Friskoleavis. Landart - Kunst i naturen. Beretninger fra generalforsamlingen. Fastelavnsfest. Bølle Bob. Oplevelser fra dagplejen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Friskoleavis. Landart - Kunst i naturen. Beretninger fra generalforsamlingen. Fastelavnsfest. Bølle Bob. Oplevelser fra dagplejen."

Transkript

1 Friskoleavis Landart - Kunst i naturen Beretninger fra generalforsamlingen Fastelavnsfest Bølle Bob Oplevelser fra dagplejen April Udgave

2 Friskoleavisen April 2014 Avisen har til formål at informere om nyheder vedrørende Vejlernes Naturfriskole, Naturbørnehaven Viben, Naturdagplejerne Mejsen og Musvitten, samt stof fra lokalområdet til børn, forældre, bedsteforældre og andre interesserede. - Avisen bliver udgivet 3 gange årligt. Avisen vil indeholde: Nyt fra skolelederen Nyt fra bestyrelsen Nyt fra skolen Nyt fra Viben Nyt fra Mejsen og Musvitten Friskolekalender samt Kultur/foreningskalender Naturvejlederen Tips & Tricks Og meget mere Forslag til indlæg, ris & ros kan sendes til: Næste deadline er den 13. juni 2014 med udgivelse ultimo juni 2014 Friskoleavisen er udgivet af: Vejlernes Naturfriskole Højstrupvej Vesløs Tlf Udkommer: 3 gange årligt 3. Oplag: 200 Layout og redigering: Marianne Margon Vinther, Jane Kær Rishøj, Mille Dissing og Silvana Hansen Tryk: Fjerritslev Tryk For/bagsideillustration: Mille Dissing Ordinære generalforsamling 2014 Valgt til bestyrelsen: Thor Rishøj (genvalgt) Peter Nielsen (genvalgt) Lise Petersen Heidi Nørager (suppleant) Ulla Persson (suppleant) Bestyrelsen konstitueret: Ole Bundgaard (formand) Peter Nielsen (næstformand - sekretær) Jørgen Nielsen (kasserer) Thor Rishøj Mie Mommer Helge Thorhauge Lise Petersen Heidi Nørager (suppleant) Ulla Persson (suppleant) Side 2

3 Friskoleavisen April 2014 Tale til generalforsamlingen Først skal lyde en tak til alle jer, der i året løb har givet et nap med på skolen eller i Viben. Hvis jeg engang imellem prøver at rose nogen lyder det: Jamen det er jo ingenting den smule men selv det mindste nap er med til at få helheden til at hænge sammen. Blomster, gardiner, avis, rengøring, beskæring, juletræsfældning, byggeopgaver, renovering, kaffebrygning, kagebagning, fester opgaverne er mange og de bliver løst af jer TAK for det. For det er jo netop det, der allermest adskiller en friskole fra folkeskolen at det er forældrenes og bedsteforældrenes skole. Det er den samlede indsats fra forældre, lokalsamfund og personale, der muliggør en god skole. Og at vi har en god skole er en kendsgerning. Det er ikke en skole uden fejl og udfordringer, men generelt en god skole - med udviklingspotentiale. En skole, hvor vi år for år udvikler vores skoles kultur og traditioner. Vi vil gerne bedømmes i forhold til andre skoler, hvis I får kendskab til noget fantastisk fra en anden skole så del det med os vi ved, at vi altid kan blive bedre. Vi er ikke verdensmestre, så selvfølgelig er der områder, hvor andre er bedre. Men jeg går ud fra, at grunden til I har valgt vores skole til jeres børn er, at jeres samlede vurdering er, at VNF er den bedste skole til jeres børn. Vores gode omdømme har betydet, at endnu flere familier i årets løb har valgt vores sted til deres børn. Vi har måttet udvide børnehaven, så vi nu er godkendt til 40 børn. Og inden sommerferien vil mindst 37 af disse pladser være besat. I skolen har vi måttet sige farvel til en elev, der flyttede fra egnen. Foråret vil vise, om der kommer flere til skolen end de 9 vi får op fra Viben. Vi skal også i år sige farvel til 10 elever, der jo skal videre i 7. Klasse. Årets gang Siden seneste generalforsamling har vi oplevet lockout. I en hel måned måtte vi undvære en del af personalet i skolen. Det holdt hårdt for det resterende personale, men vi holdt skansen så generne blev så små som muligt for børn og forældre. Efterfølgende har denne arbejdskonflikt resulteret i en ny arbejdstidsaftale for lærerne, og der er kommet en ny folkeskolereform med væsentlige nye elementer. HVAD BETYDER DET SÅ FOR OS vi er jo en friskole. Ja, men vi er en friskole, der skal lave undervisning, der svarer til hvad en elev ville få i folkeskolen, og da vi afleverer elever til overbygningen i Vesløs ja så skal undervisningen selvfølgelig gøre eleverne i stand til at deltage på lige fod med elever, der kommer fra e folkeskolerne. Den nye skolereform indeholder flere undervisningstimer end tidligere; der er engelsk fra 1. kl. tysk fra 5. kl. og aktivitetstimer bortset fra tysk er det elementer, som vi allerede har indført, da vi startede. Så den eneste betydelige ændring er tysk og lektiehjælp, som vi indfører i det kommende skoleår. Vi forventer i det kommende skoleår, at vi måske kan starte lidt tidligere om morgenen måske bliver dagen også en halv time længere for nogle klasser. Alt afhængigt af hvordan den endelige busplan bliver. Lørdag den 22. marts var lærerne samlet for at lave grov-planlægningen til næste skoleår. Vi besluttede at justere lidt på indhold og organiseringen af morgentimerne. Vi vil indføre lektiehjælp, arbejde med vores udeundervisning her skal vi måske også have lidt efteruddannelse, vi vil udbygge samarbejdet mellem 0. klasse og storegruppen. Men vi er også enige om, at de store forandringers tid er ovre. Som alle andre aspekter af en velfungerende skole vil der altid være behov for justeringer, men vi mener at have fundet vores grundmodel til skolen. Tidens tale I medierne er der for tiden en ophidset diskussion om uro i klasserne og om en generel mangel på disciplin hos nutidens skolebørn. Skal det besvares med sanktioner? Eller med dialog? Er de herskende tilstande dårlige læreres, uopdragne børns eller ansvarsfraløbende forældres skyld? Vi har vel alle vores del af ansvaret for at et barns skolegang lykkes lærere og forældre og barn. Alle skal gøre deres del for at projektet lykkes. Vi forventer ikke, at eleverne kan tage ansvar for deres egen læring, men vi forventer, at de tager ansvar for sig selv. En tysklærer skrev, efter et besøg på et museum, til forældrene: Jeg skammer mig over jeres børn. Andre taler om, at børn opdrages til kontorchefer og prinsesser, der har forældrene og lærerne som lydige lakajer. Side 3

4 Jeg er stolt over, at vores børn opfører sig eksemplarisk når vi er på tur, men jeg erkender også, at vi bruger megen tid og energi på at overbevise børn om, at de skal have varmt tøj på når vi skal på tur, at de skal lave dansk når klassen har dansktimer, at det er vigtigt at skrive så det kan læses, at siddemanden skal have arbejdsro Tid der også kunne have været anvendt på at udfordre de stærke elever og hjælpe de svage. Vi vil meget gerne gøre vores del til, at alle børnene bliver skoleklare og kan drage nytte af deres skolegang, men vi kan ikke klare opgaven alene; vi har brug for, at I er bag os og hjælper jeres børn til at få en god skolegang. Professor Niels Egelund taler for, at vi skal have genindført 50 ernes disciplin dog uden brug af spanskrør og eftersidninger. Ikke for at indføre kadaverdisciplin, men for at give bedre mulighed for læring og for et godt arbejdsmiljø. Formændene for elevernes- forældrenes- og lærernes foreninger står frem i en fælles appel, hvor de beder om ro i klassen, fordi uro i klassen giver dårlig trivsel og dårlig læring. Nogen slår lærerne oven i hovedet andre de umodne og uansvarlige forældre. Alle har travlt med at placere skylden et andet sted. Jeg beder bare om, at vi hjælper hinanden og koncentrerer indsatsen om at løse de problemer, der hindrer læring i stedet for at placere skyld for det der ikke virker. Vi har alle ansvar, når undervisningen ikke fungerer. Vi har alle vores rolle at spille, når problemer skal løses. Når vi på VNF bruger meget energi på at der ser pænt ud her, at vi får malet, at der er rent så er det én måde at vise børnene, at her er der nogle voksne, der har styr på sagerne, at der er et samfund, der har styr på det omkring dem. Når vi gør rent og rydder op sammen med børnene, så er det en handling der konkret viser, at det er en fælles opgave at opretholde samfundet/det fælles OG AT VI ALLE RENT FAKTISK HAR EN ROLLE AT SPILLE. Når vi præger børnene til selv at tilrettelægge frikvarterslege, når vi prøver at lære dem hvordan konflikter opløses eller helt udgås, så er det små dagligdags beviser på, at de hver eneste én har betydning for andres og egen trivsel. At deres ageren gør en forskel er beviset for, at livet Ikke er noget nogen gør ved dig, men er noget du selv kan og skal påvirke. Hvad er vigtigst i et barns skoleliv fagligt udbytte eller trivsel? Svaret må være JA! Trivsel er forudsætningen for at du kan lære. Men trivsel uden faglighed er ikke et skoleliv. Vi skal have det godt OG vi skal lære noget. Vi forsøger at ansætte empatiske og omsorgsfulde voksne, der er fagligt ambitiøse og velforberedte. Vi har i løbet af vores korte levetid skiftet ud i personalegruppen. Vi er også blevet flere siden vi startede. Vi har et personale, der giver udtryk for, at de er stolte af deres arbejdsplads. Det viser de bl.a. ved at vi stort set ikke har sygdom blandt personalet. Vi har ikke aflyst en eneste time siden vi startede. Vores børn kan regne med de voksne. Hvorfor er de så nogen gange trætte af jer? Kunne en og anden så sidde og tænke. Vi forventer noget af vores elever. Vi forventer, at de er undervisningsparate hver dag. Vi forventer, at de med deres meget forskellige forudsætninger gør sig umage at de samarbejder med lærerene om, at hver enkelt elev udnytter SIT potentiale og ikke nøjes med at lave det læreren kan TVINGE igennem. Vi har en broget og meget forskellig gruppe børn som elever her på skolen. Vi har elever, der er selvhjulpne og arbejder forbilledligt vi har også elever der finder det dybt urimeligt, når vi forventer at de deltager i undervisningen. Vi sorterer ikke nogen fra, fordi deres faglige niveau ikke er på toppen eller fordi de endnu ikke har erkendt et behov for at lære. Når vi dagligt forsøger at flytte eleverne fremad ja så kan de altså godt synes vi er trælse. Men den virkelighed jeres børn skal leve i, er en virkelighed hvor job, som kan bestrides uden eller med en kort uddannelse, forsvinder. De seneste 10 år er af denne type job forsvundet alene i Region Nordjylland. De ufaglærtes antal i arbejdsløshedskøen er forholdsmæssigt det dobbelte af deres antal i arbejdsstyrken. Ikke at få en uddannelse er altså ikke en mulighed for jeres børn hvis de vil regne med at få job. Når vores målsætning taler om handlingskompetente og livsduelige mennesker så betyder det, at vores børn skal have mulighed for selv at foretage oplyste og reelle valg når de bliver voksne. De må gerne vælge en tilværelse uden formel uddannelse når de bliver voksne, og de må gerne fravælge en karriere når de bliver voksne. Men vi skal sikre, at de har mulighed for at træffe disse valg offensivt når de bliver voksne. Vi skal altså sikre, at deres skolemæssige baggrund giver dem mulighed for at vælge den uddannelse, som de foretrækker når de bliver voksne. Side 4

5 Friskoleavisen April 2014 I trivselsundersøgelsen har vores elever givet udtryk for stor tilfredshed med skolen, kammeraterne og undervisningen. Kun et sted kunne tilfredsheden have været større det er elevernes indflydelse på undervisningen. Vores elever synes at de voksne bestemmer for meget! Vi VIL bestemme! vi SKAL bestemme! Det er ikke alle børn, der som 6-7 årig eller som årig kan overskue resten af deres liv. Men de ved godt, at de lige nu hellere vil spille bold end lære at læse. Vi kan ikke forvente, at vores små børn kan overskue resten af deres liv, at de kan overskue hvad der på langt sigt er i deres egen interesse. Derfor skal vi voksne tage vores ansvar på os. Derfor skal lærere og forældre samarbejde om at overbevise børnene om skolens berettigelse og nødvendighed. Lærerene skal stille viden og engagement til rådighed, de skal opstille opnåelige og ambitiøse mål for elevernes læring, og de skal anvende de metoder, der bedst fremmer den enkeltes læring. Vi forventer, at forældrene insisterer på, at deres børn deltager aktivt i skolens arbejde, at de insisterer på, at DERES barn opfører sig ordentligt overfor kammerater og personale hver dag. Vi skal i enighed forklare børnene, at arbejde og læring også inkluderer opgaver, der ikke nødvendigvis er sjove, men bare skal laves for at få de nødvendige færdigheder. I dansk kultur er der en stærk tradition for dialog og antiautoritær indstilling. Det skal vi bevare, for det er en af de kvaliteter, der adskiller os fra så mange andre folk. Men ingen kan leve med, at denne indstilling kammer over i, at vi lader vores børn selv bestemme hvad de har lyst til, og hvad de ikke har lyst til. Børn skal være medbestemmende i sager, hvor de har forudsætningerne for at kunne tage stilling. Voksne skal tage ansvar for de ting, som vores forspring i erfaring og viden giver os bedre forudsætninger for at tage stilling til end børnene. En selvfølge sidder I måske og tænker jo, men husker vi at fortælle det til vores børn? Niels Jørgen Andersen Skoleleder Side 5

6 Friskoleavisen April 2014 Formandens beretning 2014 Jeg vil som formand gerne byde alle jer fremmødte velkommen til vores årlige ordinære generalforsamling. Jeg kan sige, at det går GODT. Og egentlig skulle man synes, at det kunne være tilstrækkeligt, når det er sagt men på den anden side vil I måske gerne høre lidt mere detaljeret om, hvad det helt præcist er, der går så godt. 1. Vores økonomi går godt, og det er vigtigt men det vil Jørgen uddybe senere, hvor godt det går. 2. Bestyrelsessamarbejdet går godt i forbindelse med konstitueringen efter sidste års valg, besluttede vi at dele arbejdet op i ansvarsområder, fordi det er umuligt, at alle altid ved og deltager i alt. Fordelingen blev således: Skolen Ole er sparringspartner med Niels Jørgen Viben her er Mie sparringspartner Byggeprojekter Helge og Niels Jørgen Økonomi/kasser Jørgen og Niels Jørgen Sekretær Silvana IT Peter og Thor Dagsorden til møder Ole Bygninger og udearealer Thor og Ole Festkomite Ulla og Heidi 3. Vi har udarbejdet en ledelsesstruktur og et kommunikationsdiagram for skolen og Viben som institution det er simpelthen en nødvendighed i en institutions dagligdag at vide, i hvilken rækkefølge, man kontakter hinanden, og hvem der har forskellige beslutningskompetencer i forskellige situationer det ser ud til at virke. 4. Vi har gennemført APV (det står for arbejdspladsvurdering) og konstateret stor tilfredshed blandt det ansatte personale. Med hensyn til de fremkomne ønsker om eventuelle ændringer, så arbejder vi hele tiden på at lytte til de ansatte og gøre stedet til en endnu bedre arbejdsplads. Til gengæld, er vore forventninger til dem jo også tårnhøje. Medarbejderne har ligeledes været til MUS-samtaler (altså medarbejder-udviklingssamtaler) også her blev der givet udtryk for tilfredshed. I forhold til disse samtaler forsøger bestyrelsen at være lydhør overfor forslag og ønsker og vi arbejder netop nu på, hvilke efteruddannelses behov, vi kan tilbyde. Med hensyn til personale, har vi også i år afholdt ansættelsessamtaler, da Ditte jo gik på barsel og Jane blev ansat, og vi i Viben kom til at mangle en pædagog, der fik vi Anni. Vi synes, vi i begge tilfælde, har været ret heldige. Med hensyn til mere løst ansat personale, er det ikke bestyrelsen, men Niels Jørgen, der ansætter bestyrelsen ser blot på, om økonomien kan bære det og siger dermed god for ansættelsen. 5. Efter sommerferien oplevede vi pludselig, hvordan ændringer i NT s køreplan påvirker vores hverdag. Vi har derfor i år selv måtte købe nogle afgange, for at klare logistikken i forhold til børnenes skoledag. Vi ved, der i år vil komme nye ændringer men disse ændringer, forventer vi, vil komme til at betyde, at NT igen kan dække vores kørselsbehov til og fra skole. 6. Vi har for nylig indført frugtordning i både SFO og i Viben. 7. Vi har diskuteret skolefoto og det er blevet besluttet, at det er en forældreopgave i samarbejde med kontoret, at sørge for skolefoto, hvis man ønsker det traditionelle fotografbesøg lærerne vil naturligvis være med til at indrette skoledagen, så fotoseancen kan forløbe uden problemer i forhold til undervisningen. 8. Så har vi arbejdet med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse. Vi har her på stedet ikke aprilbørn altså det hvor børnene skifter fra børnehave til heldags SFO fra april. Til gengæld kommer børnene fra ca. januar måned i skole hver torsdag og desuden deltager de i musik/fortælling, værkstedsundervisning og i Naturen Vågner. 9. Elevsituationen det ser ud til, vi i næste skoleår fortsætter med stort set uændret elevtal på skolen og næsten fuldt hus i Viben, som det lige skal bemærkes, er blevet opnormeret til 40 børn. Alt dette betyder, vi kan fortsætte med det økonomiske arbejdsgrundlag, vi har haft i år. 10. Vi har haft to arbejdslørdag begge gange med god deltagelse og opbakning. Jeg kan allerede nu sige, at næste arbejdslørdag er 12/4, så sæt kryds i kalenderen. 11. Resultatet af både frivillig og lønnet arbejde ses også, hvis man går en tur her på stedet vi har i maj indviet multibanen og snart står vores bålhytte klar jeg er ret stolt af begge projekter. De ser flotte ud, og de gør en forskel i Vibens og skolens hverdag. Side 6

7 Friskoleavisen April Så har der været lavet en undervisningsmiljøundersøgelse på skolen her har eleverne elektronisk udfyldt et skema og det viser sig, at vore elever er ligesom personalet meget tilfredse med vores skole. Vi har også fået et elevråd, så det er lettere for eleverne at komme frem med deres ønsker og forslag til forbedringer af stedet. 13. Visioner og udvikling er et punkt, vi løbende arbejder med det er også et punkt, som ofte må tilsidesættes af mere praktiske diskussioner og beslutninger, men det er et vigtigt punkt, som aldrig må glemmes, og som aldrig kan afsluttes. Vi skal i bestyrelsen hele tiden bestræbe os på at vores skole ikke må komme til at køre på autopilot. Vi skal hele tiden tænke fremad, udvikle og forny samtidig med at vi bevarer vore kerneværdier. Det kan til tider være en stor mundfuld, men jeg føler, vi sammen med de ansatte på stedet er på den rette kurs. På skærmen, kan I se noget af det, der er nedskrevet men jeg vil gerne understrege, at vore grundlæggende værdier er, at I som forældre skal være medspillere og i dialog med bestyrelsen og de ansatte OG at her på stedet, skal man behandle de andre, som man gerne selv vil behandles. Det er vigtigt, at alle gør sig umage både socialt og fagligt. 14. Tak til: Jeg vil gerne sige tak til vore sponsorer. Tak til støttegruppen Tak til seniorgruppen Tak til avisgruppen Tak til vores pædagogiske udvalg Tak til forældregruppen i Viben Tak til alle, der frivilligt gør et stykke arbejde for vores skole stort som småt. Tak til alle ansatte Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen jeg nyder bestyrelsesmøderne, hvor vi langt fra altid er enige, men altid konstruktive i vores arbejde. Så vil jeg sidst men ikke mindst sige undskyld, hvis der er nogen, som føler sig glemt det håber jeg ikke men som sagt tak for alle de små og store hjælpende hænder, vi får. 15. Dette var min del af årsberetningen og I må naturligvis gerne stille spørgsmål men jeg vil benytte lejligheden til at minde jer om, at I altid kan følge bestyrelsens arbejde på intra, hvor I både kan læse vores dagsorden før hvert møde (vi holder som udgangspunkt ca. 1 møde pr. måned) under Nyt fra kontoret, samt læse alle referater under Skolens bestyrelse i mappen dokumenter. Ole Bundgaard Formand Side 7

8 Friskoleavisen April 2014 Aage V. Jensens Naturfond Aage V. Jensens Naturfond har været med til at gøre en forskel for Vejlernes Naturfriskole. Fonden har ydet støtte til projekter, der ellers kunne blive svære at finansiere på anden vis. Senest med opførelse af bålhytte og kommende shelters. Vores skole ligger midt i Fondens største naturreservat i Danmark, og Vejlerne er en naturlig del af både undervisningen på skolen og børnenes hverdag udenfor skolen. Skolen ønsker i høj grad, at vække og stimulere børnenes interesse for den enestående natur, som vi har lige netop her midt i Vejlerne. Vejlerne havde siden inddæmningen i 1870'erne været på private hænder. I starten med det formål at inddrive området til opdyrkning, men da det var slået fejl i flere omgange overgik området til naturreservat. Det blev brugt både som fristed for dyr og fugle og til exclusiv jagt for nogle få udvalgte. I 1993 blev vejlerne erhvervet af Aage V. Jensens Fond. Jagt og rørhøst stoppede kort efter, og området forblev et lukket område, hvor kun fugle og dyr har fri adgang. Området er siden blevet drevet mere og mere for naturens skyld, hvilket har betydet fremgang for flere af de ynglende fuglearter. Vejlerne er jo et kunstigt område. Et område, der ville være to store vige i fjorden, hvis ikke det var for de to store dæmninger, der sikrer at vandstanden holdes på optimalt niveau og modvirker at de omkringliggende marker og bebyggelser ikke oversvømmes. Da vandstanden overalt er lav, er der derfor også konstant tilgroning med tagrør, buske og træer. Denne tilgroning forsøges forhindret med afgræsning og med mekanisk hjælp, og dette er sammen med pleje af diger og formidling nogle af de vigtigste af fondens opgaver i Vejlerne. Vejlerne er stadig lukket område, men fonden har bl.a. opsat flere store fugletårne, hvorfra man kan opleve meget af det fugleliv, der findes i Vejlerne uden at lave unødig forstyrrelse. Aage V. Jensens Fonde ejer i Danmark over hektar naturområde, og heraf udgør Vejlerne over en tredjedel. Fonden ejer også store områder i Skotland og næsten hektar i Sydafrika. Fælles for alle områderne er, at de er erhvervet for at bevare og beskytte naturen og for at formidle og udbrede kendskabet dertil. Ejnar Dahl Jensen Side 8

9 Fastelavn på VNF Så kom dagen endelig, hvor de flotte kostumer skulle findes frem. Alle var spændte, og der blev snakket meget om alles udklædning i morgen-sfoen. Eleverne startede i klasserne med klassens time, og der blev selvfølgelig taget fælles klassebilleder af alle de udklædte. Vibebørnene var allerede i salen, da skolebørnene kom derned. Alle var i en stor kreds, og der blev sunget boogie woogie, fastelavnssange og alle var inde i midten af kredsen klassevis, så man kunne se de fine kostumer. Der var hængt fire tønder op i salen, hvor vi var opdelt efter alder. Der blev slået hårdt, da der blev slået katten af tønden, og der blev kåret dronninger og konger ved alle tønderne. Men der var ingenting i tønderne men alle børn fik en god stak karameller bagefter. Så slap vi for karamel på gulvet. Så blev de bedste udklædte fundet to fra hver tønde og der var fine præmier til de bedste udklædte samt de udnævnte dronninger og konger. Vi fik alle lækre hjemmebagte fastelavnsboller i forhallen, mens Vibebørnene gik tilbage i børnehaven og fik fastelavnsboller der. Det var vores gode bedsteforældre/seniorer, der havde bagt fastelavnsboller til alle børn og voksne. Derefter var der et langt frikvarter og fælles madpakkespisning i forhallen. Dagen blev afsluttet med udeaktiviteter i familierne med samarbejdsøvelser. Der var tre øvelser. Først skulle vi bygge det højeste tårn af aviser og tape. Det skulle stå selv, når tiden var gået. Det blæste en del, så det var lidt svært. Så var der Skipper-Skræk-stafet med mønt for øjet, et piskeris i hånden og en bøjle mellem knæene det kom der mange sjove løb ud af, da det var ret besværligt at bevæge sig. Til sidst skulle vi puste flest mulige balloner op på tid og sætte snor på. Ballonerne var til Vibebørnene. Der var lækre præmier til de tre vinder-familier, der vandt konkurrencerne, og det var en rigtig god og sjov dag! Fortalt af Matilde, Oliver HK og Ida Side 9

10 Kattekonger/dronninger år 2014 Bedste udklædte år 2014 Side 10

11 Mejsen og Musvitten Vi startede i januar med at lege lidt med den smule sne vi fik. Vi tog noget sne med ind, så børnene kunne følge med i, at det smeltede. Ude var der nogle af de store børn der var med til at lave en snemand. Vi lavede snebolde og lå i sneen og fik det dalende ned i ansigtet. Vi har også fulgt flittigt med i hvilke fugle vi havde i haven, og vi har lavet fuglemad sammen med børnene. Vi har lamineret nogle billeder med fugle, som de har set på og øvet deres navne. I februar og marts fortæller vi eventyr for børnene. Vi var oppe og se skuespil på skolen. Børnene var meget optaget af forestillingen og kan synge med på nogle af sangene. Til fastelavn slog vi katten af tønden i legestuen, det var en rigtig hyggelig dag, hvor alle børnene var udklædt. I marts følger vi stadig med i hvilke fugle der kommer. Lige nu er de meget optaget af, at stæren er kommet, vi har nogle stærekasser over haven, som børnene kan se. Her kan vi se op på dem, når de arbejder med at indrette kasserne. Vi har fulgt meget med i hvad der kommer op af jorden her i foråret; både vintergækker, erantis,krokus og de blade som springer ud. Lukas som ser på vintergækker. Aksel som ser på et lille gedekid. I marts var vi en tur i Vesløs for at se gedekid. Børnene fik lov til at føle, lugte og lege med de legesyge gedekid. Derefter tog vi op til plejehjemmet, hvor vi legede, sang og snakkede med de ældre. Vi sluttede dagen af med at spise vores medbragte madpakker. Det var en super god dag for både børn og voksne. Side 11

12 Her er alle klar til at gå ind på plejehjemmet. Vi vil gerne, at ramsløgene bliver lidt større, så vil vi lave ramsløg og brændenældesuppe. Så lige nu følger vi meget med i ramsløg. Vi mangler også, at brændenælderne skal komme lidt frem. Jeanette Skov Dagplejen RAMSLØG OG BRÆNDENÆLDESUPPE Du skal bruge følgende: 10 l vand ½ bærepose med ½ ramsløg og ½ brændenælder (ikke hårdt presset i) 3 bouillonterninger (grøntsags) 1 dåse kokosmælk Smag til med salt og peber Der kan tilsættes 3 til 4 fed hvidløg efter smag Ristede bacon i tern Suppehorn Vask ramsløgene og brændenælderne godt og skær dem i små stykker. Kog ramsløg og brændenælder i ca. 10 til 15 min. Tilsæt bouillon. Tilsæt kokosmælk. Kog det i 5 til 10 min. Side 12

13 Dagen på Skyum. Vi kom med bus der var gang i snakken og i hyggen. Vi skulle kører sammen med Østerild Skole. Vi ankom på skolen og blev vist ind i en af klasserne hvor vi kunne stille vores overtøj og tasker og kunne spise vores madpakker. Vi startede med at varme op hvor vi legede stå trold på forskelige sjove måder. Der efter blev vi delt op på hold hvor der var nogle der kom ind i springhalen og i halen og i den lille hal og i spisesal. Men vores skole startede i den store hal. Der var mange skoler men de var søde alle sammen. Det vi lavede inde i halen var krys og bolle stafet og badminton og håndbold og hale leg og stikbold og det var sjovt. I springcentret hoppede vi i skumgummi graven Hvor vi blev tippet baglæns vi hoppede også på trampolin og stod på hænder det var hårdt. Selv om der godt kunne blive lidt skader fik alle det bedste ud af det. Det var både sjovt og hyggeligt. Vi spiste sammen med Østerild skole og der efter skulle vi ind i spisesalen hvor vi skulle lave akrobatik. Det var lidt svært men også sjovt der var også en lille hal hvor der var ståtrold og bondemandens gulerødder. Det var nogle hyggelige og sjove lege. Der efter skulle vi samles og sige farvel og så skulle vi hjem ad med bussen slut. Lavet af Amanda b, Carla og Sofia h Side 13

14 Skuespil - Bølle Bob og ALLE de andre I dette skoleår var det hovedsagligt os klasse, som stod for forestillingen til årets skolefest, hvor vi fremførte musicalen Bølle Bob og alle de andre. I kan her læse vores oplevelse af tiden op til og med den store dag. For os var det MEGA fedt at øve og spille skuespil sammen med resten af klassen. Vi har under forløbet lært hinanden meget bedre at kende. Nogle gange var det hyggeligt, mens det andre gange var pisse nederen, fordi vi jo ikke altid selv var med i scenen, hvilket jo selvfølgelig gjorde, at vi skulle vente på hinanden. Under forløbet var vi alle også med til at skrive enkelte scener, og det har betydet, at vi har medejerskab af stykket. Det var faktisk ret mærkeligt at vende tilbage til den normale undervisning, efter en lang periode med skuespil, og det var absolut ikke fordi, vi ikke havde knoklet, for det havde vi. Mandag i uge 6 havde vi vores første gennemspilning på scenen, som varede fem en halv time, hvilket var lidt nej noget i overkanten af det den så at sige måtte være. Torsdag til generalprøven havde vi med flittig slid bragt stykket ned på halvanden time, hvilket vi var meget stolte over. Vi havde ikke fjernet en eneste scene eller sang, men formået at få skiftene til at rulle, som de skulle. I løbet af torsdagen havde vi desuden haft lidt sjov med Theas adgangskode til hendes mobil, da vi skulle bruge mobilen under stykket. Premieren kom, og vi var alle meget nervøse omme bag scenen, hvilket Hendrik og Jane bemærkede, og pludselig samler de os alle. De havde fået en idé. Vi skulle da have et fælles kampråb, og hvad var mere nærlæggende end at gøre brug af Theas adgangskode, som vi jo alle nu kendte. Efter fælles kampråb, og da vi først var kommet i gang, forsvandt nervøsiteten, og vi gav den max gas. Mira Nikolajsen interviewer Klara Bundgaard: Mira: Hvad synes du om forløbet med skuespillet? Klara: Nogle gange var det hyggeligt, mens det andre gange var pisse nederen, fordi vi skulle vente. Mira: Hvad var det bedste ved forløbet med skuespillet? Klara: Selvfølgelig at spille premieren. Mira: Kunne du godt tænke dig at være med i et forløb som dette igen? Klara: Ja, for det er MEGA hyggeligt, og man glæder sig meget til at vise det. Mira Nikolajsen interviewer Mathilde Sørensen: Mira: Har du fået meget ud af at være med i skuespillet? Mathilde: Altså ja, jeg har fået meget ud af det, fordi jeg sang. I starten var det pisse hamrende pinligt, fordi jeg var meget sceneskræk. Mira: Var det ubehageligt at klæde om sammen med det andet køn? Mathilde: Det var lidt pinligt, men også ret stressende fordi vi hurtigt skulle på scenen igen. Mira: Synes du der var nok tid til at øve og gøre klar til skuespillet? Mathilde: Der var nok tid, selvom der var mindre end sidste år. Vi lærte at udnytte tiden meget bedre. Skrevet af Klara B. og Mira Side 14

15 Bølle-Bob på plejehjemmet Som I alle nok ved, har 5.-6.klasse opført musicalen Bølle-Bob og alle de andre. Efterfølgende blev vi headhuntet af Vesløs plejehjem, som spurgte, om vi ikke ville komme og synge sangene fra musicalen, og vi takkede ja. I løbet af uge 8 fik vi stablet en koncert på benene, og onsdag i uge 9 var vi klar. Vi cyklede til plejehjemmet, og vi blev taget rigtig godt imod. Der var en god stemning, og vi gjorde vores bedste. Det gik super godt, og alle beboerne på plejehjemmet var rigtig glade for, at vi havde lyst til at optræde for dem. Efter den sidste sang serverede plejehjemmet fastelavnsboller og saftevand - mums, hvor de smagte. Da vi havde pakket alt musikudstyr, cyklede vi alle sammen til Daglig Brugsen, hvor vi fik en sodavand af Jane og Hendrik, da de synes, det var gået super godt. Det var en fantastisk oplevelse, som vi aldrig glemmer. Julie K. & Amanda K. Svømning forår 2014 Det er sjovt at gå til svømning. Man lærer at svømme og hoppe fra vipperne. Til svømning er man delt op i 3 hold efter, hvilken sværdhedsgrad, man har brug for. Vi tager med bussen om morgenen og derefter går vi til Fjerritslev Svømmehal. Vi svømmer 1 time, men ca. 15 af minutterne har vi fri leg. Vi har 8 gange i alt til svømning. Den næstsidste gang svømmer vi i baner og får et mærke efter, hvor langt vi kan svømme. Det man lærer til svømning er bl.a. brystsvømning, rygcrawl og så lærer man også hovedspring og at tage tilløb fra vipperne. Vi lærer også bjergning, det er meget sjovt at lære, fordi vi skal prøve at redde hinanden. Skrevet af Mathilde og Jakob Side 15

16 Hundertwasser-udstilling klasse har haft billedkunsttema om kunstneren Hundertwasser. Børnene har selv researchet på nettet efter informationer om kunstneren. Derefter har de udvalgt et af hans malerier, som inspiration til deres eget maleri i vaskeægte Hundertwasser-stil. Den kendte kunstners fulde navn er Friedensreich Hundertwasser. Han blev født den 15. december 1928 og døde den 19. feburar. Han er født og opvokset i Tyskland. Hundertwasser arbejdede siden sit gennembrud i 1950'erne med stærke farver, tætte linjeforløb, spiral- og celleformede mønstre, der viderefører træk fra Gustav Klimts malerier. Her er nogle af hans malerier. han arbejder meget med stærke farver så hans billeder er altid meget farvestrålende. Skrevet af Amanda Bundgaard Side 16

17 Landart sammen med storegruppen, børnehaveklassen og 1. Klasse Er der kunst i naturen? Vi vil prøve at finde ud af, hvad landart egentlig er. Den første gang blev eleverne introduceret for mange billeder med kreative ideer, hvor både børn og voksne havde begivet sig ud i naturen, for at lave kunst. Børnene virkede overraskede og meget nysgerrige, jeg vil næsten sige, at de var ivrige efter at komme i gang med at lave og opfinde deres egne små mesterværker. På forhånd var der samlet to store spande med sten, og dagens tema kom til at hedde ansigter i skoven. Børnene malede glade ansigter, sørgelige ansigter, skøre ansigter, dyreansigter, farlige ansigter ja, fantasien blomstrede, og der var en summen af glade børn, der gav hinanden gode ideer og roste hinandens påfund. På alle stenene bliv årstallet 2014 noteret, og så blev hver enkelt sten placeret på legepladsen. Da vi mødes anden gang, var der forventninger til dagens program. Madpakkerne kom hurtigt i taskerne, det varme tøj blev fundet frem og så gik turen til fjorden. På standen blev der fundet sten, der kunne forestille f.eks. en banan, og sprittusserne blev hurtig fundet frem, og der blev dekoreret mange flotte fantasifulde sten, som stadig kan findes ved Kåg Landing. Som afslutning på projektet fremstillede alle børnene deres helt egen hemmelige ven, som vi hængte op i træerne på legepladsen, så både dagplejen, børnehaven og de øvrige skolebørn kunne få sig en oplevelsestur på legepladen. Lillian Sekkelund Side 17

18 Storegruppen i Viben I øjeblikket er vi rigtig godt i gang med det finurlige i at være kommende skolebarn. Uha, hvor er der mange ting at lære og mange spændende ting, der skal udforskes sammen med de store skolebørn (indskolingen). I vores lille hule (værkstedsrummet) i Viben har vi indrettet os med Halfdans ABC på væggen og tavle på døren, hvor ugens dukse offentliggøres; det er stort - hvem skal finde madpakker,mælk,rydde af bord og hjælpe med at få skoledagen til at glide? Under spisning læser vi i bogen Otto er et næsehorn og der bliver lyttet meget intenst og nogle gange glemmes madpakken helt, eller der lige smutter et par ekstra madder ned uden det opdages. Vi glæder os til vi er helt færdige med bogen, for så står den på film-hygge sammen med børnehaveklassen. Ugens rim og remse bliver læst og leget, blinklyset bliver flittigt brugt. Børnene ved så, når de starter i skole, hvad de forskellige farver betyder; rød - alle skal være klar til at lytte, gul - kun den voksne taler, og grøn der må leges og småsnakkes mellem alle. Vi arbejder med bogstaverne, og er nået til bogstavet K. Her farvelægger vi i vores ABC-bog og snakker om, hvad der begynder med k og smager på det ved at sige ord med k; hvem ved måske vi også lige får en lille snak om de røde og de blå bogstaver. Den store finale med hvert bogstav er, når vi sætter Halfdans CD på og danser rundt på gulvet og bordene, mens vi skråler med på de sjove rim og remser. Fedt med frikvarter når vi har arbejdet dybt koncentreret i timevis. Vi har igen i år været med til emnet Naturen vågner sammen med skolen. Det har været meget lærerigt. Stranden bød på mange oplevelser. Vi mærkede vinden, så de små forårstegn i vandkanten, sandorme, tanglopper og mærkede vandets kulde på fødderne, når støvlerne ikke var høje nok. I Præstens Have fik vi en skøn snak med Henrik om kakaobønnen og smagte på råkakao og chilichokolade, som Henrik lavede til os. Vi fik den skøre men sande historie om, hvordan man forarbejder kakaobønnen, før vi ser den som pulver og chokolade i butikkerne. Måske nogle lige fik lidt mindre lyst til chokolade et kort øjeblik. Bestemt ikke rart at tænke på, at kakao-kvinder har haft kakaobønnen i munden som et led i forarbejdelsen. Som slut på emnet var vi en tur ude i Basen, hvor vi smagte birkesaft, som vi så tappet fra birketræerne i skoven. Fantastisk at man bare lige borer et hul og det reneste saft flyder ud. Vi sluttede af med at spise pandekager med ramsløg og vendte næsen hjemad godt mættet af indtryk og skønne smagsoplevelser. Vi føler os helt naturkloge og bogstavkloge allerede, men der venter endnu flere oplevelser og ting, der skal udforskes alene som storegruppe og sammen med børnehaveklassen. Vi glæder os til nye eventyr på vejen op til skolen. Mette Ingvartsen Viben Side 18

19 Nye muligheder i Vejlernes Friskoleavis Forening: Ønsker I jeres forening med i Vejlernes Friskoleavis, så tilbyder vi følgende: I er velkomne til at sende os dato og lidt info om startdato, arrangementer og lign. Disse vil blive skrevet i kalenderen, som følger med Vejlernes Friskoleavis der bliver udgivet 3 gange om året. Og det er selvfølgelig gratis. Derudover tilbyder vi, at I kan sende os en beskrivelse af jeres forening; (hvem er I? - Hvad laver I? osv.). Disse indlæg vil, hvis de er korte, komme i selve kalenderen, og hvis det er længere indlæg blive sat i selve avisen. Det er gratis, men pga. pladsen kan vi ikke love, hvor tidligt de kommer i. Enkeltpersoner og virksomheder fra lokalområdet: I er også velkomne til at sætte info om kommende arrangementer i kalenderen (dvs. ikke løbende reklame, men kun ved særlige begivenheder). Fra byer "udefra" kan indlæg komme i via. handelsstandsforeninger. Dette er ligeledes gratis. I tilfælde af pladsmangel i kalenderen vil indlæg fra lokale foreninger komme i før indlæg fra virksomheder. Enkeltpersoner: Åbent hus arrangementer og lign. kan nu også sættes i kalenderen. Information vedr. Vejlernes Friskoleavis vil vi fremover sende pr. mail, så ønsker I at modtage information, så send mail adr. og navn på kontaktperson til Marianne Vinther på Avisen- og info herom kan ses på under menuen friskoleavis. De næste udgivelsestider i deadline den 6. juni med udgivelse ultimo juni - deadline den 19. september med udgivelse primo oktober Avisgruppen for Vejlernes Friskoleavis Hvad er en god ven.. En ven er en man snakker godt med og leger godt med En man kan sige ALT til En ven er en man kan snakke med og tage med hjem En bedste ven er ærlig og hjælpsom En man kan lære bedre at kende Citaterne er fra en flok elever på Vejlernes Naturfriskole Side 19

20

Vejlernes Naturfriskoles ordinære generalforsamling den 26. marts 2014

Vejlernes Naturfriskoles ordinære generalforsamling den 26. marts 2014 Vejlernes Naturfriskoles ordinære generalforsamling den 26. marts 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning. Formand, tilsynsførende og Skoleleder 3. Bestyrelsen forelægger

Læs mere

UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6

UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6 UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6 Sommerferie Så blev det endelig tid til sommerferie og nogle lektiefri uger. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, kalender, skemaer,

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet.

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Vi byder velkommen til nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Formålet med Arilds Tidende er blandt andet at holde jer orienteret om fritidshjemmets og bestyrelsens arbejde. Alle

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

Valg af dirigent Jens Chr. Toft bliver valgt.

Valg af dirigent Jens Chr. Toft bliver valgt. Referat fra generalforsamlingen den 27/02 2013 i Vejlernes Naturfriskole & Fribørnehave 1 Tilstede fra bestyrelsen er: Ole Bundgaard, Thor Rishøj, Jørgen Nielsen, Niels Jørgen Andersen, Kasper Gade, Mie

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge Fastelavn. Fredag den. 28. februar afviklede vi fastelavn i SFO. Det blev som vanligt en sjov, hektisk og hyggelig dag. Børnene er jo noget oppe og køre sådan en dag, men vi har fundet en god form (syntes

Læs mere

Tid til tørt tøj. Glemt tøj og garderober. Drømmedynen. Fælles fødselsdag. Sildesmagning. Nyt fra afdelingerne. Varm din medbragte mad.

Tid til tørt tøj. Glemt tøj og garderober. Drømmedynen. Fælles fødselsdag. Sildesmagning. Nyt fra afdelingerne. Varm din medbragte mad. Tid til tørt tøj Glemt tøj og garderober Drømmedynen Fælles fødselsdag Sildesmagning Nyt fra afdelingerne Varm din medbragte mad Internet Kalender Tid til tørt tøj Vores legeplads er meget våd i øjeblikket,

Læs mere

KUNST I BØRNEHØJDE PÅ VVFF

KUNST I BØRNEHØJDE PÅ VVFF Nyhedsbrev uge 06-2014 Side 1 Kunst i børnehøjde Side 4 Køkken Side 2 Nyt fra Troels Side 5-8 Børnehaven Side 3 Side 4 Kreativ med de ældste Fastelavn Side 9 Kalender, kontakt mm. KUNST I BØRNEHØJDE PÅ

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Rettelse: Det er feb. + marts børnene der skal på fælles fødselsdagstur d. 22. marts og IKKE Jan. + feb. børn som vi har skrevet i februar avisen.

Rettelse: Det er feb. + marts børnene der skal på fælles fødselsdagstur d. 22. marts og IKKE Jan. + feb. børn som vi har skrevet i februar avisen. Rettelse: Det er feb. + marts børnene der skal på fælles fødselsdagstur d. 22. marts og IKKE Jan. + feb. børn som vi har skrevet i februar avisen. Månedens udfordring: Torsdag den 29. marts vil vi for

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013 Fælles info Fastelavn. Vi holdt fastelavn mandag efter vinterferien. Vi flyttede det hertil fordi vi havde Danmarks Indsamling i uge 6, men til næste år flytter vi det tilbage, så det ligger tættere på

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Jeg sidder her en torsdag aften og skal skrive mit indlæg til månedsnyt hvad skal jeg skrive??? De forskelige teams har skrevet om februar måneds begivenheder, jeg har fyldt huller

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 www.ib3.kk.dk Gammeltoftgade 19, opg. 27, 1355 København K Tlf.: 33 13 61 41 # 4 E-mail: nicoju@dronen.kk.dk 3.klasse på SMK En flok studerende fra Ålborg

Læs mere

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus.

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Maj 2014 Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Så er det vist kommet til den tid, hvor et nyhedsbrev er på sin plads. Der er flere ting, vi tænker, der vil være rart at få formidlet ud til jer forældre. Fælles

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015 Vinterferie. Så er vi nået til uge 7 og skolen holder vinterferie og dermed holder SFO åbent hele dagen. Det har vi annonceret i de sidste par udgaver af Nyhedsbrevet. Vi skal bl.a. i BioHuset og se Min

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet læs bl.a. om den kommende skolereform side 4: Forældrekredsmødet side 5: Hit med de brugte cowboybukser side 6: Nyt fra Klubben side 7: Kalenderen side 8: Datoer

Læs mere

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 0 5. Kære børn og forældre! Lemming d. 3. februar o g s å!

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 0 5. Kære børn og forældre! Lemming d. 3. februar o g s å! U S G E B R E V E T F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 0 5 Kære børn og forældre! Lemming d. 3. februar 2017 o g s å! Ugen der gik: Vi har haft en god almindelig uge! Stine Andersen går på barsel

Læs mere

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Nu er ferien for eleverne godt i gang, og det er derfor tid til at kigge lidt tilbage på det, der er sket siden sidste nyhedsbrev i julen. Flere elever på Solhverv

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

UGEBREV nr. 23 uge 6. Årgang 3

UGEBREV nr. 23 uge 6. Årgang 3 UGEBREV nr. 23 uge 6 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Morgensamlingerne i denne uge har handlet om respekt på mange måder. Det er sådan, at alle lærerne skiftes til at stå for morgensamlingerne, og

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Dvs. morgen fritter fra kl Og igen på det tidspunkt Jeres barn efter det normale skoleskemaet ellers ville have haft fri.

Dvs. morgen fritter fra kl Og igen på det tidspunkt Jeres barn efter det normale skoleskemaet ellers ville have haft fri. Vigtigt!! Hvis lærernes lockout bliver en realitet, skal I være opmærksomme på, at Jeres barn stadig kan komme hos os i SFo en. Men kun i det tidsrum som en almindelig skoledag. Dvs. morgen fritter fra

Læs mere

UGEBREV nr. 54 uge 48

UGEBREV nr. 54 uge 48 UGEBREV nr. 54 uge 48 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Julefest Husk, det er på lørdag den 6. december, at vi har vores årlige julefest. Dagen er en skoledag, dvs. at der er mødepligt som til alle

Læs mere

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus D E C E M B E R 2 0 1 0 Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus Læs mere om: Første skoledag efter sommerferien - Side 3 - Fodboldtur til u-21 landskampen Danmark Litauen - Side 4 - Motionsdagen

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Ugebrev 48 Indskolingen 2014

Ugebrev 48 Indskolingen 2014 Ugebrev 48 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære forældre i indskolingen. Hermed et par praktiske oplysninger: Den 12. december går alle piger i indskolingen luciaoptog til morgensang. Mere info følger.

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

TIGER NYHEDSBREV MAJ 2014

TIGER NYHEDSBREV MAJ 2014 Kære alle nye, gamle og kommende Tiger Forældre Først vil vi sige tusind tak for en fantastisk familiefest med alle jer nye Tigerfamilier. Det var en stor fornøjelse at møde så mange af jer. Vi kan hver

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

UGEBREV nr. 76 uge 23

UGEBREV nr. 76 uge 23 UGEBREV nr. 76 uge 23 Årgang 5 Næste skoleår Sommerferien nærmer sig jo ret hurtigt, så lige nu er vi i fuld gang med planlægningen af næste skoleår. Det er nu næsten færdigt, og i løbet af næste uge vil

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 16 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge16_Eventyr.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 16 l Eventyr Det har sneet, og alt er hvidt. Hipp

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole

En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole Kære forældre Om cirka ½ år skal jeres barn starte i børnehaveklassen på V. Hassing Skole. I denne pjece kan I læse lidt om, hvad I selv kan gøre

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 7. juni Fredagsbrev nr. 743 Næste uger: 8. juni 10+11. juni 12. juni 13.juni 13.+14. juni 14. juni Fælles arbejdsdag Mundt.prøve Historie Lærermøde + P-møde Helle L- kursus Lejrskole

Læs mere

UGEBREV nr. 29 uge 13

UGEBREV nr. 29 uge 13 UGEBREV nr. 29 uge 13 Tidlig Sfo Så oprandt dagen endelig,, hvor vi siger goddag til de nye børn i Tidlig SFO. Der er startet ni rigtig søde børn, og vi siger hjertelig velkommen til jer alle sammen. Arbejdslørdag

Læs mere

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 FÆLLES Sommerferien nærmer sig og vi vil være i det Gl. Hus hele ferien. Med mindre andet er aftalt skal børnene være her senest klokken 9.30. Hvis tilmeldte børn ikke møder i

Læs mere

MÅNEDSBREV FOR Marts MÅNED

MÅNEDSBREV FOR Marts MÅNED MÅNEDSBREV FOR Marts MÅNED Kære Forældre d. 28-02-17 Gad vist, om vi har set det sidste til vinter og sne, eller om vi får flere dejlige kælkedage i Bullerby. VELKOMMEN OG FARVEL D. 1. marts siger vi velkommen

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma.

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma. Ugebrev 48 Indskoling mandag 26.nov-fredag d.30.nov Kære forældre i indskolingen: De første nisser har indfundet sig - vi gør ellers hvad vi kan for at holde dem hen til næste fredag, hvor vi holder bedsteforældredag.

Læs mere

Maj står for døren. Og det betyder,

Maj står for døren. Og det betyder, Sidste skoledag for 9.klasserne er ons. d. 28.maj. Billdet her stammer fra 2013. Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.6 Maj 2014 51. Årgang Maj står for døren. Og det betyder, at de ældste

Læs mere

Velkommen til Skovlyskolens SFO

Velkommen til Skovlyskolens SFO Velkommen til Skovlyskolens SFO Skolestart 1. maj 2014 Telefonnumre til SFO-kontor og afdelinger Kontor 72 68 46 26 ( 9.00-17.00) (mobil) Kontor 45 46 45 61 ( 9.00-17.00) Granly 45 46 54 62 (7.00-8.00)

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014 Hovedrolle som ung Helene,4 kl., på 10 år deler hovedrollen med Liv Hermansen,8. kl., og Mie Krogh,9. kl., Selvom hun kun går i 4. kl. er hun en vigtig del af stykket. Hun er dog kun med i starten af stykket

Læs mere

SFO1 Pavillonen maj Tlf. nummer:

SFO1 Pavillonen maj Tlf. nummer: Stjernebrevet SFO1 Pavillonen maj 2013 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Så er det gode vejr og sommeren for alvor begyndt at tage over, og børnene nyder at kunne være udenfor på legepladsen, i skolehaven og på

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 22. maj 2015 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 823 Næste uge: 26.maj 26. maj 27. maj 28. maj 29. maj 30. + 31. maj Lærermøde Fællesfoto (hele skolen) Lærermøde SFO-dyredag Skole-Hjem indskol.

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Kløverbladet. Februar 2010 Årgang 12, Nummer 3. 10/2 Skoleforældremøde. 12/2 Fastelavnsfest. 15/2-19/2 Vinterferie. 23/2 Klubaften

Kløverbladet. Februar 2010 Årgang 12, Nummer 3. 10/2 Skoleforældremøde. 12/2 Fastelavnsfest. 15/2-19/2 Vinterferie. 23/2 Klubaften Kløverbladet 10/2 Skoleforældremøde 12/2 Fastelavnsfest 15/2-19/2 Vinterferie 23/2 Klubaften 24/2 Intromøde for kommende 0. kl. og deres forældre 12/3 Skolens fødselsdag teaterforestilling 3. 7. kl. 17/3

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

NYHEDSBREV. April 2005. Venner

NYHEDSBREV. April 2005. Venner NYHEDSBREV April 2005 Venner 1 Velkommen Der er naturligvis igen i år fejret fastelavn på behørig vis i Paletten. De var en dag med mange rigtig flotte børn. I kan læse om både børnehavens og vuggestuens

Læs mere

Barnets alsidige personlighedsudvikling.

Barnets alsidige personlighedsudvikling. Barnets alsidige personlighedsudvikling. At barnet udvikler kompetencer, så det kan indgå i sociale fællesskaber, og at barnet oplever sig som en værdifuld deltager i de sociale og kulturelle fællesskaber.

Læs mere

SFO NYT DECEMBER 2011

SFO NYT DECEMBER 2011 SFO NYT DECEMBER 2011 FÆLLES Spilledagen mod Ravn á Rock Endelig kom dagen, hvor dysten skulle stå mod Ravn á Rock. Deltagerne i alle 4 discipliner (skak, backgammon, bordfodbold og bordtennis) var spændte,

Læs mere

KONTAKT 11/12 nr. 6. Indhold: M A R T S

KONTAKT 11/12 nr. 6. Indhold: M A R T S KONTAKT 11/12 nr. 6 M A R T S Indhold: Aktuelt i s. 2 Siden sidst s.2 Fritternyt s. 3 Volleystævne s. 4 Fastelavnsfest s. 5 Stemningsbilleder s.7 Info s.8 Side 2 AKTUELT I MARTS Tirsdag 06 Ekskursion 8.

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

September Farvel til Birthe Sommerfest En dag på legepladsen PLP ( Pædagogiske Læreplaner( Sprog) Et spørgsmål til børnene.

September Farvel til Birthe Sommerfest En dag på legepladsen PLP ( Pædagogiske Læreplaner( Sprog) Et spørgsmål til børnene. September 2009 Indhold: Sidste nyt Info: Konkurrence: Opslagstavlen: Redaktion: Poul Farvel til Birthe Sommerfest En dag på legepladsen PLP ( Pædagogiske Læreplaner( Sprog) Et spørgsmål til børnene. Indlæg

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Ugebrev 36 Indskolingen 2014

Ugebrev 36 Indskolingen 2014 Ugebrev 36 Indskolingen 2014 Fælles info: Den kommende uge fortsætter stort set med det almindelige skema. I den forløbne uge var der en smule forvirring omkring fortællefagstimerne, som i år ikke ligger

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner børnehaven. i Kastanieborgen

Pædagogiske Læreplaner børnehaven. i Kastanieborgen Pædagogiske Læreplaner børnehaven i Kastanieborgen Folketinget besluttede i 2004, at alle daginstitutioner skal arbejde med udgangspunkt i en pædagogisk læreplan, der skal omhandle følgende seks fokusområder:

Læs mere

Velkommen til årets første:

Velkommen til årets første: Velkommen til årets første: "Man har kalendere og ure for at kunne måle tiden, men det siger ikke én ret meget, for enhver ved, at en enkelt time kan forekomme en at være en evighed, mens den andre gange

Læs mere

Daugård Skole. Introfolder til Daugård Skole

Daugård Skole. Introfolder til Daugård Skole Daugård Skole Introfolder til Daugård Skole Skolestart på Daugård Skole Tidligere startede alle børn samtidigt i 0. klasse i august det år de fyldte seks år. Men på Daugård Skole er der rullende skolestart.

Læs mere

Nyhedsbrev Maj. Gallamiddag. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev Maj. Gallamiddag. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Gallamiddag Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Maj BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Grønne spirers konkurrence. Dagplejen Beder/Malling

Grønne spirers konkurrence. Dagplejen Beder/Malling Grønne spirers konkurrence Dagplejen Beder/Malling Kære Grønne spirer I dagplejen Beder/Malling kan vi i sandhed sige, at vi er vildt begejstrede for udelivet. Vi voksnes glæde ved naturen smitter automatisk

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 10+11 2011

Fælles info. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 10+11 2011 Fælles info Fastelavn. Forrige mandag var der fastelavn! Her bringes lidt foto fra arrangementet. En helt særlig tak skal lyde til de mange forældre som bagte fastelavnsboller og til Schweizer Bageriet

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere