Raklev SOGNEBLAD. Lions Cup 2015 Konfirmander og konfirmationer Die Herren spiller U2 Ligklædet i Torino. Nr. 1. April

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Raklev SOGNEBLAD. Lions Cup 2015 Konfirmander og konfirmationer Die Herren spiller U2 Ligklædet i Torino. Nr. 1. April 2015 20."

Transkript

1 Raklev Nr. 1. April årgang SOGNEBLAD Lions Cup 2015 Konfirmander og konfirmationer Die Herren spiller U2 Ligklædet i Torino

2 Raklev Kirke Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken 100 Tlf Mail: Træffes dagligt, undtagen mandag Sognepræst Lisbeth Dyxenburg Raklev Sognehus Tlf Mail: Træffes dagligt, undtagen mandag Kirkekontor: Kordegn Hanne Busch Raklev Sogns Kirkekontor Raklev Skillevej 1 Tlf Mail: Kontoret har åbent tirsdag til fredag kl. 09:00-12:30 torsdage tillige kl. 16:00-18:00 Alle henvendelser vedrørende fødselsanmeldelser, attester, navneændringer m.v. bedes rettet til kirkekontoret. Anmeldelse af barnedåb og vielser kan ligeledes rettes til kirkekontoret m.h.t. tidspunkter. Ved dødsfald rettes henvendelse til præsterne. Graver: Ulla Ellelonndal Raklev Skillevej 1 Mobil: Organist: Niels Kosack Wakabayashi Tlf Mail: Kirketjener: Lis Poulsen Tlf Kirke- og kulturmedarbejder: Arnth Ravn Tlf Mail: Menighedsrådsformand: René Petersen Elledevej Kalundborg Tlf Mail: Kirkeværge: Svend Erik Larsen Tlf Hjemmeside: RGI Bestyrelse: Formand (midlertidig): Anne-Grethe Andersen Vollerupvej 73 Tlf Mobil: Mail: Næstformand: Se på klubbens hjemmeside Kasserer: Poul Erik Olsen Tranemosevej 15 Tlf Sekretær: Kurt Grinderslev Fru Ingesvej 20 Tlf Afdelingsformænd: Badminton: Michael Helledie Elmebakken 5 Tlf Gymnastik og folkedans: Lone Klitten Elledevej 65 Tlf Fodbold: Johnny Jensen Lavlandsvej 31 Tlf Håndbold: Leif Petersen Kløverbakken Slagelse Tlf til hele bestyrelsen: Uden for bestyrelse: Folkedans: Palle Petersen Ternevænget 8 Tlf Røsnæshallen: Elledevej 29 Tlf Redaktion: Kurt Grinderslev Fru Ingesvej 20 Tlf RGI-kontoret: Røsnæshallen Ellededvej Kalundborg Tlf lokal 103 og Hjemmeside: Raklev Skole Elledevej 57, 4400 Kalundborg Skolebestyrelse: Formand: Claus Gjerding Olsen Susanne Green Betina Huniche Newberry Mie Drejø Tonny Pedersen Thomas Bo Larsen Troels Eilif Johansen Ledelse: Trine Jacobsen, skoleleder Tlf Jeanett Skov, SFO-leder Tlf Medarbejderrepræsentanter: Malene Lange Kristina Høi Jensen Kontakt i øvrigt: Pedel: Poul Jensen Tlf Kontor: SFO: eller Portal: Mail: Raklev Lokalarkiv Elledevej 59 Arkivet er åbent tirsdag kl. 19:00-21:00 Bent Erdmann Madsen, formand Lyngvangen 2 Tlf Rud E. Larsen, næstformand Brandsbjerg 7 Tlf Kate Hansen, kasserer Gl. Nyrupvej 76 Tlf Jørgen Woetmann Andersen, sekretær Granlyvænget 32 Tlf Villy Hald, arkivleder Rævebakken 10 Tlf Raklev Sogneblad nr

3 AF INDHOLDET Ellede Friskole Tredje og sidste del om skolens historie... Side 4 Raklev Lokalarkiv Billeder af Raklev Brugs efterlyses.... Side 7 Konfirmander og konfirmationer Årets konfirmander og de næste års konfirmationsdatoer... Side 8 Sommerkirke 2015 Temaet i år er OPDAGELSESREJSENDE... Side 13 U2-åbenbaringer med Die Herren Rockkoncert i Raklev Kirke...Side 21 Lions Cup 2015 Stort pinsestævne...side 29 Skolerne Skole er mere end dansk og matematik... Side 31 Ligklædet i Torino Skal alt kunne forklares?... Side 32 Valdemar Den Unge Sidste afsnit i serien... Side 34 HVORDAN GØR VI SOGNEBLADET BEDRE? HVAD SKAL VI OGSÅ HAVE MED I BLADET? Forslag, ideer og fotos modtages gerne af redaktionen. Raklev Skoles Kulturcenter Arne Bang Pedersen, kasserer Højen 36 Tlf Kirsten Pedersen Kim Gorm Hansen Lea Thorslund Villy Hald Ebbe Glinsvad Helle Milan Nielsen Raklev-Spejderne Web: raklev-spejderne.dk Facebook: facebook.raklev-spejderne.dk Mail: Tlf Adresse: Ulvestien 6 8, Kalundborg NORDISK MILJØMÆRKNING Svanemærket tryksag Raklev Sogneblad nr

4 Raklev Sogn ELLEDE FRISKOLE III Ellede Friskole i det nybyggede hus var nu en realitet. Der var nu skiftende lærere og lærerinder ansat ved skolen, men elevtallet var stabilt, og skolen levede sit rolige liv med de traditioner, der opstår med en engageret forældrekreds. Den 17. februar 1939 kunne skolen så fejre sit 25-års jubilæum. Iflg. Folkebladet var der samlet godt 200 mennesker til det festlige kaffebord. Formanden, Alfred Skov, bød velkommen og rettede en tak til dem, der i 1914 var med til at starte skolen. Nogle var gået bort, men en særlig tak gik til Lars Andersen, Vollerup, som startede hele projektet. Han var aftrådt Ellede Friskoles elever Interesserede kan få oplyst alle navnene i Lokalhistorisk Arkiv. som formand i 1932 efter 18 år, men havde stadig sin gang på skolen. I september 1941 blev lærer Højgaard Jensen ansat som leder af skolen. Han blev ansat til en løn af 2400 kr. om året. Det blev dog senere forhøjet til 2700 kr. Bestyrelsen opdagede, at han hakkede roer for Jens Jensen i Ellede Tranemose, hvilket bevirkede, at man satte lønnen op med yderligere 500 kr. Det var jo i krigens tid, så man undersøger muligheden for at grave tørv til skolen. Det besluttes også at grave det af regeringen påbudte beskyttelsesrum. I 1948 rejste Højgaard til Ringe Efterskole på Fyn, og lærerparret Carl og Inger Press ansættes som ledere på Ellede Friskole. I de 12 år Press var skolens leder, kom skolen ind i en dynamisk udvikling. Man nåede et elevtal på godt 70. I begyndelsen af 50 erne var der tanker fremme om at gøre skolen til en kombineret fri- og efterskole. Der blev udarbejdet tegninger omfattende alle de ting, der er ønskelige for en moderne skole, og Alfred Skov, der havde lavet tegningerne, anslog håndværkerudgifterne til kr. Press, Alfred Skov og skolens formand, Ole Andersen, Ståldysse, rejste til ministeriet i København for at forelægge planerne og søge om statslån til byggeriet. Planerne lykkedes imidlertid ikke, men da elevtallet stadig var stigende, byggede man til i I 1953 omdanne- 4 Raklev Sogneblad nr

5 Raklev Sogn des skolen til en selvejende institution, og i 1954 købte man missionshuset for kr. Det blev derefter omdannet til gymnastiksal. Derefter kom tilladelsen fra ministeriet om optagelse af statslån til den endelige udvidelse af skolen. Men nu var Ellede Friskole set fra luften der imidlertid sket det, at Tømmerup Friskole var startet som kombineret friog efterskole, og så mente bestyrelsen, at de to skoler lå for tæt på hinanden, så planerne for Ellede blev skrinlagt. I 1960 rejser lærerparret Press til Sønderjylland, hvor de starter Kongeådalens Efterskole. De efterfølges af Johs. Jørgensen, som var leder i 2 år, hvorefter ægteparret Elisabeth og Tage Dørup ansættes i Nu var elevtallet faldet til ca. 30. Grundene hertil kan være mange, men en væsentlig grund har nok været, at Raklev Kommune havde besluttet at centralisere kommunens skolevæsen. Skolerne i Vollerup, Illerup, Raklev og Nostrup blev nedlagt, og der byggedes en helt ny skole lige midt i sognet, nemlig i Ellede. Det var resultatet af den nye skolelov af 1958, som bl.a. ligestillede undervisningen på landet og i byerne. Der skulle nu også undervises i sløjd, hjemkundskab og fysik foruden alle de andre mere eller mindre kendte skolefag, der havde været undervist i på de små landsbyskoler. Denne nye skole, Raklev Centralskole, blev nu nærmeste nabo til Ellede Friskole. En anden årsag til vanskelighederne i friskolen kunne også være det mere Ellede Friskole tegnet af en af skolens lærere, Gunnar Sørensen. Raklev Sogneblad nr

6 Raklev Sogn holdningsmæssige til skolen og dens indhold. Da skolen startede, var stort set alle forældrene gårdmænd med en baggrund i den grundtvig-koldske opdragelse og tænkning. Nu var forældrekredsen bredere, og det gjorde det måske vanskeligere at træffe beslutninger. I Dørups tid, indtil 1977, og derefter i Hanne og Erik Fuglsangs tid (de rejste i 1982) var der en stabil udvikling af skolen. Der var fundet en plads ved siden af Raklev Centralskole, og de to levede som gode naboer. Ellede Friskole indførte som den første i kalundborgområdet en børnehaveklasse, ligesom man oprettede klasse. Skolen overtog RGI s gamle klubhus på sportspladsen, og der oprettedes pasningsordning efter skoletid. Elevtallet var nu godt 140. Men efter at lederparret Fuglsangs rejste, kom en omskiftelig tid på Ellede Friskole. Ledere og lærere kom og gik. Der kan være flere grunde til, at denne udvikling skete. Men helt klart er det, at skolens elevsammensætning nu blev mere og mere forskellig. Der var de gamle friskoleslægter, så var der 70 ernes og 80 ernes lilleskoleideer fra - for det meste - intellektuelle akademiske forældre, og så var der elever, som havde indlæringsmæssige eller sociale vanskeligheder i folkeskolen. Det har været meget vanskeligt at forene alle disse forskellige ideer om opdragelse og undervisning i en bestyrelse, som sammen med en leder og et personale, med forskellig baggrund og uddannelse, skulle få hverdagen til at fungere. Sidst i 70 erne var der planer fremme om en tilbygning med bl.a. gymnastiksal, men først i bygger skolen til med en samlingssal, 3 klasselokaler samt køkken og toiletfaciliteter. Da havde man ventet 12 år på dette statslånsbyggeri, og denne ventetid skulle senere være med til at slå økonomien væk under skolen, samtidig med at tilskudsreglerne blev ændret radikalt. Der var også sket det, at elevtallet var faldet drastisk - til ca. 40 elever. I 1992 kan Folkebladet oplyse, at skolen havde et underskud på kr. Bestyrelsen og ledelsen skiftes ud, og de nye folk forsøger en redning af skolen, men den 10. juni 1992 må også den nye bestyrelse give op og på en ekstraordinær generalforsamling erklære Ellede Friskole konkurs. Skolen lukker og bliver sat til salg. Efter en periode som flygtningecenter for bl.a. bosniske flygtninge bliver der lavet lejligheder i skolen, og som sådan eksisterer bygningerne i dag. I 114 år havde der været friskole i Ellede og i 78 år i de bygninger, som gæve raklevfolk fik bygget. Ellede Friskole har i alle disse år været et væsentligt kulturelt indslag i Raklev Sogn. Man startede skolen på de gamle idealer, men man viste også, at man kunne følge med tiden og være fremsynede. Det lykkedes for skolen at udvikle sig parallelt med den kommunale centralskole, men til sidst blev de økonomiske problemer alligevel for store. Mange borgere i Raklev vil se tilbage på deres tid med tilknytning til Ellede Friskole med glæde og taknemmelighed. Laurits Randrup Kilder: Raklev Lokalhistoriske Arkiv og Rud Elmer Larsen. Skolens personale 1988/89 Bageste række: Ditte Bertelsen, Agnete Møller, Ronni Christensen, Peter Hansen. Mellemste række: Michael Fleinschauer, Jørgen Thomsen, Leon Koch, Erik Staunstrup, Jette Thuesen. Forreste række: Margrethe Storm, Inger Kofoed, Helge Nedergaard, Nelly Koch, Marianne Knudsen. 6 Raklev Sogneblad nr

7 Raklev Sogn RAKLEV LOKALARKIV Når dette læses, har Raklev Lokalarkiv for længst afholdt sin generalforsamling. Den blev efterfulgt af historier og film fra arkivet. Bevar fortiden for fremtiden Raklev lokalarkiv I forrige sogneblad var der et billede fra et diamantbryllup, og det afstedkom en del historier om Ellede Missionshus. Det var ud fra disse der blev fortalt, og der blev blandt andet vist film fra byggeriet af Raklev Skole. Der blev også oplyst om muligheden for at søge arkivalier fra de enkelte arkiver via søgesystemet Arkibas.dk, som nu er ved at være landsdækkende. Skulle nogen ligge inde med billeder fra Raklev Brugs, vil vi gerne låne dem til affotografering. I november udkommer bog nummer 2 i arkivets serie om Raklev Sogn, omhandlende bronzealderen. Bogen udkommer på Arkivernes Dag først i november, men herom senere. 27. februar havde vore naboer på Røsnæs Arkiv 25-års jubilæum, hvor vi deltog, medbringende en mappe med gamle røsnæsbilleder, der var havnet i Raklev. Den første brugs i Raklev. Huset ligger over for den nuværende brugs. I august har Raklev Brugs jubilæum, og Raklev Lokalarkiv skal stå for en del af udstillingen i den anledning. Deres nærhedsbutik - med stort udvidet varesortiment Frisk frugt og grønt, nu på køl - Stort udvidet dybfrostsortiment Større udvalg i salater, pålægs- og røgvarer Hver dag friskt brød fra Kvickly-bageren Hver dag friskbagt brød fra egen ovn benzin-anlæg med seddelautomat/kontokort RAKLEV Aut. GVS Mester Din lokale VVS-installatør tilbyder bl.a.: Varme Ventilation Badentreprise Vand - vandværker Alternativ energi Blikkenslagerarbejde Skiferarbejde Fjernvarme Naturgas Gaseftersyn af campingvogne Lærkebakken Kalundborg Tlf Bil A P S Michael Larsen Aut. GVS Mester Raklev Sogneblad nr

8 Raklev Kirke KONFIRMANDER & KONFIRMATIONER Nyrupskolen 7.a Fredag den 1. maj 2015 kl Freja Frisk Bossow Oliver Sonne Buch Maria Braband de Voss Asbjørn Victor Hansen Kristoffer William Gjerløv Hansen Tobias Hjelm Stærk Hansen Diana Rosalie Cavagnaro Jessing Frederik Rune Lindqvist Kasper Müller Nielsen Laura Hald Nielsen Caroline Lilja Nordbo Mathias Enoch Olsen Andrea Rydahl Simone Sædder Schiolborg Mette Katrine Stoltenberg Strøh Mille Skov Svenningsen Philip Hedelund Thomsen Marcus Traber Synscenter Refsnæs Søndag den 26. april Julie Klarskov Haurballe Olesen Nyrupskolen 7.b Fredag den 1. maj 2015 kl Christian Nørlund Andersen Rasmus Erik Bergman Lukas Brink Frida Friis Eilersen Celine Akseltoft Feldtskov Mille Grandjean Camilla Ploug Koksby Hansen Christian Martin Jackson Mathias Rønne Jespersen Mikkel Emil Jørgensen Rasmus Strange Jørgensen Frederik Berg Nielsen Marie Nielsen Patrick Rønnegaard Ottesen Mathias Jakob Rugbjerg Emil Skou Schwartzbach Mie Toftgaard Sidenius Josephine Højgaard Thomsen Casper Blak Walther 8 Raklev Sogneblad nr

9 Raklev Kirke Skolen på Herredsåsen 7.abc Lørdag den 2. maj 2015 kl Emma Cecilie Biehl Daniel Dehn Brændemose Katrine Søholt Christensen Oscar Døj Katja Jordy Eghoff Christoffer Espensen Hanghøj Patrick Sneftrup Møller Hansen Simon Visti Hansen Albart Walbech Hedengran Kevin Skov Jensen Tanja Mee Lång Magnus Forsberg Madsen Jeppe Merling-Petersen Laura Skjellerup-Fuglsang Amalie Sofie Søndergaard Simone Lykke Sørensen Nicoline Vally Boye Themsen Johannes Bang Jensen Skolen på Herredsåsen 7.d Tømmerup Skole og Gørlev Skole Lørdag den 2. maj 2015 kl Malou Christensen Emilie Seneca Glad Karl Emil Tølbøll Hansen Mikkel Stehn Hansen Maja Kjær Hauge Emily Kløcker Hoffmeyer Lykke Skovsgaard Holm Viola Fønlev Vraa Jensen Johan Jógvan Baunbæk Joensen Emil Lundgaard Johansen Julie Grønberg Johansen Marius Casper Larsen Rasmus Merling-Petersen Niklas Darling Naona Nielsen Julie Buch Schjeldal Liva Plougmann Sørensen Rosa Wernblad Konfirmationsdatoer for de kommende år Store bededag, fredag den 22. april Skolen på Herredsåsen Lørdag efter store bededag, den 23. april Nyrupskolen 2017 Store bededag, fredag den 12. maj Nyrupskolen Lørdag efter store bededag, den 13. maj Skolen på Herredsåsen 2018 Store bededag, fredag den 27. april Nyrupskolen Lørdag efter store bededag, den 28. april Skolen på Herredsåsen Hvem kan blive konfirmeret i Raklev Kirke Alle unge, som bor i Raklev Sogn, kan blive konfirmeret her, uanset hvor de går i skole. Elever, som går på specialskoler længere væk, kan med fordel gå til konfirmandforberedelse i nærheden af deres skole; der skal så træffes aftale, hvis man ønsker selve konfirmationen i Raklev Kirke. I juni måned besøger præsterne Nyrupskolen, Raklev Skole og Skolen på Herredsåsen, hvor eleverne i 6. klasse får et tilmeldingsbrev til konfirmandundervisningen. Brevet kan også fås ved henvendelse til kirkens kontor og på hjemmesiden. Der er tilmeldingsfrist den 1. juli. Man er altid velkommen til at ringe til en af kirkens præster, hvis der er spørgsmål vedrørende konfirmation. Raklev Sogneblad nr

10 Raklev Kirke PALMESØNDAG MED RAKLEV SOGNEKOR Musikgudstjeneste den 29. marts kl (sommertid). Vi indleder påskeugen med musikgudstjeneste. Sognekoret synger uddrag af John Rutters Requiem, som opføres i sin fulde længde ved en fælleskoncert i Vor Frue Kirke den 4. maj. Værket er skrevet med inspiration i den romersk-katolske messe. Således indeholder det også flere led fra vores egen højmesse hovedsageligt fra nadveren. MÅLTIDSGUDSTJENESTE SKÆRTORSDAG Torsdag den 2. april kl i kirken og bagefter i sognehuset. Skærtorsdag er dagen, hvor Jesus spiste med sine disciple for sidste gang og indstiftede nadveren. Det vil vi fejre med gudstjeneste og påskemåltid. Vi begynder med en kort nadvergudstjeneste i kirken. Den leder til et spørgsmål efter indholdet bag det traditionelle jødiske påskemåltid, som Jesus spiste sammen med sine disciple. Et måltid, som bl.a. bestod af stegt lam, usyret brød og bitre urter. I sognehuset samles vi om et lignende måltid, hvor der serveres lammekølle med grøntsager, brød og rødvin. Undervejs læses tekster fra Bibelen, som udlægger påskemåltidet og sammenhængen med nadveren. Man er naturligvis velkommen til kun at deltage i gudstjenesten. Pris for deltagelse i måltidet: 50 kr. inkl. drikkevarer, børn under 15 år gratis. Tilmelding til måltidet til kontoret, VÆVE- UDSTILLING I påskedagene vil sognehuset byde på udstilling af vævearbejder fra Karen Andersens fire vævehold. På udstillingen vises plaider i forskellige størrelser, puder og kludetæpper. Der er tørklæder og vævet stof til beklædning. Der vil også være bordløbere, viskestykker og dækkeservietter i mange farver og mønstre. Der holdes fernisering palmesøndag den 29. marts efter gudstjenesten, kl Væveudstillingen vil være åben til søndag den 5. april, undtagen mandag, alle dage kl Raklev Sogneblad nr

11 Raklev Kirke RETRÆTEDAGE OM SOFIA DEN KVINDELIGE VISDOM Lørdag den 11. april kl og søndag den 12. april kl I Raklev Sognehus og Raklev Kirke. Ved præst og retræteleder Peter Ruge. Som begyndelsen på sine handlinger skabte Gud Herren mig, fra evighed er jeg dannet, og før jorden blev til. Jeg blev født, før der var vandrige kilder, og da bjergene endnu ikke var sat ned. Da han lagde Jordens grundvolde fast, var jeg ved hans side som hans fortrolige; jeg var til glæde for ham dag efter dag, jeg dansede foran ham hele tiden, på hele den vide Jord og glædede mig over menneskene. Sådan taler den guddommelige visdom om sig selv i Ordsprogenes Bog i Bibelen. Hun hævder at være til før alt det skabte den plads vi normalt tilkender Kristus, og hun er levende skabende visdom i alt, hvad der er til. Et kvindeligt guddommeligt væsen, som vi normalt ikke hører meget om i en luthersk folkekirke. På disse to retrætedage vil vi fordybe os i hendes historie. Om lørdagen vil vi se på de centrale tekster i Bibelen, hvor Sofia bliver omtalt. Vi skal se på dem gennem en meditativ tilgang, og vi vil søge at spejle nogle af de billedfremstillinger, som findes af hende i den kristne tradition. Peter Ruge vil fortælle om Sofias historie: om hendes storhedstid før vores tidsregning, og om hvordan hun blev glemt i kristendommen. Vi skal se på hende sammen med Maria og høre om nogle af de moderne forsøg på at genindsætte hende på tronen som Himmelens dronning. Om søndagen vil vi tage hende med til gudstjeneste og synge nogle af de salmer fra salmebogen, hvor hun er skjult til stede. Alle er velkomne til retrætedagene. Deltagerbetaling 100 kr. inkl. frokost lørdag. Tilmelding til Helle Brink, STILHEDSGUDSTJENESTER STORE ORD Frem til sommer er der endnu to stilhedsgudstjenester med mulighed for at runde dagen af med en fredfyldt stund i kirken. Vi fortsætter med temaet STORE ORD. Bibelens og kirkens sprog rummer mange store ord, som giver anledning til fordybelse. Ord som åbenbaring, himmerige og passion kan vi lade os berige af, fordi de åbner til en større virkelighed. Gudstjenesten vil være meditativ med musik, læsning fra Bibelen med efterfølgende stilhed og plads til egen eftertanke, og med enkel bøn og sang. Stilhedsgudstjenesterne ligger onsdage kl. 17 og varer en halv times tid. Kom gerne i god tid og lad roen i kirkerummet sænke sig. Onsdag den 29. april Evigt liv Onsdag den 20. maj Frelse HB Raklev Sogneblad nr

12 Raklev Kirke MENIGHEDSPLEJENS AKTIVITETER 2014 var året, hvor menighedsplejen kunne glæde 45 familier med en julekasse med julemad og godter til juledagene. SPAGHETTI- GUDSTJENESTE Guds ord, god mad, glade børn. En spaghetti-gudstjeneste er særligt tilrettelagt for familier med mindre børn. Det er en kort og børnevenlig gudstjeneste den anden fredag i måneden kl , efterfulgt af aktiviteter og fælles spisning i sognehuset kl Maden er gratis for børn; voksne over 15 år betaler 25 kr. Der er tilrettelagt 2 spaghettigudstjenester i foråret 2015: Fredag den 10. april: Hvad betyder påske, og hvorfor hænger manden på et kors? Fredag den 8. maj: Snobrødsgudstjeneste udendørs. Hvis vejret tillader det, holder vi gudstjenesten i det grønne bag sognehuset, hvor vi bagefter griller pølser og bager snobrød. Tilmelding skal ske senest dagen før kl. 12 til Lisbeth Dyxenburg, tlf eller mail: Se mere på hjemmesiden: og bliv også ven med os på facebook. 55 personer fra Kalundborg Kommune fik mulighed for at holde juleaften sammen i aktivitetscenteret i Munkesøen i Kalundborg. Som noget nyt arrangerede menighedsplejen i samarbejde mellem kirkerne og erhvervslivet i Snertinge den 23. december en juletræsfest på Snertinge Kro, hvor 7 frivillige servicerede 65 deltagere. I 2013 dannede Raklev Sognehus rammen om en juleaften for enlige forældre med børn, men i 2014 blev arrangementet aflyst pga. manglende tilmeldinger. Bestyrelsen i Menighedsplejen i Kalundborg Provsti er taknemmelig for den økonomiske støtte og interesse, mange har udvist. Ligeledes en stor tak til alle de foreninger og firmaer, som har støttet os med donationer. Uden disse midler var det slet ikke muligt at glæde så mange mennesker i julen. Kommende aktiviteter: Kom på ferie i et sommerhus Menighedsplejen kan tilbyde tre børnefamilier, som bor i Kalundborg Kommune, og som ikke selv har mulighed for at holde ferie, en uges ferieophold i et sommerhus eller en hytte i Danmark. Menighedsplejens arrangement omfatter sommerhuset, fælles transport til feriestedet samt to frivillige ledsagere til at hjælpe med det praktiske. Der vil være mulighed for at være sammen med andre børnefamilier, der er på ferie, og for at deltage i fælles aktiviteter med andre sogne på feriestedet. Familien får sit eget sommerhus eller sin egen hytte i en uge. Betingelsen for at komme i betragtning til et ferieophold er en husstandsindkomst, der ikke overstiger taksten på den højeste kontanthjælp, som for 2014 er: kr. for enlige forsørgere, kr. for samlevende/gifte forsørgere. En forudsætning for at blive godkendt til et ferieophold er, at der afleveres en kopi af den seneste årsopgørelse fra SKAT. Det er endnu ikke vedtaget, hvor og hvornår sommerhusferien ligger, men det vil blive enten i uge 27 eller uge 28. Henvendelse vedr. en uges ferie i sommerhus kan ske til Lisbeth Dyxenburg, mail: Sommerudflugt for ældre I løbet af juli måned arrangerer menighedsplejen en sommerudflugt for ældre. Se mere om dette arrangement i dagspressen eller kirkens hjemmeside i begyndelsen af juni måned, når vi kender datoen. Raklev Kirke vil de næste fire måneder samle penge ind til Menighedsplejen i Kalundborg Provsti. På vegne af menighedsplejen Lisbeth Dyxenburg 12 Raklev Sogneblad nr

13 Raklev Kirke BABYSALMESANG Det er en stor fornøjelse at se ungerne blomstre og stortrives. Der er babysalmesang i Raklev Kirke på følgende onsdage kl : 6. maj, 13. maj, 20. maj, 27. maj, 3. juni, 10. juni, 17. juni. Ligesom i efteråret vil vi i fællesskab finde en lørdag formiddag, hvor vi vil foretage en barne-/klapvognspilgrimstur. I hører nærmere. SOMMERKIRKE 2015 Temaet i år er OPDAGELSESREJSENDE. Mon ikke vi skal høre om Paulus, Columbus eller det første menneske på Månen. Eller Jorden rundt på 80 dage... Der er masser af tanker og muligheder, men vi skal sikkert også selv på opdagelsesrejse. Glæd jer til en sjov sommerkirke tirsdag den 4., onsdag den 5. og torsdag den 6. august, altså i ugen før skolen starter. De kommende 4.-, 5.- og 6.-klasser inviteres til sommerkirke. Det foregår i Raklev Sognehus hver dag kl , og den 6. august er der afslutning om aftenen. Hold øje med lokalaviserne. Foldere vil blive uddelt i skolerne i starten af juni. Raklev Sogneblad nr

14 Raklev Kirke SOGNEUDFLUGT TIL VALLEKILDE SENIORKIRKE FORÅR OG SOMMER 2015 Formiddagsmøder: Formiddagsmødet begynder med morgensang kl i kirken, og derefter er der kaffe og brød i sognehuset. Hvert møde vil desuden have et emne, hvor vi synger og hører nogen fortælle. Men der vil også være tid til hygge og snak. Pris for deltagelse: 20 kr. Fredag den 24. april kl : Slægten Trier fra Vallekilde. Beate Fog-Larsen vil berette om Ernst Trier, som grundlagde Vallekilde Højskole i 1865, og om hans slægt. Se mere omtale om foredraget (side15) samt om udflugt til Vallekilde (denne side). Tirsdag den 2. juni kl : Sogneudflugt til Vallekilde. Se omtale her på siden. Fredag den 19. juni kl : Sommermøde. Vi synger sommersange fra Højskolesangbogen og spiser pølser fra grillen. Fredag den 28. august kl : Garderforeningen i Kalundborg og omegn. Palle Castbak har været formand for garderforeningen indtil for nylig og vil fortælle om foreningen og det kammeratskab, den danner ramme om. Alle er velkomne, og kirkebilen kan benyttes. Ring til kirkens kontor senest kl. 12 dagen før mødet på tlf Tirsdag den 2. juni kl til ca Vi kører med bus kl fra kirken og op gennem Odsherreds landskab. Ved ankomsten til Vallekilde begynder vi med at besøge højskolen. Vallekilde Højskole blev grundlagt af Ernst Trier i 1865 og kan derfor fejre 150-års jubilæum i år. I sit logo præsenterer højskolen sig som: Vallekilde Højskole - Nysgerrig siden Vi skal se højskolens karakteristiske bygninger med de fine udsmykninger, og en repræsentant fra højskolen vil fortælle om dens historie fra grundlæggelsen og frem. Derefter får vi kaffe med boller og kage i højskolens spisesal. Lige rundt om højskolen har flere keramikere deres værksteder, som vi besøger i mindre grupper efter kaffen. Dagens program slutter i Korskirken, hvor valgmenighedspræst Janne Sulkjær vil fortælle. Til slut går turen hjem med ankomst kl Udflugten er ikke egnet for svært gangbesværede, da der er mange trapper på højskolen. Pris for deltagelse 100 kr. Tilmelding til kirkens kontor senest den 28. maj. 14 Raklev Sogneblad nr

15 Raklev Kirke SLÆGTEN TRIER FRA VALLEKILDE En beretning i ord og billeder. Foredrag ved Beate Fog-Larsen i seniorkirken fredag den 24. april kl Ernst Trier var jøde af fødsel, men blev døbt og tilsluttede sig den grundtvigske tanke, og på den baggrund grundlagde han Vallekilde Højskole i Ernst Trier blev gift to gange og fik en stor børneflok, som igen har mangfoldiggjort sig. Slægten tæller både markante højskolefolk og lige så markante kunstnere, både billedkunstnere og forfattere. Hele denne store slægt er baggrund for en fortælling i ord og billeder, en fortælling, som også rummer citater fra Trier-slægtens egne medlemmer både erindringer og skønlitterære ting. De dias, der ledsager beretningen, er både gengivelser af fotos visende slægtens medlemmer og affotograferinger af deres kunstværker. DØRE & VINDUER KØKKENER GULVBELÆGNING Reparation Tilbygning Nybygning Tømrer- og snedkermester ELO POULSEN Røsnæsvej 133, Kalundborg Biltlf »dit lokale trykkeri«visitkort Brevpapir Brochure Flyer Plakater Bøger Banner Roll-up POS materiale BØRN-UNGE-KIRKE-SKOLE Velkommen til dialogdag søndag den 19. april 2015 kl. ca Der er søndagsgudstjeneste kl. 10, og umiddelbart derefter samles vi i sognehuset til et let traktement. Menighedsrådet har besluttet, at vi til dialogdagen vil invitere repræsentanter fra de to skolers skolebestyrelser (forældre) og skolernes inspektører (lærerne) til dialogmødet den 19.april. Som optakt vil vi give en kort introduktion om kirkens børnearbejde. Debatten denne dag vil lægge op til drøftelse af mulighederne for det fremtidige børne-ungesamarbejde i lyset af den nye skolereform. Hele provstiet bliver i år en del af Folkekirkens Skoletjeneste, som vi vil informere mere om denne dag. I våbenhuset og sognehuset vil der fra marts måned ligge en årsberetning for menighedsrådets virke i Valgbestyrelsen KOM OG DELTAG ALLE ER HJERTELIGT VELKOMNE SØNDAG DEN 19. APRIL 2015 KL Raklev Sogneblad nr

16 Raklev Kirke LÆS EN GOD BOG OG TAL OM DEN MED ANDRE Litteraturkreds med noveller af Alice Munro og Ida Jessen. I 2013 modtog Alice Munro Nobelprisen i litteratur. Hun beskrives som novellekunstens mester, og vi vil læse et par af hendes noveller fra samlingen Livet, der udkom i Ida Jessen er Alice Munros danske oversætter, og hun udkom selv i 2013 med novellesamlingen Postkort til Annie, som vi også vil læse fra. Fælles for de to forfattere er, at de skriver om kvinders liv og valg med indblik i deres ensomhed og smerte. Vi møder typisk novellens hovedperson for en dag eller en kort periode i hendes liv, som har afgørende betydning. Til trods for novellens kortere form når vi at lære hovedpersonerne godt at kende i deres afmagt og længsel efter kærlighed. Vi mødes to gange i sognehuset til samtale om bøgerne: Torsdag den 9. april kl : Livet af Alice Munro, novellerne Amundsen s og Livet s Torsdag den 23. april kl : Postkort til Annie af Ida Jessen, novellerne En udflugt s og Postkort til Annie s Vi kan være maks. 20 deltagere. Bøgerne er bestilt på biblioteket til studiekreds i mit navn. Tilmelding til litteraturkredsen til mig på mail eller tlf Helle Brink FLOT INDSAMLINGSRESULTAT kr. fik Raklev Kirke indsamlet til pigeskolen i Tanzania. Raklev Kirke har siden december måned hver søndag samlet penge ind til en skole i Tanzania. Det er Margit og Henrik Nielsen her fra Kalundborg, der rejser penge til en pigeskole, hvor man vil oprette en praktisk linje med syning og andre erhvervsorienterede fag med det formål at give piger en chance for at ernære sig selv i stedet for at blive bortgiftet i en alder af 14 år. Tak til alle som har bidraget - vi er meget stolte af, at vi har indsamlet kr. FÆLLESSPISNING Hvis du føler dig ensom i hverdagen, tilbyder vi dig, at du på udvalgte fredage kan få dagens ret for 50 kr. Du kan spise og hygge dig i nogle timer sammen med andre i samme situation. Der er vand til maden, og der er mulighed for at købe øl, sodavand og vin. Efter middagen serveres kaffe og kage. Det foregår i Raklev Sognehus, Raklev Skillevej 1, 4400 Kalundborg. Første gang er fredag den 17. april 2015 kl , og derefter fredagene 15. maj og 12. juni 2015, ligeledes kl Hvis du kender en, der har svært ved at komme ud, så tilmeld dig sammen med denne person, eller ring til Anne Esbensen, tlf , så vil der blive skabt kontakt med håb om at få vedkommende til at prøve at være med til fællesspisning. Tilmelding skal senest 1 uge før fællesspisning - første gang 10. april Det meddeles til Anne Esbensen, som træffes dagligt kl på tlf eller pr. mail: Med venlig hilsen Anne Esbensen, på vegne af Menighedsplejen i Kalundborg Provsti 16 Raklev Sogneblad nr

17 Raklev Kirke KIRKEBIL NY ORDNING Menighedsrådet åbner mulighed for, at ældre og gangbesværede kan køre til kirken med taxa. Ordningen gælder til gudstjenester og arrangementer i kirken og sognehuset, som menighedsrådet står for. For at aftale kørsel skal man ringe til kirkens kontor senest kl. 12 den sidste hverdag før gudstjenesten/ arrangementet. Tlf INSKRIPTION VEJKIRKE ÅBEN KIRKE Der er for nylig installeret automatisk dørlås på kirken, og det betyder, at åbningstiden er forlænget: Kirken er åben alle dage kl Menighedsrådet håber, at det vil være til glæde for flere besøgende, at man nu har mulighed for at gå indenfor i kirken hele dagen. Alle er velkomne til at nyde en stund i kirken, hvad enten man har ærinde på kirkegården eller bare kommer forbi. Raklev Kirke er også tilmeldt den landsdækkende ordning Vejkirker. Det er en service for sommergæster, hvor vi i sommerferien om søndagen kl har kirkeværter, som kan fortælle om kirken og byde på en kop kaffe. Der vil også være rundvisning i kirken to søndage, hvor man kan høre om kirkens historie fra 1547 og frem til den seneste restaurering i Det drejer sig om: Søndag den 5. juli kl ved Helle Brink Søndag den 2. august kl ved Lisbeth Dyxenburg Kirkefondet udgiver to hæfter med oversigt over alle kirker, som er tilmeldt vejkirkeordningen; én for Sjælland og øerne og én for Jylland. Hæfterne ligger fremme i kirken og sognehuset fra maj. Desuden har vi musikgudstjeneste og efterfølgende en mini-koncert med cellist Morten Zeuthen. Det er søndag den 19. juli kl Det er tradition at markere, når kirken har været gennem en større fornyelse. Derfor er der blevet sat en tekst på bagsiden af bænken, lige hvor man kommer ind i kirken. Der står: Raklev Kirke blev gennemgribende istandsat i og fornyet med en glasmosaik af kunstneren Maja Lisa Engelhardt. Raklev Sogneblad nr

18 Raklev Kirke DØBTE Milo Carl Bruun Guldbrandsen Klintedalsvej Alba Gansted Gosch Raklev Skillevej 47 Alba Vestbo Stumpe Hørhusvej 16, 3.th København William Rørdam Norrbohm Slagelsevej Freja Munter Jørgensen Solbakken Isabella Jessing Elmevej Valentin Michael Nielsen Troldevænget 18 Silje Aline Elkjær Blegdammen 48, st.tv Jacob Klint Wismar Udsigten Lykke Skovsgaard Holm Brandsbjerg Arthur Francker Christensen Hestehavebakken 129 DØDE Helle Diget Trøjeløkkevej Alice Inga Rasmussen Røsnæsvej 69D, Erik Juul Stoklund Gl Nyrupvej Bent Arne Rasmussen Gl Nyrupvej Vagn Hartvig Larsen Munkesøparken 1F, Arne Jensen Birkeskrænten Ruth Myrup Rasmussen Kåstrupvej 45, st Svend Ove Hansen Røsnæsvej 69D, st Torben Klausen Elledvænget Vagn Schou Sørensen Svenstrupvej Ingrid Marie Jensen Elledevej Ib Kristenen Strandbakken 111 VIEDE Nadia Hald Marcher Thomas Hald Marcher Klovbyvej Jerslev Sj. 18 Raklev Sogneblad nr

19 Raklev Kirke GUDSTJENESTER I RAKLEV KIRKE Marts Søndag den 29. kl Helle Brink Palmesøndag musikgudstjeneste* April Torsdag den 2. kl Helle Brink Skærtorsdag måltidsgudstjeneste* Fredag den 3. kl Helle Brink Langfredag Søndag den 5. kl Lisbeth Dyxenburg Påskedag Mandag den 6. kl Flere præster i Tømmerup Kirke Fællesgudstjeneste 2. påskedag Fredag den 10. kl Lisbeth Dyxenburg Guds ord, god mad, glade børn* Søndag den 12. kl Helle Brink Gudstjeneste Søndag den 19. kl Lisbeth Dyxenburg Gudstjeneste med dialogdag* Søndag den 26. kl Helle Brink Gudstjeneste Onsdag den 29. kl Helle Brink Stilhedsgudstjeneste* Maj Fredag den 1. kl Helle Brink St. bededag/ konfirmation - kl Lisbeth Dyxenburg St. bededag/ konfirmation Lørdag den 2. kl Lisbeth Dyxenburg Konfirmation - kl Helle Brink Konfirmation Søndag den 3. kl Lisbeth Dyxenburg Gudstjeneste Fredag den 8. kl Lisbeth Dyxenburg Guds ord, god mad, glade børn* Søndag den 10. kl Helle Brink Gudstjeneste Torsdag den 14. kl Lisbeth Dyxenburg Kristi himmelfartsdag med vandring* Søndag den 17. kl Helle Brink Gudstjeneste Onsdag den 20. kl Helle Brink Stilhedsgudstjeneste* Søndag den 24. kl Helle Brink Pinsedag Mandag den 25. kl Flere præster 2. pinsedag i AMFI i Bregninge* Søndag den 31. kl Lisbeth Dyxenburg Gospelgudstjeneste* Juni Søndag den 7. kl Helle Brink Gudstjeneste Søndag den 14. kl Lisbeth Dyxenburg Gudstjeneste Torsdag den 18. kl Midsommergudstjeneste for plejehjem og dagcenter* Søndag den 21. kl Helle Brink Midsommergudstjeneste Søndag den 28. kl Lisbeth Dyxenburg Strandgudstjeneste* Juli Søndag den 5. kl Helle Brink Gudstjeneste Søndag den 12. kl Helle Brink Gudstjeneste Søndag den 19. kl Helle Brink Musikgudstjeneste* Søndag den 26. kl Helle Brink Gudstjeneste August Søndag den 2. kl Lisbeth Dyxenburg Gudstjeneste Søndag den 9. kl Lisbeth Dyxenburg Gudstjeneste Søndag den 16. kl Lisbeth Dyxenburg Gudstjeneste Søndag den 23. kl Lisbeth Dyxenburg Gudstjeneste Ved gudstjenester mærket med medvirker kirkekoret. Gudstjenester mærket med * er omtalt her i bladet. MENIGHEDSRÅDETS MØDER - Torsdag den 9. april - Torsdag den 7. maj - Torsdag den 11. juni - Der er ikke møde i juli - Torsdag den 13. august Møderne begynder kl med de lukkede sager, men fra kl er møderne offentlige og åbne for tilhørere. Møderne holdes i mødelokalet i Raklev Sognehus, Raklev Skillevej 1. Dagsorden og senere referat af møderne kan ses på opslagstavlen i sognehuset. Raklev Sogneblad nr

20 Raklev Kirke GOSPELGUDSTJENESTE OG MINIKONCERT SØNDAG DEN 31. MAJ KL CA Denne dag får vi besøg af gospelkoret Liberty fra Tølløse. Gudstjenesten har hovedvægt på rytmiske salmer, og koret optræder med 3-4 numre. I forlængelse af gudstjenesten holder koret en halv times koncert, hvor vi skal nyde et bredt uddrag af deres repertoire. Traditionen tro får publikum nok ikke lov at sidde passive ret længe ad gangen. Liberty er et energisk gospelkor under ledelse af Trine Bundgaard Skårhøj og med Heidi Ingemann-Nielsen som pianist. På deres hjemmeside skriver de: Vi synger sort, swingende gospel, der sætter gang i krop og sjæl. Gennem vores sang ønsker vi at videregive det budskab, som gospelmusikken er udtryk for, nemlig budskabet om Jesus Kristus. Koret tæller i øjeblikket ca. 35 sangere mellem 15 og 60 år, der alle har det til fælles at dele glæden ved at synge den livsbekræftende gospelmusik. Der er gratis adgang både til gudstjenesten og koncerten. FÆLLESKONCERT I VOR FRUE KIRKE MANDAG DEN 4. MAJ KL John Rutters Requiem med Raklev Sognekor, Vor Frue Kirkes Folkekor, ad hoc- sangere, sopransolist Maria Hanke og orkester. En ganske særlig orkestersammensætning danner fundament for dette smukke værk: fløjte, obo, cello, harpe, orgel, klokkespil og pauker. Denne sammensætning giver sammen RING TIL KLOAKMESTER BANG - når kloakken skal igang! Alt i kloakarbejde Om- og tilbygning TV-inspektion Forsikringsskader Få et godt tilbud Ring Aut. Kloakmester Kurt Bang Jensen Kystvejen 122 A, 4400 Kalundborg med det store kor på sangere mulighed for store dynamiske og udtryksmæssige udsving. Værket er et af de mest elskede og hyppigst opførte i det 20. århundredes kirkemusik. Værket tager ca. 40 minutter. John Milford Rutter er født i London i 1945, og hans Requiem er fra Inspireret af den romersk-katolske messe har han skrevet dette korværk i 7 satser. John Rutter er blevet berømt for en smuk, melodiøs og enkel stil, som berører lytteren, og som er en fornøjelse for korsangeren. FEMTÅRNET KVALITET! ERFARING SIDEN RØSNÆSVEJ 71 KALUNDBORG BONDESMØBELFABRIK.DK Der er lagt op til en storslået koncertoplevelse. Billetter sælges ved døren og koster kr. 50,- Koncerten er støttet økonomisk af Kalundborg Kommune, DOKS, NordeaFonden og Støtteforeningen for Korene ved Vor Frue Kirke. 20 Raklev Sogneblad nr

21 Raklev Kirke U2-ÅBENBARINGER MED DIE HERREN Tirsdag den 16. juni kl En rockkoncert som ikke er oplevet lignende nogensinde i Raklev Kirke. Die Herren er et dansk U2-kopiband. De spiller udelukkende U2's sange, og stilen er kendetegnet ved medrivende sceneoptrædener og et visuelt og grafisk udtryk. Bandet har eksisteret siden Kopitanken knytter sig kun til musikken, som forsøges spillet så tro mod originalen som muligt, mens sceneoptræden, påklædning og lysshow er Die Herrens helt egen stil. U2 er en irsk rockgruppe fra Mange af U2's sange er religiøst prægede, og sangene er gennem mange år blevet brugt til gudstjenester og kirkelige handlinger i den danske folkekirke. Derfor finder jeg det naturligt at invitere Die Herren til Raklev Kirke. Billetter sælges fra kirkens hjemmeside og på kirkens kontor fra tirsdag den 14. april kl Der er nummererede pladser. Pris kr. 100,- Overskydende billetter sælges ved indgangen. Dørene åbnes kl Niels Wakabayashi CELLO I SOMMERVARMEN Musikgudstjeneste og minikoncert med Morten Zeuthen. Søndag den 19. juli kl Det er med stor glæde, at vi inviterer til musikgudstjeneste og minikoncert med den mest kendte danske cellist i nyere tid. Som cellist i og medstifter af den danske stats repræsentationsensemble, Kontra Kvartetten, og som 1. solocellist ved Radiosymfoniorke steret gennem 19 år har han i såvel indland som udland repræsenteret eliten inden for dansk klassisk musik i de sidste 40 år. Morten Zeuthen har sommerhus på Røsnæs, og han har tilbudt at komme på besøg og give os denne store musikalske oplevelse midt i sommerferien. Der er gratis adgang både til gudstjenesten og koncerten. Raklev Sogneblad nr

22 Raklev Kirke STRANDGUDSTJENESTE SØNDAG DEN 28. JUNI KL PÅ VOLLERUP STRAND TIL ALLE SOMMERGLADE MENNESKER: STRANDEN VIL DENNE DAG DANNE RAMME OM VORES GUDSTJENESTE. VANDRING KRISTI HIMMELFARTSDAG Torsdag den 14. maj kl Vi tager traveskoene med i kirke og tager på pilgrimsvandring ud i det smukke landskab i Raklev Sogn. Himlen, havet og mågerne vil være vores alterbillede, og i stedet for orglets brusen vil bølgernes brusen kunne høres. Medbring gerne picnickurven og en termokande kaffe, for bagefter vil der være hyggeligt samvær med madkurven i sandet, og måske er der nogle friske, der skal afslutte med en badetur. I år vil vi ikke lade os tryne af vejret, så derfor afholdes gudstjenesten uanset vejret. Vi medbringer en pavillon, vi kan være i, hvis det regner, samt et begrænset antal klapstole. Alle er velkomne. Det foregår ved parkeringspladsen ved den offentlige badestrand. Lisbeth Dyxenburg Ann. Risum Ventilation dok.:ann. Risum Ventilation dok. 17/07/08 15:44 Side 1 Vi begynder med en helt almindelig gudstjeneste i Raklev Kirke kl. 9.00, og derefter vandrer vi ud i det grønne. Vi har igen fået lov til undervejs at spise vores medbragte mad og nyde en kop kaffe i kirkesanger Bentes smukke have, og dagen afsluttes ved Raklev Kirke ca. kl. 14. Tag madpakke med - vi byder på vand, frugt og kaffe undervejs. Man er også velkommen til blot at deltage i gudstjenesten eller vandringen eller dele af vandringen, som det behager. Fuld udnyttelse af brændeovnen Forbedret luftkvalitet Bedre indeklima Lydsvage emfang Varmeflytning fra rum til rum Aut. partner Ring og få et uforpligtende tilbud der holder! Risum Ventilation Elledevej Kalundborg Hele familiens salon BJARNE Modeklip Hårpleje KLOSTERPARKVEJ KALUNDBORG TLF Bestil venligst tid - Mandag lukket Lisbeth Dyxenburg UDSTILLING I SOGNEHUSET Efter påske udstillinger Karin Hvidberg og hendes datter Lærke i sognehuset. Begge kunstnere arbejder med abstrakt kunst, men med meget forskellige udtryk. Desuden arbejder Karin Hvidberg med keramik og flasker/ vaser med særligt papir. Se kirkens annonce i Kalundborg Nyt for åbningsdato. 22 Raklev Sogneblad nr

23 Raklev Kirke FÆLLES PINSE PÅ AMFISCENEN I BREGNINGE Midsommerarrangement - for sognets plejehjem og dagcenter Torsdag den 18. juni kl Friluftsgudstjeneste i det grønne 2. pinsedag, mandag den 25. maj kl og på amfiscenen, Amfi Vestsjælland, Bregninge, 4593 Eskebjerg. Kalundborg Provsti vil igen i år fejre pinse med en stor fællesgudstjeneste. Som noget nyt vil vi tilbyde alle vandreglade at begynde dagen med en pilgrimsvandring i det naturskønne område nær amfiteatret. Vi mødes ved amfiscenen kl. 9.30, hvorefter vi vil blive ført rundt i området af en lokalkendt og bragt tilbage til amfiteatret til kl. 11, hvor fællesgudstjenesten begynder. Mange sogne er repræsenteret med deres præster, organister samt kor og solister. Vi vil gerne fremhæve det fællesskab, der kommer af at holde en gudstjeneste sammen, og vil opfordre alle til at blive og spise frokost efter gudstjenesten. Der vil være musik under måltidet, og der vil være mulighed for at købe sandwich, drikkevarer og lignende på amfipladsen. Vi vil gerne gøre denne 2. pinsedag til en folkelig og hyggelig dag. Tag familien med og få en dejlig dag med picnic i det grønne. Se mere om gudstjenesten på Raklev Kirkes hjemmeside, når tiden nærmer sig. Se eller Lisbeth Dyxenburg Raklev Sogns plejecentre, Jernholtparken og Raklev Plejecenter, dagcentret samt pårørende inviteres til midsommergudstjeneste i Raklev Kirke. Efter en højtidelig gudstjeneste med orgel, salmesang og altergang vil vi spise varme, grillede pølser sammen i sognehuset. Vi håber, at der er mange, som har lyst til at deltage. Tilmelding til arrangementet skal ske til Tina Johansen, tlf , Tina vil efter tilmeldingsfristens udløb den 1. juni koordinere transport for alle. Med venlig hilsen Lisbeth Dyxenburg Lej et badeværelse! Telefon: Mobil: Lej en trailer med et komplet badeværelse når du bygger om P.O. Service Kalundborg Raklev Sogneblad nr

24 RGI Sådan træner de blå HERRE SENIOR Tirsdag og torsdag kl v/ Bo Madsen og Kim Jørgensen DAME SENIOR Mandag og onsdag kl v/ Kim Petersen og Steen Nissen Nye som gamle spillere bydes velkommen. Vel mødt! FODBOLDUDVALGET Onsdag den 13. maj kl på banerne ved Røsnæshallen Generalforsamlingen Generalforsamlingen samt medlemsmøderne i RGI blev afviklet først i marts måned, og vi kan derfor ikke bringe referatet fra dette i bladet. Du kan i stedet finde det på hvor der på forsiden er et link direkte til referatet. Klubbens kasserer Poul Erik Olsen samt foreningens revisor Peter Westergaard fra Dansk Revision i gang med den årlige revision af regnskabet før generalforsamlingen. Hilsen Kurt Grinderslev Sekretær GYMNASTIKOPVISNING I RØSNÆSHALLEN Lørdag den 28. marts Der startes kl Raklev Sogneblad nr

25 RGI PIGERAKETTEN KOMMER TIL RAKLEV ONSDAG DEN 13. MAJ 2015 FÅR RGI BESØG AF DBU S PIGERAKET Pigeraketten er DBU s populære fodboldaktivitet for alle 5-11-årige piger uanset fodbolderfaring. På Pigeraketten flyver de deltagende piger ud i et unikt rumunivers, hvor de skal besøge planeter med forskellige fodboldaktiviteter for at finde delene til klubnøglen, der er blevet ødelagt og kastet ud i rummet. Pigerne skal i samarbejde med DBU s astronaut samle den gyldne klubnøgle, så klubben atter kan blive åbnet til klubtræning. I løbet af rumfarten besøger pigerne blandt andet Merkur, Uranus, Saturn, Mars og Solen, og de vil prøve kræfter med både samarbejdsøvelser, skud på mål, hockey og fodboldkamp på oppustelig bane. Når nøglen er samlet, bliver klubben åbnet, så pigerne kan komme til fodboldtræning i klubben og prøve kræfter med mere traditionelle fodboldøvelser. DBU s astronaut og klubbens egne hjælpere (rumvæsener) sørger for, at alle pigerne får nogle forrygende sjove timer med fodbold i trygge omgivelser i fodboldklubben. Det er gratis og uforpligtende at deltage i Pigeraketten. Pigerne skal ikke tilmelde sig, men blot møde op til starttidspunktet, kl , så de når at prøve alle aktiviteterne. Når Pigeraketten slutter, får pigerne et diplom og en erindringsgave med hjem. Som opfølgning på Pigeraketten bliver deltagende piger og forældre inviteret til arrangementet Brug bolden, mor, der byder nye fodboldfamilier velkommen i klubben. Her ses sidste års deltagere i Pigeraketten i Raklev. DGI FODBOLDSKOLE I RAKLEV Igen i år afvikler Raklev Gymnastik- og Idrætsforening DGI s Fodboldskole på banerne ved Røsnæshallen. Det bliver i uge 32, og alle fra årgang 01-07, drenge som piger, er velkomne. Desuden bliver der Microskole for årgang 08-09, drenge som piger, i samme uge. Hold jer orienteret via hvor vi bringer nærmere oplysninger under fodbold. Raklev Sogneblad nr

26 RGI KONTINGENTBETALING FORÅRET 2015 Husk!! Alle skal i lighed med sidste sæson selv foretage tilmelding og betaling hjemmefra. Dette klares ved at gå ind på vores hjemmeside og klikke på den ønskede aktivitet. 1. Man klikker på online tilmelding og derefter på det hold, der skal tilmeldes på, samt trykker på tilmeld. 2. Hvis man allerede er medlem af foreningen, indsættes mobilnummer eller mailadresse samt adgangskode, der trykkes på tilmeld og man kommer videre til betalingen. (Har du glemt adgangskoden, kan en ny fås ved at indtaste mobilnummer - der kommer så en ny på mobilen). 3. VIGTIGT: Du må ikke benytte Nyt Medlem, hvis du tidligere har deltaget i aktivitet i foreningen. 4. Husk ved tilmeldingen, at det skal være den aktive, der går på holdet, der skal tilmeldes. 5. Altså: Er det dit barn, så er det barnets data, der skal indtastes - MEN HUSK: Brug jeres eget mobilnummer og egen mailadresse. 6. Hvis man er nyt medlem, udfyldes tilmeldingen med barnets navn og data - eller dit eget navn og egne data, hvis det er dig selv, du skal tilmelde. MEN HUSK: Brug dit eget mobilnummer og egen mailadresse der trykkes tilmeld, og man kommer videre til betalingen. Ved betalingen kan der kun bruges Dankort /Visa Dankort eller edankort (ved edankort skal man acceptere cookie, når der spørges efter dette). Hvis man ikke har betalingskort eller EDB, kan man betale kontant på kontoret i Røsnæshallen. Der er åbent tirsdage kl til Man kan også maile til kontoret med oplysningerne på personen, som skal tilmeldes, samt på hvilket hold, så sender vi kontonummer, som kan benyttes ved betaling via netbank. Kontoret kan også kontaktes telefonisk på om tirsdagen mellem og For fodboldens og håndboldens vedkommende er det nu et krav fra DBU samt fra HRø, at kontingentet er betalt, inden man kan blive sat på det elektroniske holdkort. Bestyrelsen Målmandstrænerkursus i Raklev Kurset henvender sig til dig, der træner børn, unge og voksne på alle niveauer, og som har interesse for målmandens teknik og opgaver. Målgruppe: Alle trænere, holdledere, m.fl. På kurset lærer du om Målmandsspillet ved at gennemgå målmandens basale færdigheder, roller og opgaver Tilrettelæggelse og afvikling af målmandstræning, både mht. målmandens specialtræning og som værende en del af holdet At vise teknisk målmandstræning Introduktion af målmandsanalyse Hvorfor det er vigtigt, at målmanden også er dygtig med fødderne, og at målmanden har en bred spilforståelse At tilrettelægge træning målrettet til målmanden, som vil opleve: personlig teknisk målmandstræning målmandstræning i samspil med holdet Målmandens rolle og taktiske opgaver Fysisk træning for målmanden Du tilmelder dig ved henvendelse til Klaus Rugbjerg, mail: Vil du være en bedre målmandstræner? DBU M0-træner Får målmanden ingen særlig træning? Ønsker du at få redskaber til også at kunne udvikle målmanden? Kurset henvender sig til dig, der træner børn, unge og voksne på alle niveauer, og som har interesse for målmandens teknik og opgaver. Kurset er en god start til dig, som ikke har trænet målmænd før eller ikke tidligere har taget kursus i målmandstræning. Målgruppe: alle trænere, holdledere, m.fl. Lørdag den 21/ kl afholder Raklev GI Du kan se mere om kurset og tilmelde dig på 26 Raklev Sogneblad nr

Kom maj du søde milde

Kom maj du søde milde 18. årg. nr. 1 april 2013 Kom maj du søde milde Karlsbjerg Mejeri se side 4 Sogneudflugt se side 12 LEGO Green City se side 30 Diverse oplysninger Raklev Kirke Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken 100

Læs mere

17. årg. nr. 1 April 2012. Synscenter Refsnæs

17. årg. nr. 1 April 2012. Synscenter Refsnæs 17. årg. nr. 1 April 2012 Synscenter Refsnæs Fortællekoncert se side 19 Ny redaktør se side 4 Årets helt Ruth Brik Christensen se side 15 Diverse oplysninger Raklev Kirke Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken

Læs mere

19. årg. nr. 1 april 2014. Undrer mig på

19. årg. nr. 1 april 2014. Undrer mig på 19. årg. nr. 1 april 2014 Undrer mig på Diverse oplysninger Raklev Kirke Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken 100 Tlf. 59 51 30 28 Mail: hebr@km.dk Træffes dagligt, undtagen mandag Sognepræst Lisbeth

Læs mere

18. årg. nr. 2 august 2013. Sommer i sognet

18. årg. nr. 2 august 2013. Sommer i sognet 18. årg. nr. 2 august 2013 Sommer i sognet Besøg hos Lars Pedersen se side 4 Ny sognemedhjælper se side 8 Jubilæumsaktiviteter se side 25 Diverse oplysninger Raklev Kirke Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken

Læs mere

se det summer af sol over engen... 16. årg. nr. 2 August 2011 Lisbeth Dyxenburg atter tilbage se side 16

se det summer af sol over engen... 16. årg. nr. 2 August 2011 Lisbeth Dyxenburg atter tilbage se side 16 16. årg. nr. 2 August 2011 se det summer af sol over engen... Lisbeth Dyxenburg atter tilbage se side 16 Anne Holten Mortensen takker af se side 17 Suveræne mestre se side 21 Diverse oplysninger Sognepræst

Læs mere

Vinterfugle Det er så koldt derude

Vinterfugle Det er så koldt derude 16. årg. nr. 3 December 2011 Vinterfugle Det er så koldt derude Retræte se side 20 Menighedspleje - hvad er det? se side 10 Redaktøren takker af se side 4 Diverse oplysninger Raklev Kirke Sognepræst Helle

Læs mere

18. årg. nr. 3 december 2013

18. årg. nr. 3 december 2013 18. årg. nr. 3 december 2013 Til Sommer RGI fra i sognet hallen Bogudgivelse se side 4 Kirkens Åbne Vindue se side 15 Lokalarkivets jubilæum se side 4 Diverse oplysninger Raklev Kirke Sognepræst Helle

Læs mere

14. årg.. nr. 1. april 2009. Forår

14. årg.. nr. 1. april 2009. Forår 14. årg.. nr. 1. april 2009 Forår Diverse oplysninger Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken 100 Træffes dagligt, undtagen mandag Tlf. 59 51 30 28 Mail: hebr@km.dk Sognepræst Lisbeth Dyxenburg Raklev Sognehus

Læs mere

Tema: Tre generationer under samme tag

Tema: Tre generationer under samme tag 11. årg.. nr. 3. december 2006 Tema: Tre generationer under samme tag Diverse oplysninger Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken 100 Træffes dagligt, undtagen mandag Tlf. 59 51 30 28 Mail: hebr@km.dk Sognepræst

Læs mere

Raklev SOGNEBLAD. Die Herren vender tilbage. Nr. 2. August 2015 20. årgang

Raklev SOGNEBLAD. Die Herren vender tilbage. Nr. 2. August 2015 20. årgang Raklev Nr. 2. August 2015 20. årgang SOGNEBLAD Die Herren vender tilbage Raklev Kirke Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken 100 Tlf. 59 51 30 28 Mail: hebr@km.dk Træffes dagligt, undtagen mandag Sognepræst

Læs mere

Silkehaler på efterårsbesøg

Silkehaler på efterårsbesøg 13. årg.. nr. 3. december 2008 Silkehaler på efterårsbesøg Foto: Per Huniche Jensen Diverse oplysninger Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken 100 Træffes dagligt, undtagen mandag Tlf. 59 51 30 28 Mail:

Læs mere

15. årg. nr. 3 December 2010

15. årg. nr. 3 December 2010 15. årg. nr. 3 December 2010 En sommerhilsen i vinterkulden Diverse oplysninger Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken 100 Træffes dagligt, undtagen mandag Tlf. 59 51 30 28 Mail: hebr@km.dk Sognepræst

Læs mere

16. årg.. nr. 3. August 2010

16. årg.. nr. 3. August 2010 16. årg.. nr. 3. August 2010 Diverse oplysninger Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken 100 Træffes dagligt, undtagen mandag Tlf. 59 51 30 28 Mail: hebr@km.dk Sognepræst Anne Holten Mortensen Raklev Sognehus

Læs mere

12. årg.. nr. 1. april 2007. Tema: Unge i Raklev rejser ud

12. årg.. nr. 1. april 2007. Tema: Unge i Raklev rejser ud 12. årg.. nr. 1. april 2007 Tema: Unge i Raklev rejser ud Diverse oplysninger Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken 100 Træffes dagligt, undtagen mandag Tlf. 59 51 30 28 Mail: hebr@km.dk Sognepræst Lisbeth

Læs mere

Nostrup Skole læs side 4

Nostrup Skole læs side 4 12. årg.. nr. 3. december 2007 Nostrup Skole læs side 4 Diverse oplysninger Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken 100 Træffes dagligt, undtagen mandag Tlf. 59 51 30 28 Mail: hebr@km.dk Sognepræst Lisbeth

Læs mere

13. årg.. nr. 2. august 2008

13. årg.. nr. 2. august 2008 13. årg.. nr. 2. august 2008 Sommerdag i Raklev Diverse oplysninger Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken 100 Træffes dagligt, undtagen mandag Tlf. 59 51 30 28 Mail: hebr@km.dk Sognepræst Lisbeth Dyxenburg

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 33. årgang Nr. 1 April Maj Juni Juli August 2014 Nyt fra Menighedsrådene "Dine with a Dane" Konfirmation maj 2014 Det er forår - alting spirer frem Kirkeåret - et anderledes år Kirkebladet Brædstrup Tønning

Læs mere

Søby Kirke Bregninge Kirke Tranderup Kirke. Ærøskøbing Kirke Rise Kirke Marstal Kirke. Kirkebladet. for Ærø. Ommel Kirke

Søby Kirke Bregninge Kirke Tranderup Kirke. Ærøskøbing Kirke Rise Kirke Marstal Kirke. Kirkebladet. for Ærø. Ommel Kirke Søby Kirke Bregninge Kirke Tranderup Kirke Ærøskøbing Kirke Rise Kirke Marstal Kirke Kirkebladet for Ærø Ommel Kirke Nr. 1 marts - april - maj 2008 LEDER NYT KIRKEBLAD I slutningen af 2007 meddelte Post

Læs mere

Forfølg drømmen om Stilling-Gram-borgere i udlandet. Påskeæggeløb i sognegården. Kirken side 18. SIF side 8. Lokalportræt: danbolig Side 22

Forfølg drømmen om Stilling-Gram-borgere i udlandet. Påskeæggeløb i sognegården. Kirken side 18. SIF side 8. Lokalportræt: danbolig Side 22 Påskeæggeløb i sognegården Kirken side 18 Forfølg drømmen om Stilling-Gram-borgere i udlandet SIF side 8 #1 MARTS 2013 -GRAM-TVAERS.DK Lokalportræt: danbolig Side 22 Leder Redaktionen Kære læsere Af Lisbeth

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Et ganske særligt træf i Skobby Kirke. Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April

Et ganske særligt træf i Skobby Kirke. Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April Nr. 1 2014 Et ganske særligt træf i Skobby Kirke Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Kirken siden sidst 4 Kirkekalender 5 Korene ved kirkerne 9 Kampen mod

Læs mere

marts august Lumby Sogns KIRKEBLAD Lumby Præstegård 1804-1951 H. C. Lumbye 1810-1874 Årgang 41, nr. 1 2010 til alle husstande

marts august Lumby Sogns KIRKEBLAD Lumby Præstegård 1804-1951 H. C. Lumbye 1810-1874 Årgang 41, nr. 1 2010 til alle husstande marts Lumby Sogns KIRKEBLAD august Lumby Præstegård 1804-1951 H. C. Lumbye 1810-1874 til alle Årgang 41, nr. 1 2010 husstande KIRKEN OG SAMFUNDET I min yndlingsfilm Forrest Gump findes en kostelig scene,

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Årby. kirke & sogn. December januar februar marts nr. 3 2013. En glædelig jul til alle vore læsere. www.aarbykirke.dk

Årby. kirke & sogn. December januar februar marts nr. 3 2013. En glædelig jul til alle vore læsere. www.aarbykirke.dk Årby kirke & sogn December januar februar marts nr. 3 2013 En glædelig jul til alle vore læsere 6 4 7 4 www.aarbykirke.dk 2 5 11 2013 1 Tænd et lys for fred i verden Tænd lys og lad lyset give os mod til

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Maj 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening Bøgebjergfesten - Egnsfesten Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen Butiksrådet Dagli Brugsen -

Læs mere

Bæverne på Hjerl hede

Bæverne på Hjerl hede 68. UDGAVE Februar 2015 Lokalbladet for Estvad og Rønbjerg sogne Læs bl.a. om: Udvikling og forskønnelse Film- og læseklubber Generalforsamlinger Og meget mere Bæverne på Hjerl hede SIDE 2 RØNBJERG-XPRESSEN

Læs mere

Korintherbrevet 86. Lokalrådet: borgermøder om strategi og udvikling

Korintherbrevet 86. Lokalrådet: borgermøder om strategi og udvikling Korintherbrevet 86 Lokalrådet: borgermøder om strategi og udvikling hvordan skal korinth og ø. hæsinge udvikle sig? krohistorier: esther greve hansen fortæller ole buhl nielsen: tro eller tvivl? Marts

Læs mere

1 Marts April Maj 2010

1 Marts April Maj 2010 Kirke bladet Ærø 1 Marts April Maj 2010 Hvad gør man? Klima og Kristendom Ved FØDSEL Fødselsanmeldelsen skal være kirkekontoret i hænde i det sogn, hvor moderen bor senest 2 hverdage efter fødslen. Medbring:

Læs mere