Engagement og fællesskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Engagement og fællesskab"

Transkript

1 Indhold: Engagement og fællesskab Sprog m fokus på leg, læsning og skrivning Kreative og musiske udtryksforme Matematisk opmærksomhed Naturlige fænomener Krop og bevægelse Mål for 0. klasse Evaluering. 1

2 Engagement og fællesskab Struktur og kontinuitet er nøgleordene for den nye børnehaveklasse. Dagene og ugerne vil komme til at ligne hinanden, således at børnene vil opleve ro og tryghed. Dette vil give børnene en god basis for al ny læring og viden de skal modtage her i 0. klasse. For at hver dag og uge bliver genkendelig for det enkelte barn, gennemgår vi hver dag på tavlen om morgenen, hvilken dag det er i dag, dagens dato, måned, årstal, årstid og vejret. En plan for dagens undervisning skrives på tavlen om hvad børnene skal lave i dag i skolen. Børnene vil starte med læsebånd, hvor de vil få læst historie eller høre eventyr på lydbånd, imens må børnene spise deres madpakker. Derefter går vi i gang med det fag, der står på dagens skema. Hver mandag finder vi i fællesskab to dukse, der henholdsvis skal feje eller tørre borde i ugens løb. I starten af skoleåret skal børnene lære hinanden og skolen at kende. Børnene vil blive vist rundt på hele skolen for netop at blive trygge og bekendte med, hvor de forskellige lokaler og faciliteter ligger. Sammen med børnene vil der blive udarbejdet fælles regler og værdisæt for 0.klasse om hvordan vi gerne vil opføre os overfor hinanden og hvordan vi på en god måde kan leg og være sammen på. Målet med reglerne og værdisættet er at børnene bliver hørt, anerkendt og får medindflydelse og hvor den enkelte elev lærer at tage ansvar for sine egne handlinger og udviser omsorg og respekt ved at hjælpe sine kammerater. Dette vil være afgørende for at skabe en tryg atmosfære i klassen og derved sætte gode rammer for børnenes indlæring. Reglerne og værdisættet er skrevet på et papir, der er indrammet og hænger synligt i klassen. Hvis der opstår behov eller uenigheder blandt børnene, vil disse aftaler tages op og repeteres, således vi i fællesskab løser de konflikter, der kan opstå. 2

3 Sprog m fokus på leg, læsning og skrivning Idet børnene i børnehaveklassen er udelukkende tosproget med dansk som andet sprog vil der være stor fokus på sprogstimulering og begrebsdannelse af det danske sprog, fordi de fleste af børnene i 0. klasse kommer med et meget lille ordforråd og begrebsverden på dansk. I år fortsætter jeg med læringsmetoden Hop om Bord i lyd og ord. Læringsmetoden har en anderledes og legende tilgang til arbejdet med sproglig bevidsthed i børnehaveklassen. Læringsmetoden i den sproglige opmærksomhed er læring gennem leg og skal opleves af børnene som noget sjovt og være med til at motivere dem til at rejse ind i sprogets verden og eksperimenterer med sproget på mange måder. Målet med denne læringsmetode er at øge børnenes læsekompetence generelt, stimulere børnenes nysgerrighed og interesse for at arbejde med det danske sprog, lære børnene alle bogstavernes lyde i det danske alfabet på en legende og uforpligtende måde, lære børnene bogstavernes form, styrke børnenes selvtillid m.h.t det at lære at læse og til sidst at give klassens børn et mere ensartet sprogligt fundament. Hop om Bord i lyd og ord er en speciel god læringsmetode til de to sproglige børn. Børnene skal på en sprogstimulerende rejse med Kaptajn Karlsen, der er en gammel sømand, der inviterer forskellige dyr med ud på en sørejse på sit store skib. Alle dyrene repræsenterer et bogstav i det danske alfabet med lyd (dyrehilsen) som børnene skal lære. Med Hop om Bord i lyd og ord følger også en cd-rom med bogstavøvelser og opgaver. Børnene vil blive introduceret til brugen af computere og vil skulle arbejde sammen eller selvstændigt ved computeren med bogstavlege. I år vil børnene få en kode til hjemmesiden således at børnene sammen med deres forældre kan lave opgaver derhjemme. I læringsmetoden er der indlagt gruppearbejde i små værksteder med billede/ord lotteri, puslespil 3

4 eller domino, hvor børnene sammen skal finde frem til bogstaver og dyrehilsner, bogstaver og billeder, der skal passe sammen. Til foråret, når børnene har været alfabetet igennem, introducerer jeg Kaptajn Karlsens opgavebog, hvor de skal løse forskellige opgaver. Børnehaveklassen er inkluderet i den nye skolereform og vil på lige fod med de øvrige elever på skolen og vil starte dagen med læsebånd, her vil de blive præsenteret for forskellige børnebøger og eventyr ved højlæsning eller lydbånd. Kreative og musiske udtryksformer Sang, rytme, rim og remser vil samtidig indgå i børnenes sproglæring. 4

5 Matematisk opmærksomhed I børnehaveklassen introduceres børnene til et matematik system Faktor med musen Malte, der introducerer børnene på en rejse ind i matematikkens grundlæggende verden det være sig matematiske spil, lege, undersøgelser og eksperimenter ud fra børnenes egen fantasi. Malte mus er en gavtyv, en sjov lille fyr, der hjælper og vejleder børnene igennem matematikopgaverne i hele bogen. Målet for matematik i børnehaveklassen er, at børnene vil i løbet af året blive introduceret til 6 grundlæggende faglige matematiske områder, eksempelvis talindlæring, der er læren om tallene fra 1 til 10, tællerim og remser, tælle øvelser og talskrivning, antal, optælling, sortering og rækkefølger. Derudover præsenteres børnene for geometriske former og figurer, relationer mellem større/mindre, flere/færre, bredere/smallere, tykkere/tyndere osv. Til foråret præsenteres børnene for statistik og sandsynlighed. Ud over dette gennemgås to temaer: Drømmegaden og Krop og Hop. Drømmegaden er et fantasifyldt storyline forløb om et univers af butikker, som børnene selv finder på. De vil lære om handel og om de danske mønter og pengesedler her har Malte mus selvfølgelig sine egne penge børnene selv skal farve og lave penge pung. De laver også en dukke, der repræsentere dem selv og som de anvender til at handle i de andre børns butikker, når hele butiksgaden er færdig. I Krop og Hop måler børnene deres krop fra hoved til tå de finder ud af, hvor mange tænder de har tabt, hvad størrelse sko de bruger eller hvor lange deres ben og arme er. Derudover præsenteres de for forskellige motoriske lege med matematisk indhold så som mønstre, symmetri, spejling og måling. 5

6 Naturlige fænomener Viden om naturen og miljøet er en forudsætning for at kunne handle og agere i naturen og i forhold til naturen. Derfor giver dette fag viden om natur/miljøet og vil give børnene øget handlekompetencer, der vil gavne både dem selv i forhold til at agere i naturen og miljøet. Målet med at introducere børnene for faget natur og teknik er at berige deres naturlige nysgerrighed på naturen. Natur og teknik vil få børnene til at gribe og begribe fænomener i naturen, se og indse sammenhænge i naturen, høre og være lydhør over for miljøet. Alle børnenes sanser blandt andet se. Lytte, lugte og røre vil blive udfordret og udviklet i disse timer gennem eksperimenter, ud i naturen og i samarbejde i grupper. Fokus er at få den enkelte elev til at observere og aktivt følge med i årets gang. Børnenes undervisningsbog er opdelt i de 4 årstider, efterår, vinter, forår og sommer. Hver årstid introduceres gennem forskellige naturfænomener og kulturelle fænomener, der hører årstiden til. Derefter introduceres de 12 måneder, hvor praktiske forsøg udarbejdes ud fra materialer, vi vil indhente og samle på ture ud af skolen en gang om ugen ved i de nærtliggende grønne områder. I klassen vil børnene tilegne sig viden om måneden vi er i, vejret, plantelivet, dyrelivet og de 4 elementer. 6

7 Krop og bevægelse I år med den nye skolereform vil jeg have fokus på at børnene modtager flere timer med motorik og fysisk aktivitet. I disse fag vil indgå delelementer fra de øvrige fag så som sociale færdigheder, dansk, matematik og natur og teknik. Målet er at børnene skal lære deres krop at kende fysisk og de skal lære at samarbejde med, anerkende og respektere deres klassekammerater. Fysisk aktivitet skal være med til at skabe en glæde og velvære ved at bruge sin krop fysisk og motivere til at være fysisk aktiv både i skolen og i sin fritid. I starten af året introduceres børnene til mange samarbejdsøvelser i motorik, hvor der er fokus på at lære hinanden at kende og lære at samarbejde. Børnenes kropsbevidsthed, balancesans, fin og grov motorik samt samarbejde mellem de to kropshalvdele vil blive stimuleret og aktiveret gennem lege og fysiske aktiviteter. Dette vil foregå både i klassen, i idrætsalen, på legepladsen eller ude i naturen. Børnene vil derudover tilegne sig en viden om sundhed, kost og hygiejne. Børnene vil opnå en viden om sund kost, hvad er godt at få med i sin madpakke og hvad er godt at drikke mens de er i skolen, når de er aktive hele dagen. I forbindelse med spisning og toiletbesøg er der fokus på en gos håndhygiejne. Børnene får deres egen tandbørste, de skal børste tænder efter hvert måltid eller efter behov. 7

8 Mål for 0. klasse Engagement og fællesskab: Kompetence målet for engagement og fællesskab er, at eleven kan bidrage til fællesskabet og drage omsorg for sig selv og andre. Målet med reglerne og værdisættet er, at børnene bliver hørt, anerkendt og får medindflydelse på, at den enkelte elev selv lærer at tage ansvar for sine egne handlinger og udviser omsorg og respekt ved at hjælpe sine kammerater. Sprog m fokus på leg, læsning og skrivning: Kompetence målet for sprog er, at eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på. Eleven skal kunne genkende alle bogstavernes form, navn og lyd undtagen q, w, x og z. Målet med denne læringsmetode Hop om bord er at øge børnenes læsekompetence generelt, stimulere børnenes nysgerrighed og interesse for at arbejde med det danske sprog, lære børnene alle bogstavernes lyde i det danske alfabet på en legende og uforpligtende måde, lære børnene bogstavernes form, styrke børnenes selvtillid m.h.t det at læse og til sidst at give klassens børn et mere ensartet sprogligt fundament. Hop om Bord i lyd og ord er en speciel god læringsmetode til de to sproglige børn. Kreative og musiske udtryksformer: Kompetence målet for kreative og musiske udtryksformer er, at eleven kan udtrykke sig i billeder, musik og drama. 8

9 Matematisk opmærksomhed: Kompetence målet for matematisk opmærksomhed er, at eleven kan anvende tal og geometrisk sprog i hverdagssituationer. Eleven skal kunne genkende og ordne talsymbolerne og anvende dem til antalsbestemmelse. Målet for matematik i børnehaveklassen er derudover at børnene vil i løbet af året blive introduceret til 6 faglige matematiske områder, eksempelvis talindlæring, der er læren om tallene fra 1 til 10, tællerim og remser, tælle øvelser og talskrivning, antal, optælling, sortering og rækkefølger. Derudover præsenteres børnene for geometriske former og figurer, relationer mellem større/mindre, flere/færre, bredere/smallere, tykkere/tyndere osv. Naturlige fænomener: Kompetence målet for naturlige fænomener er, at eleven ud fra viden og erfaring kan færdes iagttagende i naturen. Derudover er målet med at introducere børnene for faget natur og teknik, at berige deres naturlige nysgerrighed på naturen. Natur og teknik vil få børnene til at gribe og begribe fænomener i naturen, se og indse sammenhænge i naturen, høre og være lydhør over for miljøet. Alle børnenes sanser blandt andet se. Lytte, lugte og røre vil blive udfordret og udviklet i disse timer gennem eksperimenter, ud i naturen og i samarbejde i grupper. Krop og bevægelse: Kompetence målet for krop og bevægelse er, at eleven kan foretage valg, der styrker og udvikler kroppen. Derudover er målet, at børnene skal lære deres krop at kende fysisk og de skal lære at samarbejde med, anerkende og respektere deres klassekammerater. Fysisk aktivitet skal være med til at 9

10 skabe en glæde og velvære ved at bruge sin krop fysisk og motivere til at være fysisk aktiv både i skolen og i sin fritid. Evaluering: I forbindelse med skole-hjem samtalerne taler jeg først med det enkelte barn, hvor det faglig og sociale vil blive drøftet. Når forældrene kommer til mødet taget vi udgangspunkt i det, der er blevet drøftet med barnet og de faglige testresultater barnet har lavet. 10

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Læseplan for børnehaveklassen

Læseplan for børnehaveklassen Læseplan for børnehaveklassen Indhold Indledning 3 Trinforløb for børnehaveklassen 4 Sprog 4 Matematisk opmærksomhed 6 Naturfaglige fænomener 8 Kreative og musiske udtryksformer 9 Krop og Bevægelse 10

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

AHI INTERNATIONAL SCHOOL ÅRSPLAN FOR 2015-2016 0.KL

AHI INTERNATIONAL SCHOOL ÅRSPLAN FOR 2015-2016 0.KL AHI INTERNATIONAL SCHOOL ÅRSPLAN FOR 2015-2016 0.KL Sociale mål: At hver elev oplever glæde og tryghed ved at gå på skolen. At eleverne får tryghed til lærerne og hinanden. At hver enkelt elev har mod

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Undervisningsplan for Børnehaveklassen

Undervisningsplan for Børnehaveklassen Undervisningsplan for Børnehaveklassen Årsplanen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets overordnede Fælles mål for børnehaveklassen. Undervisningen i børnehaveklassen bliver tilrettelagt så børnene

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Sociale kompetencer. Overordnede mål:

Sociale kompetencer. Overordnede mål: Sociale kompetencer Overordnede mål: At sikre, at børnene anerkendes og respekteres som de personer, de er, og at de oplever at høre til. At børnene oplever tryghed og tillid i deres relationer til både

Læs mere

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger PÆDAGOGISK LÆREPLAN 2014-2016 Skårup Børnehus: Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan i perioden 2014 og 2016 Skårup Børnehus Østerdalen Skårup Børnehus SMTTE på: Alsidig personlig udvikling Dato:

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING VUGGESTUEN SPIREN SENESTE HANDLEPLAN 23-10-2013 SENESTE EVALUERING 01-12-2013.

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING VUGGESTUEN SPIREN SENESTE HANDLEPLAN 23-10-2013 SENESTE EVALUERING 01-12-2013. GENTOFTE KOMMUNE VUGGESTUEN SPIREN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 23-10-2013 SENESTE EVALUERING 01-12-2013 Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE

Læs mere

Pædagogisk læreplan. for Herning Valgmenigheds Skovbørnehave og Vuggestue. med Børnemiljø-vurdering. udarbejdet oktober 2011

Pædagogisk læreplan. for Herning Valgmenigheds Skovbørnehave og Vuggestue. med Børnemiljø-vurdering. udarbejdet oktober 2011 Pædagogisk læreplan for Herning Valgmenigheds Skovbørnehave og Vuggestue med Børnemiljø-vurdering udarbejdet oktober 2011 Tema 1: Barnets alsidige, personlige udvikling Herning Kommunes mål er at give

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

Læreplan i dagplejen 2009

Læreplan i dagplejen 2009 Pædagogiske læreplaner 2009 1 Læreplan i dagplejen 2009 I Haderslev kommunale dagpleje har vi p.t 873 Dagplejen har ca. 873 indskrevne børn i alderen 0-3 år. Nogle børn har særlige behov: 2-sprogede, for

Læs mere

Lærerplanstemaer KROP & BEVÆGELSE

Lærerplanstemaer KROP & BEVÆGELSE Lærerplanstemaer Dagplejens værdier er tryghed, nærhed og omsorg. Vi ønsker at forholdet mellem dagplejeren og børnene er præget af varme, tillid og gensidig kontakt. At hverdagen er gennemsyret af varme

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

Fakta oplysninger... 3. Grundlæggende værdier... 4. Læringssyn pædagogisk tilgang... 5. Barnets alsidige personlige udvikling... 7

Fakta oplysninger... 3. Grundlæggende værdier... 4. Læringssyn pædagogisk tilgang... 5. Barnets alsidige personlige udvikling... 7 1 Indholdsfortegnelse Fakta oplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer... 10 Sproglig udvikling... 13

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Indholdsplan for Børnehaveklassen

Indholdsplan for Børnehaveklassen Indholdsplan for Børnehaveklassen Formål Formålet med arbejdet i børnehaveklassen er at skabe en god og sammenhængende skolestart, hvor den enkelte elev føler sig tryg, værdsat og nødvendig for fællesskabet.

Læs mere

og BMV Aldersintegreret institution i Vilsted Storkereden Troldbjergvej 4, Vilsted, 9670 Løgstør Tlf.nr.98676030 E-mail:storkereden@os.

og BMV Aldersintegreret institution i Vilsted Storkereden Troldbjergvej 4, Vilsted, 9670 Løgstør Tlf.nr.98676030 E-mail:storkereden@os. og BMV 1 Pædagogiske læreplaner og BMV i Storkereden Indledning Bekendtgørelsen omkring pædagogiske læreplaner i daginstitutionen, 8 blev indført de. 1. august 2004. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes

Læs mere

Overordnede mål Vores mål er at skabe en tryg og udfordrende hverdag, som giver gode muligheder for at børnene kan udvikle sig så optimalt som muligt.

Overordnede mål Vores mål er at skabe en tryg og udfordrende hverdag, som giver gode muligheder for at børnene kan udvikle sig så optimalt som muligt. De pædagogiske læreplaner i Aakirkeby Idrætsbørnehave Vores pædagogiske læreplaner tager udgangspunkt i at der er læring i alt hvad vi foretager os. Når børnene leger, - når de er sammen med andre børn

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSE SKOVSGÅRD SFO

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSE SKOVSGÅRD SFO MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSE SKOVSGÅRD SFO 1 Forord: Fra skoleåret 2009/2010 skal alle SFOér i Jammerbugt Kommune på baggrund af ny lovgivning udarbejde en mål- og indholdsbeskrivelse af institutionen. Det

Læs mere

Naturbørnehaven Krabbely. Pædagogiske læreplaner

Naturbørnehaven Krabbely. Pædagogiske læreplaner Naturbørnehaven Krabbely Pædagogiske læreplaner 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side 3 Indledning Side 4 Pædagogiske mål og kvalitetsudvikling Side 5 Ønskede tilstande for læreplanens 6 temaer Side 6 Personlige

Læs mere

Formål for børnehaveklassen

Formål for børnehaveklassen Formål for børnehaveklassen 1. Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets

Læs mere

Læreplaner. i Børnehaven. i Dalby Børnehuse 2011. Jeg hører og jeg glemmer Jeg ser og jeg husker Jeg gør og jeg forstår. Gammelt kinesisk ordsprog

Læreplaner. i Børnehaven. i Dalby Børnehuse 2011. Jeg hører og jeg glemmer Jeg ser og jeg husker Jeg gør og jeg forstår. Gammelt kinesisk ordsprog Læreplaner i Børnehaven i Dalby Børnehuse 2011 Jeg hører og jeg glemmer Jeg ser og jeg husker Jeg gør og jeg forstår Gammelt kinesisk ordsprog De 6 temaer Teksten i kursiv er taget fra Socialministeriets

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus Læreplaner

Tøjhushavens Børnehus Læreplaner Tøjhushavens Børnehus Læreplaner Vores pædagogiske værdier: Tryghed Omsorg Trivsel Udvikling Vores pædagogiske principper: Børnene skal kunne udfolde sig i omsorgsfulde og trygge rammer, hvor de understøttes

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere