen

Inspirationsmateriale til AMU-uddannelsen Inspirationsmateriale til AMU-uddannelsen Nr. 40845 Udviklet af 2009 Mette Pilegaard og Grethe Esbensen Erhvervsskolerne Aars Østre Boulevard 10 9600 Aars 1 1. Uddannelsesmålets sammenhæng til FKB og TAK

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Teambuilding på 7. årgang

Teambuilding på 7. årgang Teambuilding på 7. årgang På 7. årgang fordeles skolens elever på linjer efter interesse, hvilket bevirker, at eleverne ved indgangen til 7. klasse skal til at indgå i nye fællesskaber. Fællesskabet i

Læs mere

Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser

Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser 1 Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser Hvert modul begynder med et check in og afsluttes med et check ud Nedenfor findes forslag til introduktion og velkomst af deltagere ved EVARS. Når modulerne

Læs mere

Færdiggør dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 5

Færdiggør dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 5 Færdiggør dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 5 Læringsmål At deltagerne reflekterer over egne afprøvninger i praksis At deltagerne får kendskab til og øver teknikker og handlinger i

Læs mere

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Dagtilbudsområdet Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Udfyldes af institutionen Tilsynets tilføjelser Evaluering læreplanstemaer Hvilke erfaringer gjorde I jer med evalueringen af læreplanstemaerne?

Læs mere

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 47404 Udviklet af: Kristinn Ingi Kristinsson Kold College Odense August 2012 1. Uddannelsesmålet og dets sammenhæng til FKB og TAK hører til den

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Vejlederfunktionen hvad tænker du? Hvad er den største udfordring/det svære ved at være vejleder? Hvad er det sjove/spændende ved at være vejleder? Skriv det

Læs mere

Introduktion til undervisningsdesign

Introduktion til undervisningsdesign TeleCare Nord Introduktion til undervisningsdesign TeleCare Nord KOL og velfærdsteknologi Temadag til undervisere Torsdag d. 4/9-2014 Louise Landbo Larsen 1 Præsentation Fysioterapeut (2005) Underviser

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

Få din del af de lokale lønkroner

Få din del af de lokale lønkroner Få din del af de lokale lønkroner Kerneområdet Det udviklingsmæssige funktionsområde Det pædagogiske funktionsområde Det ledelsesmæssige funktionsområde 1 Få din del af de lokale lønkroner Ved overenskomstforhandlingerne

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen Susanne Bøgeløv Storm ALLE Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen med vurderingsøvelser om forfatteren Susanne Bøgeløv Storm leder og indehaver af Æstetisk Læring Susanne er undervisningskonsulent,

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Tilberedning og servering for patienter 44829 Udviklet af: Maj

Læs mere

KOMPETENCEHUSET HECKMANN ØNSKER, AT ALLE LÆRER MEST MULIGT

KOMPETENCEHUSET HECKMANN ØNSKER, AT ALLE LÆRER MEST MULIGT KOMPETENCEHUSET HECKMANN ØNSKER, AT ALLE LÆRER MEST MULIGT VI TILBYDER RÅDGIVNING, KURSER OG STØRRE KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB MED FOKUS PÅ LÆRING OG LEDELSE Vi brænder for læring og kan omsætte den

Læs mere

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Når man er instruktør på en patientuddannelse, skal man arbejde sammen med en anden frivillig instruktør om at give deltagerne den bedst

Læs mere

46496 Rådgivning til turister i Danmark

46496 Rådgivning til turister i Danmark Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 46496 Rådgivning til turister i Danmark Udarbejdet af Annette Valløe Eriksen Undervisningsministeriet. 31.12.2010. Materialet

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune

Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune Forebyggelse Borgere med kronisk sygdom, eller risiko for at få en kronisk sygdom, vejledes og motiveres til varige livsstilsændringer. Hvad skulle indsatsen

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Strategi for læring Daginstitution Torsted

Strategi for læring Daginstitution Torsted 2016-2017 SMTTE Pædagogisk læreplan via 2016-17 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus: Hjælpsomhed

Læs mere