Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen"

Transkript

1 Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen

2 Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn i en specialklasse på Holme skole. Vi håber, vi på denne måde får fortalt, hvad det er vi vægter fra skolens og SFOs side. Mange hilsner pædagoger og lærere 2

3 Kultur og værdier I både skole og fritidsdel arbejder vi med en anerkendende tilgang til barnet. Vi ser børnene som unikke personligheder, der tænker og handler anderledes end andre børn. Vi arbejder differentieret og specifikt målrettet det enkelte barn. Alle børn har deres egen kontaktpædagog/lærer, der er ansvarlig for barnets udvikling og trivsel. Skoledagen og hverdagen i SFO er tilrettelagt til det enkelte barn, ud fra fagligt niveau, sociale relationer, interesseområder, særlige kompetencer og elevernes nærmeste udviklingszone. Dagen er struktureret med faste aktiviteter for at skabe overblik, genkendelighed og forudsigelighed for det enkelte barn. Vi prioriterer, at børnene har en positiv skoledag og eftermiddag, og at der i det sociale læringsmiljø er fokus på relationerne mellem børnene indbyrdes og mellem børn og voksne. Vi arbejder på at give barnet en god forståelse for egne livsforudsætninger og hensigtsmæssige handlemønstre i det fællesskab, de er en del af. 3

4 4 Specialklasserne på Holme skole er aldersmæssigt fordelt over alle årgange. Der er 7-8 elever i hver klasse. Til klasserne er tilknyttet et klasseteam, der består af en klasselærer og en klassepædagog i undervisningen og et antal pædagoger i fritidsdelen. Vi forsøger så vidt muligt, at placere vores specialklasser i sammenhæng med den afdeling, i den almindelige undervisning, klasserne kan have størst tilknytning til. Placeringen i skolens afdelinger understøtter tæt samarbejde mellem skolens specialklasser og de almindelige klasser. Det giver også mulighed for, at specialklasseeleverne kan have nogle af deres timer i almindelige klasser. For alle elever i både skole og SFO etableres forudsigelige rammer ved hjælp af specialpædagogiske hjælpemidler. Ud over sociale og faglige aktiviteter, er der fokus på bevægelse og det kreative indenfor især kunst og musik.

5 Organisering i skole og fritid Eleverne møder ind kl Vi deltager i skolens 20 minutters læsebånd. Hver morgen gennemgås dagens skema. Der er mulighed for at tilrettelægge dagen ud fra den enkelte elevs arbejdsrytme og dagsform. I frikvarteret er der altid en voksen tilstede. Hverdagen er struktureret og voksenstyret. Der er altid en lærer og en pædagog tilstede i undervisningen. Ydermere har fritidspædagogerne timer til brug i skolen Undervisningen veksler mellem at arbejde i en gruppe og individuelt. Eleverne har egen arbejdsplads. Der er Smartboard i klassen og alle har egen bærbar computer. 5

6 Fagligt perspektiv Undervisningen tilbydes i henhold til den til enhver tid gældende folkeskolelov Der undervises som udgangspunkt i hele folkeskolens fagrække og eleverne deltager i såvel nationale test som folkeskolens afgangsprøver., hvis det er muligt, hvilket afgøres i samarbejde mellem skole og hjem. Det overordnede mål med undervisningen er: At eleverne opnår mulighed for at udvikle sig, trives og lære. At eleverne tilegner sig de nødvendige faglige, personlige, sociale og kulturelle kompetencer. 6 At elevernes forskellige forudsætninger og måder at lære på tilgodeses ved, at undervisningen målrettes det enkelte barn.

7 Elev- og handleplaner Når et barn er visiteret til skolens specialklasse vil der på indslusningsmødet blive indgået konkrete aftaler mellem jer forældre og skole om opstart i klassen og SFO, kontaktpersoner blandt personalet og andet, der kan sikre en god skolestart for eleven. Herefter udarbejdes en elevplan. Elevplaner udarbejdes i klasseteam i samarbejde mellem SFO og skole. Mindst to gange årligt tages eleven op på teammøde og elevplanen justeres. Elevplanen bruges i alt arbejde omkring eleven både i skolehjemsarbejdet og samarbejdet med eksterne parter PPR og socialforvaltningen. Hvert år redigeres alle elevplaner endeligt senest 1.september. Elevplanen udgør sammen med en beskrivelse af klassen og evt. kommentarer fra jer forældre statusbeskrivelsen, som sendes til PPR-S og elevens distriktsskole. Pædagogiske handleplaner laves løbende og efter behov. De skal bruges i det daglige konkrete arbejde i samarbejde med eleven i forhold til kortsigtet målsætning og evaluering. Pædagogiske handleplaner bruges både i SFO og skole. I de store klasser er skolen i tæt dialog med jer forældre om, hvilke fag jeres barn skal undervises i. Den unge får tilknyttet en UU-vejleder som sammen med forældrene lægger en uddannelsesplan. 7

8 Forældresamarbejde Hver elev i specialklasserne har en primær og en sekundær kontaktperson. Specialklasserne har et forældreråd, hvor to forældre fra hver klassemødes med en repræsentant fra skole, SFO og skolens ledelse. I forældrerådet arrangeres bl.a. sociale aktiviteter og faglige problemstillinger diskuteres. Kontaktpersonen er den, der har den tætteste kontakt til hjemmet og eksterne partnere. For nogle elever aftales det at bruge en kontaktbog, men der kommunikeres i høj grad via ForældreIntra. 8 Der afholdes forældresamtaler mindst 1 gang om året. Derudover er der kontakt efter behov enten ved møde, samtale eller pr. telefon.

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Gamle Hjortespringskole Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Specialpædagogisk Udviklingscenter Gl. Klausdalsbrovej 460 2730 Herlev Telefon:

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Indhold Skolens værdigrundlag... 2 Principper:... 3 Skole/hjemsamarbejdet... 3 Skolens struktur... 3 Undervisningens organisering... 5 Arbejdets fordeling...

Læs mere

9.x Aars Skole 2013/14

9.x Aars Skole 2013/14 9.x Aars Skole 2013/14 Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender (HST) Tlf: 99 66 88 05 E mail: hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng 1 Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng I folkeskolelovsammenhæng er et princip en grundtanke, der rummer en forestilling om, i hvilken retning skolens virksomhed skal bevæge sig. Princippet skal

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet Inklusion i praksis Forventningsafklaring af samarbejdet om inklusion Debatten omkring inklusion omhandlede i begyndelsen

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Vi lægger vægt på at tage godt imod nye elever og medarbejdere. Fx tilknyttes en eller to i gang hjælpere fra klassen

Vi lægger vægt på at tage godt imod nye elever og medarbejdere. Fx tilknyttes en eller to i gang hjælpere fra klassen Relationer Almen dannelse kulturel og generel Vi lægger vægt på at tage godt imod nye elever og medarbejdere. Fx tilknyttes en eller to i gang hjælpere fra klassen Der arbejdes med fagligt og socialt samarbejde

Læs mere

Bestillingsparametre. Kvalitetsrapport-prosa-2011-2012 Lokalt handlingsprogram. Rapporttitel: Rapporttype:

Bestillingsparametre. Kvalitetsrapport-prosa-2011-2012 Lokalt handlingsprogram. Rapporttitel: Rapporttype: Bestillingsparametre Rapporttitel: Rapporttype: Styringskoncept: Version: Arbejdsprogram(mer): Kvalitetsrapport-prosa-2011-2012 Lokalt handlingsprogram Skoler i Ikast-Brande Kommune Kva.rapport 11-12 Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever på udskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet.

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet. Ferslev Skole Inklusion begynder i hovedet. Handleplan for inklusion Forældreinformation Januar 2013 1 Indledning Inklusion betyder, at alle børn har lov til at gå på distriktsskolen og flere børn kan

Læs mere