Fællesbladet. Nr. 5 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesbladet. Nr. 5 FOR BEDER MALLING AJSTRUP"

Transkript

1 Nr. 5 september 2014 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Lions Kæmpe Bingo 15 Spicylime - ny takeaway i Beder 23 Eskegården er for alle fodboldglade piger og drenge årgang

2 Fællesbladet udgives af Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd Redaktionen Lene Aa. Sørensen (ansvh. redaktør) Fløjstrupvej 184, Beder Tlf Jørgen F. Bak Kirkebakken 23, Beder Tlf Lene Gisselmann Kornbakken 12, Malling Tlf Dan Zachariassen Agernvej 1, Beder Tlf John Thordrup (BMI) Byagervej 81C, Beder Alli Fabrin (layout) Eghovedvej 26, Malling Tlf Bent Westergaard (layout) Elmosevej 48, Beder Tlf Poul Lorenzen (kasserer) Kirkebakken 33 E, Beder Tlf Jørgen Hesselbjerg Heden 7, 8340 Malling Tlf Rune Kæseler Andersen (fotograf) Balskærvej 14, Malling Tlf Tryk EJ Graphic A/S Grydhøjparken 5, Tilst Tlf.: Deadlines nr dec. udk. 15. jan. nr feb. udk. 19. mar. nr apr. udk. 14. maj nr jun. udk. 16. aug. nr aug. udk. 27. sep. nr okt. udk. 22. nov. Oplag: 4000 Fællesbladet omdeles af Forbrugerkontakt a-s, til samtlige husstande i Beder-Malling-Ajstrup-området. Kære læsere Som I måske har bemærket, kommer Fællesbladet nu i postkassen i weekenden i stedet for om onsdagen, hvor det indtil før sommerferien kom samtidig med Odder Avis og Århus Onsdag. Fællesbladet omdeles stadig af Forbrugerkontakt, og skulle der være leveringsproblemer, gælder det som altid, at man straks skal kontakte Forbrugerkontakt via hjemmesiden - tryk på reklamation og skriv, hvor bladet ikke er blevet leveret. Det skal dog gøres i løbet af få dage, hvis Forbrugerkontakt skal kunne nå at få det med ud i næste omdeling. Allerhelst lige med det samme. Så hold godt øje med, hvornår bladet skal komme i postkassen - tjek udgivelsesplanen her på siden nederst til venstre. I er også velkomne til at skrive en mail til os om, hvor bladet ikke er kommet frem, så vi kan følge med i, hvor problemerne opstår. Venlig hilsen redaktionen ARTIKLER 3 Invitation til Fællesrådets halvårsmøde, plant forårsløg og køb træer 4 Phy har angrebet vores træer 15 Lions Clubs Kæmpe Bingo 16 Lokalhistorisk forening 18 Maren Jensen: Krokone og kogebogsforfatter 23 Ny takeaway-forretning i Beder 24 Saxerne fejrer de første 10 år 25 Eskegården - et lokalcenter, dit lokalcenter, dit forsamlingshus 26 De gamle vejsten renoveres Indlæg til bladet - sådan gør du STOF sendes pr. til eller pr. brev. Husk lige: Hvis foto tages med smartphone, skal du sende det i højeste opløsning, altså: FAKTISK STØRRELSE. Sæt ikke fotos i tekstfilen, men send de oprindelige billeder ubeskåret som separate filer. Billeder skal have filformatet JPG eller TIF. Materiale i PageMaker, Publisher, PowerPoint og lign. kan ikke bruges. Ring gerne og få hjælp hos redaktionen. ARTIKLER og illustrationer i bladet kan ikke tages som udtryk for Fællesbladets eller Fællesrådets synspunkter og holdninger, med mindre dette er angivet INDHOLD Nr. 5 september 2014 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 26. årgang FASTE RUBRIKKER 5-8 Beder Sogn Kirkenyt 9 Biblioteket 10 Eskegården 11 Kalenderen Malling Skole 17 Beder Skole Kirke & Sogn Malling Pastorat Klubberne i Beder og Malling BMI-bladet 39 Telefonliste Lions Kæmpe Bingo 15 Spicylime - ny takeaway i Beder 23 Eskegården er for alle fodboldglade piger og drenge 36 Vil du ha en annonce i Fællesbladet? Det koster 880 kr. + moms pr. år for seks gange i en standardstørrelse, som denne annonce. Dobbelt størrelse = dobbelt pris. 2

3 Invitation til Fællesrådets halvårsmøde Onsdag d. 8. oktober kl. 19:30 Beder Sognegård Separatkloakering i Beder-Malling Orientering om udførelsen af dette arbejde, herunder hvorledes det vil påvirke vort lokalsamfund. Oplæg v. Verner Koop, Aarhus Kommune med mulighed for at stille spørgsmål Grønne aktiviteter Fællesrådets Grønne Gruppe orienterer om de igangværende projekter: Ny skov ved Byagervej, pas på grundvandet, flere blomsterløg, mv. Og hvad sker der i det hele taget i vores område? Hør nyt og vær med til at diskutere. Vel mødt! Vær med til at plante forårsløg Kontakt Fællesrådet! Fællesrådet har fået tildelt to portioner forårsløg, som skal plantes henholdsvis i Fløjstrup og på skråningen ved den nye shunt fra Damgårds Allé til Oddervej. Køb træer i den nye skov Af Jørgen F. Bak Fællesrådets forretningsudvalg DET FORVENTES, at den nye skov ved Byagervej vil blive plantet her i efteråret (eller senest i det kommende forår). Vi regner med, at plantningen af skoven vil blive markeret på samme måde som Egelundskoven sidste år, men vi kender endnu ikke en dato. Så hold øje med hjemmesiden eller Facebook-siden https://www.facebook.com/groenudviklingbedermalling (som du også kan Det skal ske i begyndelsen af oktober, og det tager ca. en times tid. Vil du give en hånd med, så kontakt Fællesrådet og sig at du gerne vil være med. se, selvom du ikke er Facebook-bruger). Egelundskoven var danmarkspremiere på modellen med, at borgere og virksomheder kan bidrage til skovrejsningen ved at købe træer i skoven gennem folkeskoven.dk. Det fungerer på den måde, at når du køber træer, øger du kommunens pulje til skovrejsning. Du kan gå ind på hjemmesiden folkeskoven.dk og købe træer, men hvis du ikke er så fortrolig med Internettet, er der nu, i samarbejde med Superbrugsen i Malling, blevet mulighed for, at du kan købe træer der. Prisen er 19 kr./træ. Fællesrådets forretningsudvalg Formand Jørgen F. Bak Kirkebakken 23, 8330 Beder (helst SMS v/ mobil) Kasserer Kirsten Williams Nyløkkevej 33, 8340 Malling Carsten Schou Byagervej 214, 1.th, 8330 Beder Jørgen Hesselbjerg Heden 7, 8340 Malling Karsten Tügel Byagervej 58 A, 8330 Beder Helle Nielsen Hedemarksvej 11, 8340 Malling Morten Sejersen Kirkebakken 130, 8330 Beder Per Bach Ajstrupvej 18, 8340 Malling Se hjemmesiden: beder-malling-ajstrup.dk 3

4 Phy (Phytophthora) har angrebet vores træer Af John L. Justesen Ufaglært gartner på Beder Kirkegård. Vi står desværre over for en stor udfordring og mulig katastrofe i Beder- Malling, Danmark og andre lande i forhold til vores træer. Phy (Phytophthora) er en svampelignende mikroskopisk algevækst, der angriber rødder, bark, blade og grene på træer og planter. Fremmede Phy-arter har igennem flere år spredt sig fra planteskoler til haver, parker og skovene. Der kan være 1 million sporer pr. m². Der er mange træer i Beder/Malling, Vilhelmsborg- og Moesgård-skovene, der er svækket og har de samme sygdomstegn som ved angreb af Phy: 1. Tynde trækroner, ingen eller få blade i toppen. 2. Nogle af træerne har tjærelignende mørke pletter/plamager på stammen. Igennem de seneste 6 år er der kun få eksperter i Danmark, der har informeret og advaret om Phy, og desværre er der indtil videre ingen politikere eller medier, der har taget disse veldokumenterede advarsler alvorligt. Hvorfor? Ingen kender omfanget af angrebne træer i Danmark. Phy spreder sig meget aggressivt via svampelignende sporer. I værste fald risikerer vi at miste de fleste af vores træer i løbet af år. På hjemmesiden har jeg samlet informationer med erfaringer fra mange lande. Her kan du på dansk læse alt om Phy og se fotos af træer, planter og skove, der er angrebet, døende eller døde. 34 af de viste fotos er med træer fra Beder-Malling området. Jeg kunne ønske, at Fællesrådet/Den grønne Gruppe, ville påtage sig opgaven at samle interesserede i lokalområdet til et oplysningsmøde, der burde munde ud i en handlingsplan, der kunne have til formål at: 1. Tage prøver fra mulige angrebne træer for at få et overblik over omfanget. 2. Stoppe/ændre alle planer om nyplantning af skov, hvis Phy allerede er massivt til stede i vores område (det ville være fuldstændig til grin, pengene ud ad vinduet og en kæmpe nedtur for alle, der ønsker mere skov, hvis Phy er her, og der bliver plantet nye træer). Et indledende møde om Phy burde have stor interesse for skovejere, gartnerier, planteskole, anlægsgartnere, Jordbrugets Uddannelses Center (Beder gartnerskole), kirkegårdene, private og Aarhus kommune. Både i Beder og Malling Gå en tur rundt i Byagerparken henad Kirkebakken, p-pladsen ved Beder skole m.m. Mange af træerne står også i private haver. I Malling er der også sygdomstegn flere steder, og ved Egelund i området mellem stien og tennisbanerne/ hallerne ses tydeligt, hvordan træerne er døde (her er det officielt asketoptørre, der har ødelagt træerne, men der er nu beviser på, at Phy også har angrebet asketræer). Men lad være med at glo efter de sygdomsramte træer, når du cykler eller kører bil. Jeg vil nødig have kvæstede trafikanter på samvittigheden, og vi har rigeligt at lave på kirkegårdene i forvejen. Grantræ over for SB Malling Birk Byager Har du kontakt til medier eller politikere, må du gerne give dem et vink med en vognstang. TAK! Fællesbladet har forelagt Den grønne Gruppe Johns indlæg. Flemming Nielsen fra gruppen mener, at indlægget bygger på formodninger, dog med de rette symptomer, men det er ikke givet, at det er primærårsagen til træernes dårligdom. Årsagen kan også være påkørsel, tørke etc. hvorefter svampen invaderer træet. Han er ikke nervøs for nyplantning af skov i området, da skoven netop kommer til at bestå af mange forskellige træarter. Så Den grønne Gruppe prioriterer det meget lavt og har ikke tidsmæssige eller økonomiske ressorucer til at gå ind i sagen. Han opfordrer John Justesen til at henvende sig til kommunens grønne afdeling. Birk Byager Træer Beder by 4

5 Nr. 139 SEPTEMBER-NOVEMBER 2014 På forskellig vis sættes der spor i os mennesker spor, forstået som betydelige påvirkninger, der er med til at forme os til de mennesker, vi er. Der er således begivenheder, vi kommer ud for, der får en varig effekt på os. Der er mennesker, vi møder, litteratur, vi læser, billeder, vi ser, musik, vi hører, der gør et uudsletteligt indtryk på os, og som danner os tilligemed vores måde at møde omgivelserne på. For mange mennesker er mødet med kristendommen en af den slags begivenheder, der sætter sig varige spor og det uanset graden af den praktiske relevans, kristendommen får for den enkelte i det levende liv. Kristendommen grunder sig nemlig på en så gribende fortælling, der med stor præcision formår at gennemlyse mange facetter af den menneskelige tilværelse, at det falder meget svært at ryste den af sig, når man først har stiftet bekendtskab med den. Menneskers møde med kristendommen har også sat sig spor i vores lokalområde. Vores smukke kirkebygning her i Beder er således et synligt tegn på, at nogen engang for omkring 900 år siden var af den mening, at kristendommen også skulle udbredes på vore kanter. Og kirkebygningen er også en påmindelse til os alle om, at også de forudgående generationer, som levede og virkede her på egnen, har forholdt sig til kristendommen og den bibelske forestillingsverden. På samme måde som den kristne kirke og dens forkyndelse gennem tiderne har sat spor i menneskers liv, har mennesker også gennem tiderne sat spor i kirken håndgribelige spor. Det er også tilfældet Spor af kristendommen med vores gamle kirke, der blev bygget omkring år 1150, og som løbende er blevet forandret. På både syd- og nordsiden af Beder kirke ses eksempelvis nogle små, tilmurede vinduer. Disse vinduer har tilbage i middelalderen, før de blev muret til, tjent til oplysning af kirkens indre. De nuværende, større vinduer skyldes de omfattende ombygninger af kirken, der blev foretaget engang i 1300-tallet og i Den næstfølgende større forandring af kirken fandt sted i 1970 erne, da bl.a. et nyt orgel blev installeret og trægulvet under kirkebænkene blev udskiftet med hårdtbrændte mursten. Og i 2012 gennemførtes, som flere vil vide, atter en ombygning, da kirkens vestende blev gennembrudt og en ny dør isat samtidig med opførslen af et pulpitur i kirken, hvorpå et splinternyt og større orgel blev bygget. Sporene af forandringerne af Beder kirke vidner om generationers møde med kirke og kristendom. Og på samme måde, som vi kan fortælle historien om disse fortidige spor, kan vi muligvis hver især fortælle historien om, hvordan vores eget møde med kristendommen har sat sig varige spor i os, historien om, måske, hvordan dette møde har forandret os så meget, at vi også selv har op til flere små, tilmurede vinduer i det bygningsværk, vi kunne kalde vort liv, fordi nogle større og mere lysgivende vinduer efterhånden er kommet til og har erstattet de gamle. Spor af kristendommen findes således både udenfor og indeni os. Brian Ravn Pedersen 5

6 GUDSTJENESTER Søndag , kl s. e. trinitatis Emmy Haahr Jensen Luk 10,38-42 Kirkekaffe Søndag , kl s. e. trinitatis Brian Ravn Pedersen Joh 11,19-45 Sognedag med kirkefrokost Søndag , kl s. e. trinitatis Brian Ravn Pedersen Mark 2,14-22 Søndag , kl s. e. trinitatis Emmy Haahr Jensen Joh 15,1-11 Søndag , kl s. e. trinitatis Brian Ravn Pedersen Emmy Haahr Jensen Joh 1,35-51 BUSK. Se rubrikken Søndag , kl Alle helgens dag Brian Ravn Pedersen Emmy Haahr Jensen Liturgisk gudstjeneste Søndag , kl s. e. trinitatis Emmy Haahr Jensen Luk 13,1-9 Kirkekaffe Søndag , kl s. e. trinitatis Brian Ravn Pedersen Matt 18,1-14 Søndag , kl Sidste s. i kirkeåret Emmy Haahr Jensen Matt 11,25-30 Eskegården 7/10 og 4/11 kl Vi fortsætter i efteråret med at synge efter højskolesangbogen, og traditionen tro er det den sidste søndag i månederne september, oktober og november. Vi begynder kl med en times tid over aftenens emne. Efter kaffepausen gælder det forslag fra salen. Brød til kaffen kan medbringes. Søndag den 28. sept.: Poul Høgh Knudsen: Der er et yndigt land Søndag den 26. okt.: Karen Schirmer og Annette Boye: Efterår Sognedag - med gudstjeneste og frokost Søndag den 5. oktober Gudstjenesten begynder i kirken kl I sognegården vil der kl blive serveret en lettere, gratis frokost. Knud Jespersen, formand for menighedsrådet, vil kl aflægge en mundtlig beretning, der vil omhandle det forgangne års aktiviteter samt planer for det kommende år. Mødet forventes afsluttet kl Enhver, ung som gammel, er velkommen til at deltage. BUSK Søndag 26. oktober kl TEMA: Guds øjne BUSK står for Børn, Unge, Sogn, Kirke. Gudstjenesten er tilrettelagt i samarbejde med FDF med særligt henblik på børn og unge, men dog ikke anderledes, end at alle aldersgrupper kan være med i dette gudstjenestefællesskab. Tilrettelagt i samarbejde med Beder-Malling HUSK! Overgang til vintertid Mandagstræf Den første mandag i måneden kl i sognegården. Kirkebilen kører, såfremt den bestilles hos Ruth Brohus torsdagen før på telefon mellem kl og kl Vi drikker kaffe til medbragt brød. Mandag den 6. oktober: Kirsten Kragelund og Lisbeth Frandsen: Musik og sang Vi er to musikglade piger begge musikpædagoger som underholder med program af bl.a. Kai Normann Andersen, Svend Gyldmark, nordiske sange og wienervalse. Vi synger solo og duet EMNE Invitation til studiekreds: Kristendommens rolle i dagens Danmark Som grundbog har vi valgt Og også Thomas var med af Bruno Rasmussen. Vi mødes onsdag den 15. oktober, den 12. november og den 10. december i Beder sognegård kl Selv om studiekredsen er i gang, er alle velkommen til at deltage de kommende aftener. Man kan blot møde op i sognegården på mødeaftenen. Yderligere oplysninger om studiekredsen fås ved henvendelse til Ruth Brohus på tlf Menighedsrådet og akkompagnerer sangene på klaver og guitar. Vores repertoire vækker særligt genklang hos det modne publikum. Mandag den 3. november: Anna Saarup Brinth: Mit møde med Lise Munk. Foredragsholderen har haft personlig kontakt med Lise Munk gennem de sidste 6 7 år af hendes liv og har besøgt hende en del gange, samt fulgte hende til hendes sidste hvilested. Foredraget vil berette om besøgene hos Lise Munk og om hendes liv i øvrigt og vil blive afrundet med lysbilleder, hvoraf en del er fra hjemmet Vedersø Gl. Præstegård. 6

7 Stillegudstjeneste Søndag d. 9. november kl Orgelkoncert i Beder kirke Søndag den 16. november kl Lars Rosenlund Nørremark, orgelsolist "Krigens gru i brusende orgeltoner" TEMA: Glæde og fred Stillegudstjenester er enkle, meditative gudstjenester med plads til fordybelse. I Holger Lissners salme: Nu går solen sin vej, vers 3, betones temaet Glæde og fred : Nu er timen til stilhed, til bøn og til tanker, til ord, som har vægt, og som kræver et svar. Kom og rør ved os, Kristus, så vi bliver åbne for glæden og livet og freden, du har. Den Danske Salmebog nr. 786 Ungdomskoret medvirker Kirken er åben fra kl Alle Helgen Søndag d. 2. november kl Alle Helgens-gudstjenesten er en liturgisk gudstjeneste, hvor vi mindes vore afdøde kære. Søndagens særlige karakter understreges i en vekselvirkning mellem tekstlæsninger fra Bibelen, salmer, bøn og stilhed. Navnene på de mennesker fra Beder, der døde i årets løb, siden sidste Alle Helgen, vil blive nævnt som et led i liturgien. Der er ingen dåb og ingen prædiken ved denne gudstjeneste. Organist Lars Rosenlund Nørremark tager os i ord, toner og billeder med på en dramatisk rejse tilbage til tiden omkring Første Verdenskrig her i hundredåret for krigens start. Koncerten åbner med værket "In Memoriam Titanic" ( Til minde om Titanic ) af den franske komponist Joseph Bonnet. Øvrige komponister er Claude Debussy, Edward Elgar, Max Reger, Ralph Vaughan-Williams og Charles Stanford. Lars Rosenlund Nørremark er uddannet ved Det Jyske Musikkonservatorium og debuterede fra Solistklassen ved koncert i Aarhus Domkirke (2008) og modtog højeste karakter. Lars lægger stor vægt på at give tilhørerne en totaloplevelse. Han introducerer altid koncertprogrammet, sætter værkerne ind i en historisk kontekst og fortæller, hvad man skal lytte særligt opmærksomt efter. Som et ekstra pædagogisk virkemiddel medbringer han en videoprojektor, så tilhørerne også bliver tilskuere og på et lærred kan følge hver hånd- og fodbevægelse. Læs mere om Lars Rosenlund Nørremark på Fri entré Højskoledag for Beder og Malling sogne Lørdag den 1. november kl i Malling sognegård Lillys danmarkshistorie Et foredrag om kvindeliv i fire generationer Forfatter og debattør Pia Fris Laneth fortæller 150 års danmarkshistorie som en sprudlende familiekrønike, hvor personerne på gulbrune billeder får mund og mæle. En mere fyldig præsentation af højskoledagen findes på kirkesiderne for Malling sogn i nærværende blad. Pris for deltagelse inkl. frokost og kaffe: kr. 70,- Tilmelding til Ruth Brohus, tlf eller 7

8 Døbte siden sidst Sofus Østergaard Nielsen Rose Marie Ingerslev Alfred Preuthun Christophersen Joanna Grønbech Sander Asbech Guldbrandsen Theo Skou Sørensen Villads Kongensbjerg Carl Randropp Gisselmann Mille Kjærgaard Ove Erik Skovsgaard Stürup BABYSALMESANG I BEDER KIRKE Et musikalsk forløb for de allermindste. Har du barselsorlov og lyst til at få sunget med dit lille barn, kan du henvende dig til musikpædagog og organist Lisbeth Gråkjær, tlf KORSANG Børnekoret (2.-4. klasse) synger torsdage kl i Beder Sognegård Ungdomskoret (fra 5. klasse) synger onsdage kl i Malling Sognegård Ungdomskorets medvirken ved indvielsen af det nye orgel Flere oplysninger på og hos organist og korleder Winni Kilsgaard tlf Kend din kirke Fredag den 24. oktober kl Familiegudstjeneste med efterfølgende spisning i sognegården Kend din kirke er en gudstjeneste for hele familien. Efterårets minikonfirmander medvirker aktivt ved denne gudstjeneste og fortæller bl.a. om kirken og dens smukke inventar. Sammen med kirkens børnekor synges nye og gamle salmer. Alle er velkomne, og det er gratis at deltage, så kom og lær din kirke at kende. Kalenderen: september - november Torsdag d. 25. september kl Menighedsrådsmøde Søndag d. 28. september Kirkekaffe Søndag d. 28. september kl Syng med Søndag d. 5. oktober Sognedag med kirkefrokost Mandag d. 6. oktober kl Mandagstræf Søndag d. 9. november kl Stillegudstjeneste Onsdag d. 15. oktober kl Studiekreds Søndag d. 26. oktober kl BUSK Fredag d. 24. oktober kl Kend din kirke NAVNE OG ADRESSER Et tidligere hold minikonfirmander i kirken. Søndag d. 26. oktober kl Syng med Torsdag d. 30. oktober kl Menighedsrådsmøde Lørdag d. 1. november Højskoledag Søndag d. 2. november Alle helgen Mandag d. 3. november kl Mandagstræf Søndag d. 9. november Kirkekaffe Onsdag d. 12. november kl Studiekreds Søndag d. 16. november kl Orgelkoncert SOGNEPRÆST, KBF: Brian Ravn Pedersen, Præstegården, Kirkebakken 58, 8330 Beder Tlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. SOGNEPRÆST: Emmy Haahr Jensen, Ny Moesgårdvej 23, 8270 Højbjerg Tlf Mobiltlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. KIRKEKONTOR: Sekretæren kan træffes tirsdage og torsdage kl Tlf KIRKEGÅRDSLEDER: Folmer Krarup, Kirkegårdskontoret, Lundshøjgårdsvej 12, 8340 Malling Træffes bedst mandag-torsdag kl Tlf ORGANIST: Winni Kilsgaard, Mallinggårdsvej 9, 8340 Malling Tlf ORGANIST: Lisbeth Gråkjær, Svendgårdsvej 61, 8330 Beder Tlf KIRKESANGER: Jeppe Aastrup, Åbakken 9, 8320 Mårslet, Tlf BEDER KIRKE OG SOGNEGÅRD Kirketjener og pedel: Lis Nissen. Træffetid: tirsdag-fredag kl Tlf Personligt efter aftale. FORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Knud Jespersen, Engdalgårdsvej 50. Tlf NÆSTFORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Johannes Mortensen, Horsensgade 3, 4. th., 8000 Aarhus C. Tlf REDAKTION: Emmy Haahr Jensen, Johannes Mortensen, Brian Ravn Pedersen (ansvh.) 8

9 Nyt fra Biblioteket Over 1000 reserveringer på en enkelt dag Af Louise Ryge Petersen Bibliotekar v. Beder-Malling Bibliotek Da Beder-Malling Bibliotek lukkede ned i sommerferieperioden var der halvtomme boghylder. Vi vidste dog, at efter ferien ville der blive rigtig travlt, og at der ville komme mange bøger tilbage på hylderne. Jeg må dog indrømme, at jeg personligt havde undervurderet, hvor mange reserveringer, der ventede på os mandag 4. august. På en enkelt dag havde vi over reserveringer normalt er vores gennemsnitlige antal reserveringer cirka 300 pr. åbningsdag. Samtidig modtog vi også en enorm mængde bøger, der skulle tilbage på vores udlånshylder. Selvom vi har haft meget at lave i de seneste par uger, så er Mona og jeg glade for at være tilbage på plads i det lille bibliotek. Dog har vi ikke kunne klare al oprydningsarbejdet alene, så jeg vil meget gerne sige en stor tak til vores to bogopsættere Alexander og Zanie de har været fantastiske og uundværlige i denne periode. Vi har en lille praktisk oplysning: I den nærmeste fremtid vil der på Beder-Malling Bibliotek blive hængt en informationsskærm op ude i entreen. På denne skærm kan man orientere sig om blandt andet kommende arrangementer, praktiske informationer og inspiration til læsning. I forbindelsen med ophængningen af denne skærm gør vi opmærksom på, at de røde opslagstavler med borgerophæng flyttes over på modsatte side. PS Trælast & bygningsartikler Holmskovtoften 4, 8340 Malling Tlf.: Gardiner Peder Seldrup Nye gardiner Solafskærmning Ring efter gardinbussen Beder Ebeltoft Biblioteket tilbyder dig et kursus i brugen af mobiltelefon Hvis du har svært med det at håndtere din mobiltelefon og sende SMS er til dine børn og børnebørn, tilbyder BederMalling Bibliotek dig et kursus i brugen af mobiltelefoner. Du kan komme og få svar på dine spørgsmål vedrørende mobiltelefoner og lære/opdage nye ting ved telefonen. Det er elever fra Egå Produktionsskole, der vil stå for undervisningen. Biblioteket vil være vært for en kop kaffe, du skal blot huske din egen mobiltelefon. Dette kursus afholdes torsdag d. 23. oktober kl Salon FACE Dame & Herrefrisør MT Depotrum KLAUS PAULS AUTOMOBILER BEDER Sofienlystvej 13, 8340 Malling Tlf: Depotrum udlejes fra 300 kr. pr. md. MALLING DYREHOSPITAL viden omsorg respekt medicinsk og kirurgisk behandling adfærd hund og kat fodervejledning vægttabs-program klip og trim Sofienlystvej 7 A, 8340 Malling Stationsvej 21 Tlf.: Den lokale bedemand i Beder og Malling Ring tlf Præstelodden 22, 8330 Beder Vi er medlem af landsforeningen Danske Bedemænd. Det er din garanti for tryghed. Henrik Riising Bedemand Exam. 9

10 IT hjemmehjælper Der er ansat en IT hjemmehjælper i Område Syd, der kan hjælpe borgere med digitalisering, f.eks. Nem ID og oprettelse af eller fritagelse for - den digitale postkasse. Flere oplysninger kontakt husværterne eller Netcaféen på Eskegården. Foto: Rune Kæseler Lokalcenter Eskegården Byagervej Beder. Tlf Døgnplejen mellem kl Lørdag, søndag og helligdage hele døgnet kontaktes på tlf (Brandstationen). Brugerrådets og husværternes kontor Tlf Mandag-torsdag kl Formand for Brugerrådet Carsten Schou, tlf ell Frivilligkoordinator Pia Koller, tlf Forebyggelseskonsulent Gitte Sand, træffes man-tors kl. 8:30-9:00. Tlf Caféens åbningstider Hverdage kl Weekender og helligdage kl Sundhedsenheden OmrådeSyd Træffes på tlf alle hverdage kl Sundhedsklinik Åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl Tidsbestilling og afbud via televagten på tlf hverdage kl Råd og vejledning hos fys/ergoterapeuter torsdag kl ulige uger og hos borgerkonsulenter torsdag kl i lige uger. Hjemmeplejen i Beder, Malling og Mårslet Teamleder Helle R. Jensen, tlf Træffes bedst mellem kl og Husk at blive vaccineret! Der er mulighed for alle pensionister over 65 år og førtidspensionister at blive vaccineret mod influenza torsdag den 2. oktober. Der tilbydes vaccination i sundhedsklinikken på Eskegården mellem kl og på Malling Plejehjem mellem kl Husk sygesikringsbevis. OBS! Husk BUFFET i caféen kl på Eskegården på vaccinationsdagen! Lokalcenterdag på Eskegården Torsdag den 6. november kl Dagens program: Kl : Bevæg og bevar dig vel et oplæg med sundhedsfaglige personale i Sundhedsenheden. Kl : De forskellige informationsstande kan besøges: Brugerrådet Hvad laver de frivillige? Hold kroppen i gang selvtræning på Eskegården Hørekonsulent Joan Nykjær på besøg De forebyggende hjemmebesøg ved Gitte Sand God mad i hverdagen ved klinisk diætist Berit Bodilsen Træf en borgerkonsulent Åbent hus i en ældrebolig Åbent i Netcaféen træf IT hjemmehjælperen Træværkstedet holder åbent i kælderen Kl : Buffet i caféen. Pris: 70 kr. Kl.14.15: Sanghold begynder. Alle er velkomne. Nyt fra Selvtrænerforeningen Selvtrænerforeningen på Eskegården i Beder er nu i fuld aktivitet, og hvis man ønsker at blive medlem, skal man opfylde følgende betingelser: Have bopæl i Beder, Malling, Ajstrup-området. Være pensionist, førtidspensionist eller efterlønner. Have fået instruktion af en instruktør fra foreningen. Have betalt kontingent (120 kr. /år). For at få kontakt til foreningen kan man enten skrive sig på en liste: NY SELVTRÆNER, der hænger på opslagstavlen i træningslokalet på Eskegården, eller man kan henvende sig til foreningens formand: Jørgen Hansen, eller telefon: Foreningen har tre instruktører, der informerer om træningen, mulige træningstider mv. og instruerer i anvendelsen af træningsmaskinerne. Når man har skrevet sig på listen eller har henvendt sig til formanden, vil man blive kontaktet af en instruktør og få en tid for instruktion. Læs også omtalen af Eskegården på side 25 10

11 KALENDEREN DET SKER I BEDER -MALLIN G - AJS T R U P Hver mandag og tirsdag kl. 9:30-11:30 Netcafe på Eskegården. Alle er velkomne. Søndag 28. sept. Kl. 13:00-17:00 Efterskolernes dag. Efterskolen for Scenekunst, Malling Tirsdag 30. sept. kl. 19:00 Modern western squaredance. Caller: Jan Nielsen. Pris kr. 20,-. Alle er velkomne. Sted: Malling Plejehjem. Tirsdag 30. sept. kl. 19:00 Egnsfilmen fra Beder-Malling Egnsarkiv. Tilmelding: Onsdag 1. okt. kl. 9:00 Mødested: Egelund. Tur til Illerup Ådal. Arrangør: Veterantrav. Onsdag 1. okt. kl. 19:30 Per Chr. Frost & Band. Efterskolen for Scenekunst. Torsdag 2. okt. kl. 12:00 Buffet på Eskegården. Pris kr. 70,-. Lørdag 4. okt. kl. 19:00 Dørene åbnes kl. 18:30 Høstfest Ajstrup Forsamlingshus. Tilm. senest mandag 29. sept. til Dorthe på Onsdag 8. okt. kl. 19:30 Fællesrådets halvårsmøde. Sognegården i Beder. Onsdag 15. okt. kl. 9:00 Mødested: Egelund. Tur til Hørhaven. Arrangør: Veterantrav. Onsdag 22. okt. kl. 16:45 Det nye Moesgård Museum. Tilm senest 1.okt. Lokalhistorisk Forening for Beder og Malling sogne. Torsdag 23. okt. kl. 10:00-11:30 Kursus i brug af mobiltelefon. Biblioteket i Beder. Se side 9. Onsdag 29. okt. kl. 9:00 Mødested: Egelund. Tur til Jagtslottet ved Kalø. Arrangør: Veterantrav. Fredag den 31. okt. kl. 18:00 Fællesspisning på Eskegården. Tilmelding på tlf senest kl. 12:00 fredagen før. Søndag 2. nov. kl. 14:00 LIONS KÆMPE BINGO. Egelundhallen. Dørene åbnes kl. 12:00 Bingo-avisen omdeles okt. Arrangør: Lions Club Beder-Malling. Onsdag 12. nov. kl. 9:00 Mødested: Egelund. Rundtur ved det nye Moesgård. Arrangør: Veterantrav. Lørdag 15. nov. kl. 10:00-16:00 Arkivernes Dag. Beder-Malling Egnsarkiv. Onsdag 19. nov. kl. 19:30 Aarhus Jazz Orchestra feat. Master Fatman. Efterskolen for Scenekunst. Onsdag 26. nov. kl. 9:00 Mødested: Egelund. Juletur til Den gamle By. Arrangør: Veterantrav. Fredag den 28. nov. kl. 18:00 Fællesspisning på Eskegården. Tilmelding på tlf senest kl. 12:00 fredagen før. lidt udover det sædvanlige Malling Åbningstider mandag - søndag kl. 08:00-20:00 Hjemmehjælp til elektronik Driller computeren, eller har du brug for noget nyt? Ring på , eller besøg elektronik-hjemmehjaelp.dk for mere information elektronik-hjemmehjaelp.dk Har De problemer? Ring til: BEDER VVS JØRGEN LOFT Ballevej 40, 8330 Beder. Tlf.: VAND - VARME - SANITET BLIKKENSLAGERARBEJDE Rådgivning ADHD og andre opmærksomhedsforstyrrelser Praktiske anvisninger til brug i dagligdagen. Kontakt: Vinni Aarkrog på eller tlf Se også ANLÆGSGARTNER MULVAD Vi tænker kreativt og laver holdbare løsninger til lave priser. Brolægning Hækklipning Græsslåning Beskæring Træfældning Snerydning Eghovedvej 22, 8340 Malling Tlf.: mail: Nye datoer til kalenderen modtages af: Lene Gisselmann, Kornbakken 12, 8340 Malling, tlf Se også Fællesrådets hjemmeside: Den er tilgængelig for alle, også hvis man ikke er Facebook-bruger. Vi har foder og tilbehør til dine kæledyr, hest og et spændende sortiment til haveejeren. Vi er Mallings lokale telebutik, vi har ALTID et godt tilbud til dig og din familie. Vi glæder os til at se dig på Holmskovtoften, Malling 11

12 Idrætsdagen der druknede - og blev skabt på ny Af Hanne Gammelgaard Jensen skoleleder Eleverne på sidste års 8. årgang havde traditionen tro som en del af idrætsundervisningen i slutningen af skoleåret planlagt en idrætsdag for skolens øvrige elever. Der er flere formål med dagen: Vi vil skabe en dag med glæde og bevægelse for alle, vi vil give 8. årgang mulighed for at præsentere sig som de store ansvarlige rollemodeller (dagen afholdes nemlig, efter at 9. årgang er gået på læseferie ), det er en væsentlig læring i idræt at kunne være instruktør m.v. Det regnede Alt var klar, materialerne var fundet, 8. årgang mødte frem i idrætstøj med planer og klasselister i lommen. De var spændte og glædede sig. Der var bare en ikke uvæsentlig detalje, det øsregnede den 6. juni. Så vi måtte i personalegruppen træffe den svære beslutning: Idrætsdagen måtte aflyses, og planerne gemmes til efter sommerferien, hvor vi håbede på bedre vejr. Det var umiddelbart ikke let at skulle overbringe den besked til de velforberedte elever på 8. årgang. Jeg fik bemærkninger som Der findes ikke dårligt vejr, kun forkert tøj! m.v. 8. årgang købte beslutningen efter en fornuftig samtale, hvor mit primære argument var, at det skulle være en god dag for alle, og at jeg troede, at 8. årgang ville møde uhensigtsmæssig modstand fra de øvrige elever rundt ved aktiviteterne. Vi kan godt høre dine argumenter, Hanne. Men slukørede var de, for de havde glædet sig, og de var klar. Som et plaster på såret bagte en af lærerne chokoladekage, og den blev nydt, samtidig med at eleverne på 8. årgang fik en ekstra dag til forberedelse af den forestående projektopgave. Ansvarlighed I den første uge af det nye skoleår skulle vi vise, at vi holder, hvad vi lover. Vi holdt idrætsdag, og den her gang havde vi vejret med os. Vi oplever hvert år kreativitet fra vore store elever, når de planlægger aktiviteterne, og vi plejer også altid at kunne fremhæve den ansvarlighed, de udviser. I år hørte jeg dog flere lærere sige Det kørte som smurt, de havde bare styr på det hele!. Så glad var jeg, da jeg skulle over og snakke med nu 9. årgang om dagens forløb de skulle have ros. Skønt med ansvarlige store elever! Jeg gør, som jeg har lyst-børnene Efter at 9. årgang havde fået den respons, jeg kunne give dem, spurgte jeg til deres oplevelse af dagen. Det havde været en god dag, men flere havde mødt jeg gør, som jeg har lyst-børn og det fandt de underligt (og irriterende). Når vi havde planlagt finsk rundbold, så ville de spille almindelig rundbold. Mærkeligt, da vi var små, var vi næsten bange for de store, vi turde i alt fald ikke sige dem imod. Er det mon et korrekt billede af en udvikling, eller er det erindringsforskydning? En refleksion jeg vil bære ind i personalegruppen. 12

13 Fælles opstart Af Per Bisgaard Viceskoleleder Alle lærere brugte ugen før første skoledag til planlægning, forberedelse og møder. Som afslutning på lærernes første arbejdsuge havde vi en eftermiddag med samarbejdsøvelser, hygge og middag. Arrangementer af denne art er blevet en fast tradition på skolen i forbindelse med skolestart og velkomst af nyansatte kolleger. Ledelsen havde planlagt eftermiddagen og stod for afviklingen. Alle medarbejdere var inddelt i grupper på tværs af jobfunktioner, som hygge-konkurrerede mod hinanden. I år deltog fritidsklubbens personale også i arrangementet. Således var alle de voksne, der samarbejder om børnene, samlet til uformel samvær, snak og sjove samarbejdsøvelser. Vi er overbeviste om, at arrangementet vil gavne det professionelle samarbejde mellem alle faggrupperne i det nye skoleår. 13

14 Spændende udfordringer og oplevelser i SFO Af Bendt Kjærgaard SFO leder, Malling skole Multibane: Efter at indskolingen og SFO er flyttet til nye lokaler, er udeområdet også flyttet til området omkring store skolegård. Et rigtigt dejligt areal, som dog havde svært ved at leve op til vores mål om at skabe et attraktivt, spændende og udfordrende uderum, således at alle børn får mulighed for fysiske udfordringer og oplevelser, der understøtter glæden ved at bevæge sig. Vi har derfor de sidste par år investeret en del i legepladsen. Det foreløbig sidste tiltag er en lille multibane, med hegn omkring, således at boldspil m.m. er blevet afskærmet fra rulleskøjter, stylter, mooncar og anden form for leg. Banens underlag er gummibelagt, og i midten er der tal fra 1-100, en talrække som bruges til at øve forskellige matematiske udfordringer i såvel undervisningstid som SFO-tid. Bevægelse. Det er et lovkrav, at: Undervisningstiden tilrettelægges, så eleverne deltager i motion og bevægelse i gennemsnitlig 45 minutter om dagen. Alle børn får 2 lektioner idræt sammen med en faglærer og en pædagog og 3 lektioner bevægelse sammen med pædagoger pr. uge. Bevægelse vil foregå årgangsopdelt. Målet med bevægelse er at styrke barnets fysiske, personlige og kognitive udvikling. Samt at alle børn oplever glæden ved at bevæge sig. De 3 lektioner bevægelse planlægges i 10-ugers forløb. I første forløb vil vi indføre børnene i de vaner, der skal være forbundet med at have bevægelse. I denne periode præsenteres børnene for en række forskellige bevægelseslege, gamle lege og spil. Vi må sige, børnene sprudler af humør og glæde over at skulle have en lektion med bevægelse. Hvem er det, der tramper på min bro...? Af Anne-Mette H. Knudsen mor til Mathilde i AI4..har trolden spurgt mange gange i løbet af det seneste år. Og svaret er klart: Det er de kommende skolestartere i Malling. Trolden er blevet godt og grundigt forstyrret, idet de ældste børn og personale fra Malling børnehaverne mange gange i løbet af det seneste år har trampet hen over broen og er blevet taget godt imod på den anden side af Malling Skoles elever og personale. Broen har stille, roligt og sikkert gjort den forestående skolestart til lige så spændende som for alle andre skolestartere, men måske knap så fremmed. Min Malling Skole har det ofte heddet her i hjemmet i løbet af det seneste år, mens min datter har nydt at være del af Rævegruppen for de ældste børn i sin børnehave Børnehuset Østerskov. Mange ture er gået over til skolen både til legepladserne på skolen, hvor børnene har leget og spist frokostmadpakker og også ture, hvor børnene har deltaget i aktiviteter inde på skolen. Jeg hørte første gang om Trappen i Indskolingsafdelingen i efteråret for knap et år siden, hvorfor det da heller ikke på nogen måde var fremmed for den lille ny skolestarter at sætte sig der på trappen forrige mandag, da hun startede i SFO en uge inden skolestart. Som forælder til en pige, der nu er startet i en AI klasse på Malling skole, må jeg sige, at mange må have tænkt sig godt og grundigt om med hjerte og hjerne - i tilrettelæggelsen af dette grundige overgangsarbejde. En solid bro er bygget mellem børnehave- og skolelivet. Det er stort at starte i skole, og mange børn og også vi forældre er med god grund spændte, nervøse og fulde af positive forventninger. Netop derfor er brobygningen mellem børnehave og skole så vigtig. Hvor har det været skønt, at skolen ikke var fremmed, hverken for børnene eller os forældre, som jo også er blevet taget med over broen fra første møde med skolen i børnehaven på et forældremøde til vinterens og forårets møder på skolen. Senest kort inden ferien, hvor børn og forældre var inviteret til et kort individuelt velkomstmøde med klasselærer og ledelsesrepræsentant. TAK for omsorgen til os skolestartende børn og forældre vi er givet vis mange, der ser frem til et godt skoleliv på Malling Skole. Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen Per Lysgaard Malene Gade Vibeke Elling June Domar Tagmose Niels Tange Møllmann Susanna Maria Jensen Hanna Timmermann Forældrerådsformand i SFO Perronen June Dolmar Tagmose Skolens ledelse Hanne Gammelgaard Jensen, skoleleder

15 Lions Clubs traditionsrige Kæmpe Bingo 2. november Søndag den 2. november holder Lions Club Beder-Malling for 31. år i træk Kæmpe Jule Bingo i Egelund hallen. Bingospillet starter kl. 14:00, men dørene åbnes allerede kl. 12:00, således at der er tid til dem, som ønsker at spille med om de flotte præmier på Amerikansk lotteri. Mange af lokalområdets borgere har fast tradition for at komme til det årlige Jule Bingo i Egelundhallen, hvor de hygger sig med spillet og den gode stemning i hallen, og så er der samtidig store chancer for at komme hjem med en flot værdifuld præmie. I skrivende stund er alle medlemmer i Lions Club Beder-Malling travlt beskæftiget med at tegne annoncer til Bingo-avisen og indsamle præmier ved lokalområdets forretningsdrivende, således at præmiebordene, traditionen tro, på Bingo-dagen kan bugne af flotte og værdifulde præmier af alle mulige slags. Bingo-avisen bliver husstandsomdelt d. 22. og 23. oktober. Lions Club håber selvfølgelig på at kunne opnå et pænt overskud på aktiviteten, således at vi kan donere pengene til humanitært og kulturelt hjælpearbejde primært i vores lokalområde. I Lionsklubberne er det sådan, at det overskud, vi får, bliver brugt 100 % til hjælpearbejde, da al administration bliver betalt af Lions-medlemmernes kontingent til klubben. Sidste års overskud fra klubbens aktiviteter blev bl.a. brugt til: * hjertestartere opsat på lægehusene i Beder og Malling, * julehjælpepakker til værdigt trængende i lokalområdet, * tilskud til ny juleudsmykning af Bredgade i Malling, * cirkusforestilling for alle børn, under skolealder, i lokalområdet, * tilskud til Malling kirkes indkøb af lystræ, * og tre ugers international ungdomsudvekling til Tyrkiet for en ung pige fra Beder. Ansøgninger til humanitær og kulturelt hjælpearbejde i vores lokalområde kan altid sendes til klubbens præsident, Jens Brandt, på mail: dk - herefter vil disse blive vurderet på det månedlige møde af klubbens bestyrelse, hvorefter ansøgere vil få besked. Vi ses til Bingo søndag d. 2. november. Uddeling af julepakker Igen i julen 2014 vil Lions Club Beder Malling tilbyde betrængte familier en hjælpende hånd til årets store højtid. Julepakkerne vil blive pakket og leveret op til højtiden. Der vil være tale om dagligvarer, tilpasset til højtiden. Ansøgning bedes sendt til : Tommy Nielsen, C.R. TRADING, Holmskovtoften 3, 8340 Malling, inden 1. december. Diskretion en selvfølge. Lions Club Beder-Malling, Tommy Nielsen KLIPPESTUDIE Kristiansgårdsvej Beder. tlf online-booking på Har du lyst til at blive en del af fællesskabet? Kontakt Tove på tlf eller på BodyMind Klinik for samtale- og kropsterapi NADA øreakupunktur NADA afhjælper: ADHD, Stress, angst, uro m.v. Til Børn anvendes NADA kugler frem for nåle Fysio- og psykoterapeut Pia Truelsen, Her kan du i fred og ro udvælge dine malervarer og værktøjer til fornuftige priser - incl. professionel råd og vejledning. Tofteledet 4, 8330 Beder Tlf Åbningstider: Daglig: kl ,30 + lør. kl

16 Mobil Terapeuten v/ Jan Birke Lyngbye Få behandling i dit eget hjem eller virksomheden. Har du pladsen, så har jeg briksen. Massage, Akupunktur, Triggerpunkt Terapi Tlf Se også RESTAURANT DET GAMLE MEJERI Vilhelmsborg, Bedervej 101, 8320 Mårslet Se mere på detgamlemejeri.dk Gourmetpræget landkøkken Hver onsdag & torsdag 3 retter 300,- 3 gl. vin 300,- Hver søndag Mejeriets store eksklusive brunch inkl. juice, kaffe & te Voksne 285,- / børn 195,- LOKALHISTORISK FORENING BEDER OG MALLING SOGNE EFTERÅRS-PROGRAM Onsdag d. 22. oktober 2014 kl Besøg på Det nye Moesgård Museum Mødested: Det nye Moesgård Museum, Moesgård Allé 20, 8270 Højbjerg ved hovedindgangen. Det Nye Moesgård Museum åbner for publikum i oktober 2014, og Lokalhistorisk Forening Beder Malling sogne vil være med blandt de første til et besøg og en rundvisning i det helt unikke byggeri, som er skabt af Henning Larsen Architects. Museet føjer sig smukt ind i det velbevarede guldalderlandskab omkring den gamle herregård. Rundvisningen, (som foreningen betaler), starter kl. 17 og varer ca. en time. Derefter er der tid til på egen hånd at se den permanente udstilling og særudstillingen. Museet lukker kl Pris: Kr. 110,00 pr. person. Max. 50 personer efter princippet først til mølle. Tilmelding til Jørn Andersen tlf senest Betaling bedes venligst overført til vor bankkonto reg. nr konto Tilmelding er først gældende, når foreningen har modtaget din betaling. Onsdag d. 3. december 2014 kl. 15 Besøg hos Beder-Malling Egnsarkiv Mødested: Egnsarkivet, Tværgade 18, 8340 Malling. Kirsten Williams vil fortælle om det forløbne år i Beder-Malling Egnsarkiv, og Erik Moes kommer og fortæller om aktuelle ting, som sker i vort nærområde. Foreningen er vært ved en kop kaffe. BEDER-MALLING EGNSARKIV INVITERER Tirsdag d. 30. september 2014 kl. 19 Se egnsfilmen fra år 2000 Mødested: Egnsarkivet, Tværgade 18, 8340 Malling I samarbejde med Beder Malling bibliotek vises egnsfilmen fra Beder- Malling området år Dette arrangement er gratis. Tilmelding til Beder-Malling bibliotek, tlf eller pr. mail: Arkivernes dag Lørdag d. 15. november 2014 kl Mødested: Egnsarkivet, Tværgade 18, 8340 Malling På denne dag kan man se aktuel udstilling, se film hele dagen og købe Beder-Malling Egnsarkivs kalender Alfred Jørgensens Mindelegat Erik Sørensen Tlf/fax: Mobiltlf.: Af nævnte legat uddeles nogle legatportioner i oktober til værdigt trængende enlige forsørgere og ældre handicappede i Beder og Malling sogns områder. Legatportionerne er i størrelsen kr. Ansøgning sendes til Nordea Bank, Beder Butikscenter, 8330 Beder. Mrk. Legat - Inden fredag 10. oktober

17 En anderledes skoledag Af Pia Nyrup Boudigaard Viceskoleleder Den 11. august åbnede Beder Skole dørene for en ny og anderledes skoledag for alle børn. Det bliver en længere og mere varieret dag for børnene, der byder på mere bevægelse og motion, mulighed for lektiehjælp og faglig fordybelse og understøttende undervisning, der skal sikre, eleverne møder endnu flere måder at lære på, så deres motivation bliver styrket til gavn for deres trivsel og udvikling. Når disse linjer læses, har skoleåret allerede været i gang i en del uger, men her er et par situationer fra den 3. og 4. skoledag i dette skoleår. Engelsk i 1b. Lærer Susanne Kirk har engelsk-hatten på, når hun bærer den, taler og synger alle kun engelsk. Pædagog Ole Dahl Pedersen leder en løbeaktivitet, hvor børnene samtidig skal træne deres sociale kompetencer. Fælles skoledag i 0a og 0b. På denne, deres tredje skoledag, klarer børnehaveklasserne det superflot at være på besøg på Svendgaard sammen med deres lærere og pædagoger. Der er mange hvepse udenfor, så frokosten indtages i køkkenet. Studietid i 7x. Elever kan fordybe sig i deres opgaver eller træne deres læsning. Lærer Ditte Tronborg Rasmussen er parat til at hjælpe dem. Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen Elisabeth Halse Hans Jørgen Hansen Lene Søgaard Andersen Maria Danø Marie Stenild Petersen Oluf Jensen Susanne Storm Formand for SFO - forældrerådet Poul Erik Holst Karvonen

18 EGNSARKIVET FORTÆLLER Maren Jensen: Krokone og kogebogsforfatter Fortalt af Kirsten Williams arkivleder Maren fødes i Malling i 1862 og vokser op på Mallinggård sammen med sin far Jens Sørensen, mor Kirstine Sørensdatter fra Fulden Mølle og søskende Marie og Søren. Mallinggård er tvillingegård til Veilgården og flytter i 1869 ud på Fløjstrupvej. Den er nu nedrevet. Ægteskab med Gotfred Da Maren er 27 år, bliver hun gift med værten på Malling Gæstgiveri, Gotfred Jensen. Han er blevet enkemand året før, hans kone Ane Kirstine Overgård har efterladt ham med seks børn fra 12 til 1 år. Gotfred etablerer kroen eller Gæstgiveriet, som navnet er i 1884 i forbindelse med jernbanens åbning. Det er nok ikke så nemt at få det til at løbe rundt, han kan ikke udbetale børnene deres andel af arven efter moderen, og dokumenter viser, at ejendommen bliver belånt. Marens håndskrevne kogebog Når vi kender Maren i dag, er det, fordi hun har efterladt sig en håndskreven kogebog dateret 1889, som vi må formode, er blevet anvendt i køkkenet. Opskrifterne ser meget appetitvækkende ud, fra hummer med majonæse, ribbens- og lammesteg, sprængt kalv, rostbøf, små postejer, sprængt and, stegte rødspætter, vaniljeis, chokolade med creme og meget mere. Den er let læselig og ligger i kopi på arkivet, så kom selv og bliv inspireret. Gl. Estrup Herregårdsmuseum kopierede den for nogle år siden. Børnene Maren selv har rigeligt travlt, også i privaten. I 1890 fødes Gotfred, 1891 Meta Kirstine, 1892 Emmy Charlotte, 1893 Holger. Alle børnene får mellemnavnet Overgård efter Gotfreds første hustru. En del af børnene fra første ægteskab kommer i pleje, men dør unge, og kun to piger, Gerda og Astrid, bliver voksne og stifter familie. I 1894 sælger parret gæstgiveriet og flytter til Aarhus.1896 nævnes Gotfreds erhverv som papirhandler. Der kommer endnu to børn til - Malta Edmund i 1895 og Mette Kirstine i Børnedødelig- Portræt af Gotfred Jensen i 1880erne. heden rammer dem hårdt. Mellem 1894 og 96 dør fire børn, Børnene begraves alle i Malling. Gotfred jun. og Holger overlever. I 1897 befinder parret sig i Nykøbing Falster, og senere drager de til København. Vi ved, at de i denne periode bliver skilt. I 1911 finder vi Maren som indehaver af Ismejeriet Vesterbro i Sølystgade i Aarhus. Kvinder kan kun få næringsbrev som handlende, hvis de er enker eller skilt. Hun bor selv på 3.sal i ejendommen. Her taber vi sporet, Maren har ikke Ismejeriet ved folketællingen i 1916, og vi ved ikke (endnu), hvornår eller hvor hun dør. Gotfred jun. rejser til USA og får et landbrug, men omkommer, da hans traktor eksploderer. Holger Overgård Jensen bliver operasanger, gifter sig med Else fra Norge og får datteren Elsa ca Mail til hvis du har kommentarer eller oplysninger til denne artikel. Maren Jensens opskrift på hummersuppe. Portræt af Maren Jensen i 1880erne. Ismejeriet Vesterbro, Sølystgade, Aarhus ca

19 Kirke & Sogn Nr. 111 September - November 2014 Årgang 26 Det er ikke kun til jul, at jorden er dejlig! Jeg må dele det med jer. En oplevelse, som jeg havde i sommers. Faktisk så havde jeg ikke prøvet det før. Jeg har hørt om det, læst om det og været til foredrag om det. Det er som om, at alle gør det. Selv folk, der selv siger, at de ikke er religiøse, gør det og nogle gange får de endda religiøse oplevelser ud af det; PILGRIMSVANDRINGER! Sammen med menighedsrådsmedlem Dorthe Nørmark indbød jeg onsdag den 23. juli til PILGRIMSTUR fra hestefolden ved Beder landevej. Herfra vandrede vi igennem smukt og vekslende landskab til Stavkirken ved Moesgaard. Små 30 mennesker vandrede med os, og det var en fin og stærk oplevelse, der indeholdt stilhed, refleksioner, sang og en andagt i Stavkirken. Hele vejen igennem var B.S Ingemanns salme DEJLIG ER JORDEN gennemgående tema, og jeg var spændt på, hvordan deltagerne ville tage imod at synge denne salme i 27 graders varme under vuggende bøgekroner og i den lidt mørke Stavkirke. Det gik rigtig fint, og Ingemanns ord fik andre billeder på sig og vækkede andre tanker, da salmen blev sunget under sommerens stærke sol. Jorden er dejlig og himlen prægtig, og det ses og mærkes tydeligt på en sommerdag i godt selskab, at dette ikke kun gælder ved juletid. Men hvad er sjælens pilgrimsgang? Måske er det nogle gange at give sig selv en pause eller tvinge sig selv ned i et tempo, hvor man har tid til at høre fuglene pippe og det høje græs i suse vinden. Det lyder let og ligetil, men det er faktisk svært for mange mennesker, at få skabt dette rum til ro og refleksion. Måske netop derfor er pilgrimsruterne blevet så populære rejsemål. Det begyndte derude på Betlehems marker, hvor englene sang for hyrderne. Sangen fortsætter med at lyde midt iblandt os; En evig frelser er os født. Dette skal prædikes hver dag og ikke kun til jul, at Jesus Kristus blev født til menneskers frelse. Det betyder, at LYSET vandt over mørket da Guds ord fik krop og historie sammen med os. Man kan sige, at Guds ord flyttede ind eller at Guds ord tog bolig iblandt os. Det betyder, at man måske nok kan låse døren for det, men Guds Ord spurgte ikke om asyl, det gik i kødet på os, og det kan ikke afvises eller udvises eller udviskes igen. Det gjorde os alle til Guds børn, fordi ordet selv i Jesus Kristus blev vores bror. Derfor kan vi bede den bøn, hvor vi kalder Gud for Far. Denne bøn er med hver eneste gang vi holder gudstjeneste i Malling Kirke. Gudstjenesten om søndagen er en ugentlig tilbagevendende begivenhed, som kan være en lille pilgrimsvandring i sig selv; et pusterum i en hektisk hverdag med ro til refleksion. Gode hilsner fra sognepræst Christine N. Bugge Menighedsmøde Søndag den 26. oktober kl i Malling Sognegård Årets menighedsmøde afholdes i forlængelse af søndagens gudtjeneste, der begynder i Malling Kirke kl. 11, hvorefter vi samles om et let traktement i sognegården Dagsorden: 1. Fremlæggelse af årsberetning herunder orientering om om- og tilbygning af Malling Sognegård v. menighedsrådsformand Gorm Nørmark-Larsen 2. Orientering om regnskabet for 2013 v. kasserer Kurt Kjærulff 3. Orientering om budget for 2015 v. kasserer Kurt Kjærulff 4. Dialogpunkt med mulighed for at fremkomme med ris, ros samt ideer og forslag til arbejdspunkter, der ønskes varetaget af menighedsrådet. Kom og vær med i Malling laver vi kirke sammen! Julehjælp Malling Kirke uddeler igen i år julehjælp til økonomisk vanskeligt stillede familier. Julehjælpen i år udgøres af et gavekort. For at komme i betragtning til at modtage julehjælp, bedes man indsende en skriftlig ansøgning, der kort begrunder behovet for julehjælp. Kopi af årsopgørelse skal vedlægges ansøgningen. Ansøgningen sendes til Malling Kirke, Malling Kirkevej 3, 8340 Malling att. Sognepræsterne. Ansøgningsfristen er den 19. november Julehjælp uddeles af midler, der er hvert år indsamles i advents- og juleperioden i Malling Kirke. Herudover er der altid mulighed for at yde et bidrag dette kan ske ved at indbetale et beløb direkte på kirkens julehjælpskonto reg.1551 konto

20 Torsdagstræf Torsdagstræf byder på en inspirerende eftermiddagsoplevelse, fællessang fra Højskolesangbogen samt hyggeligt samvær omkring kaffebordet. Kaffe med brød koster 20 kr. Torsdag den 23. oktober kl Kate Runge, speciallæge i samfundsmedicin og siden januar 2014 formand for Ældrerådet i Aarhus Kommune: Livets vilkår for andre mennesker Kate Runge har igennem livet lagt et stort engagement i livets vilkår for andre mennesker, ikke mindst mennesker, som har haft det svært. I Ældrerådet arbejder Kate Runge bl.a. for, at ældre mennesker skal have ordentlige vilkår, hvor de behandles med respekt og værdighed, og har medindflydelse på egen dagligdag. Livet er spændende kom og hør Kate Runge fortælle om egne og andres livsvilkår. Torsdag den 20. november kl Karen Greve Tidl. sognepræst: Dostojevskij et stormfuldt liv og et utroligt værk En fortælling om den russiske forfatter Fjodor Dostojevskij ( ), som er en af verdenslitteraturens helt store skikkelser, og om det udødelige værk, han skabte på trods af alverdens vanskeligheder. Alle forfattere har noget stof, de bærer med sig, og de omformer i den fiktion, de skriver. Således også Dostojevskij, og da han var en flittig brevskriver, har vi mulighed for at følge med i hans omtumlede liv og i det aftryk, det satte i forfatterskabet. Dostojevskij havde helt personlige erfaringer i menneskers veje og ikke mindst vildveje han kendte det hele indefra. Derfor er både hans liv og hans forfatterskab så fascinerende. Spil Dansk Dagen så syng da Malling... Torsdag den 30. oktober 2014 Gratis adgang til alle dagens arrangementer De små synger Malling Kirke kl Børneinstitutioner, forældre og bedsteforældre med småbørn og alle andre med sanglyst og sangglæde inviteres i kirken til en halv time med danske salmer og sange i børnehøjde. Konfirmandkoncert Malling Kirke kl Efterskolen for Scenekunst i Malling spiller og synger for sammen med årets konfirmander og inviterer alle andre interesserede indenfor til en time med sang og musik. Sangene synger i os Malling Kirke kl Alle indbydes til en aftenstund med fællessang i kirken, hvor nye salmer af nulevende salmedigtere og komponister vil lyde ud i kirkerummet. Der synges fra salmebogen, men især fra de mange nye salmeudgivelser, der er udkommet i de seneste par år. Andagt og andesteg Tirsdag den 11. november kl i Malling Kirke og Sognegård Malling Kirke indbyder til Mortens And. Der indledes med en kort stemningsfyldt andagt, hvorefter vi sammen går i sognegården, hvor der vil blive serveret stegt andesteg med godt tilbehør. Kom og vær med til en hyggelig aften og tag familien og naboen med. Tilmelding pr. telefon til eller pr. mail til senest den 3. november. Pris: Voksne kr. 75, børn fra 7 år kr. 25, børn under 7 år spiser gratis. Højskoledag Højskoledag for Malling og Beder Sogne lørdag den 1. november kl i Malling Sognegård med forfatter og debattør Pia Fris Laneth: Lillys Danmarkshistorie - om kvindeliv i fire generationer Pia Fris Laneth fortæller 150 års Danmarkshistorie som en sprudlende familiekrønike, hvor personerne på gulbrune billeder får mund og mæle. Oldemødre med store børneflokke knokler hele livet for at holde sulten fra døren, først som tyende, siden som gifte koner uden stemmeret og forældremyndighed over deres børn. Mormoren fra en fattig, jysk landsby er på nippet til at dø i barselsseng, farmoren vokser op i et selvbevidst arbejdermiljø i et Københavns brokvarter og forsørger sine uægte børn med symaskinen, indtil hun finder sit livs kærlighed. Forfatterens mor, Lilly, en drømmer fra et indremissionsk hedesogn, bliver født i 1930 og kommer i ulykke som syttenårig. Hun foretager den lange rejse fra roemarkerne til Velfærdsdanmarks køkkenmaskiner og charterrejser. Kort sagt maser af stolt kvindelig livskraft i en nærværende Danmarksfortælling om kjolernes længde, lønnens størrelse, prævention, enlige mødre og kvindekamp for retten til at være statsborger, for frihed og sjov. Pia modtog i 2007 LO s store kulturpris og KRAKA-prisen for sin levende fortælling om arbejder - og bondekvinders livsvilkår. Program for højskoledagen: Kl Velkomst og højskolesang. Kaffe og vand serveres ved bordene Kl Foredrag ved Pia Fris Laneth. Pause indlægges undervejs Kl Frokostbuffet Kl Opsamling og afslutning ved Pia Fris Laneth Kl Afrunding af Højskoledagen Pris for deltagelse inkl. frokost og kaffe: kr. 70 Tilmelding til Ruth Brohus på tlf eller pr. til 20

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde!

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde! So -Otting november 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke Ring 97 56 44 22

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

TORSDAGS-NYT. Nyt personale: Janus er ansat frem til d.22/12 2008. Vigtige datoer: Halloweenfest d.31/10 2008 Nærmere information kommer senere.

TORSDAGS-NYT. Nyt personale: Janus er ansat frem til d.22/12 2008. Vigtige datoer: Halloweenfest d.31/10 2008 Nærmere information kommer senere. TORSDAGS-NYT 28. august 2008 Skolestart Det er dejligt at mærke, at skolen nu er i gang efter ferien. Lærings livet blomstrer og glade børn tumler omkring os! Dejligt at opleve de nye 0. klasser er ved

Læs mere

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 20 Januar 2017. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Nytårskoncert - ændring Side 5-6 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Plejecenter Violskrænten. Grønnegårdens Aktivitetstilbud

Plejecenter Violskrænten. Grønnegårdens Aktivitetstilbud Plejecenter Violskrænten & Grønnegårdens Aktivitetstilbud For beboere, efterlønsmodtagere & pensionister i Norddjurs Kommune Udgivet: 29-10-2016 Aktivitetsteam Vores opgave er at skabe et levende og aktivt

Læs mere

Område Syd. Lokalcenter Eskegården. Aktivitetstilbud

Område Syd. Lokalcenter Eskegården. Aktivitetstilbud Område Syd Lokalcenter Eskegården Aktivitetstilbud Indhold Velkommen til aktivitetstilbuddene ved Lokalcenter Eskegården 3 Brugerstyrede aktiviteter 4 TRÆVÆRKSTED 4 HUMØRKLUBBEN 4 FÆLLESSPISNING 4 HYGGEKLUBBEN

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Høringssvar fra personalet på Horne Skole

Høringssvar fra personalet på Horne Skole Høringssvar fra personalet på Horne Skole Horne Skole Den gode historie Udeskole i indskolingen. Skolens rammer er ikke kun det indendørs rum. Skolens rum strækker sig ud over fortovskanten. Ved implementeringen

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

BEDER SOGN. Aktiviteter i kirke og sognegård. Efterår 2015. www.bederkirke.dk

BEDER SOGN. Aktiviteter i kirke og sognegård. Efterår 2015. www.bederkirke.dk BEDER SOGN Aktiviteter i kirke og sognegård Efterår 2015 www.bederkirke.dk I Kirkenyt, som er en del af Fællesbladet, kan man læse mere om, hvad der sker i kirke og sognegård Ret til ændringer forbeholdes

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015 Kirkenyt GUDSTJENESTER September - december 2015 Jungshoved Allerslev 14. s. e. trin. 6. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 15. s. e. trin. 13. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 16. s. e. trin. 20. sep.

Læs mere

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!!

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!! 1. april 2014 Liv og glade dage på tværs af generationer 7. 13. april 2014 Opdatering nu nærmer vi os!!! Højtlæsning Fastelavn for store og små Banko på lokalcentret I uge 15, den 7. 13. april, vil der

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 8.30 16.00 Faste aktiviteter på Vestergården EFTERÅRET 2015 Mandag: : Madgruppe

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Fuglebakken juni 2015

Fuglebakken juni 2015 Fuglebakken juni 2015 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Søndag den Mandag

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Sognebladet Oddense-Otting

Sognebladet Oddense-Otting Sognebladet Oddense-Otting SEPTEMBER 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

Lokalcenter Bjerggården

Lokalcenter Bjerggården Lokalcenter Bjerggården Østerøgade 20 8200 Aarhus N Tlf. 8713 3200 Aktiviteter arrangementer & menuplan Månedsbladet januar 2016 Læs inde i bladet: Held og lykke med det nye år! Kvindegruppe på Fuglebakken

Læs mere

en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Månedsblad december 2009 Fra skolelederen: I uge 48 havde vi atter en aktivitetsuge, denne gang stod ugen i julens tegn. Klasserne er blevet pyntet, juletræet er kommet op og er blevet pyntet med hjemmelavet

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Velkommen til forældremøde d. 15/ SFO 12 eren, Kornmarkskolen

Velkommen til forældremøde d. 15/ SFO 12 eren, Kornmarkskolen Velkommen til forældremøde d. 15/4 2015 SFO 12 eren, Kornmarkskolen Velkomst Præsentation af personale Forskel på SFO og børnehave Aktiviteter i SFO LOB og Krea Aktivitetsplan for perioden maj og juni

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 VELKOMMEN TIL Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 Velkommen til Bakkegårdens Børnehave - og det vi i forældrebestyrelsen synes er en mægtig god børnehave. Denne brochure er lavet med det formål

Læs mere

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid!

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Skolefritidsordningen er for elever fra børnehaveklasse til 3. klasse. SFO en er en udvidelse af skolen og tilbyder: kreativitet, kunst & håndværk,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Et sted for dig. - FDF Hjerm

Et sted for dig. - FDF Hjerm - FDF Hjerm Et sted for dig ... FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra En verden af oplevelser FDF Hjerm er et godt tilbud til alle børn og unge med en bred vifte af muligheder. Vi lægger

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

Brugerrådets beretning for

Brugerrådets beretning for Brugerrådets beretning for 2015 2016 Så er der igen gået et år og det har været spændende og udfordrende. Det der har fyldt mest i det år, der er gået er nok byggeriet. Vi startede allerede for et år siden,

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 1. november 2007 Sundhed og trivsel I sidste Torsdagsnyt fortalte jeg kort om skolens fokus på sundhed og trivsel. Fredag før efterårsferien oplevede jeg et sundhedstegn uden lige.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

HOLDGYMNASTIK: Onsdage i kirke- mødesalen kl Tirsdage, torsdage og fredage tilbydes der individuel træning efter nærmere aftale.

HOLDGYMNASTIK: Onsdage i kirke- mødesalen kl Tirsdage, torsdage og fredage tilbydes der individuel træning efter nærmere aftale. Munke Mose Allé 4-6, 5000 Odense C tlf. 66 12 42 05 (administration) tlf. 30 20 06 53 (stuen) tlf. 30 20 06 65 (1.sal) - www.plejec-munkemose.dk CAFETERIET: Åbningstider kl. 9.00-15.00. MARGURITTEN: Åben

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 14. august 2015 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 829 Næste uge: 17. august Lejrskoleuge Mærkedag: 15. august 16. august 18. august 19. august 20. august Mads S 4.kl. Mads K 4.kl. Helle Søren

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

Område Syd. Lokalcenter Kildevang. Aktivitetstilbud

Område Syd. Lokalcenter Kildevang. Aktivitetstilbud Område Syd Lokalcenter Kildevang Aktivitetstilbud 2014 Indhold Velkommen til aktivitetstilbuddene ved Lokalcenter Kildevang Velkommen til aktivitetstilbuddene ved Lokalcenter Kildevang 3 Brugerstyrede

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING EFTERÅR 2015 LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING ...FØLG OS PÅ FACEBOOK Slægtsforskercafé Udflugt til Viborg Museum Vi tager på udflugt til Viborg

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter

Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter HUSK på søndag Loppemarked på BØF! Der er stadig plads til DIG og dine LOPPER så kom frisk. Søndag d.18. maj fra

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen BØRN Onsdag kl. 11.00. Dog sommerferie: 18/6-6/8 BABYSALMESANG Til babysalmesang i Frederiksholm Kirke fyldes kirken med musik og rytmik for alle babyer mellem 0 og 1 år. Vi hygger, synger et par salmer

Læs mere

Plejecenter Violskræntens Aktivitetstilbud. For beboere, efterlønsmodtagere & pensionister i Norddjurs kommune

Plejecenter Violskræntens Aktivitetstilbud. For beboere, efterlønsmodtagere & pensionister i Norddjurs kommune Plejecenter Violskræntens Aktivitetstilbud For beboere, efterlønsmodtagere & pensionister i Norddjurs kommune Udgivet: 17-03-2016 Aktivitetsteam Vores opgave er at skabe et levende og aktivt miljø på Plejecenter

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2014

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2014 I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2014. Læs om Hjernesagens arbejde på: www.hjernesagen.dk Kære medlemmer i Hjernesagen Roskilde, Lejre, Greve Så er vi i gang med 2. halvår, håber i

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere