Rette vinkler på en skæv verden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rette vinkler på en skæv verden"

Transkript

1 Klubben Holme Søndergård Rette vinkler på en skæv verden Ydelseskatalog Børn, unge med og uden handicap samt medarbejdere

2 Side 2 H O L M E S Ø N D E R G Å R D Nye muligheder med Folkeskolereformen Med den nye folkeskolereform er der skabt grundlag for et stærkt udvidet samarbejde mellem skoler og klubtilbud. Skolerne får nye opgaver, mens klubberne med den reducerede åbningstid får frigivet medarbejder ressourcer. Det er derfor naturligt, at vi samarbejder, så vi sammen kan skabe de bedst mulige tilbud til de børn, vi i fællesskab arbejder med. I denne folder vil vi præsentere nogle af de muligheder, der er i et samarbejde med os, men vi kan naturligvis ikke få plads til det hele her. I er derfor velkomne til at besøge os og tale om mulighederne og fortælle os om jeres ønsker og idéer. Til daglig arbejder vi med unge i alderen fra 13 til 20 år, og det er derfor især i forhold til udskolingseleverne, vores pædagoger kan byde ind. Da folkeskolereformen giver nye muligheder omkring valgfag i netop udskolingen, håber vi, at vi kan være med til at give et kvalitetsløft på dette område. Vores lækre og moderne faciliteter er akkurat lige attraktive for de små som for de store. Klubben er særligt indrettet til personer med handicap, så der er niveaufri adgang i hele huset, og faciliteterne er indrettet, så de kan benyttes af alle. De fleste kan lejes både med og uden personale. Vores personale kan undervise her i klubben, eller de kan komme ud til jer og undervise jeres elever eller medarbejdere.

3 H O L M E S Ø N D E R G Å R D Side 3 Indhold Faciliteter 4 Faglige forløb 6 Lej en specialist 11 Kontakt 12

4 Side 4 H O L M E S Ø N D E R G Å R D Faciliteter Musiklokale Musiklokalet er udstyret med alt, hvad et band har brug for. Her er blandt andet trommesæt, guitarer og lydanlæg, og lokalet er indrettet som studie. Musiklokalet kan lejes både med og uden underviser, da vi selv har en dygtig og engageret medarbejder, som underviser forskellige grupper i klubben. Pris: 100 kr. pr. time Sportshal Vores sportshal på 158 m 2 er velegnet til aerobic, zumba, floorball og diverse boldaktivitet. Pris: 100 kr. pr. time Professionelt køkken Vores professionelle køkken er velegnet til særlige madlavningsaktiviteter. I hjemkundskab laves mad i reglen som derhjemme. Her er det også muligt at arbejde med madlavning i en større skala. Mødelokaler Der kan afholdes møder for op til 150 personer. Der er mulighed for forplejning og servering. Alt efter lokale kan der benyttes storskærm, smartboard, og ipad med mere.

5 H O L M E S Ø N D E R G Å R D Side 5 Snoezelrum Et snoezelrum eller sanserum er et rum, hvor personer individuelt eller i små grupper kan få en styret stimulation af sine sanser ved hjælp af blandt andet lys, lyd og bevægelser. Alle mennesker har behov for at bruge sine sanser, men nogle børn har svært ved at kapere den overflod af sanseindtryk, som dagligdagen sammen med andre giver. koncentration eller giver rastløshed. Der sker noget, men ikke for meget. For, at kunne benytte snoezelrum, kræver det et introkursus af 3 timers varighed. Pris: Introkursus 1.500,- Pris på efterfølgende time: 300,- Her kan et Snoezelrum være en hjælp til at komme i kontakt med sig selv igen, uden at det hverken kræver

6 Side 6 H O L M E S Ø N D E R G Å R D Kursusforløb Kreativt værksted At få kendskab til forskellige kreative udtryksformer. Udeliv At opøve færdigheder i friluftsliv, og få erfaring i naturen, uafhængigt af handicap. Deltagerne tilegner sig friluftsfærdigheder (bål, lejr, orientering med gps og kort, klatring, økse og kniv.) Gennem praksis får de erfaring med at tilberede mad i det fri. Desuden opdager hver enkelt deltager hvilket friluftsmenneske han/hun er, og hvilke hjælpemidler han/hun har brug for. Børn og unge med eller uden handicap At deltageren ser vigtigheden i processen. At deltageren få kendskab til forskellige materialer (ler, gips, skrotkunst, perler, tapetklister etc.). At deltageren er med til at producere forskellige kreative ting, uafhængigt af handicap. Børn og unge med eller uden handicap og samt fagpersoner Kursusformat: Forløb med deltagerne i grupper på 10 eller individuelle forløb. Temadage, timekursus. Kursusformat: I grupper på 5 eller flere samt individuelle forløb.

7 H O L M E S Ø N D E R G Å R D Side 7 Madlavning Formål Vi underviser i madlavnings processer og motivation for at spise sund kost. At deltageren opnår færdigheder i håndtering af køkkenredskaber. At deltageren opnår viden om fødevarer. At deltageren får viden om ernæring. At deltageren får kendskab til planlægninger af kostplaner og indkøbslister. At deltageren tilegner sig viden om hygiejne. Børn og unge med eller uden handicap Kursusformat: Forløb med deltagerne i grupper på 10 eller individuelle forløb. Sundhed og bevægelse At få viden om forskellige måder at bevæge sig på, f.eks. individuel eller bevægelse i fællesskab. Forståelse af sammenhæng mellem sundhed, kost, krop og sygdomme. Snakke om, lave og smage sund mad. Lave bevægelseslege, hvor der vil være fokus på forskellige variationer af bevægelse. Det kan for eksempel være konkurrence lege, individuelle eller samarbejdsøvelser. Prøve at lave bevægelsesaktiviteter sammen med andre, som kan medvirke til at skabe større forståelse for egen kunnen og være med til styrke egen krops og identitetsforståelse. Børn og unge med handicap, medarbejdere Kursus format: Enkelte timer eller et forløb

8 Side 8 H O L M E S Ø N D E R G Å R D Musik I gruppeundervisningen er der stærkt fokus på, at musikken opstår i fællesskabet. Musik kan både tage udgangspunkt i eksisterende musik eller i noget, der bliver til undervejs i forløbet. At deltagerne opnår erfaring med gruppesammenspil. At deltagerne prøver forskellige musikinstrumenter. At deltagerne får indspillet et nummer At deltagerne opnår kendskab til grundlæggende rytmer. Børn og unge med eller uden handicap Kursusformat: Forløb med deltagerne i grupper på 4-10 eller individuel forløb. I-media for fagpersoner Vi underviser i brugen af I-medier (ipad - iphone - ipod). Formålet med kurset er, at deltagerne bliver introduceret til de pædagogiske didaktiske overvejelser, der ligger til grund for brugen af I-medier. At deltagerne opnår kendskab til, hvordan man bruger I-medier som multipædagogiske værktøjer med leg, kreativitet, fortælling og læring for øje. At deltagerne opnår konkret viden om gode pædagogiske APPS til netop jeres målgruppe, og hvordan man laver en ipad-skattejagt. At deltagerne får viden om opsætning af I-medier, så den kan bruges af alle målgrupper. At deltagerne får viden om pædagogisk vurdering af Apps. At deltagerne opnår viden om, hvordan man bruger I-medier som dokumentationsværktøj. Fagpersoner, pædagoger, lærere, forældre, institutions bestyrelser. Kursus format: Temadage, fyraftensmøde, time kursus, mulighed for opfølgning.

9 H O L M E S Ø N D E R G Å R D Side 9 I-media for børn og unge Vi laver forløb i I-media, som tilpasses jeres målgruppe. At lave socialpædagogiske I-medier forløb hvor brugeren er i højsæde. Vi understøtter hjælp til selvhjælp. hver deltager bliver formidler på Min historie. Det sker blandt andet ved, at de lærer, at lave små bøger fra deres hverdag. Børn og unge med eller uden handicap Kursus format: Et specialpædagogisk undervisningsforløb Forflytning At opnå viden om og kendskab til forflytninger af personer med fysiske handikap Deltagerne arbejder med hvordan de bliver aktive på de sociale medier. Deltagerne opnår kendskab til kommunikation via: facetime, skype, , sms etc. Der arbejdes også med at finde og bruge apps, der kan gøre hverdagen nemmere, sjovere eller bedre. En mulighed er også at arbejde med at At deltagerne får kendskab til naturlige bevægelsesmønstre. At deltagerne får kendskab til grundlæggende principper i forflytning. Etisk overvejelser omkring forflytning. Hensigtsmæssigst indretning og arbejdsmiljø. Medarbejdere, studerende Kursus format: Temadage, fyraftensmøde, time kursus, mulighed for opfølgning.

10 Side 10 H O L M E S Ø N D E R G Å R D TSK - Tegn Støttet Kommunikation At opnå kompetencer indenfor Tegn Støttet Kommunikation (TSK) At deltagerne opnår kompetence i hverdagstegn. At deltageren opnår kompetence i relevante tegn. At deltagerne opnår viden omkring, hvordan man skaber et kommunikativt miljø. At deltagerne får konkrete pædagogiske aktiviteter/idéer til vedligeholdelse med tilbage til deres egne arbejdspladser. Medarbejdere, studerende & familier Kursus format: Forløb af forskellige længder. Snoezel At deltageren opnår teoretisk og praktisk viden om at arbejde specialpædagogisk med sansestimulering i et snoezel miljø. Deltageren får viden om sansesystemer og hvordan uhensigtsmæssigheder kan ændres til hensigtsmæssigheder. Inspiration i fht at tilrettelægge et miljø som svarer til det aktivitetsniveau personen kan magte, således at over- og understimulering forebygges. At deltageren opnår viden om fordelene ved et snoezelmiljø og hvordan snoezel kan implementeres i hverdagen. Deltagerne bliver introduceret til snoezel, sansestimulation, sansesprog, børstemassage og specialpædagogisk massage og drømmerejser. Præsentation af brugbare apps på området samt inspiration til dokumentation via ipad. Fagpersoner, pædagoger, lærer, forældre samt praksisforløb med børn og unge. Kursus format: Forløb med børn og unge i grupper på 4 eller individuel vejledning.

11 H O L M E S Ø N D E R G Å R D Side 11 Lej en specialist I Klubben Holme Søndergaard er vi specialiserede pædagoger, og vi vil gerne hjælpe, hvor der er brug for vores kompetencer. I kan altid kontakte os for at tale om mulighederne. Vi kan eksempelvis tilbyde nedenstående. Inklusion Med det øgede fokus på inklusion er der behov for en øget rummelighed på normalområdet. Den større bredde kan give udfordringer, som en del lærere og pædagoger oplever, at de ikke har fagligheden eller ressourcerne til at takle. Vi har erfaring med den gruppe børn og unge, som nu skal inkluderes sammen med de øvrige elever, og vi tilbyder derfor at være med til at klæde jeres personale bedre på til opgaven. Det kan vi gøre ved at give faglig kollegial sparring i forbindelse med observation i børnegrupper og klasser samt løbende og opfølgende dokumentation og sparring. Det kan eksempelvis handle om at identificere, hvor en konflikt reelt starter, hvordan elever får de bedst mulige rammer for deres læringsstile eller facilitering af en god undervisningsramme. Pris: 300,- pr. time Understøttende undervisning Vi har stor erfaring med unge, som har svært ved at lære i ét eller flere fag. Vi kan derfor forestå understøttende undervisning og være med til at motivere og støtte eleverne i deres læring. Herunder afdækkes muligheder og behov for støtteredskaber. Pris: 300,- pr. time

12 I Klubben Holme Søndergård glæder vi os til at arbejde tættere sammen med jer til gavn og glæde for både børn og personale. Vi ser frem til at høre fra jer, så grib knoglen, send en mail eller kom forbi. Alle kursusforløb bliver tilrettet til jeres behov efter aftale. Klubben Holme Søndergård Nygårdsvej Højbjerg Tlf.: /

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Gl.Dalhøi og Grøftekanten. I følge serviceloven, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan.

Pædagogiske læreplaner for Gl.Dalhøi og Grøftekanten. I følge serviceloven, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan. Pædagogiske læreplaner for Gl.Dalhøi og Grøftekanten I følge serviceloven, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan. Planen skal omhandle følgende 6 temaer: Sociale kompetencer Barnets

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse

Mål og indholdsbeskrivelse Mål og indholdsbeskrivelse Damager SFO Greve Kommune 2012. Mål og indholdsbeskrivelser i SFOér i Greve kommune... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. I vores arbejde med læringsmiljøet tager vi udgangspunkt

Læs mere

Vejlefjord Børnehave Virksomhedsplan

Vejlefjord Børnehave Virksomhedsplan Vejlefjord Børnehave Virksomhedsplan Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Fakta normering fysiske forhold og åbningstider frugtordning personalefordeling 3. Værdigrundlag 4. Læreplan barnets alsidige personlige

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Gældende fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Aarstilbuddene - Ahuset. Adresse: Østermarken 18 A.

Gældende fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Aarstilbuddene - Ahuset. Adresse: Østermarken 18 A. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse 2011. BFO Rugvænget Rugvænget 10c 2750 Ballerup. BFO afd. Kornvænget og BFO afd. Tivænget

Mål og indholdsbeskrivelse 2011. BFO Rugvænget Rugvænget 10c 2750 Ballerup. BFO afd. Kornvænget og BFO afd. Tivænget Mål og indholdsbeskrivelse 2011 BFO Rugvænget Rugvænget 10c 2750 Ballerup BFO afd. Kornvænget og BFO afd. Tivænget Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Fakta 3. Øvrige indsatser a. Mål for samspil mellem BFO

Læs mere

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSE SKOVSGÅRD SFO

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSE SKOVSGÅRD SFO MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSE SKOVSGÅRD SFO 1 Forord: Fra skoleåret 2009/2010 skal alle SFOér i Jammerbugt Kommune på baggrund af ny lovgivning udarbejde en mål- og indholdsbeskrivelse af institutionen. Det

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Sundhed og sociale forhold

Sundhed og sociale forhold Fælles Mål 2009 Sundhed og sociale forhold 10. klasse Faghæfte 44 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 46 2009 Fælles Mål 2009 Sundhed og sociale forhold 10. klasse Faghæfte 44 Undervisningsministeriets

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE SØSTJERNEN I MOGENSTRUP PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL. Hjernen&Hjertet

HOLSTEBRO KOMMUNE SØSTJERNEN I MOGENSTRUP PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL. Hjernen&Hjertet HOLSTEBRO KOMMUNE SØSTJERNEN I MOGENSTRUP PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Indledning 3 1.2 Dagtilbuddets værdier 4 1.3 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

Vuggestuen indgår den privatejede institution Børnehuset Ta Fat. Vuggestuen er derfor en del af en natur, - og idrætsbørnehus med speciel fokus på

Vuggestuen indgår den privatejede institution Børnehuset Ta Fat. Vuggestuen er derfor en del af en natur, - og idrætsbørnehus med speciel fokus på Vuggestuen indgår den privatejede institution Børnehuset Ta Fat. Vuggestuen er derfor en del af en natur, - og idrætsbørnehus med speciel fokus på sprogudviklingen. Vuggestueafdelingen er normeret til

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Fællesskab. Respekt. Selvværd. Søgårdsskolen. Trivsel. Motivation. Tryghed. Specialundervisningen i Gentofte Kommune. Værdiprogram

Fællesskab. Respekt. Selvværd. Søgårdsskolen. Trivsel. Motivation. Tryghed. Specialundervisningen i Gentofte Kommune. Værdiprogram Fællesskab Respekt Søgårdsskolen Trivsel Motivation Selvværd Tryghed Specialundervisningen i Gentofte Kommune Værdiprogram 28 29 Specialundervisningen i Gentofte Kommune SØGÅRDSSKOLEN Overblik Børnene

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Daginstitutionen Frisenborg

Daginstitutionen Frisenborg Daginstitutionen Frisenborg 1 Daginstitutionen Frisenborg Beliggenhed Fysiske rammer Daginstitutionen Frisenborg, Frisenborgparken 32, er beliggende i Ikast midtby, i et område med dejlig natur, en svømmehal

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Josva vuggestuen Hasselvej 8, 7700 Thisted.

Pædagogiske læreplaner. Josva vuggestuen Hasselvej 8, 7700 Thisted. Pædagogiske læreplaner. Josva vuggestuen Hasselvej 8, 7700 Thisted. Indhold: Vision side 1. Indledning til temaer. side 1. Børnemiljø side 1. Evaluering/nye mål.. side 2. Børn med særlige behov.. side

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling Gør VIA tanke University til handling College VIA University College Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling VIA University College VIA

Læs mere

Veddelev Børnehus Roskilde Nordøst

Veddelev Børnehus Roskilde Nordøst Veddelev Børnehus Roskilde Nordøst Pædagogisk udviklingsplan 2014-2016 Kontaktoplysninger Institution: Veddelev børnehus Roskilde Nordøst Telefon: 46314955 1 Mail: bhveddelev@roskilde.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå

At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå At spørge hvorfor du er til at indse en dag hvad du vil er alt sammen skabt i din hjerne din magiske valnøddekerne

Læs mere

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Til forældre og skolens medarbejdere i indskolingen 1 Indhold Fælles for forældre og skolens medarbejdere side 3 Mest for forældre side

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Inklusion i Folkeskolen

Inklusion i Folkeskolen Inklusion i Folkeskolen Tekst: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Majbrith Annesen og Inge Grethe Henriksen TV og Personale ved Løgstrup Skole TH I disse år står mange skoler med udfordringer om at

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere