Mandag til fredag:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mandag til fredag: 0630-1630"

Transkript

1 1

2 Kære Forældre og kommende førskole barn Hjertelig velkommen til Hadbjerg SFO. Vi glæder os til en god tid og forhåbentlig mange år sammen med Jer og jeres barn. Skulle I have spørgsmål ud over denne folder, så er I altid hjertelig velkomne til at kontakte os. I er ligeledes altid velkommen til at komme forbi på besøg. Vores daglige åbningstid er: Mandag til fredag: Kontakt til SFO en: I må altid gerne sende en seddel med jeres barn. Vi har daglig telefontid indtil kl på Har I virkelig akut brug for at komme i kontakt med os efter kl. 12 pga. sygdom, uheld eller lignende, bedes I ringe på Vi sender børn hjem / til bus ved forudgående aftale. Aftaler børn imellem om leg aftales privat. Skal børnene hentes af andre eller med kammerater hjem, skal vi have besked herom. I kan også dagligt inden kl. 12 maile ændringer til krydsersedlen ind på: 2

3 Lidt om Hadbjerg SFO Vi har nogle fantastiske udeområder med et godt terræn, en lille skov, en bålplads, boldbaner, et udendørs træværksted, samt en storlegeplads. Derudover har vi lokaler i denne gamle pedelbolig, spejderhytte, indskolingslokaler, gymnastiksal og ikke mindst en fantastisk hal, som vi bruger flittigt. Vi prioriterer en SFO, der har et godt samarbejde med skoledelen og som vægter dette højt samt en personalegruppe, der kontinuerligt arbejder med sin praksis og faglighed. Som en del af skolen har vi fælles pædagogiske værdier. Vi finder det således vigtigt at skabe en varm, udviklende og omsorgsfuld atmosfære med opmærksomhed på det enkelte barns behov og initiativ (læs mere herom på s. 6). 3

4 Målsætning og visioner Visionen for Hadbjerg SFO. Visionen er at skabe en moderne SFO, hvor leg, hygge, nærvær og eksperimentering går i hånd med udvikling og læring. Hadbjerg SFO skal være skolens legende eksperimentarium. Overordnede målsætning. Det enkelte barn skal opleve et trygt og stimulerende tilbud, der tilgodeser det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab. Derudover prioriterer SFO en: Sammenhæng i jeres barns liv. Dette opnår vi bl.a. ved at krydse jeres barn ind nede i klassen. Her har vi en kort dialog med læreren om, hvordan dagen er forløbet, og vi introducerer jeres barn for dagens muligheder og aktiviteter i SFO en. Når I henter jeres barn, har I altid mulighed for at få lidt viden om hele jeres barns dag gennem jeres kontaktpædagog. For yderligere at styrke sammenhængen i jeres barns liv har vi altid et godt og velfungerende samarbejde med børnehaverne omkring indkøring i førskolegrupperne. Udvikling af barnets sociale kompetencer. I SFO en tilrettelægger vi vores aktiviteter for gruppen og jeres barn således, at vi møder jeres barn med relevante udfordringer, hvor vi har fokus på: Sprog og udtryksformer. Natur og kultur. Fællesskabets betydning. Medindflydelse (demokrati) i relation til fællesskabet. Sundhed og forebyggelse. Vi arbejder for, at jeres børn er fysisk aktive i mindst 30 minutter hver dag. Vi har således en daglig udetid, hvor vi gennem forskellige aktiviteter appellerer til børnenes deltagelse. Derudover har vi åbent i hallen flere gange om ugen, hvor vi udbyder forskellige boldspil, lege, 4

5 parkour m.m. Endelig har vi i SFO en en kostpolitik med fokus på sund mad. Det betyder bl.a., at jeres barn skal medbringe en sund morgenmad og eftermiddagsmad (læs mere på s. 10). Sprog og læsepolitik. Vi arbejder med sprog og læsning med udgangspunkt i legen og det enkelte barn. Vi har forskellige læsemiljøer og tilbyder en variation af teknologiske redskaber (computer, androide tablets o.l.) som børnene kan bruge i legen med at opøve bedre læsekundskaber. Børnene kan f.eks. digte historier, deltage i fortælleværksteder og der kan være mulighed for at lave børnebøger eller teater i samarbejde med pædagogerne. Endelig har vi i løbet af året projektet minisamfund, hvor vi har et posthus, en avisredaktion og købmand m.m. Her får børnene afprøvet deres kundskaber i rollelegen. Målsætning for førskolegrupperne. I Hadbjerg SFO ønsker vi: At udfordre jeres børn med aktiviteter, der styrker selvtillid, selvværd, koncentration, ansvarlighed & samarbejdsevne. At skabe en kultur hvor der er bestemte faste aktiviteter, som man skal deltage i på bestemte tidspunkter. At barnet får indsigt i skolens/sfo ens gældende normer og regler. At barnet introduceres til skolelivet, således at de er undervisningsparate august Formålet med vores fælles indkøringsforløb er, at vi ønsker, at alle børn lærer hele skolens personale samt de ældre børn at kende inden de skal bruge alt deres krudt på lærdom. Endelig er en væsentlig del af formålet, at de skal være undervisningsparate august I kan følge med i SFO ens mange aktiviteter og se billeder på: 5

6 Pædagogiske værdier Faglighed. For at skabe de bedste læringsbetingelser for jeres barn, har vi i SFO en valgt, at omdrejningspunktet er det legende og eksperimenterende. Med andre ord har børnene i SFO en mulighed for at eksperimentere og lege med den lærdom, som de har erhvervet sig i skolen. Anerkendelse. Det er kendt viden, at anerkendelse har betydning for selvværdet og troen på sig selv. I SFO en har vi troen på, at alle har potentiale. Vi møder det enkelte barn, hvor det er og tilpasser vores forventninger til jeres barn, således at vi opnår de bedste udviklingsbetingelser. Vi fokuserer på det positive, den nærmeste udviklingszone og tager også udgangspunkt i dette i relation til børnene. Nærvær. Vi prioriterer nærværende voksne, da dette kan bidrage til et trygt, omsorgsfuldt samt udviklende miljø. Fællesskab. I Hadbjerg SFO socialiserer vi til, at vi alle kan være en del af fællesskabet, da vi mener, at fællesskabet bl.a. bidrager til tryghed og anerkendelse. Ansvarlighed. Som en del af indføringen i samfundet prioriterer vi at lære børnene ansvarlighed både overfor hinanden og sig selv, men også i relation til rum, legetøj, spil og materialer m.m. Rummelighed. Det er en værdi for os, at vi kan rumme hinandens forskelligheder og acceptere, at vi har forskellige meninger. Dette forsøger vi at formidle videre til børnene. I SFO en er omdrejningspunktet for mange af vores aktiviteter, i relation til læring og udvikling, legen. Vi prioriterer at skabe tid, rum og inspirerende rammer, der fremmer leg og fordybelse. Gennem det legende aspekt får børnene i SFO en mulighed for at eksperimentere med den viden, som de har erhvervet sig i skolen. 6

7 Skema for førskolegruppen i Hadbjerg SFO Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Morgen SFO Jeres barn indgår i SFO ens almindelige rytme. I skal selv medbringe sund morgenmad (vi giver mælken) Morgensamling og bevægelse Forskellige udendørsaktiviteter, der får pulsen op og får kroppen i gang Opgaveløsning/historiefortælling Løsning af forskellige førskoleopgaver eller historiefortælling, der øver os i at lytte og gøre tingene færdige Frugt/frikvarter TEMA-TID 1115 Navnelege, samarbejdsøvelser, kalenderforløb, krop og bevægelse, vikingetema, høstival, spiloppen (sproglig opmærksomhed), indianerprojekt m.m Frokost Integration Vi har fælles SFO-tid, hvor jeres barn indgår i SFO ens mange aktiviteter eller leger sammen med de øvrige børn. Dagligdagen i SFO en Morgen SFO Børnene har mulighed for at spise deres medbragte sunde morgenmad. Vi bestræber os på at skabe en rolig morgen med hygge, leg og rolige aktiviteter SFO en åbner Vi starter med udetid, lektiecafé, onsdagsmotion & massage fra Aktiviteterne udbydes (de er som oftest frivillige at deltage i) Der kaldes til frugt 1600 Oprydning og stille stund frem til kl hvor SFO en lukker. 7

8 Klassepædagoger i Hadbjerg skole/sfo I Hadbjerg SFO / SKOLE har vi klassepædagoger, der er med i skolen i 0., 1. & 2. klasse. Klassepædagogen har 5 timer i 0.klasse og derefter 4 timer om ugen i 1. & 2. klasse. Klassepædagogen har et tæt samarbejde med klassens lærere samt årgangsteamet og har den primære kontakt med Jer og jeres barn.. Formålet med at have klassepædagoger i skolen er, at vi ønsker at jeres børn skal opleve sammenhæng, trivsel og tryghed i deres hverdag. Som klassepædagog bidrager vi til klassens sociale miljø. Dels ved at være observerende, men også ved eksempelvis at lære jeres børn konflikthåndtering, samarbejdsøvelser, anerkendelse m.m.. Vi observerer i klasserne og disse observationer bruges bl.a. i forbindelse med forældresamtaler, men også i relation til vores samarbejde med lærerne. Ressourcen som klassepædagog bidrager desuden til, at der skabes rum for, at det enkelte barn er en del af det sociale fællesskab. At læreren primært kan koncentrere sig om undervisningen, mens vi skaber ro. Endelig giver samarbejdet mulighed for læring i små grupper. 8

9 Forventninger til Jer og jeres barn Sygdom Ring/mail og meld jeres barn syg til SFO en om morgenen Ændringer vedr. gåtider m.m. Ring eller mail altid inden kl. 12. Ring kun til SFO en efter kl. 12, når det er virkelig akut som f.eks. ved sygdom og lignende. Tilsynspligt Som tidligere nævnt krydses børnene ind nede i skolen af klassepædagogen. Vi har tilsynspligt, hvilket vil sige, at vi har kontrol med om jeres barn møder ind med mindre der er givet besked om fridag eller sygdom. Er vi i tvivl så ringer vi jer op. Husk derfor at få jeres barn krydset ud, når I går. Vi forventer, at I selv leder efter jeres barn. Er vi i hal, spejderhytte eller indskoling, må I selv hente jeres barn der. Vi er selvfølgelig altid behjælpelige med en lille henvisning om, hvor jeres barn kan være, men da det er et stort sted, og jeres børn er hurtige, så kan de nemt, have bevæget sig fra et sted til et andet i relation til sidst vi så dem. Forældresamarbejde Vi forventer et godt og gensidigt samarbejde, hvor der altid er tid til en snak. Vi bruger vores observationer af jeres barn til at sikre os, at jeres barn hjælpes på vej i bedst mulige udvikling. Undrer vi os over et eller andet, så inviterer vi jer til en samtale med os. I sådanne samtaler deltager både klassepædagog og lederen. I er altid hjertelig velkommen på besøg i vores SFO. 9

10 Forventninger til jeres barn Vi forventer, at jeres barn: Kan være opsøgende i forhold til aktiviteter. Kan give udtryk for ønsker til deres dagligdag. Kan mærke om han eller hun er sulten, tørstig, fryser o.l. Kan være medbestemmende i relation til aktiviteter. Øver sig på at være selvhjulpen i forhold til det praktiske som f.eks. at tage tøj af og på, tørre sig selv efter toilettebesøg, binde sko, tage vejrrigtigt tøj på ud osv. Øver sig i at holde orden på et mindre område f.eks. i garderoben. Kan vente når andre taler. Får gode vaner i omgang med andre. Kan lukke døren ved toilettebesøg *Dette er selvfølgelig noget vi også arbejder med i førskolegruppen. 10

11 Måltider i SFO en Diverse forskningsrapporter peger i retning af at der er en sammenhæng mellem børns indlæringsmuligheder og kostens sammensætning. I Hadbjerg SFO vil vi gerne bakke op omkring at jeres barn får de bedst mulige udviklingsmuligheder. Derfor er det vigtigt, at I altid sender rigeligt med sund mad med. Har I brug for noget rådgivning omkring, hvad I skal sende med, så ta endelig en samtale med jeres kontaktpædagog. Ud over optimale muligheder for læring i relation til kosten, kalder vi ind til frugt kl hver dag. Morgenmad Der er i SFO en mulighed for at spise hjemmebragt sund morgenmad. Vi giver mælken. Sund morgenmad kan være: Havregryn (som vi gerne laver til havregrød) med rosiner og revne æbler Rugbrød eller grovbolle med ost Fuldkorns morgenmadsprodukter Vi frabeder os sukker, nutellamadder og anden mad med hurtige kulhydrater. Eftermiddagsmad: Medbring en grov bolle, frugt, grøntsagsstave og lignende. HUSK OGSÅ DAGLIGT DRIKKEDUNK MED NAVN PÅ. 11

12 Medicin Bruger jeres barn medicin, eller har det allergiske reaktioner overfor insektstik, fødevarer, farvestoffer eller andre ting, vil vi gerne underrettes herom, så vi kan være opmærksomme på det og tage hensyn til det. Vi uddeler gerne medicin, men ved udlevering af halve piller og lignende bedes I selv dele medicinen hjemmefra. Forsikring SFO en kan ikke påtage sig ansvar for, at legetøj m.v. forsvinder. Det er derfor altid på eget ansvar, når I medbringer legetøj eller andre værdifulde ting o.l. I tilfælde af brand, tyveri, hærværk, ødelagte briller og lignende er det som udgangspunkt jeres familieforsikring, der skal dække skaden. Hvis jeres barn har forvoldt skade på ting eller personer i SFO en er det jeres barn/jer som forældre, der er erstatningspligtige. 1. januar 2012 ophører Favrskov kommunes kollektive ulykkesforsikring for børn og unge. Vi vil derfor opfordre de forældre, som ikke allerede har tegnet ulykkesforsikring for deres barn/børn, til at tegne en sådan forsikring for at stille jeres barn bedst muligt, såfremt skaden måtte ske. 12

13 Skiftetøj, hjemmesko og glemt tøj & effekter I forbindelse med vores ude tid opfordres jeres børn til at tage passende tøj på i relation til vejr og vind. Der er jer forældre og jeres børns ansvar, at der er passende tøj med til enhver årstid. Ligeledes skal jeres børn have rigeligt skiftetøj (strømper, underbukser, bluser, bukser) med i deres garderobe. Skulle der mangle tøj vil vi under særlige omstændigheder være nødsaget til at ringe efter jer. Da gulvet ofte er koldt, skal børnene have hjemmesko på i Hadbjerg SFO. Af hensyn til jeres barns motorik er det en dårlig idé med badesandaler og klipklappere. Vi holder styr på jeres børn og men ikke styr på jeres barns tøj, skoletaske, madpakke, drikkedunk, hjemmesko eller penalhuse. HUSK derfor navn i tøjet. Tjek regelmæssigt reolen ved indgangen for glemt tøj og effekter. Vi laver jævnligt opslag, når reolen er ved at blive for fyldt. Et par gange om året samler Henning (pedel) tøjet og derefter ryger tøjet til den lokale genbrugsbutik. Der skal nok komme skilt op om det i god tid. Tjekliste til skiftetøj Ekstra strømper (& tykke sokker om vinteren) Ekstra undertøj Et par skiftebusker / Shorts/ (alt efter årstid) Ekstra bluse / tyk trøje / t-shirts (alt efter årstid) Ekstra vanter, halsklud og hue Badetøj, håndklæde (om sommeren) Regntøj, gummistøvler (hele året) Flyverdragt, støvler m.m. (om vinteren) 13

14 Personale i Hadbjerg SFO Navn Stilling Klassepædagog Fie Larsen Pædagog Bålekspert om torsdagen Gitte Madsen Støttepædagog 02C Inger Fisker Pædagogmedhjælper Jette Bille Pædagogmedhjælper Katja Adamsen Pædagog 0B Kent Hvid Nederby Pædagog 2. klasserne Lisa D. Heelund Pædagog 1. A Lene Ludvigsen Pædagogstuderende Martin Seliger Pædagogmedhjælper 0A Mette Kjær Støttepædagog 02C / 36C René Andersen Pædagogmedhjælper 2. klasserne Rikke Lykke Pædagog 1B Susanne Nielsen Pædagogmedhjælper Susse Hansen Pædagog Zizi M. Junge Leder 14

15 Aktiviteter i SFO en Udendørsaktiviteter Bålaktiviteter: Bål, snitteri, madlavning & historiefortælling i bålhuset. Fodbold, Basket, rundbold, hockey og andre boldaktiviteter. Rollespil. Lege på legepladsen (legehuse, sandkasse, træer, huler, Mooncars o.l. m.m.). Træforarbejdning og lignende på træværkstedet. Gamle regel- & fangelege. Andre bevægelseslege. Samt mange, mange andre aktiviteter. Halaktiviteter: Boldspil & boldlege. Bevægelseslege & parkour. Redskabslege Rollespilslege Indendørsaktiviteter i SFO en Forskellige aktiviteter i vores kreative værksted som eksempelvis smykkeværksteder, julegaveværksteder, kikkasser, malerier, tegneværksteder osv. Tumlelege i puderummet Dramalege, Kropslig udfoldelse og hulebyggeri i vores motorikrum. Rollelege i dukkekrogen Digitale spil i spillerummet & hjerterummet Spil nærvær i hjerterummet Lektielæsning m.m. i lektiecaféen Samt mange andre forskellige pædagogiske aktiviteter, som f.eks. vores stjerneløb i december, minisamfund, bag for en sag, filmprojekt, Wellnessuge osv. 15

16 Derudover har børnene en ugentlig fordybelsesdag i indskolingen eller spejderhytten med sin årgangsklasser. Endelig har vi i løbet af året en masse projekter og traditioner som f.eks.: Filmfestival, Bag for en sag, Halloweenuge, Stjerne for en aften, Vikingetema, Naturprojekter, Omvendt dag, Børnejulefrokost Slåskultur HUSK: At henvende jer, når I har noget på hjertet! At holde jer orienteret via nyhedsbreve og skolens/sfo ens hjemmeside At overholde deadlines med aflevering af sedler m.m. AT DELTAGE I VORES MANGE ARRANGEMENTER Vi synes at det er så hyggeligt også have lidt festlig tid sammen med jer 16

PRAKTISK OPLYSNINGER. FRITIDSHJEMMET UNIVERSET Adresse: Prinsesse Charlottesgade 12 B 2200 København N. Leder: John David Jensen

PRAKTISK OPLYSNINGER. FRITIDSHJEMMET UNIVERSET Adresse: Prinsesse Charlottesgade 12 B 2200 København N. Leder: John David Jensen PRAKTISK OPLYSNINGER FRITIDSHJEMMET UNIVERSET Adresse: Prinsesse Charlottesgade 12 B 2200 København N Leder: John David Jensen Telefon: Hovednummer: 35 37 08 03 Du kan også ringe direkte på: Galaxen: 3520

Læs mere

Velkommen til Nr. Søby Børnehave

Velkommen til Nr. Søby Børnehave Velkommen til Nr. Søby Børnehave Hej. Børn og voksne siger velkommen til dig og din familie Vores adresse: Nr. Søby børnehave Stoholmvej 26 7840 Højslev Telefonnumre: Hoved nr. 9915 7450 Kontor 9915 7451

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Velkommen i Gimlehøj.

Velkommen i Gimlehøj. Velkommen i Gimlehøj. Børnehaven Gimlehøj Lisbjergvej 15 Lisbjerg 8200 Århus N Tlf.: 87 13 58 42 a INDHOLD: VELKOMMEN I GIMLEHØJ.... 2 KORT OM HUSET.... 2 LEGEPLADSEN.... 3 ÅBNINGSTIDER.... 4 TELEFON....

Læs mere

Mad s. 4 Aktiviteter s. 4 Aktiviteter SFO-tavlen. Fysiske rammer s. 5. Kontaktpædagog s. 5 Åbningstider s. 5. Normering s. 5

Mad s. 4 Aktiviteter s. 4 Aktiviteter SFO-tavlen. Fysiske rammer s. 5. Kontaktpædagog s. 5 Åbningstider s. 5. Normering s. 5 Indhold Velkommen til Nymarken s SFO s. 3 SFO-tid er god fritid s. 3 Pædagogiske overvejelser s. 3 Mål s. 3 Dagsrytme s. 4 MorgenSFO Skoletid EftermiddagsSFO Mad s. 4 Aktiviteter s. 4 Aktiviteter SFO-tavlen

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta fat

Idrætsbørnehaven Ta fat Velkommen til Idrætsbørnehaven Ta fat Idrætsbørnehaven Ta fat Idrætsvej 11 7000 Fredericia Tlf. 72 11 34 74 Email Pædagogisk leder: lene.christiansen@fredericia.dk Email Afdelingsleder Ta fat: lene.adamsen@fredericia.dk

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Velkommen til. Daginstitution Stensballe

Velkommen til. Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Vi vil gerne byde velkommen til Daginstitution Stensballe. Vi glæder os til at lære Jer og Jeres barn at kende. Det er dejligt

Læs mere

Velkommen til Myretuen.

Velkommen til Myretuen. Velkommen til Myretuen. Med denne folder vil personalet gerne byde jer velkommen i Myretuen, og vi håber, at det vil give jer et indtryk af, hvem vi er, og hvad vi kan byde på. Myretuen. Børnehaven Myretuen

Læs mere

Vejlefjord Børnehave Virksomhedsplan

Vejlefjord Børnehave Virksomhedsplan Vejlefjord Børnehave Virksomhedsplan Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Fakta normering fysiske forhold og åbningstider frugtordning personalefordeling 3. Værdigrundlag 4. Læreplan barnets alsidige personlige

Læs mere

Tarm Skoles SFO og Juniorklub

Tarm Skoles SFO og Juniorklub Tarm Skoles SFO og Juniorklub Forord Velkommen til Tarm Skoles SFO og Juniorklub, hvor vi glæder os til at samarbejde med jer. Hensigten med dette hæfte er at give en kortfattet orientering om Tarm Skoles

Læs mere

Velkommen i Gimlehøj.

Velkommen i Gimlehøj. Velkommen i Gimlehøj. Børnehaven Gimlehøj Lisbjergvej 15 Lisbjerg 8200 Århus N Tlf.: 87 13 58 42 a INDHOLD: VELKOMMEN I GIMLEHØJ.... 2 KORT OM HUSET.... 2 LEGEPLADSEN.... 3 ÅBNINGSTIDER.... 4 TELEFON OG

Læs mere

Indholdsfortegnelse Kære forældre og børn Side 03 Institutionsbeskrivelse Side Børnene Side Personalet Side Visioner og principper i Oasen Side

Indholdsfortegnelse Kære forældre og børn Side 03 Institutionsbeskrivelse Side Børnene Side Personalet Side Visioner og principper i Oasen Side Indholdsfortegnelse Kære forældre og børn Side 03 Institutionsbeskrivelse Side 03 Børnene Side 04 Personalet Side 04 Visioner og principper i Oasen Side 05 Legens betydning Side 05 Børnenes trivsel Side

Læs mere

Velkommen i Børnehaven Pyramiden

Velkommen i Børnehaven Pyramiden Velkommen i Børnehaven Pyramiden Børnehaven Pyramiden Nøhr Sørensens Vej 5 9210 Aalborg SØ Tlf. 99 82 32 20 Bh-pyramiden@aalborg.dk 1 Åbningstiden er: Mandag til torsdag 6.30-17.15. Fredag fra 6.30-17.00

Læs mere

Velkommen til Naturhuset Skovlykke

Velkommen til Naturhuset Skovlykke Velkommen til Naturhuset Skovlykke Ånumvej 137, 6900 Skjern Tlf. 9735 3504 Email : skovlykke@rksk.dk www.skovlykke.rksk.dk Det første besøg i børnehaven/vuggestuen Når I har valgt at acceptere tilbuddet

Læs mere

Mad s. 4 Aktiviteter s. 4 Aktiviteter SFO-tavlen. Fysiske rammer s. 5. Kontaktpædagog s. 5 Normering s. 5. Moduler s. 5 Ferier og skolefridage s.

Mad s. 4 Aktiviteter s. 4 Aktiviteter SFO-tavlen. Fysiske rammer s. 5. Kontaktpædagog s. 5 Normering s. 5. Moduler s. 5 Ferier og skolefridage s. Indhold Velkommen til Nymarken s SFO s. 3 SFO-tid er god fritid s. 3 Pædagogiske overvejelser s. 3 Mål s. 3 Dagsrytme s. 4 MorgenSFO Skoletid EftermiddagsSFO Mad s. 4 Aktiviteter s. 4 Aktiviteter SFO-tavlen

Læs mere

Indholdsfortegnelse :

Indholdsfortegnelse : Indholdsfortegnelse : Velkommen i Skovhuset... 2 Institutionens målsætning og visioner... 4 Forventninger til forældrene... 4 Forældresamarbejde... 5 - Forældremøder... 5 - Åbent hus... 5 - Arbejdsdag...

Læs mere

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE 1 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 3 Dagtilbuddet Christiansbjerg.... 4 Bodøgården... 4 De ydre rammer... 4 Haven... 5 Havens pædagogiske målsætning... 5 Tryghed,

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Med venlig hilsen personalet i Børnehaven.

Med venlig hilsen personalet i Børnehaven. Velkommen til Rønbjerg Børnehave Vi håber, at I kan danne jer et lille indblik i børnehavens hverdag og værdier ved at læse denne lille folder. Ellers så vil vi opfordre til at gå på vores hjemmeside www.roenbjergboernehave.dk.

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: okt. 14

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: okt. 14 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: okt. 14 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSE SKOVSGÅRD SFO

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSE SKOVSGÅRD SFO MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSE SKOVSGÅRD SFO 1 Forord: Fra skoleåret 2009/2010 skal alle SFOér i Jammerbugt Kommune på baggrund af ny lovgivning udarbejde en mål- og indholdsbeskrivelse af institutionen. Det

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

Årsplan for 2009 og 2010

Årsplan for 2009 og 2010 Årsplan for 2009 og 2010 Menighedsbørnehaven Linden, Kapelvej 36, 2200 København N. Tlf.: 35 39 43 38 e-mail:linden2200@mail.dk www.linden2200.dk Principdelen: Side: 1. Indledning 1.1 Institutionens navn,

Læs mere

Velkommen til Rønbjerg Børnehave

Velkommen til Rønbjerg Børnehave Velkommen til Rønbjerg Børnehave Præsentation af børnehaven Rønbjerg Børnehaven blev etableret i maj 1993 i en tidligere pedelbolig, og i 2005 blev der bygget en tilbygning mellem børnehaven og fritidsordningen

Læs mere

Velkomstfolder Vuggestuen

Velkomstfolder Vuggestuen - 1 - Velkomstfolder Vuggestuen Vi er en røgfri institution - 2 - Isbjørnen Kære forældre! Velkommen til Isbjørnens vuggestue Vi har i denne pjece forsøgt at sammenfatte nogle praktiske oplysninger, det

Læs mere

VELKOMMEN TIL. BØRNEHUSET ELLEGÅRDEN VANGEDEVEJ 197 2870 DYSSEGÅRD TLF.: 39 67 02 33 E-mail: ellegaarden@gentofte.dk

VELKOMMEN TIL. BØRNEHUSET ELLEGÅRDEN VANGEDEVEJ 197 2870 DYSSEGÅRD TLF.: 39 67 02 33 E-mail: ellegaarden@gentofte.dk VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET ELLEGÅRDEN BØRNEHUSET ELLEGÅRDEN VANGEDEVEJ 197 2870 DYSSEGÅRD TLF.: 39 67 02 33 E-mail: ellegaarden@gentofte.dk INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMST... 3 PERSONALET I ELLEGÅRDEN... 3

Læs mere