LIFEPAK 15 -MONITOR/DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIFEPAK 15 -MONITOR/DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING"

Transkript

1 LIFEPAK 15 -MONITOR/DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING

2 Vigtige oplysninger!usa Rx Only!USA Sporing af apparatet FDA i USA (kontoret for kontrol med fødevarer og medicin) kræver, at producenter og distributører af defibrillatorer kan spore deres defibrillatorer. Hvis apparatet befinder sig et andet sted end på leveringsadressen, er blevet solgt, doneret, mistet, stjålet, eksporteret, destrueret, ikke skal bruges mere, eller hvis apparatet ikke er erhvervet direkte fra Physio-Control, bedes du gøre en af følgende ting: Registrer apparatet på ring til apparatsporingskoordinatoren på tlf , eller send et af de adresseændringskort (modtageren betaler), der findes bagest i denne vejledning for at opdatere disse vigtige sporingsoplysninger. Typografiske konventioner I denne betjeningsvejledning anvendes der særlig typografi til at angive etiketter, skærmmeddelelser og stemmemeddelelser (f.eks. STORE BOGSTAVER såsom KONTROLLÉR PATIENTEN og VÆLGER). LIFEPAK, LIFENET, QUIK-LOOK og QUIK-COMBO er registrerede varemærker tilhørende Physio-Control, Inc. CODE SUMMARY, Shock Advisory System, CODE-STAT, DT EXPRESS, LIFEPAK CR, REDI-PAK, LIFEPAK EXPRESS, SunVue og cprmax er varemærker tilhørende Physio-Control, Inc. Bluetooth er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. CADEX er et registreret varemærke tilhørende Cadex Electronics Inc. Microstream, CapnoLine og FilterLine er registrerede varemærker tilhørende Oridion Systems Ltd. Oridions medicinske kapnografi i dette produkt er omfattet af ét eller flere af følgende amerikanske patenter: 6,428,483; 6,997,880; 5,300,859; 6,437,316 og tilsvarende udenlandske patenter. Yderligere patentansøgninger er indgivet. PC Card er et varemærke tilhørende Personal Computer Memory Card International Association. Masimo, SET, Signal Extraction Software, LNCS og LNOP er registrerede varemærker tilhørende Masimo Corporation. Rainbow, SpCO og SpMet er varemærker tilhørende Masimo Corporation. EDGE System Technology er et varemærke tilhørende Ludlow Technical Products. Formula 409 er et registreret varemærke tilhørende The Clorox Company. Specifikationer kan ændres uden varsel Physio-Control, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Udgivelsesdato: 1/2009 MIN

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Indledning Påtænkt anvendelse Funktionsindstillinger Sikkerhedsoplysninger Termer Generelle advarsler og forholdsregler Grundlæggende oplysninger Set forfra Set bagfra Udgangsskærm Alarmer Valgmulighed Hændelser Overvågning Overvågning af EKG Indsamling af EKG med 12 afledninger Overvågning af SpO2, SpCO og SpMet Overvågning af non-invasivt blodtryk Overvågning af ETCO Overvågning af invasivt tryk Trends i livstegn og ST-segment Behandling Generelle advarsler og forholdsregler i forbindelse med behandling Placering af behandlingselektroder og standardpadler Automatisk ekstern defibrillering (AED) Manuel defibrillering Procedure for synkroniseret DC-konvertering Non-invasiv pacing Pædiatrisk EKG-overvågning og behandlingsprocedurer i manuel funktion Ekstraudstyr til padler QUIK-COMBO-behandlingselektroder Standardpadler Datastyring Patientjournaler og -rapporter Hukommelseskapacitet Physio-Control, Inc. Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator iii

4 Håndtering af aktuelle patientjournaler Håndtering af arkiverede patientjournaler Dataoverførsel Om overførsel af patientjournaler og -rapporter Klargøring af monitor til overførsel Brug af trådløs Bluetooth-kommunikation Brug af en direkte forbindelse Overførsel af rapporter Overvejelser i forbindelse med overførsel af data Fejlfindingstip Vedligeholdelse af udstyret Generel vedligeholdelse og afprøvning Batterivedligeholdelse Rengøring af apparatet Opbevaring af apparatet Isætning af papir Generelle fejlfindingstip Service og reparation Oplysninger om genindvinding af produktet Garanti Tilbehør Appendiks A: Specifikationer og ydelsesegenskaber Appendiks B: Skærmmeddelelser Appendiks C: Stødadviseringssystem Appendiks D: Vejledning om elektromagnetisk kompatibilitet Appendiks E: Symboler iv Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

5 1 INDLEDNING Dette kapitel giver en kort introduktion til LIFEPAK 15-monitoren/defibrillatoren og beskriver den påtænkte anvendelse af produktet. Indledning side 1-3 Påtænkt anvendelse Funktionsindstillinger Physio-Control, Inc. Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 1-1

6

7 INDLEDNING 1 Indledning LIFEPAK 15-monitoren/defibrillatoren er et komplet responssystem til akut hjertebehandling, designet til basal hjerte-lunge redning (BLS) og avanceret hjerte-lunge redning (ALS) patientstyringsprotokoller. Denne vejledning indeholder oplysninger og procedurer, der vedrører alle funktioner i LIFEPAK 15- monitoren/defibrillatoren. Det er ikke sikkert, at din LIFEPAK 15-monitor/defibrillator indeholder alle disse funktioner. Denne vejledning beskriver betjeningen af LIFEPAK 15-monitoren/defibrillatoren, når de fabriksindstillede standardindstillinger anvendes. De fabriksindstillede standardindstillinger for alle opsætningsvalgmuligheder er beskrevet i Tabel A-5 på side A-15. Dit apparat kan indstilles med andre standardindstillinger ud fra dine protokoller. Se Opsætningsvalgmuligheder for LIFEPAK 15- monitoren/defibrillatoren, der følger med apparatet, for oplysninger om ændring af standardindstillinger. VIGTIGT! Noget tilbehør til LIFEPAK 15-monitoren/defibrillatoren kan ikke udskiftes med tilbehør, der bruges sammen med andre LIFEPAK-monitorer/defibrillatorer. Specifikt tilbehør, der ikke er kompatibelt, er angivet i de relevant afsnit. Påtænkt anvendelse LIFEPAK 15 monitor/defibrillatoren er beregnet til brug af uddannet sundhedspersonale i udendørs og indendørs faciliteter til livredningssituationer inden for de miljømæssige betingelser, der er angivet på side side A-10. LIFEPAK 15-monitoren/defibrillatoren er beregnet til brug i ambulance, medmindre andet er angivet. Overvågning i manuel funktion og behandlingsfunktioner er beregnet til brug til voksne og pædiatriske patienter. Funktionen for automatisk ekstern defibrillering er beregnet til brug til patienter på otte år eller derover. Se de enkelte afsnit, der er angivet herunder, for yderligere oplysninger om påtænkt anvendelse samt oplysninger om overvågnings- og behandlingsfunktioner. EKG-overvågning Se side 4-3 Standardfunktion 12-afledningers elektrokardiografi Se side 4-16 Valgfri Overvågning af SpO 2, SpCO og SpMet Se side 4-27 Valgfri Overvågning af non-invasivt blodtryk Se side 4-39 Valgfri Overvågning af slutrespirations-co 2 Se side 4-47 Valgfri Overvågning af invasivt tryk Se side 4-56 Valgfri Physio-Control, Inc. Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 1-3

8 Trends i livstegn og ST-segment Se side 4-64 Valgfri Automatisk ekstern defibrillering Se side 5-7 Standardfunktion Manuel defibrillering Se side 5-22 Standardfunktion Non-invasiv pacing Se side 5-32 Standardfunktion Funktionsindstillinger LIFEPAK 15-monitoren/defibrillatoren har følgende funktionsindstillinger: AED-funktion til automatisk EKG-analyse og en behandlingsprotokol med vejledning for patienter med hjertestop. Manuel funktion til udførelse af manuel defibrillering, synkroniseret DC-konvertering, Non-invasiv pacing, EKG og overvågning af livstegn. Arkivfunktion til adgang til gemte patientoplysninger. Opsætningsfunktion til ændring af standardindstillinger for betjeningsfunktionerne. Se Opsætningsvalgmuligheder for LIFEPAK 15-monitoren/defibrillatoren, der følger med enheden, for yderligere oplysninger. Demotilstand simulerede kurver og trendgrafik til demonstrationsformål. Se demotilstand for LIFEPAK 15-monitoren/defibrillatoren på for at få yderligere oplysninger. Servicefunktion til autoriseret personale til udførelse af diagnostiske test og kalibreringer. Se servicemanualen til LIFEPAK 15-monitoren/defibrillatoren for yderligere oplysninger. 1-4 Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

9 2 SIKKERHEDSOPLYSNINGER Dette kapitel indeholder vigtige oplysninger om betjening af LIFEPAK 15-monitoren/defibrillatoren. Det er vigtigt at gøre sig bekendt med alle disse termer og advarsler. Termer side 2-3 Generelle advarsler og forholdsregler Physio-Control, Inc. Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 2-1

10

11 SIKKERHEDSOPLYSNINGER 2 Termer Følgende termer anvendes enten i denne betjeningsvejledning eller på LIFEPAK 15-monitoren/ defibrillatoren: Fare: Overhængende fare for alvorlig personskade eller død. Advarsel: Fare eller farlig fremgangsmåde, der kan medføre alvorlig personskade eller død. Forsigtighed: Fare eller farlig praksis, der kan medføre mindre personskade eller tingskade. Generelle advarsler og forholdsregler Nedenfor gives generelle advarsler og forholdsregler. I det omfang, det er nødvendigt, er der anført andre specifikke advarsler eller forholdsregler i andre afsnit i denne betjeningsvejledning. FARE! EKSPLOSIONSFARE Denne defibrillator må ikke anvendes i nærheden af brandfarlige gasser eller anæstetika. ADVARSLER FARE FOR STØD ELLER BRAND FARE FOR STØD Defibrillatoren afgiver elektrisk energi på op til 360 joule. Såfremt defibrillatoren ikke anvendes korrekt, således som det beskrives i nærværende betjeningsvejledning, kan den afgivne elektriske energi forårsage alvorlig personskade eller død. Apparatet må kun betjenes af personer, der har et indgående kendskab til betjeningsvejledningen og funktionen af alle betjeningsknapper, indikatorer og stik samt til alt tilbehør. FARE FOR STØD Skil ikke defibrillatoren ad. Den indeholder ingen komponenter, der kan repareres af brugeren, og farlig højspænding kan forekomme. Kontakt en autoriseret servicetekniker, hvis apparatet skal repareres Physio-Control, Inc. Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 2-3

12 ADVARSLER FARE FOR STØD ELLER BRAND Nedsænk ikke dele af denne defibrillator i vand eller andre væsker. Undgå at spilde væsker på defibrillatoren eller dens tilbehør. Spildt væske kan medføre, at defibrillatoren og dens tilbehør ikke fungerer korrekt eller helt svigter. Rengør ikke apparatet med alkohol, ketoner eller andre brandbare stoffer. Medmindre andet er anført, må defibrillatoren eller dens tilbehør ikke autoklaveres eller steriliseres. FARE FOR BRAND Udvis forsigtighed ved betjening af apparatet i nærheden af iltkilder (såsom iltmasker eller ventilatorslanger). Sluk for gaskilden, eller flyt kilden væk fra patienten under defibrillering. FARE FOR ELEKTROMAGNETISK INTERFERENS FARE FOR AT ELEKTRISK INTERFERENS KAN PÅVIRKE APPARATETS YDEEVNE Udstyr, som anvendes i nærheden af hinanden, kan udsende stærk elektromagnetisk interferens eller radiofrekvensinterferens (RFI), hvilket kan påvirke apparatets ydeevne. Radiofrekvensinterferens kan medføre forvrænget EKG, ukorrekt status af EKG-afledninger, manglende detektering af stødbar rytme, ophør af pacing eller ukorrekte målinger af livstegn. Apparatet må ikke anvendes i nærheden af kauteringsudstyr, diatermiudstyr eller andet bærbart og mobilt RFkommunikationsudstyr. Undlad hurtig skiftevis tænding og slukning af nødhjælpsradioer. Se Appendiks D for anbefalede afstande mellem udstyr. Kontakt Physio-Controls Tekniske Serviceafdeling, hvis der er behov for assistance. MULIG ELEKTROMAGNETISK INTERFERENS Brug af kabler, elektroder eller tilbehør, der ikke er angivet til brug sammen med denne defibrillator, kan resultere i øget udstråling af eller forringet immunitet over for elektromagnetisk interferens eller radiofrekvensinterferens (RFI), hvilket vil kunne påvirke defibrillatorens ydeevne eller ydeevnen for andet udstyr, der er placeret i nærheden. Brug kun de dele og det tilbehør, der angives i denne betjeningsvejledning. MULIG ELEKTROMAGNETISK INTERFERENS Defibrillatoren kan skabe elektromagnetisk interferens (EMI) - især under opladning og energioverførsler. EMI kan påvirke udstyrets ydeevne, hvis det anvendes i nærheden af andet udstyr. Defibrillatorudladningens indvirkning på andet udstyr skal om nødvendigt testes, inden defibrillatoren anvendes i en nødsituation. FARE FOR FEJLFUNKTION AF APPARATET MULIG FEJLFUNKTION AF APPARATET Brug af kabler, elektroder eller batterier, der er fremstillet af andre producenter, kan medføre, at apparatet fungerer forkert, og sådan brug kan medføre samtidigt bortfald af sikkerhedscertificeringer. Brug kun det tilbehør, der angives i denne betjeningsvejledning. 2-4 Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

13 SIKKERHEDSOPLYSNINGER 2 ADVARSLER MULIG FEJLFUNKTION AF APPARATET Ændring af de fabriksindstillede standardindstillinger ændrer apparatets funktion. Ændringer af standardindstillingerne må kun foretages af autoriseret personale. MULIG NEDLUKNING AF APPARATET Sørg altid for at have direkte adgang til et fuldt opladet og korrekt vedligeholdt reservebatteri. Udskift batteriet, når apparatet viser en advarsel om lav batterispænding. SIKKERHEDSRISIKO OG MULIG BESKADIGELSE AF APPARATET Monitorer, defibrillatorer og tilbehør dertil (inklusive elektroder og kabler) indeholder ferromagnetiske materialer. Som det er tilfældet med alt ferromagnetisk udstyr, må disse produkter ikke anvendes i nærheden af det kraftige magnetfelt, der dannes af MR-scannere. Det kraftige magnetfelt, der dannes af MR-scannere, tiltrækker udstyret med en kraft, der er tilstrækkelig til at forårsage død eller alvorlig personskade for personer, der befinder sig mellem udstyret og MR-scanneren. Denne magnetiske tiltrækning kan desuden beskadige udstyret og påvirke dets ydeevne. Der kan forekomme hudforbrændinger som følge af opvarmning af ledende materialer såsom patientledninger og pulsoximetersensorer. Kontakt producenten af MR-scanneren for yderligere oplysninger. Bemærk! LIFEPAK 15-monitoren/defibrillatoren og det tilbehør, der er beregnet til regelmæssig eller lejlighedsvis kontakt med patienten, indeholder ikke latex Physio-Control, Inc. Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 2-5

14

15 3 GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Dette kapitel indeholder grundlæggende oplysninger om LIFEPAK 15-monitoren/defibrillatoren samt dens knapper, indikatorer og forbindelser. Set forfra side 3-3 Set bagfra Udgangsskærm Alarmer Valgmulighed Hændelser Physio-Control, Inc. Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 3-1

16

17 GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER 3 Set forfra Figur 3-1 viser fronten af LIFEPAK 15-monitoren/defibrillatoren. Fronten af apparatet beskrives i de følgende afsnit. Recommended Adult VF Dose: J CO2 SpO2 NIBP EKG P1 P2 FARE Eksplosionsfare. Må ikke anvendes i nærheden af brandbare gasser eller anæstetika. ADVARSEL Farlig elektrisk udladning. Må kun anvendes af uddannet personale. Figur 3-1 Set forfra Physio-Control, Inc. Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 3-3

18 Område 1 Anbefalet VF-dosis, voksne: J TIL HLR ANALYSER ENERGI- VALG OPLAD AFL. STR. SYNK Figur 3-2 Knapper i område Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

19 GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER 3 Tabel 3-1 Knapper i område 1 KNAP VFdosisetiket 1 TIL 2 ENERGI- VALG BESKRIVELSE Physio-Controls anbefalede energidosis til ventrikelflimmer (VF) hos voksne Tænder eller slukker apparatet. Lampen lyser, når apparatet er tændt. Tryk på knappen, og hold den nede for at slukke apparatet. Øger eller mindsker energiniveauet i manuel funktion YDERLIGERE OPLYSNINGER Se Biphasic Clinical Summaries på Se side OPLAD Oplader defibrillatoren i manuel funktion Se side 5-22 HLR ANALYSÉR Stødknap. Starter afgivelse af defibrillatorens energi til patienten. Lampen blinker, når opladningen er færdig. Den lysende indikatorlampe for service angiver, at der foreligger et forhold, der forhindrer eller kan forhindre normal funktion for defibrillatoren Styrer HLR-metronomen. Lampen lyser, når metronomfunktionen er aktiv. Aktiverer Shock Advisory System (stødadviseringssystem) (AED-funktion). Indikatorlampen lyser, når AED analyserer EKG, og blinker, når brugeren bliver bedt om at trykke på ANALYSÉR. Se side 5-22 Se side 9-18 Se side 5-25 Se side 5-7 AFL. Ændrer EKG-afledning Se side 4-4 STR. Ændrer EKG-størrelse Se side 4-4 SYNK Aktiverer synkroniseret funktion. Indikatorlampen lyser, når synk-funktionen er aktiv, og blinker, for hver gang QRS detekteres. Se side Physio-Control, Inc. Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 3-5

20 Område 2 PACER FREKVENS STRØM PAUSE Figur 3-3 Knapper i område 2 Tabel 3-2 Knapper i område 2 KNAP PACER BESKRIVELSE Aktiverer pacerfunktionen. Indikatorampen lyser, når funktionen er aktiveret, og blinker for hver strømimpuls. YDERLIGERE OPLYSNINGER Se side 5-32 FREKVENS Øger eller mindsker pacingfrekvensen Se side 5-32 STRØM Øger eller mindsker pacingstrømmen Se side 5-32 PAUSE Sænker pacingfrekvensen midlertidigt Se side Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

21 GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER 3 Område 3 NIBP ALARMER VALG HÆNDELSE UDGANGS- SKÆRM Vælger Figur 3-4 Knapper i område 3 Tabel 3-3 Knapper i område 3 KNAP NIBP ALARMER BESKRIVELSE Starter måling af blodtryk. Indikatorlampen lyser, når blodtryksmåling foretages. Aktiverer og afstiller alarmer. Indikatorlampen lyser, når alarmerne er aktiverede, og blinker, når en alarm opstår. YDERLIGERE OPLYSNINGER Se side 4-39 Se side 3-21 VALG Giver adgang til valgfrie funktioner Se side 3-23 HÆNDELSE Giver adgang til brugerdefinerede hændelser Se side 3-25 UDGANGSSKÆRM Vender øjeblikkeligt tilbage til udgangsskærmen Se side 3-16 VÆLGER Ruller igennem og vælger skærm- eller menupunkter Se side 3-19 Knappen til visningsfunktion skifter mellem farvevisning og visning i SunVue med høj kontrast Physio-Control, Inc. Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 3-7

22 Område 4 12-AFLEDN. OVERFØR RESUMÈ UDSKRIV Figur 3-5 Knapper i område 4 Tabel 3-4 Knapper i område 4 KNAP BESKRIVELSE YDERLIGERE OPLYSNINGER 12-AFLEDN. Starter indhentning af 12-afledningers EKG Se side 4-16 OVERFØR Starter overførsel af patientdata Se side 8-12 RESUMÉ Udskriver et CODE SUMMARY (RESUMÈ) over kritiske hændelser Se side 7-4 UDSKRIV Starter og stopper printeren Se side Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

23 GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER 3 Område 5 CO2 CO 2 Se advarslerne på side 2-4 SpO 2 / SpCO/ SpMet NIBP SpO2 NIBP EKG EKG P1 P1 P2 P2 Højttaler Printer Stik til terapikabel Figur 3-6 Forbindelsesstik i område 5, højttaler og printer Tabel 3-5 Forbindelsesstik i område 5, højttaler og printer ETIKET BESKRIVELSE YDERLIGERE OPLYSNINGER CO2 FilterLine -sætport Se side 4-47 SpO2/SpCO/SpMet Sensorkabelport Se side 4-26 NIBP Port til pneumatisk slange Se side 4-39 EKG Grøn, elektrisk isoleret EKG-kabelport Se side 4-3 P1 Port til kabel for invasivt tryk Se side 4-56 P2 Port til kabel for invasivt tryk Se side 4-56 Højttaler Udsender toner og stemmemeddelelser fra apparatet Printer Låge til 100-mm printerpapir Se side 9-17 Stik til terapikabel Stik til QUIK-COMBO -terapikabel og standardpadler (hårde) Se side Physio-Control, Inc. Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 3-9

24 Forbindelsesstik CO2 SpO2 NIBP EKG P1 P2 FORBINDEL- SESSTIK CO2 SpO2/ SpCO/ SpMet NIBP EKG P1/P2 HANDLING Tilslutte: Åbn CO 2 -portens låge, indsæt FilterLine-forbindelsen, og drej den med uret, indtil den sidder godt fast. Frakoble: Drej FilterLine-forbindelsen mod uret, og træk forbindelsen ud. Tilslutte: Bring kabelforbindelsesstikket på linje med SpO 2 - porten, og skub det ind, indtil forbindelsen klikker på plads. Frakoble: Tryk samtidigt på de grå knapper på hver side af kabelforbindelsesstikket, og træk forbindelsesstikket ud. Tilslutte: Indsæt NIBP-slangeforbindelsen i NIBP-porten. Frakoble: Tryk på låsen på hver side af porten, og træk slangeforbindelsen ud. Tilslutte: Bring det grønne EKG-forbindelsesstik på linje med EKGporten, og placér den hvide linje på kablet således, at den vender mod venstre. Indsæt kabelforbindelsesstikket i porten, indtil forbindelsesstikket sidder godt fast. Frakoble: Træk EKG-forbindelsesstikket lige ud. Tilslutte: Placér IP-kabelforbindelsesstikket (invasivt tryk) på linje med P1- eller P2-porten, og vend hullet på forbindelsesstikket så det vender opad. Indsæt kabelforbindelsesstikket i porten, indtil forbindelsesstikket sidder godt fast. Frakoble: Tag fat i forbindelsesstikket, og træk det lige ud Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

25 GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER 3 Tilslutning og frakobling af terapikablet ADVARSEL RISIKO FOR BESKADIGELSE AF UDSTYRET OG MANGLENDE EVNE TIL AT AFGIVE BEHANDLING Lad altid terapikablerne være tilsluttet defibrillatoren for at beskytte forbindelsesstikket til terapikablet mod beskadigelse eller tilsmudsning. Undersøg og afprøv terapikablet dagligt i overensstemmelse med operatørchecklisten bag i denne vejledning. Physio-Control anbefaler at udskifte terapikablerne hvert tredje år for at mindske risikoen for fejl under brug på patienter. VIGTIGT! QUIK-COMBO-terapikablet og standardpadlerne (hårde padler) til LIFEPAK 15- monitoren/defibrillatoren har samme type forbindelsesstik og skal tilsluttes defibrillatoren på det samme sted. Disse terapikabler er ikke kompatible med andre LIFEPAK-defibrillator/monitorer. Sådan sluttes et terapikabel til defibrillatoren: 1. Bring terapikablet på linje med stikket. 2. Skub terapikablet ind, indtil det kan mærkes, at forbindelsesstikket låses på plads. Du vil også kunne høre et klik. Figur 3-7 Tilslut terapikabel Sådan kobles terapikablet fra defibrillatoren: 1. Tryk på låseknappen på forbindelsesstikket til terapikablet. 2. Træk kabelforbindelsesstikket ud. Figur 3-8 Frakobl terapikabel Physio-Control, Inc. Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 3-11

26 Set bagfra Padlelåse Padletestkontakter Se advarslerne på side 4-47 CO 2 - udsugningsport Se advarslerne på side 9-12 og side Se advarslen på side 3-13 Standardpadlekamre USBportdæksel Systemkonnektor Figur 3-9 Set bagfra Batterikammer Batterikontakter Batterikammer 1 Batteristifter 3-12 Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

27 GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER 3 Tabel 3-6 Set bagfra ETIKET Batterikamre, -stifter og -kontakter CO 2 -udsugningsport Standardpadlekamre, -låse og -testkontakter BESKRIVELSE Hvert kammer indeholder ét litium-ion-batteri. To stifter i hvert kammer overfører batteristrømmen. Batterikontakterne overfører oplysninger om batteristatus. Opretter forbindelse til et udluftningssystem under overvågning af EtCO 2 ved brug af anæstetika. Standardpadler (hårde) er indsat i padlekamre. Låsene sørger for, at padlerne sidder sikkert godt fast og alligevel hurtigt kan fjernes. Testkontakterne giver mulighed for komplette defibrilleringskontroller af padler i overensstemmelse af operatørchecklisten. YDERLIGERE OPLYSNINGER Se side 9-12 Se side 4-47 Se side 6-5 og operatørchecklisten bag i denne vejledning USB-portdæksel Beskytter USB-port mod det omgivende miljø. Til fremtidig brug Systemkonnektor Tilslutter apparat til en port eller ekstern computer for at overføre patientrapporter. Giver også et EKG-output i realtid. Se side 7-3 ADVARSEL FARE FOR STØD Alt udstyr, der er tilsluttet systemkonnektoren, skal være batteridrevet eller elektrisk isoleret fra vekselstrøm i henhold til EN i forbindelse med overvågning af en patient og brug af systemkonnektoren. I tvivlstilfælde kobles patienten fra defibrillatoren inden brug af systemkonnektoren. Brug kun de dataoverførselskabler, som Physio-Control anbefaler. Kontakt Physio-Controls Tekniske Supportafdeling for yderligere oplysninger. Bemærk! Du bør koble eksternt udstyr fra systemkonnektoren, når det ikke er i brug, for at undgå utilsigtet afladning af batterierne Physio-Control, Inc. Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 3-13

28 Batterier LIFEPAK 15-monitoren/defibrillatoren kører kun på batteristrøm ved hjælp af to litium-ionbatterier, som skal fjernes fra apparatet og oplades i den stationære eller mobile Li-ionbatterioplader. VIGTIGT! LIFEPAK 15-monitoren/defibrillatorens litium-ion-batterier må ikke udskiftes med batterier, der bruges i andre LIFEPAK-defibrillatorer. Efterse regelmæssigt batterierne for beskadigelse eller utætheder. Aflevér til genindvinding, eller bortskaf beskadigede eller utætte batterier. Hvert batteri har en opladningsmåler, der angiver batteriets omtrentlige ladestand. Tryk på den grå knap oven over batterisymbolet for at kontrollere batteriets ladestand, før det installeres i defibrillatoren. De fire batteriindikatorer viser den omtrentlige ladestand henholdsvis mere end 70%, mere end 50%, mere end 25% og 25% eller mindre. Figur 3-10 Batteriladestandsindikatorer Batteriadvarselsindikatorerne vises herunder. En enkelt blinkende lampe angiver, at batteriladestanden er meget lav, og at det er nødvendigt med opladning. To eller flere blinkende lamper angiver, at batteriet er defekt og skal returneres til en autoriseret servicetekniker. Figur 3-11 Batteriadvarselsindikatorer Bemærk! Ældre eller meget brugte batterier mister opladningskapaciteten. Hvis en batterimåler viser mindre end fire lamper umiddelbart efter en opladningscyklus, har batteriet reduceret kapacitet. Hvis batterimåleren viser to eller færre lamper efter afslutningen af en opladningscyklus, skal batteriet udskiftes. Sådan installeres et batteri: 1. Kontrollér, at batteriet er fuldt opladet. 2. Efterse batteristifterne i batterikamrene for tegn på beskadigelse. 3. Vend batterierne, så batteriklemmen sidder over stifterne i batterikammeret. 4. Anbring den ende uden batteriklemme i batterikammeret. 5. Skub den ende af batteriet med batteriklemmen godt ind i batterikammeret, indtil batteriet klikker på plads Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

29 GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER 3 6. Gentag Trin 1 til Trin 5 for at indsætte det andet batteri. Skub batteriklemmen ind, og vip batteriet ud af batterikammeret for at tage batteriet ud. ADVARSEL RISIKO FOR STRØMSVIGT UNDER PATIENTBEHANDLING. Batteristifterne i defibrillatoren kan blive beskadiget, hvis batterier tabes eller tvinges ned i batterikamrene. Efterse regelmæssigt stifterne for tegn på beskadigelse. Sørg for, at batterierne altid er isat, medmindre apparatet tages ud af brug og skal til opbevaring. Se "Batterivedligeholdelse" på side 9-12 for at få oplysninger om vedligeholdelse af batterier Physio-Control, Inc. Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 3-15

30 Udgangsskærm Alarmgrænser Hjertesymbol Tid Bluetooth-ikon Batterindikator Alarmindikator Hjertefrekvens SpO 2 /SpCO/ SpMet HR SPO2 % CO2 mmhg J Valgt energi EKG-afledning/- størrelse Kanal 1 EtCO 2 RF IP1 ART mmhg Kanal 2 CVP mmhg IP2 Kanal 3 NIBP mmhg NIBP Figur 3-12 Udgangsskærm Meddelelsesområde Udgangsskærmen er hovedskærmen, der viser EKG og andre oplysninger. Når et overvågningskabel er tilsluttet apparatet, aktiveres det tilsvarende overvågningsområde på skærmen, og de aktuelle patientværdier for denne funktion vises. For eksempel aktiveres SpO 2 -området på skærmen, når du tilslutter et SpO 2 -kabel. SpO 2 -værdierne for patienten vises, når patienten er blevet tilsluttet. Når kablet frakobles, erstattes patientens SpO 2 -værdier med tankestreger (--). De enkelte knapper aktiverer ikke overvågningsfunktionen, undtagen til NIBP Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

31 GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER 3 Hvert overvågningsområde for livstegn er farvekodet, så det stemmer overens med kurven. Denne farvekodning hjælper med til at knytte den viste kurve til dens tilhørende livstegnsværdi. Når der ikke vises en kurve for en funktion, er området for livstegn gråt. ADVARSLER MANGLENDE EVNE TIL AT MÅLE HJERTEFREKVENSEN NØJAGTIGT Hjertefrekvenser over 300 bpm hos en patient måles muligvis ikke nøjagtigt og kan blive vist som tankestreger (---), som en værdi i nærheden af 300 eller en værdi, der svarer til ca. halvdelen af patientens faktiske frekvens. En forøgelse af EKG-størrelsen til 2,0 eller mere kan forbedre nøjagtigheden af den viste værdi for hjertefrekvensen. Patientbedømmelser må ikke udelukkende foretages på baggrund af den viste hjertefrekvens. Anvend en udskrift af EKG'et til at beregne patientens faktiske hjertefrekvens. MANGLENDE EVNE TIL AT DETEKTERE EN ÆNDRING I EKG-RYTMEN Hjertefrekvensmålere tæller muligvis interne pacingimpulser under hjertestop eller nogle former for arytmier. Stol ikke fuldstændigt på hjertefrekvensmålerens alarmer. Hold nøje opsyn med pacemakerpatienter. Tabel 3-7 Udgangsskærm OMRÅDE BESKRIVELSE YDERLIGERE OPLYSNINGER Alarmgrænser Grænser vises til højre for parameteret. Se side 3-21 Hjertesymbol Alarmindikator Hjertefrekvens SpO2/SpCO/SpMet Blinker ved detekterede QRS-signaler. Angiver, om alarmer er slået til eller er afstillet. Ingen indikator betyder, at alarmerne er slået fra. Viser hjertefrekvensen mellem 20 og 300 slag i minuttet (hf). Der vises tankestreger ( ) på skærmen, hvis hjertefrekvensen er under 20 bpm, eller hvis pacing er aktiveret. Hvis EKG ikke er aktiveret, kan SpO 2 - eller NIBP-monitoren vise pulsslag, der angives som PULS (SPO 2 ) eller PULS (NIBP). Hvis patientens hjertefrekvens er over 300 bpm, kan der blive vist tankestreger ( ), eller den viste frekvens kan være mindre end patientens hjertefrekvens. Iltmætningsniveauet vises som en procentdel fra 50 til 100. En mætning under 50% vises som <50%. Pulssignalstyrken angives ved hjælp af bjælker, der bevæger sig op og ned. Når SpCOeller SpMet-værdien er tilgængelig og valgt, vises den som en procentdel i 10 sekunder, og derefter vender SpO 2 -området tilbage til SpO 2 -målingen. Se side 3-21 Se side Physio-Control, Inc. Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 3-17

LIFEPAK 15- MONITOR/DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING

LIFEPAK 15- MONITOR/DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING LIFEPAK 15- MONITOR/DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING LIFEPAK 15- MONITOR/DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING Vigtige oplysninger Registrering af enhed Registrer enheden på www.physio-control.com. Det

Læs mere

Betjeningsvejledning MONITOR/DEFIBRILLATOR

Betjeningsvejledning MONITOR/DEFIBRILLATOR Betjeningsvejledning MONITOR/DEFIBRILLATOR Betjeningsvejledning MONITOR/DEFIBRILLATOR Vigtige oplysninger Registrering af enhed Registrer enheden på www.physio-control.com. Det vil sikre, at du får besked

Læs mere

LIFEPAK 15 kvikguide

LIFEPAK 15 kvikguide LIFEPAK 15 kvikguide Refererer til infonetdok. 484884 På venstre side af skærmen sidder alle kabelindgange (pånær til padler) MONITORENS OPBYGNING Kapnograf (CO2) Saturation (Sp02) Blodtryk (NIBP) EKG

Læs mere

LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BETJENINGSVEJLEDNING

LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BETJENINGSVEJLEDNING LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BETJENINGSVEJLEDNING LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BETJENINGSVEJLEDNING Vigtige oplysninger!usa Rx Only!USA Sporing af apparatet FDA i USA kræver, at producenter og

Læs mere

LIFEPAK. 20e-DEFIBRILLATOR/MONITOR BETJENINGSVEJLEDNING

LIFEPAK. 20e-DEFIBRILLATOR/MONITOR BETJENINGSVEJLEDNING LIFEPAK 20e-DEFIBRILLATOR/MONITOR BETJENINGSVEJLEDNING LIFEPAK 20e-DEFIBRILLATOR/MONITOR BETJENINGSVEJLEDNING Vigtige oplysninger!usa!usa RX Only Sporing af apparatet FDA i USA kræver, at producenter

Læs mere

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING Vigtigt Denne enhed må kun anvendes af autoriseret personale. Sporing af apparat Registrér enheden på www.physio-control.com.

Læs mere

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Vigtigt! Læs brugermanualen for STAN S31. 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. Stik til patienttransducere Hovedafbryder Føtalt EKG (FEKG) -middelværdi 4. 5. 6. Funktionsknapper

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

LIFEPAK CR Plus -DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS -DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING

LIFEPAK CR Plus -DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS -DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING + LIFEPAK CR Plus -DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS -DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING LIFEPAK CR Plus -DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS -DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING Ansvar for oplysninger Det er vore

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

LIFEPAK CR Plus -DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS -DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING

LIFEPAK CR Plus -DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS -DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING + LIFEPAK CR Plus -DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS -DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING LIFEPAK CR Plus -DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS -DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING Ansvar for oplysninger Det er vore

Læs mere

Orientering om AED (Automatisk Ekstern Defibrillator)

Orientering om AED (Automatisk Ekstern Defibrillator) Orientering om AED (Automatisk Ekstern Defibrillator) Beredskabsmester Lars M. Sørensen Hvorfor Hjertestarter Tidlig alarmering Tidlig hjertemassage Tidlig defibrillation Tidlig stabillisering Hvad er

Læs mere

LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/Monitor. Altid parat

LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/Monitor. Altid parat LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/Monitor Altid parat 1 Det kan ikke undre, at professionelt sundhedspersonale stoler på LIFEPAK 20e I mere end 50 år har Physio-Control udviklet teknologier og konstrueret udstyr,

Læs mere

Defibtech DDU-100 semiautomatisk ekstern defibrillator

Defibtech DDU-100 semiautomatisk ekstern defibrillator Defibtech DDU-100 semiautomatisk ekstern defibrillator Brugervejledning AHA/ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION MÅ KUN ANVENDES, HVIS PATIENTEN ER: BEVIDSTLØS IKKE-RESPONSIV TRÆKKER IKKE VEJRET 1 TRYK PÅ

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

HEARTSTART MRx MONITOR/DEFIBRILLATOR. www.laerdal.com

HEARTSTART MRx MONITOR/DEFIBRILLATOR. www.laerdal.com HEARTSTART MRx MONITOR/DEFIBRILLATOR www.laerdal.com HEARTSTART MRx MONITOR/DEFIBRILLATOR 948001 Vægophæng til køretøjer 948002 Jævnstrøms lader 948006 Cadex, 2 batteri lader 948007 Cadex, 4 batteri lader

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

Kontraktbilag 5 Beskrivelse af integration mellem defibrillator/monitor og Præhospital Patientjournal.

Kontraktbilag 5 Beskrivelse af integration mellem defibrillator/monitor og Præhospital Patientjournal. Kontraktbilag 5 Beskrivelse af integration mellem defibrillator/monitor og Præhospital Patientjournal. Side 1 af 6 Side 2 af 6 1 Integrationer i den mobile enhed I forbindelse med registrering af vitaldata

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

PRODUKTBROCHURE PRODUCT BROCHURE. LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/MONITOR. med CodeManagement Module

PRODUKTBROCHURE PRODUCT BROCHURE. LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/MONITOR. med CodeManagement Module PRODUKTBROCHURE PRODUCT BROCHURE LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/MONITOR med CodeManagement Module Uanset økonomiske stramninger og udvikling af stadigt nye retningslinjer er jeres hospital fortsat fokuseret

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt Brug denne vejledning til den daglige betjening af din printer. For mere detaljerede oplysninger, se Brugervejledningen. Printerkomponenter Figur 1 viser komponenterne

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Defibtech DDU-2000-serie Automatiseret ekstern defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450

Defibtech DDU-2000-serie Automatiseret ekstern defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Defibtech DDU-2000-serie Automatiseret ekstern defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Brugermanual AHA/ERC 2010 ELEKTRONISK DISTRIBUTION TRYK PÅ KNAPPEN "TÆND" 1 SÆT ELEKTRODER PÅ FØLG HJERTESTARTER-

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

LIFEPAK 1000 DEfibrillator med cprmax teknologi

LIFEPAK 1000 DEfibrillator med cprmax teknologi LIFEPAK 1000 DEfibrillator med cprmax teknologi Works like you work. S I M P LY P R O F E S S I O N A L Avanceret batteriteknologi. Stor skærm giver klar og tydelig grafik og tekst. cprmax giver mest mulig

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Canon digitalkamera Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Indholdsfortegnelse Indledning...................................... 1 Overførsel af billeder via en trådløs forbindelse........

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

HeartSine samaritan PAD Trainer Brugsvejledning

HeartSine samaritan PAD Trainer Brugsvejledning HeartSine samaritan PAD Trainer Brugsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE HeartSine samaritan PAD KONFIGURATION HeartSine samaritan PAD Trainer 3 HeartSine samaritan PAD Trainer Tilbehør 3 Opsætning og programmering

Læs mere

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keelers lithium lader & håndtag Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Velkommen til twinkl!

Velkommen til twinkl! Velkommen til twinkl! Vi er glade for at du har valgt at blive en twinklr. I dette dokument, gennemgår vi de forskellige trin du skal igennem for at kunne bruge twinkl på den bedste måde. Herunder kan

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere