INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU > SW 3.00)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00)"

Transkript

1 INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU > SW 3.00) Generelle sikkerhedshenvisninger Installation af anlægget Checkliste for idrifttagning: El-installation: Varmeanlæg må kun installeres af et varmeinstallatørfirma og idrifttages første gang af autoriseret personale fra installatørfirmaet. Checklisten i afsnit Idrifttagning i denne vejledning skal absolut overholdes! Arbejdet skal udføres af en fagkyndig autoriset el-installatør. Gastilslutning: Vigtige oplysninger: Gastilslutning samt indstilling, service og rengøring af brænderen må kun udføres af en autoriseret gasinstallatør. Vigtige oplysninger om montering, betjening, indstilling og service kendetegnes ved dette symbol.

2 1. Anvendelse Generelt Forskrifter/ Normer CE-godkendelse Korrosionsbeskyttelse/frostbeskyttelse Krav til anlægsvandet Anvendelse af inhibitorer (f.eks. frostvæske, tætningsmidler, blødgøringsmidler) Tekniske data Mål og tilslutninger WGB-KN Tekniske data WGB-KN El-diagram WGB-KN Montagebetingelser Før Installation Anvendelseseksempler Forklaring til anvendelseseksempler (nødvendige ændringer) Installation Generelle informationer Pakning og påfyldning af anlægget Kondensvand Tilslutning af røgaftræk Aftræks muligheder og afstandskrav Afstandskrav - luftindtag/røgafgang Luftindtag/røgafgang - Vandret dobbeltrør; System V1, V2 og V Lodret balanceret aftræk; System L1, L2 og L Lodret balanceret aftræk med luft fra eksisterende afmeldt skorsten; System L Split aftræk i forbindelse med eksisterende afmeldt skorsten; System S1 og S Split aftræk med røgaftræk over tag; System S3 og S Vandret split aftræk - med luftindtag og røgaftræk gennem ydermur; Type S Monteringsforberedelse til aftrækssystem L Gastilslutning El-tilslutning (generelt) Idrifttagning Idrifttagning Checkliste Betjening Betjeningspanel CO 2 -Indstilling Reguleringsstop-funktion (manuel indstilling af brænderydelsen) Afslutte CO 2 -indstilling Gasarmatur Vejledende værdier for dysetryk Driftsvarianter Funktionshenvisning til bygningsudtørring: Udlæsningsværdier Programmering Indstillingstabel for varmeinstallatøren Forklaringer til installatørmenu Generelt om styring af den modulerende pumpe Indstilling af den modulerende varmekredspumpe Restløftehøjde Indstillingskoder

3 7.7 Specialfunktioner Servicemeddelelser aktuelle værdier Generelt Varmtvandsregulering Dags-temperaturbegrænsningsautomatik Hurtigopvarmning Hurtigsænkning (med rumføler) Frostsikringsdriftsarter Anti-legionellafunktionen (kun med fjernbetjening RRG, se vejledning for RRG) Skorstensfejerfunktion Nøddriftsfunktion Fjernbetjening RRG (tilbehør) Service Rengøring Kondensvandssiphon Skifte hurtigudlufter Demontere gasbrænder Udskiftning af defekt modulerende pumpe M Kedeloversigt WGB-KN Afmontere varmeveksler Kontrollere elektroder Styrings- og reguleringsenhed BMU (kontrolkasse) Styrings- og reguleringsenhedens programforløb Informations- og fejlvisning

4 ANVENDELSE 1. Anvendelse 1.1 Generelt Kondenserende gaskedler i serien WGB-KN anvendes til opvarmning i vandbaserede varmeanlæg iht. EN De er i overenstemmelse med DIN EN 483, DIN 4702 del 6 og DIN EN 677, installationstype B 23, C 33, C 13, C 33x, C 43x og C 63x Aftræksgruppe G 61. Kategori for bestemmelsesland Kategori DK I 2H - Naturgas 1.2 Forskrifter/ Normer Normer og forskrifter for Danmark Ved opstilling og installation skal gældende normer og forskrifter følges, bl.a.: Gasreglementet Bygningsreglementet Vandnormen Arbejdstilsynets Forskrifter Stærkstrømsloven De kommunale bestemmelser vedr. udledning af kondensvand. 1.3 CE-godkendelse CE-godkendelsen betyder, at kedelserien WGB-KN opfylder kravene i gasdirektivet 90/396/EØF, lavspændingsdirektivet 73/23/EØF samt rådets direktiv 89/336/EØF (elektromagnetisk kompatibilitet, EMC) om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner. Gaskedlerne opfylder de grundlæggende krav til virkningsgrad iht. direktiv 92/42/EØF som kondenserende gaskedel. 1.4 Korrosionsbeskyttelse/frostbeskyttelse Forbrændingsluften skal være fri for korrosive bestanddele - især fluor- og klorholdige dampe, som f.eks. findes i opløsnings- og rengøringsmidler, drivgasser osv. Ved tilslutning af gulvvarmesystemer med kunststofrør, som ikke har diffusionsspærre iht. DIN 4726, skal anlægget forsynes med varmeveksler til systemadskillelse. 1.5 Krav til anlægsvandet Som varmebærende medium anvendens almindeligt rent vandværksvand. 1.6 Anvendelse af inhibitorer (f.eks. frostvæske, tætningsmidler, blødgøringsmidler) Hvis mindst et af nedenstående punkter er til stede, skal varmeanlægget dog tilsættes inhibitor type Sentinel X100 (ektraudstyr) iht. BAXI s instruktion: 1.Vandets ph-værdi er højere end 8,3 2.Samlet vandindhold i varmeanlægget overstiger ca. 120 l og vandets hårdhed samtidig er større end 20 dh (sprørg vandværket) Som frostbeskyttelsesmiddel må kun anvendens Sentinel X500, kombineret inhibitor og frostbeskyttelsemiddel (ekstraudstyr). Sentinel X100 og X500 kan købes hos BAXI og der må ikke anvendens andre typer additiver, idet garantien i så fald bortfalder. 4 BAXI A/S

5 ANVENDELSE Tabel 1: Styrings- og reguleringsenhed BMUs funktioner Kondenserende gaskedel WGB-KN Integreret styrings- og reguleringsenhed BMU Vejrkompenseret glidende regulering af kedeltemperaturen Hensyntagen til bygningsdynamik (styring via blandet udetemp.) modulerende Pumpevarmekreds (HK1) Kedelbetjeningsmodul KBM (kun til HK 1) med multifunktions-visning: Driftsartomstilling: Automatisk, konstant, beredskab Indstilling af kedel- og varmtvandstemperatur Visning af kedeltemperatur, udlæsning af driftstilstand og fejlmeddelelser Programstilling, systemdiagnose, info- og fejlmelding Visning af flamme samt udfald af brænder og STB (se afsnit Service) Statusvisning Integreret dagsprogram for HK 1 og VV med 3 tidsprogrammer / dag Vandopvarmning Varmtvandsprioritering Integreret døgnprogram for HK 1og VV med 3 tidsprogrammer / dag Leveringsomfang Udeføler QAC 34 Fabriksindstillinger og funktioner Minimum kedeltemperatur 20 C Maximum kedeltemperatur 85 C Kedel slukket, når der ikke kræves varme eller varmt vand (opvarmning/varmt vand) Frostbeskyttelse af varmekreds 1 er aktiv Hurtigsænkning Sommer/vintertidsomstilling Dags-temperaturbegrænsningsautomatik Frostbeskyttelse af bygninger, varmtvandsbeholder, kedel Variantgenkendelse Nøddriftsfunktion Pumpebeskyttelsesfunktioner, pumpeefterløb Hydraulisk system: Se anvendelseseksempler Funktioner Varmekreds 1 (pumpecirkulation) 1) Mange anvendelsesmuligheder med reguleringsenhed RRG (fjernbetjening) Uge og døgnprogrammer Hurtig sænkning/opvarmning Sommer/vintertidsomstilling Dags-temperaturbegrænsningsautomatik Adaption af varmekurven Vandopvarmning Reduceret VV-temperatur i varmeprogrammets sænkningsperioder mulig Varmtvandsprioritering, glidende eller parallel frem for shuntvarmekreds Varmtvandspåfyldning iht. varmekredsens varmeprogram og 24 h/dag Reduceret VV-temperatur i varmeprogrammets sænkningsperioder mulig Pumpeefterløb Anti-legionellafunktion Shuntvarmekreds (HK2) kan tilsluttes (kun 1 stk.) og/eller flere shuntvarmekredse (maks. 15 stk. mulig) Specialanvendelser Hydrauliske specialanvendelser Driftsartomstilling pr. telefon Varmeveksler-varmekreds fx luftvarmer, varmetæppe etc. Ekstern fejlmelding Ekstern fejlmelding pr. telefon Nødvendigt ekstraudstyr Fjernbetjening RRG (se afsnit Fjernbetjening RRG) Fjernbetjening RRG kun med fjernbetjening RRG! Shuntmodul CIM Zoneregulator ZR EC 1/2 eller EC MSR og 1 busmodul CIB Bemærk: Kun en CIB i alt er nødverndig til alle zoneregulatorer se anvendelseseksempler Telefonfjernbetjening TFS Relæmodul CIR eller højtemperaturkobling HTS 2 BSM 2 (fejlmelding pr. telefon) TSM-S og BSM 2 1) ved tilkobling af en RRG overskrives kedelbetjeningsmodulet KBMs tidsprogram! WGB-KN 15 5

6 TEKNISKE DATA 2. Tekniske data 2.1 Mål og tilslutninger WGB-KN Fig 1: Mål og tilslutninger & $ $ # & " % " 5 E % 0 8 / = I 0 4 & ' % % $ # '!! # " # & " &! # $ % ' # & # # ' $ & " $ " % Tabel 2: Tilslutninger WGB-KN Model WGB-KN 15 WGB-KN 15 HV Opvarmning fremløb G 3 / 4 KA Kondensvandstilslutning Ø 25 mm HR Opvarmning returløb G 3 / 4 KW Kold vand Ø 15 mm 2.HR Opvarmning returløb, 2. varmekreds G 3 / 4 WW Varmt vand Ø 15 mm Gas Gastilslutning G 1 / 2 Z Cirkulation G 1 / 2 SiV Sikkerhedsventil G 3 / 4 *) Ekstra udstyr 6 BAXI A/S

7 TEKNISKE DATA 2.2 Tekniske data WGB-KN Tabel 3: Tekniske data Tekniske data Model WGB-KN 15 Produkt-ID-nr. CE-0085BL0514 VDE-reg.-Nr G Nominel belastningsområde Opvarmning kw 3,5-15,0 Nominel belastningsområde, varmtvand kw 3,5-17,5 Nominelt varmeydelsesområde 80/60 C kw 3,4-14,6 50/30 C kw 3,7-15,7 Tilslutningstryk naturgas min. 18 mbar - maks. 25 mbar CO 2 -indhold naturgas % 8,3-8,8 Røggas-/luftindtag mm 80/125 Tilslutningsværdier El-tilslutning V/Hz 230 / 50 maks. tilførteffekt W 135 Opvarmning Vandtryk (min. - maks.) bar 1,0-3,0 Maks. fremløbstemperatur C 100 Varmt brungsvand Vadindhold, varmtvandsbeholder l 60 Vedvarende vv.- ydelse ved kedeltemperatur l/h C, varmt brugsvand C. Maks. tappeydelse l/min 12 Indstillingsområde Varmtvandstemperatur C Tilslutningstryk, brugsvand. bar 2-10 Kedelvægt kg 97 Vandindhold, kedel l 5,1 Højde mm 950 Bredde mm 600 Dybde mm 490 WGB-KN 15 7

8 TEKNISKE DATA 2.3 El-diagram A I A A C = I A 9 / * # JH = I I A * 7 7 $ " ) 5 9 $ A JI E C! 8 # 0 = L I E C. 6 $! ) : : :! : # :! : " : : : :! : " : # : :! : : :! : "! : # :! :! :!! :! " A A " : : :! : " : # : $ $ # "! # "! "!! > H > 5 * *. " ;! " - " 8 : : % * # #. % *! * ' # ' % # ' 6 ' & % $ # "! I M > > H I M M I H H > HJ HJ HI L E HJ > " " # 6 " #. A I * 5 O A L EA H A J #! * # #. % *! * ' : $! " # $ % & ', + * )!! I M I M I M I M ), + *!! 0! " ;. > H C C A > > H C C A > A J! 8 # 0 A B A H) 6. * ' A B A H* * A A HB A H*! + D + D + D & ' "! # # # # # ' & ' # $ # $ # #!! ' $ " ' " & # ' & %! $ # & " #! % # & # # $ ' ' % % #! ' # " " " & % # " & #! " # & # $ & %! & # ' & # % # # &! # $ #! # ' ' # " " #!! ' # % & $ # " # "! % $ % %! &! #! $ # : : :! : "! : # : > H >. H = HE C E= C H= * A BHA > I B A H3 )! $ $ % * A BHA > I B A H3 )! $ *! * A A HB A H3 )! $ * #. A H > A JA E C 4 4 / JO F A 3 ) ) %! * ' A B A H3 ) +! " - 1 EI = JE I A A A. 5 E HE C 6 $! ). 2 H C C = C. " 8 = C A I E HE C. % = N 6 A H I J= J! 0. K JE EI F = O * 5 = N A > A = I J E C = BF K F A H 0 L A HF K F A C = C 1 = N ) 2 K F A F K F A L = H A I! A F K F A > A A H " 8 A JE= J H # 2 H C C = C JH = I I A 7 $ "! A > A JA E C K * # 4 K JA H I J= I K H 5, HEBJI J= J 6 JH= I B H A H 6 A JJH= I B H A H ; / = I = C A JL A JE ;! * 9, HA EM A C A L A JE : A H A A J : $ A H A B A HA - I JH= I JO H 8 1/ 6 1/ 6 8 JEI K J E C = BA BA H > A JA E C 4 4 / I = I JE A JL # BA H A I F JE L A HA I A JHEC JEC A D H= K EI A I O I JA J= I JA I EHA JA C K L L = H A. K JE I I EBJ 6 H= B 6 ` C = C # : # : # A A K! 6 8 BAXI A/S

9 MONTAGEBETINGELSER 3. Montagebetingelser Beskyttelsesklasse Installationssted Tilslutning til varmesystemet Anlægsvand Overfladetemperaturer Røggas Forbrændingsluft 3.1 Før Installation Kravene til omgivelserne og det nødvendige tilbehør, f.eks. aftræksrør, skal fastlægges og kontrolleres inden installation af varmeanlægget. Gaskedlen har beskyttelsesklasse IPX4D (beskyttet mod vandsprøjt, beskyttet mod berøring af farlige dele). For at opnå denne beskyttelsesklasse skal De efter montagen skrue alle de dele fast, der skal skrues på. Brug de medfølgende kabelforskruninger til at føre bus- og følerledninger til elpanelet. Installationsstedet skal være tørt og frostfrit (0 C til 45 C). Ved nye anlæg kan der være urenheder, snavs fra installationsprocessen og eventuelle opløsningsmidler i anlægget. Ved gamle anlæg er der som regel slam og andre aflejringer i rør og radiatorer. Disse rester og aflejringer kan påvirke kedlens drift, f.eks. ved overophedning eller støjdannelse i varmeveksleren. Gennemskyl defor hele varmeanlægget grundigt før installation af den nye gaskedel. De må imidlertid ikke anvende syre- eller ludholdige midler, da disse kan angribe dele af metal, kunststof og gummi. Vi anbefaler indbygning af et snavsfilter i returløbet. Med henblik på senere rengøring af filteret indbygges en afspærringsventil før og efter filteret. Fyld varmesystemet med brugsvand i drikkevandskvalitet. Undgå tilsætningsstoffer som frostvæske, fortykningsmiddel eller afhærdningsmidler: ph-værdien stiger og der dannes flere aflejringer i vandet i varmeanlægget. Hvis De har brug for et tilsætningsstof til vandet, skal phværdien kontrolleres først. ph-værdien må ikke overstige 8,3. Vær opmærksom på de oplysninger, der gives af producenten af det pågældende tilsætningsstof, se pkt Ved korrekt anvendelse ligger overfladetemperaturerne på apparatets kappe og på røggassystemet under 85 C. Installationskravene til luft / røgaftrækket se Gasreglementet samt afsnit 6 i denne vejledning. Det skal sikres, at der i forbrændingsluften ikke findes fint støv fx fra byggeri eller lignende. Forbrændingsluften skal endvidere være fri for korroderende dampe. Især klor- og fluoridholdige dampe, som f.eks. findes i opløsningsmidler, rengøringsmidler og drivgas som medfører korrosion i apparatet. Gas og elektricitet Eksplosionsfare! Luk for gastilførslen, før montagen påbegyndes! Gas-afspærrehanen skal sikres mod utilsigtet åbning! Risiko for elektrisk stød! Før montagen påbegyndes, fjernes spændingen fra varmeanlæggets elektriske forbindelser; f.eks. ved hovedafbryderen eller egen sikring! For at forhindre, at der springer gnister, skal denne afbrydelse samtidig skille alle ikke jordede ledere med min. 3 mm kontaktafstand fra nettet. Det skal sikres, at ingen utilsigtet kan komme til at sætte spænding på anlægget! WGB-KN 15 9

10 - MONTAGEBETINGELSER 3.2 Anvendelseseksempler xxx Principdiagram: Dette installationsforslag er alene beregnet som en uforbindende vejledning af installatøren. BAXI A/S kan således ikke gøres ansvarlig for mangler eller noget tab på baggrund af dette installationsforslag. B9 T 1. Pumpe M1 (som standard modulerende) 2. Betjeningspanel (KBM) 3. Termostatstyrede ventiler * (styres af føler i hvert rum) 4. Udeføler 5. Varmt vands beholder 6. 3-vejs-ventil (skift mel. varme og vv-prod.) 7. Gulvvarme anlægspumpe M2 * 8. Termostatventil * *) Ekstra udstyr - leveres ikke af BAXI A/S Blandet anlæg - Eks. 00 Indstillinger med udeføler ** Beskrivelse Minimum fremløbstemperatur Parameter via KBM Varmekurve H 532 Fremløbstemperatur H 505 ved dimensionerende udetemperatur H 503 Laveste pumpetryk H 538 Højeste pumpetryk H 537 Sommer/vinter skift H 516 Fabriksindstilling Hydraulisk system H C 20 C 28 % trin C Vejledende indstilling 18 fx 75 C anlægsafh. for radiatorkreds fx 30 C anlægsafh. gulv anlægsafh. individuelt efter behov (trin 30 giver 6 mvs) 30 C - herved er omskiftning deaktiveret M M1 RETUR FREMLØB Gyldighedsdato: xxx 5 2 Der henvises iøvrigt til instruktioner for WGB KN Rettet: Konf: Tegnet: Konf: Enhed: STK Vt: M2 min. 200 mm 05 UM BROCHURETEGN WGB KN GULVV/RAD WGB KN.15 M. GULVVARME OG RAD. Vg: Indirekte gulvarmeanlæg **) Ønskes drift uden udeføler (undlad at montere) skal der kun ændres på parametrene H 537 og H538. Ønsket, konstant fremløbstemperatur indstilles direkte fra betjeningspanelet - tryk på radiator symbolet og indstil temperaturen med + og - tasterne. OBS: Vær opmærksom på, at fabriksindstillingen er 55 C Sheet 1 af 1 Tegnings-nr: Rev.: 0 10 BAXI A/S

11 - - MONTAGEBETINGELSER xxx Principdiagram: Dette installationsforslag er alene beregnet som en uforbindende vejledning af installatøren. BAXI A/S kan således ikke gøres ansvarlig for mangler eller noget tab på baggrund af dette installationsforslag. B9 T 1. Pumpe M1 (som standard modulerende) 7 2. Betjeningspanel (KBM) 3. Termostatstyrede ventiler * (styres af føler i hvert rum) 4. Max. termostat * (mekanisk virkende funktion); termostat (NC) tilsluttes indgang F7 i kedlens klemrække. Denne termostat skal sikre mod overopvarmning af gulvet. Kedlens temperaturstyring kan ikke betragtes som tilstrækkelig sikkerhed. 5. Udeføler 6. Varmt vands beholder 7. 3-vejs-ventil (skift mel. gulvvarme og vv-prod.) *) Ekstra udstyr - leveres ikke af BAXI A/S Direkte gulvvarme - Eks. 01 Indstillinger med udeføler ** Beskrivelse Parameter Fabriksindstilling Vejledende via KBM indstilling Hydraulisk system H Varmekurve H Fremløbstemperatur ved dimensionerende udetemperatur Minimum fremløbstemperatur H 505 H C fx 40 C anlægsafh. 20 C fx 30 C anlægsafh. Laveste pumpetryk H % 100 % Højeste pumpetryk H 537 trin 30 individuelt efter behov (trin 30 giver 6 mvs) Sommer/vinter skift H C 30 C - herved er omskiftning deaktiveret 5 6 M M1 Gyldighedsdato: xxx Rettet: Konf: Tegnet: Konf: RETUR FREMLØB Enhed: STK Vt: Direkte gulvvarmeanlæg **) Ønskes drift uden udeføler (undlad at montere) skal der kun ændres på parametrene H 537 og H538. Ønsket, konstant fremløbstemperatur indstilles direkte fra betjeningspanelet - tryk på radiator symbolet og indstil temperaturen med + og - tasterne. OBS: Vær opmærksom på, at fabriksindstillingen er 55 C Der henvises iøvrigt til instruktioner for WGB KN 05 UM BROCHURETEGN WGB KN GULVVARME WGB KN.15 M. DIREKTE GULVVARME Vg: Sheet 1 af 1 3 Tegnings-nr: Rev.: 0 xxx Principdiagram: Dette installationsforslag er alene beregnet som en uforbindende vejledning af installatøren. BAXI A/S kan således ikke gøres ansvarlig for mangler eller noget tab på baggrund af dette installationsforslag. B9 T Pumpe M1 (som standard modulerende) 2. Betjeningspanel (KBM) 3. Cirkulationspumpe M5 * 4. Udeføler 5. Varmt vands beholder 6. 3-vejs-ventil (skift mel. radiatorer og vv-prod.) *) Ekstra udstyr - leveres ikke af BAXI A/S Der henvises iøvrigt til instruktioner for WGB KN Direkte radiatorer - Eks. 1a Indstillinger med udeføler ** Beskrivelse Minimum fremløbstemperatur Parameter via KBM Varmekurve H 532 Fremløbstemperatur H 505 ved dimensionerende udetemperatur H 503 Laveste pumpetryk H 538 Højeste pumpetryk H 537 Sommer/vinter skift H 516 Fabriksindstilling Hydraulisk system H C 20 C 28 % trin C Vejledende indstilling 18 6 fx 75 C anlægsafh. for radiatorkreds 20 C anlægsafh. individuelt efter behov (trin 30 giver 6 mvs) 20 C (deaktivering v. 30 C) KOLD M Gyldighedsdato: M1 xxx Rettet: Konf: Tegnet: Konf: 2 FREMLØB Cirkulation af brugsvand (evt. mont.) M5 Koldt brugsvand 3 RETUR Med udeføler anbefales at åbne radiatorventiler til mellem halv og hel åbne Varmt brugsvand Enhed: Varmt vand til badekar, håndvask og køkken. **) Ønskes drift uden udeføler (undlad at montere) skal der kun ændres på parametrene H 537 og H538. Ønsket, konstant fremløbstemperatur indstilles direkte fra betjeningspanelet - tryk på radiator symbolet og indstil temperaturen med + og - tasterne. OBS: Vær opmærksom på, at fabriksindstillingen er 55 C STK Vt: 05 UM BROCHURETEGN WGB KN RADIATOR WGB KN MED RADIATORKREDS Vg: Sheet 1 af 1 Tegnings-nr: Rev.: 0 WGB-KN 15 11

12 MONTAGEBETINGELSER Anvendelseseksempel 1b: (Hydr. System 2 ) leveres ikke En pumpevarmekreds (standardudførelse) inkl. beholdertemperaturregulering, med varmeveksler eller blandebeholder og pumpe M6 for pumpevarmekreds, evt. med fjernbetjening RRG (B5) som ekstraudstyr * ' 6 Symbolforklaring: B3 Varmtvandsføler QAZ 36 B5 Fjernbetjening RRG *) 1) B6 Fremløbsføler QAD 36 *), (varmeveksler) B9 Udeføler QAC 34 M1 Pumpe til pumpevarmekreds M6 Pumpe, varmeveksler *) N Styrings- og reguleringsenhed N2 Kedelbetjeningsmodul KBM N6 Temperaturmodul CITF *) (for B6 og M6) Y3 3-vejs-ventil *) Ekstra udstyr 1) optionel RRG $ Netz 230V AC ;! *! * $ * # $ HK1 Anvendelseseksempel 2: (Hydr. System 60 ) leveres ikke alternativ: Blandebeholder eller varmeveksler, ekstra udstyr alternativ: En pumpe- og shuntvarmekreds med fjernbetjening RRG (B5), inkl. varmtvandsstyring. En pumpe varmekreds med kedelbetjeningsmodul KBM (N2) og en shuntvarmekreds CIM (N4) med fjernbetjening. En shuntkreds med zoneregulator ZR EC 1 / 2 (N7, K1) - ikke vist, hydr. System "76") * ' 6 Symbolforklaring: B1 Fremløbsføler QAD 36 *) B3 Varmtvandsføler QAZ 36 B5 Fjernbetjening RRG *) B9 Udeføler QAC 34 M1 Pumpe til pumpevarmekreds M2 Pumpe, shunt varmekreds *) N Styrings- og reguleringsenhed N2 Kedelbetjeningsmodul KBM N4 Shuntmodul CIM *) Y1 Shunt *) Y3 3-vejs-ventil *) Ekstra udstyr 2) Shunt tilslutningsrør MAR *) " Netz 230V AC ;! *! HK1 PHK * # * ; HK2 MHK 12 BAXI A/S

13 MONTAGEBETINGELSER Anvendelseseksempel 2b: En pumpe- og en shuntkreds med fjernbetjening RRG (B5), inkl. styring af varmtvandstemperaturen, med varmeveksler og fødepumpe M5 (Hydr. System 60 ) leveres ikke alternativ: En pumpekreds med kedelbetjeningsmodul KBM (N2) og en shuntkreds CIM (N4) med fjernbetjening RRG alternativ: En shuntkreds med zoneregulator ZR EC 1 / 2 (N7, K1) (ikke vist, hydraulisk system "76") * ' 6 Symbolforklaring: B1 Fremløbsføler QAD 36 *) B3 Varmtvandsføler QAZ 36 B5 Fjernbetjening RRG *) B9 Udeføler QAC 34 K4 Driftssignal-/ relæmodul CIR *) M1 Pumpe til pumpevarmekreds M2 Pumpe MHK *) M5 Pumpe MHK *) N Styrings- og reguleringsenhed N2 Kedelbetjeningsmodul KBM N4 Shuntmodul CIM *) Y1 Shunt *) Y3 3-vejs-ventil *) Ekstra udstyr 2) Shunt tilslutningsrør MAR *) " " Netz 230V AC ;! *! HK1 PHK * # * ; HK2 MHK # Anvendelseseksempel 3: (Hydr. System 35 ) leveres ikke alternativ: Hydraulisk blandebeholder eller varmeveksler, ekstra udstyr To pumpevarmekreds (zoneventil) med driftssignal-relæmodul CIR og fjernbetjening RRG (B5) inkl. beholdertemperaturstyring En pumpevarmekreds med kedelbetjeningsmodul KBM (N2) og en pumpevarmekreds med fjernbetjening RRG * ' 6 HK1 PHK HK2 PHK * # Symbolforklaring: B3 Varmtvandsføler QAZ 36 B5 Fjernbetjening RRG *) B9 Udeføler QAC 34 K4 Driftssignal-/relæmodul CIR *) M1 Pumpe til pumpevarmekreds 1 N Styrings- og reguleringsenhed N2 Kedelbetjeningsmodul KBM Y3 3-vejs-ventil Y4 (M5) Zoneventil HK 1 *) Y5 (M2) Zoneventil HK 2 *) 1) 1) Shunttilslutningsrør MAR *) *) Ekstra udstyr " Netz 230V AC ;! *!! ; " ; # WGB-KN 15 13

14 MONTAGEBETINGELSER Anvendelseseksempel 3b: To pumpevarmekredse med fjernbetjening RRG (B5), inkl. beholdertemperaturregulering (Hydr. System 44 ) leveres ikke alternativ: En pumpevarmekreds med kedelbetjeningsmodul KBM (N2) og en pumpevarmekreds med fjernbetjening RRG alternativ: Pumpevarmekreds M5 med driftssignal-/relæmodul CIR (K4) * ' 6 Symbolforklaring: B3 Varmtvandsføler QAZ 36 B5 Fjernbetjening RRG *) 1) B9 Udeføler QAC 34 K4 Driftssignal-/Relæmodul CIR *) M1 Pumpe til pumpevarmekreds 1 M2 Pumpe til pumpevarmekreds 2 N Styrings- og reguleringsenhed N2 Kedelbetjeningsmodul KBM Y3 3-vejs-ventil 1) Shunttilslutningsrør MAR *) *) Ekstra udstyr 1) optionel RRG 2) Mischeranschlussrohr MAR *) " ;! *! HK1 PHK * # HK2 MHK Netz 230V AC Anvendelseseksempel 4: En shuntkreds med fjernbetjening RRG (B5), (Hydr. System 51 ) leveres ikke inkl. beholdertemperaturregulering Anvendelseseksempel 4b: Ditto, dog med blandebeholder / varmeveksler * ' 6 Symbolforklaring: B1 Fremløbsføler QAD 36 *) B3 Varmtvandsføler QAZ 36 B5 Fjernbetjening RRG *) B9 Udeføler QAC 34 M1 Pumpe til pumpevarmekreds (WT) M2 Pumpe MHK *) N Styrings- og reguleringsenhed N2 Kedelbetjeningsmodul KBM N4 Shuntmodul CIM *) Y1 Shunt *) Y3 3-vejs-ventil *) Ekstra udstyr " ;! *! * # * HK2 MHK (CIM) ; Netz 230V AC 14 BAXI A/S

15 MONTAGEBETINGELSER Anvendelseseksempel 6: (Hydr. System 76 ) leveres ikke alternativ: * ' 6 En pumpe - og en shuntvarmekreds med fjernbetjening RRG (B5), inkl. beholdertemperaturregulering En pumpevarmekreds med kedelbetjeningsmodul KBM (N2), en shuntvarmekreds CIM (N4) med fjernbetjening RRG og en shuntvarmekreds med zoneregulator ZR EC 1 /2 (N7,K1) HK1 PHK * # * HK2 MHK(CIM) Adskilt varmekreds ZR EC bzw. EC MSR * % ) $ Netz 230V AC " " ;! *! ; ; Netz 230V AC Symbolforklaring: B1 Fremløbsføler QAD 36 *) B3 Varmtvandsføler QAZ 36 B5 Fjernbetjening RRG *) B9 Udeføler QAC 34 K1 Busmodul CIB *) M1 Pumpe til pumpevarmekreds M2 Pumpe MHK *) N Styrings- og reguleringsenhed N2 Kedelbetjeningsmodul KBM N4 Shuntmodul CIM *) Y1 Shunt *) Y3 3-vejs-ventil *) Ekstra udstyr 2) 2) Shunttilslutningsrør MAR *) Symbolforklaring zoneregulator: A6 Rumtermostat QAA 70 *) B1 Fremløbsføler QAD 21 M2 Pumpe MHK *) N7 ZR EC 1/2, EC MSR bzw. EC M/SGB 2 *) Y1 Shunt *) *) Ekstra udstyr 3.3 Forklaring til anvendelseseksempler (nødvendige ændringer) Anvendelseseksempel 1a: Anvendelseseksempel 1b: Indstille hydraulisk system "3" - fabriksindstilling! Indstille hydraulisk system "3" - fabriksindstilling! Pumpe M1 - funktionsændring! Delta T-begrænsning og Delta T-styring skal være indstillet på OFF / AUS (prog.-nr. H561) Displayvisning: "b 1. 0" og "b 2. 0" KonfigEingang R Prog.-nr. H618, code 6 KonfigEingang 1R Prog.-nr. H619, code 8 Pumpe M6 og fremløbsføler B6 tilsluttes temperaturmodul CITF (ekstra udstyr) Anvendelseseksempel 2: (lev. ikke) Anvendelseseksempel 2b: (lev. ikke) Indstille hydraulisk system "60" Prog.-Nr. H552, code 60 Begge varmekredse med RRG, indstille på RRG (fjernbetjeningen) Alternativ: Pumpe-kreds (PHK) med KBM, shunt-kreds (MHK) med RRG: KonfigHks indstille Prog.-Nr. H553, Code 10 Shuntkreds (MHK) med zoneregulator ZR EC 1 / 2 (N7) Indstille hydraulisk system "76" prog.-nr. H552, code 76 Indstille hydraulisk system "60" prog.-nr H552, code 60 Begge varmekredse med RRG, indstille på RRG (fjernbetjeningen) Alternativ: Pumpe-kreds (PHK) med KBM, shunt-kreds (MHK) med RRG: KonfigHks indstille Prog.- nr. H553, code 10 WGB-KN 15 15

16 MONTAGEBETINGELSER Omkoble ledning til nettrafo T2 1) fra kontrolkassen (BMU) stik X2-03 til stik X2-01 og tilslutte det frie 2-pol. Stik på X2-03 Programmering af funktionen for fødepumpe M5: Prog.- Nr H615, code 9 (KonfigAusgang = fødepumpe) Progr.-Nr H632 på M5 ON / EIN for HK2 med MHK Display: "b 1.1" Tilslutte el-stik M5 (ekstraudstyr) til stik M5 på kontrolkassen BMU eller: Styring af fødepumpen M5 via CIR relæmodul (ekstra udstyr); Bemærk: El-tilslutning af nettrafo T2 skal ikke ændres Programmere funktionen af fødepumpe M5: Prog.-Nr. H619, Code 9 (KonfigAusgang1R = Fødepumpe) Prog.- H632 på M5 ON / EIN for HK2 (varmekreds 2) med MHK (shuntkreds) Display b 1. 1 Anvendelseseksempel 3: (lev. ikke) Anvendelseseksempel 3b: (lev. ikke) eller: Indstille hydr. System "35" Prog.-Nr. H552, code 35 Evt. lægge nye værdier ind på prog.- nr H506 og H507 med temperaturbegrænsning for pumpevarmekredsen. Pumpevarmekreds med CIR (ekstra udstyr) KonfigAusgang 1R Prog.-Nr. H619, code 10: Tilslutte zoneventil Y4 til udgang 1R (se vejledning for CIR) KonfigAusgang 2R Prog.-Nr. H620, code 5: Tilslutte zoneventil Y5 til udgang 2R (se vejledning for CIR) KonfigHks Prog.Nr. H553, indstilling iht. indstillingstabel i installatørmenuen Indstille hydraulisk system "44" Prog.-Nr. H552, code 44 Programmere funktion for pumpekreds 2 på udgang M5 (ekstra udstyr): Prog.-Nr. H615, code 5 (KonfigAusgang = M2 (Q2Y2)) evt indlægge nye værdier ind på prog.- nr. H506 og H507 for temperaturbegrænsning af pumpevarmekredsen indstille KonfigKhs prog.-nr H553 iht. indstillingstabellen under installatørmenuen Omkoble ledning til nettrafo T2 1 fra kontrolkassen (BMU) stik X2-03 til stik X2-01 og tilslutte det frie 2-pol. Stik på X2-03 Tilslutte pumpen M2 til udgang M5 Styring af fødepumpen M5 via CIR (ekstra udstyr) Bemærk: Ledningsforbindelsen til nettrafo T2 skal ikke ændres Tilslutte funktion af pumpekreds 2 med CIR: KonfigAusgang 1R Prog.-Nr. H619, code 5: Tilslutte pumpe M2 til udgang 1R (se vejledning for CIR) Anvendelseseksempel 4: (lev. ikke) kun vedr. 4b: (lev. ikke) Indstille hydraulisk system "51" Prog.-Nr. H552, code 51 Fjernbetjening RRG: Varmekurve 1 og varmeprogram 1styrer varmekreds 2 (MHK) Indstille KonfigHks Prog.Nr. H553, code 10! Programmere rumtermostatens funktion: Prog.-Nr. H555 på OFF / AUS Display: b. 2 0 Fjerne ledningsforbindelsen ("lusen") N5! Kedelbetjeningsmodul KBM eller fjernbetjening RRG: Indstille varmekurver på samme værdi og tidsprogrammer på same tid. 1. Stikkoderne skal skæres af iht. de anviste stikplaceringer! 16 BAXI A/S

17 MONTAGEBETINGELSER Indstille pumpen M1 på lille omdrejningstal: Prog.-nr H537 på fx 10 trin. Anvendelseseksempel 6: (lev. ikke) Indstille hydraulisk system "76" Prog.-Nr. H552, code 76 Indstille prog.-nr H587 Display: b. 6 0 og b. 6 1 Begge varmekreds med RRG, indstilling på RRG Alternativ: PHK med KBM, MHK med RRG: KonfigHks indstilling Prog.-Nr. H553, code 10 Montere busmodul CIB for ZR EC 1/2 Shuntkreds (MHK) med zoneregulator ZR EC 1/2 (N7) Adressering og videre indstilling iht. vejledningen for ZR EC 1/2 WGB-KN 15 17

18 INSTALLATION 4. Installation 4.1 Generelle informationer Varmekredsen tilsluttes kedelfremløb- og kedelreturløb ved hjælp af fladtætnende forskruninger. En svejse- eller loddeforbindelse er ikke tilladt (garantien bortfalder!). Det anbefales at montere et filter i varmereturløbet. Ved brugte anlæg bør hele varmeanlægget gennemskylles inden montering. I frem- og returløbet er der monteret afspærringsventiler. Sikkerhedsventil Sikkerhedsventilens afløbsledning skal være dimensioneret således, at trykket ikke kan stige, når sikkerhedsventilen reagerer. Den må ikke føres ud i det fri, mundingen skal være fri og synlig. Eventuelt udsivende vand skal kunne ledes bort uden risiko, f.eks. via siphon. 4.2 Pakning og påfyldning af anlægget Varmeanlægget påfyldes via WGB-KNs returløb! For optimal udluftning af vv.-beholderens spiral skal spiralens tømmeventil være åbnet under gennemskylning / vandpåfyldning (se fig. 2). Spiralen gennemskylles indtil der ikke kommer mere luft ud af tømmeventilen (5-10 liter). Kontroller tætheden (maks. vandprøvetryk 3 bar). Pas på med for højt anlægstryk! Ved for højt anlægstryk bliver trykekspansionsbeholderens kapacitet begrænset. Ekspansionsbeholderens fortryk er fra fabrikken indstillet med fortryk på 1 bar! (se fig. 11, side 59) Fig 2: Underside WGB-KN Tømmeventil, varme Tømmeventil, vv.-beh.-spiral Tilslutning, 2. varmekreds (ekstra udstyr) Tømmeventil, vv.-beh.-spiral 4.3 Kondensvand Det er kun tilladt at lede kondensvandet ud i kloaksystemet, hvis systemet er lavet af korrionsbestandigt materiale (f.eks. PP-rør, stentøj o.lign.). Er dette ikke tilfældet, skal der installeres et BAXI-neutraliseringsanlæg (ekstra udstyr). Kondensvandet skal kunne løbe frit ud i en tragt. For at undgå lugtgener skal der mellem tragt og kloaksystem installeres en siphon. Slangen til udledning af kondensvand på WGB-KN skal føres ud gennem åbningen i kedlens bundplade. 18 BAXI A/S

19 INSTALLATION OBS! Inden opstart fyldes kondensafløbet på WGB-KN med vand. Dette gøres ved at hælde 0,25 l vand i kedlens aftræksstuds inden aftræksrøret monteres. 4.4 Tilslutning af røgaftræk Typegodkendelsesnummer for røggassystem BAXI BAXI aftræk er dimensioneret til driften af WGB-KN som kondenserende gaskedel med røggastemperaturer under 120 (aftræksrør type B). Hertil anvendes godkendt BAXI-røgaftrækssystem (af plast/aluminium), se afsnit aftræks mulighedder og afstandskrav. Under monteringen skal denne monteringsvejledning følges. Røggassystemerne har følgende typegodkendelsesnummer: enkeltvægget Z koncentrisk Z Aftræks muligheder og afstandskrav Forskellige aftræks muligheder Vandret balanceret aftræk (V1 til V3) Hosstående er vist et hus, hvor alle mulighederne med vandret balanceret aftræk er vist. V1 Vandret balanceret aftræk til enten venstre eller højre side V2 Vandret balanceret aftræk bagud V3 Vandret balanceret aftræk til anden højde end kedlens aftræk. Maksimal længde af aftræk er 5 m incl. 1 bøjning Lodret balanceret aftræk (L1 til L6) Hosstående er vist et hus, hvor alle muligheder med lodretbalanceret aftræk er vist. L1 Lodret balanceret aftræk med indskudt 2 stk 45 bøjning for paralelforskydning L2 Lodret balanceret aftræk L5 Lodret balanceret aftræk med indskudt 2 stk 87 bøjning L6 Lodret balanceret aftræk med dobbeltrør fra kedel til afmeldt skorsten, hvor luften tages fra skorstenen uden om aftræksrøret. Min. skorstens diameter er 130 mm Max længde af luft- og røgrør (Ø80/Ø125) incl 2 bøjninger Aftræk L1+L2 L5 L6 WGB-KN m WGB-KN 15 19

20 INSTALLATION Split aftræk (S1 til S5) Hosstående er alle mulighederne med split aftræk vist. S1 Luft fra ydervæg røggasrør ført gennem skorsten S2 Luft fra uudnyttet tagrum på mindst 70 m 3, røggasrør ført gennem skorsten S3 Luft fra uudnyttet tagrum på mindst 70 m 3, røggasrør ført lodret over tag. S4 Luft fra ydervæg røggasrør ført lodret over tag. S5 Vandret split med luft- og røggasrør ført ved siden af hinanden til ydervæg. OBS! Luftindtag skal tages fra det fri eller fra ventileret loftrum Max længde af luft- og røgrør (Ø80) incl 2 bøjninger Aftræk Luft Røggas WGB-KN m 26 m Yderligere data se følgende sider. OBS! Røggasledningen skal føres med fald mod kedlen, så kondensvandet kan løbe af: vandret røgrør: min. 3 (5,5 cm/m) Vandrest bal. aftræk gennem ydermuren: min. 1 (2,0 cm/m) (ved korte aftræk anbefales dog min. 3 da bøjningen 87 ikke må "presses") Reduktion i max. længde pr bøjning. Bøjning Reduktion m 0,2 0,35 0, Afstandskrav - luftindtag/røgafgang Man skal rette sig efter Gasreglementets krav vedr. afstande til træværk og måleskabe etc. Balanceret aftræk - Vandret eller lodret dobbeltrør Der er ingen afstandskrav fra udv. dobbeltrør til træværk. Desuden skal følgende afstandskrav respekteres: VANDRET - Placering af luftindtag/røgafgang LODRET - Placering af luftindtag/røgafgang Min. afstand (mm) Lodret over tagflade med følgende afstandskrav: Min. afstand (mm) Fra lodrette afløbsrør 75 Afstand målt vinkelret på tagfladen. 300 Fra indvendige eller udvendige hjørner 500 Afstand til lodret væg (skorsten) 500 Fra væg overfor (imod luftindtaget/røgafgangen) 2000 Højde over skorsten (med rør ført gennem skorsten) 300 Fra anden luftindtag/røgafgang overfor 1200 Højde over fladt tag 750 Lodret fra anden luftindtag/røgafgang på samme væg 500 Vandret fra anden luftindtag/røgafgang på samme væg BAXI A/S

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E THEMA F AS 23 E 1 MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E Bemærk : Det er vigtigt at installationen gennemskylles grundigt før kedlen monteres. Snavsfilter skal monteres på returen fra anlæg.

Læs mere

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Block Gas Vent 724 DK/3732/6/0507200 Side Block Gas Vent 724 Centralvarmekedel for gas Side Bruger og brugerens ansvar (39) Automatiseringsmuligheder (0) Installationsanvisninger

Læs mere

Side DK/137275/2/2000-06-071

Side DK/137275/2/2000-06-071 Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137275/2/2000-06-071 Centralvarmekedel for gas + solvarmelagertank (unit for gas og solvarme for brugsvand) VX (unit for gas og solvarme for brugsvand

Læs mere

BLOCK GAS PREMIX 18 GASKEDEL-UNIT MED BALANCERET AFTRÆK

BLOCK GAS PREMIX 18 GASKEDEL-UNIT MED BALANCERET AFTRÆK BLOCK GAS PREMIX 18 GASKEDEL-UNIT MED BALANCERET AFTRÆK NYHED Op til 93,3% nyttevirkning Miljøvenlig moderne varme Hygiejnisk varmt vand LOW NO X Certificeret iht. DS/EN ISO 9001 DS/EN ISO 14001 OHSAS

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

BAXI PF Centralvarmekedel for gas

BAXI PF Centralvarmekedel for gas NR. 137248 REV. 6 REV. DATO 09.08.99 Side 1 Centralvarmekedel for gas Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Serviceanvisninger (4) El-diagrammer

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5 Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/35 ecotec plus VCW ecotec plus VCW passer ind overalt med 4 års

Læs mere

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret Ideer til intelligent boligkomfort Vaillant har været med lige

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 28 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 28 E F 8 E MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 8 E Præsentation... Dimensioner... Tekniske data... Varmeanlæg... Varmtvandsproduktion... Kedlen skematisk... Kedlens placering... Aftrækssystemmer... 5-8

Læs mere

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE Skorstene Kedler med gasblæseluftbrændere er altid tilsluttet en skorsten, der enten er muret eller af metal. Andre kedler med åbent forbrændingskammer kan også være tilsluttet

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. ecotec plus VC 126/35 A H / VC 246/35 A H Egnet til ethvert forhold ecotec

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov Væghængt villagaskedel Få exclusiv varmekomfort også ved store behov ecotec exclusiv ecotec exclusiv Opnå det maksimale når det drejer sig om varmekomfort, kontrol og besparelse Tysk kvalitet når kun det

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL Instruktion nr. 137246 rev. 4 Rev. dato: 24-02-2003 INSTRUKTION Side 1 FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI FJERNVARMEUNIT TYPE FVU-TD: Direkte tilslutning for 2-strengsanlæg.

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 INDHOLD I - GENEREL PRÆSENTATION M IV - INSTALLATION M 1 - Beskrivelse 2 - Tekniske data II - FUNKTIONER 1 - Grundlæggende princip A. Bestykning

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Stærk og effektiv industrigaskedel Velegnet til store bygninger

Stærk og effektiv industrigaskedel Velegnet til store bygninger Industrigaskedel Stærk og effektiv industrigaskedel Velegnet til store bygninger ecovit exclusiv Fremtidssikret intelligent varmekomfort Vaillant har i mere end 140 år sat sit præg på opvarmningsteknologien.

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand.

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til gas Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en kondenserende gaskedel. Det gælder i områder, hvor der er naturgas,

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning Varmepumpestyringen WPM-1 NY Wolf Easy Connect System fra FW 1.40 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

Danmarks mest solgte gaskedler med energimærke AAA

Danmarks mest solgte gaskedler med energimærke AAA Væghængt villagaskedel Danmarks mest solgte gaskedler med energimærke AAA Årsnyttevirkning Miljøbelastning Elforbrug ecotec plus Energivenlig opvarmning med maksimal komfort ecotec plus med 4 års garanti

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Danmarks mest solgte gaskedler med energimærke AAA. Væghængte gaskedler. ecotec plus VC 156/5-5 / VC 246/5-5.

Hvorfor Vaillant? Danmarks mest solgte gaskedler med energimærke AAA. Væghængte gaskedler. ecotec plus VC 156/5-5 / VC 246/5-5. Væghængte gaskedler Hvorfor Vaillant? Danmarks mest solgte gaskedler med energimærke AAA Årsnyttevirkning Miljøbelastning Elforbrug ecotec plus VC 156/55 / VC 246/55 Energivenlig opvarmning med maksimal

Læs mere

RTB. Woody. Stoker i særklasse

RTB. Woody. Stoker i særklasse RTB Woody Stoker i særklasse Woody RTB - eksklusivt træpillefyr Woody Ready To Burn er nyeste produktserie af træpillefyr fra den danske producent NBE Production som igennem 15 år har produceret og leveret

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITORADIAL 300-T Type VR3 Lavtemperatur-olie-/gaskedel med kondenserende varmeveksler Tretrækskedel

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

ecotec exclusiv Væghængte kondenserende gaskedler ecotec exclusiv VC 136/2 E VC 276/2 E

ecotec exclusiv Væghængte kondenserende gaskedler ecotec exclusiv VC 136/2 E VC 276/2 E ecotec exclusiv Væghængte kondenserende gaskedler ecotec exclusiv VC 136/2 E VC 276/2 E Førsteklasses maksimal Energi Vaillant ecotec exclusiv Lavt forbrug A B Højt forbrug C D E F G A ecotec exclusiv

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Konvertering til fjernvarme. Koldt vand

Konvertering til fjernvarme. Koldt vand Energiløsning UDGIVET MARTS 2010 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til fjernvarme I et hus, der opvarmes med en oliekedel, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas Naturlig varme Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas En effektiv og miljøvenlig varmekilde Naturgas er en effektiv og meget miljøvenlig varmekilde. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan naturgasfyret

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Kampagnepakker Wolf kondenserende gaskedler

Kampagnepakker Wolf kondenserende gaskedler Kampagnepakker Wolf kondenserende gaskedler Wolf med særskilt varmtvandsbeholder Vælg kedelstørrelse passende til dit behov: 1 stk Wolf CGB 11 kondenserende gaskedel til 185 m² hus VVS 342470210 1 stk

Læs mere

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK HAERO ENERGIETECHNIK GMBH LUG & C E R T I F I C A T E FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN F I R E L U G A N D F I R E. E U INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK BALANCE / FLASH 5 kw / kw / 35 kw s version Stueversion

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Betjeningsvejledning Kondenserende naturgasfyr CGB-11 CGB-20 CGB-24 CGB-35 CGB-50 CGB-75 CGB-100 CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS Fjernvarmeunit Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS KRAV TIL FJERNVARMEUNITS AffaldVarme Aarhus vurdere fjernvarmeunits til enfamilie-installationer med målerstørrelse Qp 1,5 og Qp 2,5

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning Træpillefyr Høj effektivitet Brugervenligt styringsdisplay Selvrensende røgkanaler Automatisk askeudkast 4 modeller: 9, 15, 25 & 42 kw Fremtidens miljøvenlige opvarmning Hvorfor vælge et Ekoheat pillefyr?

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw

VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw Datablad est.nr. og priser: se prislisten VITOLADENS 300-T Type VW3 Dybtemperatur-oliekedel med kondenserende oliekedelvarmeveksler

Læs mere

BLOCK 20 MK 3 ENERGIEFFEKTIV KEDEL-UNIT TIL OLIE OG GAS. KEDLER fra BAXI i Tarm. Miljøvenlig moderne varme. Kan installeres med lodret balanceret

BLOCK 20 MK 3 ENERGIEFFEKTIV KEDEL-UNIT TIL OLIE OG GAS. KEDLER fra BAXI i Tarm. Miljøvenlig moderne varme. Kan installeres med lodret balanceret BLOCK 20 MK 3 ENERGIEFFEKTIV KEDEL-UNIT TIL OLIE OG GAS Kan installeres med lodret balanceret aftræk Miljøvenlig moderne varme Hygiejnisk varmt vand Op til 93,2% nyttevirkning Energimærke B fra Teknologisk

Læs mere