LIFEPAK 15 -MONITOR/DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIFEPAK 15 -MONITOR/DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING"

Transkript

1 LIFEPAK 15 -MONITOR/DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING

2 Vigtige oplysninger!usa Rx Only!USA Sporing af apparatet FDA i USA (kontoret for kontrol med fødevarer og medicin) kræver, at producenter og distributører af defibrillatorer kan spore deres defibrillatorer. Hvis apparatet befinder sig et andet sted end på leveringsadressen, er blevet solgt, doneret, mistet, stjålet, eksporteret, destrueret, ikke skal bruges mere, eller hvis apparatet ikke er erhvervet direkte fra Physio-Control, bedes du gøre en af følgende ting: Registrer apparatet på ring til apparatsporingskoordinatoren på tlf , eller send et af de adresseændringskort (modtageren betaler), der findes bagest i denne vejledning for at opdatere disse vigtige sporingsoplysninger. Typografiske konventioner I denne betjeningsvejledning anvendes der særlig typografi til at angive etiketter, skærmmeddelelser og stemmemeddelelser (f.eks. STORE BOGSTAVER såsom KONTROLLÉR PATIENTEN og VÆLGER). LIFEPAK, LIFENET, QUIK-LOOK og QUIK-COMBO er registrerede varemærker tilhørende Physio-Control, Inc. CODE SUMMARY, Shock Advisory System, CODE-STAT, DT EXPRESS, LIFEPAK CR, REDI-PAK, LIFEPAK EXPRESS, SunVue og cprmax er varemærker tilhørende Physio-Control, Inc. Bluetooth er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. CADEX er et registreret varemærke tilhørende Cadex Electronics Inc. Microstream, CapnoLine og FilterLine er registrerede varemærker tilhørende Oridion Systems Ltd. Oridions medicinske kapnografi i dette produkt er omfattet af ét eller flere af følgende amerikanske patenter: 6,428,483; 6,997,880; 5,300,859; 6,437,316 og tilsvarende udenlandske patenter. Yderligere patentansøgninger er indgivet. PC Card er et varemærke tilhørende Personal Computer Memory Card International Association. Masimo, SET, Signal Extraction Software, LNCS og LNOP er registrerede varemærker tilhørende Masimo Corporation. Rainbow, SpCO og SpMet er varemærker tilhørende Masimo Corporation. EDGE System Technology er et varemærke tilhørende Ludlow Technical Products. Formula 409 er et registreret varemærke tilhørende The Clorox Company. Specifikationer kan ændres uden varsel Physio-Control, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Udgivelsesdato: 1/2009 MIN

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Indledning Påtænkt anvendelse Funktionsindstillinger Sikkerhedsoplysninger Termer Generelle advarsler og forholdsregler Grundlæggende oplysninger Set forfra Set bagfra Udgangsskærm Alarmer Valgmulighed Hændelser Overvågning Overvågning af EKG Indsamling af EKG med 12 afledninger Overvågning af SpO2, SpCO og SpMet Overvågning af non-invasivt blodtryk Overvågning af ETCO Overvågning af invasivt tryk Trends i livstegn og ST-segment Behandling Generelle advarsler og forholdsregler i forbindelse med behandling Placering af behandlingselektroder og standardpadler Automatisk ekstern defibrillering (AED) Manuel defibrillering Procedure for synkroniseret DC-konvertering Non-invasiv pacing Pædiatrisk EKG-overvågning og behandlingsprocedurer i manuel funktion Ekstraudstyr til padler QUIK-COMBO-behandlingselektroder Standardpadler Datastyring Patientjournaler og -rapporter Hukommelseskapacitet Physio-Control, Inc. Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator iii

4 Håndtering af aktuelle patientjournaler Håndtering af arkiverede patientjournaler Dataoverførsel Om overførsel af patientjournaler og -rapporter Klargøring af monitor til overførsel Brug af trådløs Bluetooth-kommunikation Brug af en direkte forbindelse Overførsel af rapporter Overvejelser i forbindelse med overførsel af data Fejlfindingstip Vedligeholdelse af udstyret Generel vedligeholdelse og afprøvning Batterivedligeholdelse Rengøring af apparatet Opbevaring af apparatet Isætning af papir Generelle fejlfindingstip Service og reparation Oplysninger om genindvinding af produktet Garanti Tilbehør Appendiks A: Specifikationer og ydelsesegenskaber Appendiks B: Skærmmeddelelser Appendiks C: Stødadviseringssystem Appendiks D: Vejledning om elektromagnetisk kompatibilitet Appendiks E: Symboler iv Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

5 1 INDLEDNING Dette kapitel giver en kort introduktion til LIFEPAK 15-monitoren/defibrillatoren og beskriver den påtænkte anvendelse af produktet. Indledning side 1-3 Påtænkt anvendelse Funktionsindstillinger Physio-Control, Inc. Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 1-1

6

7 INDLEDNING 1 Indledning LIFEPAK 15-monitoren/defibrillatoren er et komplet responssystem til akut hjertebehandling, designet til basal hjerte-lunge redning (BLS) og avanceret hjerte-lunge redning (ALS) patientstyringsprotokoller. Denne vejledning indeholder oplysninger og procedurer, der vedrører alle funktioner i LIFEPAK 15- monitoren/defibrillatoren. Det er ikke sikkert, at din LIFEPAK 15-monitor/defibrillator indeholder alle disse funktioner. Denne vejledning beskriver betjeningen af LIFEPAK 15-monitoren/defibrillatoren, når de fabriksindstillede standardindstillinger anvendes. De fabriksindstillede standardindstillinger for alle opsætningsvalgmuligheder er beskrevet i Tabel A-5 på side A-15. Dit apparat kan indstilles med andre standardindstillinger ud fra dine protokoller. Se Opsætningsvalgmuligheder for LIFEPAK 15- monitoren/defibrillatoren, der følger med apparatet, for oplysninger om ændring af standardindstillinger. VIGTIGT! Noget tilbehør til LIFEPAK 15-monitoren/defibrillatoren kan ikke udskiftes med tilbehør, der bruges sammen med andre LIFEPAK-monitorer/defibrillatorer. Specifikt tilbehør, der ikke er kompatibelt, er angivet i de relevant afsnit. Påtænkt anvendelse LIFEPAK 15 monitor/defibrillatoren er beregnet til brug af uddannet sundhedspersonale i udendørs og indendørs faciliteter til livredningssituationer inden for de miljømæssige betingelser, der er angivet på side side A-10. LIFEPAK 15-monitoren/defibrillatoren er beregnet til brug i ambulance, medmindre andet er angivet. Overvågning i manuel funktion og behandlingsfunktioner er beregnet til brug til voksne og pædiatriske patienter. Funktionen for automatisk ekstern defibrillering er beregnet til brug til patienter på otte år eller derover. Se de enkelte afsnit, der er angivet herunder, for yderligere oplysninger om påtænkt anvendelse samt oplysninger om overvågnings- og behandlingsfunktioner. EKG-overvågning Se side 4-3 Standardfunktion 12-afledningers elektrokardiografi Se side 4-16 Valgfri Overvågning af SpO 2, SpCO og SpMet Se side 4-27 Valgfri Overvågning af non-invasivt blodtryk Se side 4-39 Valgfri Overvågning af slutrespirations-co 2 Se side 4-47 Valgfri Overvågning af invasivt tryk Se side 4-56 Valgfri Physio-Control, Inc. Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 1-3

8 Trends i livstegn og ST-segment Se side 4-64 Valgfri Automatisk ekstern defibrillering Se side 5-7 Standardfunktion Manuel defibrillering Se side 5-22 Standardfunktion Non-invasiv pacing Se side 5-32 Standardfunktion Funktionsindstillinger LIFEPAK 15-monitoren/defibrillatoren har følgende funktionsindstillinger: AED-funktion til automatisk EKG-analyse og en behandlingsprotokol med vejledning for patienter med hjertestop. Manuel funktion til udførelse af manuel defibrillering, synkroniseret DC-konvertering, Non-invasiv pacing, EKG og overvågning af livstegn. Arkivfunktion til adgang til gemte patientoplysninger. Opsætningsfunktion til ændring af standardindstillinger for betjeningsfunktionerne. Se Opsætningsvalgmuligheder for LIFEPAK 15-monitoren/defibrillatoren, der følger med enheden, for yderligere oplysninger. Demotilstand simulerede kurver og trendgrafik til demonstrationsformål. Se demotilstand for LIFEPAK 15-monitoren/defibrillatoren på for at få yderligere oplysninger. Servicefunktion til autoriseret personale til udførelse af diagnostiske test og kalibreringer. Se servicemanualen til LIFEPAK 15-monitoren/defibrillatoren for yderligere oplysninger. 1-4 Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

9 2 SIKKERHEDSOPLYSNINGER Dette kapitel indeholder vigtige oplysninger om betjening af LIFEPAK 15-monitoren/defibrillatoren. Det er vigtigt at gøre sig bekendt med alle disse termer og advarsler. Termer side 2-3 Generelle advarsler og forholdsregler Physio-Control, Inc. Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 2-1

10

11 SIKKERHEDSOPLYSNINGER 2 Termer Følgende termer anvendes enten i denne betjeningsvejledning eller på LIFEPAK 15-monitoren/ defibrillatoren: Fare: Overhængende fare for alvorlig personskade eller død. Advarsel: Fare eller farlig fremgangsmåde, der kan medføre alvorlig personskade eller død. Forsigtighed: Fare eller farlig praksis, der kan medføre mindre personskade eller tingskade. Generelle advarsler og forholdsregler Nedenfor gives generelle advarsler og forholdsregler. I det omfang, det er nødvendigt, er der anført andre specifikke advarsler eller forholdsregler i andre afsnit i denne betjeningsvejledning. FARE! EKSPLOSIONSFARE Denne defibrillator må ikke anvendes i nærheden af brandfarlige gasser eller anæstetika. ADVARSLER FARE FOR STØD ELLER BRAND FARE FOR STØD Defibrillatoren afgiver elektrisk energi på op til 360 joule. Såfremt defibrillatoren ikke anvendes korrekt, således som det beskrives i nærværende betjeningsvejledning, kan den afgivne elektriske energi forårsage alvorlig personskade eller død. Apparatet må kun betjenes af personer, der har et indgående kendskab til betjeningsvejledningen og funktionen af alle betjeningsknapper, indikatorer og stik samt til alt tilbehør. FARE FOR STØD Skil ikke defibrillatoren ad. Den indeholder ingen komponenter, der kan repareres af brugeren, og farlig højspænding kan forekomme. Kontakt en autoriseret servicetekniker, hvis apparatet skal repareres Physio-Control, Inc. Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 2-3

12 ADVARSLER FARE FOR STØD ELLER BRAND Nedsænk ikke dele af denne defibrillator i vand eller andre væsker. Undgå at spilde væsker på defibrillatoren eller dens tilbehør. Spildt væske kan medføre, at defibrillatoren og dens tilbehør ikke fungerer korrekt eller helt svigter. Rengør ikke apparatet med alkohol, ketoner eller andre brandbare stoffer. Medmindre andet er anført, må defibrillatoren eller dens tilbehør ikke autoklaveres eller steriliseres. FARE FOR BRAND Udvis forsigtighed ved betjening af apparatet i nærheden af iltkilder (såsom iltmasker eller ventilatorslanger). Sluk for gaskilden, eller flyt kilden væk fra patienten under defibrillering. FARE FOR ELEKTROMAGNETISK INTERFERENS FARE FOR AT ELEKTRISK INTERFERENS KAN PÅVIRKE APPARATETS YDEEVNE Udstyr, som anvendes i nærheden af hinanden, kan udsende stærk elektromagnetisk interferens eller radiofrekvensinterferens (RFI), hvilket kan påvirke apparatets ydeevne. Radiofrekvensinterferens kan medføre forvrænget EKG, ukorrekt status af EKG-afledninger, manglende detektering af stødbar rytme, ophør af pacing eller ukorrekte målinger af livstegn. Apparatet må ikke anvendes i nærheden af kauteringsudstyr, diatermiudstyr eller andet bærbart og mobilt RFkommunikationsudstyr. Undlad hurtig skiftevis tænding og slukning af nødhjælpsradioer. Se Appendiks D for anbefalede afstande mellem udstyr. Kontakt Physio-Controls Tekniske Serviceafdeling, hvis der er behov for assistance. MULIG ELEKTROMAGNETISK INTERFERENS Brug af kabler, elektroder eller tilbehør, der ikke er angivet til brug sammen med denne defibrillator, kan resultere i øget udstråling af eller forringet immunitet over for elektromagnetisk interferens eller radiofrekvensinterferens (RFI), hvilket vil kunne påvirke defibrillatorens ydeevne eller ydeevnen for andet udstyr, der er placeret i nærheden. Brug kun de dele og det tilbehør, der angives i denne betjeningsvejledning. MULIG ELEKTROMAGNETISK INTERFERENS Defibrillatoren kan skabe elektromagnetisk interferens (EMI) - især under opladning og energioverførsler. EMI kan påvirke udstyrets ydeevne, hvis det anvendes i nærheden af andet udstyr. Defibrillatorudladningens indvirkning på andet udstyr skal om nødvendigt testes, inden defibrillatoren anvendes i en nødsituation. FARE FOR FEJLFUNKTION AF APPARATET MULIG FEJLFUNKTION AF APPARATET Brug af kabler, elektroder eller batterier, der er fremstillet af andre producenter, kan medføre, at apparatet fungerer forkert, og sådan brug kan medføre samtidigt bortfald af sikkerhedscertificeringer. Brug kun det tilbehør, der angives i denne betjeningsvejledning. 2-4 Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

13 SIKKERHEDSOPLYSNINGER 2 ADVARSLER MULIG FEJLFUNKTION AF APPARATET Ændring af de fabriksindstillede standardindstillinger ændrer apparatets funktion. Ændringer af standardindstillingerne må kun foretages af autoriseret personale. MULIG NEDLUKNING AF APPARATET Sørg altid for at have direkte adgang til et fuldt opladet og korrekt vedligeholdt reservebatteri. Udskift batteriet, når apparatet viser en advarsel om lav batterispænding. SIKKERHEDSRISIKO OG MULIG BESKADIGELSE AF APPARATET Monitorer, defibrillatorer og tilbehør dertil (inklusive elektroder og kabler) indeholder ferromagnetiske materialer. Som det er tilfældet med alt ferromagnetisk udstyr, må disse produkter ikke anvendes i nærheden af det kraftige magnetfelt, der dannes af MR-scannere. Det kraftige magnetfelt, der dannes af MR-scannere, tiltrækker udstyret med en kraft, der er tilstrækkelig til at forårsage død eller alvorlig personskade for personer, der befinder sig mellem udstyret og MR-scanneren. Denne magnetiske tiltrækning kan desuden beskadige udstyret og påvirke dets ydeevne. Der kan forekomme hudforbrændinger som følge af opvarmning af ledende materialer såsom patientledninger og pulsoximetersensorer. Kontakt producenten af MR-scanneren for yderligere oplysninger. Bemærk! LIFEPAK 15-monitoren/defibrillatoren og det tilbehør, der er beregnet til regelmæssig eller lejlighedsvis kontakt med patienten, indeholder ikke latex Physio-Control, Inc. Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 2-5

14

15 3 GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Dette kapitel indeholder grundlæggende oplysninger om LIFEPAK 15-monitoren/defibrillatoren samt dens knapper, indikatorer og forbindelser. Set forfra side 3-3 Set bagfra Udgangsskærm Alarmer Valgmulighed Hændelser Physio-Control, Inc. Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 3-1

16

17 GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER 3 Set forfra Figur 3-1 viser fronten af LIFEPAK 15-monitoren/defibrillatoren. Fronten af apparatet beskrives i de følgende afsnit. Recommended Adult VF Dose: J CO2 SpO2 NIBP EKG P1 P2 FARE Eksplosionsfare. Må ikke anvendes i nærheden af brandbare gasser eller anæstetika. ADVARSEL Farlig elektrisk udladning. Må kun anvendes af uddannet personale. Figur 3-1 Set forfra Physio-Control, Inc. Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 3-3

18 Område 1 Anbefalet VF-dosis, voksne: J TIL HLR ANALYSER ENERGI- VALG OPLAD AFL. STR. SYNK Figur 3-2 Knapper i område Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

19 GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER 3 Tabel 3-1 Knapper i område 1 KNAP VFdosisetiket 1 TIL 2 ENERGI- VALG BESKRIVELSE Physio-Controls anbefalede energidosis til ventrikelflimmer (VF) hos voksne Tænder eller slukker apparatet. Lampen lyser, når apparatet er tændt. Tryk på knappen, og hold den nede for at slukke apparatet. Øger eller mindsker energiniveauet i manuel funktion YDERLIGERE OPLYSNINGER Se Biphasic Clinical Summaries på Se side OPLAD Oplader defibrillatoren i manuel funktion Se side 5-22 HLR ANALYSÉR Stødknap. Starter afgivelse af defibrillatorens energi til patienten. Lampen blinker, når opladningen er færdig. Den lysende indikatorlampe for service angiver, at der foreligger et forhold, der forhindrer eller kan forhindre normal funktion for defibrillatoren Styrer HLR-metronomen. Lampen lyser, når metronomfunktionen er aktiv. Aktiverer Shock Advisory System (stødadviseringssystem) (AED-funktion). Indikatorlampen lyser, når AED analyserer EKG, og blinker, når brugeren bliver bedt om at trykke på ANALYSÉR. Se side 5-22 Se side 9-18 Se side 5-25 Se side 5-7 AFL. Ændrer EKG-afledning Se side 4-4 STR. Ændrer EKG-størrelse Se side 4-4 SYNK Aktiverer synkroniseret funktion. Indikatorlampen lyser, når synk-funktionen er aktiv, og blinker, for hver gang QRS detekteres. Se side Physio-Control, Inc. Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 3-5

20 Område 2 PACER FREKVENS STRØM PAUSE Figur 3-3 Knapper i område 2 Tabel 3-2 Knapper i område 2 KNAP PACER BESKRIVELSE Aktiverer pacerfunktionen. Indikatorampen lyser, når funktionen er aktiveret, og blinker for hver strømimpuls. YDERLIGERE OPLYSNINGER Se side 5-32 FREKVENS Øger eller mindsker pacingfrekvensen Se side 5-32 STRØM Øger eller mindsker pacingstrømmen Se side 5-32 PAUSE Sænker pacingfrekvensen midlertidigt Se side Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

21 GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER 3 Område 3 NIBP ALARMER VALG HÆNDELSE UDGANGS- SKÆRM Vælger Figur 3-4 Knapper i område 3 Tabel 3-3 Knapper i område 3 KNAP NIBP ALARMER BESKRIVELSE Starter måling af blodtryk. Indikatorlampen lyser, når blodtryksmåling foretages. Aktiverer og afstiller alarmer. Indikatorlampen lyser, når alarmerne er aktiverede, og blinker, når en alarm opstår. YDERLIGERE OPLYSNINGER Se side 4-39 Se side 3-21 VALG Giver adgang til valgfrie funktioner Se side 3-23 HÆNDELSE Giver adgang til brugerdefinerede hændelser Se side 3-25 UDGANGSSKÆRM Vender øjeblikkeligt tilbage til udgangsskærmen Se side 3-16 VÆLGER Ruller igennem og vælger skærm- eller menupunkter Se side 3-19 Knappen til visningsfunktion skifter mellem farvevisning og visning i SunVue med høj kontrast Physio-Control, Inc. Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 3-7

22 Område 4 12-AFLEDN. OVERFØR RESUMÈ UDSKRIV Figur 3-5 Knapper i område 4 Tabel 3-4 Knapper i område 4 KNAP BESKRIVELSE YDERLIGERE OPLYSNINGER 12-AFLEDN. Starter indhentning af 12-afledningers EKG Se side 4-16 OVERFØR Starter overførsel af patientdata Se side 8-12 RESUMÉ Udskriver et CODE SUMMARY (RESUMÈ) over kritiske hændelser Se side 7-4 UDSKRIV Starter og stopper printeren Se side Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

23 GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER 3 Område 5 CO2 CO 2 Se advarslerne på side 2-4 SpO 2 / SpCO/ SpMet NIBP SpO2 NIBP EKG EKG P1 P1 P2 P2 Højttaler Printer Stik til terapikabel Figur 3-6 Forbindelsesstik i område 5, højttaler og printer Tabel 3-5 Forbindelsesstik i område 5, højttaler og printer ETIKET BESKRIVELSE YDERLIGERE OPLYSNINGER CO2 FilterLine -sætport Se side 4-47 SpO2/SpCO/SpMet Sensorkabelport Se side 4-26 NIBP Port til pneumatisk slange Se side 4-39 EKG Grøn, elektrisk isoleret EKG-kabelport Se side 4-3 P1 Port til kabel for invasivt tryk Se side 4-56 P2 Port til kabel for invasivt tryk Se side 4-56 Højttaler Udsender toner og stemmemeddelelser fra apparatet Printer Låge til 100-mm printerpapir Se side 9-17 Stik til terapikabel Stik til QUIK-COMBO -terapikabel og standardpadler (hårde) Se side Physio-Control, Inc. Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 3-9

24 Forbindelsesstik CO2 SpO2 NIBP EKG P1 P2 FORBINDEL- SESSTIK CO2 SpO2/ SpCO/ SpMet NIBP EKG P1/P2 HANDLING Tilslutte: Åbn CO 2 -portens låge, indsæt FilterLine-forbindelsen, og drej den med uret, indtil den sidder godt fast. Frakoble: Drej FilterLine-forbindelsen mod uret, og træk forbindelsen ud. Tilslutte: Bring kabelforbindelsesstikket på linje med SpO 2 - porten, og skub det ind, indtil forbindelsen klikker på plads. Frakoble: Tryk samtidigt på de grå knapper på hver side af kabelforbindelsesstikket, og træk forbindelsesstikket ud. Tilslutte: Indsæt NIBP-slangeforbindelsen i NIBP-porten. Frakoble: Tryk på låsen på hver side af porten, og træk slangeforbindelsen ud. Tilslutte: Bring det grønne EKG-forbindelsesstik på linje med EKGporten, og placér den hvide linje på kablet således, at den vender mod venstre. Indsæt kabelforbindelsesstikket i porten, indtil forbindelsesstikket sidder godt fast. Frakoble: Træk EKG-forbindelsesstikket lige ud. Tilslutte: Placér IP-kabelforbindelsesstikket (invasivt tryk) på linje med P1- eller P2-porten, og vend hullet på forbindelsesstikket så det vender opad. Indsæt kabelforbindelsesstikket i porten, indtil forbindelsesstikket sidder godt fast. Frakoble: Tag fat i forbindelsesstikket, og træk det lige ud Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

25 GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER 3 Tilslutning og frakobling af terapikablet ADVARSEL RISIKO FOR BESKADIGELSE AF UDSTYRET OG MANGLENDE EVNE TIL AT AFGIVE BEHANDLING Lad altid terapikablerne være tilsluttet defibrillatoren for at beskytte forbindelsesstikket til terapikablet mod beskadigelse eller tilsmudsning. Undersøg og afprøv terapikablet dagligt i overensstemmelse med operatørchecklisten bag i denne vejledning. Physio-Control anbefaler at udskifte terapikablerne hvert tredje år for at mindske risikoen for fejl under brug på patienter. VIGTIGT! QUIK-COMBO-terapikablet og standardpadlerne (hårde padler) til LIFEPAK 15- monitoren/defibrillatoren har samme type forbindelsesstik og skal tilsluttes defibrillatoren på det samme sted. Disse terapikabler er ikke kompatible med andre LIFEPAK-defibrillator/monitorer. Sådan sluttes et terapikabel til defibrillatoren: 1. Bring terapikablet på linje med stikket. 2. Skub terapikablet ind, indtil det kan mærkes, at forbindelsesstikket låses på plads. Du vil også kunne høre et klik. Figur 3-7 Tilslut terapikabel Sådan kobles terapikablet fra defibrillatoren: 1. Tryk på låseknappen på forbindelsesstikket til terapikablet. 2. Træk kabelforbindelsesstikket ud. Figur 3-8 Frakobl terapikabel Physio-Control, Inc. Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 3-11

26 Set bagfra Padlelåse Padletestkontakter Se advarslerne på side 4-47 CO 2 - udsugningsport Se advarslerne på side 9-12 og side Se advarslen på side 3-13 Standardpadlekamre USBportdæksel Systemkonnektor Figur 3-9 Set bagfra Batterikammer Batterikontakter Batterikammer 1 Batteristifter 3-12 Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

27 GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER 3 Tabel 3-6 Set bagfra ETIKET Batterikamre, -stifter og -kontakter CO 2 -udsugningsport Standardpadlekamre, -låse og -testkontakter BESKRIVELSE Hvert kammer indeholder ét litium-ion-batteri. To stifter i hvert kammer overfører batteristrømmen. Batterikontakterne overfører oplysninger om batteristatus. Opretter forbindelse til et udluftningssystem under overvågning af EtCO 2 ved brug af anæstetika. Standardpadler (hårde) er indsat i padlekamre. Låsene sørger for, at padlerne sidder sikkert godt fast og alligevel hurtigt kan fjernes. Testkontakterne giver mulighed for komplette defibrilleringskontroller af padler i overensstemmelse af operatørchecklisten. YDERLIGERE OPLYSNINGER Se side 9-12 Se side 4-47 Se side 6-5 og operatørchecklisten bag i denne vejledning USB-portdæksel Beskytter USB-port mod det omgivende miljø. Til fremtidig brug Systemkonnektor Tilslutter apparat til en port eller ekstern computer for at overføre patientrapporter. Giver også et EKG-output i realtid. Se side 7-3 ADVARSEL FARE FOR STØD Alt udstyr, der er tilsluttet systemkonnektoren, skal være batteridrevet eller elektrisk isoleret fra vekselstrøm i henhold til EN i forbindelse med overvågning af en patient og brug af systemkonnektoren. I tvivlstilfælde kobles patienten fra defibrillatoren inden brug af systemkonnektoren. Brug kun de dataoverførselskabler, som Physio-Control anbefaler. Kontakt Physio-Controls Tekniske Supportafdeling for yderligere oplysninger. Bemærk! Du bør koble eksternt udstyr fra systemkonnektoren, når det ikke er i brug, for at undgå utilsigtet afladning af batterierne Physio-Control, Inc. Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 3-13

28 Batterier LIFEPAK 15-monitoren/defibrillatoren kører kun på batteristrøm ved hjælp af to litium-ionbatterier, som skal fjernes fra apparatet og oplades i den stationære eller mobile Li-ionbatterioplader. VIGTIGT! LIFEPAK 15-monitoren/defibrillatorens litium-ion-batterier må ikke udskiftes med batterier, der bruges i andre LIFEPAK-defibrillatorer. Efterse regelmæssigt batterierne for beskadigelse eller utætheder. Aflevér til genindvinding, eller bortskaf beskadigede eller utætte batterier. Hvert batteri har en opladningsmåler, der angiver batteriets omtrentlige ladestand. Tryk på den grå knap oven over batterisymbolet for at kontrollere batteriets ladestand, før det installeres i defibrillatoren. De fire batteriindikatorer viser den omtrentlige ladestand henholdsvis mere end 70%, mere end 50%, mere end 25% og 25% eller mindre. Figur 3-10 Batteriladestandsindikatorer Batteriadvarselsindikatorerne vises herunder. En enkelt blinkende lampe angiver, at batteriladestanden er meget lav, og at det er nødvendigt med opladning. To eller flere blinkende lamper angiver, at batteriet er defekt og skal returneres til en autoriseret servicetekniker. Figur 3-11 Batteriadvarselsindikatorer Bemærk! Ældre eller meget brugte batterier mister opladningskapaciteten. Hvis en batterimåler viser mindre end fire lamper umiddelbart efter en opladningscyklus, har batteriet reduceret kapacitet. Hvis batterimåleren viser to eller færre lamper efter afslutningen af en opladningscyklus, skal batteriet udskiftes. Sådan installeres et batteri: 1. Kontrollér, at batteriet er fuldt opladet. 2. Efterse batteristifterne i batterikamrene for tegn på beskadigelse. 3. Vend batterierne, så batteriklemmen sidder over stifterne i batterikammeret. 4. Anbring den ende uden batteriklemme i batterikammeret. 5. Skub den ende af batteriet med batteriklemmen godt ind i batterikammeret, indtil batteriet klikker på plads Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

29 GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER 3 6. Gentag Trin 1 til Trin 5 for at indsætte det andet batteri. Skub batteriklemmen ind, og vip batteriet ud af batterikammeret for at tage batteriet ud. ADVARSEL RISIKO FOR STRØMSVIGT UNDER PATIENTBEHANDLING. Batteristifterne i defibrillatoren kan blive beskadiget, hvis batterier tabes eller tvinges ned i batterikamrene. Efterse regelmæssigt stifterne for tegn på beskadigelse. Sørg for, at batterierne altid er isat, medmindre apparatet tages ud af brug og skal til opbevaring. Se "Batterivedligeholdelse" på side 9-12 for at få oplysninger om vedligeholdelse af batterier Physio-Control, Inc. Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 3-15

30 Udgangsskærm Alarmgrænser Hjertesymbol Tid Bluetooth-ikon Batterindikator Alarmindikator Hjertefrekvens SpO 2 /SpCO/ SpMet HR SPO2 % CO2 mmhg J Valgt energi EKG-afledning/- størrelse Kanal 1 EtCO 2 RF IP1 ART mmhg Kanal 2 CVP mmhg IP2 Kanal 3 NIBP mmhg NIBP Figur 3-12 Udgangsskærm Meddelelsesområde Udgangsskærmen er hovedskærmen, der viser EKG og andre oplysninger. Når et overvågningskabel er tilsluttet apparatet, aktiveres det tilsvarende overvågningsområde på skærmen, og de aktuelle patientværdier for denne funktion vises. For eksempel aktiveres SpO 2 -området på skærmen, når du tilslutter et SpO 2 -kabel. SpO 2 -værdierne for patienten vises, når patienten er blevet tilsluttet. Når kablet frakobles, erstattes patientens SpO 2 -værdier med tankestreger (--). De enkelte knapper aktiverer ikke overvågningsfunktionen, undtagen til NIBP Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

31 GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER 3 Hvert overvågningsområde for livstegn er farvekodet, så det stemmer overens med kurven. Denne farvekodning hjælper med til at knytte den viste kurve til dens tilhørende livstegnsværdi. Når der ikke vises en kurve for en funktion, er området for livstegn gråt. ADVARSLER MANGLENDE EVNE TIL AT MÅLE HJERTEFREKVENSEN NØJAGTIGT Hjertefrekvenser over 300 bpm hos en patient måles muligvis ikke nøjagtigt og kan blive vist som tankestreger (---), som en værdi i nærheden af 300 eller en værdi, der svarer til ca. halvdelen af patientens faktiske frekvens. En forøgelse af EKG-størrelsen til 2,0 eller mere kan forbedre nøjagtigheden af den viste værdi for hjertefrekvensen. Patientbedømmelser må ikke udelukkende foretages på baggrund af den viste hjertefrekvens. Anvend en udskrift af EKG'et til at beregne patientens faktiske hjertefrekvens. MANGLENDE EVNE TIL AT DETEKTERE EN ÆNDRING I EKG-RYTMEN Hjertefrekvensmålere tæller muligvis interne pacingimpulser under hjertestop eller nogle former for arytmier. Stol ikke fuldstændigt på hjertefrekvensmålerens alarmer. Hold nøje opsyn med pacemakerpatienter. Tabel 3-7 Udgangsskærm OMRÅDE BESKRIVELSE YDERLIGERE OPLYSNINGER Alarmgrænser Grænser vises til højre for parameteret. Se side 3-21 Hjertesymbol Alarmindikator Hjertefrekvens SpO2/SpCO/SpMet Blinker ved detekterede QRS-signaler. Angiver, om alarmer er slået til eller er afstillet. Ingen indikator betyder, at alarmerne er slået fra. Viser hjertefrekvensen mellem 20 og 300 slag i minuttet (hf). Der vises tankestreger ( ) på skærmen, hvis hjertefrekvensen er under 20 bpm, eller hvis pacing er aktiveret. Hvis EKG ikke er aktiveret, kan SpO 2 - eller NIBP-monitoren vise pulsslag, der angives som PULS (SPO 2 ) eller PULS (NIBP). Hvis patientens hjertefrekvens er over 300 bpm, kan der blive vist tankestreger ( ), eller den viste frekvens kan være mindre end patientens hjertefrekvens. Iltmætningsniveauet vises som en procentdel fra 50 til 100. En mætning under 50% vises som <50%. Pulssignalstyrken angives ved hjælp af bjælker, der bevæger sig op og ned. Når SpCOeller SpMet-værdien er tilgængelig og valgt, vises den som en procentdel i 10 sekunder, og derefter vender SpO 2 -området tilbage til SpO 2 -målingen. Se side 3-21 Se side Physio-Control, Inc. Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 3-17

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

Brugervejledning til HP Envy 15

Brugervejledning til HP Envy 15 Brugervejledning til HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et varemærke

Læs mere

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning SMARTERE BLODTRYKSMÅLING Brugsvejledning DE Bedienungsanleitung - FR Manuel d utilisation - ES Manual del usuario - IT Manuale d uso - NL Handleiding NO Brukerveiledning - PT Manual do usuário - PL Instrukcja

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer

Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer Lær at bruge en hjertestarter Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer (AED) givet af European Resuscitation

Læs mere

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com GT-I9505 Brugervejledning www.samsung.com Om denne brugervejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave Brugervejledning til Nokia E72 5.1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-530 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.

Læs mere

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Læs brugervejledningen, inden du går videre Sikkerhedsforanstaltninger Læs sikkerhedsforholdsreglerne nøje for at sikre, at du bruger mobiltelefonen rigtigt.

Læs mere

GT-I9000. Brugervejledning

GT-I9000. Brugervejledning GT-I9000 Brugervejledning Sådan bruges vejledningen Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung. Denne telefon giver dig mobilkommunikation i høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

GOLF 7 Bruger manual

GOLF 7 Bruger manual ruger manual GOLF 7 INDHOLD Sikkerhedsforeskrifter Produkt introduktion Basale funktioner Kalibretion Funktioner og menuer Hovedmenu Navigator Satellit signal modtagelse Musik Radio Indstillinger RDS

Læs mere

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning Moov/Navman Spirit Serien Hardware-vejledning Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare dig om

Læs mere