Natur for Alle 17. December Kære alle deltagere i Natursamarbejdet Horsensvej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Natur for Alle 17. December 2014. Kære alle deltagere i Natursamarbejdet Horsensvej"

Transkript

1 NaturNYTforAlle Natur for Alle 17. December 2014 Kære alle deltagere i Natursamarbejdet Horsensvej Ved Uffe Damm Udelivs-koordinator Område Horsensvej Natursamarbejdet har nu fungeret i 3 år og er derfor nu blevet en kendt medspiller i forhold til, at inddrage naturen som en aktiv del af den pædagogiske praksis i et 0-18 års perspektiv. Som det fremgår af avisen, hvor nogle af de konkrete initiativer er beskrevet, foregår der mange gode og velfungerende tiltag og projekter omkring udelivet i område Horsensvej. Det er gennem vores glæde ved naturen og udelivet at der skabes engagement, og anvendelse af naturen som ramme, for leg og læring. Natur for Alle forsøger at skabe platforme for pædagoger og lærerne således at erfaringsudveksling kan blive understøttet og udviklet. Gennem konkret og aktiv deltagelse i projekter understøtter Natur for Alle udelivs projekter. Vi har etableret hjemmeside med mange nyttige links og et bookingsystem for Peter Sabroes minde m.m Vi står til rådighed for rådgivning omkring udelivs-tiltag for alle medarbejdere i område Horsensvej. Undervisningsmateriale v/hjælp af QR koder er en nem og enkel måde at flytte klasseværelset ud i naturen, vi har i samarbejde med læreruddannelsen, VIA University College, udviklet undervisningsmateriale. I fremtiden vil vi gerne understøtte og medvirke til at: Fremstille nem og let tilgængeligt læringsmateriale for både store og små. Udvikle på vores ressource personers netværk. Byde på udelivs tilbud til alle vores forældre via hjemmeside og konkrete arrangementer. Faciliterer kurser i udeliv for ansatte. Alt fra beklædning til specifikke emner. Arbejde med udvikling, opdatering og vedligeholdelse af hjemmeside. At Peter Sabroes minde bliver brugt i større grad end i dag, da det er en stor ressource for Horsensvej. Tak til alle som har bidraget til evalueringsavisen Til slut en speciel stor tak til Dagtilbud LANGENÆSSTIEN og Naturcenter Tranbjerg for at Natur for Alle er blevet en så stor del af deres dagligdag. Josefine Jensen går ofte tur med kalven Isabella efter skole. Læs mere om den populære kalv og Tranbjergs nye naturcenter på side 8. Der er både plads til den eksotiske og den lokale naturoplevelse i LANGENÆ- STIENS naturcenter. Læs mere på side 7.

2 2 3 NATUR FOR ALLE - ET TILBAGEBLIK PETER SABROES MINDE - ET GODT SAMARBEJDE Ved Kurt Kristensen Områdechef Område Horsensvejs ledere tog i 2011 en enig beslutning om at skabe en fælles naturbase i Hørhaven, ved Peter Sabroes Minde. Det er en beslutning, som på mange måder har været banebrydende for, at vi i området stadigvæk udvikler på natur for alle. Natur for alle, som indbefatter både autentiske naturoplevelser og kvalificeret naturformidling for børn og unge i alle vore institutioner, skoler og klubber. Baggrunden for beslutningen var, at DUI- Leg og Virke ikke havde økonomi til at færdiggøre bygningerne i Hørhaven efter en brand. Aarhus kommune gik ind og lavede en aftale om at færdiggøre byggeriet mod at få en 30 årig lejeaftale. En aftale hvor Børn og Unge kan bruge faciliteterne i alle hverdage i dagtimerne og til aftenarrangement en gang ugentligt. Vi har desuden mulighed for at leje os ind på favorable vilkår udenfor de aftalte tidsrum. NaturNYTforAlle Udgiver: Natur for Alle Bidragsydere: Medarbejdere og ledelse i Område Horsensvej Ansvarshavende redaktør: Uffe Damm Grafik og layout: Anna Bahn Forsidefoto: Børnehuset Jægergårdsgade Tryk: Børnehaven Ajstrup Gl. Skole Tak til alle der har bidraget til og hjulpet med avisens tilblivelse. Læs mere om Natur for Alle på vores hjemmeside; naturforalle.dk Eller scan her: Frederiksbjerg dagtilbud fik tilbuddet om at bruge bygningerne til institutionen i Jægergårdsgade, som har en lille legeplads. Hvis Jægergårdsgade skulle fort-sætte som en integreret institution, var det nødvendigt at finde plads til de ældste børn uden for matriklen. De havde i en periode været på det gamle Naturcenter Ny Mølle og var glade for den mulighed det gav at være i naturen. Ny Mølle var kun en mulighed i en begrænset tidsperiode, så da tilbuddet om Peter Sabroes Minde kom, var alle indstillet på, at det var en rigtig god løsning. Økonomien kunne imidlertid ikke hænge helt sammen, så vi undersøgte forskellige muligheder for at anvende Peter Sabroes Minde, til andre aktiviteter og dermed skabe en bedre økonomi for stedet. Det var i forbindelse med at finde en bærbar økonomisk model, at tanken om at lade Peter Sabroes minde være hele områdets naturbase blev fostret. Der var ikke langt fra idé til handling i områdeledergruppen. En helt enig leder-gruppe traf beslutning om, at gøre Peter Sabroes minde til center for Natur for Alle i område Horsensvej. Hermed var de økonomiske forudsætninger for at Frederiksbjerg dagtilbud kunne bruge Peter Sabroes Minde til naturbørnehave til stede og vi kunne samtidigt påbegynde arbejdet med at udvikle Natur for Alle til et samlende udelivsprojekt for hele område Horsensvej. Uffe Damm er ledelseskoordinator på natursamarbejdet i Område Horsensvej. Uffe samarbejder tæt med Jette Bjørn Hansen, skoleleder og Ruth Theilmann, dagtilbudsleder,der sammen med Inger Barslund, også dagtilbudsleder udgør styregruppen. Natur for Alle er et fællesskab, der fokuserer på naturen som ramme i det pædagogiske arbejde. Samarbejdet er et fællesskab, der er drevet af engagementet fra vore medarbejdere og ildsjæle, der bruger naturen aktivt sammen med børn og unge. Vi vil gerne gå i front for at vise, at vi i Område Horsensvej prioriterer udeliv i såvel pædagogiske og undervisningsmæssige sammenhænge. Derfor har området investeret innovationsmidler i forskellige tiltag, som understøtter arbejdet med natur (se nedenstående link). Vi brugte en del tid på at få skabt en organisation omkring Natursamarbejdet, således at alle kunne få indflydelse på udviklingen af stedet. Der var ledelses-mæssige og organisatoriske forhold som skulle afklares, samtidigt med at det faglige indhold skulle udvikles. Det er et meget ambitiøst projekt, hvor der har været mange bolde i luften samtidigt. Der har været meget stor lyst blandt ledere og medarbejdere til at gå ind i projektet. Det betyder at vi fortsat er i gang med at udvikle på konceptet omkring Peter Sabroes Minde samtidigt med at Natur for Alle breder sig som ringe i vandet i hele området. Der opstår nye naturbaser rundt omkring i lokaldistrikterne. Naturbaser, som ikke kun indeholder grej, men også giver mulighed for nye oplevelser i udemiljøet til gavn for alle aldersgrupper blandt Børn og Unge. Vi kan således se tilbage på en periode, som begyndte med en beslutning, der var økonomisk betinget. Det har imidlertid udviklet sig til en bæredygtig pæ-dagogisk retning, hvor vi har fået sat Natur for Alle på dagsordnen i hele om-rådet. Der er sat gang i en bevægelse, som forhåbentlig fører til endnu mere samarbejde i området omkring udviklingen af pædagogikken i Natur for Alle. NATUR FOR ALLE - ET SÆRLIGT SAMARBEJDE PÅ OMÅDE HORSENSVEJ Som I vil kunne se i nærværende avis, er der fuld gang i aktiviteterne, og det har der været længe. Vi er glade for, at Natur for Alle agerer platform for vore medarbejdere, og ser frem til i fællesskabet at videreudvikle kurser, temadage og fællesaktiviteter for børn, unge og medarbejdere. Vi er fælles om målet: at give alle børn og unge gode naturoplevelser Ved Poul Jul DUI-LEG og VIRKE Aarhus Aktivitetscenteret Peter Sabroes Minde er en selvejende institution, ejet og drevet af børne-, ungdoms- og familieorganisationen DUI LEG og VIRKE i Aarhus kommune. Det tidligere Feriehjem Peter Sabroes Minde var 2 røde murstensbarakker bygget til Tyskerne. DUI (De Unges Idræt) overtog dem i 1946 og drev feriehjem/lejrskole helt frem til I sommeren 2007 nedbrændte hovedbygningen, og da sovesalen ikke længere var tidssvarende besluttede DUI-LEG og VIRKE at bygge et helt nyt feriehjem, det der i dag hedder DUI-LEG og VIRKEs Aktivitetscenter Peter Sabroes Minde. I første omgang begyndte vi at indsamle fondsmidler, men desværre viste det sig, at byggeriet blev dyrere end forventet. Det krævede nytænkning og derved opstod tanken om at gøre byggeriet færdig i samarbejde med Aarhus kommune børn og unge afd. Aktivitetscenteret Peter Sabroes Minde ejes stadig af DUI-LEG og VIRKE, men vi huser også i dagtimerne ca. 40 børn fra Børnehuset Jægergårdsgade som kommer ud til os som skovbørnehave mandag til torsdag. Der du over kommer der brugere fra Natur For Alle (område Horsensvej) alle fredag indtil kl Samarbejdet med skovbørnehaven og Natur For Alle er en rigtig vind-vind-situation. Aktivitetscenteret står ikke tomt det meste af dagen, der er altid liv omkring bygningerne og det at vi selv bruger stedet så meget, signalere at området inden for de rød fodhegn ikke er Uffe Damm Ledelseskoordinator på natursamarbejdet Natur for Alle Ruth Theilmann Dagtilbudsleder LANGENÆSSTIEN Dagtilbud Medlem af styregruppen for Natur for Alle Jette Bjørn Skoleleder N. J. Fjordsgades Skole Medlem af styregruppen for Natur for Alle Inger Barslund Dagtilbudsleder Frederiksbjerg Dagtilbud Medlem af styregruppen for Natur for Alle Fællesspisning i Peter Sabroes Minde i Hørhaven offentligt område. Skovbørnehaven og Naturfor Alle har fået nogle nye og tidssvarende lokaler og et fantastisk udenoms område, vi er glade for samarbejdet. Når Skovbørnehaven og Natur For Alle ikke bruger Peter Sabroes Minde, bruger vi det selv til aktiviteter for DUI-LEG og VIRKEs medlemmer. Derudover lejer vi det ud til andre brugere Primært til foreninger for børn og unge, skoler, institutioner og lignende. I weekender lejer man begge bygninger til hytteture og lignende. Hverdagsaftener (mandag, onsdag og torsdag) kan man leje Store Peter Sabroe til f.eks. møder. Og Lille Peter Sabroe kan lejes mandag til torsdag, hele dagen eller på timebasis, for små grupper der har behov for en base mens man f.eks. er i skoven. Se meget mere på Hvem er vi så? DUI-LEG og VIRKE er en selvstændig, idébetonet børne-, ungdoms- og familieorganisation, der bygger på arbejderbevægelsens grunholdninger, og formålet med organisationens aktiviteter er at give alle børn og unge mulighed for at udvikle sig i respekt for og i samarbejde med andre mennesker. Rygraden i DUI-LEG og VIRKE er de 65 lokale afdelinger i hele landet, hvor børn og voksne i fællesskab planlægger og gennemfører en masse sjove og spændende aktiviteter. Det kan være musik og sang, idræt for sjov, lejr- og hytteture, fællesspisning, udvekslingsrejser, klatrevægge, cirkus og gøgl, drageflyvning og meget andet. I DUI er det kun fantasien, der sætter grænserne.

3 4 ET LETTELSENS SUK OG ET GODT VI KOM AFSTED LEGEPLADS I ZONER OG RUM 5 Ved Søren Nielsen Pædagog i Børnehuset Jægergårdsgade Her i Hørhaven nyder både børn og voksne livet. Der er højt til loftet, og storbyens larm og travle hverdag træder i baggrunden til fordel for en rolig stund helliget fordybelse, nærvær og flow. Hvis man kommer fra en presset hverdag med vægge, veje og biler, hegn, små rum, fliser og beton, kan det ofte være svært at afse tiden til at tage børnene med i en bus ud i naturen. Men når vi møder andre institutioner herude i skoven, lyder der altid et lettelsens suk og et godt vi kom afsted. Når børnene kommer ud i skoven, løber de straks i hver sin retning og går i gang med at lege og opdage naturen. Fraværet af legetøj og planlagte legepladser sætter gang i kreativiteten og inspirerer børnene til at tage stilling til de remedier, naturen tilbyder. Faktisk taler vi ikke om fravær af legetøj, vi taler om at stimulere kreativitet og fantasi. Det, der for en voksen ligner en kvist på jorden, kan betyde noget helt andet i børnenes leg. Man lægger med det samme mærke til, at mængden af konflikter svinder til et minimum, måske er det fordi man bare kan trække lidt væk fra de andre. Der er heller ikke nær så megen larm, når man leger ude. Det har helt sikkert en positiv indvirkning på både børn og voksnes fornemmelse af stress. Man kan sige, at vi har bedre arbejdsro, når vier i naturen. Det skylder vi faktisk vores børn. Det kuperede terræn styrker børnenes muskulatur i ben, bækken og ryg, hvilket gør dem i stand til at sidde stille og være opmærksomme, når de er i skolen. Det er heldigvis en misforståelse, at børn bliver mere trætte og udmattede af udeliv og natur; de bliver mere afbalancerede. Ved Lenette Jørgensen Pædagog i LANGENÆSSTIEN Dagtilbud maj 2014 var Langenæsstiens naturteam I på studietur til Norge, hvor vi besøgte forskellige naturinstitutioner. Et af stederne blev jeg meget inspireret af den måde, de havde indrettet legepladsen i zoner og rum. I Hvalgård barnhage i Norge var legepladsen inddelt i zoner og rum. Der var tre zoner, som kunne lukkes af og lukkes op, alt efter hvor mange voksne, der var på legepladsen. Det gjorde, at legepladsen var overskuelig for de voksne, der var der (det var en meget stor legeplads). Samtidig var der rum til forskellige aktiviteter. Der var en indhegnet bålplads og i sammenhæng med bålpladsen, var der et indhegnet snitterum. Der var en hytte, hvor man kunne tegne og male samt meget mere. Materialerne, der skulle bruges til aktiviteterne, var også placeret i rummene, eller lige i nærheden, så man ikke først skulle finde det frem. Alt på legepladsen var defineret, så man på forhånd vidste, hvor man skulle være, hvis man gerne ville lave en bestemt aktivitet. Det var min fornemmelse, at de gav både børn og voksne ro og nærvær i aktiviteten og i samværet med hinanden. Når man deler legepladsen op i zoner og rum, bliver det også lettere at lave beskyttede aktiviteter. Beskyttede aktiviteter Beskyttede aktiviteter er, når en voksen, der sidder fordybet i en aktivitet med nogle børn, bliver fredet og får lov til at færdiggøre aktiviteten uden at blive forstyrret. De andre voksne, der er til stede, tager telefoner, skifter bleer, løser konflikter, snakker med forældre og så videre. Hvis det er en planlagt aktivitet, er den også beskyttet på den måde, at den ikke bare lige bliver aflyst. QR-KODER I HØRHAVEN UDESKOLE - ZEBRAERNE ELSKER AT VÆRE UDE Interview med Lise Kranz, lærer ved N. J. Fjordsgade Skole. Lavet af Søren Torp, økonomileder på N. J. Fjordsgade Skole. Zebralærer Lise Kranz har i snart tre år arbejdet med udeskole. Det betyder at klassen hver torsdag forlader det hyggelige og trygge klasselokale på Savannen og drager ud i verden udenfor. Udeskole betyder ikke kun skoven og stranden, fortæller Lise. Det betyder at vi interesserer os for hele samfundet. Vi tager på mange museumsbesøg, f.eks. Den gamle By, vi har været ude at sejle i Aarhus havn, vi besøger kirker og ser på bygninger og virksomheder. Men naturligvis gør vi også meget ud af naturen. Vi er heldig at have en dejlig skov nær ved. Den bruger vi både til naturobservationer og bevægelse. Stranden byder også på mange aktiviteter. Alle torsdagsturene hænger nøje sammen med de emner zebraerne arbejder med i den daglige undervisning. Det seneste emne i faget kristendomskundskab juleevangeliet, er blevet knyttet sammen med et besøg i Lukaskirken, hvor præsten Vibeke Houmøller, har deltaget og vist børnene rundt i kirken. Desuden har eleverne været rundt i Aarhus for at finde tegn der relaterer sig til juleevangeliet. Lise er meget ivrig fortaler for at teori og oplevelse hænger sammen. Når børnene oplever det vi snakker om i klassen på en håndgribelig måde, så lærer de virkelig tingene. I efteråret var vi på Uno-centeret i Risskov og i en kæmpestor teepee fortalte jeg indianermyter i indianerkostume. Vi sad omkring et bål der brændte midt i teltet. Det var en stor oplevelse for os alle. Efterbehandlingen af udeoplevelserne foregår blandt andet ved at eleverne skal skrive om dem. Der er altid noget at skrive om, fordi det er oplevet. Ingen børn sider og ved ikke hvad de skal skrive, fortæller Lise. Ved Anna Bahn Kom.med. i Natur for Alle sommeren 2013 ønskede vi i Natur for I Alle, at lave et projekt der målrettet søgte at gøre naturen mere tilgængelig for skoleelever. Efter et møde med Jan Have, der er projektmedarbejder i Skolespor*, blev vi inspireret til at forsøge at skabe et undervisningsforløb, der kunne være tilgængeligt via QR-koder, direkte i naturen. Vi søgte og fik indledningsvist bevilliget midler fra Område Horsensvejs Innovationspulje til projektet. En gruppe friske og initiativrige studerende fra Peter Sabroes Seminarium gik, i samarbejde med deres undervisere, i gang med opgaven. På billedet ses eleverne, der bliver vist rundt af Naturvejleder Henrik Hansen en meget regnfuld oktober dag i Hørhaven. Igennem en række møder, både i Hørhaven og på læreruddannelsen,blev projektet konkretiseret og opgaverne udarbejdet. Samtlige skoler i Område Horsensvej får nu et sæt QR-koder som gør et undervisningsforløb i matematik og geografi, målrettet elever i udskolingen, i Hørhaven. Som underviser kan man også gå ind og finde opgaverne og booke QR-koderne, der kan afhentes i Grejbasen i Hørhaven. *Et Skolespor er en trampesti fx 2-4 km, som skolen i dialog og samarbejde med en lokal landmand etablerer i det åbne land. Formålet er at bruge naturen i lokalområdet aktivt i undervisningen. Læs mere på skolespor

4 6 7 PRAKSISORIENTERET MADKUNDSKAB OG BIOLOGI INTRO TIL NATURCENTER LANGENÆSSTIEN Interview med Mathias Ystrøm, Signe Madsen og Ulla Spens, lærere ved N. J. Fjordsgade Skole. Lavet af Søren Torp, økonomileder på N. J. Fjordsgade Skole. Hvor kommer bouillonterningerne fra? Bjørnene i indskolingen fik for et par uger siden en noget anderledes skoledag. Børnene skulle have indsigt i madens vej fra stald til tallerken. Og da en af vores pædagoger, Frank, alligevel skulle have nye høns, fordi de gamle ikke lagde flere æg, så tog han et par stykker af de gam-le med i skole. Børnene blev tilskuere til at Frank svang øksen og slagtede de to høns. Dernæst blev de dyppet i kogende vand, og så gik bjørneungerne i gang med at plukke høns. Da det var overstået blev hønsenes indvolde undersøgt og minsandten om der ikke stadig var æg inde i den ene af hønerne. Efter efterårsferien bliver hønsene kogt til suppe i en stor gryde over bål, så alle kan smage. Hvordan laver man æblemost? Kom med jeres overskydende æbler, skrev pædagogerne og Cecilie og Frank ud til forældre-ne. Så kom der masser af æbler og de gav anledning til at der skulle presses æblemost. Cecilies forældre har en mostpresser, som de venligst stillede til skolens rådighed. Æblerne blev skyllet og smidt i presseren med blomst, hus og skræl, og ud dryppede de gyldne dråber til børnenes store glæde. Alle smagte på den dejlige æblesaft. Til sidst blev der lavet æblegrød over bålet. Haver til Maver Maden kommer op af jorden Alle skolens 3. og 4. klasser deltager i projektet Fra Haver til Maver. Ved Martin Bagger Friluftvejleder i Børnehaven Ajstrup Gl. Skole, Frederiksbjerg Dagtilbud Hvad laver jeg som friluftsvejleder i Børnehaven Ajstrup Gl. Skole? Selvom børnehaven er et fantastisk sted, er der stadig brug for at komme en tur i skoven en gang imellem - dem har jeg været med til at arrangerer en del af. Når vi er på tur, har vi f.eks. Geocachede, fundet faste poster fra de lokale orienteringsløbs-klubber, gået på line over åer på store træstammer og besøgt strande, hvor vi en enkel gang lånte en børnekajak af den lokale kajakklub, så børnene kunne få følelsen af at sidde i en kajak. I vinterperioden har vi haft besøg af en skiklub, som havde 30 par ski, børnene kunne prøve, her har jeg haft mine egne langrendsski med og været med til at gå forrest og vise børnene, hvordan de kan gøre det, og fortalt om mine Fire gange om foråret og fire gange om efteråret tager klasserne bussen ud til Brabrand, hvor hver klasse har 3 bede på i alt 22 kvadratmeter, som de dyrker. Eleverne lærer om naturens produkter og oplever hvordan frø bliver til dejlige lækre grøntsager. Her er der ingen skolestue, men i stedet fungerer naturen som et levende og spændende klas-seværelse. Underviserne er bålkokke, naturvejledere og gartnere. Den 24. september var der høstfest i 3. og 4. klassernes haver i Brabrand på kommunens fri-luftscenter Sølyst. Der var mødt talrige inviterede forældre op i styrtende regnvejr. Men det gjorde ikke glæden mindre, for der blev serveret friskplukkede grøntsager, som børnene selv har dyrket. Kartofler, squash og gulerødder blev tilberedt over bålet. Der blev endda nok til at hvert barn kunne tage grøntsager med hjem. EN FRILUFTSVEJLEDER I EN NATURBØRNEHAVE oplevelser i Norges vinterfjell. Jeg gør meget ud af at formidle min viden om naturen, så børnene får en forståelse for, hvordan den hænger sammen, og at vi skal passe på den. Men også det vigtige i at bruge naturen, som et sted, hvor man slapper af og ligger på ryggen, kigger op på skyerne og slipper fantasien løs. En anden måde jeg har brugt naturen på har været med børn, der har haft udfordringer i deres sociale relationer. Her har vi været en lille gruppe afsted og måske lavet mad på trangia eller bare brugt naturens fred og ro til at få en hyggelig stund sammen og lære hinanden lidt bedre at kende. Så mulighederne er mange, og for mig er noget af det vigtigste, at vise min glæde for naturen og håbe den smitter af på børnene. Ved Kathe Moesgaard Pædagog i Naturbørnehaven Mariendal, LÆNGENÆSSTIEN Dagtilbud Naturcentret på LANGENÆSSTIEN danner ramme om formidling og undersøgelser af naturen og naturfænomener. I naturcentret kan man opleve og få nye perspektiver på naturen igennem centrets udstyr, indretning, dyr og formidlingsmuligheder. Derfor bliver det muligt for både børn, unge og voksne at genopdage naturen i centret. Det er vigtigt at understrege, at naturcentret ikke skal opfattes som et forsøg på at BØRN OG UDELIV Ved Ophelia Achton Lektor i naturfag ved VIAUC Det er svært ikke at støde på udtalelser om at børn skal røre sig mere og de skal mere ud. Det er der god grund til da udeliv og bevægelse er essentielt for børns sundhed, læring og ikke mindst livskvalitet. Udeliv skal her forstås som at være ude i naturen. Og hvad er så naturen? Det er erstatte oplevelser i naturen, men som et supplement til disse oplevelser. Naturcentret kan bidrage til, at børn og voksne oplever nye nuancer af deres eventyr og opdagelser i naturen. Den eksotiske og den lokale naturoplevelse, der er repræsenteret i naturcentret, udgør tilsammen en unik mulighed for at fremme børns og voksnes naturfaglige dannelse samtidig med at den bidrager til at understøtte de læreplansbestemte temaer om natur og naturfænomener. Derudover giver centret en unik mulighed for at arbejde med naturformidling på forskellige niveauer: voksen til barn, voksen til voksen og barn til barn. Det vil på sigt blive muligt, at børn på egen hånd kan tilegne sig viden i naturcentret. Følg dyrene fra første parket Naturcentret indeholder både eksotiske i dette tilfælde der, hvor der er grønt af planter, masser af frisk luft, ingen motoriseret trafik og ikke en masse ting bearbejdet til at skulle bruges til noget bestemt. Det kan med andre ord være den nærliggende park, skoven, stranden, heden, engen eller lignende. Når børn får lov at opholde sig længe i sådanne omgivelser ved vi i dag at deres udviklingsmuligheder bliver bedre. For det første bliver helbredet bedre, der er færre sygedage, de har mindre allergi, og danske dyr. Levende dyr fanger hurtigt vores opmærksomhed, og særligt de eksotiske dyr har en kvalitet i forhold til at illustrere dyrs anatomi pga. deres størrelse -modsat fx danske insekter, der som regel er mindre. Dyreholdet giver børnene lov til at følge dyrenes livscyklus fra første parket. Dyrene kan give børn en sanselig og praktisk oplevelse og læring, som vi ikke kan give børn via andre aktiviteter eller medier. Når vi kommer helt tæt på bliver forståelsen for forplantning, liv og død og fra jord til bord levendegjort og håndgribelig. På baggrund af oplevelser i naturen og i naturcentret håber vi at vække børns og voksnes nysgerrighed for naturen og naturfænomener og skabe en varig respekt og glæde ved for naturen. knogler, muskler og sener bliver stærkere og fungerer bedre, de sover bedre om natten og selv humøret påvirkes af at opholde sig i naturen.der er dokumentation for at koncentrationen, motorikken, balancen, sproget, fantasien og kreativiteten nyder godt af opholdet i naturen og det sidste betyder jo så også at forudsætningerne for at lære blive bedre. Endelig er det vigtigt at påpege at børn med særlige udfordringer som for eksempel ADHD synes at have store fordele af udelivet.

5 8 NYT NATURCENTER I TRANBJERG 9 Ved Henning B. Jokumsen Projektkoordinator Naturcenter Tranbjerg er et nytænkt samarbejde mellem Skole, SFO, Dagtilbud og Ung i Aarhus, hvor der udvikles et unikt og anderledes læringsrum for alle børn set i et sammenhængende 0 til 18 års perspektiv. Naturcenteret er beliggende på den tidligere pædagogisk ledede legeplads i Tranbjerg og bliver nu benyttet af både skoler, daginstitutioner, dagplejere og Ung i Aarhus Tranbjerg, samt at vores faciliteter og grej stilles til rådighed for alle interesserede borgere i området. Siden foråret 2014 har der været nedsat en arbejdsgruppe og jeg har siden 1. August været som projektkoordinator på fuld tid. Arbejdsgruppen mødes løbende for planlægning og ideudvikling. Introuger I ugerne blev der afholdt introuger for Tranbjerg Dagtilbud og Tranbjerg Skole. Introugerne var - ud over at have et naturfagligt indhold - en rigtig god platform i forhold til at udvikle samarbejdet omkring naturcenteret og skabe mulighed for, at de forskellige interessenter kunne lære hinanden bedre at kende og lave aftaler om fremtidigt samarbejde. Officiel åbning Torsdag den 9. oktober blev der afholdt officiel åbning af naturcenteret. Der var udsendt invitationer via Tranbjergnettet og intra for skole, dagtilbud og FU. Der var et stort fremmøde af forældre, børn, samarbejdspartnere og andre interesserede borgere, som fik lejlighed til at få en rundvisning i naturcenteret, stille spørgsmål og komme med gode ideer til, hvad vi kan lave af tiltag. Skoleleder Stefan Møller Christiansen holdt en fin tale, hvor naturcenteret og ideerne bag blev præsenteret. Indretningen i Naturcenteret Jeg har siden sommerferien arbejdet på at få mest mulig af indretningen klar så hurtigt som muligt. Der er dog stadig mange ting endnu, der skal laves. Der er imidlertid nået meget, og faciliteterne kan nu benyttes til mange af de aktiviteter, som er aftalt og udtrykt behov for fra samarbejdspartnere. Ung i Aarhus Tranbjerg har stadig et større kaninhold i staldbygningen. Derudover er der anskaffet høns, ænder, nye får og ikke mindst en meget tam kviekalv, som hedder Isabella. Kalven er et stort tilløbsstykke, og børn i alle aldre har glæde ved det daglige møde med hende. På billedet til højre ses Josefine Jensen, der ofte går tur med Isabella efter skoletid. Der blev i den seneste udgave af Tranbjerg Tidende trykt en artikel om Isabella, så hun er efterhånden blevet en berømthed i Tranbjerg. Udendørs er der igangværende indretning af nyttehave. Der er ved at blive klargjort til formålet: Ler og sand er gravet væk, og der er blevet kørt nyt jord ind, som bliver jævnet ud til et stort højbed. Der er også etableret kornmark på en del af græsarealet grænsende op til kalven og fårenes græsfold. 84-årige landmand Svend Andersen kom forbi med sin store MF Traktor og 4 furede vendeplov og fik pløjet op til kornmarken på 5 minutter Der er sået forskellige afgrøder med vintersæd, afmærket med skilte med forskellige informationer om afgrøden. Formålet er, at alle kan komme forbi og se afgrøderne udvikle sig, og børn og voksne vil samarbejde om at holde ukrudt væk. Til august vil vi høste afgrøderne og udnytte dem til forskellige formål i forhold til temaet Fra jord til bord, hvilket forventes at give børn (og voksne) i alle aldre indsigt og læring. Der er indrettet en Grejbase, hvor der ud over friluftsudstyr også er ved at blive oparbejdet et godt udvalg af materialer, der kan benyttes i fagene Natur/Teknik og udendørs Håndværk og Design. Indendørs er lokalerne indrettet således, at de både kan benyttes til undervisning, gruppearbejde og opholds- og spiserum. Det er arbejdsgruppens ønske, at de indendørs faciliteter skal indeholde mange forskellige spændende ting f.eks. udstoppede dyr, akvarium og udstilling af igangværende projekter og produkter mv. Brugere af Naturcenteret Naturcenteret besøges dagligt af rigtig mange børn i alle aldre, lærere og pædagoger. Fremmødet er langt større, end da stedet var en legeplads. Generelt er de besøgende meget positive og interesserede. Hver formiddag er der et stort antal besøgende fra Tranbjerg Dagtilbud, dagplejen og skolebørn i skoletiden, der trænger til lidt luftforandring. Naturcenteret er hver eftermiddag besøgt af mange af medlemmerne fra Ung i Aarhus, hvilket giver en god atmosfære, og det er tydeligt, at mange børn har stor interesse for at komme i naturcenteret og være omkring dyrene samtidig med, at de benytter afdelingen på Grønløkke Allé, hvor hovedparten af fritidsaktiviteterne foregår. Der er et meget positivt samarbejde mellem naturcenteret og Ung i Aarhus, som dagligt sender en medarbejder til at varetage det pædagogiske arbejde omkring kaninholdet. Ud over, at kaninerne er til stor glæde for de børn fra Ung i Aarhus, der ejer kaninerne, har mange andre børn og voksne nu også stor glæde af at besøge kaninerne; institutioner, dagplejere, elever i skoletiden og forældre, der kigger forbi med deres børn. I forhold til samarbejdet med skolen er der også tiltagende interesse for at benytte stedet til undervisning, hvor jeg i samarbejde med lærerne ofte deltager i planlægning og gennemførelse af naturfaglige eller kreative forløb. Fremadrettede planer Naturcenteret vil altid være under løbende udvikling, men til daglig er jeg, som koordinator, booket til at være med i forskellige aktiviteter sammen med skole, dagtilbud og FU. Arbejdsgruppen mødes ca. én gang om måneden, hvor aktuelle planer drøftes og nye ideer løbende udvikles. Til foråret starter aktiviter omkring nyttehaven, og der er planer om at udruge kyllinger og ællinger. I maj måned 2015, vil der i samarbejde med ledelsen blive en omfattende evaluering af projektet, hvor det vil blive besluttet, om projektet skal fortsætte og om der er behov for justeringer. Tranbjerg Naturcenter Kirkevænget 339 Tranbjerg. Åbent man-fredag kl Vil I sikre jer, at Henning er der og at der er åbent, så kontakt ham på tlf,: Mobil: Mail: NATURDAGE FOR VUGGESTUEBØRN Ved Mette Susgaard Jensen Pædagog i LANGENÆSSTIEN Dagtilbud En gang om ugen, året rundt, tager en gruppe børn fra vuggestueafdelingerne A, B og D i LANGENÆSSTIEN dagtilbud til Mariendal eller Giberhytten - vores naturinstitutioner, der byder på fantastiske og forskelligartede naturoplevelser. Vi ønsker at give børnene mulighed for at opleve glæden ved naturen. Vi vil give dem kendskab til planter, dyr og naturfænomener og at skabe relationer på tværs af afdelingerne. Børnene lærer naturen at kende ved hjælp afderes sanser. Vi mærker, hvordan tang føles, kravler op og ned af stejle bakker, kigger på de travle myrer i myretuen, lytter til havets brusen og dufter til hybenblade. Vi tager til stranden, hvor børnene får erfaringer med at kaste sten i vandet og finder skaller, tang og vandmænd. Vi bruger også den nærliggende klatreskov, der har lavthængende grene, som gør dem egnede til klatretræer. Børnene finder brænde til at tænde bål som efterfølgende bruges til at lave fladbrød på. Naturcentret i LANGENÆSSTIEN kan understøtte børnenes naturoplevelser. Her vil børnene kunne se og måske endda røre dyrene. Oplevelserne i naturinstitutionerne giver anledning til samtaler om forskellige dyr. Det giver børnene en helhedsoplevelse og skaber en begyndende forståelse for naturens kredsløb.

6 10 11 EN DAG VED SHELTERET - OM AT UNDERSØGE ILD Ved Jesper Andersen Leth Naturpædagog i LANGENÆSSTIEN Dagtilbud Den 17. juni 2014 var en varm og solrig dag. På Langenæsstien glæder en gruppe børn og voksne sig til, at de skal af sted til Hørhaven for at deltage i en dag med bål og natur. Da de ankommer til Hørhaven, møder børnene en sød og smilende mand, der hedder Uffe Damm. Uffe fortæller, at han har glædet sig meget til, at vi skal komme og lave bål sammen med ham. Sammen med Uffe går vi ned til Dagshelteret, hvor dagens aktiviteter skal foregå. Aktiviteten er simpel: Vi har noget brænde, og vi har en bålplads. Nu skal vi havde tændt ild i brændet, så vi kan få gang i et bål. Uffe har taget lidt forskelligt materiale med, som kan hjælpe børnene i deres forsøg på at lave ild - bl.a. nogle kraftige luppe, som børnene kender i forvejen. Børnene går straks i gang med at forstørre planter og dyr. Nogle af børnene finder et stykke papir. De hæver luppen lidt op og så lidt ned, så drejer de den lidt - og til stor forundring for alle børnene begynder papiret pludselig at ryge. En af bør-nene fortæller, at man skal puste til det for at få ild, så børnene puster og puster, og til sidst går der ild i papiret. Desværre brænder det alt for hurtig ud, så der er brug for noget mere. Vi hugger brænde og bygger et lille pyramidebål op af Featherstick med en fuglerede i midten, der er lavet af snor og foret med papir. Så prøver vi en gang til med forstørrelsesglasset, og endnu engang begynder papiret at ryge. Børnene puster og puster, indtil der igen er ild. Så kunne man jo sige, at dagens mål var nået, men børnene vil gerne vise Uffe, hvordan de tænder bål i børnehaven. Bevæbnet med firestarters - eller som børnene kalder dem, gnistere viser børnene Uffe, hvordan man hurtigt skal stryge jernet ned af magnesium, så der kom-mer gnister. Børnene viser også, hvordan vi bruger bomuldsvat til at fange gnisterne, da det er 100 procent naturmateriale og nemt at få ild i. Herefter begynder børnene at eksperimentere med at tænde ild til alt fra bark til friske blade for at undersøge, hvad der er nemmest at få ild i. Undervejs opdager de et træ fuld af harpiks, som vi putter på pinde, snor og vat - og til børnenes store undren brænder tingene nu meget kraftigere og længere end før. Til slut lavede vi små fakler og snakkede om de 3 elementer, der skal til for at skabe ild: var-me, noget brandbart og ilt. Det var en fantastisk afslutning på en dag fyldt med eksperimenter. Tak for en dejlig dag, som forsat sætter spor i måden vi eksperimenterer på, når vi laver bål. GOD PLADS TIL RYSTE-SAMMEN-DAGE HYolme Dagtilbud har de sidste tre år brugt de frie rammer ved Hørhaven til to ryste-sammen-dage for de kommende skolebørn fra alle dagtilbuddets afdelinger. Naturen har givet mulighed for anderledes aktiviteter og højt til loftet. Ved Lone Bøye Thuesen Kommunikationsmedarbejder i Holme-Rundhøj Dagtilbud Som en del af arbejdet med at gøre overgangen fra børnehave til skole til en god oplevelse for børnene, har Holme Dagtilbud søgt lidt væk fra de vante rammer. De har tre år i træk taget skolebørnene med til shelter og bålplads i Hørhaven i to hele dage i april. Idéen er jo, at børnene skal få øje på de børn, de skal gå i skole med efter sommerferien. Vi laver selvfølgelig også andre ting sammen i løbet af foråret, men det her med at det er to hele dage, giver noget andet end et par timer på legepladsen, fortæller Tina Skaarup Olesen. Hun er pædagogisk leder i DII Elverhøj og har været tovholder på dagene i Hørhaven. Holme Dagtilbud (som pr. 1. August 2014 er fusioneret med Rundhøj Dagtilbud) dækker to skoledistrikter og har desuden en del børn fra omkringliggende distrikter. Derfor har de til ryste-sammen-dagene delt børnene op i tre grupper: Holme Skole, Rundhøjskolen og andre skoler. Grupperne har været sammen om tre forskellige poster, som hver har varet en halv dag. Vi har lavet rapelling i skoven, haft aktiviteter ved stranden som at tegne billeder med sten og så har vi haft et QR-løb med ipads. Den sidste halvdel af dag to har alle børn været sammen ved shelter og bålplads, hvor vi har hygget og poppet popcorn over bål, siger Elverhøj-lederen. Hun mener, at det er et ideelt at kunne tage ud i nogle helt andre rammer, hvor også aktiviteterne er anderledes og mere udfordrende, end det de kan lave hjemme i institutionerne. Og så er der god plads og højt til loftet. Om det nye Holme-Rundhøj Dagtilbud kommer til at fortsætte succesen i foråret 2015 er ikke afgjort endnu. Vi har 87 skolebørn lige nu sidste år var vi 35. Det kan godt komme til at betyde lidt for formen. Måske skal vi have flere poster eller det kan være, vi deler det op i flere dage, efter hvilken skole børnene er indskrevet på. Så langt er vi ikke endnu, men vi vil rigtig gerne lave noget lignende igen, for det fungerer bare rigtig godt, fortæller Tina Skaarup Olesen. 3 HURTIGE TIL INGER BARSLUND Vi stillede dagtilbudsleder Inger Barslund 3 hurtige spørgsmål om hendes forhold til naturen og Natur for Alle. Svaret lød således; 3 hurtige spørgsmål, giver 3 hurtige svar.. Hvornår giver naturen dig størst glæde? - Når jeg mærker den.. jeg holder af årstidernes skiften, mindst der hvor mørket sætter ind og novemberregnen hersker mest glæde når det er rigtig vinter, rigtigt forår og rigtig sommer. Hvordan bruger du naturen i hverdagen? - Når jeg cykler og når jeg tager hundene med til skov og strand. Hvordan ser du Natur for Alle i fremtiden? - Jeg håber vi kan fortsætte det arbejde der allerede er i gang. Vi har gode muligheder for at bruge naturen som ramme i det pædagogiske arbejde. Vi kan skabe en god platform for medarbejdere der kan søge viden og inspiration til det pædagogiske arbejde. Der er gode muligheder for fællesskabende aktivitet og fælles fokus på at give børn gode oplevelser i naturen. Naturforalle danner netværk mellem medarbejdere og kan bruges i samarbejdet med forældrene. Måske kan også vore forældre inspireres til i endnu højere grad at bruge naturen som supplement til byens muligheder.

7 12 13 INSPIRATIONSTUR TIL NORGE Ved Lena Højrup Naturpædagog i LANGENÆSSTIEN Dagtilbud Søndag den 25. maj drog naturteamet fra Langenæsstien, Uffe Damm og dagtilbudsleder Ruth Theilmann af sted på studietur til Norge. Vi skulle besøge to naturbørnehaver: Hvalgården som havde en specielt bådbørnehave, og Barnashus Gulhella, der havde erfaring med at tage de 1-3 årige med i naturen. Begge børnehaver lå i Oslo-området. Formålet med turen var at finde inspiration og input til udvikling af naturpædagogikken på LANGENÆSSTIEN samt område Horsensvej. Vi havde særlig fokus på sikkerhed i naturen. Første stop var Hvalgården som bød på en oplevelse med afdelingen, Bådbørnehaven. Selve båden var en redningsbåd, der var ombygget til børnehave. Båden var lukket med skodder, der kunne åbnes, når båden ikke lå til kaj. Der var også mulighed for at komme op på bådens dæk. Den dag, vi var med, bestod bådbørnehaven af 12 børn, to pædagoger og deres leder. Det var tydeligt, at børnene kendte til reglerne: Redningsveste og ingen løben på båden. Vi skulle sejle en halv times tid ud til en lille ø, hvor dagens opgave for børnene var at samle glasskår. De skarpe blev samlet i en kasse for sig - de glatte skår måtte børnene beholde. På øen fik børnene mulighed for at bade iført redningsvest og ikke andet. En af pigerne var ikke vild med at skulle i vandet, men pædagogen fik pigen overtalt ved at vise pigen hvor sjovt, sanseligt og dejligt det er at bade i havet. Det var en stor oplevelse, at se den norske pædagog bade med de nøgne børn, som var det det mest naturlige i hele verden. Efter et par timer på den lille ø gik turen tilbage til Hvalgården. Hvalgårdens område bar præg af, at der var mange små rum (zoner) til leg og fordybelse i det store uderum. Legetøj, vi normalt ser indenfor, var taget med ud, fx Lego. Barnashus Gulhella På dag to skulle vi besøge Barnashus Gulhella, hvor vi skulle opleve en formiddag i Barnashus Guhellas udestue. Udestuen lå for enden af enmark og bestod af tre lavoer, et lille hus med muldtoilet og en norsk bålhytte. Den strækker sig over et stort område med er mark og skov, som børnene frit kan bevæge sig rundt i. Der var ikke noget synligt hegn. I dag er det de 3-6 årige, der er i udestuen. Mit første indtryk er, at børnene her har frihed til at lege og være tæt på naturen. Det første, der møder os, er en stor hund! En af pædagogerne har sin hund med, og det er tydeligt, at børnene er vant til at være sammen med hunde, som indgår naturligt i det, børnene fortager sig. Denne dag styrer børnene selv deres aktiviteter. Nogle børn står ved staffelier og maler med farveblyanter på papir. I en af lavoerne er der kasser med praktisk værktøj, hvor der står en savbuk i børnehøjde med tre børnesave fri fremme - fantastisk! Utroligt, at savene ligger frit fremme. Det kunne jo være fristende for børnene at tage dem med over i skoven, men det er tydeligt at børnene kender reglerne. Denne dag er der både bål i hytten og ved det tydelig markerede bålsted. Jeg er meget forunderet over, at pædagogerne ikke står vagt ved bålstederne. I hytten løber børnene naturligt ind og ud for at hente forskellige ting. Ingen børn stikker noget ind i ilden, der ellers på mig virker ekstra tiltrækkende, fordi det er i bordhøjde. Er der bare faste regler for, hvordan man omgås bål? eller er det at have bål så almindeligt i den norske kultur, at børnene kender reglerne hjemmefra? Jeg er igen meget imponeret over det store overblik, de norske pædagoger har! Omkring middagstid kalder en af pædagogerne til toiletbesøg. Pigerne bruger hytten med muldtoiletterne, mens drengende tisser bag hytten i skovbrynet. Det var et sjovt syn, men det fungerede og var meget effektivt. Børnene virkede meget selvhjulpne, ingen råbte på hjælp. Inden madpakkerne blev fundet frem, fik alle børnene sprittet deres hænder af, der er nemlig ingen rindende vand ved udendørstuen. UNO FRILUFTSCENTER Artiklen er med tilladelse hentet fra UNOs hjemmeside og redigeret af Anna Bahn, kom.med. i Natur for Alle Med vores unikke placering i Riis Skov er UNO Friluftscenter en vigtig ressource for Børn og Unges dagtilbud, skoler og institutioner. Oplevelser i naturen bidrager til udvikling af nødvendige livskompetencer som selvtillid, respekt og samarbejde. Disse kompetencer opstår gennem personlige og fælles oplevelser, og skaber en ny kultur, når vi igen vender hjem til de vante omgivelser. Hos UNO Friluftscenter skaber vi i fællesskab rammerne for skovturen, kanoturen eller den ugelange lejrskole. Vi hjælper jer med både planlægning, fagligt indhold og udstyr til samarbejdsøvelser og friluftsaktiviteter. Tilbud og aktiviteter UNO Friluftscenter tilbyder en række forskellige kurser i friluftsliv og naturvejledning. De fleste kurser tager udgangspunkt i Riis Skov og andre grønne områder, eller i og omkring Aarhus Bugt. Derudover skræddersyr vi friluftsaktiviteter individuelt efter jeres ønsker, og er behjælpelige med at tilrettelægge jeres egne ture. Vi tilbyder desuden lektioner i forskellige teknikker og færdigheder. Alle aktiviteter foregår i det fri og giver inspiration til både det pædagogiske og det faglige indhold. Vi hjælper jer også med planlægning og afvikling af temadage, friluftsdage og lignende. Vi har stor erfaring med temadage omkring samarbejde, det sociale klima og udvikling af børn og unges sociale kompetencer. Grejbank I vores grejbank har vi et stort sortiment af udstyr og grej til mange typer af udeaktiviteter. Er I interesserede i at låne noget af vores udstyr, skal I blot besøge På siden kan I med det samme se, om grejet er ledigt på det ønskede tidspunkt og herefter reservere det. Du kan endvidere se beskrivelser af grejet og finde oplysninger om priser og vilkår. UNO Friluftscenter finder du i Riis Skov; Marienlundsvej 11 A, 8240 Risskov BYBIER PÅ N.J. FJORDSGADES SKOLE Interview med Mathias Ystrøm og Ulla Spens, lærere ved N. J. Fjordsgade Skole. Lavet af Søren Torp, økonomileder på N. J. Fjordsgade Skole. Bier på loftet Højt oppe under skolens gamle tag lever op mod bier. Men de er ikke til gene eller be-tragtes som skadedyr tvært imod. Skolens bidronning, lærer Ulla Spens, fortæller om projek-tet: Vi var 3 lærere, Mathias Ystrøm, Jacob Kærgaard Jensen og mig, der i foråret 2012 tog initiativ til at huse to bifamilier på skolens loft. Pedellerne fik travlt med at bygge biernes hjem. Der oppe under taget kommer eleverne fra 5. klasse og skal tjekke bierne gennem hele foråret. Eleverne får bidragter på inden de går ind i rummet hvor bierne flyver rundt og ud og ind af vinduet. Eleverne tilser bierne under vejledning af mig. Bierne har travlt gennem hele foråret og sommeren, der hentes både pollen og nektar. Nekta-ren bliver til den skønneste honning. Efter sommerferien fortsætter 6. klasserne (dem der inden sommerferien var 5. klasse). Nu er der ikke så meget tilsyn, men der arbejdes frem til dagen hvor årgangen skal slynge honnin-gen. Honningtavlerne tages fra bierne, voksforseglingen skal skrælles af inden tavlerne kan sættes i håndslyngen ih, hvor er det en fryd, når den første honning flyder ned i skålen til prøvesmagning på friskbagte boller. Når al honning er slynget skal den tappes på glas og eti-ketter påsættes. Et par elever kommentarer: Det smager meget bedre end det, man køber. Det er nok, fordi vi selv har været med til at skrabe voksforseglingen væk fra bitavlerne og selv slynger honningen. Den form for undervisning er den bedste. Man husker bedre ved selv at have rørt ved tingene. Vi mærker det ind i stedet for at høre det ind.

8 14 15 I Børnehuset Smilehullet tager de ofte på tur ud for at opleve den omkringliggende natur med deres børn. Smilehullet er en af de daginstitutioner, der ofte har glæde af den nyetablerede bålhytte og det nye naturcenter i Tranbjerg. Ovenover ser I hvordan Charlotte Blem, pædagog i Smilehullet, på legende vis, viser og fortæller om deres glæde ved at komme ud i naturen. Hvad var det for et eksotisk dyr, de mødte der, nede ved søen?

9 December 2014 NaturNYTforAlle VIND EN DAG MED NATURVEJLEDER HENRIK HANSEN Henrik Hansen Naturvejleder Naturvejleder Henrik Hansen kan hyres ind til særlige arrangementer især aften og weekend. Har I brug for en fuglestemmetur, en svampetur, en geologitur, en træfældningstur, en vandhulstur, en snittedag, en årstidsorienteret oplevelsestur eller noget helt syvende, så ring eller mail. Det kan være et arrangement for børn og forældre, eller for en større eller mindre gruppe børn. Jeg kan også levere bidrag til personaleudviklingsdage og lignende. Det kan være artskendskab og gode historier, grundlæggende orientering med kort og kompas, introduktion til grøn sløjd, vedligeholdelse af værktøj til grøn sløjd, skoven som virksomhed og arbejdsplads, kend dit træ tur, istidsgeologi set direkte på stederne, Jordens dannelseshistorie set gennem små bunker af udvalgte sten, svampenes biologi og hvordan de kan bruges i naturpædagogikken, fuglestemmer og noget om fuglesangens betydning i fuglenes liv eller måske har I mest brug for en frisk naturoplevelsestur midt mellem de tunge teoretiske emner? Andre ideer ring og spørg, måske kan det klares. Jeg har næsten 25 års erfaring fra mit arbejde som naturvejleder på og omkring Ørnereden. Nu arbejder jeg i Naturbørnehaven på Mariendal Strand. Mail: Telefon: KONKURRENCE Besvar følgende 5 spøgsmål om artiklerne i avisen og vind 4 timer ud i naturen sammen med Henrik. Om de skal bruges med en børnehavegruppe, personalegruppe, til jeres årlige familietræf eller noget helt fjerde bestemmer du selv. Spørgsmål: Hvor gammel er traktorføreren som er i avisen? Hvilke flyvende insekter er der på Fjordsgades skoles loft? Hvad er godt for børn med særlige udfodringer? Hvilket dagtilbud har lavet rapelling i skoven med de små? Hvor tager langenæsstien hen med deres vuggestuebørn og hvor ofte? Sendt svarene til senest d. 15. februar 2014, der trækkes lod mellem alle rigtige besvarelser.

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Intro. Plan. Evaluering. Dagplejebarnet i naturen. Inspiration. Dokumentation og tegn på læring. Forløb med læringsmål.

Intro. Plan. Evaluering. Dagplejebarnet i naturen. Inspiration. Dokumentation og tegn på læring. Forløb med læringsmål. Intro Inspiration Dagplejebarnet i naturen Plan Forløb med læringsmål Dokumentation og tegn på læring Evaluering Egen evaluering Fælles reflektion Udeliv Baggrund for projektet I dagplejen har vi arbejdet

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Tranbjerg Dagtilbud 2015-16 Bilag 1 Indhold 1 Bilag... 3 1.1 Bilag 1: Årsplan for bestyrelsens arbejde med læreplanstemaer... 3 1.2 Bilag 2: Legetøjspolitik... 4 1.3 Bilag 3: SMTTE

Læs mere

Naturpatruljen. en afdeling i Børnehuset Rytterkilden. se under Daginstitution Langmark og Rytterkildens børnehave

Naturpatruljen. en afdeling i Børnehuset Rytterkilden.  se under Daginstitution Langmark og Rytterkildens børnehave Naturpatruljen en afdeling i Børnehuset Rytterkilden http://horsens.inst.dk se under Daginstitution Langmark og Rytterkildens børnehave Velkommen til Naturpatruljen Naturpatruljen er Børnehuset Rytterkildens

Læs mere

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild s dagpleje Gunhilds dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild Rask Jensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Jeg hedder Lis, jeg er gift med Ole, vi bor Skovforte 10 Christiansfeld. Vi har en voksen datter Rikke som bor i nærheden sammen med Lasse og deres søn Gustav,

Læs mere

SMTTE-model. Dronning Alexandrines Børnehave, Fuglesangs Allé 16, 8210 Aarhus V Tlf. 87138432, Email: magro@aarhus.dk

SMTTE-model. Dronning Alexandrines Børnehave, Fuglesangs Allé 16, 8210 Aarhus V Tlf. 87138432, Email: magro@aarhus.dk SMTTE-model Navn på projekt/fokus/indsatsområde: Natur og udeliv uge 21-24 2011 Hvilket tema(er) er det primært rettet på: Alsidig personlig Sociale Sproglig Krop og Naturen og Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Guldsmeden en motorikinstitution

Guldsmeden en motorikinstitution Guldsmeden en motorikinstitution Hvad er det Guldsmeden gør anderledes end andre vuggestuer og børnehaver? Guldsmedens børnehave- og vuggestue-børn bliver udfordret motorisk hver dag. Vi laver motorikbaner,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Sprog. Kreativitet. Tryllefløjten Årshjul. 1.oktober 2013 til 30. september 2014

Sprog. Kreativitet. Tryllefløjten Årshjul. 1.oktober 2013 til 30. september 2014 Natur Krop Kreativitet Sprog Tryllefløjten Årshjul 1.oktober 2013 til 30. september 2014 Vi har som udgangspunkt for det pædagogiske arbejde fokus på fire temaer i ovennævnte periode. Temaer der er en

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Projekt Børn og udeliv. Emne: Hvad er natur, samt til hvad og hvordan kan man anvende naturen?

Projekt Børn og udeliv. Emne: Hvad er natur, samt til hvad og hvordan kan man anvende naturen? Projekt Børn og udeliv Emne: Hvad er natur, samt til hvad og hvordan kan man anvende naturen? Uge 40-41 2011 Vi har i de sidste 2 uger arbejdet med natur og naturfænomener. Krudtuglerne har valgt at lave

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 38+39 2012

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 38+39 2012 Fælles info Studerende. Vi har fast studerende fra pædagogseminarierne. Vi syntes man som arbejdsplads har pligt til at deltage i uddannelsen af de kommende personer indenfor ens eget fag! Ud over at have

Læs mere

Heidis dagpleje. Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk. Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard

Heidis dagpleje. Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk. Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard Heidi s dagpleje Heidis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2012 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Denne folder er udarbejdet af personalet i Skovtrolden - maj 2009. Ansvarlig leder: Anni Skovgaard Nielsen

Denne folder er udarbejdet af personalet i Skovtrolden - maj 2009. Ansvarlig leder: Anni Skovgaard Nielsen Denne folder er udarbejdet af personalet i Skovtrolden - maj 2009. Ansvarlig leder: Anni Skovgaard Nielsen Børnehaven SKOVTROLDEN Holmen 8, Bjerre, 8783 Hornsyld. Tlf 75681602 email: skovtrolden@hedensted.dk

Læs mere

Modul 2 børnehaven. Krop og Bevægelse / Natur og Naturfænomener. Sprog.

Modul 2 børnehaven. Krop og Bevægelse / Natur og Naturfænomener. Sprog. Modul 2 børnehaven Krop og Bevægelse / Natur og Naturfænomener. Sprog. Fokuspunkter Fællesskab/ Bevægelse Periode Maj-august 2016 ( dette modul starter når vores største børn overgår til SFO) Tovholdere

Læs mere

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus.

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Maj 2014 Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Så er det vist kommet til den tid, hvor et nyhedsbrev er på sin plads. Der er flere ting, vi tænker, der vil være rart at få formidlet ud til jer forældre. Fælles

Læs mere

Projektplan Natur for Alle

Projektplan Natur for Alle Baggrund for projektet Projektplan Natur for Alle Vores baggrund for at lave et naturprojekt for børn og unge er følgende mangeårige erfaringer med børn, udeliv og natur: Naturen danner grundlag for børn

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere

Grønne spirers konkurrence. Dagplejen Beder/Malling

Grønne spirers konkurrence. Dagplejen Beder/Malling Grønne spirers konkurrence Dagplejen Beder/Malling Kære Grønne spirer I dagplejen Beder/Malling kan vi i sandhed sige, at vi er vildt begejstrede for udelivet. Vi voksnes glæde ved naturen smitter automatisk

Læs mere

Udelivs institutionen Terslev Børnehus

Udelivs institutionen Terslev Børnehus Udelivs institutionen Terslev Børnehus Sproglig udvikling William puster sæbeskum, og det er han bare rigtig god til Når børn bruger sproget i leg og andet samvær med andre børn og voksne, øver de sig

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

Elises dagpleje. Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688

Elises dagpleje. Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688 Elise s dagpleje Elises dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688 Elise Brøgger Petersen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Katrine og Christina, som har været studerende. Vi ønsker Katrine og Christina stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Samtidig

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner børnehaven. i Kastanieborgen

Pædagogiske Læreplaner børnehaven. i Kastanieborgen Pædagogiske Læreplaner børnehaven i Kastanieborgen Folketinget besluttede i 2004, at alle daginstitutioner skal arbejde med udgangspunkt i en pædagogisk læreplan, der skal omhandle følgende seks fokusområder:

Læs mere

Solstrålen Læreplaner, 2013

Solstrålen Læreplaner, 2013 Solstrålen Læreplaner, 2013 Forord Børns udvikling skal forstås som en helhed derfor begyndte vi i Solstrålen, at kigge på hvordan vi kunne skabe bedre sammenhæng mellem læreplanstemaerne og institutionen

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Årshjulet: Ekstra frugt eller bær? Kaffepauser: Håndbolddag og Kom ud af Pomfritten :

Årshjulet: Ekstra frugt eller bær? Kaffepauser: Håndbolddag og Kom ud af Pomfritten : Årshjulet: Vi har endnu ikke fået planlagt vores fælles årshjul for hele året, så derfor er der ikke en overordnet plan for hvilke temaer og aktiviteter året kommer til at bestå af. I får mere info om

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 2015 Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen haft rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad igennem de sidste 3 år. Hvert år er der både nye og

Læs mere

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset er en integreret institution, hvilket betyder, at vi både har en børnehave og en fritidsordning. Denne velkomstfolder

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Ledelsesberetning Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Skolens formål Skolens formål er at drive friskole, fritidsordning, fribørnehave og snarligt frivuggestue ifølge skolens værdigrundlag og efter

Læs mere

DYR PÅ LANDET & FRA JORD TIL BORD

DYR PÅ LANDET & FRA JORD TIL BORD DYR PÅ LANDET & FRA JORD TIL BORD Vi glædede os vist begge rigtig meget til vores første temauge og var nok samtidig lidt spændte på hvordan det hele ville forløbe. Det var jo meget anderledes især for

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Jeg sidder her en torsdag aften og skal skrive mit indlæg til månedsnyt hvad skal jeg skrive??? De forskelige teams har skrevet om februar måneds begivenheder, jeg har fyldt huller

Læs mere

Lucinahaven som Profilinstitution

Lucinahaven som Profilinstitution Lucinahaven som Profilinstitution Børn i alderen 0-6 år bevæger sig spontant, og bevægelse styrker deres motoriske udvikling. De bruger kroppen til at udforske omgivelserne med og til at skabe kontakt

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen SFO Bakkeskolen Personale: Vi får 2 nye medarbejdere: Velkommen til PAU-uddannet Tony Dyreby og pædagog Line Johanne Schmidt, som skal være med i Miniklub fra 1.april. Miniklub

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Tema: Natur og naturfænomener. Sammenhæng. I Børnehuset Chili arbejder vi aktivt og dynamisk med den pædagogiske læreplan.

Tema: Natur og naturfænomener. Sammenhæng. I Børnehuset Chili arbejder vi aktivt og dynamisk med den pædagogiske læreplan. Tema: Natur og naturfænomener Sammenhæng Hvorfor vil vi arbejde med dette tema? Hvad er det vi vil gøre noget ved? I Børnehuset Chili arbejder vi aktivt og dynamisk med den pædagogiske læreplan. Vi har

Læs mere

Læreplan for Refmosegård Børnehave

Læreplan for Refmosegård Børnehave Læreplan for Refmosegård Børnehave Fokusfelt i Område 11: Læringsmål: Natur og naturfænomener Handleplan 1. Alle børn skal have mulighed for at opleve glæde ved at færdes i naturen på alle årstider. 2.

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Børnehaven Grønnegården

Børnehaven Grønnegården Børnehaven Grønnegården 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2014... 4 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!!

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!! 1. april 2014 Liv og glade dage på tværs af generationer 7. 13. april 2014 Opdatering nu nærmer vi os!!! Højtlæsning Fastelavn for store og små Banko på lokalcentret I uge 15, den 7. 13. april, vil der

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Nyt fra AKT Til forældre i AKT-klassen Jamen, - hvad mener du Jette??

Nyt fra AKT Til forældre i AKT-klassen Jamen, - hvad mener du Jette?? Nyt fra AKT Velkommen tilbage til et nyt skoleår. Den nye skolereform har betydet ændringer i forhold til sidste år. Ændringerne ses tydeligst i den længere skoledag. Det var noget kroppen lige skulle

Læs mere

NATUR OG NATURFÆNOMENER.

NATUR OG NATURFÆNOMENER. NATUR OG NATURFÆNOMENER. Et af udendørspædagogikkens centrale mål er at opdrage til varsomhed overfor naturen, at udvikle ansvar overfor alt levende og give børnene direkte og personlige førstehåndsoplevelser

Læs mere

Bodil s Bodil dagpleje

Bodil s Bodil dagpleje Bodil s dagpleje Bodils dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Bodil Aaskov Overmarken 1 6670 Holsted Tlf.: 75393081 Mobil nr.: 51327985 Bodil Aaskov Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Dagen efter mødte en flok forventningsfulde solstråler op i Solen. I dag skulle der laves dej med lyng til fladbrød. Fladbrødene skulle bages over

Dagen efter mødte en flok forventningsfulde solstråler op i Solen. I dag skulle der laves dej med lyng til fladbrød. Fladbrødene skulle bages over Solens børn er i fuld gang med at lave hybenmarmelade. Først var en gruppe børn var ude og plukke en masse hyben, og derefter skulle de klargøres til marmelade. Det krævede koncentration og finmotorik

Læs mere

Fælles info. Nyt for 0. årgang. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 45+46 2013

Fælles info. Nyt for 0. årgang. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 45+46 2013 Fælles info Ny struktur i SFO. Som omtalt i sidste Nyhedsbrev havde vi er personaledag i SFO lørdag den 2. november, hvor vi drøftede, hvordan SFO skal tilrettelægges fra 1. januar 2014. Efter dette personalemøde

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse.

Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse. Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse. Ud med kunsten landart for børn (hele året) Fag: Billedkunst, dansk og natur/teknik

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Sund og glad. Uge 29 13/7-19/7 2014

Sund og glad. Uge 29 13/7-19/7 2014 2014 Sund og glad Uge 29 13/7-19/7 2014 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad gennem de sidste 2 år. Det er en fantastisk uge, og derfor

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Forældre og børn sommer 2011

Forældre og børn sommer 2011 Forældre og børn sommer 2011 1. Hvilken aktivitet har du deltaget i? Djursland-lejr 23,5% 8 Falster-lejr 38,2% 13 Dagtur med Agape 28. maj 0,0% 0 Dagtur med Agape 29. maj 0,0% 0 Døgntur med Agape primo

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Evaluering af læreplan Børneuniverset

Evaluering af læreplan Børneuniverset Evaluering af læreplan 2017 Børneuniverset 1 Faktaoplysninger Institutionens navn Børneuniverset Adresse Drosselvej 28 Telefonnummer 76164792 Hjemmeside www.boerneuniverset.esbjergkommune.dk Leder Souchef

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Bowlingtur for 3. klasserne

Bowlingtur for 3. klasserne Nyhedsbrev SFO april 2014 Kære forældre Vi har nu ansat 2 pædagogmedhjælpere Lasse og Michael. De har nu været her i 2 uger og er ved at have lært en del navne på jeres børn. Michael er 20 år, har et sabbatår

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014

SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014 SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014 FÆLLES Oliver, Valdemar og Victor sørger for vi kommer tørskoet ind Lukkedage i Allerød kommune 201 Den 14. + 15. + 16. april Den 1. maj: Vi har åbent 7.00 8.15, da skolen

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

MÅNEDSBREV FOR april MÅNED

MÅNEDSBREV FOR april MÅNED MÅNEDSBREV FOR april MÅNED Kære Forældre d. 31-03-2016 Ahhh der er forår i luften, med fuglesang og spirende blomster. Husk at medbringe termotøj som supplement til flyverdragten. VELKOMMEN OG FARVEL D.

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES

FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES HVORFOR SKAL DIT BARN VÆRE EN DEL AF RAVSTED BØRNEUNIVERS? FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES SKOLEN DAGPLEJEN BØRNEHAVEN KRUDTUGLEN SFO/FRITTER Vores dagplejere er professionelle

Læs mere

Børnemiljøvurdering Filuren 2010

Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Ifølge Dagtilbudsloven skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering mindst hvert tredje år. Formålet med at der stilles krav til børnemiljøet i dagtilbud,

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Vi får løbende mange nye børn og mange nye forældre i Andedammen. Derfor har vi i BjørneBanden valgt at lave et lille introduktionsbrev, for at give et indblik i hvad der foregår i hverdagen. Når man starter

Læs mere

Stensved SFO & Klub Juni & juli 2013

Stensved SFO & Klub Juni & juli 2013 Stensved SFO & Klub Juni & juli 01 Tak til alle der var med til at gøre vores indvielse af vores nye lokaler til en dejlig dag. Heldige var vi med vejret og god stemning var der også, derudover fik vi

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget Indledning. Vi vægter at Dueslaget er et rart, sjovt og trygt sted at være. Vi ønsker at skabe et sted, hvor børnene kan udfolde sig, prøve kræfter og få nye

Læs mere

Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole

Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole Overordnede mål for 0-klasse Undervisningen i 0.klasse er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med barnets alsidige personlige udvikling, ved at give

Læs mere

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 3. udgave. Gl. Åby Dagtilbud

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 3. udgave. Gl. Åby Dagtilbud Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge Dagtilbudsavisen 3. udgave Gl. Åby Dagtilbud NR. 3 MARTS 2013 Introduktion Ved dagtilbudsleder Tina Haugstrup Andersen Sidder her på en af årets forhåbentlige

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Susanne og Majbrit er tov holdere. Men det vil foregå stue vis. Etablering af sanse rum, Billeddokumentation Periodevis visning på vores billedskærm.

Susanne og Majbrit er tov holdere. Men det vil foregå stue vis. Etablering af sanse rum, Billeddokumentation Periodevis visning på vores billedskærm. Den pædagogiske læreplan: tema: Sociale kompetencer Fokuspunkt: Massage Sanse uge Børn fødes sociale og udvikler sig i samspil med andre. Den man rører mobber man ikke. Med udgang i dette citat, vil vi

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i Syd 3, vi glæder os meget til at samarbejde med dig/jer

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i Syd 3, vi glæder os meget til at samarbejde med dig/jer Kære forældre Velkommen til dagplejen i Syd 3, vi glæder os meget til at samarbejde med dig/jer Vi er 11 dagplejere, hvoraf den ene af os er ansat som gæstedagplejer og bor fra Humlegårdsbæk i Øst til

Læs mere

Evaluering af læreplan Børneuniverset

Evaluering af læreplan Børneuniverset Evaluering af læreplan 2015 Børneuniverset 1 Faktaoplysninger Institutionens navn Børneuniverset Adresse Drosselvej 28 Telefonnummer 76164792 Hjemmeside www.boerneuniverset.esbjergkommune.dk Leder Souchef

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 1 I kan forvente noget om Natur og friluftsliv er attraktivt Natur og friluftsliv styrker børns

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Vuggestue området. Bevægelse og leg. Muse workshop for de helt små

Vuggestue området. Bevægelse og leg. Muse workshop for de helt små Vuggestue området Vi har i år lavet et separat område kun for vuggestuer, så alle vuggestueaktiviteter r samlet et sted og de små ben ikke skal bruge al deres energi på at gå mellem de sjove aktiviteter.

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Kære Forældre. Velkommen i dagpleje hos. Britt og Mogens. Øvangsvej 5. 4540 Fårevejle. Tlf: 78785363. Lidt om os

Kære Forældre. Velkommen i dagpleje hos. Britt og Mogens. Øvangsvej 5. 4540 Fårevejle. Tlf: 78785363. Lidt om os Kære Forældre I har nu valgt, at jeres barn skal starte i dagpleje. For nogen er det naturligt og let, men for andre kan det være svært at aflevere det bedste man har, til en dagplejer man endnu ikke kender.

Læs mere