[DEN SUNDHEDSFREMMENDE EFTERSKOLE ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[DEN SUNDHEDSFREMMENDE EFTERSKOLE ]"

Transkript

1 2011 Flakkebjerg Efterskole Jan Coermann [DEN SUNDHEDSFREMMENDE EFTERSKOLE ] En redegørlse for de tiltag Flakkebjerg Efterskole har sat værk i bestræbelserne på at være en sundhedsfremmende efterskole

2 Indhold Indledning... 2 Noget om undervisning, samvær og kostskole... 2 Handlekompetence... 2 Kort intro til beskrivelsen... 2 Tiltag i undervisningssammenhæng:... 3 Morgenløb... 3 Bevægfag... 3 Leg og læring... 3 Tiltag i sammenhæng med samvær... 4 Kontaktlæreren... 4 Kostvejledning... 4 Motionsvejledning... 4 Sundheds- og motionsudvalg... 5 Faciliteter og fritidsaktiviteter... 5 Tiltag i kostafdelingen:... 6 Køkkenundervisning... 6 Kostpolitik... 7 Madpolitik... 7 Røgfri skole... 8 Indeklima... 8 Afrunding

3 Indledning Vi indstiller hermed Flakkebjerg Efterskole til Den Store Sundhedspris Det gør vi fordi Flakkebjerg Efterskole over de seneste år har udviklet et omfattende program for den sundhedsfremmende efterskole, der har køkkenet som et centralt omdrejningspunkt men også omfatter et omfattende vejledningstilbud, integrerede aktiviteter i den daglige undervisning, samt en målrettet prioritering af faciliteter for sundhedsfremmende aktiviteter. Noget om undervisning, samvær og kostskole En efterskole har med sit kostskolemiljø helt unikke rammer for at sætte afgørende ind på elevernes uddannelse og dannelse. Ud over ofte specialiserede undervisningstilbud, så møder elever på efterskoler også voksne mennesker, som er optaget af elevens trivsel og sundhed også uden for undervisningssammenhænge. Igennem samvær i trygge, men også frie rammer, får medarbejderne mulighed for at arbejde med elevernes udvikling på en nærværende måde og med en autencitet, som ikke er dagskoler forundt. I de efterfølgende beskrivelser af skolens tiltag indenfor sundhedsfremme er der skelnet mellem aktiviteter i forbindelse med undervisning, samvær og kostskolen. Handlekompetence På en efterskole har vi eleverne i en afgørende fase af deres liv, hvor de for første gang træffer valg for deres liv uden for hjemmets rammer. Efterskolen lægger rum for deres første prøveflyvninger i deres fremtidige liv som selvstændig medborgere i et moderne samfund. Vi arbejder derfor målrettet med at styrke elevernes handlekompetence, altså evnen til at træffe kvalificerede valg og at handle i overensstemmelse med dem. At træffe kvalificerede valg handler ifølge vores erfaringer om tre kategorier: Læring og viden Oplevelse og erfaring: Mod og motivation: Kvalificerede valg forudsætter viden om det dilemma, man står over for. Jo større indsigt man har i et område, jo mere komplekst opleves det ofte og jo større mulighed har man for at gennemskue konsekvenser af valgmuligheder. Kvalificerede valg vil altid læne sig op af elevens oplevelser og erfaringer Jo flere personlige præferencer eleven har inden for det givne felt, jo mere kvalifecerede valg kan eleven træffe. Kvalificerede valg handler også om at turde træffe valg, som fører ud på usikker grund. At bryde med vaner eller at gøre sig nye erfaringer er en sårbar proces, som forudsætter mod og motivation til at nå nye mål og udleve nye drømme. Kort intro til beskrivelsen Hvert tiltag er beskrevet med mål, indhold, organisation og læringseffekt jvnf. ovenstående beskrivelse af handlekompetence. Tilsammen tegner der sig et net af tiltag som understøtter hinanden i ambitionen om at virke som sundhedsfremmende efterskole. 2

4 Tiltag i undervisningssammenhæng: Morgenløb At eleverne starter dagen med forhøjet puls, øget iltgennemstrøning og dermed opmærksomhed og indlæringsevne. At eleverne får mulighed for at tilegne sig nye vaner, som de tager med sig igennem skoleåret og tiden efter efterskoleopholdet. Indhold: Alle elever starter dagen med at gå, lunte eller løbe en rute på godt 2 km inden morgenmaden. Organisation:Der er etableret en løbesti omkring skolen, som er trafiksikker, nemt kan overskues af en lærer og som ligger naturskønt. Morgenløb stopper efter uge 39, p gr a mørke og vejret o påbegyndes igen efter påske. Læringseffekt: Styrker elevens mod og motivation samt oplevelse og erfaring. Bevægfag Indhold: -at udvikle elevernes kropsbevidsthed sundhed og almene fysiske udvikling gennem alsidige idrætslige oplevelser, erfaringer, udfordringer og refleksion. -at eleverne får mulighed for at opleve glæde og lyst til at udøve individuel- og holdidræt, samt udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af fysisk aktivitet i forhold til fysisk og psykisk velvære. -at skabe forudsætning for at eleverne tager ansvar for sig selv og indgår i et forpligtende fællesskab hvor samarbejde, accept, fairplay og tolerance er vigtige elementer. -at bevæg fag kan være med til at give eleverne mere lyst og overskud til at dyrke idræt i fritiden og til at føre en sund livsstil. Opvarmning og afspænding, Konditionstræning, Cirkeltræning, Lege (nye og gamle), Boldspil, Løb i terrænet, Styrke, udstræknings - og spændstighedsøvelser, Cykling, Idrætsteori Organisation: Undervisningen foregår på linjerne og er lærerstyret. Der er afsat 1. blok om ugen i alle normaluger. Leg og læring At styrke koncentration og fordybelse samt almindelig trivsel i de mere teoretisk-faglige undervisningsblokke. Særligt støtter det mange drenge, der ofte bliver rastløse og har svært ved at fastholde koncentrationen i stillesiddende undervisning. Indhold: Skolens idrætslærere har lavet et inspirationskatalog med små motions-events, som skolens faglærere kan indlægge som afbrydelser og afveksling i den daglige undervisning, der er organiseret i blokke af 80 minutter. Der er både samarbejdsøvelser, udstrækninger, lege og øvelser der hæver puls og iltgennemstrøning. Organisation: De benyttes efter behov af den enkelte lærer og klassens elever. 3

5 Tiltag i sammenhæng med samvær Kontaktlæreren Målet med kontaktlærerarbejdet er: At eleven bliver vejledt og instrueret i at finde sig tilrette i kostskolelivet og dets mange udfordringer og opgaver. At eleven føler sig tryg på skolen. At eleven føler sig set og hørt af en voksen der har et ansvar for eleven. At eleven får hjælp til at løse problemer der er knyttet til efterskoleopholdet (værelse, familie, klasse, kammerater, lærere, skolen som sådan). At eleven får mulighed for at reflektere over sine mål med efterskoleopholdet og sine valg og handlinger i den forbindelse. At styrke sammenholdet i familiegruppen. Indhold: Der veksles mellem individuelle samtaler, samtaler med kontaktgruppen samt møder med hele familien. Afhængig af indholdet varieres der derudover mellem forskellige metoder som f.eks. walk and talk, fortælleøvelser med fokus på aktivt lytning, det at fortælle for hinanden i mindre grupper og at referere andres historier for hinanden. Organisation: Der er til hver familiegruppe knyttet 2 medarbejdere. Der er skemalagt tid til kontaktlærerarbejdet hver onsdag i normalugerne i tidsrummet fra Derudover er der givet yderligere timer til kontaktlærerarbejdet som lægges efter behov. Læringseffekt: Styrker særligt mod og motivation. Kostvejledning - at vi som efterskole tager aktivt del i forebyggelsen af det samfundsproblem, at flere og flere unge udvikler uhensigtsmæssige spisevaner. - at kunne give de elever, der ønsker det, råd og vejledning om kost og sundhed. - at opsøge de elever der på trods af skolens kostpolitik har uhensigtsmæssige kostvaner, og tilbyde dem kostvejledning. Indhold: At vejlede eleven ud fra det problem eller den interesse der er årsag til henvendelsen. Det kan være ønsket om at tabe sig, tage på, få vurderet ens kostvaner samt få gode råd om kost og ernæring. En vejledningssituation vil typisk forløbe således: - Afklaring af grunden til eleven er kommet. - Afklaring af problemstillingen. - Oprette journal, informere eleven om hvorfor vi gør det. - Veje/måle og udregne BMI hvis eleven ønsker det. - Lave kostinterview. - Opstille målsætning og handleplan. - Opsummering af vejledningen. - Aftale ny tid hvis det ønskes. Vejledningen kan foregå individuelt eller i grupper sammen med kostvejlederen. Organisation: Vejledningen foregår 2 blokke om ugen i 31 uger. Eleven kan selv henvende sig til kostvejlederen, eller denne kan opsøge dem, hvis der vurdere at der er behov for det. Motionsvejledning - at støtte de elever der måtte have behov for det og ønsker det i at tilrettelægge motionsplaner, der effektivt og motiverende bringer eleven nærmere sine mål. 4

6 Indhold: Vejledningen vil altid tage afsæt i en samtale om de ønsker eleven har til sin fremtidige situation. Derefter vil motionsvejlederen ofte foretage test der giver klarhed over den nuværende situation. Som det næste opstilles en plan for et træningsprogram og en introduktion til aktiviteterne. Afslutningsvis aftales tid for opfølgning, evaluering og nye aftaler. Organisation: Motionsvejlederen står til rådighed ca. en aften pr. uge for dem der måtte ønske det. Skolen råder over hal, fitnesscenter og store grønne områder som ramme for elevernes motionsplaner. Sundheds- og motionsudvalg Formål: At styrke elevernes bevidsthed for vigtigheden af motion, leg, kost og søvn i hverdagen. At styrke elevernes bevidsthed for vigtigheden af motion, kost og søvn i indlæringsmæssige sammenhæng. At skabe en iværksætterånd i elevgruppen, med henblik på at igangsætte er rigt og mangfoldigt forenings og klublandskab. At får skolens Fitnessrum, idrætssal, dansesal og udearealer brugt mest muligt hele året. At få flest muligt elever på Flakkebjerg Efterskole til at dyrke motion på daglig basis. At styrke Flakkebjerg Efterskoles sundhedsprofil. Indhold: At igangsætte diskussioner på FE om sundhed og motion. At opretholde elevernes focus for vigtigheden af motion på daglig basis. At opretholde elevernes focus for vigtigheden af sund kost og søvn i hverdagen. At hjælpe elevgruppen med, at fremsætte forslag til fremme for sundhed og motion. At hjælpe elevgruppen med, at implementere forslag til fremme for sundhed og motion. At hjælpe eleverne til, at søge midler til indkøb af materialer, udbygning af faciliteter ect. Udvalgsmøder, Foredrag, Forsøg, Konkurrencer, Inspirationsaftener, Rekruteringshappenings, Opvisninger Organisation: 2 medarbejdere er tovholdere i udvalget, der består af min 9 elever helst en fra hver familie. 2 møder umiddelbart efter skolestart, herefter et månedligt møde. Faciliteter og fritidsaktiviteter Der er skolens mål, at eleverne også i deres fritid har et højt aktivitetsniveau og har adgang til en mangfoldighed af muligheder indenfor sundhed og motion. Indhold: Skolen råder over et fitnesscenter med løbebånd, motionscykler, vægte og sække, en mindre klatrevæg, en halv hal med mulighed for alle afskygninger af boldspil, dans og leg, en skaterbane med god asfalt, en U-rampe og diverse mindre ramper, fodboldbane, løbestier, ridebane, en lille lund. Organisation: I skoleårets begyndelse sætter skolen meget ind på at danne elevbårne klubaktiviteter omkring skolens mange faciliteter, så eleverne selv løfter ansvaret for et rigt fritidsliv indenfor sport og motion. Læringseeffekt: Styrker erfaring og oplevelser samt mod og motivation. 5

7 Tiltag i kostafdelingen: Køkkenundervisning Køkken er et praktisk teoretisk fag. Formålet med faget køkken er at eleverne, gennem deltagelse i tilberedningen af alle måltider, tilegner sig erfaring og viden om: hvordan, man kan løse en større praktisk opgave. at kunne samarbejde, med en eller flere personer. at opleve nytten og glæden ved, at være med til at udføre nødvendigt praktisk arbejde. at opnå praktiske færdigheder i forbindelse med daglig husholdning, samt at udføre arbejdet miljø- og ressourcebevidst og ud fra principper for en bæredygtig husholdning. at opleve og opnå færdigheder, i både rationelle og kreative tilberedningsmetoder. samt produktion af diverse retter, ud fra en fastlagt kostpolitik og et bevidst valg af levnedsmidler. Formålet med elevernes deltagelse i tilberedningen af de daglige måltider er desuden: at eleverne opnår erkendelse af, at såvel teoretiske som praktiske overvejelser i forbindelse med den daglige husholdning, er nødvendige forudsætninger for et sundt og godt liv. at eleverne tilegner sig viden, der sætter dem i stand til at tage miljøpolitisk og forbrugerpolitisk stilling. at eleverne opnår forståelse for at de, selv ved små ændringer i deres levevis kan være med til at mindske presset på naturen og deres egen krop. Indhold: Undervisningens praktiske arbejdsfunktioner og dertil hørende teori tager udgangspunkt i skolens madpolitik, skolens værdigrundlag og gældende regler for drift af et storkøkken. Elevernes daglige undervisning omfatter følgende områder: Tilberedning af morgenmad, frokost og -middagsretter. Tilberedning af både kød- fiske- og vegetariske retter. Fremstilling af diverse former for bagning. Forarbejdning af kød og grønsager. Tilberedning af tilbehør som f.eks. salater og dressinger. Fremstilling af pålæg. Borddækning og servering. Rengøring af køkken og depoter. Afrydnings- og rengøringsfunktioner i forbindelse med produktionen og spisningen. Affaldssortering. Den teoretiske del af undervisningen omfatter følgende områder: Ernæring. Varekundskab. Tilberedningsmetoder. Hygiejneregler og krav. Måltidskultur. Ansvar for egen sundhed. Bæredygtigted I køkkenet er undervisningen tilrettelagt ud fra de nødvendige praktiske gøremål, suppleret med teoretiske overvejelser og begrundelser for valg af indhold, arbejdsmetoder og -systemer. Halvdelen af eleverne møder kl omklædte i køkkenet, hvor de tilbereder morgenmad til alle elever. Efter morgenmaden samles hele holdet til opvask, teori oplæg og gennemgang af dagens opgaver. Derefter arbejder de enkeltvis eller i smågrupper med deres opgaver. Eleverne vil ifølge en fastlagt plan have forskellige praktiske funktioner i løbet af den uge de har undervisning i køkkenet, med henblik på at opnå færdigheder inden for flest mulige 6

8 arbejdsområder. Organisation: Undervisning i det praktiske/teoretiske fag Køkken er obligatorisk for alle skolens elever. Et køkkenhold består af ca elever. Hver elev har 2 køkkenuger på et skoleår. I disse uger er de i køkkenet i ca. 4 blokke pr. dag, hvor de tilbereder alle dagens måltider. Det vil sige at eleverne ikke deltager i den normale undervisning i disse uger. Derudover har de 2 uger, hvor de står for aftenopvasken. Disse uger ligger umiddelbart før køkkenugen, så de på den måde stifter bekendtskab med køkkenets indretning. Kostpolitik På Flakkebjerg Efterskole tilbereder og spiser vi mad, der giver energi, lyst og glæde til at leve livet, så du trives bedre i hverdagen. Der serveres 3 hovedmåltider, hvor der er mødepligt, og 3 mellemmåltider pr. dag. Morgenmad. Nybagte boller/franskbrød, hjemmebagt rugbrød, smør, syltetøj, honning, forskellig slags ost, cornflakes, havregryn, havregrød, kanelsukker, mysli, ymerdrys, tykmælk/yoghurt naturel, frugt, tørret frugt, gulerødder, kødpålæg og sukker. Te, urtete, kaffe, letmælk, skummetmælk, minimælk og æblejuice. En gang imellem vil der være pålægschokolade og appelsinjuice. Formiddagspausen. Frugt, gulerødder, agurk el. lign. og knækbrød. Middagsmaden. Her serveres der varm mad, næsten altid med kartofler, ris, pasta eller bulgur. Varierende tilbehør af grønsager så som salat, råkost, dampede eller lynstegte. Hver dag friskbagt brød, som f.eks. flutes og madbrød evt. med fyld. 3 gange om ugen serveres kød, 1 gang fisk og 1 gang vegetarisk. Der drikkes vand til måltidet. Eftermiddagspausen. Frugt. Rugbrød og knækbrød med f.eks. honning, ost, hummus eller pålæg. Aftensmad. Her serveres kold mad bestående af: Hjemmebagt rugbrød, pålæg (kød, fisk, æg, ost, vegetarisk), salat/råkostbuffet og en lun ret. Om vinteren vil der et par gange om ugen være en god suppe. Vand, letmælk, skummetmælk, minimælk og kærnemælk. Aftente: Her veksles mellem, franskbrød, boller eller knækbrød med smør og syltetøj, og kage (kage kun onsdag). Frugt/gulerødder/agurk. På buffet bordet er der knækbrød eller rugbrød med ost eller pålæg. Te, urtete, sukker og mælk til at putte i teen. Madpolitik På Flakkebjerg Efterskole tilbereder og spiser vi mad, der giver energi, lyst og glæde til at leve livet, så du trives bedre i hverdagen. Du får spændende, velsmagende, varieret og sund mad tilberedt af friske og helst økologiske varer. Du er med til at lave maden fra bunden af, hvor vi bruger færrest mulige forarbejdede madvarer. Du får undervisning i, hvordan du tilbereder og sammensætter sund mad. 7

9 Du spiser fortrinsvis kød fra dyr, der har haft et ordentligt liv, hvor vi tilstræber at bruge økologisk kød og grisekød af egen avl. Du får både kød -, fisk - og vegetarretter hver uge. Du har endvidere mulighed for at leve vegetarisk hele skoleåret, eller blot i en kortere periode. Du får hver dag nybagt brød, frisk frugt, mange grønsager, kartofler i mange variationer, inspiration fra andre landes madkultur, velsmagende mælkeprodukter med lavt fedtindhold og hellere lidt men godt når det gælder kød, fedtstof og fløde. Måltidet er et vigtigt samlingspunkt og er med til at skabe rammer for fællesskabet, så vi spiser de 3 hovedmåltider sammen i en god stemning, gerne med friske blomster eller stearinlys på bordene. Vi arbejder miljøbevidst, i vores tilgang til madlavningen, i forhold til råvarer, indkøb, produkter, tilberedning, affald, rengøring m.v. Røgfri skole Flakkebjerg Efterskole har et røgfrit miljø. Vi ønsker at begrænse antallet af elever der fastholder eller påbegynder deres rygevander gennem efterskoleåret. Indhold: Det er forbudt at ryge, mens man er i skolens varetægt. Til støtte for det har vi en rygestopvejleder, som kan sætte ind med vejledning og hjælpeprogrammer. Lærerne må ikke ryge synligt for eleverne og ikke på områder hvor elever færdes. Det er vores erklærede mål, at inegn elever bliver bortvist på grund af rygning, så vi sætter massivt ind med samtaler og vejledning for at få eleven til at lykkedes med et røgfrit efterskoleår. Effekt: Vores erfaring fra tiden før rygeforbuddet er, at antallet af rygende elever typisk steg fra 20% til ca. 60% i løbet af et skoeår. Nu har vi fortsat ca 20% elever, som har haft en rygerkarriere før deres efterskoleophold, men evalueringer viser, at kun 10 % betegner sig som rygere efter efterskoleåret. Læringeffekt: Styrker særligt erfaring og oplevelser samt mod og motivation. Indeklima Et godt indeklima er vigtig for sundheden og indlæring. Indhold: Vi sætter massivt ind med ventilation på samtlige værelser, for at udskifte luften i de tæt beboede områder. Det har stor betydning for trivsel, søvn og dermed sundhed og læring. Samtidigt kan vi genanvende varmen og dermed have en miljømæssig besparelse. Læringseffekt: Styrker både læring og viden, erfaring og oplevelser. Afrunding Skulle Flakkebjerg Efterskole være så heldig at komme i betragtning til Den Store Sundhedspris, så vil hele præmien blive geninvesteret i sundhedsfremmende aktiviteter. Hvordan pengene får den bedste anvendelse vil være sundheds- og motionsudvalgets opgave at byde ind på. 8

Kostpolitik. for. Solgården

Kostpolitik. for. Solgården Kostpolitik for Solgården INDHOLD: 1. Formål med kostpolitikken 2. De 10 kostråd 3. Måltidsammensætning 4. Råvare 5. Indkøb 6. Spisemiljø 7. Køkkenets åbningstider 8. Køkkenet service 9. Elever i køkkenet

Læs mere

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning.

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning. INDHOLD: 1) Hvorfor have en kostpolitik 2) De 10 kostråd 3) Måltids sammensætning 4) Råvarer 5) Indkøb 6) Spisemiljø 7) Køkkenets åbningstider 8) Køkkenets service 9) Elever med i køkkenet 10) Regler for

Læs mere

KOSTPOLITIK. Emmerske Efterskoles

KOSTPOLITIK. Emmerske Efterskoles Emmerske Efterskoles KOSTPOLITIK Vi vil gerne servere en sund og varieret kost. Vi vil give gode spisevaner og madkultur. Vi vil opdrage til god dansk bordskik. Et måltid skal være en god sanseoplevelse.

Læs mere

Kostpolitik Børnehuset Petra

Kostpolitik Børnehuset Petra Kostpolitik Børnehuset Petra Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. 1 I samarbejde med bestyrelsen

Læs mere

Kostpolitik For. Børnehuset Skovtroldene

Kostpolitik For. Børnehuset Skovtroldene Kostpolitik For Børnehuset Skovtroldene Skovtroldenes kostpolitik tager udgangspunkt i Skanderborg kommunes kostpolitik for daginstitutionsområdet, og fødevarestyrelsens anbefalinger om de 8 kostråd. Den

Læs mere

MAD OG MÅLTIDSPOLITIK KARLA GRØN. Revideret den 28.05.15

MAD OG MÅLTIDSPOLITIK KARLA GRØN. Revideret den 28.05.15 MAD OG MÅLTIDSPOLITIK KARLA GRØN Revideret den 28.05.15 Mad og måltidspolitik for Karla Grøn Denne mad og måltidspolitik er lavet på baggrund af Vejle kommunes inspirationshæfte til institutionernes mad-og

Læs mere

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet, og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. Formålet med

Læs mere

Kostpolitik for. Dalens Børnehuse. Ellekonedalen Viborg

Kostpolitik for. Dalens Børnehuse. Ellekonedalen Viborg Kostpolitik for Dalens Børnehuse Ellekonedalen 4-8 8800 Viborg Redigeret nobember 2017 1 Kostpolitik for Dalens Børnehuse I Dalens Børnehuse har vi en madordning som er obligatorisk for alle børn. Vi har

Læs mere

Kostpolitik. Om aftenen er der mulighed for at få et mellemmåltid i form af knækbrød, frisk presset juice, frugt eller lign.

Kostpolitik. Om aftenen er der mulighed for at få et mellemmåltid i form af knækbrød, frisk presset juice, frugt eller lign. Kostpolitik 2017 Indhold Måltiderne... 3 Spis mindre sukker... 3 Medbestemmelse... 4 Egne lejligheder... 4 Fokus på den enkelte... 5 Ikke alle dage er ens... 5 Sociale aktiviteter... 5 Fokus på madspil...

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Vanddråben.

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Vanddråben. Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Vanddråben. ugust 2008. Vi tror på god sund mad af høj kvalitet tilberedt med kærlighed 1 Indholdsfortegnelse Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Vanddråben....

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring Mad- og måltidspolitik -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring . Uden mad og drikke trives børnene ikke Uden mad og drikke.. Kost og trivsel hænger unægtelig sammen trivsel og læring ligeså.

Læs mere

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner 1 Anbefalinger for det sunde frokostmåltid til børn i daginstitutionen Det fælles frokostmåltid anbefalinger og inspiration

Læs mere

Kostpolitik for Hørning BørneUnivers

Kostpolitik for Hørning BørneUnivers Kostpolitik for Hørning BørneUnivers Indhold Forord... 2 1. Formål med kostpolitikken i Hørning BørneUnivers... 2 2. Generelle principper... 2 3. Hørning BørneUnivers tilbyder følgende måltider... 3 4.

Læs mere

Sundhedspolitik Sundhedspolitik for Dannevirkeskolen

Sundhedspolitik Sundhedspolitik for Dannevirkeskolen Sundhedspolitik Sundhedspolitik for Dannevirkeskolen Sundheden påvirkes umærkeligt af den måde, vi lever på Sundhedspolitik Sundheden påvirkes umærkeligt, af den måde vi lever på, og alle de ting vi udsætter

Læs mere

Kostpolitik For. Børnehuset Skovtroldene

Kostpolitik For. Børnehuset Skovtroldene Kostpolitik For Børnehuset Skovtroldene Skovtroldenes kostpolitik tager udgangspunkt i Skanderborg kommunes kostpolitik for daginstitutionsområdet, og fødevarestyrelsens anbefalinger om de 8 kostråd. Den

Læs mere

Denne bog tilhører: Hej! Navn: Skole: Dette er din personlige bog, som vi håber vil være en hjælp til dig på vejen mod en sjov og sund hverdag.

Denne bog tilhører: Hej! Navn: Skole: Dette er din personlige bog, som vi håber vil være en hjælp til dig på vejen mod en sjov og sund hverdag. MIN AFTALE BOG Denne bog tilhører: Hej! Dette er din personlige bog, som vi håber vil være en hjælp til dig på vejen mod en sjov og sund hverdag. I bogen kan du finde de kost- og motions råd, som vi alle

Læs mere

Børnehusene Team Høngs. kost- og bevægelsespolitik. Sunde børn er glade børn

Børnehusene Team Høngs. kost- og bevægelsespolitik. Sunde børn er glade børn Børnehusene Team Høngs kost- og bevægelsespolitik For vuggestuer - dagplejere og børnehaver Sunde børn er glade børn Børn, der oplever glæden ved at spise sund mad og bevæge sig, trives og udvikler sunde

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring Mad- og måltidspolitik -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring . Uden mad og drikke trives børnene ikke Uden mad og drikke.. Kost og trivsel hænger unægtelig sammen trivsel og læring ligeså.

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse:

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse: KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med en kostpolitik på Bødkergården 2. Fødevarestyrelsens anbefalinger for kost til børn. 3. Børnenes energi- og væskebehov

Læs mere

Kostpolitik ved egenproduktion

Kostpolitik ved egenproduktion Dagtilbud Ø-gadernes Kostpolitik ved egenproduktion Foreløbigt gældende for Vuggestuen Smaaland, D.I.I. Villekulla, Vuggestuen Vimmerby Kostpolitik ved egenproduktion for Dagtilbud Ø-gaderne: Vuggestuen

Læs mere

SanseSlottets Kost og måltids politik

SanseSlottets Kost og måltids politik SanseSlottets Kost og måltids politik Revideret juni 2015 Indhold Hvem får mad?... 2 Formål... 2 Målsætning... 2 Morgenmad... 2 Formiddags og eftermiddagsmad... 2 Frokost... 3 Drikkelse... 3 Spise-café...

Læs mere

Børnehuset kost og motionspolitik

Børnehuset kost og motionspolitik Børnehuset kost og motionspolitik Overordnede mål Vi ønsker gennem sund kost at skabe glade aktive børn som trives og udvikles optimalt Vi ønsker at give børnene bevidsthed om sund mad. Vi ønsker at give

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

KLASSISK, KVALITET & GODE RÅVARER

KLASSISK, KVALITET & GODE RÅVARER DET NORDISKE KØKKEN KLASSISK, KVALITET & GODE RÅVARER MORGENMAD Grovstykke, rugbrød og thebolle Røræg og bacon Ost, smør og marmelade Slagterens rullepølse Ylette med mysli Mælkeprodukter Æblejuice og

Læs mere

Sandved Børnegårds Kostpolitik

Sandved Børnegårds Kostpolitik Kostpolitik Sandved Børnegårds Kostpolitik Vi vil, fra børnegårdens side, tage initiativ til at børnenes sundhed gøres til et emne, vi diskuterer og forholder os mere bevidst til. Det, at mange børn spiser

Læs mere

Virksomhedsplan for Specialinstitutionen Magnoliahuset. Mad og måltidspolitik.

Virksomhedsplan for Specialinstitutionen Magnoliahuset. Mad og måltidspolitik. Mad og måltidspolitik. Udarbejdet 2008/2009. Revideret maj 2010 Revideret oktober 2012 Revideret juni 2016 1 INSTITUTIONENS VISIONER OG MÅL. Magnoliahusets mål er at servere sund og varieret kost, hvor

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Sundheds- & kostpolitik for Herslev Flexinstitution 2011-2012

Sundheds- & kostpolitik for Herslev Flexinstitution 2011-2012 Sundheds- & kostpolitik for Herslev Flexinstitution 2011-2012 Sundheds- og kostpolitik for Herslev Flexinstitution I Børnehuset har vi valgt at sætte fokus på børnehavens kost- og trivselspolitik. Dette

Læs mere

Mad hjem til dig- Plejecentre. Madservice Viborg

Mad hjem til dig- Plejecentre. Madservice Viborg Mad hjem til dig- Plejecentre Madservice Viborg Velkommen og velbekomme Vi er glade for at kunne byde dig indenfor i Madservice Viborg. Velkommen til et køkken med gamle dyder, friske råvarer og mange

Læs mere

NORDISK LEJRSKOLE & KURSUSCENTER

NORDISK LEJRSKOLE & KURSUSCENTER Side/Page/Seite 1 / 5 Forplejning Maden er det halve ophold Vort køkken, som er sammensat af faglært personale, tilbereder alle måltider af friske råvarer. Der lægges stor vægt på årstidens grøntsager,

Læs mere

DAGPLEJEN. Mad- og måltidspolitik for Dagplejen i Fredensborg Kommune

DAGPLEJEN. Mad- og måltidspolitik for Dagplejen i Fredensborg Kommune DAGPLEJEN Mad- og måltidspolitik for Dagplejen i Fredensborg Kommune Indledning Dagplejen har i overensstemmelse med kommunens mad og måltidspolitik samt oplysninger fra Fødevarestyrelsen udfærdiget denne

Læs mere

Kost og sundhedspolitik

Kost og sundhedspolitik Kost og sundhedspolitik Ud fra Slagelse kommunes vejledning har Børnehuset ved Noret, i samarbejde med forældrebestyrelsen sammensat følgende principper for kost og sundhedspolitik. Formål Formålet med

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården For at fremme sunde kost- og motionsvaner og undgå overvægt allerede i børnealderen har forældre og personale udarbejdet følgende mad- og måltidspolitik,

Læs mere

Børneuniverset Vuggestuen Kostpolitik

Børneuniverset Vuggestuen Kostpolitik Børneuniverset Vuggestuen Kostpolitik De gode kostvaner grundlægges i barndommen og følger os hele livet igennem. Børn skal have sund og nærende mad. Kosten har stor betydning for barnets vækst og udvikling.

Læs mere

KOSTPOLITIK I UGLEBO.

KOSTPOLITIK I UGLEBO. KOSTPOLITIK I UGLEBO. Baggrund for udarbejdelse af kostpolitik Det har længe været et fælles ønske fra bestyrelsen og personalegruppen at få revideret kostpolitikken. Derfor arrangerede vi(forældrebestyrelsen)

Læs mere

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Hvad er en mad- og måltidspolitik? En mad- og måltidspolitik er et velegnet styringsredskab for arbejdet med mad og måltider i børnehaven. En kostpolitik er en fælles vedtaget og

Læs mere

Kost og måltidspolitik i Galaksen

Kost og måltidspolitik i Galaksen Kost og måltidspolitik i Galaksen Politikken skal medvirke til at udvikle og sikre sunde mad og måltider. Politikken skal endvidere bidrage til at skabe og fastholde sunde mad og måltidsvaner. Kostpolitikken

Læs mere

Dagtilbud Ø-gadernes Kostpolitik

Dagtilbud Ø-gadernes Kostpolitik Dagtilbud Ø-gadernes Kostpolitik Gældende for: Vuggestuen Vimmerby Vuggestuen Småland D.I.I. Villekulla Udarbejdet Maj 2010 Indholdsfortegnelse Formål og målsætning... 1 Køkkenpersonalets arbejde... 1

Læs mere

forældrene i valget af en sund madpakke og kan derfor anbefale følgende retningslinjer:

forældrene i valget af en sund madpakke og kan derfor anbefale følgende retningslinjer: Vores mål med en kostpolitik er, at sikre børnene en sund kost i det daglige og dermed indføre sunde kostvaner på længere sigt. De fleste børn opholder sig en stor del af dagen i børnehaven, personalet

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Kost & Ernæring. K3 + talent

Kost & Ernæring. K3 + talent Kost & Ernæring K3 + talent Kostens betydning for præstationsevnen At være elitesvømmer kræver meget. Meget træning, men også at være en 24-timers atlet, som ikke kun er svømmer når han/hun er i bassinet.

Læs mere

Strategi for skolemad

Strategi for skolemad Strategi for skolemad Vores mål 1. Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag 2. Alle har mod til at deltage i verden 3. Alle har en ven i skolen 4. Læringen foregår overvejende eksperimenterende og

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR BØRNEINSTITUTIONEN TJØRNEPARKEN

KOSTPOLITIK FOR BØRNEINSTITUTIONEN TJØRNEPARKEN KOSTPOLITIK FOR BØRNEINSTITUTIONEN TJØRNEPARKEN Formål Formålet med retningslinjer for kost er at sikre en ernæringsrigtig kost i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens og Fødevarestyrelsens anbefalinger.

Læs mere

Thisted kommune vil bidrage til at borgerne i kommunen får mulighed for at mestre eget liv og sundhed, så størst mulig livskvalitet opnås.

Thisted kommune vil bidrage til at borgerne i kommunen får mulighed for at mestre eget liv og sundhed, så størst mulig livskvalitet opnås. HILLERSLEV SKOLE Overordnet kostpolitik for Thisted Kommune Den 11. september 2014 Vores ref.: KVR Sagsnr.: 119187 BrevID.: 1313506 Thisted kommune vil bidrage til at borgerne i kommunen får mulighed for

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en kvinde over 74 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en kvinde over 74 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en kvinde over 74 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 7400 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 800 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget (Svarer til 1750

Læs mere

Mad politik for plejecentret Fortegården.

Mad politik for plejecentret Fortegården. Mad politik for plejecentret Fortegården. Mål Fortegårdens mad politik har som formål at sikre den enkelte beboer det bedst mulige tilbud om mad service i forhold til den enkeltes behov og ønsker. Mad

Læs mere

Kost, Sundhed og Trivsel

Kost, Sundhed og Trivsel Kost, Sundhed og Trivsel En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Op mod 80% af den daglige kost bliver spist i Dagplejen Politik for Kost, Sundhed og Trivsel I Danmark er der stor fokus på at forbedre folkesundheden,

Læs mere

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Forord Eventyrhuset vil gerne give dit barn en god hverdag med velvære, trivsel, udvikling og en god opvækst med sunde kostvaner. Det er vigtigt med en sund kost,

Læs mere

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik Sund mad til børn på Bornholm

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik Sund mad til børn på Bornholm Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2017-2018 Sund mad til børn på Bornholm Godkendt af Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014 Revideret april 2016 Fokus på mad og måltider i Bornholms Regionskommune

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR NIM BØRNEHUS

KOSTPOLITIK FOR NIM BØRNEHUS KOSTPOLITIK FOR NIM BØRNEHUS Sidst revideret: 06.7.2016 Kostpolitik for Nim Børnehus Kostpolitikken skal synliggøre Børnehusets holdninger vedrørende kost overfor forældre, og samtidig tjene som retningslinje

Læs mere

Gode råd til en sundere hverdag

Gode råd til en sundere hverdag LOGO2TH_Lille_NEGrød Gode råd til en sundere hverdag Vægtstopperne - Behandling af børn og unge efter Holbæk-modellen Kære Forældre Det er vigtigt at dit barn oplever en god mæthedsfølelse og spiser sundt

Læs mere

Praktisk info om kost og ernæring

Praktisk info om kost og ernæring Kostpolitik på Liselund Liselund skal for den enkelte opleves som det bedste sted: At bo. At gæste. At arbejde. For at Liselund kan være det bedste sted at bo har ernæringstilstanden stor betydning for

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 5900 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 300 kj/dag svarende til 5 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1435

Læs mere

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017 Sund mad til børn på Bornholm Godkendt af Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014 Fokus på mad og måltider i Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik Indledning Ernæring har stor indflydelse på menneskers fysiske og psykiske sundhed. Sundheden er vigtig for børns læring og udvikling, og derfor er kosten i daginstitutionerne af

Læs mere

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen I Skovvangen tilbydes der kost i alle afdelingerne - dog ud fra forskellige principper. I vuggestuen Kornbakken og vuggestuen Århusbo er der

Læs mere

Mad, måltider og bevægelse i Dalby Børnehuse

Mad, måltider og bevægelse i Dalby Børnehuse Mad, måltider og bevægelse i Dalby Børnehuse Indledning. Vi ved, at det har betydning for børns udvikling og trivsel i hverdagen, at de via ernæringsrig kost får brændstof til krop og hjerne, så de har

Læs mere

Orions kostpolitik MAD ER FØRST ERNÆRING, NÅR MADEN ER SPIST!

Orions kostpolitik MAD ER FØRST ERNÆRING, NÅR MADEN ER SPIST! Orions kostpolitik MAD ER FØRST ERNÆRING, NÅR MADEN ER SPIST! Orions kostpolitik er udarbejdet i henhold til Region Hovedstadens Kost- og Ernæringspolitik og i overensstemmelse med Orions værdigrundlag.

Læs mere

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK FORORD Uden mad og drikke duer helten ikke, siger et gammelt ordsprog. Det skal faktisk tages helt bogstaveligt. Selv den dyreste bil kan ikke køre uden benzin og smøring

Læs mere

Kostpolitik 2014-2016

Kostpolitik 2014-2016 Kostpolitik 2014-2016 Indholdet i denne pjece er drøftet og godkendt af forældrebestyrelsen i Daginstitutionen Kjellerup/Levring i maj 2014. Generelt Daginstitution Kjellerup/Levring ønsker at implementere

Læs mere

Kost & Ernæring K1 + K2

Kost & Ernæring K1 + K2 Kost & Ernæring K1 + K2 Kostens betydning for præstationsevnen At være elitesvømmer kræver meget. Meget træning, men også at være en 24-timers atlet, som ikke kun er svømmer når han/hun er i bassinet.

Læs mere

Mad- og måltidsprincipper for dagtilbud i Høje-Taastrup Kommune

Mad- og måltidsprincipper for dagtilbud i Høje-Taastrup Kommune Mad- og måltidsprincipper for dagtilbud i Høje-Taastrup Kommune 1. Indledning Mad og drikke er et vigtigt fundament for, at barnet trives og kan udvikles. Undersøgelser fra Fødevarestyrelsen viser, at

Læs mere

Lokal kostpolitik for Børnehuset Trehøje

Lokal kostpolitik for Børnehuset Trehøje Lokal kostpolitik for Børnehuset Trehøje Med udgangspunkt i Roskilde Kommunes kostpolitik har bestyrelsen i Børnehuset Trehøje vedtaget følgende lokale kostpolitik: Det vil vi (vores mål med kostpolitikken)

Læs mere

Kostpolitik for Korsholm/Søften

Kostpolitik for Korsholm/Søften Kostpolitik for Korsholm/Søften Favrskov Kommune Den rette ernæring har stor betydning for barnets udvikling og trivsel. Barnet bruger energi på bevægelse, udvikling og læring. Derfor har kroppen brug

Læs mere

Kostpolitik for Skolen ved Nordens Plads Inspiration til forældre, børn & medarbejdere

Kostpolitik for Skolen ved Nordens Plads Inspiration til forældre, børn & medarbejdere Kostpolitik for Skolen ved Nordens Plads Inspiration til forældre, børn & medarbejdere Revideret i 2012 Skolen ved Nordens Plads Sofus Francks Vænge 32 2000 Frederiksberg Tlf. 38 21 10 00 skolenvednordensplads@frederiksberg.dk

Læs mere

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker FIF til hvordan du styrer din trang til sukker af. Hanne Svendsen, klinisk diætist og forfatter 1 Håber du får inspiration og glæde af denne lille sag. Jeg ønsker for dig, at du når det, du vil. Valget

Læs mere

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik.

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. Langhøj Dagtilbud og SFO Bækvej 6,Asp 7600 Struer Tlf: 96848940 Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. I forbindelse med den stigende interesse og fokus på sundhed og trivsel, skabes indsatser for at

Læs mere

Kostpolitik. Kostpolitik 0-6 år

Kostpolitik. Kostpolitik 0-6 år Kostpolitik Kostpolitik 0-6 år Vesthimmerlands Kommunes kostpolitik - for børn i kommunale dagtilbud Denne pjece indeholder Vesthimmerlands Kommunes kostpolitik for børn i alderen 0 til 6 år i dagtilbud

Læs mere

Lokal kostpolitik for Børnehuset Trehøje

Lokal kostpolitik for Børnehuset Trehøje Lokal kostpolitik for Børnehuset Trehøje Med udgangspunkt i Roskilde Kommunes kostpolitik har bestyrelsen i Børnehuset Trehøje vedtaget følgende lokale kostpolitik: Det vil vi (vores mål med kostpolitikken)

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Madskolen Tingbjerg Heldagsskole Skolesiden 2 2700 Brønshøj Februar 2012 Indhold FORMÅL... 3 TILGÆNGELIGHED... 3 MADSKOLEN... 4 Målet med

Læs mere

Mad og måltider i. DAG- PLEJEN For Skanderborg Kommune

Mad og måltider i. DAG- PLEJEN For Skanderborg Kommune Mad og måltider i DAG- PLEJEN For Skanderborg Kommune Kære Forældre til børn i dagplejen i Skanderborg Kommune Denne pjece er en del af udmøntningen af Skanderborg Kommunes kostpolitik på dagplejeområdet.

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 09/10 Unge Hjem, efterskolen i Århus

Selvevaluering skoleåret 09/10 Unge Hjem, efterskolen i Århus Selvevaluering skoleåret 09/10 Unge Hjem, efterskolen i Århus Plan og mål for udviklingsarbejdet. Skoleåret 09/10 er det første skoleår hvor selvevalueringsobjektet tager udgangspunkt i elevernes fysiske

Læs mere

i 1 kop/krus kaffe: g sukker og ml mælk/ fløde 9%/ fløde 13%/ piskefløde i 1 kop/krus te: g sukker og ml mælk/ fløde 9%/ fløde 13%/ piskefløde

i 1 kop/krus kaffe: g sukker og ml mælk/ fløde 9%/ fløde 13%/ piskefløde i 1 kop/krus te: g sukker og ml mælk/ fløde 9%/ fløde 13%/ piskefløde , Kostdagbog Vi vil bede dig skrive kostdagbog i 4 dage. Det er bedst, hvis det er 3 hverdage og 1 week-enddag. Du skal skrive alt ned, hvad du spiser og drikker. Da den mad og drikke, der noteres i skemaet

Læs mere

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Forord I Hornsyld Idrætsbørnehus sætter vi fokus på sund kost. Derfor har vi fundet det relevant at udvikle en kostpolitik, idet vi anser barnets

Læs mere

Hvordan kommer jeg i gang med et varigt vægttab. Randers Kommune

Hvordan kommer jeg i gang med et varigt vægttab. Randers Kommune Hvordan kommer jeg i gang med et varigt vægttab Randers Kommune Program Ernæringsteori Måltider og mæthed Indkøbsguide Hvordan kommer jeg så i gang? Afrunding og spørgsmål 2 Randers Kommune - Hvordan kommer

Læs mere

Børnehuset Hanens kostpolitik

Børnehuset Hanens kostpolitik Børnehuset Hanens kostpolitik Kostpolitik i Børnehuset Hanen I Børnehuset Hanen bliver der lavet mad til alle børn hver dag. Maden består af økologiske produkter, friske varer, årstidens grønsager og hjemmebagt

Læs mere

Holdning til allergi/vegetarbørn og børn fra andre kulturer:

Holdning til allergi/vegetarbørn og børn fra andre kulturer: Kostpolitik 2015. Forældrebestyrelsen, personalet og køkkenassistenten har i samarbejde udarbejdet en kostpolitik, der vil blive set på 1 gang om året. Kostpolitikken vil blive fulgt i det daglige arbejde.

Læs mere

Kostpolitik i Valhalla.

Kostpolitik i Valhalla. Kostpolitik i Valhalla. Kostpolitikken er udarbejdet i tæt samarbejde mellem personale og forældreråd. Kostpolitikken skal sikre os opmærksomhed på madkultur, for de forskellige aldersgrupper, og til de

Læs mere

OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI`

OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI` OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI` 1 INDHOLD Kære beboer 3 Fra jord til bord 4 Den rigtige kost til dig 4 Menuplaner 5 Din kostpakke 6 Tilpasset mad

Læs mere

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Hvem skal bruge anbefalingerne? Anbefalingerne for sund frokost i vuggestuer og børnehaver er udviklet til dig, der tilbereder mad i daginstitutionen. Kommuner

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en pige på 10 13 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en pige på 10 13 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en pige på 10 13 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 8000 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 600 kj/dag svarende til 7 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1900

Læs mere

Giv point for A. frugt/grønt, B. fuldkorn og C. fedt/kulhydrat og D. læg point sammen.

Giv point for A. frugt/grønt, B. fuldkorn og C. fedt/kulhydrat og D. læg point sammen. Det samlede pointsystem Varme, lune og kolde retter Giv point for A. frugt/grønt, B. fuldkorn og C. fedt/kulhydrat og D. læg point sammen. A. Point for frugt og grønt Point Med fri salatbar Uden salatbar

Læs mere

Madmod og madglæde. - i daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg

Madmod og madglæde. - i daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg Madmod og madglæde - i daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg Småfolk er elskelige og sårbare, opmærksomme og letpåvirkelige. De er indlæringsparate og har alle muligheder for sammen med de voksne at

Læs mere

Kostpolitik Sfo Åen Sengeløse skole 2010

Kostpolitik Sfo Åen Sengeløse skole 2010 Kostpolitik Sfo Åen Sengeløse skole 2010 Formålet: At stille alle børn på Sfoèn lige At give børnene gode og sunde kostvaner og dermed på længere sigt større livskvalitet At børn, personale og forældre

Læs mere

De nye Kostråd set fra Axelborg

De nye Kostråd set fra Axelborg De nye Kostråd set fra Axelborg Susan Vasegaard, srh@lf.dk Hanne Castenschiold, hca@lf.dk Line Damsgaard, lda@lf.dk Handel, Marked & Ernæring Landbrug & Fødevarer Nye kostråd 2013 Mejeriprodukterne er

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Kostpolitik for Børnehuset Mejemarken. Af: Børnehuset Mejemarken. Dato: 2012.

Kostpolitik for Børnehuset Mejemarken. Af: Børnehuset Mejemarken. Dato: 2012. Kostpolitik 1 Kostpolitik for Børnehuset Mejemarken. Af: Børnehuset Mejemarken. Dato: 2012. 1 Overordnede mål. At give børnene mulighed for at udvikles optimalt motorisk, mentalt og socialt gennem en sund

Læs mere

Sunde Børn i en Sund By

Sunde Børn i en Sund By Sunde Børn i en Sund By Mad- og måltidspolitik for dagplejen i Brædstrup børn og unge Forord Horsens Kommune ønsker at fremme sund kost, motion og god hygiejne blandt børn i alderen 0-6 år. Som led heri

Læs mere

Træner du meget (4 6 timer om ugen eller mere), er det vigtigt, at du og dine forældre sørger for, at du får den rigtige sportsmad at spise.

Træner du meget (4 6 timer om ugen eller mere), er det vigtigt, at du og dine forældre sørger for, at du får den rigtige sportsmad at spise. KOSTVEJLEDNING 1 Kost og håndbold Kosten er vigtig for dig, der spiller håndbold! Træner du meget (4 6 timer om ugen eller mere), er det vigtigt, at du og dine forældre sørger for, at du får den rigtige

Læs mere

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt Kulinarisk kvalitet Hvor mange køkkenmedarbejdere tilsmager maden i forbindelse med tilberedning af hvert måltid? En To Flere end to Ingen Foretager køkkenet systematisk opfølgning og evaluering af dagens

Læs mere

Mad og drikke i Gl. Brabrand Dagtilbud

Mad og drikke i Gl. Brabrand Dagtilbud Mad og drikke i Gl. Brabrand Dagtilbud - 1 - Med henblik på, at alle børn i dagtilbuddet skal have en god opvækst med mulighed for at udnytte egne evner bedst muligt, vil vi udvikle mål og handlingsplaner

Læs mere

Mad og måltidspolitik - i den integrerede institution, Børnehuset Bryggen

Mad og måltidspolitik - i den integrerede institution, Børnehuset Bryggen Mad og måltidspolitik - i den integrerede institution, Børnehuset Bryggen Indhold: Rammer for institutionens mad og måltidspolitik Bryggens måltider og kost Pædagogisk formål og perspektiver Hygiejne og

Læs mere

FÅ MERE UD AF TRÆNINGEN MED GODE SPISEVANER MAD TIL MOTION OG MUSKLER

FÅ MERE UD AF TRÆNINGEN MED GODE SPISEVANER MAD TIL MOTION OG MUSKLER FÅ MERE UD AF TRÆNINGEN MED GODE SPISEVANER MAD TIL MOTION OG MUSKLER Spis gode kulhydrater Du får mest ud af træningen, hvis du har fyldt din krops kulhydrat- og væskedepoter. Det gælder både hvis du

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK BØRNEHAVEN HIMMELBLÅ

SUNDHEDSPOLITIK BØRNEHAVEN HIMMELBLÅ SUNDHEDSPOLITIK BØRNEHAVEN HIMMELBLÅ En sundhedspolitik skal afspejle nogle retningslinier og hensigter i forhold til det enkelte barns mulighed for at udvikle nogle sunde vaner. Sundhed handler både om

Læs mere

SUNDE VANER - GLADE BØRN

SUNDE VANER - GLADE BØRN Sundhedsplejen sætter spor Hjørring Sundhedscenter SUNDE VANER - GLADE BØRN Anbefalinger til børn over 3 år MÅLTIDER Det er de færreste børn der spiser helt optimalt hvad end der er tale om antal måltider

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Inspiration til madpakken

Inspiration til madpakken Inspiration til madpakken Karen Kim Søndergaard, klinisk diætist Randers Kommune Dagens program Madpakkens betydning Gi madpakken en hånd - 5 gode huskeregler Indpakning Inspiration Planlægning og prioritering

Læs mere

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000.

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000. 1 2 Indhold: Forord og formål Kostpolitik Aldersvarende mad Småt spisende børn Allergi Kontakt med børnehaven Børn fra fremmed kulturer Morgenmad Madpakken Eftermiddag Drikkevarer Fødselsdag Slik Festlige

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK OVERORDNET KOSTPOLITIK FOR ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 kens formål... 5 kens målsætninger... 6 De officielle kostråd... 7 2 Forord

Læs mere