Interne kurser i Tønder kommune. Skoleåret 2010/2011. Tilmeldingsfrist 14. maj Ret til ændringer forbeholdes!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interne kurser i Tønder kommune. www.lumaxart.com. Skoleåret 2010/2011. Tilmeldingsfrist 14. maj 2010. Ret til ændringer forbeholdes!"

Transkript

1 Interne kurser i Tønder kommune Skoleåret 2010/2011 Tilmeldingsfrist 14. maj 2010 Ret til ændringer forbeholdes!

2 Indholdsfortegnelse Generelt om kurser for deltagere fra Tønder Kommune...3 Fælles tilmeldingsdato...3 Sted og dato...3 Materialer m.m...3 Ad hoc-kurser...4 Kontaktoplysninger...4 Endelig udmelding omkring oprettede kurser...4 Generelt om kurser for andre deltagere...5 Fælles tilmeldingsdato...5 Tilmelding...5 Sted og dato...5 Egne kurser...6 LP inspireret interventionsmodel...6 AKT-redskaber: Opbygning af fælles idebank...6 Cooperativ Learning...7 LUS - LæseUdviklingsSkemaet....7 Kom godt i gang med Læseløftet....8 Ressourcer på nettet I...8 Ressourcer på nettet II embed i SkoleIntra...9 ElevIntra og mulighederne i undervisningen...9 Video i undervisningen...9 Google Maps elektroniske kort i undervisningen...10 Google Apps samarbejde på nettet!...10 Billedkunst og SmartBoard...10 Skolens nye elektroniske skoleblad...11 Billeder i undervisningen...11 I gang med præsentationer...11 Målrettede præsentationer...12 Udstillinger, der undrer og aktiverer...12 Kurser med eksterne kursusansvarlige...13 Mobiltelefonen i undervisningen...13 Ilden er en skabende kraft - smedning i jern...14 Flyv så højt vingerne bærer med høgen i skoven...14 Den Guds åsyn falder på, ser det store i det små!...15 Æstetiske læreprocesser i billedkunst...15 Udvikling af børns sociale kompetence...16 Chips...16 Ud på vaden...17 Hvor godt kender du Rømø?...17 Lydbehandling med Audacity...18 Børne- og ungdomslitteraturen i praksis på mellemtrinnet...19 Børne- og ungdomslitteraturen i praksis i overbygningen...20 Brick Composing...21 Hjælp til skolebørn med negativ social adfærd...22 side af 24

3 Generelt om kurser for deltagere fra Tønder Kommune Kurserne i dette hæfte afholdes alle i Tønder Kommunes eget regi. Følgende information er til medarbejdere på Tønder Kommunes institutioner. Er du kursist fra friskole, efterskole eller andre institutioner skal du springe dette afsnit over! Langt de fleste kurser er uden deltagerbetaling altså gratis! Når andre end konsulenterne er kursusledere, skal de reelle kursusomkostninger dog dækkes. For at holde en så lav pris som muligt, vil der på disse hold være et minimum deltagerantal. Anslået pris vil fremgå af opslaget i kataloget. Alle tilmeldinger foregår via FællesNettet! Her kan du se tidspunkt, dato, andre tilmeldte, evt. ændringer etc. Kort fortalt: Log dig på dit lokale LærerIntra-netværk. Vælg fanebladet Fællesnet. Vælg knappen Åbn Fællesnettet i eget vindue NB! Enkelte kurser afholdes kun lokalt her bedes du henvende dig direkte til den/de kursusansvarlige som er angivet ud for kurset! Fælles tilmeldingsdato Uanset hvilket kursus, du gerne vil deltage på, er tilmeldingsdatoen senest 14. maj 2010! pga. skolernes interne planlægning. Sted og dato Hvis der i kursusopslaget ikke er angivet dato og/eller tid/sted, følger det hurtigst muligt efter 14. maj 2010! Alle kurser i kataloget vil blive afholdt på institutioner i Tønder Kommune. Materialer m.m. Eventuelle materialer til de enkelte kurser vil oftest være at finde på fællesnettet. Inden de oprettede kurser afholdes vil man i SkoleIntra (besked-systemet) modtage en påmindelse m. dato, klokkeslæt etc. Husk: 14. maj 2010 er deadline! side af 24

4 Ad hoc-kurser Generelt kan alle kurser, der udbydes her i kataloget, også ønskes af den enkelte skole. Med andre ord: I henvender jer til os, hvis I ønsker et specifikt kursus afviklet på egen skole. Ligeledes vil vi forsøge at leve op til ønsker om andet indhold end de her skitserede kurser. Måske kan vi selv tilbyde kurset - hvis ikke, finder vi en egnet kursusholder (mod betaling). Konsulenterne kommer gerne ud på skolerne til team eller mindre grupper af lærere man behøver altså ikke samle hele kollegiet til et ønsket kursus! I løbet af skoleåret kan ad hoc-kurser aftales i det omfang kalenderen m.m. tillader det. Kontaktoplysninger Navn Beskrivelse Mail Telefon Mobil Lisbeth Hoff Pæd. adm. konsulent Dorthe E. Sønnichsen Pæd. adm. konsulent Marianne Garder Pæd. adm. konsulent Bo Ramsing Pæd. adm. konsulent Erik S. Kristensen Pæd. adm. konsulent Endelig udmelding omkring oprettede kurser Vi forbeholder os retten til ikke at oprette kurser, hvis antallet af kursister er for lavt. Efter tilmeldingsfristen 14. maj 2010 vil der hurtigst muligt på FællesNettet blive lavet en liste over oprettede kurser (inkl. sted, dato, tidspunkt etc.). Inden hvert kursus sender vi en reminder til de tilmeldte via SkoleIntra/mail. side af 24

5 Generelt om kurser for andre deltagere Dette kursuskatalog udsendes også til fri- og efterskoler, tyske skoler m.fl. Dette afsnit gælder kun deltagere fra skoler m.m., der ikke er en del af Tønder Kommunes egne institutioner. Kurset mærket med udgiften vil koste 200 kr. i administrationsgebyr for deltagere, der ikke arbejder på Tønder Kommunes egne institutioner. Når andre end konsulenterne er kursusledere, skal de reelle kursusomkostninger dækkes. For at holde en så lav pris som muligt, vil der på disse hold være et minimum deltagerantal. Anslået pris vil fremgå af opslaget i kataloget. Fælles tilmeldingsdato Uanset hvilket kursus, du gerne vil deltage på, er tilmeldingsdatoen senest 14. maj 2010! Tilmelding Alle tilmeldinger foregår via mail til Husk betalingsoplysninger navn, adresse, institution osv. For alle kurser gælder, at ansatte på Tønder Kommunes egne skoler har førsteret til pladserne v. kurser med begrænset deltagerantal. NB! Enkelte kurser afholdes kun lokalt her bedes I henvende jer direkte til den/de kursusansvarlige som er angivet ud for kurset! Pris aftales ved indgåelse af aftale. Sted og dato Hvis der i kursusopslaget ikke er angivet dato og/eller tid/sted, følger det hurtigst muligt efter 14. maj 2010! Alle kurser i kataloget vil blive afholdt på institutioner i Tønder Kommune. Der vil blive fremsendt mail med præcise oplysninger om tid og sted. Husk: 14. maj 2010 er deadline! side af 24

6 Egne kurser Konsulentgruppen tilbyder en lang række kurser. Her følger årets oversigt. LP inspireret interventionsmodel Klasse-, årgangs- eller afdelingsteams. Marianne Garder Tid: 3 x 2 timer På egen skole efter aftale. Materialer: Miljøløftet i skolen udvikling af gode klassemiljøer. S. Lindahl. LP inspireret interventionsmodel et redskab, der kan hjælpe teamet til at udvikle et systematisk og struktureret samarbejde omkring håndtering af de mange AKT-udfordringer, der findes i enhver klasse. Team - interventionsmodellen har et teoretisk afsæt i den systemiske tilgang, hvor vi prøver at forstå børn på baggrund af deres handlinger, deres muligheder og begrænsninger i forhold til de systemer, vi alle er en del af både børn og de voksne omkring barnet. Analysen og refleksionen går ud på at se sammenhænge indenfor disse systemer som afsæt for fælles handling. AKT-redskaber: Opbygning af fælles idebank. Tid: Pædagoger og lærere. Marianne Garder Mandag den 4. oktober kl: AKT-redskaber der virker! Har du lyst til at bidrage til opbygningen af en fælles idebank med ideer, materialer og erfaringer indenfor området? Vi mødes medbringende egne ideer samt erfaringer og lader os inspirere af vore kollegers ideer og erfaringer indenfor feltet. Konkrete værktøjer samles i en fælles idebank, der fremover vil være under løbende udvikling. side af 24

7 Cooperativ Learning Tid: Materialer: Klasse-, årgangs- eller afdelingsteams fra samme skole. Marianne Garder 2 x 3 lektioner - introduktion og opfølgning. På egen skole eller efter aftale. Cooperativ Learning undervisning med samarbejdsstrukturer. Jette Stenlev/ Spencer Kagan. Alinea. Cooperativ Learning (CL) - forebyggende klasseledelse og undervisning med brug af samarbejdsstrukturer, der sigter på udvikling af høj faglighed, aktiv deltagelse af samtlige elever, undervisningsdifferentiering, styrkelse af sociale og personlige kompetencer og skabelse af et stimulerende arbejdsmiljø for både elever og lærere. Hvad er CL? Hvilke teorier og principper bygger konceptet på? Hvilke læreprocesser kan det støtte udviklingen af? Der vil blive præsenteret og arbejdet med konkrete samarbejdsstrukturer samt mulighed for opfølgende erfaringsudveksling efter afprøvning i praksis. LUS - LæseUdviklingsSkemaet. Antal timer: Børnehaveklasseledere og dansklærere i indskolingen. Marianne Garder 2 x 2 timer. 2 timers introduktion hvorfor, hvad og hvordan. Tilbud om supervision/ hjælp til at komme igang og to timers opfølgning med henblik på en effektiv udnyttelse af LUSinformationerne på individ-, klasse-, årgangs- og skoleniveau. 1. gang: Tirsdag den 14. september kl gang: Tirsdag den 16. november kl LUS er et pædagogisk værktøj til opkvalificering af den almene læseundervisning. Materialet, der i 20 trin beskriver elevernes læseudvikling, er et kvalitativt evalueringsværktøj i forhold til læsefærdigheden samt et konkret planlægningsværktøj i forhold til læseundervisningen. side af 24

8 Kom godt i gang med Læseløftet. Antal timer: Dansk- og specialundervisningslærere. Marianne Garder 5 x 2 timer. Heraf 3 x 2 timer til en teoretiske introduktion, fortrolighed med arbejdsgangen, udvikling og videndeling af materialer og ideer til gennemførelse af programmet i efteråret 2010: Tirsdage den 26. oktober, 2. november og 9. november. 2 timers erfaringsudveksling under forløbet: Tirsdag den 8. februar 2 timers evaluering efter forløbet: Tirsdag den 12. april. Materialer: Erfaringer med læseløftet. Anne M. Østergaard og Grethe Kjær. Introduktion af teorier og metoder for lærere, der skal i gang med at arbejde med dette tidlige og foregribende program. Læseløftet er en indsats målrettet de elever, som ikke er kommet i gang med en hensigtsmæssig læsning og skrivning i løbet af det første halve år i første klasse. Ressourcer på nettet I Underviser Alle med hang til video, billeder, lyd m.m. 2 timer kl Bo Ramsing Vi kigger på muligheder for at lægge videoer ud på nettet og inddrage disse i f.eks. SkoleIntra. Hvordan laver man et flot slideshow vha. Picasa eller placerer 3B s musikhit på SkoleTube? Undervejs bliver der tid til at oprette dig som bruger på forskellige webtjenester! side af 24

9 Ressourcer på nettet II embed i SkoleIntra Kræver: Alle 2 timer kl Erik Kristensen Kendskab til værktøjerne fra kurset Ressourcer på nettet I De helt nye muligheder i SkoleIntra-pakken. Træk på ressourcer fra nettet f.eks. Youtube, SkoleTube, Google Maps og Picasa Web. Med andre ord: Udnyt nettets ressourcer direkte i Elevintra, på skoleporten og i lærerintra. ElevIntra og mulighederne i undervisningen Kræver: Alle 2x2 timer med en praksisdel på skolen imellem disse kl kl Bo Ramsing Adgang til ElevIntra i hverdagen Hvor kan din undervisning faciliteres af ElevIntra hvor giver det mening? Vi kigger på arbejdsrum, elektroniske aviser, afleveringsmapper m.m. Video i undervisningen Alle 2x2 timer med en praksisdel på skolen imellem disse 1000 kr. ekskl. moms inkl. kamera kl kl Erik Kristensen Hvordan kan video anvendes i f.eks. dansk og sprogfag? Alle får udleveret et lille videokamera, der er utrolig nemt at anvende! Dette kamera beholder man efter kurset. side af 24

10 Google Maps elektroniske kort i undervisningen Sted Kræver Alle der anvender kort i undervisningen 2 timer kl Bo Ramsing Adgang til projektor og/eller Smartboard i dagligdagen Hvorfor bruge gamle kort med DDR, når Google har en fantastisk og opdateret korttjeneste liggende klar til brug? Lær de grundlæggende tricks og få glæde af Google Maps i hverdagen! Google Apps samarbejde på nettet! Kræver: Alle med interesse for samarbejdsværktøjer 2 timer kl Bo Ramsing Du skal have oprettet en bruger til Google Google Apps tilbyder en palette af programmer som kan bruges til samarbejde f.eks. kan flere skrive i samme tekstdokument på samme tid! Dokumenterne ligger online og er altid tilgængelige! Det samme gælder præsentationer, regneark, mails. Billedkunst og SmartBoard Kræver: Alle med interesse i billedkunst 2 timer teori + praksis + vidensdeling kr. inkl. software kl Erik Kristensen Gerne adgang til SmartBoard i dagligdagen I billedkunst er SmartBoardet (også) et fantastisk redskab. Vi skal kigge på nogle af mulighederne og inddrager både kendte og nye programmer. side af 24

11 Skolens nye elektroniske skoleblad Kræver: Alle redaktører af skoleblad 2x2 timer med en praksisdel på skolen mellem disse kl Bo Ramsing At du er skolebladsredaktør eller skolebladsinvolveret Medbring gerne usb med relevant mateteriale til skolebladet Med indførelsen af SkoleIntra og i særdeleshed ForældreIntra ligger det til højrebenet at udfase papirudgaven af skolebladet til fordel for en elektronisk af slagsen. Du laver dit første elektroniske skoleblad på kursusdagen Billeder i undervisningen Kræver: Alle (Grundlæggende kursus) 2x2 timer med en praksisdel på skolen mellem disse kl kl Erik Kristensen Medbringelse af digitalkamera (inkl. diverse kabler, batteri etc.) Kom og leg med digitalkamera. Kurset går med konkrete fototips og den helt grundlæggende bearbejdning af billeder med henblik på brug i SkoleIntra, nyhedsbreve etc. I gang med præsentationer Kræver: Du kender til programmet og har arbejdet lidt med det 2 timer kl Erik S. Kristensen Grundlæggende kendskab til præsentationsværktøjet i OpenOffice I løbet af kurset laves en konkret præsentation ud fra medbragte og/eller udleverede materialer. Der arbejdes med indsætning af tekst, billeder, lyd og video samt kigges på hensigtsmæssigt layout etc. Målet er at kunne bruge præsentationer i egen undervisning og med eleverne. side af 24

12 Målrettede præsentationer Kræver: Brugere af præsentationsprogram (også i projektuger, vurdering etc.) 2 timer kl Erik S. Kristensen Kendskab til præsentationsværktøjet i OpenOffice Hver kursist medbringer 1 præsentation med selvvalgt modtagergruppe! Hvordan kan man målrette sin præsentation i forhold til modtagergruppen, hvad er de gode råd, hvordan kan man hjælpe eleverne i deres arbejde med præsentationer og hvordan kan disse vurderes? Vi kigger på og arbejder med de medbragte præsentationer og får god inspiration med hjem! Udstillinger, der undrer og aktiverer Skolebibliotekarer 2 timer kl Dorthe Egelund Sønnichsen Formidling er mere end den direkte kontakt mellem elev og skolebibliotekar. Gør bevidst brug af den indirekte formidling. Få ideer til at lave udstillinger, der undrer og aktiverer elever. Den Guds åsyn falder på, ser det store i det små! Se side 15. side af 24

13 Kurser med eksterne kursusansvarlige Mobiltelefonen i undervisningen Min. antal: Max. antal: Udstyr: Alle 3 timer 300, kl Medbring gerne mobiltelefon m. bluetooth og kabel til dataoverførsel Karen Warming og Simon W. Hansen fra Vittenbergskolen i Ribe Skolens elever tilhører stort set alle de såkaldte digitale generationer. Det gør lærerne ikke Kurset her tilbyder derfor alle lærere indsigt i brugen af mobiltelefon i undervisningen, på det praktiske og på det didaktiske plan. Det er for dig, der gerne vil blive dus med din telefons funktioner og muligheder, så du kan være med, når eleverne folder sig ud! Efter dette kursus kan du nemt droppe diktafonen, digital- og videokameraet og i stedet bruge elevernes mobiltelefon. Den er altid opladet og alligevel altid i nærheden. Efter kurset vil du desuden være fortrolig med telefonens mediedel, dvs. billede, lyd og video og overføre denne data til computeren og f.eks. anvende det i en præsentation. Kurset er tænkt som et praktisk kursus, hvor deltagerne bruger egen mobiltelefon til øvelserne og helt konkret får en række praktiske ideer til inddragelse af mobiltelefonen i undervisningen. side af 24

14 Ilden er en skabende kraft - smedning i jern. Alle 3 timer 300,- Kurset er dog gratis for medlemmer af Økobasenetværket kl Hjemsted Oldtidspark, Skærbæk (Kursus 1003) Tilmelding på til med angivelse af kursusnummer, Kursist navn, institution/skole og kontaktmulighed (helst ). Kurset rettet mod lærere og pædagoger der kan tænke sig at stifte bekendtskab med ildens evne til at skabe. Og i denne omgang helt konkret komme til at mærke hvordan ilden og jernet tilsammen giver os muligheder for at forme stærke og holdbare redskaber. Vi vil arbejde med ildens og jernets natur og smede enkle redskaber som man også kan smede med børn/elever og give dem i bogstaveligste forstand give dem håndgribelige erfaringer. Flyv så højt vingerne bærer med høgen i skoven. Alle 3 timer 300,- Kurset er dog gratis for medlemmer af Økobasenetværket kl Økobase Draved (Kursus 1101) Tilmelding på til med angivelse af kursusnummer, Kursist navn, institution/skole og kontaktmulighed (helst ). Klatring på mange måder. Hvad gør man når man vil til tops og mærke suset, når vinden leger med træernes øverste blade? Eller når man svæver ned gennem kronehanget? Kurset henvender sig til lærere og pædagoger der kan tænke sig at lade eleverne/børnene udfordre på nysgerrighed og mod, til at gå på opdagelse i skovens øverste etage, trætoppene. Kurset vil handle om en natur vi sjældent oplever, om teknik og sikkerhed og om grænser for lærere, pædagoger og børn. side af 24

15 Den Guds åsyn falder på, ser det store i det små! Alle 3 timer 300,- Kurset er dog gratis for medlemmer af Økobasenetværket kl Økobase Zeppelin, Tønder (Kursus 1102) Tilmelding på til med angivelse af kursusnummer, Kursist navn, institution/skole og kontaktmulighed (helst ). Kurset henvender sig til lærere og pædagoger der gerne vil vide mere om hvad det er derude der kribler og krabler. Vi vil komme til at gå på jagt og afprøve forskellige måder at lære vores fangst at kende på. Og hvis vi legesygen overfalder os vil vi omsætte vores nye kendskab i leg. Æstetiske læreprocesser i billedkunst Min. antal: Max. antal: Udstyr: Alle 2 eftermiddage a 3 timer 200 kr kl kl Stilles til rådighed Kunstnerhuset Skærbæk - Atelier Lars Bollerslev Eksempler fra billedkunstundervisningen med de særligt begavede børn Guldægget. Proces- eller produktorienteret undervisning. Lidt om min egen tilgang til maleriet - Dage med Markmandshuset Praktisk arbejde: Tegneøvelser med muligheder på nettet & ekspressivt portrætmaleri. side af 24

16 Udvikling af børns sociale kompetence Pris ved 20 pers.: Pris ved 30 pers.: Pædagoger og lærere. Jens Møller Andersen 15. september 2010 kl Skærbæk Rådhus 500 kr. 400 kr. Såvel i skole og SFO er en del af målsætningen, at børn skal udvikle deres personlige kompetencer. Den sociale og følelsesmæssige kompetence er den vigtigste forudsætning for at børn trives, og at de udvikler sig socialt og fagligt. Målet med dagen er at give deltagerne indblik i, hvordan man kan arbejde med at udvikle børns sociale kompetence, således at børnene får øget selvværd og indlevelsesevne samt bliver bedre til at samarbejde. Chips Pris ved 20 pers.: Pris ved 30 pers.: Pædagoger og lærere Jens Møller Andersen 23. november og den 30. november 2010 kl kr. 450 kr. Kurset indeholder en præsentation af iagttagelsesredskabet "CHIPS", som er et skema til afdækning af elevens kognitive udvikling. Dette vedrører den enkelte elevs læring med henblik på etablering af et læringsrum, der kan tilgodese, stimulere og udfordre hver enkelt. Chipstesten afprøves på egen skole til 2. kursusgang. side af 24

17 Ud på vaden Natur / teknik-lærere eller andre lærere der vil benytte sig af Naturskolens tilbud. Cand. Pæd. Bio. Bettina Brandt Mandag d. 6. september 2010 fra kl kr inkl. forplejning Rømø Natur- og Lejrskole, v/rømø Børnecenter Engvej 5. Det er mulighed for alle skoler i Tønder kommune at låne feltudstyr mv. fra Rømø Naturskole uden betaling. På dette eftermiddagskursus, kan du få ideer til at planlægge en tur til Vadehavet. Der vil blive præsenteret nogle alternative og læringsrige aktiviteter, der også kan bruges i andre undervisningssammenhænge Vi starter eftermiddagen med at lave en let frokost i Naturskolens nye bålhus. Husk gummistøvler Se mere om Rømø Natur og Lejrskole på under Børn & Unge. Hvor godt kender du Rømø? Lærere der vil have inspiration til at besøge og arbejde med Rømø i undervisningen. Cand. Pæd. Bio. Bettina Brandt Torsdag d. 28. april 2011 fra kl kr. inkl. frokost og bus på Rømø Udgangspunkt fra Rømø Natur- og Lerjskole, v/rømø Børnecenter Engvej 5. Herefter transport i bus rundt på øen. Inspiration til undervisningen inden for temaer som øens hvalfanger historie, Rømøs plantager, Rømø havn, Nationalmuseets Kommandørgård, bunkers mv. Vi starter eftermiddagen med at lave en let frokost i Naturskolens nye bålhus. Se mere om Rømø Natur og Lejrskole på under Børn og Unge. side af 24

18 Lydbehandling med Audacity Lærere generelt Bo Bramming, it-vejleder Holmeskolen Holmeskolen lok. 266 Lær grundlæggende lydbehandling med Audacity åbn lyd, rediger lyd, gem som mp3, lav lydcollage m.m. Kort oplæg, derefter konkret arbejde. HUSK et headsæt (hovedtelefon m. mikrofon)! Flyv så højt vingerne bærer med høgen i skoven. Se side 14 side af 24

19 Børne- og ungdomslitteraturen i praksis på mellemtrinnet Pris ved 10 pers.: Pris ved 20 pers.: Dansklærere og skolebibliotekarer 9 timer C.C. Rasmussen alle dage i tidsrummet kr. 400 kr. Kurset kører over 3 forløb med en praksisdel indbygget. Kurset indeholder følgende elementer Introduktion til ny børne- og ungdomslitteratur incl. billedbøger Introduktion til litterære tilgange og metoder Udarbejdelse af undervisningsforløb En praksisdel hjemme på skolen Evaluering af forløbene, der har brugt forskellige metoder forhåbentlig Hvad så fremover Skolebibliotekarer, som ikke er dansklærere, kommer i forløbet til at udarbejde formidlingsplaner til deres eget skolebibliotek og afprøve dem. De titler, der anvendes på kurset, er titler, som findes i CFU s samling eller i sæt på deltagernes skoler. Den lærerhenvendte faglitteratur, der ligger til grund for kursets litterære tilgange og metoder, bygger på udgivelserne "Stjernebilleder" fra Dansklærerforeningen og den nysudkomne "Børnelitteraturen i praksis" af Ingelise Moos og Karen Wilhelmsen. Sidstnævnte bog udleveres på kurset. side af 24

20 Børne- og ungdomslitteraturen i praksis i overbygningen Pris ved 10 pers.: Pris ved 20 pers.: Dansklærere og skolebibliotekarer 9 timer C.C. Rasmussen alle dage i tidsrummet kr. 400 kr Kurset kører over 3 forløb med en praksisdel indbygget. Kurset indeholder følgende elementer Introduktion til ny børne- og ungdomslitteratur incl. billedbøger Introduktion til litterære tilgange og metoder Udarbejdelse af undervisningsforløb En praksisdel hjemme på skolen Evaluering af forløbene, der har brugt forskellige metoder forhåbentlig Hvad så fremover Skolebibliotekarer, som ikke er dansklærere, kommer i forløbet til at udarbejde formidlingsplaner til deres eget skolebibliotek og afprøve dem. De titler, der anvendes på kurset, er titler, som findes i CFU s samling eller i sæt på deltagernes skoler. Den lærerhenvendte faglitteratur, der ligger til grund for kursets litterære tilgange og metoder, bygger på udgivelserne "Stjernebilleder" fra Dansklærerforeningen og den nysudkomne "Børnelitteraturen i praksis" af Ingelise Moos og Karen Wilhelmsen. Sidstnævnte bog udleveres på kurset. side af 24

21 Brick Composing Musiklærere 3 timer Niels Tilma kl Kulturskolen, Tønder Det kan ofte være svært at komponere musik med eleverne. Hvordan kommer man lige i gang, og hvad kan man bruge som udgangspunkt? Klassisk og rytmisk musik kan ofte splittes ad i musik brikker med rytme og melodi. På kurset går vi den anden vej og arbejder med brick composing som en metode til hurtigt at få børn til at kunne komponere deres egne brikker ud fra f.eks. et billede eller en fortælling og sætte dem sammen til musik. Målet med kurset er, at give deltagerne ideer til at lade børn udnytte deres kreative færdigheder og komponere musik. Indhold At skille musikken ad Musik brikker Musikalske præsentationsformer Udgangspunkter for kompositioner Brick composing side af 24

22 Hjælp til skolebørn med negativ social adfærd. Tid: Pris ved 20 pers.: Pris ved 30 pers.: Lærere og pædagoger. Cand. Pæd. Psyk. Jan Soelberg 1. september: 6 timer og 19. januar: 4 timer Skærbæk Rådhus 1500 kr kr. Hjælp til skolebørn med negativ social adfærd. (Herunder børn med tilpasningsvanskeligheder og børn med ADHD) 1. september kl Grundkursus. Indhold: Gennemgang af et udviklingsprogram der hjælper børn, som har en negativ social adfærd i skolen. Kurset har fokus på 0-6. klassetrin, men hjælp til unge vil også blive gennemgået. Udviklingsprogrammet indebærer, at elevens lærere og pædagoger i fællesskab konkretiserer elevens sociale læringsmål. Gennem konkretisering og visualisering erkender barnet, hvad det skal lære. Via løbende præcis evaluering og støttende tiltag opbygges ansvar og positive resultater for eleven. Gennem illustrative PowerPoints og filmklip med eksempler gives mulighed for, at deltagerne efterfølgende kan udvikle succesfulde programmer til at hjælpe elever med adfærdsvanskeligheder. Efter Jan Soelberg s oplæg afprøver deltagerne i grupper, støttet af oplægsholderen, selv at udvikle sociale læringsmål for et barn ud fra oplægget & konkret vejledning. (Gerne en medbragt case.) Oplægsholder videreudvikler derefter på gruppernes læringsmål i dialog med deltagerne. Herefter gennemgås vigtige pædagogisk psykologiske processer i udviklingsprogrammet. Sluttelig præsenteres en vifte af muligheder for at støtte elevens sociale udvikling i skolen - i sammenhæng med, i forlængelse af eller i stedet for udviklingsprogrammet. Deltagerne får konkret materiale med eksempler og vejledning til fri kopiering samt kursusbevis. Deltagerne kan efterfølgende downloade yderligere materialer fra hjemmeside samt få support på indsendte udviklingsprogrammer. (Via ) 19. januar kl Opfølgning. (4 timer) Uddybning af udviklingsprogrammet med inddragelse af deltagernes erfaringer. Indhold: Efter en kort uddybning af udviklingsprogrammet inddrages og arbejdes med deltagernes erfaringer med anvendelse af udviklingsprogrammet. Konkrete anonyme cases hvor man har anvendt - eller kunne tænke sig at anvende - udviklingsprogrammet bør / kan medbringes. Der vil blive lagt meget vægt på, at den enkelte deltager kommer langt med sin case og side af 24

23 får helt styr på anvendelsen af udviklingsprogrammet. Kursusdeltagerne vil få konkret materiale i form af Instruktørmappe til Udviklingsprogrammet. Efter kurset, fra kl vil der blive mulighed for at få direkte supervision på konkrete problemstillinger omkring et udviklingsprogram man er i gang med, herunder også omkring evt. udviklingsforstyrrelser hos barnet eller andre psykologiske problemstillinger. Generelt om kurset: Ideen med kursets tilrettelæggelse er, at deltagerne eventuelt kan afprøve udviklingsprogrammet mellem 1. og 2. kursusgang. Deltagerne må meget gerne allerede til den 1. kursusgang medtage en kort konkret anonym beskrivelse af en elev med adfærdsvanskeligheder. Beskrivelserne vil så blive inddraget og udviklet i den 1. kursusgang og deltagerne vil allerede være godt i gang med udviklingsprogrammet. side af 24

24 side af 24

Efterårskurser på PPR 2013

Efterårskurser på PPR 2013 For at få folderen i elektronisk udgave: Se Nyt fra AKT/læsekonsulent på Fællesnettet via Skoleintra eller Kontakt din læsevejleder eller skolens akt-medarbejder Efterårskurser på PPR 2013 Hvordan løser

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Børnehaveklasse BØRNEHAVEKLASSE WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Bilag 3 : På vej mod Digital Dannelse 1 På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Forventninger til medarbejdernes it-kompetencer på Skoleområdet It er blevet en stadig mere betydelig del

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

FællesNettet som ressource

FællesNettet som ressource FællesNettet som ressource Brug jeres FællesNet som kommunal ressource Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er FællesNettet?...4 FællesNettet som kommunal ressource!...4 Facts om Tønder Kommunes

Læs mere

Lundebakkeskolens. IT-trinmål

Lundebakkeskolens. IT-trinmål Lundebakkeskolens IT-trinmål Skoleåret 2012/2013 Indhold FORMÅL... 3 FÆRDIGHEDSNIVEAUER... 4 SKEMAET... 4 TRINMÅL FOR BØRNEHAVEKLASSEN... 5 TRINMÅL FOR 1. KLASSE... 6 TRINMÅL FOR 2. KLASSE... 7 TRINMÅL

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:...

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:... Indhold Målsætning :... 2 Handleplan for elever:... 2 Handleplan for lærerne:... 2 Indholdsoversigt for årgangene... 3 Indskoling:... 4 Kurser:... 4 Mellemtrin:... 4 Kurser:... 5 Udskoling:... 6 Kurser:...

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012 ElevIntra En gennemgang af ElevIntra-modulet Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er ElevIntra?...5 ElevIntra/LærerIntra...5 Login på ElevIntra eleven...6 Login på ElevIntra læreren...6 Arbejdsfladen...7

Læs mere

E-DIDAKTIK Kursuskatalog

E-DIDAKTIK Kursuskatalog E-DIDAKTIK Kursuskatalog Workshops IKT støttet undervisning Kurserne retter sig mod anvendelsen af IKT i undervisningen og er i tråd med skolens strategi for området. UDBUD AF WORKSHOPS: Google Drive Interaktive

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

Kursuskatalog Ringkøbing skole. Skoleåret 2012-2013

Kursuskatalog Ringkøbing skole. Skoleåret 2012-2013 Kursuskatalog Ringkøbing skole Skoleåret 2012-2013 Massage i skolen Massage i skolen Når børn lærer at massere hinanden i skolen, får de meget bedre forudsætninger for at udvikle naturlig tryghed og for

Læs mere

FORUMlOO% Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi

FORUMlOO% Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi 23. september 2014 Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi I løbet af februar og marts 2015 gennemfører foreningen Forum100% i samarbejde med Danske Erhvervsskoler, Lederne og Gymnasieskolernes

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på Formål: At afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes behov inden for de 4 områder:

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK. Udarbejdet februar 2014

ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK. Udarbejdet februar 2014 ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK Udarbejdet februar 2014 Mediepolitik for Ølsted SFO Indledning: Baggrunden for mediepolitikken har sit udspring i det generelle fokus digitalisering har fået i vores samfund. For

Læs mere

Intranet på Kongevejens Skole

Intranet på Kongevejens Skole Intranet på Kongevejens Skole På Kongevejen Skole ønsker vi at benytte SkoleIntra som et dynamisk redskab til information, kommunikation og dialog blandt elever, medarbejdere og forældre. Målsætningen

Læs mere

Arbejdsrum i ElevIntra

Arbejdsrum i ElevIntra Arbejdsrum i ElevIntra En stærk mulighed Version: Januar 2014 Indholdsfortegnelse Hvad er et arbejdsrum?...4 Dette materiale...4 De mange muligheder...5 Drejebog for kurset...6 Opret dit første arbejdsrum

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

CL i Sygeplejerskeuddannelsen Det samarbejdende læringsrum

CL i Sygeplejerskeuddannelsen Det samarbejdende læringsrum Side 1 CL i Sygeplejerskeuddannelsen Det samarbejdende læringsrum Lektor, Mph & sygeplejerske Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet Navn Navnesen Titel Afdelning 10 august 2009 Cooperative Learning

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Lyshøjskolen, 2014 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! 1 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Status Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

BMSF-kurser foråret 2015

BMSF-kurser foråret 2015 BMSF-kurser foråret 2015 Videnscentret Børn med særlige forudsætninger udbyder 5 eftermiddagskurser i marts og april. Kurserne har særligt fokus på de dygtige elever. Men som det fremgår af kursusindholdet,

Læs mere

Vi har lyttet til jer...

Vi har lyttet til jer... Kursuskatalog for klinik - og lægesekretærer Vi har lyttet til jer... Vol. 2 Kurser - vinteren 2008 Vi gentager efterårets succes... - og er igen klar med kursuskatalog, der er tilpasset jeres ønsker og

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Frede Braüner på besøg i april 2012. Målsætning for Læringscenteret skoleåret 2012 2013. at fungere som et kulturformidlende og skabende læringsmiljø.

Læs mere

Kursusprogram. Horsens kommunes biblioteker Forår 2015. Horsens Bibliotek Tobaksgården 12

Kursusprogram. Horsens kommunes biblioteker Forår 2015. Horsens Bibliotek Tobaksgården 12 Horsens Bibliotek Tobaksgården 12 8700 Horsens Telefon: 76 29 24 00 bibliotek@horsens.dk Åbningstid med betjening: Mandag torsdag kl. 10 19 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 13 Selvbetjent morgenbibliotek:

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Møder i læringscenterteamets netværk

Møder i læringscenterteamets netværk Møder i læringscenterteamets netværk Dato Skolebib.netværk IT-vejledernetværk Læsevejledernetværk 25/8 Kick of af På vej mod det ideelle læringscenter for læringscenterteamene og skoleledere Mødet afholdes

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

Coaching for den konsultative behandler. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere

Coaching for den konsultative behandler. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere Coaching for den konsultative behandler Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet cand. Psych. Efter-følgende uddannet på

Læs mere

Skolens digitale univers

Skolens digitale univers For it- og webansvarlige på friskolerne, bestyrelsesmedlemmer, forældre og andre interesserede Skolens digitale univers September-oktober 2015 Friskolernes Hus Kursusrække: Sådan udvikler du digitale univers

Læs mere

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

ressourceaktiverende vejledning

ressourceaktiverende vejledning Certificeringskursus i ressourceaktiverende vejledning Dette kursus udbydes af Lederforeningen for VUC s udvalg for udvikling og efteruddannelse i samarbejde med Gnist. Kurset sigter på at udvide din eksisterende

Læs mere

Organisering af DSA- indsatsen på NFS. - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed

Organisering af DSA- indsatsen på NFS. - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed Organisering af DSA- indsatsen på NFS - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til! at udvikle en kultur, hvor man taler om didaktik! at udvikle

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

05-02-2012. Introduktion. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Kursusbevis og evaluering. Krav til kursusbevis:

05-02-2012. Introduktion. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Kursusbevis og evaluering. Krav til kursusbevis: Introduktion Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Velkomst Præsentation af kursister ss af underviser Kursusbevis og evaluering Introduktion til Sprogpakken Film: Taler vi om det samme, når vi taler

Læs mere

LÆRING, MOTIVATION OG KLASSELEDELSE. Kursus for undervisere i Skoletjenesten

LÆRING, MOTIVATION OG KLASSELEDELSE. Kursus for undervisere i Skoletjenesten LÆRING, MOTIVATION OG KLASSELEDELSE Kursus for undervisere i Skoletjenesten Formen på eftermiddagen Vekslen mellem formidling og diskussion Vekslen mellem oplæg og dialog Vekslen mellem generelle metoder

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Nyhedsbrev. Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning. Nye tiltag i forbindelse med undervisningen

Nyhedsbrev. Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning. Nye tiltag i forbindelse med undervisningen Nyhedsbrev Juni 2012 Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning Der er fokus på Folkeskolen, og Morten Børup Skolen følger godt med i den udvikling, der sker på området.

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf.

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. 5618 2600 Forældreintra 1 September 2007 Vejledning for forældre ForældreIntra

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Embedding i SkoleIntra

Embedding i SkoleIntra Embedding i SkoleIntra Anvend ressourcer fra nettet på den fede måde! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Embed?...4 Hvorfor embedding?...4 Undervisning...5 Sådan hentes en embed-kode...6 Den officielle

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Årsplan for 6.klasse 2013-2014. 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag

Årsplan for 6.klasse 2013-2014. 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag Årsplan for 6.klasse 2013-2014 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag 33 34 Ma. 12. aug. Første skoledag kl. 9.00-11.30 Basisperiode 1 35 On. 28. aug. Rystesammentur til Hjerl Hede for MG 36 Uge 36 Alle børn cykler

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Projektplan Projekts navn I Assens Kommune lykkes alle børn Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Baggrund Tallerupskolens Udviklingsstrategi tager afsæt i: Assens Kommunes

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Cooperative Learning i børnehaveklassen.

Cooperative Learning i børnehaveklassen. Cooperative Learning i børnehaveklassen. Af Jette Stenlev Første gang offentliggjort i Skolestart nr. 1, 2007 Flere og flere lærere også i skolens yngste klasser begynder at anvende Cooperative Learning

Læs mere