nyhedsbrev oktober 2007 FREDERICIA GYMNASIUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyhedsbrev oktober 2007 FREDERICIA GYMNASIUM"

Transkript

1 FG nyhedsbrev oktober 2007 FREDERICIA GYMNASIUM

2 Skolens liv Den 17. august sluttede 275 nye elever sig til de g ere, 3.g ere og 2.hf ere på FG. Hertil kom 12 nyansatte lærere, så lærergruppen nu er på godt 70 lærere. Skolen vokser og vokser, samtidig med at den plads, vi pt. har til rådighed, aldrig har været mindre. Inden vi gik i gang med byggeriet, havde vi m2, og grundet den store renovering og udbygning har vi i øjeblikket kun godt m². Mange nye elever og mange nye kolleger stiller naturligvis nogle ekstra krav til skolens evne til at integrere så mange. Allerede i foråret indledte vi drøftelserne af, hvorledes denne situation skulle takles, ikke mindst fordi vi jo alle kunne se, at pladsen ville blive trang, og der ville blive særlige udfordringer pga. byggeriet. Udvalget Skolens Liv satte sig helt naturligt i spidsen for processen. Skolens Liv er et af de helt centrale udvalg på gymnasiet, idet udvalget har ansvaret for at iværksætte de aktiviteter på tværs, der er med til at skabe det gode skole- og arbejdsmiljø. Oftest er det udvalget, der sikrer rammen om arrangementerne, mens forskellige elev- og lærergrupper har ansvaret for de enkelte arrangementer. Gennem et skoleår er der mange faste aktiviteter, som er en integreret del af skolen. Hytteturene for 1.g ere og 1.hf ere, Sermofesterne, Coffee-House, skoleballet mv. Disse aktiviteter bidrager til, at mange kommer til at kende hinanden på tværs af uddannelser, klasser og årgange. Skolens Liv har så i dette efterår udvidet paletten med deltagelse i Hannerup-løbet i august måned og et stort anlagt rejsegilde for hele gymnasiet midt i september. For mange elever var det deres første traditionelle rejsegilde med krans på taget, pølser, brød, sodavand og håndbajer. En uge senere lagde hele skolen sin energi i afviklingen af Brug-bolden-dagen. Jeg kan ikke erindre en dag, hvor der tidligere er kæmpet så indædt for point til den enkelte klasse i gymnasiets mange fag. Et meget flot arrangement, der blev rost fra alle sider

3 I november måned går det så videre med OD-dag, Operation Dagsværk-dagen, hvor eleverne på frivillig basis tjener en dagløn til et ulandsprojekt. Det samlede projekt bakkes op af gymnasiet, så der sættes fokus på de problemstillinger, der eksisterer i den 3. verden. Endelig venter der et skolebal i november, som i år afvikles i Fredericia Idrætscenter helt andre rammer, end vi plejer. Lærergruppen har naturligvis deltaget i det ovenstående, men hertil kommer en række arrangementer forbeholdt personalet som Kend Fredericia - byrundtur for de nyansatte + kolleger, Kolding-løbet, aftensarrangement for de naturvidenskabelige lærere, lørdagstur til Kerteminde (forbeholdt de kvindelige kolleger) og en pædagogisk weekend for hele lærerkollegiet på Skarrildhus de sidste dage i november. Det er mit klare indtryk, at vi er kommet rigtig godt i gang i dette skoleår. Der er en god stemning på skolen. I det daglige er der megen fokus på det faglige-pædagogiske arbejde. Livet på skolen det gode skolemiljø og det gode arbejdsmiljø skal vi værne om, og Fredericia Gymnasium er kendt for sit gode miljø. At arbejde for det gode skole- og arbejdsmiljø livet på skolen tager ikke kræfter det giver kræfter. Poul Erik Madsen, Rektor Husk Skolebal den 16. november 2007 på Fredericia Idrætscenter Afgangseleverne laver lancieropvisning i flotte kostumer 1g og 1hf har fællesspisning med forældre og lærere Andre kan bestille buffet i restauranten Skolens musikhold underholder Lancier for alle (med instruktion) Jazzklub og diskotek - 3 -

4 Introduktionen set med nye øjne På Fredericia Gymnasium er det ikke kun horisonten, men også bygningerne, der udvides»efter sommerferie og jul har vi for tradition at hilse med håndtryk, når vi mødes«sådan lød ordene, da vi mødte den første af vores mange nye kollegaer på det provisoriske lærerværelse på Fredericia Gymnasium. Det kunne måske give det indtryk, at gymnasiet har et lidt for stramt forhold til traditioner, men sådan skal det ingenlunde tolkes. I stedet var der nærmere tale om at få integreret nye kollegaer til den varme og positive stemning på lærerkollegiet, hvilket giver et godt rygstød i en opstartsfase, som var præget af overvældende mange nye indtryk. Fronter, teammøder og cykelture til Middelgrunden var bare et par af de gloser, som vi fik tilført et ellers sparsomt ordforråd. Heldigvis blev de nye lærere dog sparet for den obligatoriske forhindringsbane, som de nye elever måtte igennem. Dog kan det ikke udelukkes, at enkelte lærere (læs CM) stod og trippede i forventning om at kunne demonstrere overlegne gymnastiske færdigheder. Efter de første dages positive indtryk havde sat sig, stod der cykeltur og hyttetur på programmet, og udflugten på de lettere rustne jernheste kan på alle måder anbefales, da det ryster både lærere og elever sammen. Det skal dog siges, at disse positive tanker først var fremherskende, da selve cykelturen var overstået, og overnatningen på Middelgrunden var en dejlig og forholdsvist rolig start på en ny tilværelse som underviser på FG. Som ny elev kan det være svært at vide, hvilket ben man skal stå på (eller om man skal sætte sig ned), og derfor er det vigtigt at få oparbejdet en god kultur i klasseværelset. Set i det lys var festen den 31. august et godt tiltag, specielt med fokus på klassernes opgaver angående dekoration af borde og demonstration af evnerne udi sangens ædle kunst. Introfesten var en god mulighed for at fejre, at studieåret atter var i gang. Nye elever kunne fejre at have overlevet de første ugers forvirring, og nye lærere kunne sådan set fejre det samme. Mens FGs elever forberedte sig til den store fest, tog nye og gamle lærerkolle-

5 ger på togt gennem Fredericias historie. Turen bød på hygge og højt humør samt lektien om, at hvis man synger»buschauffør-sangen«, så bryder bussen helt sikkert sammen. Som udgangspunkt bestræber man sig på at udfordre eleverne rent fagligt, men ved brug-bolden-dag fik de fleste af lærerne selv mulighed for at blive udfordret, og nogle fag kan være sværere end andre hvem sagde matematik? Uagtet undertegnedes mere eller mindre berømmelige bedrifter i den matematiske kunstart så var denne»fagenes olympiade«en stor succes, som næsten ikke kan undgå at blive starten på en god og lang tradition på FG. Summa Summarum har starten på FG været over al forventning, men for at undgå at blive karakteriseret som værende alt for positiv, må der også lyde en kritisk røst. Derfor dette hårde og uforsonlige spørgsmål til slut: Hvorfor sælges der ikke mælk i kantinen? Søren Rasmussen, adjunkt og Hans Henrik Rasmussen, adjunkt Brug-bolden-dag på FG Fredericia Gymnasium afholdt d. 26/9 Brug-bolden-dag Idé Dagligdagen på gymnasiet er i øjeblikket meget præget af byggeriet, og brugen af fællesarealer og adgangsveje til de enkelte fløje er begrænset. Kantinen er placeret i den ene halvdel af hallen, hvor der ikke er siddepladser til alle elever. Mange elever opholder sig derfor i pauserne ude i fløjene og oplever ikke en fælles samling i løbet af dagen. Disse forhold lagde grunden til ønsket om et fællesarrangement, hvor hele skolen kunne samles, og hvor eleverne kunne møde hinanden på tværs af klasser og årgange. Et udvalg med lærere og elever udviklede en temadag, der skulle indeholde følgende: Konkurrence mellem klasserne, attraktive præmier, aktiviteter præget af gymnasiets fagrække og fælles samlinger af hele skolen. For at markere at dagens aktiviteter både var praktiske og teoretiske, gav vi dagen navnet Brug-boldendagen.

6 Struktur Brug-bolden-dag var en klassekonkurrence i en række fag. Klasserne startede i hver deres lokale, hvor de bl.a. skulle lave kampråb. Efter 20 minutter var klasserne klar til fælles indmarch til hallen. Her blev der budt velkommen, råbt kampråb, lavet bølger og samarbejdsøvelser, lært en sejrsdans og sunget en fællessang lavet til Brug-bolden-dag. Selve konkurrencen var delt i 3 runder. Hver runde bestod af 5-6 forskellige fag: idræt/spansk/operation dagsværksgruppen/matematik/ geografi, idræt/samfundsfag/ engelsk/den sorte boks/design-billedkunst og endelig idræt/ historie/filosofi/musik/elevarrange-ret aktivitet/naturfag. Inden Brug-bolden-dag havde eleverne i hver klasse organiseret sig på de enkelte aktiviteter i hver runde. Dvs. 10 elever på idræt og 3-4 elever på hver af de resterende fag. Klasserne havde desuden mulighed for at konkurrere mod deres lærere, som deltog på lærerholdet. I idrætsaktiviteterne var der fokus på fysisk aktivitet og samarbejde, mens der i de andre fag bl.a. fokuseredes på kreativitet, almen viden, sproglig og matematisk indsigt. Afslutningsvis samledes alle igen i hallen. Her var der underholdning ved Team Jiyo og efterfølgende præmieoverrækkelse. Præmier Førstepræmien, som var spisning for klassen og billetter til FCK og FC Fredericia pokalkampen, blev vundet af 3.i. Andenog tredjepræmien var henholdsvis en bowlingtur og romkugler til klassen. 3.a og 3.b fik en delt 2. plads. Begge klasser tog ud at bowle klassen, som vandt, fik romkuglerne i tillægspræmie. Der var desuden delpræmier i enkelte konkurrencer. 2.f vandt i billedkunst og design, hvor konkurrencen var at designe en officiel Fredericia Gymnasium skole-t-shirt. De fire vindere fra 2.f får en t-shirt med deres eget tryk. I ultimate fik kursisterne fra 2.p fairplayprisen. Alle klasser havde efter kampene stemt på den klasse, som spillede mest fair. 2.p vandt en frisbee. Filosofikonkurrencen blev vundet af 3.b, og her var delpræmien et billede af Sokrates med autograf. Delpræmien i musik gik til 3.a og var et gavekort på 100 kr. til musik på itunes. Konkurrencen arrangeret af en gruppe elever var en IQ-test og de kloge elever fra 3.b, som vandt, fik en valgfri pjækketime. Evaluering Dagen blev gennemført med et stort elevengagement og med stor koncentration i alle fag. Deltagerne i de enkelte fag repræsenterede deres klasse, og i hvert fag fik klassen en karakter for deres præstation. I løbet af dagen kunne eleverne følge det samlede karakterregnskab for klasserne. Det viste sig, at 3.g erne satte sig tungt på præmierne. I idrætsaktiviteterne, der alle foregik udendørs, havde vi stor glæde af et strå-

7 lende solskin. Klasserne var i sprudlende humør fra starten, og de gamle Frederi- cia-elever fra Team Jiyo satte et flot og underholdende punktum for dagen. Christina Spanggaard, adjunkt og Peter Knudsen, lektor - 7 -

8 -postkort fra New York Vi har modtaget følgende -postkort fra 3i, der i skrivende stund er på studietur til New York Vi fik en hæsblæsende velkomst til The Big Apple. 5th Avenue var spæret af for at hylde de danske heltes indtog i New York med et optog af dimensioner. Ej, det er løgn. I virkeligheden er 7. oktober dagen, hvor New York fejrer Polen. Ja, den er god nok, Polen. Det var et rigtig flot optog med små søde børn i nationaldragter, masser af miss Poland-gudinder og musik.»here comes the Polish. Hurray Hurray Hurray.«. Dagen hang selvfølgelig sammen med de polske flygtninges asyl i 30 erne. Dermed er dagen både en fejring af den polske kultur og den amerikanske frihed. Efter at have kigget på Polen-optoget var vi i Empire State Building, hvor vi blev jaget rundt som en flok får i lange linjer. Mæeh. Det var rigtig sjovt, og der er langt ned. Wow. Amerikanerne er meget gode til at fortælle deres befolkning, hvad den skal gøre og ikke skal gøre. På alle restauranter hænger et opslag, der fortæller, hvad man skal gøre, hvis man får noget galt i halsen. Der er rigtig meget politi på gaden, og man tager i det hele taget lidt mindre afslappet på tilværelsen, hvilket nok også hænger sammen med byens forhistorie. Vi møder mange svært bevæbnede politibetjente. New York bliver en anden by efter kl. 20. Lugten af tis i gaderne begynder så småt at tiltage, og det hele bliver lidt mere skummelt, når man er vant til Fredericias provinsidylliske natteliv. Dog føler vi os trygge i byen, jævnfør førnævnte politibetjente Mandag morgen startede brat med et primalskrig fra det ene pigeværelse, som havde haft besøg af an ækel rotte i nattens løb. Åh nej. Det var synd. Særligt, fordi den havde spist morgenmaden og tørret mund i Maries tøj. Mange endte med en Big American Breakfast på naborestauranten.

9 Her er megavarmt, og Kristian Lykkebo er hård ved os. Vi skal gå SÅ meget, fx over Brooklyn Bridge i 30 grades varme (men han blev jo også nummer 18 i Hannerupløbet). Vi blev mere stegt end den klammeste burger fra Wendy s (og den er klam). Nu må vi ikke glemme at fortælle om det store hul, New Yorkerne har midt i deres by. Det hedder Ground Zero, og der har engang stået to store bygninger. Nu er de væk. Det er rørende at se, hvordan terrorangrebet stadig præger området og hele den amerikanske bevidsthed. Stedet bliver forståelig nok behandlet med stor ærefrygt. Dog på vanlig amerikansk manér med masser af plancher og billeder af heltene, der faldt. Puha. Vi har været mest turister indtil nu, men morgendagen bringer et spændende besøg i FN-bygningen, som vi alle ser frem til. Desuden skal vi besøge en skole i Haarlem og foretage en kvarteranalyse af de forskellige distrikter i byen. Yes! I aften skal nogle af os til musical på Broadway og se Chicago, andre af os tager til powermædl-koncert mens de sidste tager ud og shopper. Det bliver sjovt. Vi drikker i sagens natur ikke så mange øl, da vi alle er under 21. Men vi har det smadder godt alligevel! Kasper, Rasmus og Rikke, 3i Byggeriet I løbet af sommerferien begyndte første sal over midterbygningen at tage form. De røde bærende jernkonstruktioner så rigtig flotte ud mod den blå(grå) himmel, da vi kom tilbage fra ferie. Der var også skåret hul i fællesarealets loft og gulv, og viewet igennem de tre niveauer var og er storslået. Taget blev monteret på rekordtid, men det hjalp ikke ret meget imod eftersommerens voldsomme regnskyl de tilstødende arealer i den gamle bygning blev nærmest oversvømmet gang på gang. Vi kunne nu også glæde os over facadepladerne, som udgør en meget levende overflade, lige så omskiftelig som vejret. Den 19. september afholdt vi, traditio-

10 nen tro, rejsegilde for alle involverede i byggeriet, for skolens elever, ansatte og udvalgte gæster. Der kom rigtig mange for at se de arealer, som ellers er lukket for uvedkommende. Skolen bliver en hel anden med de tre niveauer! Skolens musikhold underholdt, og Kurt Vium Andersen, leder af Pihls Jyllandsafdeling, Peter Rothman Boas, projektleder for Rambøll, og gymnasiets rektor Poul Erik Madsen holdt talerne. I skrivende stund kan man se forskellige installationer og ikke mindst de store ventilationsrør komme på plads. Der bliver støbt gulve og monteret gipsplader på lofter, vægge og søjler. Det, vi glæder os mest over, er montagen af de store vinduespartier, som skærmer os mod det stadigt koldere og mere blæsende vejr. Maria Petersen, Inspektor

11 Operation Dagsværk Operation Dagsværks mission er at skabe solidaritet mellem unge under uddannelse i Danmark, på Færøerne og i Grønland og fattige/undertrykte i resten af verden. Under mottoet oplysning stillingtagen handling arbejder organisationen for at oplyse om at forbedre forholdene for unge i de fattige og undertrykte dele af verden. Organisationen vil bygge bro mellem privilegerede unge i Danmark og underprivilegerede unge i andre lande ved gennem oplysningskampagner at skabe forståelse og gennem indsamlinger at give andre unge muligheder for uddannelse. Derfor går dagsværkdagen i år til at bygge skoler og uddanne lærere, som kan undervise guaranierne på deres eget sprog og give dem en uddannelse, der gør det muligt for de kommende generationer at generobre magten over deres eget liv. Gi et dagsværk den 7. november og gi slaverne fri. Årets projekt 2007 er at uddanne guaraniindianere, som er slaver i Bolivia, så de kan få en bedre forståelse for deres rettigheder. Operation Dagværks-projekt vil skabe en uddannelse, der tager udgangspunkt i guaraniernes sprog, kultur og rettigheder. Det skal give 5500 børn og unge mulighed for at bryde med mindreværd, passivitet og afhængighed. Derudover er et vigtigt mål med projektet at sikre en kvalitativ forbedring af undervisningen. Dette gøres i samspil med Undervisningsministeriet gennem uddannelse og efteruddannelse af lærere og udvikling af nye undervisningsmaterialer og læseplaner, for at skabe forbedringer på langt sigt Elever, der ønsker at støtte OD kan tilmelde sig på til dagsværksdagen og dermed give en dag af deres uddannelse for at slaverne i Bolivia kan få deres uddannelse. Forældre kan støtte ved at tilbyde eleverne arbejde. Operation Dagsværk er til for at forbedre forholdene for unge i de fattige og undertrykte dele af verden. Shampavi Thillainathan, 2.b

12 1.i på hyttetur Den 23. august mødte vi alle glade op iført regntøj og gummistøvler. Det viste sig dog at blive strålende solskin, og med den 22 km lange cykeltur var der ingen, der havde problemer med at holde varmen. Efter meget lang tid (vi er ikke idrætslinjen), ankom vi til Houens Odde. Vi fandt os hurtigt til rette i en af hytterne, og der tilbragte vi ellers det meste af tiden med hygge og snak. Da vi havde pakket ud og fundet vores sovepladser, var det tid til orienteringsløb. Da vi nåede til første post, begyndte vi at kunne mærke regndråber, og vi kunne se de sorte skyer dække over solen. Vi skyndte os derfor at løbe hjem i tørvejr. Det viste sig at være en rigtig god ide, da det 2 minutter efter begyndte at styrte ned. Så fik vi alligevel brug for regntøjet. Om aftenen blev der lavet god mad af køkkenholdet, menuen lød på spaghetti med kødsauce. Senere på aftenen var der dømt hygge, med underholdning og lækker bananasplit. En gruppe havde arrangeret bankospil med sjove og kreative præmier. Heriblandt en pakke gær og en date med en af klassens fyre. Sara K. var den heldige vinder af hovedpræmien. Da det blev mørkt satte vi kurs mod skoven, hvor vi slog os ned ved lejrbålet. Her blev der hygget med grillet skumfiduser og mariekiks. Herefter sendte vi lærerne i seng, og fortsatte festen i vores hytte. Vi snakkede til langt ud på natten, og lærte hinanden meget bedre at kende. Næste morgen stod vi tidligt op, spiste lækker morgenmad og pakkede. Så gik turen hjemad. Hjemturen var overladt til os selv, alle cyklede i deres eget tempo, og allerede her kunne man fornemme at nye venskaber var skabt. Vi»valgte«at cykle bagtrop, og her faldt vi i snak. Vi snakkede hele vejen hjem, og den dag i dag er vi endnu ikke stoppet. Vi synes, 1.i fik en perfekt start på gymnasiet, og vi ser frem til 3 fede år sammen. Sara Kiani og Line Sorth, 1.i

13 Beatlesprojekt Hvert år bliver der arrangeret et musikalsk projekt for eleverne af gymnasiets tre musiklærer. Sidste år var det et korprojekt, hvor der blev sunget afrikansk inspirerede sange fra Paul Simons LP Graceland, samt originale afrikanske sange. Det endte ud i en koncert på gymnasiet og en efterfølgende koncert på Ungdommens Hus. I år har projektet også været et kor med emnet The Beatles. En af grundene til dette har været, at koret derigennem fik mulighed for at optræde til hyldestkoncerten, som blev afholdt på Fredericia Teater i anledning af 40 års jubilæet for udgivelsen af Beatles Sgt. Pepper -album. Koret, som udelukkende består af elever, øvede i skolens nybyggede musiklokaler sammen med musiklærerne hver mandag aften. I år deltog en god snes elever i projektet, samt de fem elever, der udgjorde korets band. Koncerten var helt igennem baseret på lokale musikalske kræfter, og selvom koncerten i foråret blot var en idé og en dato, spillede de mange bands og gymnasiets eget kor for fuldt hus på teateret den 6. oktober. Koncerten var skruet sammen som en musikalsk rejse gennem 40 klassiske Beatlessange fra 1965, og FG s kor og band delte scenen med seks orkestre, to store kor og en række solister. Undertegnede var selv en del af koret, og følelsen var helt suveræn. At stå foran feststemte mennesker var en meget speciel oplevelse. Ved koncerten optrådte vi med numrene Eleanor Rigby, Got to Get You into My Life og Tomorrow Never Knows fra albummet Revolver. Korets backstage var kælderen under teateret og vi fulgte showet på TV. Før vores entre stod vi lige bag scenen, og vi prøvede at sætte hinanden op til at fyre den af det lykkedes fint. At være en del af koret gav en fed oplevelse, samtidig med at man fik mødt nogle andre mennesker end dem man er sammen med til daglig. At synge gør én glad, og koret kan altid bruge nye stemmer. Anders Frederiksen, 2.b

14 Frivillig billedkunst Store malerier om byggeri og fragmenter Kom og vær med i et forløb over 6 gange, hvor vi vil male store malerier med skolens byggeri som udgangspunkt. Der vil være inspiration og museumsbesøg i starten og vejledning i maleri de efterfølgende gange ved KL. Forløbet afsluttes med en udstilling. Tid og sted: Hver tirsdag kl fra d. 23. okt. til 27. nov. i billedkunstlokalet. Tur til København Kunst og arkitektur-tur til København for interesserede elever. Vi skal se forskellige udstillinger & arkitektur, og alt efter, hvilket eftermiddagsprogram man vælger, vil der være et par timer til overs til sightseeing på egen hånd. Nærmere program følger. Ledige pladser i bussen vil blive suppleret med interesserede lærere. Prisen er 100 kr. Tid og sted: Lørdag 3. nov. Bus fra skolen kl.8.00, hjemme igen kl Arrangører: AM og MP Modeltegning og skulptur Vi starter med at tegne croquis efter nøgenmodel. Disse tegninger og skitser vil vi bruge

15 Frivillig musik Banddoktor Her er muligheden for alle, der godt kunne tænke sig at spille i band, men enten ikke har spillet et instrument før eller bare godt kunne tænke sig lidt mere erfaring i at spille sammen med andre. Vi sammensætter hold efter, hvem der kommer. I holdsammensætningen vil der blive taget hensyn til de medvirkendes niveau. Tid og sted: Hver tirsdag kl fra 30. oktober i musiklokalerne. Doktorer: BØ og DJ Tilmeldingsseddel kommer op i kantinen. Man kan desuden tilmelde sig ved en musiklærer Studietur til Bosnien og Hercegovina Dobar dan (goddag) til Mostar Så er det endelig blevet oktober og 3.c samt lærere skal af sted til Balkan i 10 dage. Via Hamburg og München lander vi i Sarajevo for at komme til Mostar. Her skal eleverne ud og bo hos deres værter i 4 dage. Værterne er bosniske muslimer og bosniske kroater fra Mostar Gimnazija. Vi skal i fællesskab lave biologiundersøgelser af vand og jord, idræt, diskutere demokrati, identitet og kultur. Der vil selvfølgelig også blive festet sammen i det nærliggende ungdomshus, hvor de lokale unge dyrker kultur, musik og samvær (hvem sagde CoffeHouse?) Det bliver for eleverne også spændende og en udfordring at møde fremmede kulturer på tæt hold, både hvad angår mad, sprog, religion og familieformer Mostar er en spændende by at komme til. Den udgør et historisk grænseområde mellem Balkans muslimer, kroatiske katolikker og serbisk ortodokse. Byen er rig på kultur fra den osmanniske periode fra De fleste kender Stari-Mostbroen bygget af osmannerne. Byens gamle kvarterer blev desværre sønderbombet af bosniske serbere og kroater under borgerkrigen i midten af 1990 erne, men broen blev genopført i Med sin forankring på begge sider af floden Neretva symboliserer den mødet mellem de etniske grupper i Bosnien og Hercegovina. Med udvekslingsprojektet håber vi på at kunne fremme yderligere integration mellem de tidligere etniske dødsfjender.

16 Biologi på A-niveauet, bliver for klassen et bærende fag. Sammen med Mostareleverne skal vi til et fuglereservat ved Adriaterhavet. Forhåbentlig bliver det en oplevelse at iagttage flere af de 240 forskellige trækfugle, der udnytter det rige naturområde. Efter Mostar skal vi bo ved floden Buna i Blagaj. Her skal der måles vandkvalitet og spises af de opdrættede laks, som boltrer sig i det kolde klare vand. Et af højdepunkterne bliver en vandretur ind i en af Europas sidste urskove, Perucica, der ligger i Sutjeska Nationalpark med 2500 m høje bjerge. Her vokser 60 meter høje bøgetræer, bjørne vandrer og kildevæld skaber ideelle vækstbetingelser for planter, der ikke findes andre steder. Vi glæder os meget til at møde de lokale guides fra Green Vision, der arbejder for at beskytte og vise det unikke naturområde. Turen slutter af i Sarajevo, hvor vi skal slentre rundt i den gamle basar, se på arkitektur fra den osmanniske og Østrigungarske periode samt opleve den stærkt multikulturelle by. Forinden er der sket mange forberedelser af forskellig art. Fagligt har klassen haft historieforløb om Balkan , AT-forløb om fjendebilleder på Balkan i 1990 erne samt arbejdet med vand og grønne miljøer i biologi. Eleverne har kommunikeret via og MSN med deres Mostar-værter inden det fysiske møde i oktober. Kaospiloter fra Århus har fortalt om deres projekt med unge i Mostar. Klassen råder desuden over Politikens»Turen går til Bosnien og Hercegovina«for at være klædt godt på til studieturen. Alt i alt ser vi frem til at møde virkeligheden udenfor gymnasiet og inspireret bringe den med tilbage til vores skole. Hvis du er interesseret i udvekslingen og studieturen kan du besøge vores blog på: fg-mg-2007.blogspot.com Tommy Skov, lektor

17 Studieretningsprojektet i 3.g I arbejdet med studieretningsprojektet i 3.g lærer eleverne at indsamle litteratur, behandle, gå i dybden og strukturere et stof med henblik på en given problemformulering. De lærer endvidere at formidle stoffet klart i overensstemmelse med de normer, der gælder for dokumentation, argumentation etc. Evnen til at overskue og skabe sammenhæng i alt dette er netop det, de senere studerende fremhæver som studieforberedende. Studieretningsprojektet (som opgaven i 3.g hedder nu efter reformen) udarbejdes som en tværfaglig opgave i 2-3 fag. Opgaven skal skrives i 2 studieretningsfag eller i 1 studieretningsfag kombineret med dansk eller historie. Det tværfaglige aspekt er en opdatering af det studieforberedende indhold i opgaven, idet nutidens studerende ikke blot skal kunne gå i dybden i et enkelt fag. Moderne problemstillinger kræver, at man er i stand til at inddrage viden og metoder fra forskellige fag i problemløsningen. Det skal studieretningsprojektet (også) uddanne eleverne til. formulere spørgsmål, disponere stoffet og finde materiale til opgaven. Det forventes, at eleven er den aktive/opsøgende i vejledningsperioden, og selvom det er vejlederen/vejlederne, der udarbejder den endelige problemformulering til opgaven, kan eleven være med til at præge opgaveformuleringen ved at være aktiv i vejledningsprocessen. Studieretningsprojektet er en eksamensopgave, der bedømmes af vejleder(e) og en censor fra et andet gymnasium ud fra en faglig helhedsvurdering i forhold til de faglige mål ifølge bekendtgørelsen. Vi ønsker vores 3.g ere en god og lærerig arbejdsproces. Rita Juncher Christensen, Uddannelsesleder. Ugerne 50 og 51 er undervisningsfri og afsat til 3.g-ernes selvstændige arbejde med opgaven, der udleveres ved opgaveugernes start. Hver elev tildeles 1-2 vejledere inden for de valgte fag. I vejledningsprocessen op til opgaveugen (uge 45-49) bør eleven i samspil med sin(e) vejleder(e)

18 Den større skriftlige opgave i 2.hf Når tidligere hf-kursister fortæller om, hvad de fra hf har haft stor nytte af på deres videregående studie, lyder det ofte, at den større skriftlige opgave (SSO) har været særdeles lærerig og studieforberedende for dem. SSO er individuel og udarbejdes inden for 1-3 fag. På hf-studiet er der mange tværfaglige eksamener. Imidlertid giver SSO den enkelte kursist en mulighed for at fordybe sig i et fagligt område inden for ét fag. Denne mulighed vælger mange kursister forståeligt nok at benytte sig af. Uge 51 - før juleferien - er undervisningsfri og afsat til kursistens selvstændige arbejde med opgaven. Hver kursist tildeles en vejleder. I vejledningsprocessen op til opgaveugen (uge 45-50) bør kursisten i samspil med vejlederen formulere spørgsmål, disponere stoffet og finde materiale til opgaven. Det er vejlederen, som udarbejder den endelige problemformulering, som udleveres ved opgaveugens start, men kursisten kan være med til at præge opgaveformuleringen ved at være aktiv i vejledningsprocessen. Opgaven udgør en eksamen på hf, og bedømmes af vejleder og en censor fra et andet gymnasium ud fra en faglig helhedsvurdering i forhold til de faglige mål i det/ de fag, der indgår i opgaven. Vi ønsker vores 2.hf kursister en god og lærerig arbejdsproces. Malene Ohrt, Uddannelsesleder

19 Kalenderspots AT og projektperiode Uge 43-44: 1g AT1 (krop og energi) Uge 48: 1g AT2 (sandhed) 31. oktober - 2. november: 1h projektperiode Opgaveskrivning og prøver 2h større skriftlig opgave (se artikel) 3g studieretningsprojekt (se artikel) Uge 43: 1g nv-prøve Uge 44: 1h introduktionskursus 9. november: 2g dansk/historie-opgave (problemformulering godkendt) november: 2g dansk/historie-opgave (undervisningsfri) Udenfor lektionerne 7. november: Operation Dagsværk 16. november: Skolebal november: elev/forældrekonsultationer for 1g 21. december: Juleafslutning Ferier 22. december - 1. januar: Juleferie Se desuden kalenderen på skolens hjemmeside: Kommentarer og forslag sendes til redaktionen Maria Petersen Kenneth Lynn-Pedersen Ulrik Bøegh

20

nyhedsbrev juni 2005 FREDERICIA AMTSGYMNASIUM OG HF-KURSUS

nyhedsbrev juni 2005 FREDERICIA AMTSGYMNASIUM OG HF-KURSUS nyhedsbrev juni 2005 FREDERICIA AMTSGYMNASIUM OG HF-KURSUS Bagud og derefter fremad Skoleåret 2004/05 ligger bag os. Dimissionen er afsluttet, eksamensbeviserne er uddelt, de kommende 2.g-, 3.g- og 2.hf-elever

Læs mere

FREDERICIA GYMNASIUM Nørrebrogade 88 7000 Fredericia www.fredericia-gym.dk

FREDERICIA GYMNASIUM Nørrebrogade 88 7000 Fredericia www.fredericia-gym.dk FREDERICIA GYMNASIUM Nørrebrogade 88 7000 Fredericia www.fredericia-gym.dk FREDERICIA GYMNASIUM ÅRSSKRIFT 2013 Tryk og design: ProPrint. www.pro-print.dk REDAKTION Maria Petersen (mp@fredericia-gym.dk)

Læs mere

nyhedsbrev januar 2010 FREDERICIA GYMNASIUM

nyhedsbrev januar 2010 FREDERICIA GYMNASIUM FG nyhedsbrev januar 2010 FREDERICIA GYMNASIUM - 2 - Eleverne er glade for at gå på Fredericia Gymnasium Der måles og vejes som aldrig før. Livvidde, vægt, holdninger til tv, til sundhed, til alkohol og

Læs mere

nyhedsbrev januar 2007 FREDERICIA GYMNASIUM

nyhedsbrev januar 2007 FREDERICIA GYMNASIUM FG nyhedsbrev januar 2007 FREDERICIA GYMNASIUM Raketter, krudt og kugler det nye år blev skudt i gang med manér. Nu er det en realitet: Den amtslige institution, Fredericia Amtsgymnasium og HF-kursus er

Læs mere

Fredericia Gymnasium Årsskrift 2012

Fredericia Gymnasium Årsskrift 2012 Fredericia Gymnasium Årsskrift 2012 Fredericia Gymnasium Nørrebrogade 88 7000 Fredericia Telefon 75 92 06 88 Fax 75 93 00 92 Lærerværelse: 76 20 83 22 adm@fredericia-gym.dk (Den enkelte lærers e-mail-adresse

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2008 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@egadm.dk Kontortid Mandag-fredag

Læs mere

Kontortid Mandag-fredag 9.30-14.00. Rektor Jens Per Nielsen 49 17 60 12

Kontortid Mandag-fredag 9.30-14.00. Rektor Jens Per Nielsen 49 17 60 12 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@edu.fa.dk Kontortid Mandag-fredag 9.30-14.00 Rektor Jens Per

Læs mere

(Tomme) tanker i november

(Tomme) tanker i november (Tomme) tanker i november Jeg ser mig ud over Nakskov Gymnasium. Bekymrede miner. AT-projekter, SRP, afleveringer. Travle elever og lærere. Alle optagede af disse ligegyldigheder i livet. Skolebladet er

Læs mere

nyhedsbrev januar 2006 FREDERICIA AMTSGYMNASIUM OG HF-KURSUS

nyhedsbrev januar 2006 FREDERICIA AMTSGYMNASIUM OG HF-KURSUS nyhedsbrev januar 2006 FREDERICIA AMTSGYMNASIUM OG HF-KURSUS Vi lod julefreden sænke sig Også sidste år var december en travl måned for alle. De sidste skriftlige afleveringer skulle i hus, diverse evalueringer

Læs mere

Å R H U S ST A T S G Y M N A S I U M

Å R H U S ST A T S G Y M N A S I U M Å R H U S ST A T S G Y M N A S I U M Skoleåret 2005/06 Adresse: Fenrisvej 33 8210 Århus V Hjemmeside: www.aasg.dk Tlf.: 86 15 89 55 86 15 79 00 + lokalnr. Fax: 86 15 89 45 E-post: post@aasg.dk Øvrige telefoner:

Læs mere

Vi sagde farvel til.

Vi sagde farvel til. Forord Når året går på hæld, er det tid at sende en hilsen til skolens store bagland, elever, forældre, bestyrelse, samarbejdspartnere og naturligvis de mange medlemmer af elevforeningen og HCI s Venner.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hasseris Gymnasium Hasserisvej 300 9000 Aalborg. Tlf.: 96 32 71 10 Email: hg@hasseris-gym.dk Hjemmeside: www.hasseris-gym.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hasseris Gymnasium Hasserisvej 300 9000 Aalborg. Tlf.: 96 32 71 10 Email: hg@hasseris-gym.dk Hjemmeside: www.hasseris-gym. Velkommen til Hasseris Gymnasium 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Gymnasiet udbyder i 2015................. s. 3 Velkommen....................... s. 4 Kort om Hasseris Gymnasium............ s. 6 Introduktionsforløbet

Læs mere

STUDIERETNINGER GRIBSKOV GYMNASIUM 2014-2017

STUDIERETNINGER GRIBSKOV GYMNASIUM 2014-2017 STUDIERETNINGER GRIBSKOV GYMNASIUM 2014-2017 VELKOMMEN TIL GRIBSKOV GYMNASIUM DIT LOKALE GLOBALE GYMNASIUM! Du skal snart vælge ungdomsuddannelse. Det er et vigtigt valg! Hvis du vælger Gribskov Gymnasium,

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2006 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@egadm.dk Kontortid Mandag-fredag

Læs mere

Hårslev Efterskole skolebladet

Hårslev Efterskole skolebladet Hårslev Efterskole skolebladet Maj 2011, nr. 3 Skolebladet udgives af Hårslev Efterskole og sendes til nuværende elevers forældre, medlemmer af skolekredsen og de, der abonnerer på bladet. Vi vil i løbet

Læs mere

Nord-Bo Nyt Nr. 23 2014

Nord-Bo Nyt Nr. 23 2014 Nord-Bo Nyt Nr. 23 2014 Redaktionen Mange tak for de mange mails med digte, historier og billeder der er kommet til dette nummer af Nord-Bo Nyt. Så vidt jeg kan se er der kommet materiale fra alle afdelinger.

Læs mere

Tag en bid af fremtiden. Rosborg Gymnasium & HF

Tag en bid af fremtiden. Rosborg Gymnasium & HF Tag en bid af fremtiden 2013 Rosborg Gymnasium & HF 1 Rosborg vil skabe landets mest engagerede, nysgerrige og udviklende elever, som samtidigt er fagligt kompetente til et videre studieforløb. Rosborg

Læs mere

Årsskrift 2015. Årsskrift 2015

Årsskrift 2015. Årsskrift 2015 Årsskrift 2015 Årsskrift 2015 Redaktion: Mette Schønberg, Marie Lindberg Hansen Layout: Mette Uhre Dalum, xprofil.dk Forsidefoto: Yu Zhao Juni 2015 Indhold Skoleåret 2014/2015 4 Elevrådets år 6 Nyheder

Læs mere

Helsinge Gymnasium Østergade 52, 3200 Helsinge

Helsinge Gymnasium Østergade 52, 3200 Helsinge HELSINGE GYMNASIUM 2006 1 2 HELSINGE GYMNASIUM 2006 3 Helsinge Gymnasium Østergade 52, Telefon: 48 79 84 10 Telefax: 48 79 84 07 Lærerværelset: 48 79 86 20 e-mail: post@helsingegymnasium.dk - personlige

Læs mere

Kontortid Mandag-fredag 9.30-14.00. Rektor Jens Per Nielsen 49 17 60 12. Vicerektor Ole Sohl 49 17 60 11

Kontortid Mandag-fredag 9.30-14.00. Rektor Jens Per Nielsen 49 17 60 12. Vicerektor Ole Sohl 49 17 60 11 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@egadm.dk Kontortid Mandag-fredag 9.30-14.00 Rektor Jens Per

Læs mere

Støvring Gymnasium 2012

Støvring Gymnasium 2012 Støvring Gymnasium 2012 Årsskrift 2012 STØVRING GYMNASIUM Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring sgy@sgy.dk www.sgy.dk Ledelse og administration Rektor Vicerektor Økonomichef Inspektor Sekretær

Læs mere

ollerup efterskole sang & Musik

ollerup efterskole sang & Musik om skolen Musikken eleverne Fagligt Personalia kontakt ollerup efterskole sang & Musik om skolen Musikken eleverne Fagligt Personalia kontakt redaktion: Birthe Andersen, lærer Jonas Herløv Rasmussen, lærer

Læs mere

Schola Cathedralis Alaburgensis

Schola Cathedralis Alaburgensis Schola Cathedralis Alaburgensis 1 2. september 1538 udsendtes kirkeordinansen. Heri bestemmes: Udi hver Købstad skal være en Latin Skole. 26. august 1540 nævnes skolen første gang. 1553 bliver Aalborg

Læs mere

Lilleskolefestivalen 2008 Et univers af en unik undervisnings- lærings- og børnekultur Lilleskolen 2008 - nr. 1 Lilleskolerne - en sammenslutning af

Lilleskolefestivalen 2008 Et univers af en unik undervisnings- lærings- og børnekultur Lilleskolen 2008 - nr. 1 Lilleskolerne - en sammenslutning af Lilleskolefestivalen 2008 Et univers af en unik undervisnings- lærings- og børnekultur Lilleskolen 2008 - nr. 1 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Udgiver Lilleskolerne - en sammenslutning

Læs mere

De første 13 spørgsmål er besvaret med tal med følgende værdier:

De første 13 spørgsmål er besvaret med tal med følgende værdier: 1 Evaluering 3.g april 2005 Spørgsmål 1 til 13: De første 13 spørgsmål er besvaret med tal med følgende værdier: 5 = meget tilfredsstillende/i høj grad 3 = tilfredsstillende/i acceptabel grad 1 = ikke

Læs mere

nyhedsbrev januar 2009 FREDERICIA GYMNASIUM

nyhedsbrev januar 2009 FREDERICIA GYMNASIUM FG nyhedsbrev januar 2009 FREDERICIA GYMNASIUM - 2 - Krisen før, nu og... Mens jeg sidder og skriver dette, er temperaturen sneget sig ned på 6 grader. I vejrudsigten er der meldt om de første lavvandede

Læs mere

Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk

Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@edu.fa.dk Kontortid Mandag-fredag 9.30-14.00 Rektor Jens Per

Læs mere

At være fri er ikke blot at kaste sine lænker bort, men at leve på en måde, som respekterer og fremmer andres frihed.

At være fri er ikke blot at kaste sine lænker bort, men at leve på en måde, som respekterer og fremmer andres frihed. Kære læsere At være fri er ikke blot at kaste sine lænker bort, men at leve på en måde, som respekterer og fremmer andres frihed. NELSON MANDELA Nelson Mandela døde her i december en stor personlighed,

Læs mere

OM ÅRSSKRIFTET 2014-2015

OM ÅRSSKRIFTET 2014-2015 ÅRSSKRIFT 14-15 OM ÅRSSKRIFTET 2014-2015 KÆRE LÆSER Velkommen til det genopståede årsskrift fra Brøruphus Efterskole et årsskrift der de seneste år har været begravet og dømt overflødigt. Papir har været

Læs mere

Vinter 2009 Nr. 3-29. årgang. Druestrup Friskole modtog den 17. december det grønne flag - for femte år i træk. En skole i grønt

Vinter 2009 Nr. 3-29. årgang. Druestrup Friskole modtog den 17. december det grønne flag - for femte år i træk. En skole i grønt Vinter 2009 Nr. 3-29. årgang Druestrup Friskole modtog den 17. december det grønne flag - for femte år i træk. En skole i grønt Druepressen Vinter 2009 Nr. 3-29. årgang Information til skolekredsen ved

Læs mere