INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU > SW 3.00)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00)"

Transkript

1 INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU > SW 3.00) Generelle sikkerhedshenvisninger Installation af anlægget Checkliste for idrifttagning: El-installation: Varmeanlæg må kun installeres af et varmeinstallatørfirma og idrifttages første gang af autoriseret personale fra installatørfirmaet. Checklisten i afsnit Idrifttagning i denne vejledning skal absolut overholdes! Arbejdet skal udføres af en fagkyndig autoriset el-installatør. Gastilslutning: Vigtige oplysninger: Gastilslutning samt indstilling, service og rengøring af brænderen må kun udføres af en autoriseret gasinstallatør. Vigtige oplysninger om montering, betjening, indstilling og service kendetegnes ved dette symbol.

2 1. Anvendelse Generelt Forskrifter/ Normer CE-godkendelse Korrosionsbeskyttelse/frostbeskyttelse Krav til anlægsvandet Anvendelse af inhibitorer (f.eks. frostvæske, tætningsmidler, blødgøringsmidler) Tekniske data Mål og tilslutninger WGB-KN Tekniske data WGB-KN El-diagram WGB-KN Montagebetingelser Før Installation Anvendelseseksempler Forklaring til anvendelseseksempler (nødvendige ændringer) Installation Generelle informationer Pakning og påfyldning af anlægget Kondensvand Tilslutning af røgaftræk Aftræks muligheder og afstandskrav Afstandskrav - luftindtag/røgafgang Luftindtag/røgafgang - Vandret dobbeltrør; System V1, V2 og V Lodret balanceret aftræk; System L1, L2 og L Lodret balanceret aftræk med luft fra eksisterende afmeldt skorsten; System L Split aftræk i forbindelse med eksisterende afmeldt skorsten; System S1 og S Split aftræk med røgaftræk over tag; System S3 og S Vandret split aftræk - med luftindtag og røgaftræk gennem ydermur; Type S Monteringsforberedelse til aftrækssystem L Gastilslutning El-tilslutning (generelt) Idrifttagning Idrifttagning Checkliste Betjening Betjeningspanel CO 2 -Indstilling Reguleringsstop-funktion (manuel indstilling af brænderydelsen) Afslutte CO 2 -indstilling Gasarmatur Vejledende værdier for dysetryk Driftsvarianter Funktionshenvisning til bygningsudtørring: Udlæsningsværdier Programmering Indstillingstabel for varmeinstallatøren Forklaringer til installatørmenu Generelt om styring af den modulerende pumpe Indstilling af den modulerende varmekredspumpe Restløftehøjde Indstillingskoder

3 7.7 Specialfunktioner Servicemeddelelser aktuelle værdier Generelt Varmtvandsregulering Dags-temperaturbegrænsningsautomatik Hurtigopvarmning Hurtigsænkning (med rumføler) Frostsikringsdriftsarter Anti-legionellafunktionen (kun med fjernbetjening RRG, se vejledning for RRG) Skorstensfejerfunktion Nøddriftsfunktion Fjernbetjening RRG (tilbehør) Service Rengøring Kondensvandssiphon Skifte hurtigudlufter Demontere gasbrænder Udskiftning af defekt modulerende pumpe M Kedeloversigt WGB-KN Afmontere varmeveksler Kontrollere elektroder Styrings- og reguleringsenhed BMU (kontrolkasse) Styrings- og reguleringsenhedens programforløb Informations- og fejlvisning

4 ANVENDELSE 1. Anvendelse 1.1 Generelt Kondenserende gaskedler i serien WGB-KN anvendes til opvarmning i vandbaserede varmeanlæg iht. EN De er i overenstemmelse med DIN EN 483, DIN 4702 del 6 og DIN EN 677, installationstype B 23, C 33, C 13, C 33x, C 43x og C 63x Aftræksgruppe G 61. Kategori for bestemmelsesland Kategori DK I 2H - Naturgas 1.2 Forskrifter/ Normer Normer og forskrifter for Danmark Ved opstilling og installation skal gældende normer og forskrifter følges, bl.a.: Gasreglementet Bygningsreglementet Vandnormen Arbejdstilsynets Forskrifter Stærkstrømsloven De kommunale bestemmelser vedr. udledning af kondensvand. 1.3 CE-godkendelse CE-godkendelsen betyder, at kedelserien WGB-KN opfylder kravene i gasdirektivet 90/396/EØF, lavspændingsdirektivet 73/23/EØF samt rådets direktiv 89/336/EØF (elektromagnetisk kompatibilitet, EMC) om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner. Gaskedlerne opfylder de grundlæggende krav til virkningsgrad iht. direktiv 92/42/EØF som kondenserende gaskedel. 1.4 Korrosionsbeskyttelse/frostbeskyttelse Forbrændingsluften skal være fri for korrosive bestanddele - især fluor- og klorholdige dampe, som f.eks. findes i opløsnings- og rengøringsmidler, drivgasser osv. Ved tilslutning af gulvvarmesystemer med kunststofrør, som ikke har diffusionsspærre iht. DIN 4726, skal anlægget forsynes med varmeveksler til systemadskillelse. 1.5 Krav til anlægsvandet Som varmebærende medium anvendens almindeligt rent vandværksvand. 1.6 Anvendelse af inhibitorer (f.eks. frostvæske, tætningsmidler, blødgøringsmidler) Hvis mindst et af nedenstående punkter er til stede, skal varmeanlægget dog tilsættes inhibitor type Sentinel X100 (ektraudstyr) iht. BAXI s instruktion: 1.Vandets ph-værdi er højere end 8,3 2.Samlet vandindhold i varmeanlægget overstiger ca. 120 l og vandets hårdhed samtidig er større end 20 dh (sprørg vandværket) Som frostbeskyttelsesmiddel må kun anvendens Sentinel X500, kombineret inhibitor og frostbeskyttelsemiddel (ekstraudstyr). Sentinel X100 og X500 kan købes hos BAXI og der må ikke anvendens andre typer additiver, idet garantien i så fald bortfalder. 4 BAXI A/S

5 ANVENDELSE Tabel 1: Styrings- og reguleringsenhed BMUs funktioner Kondenserende gaskedel WGB-KN Integreret styrings- og reguleringsenhed BMU Vejrkompenseret glidende regulering af kedeltemperaturen Hensyntagen til bygningsdynamik (styring via blandet udetemp.) modulerende Pumpevarmekreds (HK1) Kedelbetjeningsmodul KBM (kun til HK 1) med multifunktions-visning: Driftsartomstilling: Automatisk, konstant, beredskab Indstilling af kedel- og varmtvandstemperatur Visning af kedeltemperatur, udlæsning af driftstilstand og fejlmeddelelser Programstilling, systemdiagnose, info- og fejlmelding Visning af flamme samt udfald af brænder og STB (se afsnit Service) Statusvisning Integreret dagsprogram for HK 1 og VV med 3 tidsprogrammer / dag Vandopvarmning Varmtvandsprioritering Integreret døgnprogram for HK 1og VV med 3 tidsprogrammer / dag Leveringsomfang Udeføler QAC 34 Fabriksindstillinger og funktioner Minimum kedeltemperatur 20 C Maximum kedeltemperatur 85 C Kedel slukket, når der ikke kræves varme eller varmt vand (opvarmning/varmt vand) Frostbeskyttelse af varmekreds 1 er aktiv Hurtigsænkning Sommer/vintertidsomstilling Dags-temperaturbegrænsningsautomatik Frostbeskyttelse af bygninger, varmtvandsbeholder, kedel Variantgenkendelse Nøddriftsfunktion Pumpebeskyttelsesfunktioner, pumpeefterløb Hydraulisk system: Se anvendelseseksempler Funktioner Varmekreds 1 (pumpecirkulation) 1) Mange anvendelsesmuligheder med reguleringsenhed RRG (fjernbetjening) Uge og døgnprogrammer Hurtig sænkning/opvarmning Sommer/vintertidsomstilling Dags-temperaturbegrænsningsautomatik Adaption af varmekurven Vandopvarmning Reduceret VV-temperatur i varmeprogrammets sænkningsperioder mulig Varmtvandsprioritering, glidende eller parallel frem for shuntvarmekreds Varmtvandspåfyldning iht. varmekredsens varmeprogram og 24 h/dag Reduceret VV-temperatur i varmeprogrammets sænkningsperioder mulig Pumpeefterløb Anti-legionellafunktion Shuntvarmekreds (HK2) kan tilsluttes (kun 1 stk.) og/eller flere shuntvarmekredse (maks. 15 stk. mulig) Specialanvendelser Hydrauliske specialanvendelser Driftsartomstilling pr. telefon Varmeveksler-varmekreds fx luftvarmer, varmetæppe etc. Ekstern fejlmelding Ekstern fejlmelding pr. telefon Nødvendigt ekstraudstyr Fjernbetjening RRG (se afsnit Fjernbetjening RRG) Fjernbetjening RRG kun med fjernbetjening RRG! Shuntmodul CIM Zoneregulator ZR EC 1/2 eller EC MSR og 1 busmodul CIB Bemærk: Kun en CIB i alt er nødverndig til alle zoneregulatorer se anvendelseseksempler Telefonfjernbetjening TFS Relæmodul CIR eller højtemperaturkobling HTS 2 BSM 2 (fejlmelding pr. telefon) TSM-S og BSM 2 1) ved tilkobling af en RRG overskrives kedelbetjeningsmodulet KBMs tidsprogram! WGB-KN 15 5

6 TEKNISKE DATA 2. Tekniske data 2.1 Mål og tilslutninger WGB-KN Fig 1: Mål og tilslutninger & $ $ # & " % " 5 E % 0 8 / = I 0 4 & ' % % $ # '!! # " # & " &! # $ % ' # & # # ' $ & " $ " % Tabel 2: Tilslutninger WGB-KN Model WGB-KN 15 WGB-KN 15 HV Opvarmning fremløb G 3 / 4 KA Kondensvandstilslutning Ø 25 mm HR Opvarmning returløb G 3 / 4 KW Kold vand Ø 15 mm 2.HR Opvarmning returløb, 2. varmekreds G 3 / 4 WW Varmt vand Ø 15 mm Gas Gastilslutning G 1 / 2 Z Cirkulation G 1 / 2 SiV Sikkerhedsventil G 3 / 4 *) Ekstra udstyr 6 BAXI A/S

7 TEKNISKE DATA 2.2 Tekniske data WGB-KN Tabel 3: Tekniske data Tekniske data Model WGB-KN 15 Produkt-ID-nr. CE-0085BL0514 VDE-reg.-Nr G Nominel belastningsområde Opvarmning kw 3,5-15,0 Nominel belastningsområde, varmtvand kw 3,5-17,5 Nominelt varmeydelsesområde 80/60 C kw 3,4-14,6 50/30 C kw 3,7-15,7 Tilslutningstryk naturgas min. 18 mbar - maks. 25 mbar CO 2 -indhold naturgas % 8,3-8,8 Røggas-/luftindtag mm 80/125 Tilslutningsværdier El-tilslutning V/Hz 230 / 50 maks. tilførteffekt W 135 Opvarmning Vandtryk (min. - maks.) bar 1,0-3,0 Maks. fremløbstemperatur C 100 Varmt brungsvand Vadindhold, varmtvandsbeholder l 60 Vedvarende vv.- ydelse ved kedeltemperatur l/h C, varmt brugsvand C. Maks. tappeydelse l/min 12 Indstillingsområde Varmtvandstemperatur C Tilslutningstryk, brugsvand. bar 2-10 Kedelvægt kg 97 Vandindhold, kedel l 5,1 Højde mm 950 Bredde mm 600 Dybde mm 490 WGB-KN 15 7

8 TEKNISKE DATA 2.3 El-diagram A I A A C = I A 9 / * # JH = I I A * 7 7 $ " ) 5 9 $ A JI E C! 8 # 0 = L I E C. 6 $! ) : : :! : # :! : " : : : :! : " : # : :! : : :! : "! : # :! :! :!! :! " A A " : : :! : " : # : $ $ # "! # "! "!! > H > 5 * *. " ;! " - " 8 : : % * # #. % *! * ' # ' % # ' 6 ' & % $ # "! I M > > H I M M I H H > HJ HJ HI L E HJ > " " # 6 " #. A I * 5 O A L EA H A J #! * # #. % *! * ' : $! " # $ % & ', + * )!! I M I M I M I M ), + *!! 0! " ;. > H C C A > > H C C A > A J! 8 # 0 A B A H) 6. * ' A B A H* * A A HB A H*! + D + D + D & ' "! # # # # # ' & ' # $ # $ # #!! ' $ " ' " & # ' & %! $ # & " #! % # & # # $ ' ' % % #! ' # " " " & % # " & #! " # & # $ & %! & # ' & # % # # &! # $ #! # ' ' # " " #!! ' # % & $ # " # "! % $ % %! &! #! $ # : : :! : "! : # : > H >. H = HE C E= C H= * A BHA > I B A H3 )! $ $ % * A BHA > I B A H3 )! $ *! * A A HB A H3 )! $ * #. A H > A JA E C 4 4 / JO F A 3 ) ) %! * ' A B A H3 ) +! " - 1 EI = JE I A A A. 5 E HE C 6 $! ). 2 H C C = C. " 8 = C A I E HE C. % = N 6 A H I J= J! 0. K JE EI F = O * 5 = N A > A = I J E C = BF K F A H 0 L A HF K F A C = C 1 = N ) 2 K F A F K F A L = H A I! A F K F A > A A H " 8 A JE= J H # 2 H C C = C JH = I I A 7 $ "! A > A JA E C K * # 4 K JA H I J= I K H 5, HEBJI J= J 6 JH= I B H A H 6 A JJH= I B H A H ; / = I = C A JL A JE ;! * 9, HA EM A C A L A JE : A H A A J : $ A H A B A HA - I JH= I JO H 8 1/ 6 1/ 6 8 JEI K J E C = BA BA H > A JA E C 4 4 / I = I JE A JL # BA H A I F JE L A HA I A JHEC JEC A D H= K EI A I O I JA J= I JA I EHA JA C K L L = H A. K JE I I EBJ 6 H= B 6 ` C = C # : # : # A A K! 6 8 BAXI A/S

9 MONTAGEBETINGELSER 3. Montagebetingelser Beskyttelsesklasse Installationssted Tilslutning til varmesystemet Anlægsvand Overfladetemperaturer Røggas Forbrændingsluft 3.1 Før Installation Kravene til omgivelserne og det nødvendige tilbehør, f.eks. aftræksrør, skal fastlægges og kontrolleres inden installation af varmeanlægget. Gaskedlen har beskyttelsesklasse IPX4D (beskyttet mod vandsprøjt, beskyttet mod berøring af farlige dele). For at opnå denne beskyttelsesklasse skal De efter montagen skrue alle de dele fast, der skal skrues på. Brug de medfølgende kabelforskruninger til at føre bus- og følerledninger til elpanelet. Installationsstedet skal være tørt og frostfrit (0 C til 45 C). Ved nye anlæg kan der være urenheder, snavs fra installationsprocessen og eventuelle opløsningsmidler i anlægget. Ved gamle anlæg er der som regel slam og andre aflejringer i rør og radiatorer. Disse rester og aflejringer kan påvirke kedlens drift, f.eks. ved overophedning eller støjdannelse i varmeveksleren. Gennemskyl defor hele varmeanlægget grundigt før installation af den nye gaskedel. De må imidlertid ikke anvende syre- eller ludholdige midler, da disse kan angribe dele af metal, kunststof og gummi. Vi anbefaler indbygning af et snavsfilter i returløbet. Med henblik på senere rengøring af filteret indbygges en afspærringsventil før og efter filteret. Fyld varmesystemet med brugsvand i drikkevandskvalitet. Undgå tilsætningsstoffer som frostvæske, fortykningsmiddel eller afhærdningsmidler: ph-værdien stiger og der dannes flere aflejringer i vandet i varmeanlægget. Hvis De har brug for et tilsætningsstof til vandet, skal phværdien kontrolleres først. ph-værdien må ikke overstige 8,3. Vær opmærksom på de oplysninger, der gives af producenten af det pågældende tilsætningsstof, se pkt Ved korrekt anvendelse ligger overfladetemperaturerne på apparatets kappe og på røggassystemet under 85 C. Installationskravene til luft / røgaftrækket se Gasreglementet samt afsnit 6 i denne vejledning. Det skal sikres, at der i forbrændingsluften ikke findes fint støv fx fra byggeri eller lignende. Forbrændingsluften skal endvidere være fri for korroderende dampe. Især klor- og fluoridholdige dampe, som f.eks. findes i opløsningsmidler, rengøringsmidler og drivgas som medfører korrosion i apparatet. Gas og elektricitet Eksplosionsfare! Luk for gastilførslen, før montagen påbegyndes! Gas-afspærrehanen skal sikres mod utilsigtet åbning! Risiko for elektrisk stød! Før montagen påbegyndes, fjernes spændingen fra varmeanlæggets elektriske forbindelser; f.eks. ved hovedafbryderen eller egen sikring! For at forhindre, at der springer gnister, skal denne afbrydelse samtidig skille alle ikke jordede ledere med min. 3 mm kontaktafstand fra nettet. Det skal sikres, at ingen utilsigtet kan komme til at sætte spænding på anlægget! WGB-KN 15 9

10 - MONTAGEBETINGELSER 3.2 Anvendelseseksempler xxx Principdiagram: Dette installationsforslag er alene beregnet som en uforbindende vejledning af installatøren. BAXI A/S kan således ikke gøres ansvarlig for mangler eller noget tab på baggrund af dette installationsforslag. B9 T 1. Pumpe M1 (som standard modulerende) 2. Betjeningspanel (KBM) 3. Termostatstyrede ventiler * (styres af føler i hvert rum) 4. Udeføler 5. Varmt vands beholder 6. 3-vejs-ventil (skift mel. varme og vv-prod.) 7. Gulvvarme anlægspumpe M2 * 8. Termostatventil * *) Ekstra udstyr - leveres ikke af BAXI A/S Blandet anlæg - Eks. 00 Indstillinger med udeføler ** Beskrivelse Minimum fremløbstemperatur Parameter via KBM Varmekurve H 532 Fremløbstemperatur H 505 ved dimensionerende udetemperatur H 503 Laveste pumpetryk H 538 Højeste pumpetryk H 537 Sommer/vinter skift H 516 Fabriksindstilling Hydraulisk system H C 20 C 28 % trin C Vejledende indstilling 18 fx 75 C anlægsafh. for radiatorkreds fx 30 C anlægsafh. gulv anlægsafh. individuelt efter behov (trin 30 giver 6 mvs) 30 C - herved er omskiftning deaktiveret M M1 RETUR FREMLØB Gyldighedsdato: xxx 5 2 Der henvises iøvrigt til instruktioner for WGB KN Rettet: Konf: Tegnet: Konf: Enhed: STK Vt: M2 min. 200 mm 05 UM BROCHURETEGN WGB KN GULVV/RAD WGB KN.15 M. GULVVARME OG RAD. Vg: Indirekte gulvarmeanlæg **) Ønskes drift uden udeføler (undlad at montere) skal der kun ændres på parametrene H 537 og H538. Ønsket, konstant fremløbstemperatur indstilles direkte fra betjeningspanelet - tryk på radiator symbolet og indstil temperaturen med + og - tasterne. OBS: Vær opmærksom på, at fabriksindstillingen er 55 C Sheet 1 af 1 Tegnings-nr: Rev.: 0 10 BAXI A/S

11 - - MONTAGEBETINGELSER xxx Principdiagram: Dette installationsforslag er alene beregnet som en uforbindende vejledning af installatøren. BAXI A/S kan således ikke gøres ansvarlig for mangler eller noget tab på baggrund af dette installationsforslag. B9 T 1. Pumpe M1 (som standard modulerende) 7 2. Betjeningspanel (KBM) 3. Termostatstyrede ventiler * (styres af føler i hvert rum) 4. Max. termostat * (mekanisk virkende funktion); termostat (NC) tilsluttes indgang F7 i kedlens klemrække. Denne termostat skal sikre mod overopvarmning af gulvet. Kedlens temperaturstyring kan ikke betragtes som tilstrækkelig sikkerhed. 5. Udeføler 6. Varmt vands beholder 7. 3-vejs-ventil (skift mel. gulvvarme og vv-prod.) *) Ekstra udstyr - leveres ikke af BAXI A/S Direkte gulvvarme - Eks. 01 Indstillinger med udeføler ** Beskrivelse Parameter Fabriksindstilling Vejledende via KBM indstilling Hydraulisk system H Varmekurve H Fremløbstemperatur ved dimensionerende udetemperatur Minimum fremløbstemperatur H 505 H C fx 40 C anlægsafh. 20 C fx 30 C anlægsafh. Laveste pumpetryk H % 100 % Højeste pumpetryk H 537 trin 30 individuelt efter behov (trin 30 giver 6 mvs) Sommer/vinter skift H C 30 C - herved er omskiftning deaktiveret 5 6 M M1 Gyldighedsdato: xxx Rettet: Konf: Tegnet: Konf: RETUR FREMLØB Enhed: STK Vt: Direkte gulvvarmeanlæg **) Ønskes drift uden udeføler (undlad at montere) skal der kun ændres på parametrene H 537 og H538. Ønsket, konstant fremløbstemperatur indstilles direkte fra betjeningspanelet - tryk på radiator symbolet og indstil temperaturen med + og - tasterne. OBS: Vær opmærksom på, at fabriksindstillingen er 55 C Der henvises iøvrigt til instruktioner for WGB KN 05 UM BROCHURETEGN WGB KN GULVVARME WGB KN.15 M. DIREKTE GULVVARME Vg: Sheet 1 af 1 3 Tegnings-nr: Rev.: 0 xxx Principdiagram: Dette installationsforslag er alene beregnet som en uforbindende vejledning af installatøren. BAXI A/S kan således ikke gøres ansvarlig for mangler eller noget tab på baggrund af dette installationsforslag. B9 T Pumpe M1 (som standard modulerende) 2. Betjeningspanel (KBM) 3. Cirkulationspumpe M5 * 4. Udeføler 5. Varmt vands beholder 6. 3-vejs-ventil (skift mel. radiatorer og vv-prod.) *) Ekstra udstyr - leveres ikke af BAXI A/S Der henvises iøvrigt til instruktioner for WGB KN Direkte radiatorer - Eks. 1a Indstillinger med udeføler ** Beskrivelse Minimum fremløbstemperatur Parameter via KBM Varmekurve H 532 Fremløbstemperatur H 505 ved dimensionerende udetemperatur H 503 Laveste pumpetryk H 538 Højeste pumpetryk H 537 Sommer/vinter skift H 516 Fabriksindstilling Hydraulisk system H C 20 C 28 % trin C Vejledende indstilling 18 6 fx 75 C anlægsafh. for radiatorkreds 20 C anlægsafh. individuelt efter behov (trin 30 giver 6 mvs) 20 C (deaktivering v. 30 C) KOLD M Gyldighedsdato: M1 xxx Rettet: Konf: Tegnet: Konf: 2 FREMLØB Cirkulation af brugsvand (evt. mont.) M5 Koldt brugsvand 3 RETUR Med udeføler anbefales at åbne radiatorventiler til mellem halv og hel åbne Varmt brugsvand Enhed: Varmt vand til badekar, håndvask og køkken. **) Ønskes drift uden udeføler (undlad at montere) skal der kun ændres på parametrene H 537 og H538. Ønsket, konstant fremløbstemperatur indstilles direkte fra betjeningspanelet - tryk på radiator symbolet og indstil temperaturen med + og - tasterne. OBS: Vær opmærksom på, at fabriksindstillingen er 55 C STK Vt: 05 UM BROCHURETEGN WGB KN RADIATOR WGB KN MED RADIATORKREDS Vg: Sheet 1 af 1 Tegnings-nr: Rev.: 0 WGB-KN 15 11

12 MONTAGEBETINGELSER Anvendelseseksempel 1b: (Hydr. System 2 ) leveres ikke En pumpevarmekreds (standardudførelse) inkl. beholdertemperaturregulering, med varmeveksler eller blandebeholder og pumpe M6 for pumpevarmekreds, evt. med fjernbetjening RRG (B5) som ekstraudstyr * ' 6 Symbolforklaring: B3 Varmtvandsføler QAZ 36 B5 Fjernbetjening RRG *) 1) B6 Fremløbsføler QAD 36 *), (varmeveksler) B9 Udeføler QAC 34 M1 Pumpe til pumpevarmekreds M6 Pumpe, varmeveksler *) N Styrings- og reguleringsenhed N2 Kedelbetjeningsmodul KBM N6 Temperaturmodul CITF *) (for B6 og M6) Y3 3-vejs-ventil *) Ekstra udstyr 1) optionel RRG $ Netz 230V AC ;! *! * $ * # $ HK1 Anvendelseseksempel 2: (Hydr. System 60 ) leveres ikke alternativ: Blandebeholder eller varmeveksler, ekstra udstyr alternativ: En pumpe- og shuntvarmekreds med fjernbetjening RRG (B5), inkl. varmtvandsstyring. En pumpe varmekreds med kedelbetjeningsmodul KBM (N2) og en shuntvarmekreds CIM (N4) med fjernbetjening. En shuntkreds med zoneregulator ZR EC 1 / 2 (N7, K1) - ikke vist, hydr. System "76") * ' 6 Symbolforklaring: B1 Fremløbsføler QAD 36 *) B3 Varmtvandsføler QAZ 36 B5 Fjernbetjening RRG *) B9 Udeføler QAC 34 M1 Pumpe til pumpevarmekreds M2 Pumpe, shunt varmekreds *) N Styrings- og reguleringsenhed N2 Kedelbetjeningsmodul KBM N4 Shuntmodul CIM *) Y1 Shunt *) Y3 3-vejs-ventil *) Ekstra udstyr 2) Shunt tilslutningsrør MAR *) " Netz 230V AC ;! *! HK1 PHK * # * ; HK2 MHK 12 BAXI A/S

13 MONTAGEBETINGELSER Anvendelseseksempel 2b: En pumpe- og en shuntkreds med fjernbetjening RRG (B5), inkl. styring af varmtvandstemperaturen, med varmeveksler og fødepumpe M5 (Hydr. System 60 ) leveres ikke alternativ: En pumpekreds med kedelbetjeningsmodul KBM (N2) og en shuntkreds CIM (N4) med fjernbetjening RRG alternativ: En shuntkreds med zoneregulator ZR EC 1 / 2 (N7, K1) (ikke vist, hydraulisk system "76") * ' 6 Symbolforklaring: B1 Fremløbsføler QAD 36 *) B3 Varmtvandsføler QAZ 36 B5 Fjernbetjening RRG *) B9 Udeføler QAC 34 K4 Driftssignal-/ relæmodul CIR *) M1 Pumpe til pumpevarmekreds M2 Pumpe MHK *) M5 Pumpe MHK *) N Styrings- og reguleringsenhed N2 Kedelbetjeningsmodul KBM N4 Shuntmodul CIM *) Y1 Shunt *) Y3 3-vejs-ventil *) Ekstra udstyr 2) Shunt tilslutningsrør MAR *) " " Netz 230V AC ;! *! HK1 PHK * # * ; HK2 MHK # Anvendelseseksempel 3: (Hydr. System 35 ) leveres ikke alternativ: Hydraulisk blandebeholder eller varmeveksler, ekstra udstyr To pumpevarmekreds (zoneventil) med driftssignal-relæmodul CIR og fjernbetjening RRG (B5) inkl. beholdertemperaturstyring En pumpevarmekreds med kedelbetjeningsmodul KBM (N2) og en pumpevarmekreds med fjernbetjening RRG * ' 6 HK1 PHK HK2 PHK * # Symbolforklaring: B3 Varmtvandsføler QAZ 36 B5 Fjernbetjening RRG *) B9 Udeføler QAC 34 K4 Driftssignal-/relæmodul CIR *) M1 Pumpe til pumpevarmekreds 1 N Styrings- og reguleringsenhed N2 Kedelbetjeningsmodul KBM Y3 3-vejs-ventil Y4 (M5) Zoneventil HK 1 *) Y5 (M2) Zoneventil HK 2 *) 1) 1) Shunttilslutningsrør MAR *) *) Ekstra udstyr " Netz 230V AC ;! *!! ; " ; # WGB-KN 15 13

14 MONTAGEBETINGELSER Anvendelseseksempel 3b: To pumpevarmekredse med fjernbetjening RRG (B5), inkl. beholdertemperaturregulering (Hydr. System 44 ) leveres ikke alternativ: En pumpevarmekreds med kedelbetjeningsmodul KBM (N2) og en pumpevarmekreds med fjernbetjening RRG alternativ: Pumpevarmekreds M5 med driftssignal-/relæmodul CIR (K4) * ' 6 Symbolforklaring: B3 Varmtvandsføler QAZ 36 B5 Fjernbetjening RRG *) 1) B9 Udeføler QAC 34 K4 Driftssignal-/Relæmodul CIR *) M1 Pumpe til pumpevarmekreds 1 M2 Pumpe til pumpevarmekreds 2 N Styrings- og reguleringsenhed N2 Kedelbetjeningsmodul KBM Y3 3-vejs-ventil 1) Shunttilslutningsrør MAR *) *) Ekstra udstyr 1) optionel RRG 2) Mischeranschlussrohr MAR *) " ;! *! HK1 PHK * # HK2 MHK Netz 230V AC Anvendelseseksempel 4: En shuntkreds med fjernbetjening RRG (B5), (Hydr. System 51 ) leveres ikke inkl. beholdertemperaturregulering Anvendelseseksempel 4b: Ditto, dog med blandebeholder / varmeveksler * ' 6 Symbolforklaring: B1 Fremløbsføler QAD 36 *) B3 Varmtvandsføler QAZ 36 B5 Fjernbetjening RRG *) B9 Udeføler QAC 34 M1 Pumpe til pumpevarmekreds (WT) M2 Pumpe MHK *) N Styrings- og reguleringsenhed N2 Kedelbetjeningsmodul KBM N4 Shuntmodul CIM *) Y1 Shunt *) Y3 3-vejs-ventil *) Ekstra udstyr " ;! *! * # * HK2 MHK (CIM) ; Netz 230V AC 14 BAXI A/S

15 MONTAGEBETINGELSER Anvendelseseksempel 6: (Hydr. System 76 ) leveres ikke alternativ: * ' 6 En pumpe - og en shuntvarmekreds med fjernbetjening RRG (B5), inkl. beholdertemperaturregulering En pumpevarmekreds med kedelbetjeningsmodul KBM (N2), en shuntvarmekreds CIM (N4) med fjernbetjening RRG og en shuntvarmekreds med zoneregulator ZR EC 1 /2 (N7,K1) HK1 PHK * # * HK2 MHK(CIM) Adskilt varmekreds ZR EC bzw. EC MSR * % ) $ Netz 230V AC " " ;! *! ; ; Netz 230V AC Symbolforklaring: B1 Fremløbsføler QAD 36 *) B3 Varmtvandsføler QAZ 36 B5 Fjernbetjening RRG *) B9 Udeføler QAC 34 K1 Busmodul CIB *) M1 Pumpe til pumpevarmekreds M2 Pumpe MHK *) N Styrings- og reguleringsenhed N2 Kedelbetjeningsmodul KBM N4 Shuntmodul CIM *) Y1 Shunt *) Y3 3-vejs-ventil *) Ekstra udstyr 2) 2) Shunttilslutningsrør MAR *) Symbolforklaring zoneregulator: A6 Rumtermostat QAA 70 *) B1 Fremløbsføler QAD 21 M2 Pumpe MHK *) N7 ZR EC 1/2, EC MSR bzw. EC M/SGB 2 *) Y1 Shunt *) *) Ekstra udstyr 3.3 Forklaring til anvendelseseksempler (nødvendige ændringer) Anvendelseseksempel 1a: Anvendelseseksempel 1b: Indstille hydraulisk system "3" - fabriksindstilling! Indstille hydraulisk system "3" - fabriksindstilling! Pumpe M1 - funktionsændring! Delta T-begrænsning og Delta T-styring skal være indstillet på OFF / AUS (prog.-nr. H561) Displayvisning: "b 1. 0" og "b 2. 0" KonfigEingang R Prog.-nr. H618, code 6 KonfigEingang 1R Prog.-nr. H619, code 8 Pumpe M6 og fremløbsføler B6 tilsluttes temperaturmodul CITF (ekstra udstyr) Anvendelseseksempel 2: (lev. ikke) Anvendelseseksempel 2b: (lev. ikke) Indstille hydraulisk system "60" Prog.-Nr. H552, code 60 Begge varmekredse med RRG, indstille på RRG (fjernbetjeningen) Alternativ: Pumpe-kreds (PHK) med KBM, shunt-kreds (MHK) med RRG: KonfigHks indstille Prog.-Nr. H553, Code 10 Shuntkreds (MHK) med zoneregulator ZR EC 1 / 2 (N7) Indstille hydraulisk system "76" prog.-nr. H552, code 76 Indstille hydraulisk system "60" prog.-nr H552, code 60 Begge varmekredse med RRG, indstille på RRG (fjernbetjeningen) Alternativ: Pumpe-kreds (PHK) med KBM, shunt-kreds (MHK) med RRG: KonfigHks indstille Prog.- nr. H553, code 10 WGB-KN 15 15

16 MONTAGEBETINGELSER Omkoble ledning til nettrafo T2 1) fra kontrolkassen (BMU) stik X2-03 til stik X2-01 og tilslutte det frie 2-pol. Stik på X2-03 Programmering af funktionen for fødepumpe M5: Prog.- Nr H615, code 9 (KonfigAusgang = fødepumpe) Progr.-Nr H632 på M5 ON / EIN for HK2 med MHK Display: "b 1.1" Tilslutte el-stik M5 (ekstraudstyr) til stik M5 på kontrolkassen BMU eller: Styring af fødepumpen M5 via CIR relæmodul (ekstra udstyr); Bemærk: El-tilslutning af nettrafo T2 skal ikke ændres Programmere funktionen af fødepumpe M5: Prog.-Nr. H619, Code 9 (KonfigAusgang1R = Fødepumpe) Prog.- H632 på M5 ON / EIN for HK2 (varmekreds 2) med MHK (shuntkreds) Display b 1. 1 Anvendelseseksempel 3: (lev. ikke) Anvendelseseksempel 3b: (lev. ikke) eller: Indstille hydr. System "35" Prog.-Nr. H552, code 35 Evt. lægge nye værdier ind på prog.- nr H506 og H507 med temperaturbegrænsning for pumpevarmekredsen. Pumpevarmekreds med CIR (ekstra udstyr) KonfigAusgang 1R Prog.-Nr. H619, code 10: Tilslutte zoneventil Y4 til udgang 1R (se vejledning for CIR) KonfigAusgang 2R Prog.-Nr. H620, code 5: Tilslutte zoneventil Y5 til udgang 2R (se vejledning for CIR) KonfigHks Prog.Nr. H553, indstilling iht. indstillingstabel i installatørmenuen Indstille hydraulisk system "44" Prog.-Nr. H552, code 44 Programmere funktion for pumpekreds 2 på udgang M5 (ekstra udstyr): Prog.-Nr. H615, code 5 (KonfigAusgang = M2 (Q2Y2)) evt indlægge nye værdier ind på prog.- nr. H506 og H507 for temperaturbegrænsning af pumpevarmekredsen indstille KonfigKhs prog.-nr H553 iht. indstillingstabellen under installatørmenuen Omkoble ledning til nettrafo T2 1 fra kontrolkassen (BMU) stik X2-03 til stik X2-01 og tilslutte det frie 2-pol. Stik på X2-03 Tilslutte pumpen M2 til udgang M5 Styring af fødepumpen M5 via CIR (ekstra udstyr) Bemærk: Ledningsforbindelsen til nettrafo T2 skal ikke ændres Tilslutte funktion af pumpekreds 2 med CIR: KonfigAusgang 1R Prog.-Nr. H619, code 5: Tilslutte pumpe M2 til udgang 1R (se vejledning for CIR) Anvendelseseksempel 4: (lev. ikke) kun vedr. 4b: (lev. ikke) Indstille hydraulisk system "51" Prog.-Nr. H552, code 51 Fjernbetjening RRG: Varmekurve 1 og varmeprogram 1styrer varmekreds 2 (MHK) Indstille KonfigHks Prog.Nr. H553, code 10! Programmere rumtermostatens funktion: Prog.-Nr. H555 på OFF / AUS Display: b. 2 0 Fjerne ledningsforbindelsen ("lusen") N5! Kedelbetjeningsmodul KBM eller fjernbetjening RRG: Indstille varmekurver på samme værdi og tidsprogrammer på same tid. 1. Stikkoderne skal skæres af iht. de anviste stikplaceringer! 16 BAXI A/S

17 MONTAGEBETINGELSER Indstille pumpen M1 på lille omdrejningstal: Prog.-nr H537 på fx 10 trin. Anvendelseseksempel 6: (lev. ikke) Indstille hydraulisk system "76" Prog.-Nr. H552, code 76 Indstille prog.-nr H587 Display: b. 6 0 og b. 6 1 Begge varmekreds med RRG, indstilling på RRG Alternativ: PHK med KBM, MHK med RRG: KonfigHks indstilling Prog.-Nr. H553, code 10 Montere busmodul CIB for ZR EC 1/2 Shuntkreds (MHK) med zoneregulator ZR EC 1/2 (N7) Adressering og videre indstilling iht. vejledningen for ZR EC 1/2 WGB-KN 15 17

18 INSTALLATION 4. Installation 4.1 Generelle informationer Varmekredsen tilsluttes kedelfremløb- og kedelreturløb ved hjælp af fladtætnende forskruninger. En svejse- eller loddeforbindelse er ikke tilladt (garantien bortfalder!). Det anbefales at montere et filter i varmereturløbet. Ved brugte anlæg bør hele varmeanlægget gennemskylles inden montering. I frem- og returløbet er der monteret afspærringsventiler. Sikkerhedsventil Sikkerhedsventilens afløbsledning skal være dimensioneret således, at trykket ikke kan stige, når sikkerhedsventilen reagerer. Den må ikke føres ud i det fri, mundingen skal være fri og synlig. Eventuelt udsivende vand skal kunne ledes bort uden risiko, f.eks. via siphon. 4.2 Pakning og påfyldning af anlægget Varmeanlægget påfyldes via WGB-KNs returløb! For optimal udluftning af vv.-beholderens spiral skal spiralens tømmeventil være åbnet under gennemskylning / vandpåfyldning (se fig. 2). Spiralen gennemskylles indtil der ikke kommer mere luft ud af tømmeventilen (5-10 liter). Kontroller tætheden (maks. vandprøvetryk 3 bar). Pas på med for højt anlægstryk! Ved for højt anlægstryk bliver trykekspansionsbeholderens kapacitet begrænset. Ekspansionsbeholderens fortryk er fra fabrikken indstillet med fortryk på 1 bar! (se fig. 11, side 59) Fig 2: Underside WGB-KN Tømmeventil, varme Tømmeventil, vv.-beh.-spiral Tilslutning, 2. varmekreds (ekstra udstyr) Tømmeventil, vv.-beh.-spiral 4.3 Kondensvand Det er kun tilladt at lede kondensvandet ud i kloaksystemet, hvis systemet er lavet af korrionsbestandigt materiale (f.eks. PP-rør, stentøj o.lign.). Er dette ikke tilfældet, skal der installeres et BAXI-neutraliseringsanlæg (ekstra udstyr). Kondensvandet skal kunne løbe frit ud i en tragt. For at undgå lugtgener skal der mellem tragt og kloaksystem installeres en siphon. Slangen til udledning af kondensvand på WGB-KN skal føres ud gennem åbningen i kedlens bundplade. 18 BAXI A/S

19 INSTALLATION OBS! Inden opstart fyldes kondensafløbet på WGB-KN med vand. Dette gøres ved at hælde 0,25 l vand i kedlens aftræksstuds inden aftræksrøret monteres. 4.4 Tilslutning af røgaftræk Typegodkendelsesnummer for røggassystem BAXI BAXI aftræk er dimensioneret til driften af WGB-KN som kondenserende gaskedel med røggastemperaturer under 120 (aftræksrør type B). Hertil anvendes godkendt BAXI-røgaftrækssystem (af plast/aluminium), se afsnit aftræks mulighedder og afstandskrav. Under monteringen skal denne monteringsvejledning følges. Røggassystemerne har følgende typegodkendelsesnummer: enkeltvægget Z koncentrisk Z Aftræks muligheder og afstandskrav Forskellige aftræks muligheder Vandret balanceret aftræk (V1 til V3) Hosstående er vist et hus, hvor alle mulighederne med vandret balanceret aftræk er vist. V1 Vandret balanceret aftræk til enten venstre eller højre side V2 Vandret balanceret aftræk bagud V3 Vandret balanceret aftræk til anden højde end kedlens aftræk. Maksimal længde af aftræk er 5 m incl. 1 bøjning Lodret balanceret aftræk (L1 til L6) Hosstående er vist et hus, hvor alle muligheder med lodretbalanceret aftræk er vist. L1 Lodret balanceret aftræk med indskudt 2 stk 45 bøjning for paralelforskydning L2 Lodret balanceret aftræk L5 Lodret balanceret aftræk med indskudt 2 stk 87 bøjning L6 Lodret balanceret aftræk med dobbeltrør fra kedel til afmeldt skorsten, hvor luften tages fra skorstenen uden om aftræksrøret. Min. skorstens diameter er 130 mm Max længde af luft- og røgrør (Ø80/Ø125) incl 2 bøjninger Aftræk L1+L2 L5 L6 WGB-KN m WGB-KN 15 19

20 INSTALLATION Split aftræk (S1 til S5) Hosstående er alle mulighederne med split aftræk vist. S1 Luft fra ydervæg røggasrør ført gennem skorsten S2 Luft fra uudnyttet tagrum på mindst 70 m 3, røggasrør ført gennem skorsten S3 Luft fra uudnyttet tagrum på mindst 70 m 3, røggasrør ført lodret over tag. S4 Luft fra ydervæg røggasrør ført lodret over tag. S5 Vandret split med luft- og røggasrør ført ved siden af hinanden til ydervæg. OBS! Luftindtag skal tages fra det fri eller fra ventileret loftrum Max længde af luft- og røgrør (Ø80) incl 2 bøjninger Aftræk Luft Røggas WGB-KN m 26 m Yderligere data se følgende sider. OBS! Røggasledningen skal føres med fald mod kedlen, så kondensvandet kan løbe af: vandret røgrør: min. 3 (5,5 cm/m) Vandrest bal. aftræk gennem ydermuren: min. 1 (2,0 cm/m) (ved korte aftræk anbefales dog min. 3 da bøjningen 87 ikke må "presses") Reduktion i max. længde pr bøjning. Bøjning Reduktion m 0,2 0,35 0, Afstandskrav - luftindtag/røgafgang Man skal rette sig efter Gasreglementets krav vedr. afstande til træværk og måleskabe etc. Balanceret aftræk - Vandret eller lodret dobbeltrør Der er ingen afstandskrav fra udv. dobbeltrør til træværk. Desuden skal følgende afstandskrav respekteres: VANDRET - Placering af luftindtag/røgafgang LODRET - Placering af luftindtag/røgafgang Min. afstand (mm) Lodret over tagflade med følgende afstandskrav: Min. afstand (mm) Fra lodrette afløbsrør 75 Afstand målt vinkelret på tagfladen. 300 Fra indvendige eller udvendige hjørner 500 Afstand til lodret væg (skorsten) 500 Fra væg overfor (imod luftindtaget/røgafgangen) 2000 Højde over skorsten (med rør ført gennem skorsten) 300 Fra anden luftindtag/røgafgang overfor 1200 Højde over fladt tag 750 Lodret fra anden luftindtag/røgafgang på samme væg 500 Vandret fra anden luftindtag/røgafgang på samme væg BAXI A/S

INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU > SW 3.00)

INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU > SW 3.00) INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00) Generelle sikkerhedshenvisninger Installation af anlægget Checkliste for idrifttagning: El-installation: Varmeanlæg må kun installeres af et varmeinstallatørfirma

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Installationshåndbog ENERGIMÆRKE.

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Installationshåndbog ENERGIMÆRKE. KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C Installationshåndbog ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne manual........................4 1.1Indhold..................................4 1.2Anvendte

Læs mere

MONTERING / INDSTILLING EUROCONTROL BCA 2, (til KONDENS- og SHUNT- KASKADER med WGB 2N

MONTERING / INDSTILLING EUROCONTROL BCA 2, (til KONDENS- og SHUNT- KASKADER med WGB 2N MONTERING / INDSTILLING EUROCONTROL BCA 2, (til KONDENS- og SHUNT- KASKADER med WGB 2N Generelle sikkerhedshenvisninger El-installation: Arbejdet skal udføres af en autoriseret el-installatør. Vigtige

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WBS 15 C. Installationshåndbog ENERGIMÆRKE.

KONDENSERENDE GASKEDEL WBS 15 C. Installationshåndbog ENERGIMÆRKE. KONDENSERENDE GASKEDEL WBS 15 C Installationshåndbog ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne manual.................................4 1.1 Indhold.................................. 4 1.2

Læs mere

WGB 2N. Kondenserende centralvarmekedel for naturgas. Installationsvejledning. 1 varmtvandsbeholder WGB 2N.15 WGB 2N.20 WGB 2N.28 WGB 2N.

WGB 2N. Kondenserende centralvarmekedel for naturgas. Installationsvejledning. 1 varmtvandsbeholder WGB 2N.15 WGB 2N.20 WGB 2N.28 WGB 2N. Sprog/Nr./Rev/Dato Installationsvejledning DK/137519/01/15-08-2005 Side 1 Standardanvendelse: 1 pumpevarmekredsløb 1 varmtvandsbeholder Kondenserende centralvarmekedel for naturgas DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

Kondenserende væghængt gaskedel med eller uden indbygget varmtvandsbeholder

Kondenserende væghængt gaskedel med eller uden indbygget varmtvandsbeholder Gas Kondenserende væghængt gaskedel med eller uden indbygget varmtvandsbeholder WGB serien Kondenserende, væghængte gaskedler til naturgas med elektronisk tænding, fuldt modulerende brænder og pumpe. Mere

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DK 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A Til brug for den autoriserede VVS-installatør ECO 43A TEKNISKE DATA General beskrivelse White Knight

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning DK/137552/00/15/01/2004 Side 1 Vejledning til ejeren af BAXI DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas, Danmark A/S Certificeringsafdelingen

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

Kondenserende gaskedelunit med indbygget varmtvandsbeholder

Kondenserende gaskedelunit med indbygget varmtvandsbeholder Gas Kondenserende gaskedelunit med indbygget varmtvandsbeholder Block WGB 15 C Kondenserende kedelunit til naturgas med elektronisk tænding, fuldt modulerende brænder og pumpe. 2 Block WGB C et let valg

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

TYPE WGB-C KONDENSERENDE VÆGHÆNGT GASKEDEL MED ELLER UDEN INDBYGGET VARMTVANDSBEHOLDER

TYPE WGB-C KONDENSERENDE VÆGHÆNGT GASKEDEL MED ELLER UDEN INDBYGGET VARMTVANDSBEHOLDER TYPE WGB-C KONDENSERENDE VÆGHÆNGT GASKEDEL MED ELLER UDEN INDBYGGET VARMTVANDSBEHOLDER ENERGIMÆRKE Opfylder de skærpede krav i Bygningsreglementet 2006 Meget høj nyttevirkning op til 109% Driftsikker Nem

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

BAXI PF 3 Centralvarmekedel for gas

BAXI PF 3 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137414/2/26-02-2002 Side 1 Centralvarmekedel for gas Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Serviceanvisninger

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Block Gas Premix. Centralvarmekedel for naturgas. Block Gas Premix (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION

Block Gas Premix. Centralvarmekedel for naturgas. Block Gas Premix (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137432/03/14-04-2005 Side 1 Block Gas Premix Centralvarmekedel for naturgas DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E THEMA F AS 23 E 1 MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E Bemærk : Det er vigtigt at installationen gennemskylles grundigt før kedlen monteres. Snavsfilter skal monteres på returen fra anlæg.

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

Træpillefyr M. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. www.biovarme.dk Træpillefyr M www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr udviklet

Læs mere

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 2005.06 Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 Betjeningsvejledning Kvikmanual Monteringsvejledning Installatørprogrammering Kontrol af følere SIEMENS RVA 53.140 KEDEL-VARMKREDS- BRUGSVANDSSTYRING

Læs mere

Side DK/137275/2/2000-06-071

Side DK/137275/2/2000-06-071 Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137275/2/2000-06-071 Centralvarmekedel for gas + solvarmelagertank (unit for gas og solvarme for brugsvand) VX (unit for gas og solvarme for brugsvand

Læs mere

BLOCK WGB 15 C KONDENSERENDE GASKEDELUNIT MED INDBYGGET VARMTVANDSBEHOLDER

BLOCK WGB 15 C KONDENSERENDE GASKEDELUNIT MED INDBYGGET VARMTVANDSBEHOLDER KONDENSERENDE GASKEDELUNIT MED INDBYGGET VARMTVANDSBEHOLDER ENERGIMÆRKE Opfylder de skærpede krav i Bygningsreglementet 2006 Meget høj nyttevirkning op til 109% Driftsikker Nem betjening Funktionel Servicevenlig

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL KONDENSERENDE MYNUTE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MYNUTE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk Teknologi

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

BLOCK GAS PREMIX 18 GASKEDEL-UNIT MED BALANCERET AFTRÆK

BLOCK GAS PREMIX 18 GASKEDEL-UNIT MED BALANCERET AFTRÆK BLOCK GAS PREMIX 18 GASKEDEL-UNIT MED BALANCERET AFTRÆK NYHED Op til 93,3% nyttevirkning Miljøvenlig moderne varme Hygiejnisk varmt vand LOW NO X Certificeret iht. DS/EN ISO 9001 DS/EN ISO 14001 OHSAS

Læs mere

Første skridt. Block WGB 15 C

Første skridt. Block WGB 15 C Block WGB 15 C Første skridt Installationsmulighed 1 med afstand til væggen - Montering beholder - Montering kedel Installationsmulighed 2 uden afstand til væggen - Montering beholder - Montering kedel

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL. Milton HighLine. HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK

KONDENSERENDE GASKEDEL. Milton HighLine. HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK KONDENSERENDE GASKEDEL Milton HighLine HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK INDHOLD side Montering...3 Røggasaftræk...4 Balanceret aftræk...4 Balanceret aftræk, Centroflex...5 Følgende symboler

Læs mere

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Block Gas Vent 724 DK/3732/6/0507200 Side Block Gas Vent 724 Centralvarmekedel for gas Side Bruger og brugerens ansvar (39) Automatiseringsmuligheder (0) Installationsanvisninger

Læs mere

GEMINA TERMIX BVX UNIT

GEMINA TERMIX BVX UNIT GEMINA TERMIX BVX UNIT Termix BVX er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og varmtvandsbeholder til brugsvandsopvarmning. GEMINA TERMIX Navervej

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Installationshåndbog Kondenserende gaskedel WGB-K 15 E

Installationshåndbog Kondenserende gaskedel WGB-K 15 E Installationshåndbog Kondenserende gaskedel WGB-K 15 E Indholdsfortegnelse 1. Om denne manual... 5 1.1 Denne vejlednings indhold... 5 1.2 Oversigtstabel... 5 1.3 Anvendte symboler... 6 1.4 Hvem henvender

Læs mere

Idrifttagningsprotokol BSW 6-21 B

Idrifttagningsprotokol BSW 6-21 B Idrifttagningsprotokol BSW 6-21 B Idrifttagningsprotokol BSW Kunde: Adresse: Gade: Post nr.: By: Anlægget / Type: Ordernummer: (Ved idrifttagning af Baxi) Indstillinger: SensoTherm BSW Serienummer: Styring

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 DK Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.4 af marts 2015 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet... side 2 Tilslutning

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD til direkte fjernvarmetilslutning med gennemstrømningsvandvarmer og anlægsregulering, til forsyning af boligblokke og andre større

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW Gaskedel ZSE 24-4 MFA OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter 3 Symbolforklaringer 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Opstart 6 2.1 Før opstart 6 2.2 Start/stop kedel 8 2.3 Start centralvarme

Læs mere

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

M20i-CS M40i-CS M80i-CS

M20i-CS M40i-CS M80i-CS INSTALLATIONSVEJLEDNING M20i-CS M40i-CS M80i-CS Udgave 2.0 af maj 2011 Samling af fyr... side 1 Tilslutning til varmekreds... side 2 Tilslutning af transportsnegl... side 3 Tilslutning af sprinkler...

Læs mere

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk Træpillefyr M April 2012 www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse af beholderen 1.1 Typeoversigt............................... 4 1.2 Korrekt anvendelse.........................

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK 2 6 720 648 555 (2011/05) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

BAXI PF Centralvarmekedel for gas

BAXI PF Centralvarmekedel for gas NR. 137248 REV. 6 REV. DATO 09.08.99 Side 1 Centralvarmekedel for gas Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Serviceanvisninger (4) El-diagrammer

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX med varmeveksler og gennemstrømningsvandvarmer til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varme og varmt brugsvand.

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE Skorstene Kedler med gasblæseluftbrændere er altid tilsluttet en skorsten, der enten er muret eller af metal. Andre kedler med åbent forbrændingskammer kan også være tilsluttet

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Installations- og brugsvejledning VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Kosan Gas varenuer 27340 Godkendelse: 0051 Certifikat nr. 51AQ610 Indhold SEKTION 1 GENEREL INSTRUKTION...3 1.1 PRODUKT BESKRIVELSE...4

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828.

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828. 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83053109, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i vejledningen. Eftertryk

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5 Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/35 ecotec plus VCW ecotec plus VCW passer ind overalt med 4 års

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Installationshåndbog Kondenserende gaskedel. IntroCondens WHBS 14 og 22 IntroCondens WHBC 22/24 og 28/33 (Sælges ikke i Danmark)

Installationshåndbog Kondenserende gaskedel. IntroCondens WHBS 14 og 22 IntroCondens WHBC 22/24 og 28/33 (Sælges ikke i Danmark) Installationshåndbog Kondenserende gaskedel IntroCondens WHBS 14 og 22 IntroCondens WHBC 22/24 og 28/33 (Sælges ikke i Danmark) Indholdsfortegnelse 1. Om denne manual...... 5 1.1 Denne vejlednings indhold......

Læs mere

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Roth Minishunt er beregnet til regulering af gulvvarme for et rum. Shunten kan tilsluttes ude i installationen ligesom en radiator til både - strenget og 2-

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

Olie. Effektive oliekedler til enfamiliehuse

Olie. Effektive oliekedler til enfamiliehuse Olie Effektive oliekedler til enfamiliehuse BLOCK og SOLO KONDENS MK 4 Kondenserende oliekedler BLOCK KONDENS MK 4 og SOLO KONDENS MK 4 Pluspunkter der overbeviser Meget effektiv A-kedel Inklusiv oliebrænder

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret Ideer til intelligent boligkomfort Vaillant har været med lige

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING ISOMAX F 28 E

MONTERINGSVEJLEDNING ISOMAX F 28 E 1 MONTERINGSVEJLEDNING ISOMAX F 28 E Præsentation... 2 Dimensioner... 2 Tekniske data... 3 Varmeanlæg... 3 Varmtvandsproduktion... 3 Kedlen skematisk... 4 Kedlens placering... 4 Aftrækssystemmer... 5-8

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I.

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I. BRUGER VEJLEDNING Super Exclusive Micromix C.S.I. caldaie GASKEDLER Super Exclusive Micromix C.S.I. er produceret i overensstemmelse med gældende normer, herunder: - 90/396/CEE - 92/42/CEE - 89/336/CEE

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere