Referat. Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps"

Transkript

1 Referat Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Grupperådsmødet blev afholdt den 27. februar 2011 i Ravnsøhytten. a) Valg af dirigent og referent Joe Schubert blev valgt som dirigent. Lotte Rea blev valgt som referent. Dirigenten konstaterede, at grupperådsmødet var lovligt indkaldt og afholdt inden 1. marts som det skal. b) Erik den Røde præsenterer sine planer for 2011 Mikrogrenen v. Torben og Julie For børn i bhv. klasse og 1. klasse. Der er 5 ledere i mikrogrenen: Birgitte, Julie, Annika, Gregor og Torben. Arbejdet i mikrogrenen baseres på dele af Spejderloven: At værne om naturen At være en god kammerat At være til at stole på "Learning by doing" er en vigtig tilgang til aktiviteterne. Mikroerne prøver blandt andet At tænde bål At hejse flag med råbåndsknob og flagknob At være på natløb efter reflekser (alene i skoven) Af og til fremstiller mikroerne "ting", men der lægges mere vægt på processen end på produktet. Planer for foråret 2011: Gruppeturen Søndag 3. april Hold-rent-dag Lørdag den 14. maj Sheltertur i Vilhelmsborgskoven 28. maj - fælles dag med alle spejdere fra Århus syd (Divisionsturneringen) juni, Sommerlejr - i telt et sted i lokalområdet Følg i øvrigt kalenderen på Minigrenen v. Lone For børn i 2. og 3. klasse. Der er 6 ledere (Annette, Lone, Jens-Peter, Hans, Lars og Frederik).

2 Det er sjorvt at være minispejder fordi Det er fedt. Minierne leger lege, som man er mange til Man får en masse nye venner Minierne prøver noget nyt, de ikke prøver andre steder - f.eks. tænde bål Hvad lærer man i minigrenen At bruge kniv og sav Lære besnøringer og knob, så de kan bygge med rafter At være en god og hjælpsom kammerat Hvad lægges der vægt på Patrulje-arbejde Være en god kammerat Hjælpe hinanden Udeliv Planer for indtil sommerferien Sælge lodsedler Tage førstehjælpsmærke Udendørsmøder Deltage i Hold-Rent-Dag den 3. april 2011 Deltage i Divisionsturneringen den maj (måske minierne først deltager fra lørdag den 28; det afgøres senere.) Sommerlejr fra 25/6 til 2/7 i Edslev hytten ved Hørning. Juniorgrenen v. Felsager For børn i 4. og 5. klasse. Der er 4 ledere: Jakob Felsager, Rasmus Munk, Mette Hansen og Emma Andersen. Arbejdet i juniorgrenen baseres på følgende hovedaktiviteter: Forløbsmærker (Kultur & Samfund, Pioner etc) Deltagelse i Divisionsturneringen - hvor patruljerne skal klare sig uden ledere 20 km mærke Samarbejdsøvelser Stjernetid, hvor juniorerne selv planlægger møderne - en øvelse før tropstiden. Salg af lodsedler. Planer for indtil sommerferien Divisionsturnering maj Sommerlejr??? Planer for sommerlejren ikke lagt fast da der mangler voksne hjælpere. Kun én af lederne kan deltage. Der meldte sig 1 forælder på grupperådsmødet, så nu er der muligheder. Nærmere info følger Troppen v. Rune og Ditte For børn i klasse. Også kaldet storspejdere. Der er 6 ledere (Ole, Rune, Stine, Ditte, Rasmus LA og Rasmus). Det er sjovt at være i troppen, fordi Patruljelivet Medbestemmelse og ansvarlighed Learning by doing Sammenhold og færdigheder (lidt større, lidt vildere)

3 Større socialt netværk - især med andre tropsspejdere indenfor Århus Skovdivision Planer for 2011 Sommerlejr - kanotur til Sverige Patruljekurset på Forlev i påsken Patruljetur Kolleuge (kollektiv uge, hvor spejderne bor i hytten en uge - tager i skole derfra etc) Møderne i troppen Patruljemøder 1 gang ugentligt Fælles tropsmøde 1 gang månedligt Mimermøde (for patruljeledere og assistenter) 1 gang månedligt. Fokus på færdigheder Tropslederne har netop etableret et nyt koncept "PLA til spejder", som skal sikre bedre indhold i patruljemøderne. Stor opbakning til dette fra forældresiden. Seniorer v. Rasmus og Sophie Spejdere mellem 16 og 23 år. Også kaldet klanen. Sophie, Maja og Rasmus er klanledere. Der kommer seniorer til møderne for tiden. Men der er en række løst tilknyttede, som er udstationeret rundt omkring i landet. Det er sjovt at være senior fordi Frihed Blærerøvsprojekter Socialt sammenhold Der er ingen "voksne" som blander sig! Planer for 2011: Kolle-uger Divisionsturnering Sommerlejr - billig tur Post til flagermuslygteløbet Mere samarbejde med divisionens klaner Hjælpe til på loppemarked og Spejder for en dag. Gruppelederne v. Lars og Mette Lars og Mette er gruppeledere og har fokus på at få hele gruppen til at fungere som én enhed. Erik den Røde er en stor gruppe. På gruppeturen er der 72 spejdere, 30 ledere og seniorer, samt 10 forældre i køkkenet. EDR er en gruppe i udvikling. Der er over 130 aktive spejdere og ledere. Stor succes, og bagsiden af medaljen er desværre, at der er 10 mikroer og 10 minier på venteliste. Der er brug for flere aktive ledere, før der er mulighed for at tage flere børn ind. Gruppelederne arbejder på at få lavet en ny EDR t-shirt i løbet af 2011, så der bliver et alternativ til uniformen på de varme sommerdage. Der blev spurgt til muligheden for sponsorer i denne forbindelse. Der er ingen politik på dette område, men bestyrelsen vil tage det op. Århus skovdivision holder i år fælles turnering for alle grene på Forlev den maj.

4 Rekruttering af nye ledere sker primært fra seniorgrenen. Dog kommer der også ledere, som har været spejdere i andre grupper - blandt andet fordi det rygtes at EDR er en velfungerede gruppe. Der sker løbende evaluering af om lederbemandingen i grenene er i orden og der flyttes også rundt, når det vurderes hensigtsmæssigt. Dog skal det bemærkes, at der generelt er mangel på lederkapacitet. Her vil vi gerne have venteliste! Bestyrelsen v. Klaus Tak til lederne for det engagerede arbejde med vores børn. Dette arbejde skal finde sted i nogle rammer og her kommer bestyrelsen ind i billedet. Der er pt. 3 unge, 3 ledere, 5 forældre plus forældresuppleanter i bestyrelsen. Bestyrelsen lægger rammerne for arbejdet i EDR og tager sig af formalia omkring gruppen: økonomi og love. Desuden får man i bestyrelsen mulighed for at deltage i livet i Erik den Røde. Det er sjovt at være med i bestyrelsen, fordi: Vi får et grundigt indblik i det spejderliv, som børnene er så glade for Vi lærer børnenes ledere bedre at kende Vi er med til at drøfte og fastsætte rammerne for børnenes spejderliv Vi er en del af et både hyggeligt og velfungerende arbejdsfællesskab I 2011 vil vi have fokus på Nye forældre til bestyrelse og hyttefond Flere og nye forældre i de faste udvalg Lederpleje og -udvikling med henblik på stadig tilgang af nye ledere Desuden vil vi fortsat Støtte og hjælpe lederne i det daglige arbejde Skabe de bedste rammer for spejderarbejdet i EDR Hyttefonden v. Peter Hyttefonden ejer Egehytten, hvor spejderne holder til. Hyttefonden Arbejder med det praktiske med hytten og naturområdet Hjælper i forbindelse med arrangementer Varetager økonomien for drift, vedligehold og forbedringer Har et rigtig godt samarbejde med bestyrelsen Som spejderforældre kan man søtte ved at Deltage i arrangementer Melde sig ind i Hyttefonden - det koster 60 kroner om året Komme til generalforsamlingen Deltage i planlægning Være med i bestyrelsen for hyttefonden I det forgangne år har hyttefonden finansieret et nyt brændeskur og arbejdet tæt sammen med bestyrelsen og gruppen om etablering af det nye køkken. Bestyrelsen i fonden består i dag af Thomas, Hans, Joe, Søren (formand), Anne (spejder-support) og Peter (kasserer).

5 I 2011 er der 3 arrangementer, hvor der er STORT behov for forældrehjælp Arbejdsdag i Egehytten 26. marts kl til 14 Loppemarked på Malling skole: 6-8 maj Spejder for en dag: 20. og 21. august. Saxerne v. Jan Saxerne er voksenspejdere tilknyttet gruppen (fra 23 år og ældre). Der er ingen venteliste, og Saxerne vil gerne invitere alle interesserede til et møde den 3/3. Godkendelse af årsberetning Den udsendte årsberetning blev godkendt. c) Fremlæggelse af årsregnskab og status til godkendelse Regnskabet blev fremlagt af Casper, som er kasserer i bestyrelsen. Regnskabet er sendt ud med indkaldelsen til grupperådsmødet. Der var ingen spørgsmål til dette. Finansiering af aktiviteterne kommer i store træk fra Kontingent fra medlemmerne Diverse tilskud - eks. fra Århus Kommune til lokaleleje og aktivitetsstøtte I 2010 er der ekstraordinært stort tilskud til det nye køkken I 2010 har seniorerne også tjent ekstra meget til deres opsparing for at finansiere turen til Indonesien. Der har også i 2010 været ekstraordinært store udgifter til både troppens og seniorernes ture til udlandet i 2010, samt til nyt køkken i Egehytten. Regnskabet blev godkendt. d) Behandling af indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag til behandling på grupperådsmødet. e) Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder budget og kontingent Der er arbejdet med en udviklingsplan for EDR i både ledergruppe og bestyrelse. Målene med udviklingsplanen er blevet formuleret til: Definere og udvikle en fælles ånd i ledergrupppen som helhed Synliggøre hvad det vil sige at være leder i gruppen eller spejder i en gren ud fra overskrifterne: o Du kan. o Du har oplevet Budgettet var udsendt med indkaldelsen til grupperådsmødet. Bestyrelsen foreslår at forhøje kontingentet fra 375 til 400 kroner pr. halve år. Budget og kontingent blev godkendt.

6 f) Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen foreslår samme sammensætning af bestyrelsen som sidst: 3 ledere 3 unge 5 forældre i alt 11 medlemmer. Derudover vil vi gerne i praksis være flere forældre tilknyttet bestyrelsen; det er så kun i eventuelle afstemningssituationer, at det har betydning hvor mange forældre der har reelle bestyrelsesposter og hvilke der er suppleanter. Ovenstående forslag blev vedtaget. g) Valg til bestyrelsen af 1. forældrerepræsentanter 2. unge 3. ledere Følgende blev valgt til bestyrelsen: Unge: Julie Friis Hölk Anne Sophie Schytt Lassen Annika Bech Ledere: Mette Bjerre, gruppeleder Lars Lund Jensen, gruppeleder Emma Siim Jørgensen, juniorleder Forældre: Klaus Møller-Jørgensen, formand Peter Volstedlund, kasserer Lotte Lyngsø Rea Helle Bach Juulsen Jannie Østergaard Karlsen h) Valg af gruppens to medlemmer til Korpsrådet Gruppen stiller med 2 medlemmer til Korpsrådet. Ole Brandt og Rune Heick blev valgt til at deltage for EDR. i) Valg af gruppens fem medlemmer til Divisionsrådet Følgende fem blev valgt: Mette Bjerre Sophie Wiborg Jensen

7 Annika Bech Lars Lund Jensen Klaus Møller-Jørgensen j) Valg af revisor og en revisorsuppleant Jacob Kjær Eskildsen blev valgt som revisor. Gitte Andersen blev valgt som suppleant. k) Orientering om store og vigtige gruppearrangementer 2011 Gruppen afholder i 2011 to store og vigtige gruppearrangementer, hvortil der er brug for mange hjælpende forældre. Det drejer sig om loppemarked og Spejder for en dag. Her er både brug for forældre til at deltage i planlægningen, ligesom der selvfølgelig også er brug for hjælp, når vi kommer til den konkrete afholdelse af arrangementerne. Loppemarked maj 2011 En særdeles vigtig indtægtskilde til gruppen, som gør at vi kan lave attraktivt spejderarbejde, og investere i nye materialer Spejder for en dag 3. weekend i august: søndag d. 21. august 2011 Det årlige Gedemarked hvor vi laver aktiviteter for alle i lokalområdet. En vigtig mulighed for at være en meget synlig del af lokalområdet og gøre PR for spejderarbejdet. Hermed en opfordring til alle forældre om at give sig til kende, hvis I har tid eller lyst til at hjælpe! l) Eventuelt Tak til Annette og Casper, som stopper i bestyrelsen efter at have ydet en stor indsats de seneste år. Århus, den 2. marts Dirigent Joe Schubert Bestyrelsesformand Klaus Møller-Jørgensen

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

Referat fra grupperådsmøde den 1. marts 2015 Skjoldhøj Gruppe, Det Danske Spejderkorps

Referat fra grupperådsmøde den 1. marts 2015 Skjoldhøj Gruppe, Det Danske Spejderkorps Referat fra grupperådsmøde den 1. marts 2015 Skjoldhøj Gruppe, Det Danske Spejderkorps 1. Valg af dirigent og referent. Anni Røgilds blev valgt som dirigent. Lone Norre blev valgt som referent. 2. Beretning

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup.

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. Referat af: Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. a) Valg af dirigent og referent Alex valgt til dirigent og Bettina valgt

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup.

Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. a. Valg af dirigent og referent Katrine er valgt som dirigent Bettina er

Læs mere

Bellahøj 21st Barkings

Bellahøj 21st Barkings Bellahøj 21st Barkings ÅRSBERETNING 2012 OG PLANER 2013 Gruppeblad for Bellahøj 21st Barking (b21b.dk / facebook.com/b21b.dk) Absalon Division (absalondivision.dk) Det Danske Spejderkorps (dds.dk) Udgivet

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

Grupperådsmøde hos 1. Kokkedal. Onsdag d. 26. februar kl. 18.00 til 20.00. For alle forældre, spejdere, søskende og ledere.

Grupperådsmøde hos 1. Kokkedal. Onsdag d. 26. februar kl. 18.00 til 20.00. For alle forældre, spejdere, søskende og ledere. Grupperådsmøde hos 1. Kokkedal Onsdag d. 26. februar kl. 18.00 til 20.00 For alle forældre, spejdere, søskende og ledere. Tilmelding på: tilmelding@1kokkedal.dk Mødet afholdes i Hønsehuset, som ligger

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

Rikke Pedersen, ikke på valg. Nicolas Koppel, ikke på valg men ønsker at udtræde

Rikke Pedersen, ikke på valg. Nicolas Koppel, ikke på valg men ønsker at udtræde GRUPPERÅDSMØDE på Farmen v/klinteby Tonkawa-Stammen Søndag 23. februar 2014 kl. 10-12 (+ frokost kl. 12.30-13.30) (i forbindelse med gruppetur 22.-23.2. 2014 for alle spejderne) Dagsorden 1. Velkomst,

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

Grupperådsmøde (General forsamling) i 2. Risskov søndag d. 9. marts 2014, kl. 13.00-14.30

Grupperådsmøde (General forsamling) i 2. Risskov søndag d. 9. marts 2014, kl. 13.00-14.30 Referat fra: Grupperådsmøde (General forsamling) i 2. Risskov søndag d. 9. marts 2014, kl. 13.00-14.30 Sted: Skjoldhøj Gruppens lækre område: Trueholmvej 10, True, 8381 Tilst Tilstede: Helle (Marius Efterskole),

Læs mere

Bellahøj 21st Barkings

Bellahøj 21st Barkings Bellahøj 21st Barkings ÅRSBERETNING 2013 OG PLANER 2014 Gruppeblad for Bellahøj 21st Barking (b21b.dk / facebook.com/b21b.dk) Absalon Division (absalondivision.dk) Det Danske Spejderkorps (dds.dk) Udgivet

Læs mere

16. årgang nr. 5 Juni-juli 2008

16. årgang nr. 5 Juni-juli 2008 Bardunen 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S 16. årgang nr. 5 Juni-juli 2008 Bardunen er denne gang fyldt med nyt om glade begivenheder, årets gang i 2. Birkerød

Læs mere

April Maj Juni 2008. 1. Ribe Trop. Det Danske Spejderkorps

April Maj Juni 2008. 1. Ribe Trop. Det Danske Spejderkorps April Maj Juni 2008 1. Ribe Trop Det Danske Spejderkorps 4 1 Udgives af: 1. Ribe Trop Dronning Dagmar Division, Det Danske Spejderkorps. Redaktion: Jesper Gregersen. Næste deadline.: I juni 2008. Indlæg

Læs mere

Bellahøj 21st Barkings

Bellahøj 21st Barkings Bellahøj 21st Barkings ÅRSBERETNING 2014 OG PLANER 2015 Gruppeblad for Bellahøj 21st Barking (b21b.dk / facebook.com/b21b.dk) Absalon Division (absalondivision.dk) Det Danske Spejderkorps (dds.dk) Udgivet

Læs mere

2. Beretning Formand Klaus Gotfredsen gennemgik den udsendte beretning suppleret af enkelte ledere.

2. Beretning Formand Klaus Gotfredsen gennemgik den udsendte beretning suppleret af enkelte ledere. Referat af Skovfolkets grupperådsmøde 26. februar 2012 1. Valg af ordstyrer og referent Karsten Snitkjær blev valgt til ordstyrer. Espen Nielsen til referent. Ordstyrer konstaterede, at grupperådsmødet

Læs mere

Invitation til Grupperåd 2014

Invitation til Grupperåd 2014 Invitation til Grupperåd 2014 Kære spejderforælder! Det vil glæde spejderne, lederne og bestyrelsen, at se dig til Grupperåd 2014 i Bagsværd Gruppe, Søndag den 23. februar kl. 10:00 13.30 i Sambo Hanehøj

Læs mere

TUPLA. Årets første tupla fyldt med alle de sjove og spændende spejder arrangementer i foråret 2013. Specialudgave.

TUPLA. Årets første tupla fyldt med alle de sjove og spændende spejder arrangementer i foråret 2013. Specialudgave. TUPLA Specialudgave GråstenSpejderne med indkaldelse til Februar / marts 2013 grupperådsmøde Årets første tupla fyldt med alle de sjove og spændende spejder arrangementer i foråret 2013 GraastenSpejderne

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Referat Grupperådmøde DDS Søndermark Gruppe 04.02.2015 Side 1 af 7 Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten

Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten Til stede var: Johann (Gemma, Joshua, Carl), Steen (Martin), Charlotte (Louis), Mette (Timian), Manja (best.medl.), Berit (best.medl.),

Læs mere

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1 Indkaldelse til generalforsamling Dagsorden Formandens beretning Ledernes beretning 2015 kalender Gruppens visioner Øjebliksbilleder Regnskab 2014 Lidt sjov Budget

Læs mere

www.rygruppe.dk Tilmelding betaling Det sker i Gruppen

www.rygruppe.dk Tilmelding betaling Det sker i Gruppen 1 2 DET DANSKE SPEJDERKORPS (DDS) Gudenå DIVISION Galten - Hadsten - Hammel - Hinnerup Hørning - Odder - Ry - Sejs - Silkeborg - Skanderborg GRUPPERÅD 1. Ry Gruppe (Generalforsamling) 1. RY GRUPPE- BESTYRELSEN

Læs mere

DAGSORDEN GRUPPERÅDSMØDE Søndag den 2/3 kl. 10.00

DAGSORDEN GRUPPERÅDSMØDE Søndag den 2/3 kl. 10.00 DAGSORDEN GRUPPERÅDSMØDE Søndag den 2/3 kl. 10.00 a. Valg af dirigent og referent. b. Beretning fra bestyrelsen (ledergruppens beretninger er vedlagt som bilag) c. Fremlæggelse af årsregnskab og status

Læs mere

DE BLÅ. GØRLEV GRUPPE http://goerlev.gruppe.dds.dk

DE BLÅ. GØRLEV GRUPPE http://goerlev.gruppe.dds.dk DE BLÅ GØRLEV GRUPPE http://goerlev.gruppe.dds.dk Nr. 2 April 2013 DE BLÅ er et gruppeblad for Gørlev Gruppe, Det Danske Spejderkops. DE BLÅ udkommer 4 gange årligt efterårsferie,jul,påske og sommerferie.

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Hermed følger indkaldelsen til vores generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne. Det plejer at være rimelig

Læs mere

Hej alle Mjølnerfolk!

Hej alle Mjølnerfolk! Kære tropsspejdere. Efter grundig overvejelse i tropsledelsen, har vi besluttet at vi har haft vinter nok for i år. Vi har derfor bestilt den allernyeste udgave af Forår - Model 2005, og forventer at det

Læs mere

a. Kort fremlæggelse af Bagsværd Gruppes udviklingsplan ved Mads Løkke se bilag i. Ingen opklarende spørgsmål, beretningen godkendelse.

a. Kort fremlæggelse af Bagsværd Gruppes udviklingsplan ved Mads Løkke se bilag i. Ingen opklarende spørgsmål, beretningen godkendelse. Side 2 af 4 Punkt Programpunkt 1 Ad Valg af a. Dirigent: Gruppeleder Mads Nygaard valgt b. Referent: Camilla Blommegård valgt 2. Ad Formalia a. Godkendelse af dagsorden: Godkendt b. Er Grupperådet lovligt

Læs mere