Interne kurser i Tønder kommune. Skoleåret 2010/2011. Tilmeldingsfrist 14. maj Ret til ændringer forbeholdes!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interne kurser i Tønder kommune. www.lumaxart.com. Skoleåret 2010/2011. Tilmeldingsfrist 14. maj 2010. Ret til ændringer forbeholdes!"

Transkript

1 Interne kurser i Tønder kommune Skoleåret 2010/2011 Tilmeldingsfrist 14. maj 2010 Ret til ændringer forbeholdes!

2 Indholdsfortegnelse Generelt om kurser for deltagere fra Tønder Kommune...3 Fælles tilmeldingsdato...3 Sted og dato...3 Materialer m.m...3 Ad hoc-kurser...4 Kontaktoplysninger...4 Endelig udmelding omkring oprettede kurser...4 Generelt om kurser for andre deltagere...5 Fælles tilmeldingsdato...5 Tilmelding...5 Sted og dato...5 Egne kurser...6 LP inspireret interventionsmodel...6 AKT-redskaber: Opbygning af fælles idebank...6 Cooperativ Learning...7 LUS - LæseUdviklingsSkemaet....7 Kom godt i gang med Læseløftet....8 Ressourcer på nettet I...8 Ressourcer på nettet II embed i SkoleIntra...9 ElevIntra og mulighederne i undervisningen...9 Video i undervisningen...9 Google Maps elektroniske kort i undervisningen...10 Google Apps samarbejde på nettet!...10 Billedkunst og SmartBoard...10 Skolens nye elektroniske skoleblad...11 Billeder i undervisningen...11 I gang med præsentationer...11 Målrettede præsentationer...12 Udstillinger, der undrer og aktiverer...12 Kurser med eksterne kursusansvarlige...13 Mobiltelefonen i undervisningen...13 Ilden er en skabende kraft - smedning i jern...14 Flyv så højt vingerne bærer med høgen i skoven...14 Den Guds åsyn falder på, ser det store i det små!...15 Æstetiske læreprocesser i billedkunst...15 Udvikling af børns sociale kompetence...16 Chips...16 Ud på vaden...17 Hvor godt kender du Rømø?...17 Lydbehandling med Audacity...18 Børne- og ungdomslitteraturen i praksis på mellemtrinnet...19 Børne- og ungdomslitteraturen i praksis i overbygningen...20 Brick Composing...21 Hjælp til skolebørn med negativ social adfærd...22 side af 24

3 Generelt om kurser for deltagere fra Tønder Kommune Kurserne i dette hæfte afholdes alle i Tønder Kommunes eget regi. Følgende information er til medarbejdere på Tønder Kommunes institutioner. Er du kursist fra friskole, efterskole eller andre institutioner skal du springe dette afsnit over! Langt de fleste kurser er uden deltagerbetaling altså gratis! Når andre end konsulenterne er kursusledere, skal de reelle kursusomkostninger dog dækkes. For at holde en så lav pris som muligt, vil der på disse hold være et minimum deltagerantal. Anslået pris vil fremgå af opslaget i kataloget. Alle tilmeldinger foregår via FællesNettet! Her kan du se tidspunkt, dato, andre tilmeldte, evt. ændringer etc. Kort fortalt: Log dig på dit lokale LærerIntra-netværk. Vælg fanebladet Fællesnet. Vælg knappen Åbn Fællesnettet i eget vindue NB! Enkelte kurser afholdes kun lokalt her bedes du henvende dig direkte til den/de kursusansvarlige som er angivet ud for kurset! Fælles tilmeldingsdato Uanset hvilket kursus, du gerne vil deltage på, er tilmeldingsdatoen senest 14. maj 2010! pga. skolernes interne planlægning. Sted og dato Hvis der i kursusopslaget ikke er angivet dato og/eller tid/sted, følger det hurtigst muligt efter 14. maj 2010! Alle kurser i kataloget vil blive afholdt på institutioner i Tønder Kommune. Materialer m.m. Eventuelle materialer til de enkelte kurser vil oftest være at finde på fællesnettet. Inden de oprettede kurser afholdes vil man i SkoleIntra (besked-systemet) modtage en påmindelse m. dato, klokkeslæt etc. Husk: 14. maj 2010 er deadline! side af 24

4 Ad hoc-kurser Generelt kan alle kurser, der udbydes her i kataloget, også ønskes af den enkelte skole. Med andre ord: I henvender jer til os, hvis I ønsker et specifikt kursus afviklet på egen skole. Ligeledes vil vi forsøge at leve op til ønsker om andet indhold end de her skitserede kurser. Måske kan vi selv tilbyde kurset - hvis ikke, finder vi en egnet kursusholder (mod betaling). Konsulenterne kommer gerne ud på skolerne til team eller mindre grupper af lærere man behøver altså ikke samle hele kollegiet til et ønsket kursus! I løbet af skoleåret kan ad hoc-kurser aftales i det omfang kalenderen m.m. tillader det. Kontaktoplysninger Navn Beskrivelse Mail Telefon Mobil Lisbeth Hoff Pæd. adm. konsulent Dorthe E. Sønnichsen Pæd. adm. konsulent Marianne Garder Pæd. adm. konsulent Bo Ramsing Pæd. adm. konsulent Erik S. Kristensen Pæd. adm. konsulent Endelig udmelding omkring oprettede kurser Vi forbeholder os retten til ikke at oprette kurser, hvis antallet af kursister er for lavt. Efter tilmeldingsfristen 14. maj 2010 vil der hurtigst muligt på FællesNettet blive lavet en liste over oprettede kurser (inkl. sted, dato, tidspunkt etc.). Inden hvert kursus sender vi en reminder til de tilmeldte via SkoleIntra/mail. side af 24

5 Generelt om kurser for andre deltagere Dette kursuskatalog udsendes også til fri- og efterskoler, tyske skoler m.fl. Dette afsnit gælder kun deltagere fra skoler m.m., der ikke er en del af Tønder Kommunes egne institutioner. Kurset mærket med udgiften vil koste 200 kr. i administrationsgebyr for deltagere, der ikke arbejder på Tønder Kommunes egne institutioner. Når andre end konsulenterne er kursusledere, skal de reelle kursusomkostninger dækkes. For at holde en så lav pris som muligt, vil der på disse hold være et minimum deltagerantal. Anslået pris vil fremgå af opslaget i kataloget. Fælles tilmeldingsdato Uanset hvilket kursus, du gerne vil deltage på, er tilmeldingsdatoen senest 14. maj 2010! Tilmelding Alle tilmeldinger foregår via mail til Husk betalingsoplysninger navn, adresse, institution osv. For alle kurser gælder, at ansatte på Tønder Kommunes egne skoler har førsteret til pladserne v. kurser med begrænset deltagerantal. NB! Enkelte kurser afholdes kun lokalt her bedes I henvende jer direkte til den/de kursusansvarlige som er angivet ud for kurset! Pris aftales ved indgåelse af aftale. Sted og dato Hvis der i kursusopslaget ikke er angivet dato og/eller tid/sted, følger det hurtigst muligt efter 14. maj 2010! Alle kurser i kataloget vil blive afholdt på institutioner i Tønder Kommune. Der vil blive fremsendt mail med præcise oplysninger om tid og sted. Husk: 14. maj 2010 er deadline! side af 24

6 Egne kurser Konsulentgruppen tilbyder en lang række kurser. Her følger årets oversigt. LP inspireret interventionsmodel Klasse-, årgangs- eller afdelingsteams. Marianne Garder Tid: 3 x 2 timer På egen skole efter aftale. Materialer: Miljøløftet i skolen udvikling af gode klassemiljøer. S. Lindahl. LP inspireret interventionsmodel et redskab, der kan hjælpe teamet til at udvikle et systematisk og struktureret samarbejde omkring håndtering af de mange AKT-udfordringer, der findes i enhver klasse. Team - interventionsmodellen har et teoretisk afsæt i den systemiske tilgang, hvor vi prøver at forstå børn på baggrund af deres handlinger, deres muligheder og begrænsninger i forhold til de systemer, vi alle er en del af både børn og de voksne omkring barnet. Analysen og refleksionen går ud på at se sammenhænge indenfor disse systemer som afsæt for fælles handling. AKT-redskaber: Opbygning af fælles idebank. Tid: Pædagoger og lærere. Marianne Garder Mandag den 4. oktober kl: AKT-redskaber der virker! Har du lyst til at bidrage til opbygningen af en fælles idebank med ideer, materialer og erfaringer indenfor området? Vi mødes medbringende egne ideer samt erfaringer og lader os inspirere af vore kollegers ideer og erfaringer indenfor feltet. Konkrete værktøjer samles i en fælles idebank, der fremover vil være under løbende udvikling. side af 24

7 Cooperativ Learning Tid: Materialer: Klasse-, årgangs- eller afdelingsteams fra samme skole. Marianne Garder 2 x 3 lektioner - introduktion og opfølgning. På egen skole eller efter aftale. Cooperativ Learning undervisning med samarbejdsstrukturer. Jette Stenlev/ Spencer Kagan. Alinea. Cooperativ Learning (CL) - forebyggende klasseledelse og undervisning med brug af samarbejdsstrukturer, der sigter på udvikling af høj faglighed, aktiv deltagelse af samtlige elever, undervisningsdifferentiering, styrkelse af sociale og personlige kompetencer og skabelse af et stimulerende arbejdsmiljø for både elever og lærere. Hvad er CL? Hvilke teorier og principper bygger konceptet på? Hvilke læreprocesser kan det støtte udviklingen af? Der vil blive præsenteret og arbejdet med konkrete samarbejdsstrukturer samt mulighed for opfølgende erfaringsudveksling efter afprøvning i praksis. LUS - LæseUdviklingsSkemaet. Antal timer: Børnehaveklasseledere og dansklærere i indskolingen. Marianne Garder 2 x 2 timer. 2 timers introduktion hvorfor, hvad og hvordan. Tilbud om supervision/ hjælp til at komme igang og to timers opfølgning med henblik på en effektiv udnyttelse af LUSinformationerne på individ-, klasse-, årgangs- og skoleniveau. 1. gang: Tirsdag den 14. september kl gang: Tirsdag den 16. november kl LUS er et pædagogisk værktøj til opkvalificering af den almene læseundervisning. Materialet, der i 20 trin beskriver elevernes læseudvikling, er et kvalitativt evalueringsværktøj i forhold til læsefærdigheden samt et konkret planlægningsværktøj i forhold til læseundervisningen. side af 24

8 Kom godt i gang med Læseløftet. Antal timer: Dansk- og specialundervisningslærere. Marianne Garder 5 x 2 timer. Heraf 3 x 2 timer til en teoretiske introduktion, fortrolighed med arbejdsgangen, udvikling og videndeling af materialer og ideer til gennemførelse af programmet i efteråret 2010: Tirsdage den 26. oktober, 2. november og 9. november. 2 timers erfaringsudveksling under forløbet: Tirsdag den 8. februar 2 timers evaluering efter forløbet: Tirsdag den 12. april. Materialer: Erfaringer med læseløftet. Anne M. Østergaard og Grethe Kjær. Introduktion af teorier og metoder for lærere, der skal i gang med at arbejde med dette tidlige og foregribende program. Læseløftet er en indsats målrettet de elever, som ikke er kommet i gang med en hensigtsmæssig læsning og skrivning i løbet af det første halve år i første klasse. Ressourcer på nettet I Underviser Alle med hang til video, billeder, lyd m.m. 2 timer kl Bo Ramsing Vi kigger på muligheder for at lægge videoer ud på nettet og inddrage disse i f.eks. SkoleIntra. Hvordan laver man et flot slideshow vha. Picasa eller placerer 3B s musikhit på SkoleTube? Undervejs bliver der tid til at oprette dig som bruger på forskellige webtjenester! side af 24

9 Ressourcer på nettet II embed i SkoleIntra Kræver: Alle 2 timer kl Erik Kristensen Kendskab til værktøjerne fra kurset Ressourcer på nettet I De helt nye muligheder i SkoleIntra-pakken. Træk på ressourcer fra nettet f.eks. Youtube, SkoleTube, Google Maps og Picasa Web. Med andre ord: Udnyt nettets ressourcer direkte i Elevintra, på skoleporten og i lærerintra. ElevIntra og mulighederne i undervisningen Kræver: Alle 2x2 timer med en praksisdel på skolen imellem disse kl kl Bo Ramsing Adgang til ElevIntra i hverdagen Hvor kan din undervisning faciliteres af ElevIntra hvor giver det mening? Vi kigger på arbejdsrum, elektroniske aviser, afleveringsmapper m.m. Video i undervisningen Alle 2x2 timer med en praksisdel på skolen imellem disse 1000 kr. ekskl. moms inkl. kamera kl kl Erik Kristensen Hvordan kan video anvendes i f.eks. dansk og sprogfag? Alle får udleveret et lille videokamera, der er utrolig nemt at anvende! Dette kamera beholder man efter kurset. side af 24

10 Google Maps elektroniske kort i undervisningen Sted Kræver Alle der anvender kort i undervisningen 2 timer kl Bo Ramsing Adgang til projektor og/eller Smartboard i dagligdagen Hvorfor bruge gamle kort med DDR, når Google har en fantastisk og opdateret korttjeneste liggende klar til brug? Lær de grundlæggende tricks og få glæde af Google Maps i hverdagen! Google Apps samarbejde på nettet! Kræver: Alle med interesse for samarbejdsværktøjer 2 timer kl Bo Ramsing Du skal have oprettet en bruger til Google Google Apps tilbyder en palette af programmer som kan bruges til samarbejde f.eks. kan flere skrive i samme tekstdokument på samme tid! Dokumenterne ligger online og er altid tilgængelige! Det samme gælder præsentationer, regneark, mails. Billedkunst og SmartBoard Kræver: Alle med interesse i billedkunst 2 timer teori + praksis + vidensdeling kr. inkl. software kl Erik Kristensen Gerne adgang til SmartBoard i dagligdagen I billedkunst er SmartBoardet (også) et fantastisk redskab. Vi skal kigge på nogle af mulighederne og inddrager både kendte og nye programmer. side af 24

11 Skolens nye elektroniske skoleblad Kræver: Alle redaktører af skoleblad 2x2 timer med en praksisdel på skolen mellem disse kl Bo Ramsing At du er skolebladsredaktør eller skolebladsinvolveret Medbring gerne usb med relevant mateteriale til skolebladet Med indførelsen af SkoleIntra og i særdeleshed ForældreIntra ligger det til højrebenet at udfase papirudgaven af skolebladet til fordel for en elektronisk af slagsen. Du laver dit første elektroniske skoleblad på kursusdagen Billeder i undervisningen Kræver: Alle (Grundlæggende kursus) 2x2 timer med en praksisdel på skolen mellem disse kl kl Erik Kristensen Medbringelse af digitalkamera (inkl. diverse kabler, batteri etc.) Kom og leg med digitalkamera. Kurset går med konkrete fototips og den helt grundlæggende bearbejdning af billeder med henblik på brug i SkoleIntra, nyhedsbreve etc. I gang med præsentationer Kræver: Du kender til programmet og har arbejdet lidt med det 2 timer kl Erik S. Kristensen Grundlæggende kendskab til præsentationsværktøjet i OpenOffice I løbet af kurset laves en konkret præsentation ud fra medbragte og/eller udleverede materialer. Der arbejdes med indsætning af tekst, billeder, lyd og video samt kigges på hensigtsmæssigt layout etc. Målet er at kunne bruge præsentationer i egen undervisning og med eleverne. side af 24

12 Målrettede præsentationer Kræver: Brugere af præsentationsprogram (også i projektuger, vurdering etc.) 2 timer kl Erik S. Kristensen Kendskab til præsentationsværktøjet i OpenOffice Hver kursist medbringer 1 præsentation med selvvalgt modtagergruppe! Hvordan kan man målrette sin præsentation i forhold til modtagergruppen, hvad er de gode råd, hvordan kan man hjælpe eleverne i deres arbejde med præsentationer og hvordan kan disse vurderes? Vi kigger på og arbejder med de medbragte præsentationer og får god inspiration med hjem! Udstillinger, der undrer og aktiverer Skolebibliotekarer 2 timer kl Dorthe Egelund Sønnichsen Formidling er mere end den direkte kontakt mellem elev og skolebibliotekar. Gør bevidst brug af den indirekte formidling. Få ideer til at lave udstillinger, der undrer og aktiverer elever. Den Guds åsyn falder på, ser det store i det små! Se side 15. side af 24

13 Kurser med eksterne kursusansvarlige Mobiltelefonen i undervisningen Min. antal: Max. antal: Udstyr: Alle 3 timer 300, kl Medbring gerne mobiltelefon m. bluetooth og kabel til dataoverførsel Karen Warming og Simon W. Hansen fra Vittenbergskolen i Ribe Skolens elever tilhører stort set alle de såkaldte digitale generationer. Det gør lærerne ikke Kurset her tilbyder derfor alle lærere indsigt i brugen af mobiltelefon i undervisningen, på det praktiske og på det didaktiske plan. Det er for dig, der gerne vil blive dus med din telefons funktioner og muligheder, så du kan være med, når eleverne folder sig ud! Efter dette kursus kan du nemt droppe diktafonen, digital- og videokameraet og i stedet bruge elevernes mobiltelefon. Den er altid opladet og alligevel altid i nærheden. Efter kurset vil du desuden være fortrolig med telefonens mediedel, dvs. billede, lyd og video og overføre denne data til computeren og f.eks. anvende det i en præsentation. Kurset er tænkt som et praktisk kursus, hvor deltagerne bruger egen mobiltelefon til øvelserne og helt konkret får en række praktiske ideer til inddragelse af mobiltelefonen i undervisningen. side af 24

14 Ilden er en skabende kraft - smedning i jern. Alle 3 timer 300,- Kurset er dog gratis for medlemmer af Økobasenetværket kl Hjemsted Oldtidspark, Skærbæk (Kursus 1003) Tilmelding på til med angivelse af kursusnummer, Kursist navn, institution/skole og kontaktmulighed (helst ). Kurset rettet mod lærere og pædagoger der kan tænke sig at stifte bekendtskab med ildens evne til at skabe. Og i denne omgang helt konkret komme til at mærke hvordan ilden og jernet tilsammen giver os muligheder for at forme stærke og holdbare redskaber. Vi vil arbejde med ildens og jernets natur og smede enkle redskaber som man også kan smede med børn/elever og give dem i bogstaveligste forstand give dem håndgribelige erfaringer. Flyv så højt vingerne bærer med høgen i skoven. Alle 3 timer 300,- Kurset er dog gratis for medlemmer af Økobasenetværket kl Økobase Draved (Kursus 1101) Tilmelding på til med angivelse af kursusnummer, Kursist navn, institution/skole og kontaktmulighed (helst ). Klatring på mange måder. Hvad gør man når man vil til tops og mærke suset, når vinden leger med træernes øverste blade? Eller når man svæver ned gennem kronehanget? Kurset henvender sig til lærere og pædagoger der kan tænke sig at lade eleverne/børnene udfordre på nysgerrighed og mod, til at gå på opdagelse i skovens øverste etage, trætoppene. Kurset vil handle om en natur vi sjældent oplever, om teknik og sikkerhed og om grænser for lærere, pædagoger og børn. side af 24

15 Den Guds åsyn falder på, ser det store i det små! Alle 3 timer 300,- Kurset er dog gratis for medlemmer af Økobasenetværket kl Økobase Zeppelin, Tønder (Kursus 1102) Tilmelding på til med angivelse af kursusnummer, Kursist navn, institution/skole og kontaktmulighed (helst ). Kurset henvender sig til lærere og pædagoger der gerne vil vide mere om hvad det er derude der kribler og krabler. Vi vil komme til at gå på jagt og afprøve forskellige måder at lære vores fangst at kende på. Og hvis vi legesygen overfalder os vil vi omsætte vores nye kendskab i leg. Æstetiske læreprocesser i billedkunst Min. antal: Max. antal: Udstyr: Alle 2 eftermiddage a 3 timer 200 kr kl kl Stilles til rådighed Kunstnerhuset Skærbæk - Atelier Lars Bollerslev Eksempler fra billedkunstundervisningen med de særligt begavede børn Guldægget. Proces- eller produktorienteret undervisning. Lidt om min egen tilgang til maleriet - Dage med Markmandshuset Praktisk arbejde: Tegneøvelser med muligheder på nettet & ekspressivt portrætmaleri. side af 24

16 Udvikling af børns sociale kompetence Pris ved 20 pers.: Pris ved 30 pers.: Pædagoger og lærere. Jens Møller Andersen 15. september 2010 kl Skærbæk Rådhus 500 kr. 400 kr. Såvel i skole og SFO er en del af målsætningen, at børn skal udvikle deres personlige kompetencer. Den sociale og følelsesmæssige kompetence er den vigtigste forudsætning for at børn trives, og at de udvikler sig socialt og fagligt. Målet med dagen er at give deltagerne indblik i, hvordan man kan arbejde med at udvikle børns sociale kompetence, således at børnene får øget selvværd og indlevelsesevne samt bliver bedre til at samarbejde. Chips Pris ved 20 pers.: Pris ved 30 pers.: Pædagoger og lærere Jens Møller Andersen 23. november og den 30. november 2010 kl kr. 450 kr. Kurset indeholder en præsentation af iagttagelsesredskabet "CHIPS", som er et skema til afdækning af elevens kognitive udvikling. Dette vedrører den enkelte elevs læring med henblik på etablering af et læringsrum, der kan tilgodese, stimulere og udfordre hver enkelt. Chipstesten afprøves på egen skole til 2. kursusgang. side af 24

17 Ud på vaden Natur / teknik-lærere eller andre lærere der vil benytte sig af Naturskolens tilbud. Cand. Pæd. Bio. Bettina Brandt Mandag d. 6. september 2010 fra kl kr inkl. forplejning Rømø Natur- og Lejrskole, v/rømø Børnecenter Engvej 5. Det er mulighed for alle skoler i Tønder kommune at låne feltudstyr mv. fra Rømø Naturskole uden betaling. På dette eftermiddagskursus, kan du få ideer til at planlægge en tur til Vadehavet. Der vil blive præsenteret nogle alternative og læringsrige aktiviteter, der også kan bruges i andre undervisningssammenhænge Vi starter eftermiddagen med at lave en let frokost i Naturskolens nye bålhus. Husk gummistøvler Se mere om Rømø Natur og Lejrskole på under Børn & Unge. Hvor godt kender du Rømø? Lærere der vil have inspiration til at besøge og arbejde med Rømø i undervisningen. Cand. Pæd. Bio. Bettina Brandt Torsdag d. 28. april 2011 fra kl kr. inkl. frokost og bus på Rømø Udgangspunkt fra Rømø Natur- og Lerjskole, v/rømø Børnecenter Engvej 5. Herefter transport i bus rundt på øen. Inspiration til undervisningen inden for temaer som øens hvalfanger historie, Rømøs plantager, Rømø havn, Nationalmuseets Kommandørgård, bunkers mv. Vi starter eftermiddagen med at lave en let frokost i Naturskolens nye bålhus. Se mere om Rømø Natur og Lejrskole på under Børn og Unge. side af 24

18 Lydbehandling med Audacity Lærere generelt Bo Bramming, it-vejleder Holmeskolen Holmeskolen lok. 266 Lær grundlæggende lydbehandling med Audacity åbn lyd, rediger lyd, gem som mp3, lav lydcollage m.m. Kort oplæg, derefter konkret arbejde. HUSK et headsæt (hovedtelefon m. mikrofon)! Flyv så højt vingerne bærer med høgen i skoven. Se side 14 side af 24

19 Børne- og ungdomslitteraturen i praksis på mellemtrinnet Pris ved 10 pers.: Pris ved 20 pers.: Dansklærere og skolebibliotekarer 9 timer C.C. Rasmussen alle dage i tidsrummet kr. 400 kr. Kurset kører over 3 forløb med en praksisdel indbygget. Kurset indeholder følgende elementer Introduktion til ny børne- og ungdomslitteratur incl. billedbøger Introduktion til litterære tilgange og metoder Udarbejdelse af undervisningsforløb En praksisdel hjemme på skolen Evaluering af forløbene, der har brugt forskellige metoder forhåbentlig Hvad så fremover Skolebibliotekarer, som ikke er dansklærere, kommer i forløbet til at udarbejde formidlingsplaner til deres eget skolebibliotek og afprøve dem. De titler, der anvendes på kurset, er titler, som findes i CFU s samling eller i sæt på deltagernes skoler. Den lærerhenvendte faglitteratur, der ligger til grund for kursets litterære tilgange og metoder, bygger på udgivelserne "Stjernebilleder" fra Dansklærerforeningen og den nysudkomne "Børnelitteraturen i praksis" af Ingelise Moos og Karen Wilhelmsen. Sidstnævnte bog udleveres på kurset. side af 24

20 Børne- og ungdomslitteraturen i praksis i overbygningen Pris ved 10 pers.: Pris ved 20 pers.: Dansklærere og skolebibliotekarer 9 timer C.C. Rasmussen alle dage i tidsrummet kr. 400 kr Kurset kører over 3 forløb med en praksisdel indbygget. Kurset indeholder følgende elementer Introduktion til ny børne- og ungdomslitteratur incl. billedbøger Introduktion til litterære tilgange og metoder Udarbejdelse af undervisningsforløb En praksisdel hjemme på skolen Evaluering af forløbene, der har brugt forskellige metoder forhåbentlig Hvad så fremover Skolebibliotekarer, som ikke er dansklærere, kommer i forløbet til at udarbejde formidlingsplaner til deres eget skolebibliotek og afprøve dem. De titler, der anvendes på kurset, er titler, som findes i CFU s samling eller i sæt på deltagernes skoler. Den lærerhenvendte faglitteratur, der ligger til grund for kursets litterære tilgange og metoder, bygger på udgivelserne "Stjernebilleder" fra Dansklærerforeningen og den nysudkomne "Børnelitteraturen i praksis" af Ingelise Moos og Karen Wilhelmsen. Sidstnævnte bog udleveres på kurset. side af 24

21 Brick Composing Musiklærere 3 timer Niels Tilma kl Kulturskolen, Tønder Det kan ofte være svært at komponere musik med eleverne. Hvordan kommer man lige i gang, og hvad kan man bruge som udgangspunkt? Klassisk og rytmisk musik kan ofte splittes ad i musik brikker med rytme og melodi. På kurset går vi den anden vej og arbejder med brick composing som en metode til hurtigt at få børn til at kunne komponere deres egne brikker ud fra f.eks. et billede eller en fortælling og sætte dem sammen til musik. Målet med kurset er, at give deltagerne ideer til at lade børn udnytte deres kreative færdigheder og komponere musik. Indhold At skille musikken ad Musik brikker Musikalske præsentationsformer Udgangspunkter for kompositioner Brick composing side af 24

22 Hjælp til skolebørn med negativ social adfærd. Tid: Pris ved 20 pers.: Pris ved 30 pers.: Lærere og pædagoger. Cand. Pæd. Psyk. Jan Soelberg 1. september: 6 timer og 19. januar: 4 timer Skærbæk Rådhus 1500 kr kr. Hjælp til skolebørn med negativ social adfærd. (Herunder børn med tilpasningsvanskeligheder og børn med ADHD) 1. september kl Grundkursus. Indhold: Gennemgang af et udviklingsprogram der hjælper børn, som har en negativ social adfærd i skolen. Kurset har fokus på 0-6. klassetrin, men hjælp til unge vil også blive gennemgået. Udviklingsprogrammet indebærer, at elevens lærere og pædagoger i fællesskab konkretiserer elevens sociale læringsmål. Gennem konkretisering og visualisering erkender barnet, hvad det skal lære. Via løbende præcis evaluering og støttende tiltag opbygges ansvar og positive resultater for eleven. Gennem illustrative PowerPoints og filmklip med eksempler gives mulighed for, at deltagerne efterfølgende kan udvikle succesfulde programmer til at hjælpe elever med adfærdsvanskeligheder. Efter Jan Soelberg s oplæg afprøver deltagerne i grupper, støttet af oplægsholderen, selv at udvikle sociale læringsmål for et barn ud fra oplægget & konkret vejledning. (Gerne en medbragt case.) Oplægsholder videreudvikler derefter på gruppernes læringsmål i dialog med deltagerne. Herefter gennemgås vigtige pædagogisk psykologiske processer i udviklingsprogrammet. Sluttelig præsenteres en vifte af muligheder for at støtte elevens sociale udvikling i skolen - i sammenhæng med, i forlængelse af eller i stedet for udviklingsprogrammet. Deltagerne får konkret materiale med eksempler og vejledning til fri kopiering samt kursusbevis. Deltagerne kan efterfølgende downloade yderligere materialer fra hjemmeside samt få support på indsendte udviklingsprogrammer. (Via ) 19. januar kl Opfølgning. (4 timer) Uddybning af udviklingsprogrammet med inddragelse af deltagernes erfaringer. Indhold: Efter en kort uddybning af udviklingsprogrammet inddrages og arbejdes med deltagernes erfaringer med anvendelse af udviklingsprogrammet. Konkrete anonyme cases hvor man har anvendt - eller kunne tænke sig at anvende - udviklingsprogrammet bør / kan medbringes. Der vil blive lagt meget vægt på, at den enkelte deltager kommer langt med sin case og side af 24

23 får helt styr på anvendelsen af udviklingsprogrammet. Kursusdeltagerne vil få konkret materiale i form af Instruktørmappe til Udviklingsprogrammet. Efter kurset, fra kl vil der blive mulighed for at få direkte supervision på konkrete problemstillinger omkring et udviklingsprogram man er i gang med, herunder også omkring evt. udviklingsforstyrrelser hos barnet eller andre psykologiske problemstillinger. Generelt om kurset: Ideen med kursets tilrettelæggelse er, at deltagerne eventuelt kan afprøve udviklingsprogrammet mellem 1. og 2. kursusgang. Deltagerne må meget gerne allerede til den 1. kursusgang medtage en kort konkret anonym beskrivelse af en elev med adfærdsvanskeligheder. Beskrivelserne vil så blive inddraget og udviklet i den 1. kursusgang og deltagerne vil allerede være godt i gang med udviklingsprogrammet. side af 24

24 side af 24

Kursus- og netværkskatalog Syddjurs Skolevæsen

Kursus- og netværkskatalog Syddjurs Skolevæsen Kursus- og netværkskatalog Syddjurs Skolevæsen i skoleåret 2014/2015 Kursuskatalog: Kursus data Få styrkerne i spil i den pædagogiske praksis Beskrivelse Opstartes på IT-temadagene Målgruppe: Årgangs-

Læs mere

Fælles. Autismespektrum forstyrrelser ADHD

Fælles. Autismespektrum forstyrrelser ADHD kursus avis Fælles 2012-2013 Autismespektrum forstyrrelser ADHD Foran dig ligger fælles kursuskatalog 2012-2013, Autisme Spektrum Forstyrrelser ADHD. Det er det sjette år i træk, vi udgiver et fælles kursuskatalog

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H6D 5-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2011 2012 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Hinnerup Kollegiet Specialbørnehaven Skovbrynet Spurvetoften

Læs mere

Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering...

Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering... Indhold Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering... 4 Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole Kompetencemål -

Læs mere

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Vision og handleplan for De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Børne- og Velfærdsforvaltningen Efteråret 2014 Indholdsfortegnelse Det Pædagogiske Læringscenter: Når skolereformen omsættes

Læs mere

Projekt Fremtidens Skolebibliotek

Projekt Fremtidens Skolebibliotek Projekt Fremtidens Skolebibliotek - ressourcen til elevernes digitale penalhus Erfaringer fra et projekt, der satte fokus på transformation fra et analogt til et digitalt tankesæt. reference: 002.45K.261

Læs mere

fagspecifikke kurser kundespecifikke kurser webinar kursus katalog - 2013

fagspecifikke kurser kundespecifikke kurser webinar kursus katalog - 2013 fagspecifikke kurser kundespecifikke kurser webinar kursus katalog - 2013 KURSUS KATAlog Velkommen til AVkURSUS UddAnnelSeSkAtAlog for SkoleåRet 2013-2014 indholdsfortegnelse AV CENTERs uddannelsesafdeling

Læs mere

lærere og pædagoger 2012-2013 Bornholm Center for Undervisningsmidler

lærere og pædagoger 2012-2013 Bornholm Center for Undervisningsmidler CFUKurser til lærere og pædagoger 2012-2013 Bornholm Center for Undervisningsmidler Udgivet af Professionshøjskolen UCC Center for Undervisningsmidler Bornholm Redaktion Hans Jacob Binzer (ansvarshavende),

Læs mere

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2010 2011 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Firkløverskolen Krabbeshus Heldagsskole Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Specialbørnehaven Skovbrynet

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

reflex ISSN: 1601-8737 Kurser Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler

reflex ISSN: 1601-8737 Kurser Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler reflex ISSN: 1601-8737 Kurser 2015 2016 Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler reflex Kurser VIA Center for Undervisningsmidler viacfu.dk cfu@via.dk Tlf.: 87 55 27 00 Afdelingen i Aarhus

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2013/14 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, DPU - Aarhus Universitet og de faglige foreninger 2 FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

BIB LAB. Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden

BIB LAB. Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden Gentofte Centralbibliotek Oversigt over kurser og temadage Perioden januar juni 2015 Velkommen til BIB LAB foråret 2015... 4 Praktiske oplysninger... 5 KURSER Kursus i projektarbejde... 7 Søgekursus i

Læs mere

ollerupkursus Søndag den 25. marts til fredag den 30. marts 2012 En uge med Faglighed / Fordybelse / Ny viden / Inspiration

ollerupkursus Søndag den 25. marts til fredag den 30. marts 2012 En uge med Faglighed / Fordybelse / Ny viden / Inspiration ollerupkursus Søndag den 25. marts til fredag den 30. marts 2012 En uge med Faglighed / Fordybelse / Ny viden / Inspiration OLLERUPKURSUS 2012 I kursushæftet præsenteres 20 faglige kurser for de frie skolers

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15 MEDLEMSKAB ELEVRÅD 14 / 15 Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for og af elever. Organisationen har primært fokus på elevrådsarbejde og uddannelsespolitik og arbejder på at sikre det gode skoleliv

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune Kursus- og rådgivningskatalog for kompetencecentrene i Københavns Kommune INDLEDNING I København er der fire bydækkende kompetencecentre på 0-18 års området, som udbyder kurser, råd og vejledning til lærere

Læs mere

FællesNettet som ressource

FællesNettet som ressource FællesNettet som ressource Brug jeres FællesNet som kommunal ressource Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er FællesNettet?...4 FællesNettet som kommunal ressource!...4 Facts om Tønder Kommunes

Læs mere

UDVIKLINGSKATALOG MOD MERE INKLUSION DEN FÆLLES SKOLEUDVIKLING I RINGSTED 2010 11

UDVIKLINGSKATALOG MOD MERE INKLUSION DEN FÆLLES SKOLEUDVIKLING I RINGSTED 2010 11 UDVIKLINGSKATALOG MOD MERE INKLUSION DEN FÆLLES SKOLEUDVIKLING I RINGSTED 2010 11 1 INDLEDNING PAMPÆDIA FÆLLES SKOLEUDVIKLING I RINGSTED KOMMUNE Pampædia bygger på visionerne og målene i Børne og Ungepolitikken.

Læs mere

Kursuskatalog Ringkøbing skole. Skoleåret 2012-2013

Kursuskatalog Ringkøbing skole. Skoleåret 2012-2013 Kursuskatalog Ringkøbing skole Skoleåret 2012-2013 Massage i skolen Massage i skolen Når børn lærer at massere hinanden i skolen, får de meget bedre forudsætninger for at udvikle naturlig tryghed og for

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

BIB LAB. Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden. Gentofte Centralbibliotek Oversigt over kurser og temadage

BIB LAB. Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Region Hovedstaden. Gentofte Centralbibliotek Oversigt over kurser og temadage BIB LAB Gentofte Centralbibliotek Oversigt over kurser og temadage Velkommen til BIB LAB efteråret 2013... 4 Praktiske oplysninger... 5 KURSER Børnebibliotekaren som formidler... 7 Introduktion til Gentofte

Læs mere