Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik"

Transkript

1 Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Ekstra dansk og kulturforståelse 40 uger Januar

2 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle i 27 Mål 1-6 uddannelsen Betydningen af egen rolle i mødet med andre mennesker Kommunikation og samarbejdets betydning i klassen Læreprocesser og selvevalueringsværktøjer bl.a. udarbejdelse af personlig uddannelsesplan i samarbejde med kontaktlæreren Introduktion til IT på skolen Ergonomi i klasserummet + 2 lekt. terapeut Særlige kompetencemål Forskellige aktiviteter med klassen 10 PA mål 2, 3, 4, 5, (se bilag) SSH mål 3, 4, 5, 7 (se bilag) Bruge hverdagssproget på en professionel måde på klassen Lære nogle fagudtryk Intro til pædagogiske og psykologiske teorier (skolens kerne begreber) Arbejde med konflikthåndtering i klassen Dansk G-Mål 1, 3, 8, 9, 10, 11 Anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt og med en rimelig grad af korrekthed i erhvervsfaglige, 17 Anvende det talte og skrevne sprog med bevidsthed om sproglige normer og vilkår i erhvervsfaglige, Redegøre for og indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter, herunder om skriveformål og målgruppe, valg af sprog og udtryksform samt sproglig form og indhold Læse med sikkerhed, forståelse, indlevelse og eftertanke. Udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst Analysere og tage stilling til forskellige teksttypers indhold, form, budskab og 1

3 perspektiv Anvende færdigheder i faglig læsning og i mundtlig og skriftlig kommunikation med relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession Anvende relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige, Anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige, I ALT 54 2

4 Sundhed, livsstil og arbejdsliv (Modul 2), 5 dage Fælles kompetencemål Betydningen af egen rolle i mødet 7 Mål 1, 2, 3 med andre mennesker Vise respekt i mødet med andre mennesker Arbejdsmiljøet i klassen Særlige kompetencemål Sundhed og sundhedsfremme 6 PA mål 1, 2, 6 (se bilag) Din egen sundhed SSH mål 3, 4, 5 (se bilag) Livsstil, kost og motion Motivation for egenomsorg Bruge pædagogiske og psykologiske teorier i arbejdet med sundhed Dansk G-mål 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 Anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt og med en rimelig grad af korrekthed i erhvervsfaglige, 8 Anvende det talte og skrevne sprog med bevidsthed om sproglige normer og vilkår i erhvervsfaglige, Redegøre for og indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter, herunder om skriveformål og målgruppe, valg af sprog og udtryksform samt sproglig form og indhold Læse med sikkerhed, forståelse, indlevelse og eftertanke Udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst Analysere og tage stilling til forskellige teksttypers indhold, form, budskab og perspektiv Anvende færdigheder i faglig læsning og i mundtlig og skriftlig kommunikation med relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession Anvende relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige,, 3

5 Samfundsfag (faghold PA) PA mål 8 Anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige, Intro til samfundsfag Demokratibegrebet Magtens tredeling IT søgning 3 Social og sundhedsfag (faghold SSH) SSH mål 1, 2, 3, 6, 8, 9 Idræt (faghold PA) PA mål 3 Introduktion til social- og sundhedsfag Lær dit kompendium at kende Intro til målene for faget idræt på F niveau (grundfagsbekendtgørelsen) Forskellige aktiviteter og samarbejdsøvelser 3 Naturfag (faghold SSH) SSH mål 10 Intro til naturfagets indhold og mål Arbejde med energibegrebet og energi i forhold til ernæring og menneskets omsætning af energi I ALT 27 4

6 At arbejde med mennesker (Modul 3) 15 dage Fælles kompetencemål Forstå betydningen af egen faglige og 25 Mål 1, 2, 3, 4, 5 professionelle rolle i mødet med andre mennesker - etik Kommunikere og samarbejde med forskellige mennesker og vise respekt Arbejdsmiljø arbejdet med sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Forholde sig til egen og andres læring Lær at passe på din krop i arbejdet med mennesker Intro til brug af hjælpemidler + 6 lekt. terapeut Særlige kompetencemål Pædagogiske og psykologiske teorier 13 PA mål 2, 3, 4, 6 (se bilag) Planlægge og sætte aktiviteter i gang SSH mål 3, 4, 5 (se bilag) Anerkendende kommunikation Sundhedsopgaver i forhold til børn, ældre og mennesker med særlige behov Dansk G-mål 1-11 Samfundsfag (faghold PA) PA mål 8 Anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt og med en rimelig grad af korrekthed i erhvervsfaglige, Udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst Anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning og Anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre Normalitetsbegrebet Handicappolitik Særlige forhold for handicapområdet Hvordan beslutter man politiske spørgsmål 24 7 Social og sundhedsfag (faghold SSH) SSH mål 6, 9 Organsystemet (hjerte, lunger, fordøjelse) Praktiske øvelser 5

7 Idræt (faghold PA) PA mål 7 Sundhedsstyrelsens anbefalinger til motion Personlig sundhedsprofil Handlingsplan for motion 12 Naturfag (faghold SSH) SSH mål 10 Arbejde med energibegrebet og energi i forhold til ernæring og menneskets omsætning af energi Arbejde med mikroorganismers forekomst og disses betydning i sundhedsmæssig sammenhæng Indgå i køkkenaktivitet med hensyntagen til hygiejniske principper I ALT 81 6

8 Førstehjælp og brandbekæmpelse (Modul 4) 2½ dag Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse a. Grundkursus i førstehjælp: Formålet med faget er, at du 15 Er i stand til at holde liv i/genoplive personer i de vigtige minutter, efter at en ulykke er sket, eller pludselig sygdom er opstået, indtil redningsmandskabet eller en læge kan tage over. Opnår bevis for grundkursus i førstehjælp. b. Elementær brandbekæmpelse: Formålet med faget er, at du Ved, hvordan du bør forholde sig i tilfælde af brand og ved simple hjælpemidler og metoder kan slukke en mindre brand samt hindre brandudbredelse. Opnår bevis for kursus i elementær brandbekæmpelse. a. Førstehjælp Undervisningens mål er, at du kan anvende førstehjælpens 4 hovedpunkter. trinvis førstehjælp til en bevidstløs. førstehjælpen til en sprøjtende blødning. førstehjælpen til chok. har forståelse af håndgreb til nødflytning. årsager til standset eller nedsat vejrtrækning. årsager til chok. psykisk førstehjælp. har kendskab til luftvejenes anatomi. blodkredsløbets opbygning. placeringen af de livsvigtige organer i bryst- og bughulen ulykker, der kan medføre bevidstløshed og eller chok er orienteret om pludselig sygdom som årsag til bevidstløshed pludselig sygdom som årsag til chok. 7

9 b. Elementær brandbekæmpelse Undervisningens mål er, at du kan brandteori grundlæggende slukningsteori - slukke en mindre brand alarmeringsprocedure har forståelse for aktiv brandsikringsprincipper passiv brandsikringsprincipper har kendskab til særlig brand- og eksplosionsrisici, herunder brandfarlige væsker elbrande køkkenfag (brand i fedt og aftrækskanaler). Bedømmelse: Når du har deltaget i undervisningen, afgives der en karakter bestået (BE) eller ikke bestået (IB). Fælles kompetencemål 0 Særlige kompetencemål 0 Dansk 0 Samfundsfag (faghold PA) 0 Social og sundhedsfag(faghold SSH) Idræt (faghold PA) 0 Naturfag (faghold SSH) I ALT 15 8

10 Praktiktilbud / Skoleprojekt (Modul 5) 8½ dage Incl. 2½ dages praktikforberedelse og 1 dags praktikopfølgning Fælles kompetencemål Møde andre mennesker på en etisk 14 Mål 1-6 og respektfuld måde Forstå betydningen af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker Overveje, hvordan du vil lære i praktikken Forberede mødet med praksis Ansvarlighed i forhold til praktiksted/arbejdsplads Forberede evaluering af praktik Praktikophold Opfølgning af praktik Særlige kompetencemål Praktikophold 16 PA mål 3, 4, 5 Forstå egen rolle i konflikthåndtering SSH mål 4, 5, 7 Anerkendende kommunikation og anerkendende relationer Pædagogiske og psykologiske teorier Dansk G-mål 1, 2, 3,5, 7, 8, 9, 10, 11 Anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt og med en rimelig grad af korrekthed i erhvervsfaglige,, 6 Anvende det talte og skrevne sprog med bevidsthed om sproglige normer og vilkår i erhvervsfaglige,, Redegøre for og indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter, herunder om skriveformål og målgruppe, valg af sprog og udtryksform samt sproglig form og indhold, Læse med sikkerhed, forståelse, indlevelse og eftertanke, Udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst, Analysere og tage stilling til forskellige teksttypers indhold, form, budskab og perspektiv, Anvende færdigheder i faglig læsning og i mundtlig og skriftlig 9

11 Samfundsfag (faghold PA) PA mål 8 kommunikation med relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession, Anvende relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige,, Anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige,, Anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning og Anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre. Indgår i praktik / skoleprojekt 4 Social og sundhedsfag (faghold SSH) SSH mål 1, 2, 3, 6, 8, 9 Indgår i praktik / skoleprojekt Idræt (faghold PA) PA mål 7 Indgår i praktik / skoleprojekt 5 Naturfag (faghold SSH) SSH mål 10 Indgår i praktik / skoleprojekt I ALT 45 10

12 Mig som professionel (Modul 6) 5 dage på faghold Fælles kompetencemål 0 Særlige kompetencemål PA mål 1-6 Pædagogiske og psykologiske begreber Anerkendende kommunikation Konflikthåndtering Igangsætte aktiviteter med fokus på sundhed og trivsel Bliv klog på sundhedsopgaver indenfor det pædagogiske område og omsorgsområdet 18 Pædagogiske og psykologiske teorier SSH mål 1-9 Motivation gennem kommunikation Motivation og egenomsorg Konflikthåndtering Igangsætte aktiviteter med fokus på sundhed og sundhedsfremme Dansk 0 Samfundsfag (faghold PA) PA mål 8 Fagforeninger Ansættelsesforhold Overenskomster 4 Social og sundhedsfag (faghold SSH) SSH mål 1, 6 Idræt (faghold PA) PA mål 7 Rettigheder og pligter i et ansættelsesforhold Forståelse for det faglige og personlige ansvar + samfundsfaglig underviser Forskellige motionsformer 5 Naturfag (faghold SSH) SSH mål 10 Arbejde med mikroorganismers forekomst og disses betydning i sundhedsmæssig sammenhæng Have kendskab rengøring som er sundhedsmæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarlig Arbejde med mikroorganismers forekomst og disses betydning i sundhedsmæssig sammenhæng I ALT 27 11

13 Sundhed, Livsstil og Arbejdsliv (Modul 7) 9 dage Fælles kompetencemål Betydningen af egen rolle i mødet 10 Mål 1, 2, 3 med andre mennesker Vise respekt i mødet med andre mennesker Arbejdsmiljøets betydning Arbejdsmiljøet i klassen Særlige kompetencemål At arbejde professionelt med 13 PA mål 1, 2, 6 (se bilag) sundhed og sundhedsfremme SSH mål 3, 4, 5 (se bilag) Folkesundhed og livsstilssygdomme Livsstil, kost og motion Motivation for egenomsorg Bruge pædagogiske og psykologiske teorier i arbejdet med sundhed Dansk G-mål 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 Anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt og med en rimelig grad af korrekthed i erhvervsfaglige,, 14 Anvende det talte og skrevne sprog med bevidsthed om sproglige normer og vilkår i erhvervsfaglige,, Redegøre for og indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter, herunder om skriveformål og målgruppe, valg af sprog og udtryksform samt sproglig form og indhold, Læse med sikkerhed, forståelse, indlevelse og eftertanke, Udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst, Analysere og tage stilling til forskellige teksttypers indhold, form, budskab og perspektiv, Anvende færdigheder i faglig læsning og i mundtlig og skriftlig kommunikation med relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession, Anvende relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige, 12

14 Samfundsfag (faghold PA) PA mål 8, Anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige,. Livsformer/livsstils betydning for identitet Roller i grupper og på arbejde Social uligheds betydning på børn og unge 5 Social og sundhedsfag (faghold SSH) SSH mål 6, 8 Idræt (faghold PA) PA mål 7 Etik og personlig pleje Blufærdighed + Sengestuer Opvarmning (teori og praksis) Akut skadesbehandling (RICEM princippet) 6 Naturfag (faghold SSH) SSH mål 10 Have kendskab til ph og dosering af rengøringsmidler Planlægning af rengøring i borgerens hjem som er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Deltage i forsøg i naturfagslokalet I ALT 48 13

15 Projektorienteret undervisning (Modul 8) 8 dage Dobbeltlærer 2. og 8. dag i modulet Fælles kompetencemål Projektorienteret undervisning, hvor 20 Mål 1-6 der arbejdes inden for målene. Særlige kompetencemål PA mål 1-6 SSH mål 1-9 Projektorienteret undervisning, hvor der arbejdes inden for målene. 9 Dansk G-mål 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 Anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt og med en rimelig grad af korrekthed i erhvervsfaglige, Anvende det talte og skrevne sprog med bevidsthed om sproglige normer og vilkår i erhvervsfaglige, Redegøre for og indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter, herunder om skriveformål og målgruppe, valg af sprog og udtryksform samt sproglig form og indhold Læse med sikkerhed, forståelse, indlevelse og eftertanke. Udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst Analysere og tage stilling til forskellige teksttypers indhold, form, budskab og perspektiv. Anvende færdigheder i faglig læsning og i mundtlig og skriftlig kommunikation med relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession Anvende relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige, Anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige, 5 14

16 Samfundsfag (faghold PA) PA mål 8 Projektorienteret undervisning, hvor der arbejdes inden for målene 5 Social og sundhedsfag (faghold SSH) SSH mål 1, 2, 3, 6, 8, 9 Projektorienteret undervisning, hvor der arbejdes inden for målene Idræt (faghold PA) PA mål 7 Projektorienteret undervisning, hvor der arbejdes inden for målene 5 Naturfag (faghold SSH) SSH mål 10 Projektorienteret undervisning, hvor der arbejdes inden for målene I ALT 44 15

17 Aktiviteters betydning (Modul 9) 8 dage Fælles kompetencemål Møde andre mennesker på en etisk 10 Mål 1-6 og respektfuld måde Forstå betydningen af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker Indrette arbejdsstedet og brug sin krop ergonomisk rigtigt med og uden hjælpemidler Særlige kompetencemål Fysiske aktiviteters betydning for 14 PA mål 3, 4, 5 arbejdslivet SSH mål 4, 5, 7 Igangsætte fysiske aktiviteter for borgere Forstå egen rolle i borgerens almindelige daglig levevis (ADL) Forstå egen rolle i konflikthåndtering Anerkendende kommunikation og anerkendende relationer Pædagogiske og psykologiske teorier Dansk G-mål 1, 2, 3,5, 7, 8, 9, 10, 11 Anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt og med en rimelig grad af korrekthed i erhvervsfaglige, 10 Anvende det talte og skrevne sprog med bevidsthed om sproglige normer og vilkår i erhvervsfaglige, Redegøre for og indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter, herunder om skriveformål og målgruppe, valg af sprog og udtryksform samt sproglig form og indhold Læse med sikkerhed, forståelse, indlevelse og eftertanke, Udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst Analysere og tage stilling til forskellige teksttypers indhold, form, budskab og perspektiv Anvende færdigheder i faglig læsning og i mundtlig og skriftlig kommunikation med relevans for den 16

18 Samfundsfag (faghold PA) PA mål 8 erhvervsfaglige uddannelse og profession Anvende relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige, Anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige, Identificere og beskrive sociale/kulturelle forskelle 4 Social og sundhedsfag (faghold SSH) SSH mål 3, 6 Aktiviteter til ældre Aktiviteters betydning for de ældres behov Idræt (faghold PA) PA mål 7 Aktiviteters betydning i forhold til børn og unges motoriske udvikling Koordination- og balancetræning 5 Naturfag (faghold SSH) SSH mål 10 At eleven kan få øje på naturfaglige aspekter af borgerens almene daglige levevis At anvende kemikalier på sikkerhedsmæssig forsvarlig måde At foretage faglige beregninger i dagligdagen I ALT 43 17

19 Mig som professionel (Modul 10) 5 dage på faghold Fælles kompetencemål 0 Særlige kompetencemål PA mål 1-6 Pædagogiske og psykologiske begreber Anerkendende kommunikation Konflikthåndtering Igangsætte aktiviteter med fokus på sundhed og trivsel Bliv klog på sundhedsopgaver indenfor det pædagogiske område og omsorgsområdet 18 Pædagogiske og psykologiske teorier SSH mål 1-9 Motivation gennem kommunikation Motivation og egenomsorg Konflikthåndtering Igangsætte aktiviteter med fokus på sundhed og sundhedfremme Dansk 0 Samfundsfag (faghold PA) PA mål 8 Privatøkonomi Bank/skat 4 Social og sundhedsfag (faghold SSH) SSH mål 2, 6 Idræt (faghold PA) PA mål 7 Social- og sundhedsvæsenets opbygning og faggruppernes placering Sundhedsfaglig dokumentation + samfundsfaglig underviser Grundtræning: konditionstræning, udholdenhed -og styrketræning og bevægelighedstræning 5 Naturfag (faghold SSH) SSH mål 10 Viden om de energigivende stoffer og vitaminer og mineraler. Kendskab til simple kemiske forbindelser. Indgå i køkkenaktivitet med hensyntagen til hygiejniske principper I ALT 27 18

20 At arbejde med mennesker (Modul 11) 14 dage Fælles kompetencemål Forstå betydningen af egen faglige og 21 Mål 1, 2, 3, 4, 5 professionelle rolle i mødet med andre mennesker Kommunikere og samarbejde med forskellige mennesker og vise respekt Arbejdsmiljø arbejdet med sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Forholde sig til egen og andres læring Ergonomi og hjælpemidler + 6 lekt. terapeut Særlige kompetencemål Pædagogiske og psykologiske teorier 14 PA mål 2, 3, 4, 6 (se bilag) Planlægge og sætte aktiviteter i gang SSH mål 3, 4, 5 (se bilag) Anerkendende kommunikation Sundhedsopgaver i forhold til børn, ældre og mennesker med særlige behov Dansk G-mål 1-11 Anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt og med en rimelig grad af korrekthed i erhvervsfaglige, Anvende det talte og skrevne sprog med bevidsthed om sproglige normer og vilkår i erhvervsfaglige, Redegøre for og indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter, herunder om skriveformål og målgruppe, valg af sprog og udtryksform samt sproglig form og indhold Læse med sikkerhed, forståelse, indlevelse og eftertanke Udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst Analysere og tage stilling til forskellige teksttypers indhold, form, budskab og perspektiv Anvende færdigheder i faglig læsning og i mundtlig og skriftlig kommunikation med relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og 23 19

21 Samfundsfag (faghold PA) PA mål 8 profession Anvende relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige, Anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige, Anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning Anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre. Inklusion som begreb Utilpassede unge Hvilke tilbud er der til børn og unge 7 Social og sundhedsfag (faghold SSH) SSH mål 3, 6, 9 Nervesystemets opbygning Kostplaner til borgere med livsstilssygdomme Idræt (faghold PA) PA mål 7 Aktiviteter til mennesker med særlige behov Forskellige motionsformer 10 Naturfag (faghold SSH) SSH mål 10 Viden om de energigivende stoffer og vitaminer og mineraler. Kendskab til simple kemiske forbindelser. Indgå i køkkenaktivitet med hensyntagen til hygiejniske principper I ALT 75 20

22 Arbejde med kompetencemål (M12) 5 dage Fælles kompetencemål Valgfri undervisning, hvor der 17 Mål 1-6 arbejdes inden for målene. Evaluering af egne mål Beskrivelse af egne realkompetencer Særlige kompetencemål Valgfri undervisning, hvor der 10 PA 1-8 SSH 1-7 arbejdes inden for målene. Dansk 0 Samfundsfag (faghold PA) 0 Social og sundhedsfag (faghold SSH) Idræt (faghold PA) 0 Naturfag (faghold SSH) I ALT 27 21

23 Borger i samfundet / At flytte hjemmefra (Modul 13), 15 dage Undervisningsassistent hele modulet og værksted i de sidste to uger Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle i 37 Mål 1-6 uddannelsen Betydningen af egen rolle i mødet med andre mennesker Læreprocesser og selvevalueringsværktøjer bl.a. udarbejdelse af personlig uddannelsesplan i samarbejde med kontaktlæreren Arbejdsmiljøets betydning Anvende relevant IT, herunder at indsamle information Særlige kompetencemål Bruge kommunikation på en 27 PA mål 2, 3, 4, 5, (se bilag) professionel måde på klassen SSH mål 3, 4, 5, 6, 7 (se bilag) Lære nogle fagudtryk Anvende pædagogiske og psykologiske teorier (skolens kernebegreber) Arbejde med bevidsthed om egne livsværdier og holdninger Kende faktorer, der fremmer eller hæmmer menneskers motivation for egenomsorg Arbejde med konflikthåndtering i klassen Forskellige aktiviteter med klassen Dansk G-Mål 1, 3, 8, 9, 10, 11 Anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt og med en rimelig grad af korrekthed i erhvervsfaglige, 17 Anvende det talte og skrevne sprog med bevidsthed om sproglige normer og vilkår i erhvervsfaglige, Redegøre for og indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter, herunder om skriveformål og målgruppe, valg af sprog og udtryksform samt sproglig form og indhold Læse med sikkerhed, forståelse, indlevelse og eftertanke, Udvælge, fastholde og redegøre for 22

24 det væsentlige i en læst, set og hørt tekst Analysere og tage stilling til forskellige teksttypers indhold, form, budskab og perspektiv Anvende færdigheder i faglig læsning og i mundtlig og skriftlig kommunikation med relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession Anvende relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige, Anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige, Anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning og Anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre I ALT 81 23

25 Sundhed, livsstil og arbejdsliv (Modul 14), 5 dage Fælles kompetencemål Betydningen af egen rolle i mødet 7 Mål 1, 2, 3 med andre mennesker Vise respekt i mødet med andre mennesker Arbejdsmiljøets betydning Særlige kompetencemål Sundhed og sundhedsfremme 6 PA mål 1, 2, 6 (se bilag) Din egen sundhed SSH mål 3, 4, 5 (se bilag) Livsstil, kost og motion Motivation for egenomsorg Bruge pædagogiske og psykologiske teorier i arbejdet med sundhed Dansk Anvende det skrevne og talte sprog 8 G-mål 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 hensigtsmæssigt og med en rimelig grad af korrekthed i erhvervsfaglige, Udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst Anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning Anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre. Samfundsfag (faghold PA) PA mål 8 A-kasser Fagforeninger 3 Den danske model Social og sundhedsfag (faghold SSH) SSH mål 6, 9 Idræt (faghold PA) PA mål 3 Bevægeapparatets opbygning Forskellige aktiviteter og samarbejdsøvelser 3 Naturfag (faghold SSH) SSH mål 10 Eleven skal kunne arbejde med energibegrebet og energi i forhold til ernæring og menneskets omsætning af energi Eleven skal kunne arbejde med mikroorganismers forekomst og disses betydning i sundhedsmæssig sammenhæng Indgå i køkkenaktivitet med hensyntagen til hygiejniske principper 24

26 I ALT 27 25

27 At arbejde med mennesker / Den ideelle institution (Modul 15) 15 dage Fælles kompetencemål Mål 1, 2, 3, 4, 5 Forstå betydningen af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker - etik 25 Kommunikere og samarbejde med forskellige mennesker og vise respekt Arbejdsmiljø arbejdet med sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Forholde sig til egen og andres læring Lær at passe på din krop i arbejdet med mennesker Intro til brug af hjælpemidler + 6 lekt. terapeut Særlige kompetencemål PA mål 2, 3, 4, 6 (se bilag) SSH mål 3, 4, 5 (se bilag) Dansk G-mål 1-11 Anvende pædagogiske og psykologiske teorier til at blive klogere på menneskelige relationer Forståelse for menneskelige relationers betydning i det professionelle omsorgsarbejde Planlægge og sætte aktiviteter i gang At kunne indgå i kommunikation der lægger op til anerkendende relationer Sundhedsopgaver i forhold til børn, ældre og mennesker med særlige behov Anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt og med en rimelig grad af korrekthed i erhvervsfaglige, Anvende det talte og skrevne sprog med bevidsthed om sproglige normer og vilkår i erhvervsfaglige, Redegøre for og indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter, herunder om skriveformål og målgruppe, valg af sprog og udtryksform samt sproglig form og indhold Læse med sikkerhed, forståelse, indlevelse og eftertanke Udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt

28 Samfundsfag (faghold PA) PA mål 8 tekst Analysere og tage stilling til forskellige teksttypers indhold, form, budskab og perspektiv Anvende færdigheder i faglig læsning og i mundtlig og skriftlig kommunikation med relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession Anvende relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige,, Anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige, Anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning og Anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre Læringsplaner Børnepolitik Institutioners rolle i samfundet 7 Social og sundhedsfag (faghold SSH) SSH mål 3, 6 Idræt (faghold PA) PA mål 7 Komplikationer ved længere tids sengeleje Immobilisation Lejring og mobilisering + sengestuer Sundhedsstyrelsens anbefalinger til motion Personlig sundhedsprofil Handlingsplan for motion 12 Naturfag (faghold SSH) SSH mål 10 Eleven skal kunne arbejde med energibegrebet og energi i forhold til ernæring og menneskets omsætning af energi Eleven skal kunne arbejde med mikroorganismers forekomst og disses betydning i sundhedsmæssig sammenhæng Indgå i køkkenaktivitet med hensyntagen til hygiejniske principper 27

29 I ALT 81 28

30 Førstehjælp og brandbekæmpelse/valgfrit arbejde med kompetencemål (Modul 16) 2½ dag Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse a. Grundkursus i førstehjælp: Formålet med faget er, at du 15 Er i stand til at holde liv i/genoplive personer i de vigtige minutter, efter at en ulykke er sket, eller pludselig sygdom er opstået, indtil redningsmandskabet eller en læge kan tage over. Opnår bevis for grundkursus i førstehjælp. b. Elementær brandbekæmpelse: Formålet med faget er, at du Ved, hvordan du bør forholde sig i tilfælde af brand og ved simple hjælpemidler og metoder kan slukke en mindre brand samt hindre brandudbredelse. Opnår bevis for kursus i elementær brandbekæmpelse. a. Førstehjælp Undervisningens mål er, at du kan anvende førstehjælpens 4 hovedpunkter. trinvis førstehjælp til en bevidstløs. førstehjælpen til en sprøjtende blødning. førstehjælpen til chok. har forståelse af håndgreb til nødflytning. årsager til standset eller nedsat vejrtrækning. årsager til chok. psykisk førstehjælp. har kendskab til luftvejenes anatomi. blodkredsløbets opbygning. placeringen af de livsvigtige organer i bryst- og bughulen ulykker, der kan medføre bevidstløshed og eller chok er orienteret om pludselig sygdom som årsag til bevidstløshed pludselig sygdom som årsag til chok. 29

31 b. Elementær brandbekæmpelse Undervisningens mål er, at du kan brandteori grundlæggende slukningsteori - slukke en mindre brand alarmeringsprocedure har forståelse for aktiv brandsikringsprincipper passiv brandsikringsprincipper har kendskab til særlig brand- og eksplosionsrisici, herunder brandfarlige væsker elbrande køkkenfag (brand i fedt og aftrækskanaler). Bedømmelse: Når du har deltaget i undervisningen, afgives der en karakter bestået (BE) eller ikke bestået (IB). Fælles kompetencemål OBS 0 Eleverne fra mindst to hold inden for ad hoc gruppen fordeles på: førstehjælp og brandbekæmpelse Valgfrit arbejde med kompetencemål Dvs. ét af holdene skemalægges med 15 lektioner fælles kompetencemål Særlige kompetencemål 0 Dansk 0 Samfundsfag (faghold PA) 0 Social og sundhedsfag(faghold SSH) Idræt (faghold PA) 0 Naturfag (faghold SSH) I ALT 15 30

32 Praktiktilbud / Skoleprojekt (Modul 17) 8½ dage Incl. 2½ dages praktikforberedelse og 1 dags praktikopfølgning Fælles kompetencemål Møde andre mennesker på en etisk 14 Mål 1-6 og respektfuld måde Forstå betydningen af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker Overveje, hvordan du vil lære i praktikken Forberede mødet med praksis Ansvarlighed i forhold til praktiksted/arbejdsplads Forberede evaluering af praktik Praktikophold Opfølgning af praktik Særlige kompetencemål Forlagt undervisning 16 PA mål 3, 4, 5 Forstå egen rolle i konflikthåndtering SSH mål 4, 5, 7 Anerkendende kommunikation og anerkendende relationer Pædagogiske og psykologiske teorier Dansk Tale/skrive, så det kan forstås. 6 G-mål 1, 2, 3,5, 7, 8, 9, 10, 11 Anvende tale og skrift med omtanke for situationen. Forholde sig til egen og andres skriftlige tekster og kunne begrunde valg af udtryksform. Udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst. Arbejde med faglige tekster og kunne læse skrive, forstå og anvende fagets sprog Anvende strategier, der passer til egen læsning og skrivning. Anvende passende tale- og lyttestrategier. Anvende IT til kommunikation og informationssøgning. Anvende sin forståelse for kommunikation i samarbejde og samvær med andre. Samfundsfag (faghold PA) PA mål 8 Indgår i praktik / skoleprojekt 4 Social og sundhedsfag (faghold SSH) SSH mål 1, 2, 3, 6, 8, 9 Indgår i praktik / skoleprojekt 31

33 Idræt (faghold PA) PA mål 7 Indgår i praktik / skoleprojekt 5 Naturfag (faghold SSH) SSH mål 10 Indgår i praktik / skoleprojekt I ALT 45 32

34 Mig som professionel (Modul 18) 5 dage på faghold Fælles kompetencemål 0 Særlige kompetencemål PA mål 1-6 Pædagogiske og psykologiske begreber Anerkendende kommunikation Konflikthåndtering Igangsætte aktiviteter med fokus på sundhed og trivsel Bliv klog på sundhedsopgaver indenfor det pædagogiske område og omsorgsområdet 18 SSH mål 1-9 Pædagogiske og psykologiske teorier Motivation gennem kommunikation Motivation og egenomsorg Konflikthåndtering Igangsætte aktiviteter med fokus på sundhed og sundhedfremme Dansk 0 Samfundsfag (faghold PA) PA mål 8 Refleksion og perspektivering over egen rolle som fagperson Ansættelsesforhold 4 Social og sundhedsfag (faghold SSH) SSH mål 1, 6 Idræt (faghold PA) PA mål 7 Rettigheder og pligter i et ansættelsesforhold Forståelse for det faglige og personlige ansvar + samfundsfaglig underviser Forskellige motionsformer 5 Naturfag (faghold SSH) SSH mål 10 Arbejde med mikroorganismers forekomst og disses betydning i sundhedsmæssig sammenhæng Have kendskab rengøring som er sundhedsmæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarlig I ALT 27 33

35 Arbejdsliv og innovation (Modul 19) 9 dage Værksted og undervisningsassistent hele modulet Fælles kompetencemål Betydningen af egen rolle i mødet 10 Mål 1, 2, 3 med andre mennesker Vise respekt i mødet med andre mennesker Arbejdsmiljøets betydning Indrette arbejdsstedet ud fra ergonomiske principper, med eller uden hjælpemidler Arbejdsmiljøet i klassen Særlige kompetencemål At arbejde professionelt med 13 PA mål 1, 2, 6 (se bilag) sundhed og sundhedsfremme SSH mål 3, 4, 5 (se bilag) Folkesundhed og livsstilssygdomme Livsstil, kost og motion Motivation for egenomsorg Bruge pædagogiske og psykologiske teorier i arbejdet med sundhed At kunne få øje på sundhedsopgaver indenfor det pædagogiske område, omsorgsområdet Kende faktorer, der hæmmer og fremmer menneskers udvikling af funktionsevne Dansk G-mål 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 Anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt og med en rimelig grad af korrekthed i erhvervsfaglige, 14 Anvende det talte og skrevne sprog med bevidsthed om sproglige normer og vilkår i erhvervsfaglige, Redegøre for og indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter, herunder om skriveformål og målgruppe, valg af sprog og udtryksform samt sproglig form og indhold Læse med sikkerhed, forståelse, indlevelse og eftertanke Udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst Analysere og tage stilling til forskellige teksttypers indhold, form, budskab og 34

36 Samfundsfag (faghold PA) PA mål 8 perspektiv Anvende færdigheder i faglig læsning og i mundtlig og skriftlig kommunikation med relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession Anvende relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige, Anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige, Anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning Anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre Velfærdsteknologi 5 Social og sundhedsfag (faghold SSH) SSH mål 6, 8 Etik og personlig pleje Blufærdighed + Sengestuer Idræt (faghold PA) PA mål 7 Opvarmning (teori og praksis) Akut skadesbehandling (RICEM princippet) 6 Naturfag (faghold SSH) SSH mål 10 Have kendskab til ph og dosering af rengøringsmidler Planlægning af rengøring i borgerens hjem som er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt Deltage i forsøg i naturfagslokalet I ALT 48 35

37 Projektorienteret undervisning (Modul 20) 8 dage Dobbeltlærer 2. og 8. dag i modulet Fælles kompetencemål Projektorienteret undervisning, hvor 20 Mål 1-6 der arbejdes inden for målene. Særlige kompetencemål PA mål 1-6 SSH mål 1-9 Projektorienteret undervisning, hvor der arbejdes inden for målene. 9 Dansk G-mål 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 Anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt og med en rimelig grad af korrekthed i erhvervsfaglige, Anvende det talte og skrevne sprog med bevidsthed om sproglige normer og vilkår i erhvervsfaglige, Redegøre for og indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter, herunder om skriveformål og målgruppe, valg af sprog og udtryksform samt sproglig form og indhold Læse med sikkerhed, forståelse, indlevelse og eftertanke Udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst Analysere og tage stilling til forskellige teksttypers indhold, form, budskab og perspektiv Anvende færdigheder i faglig læsning og i mundtlig og skriftlig kommunikation med relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession Anvende relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige, Anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige, Anvende IT til relevant 5 36

38 Samfundsfag (faghold PA) PA mål 8 kommunikation og informationssøgning Anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre. Projektorienteret undervisning, hvor der arbejdes inden for målene. 5 Social og sundhedsfag (faghold SSH) SSH mål 1, 2, 3, 6, 8, 9 Idræt (faghold PA) PA mål 7 Projektorienteret undervisning, hvor der arbejdes inden for målene. Projektorienteret undervisning, hvor der arbejdes inden for målene. 5 Naturfag (faghold SSH) SSH mål 10 Projektorienteret undervisning, hvor der arbejdes inden for målene. I ALT 44 37

39 Aktiviteters betydning (Modul 21) 8 dage Fælles kompetencemål Møde andre mennesker på en etisk 10 Mål 1-6 og respektfuld måde Forstå betydningen af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker Indrette arbejdsstedet og brug sin krop ergonomisk rigtigt med og uden hjælpemidler Særlige kompetencemål Fysiske aktiviteters betydning for 14 PA mål 3, 4, 5 arbejdslivet SSH mål 4, 5, 7 Igangsætte fysiske aktiviteter for borgere Forstå egen rolle i borgerens almindelige daglige levevis (ADL) Forstå egen rolle i konflikthåndtering Anerkendende kommunikation og anerkendende relationer Pædagogiske og psykologiske teorier Dansk G-mål 1, 2, 3,5, 7, 8, 9, 10, 11 Anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt og med en rimelig grad af korrekthed i erhvervsfaglige, 10 Anvende det talte og skrevne sprog med bevidsthed om sproglige normer og vilkår i erhvervsfaglige, Redegøre for og indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter, herunder om skriveformål og målgruppe, valg af sprog og udtryksform samt sproglig form og indhold Læse med sikkerhed, forståelse, indlevelse og eftertanke Udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst Analysere og tage stilling til forskellige teksttypers indhold, form, budskab og perspektiv Anvende færdigheder i faglig læsning og i mundtlig og skriftlig kommunikation med relevans for den 38

40 Samfundsfag (faghold PA) PA mål 8 erhvervsfaglige uddannelse og profession Anvende relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige, Anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige, Identificere og beskrive sociale/kulturelle forskelle 4 Social og sundhedsfag (faghold SSH) SSH mål 3, 6 Idræt (faghold PA) PA mål 7 Aktiviteter i forhold til de ældres livshistorie Aktiviteter til ældre Aktiviteters betydning i forhold til børn og unges motoriske udvikling Koordination- og balancetræning 5 Naturfag (faghold SSH) SSH mål 10 At eleven kan få øje på naturfaglige aspekter af borgerens almene daglige levevis At anvende kemikalier på sikkerhedsmæssig forsvarlig måde At foretage faglige beregninger i dagligdagen I ALT 43 39

41 Mig som professionel (Modul 22) 5 dage på faghold Fælles kompetencemål 0 Særlige kompetencemål PA mål 1-6 Pædagogiske og psykologiske begreber Anerkendende kommunikation Konflikthåndtering Igangsætte aktiviteter med fokus på sundhed og trivsel Bliv klog på sundhedsopgaver indenfor det pædagogiske område og omsorgsområdet 18 Pædagogiske og psykologiske teorier SSH mål 1-9 Motivation gennem kommunikation Motivation og egenomsorg Konflikthåndtering Igangsætte aktiviteter med fokus på sundhed og sundhedfremme Dansk 0 Samfundsfag (faghold PA) PA mål 8 Social og sundhedsfag (faghold SSH) SSH mål 2, 6 Standpunktsvurdering Social- og sundhedsvæsenets opbygning og faggruppernes placering Sundhedsfaglig dokumentation + samfundsfaglig underviser 4 Idræt (faghold PA) PA mål 7 Grundtræning: konditionstræning, udholdenhed -og styrketræning og bevægelighedstræning 5 Naturfag (faghold SSH) SSH mål 10 Viden om de energigivende stoffer og vitaminer og mineraler. Kendskab til simple kemiske forbindelser. Indgå i køkkenaktivitet med hensyntagen til hygiejniske principper I ALT 27 40

42 At arbejde med mennesker (Modul 23) 14 dage Fælles kompetencemål Forstå betydningen af egen faglige og 21 Mål 1, 2, 3, 4, 5 professionelle rolle i mødet med andre mennesker - etik Kommunikere og samarbejde med forskellige mennesker og vise respekt Arbejdsmiljø arbejdet med sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Ergonomi og hjælpemidler Forholde sig til egen og andres læring + 6 lekt. terapeut Særlige kompetencemål Pædagogiske og psykologiske teorier 14 PA mål 2, 3, 4, 6 (se bilag) Planlægge og sætte aktiviteter i gang SSH mål 3, 4, 5 (se bilag) Anerkendende kommunikation Sundhedsopgaver i forhold til børn, ældre og mennesker med særlige behov Dansk G-mål 1-11 Anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt og med en rimelig grad af korrekthed i erhvervsfaglige, Anvende det talte og skrevne sprog med bevidsthed om sproglige normer og vilkår i erhvervsfaglige, Redegøre for og indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter, herunder om skriveformål og målgruppe, valg af sprog og udtryksform samt sproglig form og indhold Læse med sikkerhed, forståelse, indlevelse og eftertanke Udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst Analysere og tage stilling til forskellige teksttypers indhold, form, budskab og perspektiv Anvende færdigheder i faglig læsning og i mundtlig og skriftlig kommunikation med relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og 23 41

43 Samfundsfag (faghold PA) PA mål 8 profession Anvende relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige, Anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige, Anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning Anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre Repetition 7 Social og sundhedsfag (faghold SSH) SSH mål 1, 2, 3, 6, 8, 9 Idræt (faghold PA) PA mål 7 Faglig fordybelse i selvvalgt emne Repetition Projekt motion Aktiviteter til mennesker med særlige behov Forskellige motionsformer 10 Naturfag (faghold SSH) SSH mål 10 Viden om de energigivende stoffer og vitaminer og mineraler. Kendskab til simple kemiske forbindelser. Indgå i køkkenaktivitet med hensyntagen til hygiejniske principper I ALT 75 42

44 Afsluttende projekt og eksamen (M24) 10 dage Incl. 1 dags afslutning på grundforløb Fælles kompetencemål Mål 1-6 Projektopgave til den afsluttende prøve med udgangspunkt i udleveret case 27 Afsluttende mundtlig prøve på baggrund af projektet Særlige kompetencemål PA 1-8 SSH 1-7 Projektopgave til den afsluttende prøve med udgangspunkt i udleveret case Afsluttende mundtlig prøve på baggrund af projektet Dansk 0 27 Samfundsfag (faghold PA) 0 Social og sundhedsfag (faghold SSH) Idræt (faghold PA) 0 Naturfag (faghold SSH) I ALT 54 43

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle i 27 Mål 1-6 uddannelsen Betydningen af

Læs mere

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle i 27 Mål 1-6 uddannelsen Betydningen af

Læs mere

Obligatorisk grundforløb PA retning

Obligatorisk grundforløb PA retning Lokal undervisningsplan læringsaktivitetsniveau Grundforløb Obligatorisk grundforløb PA retning Elevrettet beskrivelse: Det obligatoriske grundforløb med retning mod Pædagogisk Assistent uddannelsen er

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Undervisningsplan for grundforløb for to-sprogede rettet mod social- og sundhedsuddannelsen ved Randers Social- og Sundhedsskole

Undervisningsplan for grundforløb for to-sprogede rettet mod social- og sundhedsuddannelsen ved Randers Social- og Sundhedsskole Undervisningsplan for grundforløb for to-sprogede rettet mod social- og sundhedsuddannelsen ved Gældende fra januar 2013 Indholdsfortegnelse 1 RANDERS SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLE... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet - PAU 32 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet - PAU 32 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet - PAU 32 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Grundforløb med udvidet dansk og kulturforståelse

Lokal undervisningsplan. Grundforløb med udvidet dansk og kulturforståelse Lokal undervisningsplan Grundforløb med udvidet dansk og kulturforståelse Lokal undervisningsplan for Grundforløb med udvidet dansk og kulturforståelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe.

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. Læringsaktiviteter på GF 2 PAU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. 6 Relevante pædagogiske metoder, herunder konflikthåndtering,

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 SOSU 20 uger. August 2015

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 SOSU 20 uger. August 2015 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 2 SOSU 20 uger August 2015 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse 298 af 24/03 2015 Bekendtgørelse om den pædagogiske

Læs mere

Grundforløb med udvidet dansk og kulturforståelse

Grundforløb med udvidet dansk og kulturforståelse 1. 1.1 1.2 1.3 Velkommen Formålet med Grundforløb med udvidet dansk og kulturforståelse Kompetencemål Uddannelsens opbygning Personlig uddannelsesplan Læringsaktiviteter 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 3.1 3.2 3.3

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Særligt Tilrettelagt Grundforløb. Indholdsfortegnelse

Lokal Undervisningsplan for Særligt Tilrettelagt Grundforløb. Indholdsfortegnelse Lokal Undervisningsplan for Særligt Tilrettelagt Grundforløb Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Praktiske oplysninger 1.2 Skolens overordnede pædagogiske overvejelser 1.3 Overordnet

Læs mere

Modul 1: Basismodul. Mål C: Netværk Præsentation af målene + kernebegreberne: netværk og livsformer Faglige organisationer

Modul 1: Basismodul. Mål C: Netværk Præsentation af målene + kernebegreberne: netværk og livsformer Faglige organisationer Skoleperiode 1: 10 uger Modul 1: Basismodul Intro til uddannelsen, - fag på trin 1, - læring, læringsstil, læringssyn mm. Sundhedsfag Pædagogik med psykologi Aktivitets- og praktisk fag Social og samfundsfag

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 1

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 1 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Modulbeskrivelse Trin 1 Gældende for hold optaget fra 2011 Tilrettet juli 2011 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax

Læs mere

August 2015 LUP GF 2 PAU. Lokal uddannelsesplan

August 2015 LUP GF 2 PAU. Lokal uddannelsesplan August 2015 LUP GF 2 PAU Lokal uddannelsesplan Indhold Lokal undervisningsplan for grundforløbet rettet mod Den pædagogiske assistent... 2 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag... 3 Optag, kompetencevurdering

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Skoleperiode 1 = 7 uger

Skoleperiode 1 = 7 uger Side: Side 1 af 11 5.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN Skoleperiode 1 = 7 uger Velkomst Fronter Godskrivning/PIU Praktik Brandøvelse Mentorordning Motion Hvorfor fysisk aktivitet Muligheder

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse om uddannelsen i

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION... 5 PSYKOLOGI OG KOMMUNIKATION... 10 REHABILITERING OG SOCIAL- OG SUNDHEDSFAGLIG INDSATS...

Læs mere

Undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen ved Randers Social- og Sundhedsskole

Undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen ved Randers Social- og Sundhedsskole Undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen ved Gældende fra 1. januar 2014 1 RANDERS SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLE 4 1.1 Praktiske oplysninger om skolen 4 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, omsorg og pædagogik

Lokal Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, omsorg og pædagogik Lokal Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, omsorg og pædagogik Indhold 1. Indledning... 4 1.1. Praktiske oplysninger... 6 1.1.1. Det lokale uddannelsesudvalg - i daglig tale: LUU er opdelt i to udvalg:...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 PAU 20 uger. August 2015

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 PAU 20 uger. August 2015 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 2 PAU 20 uger August 2015 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse 298 af 24/03 2015 Bekendtgørelse om den pædagogiske

Læs mere

Lokal undervisningsplan Pædagogisk Assistentuddannelse SOPU

Lokal undervisningsplan Pædagogisk Assistentuddannelse SOPU Lokal undervisningsplan Pædagogisk Assistentuddannelse SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 Revision 1. halvår 2014 med henblik på behandling i LUU 19. juni

Læs mere