Skolelederens beretning til generalforsamlingen 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolelederens beretning til generalforsamlingen 2013"

Transkript

1 Skolelederens beretning til generalforsamlingen 2013 Indledning Ved min beretning sidste år nævnte jeg, at der ikke findes smult vande eller perioder med helt ro på på en skole som vores. Og holdt det så stik i forhold til det forgangne år? Ja, det kan man roligt sige! Igen har det været begivenhedsrigt og alt andet end kedeligt at være på Den lille Skole. Og man kan spørge sig selv om det altid vil være sådan på en skole som vores? mit bud på et svar er: Ja, for ellers var det slet ikke en skole som vores! Vi ændrer og udvikler os hele tiden. Nogle af ændringerne påføres vi af udefrakommende forhold men mange af ændringerne påfører vi os selv. Og heldigvis for det, for uden hele tiden at forholde os til vores egen praksis og virkelighed, ville vi ikke kunne fortsætte med at være den gode og progressive lilleskole som vi er. Vi ER i forandring det er et blivende præmis! Og så er vi også et sted hvor det er rart og sjovt at være og det vil vi blive ved med. Med den indledning vil jeg starte min beretning med helt banalt at konstatere, at det faktisk går ret godt på skolen. Børnetallet Vi er i øjeblikket 211 elever på skolen, hvilket er 5% højere end på samme tidspunkt sidste år. Vi oplever en god interesse for skolen, og vi får løbende henvendelser og ansøgninger fra potentielle nye elever. Der meget langt imellem udmeldelserne, og vi oplever at flere af de elever som stoppede før sommerferien sidste år, er vendt tilbage til os. Det er en rigtig god og positiv udvikling, som vi er meget glade for, og som betyder meget for hele skolens selvbevidsthed og for vores alle sammens motivation. Og så betyder det især en hel del for stemningen i de klasser som før har oplevet at blive valgt fra, at der kommer nye til. I forbindelse med den øgede søgning til skolen, er vi nødt til at forholde os til hvilket elevantal vi højst ønsker at have. Det er klart, at der er grænser for hvor mange elever klasserne kan og skal bære. Men samtidig er der både pædagogiske og økonomiske argumenter for, at klasserne heller ikke bør være alt for små. Og for at klassestørrelsen gerne må stige lidt efterhånden som eleverne kommer i de ældre klasser.. Bestyrelsen har derfor i vinter drøftet klassekvotienten, og har besluttet at der i 0-3 klasse max må være 22 børn, i 4-6 klasse max må være 24 børn og i 7-9 klasse max må være 26 børn. Bestyrelsen har dermed forholdt sig til den maximale klassestørrelse. De har samtidig understreget, at alle elevoptag fortsat skal bero på en kvalitativ vurdering foretaget af klassens lærere og skolens leder. Vi ønsker at have klasser i balance, hvor der er plads til at eleverne er forskellige, og hvor både trivslen og elevernes læring har så gunstige vilkår som muligt. Det betyder også, at før vi laver en optagelse, skal klassens aktuelle sociale trivsel være sådan, at vi vurderer, at den kan bære en ny elev. Hvis det ikke er vores vurdering, vil vi hellere vente lidt med at optage, så både klassen og den nye elev kan vokse af det og få en god oplevelse. Og det forhold gælder uanset om klassens størrelse ikke er oppe på det maximale antal børn. 1

2 Som jeg også sagde sidste år, så er der heldigvis masser af plads og rummelighed til mange forskellige børn på vores skole også til børn som ind imellem har det svært og det skal der fortsat være. Der skal bare være en god balance i børnegruppen. Styrken ligger nemlig også i forskelligheden børn vokser af, og trives med at opleve andre børn som reagerer anderledes, og har andre forudsætninger, end dem selv. Men balancen i den enkelte klasse skal være på plads. En lille positiv historie omkring elevtallet: Hen over sommerferien forrige år oplevede skolen, at hele fem elever valgte at springe fra deres plads i 0 klasse. Efter sommerferien sidste år var tallet 0! Dejlig udvikling og målt alene på det parameter, må vores nye forskoleprojekt siges at være en succes. Aktiviteter Skolen har, som altid, haft travlt med en masse aktiviteter: Der har jo desværre ikke været lejrskoler i det forløbne år. Det savner vi meget, og vi glæder os derfor ekstra til, at vi næste skoleår igen får mulighed for at tage på lejrskoler. Sommerfesten gik godt. Vejret var med os, og der var rigtig mange mennesker til at nyde det vilde vest med teater, livemusik og lækker mad. Vores billedtema om mønstre var også rigtig godt. Der var gang i mange spændende processer og så er det altid en fornøjelse at vise potentielle nye elever og forældre rundt, og kunne prale af hvor dygtige vores elever er det er altså flot kunst vi har på væggene! Vores karneval var sjovt, og det var dejligt at en del af overbygningens elever igen havde lyst til at være med. Overbygningens musical var et studie i politisk satire imponerende, som elever og lærere i fællesskab havde formået at skabe bro imellem et humanioraforløb først på året og en forrygende og underholdende musical med bid i. Mere af det tak! Som altid, har små som store elever også været i gang med teaterfremvisninger, P-fagskoncerter, projektopgavefremvisninger og meget mere. Det har på mange måder stor værdi, når eleverne øver sig i at stille sig op på scenen. Den erfaring i at turde og i at lykkes sammen med andre, er en vigtig del af den erfaringsrygsæk som eleverne har med resten af livet når de en dag går ud af Den lille Skole! Skoleudvikling Som jeg nævnte i min indledning, er skolen i konstant udvikling. Det gælder ikke mindst på den pædagogiske og undervisningsmæssige bane, hvor jeg godt tør sige, at vi ikke hænger i bremsen. Jeg har valgt at tage nogle overskrifter med i nærværende beretning. De er ikke udtømmende for skoleudviklingen, men de kan give en fornemmelse af den udviklingsproces som er i gang. Den røde tråd: Skolen har et klart formuleret værdigrundlag, hvoraf hele skolens praksis udspringer. Forrige års visionsproces tog afsæt i værdierne, og den lagde nogle spor ud, som vi er i fuld sving med at omsætte til praksis. Et bærende begreb i den sammenhæng, og dermed i skolens udvikling er det begreb vi i personalegruppen kalder den røde tråd. Det er målet, at man kan se en helt 2

3 tydelig linje og ide (en rød tråd ) i skolens praksis fra klubben henover indskoling, mellemtrin og op til overbygningen: Vi vil styrke fælleskaber imellem elever på tværs af klasser, bryde faggrænser op og arbejde fleksibelt og projektorienteret med undervisningen, så det bliver en endnu mere spændende, rar og bedre skole at gå på. I praksis betyder det blandt andet, at vi vil lave flere undervisningsforløb og aktiviteter på tværs af årgange og klasser. Første dybe spadestik i den sammenhæng tog vi med overbygningen forud for dette skoleår. Introforløb: Som noget nyt, har alle klasser fra 1-9 kl, haft et fælles introforløb sammen med de andre klasser på deres trin. Der er blandt meget andet, blevet løst opgaver, lavet samarbejdsøvelser, indrettet lokaler, lavet melodigrandprix, været afholdt miniidrætsdag og meget mere. Overbygningen plejer jo at have introdage, men i år har også både mellemtrinnet og indskolingen holdt introforløb. Formålet med introforløbene er, at lave en god og tryg skolestart, hvor fællesskabet og samarbejdet på tværs af klassetrin bliver styrket. Fra alle 3 trin lyder der begejstrede toner omkring introforløbene, og det bliver med garanti noget vi kommer til at gøre mere af i fremtiden. Overbygningen: Nu i version 2.0, startede op med et fælles introforløb for alle 3 klasser lige efter sommerferien som de andre klassetrin. Der er 4 linjer (kunst, musik, madventure og film/drama) som eleverne vælger sig ind på, og hver onsdag er de hele dagen sammen med elever på tværs af klasserne på enten linjeholdet eller til humaniora. Humaniora er et helt nyt fag som vi har indført i overbygningen i dette skoleår. Det består af fagene geografi, samfundsfag, historie og dansk, og læses i tværfaglige projektorienterede undervisningsforløb. Humaniora har, oven i at styrke den røde tråd, det formål at sikre at overbygningseleverne når pensum i de små fag, sådan at de er klar hvis de skulle være så heldige, at et af fagene bliver udtrukket til afgangsprøverne i 9 klasse. En betragtelig sidegevinst ved humaniora er det også, at hvis 9 klasserne fx skal op i samfundsfag, vil elever på andre skoler med almindelig samfundsfagsundervisning kunne perspektivere samfundsfagligt til afgangsprøven. Vores elever vil oven i det, via den tværfaglige tilgang, have muligheden for også at perspektivere historisk, geografisk og danskfagligt til samme prøvespørgsmål i samfundsfag. I er velkomne til at læse mere om undervisningen i overbygningen på hjemmesiden, men status indtil nu er, at de nye tiltag fungerer rigtig godt! Mellemtrinnet: På P-weekenden i marts i år, var mellemtrinslærerne samlet en hel dag for at arbejde med den røde tråd i 4-6 klasse. Det kom der en masse tiltag ud af, som vil blive synlige i næste skoleår. Konkret vil man se introforløb, humanioralight, fælles lejrskole m.m Næste år kommer den røde tråd turen til indskolingen og klubben, men jeg ved at der allerede er mange tanker og tiltag i gang begge steder. Forskolen: 3

4 Forud for indeværende skoleår, ændrede vi forskolen, så de nye elever startede i skole allerede d.1 juni altså inden sommerferien. Vi har valgt at de starter i skole fra første dag og har et skema, i stedet for at nøjes med at starte i sfo, som man gør mange andre steder. Skemaet tager selvfølgelig højde for, at de er børnehavebørn. Forskolen har været en ubetinget succes. Jeg har allerede nævnt at frafaldet hen over sommerferien er stoppet, men bedømt på den positive feedback jeg har fået fra personale og forældre og på den meget velfungerende og gode 0 - klasse vi har fået, ligner forskolekonceptet også en succes på andre parametre det er et koncept vi vil holde fast i. Lektionslængde: Forud for indeværende skoleår ændrede vi lektionslængden til 60 minutter, for at få en større frekvens i elevernes møde med det enkelte fag. Vi har nu arbejdet med den nye lektionslængde i knap et år, og vi har nyligt evalueret på den. På plussiden kunne vi konstatere, at frekvensen er blevet højere. Det er godt, at eleverne møder de store fag så godt som dagligt, og efter lidt indkøring fungerer de 60 minutters lektioner nu godt i forhold til aktiviteterne i mange fag. På minussiden kunne vi konstatere, at der er fag og aktiviteter i vores Den lille Skole fagrække, som ikke får de bedste betingelser af ikke at have et længere flow end 60 minutter giver vi savner ind imellem den mulighed for fordybelse, som ligger i de gamle dobbeltlektioner af 90 minutters varighed. Vi har derfor besluttet at udnytte det bedste fra begge modeller i det kommende skoleår. Vi har således udarbejdet en ny grundskemamodel: Om formiddagene kommer der til at ligge 4 stk 45 minutters lektioner, med mulighed for at lægge dem sammen til 90 minutters dobbeltlektioner, mens eftermiddagene fortsat vil bestå af 60 minutters moduler. Den nye model giver os både mulighed for at fastholde frekvensen i elevernes møde med fagene og for at kunne lave forløb med et længere flow. Lejrskoler Vi får mulighed for at tage på lejrskoler igen i det kommende skoleår, og selvom det ikke bliver alle klasser som kommer afsted på længere ture, er vi rigtig glade for igen at kunne give eleverne de store fælles oplevelser, som ligger i lejrskoler og fælles overnatninger. I det kommende skoleår kommer lejrskolerne til at foregå som følger: 1-3 klasse: 1 overnatning på skolen 4-6 klasse: Fælles lejrskole i uge klasse: Lejrskole til Bornholm i uge klasse: Lejrskole til Tjekkiet d.08 - d.14 september(finansieret via elevaktiviteter og forældrebetaling) 7-9 klasse: Lilleskolernes musikfestival d.23, 24 og 25 juni Vi er tilbage på sporet med lejrskolerne, og der er i det hele taget en spændende skoleudvikling i gang på Den lille Skole. Økonomien: Vi kommer ikke udenom at vi, især sidste år, var igennem en periode hvor det så skidt ud med økonomien. Der er i lang tid blevet arbejdet intensivt af både 4

5 bestyrelsen og af skolens ledelse for at genoprette økonomien, og jeg er glad for i løbet af det sidste halve års tid for alvor at kunne begynde at se, at det store arbejde har båret frugt. Økonomien har det klart bedre, og uden at tage munden for fuld vil jeg citere Jessie: Det ser bedre ud end det har gjort i mange år! Det har selvfølgelig mange årsager, men helt grundlæggende er vi fortsat nødt til at holde fokus på økonomistyringen. Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, og den øgede fokus på økonomien som vi har fået, samt de procedurer for økonomistyringen som vi har indført i både bestyrelsen og ledelsen igennem den svære tid, vil komme skolen til gavn i mange år fremover. Et andet grundlæggende element i skolens økonomi er at fastholde et godt og stabilt elevgrundlag. Elevgrundlaget er, uden sammenligning, den enkeltfaktor som har mest afgørende indflydelse på økonomien og havde vi ikke andre motivationsfaktorer (men det har vi heldigvis!!) så er denne faktor alene nok argumentation for at holde gang i en skoleudvikling, som gør os til en attraktiv skole for elever og forældre og til at gøre os lækre ved at bygninger og faciliteter er velholdte og imødekommende. Bygninger: Skolens bygningsmasse er primært af ældre dato. Det giver en dejlig sjæl på skolen, men det stiller også store krav til en løbende vedligeholdelse. Desværre bærer bygningerne over en bred kam præg af, at vedligeholdelsen ikke har været prioriteret særligt højt igennem en lang årrække. Vi må konstatere, at vi har et større vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, som vi er nødt til at få styr på. Vedligeholdelsesudvalget kommer, sammen med pedellerne, langt for forholdsvis få midler. Men selvom det er et kanongodt og stort stykke arbejde de laver, er det langt fra nok. Bestyrelsen har derfor nedsat et bygningsudvalg, som skal stå for at koordinere de større renoverings- og forbedringsmæssige opgaver som vi står over for: Fyret er gammelt og varmesystemet synger på sidste vers og skal måske suppleres med solenergi, klimaskærmen skal forbedres, taget på overbygningen skal renoveres og så videre. Det er meningsløst at fægte i blinde, og første opgave som bygningsudvalget har kastet sig over er derfor at udarbejde en plan for bygningsforbedringerne, således at vi får et overblik over hvilke tiltag som skal prioriteres og i hvilken rækkefølge. I takt med at økonomien bliver bedre, kommer vi til at sætte mere ind overfor vedligeholdelsen - og det er nødvendigt! Personale: Vi har ikke haft nogen stor personaleomsætning i det forløbne år: Op til sommerferien sidste år sagde vi farvel til Søren Laursen og goddag til Mette Kikkenborg, og først på foråret i år sagde vi farvel til Ulla Lyngsby og goddag til Eva Touborg, som er her i et 4 mdr`s vikariat frem til sommerferien. Det er det! Vi har ingen aktuelle planer om at udvide personalegruppen, men vi skal alligevel ud i en ansættelsesrunde i den kommende tid, idet vi skal have ansat en permanent læsevejleder, dansklærer og specialundervisningskoordinator i Ullas gamle stilling. Selvom der således ikke er sket store revolutioner, har det alligevel været et historisk år på personaleområdet. For første gang nogen sinde har vi nemlig 5

6 oplevet en lockout af en personalegruppe på skolen, idet lærerne blev lockout`et d.1 april og stadig er det i skrivende stund. Det er en konflikt som vi desværre ikke har direkte indflydelse på, men hvor alle i og omkring skolen alligevel er udsat for konsekvenserne. Lockout`en betyder, at vi kun har mulighed for at gennemføre undervisningen i et meget begrænset omfang: 9 klasse bliver undervist i dansk, i orienteringsfagene og i matematik. 7 klasse bliver undervist i dansk og i orienteringsfagene. 5+6 klasse bliver hver undervist i dansk en dag om ugen. Her ud over fører vi opsyn med de elever fra 0-6 klasse, som ikke kan finde alternativ pasning og derfor kommer i skoletiden alt det er beskrevet i lockoutplanen på Intra. Hvilke konsekvenser lockout`en får når den er afsluttet, er det endnu for tidligt at sige noget endeligt om. Vi er meget opmærksomme på hvordan lockout`en påvirker vores økonomi, herunder statstilskuddet og forældrebetalingen. Bygningerne og skolen er stadig i drift, og selvom de fleste lærere er lockout`ede og dermed ikke får løn, har skolen stadig mange udgifter. Det er desværre uklart hvad der sker med statstilskuddet i forhold til lockout`en. Vores resortministerium, Undervisningsministeriet, har meldt ud, at de ikke har intentioner om at statstilskuddet bliver beskåret i konfliktperioden men det er fra Finansministeriet at pengene kommer, og de har ikke meldt noget ud endnu. Samtidig er det uklart om konflikten også kommer til at ramme os på den lange bane. Vores tilskud bliver beregnet som en procentdel af folkeskolens udgifter 3 år tilbage. Og da folkeskolen i øjeblikket sparer mange penge, da de ikke udbetaler løn til lærerne, kommer det givetvis til at få negativ betydning for vores statstilskud i Så selvom skolen lige nu ikke har udgifter i forhold til lærernes løn, står det ikke klart om det betyder en forbedring af skolens økonomi. Da der endnu er mange ubekendte, har Den lille Skoles bestyrelse besluttet at afvente konfliktens ophør inden de tager stilling til den økonomiske situation lockout`en har affødt og hvilke muligheder det eventuelt giver. At lockout`en har store konsekvenser for andet end økonomien er jo helt åbenlyst og måske er de andre konsekvenser de værste? Men det har jeg allerede skrevet en del om i mine lockoutopslag på Intra, så i stedet for at bruge tid på det nu, vil jeg henvise til dem. Og så ikke mere om lockout`en i denne beretning. Jeg vil benytte lejligheden til at kvittere alle skolens ansatte: pædagoger, flexjobbere, lærere, pedeller, vikarer og administrative, for det kæmpearbejde de udfører og for det fantastiske engagement de udstråler. Den store vilje gør det muligt for os at komme godt og helskindet og styrket - igennem de ændringer som andre påfører os og dem som vi påfører os selv. Hele øvelsen omkring økonomien og alle de skoleudviklingstiltag som er i gang, er gode eksempler på den vilje der er på skolen og jeg er derfor sikker på, at vi også kommer godt igennem en eventuel ny arbejdstid og nye måder at arbejde på for lærerne. Det er fortsat nemt at være begejstret for at være ansat her på vores arbejdsplads, som til stadighed kræver en del men som også giver meget igen. 6

7 Forældresamarbejde: Skolen hviler på et tæt og tillidsfuldt fundament af samarbejde imellem forældre, elever og medarbejdere. Det er afgørende vigtigt for skolens hele eksistens, at alle parter i samarbejdet erkender deres eget ansvar for at få tingene til at lykkes, og at alle bidrager konstruktivt i både stort og småt. Vi har brug for at være i åben og løbende dialog med hinanden hvis vi fortsat vil udvikle skolen, skabe god trivsel for eleverne og ja; hvis vi helt grundlæggende ønsker, at fortsætte med at lave Den lille Skole på baggrund af de værdier vi har i dag. I min beretning sidste år kom jeg med et hjertesuk i forhold til at tale åbent og direkte med hinanden og dermed modvirke at en fjer bliver til fem høns i samarbejdet mellem skole og hjem. Jeg vil gerne kvittere for den måde I forældre har taget imod hjertesukket jeg synes faktisk vi taler mere MED hinanden end OM hinanden (som også er budskabet i visionspunktet vedrørende forældresamarbejdet). Men jeg vil gerne benytte den her lejlighed til at opfordre til, at vi fortsætter med at dyrke det gode samarbejde som bygger på åbenhed og tillid, og går direkte til hinanden når der er noget vi undrer eller ærgrer os over. Husk på: Intra er god til beskeder men dårlig til diskussioner. Det er bedre at tale sammen! Og så vil jeg samtidig benytte lejligheden til at komme med et nyt hjertesuk til jer forældre. For vi savner faktisk en del af jer ind imellem. Jeg vil især fremhæve to konkrete aktiviteter, hvor det virkelig kan mærkes, hvis ikke alle er her og hvor vi desværre har oplevet, at mangle nogen i det forgangne år: Arbejdsdagene. Det store fællesskab på Den lille Skole er ikke det samme, hvis ikke alle møder op og møder hinanden, imens man giver den en skalle sidste lørdag var godt besøgt, det tyder godt for fremtiden. De åbne børnerunder. Som er en hjørnesten i forhold til trivselsarbejdet i klasserne, men som helt mister deres værdi hvis ikke alle forældre prioriterer at møde op. Man er nødt til fysisk at være der og tage del i snakken og forholde sig til både sit eget og de andre børn. Det er ikke nok at give en skriftlig orientering og efterfølgende få et referat dialogen er det bærende element! Vi vil alle sammen børnenes trivsel og her er et sted hvor I som forældre virkelig kan gøre en forskel for jeres børn. Afslutning Jeg har tidligere i beretningen kvitteret for det store arbejde skolens medarbejdere udfører. Men jeg synes også jeg vil takke bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde igennem det forløbne år. Bestyrelsesarbejdet bærer præg af energi, fremdrift, holdninger og frem for alt en lyst til at bidrage aktivt til at lave en rigtig god skole også når det handler om at deltage i udvalgsarbejde og dialogmøder, som kræver en stor og reel arbejdsindsats. Jeg ved ikke om det er usædvanligt på lilleskoleområdet generelt, men vi har faktisk en arbejdskultur og en måde at drøfte tingene i Den 7

8 lille Skoles bestyrelse, som gør det sjovt at være med. Tak for det! (Og det var ikke engang en salgstale forud for valget til bestyrelsen om lidt). Til slut tak til de rigtig mange forældre, som hjælper til, kommer med input, bidrager med praktisk hjælp, og leverer såvel gode kontakter som ideer i hverdagen. Hermed overlader jeg min beretning til GF 8

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

Skolelederens beretning til generalforsamlingen 2014

Skolelederens beretning til generalforsamlingen 2014 Skolelederens beretning til generalforsamlingen 2014 Indledning I lighed med de foregående to år, vil jeg også i år lægge ud med at konstatere, at det endnu engang har været et begivenhedsrigt år på Den

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016

Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016 Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016 Det har igen - været et travlt år på skolen, denne gang ikke mindst pga. Byggeriet af børnehaven og faglokalerne. Men måske er det på sin plads

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Generalforsamling Vester Skerninge Friskole 29. marts 2012

Generalforsamling Vester Skerninge Friskole 29. marts 2012 Generalforsamling Vester Skerninge Friskole 29. marts 2012 DIAS 2: Oplæg og drøftelse på GF Bestyrelsen aflægger kort beretning Skolelederen aflægger kort beretning Bestyrelsen forelægger det reviderede

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan.

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Mål 1: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Udfordringer: INDSATS AKTIVITET

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform.

Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform. Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform. Vi har sunget skoleåret ind med Der er et yndigt land, Det var så ferien, så nu er det

Læs mere

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Sind har det som faldskærme de virker kun, når de er åbne Skolereform læringsreform

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2016

Bestyrelsens beretning 2016 Bestyrelsens beretning 2016 ved generalforsamling tirsdag 26. april 2016 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se jer. Vi deler interessen for vores børns skole, og det er vigtigt

Læs mere

Sølvgades Skole. Trivsel

Sølvgades Skole. Trivsel Sølvgades Skole Trivsel Sølvgades Skole Jeg kan godt lide, at der bliver taget så godt hånd om eleverne (Elev fra 9. klasse) Skolen emmer af nærvær og ånd. Den er gammel, men vi er stolte af den, fordi

Læs mere

Mellemtrinnet på Nordagerskolen

Mellemtrinnet på Nordagerskolen Juni 2015 Mellemtrinnet på Nordagerskolen Vi har valgt at arbejde med en trinopdeling i dansk og matematik som en del af folkeskolereformen. På de følgende sider, kan I med udgangspunkt i forskellige forældre

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18

Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18 Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18 I forbindelse med Folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven,

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Daugård Skole. Introfolder til Daugård Skole

Daugård Skole. Introfolder til Daugård Skole Daugård Skole Introfolder til Daugård Skole Skolestart på Daugård Skole Tidligere startede alle børn samtidigt i 0. klasse i august det år de fyldte seks år. Men på Daugård Skole er der rullende skolestart.

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Høringssvar fra personalet på Horne Skole

Høringssvar fra personalet på Horne Skole Høringssvar fra personalet på Horne Skole Horne Skole Den gode historie Udeskole i indskolingen. Skolens rammer er ikke kun det indendørs rum. Skolens rum strækker sig ud over fortovskanten. Ved implementeringen

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

Skovbakkeskolens sommernyhedsbrev

Skovbakkeskolens sommernyhedsbrev Skovbakkeskolens sommernyhedsbrev Goddag og farvel Ved skoleåret afslutning og begyndelse er det tid til at sige farvel til afgående personale og goddag til nyt personale på Skovbakkeskolen. Barselsorlov

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

Der er mange måder at gå i skole på...

Der er mange måder at gå i skole på... Der er mange måder at gå i skole på... VEJLESØ PRIVATSKOLE Børnehaveklasse til 10. klasse ...hos os er der de første firs! Mennesker er forskellige og kun ved at behandle dem forskelligt, giver vi dem

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole Case: Ledelsesmøde på Kornager Skole Jørgen Søndergaard, Forskningsleder, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K, E-mail: js@sfi.dk September 2016 Casen

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Ledelsesberetning 2016

Ledelsesberetning 2016 1 Ledelsesberetning 2016 De sidste 8 år har vi haft et positivt resultat og 2016 er ingen undtagelse, det er det bedste resultat nogensinde. Elevtallet har været stadigt stigende og endnu et år kan jeg

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

En skole med indsigt

En skole med indsigt En skole med indsigt At vælge skole for sit barn er et vigtigt skridt. Sølystskolen er en inkluderende skole, hvor vi er vant til at se på hvilke behov, den enkelte elev har. Vi vil gerne have forældre,

Læs mere

Telefon: SFO: 76 81 36 50 / 30 50 70 81 E-Mail: vibwh@vejle.dk Adresse: Give Skoles SFO, Torvegade 81, 7323 Give

Telefon: SFO: 76 81 36 50 / 30 50 70 81 E-Mail: vibwh@vejle.dk Adresse: Give Skoles SFO, Torvegade 81, 7323 Give Telefon: SFO: 76 81 36 50 / 30 50 70 81 E-Mail: vibwh@vejle.dk Adresse: Give Skoles SFO, Torvegade 81, 7323 Give Vi vil med denne folder byde nye børn og forældre velkommen til Give Skoles SFO og ser frem

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Skolecenter Jetsmark 20. juni 2014 Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til

Læs mere

Inklusion på Skibet Skole

Inklusion på Skibet Skole Inklusion på Skibet Skole Definition Inklusion er, at man sammen kan leve forskelligt i verden og ikke i forskellige verdener. Arbejdet og processen er allerede i fuld gang Inklusionsaften for forældre

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Rigtig god sommerferie til alle!

Rigtig god sommerferie til alle! Juni 2015 Rigtig god sommerferie til alle! Gå direkte til siden Sommerhilsen fra afd. Krogsager Gå direkte til siden Sommerhilsen fra afd. Højmosen Gå direkte til siden Sommerhilsen fra afd. Bygaden @

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Frederik Barfods Skole en introduktion

Frederik Barfods Skole en introduktion Frederik Barfods Skole en introduktion På Frederik Barfods Skole vil vi skabe en skole, hvor elever og medarbejdere er glade for at komme om morgenen, glade, mens de er på skolen og glade, når de går igen

Læs mere

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Skolereformen. Skolereformens mål 1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Formandens Beretning 2009

Formandens Beretning 2009 Formandens Beretning 2009 Man kan hurtigt vænne sig til at have det godt, og det virker som om det altid har været sådan. Nej det er ikke finanskrisen jeg taler om men børnehaven. Den har lige holdt et

Læs mere

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014 Skolereformen På Firehøjeskolen er vi nu ved at lægge sidste hånd på vores udgave af skolereformen, der kommer til at gælde her på skolen efter sommerferien - fra august 2014. Reformens mål er bedre læring

Læs mere

Susanne Dall er tilknyttet Zonen, som er vores tilbud til de børn, som i en periode har brug for en ekstra hånd.

Susanne Dall er tilknyttet Zonen, som er vores tilbud til de børn, som i en periode har brug for en ekstra hånd. Frederiks SFO Skolen 3, Frederiks 7470 Karup Tlf.: 87 87 21 41 SFO-leder Lone Jänichen: 87 87 21 39 Hjemmeside: www. frederiks-skole.dk SFOen har daglig åbent fra 6.15 til 8.15, og igen fra 13.00 til 17.00

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule.

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule. Side 1 af 5 Skolelederens beretning for skoleåret 2011/2012 Skolens hverdag På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

Stensved SFO & Klub Juni & juli 2013

Stensved SFO & Klub Juni & juli 2013 Stensved SFO & Klub Juni & juli 01 Tak til alle der var med til at gøre vores indvielse af vores nye lokaler til en dejlig dag. Heldige var vi med vejret og god stemning var der også, derudover fik vi

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Er det ikke bare en herlig tid med lyse morgener, fuglefløjt og varme i vejret? selv om vinteren måske ikke har været så hård og lang; så er foråret vel altid ventet med længsel. På skolen

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Evalueringsgenstanden: Bestyrelsen for Unge Hjem - Efterskolen i Århus besluttede på sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 2006, at evalueringsgenstanden

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Denne årsberetning kommer til at omhandle 2 skoleår, hvor vi, som skole har været i en rivende udvikling. Vi er også

Læs mere

SOMMERHILSEN FRA SKOLEN

SOMMERHILSEN FRA SKOLEN SOMMERHILSEN FRA SKOLEN KÆRE FORÆLDRE OG ELEVER Så er det ved at være tid til en dejlig og velfortjent sommerferie, og de sidste brikker er ved at være faldet på plads for næste skoleår. I månedsnyt fra

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning 23.4.12 Tilbageblik. Først af alt vil jeg lige sige velkommen til alle, det er dejligt at så mange er mødt op. Sidste år da jeg stod her var vi endnu ikke kommet igennem et helt

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 25. april 2014 Fredagsbrev nr. 778 Næste uge: 28. april 29. april 30. april 02. maj UU-besøg 8.kl. PJ fri Skole/hjem indskolingen 8.-9. kl. danseworkshop kl. 9.00 13.00 Lærermøde

Læs mere

Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: Hjemmeside: Mail:

Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: Hjemmeside:  Mail: Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: 47 74 90 23 Hjemmeside: www.oelstedskole.skoleintra.dk Mail: olstedskole@halsnaes.dk Undervisningsmiljøvurdering på Ølsted Skole Oktober 2009 Seneste svar

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 PEDER SYV SKOLEN - 1 - Skolebestyrelsens beretning for året 2012 Skolebestyrelsens beretning for året 2012 består af en beskrivelse af bestyrelsens sammensætning og

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Kære kolleger, forældre og elever på NBL

Kære kolleger, forældre og elever på NBL Kære kolleger, forældre og elever på NBL 16. december 2015 Juleferien står for døren og det er tid til ferie og samvær med familie og venner. Det er en tid som vi har ventet utålmodigt på, ikke mindst

Læs mere

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Hjallerup skole En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Skolereform år 2 I august 2015 tager vi hul på år 2 med skolereformens ændringer og tiltag. Vi

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Oddense Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Skolens slogan: Et godt sted at være, et godt sted at lære - Fokus på den enkelte elevs faglige

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave

Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave Forældre udsagn fra Vestbirk Naturbørnehave Hvorfor valgte vi netop Vestbirk Naturbørnehave?: Vi valgte Vestbirk børnehave, fordi vi ønskede en børnehave med mulighed for nærhed og tryghed. Fordi vi fornemmede

Læs mere

Forbered dit barn. Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave. Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO

Forbered dit barn. Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave. Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO Forbered dit barn Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO Vi ønsker Glade, trygge børn der har selvtillid, og som er selvstændige

Læs mere

Ubberud Skole. Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Ubberud Skole. Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Ubberud Skole for dig og dit barn Børne og ungeforvaltningen Skoleafdelingen Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ www.odense.dk/dss Udgivet April 2013 for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen

Læs mere

Ved klik på teksten i boksene fremkommer en uddybning af det pågældende område.

Ved klik på teksten i boksene fremkommer en uddybning af det pågældende område. Det har værdi På Hjerm Skole og i SFO Perlen har vi i skoleåret 2012/2013 haft fokus på de værdier, der gør sig gældende for hele organisationens virke. Gennem værdioversigten på næste side gives du mulighed

Læs mere

Afbud: Henrik Toft Simonsen, Mette Vöge Jensen

Afbud: Henrik Toft Simonsen, Mette Vöge Jensen Referat Emne: Skolebestyrelsesmøde Sted: Skolens kontor Dato: Onsdag d. 15.1.14 kl. 18.30-21.00 Deltagere: Hans Henrik Heidesleben, Klaus Kolberg, Jens Christian Britze, Frederik Thalbitzer, Per Høxbroe,

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Tilsyns rapport for Hedegård Friskole 2013/2014

Tilsyns rapport for Hedegård Friskole 2013/2014 Tilsyns rapport for Hedegård Friskole 2013/2014 Skolens navn: Hedegård friskole Skole kode: 611011 Tilsynsførende: Brian Andersen (Certificeret tilsynsførende) Tilsyns besøg: 03.05.13 Matematik 8. kl.

Læs mere

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Ledelsesberetning Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Skolens formål Skolens formål er at drive friskole, fritidsordning, fribørnehave og snarligt frivuggestue ifølge skolens værdigrundlag og efter

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Norddjurs Friskole Onsdag den 13. april 2016

Ordinær generalforsamling på Norddjurs Friskole Onsdag den 13. april 2016 Ordinær generalforsamling på Norddjurs Friskole Onsdag den 13. april 2016 Velkommen til generalforsamlingen på Norddjurs Friskole 2016. Bestyrelsen sagde sidste år farvel til Morten Melin, der gennem en

Læs mere