Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær"

Transkript

1 Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær

2 Indledning Skoleåret består af 42 uger med start søndag d. 11. august 2013 og afslutning den fredag d. 27. juni Der er til starten af skoleåret optaget 220 elever fordelt på 111 piger og 109 drenge. De 220 elever fordeler sig på 80 elever i 9. klasse og 140 elever i 10. klasse. Skolen er åben for alle og optager elever i den rækkefølge, som eleverne tilmelder sig. Når skolen er fuldtegnet optages elever på venteliste i nummereret rækkefølge. Der opereres med fire ventelister hhv. 9. klasse piger, 10. klasse piger, 9. klassedrenge og 10. klasse drenge. Skolen optager også to sprogede elever og elever med særlige vanskeligheder fx indlæringsvanskeligheder. Men skolen tilbyder IKKE specialundervisning. Undervisningen i linjefag og valgfag foregår på hold på tværs af årgange. 9. klasse afsluttes med folkeskolens afgangsprøve FSA og 10. klasse afsluttes med folkeskolens tiendeklasseprøve Fagfordeling klasse: 9A 9B 9C 9D Dansk: Helle Graff Gitte Møller Ditte Crüger Kirsten Pram Matematik Dennis Pedersen Niels Thrysøe Ole Frank Peter Ipsen Engelsk: Mette Nørlyng Anita Buus Thomsen Anita Buus Thomsen Mette Nørlyng Tysk: Kirsten Pram Rikke Iversen Kirsten Pram Rikke Iversen Fysik/kemi: Helga Hass Nielsen Ole Frank Helga Hass Nielsen Ole Frank Historie Dennis Pedersen Dennis Pedersen Brian Bjørk Brian Bjørk Samfundsfag Hanne Thode Gitte Møller Jørn Hugin Kristensen Jørn Hugin Kristensen Geografi Anita Buus Thomsen Torben Nikolajsen Anita Buus Thomsen Torben Nikolajsen Biologi Ditte Crüger Ditte Crüger Helga Hass Nielsen Helga Hass Nielsen Kristendom Brian Bjørk Henny Mogensen Brian Bjørk Henny Mogensen 10. klasse: 10A 10B 10C 10D 10E 10F 10G Dansk: Matematik Engelsk: Tysk: Fysik/kemi: Anita Buus Thomsen Dennis Pedersen Anne Thrysøe Henny Mogensen Helga Hass Nielsen Anne Thrysøe Brian Bjørk Kristina Svane Ole Frank Peter Ipsen Helga Hass Nielsen Mette Rikke Svare Anne Nørlyng Thrysøe Kristina Kristina Svane Svane Torben Thomas Thomas Nikolajsen Nikolajsen Nikolajsen Rikke Iversen Rikke Svare Anders Pedersen Niels Thomas Hanne Thode Thrysøe Nikolajsen Hanne Thode Rikke Svare Mette Nørlyng Henny Mogensen Torben Torben Nikolajsen Nikolajsen Undervisere i skolens linjefag Spring Dans Svømning Fodbold drenge Fodbold piger Musik Jørn Kristensen, Malthe Hahn, Martin Brems Gitte Møller, Helle Skovgård, Ditte Crüger Rene Thomsen, Niels Thrysøe, Julie Hvid Dennis Pedersen, Helle Graff Helle Graff Anders Pedersen, Thomas Nikolajsen Inge Amelung, forstander / juni 2013.

3 Indhold Værdigrundlag... 4 Stilletime... 6 Kontaktlærerordning... 6 Aftenaktiviteter... 7 Weekendaktiviteter... 7 Ninjavagt... 7 Nattevagten... 8 Rengøring og hovedrengøring... 8 Elevråd... 9 IT... 9 Evaluering... 10

4 Værdigrundlag Hvorfor og hvordan holder vi skole? Kostskolepolitik Alle beskrivelser af undervisning og pædagogisk tilrettelagt samvær i indholdsplanen, tager udgangspunkt i en forståelse af såvel værdigrundlag som lovens hovedsigte : Værdiggrundlag for Bernstorffsminde Efterskole Med baggrund i skolens formål arbejdes der i skolens hverdag ud fra følgende værdigrundlag: Skolens undervisning og samvær bygger på åndsfrihed og åbenhed over for forskellige kulturer. Det forpligter skolen til: Valg af undervisningsmaterialer, der belyser forskellige livsopfattelser. Åbenhed over for elevernes synspunkter og holdninger. Eleverne skal udrustes til at møde omverdenen med kritisk sans og etisk forståelse. Det forpligter skolen til: At vælge undervisningsmaterialer og - former, der stiller krav om stillingtagen. At undervise i emner, der kræver etisk stillingtagen. At man i dagligdagen over for eleverne tager stilling til begreber som rigtigt og forkert. Rammerne om skolens hverdag er et fællesskab, byggende på ligeværd og personlig integritet. Det forpligter skolen til: At vælge fagområder og undervisningsformer, der fremmer forståelse for, hvad fællesskab er. At stille krav til den enkelte om deltagelse i det fælles. At udvise respekt for hver enkelt personlige integritet. At arbejde på, at der udvises respekt for andres meninger og adfærd i forhold til fællesskabet. At arbejde på at øge den enkeltes selvværd. Skolen ønsker at fremme begreberne ansvarlighed og ansvarsfølelse. Det forpligter skolen til: At stille krav til den enkelte om at være opmærksom på, at egne valg har konsekvenser, og at det er nødvendigt at fastholde valget, til man kender konsekvenserne af det. At stille krav om deltagelse. At stille krav om åbenhed over for de aktiviteter, der tilrettelægges. Skolen lægger vægt på begreberne faglighed og seriøsitet. Det forpligter skolen til: At yde en faglig forsvarlig undervisning på alle områder. At vejlede eleverne til en forståelse af egne stærke og svage sider. At stille krav til eleverne om at de nyttiggør egne ressourcer.

5 Lovens hovedsigte Lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 18. juli 2008, som er ændret ved 2 i lov nr. 388 af 26. maj 2008 og 1 i lov nr. 48 af 28. januar Kapitel 1 Formål og virksomhed 1. Loven omfatter folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), der tilbyder undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse, og som er godkendt af undervisningsministeren til tilskud. Undervisningen skal have en bred almen karakter. Enkelte fag eller faggrupper kan have en fremtrædende plads, men aldrig på bekostning af det almene. Skolernes virksomhed skal tilrettelægges ud fra deres selvvalgte værdigrundlag. Stk. 3. Efterskoler tilbyder unge elever kurser efter stk. 1 med henblik på elevernes hele menneskelige udvikling og modning samt deres almene opdragelse og uddannelse. Vores fortolkning af lovens hovedsigte På Bernstorffsminde Efterskole giver vi eleverne mulighed for en hverdag med udfordringer, læring og oplevelser. Rammerne om skolens hverdag er et fællesskab, byggende på ligeværd og personlig integritet. Vi vægter faglighed og seriøsitet. Vi giver eleverne mulighed for at øve sig på at være åbne, ansvarlige og at møde omverdenen med kritisk sans og etisk forståelse. Med vores undervisning og samvær sigter vi på det hele menneske, fantasien, følelserne, kroppen og ånden. Vi har fokus på sundhed og trivsel, og det underbygges af gode fysiske rammer samt dygtige og engagerede medarbejdere. Livsoplysning På Bernstorffsminde Efterskole møder eleverne livsoplysning, når de i samværs- og læringssituationer erfarer og indser sammenhængen, som medvirker til forståelsen og tilegnelsen af etiske og moralske værdier. Livsoplysning finder sted på det personlige plan og bygger på egne erfaringer, empati, refleksion og forståelse for andre menneskers liv og vilkår. Det er hele hensigten, at eleverne gennem samvær og læringssituationer skal blive klogere på, hvad der er meningen med deres liv. Folkelig oplysning På Bernstorffsminde Efterskole møder eleverne folkelig oplysning, når de i undervisningen og samværet får indsigt i og forståelse for de vilkår, der knytter mennesker sammen via kultur, historie og traditioner. Med folkelig oplysning på Bernstorffsminde Efterskole er det fælles og det individuelle sider af samme sag og hinandens forudsætninger. Demokratisk dannelse På Bernstorffsminde Efterskole møder eleverne demokratisk dannelse, når de i samværet med andre mennesker lærer at anerkende demokratiske spilleregler. På Bernstorffsminde Efterskole skal eleverne i hverdagen opleve, at de bliver respekteret som individer med egne rettigheder, at de har indflydelse, og at de bliver hørt. Endvidere er kvaliteterne i fællesskaberne med til at give eleverne en forståelse af, at de aktivt må deltage for at være en del af fællesskaberne og dermed de demokratiske processer.

6 Pædagogisk tilrettelagt samvær Stilletime Formål: Indhold: Formålet med stilletimen/lektiecafe på Bernstorffsminde efterskole er at give alle elever den fornødne arbejdsro og hjælp til at studere. I stilletimen er der 2 muligheder for aktiviteter: Eleverne kan læse lektier på deres værelser Elverne kan gå i studiecafe Metode: Når vi har stilletime forlanger vi, at der er ro på i alle lande, samt på fællesarealer, sådan at alle har mulighed for at læse lektier. I løbet af stilletimen går to lærere rundt på landene for at kontrollere, at der er arbejdsro, samt hjælpe hvor der måtte være behov Vi tilbyder studiecafe i spisesalen, hvor der er 2 lærere tilstede. I dette lokale er der ligeledes mulighed for at lave gruppearbejde. Hvis enkelte elever har problemer med at få lavet lektier kan de også henvises til dette, for at få mere struktur/orden på deres lektier. Organisation: Stilletimen varer fra kl , mandag til og med torsdag. Der er stilletime på alle normale skoledage året rundt. Kontaktlærerordning De er altid fire lærere på aftenvagt, og det er disse lærere der er ansvarlige for stilletimen og studiecaféen. Formål: Kontaktlærerens primære opgave er at være elevens advokat i forhold til dennes færden på skolen og blandt kammerater og lærere. Endvidere medvirker kontaktlæreren til løsning af konflikter, der opstår mellem eleverne. Det er kontaktlærerens opgave at være opmærksom på den enkeltes trivsel, samt at vejlede om uheldig adfærd. Det er også kontaktlærerens opgave at være eleven behjælpelig med at komme i gang med en realistisk vurdering af egne evner og muligheder. Det er kontaktlærerens opgave at orientere eleverne om lærerrådsbeslutninger som er relevante for dem. Kontaktgruppen informerer læreren om evt. problemer, både sociale og praktiske, og der er mulighed for en mere privat snak. Kontaktlæreren tjekker de områder indenfor og udenfor landet, som eleverne er tildelt som ordens område

7 Indhold/ metode: Organisation: Det er kontaktlæreren og forstanderen, som informerer om dagligdagen og nye tiltag. Kontaktlæreren taler med den enkelte elev mindst hver anden måned. Den personlige nærkontakt kan være medvirkende til, at problemer ikke løber løbsk. Kontaktlæreren har den daglige kontakt til hjemmene. Det gælder især i forhold til det sociale og trivselsmæssige. Ved faglige problemer henvises til relevante faglærere. Ved gentagende uregelmæssigheder, kontakter ledelsen forældrene. Kontaktlæreren skal i høj grad tages med på råd i løsning af større problemer omkring kontaktelever, når skolens ledelse er blevet tæt involveret. 2 gange om året er eleverne på besøg hjemme hos kontaktlæreren. Der holdes kontaktmøde en gang om ugen efter lærermøde og elevernes rengøringstime. Aftenaktiviteter Weekendaktiviteter En del elever er kreative og gode til at skabe aktiviteter selv i det frie rum, - andre er det ikke. Derfor etablerer vi som lærere en række aftentilbud, som eleverne kan deltage i. En typisk aften kunne se sådan ud: Kl samling Kl stilletime Kl aftenaktiviteter Kl kaffe, kage og hyggeligt samvær i spisesalen En atypisk aften er f.eks. med et tilbud om at komme med til en af GOG s hjemmebane håndboldkampe eller lignende arrangementer ud af huset. På denne måde er der mulighed for at få etableret nogle spændende og hyggelige aftener sammen med eleverne. Skolen er en syvdøgns- skole. Derfor er weekenderne også en del af skolegangen, som vi gør noget ud af. Vores mål er at skabe nogle spændende og aktive weekender, så eleverne har lyst til at blive på skolen. Desuden vægter vi det hyggelige samvær og prioriterer en ekstra god forplejning. Der forefindes tre typer af weekender: Almindelige weekender (ofte med et tema), blive- weekender og forlængede weekender. Ninjavagt En gang imellem er der lærere sat på til at gå en sen aftenrunde. Typisk omkring kl Dette er for at tjekke at der er nattero

8 Nattevagten Nattevagtsfunktionen er delt ud på 1 lærer, viceforstander og forstander som bor ved skolen. Eleverne vil altid kunne komme i kontakt med mindst en af disse 3 personer. Desuden har skolen et lærerovernatnings rum som supplering til denne ordning. Køkkenarbejde: Som en del af skolens pædagogiske praksis er der deltagelse i følgende praktiske arbejdsopgaver: Køkkenarbejde Rengøring Alle elever er to dage i køkkenet som køkkenassistenter og 2 x 14 dage som køkkenvagter efter et af dagens måltider. Rengøring og hovedrengøring Formål: Indhold: Metode: Organisation. Formålet med at inddrage rengøringsundervisning i skolens undervisningsplan er at give eleverne færdigheder inden for området, lære dem betydningen af en god hygiejne, give dem kendskab til diverse rengøringsredskaber og - midler samt nødvendigheden af samarbejde og arbejdsfordeling også på dette område af efterskoletilværelsen, og tilværelsen generelt Indeholdt i rengøringen er en direkte forevisning og orientering om hele sammenhængen på skolen, derefter et forløb, hvor eleven efterhånden bliver eneansvarlig for et område /opgave. Til jul og ved slutningen af skoleåret kommer eleverne igennem et nyt undervisningsforløb, hvor de lærer at aflevere et værelse og et område i god og ren stand efter en hovedrengøring. Dels gennemgår kontaktlærerne regler og forhold i rengøringen. Dels forevises og rettes direkte undervejs af kontaktlærere, rengøringslederen samt undertiden af vagtlærere. Der er også lagt video på nettet, med gennemgang af hvordan man gør rent Eleverne gør rent 2 gange om ugen. En gang hvor det er den grundige rengøring med vask af gulve, vinduer mm. der skal ordnes. En gang hvor det den alm. oprydning der er fokus på.

9 Elevråd I folkeskolens formålsparagraf stk. 3 står der: Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati Bekendtgørelse om elevråd i folkeskolen og i ungdomsskolen 1. Ved hver folkeskole, som har 5. eller højere klassetrin, og ved hver ungdomsskole har eleverne ret til at danne et elevråd. Stk. 2. Elevrådet varetager gennem samarbejde med ledelse, lærere og øvrige personalegrupper elevernes fælles interesser på skolen. Stk. 3. Skolens leder er forpligtet til at opfordre eleverne til at danne et elevråd, hvis eleverne ikke selv tager initiativ hertil. 2. Alle elever på skolen har valgret og er valgbare til elevrådet. Stk. 2. Elevrådets medlemmer er ulønnede. Stk. 3. Valg afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned. Stk. 4. Et elevråd fungerer, indtil nyt elevråd er valgt. Elevrådet på Bernstorffsminde Efterskole består af ca. 20 elever. 2 elever fra hver af de 10 klasser. Elevrådet konstituerer sig med formand, næstformand, referent samt i diverse udvalg. Der afholdes møde hver anden uge. Fra lærergruppen har én lærer ansvaret for elevrådet. Elevrådet afholder diverse arrangementer i løbet af skoleåret. F.eks. Galla, VM i fodbold, Salen er din osv. Desuden står elevrådet for Blå Bog, Kåringer, salg af diverse tøj osv. IT Formål: Målet er at IT skal kunne anvendes som et naturligt redskab i skolearbejdet af elever og lærere. Derfor skal alle være brugere af IT. Derudover skal skolen bruge IT- mediet til at kommunikere på alle niveauer. Dvs. internt mellem lærerne og mellem personalet generelt og mellem elever, mellem skolen og forældre, mellem kontaktlærer og kontaktelevernes forældre.(e- Mail i f.eks. Outlook). Målsætning for lærernes IT kundskaber: Alle lærere skal uddannes/ motiveres til at blive computerbrugere således at computeren bruges til forberedelse, kommunikation kort sagt skal computeren bruges de steder, hvor den vil lette det daglige arbejde, eller hvor computeren vil kunne give nye muligheder Mål for hardware: At hver elev har sin egen bærbare computer, og USB pen At hver lærer har sin egen bærbare computer, USB- pen. At der er net- opkobling i alle undervisningslokaler

10 At der er projektor og smartboard i alle undervisningslokaler hvor det er anvendeligt og ønskeligt. At der er mulighed for at eleverne kan printe A4 og A3/scanne/lægge digitale billeder ind i dagligdagen. (Til afgangs- og terminsprøver er eleverne selv ansvarlige for udskriftsmuligheder). Mål for software: En kontorpakken på alle computerne eller adgang til en online kontorpakke klasse: Habil bruger af Office pakken (I Faghæfte står mål og delmål for udskolingen. Det er den enkelte lærer der er ansvarlig for at få inddraget IT i undervisningen, men eksempler på hvilke programtyper det kunne være formålstjenesteligt at arbejde med står her: - Tekstbehandling - Regneark - Præsentationsprogrammer - DTP - Video- / billede redigering - E- mail - Bruge intranet (skolekom) Derudover bør alle kunne søge kvalificeret på internet, og være kritisk overfor afsender Kunne downloade og installere en fil/program Ideer til undervisningen/programmer: Aflevere stile, problemregninger, fysikrapporter o. lign indskrevet evt. elektronisk. Fremlægge vha. power point Evaluering Formål: Indhold: Metode: Organisation: Formålet er, at vi fælles bliver bedre og dygtigere til at lave skole, undervise og have fællesskabet med eleverne. I løbet af skoleåret får vi bl.a. evalueringer fra skolens personale, eleverne og elevernes forældre. De boglige fag evalueres til prøverne ved skoleårets afslutning. Øvrige fag og arrangementer evalueres med spørgeskemaer eller mundtligt, alt efter sammenhængen. Hvert andet år laver vi undervisningsmiljø vurdering ud gældende lovgivning. I skoleårets start evalueres det forgangne skoleår med forældre til 2. års elever. Evalueringer foregår løbende, og på forskellige niveauer.

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S Indholdsplan gældende til 31. juli 2015 A. Lov om frie kostskoler herunder hovedsigte B. Vores målsætninger i relation til loven C. Værdigrundlag D.

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN...

SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN... SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN.... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN... 4 VÆRDIGRUNDLAG... 5 SKOLENS PÆDAGOGISKE LINJE OG ELEVERNE...

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

Indholdsplan. Ågård Efterskole Skoleåret 2014-2015

Indholdsplan. Ågård Efterskole Skoleåret 2014-2015 Indholdsplan Skoleåret 2014-2015 1 Indhold VÆRDIGRUNDLAG OG FORMÅL HERUNDER HOVEDSIGTET I LOVENS FORMÅLSPARAGRAF OM LIVSOPLYSNING, FOLKEOPLYSNING OG DEMOKRATISK DANNELSE... 5 VÆRDIGRUNDLAG:... 5 FORMÅL:...

Læs mere

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010:

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 af 26 Baaring 24. juni 2008 Ansøgning om godkendelse af Den Rytmiske Efterskole i Baaring under Lov om frie kostskoler, jf.

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold Indholdsplan 43-ugers kursus 2012/2013 på Efterskolen Frydensberg Indhold 1. Skolens værdigrundlag... 4 2. Skolens målsætning og tre hjørnesten... 4 1 Oprigtig tro... 4 Ægte fællesskab... 4 Udfordrende

Læs mere

Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2013-2014

Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2013-2014 Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2013-2014 Indholdsfortegnelse: 1. Vedtægter inkl. værdigrundlag 2. Hovedsigte 3. Eleverne Dagsplan Elevråd 4. Lærerne Fagfordeling Vagtplaner Øvrige opgaver 5. Undervisningen

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Indholdsplan 2014-15

Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2014-15 Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet 8 - FAAEmiliegrupper

Læs mere

Indholdsplan 2013 / 2014

Indholdsplan 2013 / 2014 Indholdsplan 2013 / 2014 for Klejtrup Musikefterskole Skolens formål Klejtrup Musikefterskole bygger på Grundtvigs skoletanker, hvor der lægges vægt på livsoplysning, en levende vekselvirkning, oplysning

Læs mere

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 GRUNDLAG... 9 Formål og værdigrundlag... 9 Værdier:... 9 Hvem og hvad omfatter grundlaget:... 9 Hvorfor dette grundlag:...

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER...

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER... INDHOLDSPLAN 2010/2011 1 1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 1.1 VÆRDIGRUNDLAG... 4 1.2 HISTORIE... 4 1.3 HOVEDSIGTE... 5 2 EFTERSKOLELIVET... 7 2.1 RETNINGSLINJER FOR OPHOLDET... 7 2.2 KONTAKTLÆRERFUNKTIONEN...

Læs mere

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 GJ Glamsbjerg Fri- og Efterskole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Indledning Formål Værdigrundlag Vedtægter Se www.gfeskole.dk De fysiske rammer 3 Eleverne 4 Dagsrytme

Læs mere

INDHOLDSPLAN. for skoleåret 2014/2015

INDHOLDSPLAN. for skoleåret 2014/2015 INDHOLDSPLAN for skoleåret 2014/2015 Godkendt af Skovbo Efterskoles bestyrelse 12.6.2014 sfortegnelse 5 INDHOLDSPLAN OG DIVERSE SKEMAER 1 5.0 PRINCIPPER FOR UDARBEJDELSE AF INDHOLDSPLAN PÅ SKOVBO EFTERSKOLE

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2014-15

INDHOLDSPLAN 2014-15 INDHOLDSPLAN 2014-15 1 INDHOLDSPLAN VANDEL EFTERSKOLE 2014-15. At holde skole ud fra et dansk, kristent livssyn, bygget på Grundtvigs tanker om ungdom og undervisning, og hvor vi vil prøve at vise eleverne

Læs mere

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse: Det overordnede side 3 - Værdigrundlag side - Rovvig ånden side - Hovedsigtet side - Elevgruppen side Samvær og tilsyn side 4 - Dagens start/morgenmad

Læs mere

Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015

Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015 Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015 Stemning, samvær og atmosfære Velkommen til et spændende år med mange nye oplevelser, udfordringer og gode venner. Du ønsker dig et super godt år på efterskole.

Læs mere

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015 Værd at vide om Kolding Friskole 2014-2015 Kolding Friskoles medarbejdere: Knud Nørregaard Methe Clemmensen Jane Riis Lagoni Poul Hunt Poulsen Anders Domaitski Jørgen Hausted Nils Kam Rasmussen Christina

Læs mere

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Indhold Skolens værdigrundlag... 2 Principper:... 3 Skole/hjemsamarbejdet... 3 Skolens struktur... 3 Undervisningens organisering... 5 Arbejdets fordeling...

Læs mere

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2013 2014

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2013 2014 splan for Hestlund Efterskole 2013 2014 Planen er ikke endelig men kan blive justeret i løbet af skoleåret 1. Skolens vedtægter 2. Skolens formål og værdigrundlag 3. Evaluering 4. Inklusionsindsats 5.

Læs mere

Indholdsplan - 2015. Højskolevej 49 5882 Vejstrup T. 62 28 10 89 M. vejstrup@vejstrup.dk

Indholdsplan - 2015. Højskolevej 49 5882 Vejstrup T. 62 28 10 89 M. vejstrup@vejstrup.dk Indholdsplan - 2015 Højskolevej 49 5882 Vejstrup T. 62 28 10 89 M. vejstrup@vejstrup.dk Formål og værdigrundlag... 3 Beskrivelse af fagene... 9 Kostpolitik... 32 Kunst... 33 Røgfri skole... 33 Skolekreds...

Læs mere