Superkilen for skoleklasser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Superkilen for skoleklasser"

Transkript

1 Superkilen for skoleklasser

2 2

3 Superkilen for skoleklasser Superkilen for skoleklasser AN SVARLI G OG FORFATTER : Paul Hartvigson GRAFI SK TI LRETTELÆGGELSE: Siri Reiter FOTOS: Paul Hartvigson ÆLDRE FOTOS: Nørrebro Lokalhistoriske Forening og Arkiv LI N K TI L OPGAVER: Opdateringer bringes på 3

4 Superkilen for skoleklasser Superkilen på Ydre Nørrebro har vakt opsigt hos byplanlæggere og arkitekter i hele verden. Den kan også være udendørs klasselokale. Her får du tip til turen, og en introduktion til et sæt afopgaver og aktiviteter for elever. FOR SKOLEKLASSER Superkilen er en smal strimmel af København, hvor den store verden bryder igennem på Ydre Nørrebro. Her var en gang et jernbanespor, der blev til cykelsti og anonymt parkområde. Nu er det et område der gør opmærksom på sig selv med sine farver og varierede udstyr. Superkilen byder på mange muligheder for dagligt ophold og samvær, og den er tit scene for begivenheder og fejringer. Superkilen og det omgivende Ydre Nørrebro kan også bruges som læringsrum. Superkilen strækker sig 750 meter gennem Ydre Nørrebro, fra Nørrebrogade til Tagensvej, og er opdelt i Den Røde Plads, ved Nørrebrogade og Mimersgade, og hvor Nørrebrohallen også ligger. Den Sorte Plads ligger ved Mimersgade, og Den Grønne Kile løber fra den Sorte Plads til Tagensvej. Den grønne Kile Den sorte Plads Nørrebrohallen Den røde Plads Nørrebro Bibliotek 4

5 Besøget på Nørrebro Jeg anbefaler at ankomme med S-tog på F-banen. Den roligste station er Bispebjerg, hvor der er 300 meter til starten af Superkilens grønne del ved Tagensvej. Det er et roligt, lidt kedeligt område langs en trafikeret vej. FOR SKOLEKLASSER Nørrebro Station er et spændende og udfordrende sted at lande. Man kommer fra en godt brugt stationsbygning fra 1930, og ud i et hektisk byrum omkring viadukten mellem Nørrebro og Nordvest, med trafik, butikker og kulturel mangfoldighed. Man kan samle klassen på Lyngsies Plads foran den gamle Lygten Station, før man går 400 meter ned til den Røde Plads. Fra Indre By er det hurtigst at tage Bus 5A (stoppested lige ved Nørrebrohallen) eller 350S (stopper ved Nørrebro Station). Det er svært at få en hel klasse med samme bus. Området ved Nørreport Station er under ombygning frem til sommer 2014, så check trafikinfo, hvis I kommer gennem her. Øvelserne Der er otte øvelser. De er beregnet fra klasse. På hver enkelt øvelse står der hvad niveauet er. Det er nemt at indstille øvelserne på elevernes niveau. Det kan kræve at læreren er mere aktivt forklarende. Øvelse 1-4 lægger op til aktiv bevægelse hos eleverne. Det kræver mere overtalelse i forhold til udskolingselever. Øvelser til lavere niveau kan gennemføres hurtigere, eller bruges som afslapning for de store elever. Øvelse 8 om historisk geografi kan laves uden for Superkilen. Den ene benytter sig af en funktion på Geodatastyrelsens hjemmeside. For at lave den i felten kræves fx tablet-computer. Øvelsen kan anvendes til forberedelse før besøget eller bearbejdning af stoffet bagefter. Lav en samlet undervisningsplan med udvalgte øvelser. Hav plads til pauser og toiletbesøg (Nørrebrohallen). Du kan have en af de første øvelser i baghånden til at få tiden til at passe. Ressurser i området ved Superkilen Nørrebrohallen Den gamle remise er hjemsted for 2200 Kultur, der også administrerer begivenheder på Superkilen. Her er toiletfaciliteter og café. Bragesgade Her ligger Nørrebro Bibliotek, hvor der er et par toiletter. Begge steder kan der være rum til kort gruppearbejde. Nørrebrogade Ved Nørrebrogade er der talrige butikker og fast-foodmuligheder. 5

6 Temaer Nogle temaer går igen i øvelserne, og de er også relevante for besøget på Nørrebro i det hele taget. Det kan være frugtbart at få elevernes viden om Nørrebro i spil og deres forventninger og fordomme om bydelen. FOR SKOLEKLASSER Rummet i byen Superkilen er et anderledes byrum. Det vil gøre det let at fokusere elevernes opmærksomhed på de særlige genstande. Men indretningen gør det også tydeligt at byens rum er skabt ud fra bevidste valg og ikke kun opstår af sig selv. Det er også et valg at fylde en park med normale genstande. Bevidstheden om vores indflydelse på omgivelserne er et dannelsesmål. Mødestedet Superkilen spejler Nørrebros sammensatte karakter. Det er tydeligt i kraft af stedets globale referencer, men det går igen i bydelen. Når man står ved Nørrebrogade, går superkilen i dialog med Café Castro, Boy s Kebab og Nørrebros Hjerte-skulpturen (se øvelse 6). Dermed er Superkilen en god samtalearena for spørgsmål om mangfoldighed, kulturmøder, og det globale og det lokale i samspil. Kilen gennem tiden Superkilen er skabt i et område der har været byudkant og industriområde. Superkilen er del af et gammelt jernbaneterræn hvor Nørrebrohallen var remise, og produktionens og transportens logik har skabt rammerne for det nuværende byrum. Det springer mindre i øjnene, men er meget til stede når man gøres opmærksom på det. Nogle af øvelserne søger at tydeliggøre denne historie. Her er målet at vise at verden er foranderlig over tid. Man kan repetere nogle af opgaverne fra superkilen i resten af bydelen. Fx at finde globale referencer i butiksskilte osv, eller at gætte på, hvordan byen har taget sig ud før. 6

7 Om udendørs undervisning Pædagogiske overvejelser Udendørs undervisning er en udfordring, som det hedder på moderne dansk. Derfor er der mulighed for læring, både for dig og dine elever. FOR SKOLEKLASSER Usikkerhed Eleverne er på usikker grund, når de er ude. De normale fysiske og tidsmæssige rammer gælder ikke. Det er vigtigt at de har en idé om, hvor langt de skal gå, hvornår der er pauser osv. Hvis de er usikre på planen, så bliver de uopmærksomme. Der skal være rummelighed for det. Også i ekskursionsplanen. Og du skal have overblik over dagen, for at de kan holde koncentrationen. Distraktion Undervisning i byens rum er fuld af bevægelse og lyde der kan distrahere eleverne. Det er vigtigt at anerkende det i sin praksis. For det som man prøver at ignorere bliver særligt distraherende. Hvis pølsemanden kommer med sin vogn, så tag tid til at se på det, det er del af oplevelsen. Kommer der larm fra en trykhammer så skal du signalere at det er der. Sameksistens Byen byder også på direkte og indirekte møder. Måske skal I dele pladsen med en børnehave på udflugt. Gensidig øjenkontakt med pædagogen skaber rum for et godt samvær. Måske står der en påfaldende person og kigger på jer. Vink og smil, og fortsæt med arbejdet. Livet i det åbne lykkes på grund af vi kan dele rum og anerkende. Det er en vigtig erfaring og kompetence at udvikle. Fælles for dette er at du skal samle klassen om en fælles oplevelse af omgivelserne. Når distraktionerne er konkrete og håndgribelige, kan de være nemmere at håndtere for nogle elever. Simple tips Hastighed Beregn en hastighed på 2-2,5 km. i timen når I bare går. Det giver plads til nogle ophold, og til at hænge fast ved trafiklys. Position Der er vigtigt at vælge det rigtige sted at tale til klassen. Man skal gerne have øjne i nakken, da man oftest står med ryggen til det man taler om. Lyd Der skal tales til. Og man skal passe på, hvor man stiller sig. Det er godt at stå med vinden i ryggen, så ordene ikke blæser væk. Ændring af roller Når du er ude som lærer, skal du bruge dine teknikker på en anden måde. På sin vis fungerer du anderledes som lærer i en anderledes kontekst. Eleverne vil reagere forskelligt, og det kan være der er nogen andre der bliver bidragende end i klasselokalet. Du kan være parat til at udnytte de dynamikker der opstår i den nye sammenhæng. Hav det sjovt på Superkilen! Tak til Guldbergs Skole for test af øvelser. Opdatering og mere udendørs undervisning på 7

8 Huskeøvelse Turen langs Superkilen er fuld afforskellige rum og forskellige indtryk. Men hvor hører tingene til? OPGAVE 1 Denne øvelse tester elevernes hukommelse ved at de skal placere nogle genstande i rækkefølge ud fra fotos. Hukommelsen er en vigtig del af læring. Men også en vigtig egenskab i at orientere sig og at færdes i verden. Side 2 af øvelsen er et opgaveark der skal udleveres til hver gruppe. Fremgangsmåde 1) Denne øvelse skal ikke introduceres i forvejen. Men op til opgaven gives skal I bevæge jer som gruppe fra den ene ende af Superkilen til den anden. Måske mens I laver nogle af de andre øvelser. Klassen kan være opdelt i grupper i forbindelse med de øvelser. 2) Når I når enden, giver læreren et opgaveark til hver gruppe. Arket beskriver øvelsen. 3) Lav opgaven på tid. NB Sørg for at I ikke går for meget frem og tilbage før I laver opgaven. For så kan man ikke huske rækkefølgen. FORM ÅL Styrke hukommelse KLASSETRI N Alle STED Tagensvej eller Røde Plads TI D Opgaven tager minutter i sig selv STRUKTUR I grupper M ATERI ALER Et opgaveark til hver gruppe Løsning Fra Nørrebrogade til Tagensvej er rækkefølgen: Fra Tagensvej til Nørrebrogade er rækkefølgen: Genstandene på billede 3 og 6 er lidt tæt på hinanden, og der kan være forvirring, hvis man går mellem de to genstande. 8

9 Øvelse Hukommelse I skal huske den rækkefølge som I passerede stederne i. Skriv den rigtige rækkefølge på stregerne under billederne. OPGAVE 1 B ELEVARK Rækkefølge 9

10 Fotojagt Gå ned i detaljer på superkilen OPGAVE 2 Superkilen har udstyr fra hele verden og den variation går igen i udstyrets detaljer. Denne øvelse er et fotobingo med vægt på aktivitet og æstetik, hvor deltagerne skal finde detaljer langs Superkilen. Fremgangsmåde 1) Start ved Nørrebrogade eller Tagensvej. Hav eleverne opdelt i grupper. 2) Del arkene ud og forklar opgaven. 3) Ved slut af løbet kan svarene checkes. NB Man kan fx starte ved Tagensvej eller Nørrebrogade, og bevæge sig langsomt fremad mens eleverne leder. Et godt slutpunkt for læreren er ved Mimersgade, som er det eneste sted med (langsomt) krydsende trafik. FORM ÅL Fysisk aktivitet, detaljer KLASSETRI N alle STED Start ved Tagensvej eller Nørrebrogade TI D minutter STRUKTUR Grupper eller individuelt M ATERI ALER Hvert hold skal have et print af side 2 Løsning Den Røde Plads: A F J Den Sorte Plads: B E G L Den Grønne Kile: C D H I K 10

11 Detaljer på Superkilen Led superkilen igennem fra ende til anden, og find detaljerne på billederne. Hver billede hører til på en af Superkilens tre områder. Skriv løsningen i felterne under billederne. DEN RØDE PLADS OPGAVE 2 ELEVARK A B C D E F G H I J K L DEN SORTE PLADS DEN GRØN N E KI LE 11

12 Forhindringsløb Eleverne tilrettelægger et forhindringsløb på den Røde Plads OPGAVE 3 Superkilen er udstyret med genstande fra vidt og bredt til hvile, aktivitet og til pynt. De kan bringes i samspil med hinanden. I denne opgave skal klassen lave et forhindringsløb, der inddrager genstandene. Det kræver forklaring og forhandling at få opgaven til at lykkes. Fremgangsmåde 1) Vælg et centralt sted på den Røde Plads, fx den runde forhøjning med træet. Klassen deles i 4-6 grupper. 2) Hver gruppe får sin del af pladsen. De skal lave en udfordring til løbet. a. Udfordringen skal bruge 1-2 genstande b. Den skal være nem at forstå c. Aktiviteten skal ikke være farlig, og den skal tage hensyn til andre brugere på pladsen d. For mindre klasser kan læreren hjælpe med ideer. 3) Grupperne kaldes sammen. Hver gruppe forklarer sin udfordring. 4) Læreren bestemmer rækkefølgen på udfordringerne og sætter dem i rækkefølge. 5) Løbet afvikles som stafetløb mellem grupperne. 6) Øvelsen kan gentages på den Sorte Plads ved Mimersgade. Eksempler på udfordringer FORM ÅL Samarbejde, formulering af regler. FAG Idræt, KLASSETRI N Indskoling, mellemtrin. STED Den Røde Plads. TI D minutter. STRUKTUR Øvelse i grupper. M ATERI ALER Evt. markører til at vise start, slut osv. Kravle under klatrestativ. Gå rundt om thai-bokseringen ved at holde på tovene. Slalomløb mellem pullerter. Løbe rundt om de tre neonstandere. Alternativ For at gøre det hurtigere, kan læreren udvælge objekter der skal indgå i løbet, og få klassens forslag til, hvad aktiviteten skal være. 12

13 Hvor i alverden? Kortlægning afverden ud fra Superkilen OPGAVE 4 På Superkilen findes genstande fra hele verden bænke, skilte, legeredskaber mm. Der er et skilt i jorden ved hver genstand med genstandens funktion og oprindelsesland. I denne gruppeøvelse skal eleverne finde oprindelseslande og placere navnene på kort. Fremgangsmåde 1) Læreren forklarer om princippet bag Superkilen. Du kan sende elever ud og se de nærmeste par eksempler. 2) Grupper fordeles. Hver grupper får et Verdenskort og et Europakort. De skal have farver til at markere lande. 3) Grupper fordeles på området med hver sin base: Røde Plads (rund forhøjning med træ) Sorte Plads (måneformet bænk) Superkilen Blå/Gul pavillon Superkilen Parasoller. 4) Grupperne undersøger hver deres område og skriver by- og landenavne ned på kortene. 5) Samling efter minutter. Udarbejdelse af samlet kort. Opsamlingen kan også laves tilbage i klasselokalet. NB En lærer bør være, hvor Mimersgade krydser. Det er det eneste sted biler passerer. FORM ÅL Geografi, idræt FAG Landekendskab, geografisk overblik KLASSETRI N Mellem- og udskoling STED Hele superkilen TI D 45 minutter STRUKTUR Gruppeøvelse M ATERI ALER Kort i kopi, farver, fælles kort til opsamling Links Prøv disse links til gratis kort på internettet Verdenskort med landenavne: Verdenskort uden landenavne: Udvalg af Europakort med og uden navne: 13

14 Genstandsfortælling OPGAVE 5 Der gemmer sig historier bag alle superkilens genstande. De kan findes på Hjemmesiden tilhører Superflex, der er en kunstnergruppe der var med i at udstyre Superkilen. Siden er opdelt med typen af genstand (fx stol, bænk, legeredskab), og hvor i området den findes. De oplysninger kan bruges til at eleverne kan forberede fortællinger om genstandene. Der ligger også korte film om fire af de opstillede genstande. Fremgangsmåde Øvelsen laves på stedet via mobiltelefon. 1 ) Del klassen i små grupper. En i hver gruppe skal downloade Superkilens app. til sin telefon. Det er gratis. 2) Hver gruppe vælger en genstand at fortælle om, og finder oplysninger via app en. (De kan også få til opgave at de finde bænk i det grønne område, idrætsudstyr i det røde område osv.) 3) Eleverne fortæller om deres genstand ud fra oplysninger på app en. Alternativer (øvelse i klasseværelset) Eleverne kan vælge genstande i forvejen og checke dem (fx i IT-time). Så skal de fortælle om dem under besøget. Eleverne kan også vælge genstande under besøget, og bruge app eller hjemmeside bagefter, for at lave en præsentation. FORM ÅL IT i undervisningen kendskab til Superkilens hjemmeside og app. KLASSETRI N Udskoling, evt. mellemtrin STED Superkilen Eller forberelse i klasse og fremlæggelse ved besøg på Superkilen TI D 45 minutter STRUKTUR Arbejde i små grupper M ATERI ALER Mobiltelefon/ Computer og netadgang Videofortælling Der er videoer på hjemmesiden om fire af genstandene. De kan også bruges til at forberede historier. De genstande er: Boksering fra Thailand, Tyrefigur fra Spanien, Lydsystem fra Jamaica og Jord fra Palæstina. (Der er også en video om en dansepavillon fra USA, der skulle blive opstillet i løbet af 2014.). 14

15 Farvel til Våbnene Et kunstværk med et budskab hvilke sprog bliver brugt? OPGAVE 6 Lige over for Superkilen på Nørrebrogade står skulpturen Farvel til Våbnene. Den består af en firesidet søjle, kronet af et rødmalet hjerte, der er formet af sammensvejsede skydevåben. Våbnene stammer fra en frit-lejdeaktion i 2009, efter en ung mand var blevet dræbt under en bandekonflikt. På siden af søjlerne står Vi vil leve sammen på 11 forskellige sprog. En gruppe beboere tog initiativ til at skulpturen blev rejst. Skulpturen kan bruges som udgangspunkt for en snak om sprog i konkret og overført forstand. Det er en konkret åbning til et abstrakt emne. Fremgangsmåde 1) Eleverne skal prøve at regne ud, hvilke sprog indskriften er på. Hvilke sprog er beslægtede. Hvilke sprog bruger samme alfabet. 2) Sprog (i overført forstand). Hvad udtrykker kunstværket? Hvordan får det sit budskab igennem? Hvad er monumentet et modsvar mod? ( voldens sprog, tænker jeg.) 3) Hvad fortæller Farvel til Våbnene om Nørrebro? (Kodeord: Mangfoldighed, vold, konflikter, sammenhold). Prøv at få elevernes holdning omkring Nørrebro i spil. Bonusspørgsmål Er der andre skriftsystemer i området? (Der er russisk kyrilliske bogstaver og kinesiske skrifttegn på to af neonstanderne på den Røde Plads tæt på). FORM ÅL Viden om sprog. Kunst som udtryksform (sprog). FAG Dansk KLASSETRI N Udskoling STED Nørrebrogade ved den Røde Plads, lige over forgængerovergangen, ved cykelstien TI D 20 minutter + STRUKTUR Samtale på klasseniveau M ATERI ALER Ingen Oplysninger De 11 sprog er dansk, samt de 10 mest udbredte indvandrersprog i bydelen; Arabiske bogstaver: arabisk, farsi, kurdisk, persisk, og urdu. Latinske bogstaver: dansk, engelsk, serbokroatisk, somali og tyrkisk. Thai har sit eget alfabet. Ressurser Københavns kommunes hjemmeside om byens monumenter: Tanker om monumentet på kunstnerens hjemmeside. Bjørn Nørgaard voksede op på Svanevej, lige på den anden side af Nørrebro Station: 15

16 Fotos af fortiden Fortiden er synlig OPGAVE 7 Der ligger en fortid under Superkilen. Her lå en jernbane på strækningen indtil Op ad sporene var fabrikker og lagre placeret. Nørrebrohallen var remise for sporvogne frem til Fortiden er synlig i nutiden, og omgivelserne fortæller om udvikling fra industri og arbejderkvarter til det nye samfund. På de følgende to sider er historiske fotos, forsynet af Nørrebro Lokalhistoriske Forening og Arkiv. Fremgangsmåde Fotos kan bruges på stedet, hvor eleverne skal regne ud, hvor de er taget. Fotos kan bruges ved introduktion til ekskursionen. Billederne kan bruges som emner til øvelse 8, så man skal regne sig frem til stederne ud fra de historiske kort beskrevet her Hvad forestiller billederne Foto 1 : Remisen ca. 1918, set fra ca. Nørrebrogade. (00782) Foto 2 : Remisen set fra den anden siden af Nørrebrogade ca 1970 (foran Jupiter Cykler). (01592) Foto 3 : Foto fra Nørrebrogade 1980 erne, efter remisen var blevet til Nørrebrohallen. Man kan diskutere indretning dengang i forhold til Superkilden. (00772) Foto 4: Sprængning af skorstenen på Københavns Karton- og Papirfabrik i I dag ligger Mjølnerparken i området. Byggeriet i baggrunden er Hothers Plads. (00541) FORM ÅL Indsigt i fortiden som baggrund for det nærværende. FAG Historie, geografi KLASSETRI N Udskoling, evt. mellemtrin STED Superkilen TI D 1-2 lektioner STRUKTUR Klasseundervisning eller gruppearbejde. M ATERI ALER print af fotos på opgavens side 2 og 3 og / eller enhed med netadgang Diskussion Hvorfor lå fabrikkerne her, og hvor rykkede produktionen hen? Industriens storhedstid på Nørrebro var Meget af produktionen blev flyttet til Københavns opland i 1950 erne og 60 erne, ud i provinsen og senere til udlandet. Det skyldtes skrappere krav omkring støj og forurening, og at transporten blev besværlig. I dag er der ingen industriproduktion tilbage i København. 16

17 Fotos af fortiden Fortiden er synlig FOTO 1 OPGAVE 7B FOTO 2 17

18 Fotos af fortiden Fortiden er synlig FOTO 3 OPGAVE 7C FOTO 4 18

19 Superkilen før og nu Se områdets udvikling via historiske kort på nettet OPGAVE 8 Geodatastyrelsens hjemmeside har en kortfunktion, som gør det muligt at sammenligne området før og nu. Det kan bruges i at vise udvikling over tid. Fremgangsmåde 1) Luk linket op til Geodatastyrelsens historiske kort. Indtast Overskæringen i søgefeltet. Så kommer der et kortudsnit der dækker hele det nuværende Superkilen. Superkilen er grøn på det moderne kort. 2) Ved at flytte markøren kan man skifte mellem det moderne kort og de historiske kort. 3) Der er to valgmuligheder af historiske kort et kort fra ca 1899 (i menuen: ) og et kort fra ca (i menuen ). 4) Brug glidefunktionen til at vise ændringer i landskabet. 5) Diskussion eller gruppearbejde (afhænger af lærerens skøn) Arbejdsspørgsmål: a. Hvad var der, Superkilen ligger i dag (jernbane) b. Hvad var Nørrebrohallen (Remise) c. Hvad var der hvor Mjølnerparken ligger i dag (1899 åbent land, i 1930 papirfabrik). d. Hvordan har Heimdallsgade og Mimersgade ændret forløb? 6) Tegn særligt interessante bygninger og steder ind på et fysisk kort. Find dem under besøget på superkilen. FORM ÅL At vise ændringer i byens rum over tid FAG Historie, geografi, brug af IT i undervisningen KLASSETRI N Særlig overbygning STED I klassen, før eller efter besøg - som forberedelse eller opsamling TI D 1 2 lektioner M ATERI ALER Smartboard eller computere med netadgang. Fysiske kort over området. Opfølgende øvelser Historiske Fotos og Find gamle bygninger. Ressurser Link til geodatastyrelsens kortfunktion: 19

Huskeøvelse. Turen langs Superkilen er fuld af forskellige rum og forskellige indtryk. Men hvor hører tingene til? Fremgangsmåde.

Huskeøvelse. Turen langs Superkilen er fuld af forskellige rum og forskellige indtryk. Men hvor hører tingene til? Fremgangsmåde. Huskeøvelse Turen langs Superkilen er fuld af forskellige rum og forskellige indtryk. Men hvor hører tingene til? OPGAVE 1 Denne øvelse tester elevernes hukommelse ved at de skal placere nogle genstande

Læs mere

Huskeøvelse. Turen langs Superkilen er fuld afforskellige rum og forskellige indtryk. Men hvor hører tingene til? Fremgangsmåde.

Huskeøvelse. Turen langs Superkilen er fuld afforskellige rum og forskellige indtryk. Men hvor hører tingene til? Fremgangsmåde. Huskeøvelse Turen langs Superkilen er fuld afforskellige rum og forskellige indtryk. Men hvor hører tingene til? OPGAVE 1 Denne øvelse tester elevernes hukommelse ved at de skal placere nogle genstande

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE

LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE Helte Lærervejledning 2 1. Indholdsbeskrivelse 2. Mål a. Læringsmål b. Forenklede Fælles Mål i. for 5.-9. kl. ii. 5.-6. kl iii. 7.-9. kl 3. Undervisningsforløb HELTE a. Tematisk

Læs mere

SÆT SPot på homofobi med din klasse

SÆT SPot på homofobi med din klasse AMNESTY INTERACTIVE SÆT SPot på homofobi med din klasse Redigeret og udarbejdet af: Amnesty International Karen Ewers Udgivet: 2012 Amnesty International Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K Tlf. 33 45

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Bilag 1: Mig og mig selv... 15 Bilag 2: Mig og mig selv... 16 Logbog - Mig og mig selv... 17

Bilag 1: Mig og mig selv... 15 Bilag 2: Mig og mig selv... 16 Logbog - Mig og mig selv... 17 Indhold Leder i mit liv... 3 12 moduler med fokus på at blive Leder i mit liv... 3 Lærerig weekend med frivillige fra KFUM og KFUK... 3 Kort præsentation af folkene bag Leder i mit liv... 4 Didaktiske

Læs mere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere 2014 Udgivet af Brug for alle unge Undervisningsministeriet 2014 www.bfau.dk Redaktion Dorthea Funder Kaas, Brug for alle

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Dans. Musikken. i musik og idræt. Dans Musikken er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det

Dans. Musikken. i musik og idræt. Dans Musikken er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det G u i d e t i l u n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l e t D a n s M u s i k k e n 2.- 5. k l a s s e 6 6 er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det i musik og idræt store dansekendskab,

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

16 fede. aktiviteter

16 fede. aktiviteter 16 fede aktiviteter Formål Formålet med aktiviteterne om børns rettigheder er at udvide spejdere og lederes viden om og forståelse for Børnekonventionen samt at opfordre dem til at tage et medmenneskeligt

Læs mere

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum SKAb rum Med IdeNtItet SIde 18 børn lærer AF HINANdeN SIde 28 brug MUSIKKeN SoM redskab SIde 38 bakspejlet 14 ForSKNING og Ny VIdeN om dagtilbud, danmarks evalueringsinstitut Er tiden løbet fra samling?

Læs mere

Materialeoversigt Materialer til færdselsundervisningen 2013/2014

Materialeoversigt Materialer til færdselsundervisningen 2013/2014 Materialeoversigt Materialer til færdselsundervisningen 2013/2014 Velkommen til den nye materialeoversigt Alle digitale materialer er gratis og findes på sikkertrafik.dk/skole 2 2013/2014 Færdselsundervisningen

Læs mere

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning Følg ræven i naturen -en lærervejledning Maj 2006 Forord Vi skal sikre et varieret og bæredygtigt naturgrundlag det skylder vi os selv og vores efterkommere. Vi skal beskytte den biologiske mangfoldighed

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin Skolens Sociale Liv Øvelser 1 Alle klassetrin Indhold: Spilleregler - behov og rettigheder... 2 Spilleregler - rettigheder og ansvar... 4 Læringsmiljø... 6 Seks-hjørne øvelse... 8 Opvarmningsøvelser...

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Kunstkatapult Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Indhold Hvad er Kunstkatapult? Et anderledes undervisningsforløb En udveksling mellem fag og institutioner Hvad er Kunstkatapult også? Fordybelse

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Skolens Sociale Liv. Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser. Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering

Skolens Sociale Liv. Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser. Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering Skolens Sociale Liv Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering 1 Indhold: Isbjergsmodellen...3 Isbjergets enkelte lag og kompetenceområder...5

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere