Strategi for brug af. digitale medier i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for brug af. digitale medier i"

Transkript

1 Strategi for brug af digitale medier i

2 Indholdsfortegnelse: Hvad er vores vision for brug af digitale medier i dagtilbuddet? side 3 Hvad er formålet med en it strategi? side 3 Mål for brug af digitale medier side 4 Hvad er status på nuværende tidspunkt side 4 På landsplan side 4 I dagtilbuddet side 5 To indsatsområder: side 6 Pædagogernes administrative og målrettede arbejde side 6 Børnenes leg og læring side 7 Eksempler på hvad vi kan bruge de digitale medier til side 8 Opkvalificering af personalet side 10 Hvad er målet side 10 Handleplan for opkvalificering af de medarbejdere der har behov for det side 11 Strategi implementering side 12 Dagtilbudslederen side 12 De daglige ledere side 13 IT erfagruppe side 13 Medarbejderne side 14 Forældrebestyrelsen side 14 Økonomi side 14 Drifts- og supportbehov side 15 2

3 Hvad er vores vision for brug af digitale medier i dagtilbuddet? Vores vision er, at brugen af digitale medier i det pædagogiske arbejde, skal medvirke til at fremme læring og trivsel, skabe udfordrende læringsrum og støtte forpligtende fællesskaber. Derudover er det visionen at digitale medier skal understøtte pædagogernes arbejde med at planlægge, udføre og dokumentere det pædagogiske arbejde, samt til kommunikation med forældrene. Hvad er formålet med en it strategi? It-strategien er et ledelses- og styringsværktøj, til at koordinere formål, sammenhæng og konkrete tiltag i forhold til at bruge digitale medier i det pædagogiske arbejde i Galten/Låsby dagtilbud. Dette med henblik på at leve op til målene i Skanderborg kommunes børnepolitik, samt målene i regeringens digitaliserings strategi. De digitale medier er en selvfølgelig og uundværlig del af vores hverdag, og vi præsenteres til stadighed for nye og spændende muligheder. De krydser de mange arenaer, børnene befinder sig på - familien, venners hjem, børnehaven, fritidstilbuddene og senere skolen. Det digitale univers er det enestående medie, der forbinder alle arenaer og hvor socialisering, videns opnåelse og - deling, etik og værdier er i spil. Forældre har og anvender digitale medier og har derfor en berettiget forventning om at kunne kommunikere digitalt med deres barns institution, og om at deres børn lærer brugen af disse forskellige medier. Regeringen har stor fokus på digitalisering og de nye muligheder det giver. Såvel i form af øget trivsel og læring, men også med det formål, at skabe en bedre udnyttelse af samfundets ressourcer. Vi er i dagtilbuddet bevidste om denne udvikling og det ansvar det giver os, og har allerede mange forskellige digitale medier, og medarbejdere der brænder for at arbejde med dem. Vi ønsker derfor med denne it-strategi, at sætte en ramme for vores fælles digitale udvikling, og lægge et spor for den fortsatte udvikling. Vi håber også med denne strategi at skabe bevågenhed opad i systemet om behovet for økonomisk opbakning også til dagtilbudsområdet, for at sikre en fortsat digital udvikling på 0-6 års området. Vi forbereder børnene til en digital verden vi ikke kender endnu. Derfor kan en it-strategi beskrive hensigter og visioner, men ikke beskrive kommende it-investeringer. 3

4 Mål for brug af digitale medier: At give børnene de nødvendige kompetencer og den nødvendige viden, der gør dem i stand til at begå sig i en globaliseret og digital verden At it bliver integreret og indarbejdet som et naturligt redskab og et almindeligt medie i hverdagen, for både børn og voksne At alle medarbejdere bliver rustede til at udnytte mulighederne med it optimalt Hvad er status på nuværende tidspunkt På landsplan På landsplan er der Iværksat 3 statslige initiativer til forbedring af grundlaget for at anvende digitale medier i folkeskolen. Der har endnu ikke været iværksat noget tilsvarende på dagtilbudsområdet, men der er øget fokus på indførelse af digitale medier på dagtilbudsområdet 9 ud af 10 børn mellem 0 og 6 år anvender digitale medier hjemme, og jo tættere de kommer på skolealderen, des mere udbredt er tendensen, og jo flere forskellige medier anvender de. (kilde: Forældre-survey af KMD analyse Dagtilbudsloven siger at daginstitutionerne skal sætte mål for børnenes læring indenfor 6 læreplanstemaer. Dermed er dagtilbud mere end blot pasning, men har derimod en vigtig rolle i samfundet som et indledende læringsmiljø, som er med til at gøre børnene klar til det senere skoleliv. Flere end 4 ud af 10 børn har i dag mulighed for at bruge tablets i deres dagtilbud, viser ny Momentum undersøgelse blandt forældrene. Det er mere end en fordobling på blot et år. Forældrene er positive overfor de nye digitale medier i institutionerne. 80% af forældrene i undersøgelsen mener at brug af digitale medier i dagtilbud giver nye muligheder for læring, og 69% mener at det kan ruste børnene bedre til skolestart. Et stort flertal mener også, at det kan understøtte udviklingen for børn med særlige behov, og at det giver bedre mulighed for alderssvarende læring i institutionen. Et lille flertal mener også, at de digitale medier gør børn bedre til at fordybe og koncentrere sig, men der er dog også forældre der er bange for at at brugen af digitale medier kan tage for meget tid fra den fysiske leg og læring, og dermed gøre børnene passive og stillesiddende. (Kilde: YouGov for Momentum Januar 2014) 4

5 3 ud af 4 kommuner har ikke en strategi- eller handleplan for anvendelse af digitale medier på dagtilbudsområdet (kilde: undersøgelse fra UCC blandt kommunerne) Det gælder også for Skanderborg kommune, men Skanderborg kommunes nye børnepolitik En ny start, fremhæver de digitale medier som et fantastisk værktøj til at understøtte børns læring og udvikling. Ifølge børnepolitikken, vil vi i Skanderborg Kommune have fokus på i stigende omfang at integrere digitale medier og læringsmidler i den pædagogiske verden. I Galten/Låsby dagtilbud: Digitale medier er blevet en stor del af hverdagen i vores institutioner. De benyttes af personalet som pædagogisk værktøj i aktiviteter. De benyttes af børn til leg og læring, og de benyttes af personalet som et arbejdsredskab og som et værktøj til dokumentation og kommunikation. Vi er et dagtilbud som er motiveret for at anvende ny teknologi i vores institutioner, og vi er åbne for at afprøve nye muligheder. Vi er bevidste om, at indførelse af ny teknologi kan sikre en bedre udnyttelse af vores knappe ressourcer, og kan flytte tid fra rutiner til samvær med børnene. Vi har lige nu: Børneintra med komme/gå modul Vidensbrønd et interaktivt gulv der kombinerer leg, læring og bevægelse Ipads til både børn og voksne Smartphones Smartboard Digitale kameraer 5

6 Interaktivt gulv Projektors Apple tv Computere Trådløs internet To indsatsområder: Pædagogernes administrative og målrettede arbejde herunder forberedelse og dokumentation I takt med at kravene til dokumentation er steget på dagtilbudsområdet, er kravene til pædagogernes skriftlighed og IT kompetencer tilsvarende steget. Det er derfor et must at de er i stand til at bruge it. Pædagogerne bruger i dag en del tid på: At forberede forældresamtaler Skrive notater og iagttagelser vedr. børnene Lave statusindberetninger på børn Lave indstillinger til PPR samt til fysioterapi Lave handleplaner på børn Lave SMTTE-modeller i forbindelse med planlægning af det pædagogiske arbejde Lave månedsplaner og nyhedsbreve til forældrene Skrive om dagens aktiviteter på børneintra Lægge billeder og filmklip ud på børneintra Checke børnefremmødet på børneintra Vi har deltaget i KMD s forberedende arbejde med at udvikle et nyt pædagogisk redskab Leg med mening, og vil muligvis fortsat blive brugt som forsøgsinstitution i det videre arbejde med at udvikle konceptet. Det er en oplagt mulighed for os i forhold til at medvirke til at udvikle et pædagogisk redskab, der fremadrettet kan blive en stor hjælp i forhold til pædagogernes dokumentationsarbejde, og en god hjælp i forhold til at give forældrenes bedre mulighed for at følge deres barns udvikling. Det er vigtigt for os at være med og være på forkant med den udvikling der naturligvis sker også på dette område, frem for at halte bagefter og så skulle forsøge at følge med. 6

7 Børnenes leg og læring De børn vi har i vores institutioner kaldes i dag digitale indfødte. De er født ind i en verden fyldt med digitale medier, hvor digitalisering er en naturlig del af hverdagens leg og interaktion, og de håndterer flere forskellige digitale medier med en selvfølgelighed. Stine liv Johansen siger at godt nok er børnene digitale indfødte. Men ikke nødvendigvis digitale genier, så derfor har børnene brug for et pædagogisk personale der aktivt understøtter deres digitale leg. Vi voksne må aktivt tage stilling til indholdet i børnenes medier. Vi må guide dem og være garanter for kvalitet og sikkerhed. De digitale medier giver børnene helt nye muligheder for at være skabende indenfor billeder, tegning, skrift, film og musik, og alt kan blandes og fremstå på nye måder. Gennem deres egne eksperimenter sker der en masse uformel læring, hvor børnene lærer sig nye færdigheder. Det er en pædagogisk opgave at præsentere børnene for de digitale medier og sikre en ramme omkring deres digitale leg og læring. Som på alle andre områder er de voksne rollemodeller og inspiratorer der går foran og viser vejen. Vi voksne kan understøtte barnets leg, ved at være aktivt lyttende, tage udgangspunkt i barnets interesser og åbne nye interessefelter ved at tilbyde nye muligheder. At bruge og håndtere sociale medier er i dag en nødvendighed, for at være et fuldgyldigt medlem af et fællesskab. I daginstitutionen benytter vi ikke de sociale medier som facebook og twitter sammen med børnene, men vi giver dem en forståelse for de kommunikative muligheder de digitale medier giver, og børnene udvikler færdigheder de kan bygge videre på fremover. De digitale medier skaber nye og udviklende legearenaer, der understøtter børns leg og læring fordi det er sjovt og spændende at bruge. Barnet oplever med sanserne og lærer gennem kroppen i et socialt fællesskab. Legekulturen har ændret sig. Hvor børn tidligere hentede deres input og viden om lege fra gadens fællesskab, hvor de ældre børn gav deres viden om leg videre til de yngre, henter børn i dag meget input til deres leg fra mediernes store tilbud af børnekultur. De finder deres idoler på de mange tv-kanaler og i spil, og leger Starwars og MGP. Når børnene bruger en ipad opstår der ofte et hyggeligt fællesskab omkring denne aktivitet. Børn guider hinanden, bakker hinanden op og gør hinanden gode. Det er en pædagogisk opgave at understøtte dette, og give børnene mulighed for at danne disse fællesskaber. Digitale medier i inklusion og sprogarbejde:. De digitale medier taler til sanserne med deres lys og lyd. Det giver mulighed for at skabe rum for ro og fordybelse, en oase som barnet kan have brug for i institutionens hverdag med mange sansepåvirkninger. De digitale medier lokker med fart og action, men de er også ubønhørlige. De lader sig ikke presse. De giver output efter tid og når de får det rette input. Vil du videre i spillet, må du øve dig og prøve igen og igen. Dette stiller krav til barnet om udholdenhed og at vente. 7

8 Et barn kan få en status i børnegruppen ved at være dygtig til at bruge de digitale medier. Det kan være et barn der i andre lege har vanskeligt ved at gøre sig gældende, f.eks. på grund af manglende sprog eller manglende empatiske evner. Når barnet i dette samspil føler sig ligeværdig i fællesskabet, så er der en større chance for, at det vil blive betragtet som et ligeværdigt medlem af fællesskabet i andre sammenhænge. Der gives mange pædagogiske værktøjer der digitalt understøtter sprogarbejdet i institutionen, og barnet kan på egen hånd lege og øve sig på sproget. Pædagogisk kan de digitale muligheder bruges til undervisning og screening af de børn som har sproglige vanskeligheder. Eksempler på hvad vi kan bruge digitale medier til Digital Medie Børnenes leg og læring Pædagogernes administrative og målrettede arbejde, - herunder forberedelse og dokumentation Ipads eller andre tablets Øve med bogstaver og tal Bruge tegneprogrammer Spille spil Lave små filmklip Tage billeder Lave små fortællinger med brug af billeder som børnene Gå på børneintra for at indhendte oplysninger, eller for at sende eller modtage beskeder, skrive nyheder, lægge billeder m.m. ud til forældrene Tage billeder Optage videoklip 8

9 og de voksne selv har taget Søge oplysninger om alt af interesse Gå på You Tube og hente musik, videoer m.m. Hente musik og film Læse historier Skrive observationer eller praksisfortællinger Lave sprogtest Lave interviewguides til børnene i forbindelse med børnemiljø Lave SMTTE-modeller Lave planlægning, - f.eks. aktivitetsplaner Søge oplysninger Vidensbrønden Bruge eksisterende programmer, der favner bredt som nedenstående Selv lave programmer, evt. i kombination med billeder der er optaget på ipads, f.eks fra ture i skoven, bondegård m.m. F.eks. puslespil Vendespil Mængdelære Farvelære Arbejde med begreber Omverdenskendskab Arbejde med bogstaver eller tal Alle programmer kombinerer leg, læring med samarbejde og bevægelse Hente musik på You Tube Evt. lave programmer der kan bruges i forbindelse med pædagogiske emner, til formidling på personalemøder eller forældremøder 9

10 Smart Boards Bruge tegneprogram Kombinere tegninger og billeder, evt. fra nettet Hente oplysninger fra internettet Lave små fortællinger, ved hjælp af tekst og billeder Se film eller videoklip Til formidling på møder, f.eks. power points eller dokumenter Til formidling til forældresamtaler Til pædagogiske aktiviteter Infoskærme Og tablets i indgangspartier Til formidling af korte nyheder Til visning af billeder Til Komme-gå modul, hvor børnenes komme og gå bliver registreret elektronisk ved at tryk på barnets billede Opkvalificering af personalet Hvad er målet Det er ikke vores mål at alle medarbejdere skal have de samme høje kompetencer i forhold til brug af digitale medier. It er et middel der kan bruges til at understøtte den læring der finder sted i daginstitutionen. Nogle har særlige kompetencer i forhold til at arbejde med barnets sprogudvikling, andre har særlige kompetencer i forhold til at arbejde med motorik, udeliv eller værkstedsfag. Alle skal kunne arbejde på alle felter, og så er der nogen der har særlige kompetencer, som de andre kan trække på og læne sig lidt op af. På samme måde er det med brug af digitale medier Alle medarbejdere i vores dagtilbud skal kunne bruge en pc/tablet til at skrive handleplaner, observationer o.l. på. Alle medarbejdere skal kunne skrive til forældrene på børneintra om dagens aktiviteter, kunne lægge billeder ind, sende et nyhedsbrev eller månedsplan ud til forældrene og kunne betjene vores komme-gå modul. 10

11 Alle medarbejdere skal kunne betjene vidensbrønden og smartboard i de institutioner der har disse, med de programmer der er tilgængelige. Så er der andre der har særlige it kompetencer, der er i stand til at lave nye programmer på vidensbrønden eller på smartboard o.l. Alle medarbejdere skal som en naturlig del kunne bruge internettet sammen med børnene til at hente oplysninger som de skal bruge i det pædagogiske arbejde. Alle medarbejdere skal kunne bruge de digitale medier vi har i vores dagtilbud, f.eks. at kunne lave små film klip på ipads sammen med børnene. Lave fortællebøger med fotos på børneintra m.m. Handleplan i forhold til opkvalificering af de medarbejdere der har behov for det. I hvert hus opkvalificeres der min. et par ressourcepersoner, der er i stand til at lære fra sig i forhold til brug af de digitale medier. Det kan ske gennem alm. videndeling i hverdagen eller løbende på personalemøder. Derudover vil vi arrangere fyraftenskurser, temamøder m.m. med fokus på specifikke emner, som f.eks. at lave filmklip, lave programmer til vidensbrønden e.l. 11

12 Strategi implementering Cirkulært flow og implementering i Dagtilbuddet om brugen og mulighederne med digitale medier Dagtilbudslederen Dagtilbudslederen har det overordnede strategiske og økonomiske ansvar. Det er således hendes ansvar at udstikke rammerne for arbejdet med digitale medier. Det er dagtilbudslederens opgave sammen med de daglige ledere at sikre at der er økonomisk mulighed for at stille digitale medier til rådighed i institutionerne. Det er ligeledes dagtilbudslederens opgave at arbejde hen i mod at Skanderborg kommune også sætter fokus på brug af digitale medier, og at der derigennem kan gives tilskud til dette evt. fra kommunens innovationspulje. Det er desuden dagtilbudslederens opgave at arrangere fyraftenskurser m.m., og give it-erfagruppen og de daglige ledere mulighed for at skabe videndeling husene imellem og få kendskab til udviklingen på området, gennem afholdelse af møder, deltagelse i relevante temadage, konferencer e.l. 12

13 De daglige ledere Den vigtigste opgave for de daglige ledere er at bakke op om denne strategi. Det gør de blandt andet ved at motivere medarbejderne ved at være det motiverede lokomotiv, ved at være inspirator både i forhold til medarbejderne samt opad i systemet, være gode rollemodeller for medarbejderne, i forhold til at gå foran, bakke op om nye digitale løsninger og de strategier der er vedtaget på dette område. Det er desuden de daglige lederes opgave at tilskynde til brug af digitale medier i effektiviserings øjemed, og til at give økonomisk mulighed for indkøb af digitale medier. Den daglige leder stiller klare forventninger til personalet og sikrer den enkelte medarbejders kompetenceudvikling. Den daglige leder holder sig opdateret på området, blandt andet ved deltagelse i relevante temadage, konferencer, workshops e.l. De daglige ledere, har sammen med institutionens it-ansvarlige ansvaret for at gøre det nemt og tilgængeligt at bruge de digitale medier. De skal sammen informere om og implementere de daglige medier i den pædagogiske praksis. IT erfagruppe Der er nedsat en erfagruppe, bestående af en medarbejder fra hvert hus samt dagtilbudslederen. Erfagruppen opgave er at: Skabe helhed og en kommunikativ organisation omkring digitale medier i de enkelte institutioner Medvirke til at motivere kollegerne og sprede den gode stemning i forhold til brug af digitale medier, gennem videndeling og sparring Hjælpe kollegerne i brugen af digitale medier Medvirke til at sprede viden om brug af digitale medier på tværs af husene Gøre brug af hinandens kompetencer Drøfte nye muligheder for brug af digitale medier Komme med input til nyindkøb Være opsøgende med hensyn til nye digitale medier, blandt andet ved deltagelse i 13

14 relevante workshops, temadage m.m. Medarbejderne Det er medarbejdernes opgave at dygtiggøre sig i brugen af digitale medier. Der er flere muligheder for at gøre dette: Først og fremmest vigtigt med en positiv tilgang til det Øve sig i brugen, både derhjemme og på arbejdet Søge hjælp hos nærmeste leder eller hos kollegerne Evt. mulighed for deltagelse i temadage eller kursusvirksomhed Forældrebestyrelsen Det er forældrebestyrelsens opgave at udstikke principper for brug af digitale medier. Disse principper vil indgå i denne it-strategi. Økonomi: Vi vurderer fra år til år om der skal afsættes ekstra midler til køb af nye digitale løsninger. I første omgang er det op til de enkelte institutioner at afsætte midler til nye digitale medier, men der er også den mulighed at dagtilbuddet bevilger penge til nyindkøb, hvis der er overskud til det. Vi håber på, at Skanderborg kommune vil sætte fokus på dette område, evt. ved at lade det indgå som et udviklings mål, og derfor enten afsætte ekstra midler til det eller ved at give dagtilbuddene mulighed for at søge om midler fra kommunens innovationspulje i lighed med skolerne, eller gennem statens puljer, som vi hidtil ikke har været omfattet af. Drifts- og supportbehov Vi bruger vores digitale medier til at skabe et pædagogisk digitalt læringsmiljø for børn med mulighed for læring, bevægelse, leg, kreativitet og innovation i det pædagogiske arbejde. Det er et af de store aktiver i vores dagtilbud. Ud over at være et redskab i det pædagogiske arbejde, bruger personalet vores digitale medier som dokumentation, skriftlige notater, skriftlige opgaver, kommunikation med forældre, fremvisninger og referater i personalegruppen m.m. 14

15 Vi oplever dog begrænsninger i forhold til brugen og opsætningen af disse muligheder. Vi oplever, at IT-afdelingen i Skanderborg kommune har nogle begrænsninger i forhold til at servicere flere af disse nye digitale muligheder. Det gælder i forhold til Vidensbrønden, brug af Airprint, Appletv og til redigering af film og billeder på pc. Det er svært med kommunens løsninger, at opsætte og bruge disse digitale muligheder optimalt. Et forslag kunne evt. være at se på de enkelte produkter og lave en opsætning som passer til den enkelte institution. Det er især sikkerheden og det trådløse netværk som skaber problemer. Sikkerheden er selvfølgelig utrolig vigtig, det kunne dog være en mulighed at se på løsninger, som kunne gøre det mere simpelt med eksempelvis opsætning af Airprint, ipad og Vidensbrønd. Et alternativ er, at institutionerne køber sit eget interne trådløse netværk, så de digitale medier er mulige i den pædagogiske praksis. Det virker dog ikke særlig hensigtsmæssigt, set i forhold til at vi har investeret mange penge i trådløst netværk i alle dagtilbuddets institutioner. IT-afdelingen kunne evt. udvide deres ekspertise og viden, så 1-2 medarbejdere kunne blive eksperter på området og derved følge den hastige udvikling på institutionsområdet i forhold til de digitale medier der løbende udvikles og som giver spændende nye muligheder i det pædagogiske arbejde. Vi ser frem til at Skanderborg kommune nu har besluttet at sætte fokus på digitale medier på 0-6 års området, og vi håber dermed, at vi også kan få mulighed for at få tilskud fra kommunens innovationspulje, i lighed med folkeskolerne. Det vil vi se frem til. Galten/Låsby Dagtilbud Februar 2014 Dagtilbudsleder Dorrit Wiekhorst Lewis 15

Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus

Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus 1. Indledning s.2 Hvad er formålet med en it strategi? s.2 Handleplan for digital strategi s.3 2. Hvordan børnenes digitale parathed og dannelse

Læs mere

Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013

Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013 Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013 Lederen af Lerbjerg Børnehus er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder følge

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Formål Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Når vi skal sikre børn og unges læring, dannelse og udvikling, trivsel og sundhed, rummelighed og et godt forældresamarbejde, kræver det et godt, tillidsfuld

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til, f.eks. i venskaber, grupper og kultur. I samspillet mellem relationer og social kompetence

Læs mere

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er et

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2014 2017

Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Skole og Institutioner 0-18 år www.ballerup.dk Hvorfor? Hvorfor skal vi have en ny strategi og en samlet strategi 0-18 år? Ét fælles IT-fagligt grundlag for 0-18 år som

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

Sprogværksted i børnehøjde

Sprogværksted i børnehøjde Bilag til ansøgningsskema til huskunstnerordningen Sprogværksted i børnehøjde Galten/Låsby dagtilbud søger om tilskud under huskunstnerordningen til projekt Sprogværksted i børnehøjde. Skanderborg kommune

Læs mere

Udvikling af digital kultur

Udvikling af digital kultur Udvikling af digital kultur Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein Gripsrud 2005) Det er vigtigt

Læs mere

Indledning og baggrund... 2. Mission... 2. Vision... 3. It i den pædagogiske praksis... 3. It i arbejdet med inklusion... 4

Indledning og baggrund... 2. Mission... 2. Vision... 3. It i den pædagogiske praksis... 3. It i arbejdet med inklusion... 4 Indhold Indledning og baggrund... 2 Mission... 2 Vision... 3 It i den pædagogiske praksis... 3 It i arbejdet med inklusion... 4 It i arbejdet med: At lære at lære... 4 It i dokumentationsarbejdet... 5

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Børnehuset Delfinen. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Børnehuset Delfinen. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Børnehuset Delfinen Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. august 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års

Læs mere

ET SKRIDT AD GANGEN Erfaringer fra arbejdet med digitale redskaber i kommunale dagtilbud

ET SKRIDT AD GANGEN Erfaringer fra arbejdet med digitale redskaber i kommunale dagtilbud Et skridt ad gangen 1 ET SKRIDT AD GANGEN Erfaringer fra arbejdet med digitale redskaber i kommunale dagtilbud Hver dag arbejder de danske kommuner for at udvikle dagtilbud af høj kvalitet. Det er her

Læs mere

Hedensted Kommune - udfordringer til den digitale generation

Hedensted Kommune - udfordringer til den digitale generation Hedensted Kommune - udfordringer til den digitale generation Dato: Dok.nr. Titel: Indhold 1. IT i Børnehaven 2. Politiske mål for digitalisering 3. 10 centrale elementer i strategien 4. Ungerådet har sendt

Læs mere

Handleplan for digitale strategi 2017

Handleplan for digitale strategi 2017 Handleplan for digitale strategi 2017 1 Handleplan for digital strategi Toftlund Børnehave Forord: Med udgangspunkt i regeringens overordnede beslutning og Tønder Kommunes strategi for anvendelse af digitale

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET Indhold Handleplan for inklusion i Skovvangsområdet.... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper.... 3 Aktører....

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Til. Sagsnr Vision og strategi for digital daginstitution. Dokumentnr Sagsbehandler Sadedin Jepsen

Til. Sagsnr Vision og strategi for digital daginstitution. Dokumentnr Sagsbehandler Sadedin Jepsen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT Til Vision og strategi for digital daginstitution Indledning For noget tid siden blev der talt meget om it, og om hvilke muligheder

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens kerneopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens kerneopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens I samarbejde med forældrene er Dagplejens kerneopgave at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-2 års børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Digital strategi i paddehatten

Digital strategi i paddehatten Digital strategi i paddehatten Revideret april 2016 1 Digital strategi for Paddehatten Vejle Kommune forventer at alle dagtilbud i løbet af 2015 tager stilling til hvordan de vil arbejde med disse overordnede

Læs mere

IT UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING I GLOSTRUP

IT UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING I GLOSTRUP IT UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING I GLOSTRUP It-strategi 0-18 år Glostrup Kommune 2014 Indhold Indledning... 2... 3... 4... 5 Side 1 af 5 Indledning It i almindelighed er i dag en fuldstændig integreret del

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE - OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE Materialet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for: SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE - OG DIALOGKORT

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016

Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Digital Læring Indsatsområde 2014-2016 Den digitale verden tema projekt i perioden april, maj, juni 2014 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem

Læs mere

Center for Dagtilbud og Kultur. for Kirkeskovens børnehave Sputnik

Center for Dagtilbud og Kultur. for Kirkeskovens børnehave Sputnik Virksomhedens navn Virksomhedsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Virksomhedsaftale for Kirkeskovens børnehave Sputnik 2014-2015 1 Side 2 / 5 Indledning Denne virksomhedsaftale er indgået mellem

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Hvad har vi særligt fokus på i 2012 / 2013

Hvad har vi særligt fokus på i 2012 / 2013 De pædagogiske læreplanstemaer BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIK- LING SOCIALE KOMPETEN- CER SPROG Det generelle arbejde med de pædagogiske læreplaner på institutionsniveau Temaer omkring kroppen, hvordan

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Digitale medier i Valhalla

Digitale medier i Valhalla Indhold Digitale medier i Valhalla... 3 Pædagogiske redskaber... 4 Ipadén... 5 Computer... 5 Projektor... 5 MitNyborg... 6 Facebook... 6 Digitale medier i Valhalla fremover... 7 2 Digitale medier i Valhalla

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE Materialet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for: SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA-

Læs mere

BØRNEHAVEN SNAREMOSEN. Digital teknologi som redskab i pædagogiske aktiviteter! Vision:

BØRNEHAVEN SNAREMOSEN. Digital teknologi som redskab i pædagogiske aktiviteter! Vision: BØRNEHAVEN SNAREMOSEN Digital teknologi som redskab i pædagogiske aktiviteter! Vision: Børn skal blive nysgerrige, udvikle kompetencer og få en kritisk sans for digital teknologi, så de bliver robuste

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens I samarbejde med forældrene er Dagplejens hovedopgave at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-3 års børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder Ørebroskolen forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen. Baggrund for tilbagemelding (Se program og bilag for aftenen)

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Indhold Den gode digitale skole - Toftevangskolen:...

Læs mere

Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015

Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015 Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015 Område Slangerup omfatter: Børnehuset Troldhøj Børnehuset Kroghøj Børnehuset Strandstræde Specialbørnehaven Stjernen Børnehuset Bakkebo Børnehaven Øparken Børnehuset

Læs mere

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj 2013 Lupinvejens Børnehave Vi skaber en sammenhængende pædagogik og organisation, der målrettet kan medvirke til at give barnet det gode barneliv samt rumme alle

Læs mere

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal Dagtilbudspolitik Forord - uarbejdes af formanden for Børne- og Skoleudvalget Indledning Det er Hørsholms Kommunes opgave at understøtte og styrke børns muligheder og udvikling. Hørsholm skal skabe de

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Indledning. Lovgivning

Indledning. Lovgivning 1 Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Januar 2016 Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Indhold: 1. Dagtilbud er en arena for småbørns læring, udvikling, trivsel og dannelse 2. Den pædagogiske praksis i dagtilbud skal være forskningsinformeret

Læs mere

Virksomhedsplan 2014

Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplan 2014 Vi har valgt at fortsætte arbejdet med egne og fælles indsatsområder i 2014, med opdaterede mål og handleplaner. Egne indsatsområder: 1. Udemiljø 2. Udvikling af læreplaner - Natur

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014.

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014. Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2015 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Fatkaoplysninger. Navn Helle Langaa Andersen Trine Lind Claus Jensen. Billede

Fatkaoplysninger. Navn Helle Langaa Andersen Trine Lind Claus Jensen. Billede 1 Indhold Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2014... 4 Digital Læring Dagtilbuddet skal gennem brug af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring.... 5 At styrke barnets kompetencer inden

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Høringssvar fra Børnehaverne i Støvring N vedr. Strategi og digitale værktøjer i Rebild kommune.

Høringssvar fra Børnehaverne i Støvring N vedr. Strategi og digitale værktøjer i Rebild kommune. 1 - Høringssvar fra Børnehaverne i Støvring N vedr (3) Høringssvar fra Børnehaverne i Støvring N vedr. Strategi og digitale værktøjer i Rebild kommune. Vi er positivt stemt for strategien om digitale værktøjer

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet Område Oddervej - Projektidé Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet PROJEKTIDÉ Oddervej vil være i front og teste

Læs mere

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Udarbejdet februar 2014 0 INDLEDNING Denne pjece er udarbejdet med henblik på at støtte og inspirere Kalundborg

Læs mere

Overordnede principper

Overordnede principper Overordnede principper I Daginstitution Langmark Udarbejdet af forældrebestyrelsen Redigeret i februar 2014 Indledning Bestyrelsen i Daginstitution Langmark har beskrevet overordnede principper på en række

Læs mere

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Virksomhedsplan 2014 for Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Ulrikke Børnely 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udvalgte indsatsområder politisk og forvaltningsmæssige Aktionslæring Baggrund...3 Mål..3 Indsats 3 Opfølgning..3

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Forord Formålet med mål - og indholdsbeskrivelse for fritidsordninger i kommunen er at give borgerne mulighed for at få indblik i den

Læs mere

Bording Børnehave. Bording Børnehave Pædagogisk læreplan Beliggenhed

Bording Børnehave. Bording Børnehave Pædagogisk læreplan Beliggenhed Beliggenhed Bording Børnehave Bording Børnehave er beliggende på 3 forskellige matrikler i Bording by. Nemlig: Borgergade 25, Sportsvej 41 og Højgade 4. På Borgergade har vi ca. 55 børn fordelt på 3 forskellige

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Praktikstedets forventninger Forventninger til vejledning I børnehusene i Skørping er vi glade for at tage imod studerende. Vi er åbne, og læringsaktiviteter

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2014/2015

Evaluering af læreplaner 2014/2015 Evaluering af læreplaner 2014/2015 Forord Åbyhøj Dagtilbuds læreplaner evalueres årligt i perioden ultimo april ultimo maj. Den Årlige evaluering skal ses i sammenhæng med, at der i er aftalt årlig evaluering

Læs mere