nyhedsbrev oktober 2007 FREDERICIA GYMNASIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyhedsbrev oktober 2007 FREDERICIA GYMNASIUM"

Transkript

1 FG nyhedsbrev oktober 2007 FREDERICIA GYMNASIUM

2 Skolens liv Den 17. august sluttede 275 nye elever sig til de g ere, 3.g ere og 2.hf ere på FG. Hertil kom 12 nyansatte lærere, så lærergruppen nu er på godt 70 lærere. Skolen vokser og vokser, samtidig med at den plads, vi pt. har til rådighed, aldrig har været mindre. Inden vi gik i gang med byggeriet, havde vi m2, og grundet den store renovering og udbygning har vi i øjeblikket kun godt m². Mange nye elever og mange nye kolleger stiller naturligvis nogle ekstra krav til skolens evne til at integrere så mange. Allerede i foråret indledte vi drøftelserne af, hvorledes denne situation skulle takles, ikke mindst fordi vi jo alle kunne se, at pladsen ville blive trang, og der ville blive særlige udfordringer pga. byggeriet. Udvalget Skolens Liv satte sig helt naturligt i spidsen for processen. Skolens Liv er et af de helt centrale udvalg på gymnasiet, idet udvalget har ansvaret for at iværksætte de aktiviteter på tværs, der er med til at skabe det gode skole- og arbejdsmiljø. Oftest er det udvalget, der sikrer rammen om arrangementerne, mens forskellige elev- og lærergrupper har ansvaret for de enkelte arrangementer. Gennem et skoleår er der mange faste aktiviteter, som er en integreret del af skolen. Hytteturene for 1.g ere og 1.hf ere, Sermofesterne, Coffee-House, skoleballet mv. Disse aktiviteter bidrager til, at mange kommer til at kende hinanden på tværs af uddannelser, klasser og årgange. Skolens Liv har så i dette efterår udvidet paletten med deltagelse i Hannerup-løbet i august måned og et stort anlagt rejsegilde for hele gymnasiet midt i september. For mange elever var det deres første traditionelle rejsegilde med krans på taget, pølser, brød, sodavand og håndbajer. En uge senere lagde hele skolen sin energi i afviklingen af Brug-bolden-dagen. Jeg kan ikke erindre en dag, hvor der tidligere er kæmpet så indædt for point til den enkelte klasse i gymnasiets mange fag. Et meget flot arrangement, der blev rost fra alle sider

3 I november måned går det så videre med OD-dag, Operation Dagsværk-dagen, hvor eleverne på frivillig basis tjener en dagløn til et ulandsprojekt. Det samlede projekt bakkes op af gymnasiet, så der sættes fokus på de problemstillinger, der eksisterer i den 3. verden. Endelig venter der et skolebal i november, som i år afvikles i Fredericia Idrætscenter helt andre rammer, end vi plejer. Lærergruppen har naturligvis deltaget i det ovenstående, men hertil kommer en række arrangementer forbeholdt personalet som Kend Fredericia - byrundtur for de nyansatte + kolleger, Kolding-løbet, aftensarrangement for de naturvidenskabelige lærere, lørdagstur til Kerteminde (forbeholdt de kvindelige kolleger) og en pædagogisk weekend for hele lærerkollegiet på Skarrildhus de sidste dage i november. Det er mit klare indtryk, at vi er kommet rigtig godt i gang i dette skoleår. Der er en god stemning på skolen. I det daglige er der megen fokus på det faglige-pædagogiske arbejde. Livet på skolen det gode skolemiljø og det gode arbejdsmiljø skal vi værne om, og Fredericia Gymnasium er kendt for sit gode miljø. At arbejde for det gode skole- og arbejdsmiljø livet på skolen tager ikke kræfter det giver kræfter. Poul Erik Madsen, Rektor Husk Skolebal den 16. november 2007 på Fredericia Idrætscenter Afgangseleverne laver lancieropvisning i flotte kostumer 1g og 1hf har fællesspisning med forældre og lærere Andre kan bestille buffet i restauranten Skolens musikhold underholder Lancier for alle (med instruktion) Jazzklub og diskotek - 3 -

4 Introduktionen set med nye øjne På Fredericia Gymnasium er det ikke kun horisonten, men også bygningerne, der udvides»efter sommerferie og jul har vi for tradition at hilse med håndtryk, når vi mødes«sådan lød ordene, da vi mødte den første af vores mange nye kollegaer på det provisoriske lærerværelse på Fredericia Gymnasium. Det kunne måske give det indtryk, at gymnasiet har et lidt for stramt forhold til traditioner, men sådan skal det ingenlunde tolkes. I stedet var der nærmere tale om at få integreret nye kollegaer til den varme og positive stemning på lærerkollegiet, hvilket giver et godt rygstød i en opstartsfase, som var præget af overvældende mange nye indtryk. Fronter, teammøder og cykelture til Middelgrunden var bare et par af de gloser, som vi fik tilført et ellers sparsomt ordforråd. Heldigvis blev de nye lærere dog sparet for den obligatoriske forhindringsbane, som de nye elever måtte igennem. Dog kan det ikke udelukkes, at enkelte lærere (læs CM) stod og trippede i forventning om at kunne demonstrere overlegne gymnastiske færdigheder. Efter de første dages positive indtryk havde sat sig, stod der cykeltur og hyttetur på programmet, og udflugten på de lettere rustne jernheste kan på alle måder anbefales, da det ryster både lærere og elever sammen. Det skal dog siges, at disse positive tanker først var fremherskende, da selve cykelturen var overstået, og overnatningen på Middelgrunden var en dejlig og forholdsvist rolig start på en ny tilværelse som underviser på FG. Som ny elev kan det være svært at vide, hvilket ben man skal stå på (eller om man skal sætte sig ned), og derfor er det vigtigt at få oparbejdet en god kultur i klasseværelset. Set i det lys var festen den 31. august et godt tiltag, specielt med fokus på klassernes opgaver angående dekoration af borde og demonstration af evnerne udi sangens ædle kunst. Introfesten var en god mulighed for at fejre, at studieåret atter var i gang. Nye elever kunne fejre at have overlevet de første ugers forvirring, og nye lærere kunne sådan set fejre det samme. Mens FGs elever forberedte sig til den store fest, tog nye og gamle lærerkolle-

5 ger på togt gennem Fredericias historie. Turen bød på hygge og højt humør samt lektien om, at hvis man synger»buschauffør-sangen«, så bryder bussen helt sikkert sammen. Som udgangspunkt bestræber man sig på at udfordre eleverne rent fagligt, men ved brug-bolden-dag fik de fleste af lærerne selv mulighed for at blive udfordret, og nogle fag kan være sværere end andre hvem sagde matematik? Uagtet undertegnedes mere eller mindre berømmelige bedrifter i den matematiske kunstart så var denne»fagenes olympiade«en stor succes, som næsten ikke kan undgå at blive starten på en god og lang tradition på FG. Summa Summarum har starten på FG været over al forventning, men for at undgå at blive karakteriseret som værende alt for positiv, må der også lyde en kritisk røst. Derfor dette hårde og uforsonlige spørgsmål til slut: Hvorfor sælges der ikke mælk i kantinen? Søren Rasmussen, adjunkt og Hans Henrik Rasmussen, adjunkt Brug-bolden-dag på FG Fredericia Gymnasium afholdt d. 26/9 Brug-bolden-dag Idé Dagligdagen på gymnasiet er i øjeblikket meget præget af byggeriet, og brugen af fællesarealer og adgangsveje til de enkelte fløje er begrænset. Kantinen er placeret i den ene halvdel af hallen, hvor der ikke er siddepladser til alle elever. Mange elever opholder sig derfor i pauserne ude i fløjene og oplever ikke en fælles samling i løbet af dagen. Disse forhold lagde grunden til ønsket om et fællesarrangement, hvor hele skolen kunne samles, og hvor eleverne kunne møde hinanden på tværs af klasser og årgange. Et udvalg med lærere og elever udviklede en temadag, der skulle indeholde følgende: Konkurrence mellem klasserne, attraktive præmier, aktiviteter præget af gymnasiets fagrække og fælles samlinger af hele skolen. For at markere at dagens aktiviteter både var praktiske og teoretiske, gav vi dagen navnet Brug-boldendagen.

6 Struktur Brug-bolden-dag var en klassekonkurrence i en række fag. Klasserne startede i hver deres lokale, hvor de bl.a. skulle lave kampråb. Efter 20 minutter var klasserne klar til fælles indmarch til hallen. Her blev der budt velkommen, råbt kampråb, lavet bølger og samarbejdsøvelser, lært en sejrsdans og sunget en fællessang lavet til Brug-bolden-dag. Selve konkurrencen var delt i 3 runder. Hver runde bestod af 5-6 forskellige fag: idræt/spansk/operation dagsværksgruppen/matematik/ geografi, idræt/samfundsfag/ engelsk/den sorte boks/design-billedkunst og endelig idræt/ historie/filosofi/musik/elevarrange-ret aktivitet/naturfag. Inden Brug-bolden-dag havde eleverne i hver klasse organiseret sig på de enkelte aktiviteter i hver runde. Dvs. 10 elever på idræt og 3-4 elever på hver af de resterende fag. Klasserne havde desuden mulighed for at konkurrere mod deres lærere, som deltog på lærerholdet. I idrætsaktiviteterne var der fokus på fysisk aktivitet og samarbejde, mens der i de andre fag bl.a. fokuseredes på kreativitet, almen viden, sproglig og matematisk indsigt. Afslutningsvis samledes alle igen i hallen. Her var der underholdning ved Team Jiyo og efterfølgende præmieoverrækkelse. Præmier Førstepræmien, som var spisning for klassen og billetter til FCK og FC Fredericia pokalkampen, blev vundet af 3.i. Andenog tredjepræmien var henholdsvis en bowlingtur og romkugler til klassen. 3.a og 3.b fik en delt 2. plads. Begge klasser tog ud at bowle klassen, som vandt, fik romkuglerne i tillægspræmie. Der var desuden delpræmier i enkelte konkurrencer. 2.f vandt i billedkunst og design, hvor konkurrencen var at designe en officiel Fredericia Gymnasium skole-t-shirt. De fire vindere fra 2.f får en t-shirt med deres eget tryk. I ultimate fik kursisterne fra 2.p fairplayprisen. Alle klasser havde efter kampene stemt på den klasse, som spillede mest fair. 2.p vandt en frisbee. Filosofikonkurrencen blev vundet af 3.b, og her var delpræmien et billede af Sokrates med autograf. Delpræmien i musik gik til 3.a og var et gavekort på 100 kr. til musik på itunes. Konkurrencen arrangeret af en gruppe elever var en IQ-test og de kloge elever fra 3.b, som vandt, fik en valgfri pjækketime. Evaluering Dagen blev gennemført med et stort elevengagement og med stor koncentration i alle fag. Deltagerne i de enkelte fag repræsenterede deres klasse, og i hvert fag fik klassen en karakter for deres præstation. I løbet af dagen kunne eleverne følge det samlede karakterregnskab for klasserne. Det viste sig, at 3.g erne satte sig tungt på præmierne. I idrætsaktiviteterne, der alle foregik udendørs, havde vi stor glæde af et strå-

7 lende solskin. Klasserne var i sprudlende humør fra starten, og de gamle Frederi- cia-elever fra Team Jiyo satte et flot og underholdende punktum for dagen. Christina Spanggaard, adjunkt og Peter Knudsen, lektor - 7 -

8 -postkort fra New York Vi har modtaget følgende -postkort fra 3i, der i skrivende stund er på studietur til New York Vi fik en hæsblæsende velkomst til The Big Apple. 5th Avenue var spæret af for at hylde de danske heltes indtog i New York med et optog af dimensioner. Ej, det er løgn. I virkeligheden er 7. oktober dagen, hvor New York fejrer Polen. Ja, den er god nok, Polen. Det var et rigtig flot optog med små søde børn i nationaldragter, masser af miss Poland-gudinder og musik.»here comes the Polish. Hurray Hurray Hurray.«. Dagen hang selvfølgelig sammen med de polske flygtninges asyl i 30 erne. Dermed er dagen både en fejring af den polske kultur og den amerikanske frihed. Efter at have kigget på Polen-optoget var vi i Empire State Building, hvor vi blev jaget rundt som en flok får i lange linjer. Mæeh. Det var rigtig sjovt, og der er langt ned. Wow. Amerikanerne er meget gode til at fortælle deres befolkning, hvad den skal gøre og ikke skal gøre. På alle restauranter hænger et opslag, der fortæller, hvad man skal gøre, hvis man får noget galt i halsen. Der er rigtig meget politi på gaden, og man tager i det hele taget lidt mindre afslappet på tilværelsen, hvilket nok også hænger sammen med byens forhistorie. Vi møder mange svært bevæbnede politibetjente. New York bliver en anden by efter kl. 20. Lugten af tis i gaderne begynder så småt at tiltage, og det hele bliver lidt mere skummelt, når man er vant til Fredericias provinsidylliske natteliv. Dog føler vi os trygge i byen, jævnfør førnævnte politibetjente Mandag morgen startede brat med et primalskrig fra det ene pigeværelse, som havde haft besøg af an ækel rotte i nattens løb. Åh nej. Det var synd. Særligt, fordi den havde spist morgenmaden og tørret mund i Maries tøj. Mange endte med en Big American Breakfast på naborestauranten.

9 Her er megavarmt, og Kristian Lykkebo er hård ved os. Vi skal gå SÅ meget, fx over Brooklyn Bridge i 30 grades varme (men han blev jo også nummer 18 i Hannerupløbet). Vi blev mere stegt end den klammeste burger fra Wendy s (og den er klam). Nu må vi ikke glemme at fortælle om det store hul, New Yorkerne har midt i deres by. Det hedder Ground Zero, og der har engang stået to store bygninger. Nu er de væk. Det er rørende at se, hvordan terrorangrebet stadig præger området og hele den amerikanske bevidsthed. Stedet bliver forståelig nok behandlet med stor ærefrygt. Dog på vanlig amerikansk manér med masser af plancher og billeder af heltene, der faldt. Puha. Vi har været mest turister indtil nu, men morgendagen bringer et spændende besøg i FN-bygningen, som vi alle ser frem til. Desuden skal vi besøge en skole i Haarlem og foretage en kvarteranalyse af de forskellige distrikter i byen. Yes! I aften skal nogle af os til musical på Broadway og se Chicago, andre af os tager til powermædl-koncert mens de sidste tager ud og shopper. Det bliver sjovt. Vi drikker i sagens natur ikke så mange øl, da vi alle er under 21. Men vi har det smadder godt alligevel! Kasper, Rasmus og Rikke, 3i Byggeriet I løbet af sommerferien begyndte første sal over midterbygningen at tage form. De røde bærende jernkonstruktioner så rigtig flotte ud mod den blå(grå) himmel, da vi kom tilbage fra ferie. Der var også skåret hul i fællesarealets loft og gulv, og viewet igennem de tre niveauer var og er storslået. Taget blev monteret på rekordtid, men det hjalp ikke ret meget imod eftersommerens voldsomme regnskyl de tilstødende arealer i den gamle bygning blev nærmest oversvømmet gang på gang. Vi kunne nu også glæde os over facadepladerne, som udgør en meget levende overflade, lige så omskiftelig som vejret. Den 19. september afholdt vi, traditio-

10 nen tro, rejsegilde for alle involverede i byggeriet, for skolens elever, ansatte og udvalgte gæster. Der kom rigtig mange for at se de arealer, som ellers er lukket for uvedkommende. Skolen bliver en hel anden med de tre niveauer! Skolens musikhold underholdt, og Kurt Vium Andersen, leder af Pihls Jyllandsafdeling, Peter Rothman Boas, projektleder for Rambøll, og gymnasiets rektor Poul Erik Madsen holdt talerne. I skrivende stund kan man se forskellige installationer og ikke mindst de store ventilationsrør komme på plads. Der bliver støbt gulve og monteret gipsplader på lofter, vægge og søjler. Det, vi glæder os mest over, er montagen af de store vinduespartier, som skærmer os mod det stadigt koldere og mere blæsende vejr. Maria Petersen, Inspektor

11 Operation Dagsværk Operation Dagsværks mission er at skabe solidaritet mellem unge under uddannelse i Danmark, på Færøerne og i Grønland og fattige/undertrykte i resten af verden. Under mottoet oplysning stillingtagen handling arbejder organisationen for at oplyse om at forbedre forholdene for unge i de fattige og undertrykte dele af verden. Organisationen vil bygge bro mellem privilegerede unge i Danmark og underprivilegerede unge i andre lande ved gennem oplysningskampagner at skabe forståelse og gennem indsamlinger at give andre unge muligheder for uddannelse. Derfor går dagsværkdagen i år til at bygge skoler og uddanne lærere, som kan undervise guaranierne på deres eget sprog og give dem en uddannelse, der gør det muligt for de kommende generationer at generobre magten over deres eget liv. Gi et dagsværk den 7. november og gi slaverne fri. Årets projekt 2007 er at uddanne guaraniindianere, som er slaver i Bolivia, så de kan få en bedre forståelse for deres rettigheder. Operation Dagværks-projekt vil skabe en uddannelse, der tager udgangspunkt i guaraniernes sprog, kultur og rettigheder. Det skal give 5500 børn og unge mulighed for at bryde med mindreværd, passivitet og afhængighed. Derudover er et vigtigt mål med projektet at sikre en kvalitativ forbedring af undervisningen. Dette gøres i samspil med Undervisningsministeriet gennem uddannelse og efteruddannelse af lærere og udvikling af nye undervisningsmaterialer og læseplaner, for at skabe forbedringer på langt sigt Elever, der ønsker at støtte OD kan tilmelde sig på til dagsværksdagen og dermed give en dag af deres uddannelse for at slaverne i Bolivia kan få deres uddannelse. Forældre kan støtte ved at tilbyde eleverne arbejde. Operation Dagsværk er til for at forbedre forholdene for unge i de fattige og undertrykte dele af verden. Shampavi Thillainathan, 2.b

12 1.i på hyttetur Den 23. august mødte vi alle glade op iført regntøj og gummistøvler. Det viste sig dog at blive strålende solskin, og med den 22 km lange cykeltur var der ingen, der havde problemer med at holde varmen. Efter meget lang tid (vi er ikke idrætslinjen), ankom vi til Houens Odde. Vi fandt os hurtigt til rette i en af hytterne, og der tilbragte vi ellers det meste af tiden med hygge og snak. Da vi havde pakket ud og fundet vores sovepladser, var det tid til orienteringsløb. Da vi nåede til første post, begyndte vi at kunne mærke regndråber, og vi kunne se de sorte skyer dække over solen. Vi skyndte os derfor at løbe hjem i tørvejr. Det viste sig at være en rigtig god ide, da det 2 minutter efter begyndte at styrte ned. Så fik vi alligevel brug for regntøjet. Om aftenen blev der lavet god mad af køkkenholdet, menuen lød på spaghetti med kødsauce. Senere på aftenen var der dømt hygge, med underholdning og lækker bananasplit. En gruppe havde arrangeret bankospil med sjove og kreative præmier. Heriblandt en pakke gær og en date med en af klassens fyre. Sara K. var den heldige vinder af hovedpræmien. Da det blev mørkt satte vi kurs mod skoven, hvor vi slog os ned ved lejrbålet. Her blev der hygget med grillet skumfiduser og mariekiks. Herefter sendte vi lærerne i seng, og fortsatte festen i vores hytte. Vi snakkede til langt ud på natten, og lærte hinanden meget bedre at kende. Næste morgen stod vi tidligt op, spiste lækker morgenmad og pakkede. Så gik turen hjemad. Hjemturen var overladt til os selv, alle cyklede i deres eget tempo, og allerede her kunne man fornemme at nye venskaber var skabt. Vi»valgte«at cykle bagtrop, og her faldt vi i snak. Vi snakkede hele vejen hjem, og den dag i dag er vi endnu ikke stoppet. Vi synes, 1.i fik en perfekt start på gymnasiet, og vi ser frem til 3 fede år sammen. Sara Kiani og Line Sorth, 1.i

13 Beatlesprojekt Hvert år bliver der arrangeret et musikalsk projekt for eleverne af gymnasiets tre musiklærer. Sidste år var det et korprojekt, hvor der blev sunget afrikansk inspirerede sange fra Paul Simons LP Graceland, samt originale afrikanske sange. Det endte ud i en koncert på gymnasiet og en efterfølgende koncert på Ungdommens Hus. I år har projektet også været et kor med emnet The Beatles. En af grundene til dette har været, at koret derigennem fik mulighed for at optræde til hyldestkoncerten, som blev afholdt på Fredericia Teater i anledning af 40 års jubilæet for udgivelsen af Beatles Sgt. Pepper -album. Koret, som udelukkende består af elever, øvede i skolens nybyggede musiklokaler sammen med musiklærerne hver mandag aften. I år deltog en god snes elever i projektet, samt de fem elever, der udgjorde korets band. Koncerten var helt igennem baseret på lokale musikalske kræfter, og selvom koncerten i foråret blot var en idé og en dato, spillede de mange bands og gymnasiets eget kor for fuldt hus på teateret den 6. oktober. Koncerten var skruet sammen som en musikalsk rejse gennem 40 klassiske Beatlessange fra 1965, og FG s kor og band delte scenen med seks orkestre, to store kor og en række solister. Undertegnede var selv en del af koret, og følelsen var helt suveræn. At stå foran feststemte mennesker var en meget speciel oplevelse. Ved koncerten optrådte vi med numrene Eleanor Rigby, Got to Get You into My Life og Tomorrow Never Knows fra albummet Revolver. Korets backstage var kælderen under teateret og vi fulgte showet på TV. Før vores entre stod vi lige bag scenen, og vi prøvede at sætte hinanden op til at fyre den af det lykkedes fint. At være en del af koret gav en fed oplevelse, samtidig med at man fik mødt nogle andre mennesker end dem man er sammen med til daglig. At synge gør én glad, og koret kan altid bruge nye stemmer. Anders Frederiksen, 2.b

14 Frivillig billedkunst Store malerier om byggeri og fragmenter Kom og vær med i et forløb over 6 gange, hvor vi vil male store malerier med skolens byggeri som udgangspunkt. Der vil være inspiration og museumsbesøg i starten og vejledning i maleri de efterfølgende gange ved KL. Forløbet afsluttes med en udstilling. Tid og sted: Hver tirsdag kl fra d. 23. okt. til 27. nov. i billedkunstlokalet. Tur til København Kunst og arkitektur-tur til København for interesserede elever. Vi skal se forskellige udstillinger & arkitektur, og alt efter, hvilket eftermiddagsprogram man vælger, vil der være et par timer til overs til sightseeing på egen hånd. Nærmere program følger. Ledige pladser i bussen vil blive suppleret med interesserede lærere. Prisen er 100 kr. Tid og sted: Lørdag 3. nov. Bus fra skolen kl.8.00, hjemme igen kl Arrangører: AM og MP Modeltegning og skulptur Vi starter med at tegne croquis efter nøgenmodel. Disse tegninger og skitser vil vi bruge

15 Frivillig musik Banddoktor Her er muligheden for alle, der godt kunne tænke sig at spille i band, men enten ikke har spillet et instrument før eller bare godt kunne tænke sig lidt mere erfaring i at spille sammen med andre. Vi sammensætter hold efter, hvem der kommer. I holdsammensætningen vil der blive taget hensyn til de medvirkendes niveau. Tid og sted: Hver tirsdag kl fra 30. oktober i musiklokalerne. Doktorer: BØ og DJ Tilmeldingsseddel kommer op i kantinen. Man kan desuden tilmelde sig ved en musiklærer Studietur til Bosnien og Hercegovina Dobar dan (goddag) til Mostar Så er det endelig blevet oktober og 3.c samt lærere skal af sted til Balkan i 10 dage. Via Hamburg og München lander vi i Sarajevo for at komme til Mostar. Her skal eleverne ud og bo hos deres værter i 4 dage. Værterne er bosniske muslimer og bosniske kroater fra Mostar Gimnazija. Vi skal i fællesskab lave biologiundersøgelser af vand og jord, idræt, diskutere demokrati, identitet og kultur. Der vil selvfølgelig også blive festet sammen i det nærliggende ungdomshus, hvor de lokale unge dyrker kultur, musik og samvær (hvem sagde CoffeHouse?) Det bliver for eleverne også spændende og en udfordring at møde fremmede kulturer på tæt hold, både hvad angår mad, sprog, religion og familieformer Mostar er en spændende by at komme til. Den udgør et historisk grænseområde mellem Balkans muslimer, kroatiske katolikker og serbisk ortodokse. Byen er rig på kultur fra den osmanniske periode fra De fleste kender Stari-Mostbroen bygget af osmannerne. Byens gamle kvarterer blev desværre sønderbombet af bosniske serbere og kroater under borgerkrigen i midten af 1990 erne, men broen blev genopført i Med sin forankring på begge sider af floden Neretva symboliserer den mødet mellem de etniske grupper i Bosnien og Hercegovina. Med udvekslingsprojektet håber vi på at kunne fremme yderligere integration mellem de tidligere etniske dødsfjender.

16 Biologi på A-niveauet, bliver for klassen et bærende fag. Sammen med Mostareleverne skal vi til et fuglereservat ved Adriaterhavet. Forhåbentlig bliver det en oplevelse at iagttage flere af de 240 forskellige trækfugle, der udnytter det rige naturområde. Efter Mostar skal vi bo ved floden Buna i Blagaj. Her skal der måles vandkvalitet og spises af de opdrættede laks, som boltrer sig i det kolde klare vand. Et af højdepunkterne bliver en vandretur ind i en af Europas sidste urskove, Perucica, der ligger i Sutjeska Nationalpark med 2500 m høje bjerge. Her vokser 60 meter høje bøgetræer, bjørne vandrer og kildevæld skaber ideelle vækstbetingelser for planter, der ikke findes andre steder. Vi glæder os meget til at møde de lokale guides fra Green Vision, der arbejder for at beskytte og vise det unikke naturområde. Turen slutter af i Sarajevo, hvor vi skal slentre rundt i den gamle basar, se på arkitektur fra den osmanniske og Østrigungarske periode samt opleve den stærkt multikulturelle by. Forinden er der sket mange forberedelser af forskellig art. Fagligt har klassen haft historieforløb om Balkan , AT-forløb om fjendebilleder på Balkan i 1990 erne samt arbejdet med vand og grønne miljøer i biologi. Eleverne har kommunikeret via og MSN med deres Mostar-værter inden det fysiske møde i oktober. Kaospiloter fra Århus har fortalt om deres projekt med unge i Mostar. Klassen råder desuden over Politikens»Turen går til Bosnien og Hercegovina«for at være klædt godt på til studieturen. Alt i alt ser vi frem til at møde virkeligheden udenfor gymnasiet og inspireret bringe den med tilbage til vores skole. Hvis du er interesseret i udvekslingen og studieturen kan du besøge vores blog på: fg-mg-2007.blogspot.com Tommy Skov, lektor

17 Studieretningsprojektet i 3.g I arbejdet med studieretningsprojektet i 3.g lærer eleverne at indsamle litteratur, behandle, gå i dybden og strukturere et stof med henblik på en given problemformulering. De lærer endvidere at formidle stoffet klart i overensstemmelse med de normer, der gælder for dokumentation, argumentation etc. Evnen til at overskue og skabe sammenhæng i alt dette er netop det, de senere studerende fremhæver som studieforberedende. Studieretningsprojektet (som opgaven i 3.g hedder nu efter reformen) udarbejdes som en tværfaglig opgave i 2-3 fag. Opgaven skal skrives i 2 studieretningsfag eller i 1 studieretningsfag kombineret med dansk eller historie. Det tværfaglige aspekt er en opdatering af det studieforberedende indhold i opgaven, idet nutidens studerende ikke blot skal kunne gå i dybden i et enkelt fag. Moderne problemstillinger kræver, at man er i stand til at inddrage viden og metoder fra forskellige fag i problemløsningen. Det skal studieretningsprojektet (også) uddanne eleverne til. formulere spørgsmål, disponere stoffet og finde materiale til opgaven. Det forventes, at eleven er den aktive/opsøgende i vejledningsperioden, og selvom det er vejlederen/vejlederne, der udarbejder den endelige problemformulering til opgaven, kan eleven være med til at præge opgaveformuleringen ved at være aktiv i vejledningsprocessen. Studieretningsprojektet er en eksamensopgave, der bedømmes af vejleder(e) og en censor fra et andet gymnasium ud fra en faglig helhedsvurdering i forhold til de faglige mål ifølge bekendtgørelsen. Vi ønsker vores 3.g ere en god og lærerig arbejdsproces. Rita Juncher Christensen, Uddannelsesleder. Ugerne 50 og 51 er undervisningsfri og afsat til 3.g-ernes selvstændige arbejde med opgaven, der udleveres ved opgaveugernes start. Hver elev tildeles 1-2 vejledere inden for de valgte fag. I vejledningsprocessen op til opgaveugen (uge 45-49) bør eleven i samspil med sin(e) vejleder(e)

18 Den større skriftlige opgave i 2.hf Når tidligere hf-kursister fortæller om, hvad de fra hf har haft stor nytte af på deres videregående studie, lyder det ofte, at den større skriftlige opgave (SSO) har været særdeles lærerig og studieforberedende for dem. SSO er individuel og udarbejdes inden for 1-3 fag. På hf-studiet er der mange tværfaglige eksamener. Imidlertid giver SSO den enkelte kursist en mulighed for at fordybe sig i et fagligt område inden for ét fag. Denne mulighed vælger mange kursister forståeligt nok at benytte sig af. Uge 51 - før juleferien - er undervisningsfri og afsat til kursistens selvstændige arbejde med opgaven. Hver kursist tildeles en vejleder. I vejledningsprocessen op til opgaveugen (uge 45-50) bør kursisten i samspil med vejlederen formulere spørgsmål, disponere stoffet og finde materiale til opgaven. Det er vejlederen, som udarbejder den endelige problemformulering, som udleveres ved opgaveugens start, men kursisten kan være med til at præge opgaveformuleringen ved at være aktiv i vejledningsprocessen. Opgaven udgør en eksamen på hf, og bedømmes af vejleder og en censor fra et andet gymnasium ud fra en faglig helhedsvurdering i forhold til de faglige mål i det/ de fag, der indgår i opgaven. Vi ønsker vores 2.hf kursister en god og lærerig arbejdsproces. Malene Ohrt, Uddannelsesleder

19 Kalenderspots AT og projektperiode Uge 43-44: 1g AT1 (krop og energi) Uge 48: 1g AT2 (sandhed) 31. oktober - 2. november: 1h projektperiode Opgaveskrivning og prøver 2h større skriftlig opgave (se artikel) 3g studieretningsprojekt (se artikel) Uge 43: 1g nv-prøve Uge 44: 1h introduktionskursus 9. november: 2g dansk/historie-opgave (problemformulering godkendt) november: 2g dansk/historie-opgave (undervisningsfri) Udenfor lektionerne 7. november: Operation Dagsværk 16. november: Skolebal november: elev/forældrekonsultationer for 1g 21. december: Juleafslutning Ferier 22. december - 1. januar: Juleferie Se desuden kalenderen på skolens hjemmeside: Kommentarer og forslag sendes til redaktionen Maria Petersen Kenneth Lynn-Pedersen Ulrik Bøegh

20

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Faglighed, fornyelse og fællesskab. www.gladgym.dk

Faglighed, fornyelse og fællesskab. www.gladgym.dk 2014 www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Velkommen til Gladsaxe gymnasium Kære kommende GG-1 g er Efter sommerferien starter et spændende nyt kapitel i dit liv og i dette hæfte kan du få

Læs mere

Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid

Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid Vælg Roskilde Gymnasium - vejen til din fremtid Det er vigtigt, at man bruger livet på noget, der giver mening for én selv - på Roskilde Gymnasium får du muligheden

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2016 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2011 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2014 Orientering om Uddannelsen Hf på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens opbygning på Holstebro

Læs mere

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Nu er ferien for eleverne godt i gang, og det er derfor tid til at kigge lidt tilbage på det, der er sket siden sidste nyhedsbrev i julen. Flere elever på Solhverv

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 2. sep Svanesang To, Ki, Ja,

Læs mere

Dagene blev afsluttet med det store cykelringridning. Det var slet ikke så nemt at holde balancen på cyklen, med en lanse i hånden og så ramme den

Dagene blev afsluttet med det store cykelringridning. Det var slet ikke så nemt at holde balancen på cyklen, med en lanse i hånden og så ramme den SFO NYT Maj 2011 Påsken i SFO De børn der var tilmeldt SFO en dagene før påske, var med til at gøre det til nogle skønne dage. Det er altid dejligt, når vi er en lille gruppe og har rigtig god tid. Det

Læs mere

Nyhedsbrev. Efteråret 2 0 1 5. Kære medlemmer og forældre. Aktiviteter: Fra Kontoret. Side 1

Nyhedsbrev. Efteråret 2 0 1 5. Kære medlemmer og forældre. Aktiviteter: Fra Kontoret. Side 1 Side 1 Nyhedsbrev Efteråret 2 0 1 5 Kære medlemmer og forældre. Efteråret er over os, og der begynder at være ro på hverdagen efter en hektisk start i fritids- og ungdomsklubben. Vi har været igennem en

Læs mere

Lørdag eftermiddag. Søndag morgen

Lørdag eftermiddag. Søndag morgen Drømmekommunen Der var engang en familie, der ville tage på ferie langt væk fra København. De valgte en by, der hed Halsnæs, fordi de havde hørt hvor fantastisk og fortryllet den var blevet. De tog af

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter August 2014 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har haft en dejlig sommerferie og atter har samlet energi til en ny klubsæson. Flere af jer deltog

Læs mere

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Julefrokosten den 11. december Caféens ugentlige menuer og alt om arrangementer og aktiviteter på Lokalcenteret kan ses på

Læs mere

GRIBBEN VI TRODSEDE REGNEN! Mandag d. 19. August, blev der holdt Stor ipad dag på Gribskov efterskole.

GRIBBEN VI TRODSEDE REGNEN! Mandag d. 19. August, blev der holdt Stor ipad dag på Gribskov efterskole. GRIBBEN August 2013 NR. 1 VI TRODSEDE REGNEN! VI CYKLEDE CA. 40 KM PÅ 3 DAGE. hdjfksadbfksbfwvcbnsvmhjsgfkjwedl hdjfksadbfksbfwvcbnsvmhjsgfkjwedl hdjfksadbfksbfwvcbnsvmhjsgfkjwedl Selvom det regnede på

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

I dette hæfte kan du læse om introperioden og de første måneder på gymnasiet. På bagsiden kan du læse rektors velkomst.

I dette hæfte kan du læse om introperioden og de første måneder på gymnasiet. På bagsiden kan du læse rektors velkomst. Velkomsthæfte 2011 Første skoledag skal du blandt andet lære din klasse at kende på en gåtur til Mosede Fort - men inden fotograferer vi alle de nye klasser foran skolen. I dette hæfte kan du læse om introperioden

Læs mere

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede.

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub Julen 2009 Skiferier Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Når man er med skiklubben går man blot uden for hotellet

Læs mere

Næste orientering udkommer 1.oktober 2016

Næste orientering udkommer 1.oktober 2016 Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.1 September 2015 53. Årgang Kære elever og forældre Så er det nye skoleår skudt i gang igen. Som det efterhånden er blevet for vane, er det også et

Læs mere

Sølvgades Skole. Trivsel

Sølvgades Skole. Trivsel Sølvgades Skole Trivsel Sølvgades Skole Jeg kan godt lide, at der bliver taget så godt hånd om eleverne (Elev fra 9. klasse) Skolen emmer af nærvær og ånd. Den er gammel, men vi er stolte af den, fordi

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Skoleåret er jo fyldt med forskellige aktiviteter ud af huset og andre oplevelser, og allerede i den anden uge i september var der fart på.

Skoleåret er jo fyldt med forskellige aktiviteter ud af huset og andre oplevelser, og allerede i den anden uge i september var der fart på. Dec. 2014 NYHEDSBREV Skoleåret 2014/15 er nu rigtig godt i gang. Vi har på Solhverv allerede nået at opleve mange ting i skoleårets første halvdel, så nu glæder vi os til, at alle kan holde en rigtig god

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2014-2015

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2014-2015 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2014-2015 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

Januar. Nytårsfest. Ski tur. I uge 4 drager LAVUK til Italien iført ski huer og slalom ski! Turen er for dem der har lyst og som kan stå på ski!

Januar. Nytårsfest. Ski tur. I uge 4 drager LAVUK til Italien iført ski huer og slalom ski! Turen er for dem der har lyst og som kan stå på ski! Januar Nytårsfest. I fritidsklubben markeres det nye års begyndelse med nytårs sjov og diskotek den første fredag i det nye år. Klubben byder på kransekage og saft, og der er festlige konkurrencer med

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Friendship Exchange mellem Kissimme Bay Rotary Klub, distrikt 6980, Florida og Horsens Vestre Rotary Klub, distrikt 1450

Friendship Exchange mellem Kissimme Bay Rotary Klub, distrikt 6980, Florida og Horsens Vestre Rotary Klub, distrikt 1450 Friendship Exchange Friendship Exchange mellem Kissimme Bay Rotary Klub, distrikt 6980, Florida og Horsens Vestre Rotary Klub, distrikt 1450 Søndag Søndag den 10. februar ved middagstid begyndte vores

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2015 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 FREDAGSNYT FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 Sidste skoledag Fredag den 24. juni fra kl. 8.05-11.15. Storegruppen møder allerede kl. 7.30 til morgenkaffe med lærerne. Efter morgensang

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014 OL. Det første større SFO arrangement her i det nye skoleår er OL i Skovby. Her dyster vi mod SFO fra Skovby, Låsby og Herskind i en række discipliner som f.eks. mooncar ræs, fodbold, sjipning m.v. Arrangementet

Læs mere

Ollerup den 30. august 2012. Nyhedsbrev nr. 1 skoleåret 2012/13. Kære forældre til elever på Ollerup Efterskole

Ollerup den 30. august 2012. Nyhedsbrev nr. 1 skoleåret 2012/13. Kære forældre til elever på Ollerup Efterskole Ollerup den 30. august 2012 Nyhedsbrev nr. 1 skoleåret 2012/13 Kære forældre til elever på Ollerup Efterskole Her følger det første af en række nyhedsbreve med nyheder om livet på Ollerup Efterskole. For

Læs mere

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille.

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille. 28/05-2014 I dag er det anden dagen. I går mødtes vi på stationen, og tog derefter toget til Ringsted, hvor der var en kort ventetid, efterfulgt af en lang tur hele vejen til Aalborg. På denne togtur var

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus D E C E M B E R 2 0 1 0 Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus Læs mere om: Første skoledag efter sommerferien - Side 3 - Fodboldtur til u-21 landskampen Danmark Litauen - Side 4 - Motionsdagen

Læs mere

Årsberetning for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave 2012

Årsberetning for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave 2012 Årsberetning for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave 2012 Dagsorden: 1. Præsentation af personalet 2. Fokuspunkter 3. Uddannelse for personalet 4. Forældrerådet 5. Indretning/fremtidsplaner 6. Dokumentation

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers.

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers. SPEJDERNYT Nyhedsbrev fra KFUM-Spejderne, Esbønderup gruppe September 2012 Årgang. 02 NR. 07 www.spejdernet.dk/esb Spejdernes Lejr 2012 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte

Læs mere

HF på. Fjerritslev Gymnasium. Faglighed. Fællesskab. Fremtid. - fagpakker og frie fagvalg. - faste klassekammerater og farverige venskaber

HF på. Fjerritslev Gymnasium. Faglighed. Fællesskab. Fremtid. - fagpakker og frie fagvalg. - faste klassekammerater og farverige venskaber HF på Fjerritslev Gymnasium Faglighed - fagpakker og frie fagvalg Fællesskab - faste klassekammerater og farverige venskaber Fremtid - find vej i din egen fortælling Fjerritslev Gymnasium Skovbrynet 9

Læs mere

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Aa-Strand Sommerhøjskole 2015 Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2015 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Ferieuge i farver Uge 29: Kreativ hygge

Læs mere

tætte kampe fortsatte, men ud på eftermiddagen trak englænderne fra og i sidste ende endte det med at England vandt

tætte kampe fortsatte, men ud på eftermiddagen trak englænderne fra og i sidste ende endte det med at England vandt Kinsman Cup 2014 Gladsaxe Søborg Badmintonklub (GSB) og Carshalton Junior Badminton Club, fra Sutton, England mødtes for 31. gang til den årlige Påsketurnering Kinsman Cup. I år gik turen til Sutton, hvor

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

2 Velkommen til skoleåret 2012-13!

2 Velkommen til skoleåret 2012-13! NYT SKOLEBLAD Dette er 1. udgave af Møllevangsskolens avis - vi har meget at fortælle og vores elever er helt sikkert de bedste til at fortælle det! Derfor er denne avis på skift skrevet af skolens elever.

Læs mere

Dag Dato Aktivitet Personale

Dag Dato Aktivitet Personale Dag Dato Aktivitet Personale Søn 3. Sep Store Hestedage Ca Tir 5. Sep Nordisk filmaften: Olsenbanden + Klubråd To Ki Ja Jo Tor 7. Sep Basket Ki Ca Ti As Tir 12. Sep Toppen af Poppen live To Ki Ja Jo Tor

Læs mere

I morgen er der julefrokost (minus øl og snaps) og derefter går vi Langesø rundt hvor eleverne blandt andet får varm cacao m.m.

I morgen er der julefrokost (minus øl og snaps) og derefter går vi Langesø rundt hvor eleverne blandt andet får varm cacao m.m. Særslev den 18. december 2012 Kære forældre Så har juleugen her på Nordfyns Efterskole taget sin begyndelse. I går var vi på julehandel i Odense. Byen er rigtig julepyntet og på pladsen foran rådhuset

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 OBS OBS Danseaften d. 27. marts aflyst - kursus d. 30. marts - Se nedenfor og kalenderen Kære dansere og

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge Fastelavn. Fredag den. 28. februar afviklede vi fastelavn i SFO. Det blev som vanligt en sjov, hektisk og hyggelig dag. Børnene er jo noget oppe og køre sådan en dag, men vi har fundet en god form (syntes

Læs mere

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Målgruppe: Antal børn: 14 Tema: (Gør det tema der skrives om fed) Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kulturelle udtryksformer

Læs mere

AT for 3 årgange

AT for 3 årgange AT for 3 årgange 2013-14. AT forløb 1.g 2.g 3.g Introdag i Titel: Kulturmøder og kulturkonflikter med Titel: Kampen for det gode liv uge 39 fokus på integration. Placering: I uge 38 vælges fag og i uge

Læs mere

Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene.

Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene. Bilag Grønærten Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene. 1) Er der tiltag eller aktiviteter, som kan styrke børnenes personlige udvikling, som du

Læs mere

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop?

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop? Niels Hartling 1 Er gymnasiereformen en succes? Eleverne i gymnasiet vælger som bekendt ikke længere mellem de to linjer, den sproglige og den matematiske. De går derimod på en såkaldt studieretning, som

Læs mere

SJAW LÆS OM: KUN FOR. Skolesport. Nogle af skolens ældste elever er ved at uddanne sig til junioridrætsledere. stort udbytte for både store og små!

SJAW LÆS OM: KUN FOR. Skolesport. Nogle af skolens ældste elever er ved at uddanne sig til junioridrætsledere. stort udbytte for både store og små! KUN FOR SJAW Skolesport Nogle af skolens ældste elever er ved at uddanne sig til junioridrætsledere. Det giver stort udbytte for både store og små! OPSNUZT I SMUG AF WIZMY ALT DET, DER ER SJOVT AT HØRE

Læs mere

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter (August og) September 2013

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter (August og) September 2013 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter (August og) September 2013 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har haft en dejlig sommerferie og atter har samlet energi til sensommerens og efterårets

Læs mere

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse:

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet Præsentation af Rasmus Clemens Præsentation af Bjarne Jørgensen Formanden har ordet Nu er det jul igen!

Læs mere

SommerCamp 2016. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2016. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2016 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage.

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage. Kofucamp 2010 Teams: Team 1: Sempai Laurits Team 2: Sempai Mads Team 3: Sempai Monica Team 4: Sempai Sebastian Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev

Læs mere

Nr. 1, skoleåret 2015-16. 6. august 2015

Nr. 1, skoleåret 2015-16. 6. august 2015 Ugebrev Nr. 1, skoleåret 2015-16. 6. august 2015 Accio Studentia! Vi gør klar til jubilæumsårgang 10. Her laver kommende andenårselever et rollespilsscenarie, der skal testes på vores rollespilslejr, Østerskov

Læs mere