LIFEPAK 15 -MONITOR/DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIFEPAK 15 -MONITOR/DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING"

Transkript

1 LIFEPAK 15 -MONITOR/DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING

2 Vigtige oplysninger!usa Rx Only!USA Sporing af apparatet FDA i USA (kontoret for kontrol med fødevarer og medicin) kræver, at producenter og distributører af defibrillatorer kan spore deres defibrillatorer. Hvis apparatet befinder sig et andet sted end på leveringsadressen, er blevet solgt, doneret, mistet, stjålet, eksporteret, destrueret, ikke skal bruges mere, eller hvis apparatet ikke er erhvervet direkte fra Physio-Control, bedes du gøre en af følgende ting: Registrer apparatet på ring til apparatsporingskoordinatoren på tlf , eller send et af de adresseændringskort (modtageren betaler), der findes bagest i denne vejledning for at opdatere disse vigtige sporingsoplysninger. Typografiske konventioner I denne betjeningsvejledning anvendes der særlig typografi til at angive etiketter, skærmmeddelelser og stemmemeddelelser (f.eks. STORE BOGSTAVER såsom KONTROLLÉR PATIENTEN og VÆLGER). LIFEPAK, LIFENET, QUIK-LOOK og QUIK-COMBO er registrerede varemærker tilhørende Physio-Control, Inc. CODE SUMMARY, Shock Advisory System, CODE-STAT, DT EXPRESS, LIFEPAK CR, REDI-PAK, LIFEPAK EXPRESS, SunVue og cprmax er varemærker tilhørende Physio-Control, Inc. Bluetooth er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. CADEX er et registreret varemærke tilhørende Cadex Electronics Inc. Microstream, CapnoLine og FilterLine er registrerede varemærker tilhørende Oridion Systems Ltd. Oridions medicinske kapnografi i dette produkt er omfattet af ét eller flere af følgende amerikanske patenter: 6,428,483; 6,997,880; 5,300,859; 6,437,316 og tilsvarende udenlandske patenter. Yderligere patentansøgninger er indgivet. PC Card er et varemærke tilhørende Personal Computer Memory Card International Association. Masimo, SET, Signal Extraction Software, LNCS og LNOP er registrerede varemærker tilhørende Masimo Corporation. Rainbow, SpCO og SpMet er varemærker tilhørende Masimo Corporation. EDGE System Technology er et varemærke tilhørende Ludlow Technical Products. Formula 409 er et registreret varemærke tilhørende The Clorox Company. Specifikationer kan ændres uden varsel Physio-Control, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Udgivelsesdato: 1/2009 MIN

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Indledning Påtænkt anvendelse Funktionsindstillinger Sikkerhedsoplysninger Termer Generelle advarsler og forholdsregler Grundlæggende oplysninger Set forfra Set bagfra Udgangsskærm Alarmer Valgmulighed Hændelser Overvågning Overvågning af EKG Indsamling af EKG med 12 afledninger Overvågning af SpO2, SpCO og SpMet Overvågning af non-invasivt blodtryk Overvågning af ETCO Overvågning af invasivt tryk Trends i livstegn og ST-segment Behandling Generelle advarsler og forholdsregler i forbindelse med behandling Placering af behandlingselektroder og standardpadler Automatisk ekstern defibrillering (AED) Manuel defibrillering Procedure for synkroniseret DC-konvertering Non-invasiv pacing Pædiatrisk EKG-overvågning og behandlingsprocedurer i manuel funktion Ekstraudstyr til padler QUIK-COMBO-behandlingselektroder Standardpadler Datastyring Patientjournaler og -rapporter Hukommelseskapacitet Physio-Control, Inc. Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator iii

4 Håndtering af aktuelle patientjournaler Håndtering af arkiverede patientjournaler Dataoverførsel Om overførsel af patientjournaler og -rapporter Klargøring af monitor til overførsel Brug af trådløs Bluetooth-kommunikation Brug af en direkte forbindelse Overførsel af rapporter Overvejelser i forbindelse med overførsel af data Fejlfindingstip Vedligeholdelse af udstyret Generel vedligeholdelse og afprøvning Batterivedligeholdelse Rengøring af apparatet Opbevaring af apparatet Isætning af papir Generelle fejlfindingstip Service og reparation Oplysninger om genindvinding af produktet Garanti Tilbehør Appendiks A: Specifikationer og ydelsesegenskaber Appendiks B: Skærmmeddelelser Appendiks C: Stødadviseringssystem Appendiks D: Vejledning om elektromagnetisk kompatibilitet Appendiks E: Symboler iv Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

5 1 INDLEDNING Dette kapitel giver en kort introduktion til LIFEPAK 15-monitoren/defibrillatoren og beskriver den påtænkte anvendelse af produktet. Indledning side 1-3 Påtænkt anvendelse Funktionsindstillinger Physio-Control, Inc. Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 1-1

6

7 INDLEDNING 1 Indledning LIFEPAK 15-monitoren/defibrillatoren er et komplet responssystem til akut hjertebehandling, designet til basal hjerte-lunge redning (BLS) og avanceret hjerte-lunge redning (ALS) patientstyringsprotokoller. Denne vejledning indeholder oplysninger og procedurer, der vedrører alle funktioner i LIFEPAK 15- monitoren/defibrillatoren. Det er ikke sikkert, at din LIFEPAK 15-monitor/defibrillator indeholder alle disse funktioner. Denne vejledning beskriver betjeningen af LIFEPAK 15-monitoren/defibrillatoren, når de fabriksindstillede standardindstillinger anvendes. De fabriksindstillede standardindstillinger for alle opsætningsvalgmuligheder er beskrevet i Tabel A-5 på side A-15. Dit apparat kan indstilles med andre standardindstillinger ud fra dine protokoller. Se Opsætningsvalgmuligheder for LIFEPAK 15- monitoren/defibrillatoren, der følger med apparatet, for oplysninger om ændring af standardindstillinger. VIGTIGT! Noget tilbehør til LIFEPAK 15-monitoren/defibrillatoren kan ikke udskiftes med tilbehør, der bruges sammen med andre LIFEPAK-monitorer/defibrillatorer. Specifikt tilbehør, der ikke er kompatibelt, er angivet i de relevant afsnit. Påtænkt anvendelse LIFEPAK 15 monitor/defibrillatoren er beregnet til brug af uddannet sundhedspersonale i udendørs og indendørs faciliteter til livredningssituationer inden for de miljømæssige betingelser, der er angivet på side side A-10. LIFEPAK 15-monitoren/defibrillatoren er beregnet til brug i ambulance, medmindre andet er angivet. Overvågning i manuel funktion og behandlingsfunktioner er beregnet til brug til voksne og pædiatriske patienter. Funktionen for automatisk ekstern defibrillering er beregnet til brug til patienter på otte år eller derover. Se de enkelte afsnit, der er angivet herunder, for yderligere oplysninger om påtænkt anvendelse samt oplysninger om overvågnings- og behandlingsfunktioner. EKG-overvågning Se side 4-3 Standardfunktion 12-afledningers elektrokardiografi Se side 4-16 Valgfri Overvågning af SpO 2, SpCO og SpMet Se side 4-27 Valgfri Overvågning af non-invasivt blodtryk Se side 4-39 Valgfri Overvågning af slutrespirations-co 2 Se side 4-47 Valgfri Overvågning af invasivt tryk Se side 4-56 Valgfri Physio-Control, Inc. Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 1-3

8 Trends i livstegn og ST-segment Se side 4-64 Valgfri Automatisk ekstern defibrillering Se side 5-7 Standardfunktion Manuel defibrillering Se side 5-22 Standardfunktion Non-invasiv pacing Se side 5-32 Standardfunktion Funktionsindstillinger LIFEPAK 15-monitoren/defibrillatoren har følgende funktionsindstillinger: AED-funktion til automatisk EKG-analyse og en behandlingsprotokol med vejledning for patienter med hjertestop. Manuel funktion til udførelse af manuel defibrillering, synkroniseret DC-konvertering, Non-invasiv pacing, EKG og overvågning af livstegn. Arkivfunktion til adgang til gemte patientoplysninger. Opsætningsfunktion til ændring af standardindstillinger for betjeningsfunktionerne. Se Opsætningsvalgmuligheder for LIFEPAK 15-monitoren/defibrillatoren, der følger med enheden, for yderligere oplysninger. Demotilstand simulerede kurver og trendgrafik til demonstrationsformål. Se demotilstand for LIFEPAK 15-monitoren/defibrillatoren på for at få yderligere oplysninger. Servicefunktion til autoriseret personale til udførelse af diagnostiske test og kalibreringer. Se servicemanualen til LIFEPAK 15-monitoren/defibrillatoren for yderligere oplysninger. 1-4 Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

9 2 SIKKERHEDSOPLYSNINGER Dette kapitel indeholder vigtige oplysninger om betjening af LIFEPAK 15-monitoren/defibrillatoren. Det er vigtigt at gøre sig bekendt med alle disse termer og advarsler. Termer side 2-3 Generelle advarsler og forholdsregler Physio-Control, Inc. Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 2-1

10

11 SIKKERHEDSOPLYSNINGER 2 Termer Følgende termer anvendes enten i denne betjeningsvejledning eller på LIFEPAK 15-monitoren/ defibrillatoren: Fare: Overhængende fare for alvorlig personskade eller død. Advarsel: Fare eller farlig fremgangsmåde, der kan medføre alvorlig personskade eller død. Forsigtighed: Fare eller farlig praksis, der kan medføre mindre personskade eller tingskade. Generelle advarsler og forholdsregler Nedenfor gives generelle advarsler og forholdsregler. I det omfang, det er nødvendigt, er der anført andre specifikke advarsler eller forholdsregler i andre afsnit i denne betjeningsvejledning. FARE! EKSPLOSIONSFARE Denne defibrillator må ikke anvendes i nærheden af brandfarlige gasser eller anæstetika. ADVARSLER FARE FOR STØD ELLER BRAND FARE FOR STØD Defibrillatoren afgiver elektrisk energi på op til 360 joule. Såfremt defibrillatoren ikke anvendes korrekt, således som det beskrives i nærværende betjeningsvejledning, kan den afgivne elektriske energi forårsage alvorlig personskade eller død. Apparatet må kun betjenes af personer, der har et indgående kendskab til betjeningsvejledningen og funktionen af alle betjeningsknapper, indikatorer og stik samt til alt tilbehør. FARE FOR STØD Skil ikke defibrillatoren ad. Den indeholder ingen komponenter, der kan repareres af brugeren, og farlig højspænding kan forekomme. Kontakt en autoriseret servicetekniker, hvis apparatet skal repareres Physio-Control, Inc. Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 2-3

12 ADVARSLER FARE FOR STØD ELLER BRAND Nedsænk ikke dele af denne defibrillator i vand eller andre væsker. Undgå at spilde væsker på defibrillatoren eller dens tilbehør. Spildt væske kan medføre, at defibrillatoren og dens tilbehør ikke fungerer korrekt eller helt svigter. Rengør ikke apparatet med alkohol, ketoner eller andre brandbare stoffer. Medmindre andet er anført, må defibrillatoren eller dens tilbehør ikke autoklaveres eller steriliseres. FARE FOR BRAND Udvis forsigtighed ved betjening af apparatet i nærheden af iltkilder (såsom iltmasker eller ventilatorslanger). Sluk for gaskilden, eller flyt kilden væk fra patienten under defibrillering. FARE FOR ELEKTROMAGNETISK INTERFERENS FARE FOR AT ELEKTRISK INTERFERENS KAN PÅVIRKE APPARATETS YDEEVNE Udstyr, som anvendes i nærheden af hinanden, kan udsende stærk elektromagnetisk interferens eller radiofrekvensinterferens (RFI), hvilket kan påvirke apparatets ydeevne. Radiofrekvensinterferens kan medføre forvrænget EKG, ukorrekt status af EKG-afledninger, manglende detektering af stødbar rytme, ophør af pacing eller ukorrekte målinger af livstegn. Apparatet må ikke anvendes i nærheden af kauteringsudstyr, diatermiudstyr eller andet bærbart og mobilt RFkommunikationsudstyr. Undlad hurtig skiftevis tænding og slukning af nødhjælpsradioer. Se Appendiks D for anbefalede afstande mellem udstyr. Kontakt Physio-Controls Tekniske Serviceafdeling, hvis der er behov for assistance. MULIG ELEKTROMAGNETISK INTERFERENS Brug af kabler, elektroder eller tilbehør, der ikke er angivet til brug sammen med denne defibrillator, kan resultere i øget udstråling af eller forringet immunitet over for elektromagnetisk interferens eller radiofrekvensinterferens (RFI), hvilket vil kunne påvirke defibrillatorens ydeevne eller ydeevnen for andet udstyr, der er placeret i nærheden. Brug kun de dele og det tilbehør, der angives i denne betjeningsvejledning. MULIG ELEKTROMAGNETISK INTERFERENS Defibrillatoren kan skabe elektromagnetisk interferens (EMI) - især under opladning og energioverførsler. EMI kan påvirke udstyrets ydeevne, hvis det anvendes i nærheden af andet udstyr. Defibrillatorudladningens indvirkning på andet udstyr skal om nødvendigt testes, inden defibrillatoren anvendes i en nødsituation. FARE FOR FEJLFUNKTION AF APPARATET MULIG FEJLFUNKTION AF APPARATET Brug af kabler, elektroder eller batterier, der er fremstillet af andre producenter, kan medføre, at apparatet fungerer forkert, og sådan brug kan medføre samtidigt bortfald af sikkerhedscertificeringer. Brug kun det tilbehør, der angives i denne betjeningsvejledning. 2-4 Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

13 SIKKERHEDSOPLYSNINGER 2 ADVARSLER MULIG FEJLFUNKTION AF APPARATET Ændring af de fabriksindstillede standardindstillinger ændrer apparatets funktion. Ændringer af standardindstillingerne må kun foretages af autoriseret personale. MULIG NEDLUKNING AF APPARATET Sørg altid for at have direkte adgang til et fuldt opladet og korrekt vedligeholdt reservebatteri. Udskift batteriet, når apparatet viser en advarsel om lav batterispænding. SIKKERHEDSRISIKO OG MULIG BESKADIGELSE AF APPARATET Monitorer, defibrillatorer og tilbehør dertil (inklusive elektroder og kabler) indeholder ferromagnetiske materialer. Som det er tilfældet med alt ferromagnetisk udstyr, må disse produkter ikke anvendes i nærheden af det kraftige magnetfelt, der dannes af MR-scannere. Det kraftige magnetfelt, der dannes af MR-scannere, tiltrækker udstyret med en kraft, der er tilstrækkelig til at forårsage død eller alvorlig personskade for personer, der befinder sig mellem udstyret og MR-scanneren. Denne magnetiske tiltrækning kan desuden beskadige udstyret og påvirke dets ydeevne. Der kan forekomme hudforbrændinger som følge af opvarmning af ledende materialer såsom patientledninger og pulsoximetersensorer. Kontakt producenten af MR-scanneren for yderligere oplysninger. Bemærk! LIFEPAK 15-monitoren/defibrillatoren og det tilbehør, der er beregnet til regelmæssig eller lejlighedsvis kontakt med patienten, indeholder ikke latex Physio-Control, Inc. Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 2-5

14

15 3 GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Dette kapitel indeholder grundlæggende oplysninger om LIFEPAK 15-monitoren/defibrillatoren samt dens knapper, indikatorer og forbindelser. Set forfra side 3-3 Set bagfra Udgangsskærm Alarmer Valgmulighed Hændelser Physio-Control, Inc. Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 3-1

16

17 GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER 3 Set forfra Figur 3-1 viser fronten af LIFEPAK 15-monitoren/defibrillatoren. Fronten af apparatet beskrives i de følgende afsnit. Recommended Adult VF Dose: J CO2 SpO2 NIBP EKG P1 P2 FARE Eksplosionsfare. Må ikke anvendes i nærheden af brandbare gasser eller anæstetika. ADVARSEL Farlig elektrisk udladning. Må kun anvendes af uddannet personale. Figur 3-1 Set forfra Physio-Control, Inc. Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 3-3

18 Område 1 Anbefalet VF-dosis, voksne: J TIL HLR ANALYSER ENERGI- VALG OPLAD AFL. STR. SYNK Figur 3-2 Knapper i område Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

19 GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER 3 Tabel 3-1 Knapper i område 1 KNAP VFdosisetiket 1 TIL 2 ENERGI- VALG BESKRIVELSE Physio-Controls anbefalede energidosis til ventrikelflimmer (VF) hos voksne Tænder eller slukker apparatet. Lampen lyser, når apparatet er tændt. Tryk på knappen, og hold den nede for at slukke apparatet. Øger eller mindsker energiniveauet i manuel funktion YDERLIGERE OPLYSNINGER Se Biphasic Clinical Summaries på Se side OPLAD Oplader defibrillatoren i manuel funktion Se side 5-22 HLR ANALYSÉR Stødknap. Starter afgivelse af defibrillatorens energi til patienten. Lampen blinker, når opladningen er færdig. Den lysende indikatorlampe for service angiver, at der foreligger et forhold, der forhindrer eller kan forhindre normal funktion for defibrillatoren Styrer HLR-metronomen. Lampen lyser, når metronomfunktionen er aktiv. Aktiverer Shock Advisory System (stødadviseringssystem) (AED-funktion). Indikatorlampen lyser, når AED analyserer EKG, og blinker, når brugeren bliver bedt om at trykke på ANALYSÉR. Se side 5-22 Se side 9-18 Se side 5-25 Se side 5-7 AFL. Ændrer EKG-afledning Se side 4-4 STR. Ændrer EKG-størrelse Se side 4-4 SYNK Aktiverer synkroniseret funktion. Indikatorlampen lyser, når synk-funktionen er aktiv, og blinker, for hver gang QRS detekteres. Se side Physio-Control, Inc. Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 3-5

20 Område 2 PACER FREKVENS STRØM PAUSE Figur 3-3 Knapper i område 2 Tabel 3-2 Knapper i område 2 KNAP PACER BESKRIVELSE Aktiverer pacerfunktionen. Indikatorampen lyser, når funktionen er aktiveret, og blinker for hver strømimpuls. YDERLIGERE OPLYSNINGER Se side 5-32 FREKVENS Øger eller mindsker pacingfrekvensen Se side 5-32 STRØM Øger eller mindsker pacingstrømmen Se side 5-32 PAUSE Sænker pacingfrekvensen midlertidigt Se side Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

21 GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER 3 Område 3 NIBP ALARMER VALG HÆNDELSE UDGANGS- SKÆRM Vælger Figur 3-4 Knapper i område 3 Tabel 3-3 Knapper i område 3 KNAP NIBP ALARMER BESKRIVELSE Starter måling af blodtryk. Indikatorlampen lyser, når blodtryksmåling foretages. Aktiverer og afstiller alarmer. Indikatorlampen lyser, når alarmerne er aktiverede, og blinker, når en alarm opstår. YDERLIGERE OPLYSNINGER Se side 4-39 Se side 3-21 VALG Giver adgang til valgfrie funktioner Se side 3-23 HÆNDELSE Giver adgang til brugerdefinerede hændelser Se side 3-25 UDGANGSSKÆRM Vender øjeblikkeligt tilbage til udgangsskærmen Se side 3-16 VÆLGER Ruller igennem og vælger skærm- eller menupunkter Se side 3-19 Knappen til visningsfunktion skifter mellem farvevisning og visning i SunVue med høj kontrast Physio-Control, Inc. Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 3-7

22 Område 4 12-AFLEDN. OVERFØR RESUMÈ UDSKRIV Figur 3-5 Knapper i område 4 Tabel 3-4 Knapper i område 4 KNAP BESKRIVELSE YDERLIGERE OPLYSNINGER 12-AFLEDN. Starter indhentning af 12-afledningers EKG Se side 4-16 OVERFØR Starter overførsel af patientdata Se side 8-12 RESUMÉ Udskriver et CODE SUMMARY (RESUMÈ) over kritiske hændelser Se side 7-4 UDSKRIV Starter og stopper printeren Se side Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

23 GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER 3 Område 5 CO2 CO 2 Se advarslerne på side 2-4 SpO 2 / SpCO/ SpMet NIBP SpO2 NIBP EKG EKG P1 P1 P2 P2 Højttaler Printer Stik til terapikabel Figur 3-6 Forbindelsesstik i område 5, højttaler og printer Tabel 3-5 Forbindelsesstik i område 5, højttaler og printer ETIKET BESKRIVELSE YDERLIGERE OPLYSNINGER CO2 FilterLine -sætport Se side 4-47 SpO2/SpCO/SpMet Sensorkabelport Se side 4-26 NIBP Port til pneumatisk slange Se side 4-39 EKG Grøn, elektrisk isoleret EKG-kabelport Se side 4-3 P1 Port til kabel for invasivt tryk Se side 4-56 P2 Port til kabel for invasivt tryk Se side 4-56 Højttaler Udsender toner og stemmemeddelelser fra apparatet Printer Låge til 100-mm printerpapir Se side 9-17 Stik til terapikabel Stik til QUIK-COMBO -terapikabel og standardpadler (hårde) Se side Physio-Control, Inc. Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 3-9

24 Forbindelsesstik CO2 SpO2 NIBP EKG P1 P2 FORBINDEL- SESSTIK CO2 SpO2/ SpCO/ SpMet NIBP EKG P1/P2 HANDLING Tilslutte: Åbn CO 2 -portens låge, indsæt FilterLine-forbindelsen, og drej den med uret, indtil den sidder godt fast. Frakoble: Drej FilterLine-forbindelsen mod uret, og træk forbindelsen ud. Tilslutte: Bring kabelforbindelsesstikket på linje med SpO 2 - porten, og skub det ind, indtil forbindelsen klikker på plads. Frakoble: Tryk samtidigt på de grå knapper på hver side af kabelforbindelsesstikket, og træk forbindelsesstikket ud. Tilslutte: Indsæt NIBP-slangeforbindelsen i NIBP-porten. Frakoble: Tryk på låsen på hver side af porten, og træk slangeforbindelsen ud. Tilslutte: Bring det grønne EKG-forbindelsesstik på linje med EKGporten, og placér den hvide linje på kablet således, at den vender mod venstre. Indsæt kabelforbindelsesstikket i porten, indtil forbindelsesstikket sidder godt fast. Frakoble: Træk EKG-forbindelsesstikket lige ud. Tilslutte: Placér IP-kabelforbindelsesstikket (invasivt tryk) på linje med P1- eller P2-porten, og vend hullet på forbindelsesstikket så det vender opad. Indsæt kabelforbindelsesstikket i porten, indtil forbindelsesstikket sidder godt fast. Frakoble: Tag fat i forbindelsesstikket, og træk det lige ud Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

25 GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER 3 Tilslutning og frakobling af terapikablet ADVARSEL RISIKO FOR BESKADIGELSE AF UDSTYRET OG MANGLENDE EVNE TIL AT AFGIVE BEHANDLING Lad altid terapikablerne være tilsluttet defibrillatoren for at beskytte forbindelsesstikket til terapikablet mod beskadigelse eller tilsmudsning. Undersøg og afprøv terapikablet dagligt i overensstemmelse med operatørchecklisten bag i denne vejledning. Physio-Control anbefaler at udskifte terapikablerne hvert tredje år for at mindske risikoen for fejl under brug på patienter. VIGTIGT! QUIK-COMBO-terapikablet og standardpadlerne (hårde padler) til LIFEPAK 15- monitoren/defibrillatoren har samme type forbindelsesstik og skal tilsluttes defibrillatoren på det samme sted. Disse terapikabler er ikke kompatible med andre LIFEPAK-defibrillator/monitorer. Sådan sluttes et terapikabel til defibrillatoren: 1. Bring terapikablet på linje med stikket. 2. Skub terapikablet ind, indtil det kan mærkes, at forbindelsesstikket låses på plads. Du vil også kunne høre et klik. Figur 3-7 Tilslut terapikabel Sådan kobles terapikablet fra defibrillatoren: 1. Tryk på låseknappen på forbindelsesstikket til terapikablet. 2. Træk kabelforbindelsesstikket ud. Figur 3-8 Frakobl terapikabel Physio-Control, Inc. Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 3-11

26 Set bagfra Padlelåse Padletestkontakter Se advarslerne på side 4-47 CO 2 - udsugningsport Se advarslerne på side 9-12 og side Se advarslen på side 3-13 Standardpadlekamre USBportdæksel Systemkonnektor Figur 3-9 Set bagfra Batterikammer Batterikontakter Batterikammer 1 Batteristifter 3-12 Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

27 GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER 3 Tabel 3-6 Set bagfra ETIKET Batterikamre, -stifter og -kontakter CO 2 -udsugningsport Standardpadlekamre, -låse og -testkontakter BESKRIVELSE Hvert kammer indeholder ét litium-ion-batteri. To stifter i hvert kammer overfører batteristrømmen. Batterikontakterne overfører oplysninger om batteristatus. Opretter forbindelse til et udluftningssystem under overvågning af EtCO 2 ved brug af anæstetika. Standardpadler (hårde) er indsat i padlekamre. Låsene sørger for, at padlerne sidder sikkert godt fast og alligevel hurtigt kan fjernes. Testkontakterne giver mulighed for komplette defibrilleringskontroller af padler i overensstemmelse af operatørchecklisten. YDERLIGERE OPLYSNINGER Se side 9-12 Se side 4-47 Se side 6-5 og operatørchecklisten bag i denne vejledning USB-portdæksel Beskytter USB-port mod det omgivende miljø. Til fremtidig brug Systemkonnektor Tilslutter apparat til en port eller ekstern computer for at overføre patientrapporter. Giver også et EKG-output i realtid. Se side 7-3 ADVARSEL FARE FOR STØD Alt udstyr, der er tilsluttet systemkonnektoren, skal være batteridrevet eller elektrisk isoleret fra vekselstrøm i henhold til EN i forbindelse med overvågning af en patient og brug af systemkonnektoren. I tvivlstilfælde kobles patienten fra defibrillatoren inden brug af systemkonnektoren. Brug kun de dataoverførselskabler, som Physio-Control anbefaler. Kontakt Physio-Controls Tekniske Supportafdeling for yderligere oplysninger. Bemærk! Du bør koble eksternt udstyr fra systemkonnektoren, når det ikke er i brug, for at undgå utilsigtet afladning af batterierne Physio-Control, Inc. Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 3-13

28 Batterier LIFEPAK 15-monitoren/defibrillatoren kører kun på batteristrøm ved hjælp af to litium-ionbatterier, som skal fjernes fra apparatet og oplades i den stationære eller mobile Li-ionbatterioplader. VIGTIGT! LIFEPAK 15-monitoren/defibrillatorens litium-ion-batterier må ikke udskiftes med batterier, der bruges i andre LIFEPAK-defibrillatorer. Efterse regelmæssigt batterierne for beskadigelse eller utætheder. Aflevér til genindvinding, eller bortskaf beskadigede eller utætte batterier. Hvert batteri har en opladningsmåler, der angiver batteriets omtrentlige ladestand. Tryk på den grå knap oven over batterisymbolet for at kontrollere batteriets ladestand, før det installeres i defibrillatoren. De fire batteriindikatorer viser den omtrentlige ladestand henholdsvis mere end 70%, mere end 50%, mere end 25% og 25% eller mindre. Figur 3-10 Batteriladestandsindikatorer Batteriadvarselsindikatorerne vises herunder. En enkelt blinkende lampe angiver, at batteriladestanden er meget lav, og at det er nødvendigt med opladning. To eller flere blinkende lamper angiver, at batteriet er defekt og skal returneres til en autoriseret servicetekniker. Figur 3-11 Batteriadvarselsindikatorer Bemærk! Ældre eller meget brugte batterier mister opladningskapaciteten. Hvis en batterimåler viser mindre end fire lamper umiddelbart efter en opladningscyklus, har batteriet reduceret kapacitet. Hvis batterimåleren viser to eller færre lamper efter afslutningen af en opladningscyklus, skal batteriet udskiftes. Sådan installeres et batteri: 1. Kontrollér, at batteriet er fuldt opladet. 2. Efterse batteristifterne i batterikamrene for tegn på beskadigelse. 3. Vend batterierne, så batteriklemmen sidder over stifterne i batterikammeret. 4. Anbring den ende uden batteriklemme i batterikammeret. 5. Skub den ende af batteriet med batteriklemmen godt ind i batterikammeret, indtil batteriet klikker på plads Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

29 GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER 3 6. Gentag Trin 1 til Trin 5 for at indsætte det andet batteri. Skub batteriklemmen ind, og vip batteriet ud af batterikammeret for at tage batteriet ud. ADVARSEL RISIKO FOR STRØMSVIGT UNDER PATIENTBEHANDLING. Batteristifterne i defibrillatoren kan blive beskadiget, hvis batterier tabes eller tvinges ned i batterikamrene. Efterse regelmæssigt stifterne for tegn på beskadigelse. Sørg for, at batterierne altid er isat, medmindre apparatet tages ud af brug og skal til opbevaring. Se "Batterivedligeholdelse" på side 9-12 for at få oplysninger om vedligeholdelse af batterier Physio-Control, Inc. Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 3-15

30 Udgangsskærm Alarmgrænser Hjertesymbol Tid Bluetooth-ikon Batterindikator Alarmindikator Hjertefrekvens SpO 2 /SpCO/ SpMet HR SPO2 % CO2 mmhg J Valgt energi EKG-afledning/- størrelse Kanal 1 EtCO 2 RF IP1 ART mmhg Kanal 2 CVP mmhg IP2 Kanal 3 NIBP mmhg NIBP Figur 3-12 Udgangsskærm Meddelelsesområde Udgangsskærmen er hovedskærmen, der viser EKG og andre oplysninger. Når et overvågningskabel er tilsluttet apparatet, aktiveres det tilsvarende overvågningsområde på skærmen, og de aktuelle patientværdier for denne funktion vises. For eksempel aktiveres SpO 2 -området på skærmen, når du tilslutter et SpO 2 -kabel. SpO 2 -værdierne for patienten vises, når patienten er blevet tilsluttet. Når kablet frakobles, erstattes patientens SpO 2 -værdier med tankestreger (--). De enkelte knapper aktiverer ikke overvågningsfunktionen, undtagen til NIBP Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator

31 GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER 3 Hvert overvågningsområde for livstegn er farvekodet, så det stemmer overens med kurven. Denne farvekodning hjælper med til at knytte den viste kurve til dens tilhørende livstegnsværdi. Når der ikke vises en kurve for en funktion, er området for livstegn gråt. ADVARSLER MANGLENDE EVNE TIL AT MÅLE HJERTEFREKVENSEN NØJAGTIGT Hjertefrekvenser over 300 bpm hos en patient måles muligvis ikke nøjagtigt og kan blive vist som tankestreger (---), som en værdi i nærheden af 300 eller en værdi, der svarer til ca. halvdelen af patientens faktiske frekvens. En forøgelse af EKG-størrelsen til 2,0 eller mere kan forbedre nøjagtigheden af den viste værdi for hjertefrekvensen. Patientbedømmelser må ikke udelukkende foretages på baggrund af den viste hjertefrekvens. Anvend en udskrift af EKG'et til at beregne patientens faktiske hjertefrekvens. MANGLENDE EVNE TIL AT DETEKTERE EN ÆNDRING I EKG-RYTMEN Hjertefrekvensmålere tæller muligvis interne pacingimpulser under hjertestop eller nogle former for arytmier. Stol ikke fuldstændigt på hjertefrekvensmålerens alarmer. Hold nøje opsyn med pacemakerpatienter. Tabel 3-7 Udgangsskærm OMRÅDE BESKRIVELSE YDERLIGERE OPLYSNINGER Alarmgrænser Grænser vises til højre for parameteret. Se side 3-21 Hjertesymbol Alarmindikator Hjertefrekvens SpO2/SpCO/SpMet Blinker ved detekterede QRS-signaler. Angiver, om alarmer er slået til eller er afstillet. Ingen indikator betyder, at alarmerne er slået fra. Viser hjertefrekvensen mellem 20 og 300 slag i minuttet (hf). Der vises tankestreger ( ) på skærmen, hvis hjertefrekvensen er under 20 bpm, eller hvis pacing er aktiveret. Hvis EKG ikke er aktiveret, kan SpO 2 - eller NIBP-monitoren vise pulsslag, der angives som PULS (SPO 2 ) eller PULS (NIBP). Hvis patientens hjertefrekvens er over 300 bpm, kan der blive vist tankestreger ( ), eller den viste frekvens kan være mindre end patientens hjertefrekvens. Iltmætningsniveauet vises som en procentdel fra 50 til 100. En mætning under 50% vises som <50%. Pulssignalstyrken angives ved hjælp af bjælker, der bevæger sig op og ned. Når SpCOeller SpMet-værdien er tilgængelig og valgt, vises den som en procentdel i 10 sekunder, og derefter vender SpO 2 -området tilbage til SpO 2 -målingen. Se side 3-21 Se side Physio-Control, Inc. Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 3-17

LIFEPAK 15- MONITOR/DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING

LIFEPAK 15- MONITOR/DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING LIFEPAK 15- MONITOR/DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING LIFEPAK 15- MONITOR/DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING Vigtige oplysninger Registrering af enhed Registrer enheden på www.physio-control.com. Det

Læs mere

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING Vigtigt Denne enhed må kun anvendes af autoriseret personale. Sporing af apparat Registrér enheden på www.physio-control.com.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Vigtigt! Læs brugermanualen for STAN S31. 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. Stik til patienttransducere Hovedafbryder Føtalt EKG (FEKG) -middelværdi 4. 5. 6. Funktionsknapper

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

PRODUKTBROCHURE PRODUCT BROCHURE. LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/MONITOR. med CodeManagement Module

PRODUKTBROCHURE PRODUCT BROCHURE. LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/MONITOR. med CodeManagement Module PRODUKTBROCHURE PRODUCT BROCHURE LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/MONITOR med CodeManagement Module Uanset økonomiske stramninger og udvikling af stadigt nye retningslinjer er jeres hospital fortsat fokuseret

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR PRODUKTBROCHURE

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR PRODUKTBROCHURE LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR PRODUKTBROCHURE Ikke alle hjertetilfælde er ens. Det er førstehjælpere heller ikke. I denne branche er der behov for fleksibilitet og det er lige netop, hvad LIFEPAK 1000 defibrillatoren

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Etiketudgang Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Gem i hukommelse Genkald hukommelse LCD-display Afklipper Udskriv Format OK Navigation Num Lock CAPS Slet Mellemrumstast Backspace Strømstik Figur 1

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Indhold BRUGERVEJLEDNING FOR MILOU OVERVÅGNINGS-SYSTEM. Udarbejdet af: Rune Kaadner & Poul Sørensen

Indhold BRUGERVEJLEDNING FOR MILOU OVERVÅGNINGS-SYSTEM. Udarbejdet af: Rune Kaadner & Poul Sørensen BRUGERVEJLEDNING FOR MILOU OVERVÅGNINGS-SYSTEM. Udarbejdet af: Rune Kaadner & Poul Sørensen Indhold 1. Introduktion... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Sikkerhedsinstruktioner... 3 2. Generelt om Milou... 3 2.1.

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Brug ikke systemet, hvis noget af tilbehøret er flænget, knækket eller bøjet, eller hvis kabinettet til ApneaLink Air-apparatet er i stykker.

Brug ikke systemet, hvis noget af tilbehøret er flænget, knækket eller bøjet, eller hvis kabinettet til ApneaLink Air-apparatet er i stykker. Patientvejledning Dansk Indledning ApneaLinkAir ApneaLink Plus Du har fået ApneaLink Air-apparatet af din læge eller behandler med henblik på at teste, om du har søvnrelateret vejrtrækningsforstyrrelse.

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

TrueCPR. Vejledningsenhed PRODUKTBROCHURE

TrueCPR. Vejledningsenhed PRODUKTBROCHURE TrueCPR Vejledningsenhed PRODUKTBROCHURE TrueCPR Vejledningsenhed Vil man opnå de bedste resultater, skal man udføre den bedste hjerte-lunge-redning (HLR). Det er lettere sagt end gjort: Står man midt

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. Alle rettigheder forbeholdt. www.scican.com SciCan Data Logger Installation af SciCan Data Logger på din Statim.......2

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Den vigtigste hændelse ved et hjertestop er hvad der sker. agefter

Den vigtigste hændelse ved et hjertestop er hvad der sker. agefter Den vigtigste hændelse ved et hjertestop er hvad der sker agefter Powerheart G5 giver dig selvtillid til at hjælpe. I Danmark. Dit lokale Cardiac Science team står altid til rådighed med support og den

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

3M 9100 Universal neutralelektrode med ledende klæbeflade

3M 9100 Universal neutralelektrode med ledende klæbeflade Datablad 3M 9100 Universal neutralelektrode med ledende klæbeflade Produktbeskrivelse: 3M Universal neutralelektrode med ledende klæbeflade, serie 9100, er baseret på en helt ny teknologi med en patenteret

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Stiller flere data til din rådighed uden at stille større krav til din tid

Stiller flere data til din rådighed uden at stille større krav til din tid Stiller flere data til din rådighed uden at stille større krav til din tid Brug Welch Allyn CardioPerfect workstation-software til at administrere dine kardiopulmonale testdata Alle Welch Allyns kardiopulmonale

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere