Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?"

Transkript

1 GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes hverdag. Udbyttet af skolegangen hænger i høj grad sammen med dette. Respekt for og accept af forskellige kulturer og værdier har en vigtig plads i skolen. Trivsel er: at være en del af et fællesskab at komme glad og forberedt i skole at føle sig tryg at konflikter løses at der er plads til at lave fejl, at der er mulighed for at udvikle sine evner at elever og voksne viser respekt for forskellighed og hinanden Hvad forstår vi ved mobning? I Brædstrup Skoles nuværende definition står der : En person bliver mobbet eller plaget, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer. (negative handlinger kan bl.a. være trusler, hån, udelukkelse, sårende og nedsættende bemærkninger samt fysisk vold) I forbindelse med oplæg fra Sidsel Stenbak blev der lagt vægt på det forhold at mobning sker i en sammenhæng, hvor personen er tvunget til at være tilstede. Side 1 af 5

2 Hvad forstår vi ved konflikter? En konflikt er et almen -menneskeligt vilkår og kendetegnes ved en uenighed mellem to parter. Konflikten opstår omkring et fælles anliggende. Mægling kan bruges i forbindelse med at undgå konfliktoptrapning. Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Med antimobbestrategien vil vi arbejde for at mobning tages alvorligt og at der arbejdes med indsatser mod mobning blandt lærere, ledelse, i elevrådet, i klasserne og mellem forældrene. Vi har brug for at alle involverer sig og tager medansvar i kampen mod mobning. Vi vil leve op til skolens og kommunens værdigrundlag Hvad gør vi for at forebygge mobning? Vi har Trivselsambassadører og skolen deltager årligt i trivselsdagen i marts. Elever i indskolingen, årgang, har to ugentlige lektioner til klassens tid, hvor der arbejdes med social træning og klassens trivsel. Elever i årgang har en ugentlig lektion til klassens tid. Der arbejdes i klassen på at skabe et rummeligt læringsmiljø via forskellige materialer og arbejdsmetoder som: - fortællekreds - kursus"den gode skoleelev" - kufferten i børnehaveklassen - lions-materiale - kort og godt - samtaler med den enkelte - materiale fra antimobbeportalen - akt inddragelse - taktil massage - makker/tutor ordning og årgangsvenner På forældremøder opfordrer vi forældre til at arbejde med en eller flere af forslagene fra antimobbeportalen/ Sidsel Stenbak: 1-2 arrangementer i løbet af skoleåret med fokus på samarbejde og fælles oplevelser. deltag i skolens årlige begivenheder motionsdag, trivselsdag m.m. fødselsdagspolitik debat om god og dårlig chatstil. Alle team på skolen drøfter sociale årsplaner og elevers trivsel. I alle fora på skolen arbejdes med ordene trivsel, mobning og konflikt. -vi vil skabe fælles bevidthed. -inddrager AKT lærere til at lave forbyggende arbejde -har trivsel på dagsorden til elevrådsmøderne og forældremøderne -har trivsel på dagsorden til teamsamtalerne med ledelsen og til skolebestyrelsesmøder Side 2 af 5

3 Hvad gør vi helt konkret, når mobning er konstateret, og hvordan sikrer vi, at mobningen ikke gentager sig? Når mobning konstateres griber skolen/sfo ind. Læreren/pædagogen informerer relevant personale og det aftales, hvem der taler med mobberen og ofret. Samtalernes formål er at klarlægge situationen. Forældre til offer og mobber kan efterfølgende inviteres til møde på skolen med det mål at stoppe mobning, og tale sammen om de personlige konsekvenser og omkostninger - samt træffe beslutning om, hvordan skole og hjem i fællesskab kan løse op for situationen. På mødet slåes det fast at mobning er totalt uacceptabelt og må ophøre straks. Ved mobning opfordres lærere, elever og forældre til i fællesskab at udarbejde en skriftlig handleplan som følges op inden for en afgrænset tidshorisont. Handleplanen underskrives og udleveres til alle parter og arkiveres i de involverede elevers elevmapper. Forældrerådet kontaktes eventuelt med opfordring til iværksættelse af trivselsfremmende arrangement. Hvordan inddrager vi eleverne i arbejdet for at fremme den sociale trivsel og modvirke mobning? Klassens sociale spilleregler revideres min en gang årligt. Lærerne laver en social årsplan for klassen/årgangen, hvor fokusområderne synliggøres og eleverne er med til at formere regler som hænges op i klassen. Elevrådet arbejder med trivselsfremmende tiltag i form af - fælles arrangementer(oplægsholdere, sportsturneringer i weekend m.m.) - ideer til og indkøb af frikvartersaktiviteter(bordtennis, bordfodbold, aktivitetsbane) - elevrådet har et særskilt beløb til planlægning af en aktivitet, som tilgodeser fællesskabet på skolen - elevrådet har eget budget til brug for planlægning af arrangementer m.v. Skolen deltager i den nationale trivselsdag hvor elever på tværs af årgange deltager i værksteder med fx samarbejdsøvelser og produktion af aktiviteter til frikvarterer. De ældste elever kan vælge at deltage på dagen som hjælper for de yngre elever i værkstederne. Hvordan inddrager vi forældrene i arbejdet for at fremme den sociale trivsel og modvirke mobning? -vi vil gerne have at kampen mod mobning bliver et fælles anliggende -vi taler med forældre, hvis deres barn mistrives eller mobber andre -vi debaterer trivsel på forældremøder -alle skolens forældre var inviteret til oplæg fra antimobbekonsulent Sidsel Stenbak i skoleåret 08/09 -kontaktforældre i alle klasser. -trivselsambasadører på alle afdelinger -skolebestyrelsen opfordrer på forældremøderne til, at forældre deltager i skolens arbejde med trivsel Side 3 af 5

4 Hvad gør vi for at udvikle de ansattes kompetencer i forhold til at fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning? - AKT - kurser til lærere - Diplommodul til lærer indenfor specialområdet - Alle lærere deltog i fælles oplæg fra antimobbekonsulent Sidsel Stenbak i skoleåret 08/09 - I alle team drøftes trivsel og tiltag i forhold til trivsel - På teamkoordinationsmøder sker videndeling omkring hvordan trivsel i klasserne kan højnes - Lærere deltager med elever i oplæg af Frede Bräuner i skolerået 09/10 vedr. sund kost og adfærd Hvilke ressourcepersoner kan elever, ansatte og forældre henvende sig til med spørgsmål vedrørende elevernes sociale trivsel? Eleverne kan henvende sig til: - klasselærer eller en anden lærer som kender klassen - en pædagog i SFO eller klubben - Sundhedsplejersken - interne AKT-lærere - SSP-lærer - UU vejlederen Forældrene kan henvende sig til: - klasselærer eller en anden lærer som kender klassen - en pædagog i SFO eller klubben - Sundhedsplejersken - interne AKT-lærere - SSP - Street team - UU vejlederen - PPR - BFC Lærere kan henvende sig til: - interne og eksterne AKT team. - street team - SSP - skolens resursecenter - PPR - BFC Side 4 af 5

5 Hvordan gør vi vores antimobbestrategi kendt af alle? Den skrives i skolebladet og på skolens hjemmeside Den fremgår af infohæftet, der udleveres til alle elever i starten af et nyt skoleår. Den fremlægges på forældremøderne i starten af skoleåret Den fremlægges i pædagogisk råd Den fremlægges i skolebestyrelsen Hvordan sikrer vi optimalt samarbejde mellem skole, sfo og fritidshjem/klub omkring elevernes sociale trivsel? Pædagogerne bemander lysningen, som er skolens åndehul. Der er ro og tid til at tage hånd om konflikter og tid til at tale med eleverne om trivsel / mobning.pædagoger og lærere taler løbende sammen om de elever der har frekventeret lysningen. Pædagoger og lærere arbejder sammen i nogle lektioner om ugen og i den forbindelse drøfter de trivslen. Der skrives logbog over alle de elever der kommer i lysningen. SFO og skoleledelse mødes flere gange om ugen og trivsel hos enkelte elever elle grupper af elever drøftes jævnligt. SFO deltager i resursecentermøderne, hvor trivsel er en del af dagsordenen. Skolens intranet anvendes målrettet til udveksling af: observationer, viden, erfaringer og gensidig inspiration. Hvornår og hvordan vil vi evaluere vores antimobbestrategi? Vi evaluerer hvert andet år. Vi anvender udvalgte spørgsmål fra termometret Eventuelle bemærkninger, kommentarer eller tilføjelser... Side 5 af 5

GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Sjørslev Skole. Udarbejdet (dato): Skoleåret 2010-2011. Hvad forstår vi ved trivsel?

GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Sjørslev Skole. Udarbejdet (dato): Skoleåret 2010-2011. Hvad forstår vi ved trivsel? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Sjørslev Skole Udarbejdet (dato): Skoleåret 2010-2011 Hvad forstår vi ved trivsel? Eleverne generelt glæder sig til komme til skole. Eleverne generelt er glade for at

Læs mere

Antimobbestrategi. Begreber:

Antimobbestrategi. Begreber: Antimobbestrategi Formål Med vores antimobbestrategi ønsker vi at forebygge mobning. Søndre Skole vægter trivsel meget højt og af samme årsag finder vi mobning uacceptabelt på skolen. Det skal være et

Læs mere

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Mobning foregår i fællesskaber og løses i fællesskaber Hvad forstår vi ved TRIVSEL? At alle på skolen oplever nærvær og anerkendelse. At alle oplever, at fællesskab

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen.

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen. Antimobbestrategi for Nymarkskolen Gældende fra den 1. januar 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med Antimobbestrategien er at forebygge og afhjælpe mobning og manglende trivsel

Læs mere

Antimobbestrategi for

Antimobbestrategi for Antimobbestrategi for Gældende fra den 1. august 2009 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Social trivsel er en af de vigtigste forudsætninger for et godt skoleliv og en mobbefri skolekultur.

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013 KONGEVEJENS SKOLE Antimobbestrategi for Kongevejens Skole Gældende fra Januar 2013 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre et trygt undervisningsmiljø, hvor børn og unge trives og

Læs mere

Antimobbestrategi 2013

Antimobbestrategi 2013 God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling På Nivå Skole arbejder vi bevidst med at skabe et godt læringsmiljø og en høj grad af trivsel. Skolen skal være et rummeligt sted hvor både

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Trivselserklæring, Hylleholt skole

Trivselserklæring, Hylleholt skole Formål: Vi på Hylleholt Skole ønsker med denne trivselserklæring at fremme arbejdet med trivsel på skolen, og dette skrift er tænkt som en platform for trivselsindsatsen, hvor det tydeliggøres, dels hvad

Læs mere

Trivselsstrategi for Dalgasskolen og Blåhøj Skole

Trivselsstrategi for Dalgasskolen og Blåhøj Skole Trivselsstrategi for Dalgasskolen og Blåhøj Skole Gældende fra den 01.08.2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselsstrategi? Vi vil gøre en aktiv indsats for At alle børn oplever trivsel. At børnene støttes

Læs mere

Rungsted Skoles. Trivselspolitik

Rungsted Skoles. Trivselspolitik Rungsted Skoles Trivselspolitik Rungsted Skoles Trivselspolitik Værdigrundlag for trivselspolitikken s. 3 Mål s. 3 Den daglige proces s. 3 Definition af mobning og drilleri s. 4 Især til skolens forældre:

Læs mere

Der er tale om mobning, når en eller flere elever gentagne gange behandler en bestemt elev eller gruppe på en ubehagelig, negativ måde.

Der er tale om mobning, når en eller flere elever gentagne gange behandler en bestemt elev eller gruppe på en ubehagelig, negativ måde. Antimobbe-handleplan Mål På Vestbjerg Skole accepterer vi ikke mobning. Vi ønsker en skole, hvor alle oplever en hverdag med tryghed og anerkendelse, og hvor vi lærer det enkelte barn respekt for medmennesket

Læs mere

Trivsel er den glade, trygge, frie, støttende, anerkendende og sikre tilstand, hvor vi føler os godt tilpas med os selv og i hinandens selskab.

Trivsel er den glade, trygge, frie, støttende, anerkendende og sikre tilstand, hvor vi føler os godt tilpas med os selv og i hinandens selskab. GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Åløkkeskolen Udarbejdet (dato): 1. august 2008 Hvad forstår vi ved trivsel? Trivsel er den glade, trygge, frie, støttende, anerkendende og sikre tilstand, hvor vi føler

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Alle børn er alles ansvar

Alle børn er alles ansvar Alle børn er alles ansvar Trivselspolitik for Aars Skole Februar 2013 Gennem hele skoletiden på Aars Skole. vil vi -fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning - skabe et godt gensidigt forhold

Læs mere

Korskildeskolens Værdiregelsæt

Korskildeskolens Værdiregelsæt Korskildeskolens Værdiregelsæt Indhold Skolens værdigrundlag... 3 Korskildeskolens vision... 4 Korskildeskolens mission... 4 Korskildeskolens værdiregelsæt... 4 Korskildeskolen en værdibaseret skole med

Læs mere

ENDRUPSKOLEN. Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE

ENDRUPSKOLEN. Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE ENDRUPSKOLEN Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE Indhold Indledning Definition på mobning Skolens politik Målsætning Evaluering Handleplan til lærere til forebyggelse af mobning Forældreindsats til

Læs mere

Trivselspolitik Sankt Annæ Skole

Trivselspolitik Sankt Annæ Skole Trivselspolitik Sankt Annæ Skole På Sankt Annæ skole sætter vi elevernes trivsel og personlige udvikling meget højt. Undersøgelser viser, at børns indlæringsevne og evne til social læring øges, hvis de

Læs mere

I mobbehandleplanen indgår skolens værdigrundlag, som en naturlig del af fokusering på alle skolens brugeres trivsel. (Se bilag 1)

I mobbehandleplanen indgår skolens værdigrundlag, som en naturlig del af fokusering på alle skolens brugeres trivsel. (Se bilag 1) Mobbehandleplan 1 Formål Formålet med Herfølge Skoles mobbehandleplan er at have et dynamisk redskab som skolens pædagogiske personale, elever, forældre og ledelse kan benytte til at forebygge mobning

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Fri for Mobberi. Trivels- og antimobbeplan for Ravnsholtskolen og SFO-Ravnerock August 2013-14

Fri for Mobberi. Trivels- og antimobbeplan for Ravnsholtskolen og SFO-Ravnerock August 2013-14 Fri for Mobberi Trivels- og antimobbeplan for Ravnsholtskolen og SFO-Ravnerock August 2013-14 Til børn, medarbejdere og forældre Trivsels- og antimobbeplanen revideres mindst én gang årligt. Mobning og

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK SEJS SKOLE 2010. opmærksomme, men vi skal ikke nødvendigvis løse konflikterne for dem.

TRIVSELSPOLITIK SEJS SKOLE 2010. opmærksomme, men vi skal ikke nødvendigvis løse konflikterne for dem. TRIVSELSPOLITIK SEJS SKOLE 2010 Trivsel og mobning er noget, vi altid har været og stadig er opmærksomme på, men det er godt, at vi nu har fået skrevet en trivselspolitik på Sejs skole. I skoleåret 2009-2010

Læs mere

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Trivselsambassadører Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Sammen mod mobning Forløb Den 10. marts 2004 underskrev 26 parter Trivselserklæringen.

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

Alle børn har ret til et mobbefrit liv

Alle børn har ret til et mobbefrit liv Alle børn har ret til et mobbefrit liv Handleplan mod mobning for Gentofte Skole og Fritidscenter Til børn, medarbejdere og forældre på Gentofte Skole og Fritidscenter Udarbejdet september 2008 1 Mobning

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere