BOXEREN 1. Medlemsblad for Boxer-klubben Februar Årets TOP resultater Eposs alene hjemme Endnu mere sundhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOXEREN 1. Medlemsblad for Boxer-klubben Februar 2008. Årets TOP resultater Eposs alene hjemme Endnu mere sundhed"

Transkript

1 BOXEREN 1 Medlemsblad for Boxer-klubben Februar 2008 Årets TOP resultater Eposs alene hjemme Endnu mere sundhed BOXEREN 1

2 Boxer-klubben indbyder til Seminar om Det nye AK skema Søndag den 9. marts 2008 Lillebæltshallen, Middelfart Det spændende program ser således ud: Velkomst v/boxer-klubbens Avlsråd + Morgenmad Præsentation v/henning Egeblad Introduktion af det nye avlskåringsskema herunder kort gennemgang af nogle af punkterne i skemaet v/ Henning Egeblad Avlskåringsskemaet i forhold til Boxerens Standard Udvalgte punkter bliver gennemgået i detaljer v/ Margot Egeblad Hvad er det dommeren bedømmer? v/margot Egeblad Evaluering på ovennævnte Debat Tilmelding senest den 17. februar 2008 til 2 BOXEREN Prisen er 125 kr. inkl. morgenmad Frokost kan bestilles i cafeteriet

3 BOXEREN Udgivet af BOXER-KLUBBEN - Specialklub under DKK 1. februar årgang/nr. 1 Oplag: ca. 850 BOXEREN udkommer den 1. i lige måneder. Stof skal være redaktionen i hænde senest den 1. i måneden før bladets udgivelse. Ønskes indsendt materiale retur, skal frankeret svarkuvert vedlægges. Redaktionen påtager sig intet ansvar for materiale, der indsendes uopfordret. Signerede artikler udtrykker forfatterens synspunkter og ikke nødvendigvis Boxerklubbens. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg, samt at redigere eller afvise tekst og annoncer. Eftertryk, også i uddrag, må kun finde sted med tydelig kildeangivelse. Redaktion Jan Anderschou, Vester Moselundvej 15, 7441 Bording Tlf.: Ansv. redaktør: Boxer-klubbens formand Annoncer Medlemmer 1/1 side 4-farve kr. 500,00 ellers pr. spalte mm (min. 20 mm) kr. 1,25 Ikke medlemmer / kommercielle 1/1 side 4-farve kr ,00 ellers pr. spalte mm (min. 20 mm) kr. 2,50 Alle priser er inkl. moms. Med mindre andet er skriftligt aftalt, skal annoncer være betalt ved deadline, forud for optagelse. Færdige annoncer skal leveres som PDF fil. En særlig meddelelse Boxer-klubben er kommet i den særlige situation, at der ikke er opstillet kandidater nok til bestyrelsen. Der bliver to ledige pladser ved den ordinære generalforsamling i år, men der er kun opstillet en kandidat. Denne situation er ikke tilstrækkelig afklaret i klubbens love. Ved tidligere situationer, f.eks. ved ekstraordinære generalforsamlinger, har man udpeget kandidater blandt de fremmødte. Dette kan være en løsning, men er ikke nødvendigvis den bedste løsning. Bestyrelsen søger derfor problemet løst ved, at interesserede medlemmer kan henvende sig til bestyrelsen, så vi i samråd kan få opstillet det tilstrækkelige antal kandidater. Uagtet der kun skal findes en kandidat mere, for at løse det umiddelbare behov, så bør det tages i betragtning, at Elise Lopdrup og Jan Anderschou fratræder i Der sker således en næsten total udskiftning af bestyrelsen indenfor godt et år. For at dette kan gennemføres smertefrit, d.v.s. de nye bestyrelsesmedlemmer får tid til, at opnå en tilstrækkelig indsigt, overblik og en passende erfaring, så bør vi allerede nu bringe de personer i stilling, som skal overtage ledelsen af klubben. På denne baggrund skal bestyrelsen hermed opfordre alle interesserede medlemmer til, at kontakte bestyrelsen hurtigst muligt, så vi i fællesskab kan sikre klubbens fremtid. Bestyrelsen Forsiden:Arnakkekilden s Eposs d'enzo Ferrari Foto: Inge Dahl Besøg Boxer-klubbens hjemmeside BOXEREN 3

4 Nyt fra bestyrelsen Den ordinære generalforsamling Bestyrelsen har fastsat tid og sted for den ordinære generalforsamling. Den bliver, som tidligere nævnt, afholdt den 18. maj klokken på Gelsted Kro, Søndergade 1, 5591 Gelsted. Fællesmøde 2008 Fællesmødet afholdes den 10. februar på Gelsted Kro, Søndergade 1, 5591 Gelsted. Mødet finder sted fra klokken til klokken og er for alle BK medlemmer, og gerne med alle grupper repræsenteret. Fællesmødet erstatter regionsmøderne, hvor der sidste år var vigende tilslutning. Fællesmødet er en mulighed for at få den direkte dialog med den samlede bestyrelse og alle udvalgene. Der er bindende tilmelding til arrangementet til BK s sekretær senest den 5. februar Boxer-klubbens avlsdatabase Avlsdatabasen vil i det kommende år blive genstand for større opmærksomhed, idet den vil blive gennemgået og tilrettet. Bestyrelsen lægger således op til en gennemgribende revidering af Avlsdatabasen på hjemmesiden. Der skal laves en del ændringer, som følge af de nye AK skemaer. Samtidig vil vi ændre adgangen, således at der bliver bred adgang til at hente informationer fra databasen, men mere begrænset adgang til, at oplægge nye informationer eller ændre eksisterende informationer. Dette med henblik på at sikre, at informationerne i databasen er så troværdige og sammenlignelige som muligt. Ændrede udgifter i forbindelse registrering af udstillingsresultater I den forbindelse konstaterer Udstillingsudvalget, at DKK allerede i 2007 har forhøjet prisen for registrering af resultater med kr. 10,- pr. udstillet hund. I forbindelse med udstilling i både Ålborg og Viborg har bestyrelsen besluttet, at den økonomiske bet ved resultatregistrering afholdes af BK. Der vil også ske ændringer på brugshundeområdet, men vi kender ikke for nuværende de endelige konsekvenser af den nye finanspolitik hos Dansk Kennel Klub. Opmagasinering af Boxer-klubbens effekter BK har efterhånden en del ting og sager både fra BK shoppen og fra BK s arkiver v/sekretæren. Det besluttes at leje et lokale til opmagasinering af effekterne. BK s bestyrelse tager på et senere tidspunkt endelig stilling til indholdet, set i et fremtidsperspektiv. Aktiviteter februar Fællesmøde 9. marts Margot og Henning Egeblad vil præsentere det nye Avlskåringsskema. Vi ser på Boxerens standard og hvad opdrætterne kan bruge avlskåringerne til? marts C-Camp 18. maj Generalforsamling 17. august Årsvinderudstilling DM og SPOR DM september Med fed skrift er markeret de datoer, der samtidig er spærredatoer. På disse dage kan der ikke arrangeres andre aktiviteter i Boxer-klubben. 4 BOXEREN

5 15-år pr. 1. januar 2008 Karen Jensen, 7323 Give 25-år pr. 1. januar 2008 Hans Jørn Andersen, 8900 Randers Karlo Jensen, 3700 Rønne Ole Johansen, 4440 Mørkøv Hanne Koreny, 8270 Højbjerg Leon Koreny, 8270 Højbjerg Birgitte Lorenzen, 4540 Fårevejle Lisbeth Nerst, 2605 Brøndby Finn Kjær Rasmussen, 5260 Odense S Sonja Svendsen, 7500 Holstebro Nye medlemmer i klubben Kaj Pedersen, 7860 Spøttrup Laila Jepsen, 7860 Spøttrup Lene Andersen, 9200 Aalborg SV Naja Frihed, 4230 Skælskør Janne Kofoed-Sørensen, 4000 Roskilde Henrik Dybdal, 4000 Roskilde Michael Jensen, 3600 Frederikssund Karina Leed, 8700 Horsens Lasse Nielsen, 8700 Horsens Anne Lise Flege, 4000 Roskilde Anne Christensen, 4400 Kalundborg Karina Lykke Madsen, 7700 Thisted Nanna Nielsen, 7190 Billund Kim Langballe, 8740 Brædstrup Dorte Glisborg, 8660 Skanderborg Michael Nansen Petersen, 6430 Nordborg Lea Tantholt Sørensen, 8670 Låsby Bjørn Christiansen, 9480 Løkken Jens Mariager, 9990 Skagen Sussi Larsen, 9990 Skagen Louise Amundsen, 9800 Hjørring Johnny Langhorn, 4900 Nakskov Søren Blixt, 2690 Karlslunde Allan Lebek, 9000 Aalborg Anne-Grethe Sørensen, 9870 Sindal Steen Jensen, 8300 Odder Thyge Thygesen, 7160 Tørring Årsnåle Nedennævnte har opnået Boxer-klubbens Årsnål for uafbrudt medlemsskab: 15-år pr. 1. december 2007 Anette Nyrop, 2400 København NV Jubilæum Nedennævnte har opnået jubilæum i Boxer-klubben for uafbrudt medlemsskab: 30 år pr. 1. januar 2007 Alice Göhns, 5270 Odense N Jørgen Göhns, 5270 Odense N Hanne Holm, 5690 Tommerup Axel Holm, 5690 Tommerup Alex Isdal, 4200 Slagelse Kirsten Olsen, 4700 Næstved Kaj G. Pedersen, 2650 Hvidovre Vibeke Brix, 3220 Tisvildeleje 30 år pr. 1. februar 2007 Susanne Klindt Christensen, 4340 Tølløse Flemming Christensen, 4340 Tølløse 30 år pr. 1. januar 2008 Gudrun Andersen, 8450 Hammel Margot Egeblad, 2660 Brøndby Strand Henning Egeblad, 2660 Brøndby Strand Stevan Jakobsen, 7800 Skive Kirsten Jensen, 4840 Nørre Alslev Birger Jensen, 2650 Hvidovre Karen Johnsen, 7500 Holstebro Gert Popp, 7500 Holstebro Karin Nielsen, 5560 Aarup Kurt Egon Nielsen, 5560 Aarup Knud Rasmussen, 5762 Vester-Skerninge 35 år pr. 1. januar 2008 Mona Donabet, 6200 Aabenraa Jørn Munk, 6200 Aabenraa Käthe Jensen, 5220 Odense SØ Jørgen Sørensen, 5220 Odense SØ Helge Meyer, 4581 Rørvig 10-år pr. 1. januar 2008 Erik Hansen, 6100 Haderslev Britta Veje, 6100 Haderslev Lene Iversen, 2760 Måløv BOXEREN 5

6 Eposs Eventyr af Inge Dahl Foto: Rikke Astrup, Kjeld Skjøth og Inge Dahl Alene hjemme En sjov film eller den skinbarlige sandhed for mange boxere? Jubi endelig blev det uge 17 og jeg var gammel nok til at flytte hjemmefra, så jeg kunne slippe for de hysteriske tøser til søstre jeg har! Brormand gad jeg ikke længere lægge pote med, da han var blevet lige så stærk som jeg! Tænk - jeg er på vej ind i en helt ny tilværelse med fri kødben, egne legesager og ikke mindst egen liggeplads, hvilket herligt liv jeg går ind til Nå, men der er jo altid en bagside af medaljen ikk! Min bagside af medaljen er altså, at det ikk er særlig sjovt at skulle være alene hjemme øv hvor er det kedeligt! Hvorfor kan jeg ikke bare blive passet ved mor og mormor? De er jo søde nok og søster Emmy Lou kan jeg stadigvæk klare, hvis jeg lige strammer mig an og skruer bissen på! Øv - hvor har Emmy Lou det altså nemt! Hun er ikke alene hjemme i særlig mange timer ad gangen og får lov til at putte ved mor, når de er alene hjemme. Der er måske alligevel en fordel ved at blive hjemme hos mor! Heldigvis fik jeg lige en tår mælk hos moar sammen med Emmy-pigen, da jeg kom hjem på 1. weekend besøg, det var jeg heldigvis ikke blevet for stor til! Hvordan kommer jeg om på den anden side? Dette afsnit af Eposs eventyr handler om det at skulle være alene hjemme. I en del af hundens liv skal den være alene hjemme og måske også tidsmæssigt svarende til vores arbejdsdag. Andre er heldige og skal ikke være alene hjemme! Så lad os hjælpe de boxere, som er i samme situation, som Possi, der skal være alene hjemme mens vi er på arbejde. Hunden er et socialt dyr og derfor ligger det ikke i dens natur at være alene især ikke, når vi lukker døren til huset eller hundegården, og går vores vej. Det at være alene hjemme skal læres ligesom alt andet. Noget som nogle ejere måske tager for givet. De får oftest en ubehagelig overraskelse, når hvalpen bliver større og energien ligeså. Så starter løjerne lige fra spiste sko døre - karme lænestol sofa ja endog måske et spisebord! Kun hundens fantasi sætter grænsen og engang imellem er den meget kreativ, hvad dette punkt angår. Lad os også aflive myten om, at hvis hunden får en kammerat, så er den ikke længere ked af at være alene hjemme. Fakta er, at man oftest ender med 2 hunde, som ikke kan lide at være alene hjemme. Alene af den grund at den lille nye hvalp tager ved lærer af den ældre hund. En tår hos mor selvom jeg lige er flyttet hjemmefra En hund, som har lært at være alene hjemme, er en glæde for både hund og ejer. Hunden er glad og udhvilet, når vi kommer hjem fra arbejde. Ejeren kommer hjem til en hund, og har ingen ærgrelser med ødelæggelser i hjemmet eller større rengøring efter hundens urin og afføring pga. skræk over at være efterladt alene. 6 BOXEREN

7 Det allerværste, som kan ske er vel klager fra naboerne pga. hundens gøen, mens man er væk! Hvad skal man nu gøre? Flytte ud på landet eller skal man aflive hunden? Svaret er: Træning hunden skal lære at være alene hjemme. Start træningen, så snart at hvalpen er faldet til i de nye omgivelser, tidspunktet er individuelt fra hvalp til hvalp. Uanset om hvalpen skal være alene i huset/lejligheden eller i en hundegård, så forudsætter det at stedet er kendt og trygt. Huset / lejligheden / hundegården vil i det beskrevne være benævnt som stedet. Fremgangsmåden for indlæring af alene hjemme er ens uanset om det er i hus eller hundegård. Indlæring af alene hjemme kan ikke ske, hvis hvalpen ikke er tryg ved stedet. Hvis det for hvalpen blot er et opbevaringssted, når den skal være alene, så har du ikke en win-win situation. Foretag jer derfor noget sjovt sammen, så hvalpen lærer at stedet er rart. Hvalpen skal også kunne være rolig uden at du har kontakt med hvalpen, men I blot er der sammen. Lav rolig-øvelsen se sidste afsnit af Eposs eventyr og forskellige samarbejdsøvelser med hvalpen for at gøre stedet trygt. Når hvalpen føler sig tryg ved stedet kan du gå videre i træningen. Men inden selve alene hjemme træningen kan påbegyndes, skal hvalpen være mentalt aktiveret og stimuleret, så der er ro til indlæring. Hvad er mental aktivering og stimulering? Er det leg med børnene inden vi skal køre om morgenen? En lang gåtur så hvalpen er fysisk træt? Boldkast eller lydighedstræning? Nej, ingen af delene er aktivering af en hund, så den er velstimuleret og klar til at være alene hjemme. Ved mental aktivering og stimulering forstås beskæftigelse, hvor hvalpen bruger sin hjerne og næse, som både gør hvalpen mentalt og fysisk træt. Mental aktivering og stimulering er: Samarbejdsøvelser mellem hvalp og ejere eller BOXEREN 7

8 børnene. Søgeøvelser hvor hunden finder dens mad eller legetøj. Samt problemløsningsopgaver hvor hunden selv finder ud af at løse problemet. Brug ca. ½ time på samarbejdsøvelser, søgeøvelser og problemløsning. Husk, at det kun er samarbejdsøvelserne, som kræver din tilstedeværelse resten skal hvalpen selv klare! Når hvalpen kan udføre kontaktøvelsen eller løse problemopgaven, så er det ikke længere aktivering af hundens hjerne, så er det bare tidsfordriv, så må du finde på noget nyt. Forslag til samarbejdsøvelser mellem hvalp og ejer kunne være: Stå sit dæk, øjenkontaktøvelse, give pote, slikke sig på snuden, zig-zag mellem vores ben. Klikkeren er et fænomenalt indlæringsredskab til samarbejdsøvelserne, hvis du bruger klikkeren i din træning, men øvelserne kan sagtens udføres uden. Forslag til søgeøvelser kunne være: Søg efter hvalpens foder spredt udenfor på græsplænen eller indenfor på gulvet. Søg efter hvalpens legesager gemt indenfor eller udenfor. Vigtigt - hvalpen skal arbejde selvstændigt med at finde sine legesager eller at søge foder, du skal ikke udpege foderstykkerne for hvalpen! Forslag til problemløsning kunne være: foder gemt i håndklæde, foder gemt under kop, foder pakket i paprøret fra en køkken- eller toilet-rulle. Vigtigt hvalpen skal arbejde selvstændigt med at løse problemet ellers er det ikke aktivering af hvalpen! Hvalpens / hundens unoder sker oftest inden for den første ½ - 1 time efter den er ladt alene. Målet for alene hjemme træningen, er at hvalpen har lært at være alene i 1 ½ time, så vil længere tid oftest ikke være et problem. Hvalpen er, som før beskrevet, nu tryg ved stedet og kan finde ro. Sørg for at hvalpen har sit tæppe eller kurv, som den sover i. Giv evt. hvalpen en gammel T-shirt, som du har sovet i et par nætter, som har en duft af dig, som også giver hvalpen tryghed. Den svære del af alene hjemme træningen er, hvor du går fra hvalpen! Hav nogle gode godbidder og smid dem i hvalpens kurv eller tæppe. Samtidig med at hvalpen går hen imod tæppet / kurven, så går du ud af døren. Kom straks ind igen, så hvalpen oplever at du hurtigt kom tilbage. Gentag øvelsen og udvid med et par sekunder inden du kommer ind ad døren igen. Husk, at hvalpen ikke skal kunne se dig ellers er den ikke ladt alene! Du står måske blot på den anden side af døren. Når du kommer ind ad døren, så hils på hvalpen verbalt / ved strygning ligesom ved roligøvelsen eller giv den et par godbidder. Forsøg dig frem, og se hvad der passer bedst til din hvalp. Din hilsen skal ikke være overstrømmende, det vil blot bekræfte hvalpen i at det ikke er sjovt at være alene! Øg gradvist tiden fra sekunders fravær til 1 minut, 2, 3, 5, 10, 15 og 20 minutter. Hvis hvalpen begynder at pibe inden du kommer ind, eller viser utryghed når du kommer ind, så går du for hurtigt frem i træningen. Gå et trin tilbage og sørg for at hvalpen føler sig tryg inden du går videre i alene hjemme træningen. Næste skridt i træningen er, at du skal lære hvalpen at være upåvirket af alle de typiske stimuli, som mange hunde forbinder med at skulle være alene hjemme. Stimuli, som udløser hvalpens utryghed for at blive efterladt er ofte: nøgler, bestemt overtøj, tasker og det at vi stresser rundt lige inden vi går. Tag nøglerne og rasl og læg dem igen. Ros hvalpen og giv godbid. Gentag raslen med nøglen indtil hvalpen ikke længere viser utryghed ved at du rasler med nøglerne. Det samme gør sig gældende med overtøj, sko, tasker, radio mv. så ingen af disse stimuli udløser utryghed hos hvalpen. Søg efter foder i tæppe Næste skridt er, at du tager de forskellige stimuli med i alene hjemme træningen. Det vil sige, at du forlader hvalpen, som før beskrevet, men at du f.eks. tager overtøj og nøgler med inden du smider godbidder til hvalpen i kurven eller tæppet. Variér de forskellige stimuli, som du finder behov for. Igen er det vigtigt, at du ser på hvordan din 8 BOXEREN

9 hvalp reagerer og indretter træningen derefter. Gå ikke hurtigere frem end at der hele tiden er succes det vil sige at hvalpen ikke piber eller udviser utryghed. Øg gradvist tiden fra 1 minut fravær til 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 og 60 minutter og slutteligt til 1 ½ time. Øg dernæst med minutter ad gangen efter dit behov. Når hvalpen skal være alene i længere tid f.eks. 30 minutter, så giv gerne hvalpen noget ekstra beskæftigelse i form af f.eks. marvben / kødben / paprulle med godbidder. Tænk på, at du efterlader hvalpen, så det må ikke være noget den kan sluge og få galt i halsen! Det er vigtigt at huske på, at hvalpen ikke kan holde sig i mange timer ad gangen. Derfor er det naturligt at hvalpen foruretter sin nødtørft, indtil den er blevet ældre og har lært at holde sig i længere tid. Forlang ikke at det går godt i f.eks. 8 timer uden at hvalpen har tygget i en ting pga. tandskifte. Friske grene eller et godt råt kødben til hvalpen, er et godt alternativ, som den kan tygge i frem for møblementet, når hvalpetænderne klør. Indfør rutiner i hverdagen med forskellig aktivering og stimulering af hvalpen, når indlæringen er sket, så den er mentalt træt inden den forlades. Mange unoder skyldes ofte kedsomhed fordi hvalpen er understimuleret og selv finder på noget sjovt at foretage sig! Det er hårdt at træne alene hjemme - snork Hundesitter / hundelufter en mulighed for at få passet din hund på, mens du er på arbejde. Søg på nettet og vær kritisk. Undersøg hvordan hundesitteren aktiverer hunden og ikke mindst - hvordan din hundeforsikringen dækker, når andre passer hunden? Hundesitning er relativt nyt, det er ved at slå igennem i mange større byer i landet. I USA har det gennem flere år været ganske almindeligt for mange hunde. I næste nummer af bladet fortsætter vi med aktivering og stimulering af boxeren Go træning indtil da. Det er vigtigt at huske på, at hvalpen ikke bør være alene hjemme før end alene hjemme træningen er indlært, idet træningen ellers vil være to skridt frem og et tilbage. Er situationen allerede således, at hvalpen ikke kan lide at være alene, så forsøg at arrangér hundepasning indtil alene hjemme er indlært, så vil træningen gå hastigt fremad. I øvrigt bør man huske at alene hjemme træningen skal vedligeholdes i ferier, så hvalpen / unghunden ikke får en brat opvågning, når det igen bliver hverdag! Har hvalpen en gang lært at være alene hjemme og der opstår problemer, så start alene hjemme træningen på ny! Og ikke mindst sørg for at hvalpen / unghunden er mentalt aktiveret og stimuleret inden den skal være alene hjemme det lønner sig! Hunden skal også lære at finde ro og acceptere at være alene i huset/lejligheden, selvom du er et andet sted indenfor. Ligesom at hunden skal kunne finde ro og acceptere at være i hundegården, når du går udenfor hundegården. Husk at træne dette, det kan engang imellem være praktisk ved gæster eller hvis man har flere hunde i huset, som ikke skal gå sammen f.eks. i forbindelse med løbetid. BOXEREN 9

10 Nyt fra Udstillingsudvalget Vanen tro, var det igen ved gruppe Viborgs juleudstilling i Bjerringbro Ridecenter, at de sidste brikker faldt på plads i det store titelpuslespil. Opnåede titler i 2007 fordeler sig som følger: Årets Guldhund Bedste danskopdrættede boxer på TOP-20 DKK-Racevinder med 3 BIR-placeringer og 1 BIM-placering i DKK-regi: Febæk s Desailly, der ligeledes i maj måned blev NUCH. Årets Sølvhund Gigi von Ellinghaus, der åbnede og lukkede sæsonen med en BIR-placering i begge ender - og blev DKCH i Viborg. Årets Bronzehund Faiby s Faruk, der i Aabenraa ligeledes blev DKCH. Årets bedste danskopdrættede Unghund Arnakkekilden s Diantha - med 1 BIR-placering Bedste ikke certifikatvindende Boxer på TOP-20 Casijo s Alli Årets Senior Fujiyama s Ennedi Ennedi opnåede endnu engang denne fornemme titel bl.a. ved opnåelse af endnu en BIR-placering. Årets Veteran Boxerhusets Fleur, der ved 2 udstillinger blev placeret som Bedste Veteran. DKK-KLBV07 Box Wina Nella von Nowarck, der i marts måned bestod IPO-2. Nella har også opnået en BIRplacering i årets løb. Ærespræmie til minde om Asta & Johs. Hartig for bedste Opdrætsklasse på årets sidste udstilling tilfaldt: Kennel von Ellinghaus Grosserer S. Cantor s mindepokal til bedste Opdrætsklasse på Årsvinderudstillingen tilfaldt: Kennel Arnakkekilden. Årsvinderpokalen, som tildeles den bedst placerede dansk opdrættede boxer på Åsvinderudstillingen, tilfaldt: Arnakkekilden s Diantha. Årsvindere 2007 Hvalpeårsvindere: Arnakkekilden s Eposs d Enzo Ferrari og Bostobox Røssi Unghundeårsvindere: Troica s Fabian og Arnakkekilden s Diantha Årsvindere: Engelaiz Karat og Febæk s Grace. Sidstnævnte blev ligeledes DKCH i BOXEREN

11 BOXEREN 11

12 Jubilæumsvindere 2007 kunne, som noget unikt i jubilæumsåret tildeles følgende: Hvalpeklasse: Knarreborg s Castor Championklasse: Febæk s Grace Unghundeklasse: Bippa con Tilia Åben klasse: Gigi von Ellinghaus Seniorklasse: Fujiyama s Ennedi Veteranklasse: Chabrinell s Enci I forbindelse med DKK s 110 års jubilæum blev Jubilæumsvindertitler tildelt Pichi s Cocos og Carolinekilde s Bernice. Alle titelindehavere, vinderhunde, ejere og opdrættere ønskes endnu engang hjertelig tillykke med de mange flotte resultater og titler - opnået i både ind- og udland. Udstillingssæsonen 2008 En ny og spændende udstillingssæson står for døren - med nye udstillingsregler, nye præmieringsbenævnelser og nye priser. DKK har annonceret anmeldelsespriser via den gammeldaws papirversion på kr. 335,00 i officielle klasser og kr.230,00 i hvalpeklasse - stadigvæk med rabat for udstilling af 2. og 3. hund med samme ejer. Derudover tilkøb af katalog. Samtidig annonceres rabat ved tilmelding via Hunde-web. Boxer-klubben har de sidste år, takket være fremsynede mennesker, kunnet tilbyde tilmelding via egen hjemmeside, og derfor har DKK godkendt, at anmeldelsesgebyrer i forbindelse med BK udstillinger andrager: Kr. 305,00 i officielle klasser og kr. 205,00 i baby- og hvalpeklasse, altså en samlet opkrævning på henholdsvis kr. 330,00 og kr. 230,00 incl. katalogbetaling. Vær opmærksom på, at gebyrer kan være anderledes i forbindelse med DKK-udstillinger - afhængig af anmeldelses- og betalingsform. Husk også, at der i 2008 igen er mulighed for, at tilmelde i Mellemklassen i BK-regi. Alle udstillere opfordres endnu engang til, at gennemlæse de nye udstillingsregler, som naturligvis kan findes via hjemmesiden. DKK s udstillingsreglement kan rekvireres ved direkte henvendelse til DKK. Udstillingssæsonen 2009 Hvor utroligt, det end lyder, så venter planlægningen lige om hjørnet. Grupper, der ønsker at afholde udstilling i 2009, skal indsende ansøgning herom til Udstillingsudvalget senest den 1. april DKK har ved brev meddelt, at man pr har besluttet, at specialklubbers ansøgningsfrist i forhold til DKK fremover er 5 måneder. Vi kan således ikke sætte vores lid til, at det alligevel sagtens kan nås i sidste øjeblik. Alle ønskes et fremragende udstillingsår. Udstillingsresultater Herning, den 4. november 2007 Dommer: Steffi Kirschbichler, Østrig Hvalpeklasse Hanner Arnakkekilden s Eposs D Enzo Ferrari Hvalpeklasse tæver Rodsted s Irma Arnakkekilden s Exciting Emmylou H Hasta Manana Box-Star Championklasse Hanner Febæk s Desailly Unghundeklasse Hanner Rieckholm s Isack Arnakkekilden s D Anton Klabauterheims Faustino Vom Hause Chagall Akenzo Box Wina Paplo von Nowarck SL, 1.v. SL, 1.v. - Bedste Hvalp SL, 2.v. SL, 3.v. 1.p. 1.v. - CK, BHK 1, Cacib, BIR 1.p. 1.v. - SL, CK, BHK 2, Cert. 1.p. 2.v. - SL 1.p. 3.v. Åben klasse Hanner Rodsted s Hago 1.p. 1.v. - CK, BHK 3, Res. Cacib Sisco vom Bischofsteich 1.p. 2.v. Isaac von Ellinghaus Unghundeklasse Tæver Arnakkekilden s Diantha 1.p. 1.v. - SL. CK, BTK 2 Victoria Tissaia De Vries Box-Star Klabauterheims Fenja Swedbox Nice Nettie Danobox Banta Spirgårdens Luna Mellemklasse Tæver Hyracinth von Ellinghaus Åben klasse Tæver Kulmosen Ellis 1.p. 1.v. - CK, BTK 1, Cert., Cacib, BIM Gigi von Ellinghaus 1.p. 2.v. - CK, BTK 3, Res. Cacib Rodsted s Hope 1.p. 3.v. Ivana von Aska-Box 1.p. 4.v. Viborg, den 24. november 2007 Dommer:e: Franz Singelnstein og Uwe Werner, D Babyklasse Hanner Chabrinell s Kenzo Hearts of Hope s Aston Martin V8 Zenga s Bodo Ilgner Febæk s Nadal Febæk s Nacho SL, 1.v. Bedste hanhvalp, Udstillingens bedste hvalp SL, 2.v. SL, 3.v. SL, 4.v. L 12 BOXEREN

13 Hvalpeklasse Hanner Arnakkekilden s Eposs d Enzo Ferrari Laphroaig von Ellinghaus Laszio von Ellinghaus Bukelas Ikaros Bostobox Raffi Kuba von Aska-Box Babyklasse Tæver Zenga s Becca tævehvalp Boxon Beauty Tjorven Zenga s Bianca Boxon Brown Camille SL, 1.v. SL, 2.v. SL, 3.v. L L L SL, 1.v. Bedste SL, 2.v. SL, 3.v. L Unghundeklasse Tæver Arnakkekilden s Diantha Troica s Feliz Jacqline von Ellinghaus J-Lo von Ellinghaus Asayake s Aia Kamabox Chili Spirgårdens Luna Casijo s Babett Casijo s Bijou Casijo s Bea Kortum Agati Victoria Tissaia De Vries Box-Star Beauty vom Hause Chagall 1.p. 1.v. - SL, CK 1.p. 2.v. - SL, CK 1.p. 3.v. - SL 1.p. 4.v. - SL Hvalpeklasse Tæver Arnakkekilden s Exciting Emmylou H Arnakkekilden s Excelent Eliza Rose Bostobox Røssi Lean von Ellinghaus Championklasse Hanner Vadim du Val d Europe Faiby s Faruk SL, 1.v. SL, 2.v. SL, 3.v. L 1.p. 1.v. - CK, BHK 1, BIM Klubchampion Cert. 1.p. 2.v. - CK Unghundeklasse Hanner Dancer von den Beuteostfriesen 1.p. 1.v. - SL, CK, BHK 4 Troica s Fabian 1.p. 2.v. - SL, CK Arnakkekilden s D Anton 1.p. 3.v. - SL Cæsar 1.p. 4.v. - SL Rieckholm s Isack 1.p. Asayake s Adonis 1.p. Schwartzbox Chiffon Bostobox Quando Aicko vom Hause Chagall Akenzo vom Hause Chagall Åben klasse Tæver Gigi von Ellinghaus 1.p. 1.v. - CK, BTK 1, Cert., BIR Klubvinder Cert., DKCH Rodsted s Hope 1.p. 2.v. - CK, BTK 4 Zenga s Alba 1.p. 3.v. Cacie s Anane 1.p. 4.v. Bostobox Pretty Zoey 1.p. Kulmosen Ellis 1.p. Raja vom Weiten Land 1.p. Carolinekilden s Achili 1.p. Febæk s Italia Arnakkekilden s Carla Ira vom Hause Lievreé Brugshundeklasse Tæver Cosma-Shiva von Hochkamp 1.p. 1.v. - CK, BTK 2 Weber Kiwi 1.p. 2.v. Seniorklasse Tæver Udine von Ellinghaus 1p.1.v. Åben klasse Hanner Rodsted s Hago Sisco vom Bischofsteich Isaac von Ellinghaus Febæk s Guti Spirgårdens Jamie Aros Spirgårdens Karl Zenga s Ailton 1.p. 1.v. - CK 1.p. 2.v. - CK 1.p. 3.v. 1.p. 4.v. 1.p. 1.p. 1.p. Udenlandske udstillinger Seniorklasse Hanner Elixier vom Venusberg 1.p. 1.v. - CK, BHK 2, Cert Klubvinder Cert. DKCH Seniorklasse Hanner Hei-Nik Ygdrasil 1.p. 1.v. - CK, BHK 3 Bedste senior Championklasse Tæver Grace von Ellinghaus 1.p. 1.v. - CK, BTK 3 Klubchampion Cert. Carolinekilde s Bernice 1.p. 2.v. - CK JSZ, Zschepkau, den Dommer: Günter Karg, D og Franz Singelnstein, D Jüngsten Klasse: Rüden Gelb Arnakkekilden s Eposs d Enzo Ferrari Offene Klasse: Rüden Gelb Arnakkekilden s Bono Jüngsten Klasse: Hündinnen Gelb Arnakkekilden s Exciting Emmylou H Junghund Klasse: Hündinnen Gelb Arnekkekilden s Diantha Vielversprechend Vorzüglich Vielversprechend Vorzüglich BOXEREN 13

14 Udstillinger DKK Odense International Dommer: Jochen Eberhardt, DE DKK, kreds 10 Næstved, National Dommer: Fujihata Tomio, Japan DKK Hillerød International Dommer: Ligita Zake, LV DKK, kreds 11 Varde,National Dommer: Vincent O Brian, IRE BK Årslev Specialudstilling Dommere: Roland Bebber, D og Bo Lasthein Andersen, DK DKK Brøndby International, KBHV Dommer: Rajko Rotner, SI DKK Rønne, kreds 8 National Dommer: Karl-Erik Johansson, SE Udstillinger DKK Fredericia International eller Kreds 5 National DKK Ålborg International (Kval. til Crufts) DKK Vejen DKK Vejen International dobbeltudstilling Rønne, Kreds 8 National DKK Hillerød International DKK Brøndby International DKK Brøndby International, KBHV DKK Herning DKK Herning International dobbeltudstilling DKK Vejen International Dommer: K. E. Johansson, SE BK Vejle Årsvinderudstilling Dommere: Ursula Heidelberg, D og Toni Piasentin, D BK Kettinge Specialudstilling Dommere: Anna Bogucka, PL og Andrzej Stepinski, PL DKK Ballerup International Dommer: Salvatore Tripola, IT DKK Herning International, NORDV Dommer: Knut S. Wilberg, GB 14 BOXEREN

15 TOP-20 pr. 31. december 2007 Nr. Udstillinger Pointsum 5 bedste gennemsnit 1 Febæk s Desailly 14377/ ,20 Ejer: Kim og Gitte Berg Opdræt: Magda og Jørn Petersen (F: 03526/97 Mogul v.d.boxer-gilde M: 03605/2001 Febæk s Alsace) 2 Gigi von Ellinghaus 06364/ ,80 Ejer: Freddy Hermansen Opdræt: Gert Popp (F: LOI Yogo Della Cadormare M: 08510/2001 Zoé von Ellinghaus) 3 Faiby s Faruk 04852/ ,40 Ejer: Berit Josefsen Opdræt: Freddy Josefsen (F: 03526/97 Mogul v.d. Boxer-Gilde M: 14833/2002 Bostobox Koba) 4 Carolinekilde s Bernice 02284/ ,20 Ejer: Mette & Lars Dubert Opdræt: Heidi Møller Thuesen (F: LOF Perico du Val d Europe M: 00718/2000 Udine von Ellinghaus) 5 Box Wina Nella v.nowarck 20011/ ,40 Ejer: Charlotte Højen Olsen Opdræt: Annemarie Pedersen (F: DBZB Vlamir dei Roeri M: Box Wina Mounick) 6 Arnakkekilden s Diantha 11971/ ,20 Ejer: Lone Rehmeier Opdræt: Kjeld Skjøth (F: DBZB Jaqus von Maximus M: 08111/2002 Arnakkekilden s Alicia) 7 Pichi s Cocos 21323/ ,40 Ejer: Pia Michella Press Opdræt: Samme (F: 03526/97 Mogul v.d.boxer-gilde M: 05039/98 Pichi s Balsa) 8 Arnakkekilden s D Anton 11970/ ,60 Ejer: Claus Jensen Opdræt: Kjeld Skjøth (F: DBZB Jaqus von Maximus M: 08111/2002 Arnakkekilden s Alicia) 9 Sisco vom Bischofsteich 15453/ ,60 Ejer: Karin Nielsen & Henrik Rohden Opdræt: Karin Sasse (F: DBZB Ismo v. Hause Romeo M: DBZB Merle vom Bischofsteich) 10 Kulmosen Ellis 01284/ ,00 Ejer: Kirsten Christensen Opdræt: Inga Gotfredsen (F: 06040/2002 Rugkildes Hannimax M: 03404/2001 Lucky) 11 Rodsted s Hope 06804/ ,20 Ejer: Anni Timm Rodsted Opdræt: Samme (F: DBZB Jaqus von Maximus M: 10098/2002 Rodsted s Dion) 12 Casijo s Alli 08144// ,00 Ejer: J. & Henrik Husfeldt Opdræt: Mette & Lars Dubert (F: NHSB Dino van de Blije Wereld M: 02284/2004 Carolinekilde s Bernice) 13 The Roligans Wilma 02714/ ,40 Ejer: Lene & Kai Stennicke Opdræt: Samme (F: 08506/2001 Zawal von Ellinghaus M: 19679/98 The Roligans Juvel) 14 Spirgårdens Jamie 17443/ ,40 Ejer: Britta Veje & Erik Hansen Opdræt: Jeanette Lyhne & Jonas Palm (F: 03290/2002 Gaio v. Monsalvat M: 05621/2001 Bukelas Emma) 15 Aros 01430/ ,20 Ejer: Lene Hansen & Jon Olsen Opdræt: Steen & Susanne Moesgaard (F: 03290/2002 Gaio v. Monsalvat M: 13986/2001 Præstebro s Cleo) 16 Armani v. Zschopenberg 18357/ ,20 Ejer: Mona Donabet og Jørn Munk Opdræt: Frank Reichel (F: DBZB Merlin v.d.sembacher Flur M: DBZB Phantasia v.d.sembacher Flur) 17 Ivana von Aska-Box 04406/ ,60 Ejer: Joan Jepsen Opdræt: Sonja Svendsen (F: DBZB Julian v. Okeler Forst M: 12610/2002 Hera von Aska-Box) 18 Jacqline von Ellinghaus 13536/ ,00 Ejer: Helle Jensen Opdræt: Gert Popp (F: PKR65509 Paganini Nostrum M: 08510/2001 Zoé von Ellinghaus) 19 Bostobox Murphy 17449/ ,80 Ejer: Flemming & Karin Kongshøj Opdræt: Kirsten Jensen (F: LOSH Vasko van de Hazenberg M: 09786/2000 Bostoboz Ici) 20 Box Wina Pablo v.nowarck 12205/ ,40 Ejer: Charlotte Højen Olsen Opdræt: Annemarie Pedersen (F: 08770/2005 Vadim du Val d Europe M: 15058/2000 Box Wina Mounick) BOXEREN 15

16 Kutan Hypersensitivitet af dyrlæge Louise Pahle Introduktion Kutan hypersensitivitet betyder en overreaktion i huden. Det er en form for allergisk reaktion, der kan udløses af høje koncentrationer af for eksempel irritative stoffer som medicin, vacciner, stikkende eller bidende insekter, infektiøse agens som visse bakterier, tarmparasitter og planter, men også fødevarer, tilsætningsstoffer, stærk varme eller kulde, sollys og psykologisk stress kan være udløsende faktorer til en overfølsomhedsreaktion i huden. Hos hund er denne tilstand ikke særlig almindelig, og den ses kun sjældent hos kat. Urtikaria Urtikaria er karakteriseret ved en pludselig opståen af lokale eller generaliserede hævelser i huden, der kan være både kløende og ikke kløende. Hos mennesker kaldes tilstanden også nældefeber og ses som et udslet på huden ofte med vabler. Klinisk udvikler urtikaria sig hurtigt, og hævelserne kan vare lige fra få timer til et par dage. På hunden ses hævelserne som små hævede områder, hvor hårene rejser sig, formen kan variere i størrelse og facon og kan forekomme overalt på kroppen. Huden under hårene er ofte rød og irriteret, men der forekommer ikke hårtab i områderne. Angioødem Kompliceres urtikariatilfældet med angioødem kan situationen hurtigt blive alvorlig. Angioødem ses især i hovedet som store og dybe hævelser, der udvikles på overgangene mellem slimhinde og hud. Hævelserne ses ofte på læber, i munden, i svælget, omkring øjnene og omkring mulen. Hævelserne er større end ved normale urtikaria og kan være livsfarlige, hvis de optræder i mund og svælg, da disse svulmer op og hindrer en normal vejrtrækning. Figur 1. Urtikaria i hovedet på boxer Figur 2. Urtikaria på kroppen af boxer Figur 3. Angioødem, hævelse omkring øjnene 16 BOXEREN

17 Boxeren Boxeren er ikke mere udsat for denne form for kutan hypersensitivitet end andre hunderacer, alligevel ses ikke sjældent, at en reaktion med både urtikaria og angioødem (ofte angioødem alene) forekommer hos boxeren. Reaktionen ses især efter bid og stik fra insekter, hyppigt fra bier og hvepse. I efterår- og vinterperioden ses reaktionerne sjældnere, dog findes der overvintrende dronningehvepse i jorden og i hule træer, som boxeren glædeligt vækker fra deres søvn. Figur 4. Udtalt angioøem i hovedet. Symptomerne vil ofte være værst, de første par gange hunden bliver stukket, derefter vil de aftage ved efterfølgende stik. Præsenteres din boxer hyppigt med kløe og hævelser i huden, bør den udredes for andre lidelser heriblandt parasitter og allergi mod lopper, fødevarer, og andre allergener. Behandling Prognosen er som oftest god, især hvis luftevejene ikke rammes, og der ikke udvikles anafylaktisk shock (dette ses kun sjældent). En behandling med bl.a. prednisolon hos dyrlægen kan ofte tage toppen af symptomerne, der vil aftage i løbet af en dags tid eller to. Mens symptomerne står på, er det vigtigt, at hunden er under opsyn, og at den ikke har en besværet vejrtrækning. Figur 5. Angioødem, hævelse omkring mulen Figur 6. Udtalt angioødem i hovedet BOXEREN 17

18 Under denne overskrift bekendtgør Dansk Kennel Klub nogle nye tiltag og ændringer omkring registrering af sundhedsdata, f.eks. HD. Vi bringer her et uddrag af en artikel vi har modtaget fra DKK. Vi har kun medtaget det der findes relevant for boxerracen. Tekst: Vibeke Knudsen Tegninger: Wiegården/Aage Jørgensen Nyt og mere effektivt IT-system skal sikre, at sagsbehandlingen hos DKK bliver mere sikker og effektiv i fremtiden. Men det betyder også ændringer for medlemmerne, når sundhedsresultater skal registreres Det er ikke altid, man får læst det hele, så vi begynder med det vigtigste: Hvis du efter den 1. januar 2008 skal have et sundhedsresultat registreret hos DKK, så skal du på forhånd have købt en rekvisition. Ellers er det en om-mer med dyrlægebesøg og det hele! Nedenfor fortæller vi hvordan og hvorfor Sundhed og IT DKK s gamle og veltjente IT-system (AS400) har været et meget driftsikkert system. Det var utrolig velegnet til at registrere og opbevare data. Vores nye IT-system, som gradvis er taget i brug i løbet af 2007, er bedre egnet, når det gælder om at trække informationer ud af systemet. Det var faktisk den væsentligste be-grundelse for at gå i kast med et nyt system. I DKK s database ligger der i tusindvis af oplysninger (data) om vore hunde. Disse oplysninger kommer først til at gøre nytte, hvis de bliver tilgængelige for brugerne, således som det i dag er muligt via Et nyt IT-system gør naturligvis ikke i sig selv hundene mere raske. Men det stiller nogle fantastisk gode redskaber til rådighed både for den seriøse opdrætter og for hvalpekøberne. Det nye IT-system Grundlæggende bygger det nye IT-system på, at du på forhånd køber en plads i databasen, hvor din hunds sundhedsdata bliver lagt ind, når du har fået den undersøgt hos dyrlægen. På denne måde opnår vi to ting, som er vigtige for DKK s og opdrætternes indsats for hundenes sundhed. For det første sikrer frem-gangsmåden bedre mod snyd og fejl. På vil det fremgå, at der er købt re-kvisition til en given undersøgelse af en bestemt hund. På den måde bliver vi mere sikre på at få resultaterne ind også de dårlige. At få så fuldgyldige oplysninger som muligt vil bidrage til at forbedre kvaliteten, f.eks. når der arbejdes med indeks. For det andet sikrer fremgangsmåden en mere effektiv administration. DKK bruger meget tid på irriterende, men nødvendigt oprydningsarbejde. Vi vil langt hellere bruge ressourcerne på at bistå klubber og opdrættere positivt med rådgivning mht., hvad de kan stille op med de helbredsproblemer, man måtte møde i racerne. Som eksempel blandt mange kan nævnes sager, hvor HD-diagnosekort sendes til en forkert adresse, fordi ejeren har glemt at melde adresseændring til DKK. Større sikkerhed For hundeejerne betyder rekvisitionsmodellen, at risikoen for, at noget går galt undervejs, bliver langt mindre. Man kan eksempelvis slippe for, at HD-sager går i stå, fordi hunden ikke er ejerskiftet. Den, der underskriver sig som dispositionsberettiget ejer, skal jo også hos DKK stå registreret som sådan, hvis han/hun vil have foretaget en HD-bedømmelse. Nyt om HD, AD og OCD 1. Muligheden for at anke en HD-,AD- eller OCD-bedømmelse til DKK s HD-udvalg afskaffes. Der kan fortsat ankes til Nordisk Appel-instans. Baggrunden for ændringen er blandt andet ønsket om en styr-kelse af det nordiske samarbejde om kvalitetskontrol. 2. Ved HD-, AD- og OCD-genfotografering skal der være minimum 6 måneder mellem seneste og ny fotografering. Dette for at vurdere om der er tale om en ændring i hundens HD-, AD- eller OCD-status. 3. Ved HD-fotografering skal hunden, for at sikre tilstrækkelig afslapning af musklerne, være sederet eller nar-kotiseret. Kravet er indført af FCI for at sikre så retvisende billeder som muligt. 18 BOXEREN

19 Vi gør forskel på folk I lederen i HUNDEN s oktobernummer kunne man læse, at DKK på forskellig vis vil prioritere sin indsats og sine ressourcer. Vi vil gerne arbejde med at stille viden og information til rådighed, og vi vil ikke bruge for meget af vores krudt på opgaver, som dybest set burde være unødvendige. Denne tankegang afspejler sig i de gebyrer, man skal betale til DKK ikke mindst på sundhedsområdet, som er ganske administrationstungt. Filosofien er enkel: Hvis man bruger rekvisitionsmodellen, er det billigt. Det er betydeligt dyrere, hvis DKK skal udskrive en rekvisition for dig. Det er også dyrt, hvis DKK skal i gang med at sagsbehandle enkeltstående attester mv. Og hvis der så oveni er fejl eller mangler i oplysninger, underskrifter, dokumentation mv., ja så kommer der endnu et gebyr oveni.der gøres også forskel på DKK-medlemmer og ikkemedlemmer. Generelt er gebyrerne hø-jere for ikke-medlemmer, som jo ikke gennem deres medlemskontingent er med til at betale for f.eks. den grundlæggende IT-udvikling. I luften januar 2008 Norsk Kennel Klubs IT-firma har lovet sundhedsdelen af DKK s udgave af IT-systemet færdig til 1. januar. I skrivende stund (første halvdel af november) ser det også sådan ud. Men når man har været tæt på store IT-systemer, så vil man gerne se det virke, før man tror på det. Hvis det mod forventning bliver nødvendigt med en udsættelse af ibrugtagningen, vil der blive orienteret herom på DKK s hjemme-side under nyheder senest den 2. januar. HD-konsultationen ny procedure Der har hidtil været fast konsultations-tid. Fremover ændres konsultationen, så man pr. mail (via DKK s hjemmeside eller bestiller at blive ringet op. Man skal oplyse sagsnummer, navn, telefonnummer, træffetid (så rummelig som muligt), samt (kortfattet) hvad man vil spørge om. Husk at købe rekvisition før du går til dyrlægen til følgende undersøgelser: HD (hofter), alle racer (inkl. bedømmelse) AD (albuer), alle racer (inkl. bedømmelse) OBS! En rekvisition pr. undersøgelse, altså ikke en samlet for HD og AD, men en til hver. (For boxer vil andre blive tilføjet.) Sådan gør du Trin 1: Bestil tid til undersøgelse hos dyrlægen. Du skal bruge oplysning om dato og dyrlæge, når du køber rekvi-sitionen. Derfor må du begynde med tidsbestillingen. Trin 2: Køb en rekvisition på DKK s hjemmeside ved at gå ind på Vælg punktet køb af rekvisition i oversigten til venstre på forsiden. Rekvisitionen købes til en be-stemt undersøgelse, en bestemt dato hos en bestemt dyrlæge. Ved køb af rekvisitionen bliver du guidet igennem på skærmen ligesom når man bestiller billetter på Billetnet. Trin 3: Medbring rekvisitionen til undersøgelsen hos dyrlægen. Til nogle undersøgelser (p.t. HD, AD og OCD) står der et kodenummer på rekvisitio-nen, som røntgenbillederne skal mærkes med (indfotograferet på billedet). Dyrlægen kan derfor slet ikke optage billederne for dig, hvis du ikke har hu-sket din rekvisition. BOXEREN 19

20 Nyt fra BHR Ændring af SPH2 spor Fra DKK/BHU har vi modtaget ændring i IPO- SPH og SPH2. Det er nu sådan at ID genstanden samt startfeltet bortfalder. Opstarten vil blive som i SPH1 at hundeføre-ren sætter hunden på ved sporflaget Den nye regel glæder fra 1. januar Brugshunderådet Knud Rasmussen/Jill Holtum Rasmussen Prøveresultater Årslev Dommer: Kurt E. Nielsen Hund Fører Prøve A B C KMH I alt +/- Cacie s Anane Jørgen Paaske BPAB Jenti s Malou Laila Fonzie Hartung BPAB Von Drekise Stachy Maria Meldgaard BPAB Nisgaard Cif Claus B. Jacobsen SPH Da Vinci Nico Pia Schau SPH Happiness vom Hause Lievree Jørgen Gøhns SPH Dyrup-box s Ascha Claus Jacobsen SPH DM Ålborg Dommer: Knud Rasmussen/Kurt E. Nielsen Hund Fører Prøve A B C KMH I alt +/- Calina vom Buldergeist Hans Henrik Bangsø BPB Arnakkekilden s Carla Birgitta Svendsmark BPB Bostobox Pancy Anna Lise Lilkær BPB Dyrup-box s Ascha Claus Jacobsen BPAB Rodsted s Fogh Jill Holtum Rasmussen BPAB Box Wina Nebo von Nowarck Christian Lantau Sørensen BPAB Carolinekilde s DeLuxe Lars Fischer BPAB Jenti s Malou Laila Fonzie Hartung BPAB Von Drekise Stachy Maria Meldgaard BPAB Tolderlunds Cilla Lars Tornøe BPAB Bostobox Gorki Lars H. Jensen IPO UDP DM Ålborg Dommer: Knud Rasmussen Hund Fører Prøve A B C KMH I alt +/- Da Vinci Nico Pia Schau SPH Nisgaard Cif Claus B. Jacobsen SPH Oliver William Willee SPH Box Wina Nella von Nowarck Hans Henrik Bangsø SPH Jenti s Le Batman Sven Zaber SPH Happiness vom Hause Lievree Jørgen Gøhns SPH Bostobox Jesco Leif Lilkær SPH BOXEREN

21 07.10 Slangerup Dommer: Kurt E. Nielsen Hund Fører Prøve A B C KMH I alt +/- Schwartzbox Anton Bjarne Schau Nilsen FP + Von Drekise Stachy Maria Meldgaard FP + Horsekær s Francis Lars Bjørneboe FP + Boxerkær s Aico Ole M. Pedersen FP + Boxerkilde s Chloe Inge Lise Jensen FP + Turbo Jane Hyldahl FP + Jenti s Le Batman Sven Zaber SPH Gruppe Nordholz Dommer: Erika Gortat Hund Fører Prøve A B C KMH I alt +/- Nisgaard Cif Claus Jacobsen FH Dyrup-Box s Ascha Claus Jacobsen FH Gruppe Nordholz Dommer: Carsten Anders Hund Fører Prøve A B C KMH I alt +/- Nisgaard Cif Claus Jacobsen SPH Dyrup-Box s Ascha Claus Jacobsen SPH Årslev Dommer: Knud Rasmussen Hund Fører Prøve A B C KMH I alt +/- Carolinekilde s DeLuxe Lars Fischer BPAB Von Drekise Stachy Maria Meldgaard BPAB Jenti s Malou Laila Fonzie Hartung BPAB Nisgaard Cif Claus Jacobsen SPH Dyrup-Box s Ascha Claus Jacobsen SPH Ålborg Dommer: Ella Laursen Hund Fører Prøve A B C KMH I alt +/- Box Wina Nebo von Nowarck Christian Lantau Sørensen FP + Calina vom Buldergeist Hans Henrik Bangsø IPO SG Bostobox Jesco Leif Lilkær SPH Bostobox Pancy Anna Lise Lilkær BPB DISK - BOXEREN 21

22 Årets Brugshund pr. 31. december 2007 Nr. Prøver Point 1 Macho v. d. Busch 07975/ Ejer/fører: Kirsten Jensen Opdrætter: Astrid v.d. Busch 2 Calina vom Buldergeist 07776/ Ejer/fører: Hans Henrik Bangsø - Opdrætter: Anke Raupach 3 Bostobox Jesco 05241/ Ejer/fører: Leif Lilkær Opdrætter: Kirsten Jensen 4 Box Wina Nella von Nowarck 20011/ Ejer/fører: Charlotte Olesen/Hans Henrik Bangsø - Opdrætter: Anne Marie Pedersen 5 Dyrup-box's Ascha 1926/ Ejer/fører: Claus Jacobsen - Opdrætter: Lene og Claus Jacobsen Årets Hundefører pr. 31. december 2007 Nr. Prøver Point 1 Claus B. Jacobsen Hans Henrik Bangsø Jørgen Gøhns Pia Schau William Willee Leif Lilkær Sven Zaber 2 13 Årets bedste danskopdrættede Brugshund pr. 31. december 2007 Nr. Prøver Point 1 Bostobox Jesco 05241/ Ejer/fører: Leif Lilkær Opdrætter: Kirsten Jensen 2 Box Wina Nella von Nowarck 20011/ Ejer/fører: Charlotte Olsen/Hans Henrik Bangsø - Opdrætter: Anne Marie Pedersen 3 Dyrup-box's Ascha 1926/ Ejer/fører: Claus Jacobsen - Opdrætter: Lene og Claus Jacobsen 22 BOXEREN

23 Årets Sporhund pr. 31. december 2007 Nr. Prøver Point 1 Nisgaard Cif 03938/ Ejer/fører: Claus Jacobsen - Opdrætter: Ejvind Thorup 2 Happiness vom Hause Lievrée 14661/ Ejer/fører: Jørgen Göhns - Opdrætter: Renate Lievree 3 Box Wina Nella von Nowarck 20011/ Ejer/fører:Charlotte Olsen/Hans Henrik Bangsøe - Opdrætter: Anne Marie Pedersen 4 Da Vinci Nico 09842/ Ejer/fører: Pia Schou - Opdrætter: Rosemarie Aarhus 5 Oliver 09534/ Ejer/fører: William Willee Opdrætter: Loi Le 6 Dyrup-box s Ascha 1926/ Ejer/fører: Claus Jacobsen Opdrætter: Lene og Claus Jacobsen 7 Faiby s Esra 08759/ Ejer/fører: Hans Henrik Bangsøe Opdrætter: Freddy Josefsen 8 Jenti s Le Batman 18704/ Ejer/fører: Sven Zaber Opdrætter: Anette og John Bang 9 Bostobox Jesco 05241/ Ejer/fører: Leif Lilkær Opdrætter: Kirsten Jensen DM i lydighed Den 18. august 2007 kunne Boxer-klubben prale af, at en af vore egne blev kåret som Danmarksmester i LP2, nemlig Heidi Møller Thuesen, desværre ikke med en boxer som sparringspartner, men med border collie Saila s Coco Chanel. DKK oplyser, via Hunden, at der var tæt løb mellem alle deltagere. Kun 3 point skilte nr. 1 fra nr. 3. Ifølge samme kilde var vejrguderne absolut ikke venlig stemte i forbindelse med afvikling af prøverne. Den danske sommer viste sig dagen igennem fra sin våde side, men da de stolte vindere kunne udnævnes, brød solen naturligvis frem. Det kræver både mange ressourcer og mange timers optimal træning, før man når frem til opnåelsen af en så attraktiv titel med et så flot resultat. Et stort tillykke skal lyde til Heidi. Forventninger til fremtiden er naturligvis, at du gentager succesen med en boxer ved din side. Bestyrelsen BOXEREN 23

24 Læsernes egne billeder Pernille Kimmbech har sendt os et eksempel på moderne børneopdragelse. Pernille skriver: Billederne viser vores datter Amalie (hun debutterede i Boxeren i oktober 07 :-) - og vores boxer-pige Maggi (LeBuck s Aggi). Maggi og Amalie er vokset op sammen og nyder hinandens selskab meget. 24 BOXEREN

25 Margot Mortensen tager jævnligt Hayley med i Midtjysk Hundecenter. Hayley bliver så træt efter al den svømning, at hun må slappe af hjemme i sofaen bagefter. Den 20. august 2007 blev Danuta v.d. Elchtränke 10 år gammel. Hun har det fint og er helt rask, fortæller hendes ejer Hildegard Nesgaard, der sender billedet, som en hilsen til Børn og Børnebørn. BOXEREN 25

26 26 BOXEREN En rigtig Før og efter situation hjemme hos Kennel Nusja

27 Nyt fra Avlsrådet Brug avlsdatabasen rigtigt Avlsdatabasen er et godt værktøj, men ikke bedre end de informationer der er tilgængelige. Der er langt over 5000 boxere i databasen, og vi kan i sagens natur ikke holde øje med dem alle sammen. Derfor har vi lavet databasen på en sådan måde, at alle kan være behjælpelige med at opdatere informationerne. Vi ser desværre mange eksempler på, at oplysningerne er forældede eller angivet forkert. Vi håber derfor, at efterstående retningslinier bliver fulgt, og at alle vil bidrage til, at gøre oplysninger så korrekte som muligt. Læg mærke til at du selv kan rette mange informationer, men ikke alle. Ret dem du kan og benyt så gerne muligheden for at fejlmelde, hvis der er data du ikke umiddelbart kan rette, f.eks. hundens navn eller stambogsnummer. Apropos stambogsnummer så er dette en væsentlig faldgrube. Når man importerer en hund fra f.eks. Tyskland har den et tysk stambogsnummer. Det ændres først ved henvendelse til DKK, men måske når man at oprette hunden i databasen forinden. Så er det vigtigt at man ikke bare opretter den en ekstra gang, under det danske stambogsnummer. Så har vi nemlig to hunde der hedder nøjagtig det samme, men med forskellige stambogsnumre. Det er også vigtigt at notere sig, at stambogsnummeret anvendes til at beregne en stamtavle. Hvis man ikke benytter det rigtige stambogsnummer, enten når man opretter hunden, eller ved en anden hund refererer til et forkert stambogsnummer. så vil stamtavle blive brudt. Her er nogle simple, men meget vigtige regler: 1. Undersøg om hunden findes i databasen i forvejen, både ved at checke stambogsnummeret og hundens navn. 2. Hunden skal oprettes med 100 % korrekt stambogsnummer. - Skal dobbelttjekkes, inden man trykker på OK! 3. Navnet skal være nøjagtig gengivet efter stambogen. - På danske hunde skal kennelnavn stå først - Ingen kaldenavne i parentes efter stambogsnavnet 4. Når man fejlrapportérer en hund, bedes navn og mail-adresse oplyst - Der vil blive evalueret og taget action på de fejlmeldte hunde, så hurtigt som muligt. Forvent dog ikke, at det bliver gjort samme dag, som fejlen er rapporteret. 5. Feltet Andre resultater skal ikke bruges til oplysning om: - HD, MB, AK etc. Dertil anvendes de oprettede muligheder. - Sundhedsoplysninger registreres kun ved fremsendelse af kopi af dokumenterede attester til Louise Pahle. - Parringer fremgår af klubbens Parringsliste. Er hunden ikke avlskåret, kan der ikke annonceres for en parring via Boxer-klubbens hjemmeside! 6. Man er altid velkommen til, at sende en mail til med relevante oplysninger, hvis man har fået sin hund HDfotograferet, og har modtaget status fra DKK. Der kan gå lang tid, før BK modtager resultatet fra DKK i den forbindelse, og derfor vil vi snarest opdatere efter modtaget mail. 7. Vi ændrer også gerne indextal, men ikke hver uge. Er din hunds indextal ændret med mere end 1 point, opdaterer vi gerne efter din henvendelse. Husk at melde dig til Boxer-klubbens Seminar om det nye avlskåringsskema BOXEREN 27

BOXEREN 6. TOP-20 listen DM 2008 i Kettinge Prøveresultater. Medlemsblad for Boxer-klubben December 2008 BOXEREN 1

BOXEREN 6. TOP-20 listen DM 2008 i Kettinge Prøveresultater. Medlemsblad for Boxer-klubben December 2008 BOXEREN 1 BOXEREN 6 Medlemsblad for Boxer-klubben December 2008 TOP-20 listen DM 2008 i Kettinge Prøveresultater BOXEREN 1 Boxer-klubben indkalder herved til Ekstraordinær generalforsamling Søndag den 11. januar

Læs mere

BOXEREN 3. Carlas Copenhagen Nyt om udstillinger Referat og urafstemning. Medlemsblad for Boxer-klubben Juni 2008 BOXEREN 1

BOXEREN 3. Carlas Copenhagen Nyt om udstillinger Referat og urafstemning. Medlemsblad for Boxer-klubben Juni 2008 BOXEREN 1 BOXEREN 3 Medlemsblad for Boxer-klubben Juni 2008 Carlas Copenhagen Nyt om udstillinger Referat og urafstemning BOXEREN 1 Boxer-klubbens æresmedlem, Anni Mortensen, runder endnu et skarpt hjørne den 30.

Læs mere

BOXEREN. Jubilæumsudstilling Opdrættertræf Lokale aktiviteter. Medlemsblad for Boxer-klubben August 2007 BOXEREN 1

BOXEREN. Jubilæumsudstilling Opdrættertræf Lokale aktiviteter. Medlemsblad for Boxer-klubben August 2007 BOXEREN 1 4 Medlemsblad for Boxer-klubben August 2007 BOXEREN Jubilæumsudstilling Opdrættertræf okale aktiviteter BOXEREN 1 ørdag den 23. juni Hanner Bo asthein Andersen, DK. Boxer-klubben Gruppe Aalborg Søndag

Læs mere

BOXEREN 6. ATIBOX SPOR VM Eposs afløser Carla Historien fortsætter. Medlemsblad for Boxer-klubben December 2007 BOXEREN 1

BOXEREN 6. ATIBOX SPOR VM Eposs afløser Carla Historien fortsætter. Medlemsblad for Boxer-klubben December 2007 BOXEREN 1 BOXEREN 6 Medlemsblad for Boxer-klubben December 2007 ATIBOX SPOR VM Eposs afløser Carla Historien fortsætter BOXEREN 1 Boxer-klubben indbyder til foredrag om: Reproduktion og ernæring Søndag den 27. januar

Læs mere

BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben December 2012

BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben December 2012 6 BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben December 2012 Brugshunde DM Jahressieger i Schweiz En beretning om Blechnum BOXEREN 1 Bestyrelse og udvalg ønsker alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår 40 års jubilæum

Læs mere

Medlemsblad for Boxer-klubben januar 2014. Årets hunde Nyt fra grupperne Raceseminar i Norge

Medlemsblad for Boxer-klubben januar 2014. Årets hunde Nyt fra grupperne Raceseminar i Norge Medlemsblad for Boxer-klubben januar 2014 Årets hunde Nyt fra grupperne Raceseminar i Norge 1 Kascho 8 år Foto: Anne Mette Oxe Febæk s Rosita på skovtur Foto: Camilla Jørgensen Mariehøj s Ingeborg i 9.

Læs mere

BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben April 2012

BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben April 2012 2 BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben April 2012 Generalforsamling Spændende artikler Historien om Bette Baktus BOXEREN 1 Specialudstilling Hanner: Fru Beate Spelsberg TÆVER: Fru Ursula Heidelberg Tilmeldingsfrist

Læs mere

BOXEREN 3. Referat fra generalforsamling Referat fra opdrætterseminar Den hvide boxer. Medlemsblad for Boxer-klubben Juni 2010 BOXEREN 1

BOXEREN 3. Referat fra generalforsamling Referat fra opdrætterseminar Den hvide boxer. Medlemsblad for Boxer-klubben Juni 2010 BOXEREN 1 BOXEREN 3 Medlemsblad for Boxer-klubben Juni 2010 Referat fra generalforsamling Referat fra opdrætterseminar Den hvide boxer BOXEREN 1 Hej alle sammen : Kunne i tænke jer at være med i dyrenes dag i Slagelse

Læs mere

BOXEREN 4. Ny bestyrelse Top-20 listen Sundhed. Medlemsblad for Boxer-klubben August 2011. Medlemsblad for Boxer-klubben August 2011 BOXEREN 1

BOXEREN 4. Ny bestyrelse Top-20 listen Sundhed. Medlemsblad for Boxer-klubben August 2011. Medlemsblad for Boxer-klubben August 2011 BOXEREN 1 4 Medlemsblad for Boxer-klubben August 2011 BOXEREN 4 Medlemsblad for Boxer-klubben August 2011 Ny bestyrelse Top-20 listen Sundhed BOXEREN 1 Boxergruppe Kettinge Lolland Falster og Sydsjælland - gruppe

Læs mere

Medlemsblad for Boxer-klubben oktober 2013. Årsvinderudstilling. Medlemsseminar. Et liv med spondylose

Medlemsblad for Boxer-klubben oktober 2013. Årsvinderudstilling. Medlemsseminar. Et liv med spondylose Medlemsblad for Boxer-klubben oktober 2013 Årsvinderudstilling Medlemsseminar Et liv med spondylose 1 2 BOXEREN udgivet af Boxer-klubben Specialklub under DKK. august 2013. 44. årgang/nr. 5 Oplag ca. 750.

Læs mere

BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben Oktober 2012

BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben Oktober 2012 5 BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben Oktober 2012 Årsvinderudstilling På udstilling i England Boxer-klubbens historie BOXEREN 1 Sæt X i kalenderen og tilmeld til årets sidste udstilling Juleudstillingen

Læs mere

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 32. ÅRGANG NR. 1 Marts 2008. www.dmk-online.

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 32. ÅRGANG NR. 1 Marts 2008. www.dmk-online. Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub Klubblad for Dansk Münsterländer Klub 32. ÅRGANG NR. 1 Marts 2008 www.dmk-online.dk ANNONCE NYHED DESIGNSPOT udført i glas og alu. Krystalserien er

Læs mere

Indkaldelse Generalforsamling. TEMA: Hvalpe INFO: DCM

Indkaldelse Generalforsamling. TEMA: Hvalpe INFO: DCM Indkaldelse Generalforsamling TEMA: Hvalpe INFO: DCM ADRESSELISTE Bestyrelse: Formand: Allan Berling Christensen, Ølbyvej 164, Ølby, 4600 Køge. Tlf. & Fax: 56 16 80 02 Mobil: 20 42 70 11 E-mail: dictator.dobermann@webspeed.dk

Læs mere

Dansk Kennel Klub. Boxer. Atelier

Dansk Kennel Klub. Boxer. Atelier Dansk Kennel Klub Boxer Atelier 2003 Forlaget Atelier, Almindingen 39, 2860 Søborg ISBN 87-7857- Forfattere: Jan Anderschou, Henning Egeblad, Margot Egeblad, Elise Lopdrup, Lene Stennicke, Ulla Juncker

Læs mere

Nr. 5. maj 2008. 36. årgang. Schæferhunden

Nr. 5. maj 2008. 36. årgang. Schæferhunden Nr. 5. maj 2008. 36. årgang Schæferhunden Schæferhund Stærk, modig og trofast og gerne fuld af vitalitet livet igennem. En følsom hud, der skal beskyttes Led og knoglestruktur, som sættes på prøve Et følsomt

Læs mere

3MEDLEMSBLAD FOR ISLANDSK FÅREHUNDEKLUB

3MEDLEMSBLAD FOR ISLANDSK FÅREHUNDEKLUB islandshunden 3MEDLEMSBLAD FOR ISLANDSK FÅREHUNDEKLUB ISSN 1601-278X 14. ÅRGANG NR. 3 2010 Træf 2010 Hyrdehund på Åland Præsentation af bestyrelsen Referat fra generalforsamlingen islandshunden MEDLEMSBLAD

Læs mere

SCHÆFERHUNDEN. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang

SCHÆFERHUNDEN. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang SCHÆFERHUNDEN Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang NR. 7-8. AUGUST 2007 Schæferhund Stærk, modig og trofast og gerne fuld af vitalitet livet igennem. En følsom hud, der

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR ISLANDSK FÅREHUNDEKLUB ISSN 1601-278X 14. ÅRGANG NR.

MEDLEMSBLAD FOR ISLANDSK FÅREHUNDEKLUB ISSN 1601-278X 14. ÅRGANG NR. 4islandshunden MEDLEMSBLAD FOR ISLANDSK FÅREHUNDEKLUB ISSN 1601-278X 14. ÅRGANG NR. 4 2010 islandshunden MEDLEMSBLAD FOR ISLANDSK FÅREHUNDKLUB Ansvarshavende redaktør Svend Brandt Jensen Redaktion Wilfred

Læs mere

islandshunden MEDLEMSBLAD FOR ISLANSK FÅREHUNDEKLUB Masser af tilbud fra regionerne Årets Hunde Nyt HD-Indeks Præsentation af det nye bladudvalg

islandshunden MEDLEMSBLAD FOR ISLANSK FÅREHUNDEKLUB Masser af tilbud fra regionerne Årets Hunde Nyt HD-Indeks Præsentation af det nye bladudvalg islandshunden MEDLEMSBLAD FOR ISLANSK FÅREHUNDEKLUB 1 ISSN 1601-278X 14. ÅRGANG NR. 1 2010 Masser af tilbud fra regionerne Årets Hunde Nyt HD-Indeks Præsentation af det nye bladudvalg islandshunden MEDLEMSBLAD

Læs mere

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 37. ÅRGANG NR. 4 - DECEMBER 2012 www.dmk-online.dk

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 37. ÅRGANG NR. 4 - DECEMBER 2012 www.dmk-online.dk Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub 37. ÅRGANG NR. 4 - DECEMBER 2012 www.dmk-online.dk FORSIDEBILLEDET Forsidebilledet i dette nummer er et billede af Vesthimmerland s Cille 12562/2006.

Læs mere

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 6 juni 2006 34. årgang

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 6 juni 2006 34. årgang Schæferhunden Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 6 juni 2006 34. årgang Schæferhund Stærk, modig og trofast og gerne fuld af vitalitet livet igennem. En følsom hud, der skal beskyttes Led og

Læs mere

HUNDENYT. Find os på facebook: DcH-Aabenraa

HUNDENYT. Find os på facebook: DcH-Aabenraa HUNDENYT 35. ÅRGANG NR 1. 2015 Find os på facebook: DcH-Aabenraa DcH Aabenraa Vi træner ikke hunde Vi træner hundenes mennesker! Danmarks civile hundeførerforening, Aabenraa afdeling 1 Adresseændring:

Læs mere

SCHÆFERHUNDEN Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 1-2 januar-februar 2007 35. årgang

SCHÆFERHUNDEN Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 1-2 januar-februar 2007 35. årgang SCHÆFERHUNDEN Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 1-2 januar-februar 2007 35. årgang Schæferhund Stærk, modig og trofast og gerne fuld af vitalitet livet igennem. En følsom hud, der skal beskyttes

Læs mere

Ind i såten NUMMER 2 AUGUST 2009 6. ÅRGANG

Ind i såten NUMMER 2 AUGUST 2009 6. ÅRGANG Ind i såten NUMMER 2 AUGUST 2009 6. ÅRGANG V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening 1970 Medlemsblad for V. Hjermitslev - Saltum Jagtforening af 1970 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen

Læs mere

HORMONER, KASTRATION OG ADFÆRD. Fup og fakta om hanhunde. Min hund har. VM for belgiske hyrdehunde DM i Nordisk

HORMONER, KASTRATION OG ADFÆRD. Fup og fakta om hanhunde. Min hund har. VM for belgiske hyrdehunde DM i Nordisk NR. 03 JUNI 2012 74. ÅRGANG HORMONER, KASTRATION OG ADFÆRD Fup og fakta om hanhunde Læs også i dette nr: Min hund har EPILEPSI VM for belgiske hyrdehunde DM i Nordisk Hunde træning sammenhold ungdom medlemmernes

Læs mere

NR. 2 MAJ 2015 49. ÅRGANG

NR. 2 MAJ 2015 49. ÅRGANG PUDELKLUBBEN NR. 2 MAJ 2015 49. ÅRGANG S p e c i a l k PK l u b u n d e r D K K 2 Indhold Fra formanden... 5 Generalforsamling... 6 Referat fra konstituerende møde... 10 Redaktøren har ordet... 11 Udstillingsresultater

Læs mere

Udgives af Danmarks Civile Hundeførerforening, Helsingør afdeling, som medlemsblad og udkommer i hvert kvartal. bank: Danske Bank: 3183 241-043-7840

Udgives af Danmarks Civile Hundeførerforening, Helsingør afdeling, som medlemsblad og udkommer i hvert kvartal. bank: Danske Bank: 3183 241-043-7840 Gi Pote Nr. 4 Vinter 2010 Gi Pote Udgives af Danmarks Civile Hundeførerforening, Helsingør afdeling, som medlemsblad og udkommer i hvert kvartal. Medlemstal: 206 Formand: Peter Knudsen tlf.: 6019 2283

Læs mere

Bestyrelsen. Formand Agilityudvalg. Eva Hansen Rævestien 14 8850 Bjerringbro Tlf.: 86 68 11 98. e-mail.: formand@dch-bjerringbro.

Bestyrelsen. Formand Agilityudvalg. Eva Hansen Rævestien 14 8850 Bjerringbro Tlf.: 86 68 11 98. e-mail.: formand@dch-bjerringbro. DcH Bjerringbro Hund og fører 4 2009 Indhold Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Referat fra generalforsamling 2009...6 Eftersøgnings tjeneste...11 Referat fra generalforsamling

Læs mere

Klubbens Magasin LÆS OM. Forårets dressur-kurser Pointskala for beagle Nyt fra Schweissudvalget

Klubbens Magasin LÆS OM. Forårets dressur-kurser Pointskala for beagle Nyt fra Schweissudvalget Klubbens Magasin LÆS OM Forårets dressur-kurser Pointskala for beagle Nyt fra Schweissudvalget NR.4 30. årgang Dec. 2011 Beagle Klubbens Magasin ISSN 0108-2728 Udgiver Beagle Klubben Ansvarshavende Connie

Læs mere

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 39. ÅRGANG NR. 3 - AUGUST 2014 www.dmk-online.dk

Münsterländeren. Klubblad for Dansk Münsterländer Klub. 39. ÅRGANG NR. 3 - AUGUST 2014 www.dmk-online.dk Münsterländeren Klubblad for Dansk Münsterländer Klub 39. ÅRGANG NR. 3 - AUGUST 2014 www.dmk-online.dk REDAKTØRENS KOMMENTAR 2 Du er vel godt klar over, at I har noget helt specielt!?! Det var ordene der

Læs mere