Emne: Kampen om magten i oplysningstiden:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emne: Kampen om magten i oplysningstiden:"

Transkript

1 Emne: Kampen om magten i oplysningstiden: 1. Skriveøvelse (A): enten som opstart til et nyt emne, opsamling fra forrige time eller afslutning af timen (hvad har du lært i dag?). 3 elever arbejder sammen: én isme pr. elev: Liberalisme, rationalisme, deisme. Skriv alt om på et stykke papir. Skift efter 2 min. til højre og modtage teksten fra din venstre sidemakker, læs og skriv videre i 2 min og skift igen, læs og skriv videre i 2 min. skift igen, indtil du modtager dit eget stykke papir. Læs og drøfte kort indholdet med de andre i gruppen. Evt. opsamling på tavlen. 2. Skriveøvelse (B): Hvad er oplysningstiden? Individuel skriveøvelse, hvor eleverne skriver alt hvad de ved / tror om oplysningstiden på 2 min. Derefter: markedsplads: Alle elever rejser sig op og taler sammen med mindst 3 andre elever (1 ad gangen). Her udveksles der oplysninger om oplysningstiden, og hver elev skriver 1 2 nye pointer ned, som man tager med til næste elev. Evt. Opsamling på tavlen. Øvelserne styrker samarbejde, høj elevaktivering, flow og der anvendes skriftlighed. 3. Skriftlighedsøvelse (C): Skriv teksten om til et nutidig sprog. Række 1: Fra Tolerence til første lov. Række 2: Fra Lad på til gaas sammen Række 3: Fra de hæver til ren Kultus Række 4: Fra I elendige til i Ådsler Række 5: Fra Man har alt sagt til Romerskkatolsk Række 6: Fra Den første der vil til Mennesker af alle Række 7: Fra Denne forfærdelige til Middel herimod Øvelserne træner ordforståelse (studieteknik), skriftlighedsøvelse, samarbejdsøvelse. 1. Arbejd sammen tre i en gruppe. Formulerer i alt 3 spørgsmål til teksten. Et redegørende, et analyserende og et vurderende / diskuterende. Et spørgsmål pr. Post it. (10 min.) 2. Spørgsmålene hænges op på vægen / tavlen. 2 grupper arbejder sammen om at kategorisere spørgsmålene og taler om taksonomierne: Er spørgsmålene placeret det rigtige sted? Hvorfor / hvorfor ikke. Grupperne á 6 elever står således sammen foran de forskellige post its og sorterer og kategoriserer. 3. Præsentation i klassen og feedback fra andre elever / lærere. Diskussion af taksonomier ved enkelte eksempler: Fx Hvordan kan man omformulere et redegørende spørgsmål til er analystisk? 4. Læreren samler spørgsmålene sammen udvælger nogle centrale spørgsmål, der repræsenterer alle tre taksonomier og opgiver dem som lektie til næste historietime.

2

3

4 Eksempler: 1. Redegørende: Hvilke syn har Voltaire på Tolerance? 2. Analyserende: hvordan argumenterer han for kristendommens rolle i spørgsmål om tolerance? 3. Diskuterer Voltairs formål med at fremhæve kristen tolerance? Opgave: 4: 1. Arbejd sammen i en gruppe á Diskuterer de væsentligste aspekter ift. begrebet: Tolerance, disse skrives ned og (5 min.), notater danner udgangspunkt for næste opgave: Tegn tolerance (10 min. ). 3. Tegningerne hænges op i klassen og præsenteres efterfølgende i plenum. Samarbejde, kreativitet, faglig fokus. Opgave 5: 1. Gæt en oplysingsfilosoffilosof: Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau. Andre kategorier kan også bruges, brug evt. øvelsen til at slutte et helt forløb, hvor hver elev for sin egen isme / begreb. Kategorier: Oplysningsfilosoffer: Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Kant Ismer: deisme, rationalisme, liberalisme, konservatisme, humanisme Religion: pietisme, deisme, rationalisme, ateisme, religiøs tolerance Kongen + staten: enevælde, censur, oplyst enevælde, demokrati Borgerlige + politiske rettigheder: menneskerettigheder, liberalisme, tredeling af magten, demokrati Borgerlige revolutioner: franske revolution + amerikansk uafhængighedskrig Videnskaber: naturvidenskabelig revolution, rationalisme Opgave 7: Rollespil: Retssal: Voltaire forsvarer Tolerance begrebet Eleverne deles op i: Borger, kongen (fortaler for enevælde!), adel, de oplyste embedsmænd, præster (pietismer + rationalister), folket (de uoplyste). Rammesætning: Forklar formålet: Eleverne bliver delt op ift. deltager / roller. Eleverne forbereder sig på deres roller ved hjælp af tekster. Der vælges en dommer. Sproget skal være formelt, og talerækken overholdes! Ellers bliver man smidt ud til pøblen.

5 Skriftlighedsøvelse: Skriv en dagbogsnotat: Forestil dig, at du er barn i oplysningstidens København. (elever har set filmen: Kongens fald!) Hvad ser du, hvordan lugter der i gaderne, hvad sker der på markedspladsen, mm.? Øvelse i skriftlighed: Tekst 29 fra bogen: USA i det 20. Århundrede: Hvorfor er der ingen socialisme i USA? Eleverne arbejder i små grupper og redegør for forfatterens argumenter. Argumenterne gennemgås i klassen i fællesskab. Opgave 1: Argumenter for USA's manglende socialisme i USA på baggrund af kildetekst 29. Skriv ca. 1/2 side og benyt forfatterens argumenter. Skriv personligt og overbevisende til en fiktiv person / institution. Du skal være overbevisende i dine formuleringer. Eleverne udveksler argumentationsbrevene og giver konstruktiv kritik på den skriftlige opgave. Hvorfor er der ingen socialisme i USA? Er du socialist eller kapitalist? Er du til liberalisme eller kommunisme? Er du til højre eller venstre? For at kunne svare på disse spørgsmål er vi nødt til at kende os selv. Er du typen der godt vil stå op kl 6.30 hver morgen, og tage på arbejde og slide og slæbe og betale skat til folk, som sover længe til kl og nasser sig til sociale ydelser, og endda gør det til en levevis. Hvis du er indforstået med dette og acceptere dette så vil jeg ønske dig hjerteligt tillykke du er nu klar til at starte din kommunistiske levevis. Men det er ikke den amerikanske vej! USA er et af de lande der fungerer med en minimal velfærdsstat, dvs. Du bemærker den ikke i den grad at din pung kan mærke det. Den socialistiske livsstil er ikke en mulighed for USA, fordi det amerikanske folk ikke er klassebevidste, hvorimod de socialistiske er arbejdsmænd der føler sig livsvarigt bundet af deres status, og giver disse normer og værdier videre til næste generation. Det er også derfor man ser den største succes af socialisme i Europa, hvor klassedelingerne er tydeligere. Derudover oplevede man i Europa industrialiseringen før den endelige stemmeret og politiske demokrati, derfor ville arbejderen helt naturligt stemme ud fra deres økonomiske interesser og samtidig vælge et parti der varetog han/hendes interesser. I modsætning til dette var USA, fordi der oplevede man det politiske demokrati før den industrielle revolution. Socialisme var heller ikke specielt populær hos den indvandrende befolkning. Man havde selvfølgelig tyske indvandrer, som kunne karisteriseres som fuldendte socialister, men for mit synspunkt gjorde de mere skade end gav for socialismen. De tyske

6 indvandrer i USA satte nemlig et fremmed mærke på hele bevægelsen, og gjorde det mindre amerikansk at være en del at en socialistisk bevægelse, ihvertfald mere end det var før. Kære Europa, Vi som amerikanere har længe flygtet fra en dominerende magthavende, og ønsker nu ikke en dominerende stat, til skal bestemme over os. Vi har bygget vores land på dette grundlag, og vi mener derfor at det ville være absurd at tage jeres socialisme til os, da det netop var det vi flygtede fra da vi gjorde os uafhængige. Socialismen er jeres, og er ikke en del af vores identitet som land, derfor anser vi tilhængere af denne overbevisning i vores land, som fremmede og som modstandere af vores ideologi, på trods af at alle som udgangspunkt er velkomne her. Vi har længe klaret os som det er nu, og vi er den dag i dag det mest magtfulde land, med den største indflydelse på resten af verdenen. Vi vil ikke gå på kompromis med vores amerikanisme, da den er en del af vores historie, og vores nationale identitet. Vi er stolte af at være selvstændige og uafhængige. Vi har i vores land en vækst, der kommer alle til gode, og det er ikke kun de rige der bliver rigere. Vi mener derfor ikke det er en mulighed at indføre socialismen. Vi er stolte af vores amerikanisme, og det vil ingen nogensinde kunne tage fra os. Hvorfor har vi ikke socialisme i USA? Svaret er da fuldstændigt oplagt efter min mening. Vi er langt fra kommunister og socialister. Vi lever i et frit land, hvor vi selv kan bestemme og være herre over os selv. Intet skal holde os tilbage og specielt ikke staten. Vi er imod, at staten skal gå ind og bestemme og regulere, for her i de Forenede Stater tror vi på, at enhver er sin egen lykkes smed. Vi er aldeles ikke enige i, at dem der har de bredeste skuldre, skal bære det tungeste læs. Selvfølgelig er det menneskeligt at tage hånd om dem, der er i nød, og vi i den private sektor går da også stærkt ind for charity, men så heller ikke længere end det. USA er jo i bund og grund et indvandrerland, vi amerikanere er vandret til i jagten på lykken altså the pursuit of happiness. Vores europæiske forfædre drog fra et meget opdelt klassesamfund i nød og elendighed, og sult og fattigdom for at søge friheden og ligheden i et nyt land, de selv havde stablet på benene. Vi amerikaners klassebevidsthed står meget svagt. Vi vil ikke tilbage til et klasseopdelt samfund med bønder og arbejdere liggende i den nederste del af hierarkiet. Der var jo en

7 grund til, at vores forfædre emigrerede hertil for netop at opnå en frihed og lighed som aldrig set før. Og at se al deres hårde arbejde om at kæmpe sig til toppen gå til spilde, ville jo være en skam for hele vores nation. Men vores samfunds fundament står stærkt, og hverken socialisme eller kommunisme for den sags skyld, skal komme her og rive vores land i stykker. Vi har aldrig haft brug for socialisme i vores land. For hvad kunne denne ideologi tilføje, som vi ikke allerede havde i forvejen? - Vi har allerede vores amerikanisme med kvaliteter såsom muligheder, frihed og demokrati! - Vi havde allerede politisk demokrati før den industrielle revolution kom til! - Vi havde allerede stemmeret før socialisme overhovedet kom på tale! Socialisme ville ikke andet end at lave vores amerikanske samfund om til et opdelt samfund med fokus på klasser og en fornægtelse af den økonomiske realitet og vækst.

Ideer til undervisningen

Ideer til undervisningen 1 Ideer til undervisningen Kapitel 1: Demokrati som styreform og ideologi 1. Hvad betyder ordet demokrati? Og hvor stammer det fra? 2. Hvad kendetegner en demokratisk stat? Hvordan er magten fordelt? 3.

Læs mere

ytrings- Et undervisningsmateriale for 7. 10. klasse

ytrings- Et undervisningsmateriale for 7. 10. klasse AMNESTY UNDERVISNING ytrings- FRIHED Et undervisningsmateriale for 7. 10. klasse Revideret efter de forenklede Fælles Mål 1 Udarbejdet af: Amnesty International og ekstern pædagogisk konsulent, Anne Marie

Læs mere

Det er din uddannelse.

Det er din uddannelse. Det er din uddannelse. Bog til gymnasieelever og HF kursister Kirsten Vinstrup Jakobsen Erik Prinds. 1 Indholdsfortegnelse Undervisningen er kedelig... 3 1 Det er din egen uddannelse... 3 2 Hvad skal gymnasiet

Læs mere

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED Socialistisk Folkepartis Ungdom laver forandring i hverdagen. Vi gør det ikke i blinde, og vi gør det ikke for at bevare - vi gør det for at udvikle samfundet

Læs mere

Dannelsen hos Europas borgere. Fyraftensmøde, Vartov november 2012, Ånd og fælleskab i Europa.

Dannelsen hos Europas borgere. Fyraftensmøde, Vartov november 2012, Ånd og fælleskab i Europa. Dannelsen hos Europas borgere. Fyraftensmøde, Vartov november 2012, Ånd og fælleskab i Europa. Alle kan være enige om nødvendigheden af at samarbejde i Europa, også at samarbejdet helst skal være udfoldelsen

Læs mere

Læring i fællesskaber Cooperative Learning i fremmedsprogsundervisningen

Læring i fællesskaber Cooperative Learning i fremmedsprogsundervisningen Læring i fællesskaber Cooperative Learning i fremmedsprogsundervisningen Der er, efter at have haft en del forskellige klasser til tysk, særlig en klasse jeg husker specielt godt. Det er ubetinget den

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Projekt Samfundsfag Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost Dette er en pdf-fil med Projekt Samfundsfag. Filen er stillet

Læs mere

Folkets Samling Oplæg om fællesskab i bydelen, alternative jobs og lokal valuta Af Tommy FalkeØje, København 2013.

Folkets Samling Oplæg om fællesskab i bydelen, alternative jobs og lokal valuta Af Tommy FalkeØje, København 2013. Folkets Samling Oplæg om fællesskab i bydelen, alternative jobs og lokal valuta Af Tommy FalkeØje, København 2013. DEL 3: Ismernes tid er forbi Hvad skal vi kalde den livsstil, som Folket Samling inviterer

Læs mere

Demokratiske og politiske ideologier O M

Demokratiske og politiske ideologier O M Demokratiske og politiske ideologier T D A O M K E R I Indhold Holdnings- og argumentationsøvelse om samfundets indretning. Materialet udgør en række udsagn om, hvordan samfundet bedst indrettes, som eleverne

Læs mere

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie 1 What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie Nøgleord: Identitet, LGBT, ligebehandling, normer Indhold Øvelsen handler om identitet, normer og multidiskrimination. Den tager udgangspunkt

Læs mere

øvelseskatalog drop diskrimination

øvelseskatalog drop diskrimination øvelseskatalog drop diskrimination kolofon Øvelseskatalog Tilrettelæggelse: Lumi Zuleta og Jette Laage-Petersen, Institut for Menneskerettigheder Redaktion: Mandana Zarrehparvar (ansv.) Grafisk design:

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn. Ikke undervisning. Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog. Tiden 1815-1918

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn. Ikke undervisning. Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog. Tiden 1815-1918 Indblik og udsyn Tiden 1815-1918 Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 8. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2012 System: Indblik og udsyn Til systemet hører desuden

Læs mere

øvelseskatalog drop diskrimination

øvelseskatalog drop diskrimination øvelseskatalog drop diskrimination kolofon Tilrettelæggelse: Lumi Zuleta og Jette Laage-Petersen, Institut for Menneskerettigheder Redaktion: Mandana Zarrehparvar (ansv.) Grafisk design: hans VISUELLE

Læs mere

Velkommen til modul 2

Velkommen til modul 2 Velkommen til modul 2 Velkommen til Avnø naturcenter, til en weekend hvor jeres projekt skal begynde at tage form. Formålet med lørdagen er at prøve, hvordan man kan arbejde med kreativitet og udvikle

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Lærervejledningen Overordnet forløbsbeskrivelse... 8 Lignelserne... 15. Gennemførelse af undervisningen... 33

Lærervejledningen Overordnet forløbsbeskrivelse... 8 Lignelserne... 15. Gennemførelse af undervisningen... 33 E s b e r n S k o v g a a r d Myldrebilleder og tankemylder / ^^ & j Indhold Forord........................................................... 4 Materialets mål og Fælles Mål.......................................

Læs mere

Hvor finder vi demokratiforståelsen?

Hvor finder vi demokratiforståelsen? Hvor finder vi demokratiforståelsen? 2. Semesteropgave 2006 Samfundsfag Frederiksberg seminarium Morten Nydal 230921, Line Karlsson 230913, Stine N. Petersen 230445 INDLEDNING 2 PROBLEMFORMULERING 3 METODE

Læs mere

Det er MIT bibliotek!

Det er MIT bibliotek! Det er MIT bibliotek! Denne guide er skrevet til dig, som skal køre rollespillet Det er MIT bibliotek! Det er et rollespil, som giver unge i udskolingsklasserne en bedre forståelse for, hvorfor biblioteket

Læs mere

Noter til dias 1. Her er lidt praktiske informationer LÆS OP LÆS OP FRA DIAS. Fortæl lidt om baggrunden for mødet

Noter til dias 1. Her er lidt praktiske informationer LÆS OP LÆS OP FRA DIAS. Fortæl lidt om baggrunden for mødet Noter til dias 1 Konflikthåndtering i detailhandelen Fortæl lidt om baggrunden for mødet Du kan for eksempel tage udgangspunkt i: Hvorfor butikken har valgt at holde dette møde om konflikthåndtering? Overvej

Læs mere

TES AAMIR, 11 ÅR, SORTE OG HVIDE. RESPEKT ER, AT MAN BEHANDLER ALLE ENS. FAR I FÆNGSEL MADS VEN SLADREDE TIL HELE KLASSEN.

TES AAMIR, 11 ÅR, SORTE OG HVIDE. RESPEKT ER, AT MAN BEHANDLER ALLE ENS. FAR I FÆNGSEL MADS VEN SLADREDE TIL HELE KLASSEN. T K E P S E R FAR I FÆNGSEL MADS VEN SLADREDE TIL HELE KLASSEN. BILJANA ER ROMA: DE SYNES, JEG ER BESKIDT ALLE HAR RESPEKT FOR RØDE KORS. MEN HVORFOR EGENTLIG? AAMIR, 11 ÅR, TES DANSK-PAKISTANER: RESPEKT

Læs mere

Indholdsfortegnelse Abstract ABSTRACT... 2 1. INDLEDNING... 6 2. REDEGØRELSE... 15 3. ANALYSE... 25

Indholdsfortegnelse Abstract ABSTRACT... 2 1. INDLEDNING... 6 2. REDEGØRELSE... 15 3. ANALYSE... 25 Abstract The study investigates the possibility of a united declaration of human rights by the United Nations and the world religions. The organisation Human Rights by the World Religions has written a

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i 7.-9. klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der

Læs mere

Kære lærer og underviser

Kære lærer og underviser nnn Kære lærer og underviser 2004 Tusind tak for din tilmelding til Hele Verden i Skole. Vi glæder os til uge 14 og 17, hvor I og mange andre klasser i Danmark, Grønland, Færøerne og i resten af verden

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 9, s. 99-109.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 9, s. 99-109. Side 1 af 9 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 9, s. 99-109. At vide Hvordan får man mest mulig brugbar viden? Når man læser tekster, finder materiale og opsøger

Læs mere

2 Enevælden i Modvind

2 Enevælden i Modvind Modul 1 Grundbog til historie, s. 133-138 1. Spørgeskema om gruppearbejde 2. Læreroplæg på klassen Power point 3. Parøvelse 4. Walk and talk 5. De vigtigste pointer i dag 2 Enevælden i Modvind I juli 1830

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Alt koster penge, kun luft, ikke? Gratis. Resten koster penge.

Alt koster penge, kun luft, ikke? Gratis. Resten koster penge. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Kapitel 1 Velkommen til Danmark Jeg lagde mærke til, at når man gik på vejen, og så kom der en cyklende, så plejer de at gøre sådan. Og så troede jeg at de hilst på mig. Indtil

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere