Skolelederens beretning til generalforsamlingen 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolelederens beretning til generalforsamlingen 2013"

Transkript

1 Skolelederens beretning til generalforsamlingen 2013 Indledning Ved min beretning sidste år nævnte jeg, at der ikke findes smult vande eller perioder med helt ro på på en skole som vores. Og holdt det så stik i forhold til det forgangne år? Ja, det kan man roligt sige! Igen har det været begivenhedsrigt og alt andet end kedeligt at være på Den lille Skole. Og man kan spørge sig selv om det altid vil være sådan på en skole som vores? mit bud på et svar er: Ja, for ellers var det slet ikke en skole som vores! Vi ændrer og udvikler os hele tiden. Nogle af ændringerne påføres vi af udefrakommende forhold men mange af ændringerne påfører vi os selv. Og heldigvis for det, for uden hele tiden at forholde os til vores egen praksis og virkelighed, ville vi ikke kunne fortsætte med at være den gode og progressive lilleskole som vi er. Vi ER i forandring det er et blivende præmis! Og så er vi også et sted hvor det er rart og sjovt at være og det vil vi blive ved med. Med den indledning vil jeg starte min beretning med helt banalt at konstatere, at det faktisk går ret godt på skolen. Børnetallet Vi er i øjeblikket 211 elever på skolen, hvilket er 5% højere end på samme tidspunkt sidste år. Vi oplever en god interesse for skolen, og vi får løbende henvendelser og ansøgninger fra potentielle nye elever. Der meget langt imellem udmeldelserne, og vi oplever at flere af de elever som stoppede før sommerferien sidste år, er vendt tilbage til os. Det er en rigtig god og positiv udvikling, som vi er meget glade for, og som betyder meget for hele skolens selvbevidsthed og for vores alle sammens motivation. Og så betyder det især en hel del for stemningen i de klasser som før har oplevet at blive valgt fra, at der kommer nye til. I forbindelse med den øgede søgning til skolen, er vi nødt til at forholde os til hvilket elevantal vi højst ønsker at have. Det er klart, at der er grænser for hvor mange elever klasserne kan og skal bære. Men samtidig er der både pædagogiske og økonomiske argumenter for, at klasserne heller ikke bør være alt for små. Og for at klassestørrelsen gerne må stige lidt efterhånden som eleverne kommer i de ældre klasser.. Bestyrelsen har derfor i vinter drøftet klassekvotienten, og har besluttet at der i 0-3 klasse max må være 22 børn, i 4-6 klasse max må være 24 børn og i 7-9 klasse max må være 26 børn. Bestyrelsen har dermed forholdt sig til den maximale klassestørrelse. De har samtidig understreget, at alle elevoptag fortsat skal bero på en kvalitativ vurdering foretaget af klassens lærere og skolens leder. Vi ønsker at have klasser i balance, hvor der er plads til at eleverne er forskellige, og hvor både trivslen og elevernes læring har så gunstige vilkår som muligt. Det betyder også, at før vi laver en optagelse, skal klassens aktuelle sociale trivsel være sådan, at vi vurderer, at den kan bære en ny elev. Hvis det ikke er vores vurdering, vil vi hellere vente lidt med at optage, så både klassen og den nye elev kan vokse af det og få en god oplevelse. Og det forhold gælder uanset om klassens størrelse ikke er oppe på det maximale antal børn. 1

2 Som jeg også sagde sidste år, så er der heldigvis masser af plads og rummelighed til mange forskellige børn på vores skole også til børn som ind imellem har det svært og det skal der fortsat være. Der skal bare være en god balance i børnegruppen. Styrken ligger nemlig også i forskelligheden børn vokser af, og trives med at opleve andre børn som reagerer anderledes, og har andre forudsætninger, end dem selv. Men balancen i den enkelte klasse skal være på plads. En lille positiv historie omkring elevtallet: Hen over sommerferien forrige år oplevede skolen, at hele fem elever valgte at springe fra deres plads i 0 klasse. Efter sommerferien sidste år var tallet 0! Dejlig udvikling og målt alene på det parameter, må vores nye forskoleprojekt siges at være en succes. Aktiviteter Skolen har, som altid, haft travlt med en masse aktiviteter: Der har jo desværre ikke været lejrskoler i det forløbne år. Det savner vi meget, og vi glæder os derfor ekstra til, at vi næste skoleår igen får mulighed for at tage på lejrskoler. Sommerfesten gik godt. Vejret var med os, og der var rigtig mange mennesker til at nyde det vilde vest med teater, livemusik og lækker mad. Vores billedtema om mønstre var også rigtig godt. Der var gang i mange spændende processer og så er det altid en fornøjelse at vise potentielle nye elever og forældre rundt, og kunne prale af hvor dygtige vores elever er det er altså flot kunst vi har på væggene! Vores karneval var sjovt, og det var dejligt at en del af overbygningens elever igen havde lyst til at være med. Overbygningens musical var et studie i politisk satire imponerende, som elever og lærere i fællesskab havde formået at skabe bro imellem et humanioraforløb først på året og en forrygende og underholdende musical med bid i. Mere af det tak! Som altid, har små som store elever også været i gang med teaterfremvisninger, P-fagskoncerter, projektopgavefremvisninger og meget mere. Det har på mange måder stor værdi, når eleverne øver sig i at stille sig op på scenen. Den erfaring i at turde og i at lykkes sammen med andre, er en vigtig del af den erfaringsrygsæk som eleverne har med resten af livet når de en dag går ud af Den lille Skole! Skoleudvikling Som jeg nævnte i min indledning, er skolen i konstant udvikling. Det gælder ikke mindst på den pædagogiske og undervisningsmæssige bane, hvor jeg godt tør sige, at vi ikke hænger i bremsen. Jeg har valgt at tage nogle overskrifter med i nærværende beretning. De er ikke udtømmende for skoleudviklingen, men de kan give en fornemmelse af den udviklingsproces som er i gang. Den røde tråd: Skolen har et klart formuleret værdigrundlag, hvoraf hele skolens praksis udspringer. Forrige års visionsproces tog afsæt i værdierne, og den lagde nogle spor ud, som vi er i fuld sving med at omsætte til praksis. Et bærende begreb i den sammenhæng, og dermed i skolens udvikling er det begreb vi i personalegruppen kalder den røde tråd. Det er målet, at man kan se en helt 2

3 tydelig linje og ide (en rød tråd ) i skolens praksis fra klubben henover indskoling, mellemtrin og op til overbygningen: Vi vil styrke fælleskaber imellem elever på tværs af klasser, bryde faggrænser op og arbejde fleksibelt og projektorienteret med undervisningen, så det bliver en endnu mere spændende, rar og bedre skole at gå på. I praksis betyder det blandt andet, at vi vil lave flere undervisningsforløb og aktiviteter på tværs af årgange og klasser. Første dybe spadestik i den sammenhæng tog vi med overbygningen forud for dette skoleår. Introforløb: Som noget nyt, har alle klasser fra 1-9 kl, haft et fælles introforløb sammen med de andre klasser på deres trin. Der er blandt meget andet, blevet løst opgaver, lavet samarbejdsøvelser, indrettet lokaler, lavet melodigrandprix, været afholdt miniidrætsdag og meget mere. Overbygningen plejer jo at have introdage, men i år har også både mellemtrinnet og indskolingen holdt introforløb. Formålet med introforløbene er, at lave en god og tryg skolestart, hvor fællesskabet og samarbejdet på tværs af klassetrin bliver styrket. Fra alle 3 trin lyder der begejstrede toner omkring introforløbene, og det bliver med garanti noget vi kommer til at gøre mere af i fremtiden. Overbygningen: Nu i version 2.0, startede op med et fælles introforløb for alle 3 klasser lige efter sommerferien som de andre klassetrin. Der er 4 linjer (kunst, musik, madventure og film/drama) som eleverne vælger sig ind på, og hver onsdag er de hele dagen sammen med elever på tværs af klasserne på enten linjeholdet eller til humaniora. Humaniora er et helt nyt fag som vi har indført i overbygningen i dette skoleår. Det består af fagene geografi, samfundsfag, historie og dansk, og læses i tværfaglige projektorienterede undervisningsforløb. Humaniora har, oven i at styrke den røde tråd, det formål at sikre at overbygningseleverne når pensum i de små fag, sådan at de er klar hvis de skulle være så heldige, at et af fagene bliver udtrukket til afgangsprøverne i 9 klasse. En betragtelig sidegevinst ved humaniora er det også, at hvis 9 klasserne fx skal op i samfundsfag, vil elever på andre skoler med almindelig samfundsfagsundervisning kunne perspektivere samfundsfagligt til afgangsprøven. Vores elever vil oven i det, via den tværfaglige tilgang, have muligheden for også at perspektivere historisk, geografisk og danskfagligt til samme prøvespørgsmål i samfundsfag. I er velkomne til at læse mere om undervisningen i overbygningen på hjemmesiden, men status indtil nu er, at de nye tiltag fungerer rigtig godt! Mellemtrinnet: På P-weekenden i marts i år, var mellemtrinslærerne samlet en hel dag for at arbejde med den røde tråd i 4-6 klasse. Det kom der en masse tiltag ud af, som vil blive synlige i næste skoleår. Konkret vil man se introforløb, humanioralight, fælles lejrskole m.m Næste år kommer den røde tråd turen til indskolingen og klubben, men jeg ved at der allerede er mange tanker og tiltag i gang begge steder. Forskolen: 3

4 Forud for indeværende skoleår, ændrede vi forskolen, så de nye elever startede i skole allerede d.1 juni altså inden sommerferien. Vi har valgt at de starter i skole fra første dag og har et skema, i stedet for at nøjes med at starte i sfo, som man gør mange andre steder. Skemaet tager selvfølgelig højde for, at de er børnehavebørn. Forskolen har været en ubetinget succes. Jeg har allerede nævnt at frafaldet hen over sommerferien er stoppet, men bedømt på den positive feedback jeg har fået fra personale og forældre og på den meget velfungerende og gode 0 - klasse vi har fået, ligner forskolekonceptet også en succes på andre parametre det er et koncept vi vil holde fast i. Lektionslængde: Forud for indeværende skoleår ændrede vi lektionslængden til 60 minutter, for at få en større frekvens i elevernes møde med det enkelte fag. Vi har nu arbejdet med den nye lektionslængde i knap et år, og vi har nyligt evalueret på den. På plussiden kunne vi konstatere, at frekvensen er blevet højere. Det er godt, at eleverne møder de store fag så godt som dagligt, og efter lidt indkøring fungerer de 60 minutters lektioner nu godt i forhold til aktiviteterne i mange fag. På minussiden kunne vi konstatere, at der er fag og aktiviteter i vores Den lille Skole fagrække, som ikke får de bedste betingelser af ikke at have et længere flow end 60 minutter giver vi savner ind imellem den mulighed for fordybelse, som ligger i de gamle dobbeltlektioner af 90 minutters varighed. Vi har derfor besluttet at udnytte det bedste fra begge modeller i det kommende skoleår. Vi har således udarbejdet en ny grundskemamodel: Om formiddagene kommer der til at ligge 4 stk 45 minutters lektioner, med mulighed for at lægge dem sammen til 90 minutters dobbeltlektioner, mens eftermiddagene fortsat vil bestå af 60 minutters moduler. Den nye model giver os både mulighed for at fastholde frekvensen i elevernes møde med fagene og for at kunne lave forløb med et længere flow. Lejrskoler Vi får mulighed for at tage på lejrskoler igen i det kommende skoleår, og selvom det ikke bliver alle klasser som kommer afsted på længere ture, er vi rigtig glade for igen at kunne give eleverne de store fælles oplevelser, som ligger i lejrskoler og fælles overnatninger. I det kommende skoleår kommer lejrskolerne til at foregå som følger: 1-3 klasse: 1 overnatning på skolen 4-6 klasse: Fælles lejrskole i uge klasse: Lejrskole til Bornholm i uge klasse: Lejrskole til Tjekkiet d.08 - d.14 september(finansieret via elevaktiviteter og forældrebetaling) 7-9 klasse: Lilleskolernes musikfestival d.23, 24 og 25 juni Vi er tilbage på sporet med lejrskolerne, og der er i det hele taget en spændende skoleudvikling i gang på Den lille Skole. Økonomien: Vi kommer ikke udenom at vi, især sidste år, var igennem en periode hvor det så skidt ud med økonomien. Der er i lang tid blevet arbejdet intensivt af både 4

5 bestyrelsen og af skolens ledelse for at genoprette økonomien, og jeg er glad for i løbet af det sidste halve års tid for alvor at kunne begynde at se, at det store arbejde har båret frugt. Økonomien har det klart bedre, og uden at tage munden for fuld vil jeg citere Jessie: Det ser bedre ud end det har gjort i mange år! Det har selvfølgelig mange årsager, men helt grundlæggende er vi fortsat nødt til at holde fokus på økonomistyringen. Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, og den øgede fokus på økonomien som vi har fået, samt de procedurer for økonomistyringen som vi har indført i både bestyrelsen og ledelsen igennem den svære tid, vil komme skolen til gavn i mange år fremover. Et andet grundlæggende element i skolens økonomi er at fastholde et godt og stabilt elevgrundlag. Elevgrundlaget er, uden sammenligning, den enkeltfaktor som har mest afgørende indflydelse på økonomien og havde vi ikke andre motivationsfaktorer (men det har vi heldigvis!!) så er denne faktor alene nok argumentation for at holde gang i en skoleudvikling, som gør os til en attraktiv skole for elever og forældre og til at gøre os lækre ved at bygninger og faciliteter er velholdte og imødekommende. Bygninger: Skolens bygningsmasse er primært af ældre dato. Det giver en dejlig sjæl på skolen, men det stiller også store krav til en løbende vedligeholdelse. Desværre bærer bygningerne over en bred kam præg af, at vedligeholdelsen ikke har været prioriteret særligt højt igennem en lang årrække. Vi må konstatere, at vi har et større vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, som vi er nødt til at få styr på. Vedligeholdelsesudvalget kommer, sammen med pedellerne, langt for forholdsvis få midler. Men selvom det er et kanongodt og stort stykke arbejde de laver, er det langt fra nok. Bestyrelsen har derfor nedsat et bygningsudvalg, som skal stå for at koordinere de større renoverings- og forbedringsmæssige opgaver som vi står over for: Fyret er gammelt og varmesystemet synger på sidste vers og skal måske suppleres med solenergi, klimaskærmen skal forbedres, taget på overbygningen skal renoveres og så videre. Det er meningsløst at fægte i blinde, og første opgave som bygningsudvalget har kastet sig over er derfor at udarbejde en plan for bygningsforbedringerne, således at vi får et overblik over hvilke tiltag som skal prioriteres og i hvilken rækkefølge. I takt med at økonomien bliver bedre, kommer vi til at sætte mere ind overfor vedligeholdelsen - og det er nødvendigt! Personale: Vi har ikke haft nogen stor personaleomsætning i det forløbne år: Op til sommerferien sidste år sagde vi farvel til Søren Laursen og goddag til Mette Kikkenborg, og først på foråret i år sagde vi farvel til Ulla Lyngsby og goddag til Eva Touborg, som er her i et 4 mdr`s vikariat frem til sommerferien. Det er det! Vi har ingen aktuelle planer om at udvide personalegruppen, men vi skal alligevel ud i en ansættelsesrunde i den kommende tid, idet vi skal have ansat en permanent læsevejleder, dansklærer og specialundervisningskoordinator i Ullas gamle stilling. Selvom der således ikke er sket store revolutioner, har det alligevel været et historisk år på personaleområdet. For første gang nogen sinde har vi nemlig 5

6 oplevet en lockout af en personalegruppe på skolen, idet lærerne blev lockout`et d.1 april og stadig er det i skrivende stund. Det er en konflikt som vi desværre ikke har direkte indflydelse på, men hvor alle i og omkring skolen alligevel er udsat for konsekvenserne. Lockout`en betyder, at vi kun har mulighed for at gennemføre undervisningen i et meget begrænset omfang: 9 klasse bliver undervist i dansk, i orienteringsfagene og i matematik. 7 klasse bliver undervist i dansk og i orienteringsfagene. 5+6 klasse bliver hver undervist i dansk en dag om ugen. Her ud over fører vi opsyn med de elever fra 0-6 klasse, som ikke kan finde alternativ pasning og derfor kommer i skoletiden alt det er beskrevet i lockoutplanen på Intra. Hvilke konsekvenser lockout`en får når den er afsluttet, er det endnu for tidligt at sige noget endeligt om. Vi er meget opmærksomme på hvordan lockout`en påvirker vores økonomi, herunder statstilskuddet og forældrebetalingen. Bygningerne og skolen er stadig i drift, og selvom de fleste lærere er lockout`ede og dermed ikke får løn, har skolen stadig mange udgifter. Det er desværre uklart hvad der sker med statstilskuddet i forhold til lockout`en. Vores resortministerium, Undervisningsministeriet, har meldt ud, at de ikke har intentioner om at statstilskuddet bliver beskåret i konfliktperioden men det er fra Finansministeriet at pengene kommer, og de har ikke meldt noget ud endnu. Samtidig er det uklart om konflikten også kommer til at ramme os på den lange bane. Vores tilskud bliver beregnet som en procentdel af folkeskolens udgifter 3 år tilbage. Og da folkeskolen i øjeblikket sparer mange penge, da de ikke udbetaler løn til lærerne, kommer det givetvis til at få negativ betydning for vores statstilskud i Så selvom skolen lige nu ikke har udgifter i forhold til lærernes løn, står det ikke klart om det betyder en forbedring af skolens økonomi. Da der endnu er mange ubekendte, har Den lille Skoles bestyrelse besluttet at afvente konfliktens ophør inden de tager stilling til den økonomiske situation lockout`en har affødt og hvilke muligheder det eventuelt giver. At lockout`en har store konsekvenser for andet end økonomien er jo helt åbenlyst og måske er de andre konsekvenser de værste? Men det har jeg allerede skrevet en del om i mine lockoutopslag på Intra, så i stedet for at bruge tid på det nu, vil jeg henvise til dem. Og så ikke mere om lockout`en i denne beretning. Jeg vil benytte lejligheden til at kvittere alle skolens ansatte: pædagoger, flexjobbere, lærere, pedeller, vikarer og administrative, for det kæmpearbejde de udfører og for det fantastiske engagement de udstråler. Den store vilje gør det muligt for os at komme godt og helskindet og styrket - igennem de ændringer som andre påfører os og dem som vi påfører os selv. Hele øvelsen omkring økonomien og alle de skoleudviklingstiltag som er i gang, er gode eksempler på den vilje der er på skolen og jeg er derfor sikker på, at vi også kommer godt igennem en eventuel ny arbejdstid og nye måder at arbejde på for lærerne. Det er fortsat nemt at være begejstret for at være ansat her på vores arbejdsplads, som til stadighed kræver en del men som også giver meget igen. 6

7 Forældresamarbejde: Skolen hviler på et tæt og tillidsfuldt fundament af samarbejde imellem forældre, elever og medarbejdere. Det er afgørende vigtigt for skolens hele eksistens, at alle parter i samarbejdet erkender deres eget ansvar for at få tingene til at lykkes, og at alle bidrager konstruktivt i både stort og småt. Vi har brug for at være i åben og løbende dialog med hinanden hvis vi fortsat vil udvikle skolen, skabe god trivsel for eleverne og ja; hvis vi helt grundlæggende ønsker, at fortsætte med at lave Den lille Skole på baggrund af de værdier vi har i dag. I min beretning sidste år kom jeg med et hjertesuk i forhold til at tale åbent og direkte med hinanden og dermed modvirke at en fjer bliver til fem høns i samarbejdet mellem skole og hjem. Jeg vil gerne kvittere for den måde I forældre har taget imod hjertesukket jeg synes faktisk vi taler mere MED hinanden end OM hinanden (som også er budskabet i visionspunktet vedrørende forældresamarbejdet). Men jeg vil gerne benytte den her lejlighed til at opfordre til, at vi fortsætter med at dyrke det gode samarbejde som bygger på åbenhed og tillid, og går direkte til hinanden når der er noget vi undrer eller ærgrer os over. Husk på: Intra er god til beskeder men dårlig til diskussioner. Det er bedre at tale sammen! Og så vil jeg samtidig benytte lejligheden til at komme med et nyt hjertesuk til jer forældre. For vi savner faktisk en del af jer ind imellem. Jeg vil især fremhæve to konkrete aktiviteter, hvor det virkelig kan mærkes, hvis ikke alle er her og hvor vi desværre har oplevet, at mangle nogen i det forgangne år: Arbejdsdagene. Det store fællesskab på Den lille Skole er ikke det samme, hvis ikke alle møder op og møder hinanden, imens man giver den en skalle sidste lørdag var godt besøgt, det tyder godt for fremtiden. De åbne børnerunder. Som er en hjørnesten i forhold til trivselsarbejdet i klasserne, men som helt mister deres værdi hvis ikke alle forældre prioriterer at møde op. Man er nødt til fysisk at være der og tage del i snakken og forholde sig til både sit eget og de andre børn. Det er ikke nok at give en skriftlig orientering og efterfølgende få et referat dialogen er det bærende element! Vi vil alle sammen børnenes trivsel og her er et sted hvor I som forældre virkelig kan gøre en forskel for jeres børn. Afslutning Jeg har tidligere i beretningen kvitteret for det store arbejde skolens medarbejdere udfører. Men jeg synes også jeg vil takke bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde igennem det forløbne år. Bestyrelsesarbejdet bærer præg af energi, fremdrift, holdninger og frem for alt en lyst til at bidrage aktivt til at lave en rigtig god skole også når det handler om at deltage i udvalgsarbejde og dialogmøder, som kræver en stor og reel arbejdsindsats. Jeg ved ikke om det er usædvanligt på lilleskoleområdet generelt, men vi har faktisk en arbejdskultur og en måde at drøfte tingene i Den 7

8 lille Skoles bestyrelse, som gør det sjovt at være med. Tak for det! (Og det var ikke engang en salgstale forud for valget til bestyrelsen om lidt). Til slut tak til de rigtig mange forældre, som hjælper til, kommer med input, bidrager med praktisk hjælp, og leverer såvel gode kontakter som ideer i hverdagen. Hermed overlader jeg min beretning til GF 8

Skolelederens beretning til generalforsamlingen 2014

Skolelederens beretning til generalforsamlingen 2014 Skolelederens beretning til generalforsamlingen 2014 Indledning I lighed med de foregående to år, vil jeg også i år lægge ud med at konstatere, at det endnu engang har været et begivenhedsrigt år på Den

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2013-14

Bestyrelsens beretning for 2013-14 Bestyrelsens beretning for 2013-14 Bestyrelsen har i 2013-14 bestået af følgende: Annemette Ellefsen Brian Willumsen Jacob Madsen Jan Helmark Lasse Gulstad Larsen Jonas Ruus Mette Andersen Formand Næstformand

Læs mere

Beretning for skoleåret 2007/08 på Bøgballe Friskole

Beretning for skoleåret 2007/08 på Bøgballe Friskole Beretning for skoleåret 2007/08 på Bøgballe Friskole Anne Marie Jensen, Øster Snede. Sidste års visioner hvad er det sket med dem? Børnehaven Bøgehaven I august 2007 blev vi igen inviteret over i Børnehaven

Læs mere

Indhold. Varde Kommunes trivselsundersøgelse

Indhold. Varde Kommunes trivselsundersøgelse Trivsel i top Varde Kommunes trivselsundersøgelse Som en afrunding på Varde Kommunes trivselsundersøgelse er otte arbejdspladser med trivslen i top blevet interviewet om at skabe trivsel på netop deres

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 21. april 2015

Repræsentantskabsmøde den 21. april 2015 Repræsentantskabsmøde den 21. april 2015 1. Repræsentantskabsformand Henrik Thuren bød velkommen 2. Sang: Det er i dag et vejr. 3. Valg af dirigent Henrik Thuren blev valgt.. 4. Formandens beretning /v.

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Sankt Birgitta Skole den 27. august 2013 Forældrekredsmøde og Repræsentantskabsmøde

Sankt Birgitta Skole den 27. august 2013 Forældrekredsmøde og Repræsentantskabsmøde Sankt Birgitta Skole den 27. august 2013 Forældrekredsmøde og Repræsentantskabsmøde Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Dels forældrekredsmødet, herunder valg til skolens bestyrelse

Læs mere

Fælles projekt. Skole i 200 år lokalt 40 år

Fælles projekt. Skole i 200 år lokalt 40 år NYHEDSBREV EFTERÅR 2014 I dette nummer: Skoleleder Christian Rotbøl Skolerefomen Skole i 200 år lokalt 40 år Inklusion Lektiecafe Skolebestyrelsen TV Tak til Per Andersen fra ledelsen Skovbyskolens Pædagogiske

Læs mere

Trinberetning 2012-2013

Trinberetning 2012-2013 Trinberetning 2012-2013 Holbæk lille Skole Her beskrives de enkelte trins fokusområder for det forgangne skoleår. Derudover laves der en beskrivelse af trinnet, lejrskoler/studieture en konklusion og så

Læs mere

Evalueringsrapport for Holbæk lille Skole

Evalueringsrapport for Holbæk lille Skole Evalueringsrapport for Holbæk lille Skole 2013 Jf. reglerne om drift af fri skole udarbejdes hvert andet år en evalueringsrapport med udgangspunkt i trinberetningerne, karaktererne, udviklingsplaner og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen fra Busses Skoles Skolekreds torsdag den 7. april 2011 kl. 19.30

Referat af generalforsamlingen fra Busses Skoles Skolekreds torsdag den 7. april 2011 kl. 19.30 1 Referat af generalforsamlingen fra Busses Skoles Skolekreds torsdag den 7. april 2011 kl. 19.30 UDSENDT DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens og skolelederens beretning. 3. Den tilsynsførendes

Læs mere

Referat fra N. KOCHS SKOLES ÅRSMØDE TORSDAG D. 11. OKTOBER 2012. 3 piger fra musik 10. optrådte med et Norah Jones nummer: Sunrise.

Referat fra N. KOCHS SKOLES ÅRSMØDE TORSDAG D. 11. OKTOBER 2012. 3 piger fra musik 10. optrådte med et Norah Jones nummer: Sunrise. Referat fra N. KOCHS SKOLES ÅRSMØDE TORSDAG D. 11. OKTOBER 2012. 3 piger fra musik 10. optrådte med et Norah Jones nummer: Sunrise. 1. Valg af dirigent: Morten Rüdevald blev valgt. Morten indledte mødet

Læs mere

Generalforsamling 2014 Fællesberetning bestyrelse og ledelse Emner i beretningen

Generalforsamling 2014 Fællesberetning bestyrelse og ledelse Emner i beretningen Generalforsamling 2014 Fællesberetning bestyrelse og ledelse Emner i beretningen Det ordentlige menneske Dannelse Hovedsigtet Vi skal stå mål med folkeskolen En velkonsolideret skole med økonomisk frihed

Læs mere

Nyt fra Kornmarkskolen Juni 2013

Nyt fra Kornmarkskolen Juni 2013 Nyt fra Kornmarkskolen Juni 2013 Kære Forældre Det har været et begivenhedsrigt år på Kornmarkskolen. Vi har haft et år med stort udbytte på mange planer, og vi har holdt fokus på at fortsætte arbejdet

Læs mere

Fænøsund Friskole Generalforsamling 2013 Skolelederens skriftlige beretning V/Tabita Radoor Jensen, konstitueret leder

Fænøsund Friskole Generalforsamling 2013 Skolelederens skriftlige beretning V/Tabita Radoor Jensen, konstitueret leder Fænøsund Friskole Generalforsamling 2013 Skolelederens skriftlige beretning V/Tabita Radoor Jensen, konstitueret leder Sang: Våren er i luften. Det er blevet forår Det er forår i Danmark, og nyt spirer

Læs mere

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere

SÆT DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN. Inspiration til organisatoriske forandringer, der fremmer leg og bevægelse

SÆT DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN. Inspiration til organisatoriske forandringer, der fremmer leg og bevægelse SÆT DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN Inspiration til organisatoriske forandringer, der fremmer leg og bevægelse Sæt drøn på skolegården Inspiration til organisatoriske forandringer der fremmer leg og bevægelse Rapporten

Læs mere

Sommerbrev 2015. Kære elever og forældre på Oehlenschlægersgades Skole

Sommerbrev 2015. Kære elever og forældre på Oehlenschlægersgades Skole Sommerbrev 2015 Kære elever og forældre på Oehlenschlægersgades Skole Hvilket år jeg har været med i 9 år som leder og 5 år som lærer i den danske folkeskole og jeg har aldrig oplevet et skoleår som dette.

Læs mere

Trinberetninger for skoleåret 2011-2012 Holbæk lille Skole

Trinberetninger for skoleåret 2011-2012 Holbæk lille Skole Trinberetninger for skoleåret 2011-2012 Holbæk lille Skole Her beskrives de enkelte trins fokusområder for det forgangne skoleår. Derudover laves der en beskrivelse af trinnet, lejrskoler/studieture en

Læs mere

Lockout perioden, og derefter nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014. Folkeskole reform, og hermed afledte effekter på os

Lockout perioden, og derefter nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014. Folkeskole reform, og hermed afledte effekter på os Årsmøde den 10. oktober 2013 Årsberetning Vi fejrede i august skolens 147 års fødselsdag blandt andet med den nyere tradition, fælles kaffebord for forældre og ansatte inden alle øvrige aktiviteter. I

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

1. Fremtidens socialpolitik handler om kompetencer og værdier

1. Fremtidens socialpolitik handler om kompetencer og værdier 1. Fremtidens socialpolitik handler om kompetencer og værdier Dansk socialpolitik har traditionelt handlet om at sikre alle mennesker i Danmark gode økonomiske levevilkår. Mad på bordet, tag over hovedet

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Ringe i vandet. Coaching af børn og unge på Nørrebro. Metodehæfte

Ringe i vandet. Coaching af børn og unge på Nørrebro. Metodehæfte Ringe i vandet Coaching af børn og unge på Nørrebro Metodehæfte kolofon Udgivet af: olsensenergy haraldsgade 7 2200 københavn N www.olsensenergy.dk I samarbejde med: haraldsgadekvarterets områdeløft valhalsgade

Læs mere

Trinberetning for 2013-2014

Trinberetning for 2013-2014 Trinberetning for 2013-2014 Holbæk lille Skole Her beskrives de enkelte trins fokusområder for det forgangne skoleår. Derudover laves der en beskrivelse af trinnet, lejrskoler/studieture en konklusion

Læs mere

Kandidater til skolebestyrelsen

Kandidater til skolebestyrelsen Kandidater til skolebestyrelsen Adil Erdem Emil Erdem, elev i 7D Jeg er ikke i tvivl om at både lærerne og ledelsen gør deres bedste. Men hermed er det ikke sagt, at der ikke kan tænkes og udvikles videre

Læs mere