Natur for Alle 17. December Kære alle deltagere i Natursamarbejdet Horsensvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Natur for Alle 17. December 2014. Kære alle deltagere i Natursamarbejdet Horsensvej"

Transkript

1 NaturNYTforAlle Natur for Alle 17. December 2014 Kære alle deltagere i Natursamarbejdet Horsensvej Ved Uffe Damm Udelivs-koordinator Område Horsensvej Natursamarbejdet har nu fungeret i 3 år og er derfor nu blevet en kendt medspiller i forhold til, at inddrage naturen som en aktiv del af den pædagogiske praksis i et 0-18 års perspektiv. Som det fremgår af avisen, hvor nogle af de konkrete initiativer er beskrevet, foregår der mange gode og velfungerende tiltag og projekter omkring udelivet i område Horsensvej. Det er gennem vores glæde ved naturen og udelivet at der skabes engagement, og anvendelse af naturen som ramme, for leg og læring. Natur for Alle forsøger at skabe platforme for pædagoger og lærerne således at erfaringsudveksling kan blive understøttet og udviklet. Gennem konkret og aktiv deltagelse i projekter understøtter Natur for Alle udelivs projekter. Vi har etableret hjemmeside med mange nyttige links og et bookingsystem for Peter Sabroes minde m.m Vi står til rådighed for rådgivning omkring udelivs-tiltag for alle medarbejdere i område Horsensvej. Undervisningsmateriale v/hjælp af QR koder er en nem og enkel måde at flytte klasseværelset ud i naturen, vi har i samarbejde med læreruddannelsen, VIA University College, udviklet undervisningsmateriale. I fremtiden vil vi gerne understøtte og medvirke til at: Fremstille nem og let tilgængeligt læringsmateriale for både store og små. Udvikle på vores ressource personers netværk. Byde på udelivs tilbud til alle vores forældre via hjemmeside og konkrete arrangementer. Faciliterer kurser i udeliv for ansatte. Alt fra beklædning til specifikke emner. Arbejde med udvikling, opdatering og vedligeholdelse af hjemmeside. At Peter Sabroes minde bliver brugt i større grad end i dag, da det er en stor ressource for Horsensvej. Tak til alle som har bidraget til evalueringsavisen Til slut en speciel stor tak til Dagtilbud LANGENÆSSTIEN og Naturcenter Tranbjerg for at Natur for Alle er blevet en så stor del af deres dagligdag. Josefine Jensen går ofte tur med kalven Isabella efter skole. Læs mere om den populære kalv og Tranbjergs nye naturcenter på side 8. Der er både plads til den eksotiske og den lokale naturoplevelse i LANGENÆ- STIENS naturcenter. Læs mere på side 7.

2 2 3 NATUR FOR ALLE - ET TILBAGEBLIK PETER SABROES MINDE - ET GODT SAMARBEJDE Ved Kurt Kristensen Områdechef Område Horsensvejs ledere tog i 2011 en enig beslutning om at skabe en fælles naturbase i Hørhaven, ved Peter Sabroes Minde. Det er en beslutning, som på mange måder har været banebrydende for, at vi i området stadigvæk udvikler på natur for alle. Natur for alle, som indbefatter både autentiske naturoplevelser og kvalificeret naturformidling for børn og unge i alle vore institutioner, skoler og klubber. Baggrunden for beslutningen var, at DUI- Leg og Virke ikke havde økonomi til at færdiggøre bygningerne i Hørhaven efter en brand. Aarhus kommune gik ind og lavede en aftale om at færdiggøre byggeriet mod at få en 30 årig lejeaftale. En aftale hvor Børn og Unge kan bruge faciliteterne i alle hverdage i dagtimerne og til aftenarrangement en gang ugentligt. Vi har desuden mulighed for at leje os ind på favorable vilkår udenfor de aftalte tidsrum. NaturNYTforAlle Udgiver: Natur for Alle Bidragsydere: Medarbejdere og ledelse i Område Horsensvej Ansvarshavende redaktør: Uffe Damm Grafik og layout: Anna Bahn Forsidefoto: Børnehuset Jægergårdsgade Tryk: Børnehaven Ajstrup Gl. Skole Tak til alle der har bidraget til og hjulpet med avisens tilblivelse. Læs mere om Natur for Alle på vores hjemmeside; naturforalle.dk Eller scan her: Frederiksbjerg dagtilbud fik tilbuddet om at bruge bygningerne til institutionen i Jægergårdsgade, som har en lille legeplads. Hvis Jægergårdsgade skulle fort-sætte som en integreret institution, var det nødvendigt at finde plads til de ældste børn uden for matriklen. De havde i en periode været på det gamle Naturcenter Ny Mølle og var glade for den mulighed det gav at være i naturen. Ny Mølle var kun en mulighed i en begrænset tidsperiode, så da tilbuddet om Peter Sabroes Minde kom, var alle indstillet på, at det var en rigtig god løsning. Økonomien kunne imidlertid ikke hænge helt sammen, så vi undersøgte forskellige muligheder for at anvende Peter Sabroes Minde, til andre aktiviteter og dermed skabe en bedre økonomi for stedet. Det var i forbindelse med at finde en bærbar økonomisk model, at tanken om at lade Peter Sabroes minde være hele områdets naturbase blev fostret. Der var ikke langt fra idé til handling i områdeledergruppen. En helt enig leder-gruppe traf beslutning om, at gøre Peter Sabroes minde til center for Natur for Alle i område Horsensvej. Hermed var de økonomiske forudsætninger for at Frederiksbjerg dagtilbud kunne bruge Peter Sabroes Minde til naturbørnehave til stede og vi kunne samtidigt påbegynde arbejdet med at udvikle Natur for Alle til et samlende udelivsprojekt for hele område Horsensvej. Uffe Damm er ledelseskoordinator på natursamarbejdet i Område Horsensvej. Uffe samarbejder tæt med Jette Bjørn Hansen, skoleleder og Ruth Theilmann, dagtilbudsleder,der sammen med Inger Barslund, også dagtilbudsleder udgør styregruppen. Natur for Alle er et fællesskab, der fokuserer på naturen som ramme i det pædagogiske arbejde. Samarbejdet er et fællesskab, der er drevet af engagementet fra vore medarbejdere og ildsjæle, der bruger naturen aktivt sammen med børn og unge. Vi vil gerne gå i front for at vise, at vi i Område Horsensvej prioriterer udeliv i såvel pædagogiske og undervisningsmæssige sammenhænge. Derfor har området investeret innovationsmidler i forskellige tiltag, som understøtter arbejdet med natur (se nedenstående link). Vi brugte en del tid på at få skabt en organisation omkring Natursamarbejdet, således at alle kunne få indflydelse på udviklingen af stedet. Der var ledelses-mæssige og organisatoriske forhold som skulle afklares, samtidigt med at det faglige indhold skulle udvikles. Det er et meget ambitiøst projekt, hvor der har været mange bolde i luften samtidigt. Der har været meget stor lyst blandt ledere og medarbejdere til at gå ind i projektet. Det betyder at vi fortsat er i gang med at udvikle på konceptet omkring Peter Sabroes Minde samtidigt med at Natur for Alle breder sig som ringe i vandet i hele området. Der opstår nye naturbaser rundt omkring i lokaldistrikterne. Naturbaser, som ikke kun indeholder grej, men også giver mulighed for nye oplevelser i udemiljøet til gavn for alle aldersgrupper blandt Børn og Unge. Vi kan således se tilbage på en periode, som begyndte med en beslutning, der var økonomisk betinget. Det har imidlertid udviklet sig til en bæredygtig pæ-dagogisk retning, hvor vi har fået sat Natur for Alle på dagsordnen i hele om-rådet. Der er sat gang i en bevægelse, som forhåbentlig fører til endnu mere samarbejde i området omkring udviklingen af pædagogikken i Natur for Alle. NATUR FOR ALLE - ET SÆRLIGT SAMARBEJDE PÅ OMÅDE HORSENSVEJ Som I vil kunne se i nærværende avis, er der fuld gang i aktiviteterne, og det har der været længe. Vi er glade for, at Natur for Alle agerer platform for vore medarbejdere, og ser frem til i fællesskabet at videreudvikle kurser, temadage og fællesaktiviteter for børn, unge og medarbejdere. Vi er fælles om målet: at give alle børn og unge gode naturoplevelser Ved Poul Jul DUI-LEG og VIRKE Aarhus Aktivitetscenteret Peter Sabroes Minde er en selvejende institution, ejet og drevet af børne-, ungdoms- og familieorganisationen DUI LEG og VIRKE i Aarhus kommune. Det tidligere Feriehjem Peter Sabroes Minde var 2 røde murstensbarakker bygget til Tyskerne. DUI (De Unges Idræt) overtog dem i 1946 og drev feriehjem/lejrskole helt frem til I sommeren 2007 nedbrændte hovedbygningen, og da sovesalen ikke længere var tidssvarende besluttede DUI-LEG og VIRKE at bygge et helt nyt feriehjem, det der i dag hedder DUI-LEG og VIRKEs Aktivitetscenter Peter Sabroes Minde. I første omgang begyndte vi at indsamle fondsmidler, men desværre viste det sig, at byggeriet blev dyrere end forventet. Det krævede nytænkning og derved opstod tanken om at gøre byggeriet færdig i samarbejde med Aarhus kommune børn og unge afd. Aktivitetscenteret Peter Sabroes Minde ejes stadig af DUI-LEG og VIRKE, men vi huser også i dagtimerne ca. 40 børn fra Børnehuset Jægergårdsgade som kommer ud til os som skovbørnehave mandag til torsdag. Der du over kommer der brugere fra Natur For Alle (område Horsensvej) alle fredag indtil kl Samarbejdet med skovbørnehaven og Natur For Alle er en rigtig vind-vind-situation. Aktivitetscenteret står ikke tomt det meste af dagen, der er altid liv omkring bygningerne og det at vi selv bruger stedet så meget, signalere at området inden for de rød fodhegn ikke er Uffe Damm Ledelseskoordinator på natursamarbejdet Natur for Alle Ruth Theilmann Dagtilbudsleder LANGENÆSSTIEN Dagtilbud Medlem af styregruppen for Natur for Alle Jette Bjørn Skoleleder N. J. Fjordsgades Skole Medlem af styregruppen for Natur for Alle Inger Barslund Dagtilbudsleder Frederiksbjerg Dagtilbud Medlem af styregruppen for Natur for Alle Fællesspisning i Peter Sabroes Minde i Hørhaven offentligt område. Skovbørnehaven og Naturfor Alle har fået nogle nye og tidssvarende lokaler og et fantastisk udenoms område, vi er glade for samarbejdet. Når Skovbørnehaven og Natur For Alle ikke bruger Peter Sabroes Minde, bruger vi det selv til aktiviteter for DUI-LEG og VIRKEs medlemmer. Derudover lejer vi det ud til andre brugere Primært til foreninger for børn og unge, skoler, institutioner og lignende. I weekender lejer man begge bygninger til hytteture og lignende. Hverdagsaftener (mandag, onsdag og torsdag) kan man leje Store Peter Sabroe til f.eks. møder. Og Lille Peter Sabroe kan lejes mandag til torsdag, hele dagen eller på timebasis, for små grupper der har behov for en base mens man f.eks. er i skoven. Se meget mere på Hvem er vi så? DUI-LEG og VIRKE er en selvstændig, idébetonet børne-, ungdoms- og familieorganisation, der bygger på arbejderbevægelsens grunholdninger, og formålet med organisationens aktiviteter er at give alle børn og unge mulighed for at udvikle sig i respekt for og i samarbejde med andre mennesker. Rygraden i DUI-LEG og VIRKE er de 65 lokale afdelinger i hele landet, hvor børn og voksne i fællesskab planlægger og gennemfører en masse sjove og spændende aktiviteter. Det kan være musik og sang, idræt for sjov, lejr- og hytteture, fællesspisning, udvekslingsrejser, klatrevægge, cirkus og gøgl, drageflyvning og meget andet. I DUI er det kun fantasien, der sætter grænserne.

3 4 ET LETTELSENS SUK OG ET GODT VI KOM AFSTED LEGEPLADS I ZONER OG RUM 5 Ved Søren Nielsen Pædagog i Børnehuset Jægergårdsgade Her i Hørhaven nyder både børn og voksne livet. Der er højt til loftet, og storbyens larm og travle hverdag træder i baggrunden til fordel for en rolig stund helliget fordybelse, nærvær og flow. Hvis man kommer fra en presset hverdag med vægge, veje og biler, hegn, små rum, fliser og beton, kan det ofte være svært at afse tiden til at tage børnene med i en bus ud i naturen. Men når vi møder andre institutioner herude i skoven, lyder der altid et lettelsens suk og et godt vi kom afsted. Når børnene kommer ud i skoven, løber de straks i hver sin retning og går i gang med at lege og opdage naturen. Fraværet af legetøj og planlagte legepladser sætter gang i kreativiteten og inspirerer børnene til at tage stilling til de remedier, naturen tilbyder. Faktisk taler vi ikke om fravær af legetøj, vi taler om at stimulere kreativitet og fantasi. Det, der for en voksen ligner en kvist på jorden, kan betyde noget helt andet i børnenes leg. Man lægger med det samme mærke til, at mængden af konflikter svinder til et minimum, måske er det fordi man bare kan trække lidt væk fra de andre. Der er heller ikke nær så megen larm, når man leger ude. Det har helt sikkert en positiv indvirkning på både børn og voksnes fornemmelse af stress. Man kan sige, at vi har bedre arbejdsro, når vier i naturen. Det skylder vi faktisk vores børn. Det kuperede terræn styrker børnenes muskulatur i ben, bækken og ryg, hvilket gør dem i stand til at sidde stille og være opmærksomme, når de er i skolen. Det er heldigvis en misforståelse, at børn bliver mere trætte og udmattede af udeliv og natur; de bliver mere afbalancerede. Ved Lenette Jørgensen Pædagog i LANGENÆSSTIEN Dagtilbud maj 2014 var Langenæsstiens naturteam I på studietur til Norge, hvor vi besøgte forskellige naturinstitutioner. Et af stederne blev jeg meget inspireret af den måde, de havde indrettet legepladsen i zoner og rum. I Hvalgård barnhage i Norge var legepladsen inddelt i zoner og rum. Der var tre zoner, som kunne lukkes af og lukkes op, alt efter hvor mange voksne, der var på legepladsen. Det gjorde, at legepladsen var overskuelig for de voksne, der var der (det var en meget stor legeplads). Samtidig var der rum til forskellige aktiviteter. Der var en indhegnet bålplads og i sammenhæng med bålpladsen, var der et indhegnet snitterum. Der var en hytte, hvor man kunne tegne og male samt meget mere. Materialerne, der skulle bruges til aktiviteterne, var også placeret i rummene, eller lige i nærheden, så man ikke først skulle finde det frem. Alt på legepladsen var defineret, så man på forhånd vidste, hvor man skulle være, hvis man gerne ville lave en bestemt aktivitet. Det var min fornemmelse, at de gav både børn og voksne ro og nærvær i aktiviteten og i samværet med hinanden. Når man deler legepladsen op i zoner og rum, bliver det også lettere at lave beskyttede aktiviteter. Beskyttede aktiviteter Beskyttede aktiviteter er, når en voksen, der sidder fordybet i en aktivitet med nogle børn, bliver fredet og får lov til at færdiggøre aktiviteten uden at blive forstyrret. De andre voksne, der er til stede, tager telefoner, skifter bleer, løser konflikter, snakker med forældre og så videre. Hvis det er en planlagt aktivitet, er den også beskyttet på den måde, at den ikke bare lige bliver aflyst. QR-KODER I HØRHAVEN UDESKOLE - ZEBRAERNE ELSKER AT VÆRE UDE Interview med Lise Kranz, lærer ved N. J. Fjordsgade Skole. Lavet af Søren Torp, økonomileder på N. J. Fjordsgade Skole. Zebralærer Lise Kranz har i snart tre år arbejdet med udeskole. Det betyder at klassen hver torsdag forlader det hyggelige og trygge klasselokale på Savannen og drager ud i verden udenfor. Udeskole betyder ikke kun skoven og stranden, fortæller Lise. Det betyder at vi interesserer os for hele samfundet. Vi tager på mange museumsbesøg, f.eks. Den gamle By, vi har været ude at sejle i Aarhus havn, vi besøger kirker og ser på bygninger og virksomheder. Men naturligvis gør vi også meget ud af naturen. Vi er heldig at have en dejlig skov nær ved. Den bruger vi både til naturobservationer og bevægelse. Stranden byder også på mange aktiviteter. Alle torsdagsturene hænger nøje sammen med de emner zebraerne arbejder med i den daglige undervisning. Det seneste emne i faget kristendomskundskab juleevangeliet, er blevet knyttet sammen med et besøg i Lukaskirken, hvor præsten Vibeke Houmøller, har deltaget og vist børnene rundt i kirken. Desuden har eleverne været rundt i Aarhus for at finde tegn der relaterer sig til juleevangeliet. Lise er meget ivrig fortaler for at teori og oplevelse hænger sammen. Når børnene oplever det vi snakker om i klassen på en håndgribelig måde, så lærer de virkelig tingene. I efteråret var vi på Uno-centeret i Risskov og i en kæmpestor teepee fortalte jeg indianermyter i indianerkostume. Vi sad omkring et bål der brændte midt i teltet. Det var en stor oplevelse for os alle. Efterbehandlingen af udeoplevelserne foregår blandt andet ved at eleverne skal skrive om dem. Der er altid noget at skrive om, fordi det er oplevet. Ingen børn sider og ved ikke hvad de skal skrive, fortæller Lise. Ved Anna Bahn Kom.med. i Natur for Alle sommeren 2013 ønskede vi i Natur for I Alle, at lave et projekt der målrettet søgte at gøre naturen mere tilgængelig for skoleelever. Efter et møde med Jan Have, der er projektmedarbejder i Skolespor*, blev vi inspireret til at forsøge at skabe et undervisningsforløb, der kunne være tilgængeligt via QR-koder, direkte i naturen. Vi søgte og fik indledningsvist bevilliget midler fra Område Horsensvejs Innovationspulje til projektet. En gruppe friske og initiativrige studerende fra Peter Sabroes Seminarium gik, i samarbejde med deres undervisere, i gang med opgaven. På billedet ses eleverne, der bliver vist rundt af Naturvejleder Henrik Hansen en meget regnfuld oktober dag i Hørhaven. Igennem en række møder, både i Hørhaven og på læreruddannelsen,blev projektet konkretiseret og opgaverne udarbejdet. Samtlige skoler i Område Horsensvej får nu et sæt QR-koder som gør et undervisningsforløb i matematik og geografi, målrettet elever i udskolingen, i Hørhaven. Som underviser kan man også gå ind og finde opgaverne og booke QR-koderne, der kan afhentes i Grejbasen i Hørhaven. *Et Skolespor er en trampesti fx 2-4 km, som skolen i dialog og samarbejde med en lokal landmand etablerer i det åbne land. Formålet er at bruge naturen i lokalområdet aktivt i undervisningen. Læs mere på skolespor

4 6 7 PRAKSISORIENTERET MADKUNDSKAB OG BIOLOGI INTRO TIL NATURCENTER LANGENÆSSTIEN Interview med Mathias Ystrøm, Signe Madsen og Ulla Spens, lærere ved N. J. Fjordsgade Skole. Lavet af Søren Torp, økonomileder på N. J. Fjordsgade Skole. Hvor kommer bouillonterningerne fra? Bjørnene i indskolingen fik for et par uger siden en noget anderledes skoledag. Børnene skulle have indsigt i madens vej fra stald til tallerken. Og da en af vores pædagoger, Frank, alligevel skulle have nye høns, fordi de gamle ikke lagde flere æg, så tog han et par stykker af de gam-le med i skole. Børnene blev tilskuere til at Frank svang øksen og slagtede de to høns. Dernæst blev de dyppet i kogende vand, og så gik bjørneungerne i gang med at plukke høns. Da det var overstået blev hønsenes indvolde undersøgt og minsandten om der ikke stadig var æg inde i den ene af hønerne. Efter efterårsferien bliver hønsene kogt til suppe i en stor gryde over bål, så alle kan smage. Hvordan laver man æblemost? Kom med jeres overskydende æbler, skrev pædagogerne og Cecilie og Frank ud til forældre-ne. Så kom der masser af æbler og de gav anledning til at der skulle presses æblemost. Cecilies forældre har en mostpresser, som de venligst stillede til skolens rådighed. Æblerne blev skyllet og smidt i presseren med blomst, hus og skræl, og ud dryppede de gyldne dråber til børnenes store glæde. Alle smagte på den dejlige æblesaft. Til sidst blev der lavet æblegrød over bålet. Haver til Maver Maden kommer op af jorden Alle skolens 3. og 4. klasser deltager i projektet Fra Haver til Maver. Ved Martin Bagger Friluftvejleder i Børnehaven Ajstrup Gl. Skole, Frederiksbjerg Dagtilbud Hvad laver jeg som friluftsvejleder i Børnehaven Ajstrup Gl. Skole? Selvom børnehaven er et fantastisk sted, er der stadig brug for at komme en tur i skoven en gang imellem - dem har jeg været med til at arrangerer en del af. Når vi er på tur, har vi f.eks. Geocachede, fundet faste poster fra de lokale orienteringsløbs-klubber, gået på line over åer på store træstammer og besøgt strande, hvor vi en enkel gang lånte en børnekajak af den lokale kajakklub, så børnene kunne få følelsen af at sidde i en kajak. I vinterperioden har vi haft besøg af en skiklub, som havde 30 par ski, børnene kunne prøve, her har jeg haft mine egne langrendsski med og været med til at gå forrest og vise børnene, hvordan de kan gøre det, og fortalt om mine Fire gange om foråret og fire gange om efteråret tager klasserne bussen ud til Brabrand, hvor hver klasse har 3 bede på i alt 22 kvadratmeter, som de dyrker. Eleverne lærer om naturens produkter og oplever hvordan frø bliver til dejlige lækre grøntsager. Her er der ingen skolestue, men i stedet fungerer naturen som et levende og spændende klas-seværelse. Underviserne er bålkokke, naturvejledere og gartnere. Den 24. september var der høstfest i 3. og 4. klassernes haver i Brabrand på kommunens fri-luftscenter Sølyst. Der var mødt talrige inviterede forældre op i styrtende regnvejr. Men det gjorde ikke glæden mindre, for der blev serveret friskplukkede grøntsager, som børnene selv har dyrket. Kartofler, squash og gulerødder blev tilberedt over bålet. Der blev endda nok til at hvert barn kunne tage grøntsager med hjem. EN FRILUFTSVEJLEDER I EN NATURBØRNEHAVE oplevelser i Norges vinterfjell. Jeg gør meget ud af at formidle min viden om naturen, så børnene får en forståelse for, hvordan den hænger sammen, og at vi skal passe på den. Men også det vigtige i at bruge naturen, som et sted, hvor man slapper af og ligger på ryggen, kigger op på skyerne og slipper fantasien løs. En anden måde jeg har brugt naturen på har været med børn, der har haft udfordringer i deres sociale relationer. Her har vi været en lille gruppe afsted og måske lavet mad på trangia eller bare brugt naturens fred og ro til at få en hyggelig stund sammen og lære hinanden lidt bedre at kende. Så mulighederne er mange, og for mig er noget af det vigtigste, at vise min glæde for naturen og håbe den smitter af på børnene. Ved Kathe Moesgaard Pædagog i Naturbørnehaven Mariendal, LÆNGENÆSSTIEN Dagtilbud Naturcentret på LANGENÆSSTIEN danner ramme om formidling og undersøgelser af naturen og naturfænomener. I naturcentret kan man opleve og få nye perspektiver på naturen igennem centrets udstyr, indretning, dyr og formidlingsmuligheder. Derfor bliver det muligt for både børn, unge og voksne at genopdage naturen i centret. Det er vigtigt at understrege, at naturcentret ikke skal opfattes som et forsøg på at BØRN OG UDELIV Ved Ophelia Achton Lektor i naturfag ved VIAUC Det er svært ikke at støde på udtalelser om at børn skal røre sig mere og de skal mere ud. Det er der god grund til da udeliv og bevægelse er essentielt for børns sundhed, læring og ikke mindst livskvalitet. Udeliv skal her forstås som at være ude i naturen. Og hvad er så naturen? Det er erstatte oplevelser i naturen, men som et supplement til disse oplevelser. Naturcentret kan bidrage til, at børn og voksne oplever nye nuancer af deres eventyr og opdagelser i naturen. Den eksotiske og den lokale naturoplevelse, der er repræsenteret i naturcentret, udgør tilsammen en unik mulighed for at fremme børns og voksnes naturfaglige dannelse samtidig med at den bidrager til at understøtte de læreplansbestemte temaer om natur og naturfænomener. Derudover giver centret en unik mulighed for at arbejde med naturformidling på forskellige niveauer: voksen til barn, voksen til voksen og barn til barn. Det vil på sigt blive muligt, at børn på egen hånd kan tilegne sig viden i naturcentret. Følg dyrene fra første parket Naturcentret indeholder både eksotiske i dette tilfælde der, hvor der er grønt af planter, masser af frisk luft, ingen motoriseret trafik og ikke en masse ting bearbejdet til at skulle bruges til noget bestemt. Det kan med andre ord være den nærliggende park, skoven, stranden, heden, engen eller lignende. Når børn får lov at opholde sig længe i sådanne omgivelser ved vi i dag at deres udviklingsmuligheder bliver bedre. For det første bliver helbredet bedre, der er færre sygedage, de har mindre allergi, og danske dyr. Levende dyr fanger hurtigt vores opmærksomhed, og særligt de eksotiske dyr har en kvalitet i forhold til at illustrere dyrs anatomi pga. deres størrelse -modsat fx danske insekter, der som regel er mindre. Dyreholdet giver børnene lov til at følge dyrenes livscyklus fra første parket. Dyrene kan give børn en sanselig og praktisk oplevelse og læring, som vi ikke kan give børn via andre aktiviteter eller medier. Når vi kommer helt tæt på bliver forståelsen for forplantning, liv og død og fra jord til bord levendegjort og håndgribelig. På baggrund af oplevelser i naturen og i naturcentret håber vi at vække børns og voksnes nysgerrighed for naturen og naturfænomener og skabe en varig respekt og glæde ved for naturen. knogler, muskler og sener bliver stærkere og fungerer bedre, de sover bedre om natten og selv humøret påvirkes af at opholde sig i naturen.der er dokumentation for at koncentrationen, motorikken, balancen, sproget, fantasien og kreativiteten nyder godt af opholdet i naturen og det sidste betyder jo så også at forudsætningerne for at lære blive bedre. Endelig er det vigtigt at påpege at børn med særlige udfordringer som for eksempel ADHD synes at have store fordele af udelivet.

5 8 NYT NATURCENTER I TRANBJERG 9 Ved Henning B. Jokumsen Projektkoordinator Naturcenter Tranbjerg er et nytænkt samarbejde mellem Skole, SFO, Dagtilbud og Ung i Aarhus, hvor der udvikles et unikt og anderledes læringsrum for alle børn set i et sammenhængende 0 til 18 års perspektiv. Naturcenteret er beliggende på den tidligere pædagogisk ledede legeplads i Tranbjerg og bliver nu benyttet af både skoler, daginstitutioner, dagplejere og Ung i Aarhus Tranbjerg, samt at vores faciliteter og grej stilles til rådighed for alle interesserede borgere i området. Siden foråret 2014 har der været nedsat en arbejdsgruppe og jeg har siden 1. August været som projektkoordinator på fuld tid. Arbejdsgruppen mødes løbende for planlægning og ideudvikling. Introuger I ugerne blev der afholdt introuger for Tranbjerg Dagtilbud og Tranbjerg Skole. Introugerne var - ud over at have et naturfagligt indhold - en rigtig god platform i forhold til at udvikle samarbejdet omkring naturcenteret og skabe mulighed for, at de forskellige interessenter kunne lære hinanden bedre at kende og lave aftaler om fremtidigt samarbejde. Officiel åbning Torsdag den 9. oktober blev der afholdt officiel åbning af naturcenteret. Der var udsendt invitationer via Tranbjergnettet og intra for skole, dagtilbud og FU. Der var et stort fremmøde af forældre, børn, samarbejdspartnere og andre interesserede borgere, som fik lejlighed til at få en rundvisning i naturcenteret, stille spørgsmål og komme med gode ideer til, hvad vi kan lave af tiltag. Skoleleder Stefan Møller Christiansen holdt en fin tale, hvor naturcenteret og ideerne bag blev præsenteret. Indretningen i Naturcenteret Jeg har siden sommerferien arbejdet på at få mest mulig af indretningen klar så hurtigt som muligt. Der er dog stadig mange ting endnu, der skal laves. Der er imidlertid nået meget, og faciliteterne kan nu benyttes til mange af de aktiviteter, som er aftalt og udtrykt behov for fra samarbejdspartnere. Ung i Aarhus Tranbjerg har stadig et større kaninhold i staldbygningen. Derudover er der anskaffet høns, ænder, nye får og ikke mindst en meget tam kviekalv, som hedder Isabella. Kalven er et stort tilløbsstykke, og børn i alle aldre har glæde ved det daglige møde med hende. På billedet til højre ses Josefine Jensen, der ofte går tur med Isabella efter skoletid. Der blev i den seneste udgave af Tranbjerg Tidende trykt en artikel om Isabella, så hun er efterhånden blevet en berømthed i Tranbjerg. Udendørs er der igangværende indretning af nyttehave. Der er ved at blive klargjort til formålet: Ler og sand er gravet væk, og der er blevet kørt nyt jord ind, som bliver jævnet ud til et stort højbed. Der er også etableret kornmark på en del af græsarealet grænsende op til kalven og fårenes græsfold. 84-årige landmand Svend Andersen kom forbi med sin store MF Traktor og 4 furede vendeplov og fik pløjet op til kornmarken på 5 minutter Der er sået forskellige afgrøder med vintersæd, afmærket med skilte med forskellige informationer om afgrøden. Formålet er, at alle kan komme forbi og se afgrøderne udvikle sig, og børn og voksne vil samarbejde om at holde ukrudt væk. Til august vil vi høste afgrøderne og udnytte dem til forskellige formål i forhold til temaet Fra jord til bord, hvilket forventes at give børn (og voksne) i alle aldre indsigt og læring. Der er indrettet en Grejbase, hvor der ud over friluftsudstyr også er ved at blive oparbejdet et godt udvalg af materialer, der kan benyttes i fagene Natur/Teknik og udendørs Håndværk og Design. Indendørs er lokalerne indrettet således, at de både kan benyttes til undervisning, gruppearbejde og opholds- og spiserum. Det er arbejdsgruppens ønske, at de indendørs faciliteter skal indeholde mange forskellige spændende ting f.eks. udstoppede dyr, akvarium og udstilling af igangværende projekter og produkter mv. Brugere af Naturcenteret Naturcenteret besøges dagligt af rigtig mange børn i alle aldre, lærere og pædagoger. Fremmødet er langt større, end da stedet var en legeplads. Generelt er de besøgende meget positive og interesserede. Hver formiddag er der et stort antal besøgende fra Tranbjerg Dagtilbud, dagplejen og skolebørn i skoletiden, der trænger til lidt luftforandring. Naturcenteret er hver eftermiddag besøgt af mange af medlemmerne fra Ung i Aarhus, hvilket giver en god atmosfære, og det er tydeligt, at mange børn har stor interesse for at komme i naturcenteret og være omkring dyrene samtidig med, at de benytter afdelingen på Grønløkke Allé, hvor hovedparten af fritidsaktiviteterne foregår. Der er et meget positivt samarbejde mellem naturcenteret og Ung i Aarhus, som dagligt sender en medarbejder til at varetage det pædagogiske arbejde omkring kaninholdet. Ud over, at kaninerne er til stor glæde for de børn fra Ung i Aarhus, der ejer kaninerne, har mange andre børn og voksne nu også stor glæde af at besøge kaninerne; institutioner, dagplejere, elever i skoletiden og forældre, der kigger forbi med deres børn. I forhold til samarbejdet med skolen er der også tiltagende interesse for at benytte stedet til undervisning, hvor jeg i samarbejde med lærerne ofte deltager i planlægning og gennemførelse af naturfaglige eller kreative forløb. Fremadrettede planer Naturcenteret vil altid være under løbende udvikling, men til daglig er jeg, som koordinator, booket til at være med i forskellige aktiviteter sammen med skole, dagtilbud og FU. Arbejdsgruppen mødes ca. én gang om måneden, hvor aktuelle planer drøftes og nye ideer løbende udvikles. Til foråret starter aktiviter omkring nyttehaven, og der er planer om at udruge kyllinger og ællinger. I maj måned 2015, vil der i samarbejde med ledelsen blive en omfattende evaluering af projektet, hvor det vil blive besluttet, om projektet skal fortsætte og om der er behov for justeringer. Tranbjerg Naturcenter Kirkevænget 339 Tranbjerg. Åbent man-fredag kl Vil I sikre jer, at Henning er der og at der er åbent, så kontakt ham på tlf,: Mobil: Mail: NATURDAGE FOR VUGGESTUEBØRN Ved Mette Susgaard Jensen Pædagog i LANGENÆSSTIEN Dagtilbud En gang om ugen, året rundt, tager en gruppe børn fra vuggestueafdelingerne A, B og D i LANGENÆSSTIEN dagtilbud til Mariendal eller Giberhytten - vores naturinstitutioner, der byder på fantastiske og forskelligartede naturoplevelser. Vi ønsker at give børnene mulighed for at opleve glæden ved naturen. Vi vil give dem kendskab til planter, dyr og naturfænomener og at skabe relationer på tværs af afdelingerne. Børnene lærer naturen at kende ved hjælp afderes sanser. Vi mærker, hvordan tang føles, kravler op og ned af stejle bakker, kigger på de travle myrer i myretuen, lytter til havets brusen og dufter til hybenblade. Vi tager til stranden, hvor børnene får erfaringer med at kaste sten i vandet og finder skaller, tang og vandmænd. Vi bruger også den nærliggende klatreskov, der har lavthængende grene, som gør dem egnede til klatretræer. Børnene finder brænde til at tænde bål som efterfølgende bruges til at lave fladbrød på. Naturcentret i LANGENÆSSTIEN kan understøtte børnenes naturoplevelser. Her vil børnene kunne se og måske endda røre dyrene. Oplevelserne i naturinstitutionerne giver anledning til samtaler om forskellige dyr. Det giver børnene en helhedsoplevelse og skaber en begyndende forståelse for naturens kredsløb.

6 10 11 EN DAG VED SHELTERET - OM AT UNDERSØGE ILD Ved Jesper Andersen Leth Naturpædagog i LANGENÆSSTIEN Dagtilbud Den 17. juni 2014 var en varm og solrig dag. På Langenæsstien glæder en gruppe børn og voksne sig til, at de skal af sted til Hørhaven for at deltage i en dag med bål og natur. Da de ankommer til Hørhaven, møder børnene en sød og smilende mand, der hedder Uffe Damm. Uffe fortæller, at han har glædet sig meget til, at vi skal komme og lave bål sammen med ham. Sammen med Uffe går vi ned til Dagshelteret, hvor dagens aktiviteter skal foregå. Aktiviteten er simpel: Vi har noget brænde, og vi har en bålplads. Nu skal vi havde tændt ild i brændet, så vi kan få gang i et bål. Uffe har taget lidt forskelligt materiale med, som kan hjælpe børnene i deres forsøg på at lave ild - bl.a. nogle kraftige luppe, som børnene kender i forvejen. Børnene går straks i gang med at forstørre planter og dyr. Nogle af børnene finder et stykke papir. De hæver luppen lidt op og så lidt ned, så drejer de den lidt - og til stor forundring for alle børnene begynder papiret pludselig at ryge. En af bør-nene fortæller, at man skal puste til det for at få ild, så børnene puster og puster, og til sidst går der ild i papiret. Desværre brænder det alt for hurtig ud, så der er brug for noget mere. Vi hugger brænde og bygger et lille pyramidebål op af Featherstick med en fuglerede i midten, der er lavet af snor og foret med papir. Så prøver vi en gang til med forstørrelsesglasset, og endnu engang begynder papiret at ryge. Børnene puster og puster, indtil der igen er ild. Så kunne man jo sige, at dagens mål var nået, men børnene vil gerne vise Uffe, hvordan de tænder bål i børnehaven. Bevæbnet med firestarters - eller som børnene kalder dem, gnistere viser børnene Uffe, hvordan man hurtigt skal stryge jernet ned af magnesium, så der kom-mer gnister. Børnene viser også, hvordan vi bruger bomuldsvat til at fange gnisterne, da det er 100 procent naturmateriale og nemt at få ild i. Herefter begynder børnene at eksperimentere med at tænde ild til alt fra bark til friske blade for at undersøge, hvad der er nemmest at få ild i. Undervejs opdager de et træ fuld af harpiks, som vi putter på pinde, snor og vat - og til børnenes store undren brænder tingene nu meget kraftigere og længere end før. Til slut lavede vi små fakler og snakkede om de 3 elementer, der skal til for at skabe ild: var-me, noget brandbart og ilt. Det var en fantastisk afslutning på en dag fyldt med eksperimenter. Tak for en dejlig dag, som forsat sætter spor i måden vi eksperimenterer på, når vi laver bål. GOD PLADS TIL RYSTE-SAMMEN-DAGE HYolme Dagtilbud har de sidste tre år brugt de frie rammer ved Hørhaven til to ryste-sammen-dage for de kommende skolebørn fra alle dagtilbuddets afdelinger. Naturen har givet mulighed for anderledes aktiviteter og højt til loftet. Ved Lone Bøye Thuesen Kommunikationsmedarbejder i Holme-Rundhøj Dagtilbud Som en del af arbejdet med at gøre overgangen fra børnehave til skole til en god oplevelse for børnene, har Holme Dagtilbud søgt lidt væk fra de vante rammer. De har tre år i træk taget skolebørnene med til shelter og bålplads i Hørhaven i to hele dage i april. Idéen er jo, at børnene skal få øje på de børn, de skal gå i skole med efter sommerferien. Vi laver selvfølgelig også andre ting sammen i løbet af foråret, men det her med at det er to hele dage, giver noget andet end et par timer på legepladsen, fortæller Tina Skaarup Olesen. Hun er pædagogisk leder i DII Elverhøj og har været tovholder på dagene i Hørhaven. Holme Dagtilbud (som pr. 1. August 2014 er fusioneret med Rundhøj Dagtilbud) dækker to skoledistrikter og har desuden en del børn fra omkringliggende distrikter. Derfor har de til ryste-sammen-dagene delt børnene op i tre grupper: Holme Skole, Rundhøjskolen og andre skoler. Grupperne har været sammen om tre forskellige poster, som hver har varet en halv dag. Vi har lavet rapelling i skoven, haft aktiviteter ved stranden som at tegne billeder med sten og så har vi haft et QR-løb med ipads. Den sidste halvdel af dag to har alle børn været sammen ved shelter og bålplads, hvor vi har hygget og poppet popcorn over bål, siger Elverhøj-lederen. Hun mener, at det er et ideelt at kunne tage ud i nogle helt andre rammer, hvor også aktiviteterne er anderledes og mere udfordrende, end det de kan lave hjemme i institutionerne. Og så er der god plads og højt til loftet. Om det nye Holme-Rundhøj Dagtilbud kommer til at fortsætte succesen i foråret 2015 er ikke afgjort endnu. Vi har 87 skolebørn lige nu sidste år var vi 35. Det kan godt komme til at betyde lidt for formen. Måske skal vi have flere poster eller det kan være, vi deler det op i flere dage, efter hvilken skole børnene er indskrevet på. Så langt er vi ikke endnu, men vi vil rigtig gerne lave noget lignende igen, for det fungerer bare rigtig godt, fortæller Tina Skaarup Olesen. 3 HURTIGE TIL INGER BARSLUND Vi stillede dagtilbudsleder Inger Barslund 3 hurtige spørgsmål om hendes forhold til naturen og Natur for Alle. Svaret lød således; 3 hurtige spørgsmål, giver 3 hurtige svar.. Hvornår giver naturen dig størst glæde? - Når jeg mærker den.. jeg holder af årstidernes skiften, mindst der hvor mørket sætter ind og novemberregnen hersker mest glæde når det er rigtig vinter, rigtigt forår og rigtig sommer. Hvordan bruger du naturen i hverdagen? - Når jeg cykler og når jeg tager hundene med til skov og strand. Hvordan ser du Natur for Alle i fremtiden? - Jeg håber vi kan fortsætte det arbejde der allerede er i gang. Vi har gode muligheder for at bruge naturen som ramme i det pædagogiske arbejde. Vi kan skabe en god platform for medarbejdere der kan søge viden og inspiration til det pædagogiske arbejde. Der er gode muligheder for fællesskabende aktivitet og fælles fokus på at give børn gode oplevelser i naturen. Naturforalle danner netværk mellem medarbejdere og kan bruges i samarbejdet med forældrene. Måske kan også vore forældre inspireres til i endnu højere grad at bruge naturen som supplement til byens muligheder.

7 12 13 INSPIRATIONSTUR TIL NORGE Ved Lena Højrup Naturpædagog i LANGENÆSSTIEN Dagtilbud Søndag den 25. maj drog naturteamet fra Langenæsstien, Uffe Damm og dagtilbudsleder Ruth Theilmann af sted på studietur til Norge. Vi skulle besøge to naturbørnehaver: Hvalgården som havde en specielt bådbørnehave, og Barnashus Gulhella, der havde erfaring med at tage de 1-3 årige med i naturen. Begge børnehaver lå i Oslo-området. Formålet med turen var at finde inspiration og input til udvikling af naturpædagogikken på LANGENÆSSTIEN samt område Horsensvej. Vi havde særlig fokus på sikkerhed i naturen. Første stop var Hvalgården som bød på en oplevelse med afdelingen, Bådbørnehaven. Selve båden var en redningsbåd, der var ombygget til børnehave. Båden var lukket med skodder, der kunne åbnes, når båden ikke lå til kaj. Der var også mulighed for at komme op på bådens dæk. Den dag, vi var med, bestod bådbørnehaven af 12 børn, to pædagoger og deres leder. Det var tydeligt, at børnene kendte til reglerne: Redningsveste og ingen løben på båden. Vi skulle sejle en halv times tid ud til en lille ø, hvor dagens opgave for børnene var at samle glasskår. De skarpe blev samlet i en kasse for sig - de glatte skår måtte børnene beholde. På øen fik børnene mulighed for at bade iført redningsvest og ikke andet. En af pigerne var ikke vild med at skulle i vandet, men pædagogen fik pigen overtalt ved at vise pigen hvor sjovt, sanseligt og dejligt det er at bade i havet. Det var en stor oplevelse, at se den norske pædagog bade med de nøgne børn, som var det det mest naturlige i hele verden. Efter et par timer på den lille ø gik turen tilbage til Hvalgården. Hvalgårdens område bar præg af, at der var mange små rum (zoner) til leg og fordybelse i det store uderum. Legetøj, vi normalt ser indenfor, var taget med ud, fx Lego. Barnashus Gulhella På dag to skulle vi besøge Barnashus Gulhella, hvor vi skulle opleve en formiddag i Barnashus Guhellas udestue. Udestuen lå for enden af enmark og bestod af tre lavoer, et lille hus med muldtoilet og en norsk bålhytte. Den strækker sig over et stort område med er mark og skov, som børnene frit kan bevæge sig rundt i. Der var ikke noget synligt hegn. I dag er det de 3-6 årige, der er i udestuen. Mit første indtryk er, at børnene her har frihed til at lege og være tæt på naturen. Det første, der møder os, er en stor hund! En af pædagogerne har sin hund med, og det er tydeligt, at børnene er vant til at være sammen med hunde, som indgår naturligt i det, børnene fortager sig. Denne dag styrer børnene selv deres aktiviteter. Nogle børn står ved staffelier og maler med farveblyanter på papir. I en af lavoerne er der kasser med praktisk værktøj, hvor der står en savbuk i børnehøjde med tre børnesave fri fremme - fantastisk! Utroligt, at savene ligger frit fremme. Det kunne jo være fristende for børnene at tage dem med over i skoven, men det er tydeligt at børnene kender reglerne. Denne dag er der både bål i hytten og ved det tydelig markerede bålsted. Jeg er meget forunderet over, at pædagogerne ikke står vagt ved bålstederne. I hytten løber børnene naturligt ind og ud for at hente forskellige ting. Ingen børn stikker noget ind i ilden, der ellers på mig virker ekstra tiltrækkende, fordi det er i bordhøjde. Er der bare faste regler for, hvordan man omgås bål? eller er det at have bål så almindeligt i den norske kultur, at børnene kender reglerne hjemmefra? Jeg er igen meget imponeret over det store overblik, de norske pædagoger har! Omkring middagstid kalder en af pædagogerne til toiletbesøg. Pigerne bruger hytten med muldtoiletterne, mens drengende tisser bag hytten i skovbrynet. Det var et sjovt syn, men det fungerede og var meget effektivt. Børnene virkede meget selvhjulpne, ingen råbte på hjælp. Inden madpakkerne blev fundet frem, fik alle børnene sprittet deres hænder af, der er nemlig ingen rindende vand ved udendørstuen. UNO FRILUFTSCENTER Artiklen er med tilladelse hentet fra UNOs hjemmeside og redigeret af Anna Bahn, kom.med. i Natur for Alle Med vores unikke placering i Riis Skov er UNO Friluftscenter en vigtig ressource for Børn og Unges dagtilbud, skoler og institutioner. Oplevelser i naturen bidrager til udvikling af nødvendige livskompetencer som selvtillid, respekt og samarbejde. Disse kompetencer opstår gennem personlige og fælles oplevelser, og skaber en ny kultur, når vi igen vender hjem til de vante omgivelser. Hos UNO Friluftscenter skaber vi i fællesskab rammerne for skovturen, kanoturen eller den ugelange lejrskole. Vi hjælper jer med både planlægning, fagligt indhold og udstyr til samarbejdsøvelser og friluftsaktiviteter. Tilbud og aktiviteter UNO Friluftscenter tilbyder en række forskellige kurser i friluftsliv og naturvejledning. De fleste kurser tager udgangspunkt i Riis Skov og andre grønne områder, eller i og omkring Aarhus Bugt. Derudover skræddersyr vi friluftsaktiviteter individuelt efter jeres ønsker, og er behjælpelige med at tilrettelægge jeres egne ture. Vi tilbyder desuden lektioner i forskellige teknikker og færdigheder. Alle aktiviteter foregår i det fri og giver inspiration til både det pædagogiske og det faglige indhold. Vi hjælper jer også med planlægning og afvikling af temadage, friluftsdage og lignende. Vi har stor erfaring med temadage omkring samarbejde, det sociale klima og udvikling af børn og unges sociale kompetencer. Grejbank I vores grejbank har vi et stort sortiment af udstyr og grej til mange typer af udeaktiviteter. Er I interesserede i at låne noget af vores udstyr, skal I blot besøge På siden kan I med det samme se, om grejet er ledigt på det ønskede tidspunkt og herefter reservere det. Du kan endvidere se beskrivelser af grejet og finde oplysninger om priser og vilkår. UNO Friluftscenter finder du i Riis Skov; Marienlundsvej 11 A, 8240 Risskov BYBIER PÅ N.J. FJORDSGADES SKOLE Interview med Mathias Ystrøm og Ulla Spens, lærere ved N. J. Fjordsgade Skole. Lavet af Søren Torp, økonomileder på N. J. Fjordsgade Skole. Bier på loftet Højt oppe under skolens gamle tag lever op mod bier. Men de er ikke til gene eller be-tragtes som skadedyr tvært imod. Skolens bidronning, lærer Ulla Spens, fortæller om projek-tet: Vi var 3 lærere, Mathias Ystrøm, Jacob Kærgaard Jensen og mig, der i foråret 2012 tog initiativ til at huse to bifamilier på skolens loft. Pedellerne fik travlt med at bygge biernes hjem. Der oppe under taget kommer eleverne fra 5. klasse og skal tjekke bierne gennem hele foråret. Eleverne får bidragter på inden de går ind i rummet hvor bierne flyver rundt og ud og ind af vinduet. Eleverne tilser bierne under vejledning af mig. Bierne har travlt gennem hele foråret og sommeren, der hentes både pollen og nektar. Nekta-ren bliver til den skønneste honning. Efter sommerferien fortsætter 6. klasserne (dem der inden sommerferien var 5. klasse). Nu er der ikke så meget tilsyn, men der arbejdes frem til dagen hvor årgangen skal slynge honnin-gen. Honningtavlerne tages fra bierne, voksforseglingen skal skrælles af inden tavlerne kan sættes i håndslyngen ih, hvor er det en fryd, når den første honning flyder ned i skålen til prøvesmagning på friskbagte boller. Når al honning er slynget skal den tappes på glas og eti-ketter påsættes. Et par elever kommentarer: Det smager meget bedre end det, man køber. Det er nok, fordi vi selv har været med til at skrabe voksforseglingen væk fra bitavlerne og selv slynger honningen. Den form for undervisning er den bedste. Man husker bedre ved selv at have rørt ved tingene. Vi mærker det ind i stedet for at høre det ind.

8 14 15 I Børnehuset Smilehullet tager de ofte på tur ud for at opleve den omkringliggende natur med deres børn. Smilehullet er en af de daginstitutioner, der ofte har glæde af den nyetablerede bålhytte og det nye naturcenter i Tranbjerg. Ovenover ser I hvordan Charlotte Blem, pædagog i Smilehullet, på legende vis, viser og fortæller om deres glæde ved at komme ud i naturen. Hvad var det for et eksotisk dyr, de mødte der, nede ved søen?

9 December 2014 NaturNYTforAlle VIND EN DAG MED NATURVEJLEDER HENRIK HANSEN Henrik Hansen Naturvejleder Naturvejleder Henrik Hansen kan hyres ind til særlige arrangementer især aften og weekend. Har I brug for en fuglestemmetur, en svampetur, en geologitur, en træfældningstur, en vandhulstur, en snittedag, en årstidsorienteret oplevelsestur eller noget helt syvende, så ring eller mail. Det kan være et arrangement for børn og forældre, eller for en større eller mindre gruppe børn. Jeg kan også levere bidrag til personaleudviklingsdage og lignende. Det kan være artskendskab og gode historier, grundlæggende orientering med kort og kompas, introduktion til grøn sløjd, vedligeholdelse af værktøj til grøn sløjd, skoven som virksomhed og arbejdsplads, kend dit træ tur, istidsgeologi set direkte på stederne, Jordens dannelseshistorie set gennem små bunker af udvalgte sten, svampenes biologi og hvordan de kan bruges i naturpædagogikken, fuglestemmer og noget om fuglesangens betydning i fuglenes liv eller måske har I mest brug for en frisk naturoplevelsestur midt mellem de tunge teoretiske emner? Andre ideer ring og spørg, måske kan det klares. Jeg har næsten 25 års erfaring fra mit arbejde som naturvejleder på og omkring Ørnereden. Nu arbejder jeg i Naturbørnehaven på Mariendal Strand. Mail: Telefon: KONKURRENCE Besvar følgende 5 spøgsmål om artiklerne i avisen og vind 4 timer ud i naturen sammen med Henrik. Om de skal bruges med en børnehavegruppe, personalegruppe, til jeres årlige familietræf eller noget helt fjerde bestemmer du selv. Spørgsmål: Hvor gammel er traktorføreren som er i avisen? Hvilke flyvende insekter er der på Fjordsgades skoles loft? Hvad er godt for børn med særlige udfodringer? Hvilket dagtilbud har lavet rapelling i skoven med de små? Hvor tager langenæsstien hen med deres vuggestuebørn og hvor ofte? Sendt svarene til senest d. 15. februar 2014, der trækkes lod mellem alle rigtige besvarelser.

Indledning... 3. Del 1. Lovgrundlag... 4. Del 2. Generelle oplysninger... 5. Del 3. Dokumentation via hverdagslivstemaer... 13

Indledning... 3. Del 1. Lovgrundlag... 4. Del 2. Generelle oplysninger... 5. Del 3. Dokumentation via hverdagslivstemaer... 13 Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Indhold Indledning... 3 Del 1. Lovgrundlag... 4 Del 2. Generelle oplysninger... 5 Del 3. Dokumentation via hverdagslivstemaer... 13 3.1 Vokseninitieret aktivitet...

Læs mere

Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3

Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3 Indhold Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3 Forældrebestyrelsens årsberetning 5 Mission og vision... 6 Organisering af det pædagogiske arbejde... 7 Refleksion og metodisk

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

På sporet af inklusion. 20 fortællinger fra praksis

På sporet af inklusion. 20 fortællinger fra praksis På sporet af inklusion 20 fortællinger fra praksis Indhold Forord... 3 Den dag Mads og pigerne vandt over Kragen... 4 De 3 Bukke Bruse... 6 Den fantastiske taxi... 7 En formiddag i skoven... 8 Gæstebarnet...

Læs mere

Dagtilbudsrapport. Institutioner med børn 0-9 år KARISE BØRNEHUS

Dagtilbudsrapport. Institutioner med børn 0-9 år KARISE BØRNEHUS Center for Børn & Familie 0 Dagtilbudsrapport Institutioner med børn 0-9 år KARISE BØRNEHUS Møllevej 2-4, 4653 Karise Tlf. 5620 4240 E.mail:kbh@faxekommune.dk 1 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation 3 2.

Læs mere

Børnebiksens læreplan 2014.

Børnebiksens læreplan 2014. Børnebiksens læreplan 2014. Indledning: Personalet har på en pædagogisk dag evalueret vores læreplan, og hvordan vi har arbejdet med læreplanen indtil nu. Vi har rettet lidt i læreplanen, så den nu passer

Læs mere

Venlig hilsen personalet. HØRT PÅ LEGEPLADSEN: Svend: Derhjemme har jeg ingen løbecykel, men herhjemme har jeg mange! Side 2

Venlig hilsen personalet. HØRT PÅ LEGEPLADSEN: Svend: Derhjemme har jeg ingen løbecykel, men herhjemme har jeg mange! Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 BESKRIVELSE AF VOGNMANDSPARKENS BØRNEHAVE... 4 PERSONALET... 4 VORES MÅL MED ARBEJDET... 5 PÆDAGOGISKE PRINCIPPER... 5 BESKRIVELSE AF BØRNEGRUPPEN...

Læs mere

Januar 2009. Rundhøjskolens skoleblad, 1. årgang, 1. nr.

Januar 2009. Rundhøjskolens skoleblad, 1. årgang, 1. nr. Januar 2009 Rundhøjskolens skoleblad, 1. årgang, 1. nr. Kære læsere. Velkommen til Rundhøjskolens skoleblad Rundologien, som fremover vil udkomme to gange årligt i januar og juni måned. Rundologien er

Læs mere

BØRNSHVERDAG. ipads - kan det blive for meget? Hesteassisteret. ledelsescoaching! side 10. side 20. daginstitutionernes lands-organisation

BØRNSHVERDAG. ipads - kan det blive for meget? Hesteassisteret. ledelsescoaching! side 10. side 20. daginstitutionernes lands-organisation til daginstitutioner, bestyrelser og forældre BØRNSHVERDAG nr. 4 juni 2015 ipads - kan det blive for meget? side 10 Dagins Lands- Hesteassisteret ledelsescoaching! side 20 daginstitutionernes lands-organisation

Læs mere

LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET REGNSKOVEN

LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET REGNSKOVEN LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET REGNSKOVEN 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Børnehuset Regnskoven side 3 Samarbejde forældre/personale side 5 Regnskovens værdigrundlag side 6 Inklusion og integration side

Læs mere

Et positivt læringsmiljø, hvor der skabes de bedste læringsbetingelser for både børn og voksne. I et miljø der bygger på aktiv læring og dannelse.

Et positivt læringsmiljø, hvor der skabes de bedste læringsbetingelser for både børn og voksne. I et miljø der bygger på aktiv læring og dannelse. Gode fysiske rammer hvor der er mulighed for leg, fordybelse, eksperimenter og motoriske udfoldelser. Ansvarlige og synlige voksne som er gode rollemodeller. Der udviser respekt for det enkelte barns forskelligheder.

Læs mere

Virksomhedsplan for. Ringsted Private. Skovbørnehave

Virksomhedsplan for. Ringsted Private. Skovbørnehave Virksomhedsplan for Ringsted Private Skovbørnehave 2012-2013 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af virksomheden hvem er vi? Side 3 2. Værdigrundlag Side 4 3. Institutionens vision Side 6 4. Indsats for

Læs mere

KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET I ODSHERRED KOMMUNE 2012

KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET I ODSHERRED KOMMUNE 2012 KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET I ODSHERRED KOMMUNE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 2 Forord 3-4 Læsevejledning 4 Formål 4-5 Den kommunale kvalitetsmodel 6 Børnemiljøvurdering 7

Læs mere

Svensk naturpædagogik i Danmark?

Svensk naturpædagogik i Danmark? Svensk naturpædagogik i Danmark? Swedish nature education in Denmark? Thomas Olesen og Andreas Tranum Kristensen 2013 Antal anslag: 62.766 Thomas Olesen HV10040 Afleveringsdato: 12/6 2013 Denne opgave

Læs mere

BØRNELIV HUN GI R BØRNENE EN STEMME NYT! Trekløveren vil bokse til rammerne. Renée Toft Simonsen. Inspiration til: Digitalisering, motorik og sprog

BØRNELIV HUN GI R BØRNENE EN STEMME NYT! Trekløveren vil bokse til rammerne. Renée Toft Simonsen. Inspiration til: Digitalisering, motorik og sprog BØRNELIV Historier fra to år med Tryghed, Leg og Læring Børn Forandrer Verden Sommer 2014 Inspiration til: Digitalisering, motorik og sprog Trekløveren vil bokse til rammerne Indretning af et inkluderende

Læs mere

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Skoleblad - Rosenvængets Skole - Viborg Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Rosenknoppen side 1 Af Jane Hansen I denne uge er

Læs mere

Indholdsfortegnelse :

Indholdsfortegnelse : Indholdsfortegnelse : Velkommen i Skovhuset... 2 Institutionens målsætning og visioner... 4 Forventninger til forældrene... 4 Forældresamarbejde... 5 - Forældremøder... 5 - Åbent hus... 5 - Arbejdsdag...

Læs mere

01 / 2015. Pakhuset bag facaden - et øjebliksbillede

01 / 2015. Pakhuset bag facaden - et øjebliksbillede 01 / 2015 Pakhuset bag facaden - et øjebliksbillede Pakhuset bag facaden Kære Læser Aviserne er fulde af læserbreve, kvalitetsundersøgelser og debatindlæg. På samme måde er vores hverdag i Pakhuset fuld

Læs mere

Læreplaner Sorø Skovbørnehave

Læreplaner Sorø Skovbørnehave Læreplaner Sorø Skovbørnehave 2013-2015 Sorø Skovbørnehave Skolevej 1a 4180 Sorø 30312735 / 30312745 Side 1 Forord... 3 Børnehavens formål og værdigrundlag... 3 Læreplaner... 4 Mål for 2012-2013: Fokus

Læs mere

Læring på Toftevang. Med dette håber vi således at være med til at skabe en fremadrettet debat om læring på Toftevang.

Læring på Toftevang. Med dette håber vi således at være med til at skabe en fremadrettet debat om læring på Toftevang. Læring på Toftevang I denne udgave af Fokus på Toftevang har vi særligt fokus på læring. Fordi læring og tankerne om hvordan der opstår læring, er væsentlige for en folkeskole. Væsentlige for Toftevang.

Læs mere

Et projekt i Galten/Låsby Dagtilbud 2013. Støttet af BUPL s udviklingspulje

Et projekt i Galten/Låsby Dagtilbud 2013. Støttet af BUPL s udviklingspulje Et projekt i Galten/Låsby Dagtilbud 2013 Støttet af BUPL s udviklingspulje Indholdsfortegnelse 1. Resume side 3 2. Mål side 4 3. Teorier og metoder side 4 4. Organisering side 5 5. Tidsplan side 6 6. Økonomi

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for NaturMusen Grønbjerg. Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske læreplaner for NaturMusen Grønbjerg. Pædagogiske Læreplaner 1 Pædagogiske Læreplaner NaturMusen - Grønbjerg 2 Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Læring i NaturMusen... 3 Børn med særlige behov.... 4 Evaluering.... 4 Overordnede mål og principper... 4 Grundlæggende

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO.

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO. Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO. Januar 2010 Undervisningsministeriet har udsendt bekendtgørelse nr. 550 af 18. juni 2009 om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

Hvidovre Kommune har udarbejdet en børnepolitik som kan læses ved at følge nedenstående link.

Hvidovre Kommune har udarbejdet en børnepolitik som kan læses ved at følge nedenstående link. Læreplansramme 2015 Indholdsfortegnelse: 1.0 Hvidovre Kommunes børnepolitik... 3 2.0 Hvidovre Kommunes læringsforståelse 0-6 år... 3 3.0 Børnehuset Willers læringsforståelse... 3 3.1 Børnehuset Willers

Læs mere

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord 1. Forord Vi ønsker at Børnehuset Kærlodden skal være et rart sted at komme og det begynder med modtagelsen af barnet og familien. I vores dagligdag lægger vi vægt på at børnene får omsorg. Det gør vi

Læs mere

Århus Friskole Pædagogisk Rapport 2010 ÅRHUS FRISKOLE. PÆDAGOGISK RAPPORT 2010 + Bestyrelsens beretning. Side 1

Århus Friskole Pædagogisk Rapport 2010 ÅRHUS FRISKOLE. PÆDAGOGISK RAPPORT 2010 + Bestyrelsens beretning. Side 1 ÅRHUS FRISKOLE PÆDAGOGISK RAPPORT 2010 + Bestyrelsens beretning Side 1 Forord Kære forældre og venner af Århus Friskole. Endnu et år er gået og endelig er den klar igen årets store pædagogiske rapport,

Læs mere

NYHEDSBREV. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening

NYHEDSBREV. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening Dansk Pædagogisk Historisk Forening NYHEDSBREV Kære Medlemmer www.paedhist.dk Indhold: 2 Referat af årsmøde og generalforsamling 6 Begrundelse for valg af ERNA-prismodtager 2015 8 Erik Nielsens foredrag:

Læs mere

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år skab RUM TIL DIALOG Skab rum til dialog Indledning: Skab rum til dialog RULL RUm til Leg og Læring Hvad mener vi med dialog? Skab rum til dialog med tydelige aftaler og

Læs mere

Velkommen i Børnehaven Pyramiden

Velkommen i Børnehaven Pyramiden Velkommen i Børnehaven Pyramiden Børnehaven Pyramiden Nøhr Sørensens Vej 5 9210 Aalborg SØ Tlf. 99 82 32 20 Bh-pyramiden@aalborg.dk 1 Åbningstiden er: Mandag til torsdag 6.30-17.15. Fredag fra 6.30-17.00

Læs mere