SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale"

Transkript

1 SMARTBOARD Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale Materialet må ikke kopieres eller på anden måde videredistribueres

2 Opgave 1 Det grundlæggende a) Skriv med håndskrift på tavlen følgende brug pen eller finger: Matematik på SMARTBoard Matematik på SMARTBoard b) Skift farve på teksten Matematik på SMARTBoard c) Giv baggrunden en farve overvej at anvende kontrastfarve til tekstens farve Matematik på SMARTBoard d) Indsæt et rektangel Giv rektanglet en farve Placér rektanglet bagest Tilpas rektanglets størrelse så det danne en ramme om teksten Matematik på SMARTBoard e) Bind tekst og rektangel sammen så de kan flyttes som én figur Matematik på SMARTBoard

3 Opgave 1 Det grundlæggende -Tastevejledning a) Tag en pen fra pennebakken, og skriv teksten b) Marker teksten ved at trække en boks uden om teksten. Herved fremkommer en stiplet markering rundt om ordet. Klik på ikonet (egenskaber) ovre til venstre, og vælg <Linjetypografi>. Ved at klikke på farver nedenunder, skifter du farve på teksten. c) Klik et tilfældigt sted på den hvide baggrund i Notebooken. Klik på samme ikon som i b), og vælg <Fyldeffekter>. Ved at klikke på farverne nedenunder, skifter du farve på baggrunden. d) Klik på ikonet i værkstøjlinjen øverst. Vælg her en firkant, ved at klikke på den. Sæt fingeren på boardet og træk et rektangel ud. Placér det ved siden af teksten. Slip og klik på pilen i værktøjslinjen øverst. Klik på kanten af figuren. Klik herefter på ikonet og vælg Fyldeffekter. Vælg den farve figuren skal have. Klik på kanten af figuren. Klik på den lille trekant der fremkommer. Vælg <Rækkefølge> og vælg <placer bagest> Ved at klikke på kanten af den figur, du har lavet, kan du ved at trække i den hvide runde ring ændre størrelsen på figuren. Klik på pilen. Træk figuren hen til teksten, ved at tage fat i kanten af figuren, og trække den hen til teksten. e) Træk som i b) en ramme uden om tekst og figur. Klik på den lille trekant og vælg <Grupper> og <Grupper> Derved har du bundet de to elementer sammen.

4 Opgave 2 - Talmaskinen a) Giv baggrunden en farve b) Indsæt et rektangel, så det fylder ca. halvdelen af siden. Giv rektanglet en kontrastfarve til baggrunden c) Opret et tekstfelt og skriv et Lav et mellemrum på ca. 4 anslag og skriv 4 d) Ændrer skriftfarven på 2+2 til farven i rektanglet og ændrer farven på resultatet 4 til farven på baggrunden e) Du kan nu flytte din lille opgave fra højre til venstre. I venstre side kan du se opgaven - i højre side resultatet Gentag øvelsen fra pkt. c til d og lav 3 opgaver

5 Opgave 2 Talmaskine - Tastevejledning a) Klik et tilfældigt sted på den hvide baggrund i Notebooken. Klik på samme ikonet (Egenskaber) og vælg <Fyldeffekter>. Ved at klikke på farverne nedenunder, skifter du farve på baggrunden. b) Klik på ikonet i værkstøjlinjen øverst. Vælg her en firkant, ved at klikke på den. Sæt fingeren på boardet og træk et rektangel ud. Slip og klik på pilen i værktøjslinjen øverst. Klik på kanten af figuren, og vælg herefter egenskaber og derefter den farve, du måtte ønske c) Klik på ikonet I værktøjslinjen øverst, vælg en skriftstørrelse i det fremkomne rullepanel, og klik derefter på boardet. (Du kan også klikke et tilfældigt sted på den boardet, og skriv ved hjælp af tasteturet. Klik derefter på Pilen i værktøjslinien d) Dobbeltklik på 2+2 4, og marker på samme måde som i fx Word 2+2. Klik på egenskaber og vælg samme farve til 2+2, som du valgte til rektanglet. Marker på samme må 4, og vælg den farve til 4-tallet, du brugte som baggrund. Klik på pilen i værktøjslinjen e) Prøv at flyt regnestykket fra det ene felt til det andet.

6 Opgave 3 - Navngiv figurer a) Vælg en baggrundsfarve og indsæt en række matematiske figurer. Fyld figurerne ud med farve. Lås figurerne b) Opret det nødvendige antal tekstbokse og skriv navnene på figurerne c) Opret en ny side, og indsæt et link fra en af figurerne til den nye side (s. 2). Placer en klon af figuren på denne side d) Giv s. 2 en baggrundsfarve. Indsæt en tekstboks og skriv: Hvad hedder figuren og lav en linje til at skrive svaret på. Lav et link fra figuren tilbage til forsiden e) Indsæt en tekstboks og skriv: Tegn andre figurer i samme familie. (Opgaverne kan afhængigt af klassetrin udvides med fx ligedannethed, figurdefinitioner, mm) f) Gentag punkterne c e for resten af figurerne

7 Opgave 3 - Navngiv figurer - Tastevejledning a) Baggrundsfarve - se tastevejledning 2a Indsæt figur se tastevejledning 2b b) Opret tekstboks - se tastevejledning 2c c) Opret ny side ved at klikke på ikonet øverst i værktøjslinjen. Indsæt link ved højreklikke på den figur, du ønsker at linke til. Klik på den lille trekant der ved højreklikket fremkommer Klik i rullepanelet på link (tredje nederst) og følgende splashscreen fremkommer. Klik på <Side i denne fil>. Klik på <side 2>. (Det betyder, at du ved at klikke på dit link, der er på side 1, vil blive sendt videre til side 2.) Klik på <objekt> (Det betyder, at du kan klikke på figuren, du har valgt, og derved blive sendt videre til den valgte side.) Klik afslutningsvis på <OK>

8 Klon figuren ved at højreklikke på figuren klik på den lille trekant og vælg <klon>. Herved fremkommer en identisk figur. Træk denne figur over i sidevisningen til side 2 og slip. Figuren er ny flyttet over på side 2. d) Baggrundsfarve - se tastevejledning 2a Opret tekstboks - se tastevejledning 2c Opret link se tastevejledning 3c e) Opret tekstboks - se tastevejledning 2c

9 Opgave 4 Find figurer a) Find et billede der indeholder geometriske figurer på internettet og træk det ind i Notebooken b) Opret en ny side, og placer den som side 1 i sidesorteringen Giv siden en baggrundsfarve Indsæt en tekstboks og skriv følgende: Aktiver værktøjet til at tage billeder med og tag billeder af de figurer, du finder Indsæt et billede af værktøjet i teksten Indsæt endnu en tekstboks og skriv: Skriv ud for hvert billede du har taget, hvad figuren hedder c) Åben galleriet og søg på <knap>. Vælg under interaktive og multimedier knappen <Næste grøn>, og træk den ind på siden. (Denne øvelse kan anvendes til at tage en snak med eleverne om forskellige geometriske figurer)

10 Opgave 4 Find figurer - Tastevejledning a) Åben Notebook. Find et billede på nettet og åben det. Sæt fingeren på billedet, og træk det ned på ikonet af Notebooken i proceslinjen. Hold fingeren på ikonet indtil notebooken åbner. Træk derefter fingeren uden at slippe - op i Notebooken. Billedet følger med. b) Opret ny side se tastevejledning 3c Baggrundsfarve - se tastevejledning 2a Flyt den nye side op som side 1 ved i sidevisningen (se ikon øverst til venstre) at trække det op over den øverste viste side. En mørk bjælke markerer, hvor siden vil blive placeret, når du slipper den. Opret tekstboks - se tastevejledning 2c Du åbner værktøjet Skærmbillede ved at klikke på ikonet øverst i værktøjslinjen. Herved fremkommer nedenstående splashscreen. Klik på den knap. Herved fremkommer et kryds. Placér krydset ud for det, du vil tage et billede af, og træk en figur uden om den del af billedet, du ønsker. Når du slipper, tages automatisk et billede at det ønskede, og det lægges med det samme ind på en ny side i Notebooken. Minimér billedet se tastevejledning 1d Træk billedet over på den ønskede side ved at trække figuren over i sidevisningen til den ønskede side.

11 c) Åben galleriet ved at klikke på ikonet øverst til venstre i Notebooken. Søg ved at skrive søge ordet i søgefeltet og klik på forstørrelsesglasset. Søgeresultatet vises nedenfor. Klik på fanebladet <interaktive og multimedier> og træk knappen <Næste grøn> ind på siden.

12 Opgave 5 Vendespil - en regne leg a) Åben Notebook Lav 12 ens kvadrater Giv dem samme farve Placer dem pænt på siden Giv baggrunden en farve Lås kvadraterne b) Indskriv regneopgaver i seks af kvadraterne, og resultater af opgaverne i de resterende 6 kvadrater. Sørg for at blande opgaver og svar i kvadraterne. c) Brug søgefunktionen galleriet. Søg efter <click and reveal>. Vælg fanebladet <interaktive og mulitimedia> og vælg herunder <click and reveal square> Træk figuren i på siden, tilpas den, så den dækker et kvadrat klon den og læg én over hvert af kvadraterne. -Nu kan spillet begynde!!! (Lav skabelonen til eleverne, men lad dem lave opgaver. Derved bliver de nødt til at reflektere over typer af opgaver samt sværhedsgraden)

13 Opgave 5 Vendespil - en regne leg - Tastevejledning a) Indsæt figur se tastevejledning 2b Klon figur se tastevejledning 3c Farve se tastevejledning 2b Baggrundsfarve se tastevejledning 2a Lås figurerne ved at trække en firkant ud omkring alle figurerne. Klik herefter på den lille trekant, klik efterfølgende på <låsning> og sidst på <lås>. (Herved kan figurerne ikke flyttes.) b) Indskriv regnestykker ved at oprette tekstfelter, og skrive i dem se tastevejledning 2c. c) Søgefunktion i galleri se tastevejledning 4c Søg efter <click and reveal>. Vælg fanebladet <interaktive og mulitimedia> og vælg herunder <click and reveal square> Træk figuren i på siden, tilpas den, så den dækker et kvadrat Klon den og læg én over hvert af kvadraterne.

14 Opgave 6 pull tab En pull tab kan blive et vigtigt værktøj i forbindelse med vidensdeling. Pull tabs kan konstrueres på mange måder, og have forskellige udseender. Her er vist én konstruktions- og anvendelsesmåde. a) Søg i galleriet efter <pull> Vælg fanebladet <Billeder og baggrunde> Træk én af de viste pull tabs over i Notebooken. b) Ændrer ordet pull til Info, og konstruer et rektangel, der passer i størrelse bag ved pull taben. Bind de to figurer til hinanden. c) Indsæt en tekstboks i pull taben, og skriv en valgfri tekst heri Bind tekst og pull tab sammen d) Placér pull taben således, at kun den del der står Info på er synlig. Du kan nu trække pull taben frem efter behov, og herved læse den skjulte informationen.

15 Opgave 6 pull tab - Tastevejledning a) Galleri-søgning - se tastevejledning 4.c b) Ændrer ordet pull til Info ved at højreklikke på figuren og derefter klikke på <grupper> og <opdel gruppe> Herefter kan du trække ordet <pull> ud af figuren. (Det kan godt drille lidt!!) Dobbeltklikke på ordet herved åbnes et tekstfelt, hvor du ikke umiddelbart kan se, der står noget skrevet. Dette skyldes, at <pull> er skrevet med hvidt. Markér det ord. du ikke kan se så kan du se det slet det og skriv i stedet <Info>. Træk tekstboksen tilbage til figuren placer den og gruppér figur og tekst (se tastevejledning 1e) c) Indsæt tekstboks se tastevejledning 2c Bind tekst og pull tab se tastevejledning 1e d) Skub pull taben ud til siden, så den forsvinder, og kun Info-teksten kan ses. Efterfølgende kan du trække den ind igen, og hele teksten kan læses.

16 Opgave 7 UV-forløb - Geometri En opgave omhandlende geometri inddrag værktøjerne vinkel, lineal samt passer. a) Indsæt en række af forskellige vinkler fra galleriet, og prøv at måle dem. Lav spørgsmål omhandlende stumpe og spidse vinkler, b) Indtegn forskellige størrelser af cirkler. Prøv at beregne omkreds og areal evt. rumfang. Del én af cirklerne op i halve/kvarte og tag snakken om procent c) Indsæt forskellige figurer fra galleriet til brug for rumfangsberegning. Kan man fx beregne et rumfang i et akvarium, når man kender væskehøjden? Opgave 8 UV-forløb - Tid En opgave omhandlende tid inddrag urene fra galleriet. a) Du kan lave en side med ure, og nedenunder skrive hva klokken er. Du skal herefter placere viserne, så de passer til det rigtige klokkeslæt b) Du kan lave en lille historie om Knud, der tager af sted på ferie. Han stopper forskellige steder på vejen (hvad er klokken) og ender på destinationen. Indsæt billeder af de forskellige steder han stopper. Lav beregninger på, hvor lang tid det tager at komme fra til,,,,,,

17 Opgave 9 UV-forløb - Temperatur En opgave omhandlende temperatur. Inddrag termometre og tallinjer fra galleriet, links til nettet mv. a) Lav en opgave, hvor du anvender termometre og tallinjer til at skabe forståelse for negative tal, samt egentlige regneopgaver b) Indsæt et danmarkskort klon en række vejrsymboler, der kan trækkes ind på kortet til illustration af dagens vejr. Indsæt termometre evt. link til DMI, TV2-vejr mv Opgave 10 UV-forløb - Koordinatsystemet En opgave omhandlende koordinatsystemet. a) Lav en række opgaver, hvor du skal anvende elementet fra galleriet (søg på <hældninslinje> og vælg interaktiv og.). Gennem dit arbejde skal du finde sammenhængen mellem y = ax + b. Hvilken betydning har a og b for linjens hældning og placering b) Lav en række opgaver, hvor du indtegner forskellige lineære funktioner. Brug koordinatsystemet fra galleriet. c) Hent et kort på nettet (Google Earth) over lokalområdet. Læg et koordinatsystem hen over, og lav på baggrund af koordinater en skattejagt.

18 Opgave 11 Sider på nettet a) Åben siden vælg links og afprøv et par af eksemplerne. b) Åben siden søg på <math> og afprøv et par af eksemplerne. c) Åben siden og afprøv et par af eksemplerne fx /morethan.html eller es/sthec1.html d) Åben nedenstående side, og afprøv et par af forløbene aspx?cat=16

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Billedbehandling med PhotoFiltre

Billedbehandling med PhotoFiltre Billedbehandling med PhotoFiltre Programmer: PhotoFiltre 6.2.5 Microsoft Word 2003 Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik og edb layout - Almen Voksenuddannelse September 2007

Læs mere

Tekstbokse er et meget fint værktøj til at få placeret tekster et vilkårligt sted i et dokument. Det vil det følgende give nogle eksempler på.

Tekstbokse er et meget fint værktøj til at få placeret tekster et vilkårligt sted i et dokument. Det vil det følgende give nogle eksempler på. Indhold Lav en tekstboks...2 Indskrivning af tekst...2 Tekstboksens størrelse...3 Sammenkædning af tekstbokse...4 Billeder og tekster...4 Rækkefølge...6 Fjerne en tekstboks...6 Rammer og udfyldning...6

Læs mere

Skræddersy Word til dine behov

Skræddersy Word til dine behov WORD-EKSPERTSKOLEN Det kan du lære i skolen Følg med i Wordekspertskolen. Vi går et spadestik dybere og lærer dig nogle af de mere avancerede funktioner. Se, hvordan du skræddersyr Word, så det passer

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Microsoft Visio 2010 DK

Microsoft Visio 2010 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Skabeloner og stencils...2 Visio 2010 arbejdsskærmen... 4 Stencils...4 Sidens egenskaber...7 Faneblade og trykknapper i Visio 2010... 10 Quick Access

Læs mere

1) Opret ny version af side... 8. 2) Lås version af side til din profil... 8

1) Opret ny version af side... 8. 2) Lås version af side til din profil... 8 Sitecore Kvikguide Indholdsfortegnelse: Log ind i hjemmeside CMSet eller intranet CMSet og vælg editor... 2 Redigering i Sitecore OLRKL(U)... 2 Content Editorens opbygning... 3 Felterne i Content Editorens

Læs mere

MatematikVærktøjet. Niveau 2. Brugervejledning. 2002 2004 Mikro Værkstedet A/S

MatematikVærktøjet. Niveau 2. Brugervejledning. 2002 2004 Mikro Værkstedet A/S MatematikVærktøjet Niveau 2 Brugervejledning 2002 2004 Mikro Værkstedet A/S 2 1. FORORD Endnu et nyt træningsprogram? Det må der svares både ja og nej til. Ja, fordi programmet indeholder øvelser, der

Læs mere

Tastevejledning Word2000

Tastevejledning Word2000 Tastevejledning Word2000 Indholdsfortegnelse KOM I GANG MED WORD2000... 2 BEGYND PÅ ET NYT DOKUMENT... 2 RET MENS DU SKRIVER... 6 GEM DOKUMENT... 7 HENT DOKUMENT... 11 UDSKRIV DOKUMENT... 12 LUK TEKSTEN...

Læs mere

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus.

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus. PC Kursus I. P. Schmidt Grundkursus. Start. Det er ikke svært. Det er sjovt! Kabale. Vi skal til at lægge kabale. Nogle vil nok undre sig over, at vi skal til at spille spil! Grunden til dette er, at det

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Hint: Man kan alternativt benytte genvejstasterne ctrl+6/cmd+6 for at sprede applikationerne og ctrl+4/cmd+4 for at samle applikationer.

Hint: Man kan alternativt benytte genvejstasterne ctrl+6/cmd+6 for at sprede applikationerne og ctrl+4/cmd+4 for at samle applikationer. [OPGAVER I NSPIRE] 1 Opgave 1) Opgaver og sider - dokumentstyring Start et nyt Nspire dokument. Følg herefter nedenstående trin. a) Opret to opgaver i dokumentet, hvor første opgave består to sider, og

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Scribus. - en vejledning der tager udgangspunkt i en avisforside. Versionsdato 05.11.2009. DTP-ARBEJDE MED Scribus

Scribus. - en vejledning der tager udgangspunkt i en avisforside. Versionsdato 05.11.2009. DTP-ARBEJDE MED Scribus Scribus - en vejledning der tager udgangspunkt i en avisforside Versionsdato 05.11.2009 1 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Oprette et nyt dokument...4 Når man arbejder i Scribus...4 Kontekstafhængige

Læs mere