Referat fra skolebesøg på Vordingborg Kommunes skoler den og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra skolebesøg på Vordingborg Kommunes skoler den 06.01.11 og 07.01.11"

Transkript

1 Referat fra skolebesøg på Vordingborg Kommunes skoler den og stk. 4 udvalgets ønsker: Skolestart Skolens organisering Sammenhæng mellem undervisning og fritid Skolens mærkesager- Det vil vi kendes på! (skolens profil) Undervisningsdifferentiering Hvad arbejder I med lige nu i forhold til: -Klasserumsledelse -Relationkompetence -Styrkelse af faglige kompetencer hos eleverne. Referatet er struktureret ud fra skolernes oplæg og der vil derfor være en forskellig vægtning af udvalgets emneønsker ud fra skolernes prioritet. 10. Klassecentret. Skoleleder: Klaus da Cunha Skolens profil. Undervisningsdifferentiering Klasserumsledelse Relationskompetence Klasserumsledelse og relationskompetence. Skolen har arbejdet indgående med relationskompetence og klasserumledelse. Skolen har afholdt forskellige former for kurser og har også deltaget i videoprojekt med henblik på at styrke relationskompetencen. 10.klassecenteret arbejder bevidst med den anerkendende tilgang i relationen mellem lærer og elev Skolens organisering. 10.klassecentret er placeret på en uddannelsesinstitution og det giver både nogle særlige muligheder for at udvikle en skole med en ungdomskultur, men også en skole hvor overgangen til ungdomsuddannelser mindskes. Særlige aktiviteter: Introduktion til 10.klassecenteret. 2½ uge. Studietur fire dage (alle deltog) Brobygningsaktiviteter 5 ugers erhvervspraktik Prøveforberedende uge 1

2 Undervisnings-, og elevdifferentiering. Eleverne er tilknyttet deres stamhold. Der er 5 stamhold. I normaluger er eleverne tilknyttet deres stamhold og i tværsuger organiseres undervisningen på tværs af stamhold. Elever og forældre giver udtryk for, at de oplever, at skolen kan gøre en forskel, da de er et mindre sted og lærerne kender alle elever. 10.klassecenteret arbejder målrettet med holddeling. For elever der har lettere ved det faglige indhold etableres lidt større hold. For elever med faglige vanskeligheder laves et mindre hold, hvor elever i en tryg atmosfære kan tilegne sig det faglige stof. Særlige udfordringer. Mange af 10.klasseeleverne har vanskeligt ved matematik elever har en sporadisk skolegang elever har lavt selvværd elever kan ikke honorere de faglige krav til en FSA. 2/3 af eleverne er uafklaret uddannelsesmæssigt. I forhold til fagligt svage elever er drengene betydelig dårligere. Den samme elev kan fremgå flere gange i ovenstående. Andet. 10.klassecentret trækker lige stor andel, hvad enten de kommer fra Møn, Langebæk eller Vordingborg. Elever der forlader 10.klassecenteret påbegynder typisk en ungdomsuddannelse eller starter på en efterskole. Iselingeskolen. Skoleleder: Anne Marie Jacobsen Souschef: Peder Jørgensen Afdelingsleder: Winnie Kistrup Afdelingsleder: Karina Lund SFO-leder: Carsten Rasmussen SFO-souschef: Henrik Lundberg Skolens profil. Læsestrategi: Klar læsestrategi i indskolingen - Dansk og mat. lærer i bh. klasserne - en ændret model fra Dysleksikursus i samarbejde med skoler Område 3. Renoveringen: De fysiske rammer er tip top. Læring på mange måder læringsstile Uddannelsesforløb for alt personale på skolen. Først ledelsesteamet derefter hver fløj i forbindelse med indflytning i fløjene. Inklusion en skole med mange specialklasser, hvor integration i en del af tiden i stamkassen er målet. Familieklasse i samarbejde med de to fødeskoler Kastrup skole og Ørslev skole. 2

3 Netværksklassen for drenge i udskolingen der ikke magter stamklassen på fuldtid fælles med Marienberg skole og undervisningen foregår på Ungdomsskolen. Målet er afgangsprøven i mindst dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. Skolepædagog i udskolingen: Projektmidler kr. Succeskriteriet for skolepædagogen er, at eleverne kommer i skole og til undervisning. Der er kontakt med 20 elever. Pædagog henter evt. eleverne. To-sprogs indsats i skolen og i brobygningen med børnehaverne. Der er et formaliseret brobygnings- og kultursamarbejde, med tosprogspædagogen i børnehaverne. Samarbejde med anden uddannelsesinstitution. Samarbejde med gymnasiet i mat/fy. og fransk Skolen formulerer selv følgende svagheder: Ingen læreraftale Holddannelse på tværs af klasser. En skæv skole - 2 spor 0-6.klasse 4 spor i udskolingen. Brobygning mellem faserne. Øget fokus på faglig læsning Dansk som 2. sprog - Ingen linieuddannede. Samarbejde SFO 2 / mellemtrin. (økonomi) Karakterer! Bør alle gå til afgangsprøve? Evaluering af undervisningsforløb. Fortsat udvikling af elevplaner Udviklingspotentialer. Integration - øget kulturforståelse. Evaluering at jagte den gode undervisning. It-programmer mere it i undervisningen. Alle elever har deres egen bærbare med fra 7.kl. Lektielæsning i skole / Sfo2 tiden Udvikle forældresamarbejdet. Netværksklasse for piger Udfordringer/(trusler). Efter kommunesammenlægningen søger elever fra andre skoler Iselingeskolen i udskolingen. Mange elever med vidtgående behov. Økonomi Områdeleder bliver til områdekoordinator! Manglende opbakning til klassefællesskabet Individualisering. 51 elever er to-sprogede. Alle går i SFO. 3

4 Skolen arbejder med et udvidet linjefagsbegreb, der også er baseret på erfaring og andre tilegnede kompetencer end de formelt erhvervede fra Seminaret. Der er efter renoveringen 7 klasseværelser ledige. Kastrup skole. Skoleleder: Annika Jensen Viceskoleleder: Jesper Petri SFO-leder: Morten E. Nielsen Skolens profil. Kastrup skole har udfærdiget en 3-årrig strategiplan med særligt fokus på kompetenceudvikling blandt personalerne: Relationskompetencer/videoanalyse, klasserumsledelse samt LP. Endvidere dialogfora hvor ledelse og det pædagogiske personale kan reflektere over og videreudvikle skolens pædagogik. Strategiplanen er udarbejdet sammen med Ørslev skole. Kastrup skole og Ørslev skole afholder fælles kurser. Skolens værdier: Kastrup skole har arbejdet indgående med skolens værdier og de er implementeret og synlige for alle skolens parter. Særlige indsatsområder: Undervisningsdel Ekstra idrætstimer mellemtrin Inklusion Familieklasse Morgenmotion bevægelsesmoduler. SFO Fit Kid projekt Idræts SFO under DGI Storstrømmen. Aftale med DGI storstrømmen Kost og bevægelse Fit Kid projektet har været en meget stor succes med mange deltagere og har i den grad sat fokus på sundhed og bevægelse. Undervisning og fritidsdel. Der er et godt samarbejde med de lokale idrætsforeninger, der laver forskellige aktiviteter med undervisnings-, og fritidsdelen. Fysiske rammer. Alle klasselokaler har Smartboard og der er enkeltmandsborde til hver elev. Skolen har meget gode fysiske rammer og der er etableret personalerum for såvel indskolings-, som mellemtrinpersonaler med arbejdspladser til hver medarbejder. 4

5 Familieklasse. Der er oprettet en Familieklasse som finansieres via de tre skoler i området; Iselingeskolen, Ørslev skole og Kastrup skole. Målgruppen for Familieklassen er børn i alderen 6-12 år. Det er tanken, at eleverne sammen med deres forældre eller anden voksen som de er tæt knyttet til går i skole sammen et par dage om ugen. Forældre og personale forholder sig til forskellige samspilsmønstre og italesætter andre veje man kunne gå. Video anvendes som analyseværktøj. Det pædagogiske personale, der varetager funktionen, er i gang med en særlig eftervidereuddannelse målrettet familieklassearbejde. Andet. Skolen kunne være interesseret i at lave en helhedsskole. Åbningstiden kunne være fra kl Svend Gøngeskolen. Skolens deltagere. Skoleleder Helle Justesen SFO-leder Inge Nyboe Skolens profil. Klasserumsledelse Huskunstner Børn og havregryn Familieklasse Mini-SFO Klasserumsledelse. Klasserumsledelse og konflikthåndtering er pædagogiske indsatsområder. Der er afholdt kurser inden for begge emneområder. Huskunstner. Skolen har ansøgt Statens Kunstråd og fået mulighed for at have den lokale kunstner Thomas Kolding tilknyttet skolen det kommende halve år. Formålet er, at fremme børn og unges møde med kunsten. Eleverne påbegynder arbejdet med emnet: et værelse som børnene aldrig i deres vildeste fantasi havde troet mulig. Børn og havregryn. Skolen tilbyder i 10-pausen havregryn til alle elever. C. 60 elever benytter tilbudet. Skolefe Familieklasse. Anvendes til at skabe en vedvarende forandring og udvikling, så eleverne kan vende tilbage til klassen som en bedre skoleelev. Eleven er tilknyttet familieklassen i et halvt år. Det er et fælles projektet mellem hjem og skole. Der er i øjeblikket koblet 8 elever til familieklassen. Svend Gøngeskolen har arbejdet med familieklasser siden

6 SFO/Mini-SFO. 5 min før ringetid krydser pædagogerne eleverne af og eleverne bliver i den forbindelse orienteret om SFO ens aktiviteter den kommende eftermiddag. SFO-børnene tilbydes værkstedsaktiviteter og udeaktiviteter. SFO ens indsatsområde er udeaktiviteter. I den forbindelse gøres der flittigt brug af shelterpladsen i Svend Gøngeparken. Ca børn frekventerer SFO en i åbningstiden Børn med særlig behov er tilknyttet en Mini-SFO, hvor de er samlet til kl SFO en tænker, at det bliver en spændende proces at få mulighed for med den tidligere SFO-start at køre den samlede børnegruppe ind i SFO en og gøre dem fortrolige med skolens bygninger og personaler. SFO ens pædagoger og børnehavens pædagoger overvejer jobswop, så både kendskabet til hinandens kulturer fremmes og overgangen for børnene lettes. Andre emneområder. Alle børn i indskolingen mødes hver torsdag til fællessang. Lærerkulturen er centreret omkring linjefag. Linjefagene har stor prioritet ved ansættelser. Alle medarbejdere har en arbejdsplads. Der er ikke et lærerværelse, men et fælles personalerum. Skolen blev renoveret i 2007 og de fysiske rammer er meget gode. Abildhøjskolen Bårse skole. Skolens leder: Henrik Clausen SFO-leder Bårse: Gitte Fischer Viceskoleleder: Kirsten Bengtsen SFO-leder: Helen Bresemann Skolens profil. 1. Attraktiv skole 2. Professionalisme 3. Værdier 4. Læsning Begrebet attraktiv skole anvendes til undersøgelse af antal ansøgere. Hvordan skolen er placeret niveaumæssigt og om der er andre kriterier, som skolen skal være opmærksomme på. Abildhøjskolen arbejder med begrebet professionalisme og arbejder med en faglig fokusering på klasserumsledelse, relationskompetence og lp. Der er udarbejdet en 3-årrig strategi, der er synliggjort for såvel lærere, pædagoger og bestyrelse. Skolen har arbejdet indgående med skolens værdier og de er implementeret og synliggjort hos alle skolens parter. I forhold til læsning har Abildhøjskolen arbejdet indgående med læsning gennem flere år. Og de kommunale nye læsetiltag har været en del af Abildhøjskolens virkelighed gennem det seneste år. 6

7 Abildhøjskolens udvikling. Skolen arbejder med operationel målstyring. Her indgår følgende værktøjer: -kvalitetsrapport -afgangskarakterer -elevtallet stigende/faldende -antal elever ungdomsuddannelse -fagenes dækning med linjeuddannede lærere -attraktive stillingsopslag, arbejdsmiljø, fysiske rammer -nationale test -termomenterundersøgelse -LP Kompetenceudvikling. Klasserumsledelse og relationskompetence er der arbejdet med ud fra forskellig tilgange. Skolen har afholdt kurser i CL-metoden. Der er indført en teaterklokke som ringer 3 min. før lektionerne begynder, så det pædagogiske personale er i klasserne, når lektionen påbegyndes. Abildhøjskolen afholder fælles kurser både for at fremme bestemte kompetencer, men også for at skabe fælles sprog. Skolens organisering. Skolen er afdelingsopdelt og inddelt i tre faser. Der er oprettet to s-klasser samt et netop opført netværksklasse. Undervisning og fritidsdel Bårse. I SFO en er der tilknyttet 49 elever. SFO en bruger undervisningslokalerne om eftermiddagen kommer der yderligere 13 ekstra elever. Skolen oplever stort lokalt engagement med meget stor opbakning ved arrangementer. SFO Bårse har haft gode erfaringer med eleverne, der startede d. 1. april. Undervisning og fritidsdel Abildhøjskolen. Dyrehold. SFO en er på en firelænget gård. Tæt samarbejde med børnehaverne. God tradition for brobygningsaktiviteter. Klosternakkeskolen. Skoleleder: Søren Peder Foldberg SFO-leder: Dorthe Østergaard Skolens profil. Trivselspolitik 7

8 Den kreative profil/skæve profil Naturskolen Faksinge skov IT/intranet Sponsorering Klosternakkeskolens organisering. Klosternakkeskolen er organiseret i forskellige team, der er afdelingsopdelte. Derudover er der pædagogisk udvalg samt sparring via støttecenteret. Ovenstående emneområder inden for skolens profil arbejdes der med på forskellig vis. Den kreative profil er ét af skolens særlige indsatsområder. Her tages et emneområde om og udtrykkes via de praksis-musiske fag. IT/intranet har en stor prioritet og der kommunikeres og arbejdes med dette udtryks- og læremiddel. Klosternakkeskolen gør meget brug af naturskolen Faksinge skov. Klosternakkeskolen har netop udarbejdet princip om sponsorering og har fået tildelt 50000, kr. Klosternakkeskolen har udfærdiget en trivselspolitik med målfastsættelse og handleplan/praksis for alle klasser, forældre og skolens personale. Faglighed. Klosternakkeskolen arbejder med fagligheden på forskellig vis. Indsatsområderne er: årsplaner, Lærernes faglighed ( linjefag ), fagfordeling, klassekonference og skolelederens krav Undervisning og fritidsdel. SFO har stort fokus på sport. Arbejder på at blive DGI SFO fra august måned. Arbejder fokuseret med relationskompetence. Her anvendes LP/Videoanalyse. Skolestart. På Klosternakkeskolen er følgende emneord karateristisk for skolestart. Søndagsskolen, formøde, 200 skoledage, rundkredsen, læsefidusen, læseløftet, portrættet, screening, nedordningslærer, pædagogen fra Kernehuset. De første 10 dage er skolepædagogen på skolen alle lektioner. Efterfølgende kommer skolepædagogen 1 dag om ugen. Marienberg skole Skoleleder: Flemming Larsen Viceskoleleder: Anette Horn Afdelingsleder: Lene Skafte SFO-leder: Frank Jensen 8

9 Skolens profil Skolens organisering. Faseopdelt skole med henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. Skolen arbejder målrettet med at lave en hel skole. Der afholdes morgensamling hver måned, hvor alle klasser deltager. Forældrenetværk. Styrke forældrenes relationer med hinanden, så klassens sammenhold styrkes. Tidligere har der været et særligt på indskoling og mellemtrin. Arbejder også med forældrenetværk i udskolingen. Aktiviteterne kan være mangeartede gældende fra skovture, spisning osv. Klassernes forældrenetværk er mødtes på tværs af klasser og udvekslet erfaringer. Kommende indsats forældrene på banen. Hvordan kan samarbejdet styrkes mellem skole og forældre. Fagligt og pædagogisk fokusområde. Relationskompetence Klasserumsledelse Fagdidaktik Klasserumsledelse. I forhold til klasserumsledelse har skolen arbejder med lederrollen. Tydeliggjort at læreren er lederen i klassen og den som faciliterer læreprocesser. Derudover er indført nyt tiltag, hvor lærerne møde ind og står i klassen 5 min. før lektionen påbegyndes. I forhold til cooperative learning har lærerne deltager i kurser og fået udleveret bogen om emnet. Skolen er meget begejstret for denne metodik, da den aktiverer eleverne. Alle klasser har arbejdet med klasseregler. Relationskompetence. Skolen har udarbejdet antimobbestrategi og der er udarbejdet en handleplan for indsats, hvis det skulle optræde. Oprettet AKT-funktion. AKT står for (adfærd, kontakt og trivsel). AKF-funktionen arbejder med klasserne og bistår i forhold til konfliktløsning. AKT-lærer/pædagogog superviserer lærerne. Legepatruljer er etableret. Ca. 30 elever har deltaget i et legepatruljekursus og der er også elever fra udskolingen. Venskabsklasser store klasser tager sig af mindre klasser. Fagdidaktik. Fokusområde læsning. Eleverne er godt med i forhold til læseindlæring i indskolingen, men der sker et fald i deres læseudvikling på mellemtrinnet. Derfor er der særlig fokus på faglig læsning og Skolerigsdagen hilses velkommen. Stjernestund hvor eleverne læser. Lektiecafé er oprettet elever deltager dagligt. Der er børn som kunne profitere af tilbuddet, men som ikke anvender det. 9

10 Skolen har haft god succes med at anvende Junior PC Kørekort til mellemtrinselever. I indskolingen er etableret et særligt program kaldet Muskel, hvor eleverne bevæger sig i 30 min. Undervisning og fritid. Brobygning børnehaverne besøger skolen/sfo om fredagen. Der er skolepædagoger i undervisningsdelen, hvilket giver mulighed for anden form for undervisning. Der er næsten 100% dækningsgrad. Andet. Ledelsen giver udtryk for, at skolen trænger rigtig meget til at blive renoveret, så ikke kun pædagogikken og undervisningen er up to date, men også de bygningsmæssige rammer. Vintersbølle Skole. Skoleleder: Nils Vilsbøl Viceinspektør: Bettina Andreasen SFO-leder: Michael Juliussen Skolens profil indsatsområde de kommende 2 år. Undervisningsdelen: Udeskole Aldersintegrerede undervisningsforløb Forskelligartede læringsmetoder Inklusion satellitklasser SFO SFO-sport leg og bevægelse Diverse værkstedsaktiviteter Ny struktur grundet elevernes tidligere SFO start I forhold til satellitklasser har de samme emneområder som almendelen. Indsatsområderne kan godt forlænges, hvis det kræver mere tid i forhold til implementering. Læsning nyt tiltag hvor der i sidste halvdel af skoleåret er tildelt ekstra dansk didaktiske ressourcer til børnehave klasserne med henblik på sproglig opmærksomhed. Skolens organisering. Skolen er lodret opdelt, da det fremmer undervisningsdifferentiering. Personalerne udarbejder selv deres skemaer. Hvert spor har to teamkoordinatorer: en lærer og en pædagog. Der er fælles planlægning lærere og pædagoger og planlægningsarbejdet omhandler følgende faser: Planlægning Udførsel Evaluering Alle børn i bh.kl.-3.kl. har 25 timer om ugen. 10

11 Alle klasser har 200 timers undervisning med deltagelse af pædagoger fra SFO. Skolen har 7 projekter om året typisk med fagligt indhold Undervisning og fritid. Skolen arbejder værdibaseret og det er meget vigtigt for ledelsesteamet, at de fremstår som et samlet team, hvor alle er enige om retning. Det har været et stort indsatsområde for ledelsesteamet/skolen at arbejde hen i mod at alle pædagogiske personaler er ligeværdige. Det oplever de i høj grad er lykkedes. Den enkelte faggruppe byder ind med sin faglighed og sammen komplementerer de hinanden. Alle ansatte pædagoger i SFO har en pædagogisk uddannelse Lektiecafé i SFO. Visioner Mulighed for større grad af inklusion Vekselvirkning mellem faglige forløb, helhedsprægede faglige forløb og brede tværfaglige forløb. Fleksibelt skema Fokus på relationsarbejde Øget samarbejde mellem lærere og pædagoger Kompetenceudvikling for personalet Fleksibilitet i personaleressourcen Oplevelse af helhed og sammenhæng. Ørslev Skole. Skoleleder: Hanne Didriksen Viceskoleleder: Bent Nielsen SFO-leder: Carsten Larsen Autismecenteret: Marianne Dittmer Skolens profil: Nuværende indsatsområder. Skoleleder Hanne Didriksen gennemgik rammerne for skolens udvikling både de politiske mål og aftaleenhedens mål. Endvidere den 3-årrige strategiplan som Kastrup skole og Ørslev skole sammen har udfærdiget. Kastrup skole og Ørslev skole afholder fælles kurser. Ledelsen på de to skoler bruger indgående hinandens kompetencer og sparrer/coacher hinanden. Nuværende indsatsområder: Legepatruljer større elever igangsætter lege for yngre elever. Tvungen udeordning med henblik på at fremme koncentration i læringsaktiviteter. Skolen kan mærke en effekt. Klasserumsledelse og Cooperative Learning. Fysiske rammer IT. 11

12 Ørslev Skole er en god solid stabil udviklingsorienteret skole med sikker drift. Fælles konti skole/sfo der hvor det giver mening. Om udviklingsperspektivet i at have penge til at sætte skolen i stand. Særligt fokus har været SFO, børnehaveklasselokale, lærerarbejdspladser, personalerum/mødelokale. Prioriterer IT hard- og software højt. 1 computer pr. 2½ elev. Tildelt ekstraressourcer til software. De fysiske rammer er meget velfunderede. Undervisning og fritid. Gildende overgange fra børnehave til skole. Indkøring af børn i SFO en fra Børnehaven 1/5. Mangeårigt samarbejde mellem børnehaven og skolen med henblik på yderligere samarbejde efter børnehaven er kommet tættere på skolen. Skolens organisering med mangeårig tradition for organisering omkring klassen med primærteams. Pædagogerne følger børnene op til 3. klasse. SFO en har dyrehold og prioriterer det relationelle meget højt. Skolens planlægning. Årshjulet om planlægning lige fra årsplaner til elevplaner med tilhørende testning og ledelsesindkaldte møder. Klassekonferencer, teamsamtaler med ledelsen og mus-samtaler og efterfølgende skolehjemsamtaler. Lærernes arbejdstid og skolebestyrelsen indflydelse. Vordingborgcenteret og inklusion. Vordingborgcentret på Ørslev skole er en specialklasserække for børn med autisme. Organisering samt kompetenceudvikling og eksternt samarbejde. Indtægtsdækket virksomhed med at sælge undervisning og konsulentbistand. Kursus om Tourette og ADHD for almendelens pædagogiske personaler og deres øgede kompetence til at inkludere. Elever med diagnoser inkluderes i almenmiljøet. Vordingborgcenterets kompetencer og videnspredning til almendelen. Andre tiltag. Lektiecafé. Langebækskolen Skolens deltagere Skoleleder: Torben Folke Afd. Leder Stensved Udskolings afd.: Bjørn Haldur SFO-leder Stensved afd.: Michael Cardow Afd. Leder Kalvehave afd.: Ulla Mulvad Langebækskolens organisering. Langebækskolen er én skole og er placeret på tre matrikler; Stensved, Kalvehave og Mern. På alle matrikler er der både en undervisningsdel og en SFO. Udskolingen er placeret på Stensvedafdelingen. Langebækskolen har fælles ledelse med én skoleleder og afdelingsledere/sfo-ledere på alle afdelinger. Skolen er organiseret i klasseteam og er årgangsopdelt. Endvidere er der fokus på den humanistiske, naturvidenskabelige, praktisk/musiske dimension samt sprogfagene. 12

13 Skolens profil. Ledelsen oplever, at det er en stor styrke med fælles ledelse, da der er mulighed for at sparre med hinanden. Indsatsområdet for skoleledelsen har været at skabe én kultur med fælles principper og procedurer. Ledelsen formulerer, at Langebækskolen kan optimere indkøb ved stordrift. Kollegialt er der nedsat fagteam på tværs af afdelingerne, der udvikler den enkelte lærers didaktiske kompetencer. Der er nedsat fagteam for matematik, dansk og musik. Udskolingsafdeling med særegen ungdomskultur. Ved at samle eleverne i en samlet ungdomsskoleafdeling er det lettere at skabe et attraktivt ungdomsmiljø inspireret af efterskoletanken. Skolen vil gerne kendes på den tætte lokale forankring samtidig med ressourcefordelene ved Langebækmodellen. Der er arbejdet med skolens værdier Kompetenceudvikling. Skolenafholder fælles kurser i klasserumsledelse og relationskompetence. Skolen har anvendt videoanalyse som et analyseværktøj. Skolestart og læseindlæring. Børnehaverne besøger hyppigt skolebiblioteket med henblik på både at blive stimuleret sprogligt, men også kendskab til skolen inden start. Der er formuleret praksis omkring overlevering og Langebækskolen ser meget frem til at anvende værktøjerne fra OPTIK-projektet. Langebækskolen har været meget glade for den tidligere kommunes indsatsområde: leg og læring og erfaringerne indgår stadig. I indskolingen er der indlagt læsebånd, hvor eleverne arbejder og fordyber sig i læsning. Andet. I Stensvedafdelingen er der oprettet en kantineordning, hvor der er mulighed for at købe sandwich. SFO ernes finansieringsgrundlag er presset ikke mindst grundet den seneste spareøvelse. Og denne problematik løses ikke ved Langebækstrukturen. Ledelsens organisering er oprindelig protokolleret i Langebæk byråd. Stege skole. Skoleinspektør Alex Friis Hansen Viceinspektør: Bendt Wittrock Jespersen Afdelingsleder: Michael Stolt SFO-leder: Henrik Pedersen Skolens profil. Naturfag skolen har deltaget i et stort udviklingsarbejde omkring naturfag og er modelskole for landets skoler. 13

14 Sundhed og trivsel Trivsel - der er arbejdet målrettet med social ansvarlighed. Peter Mygind har klædt det pædagogiske personale på i forhold til arbejdet med antimobbepolitik. SSP Skolen anvender Ringstedmodellen til, at eleverne forholder sig bevidst til de skadelige virkninger af rygning. Fagligt fokus. Skolen har gennem flere år fokuseret på læsepolitikken. 3.klasserne udgiver egne læsebøger, der efterfølgende opbevares på skolens bibliotek med henblik på, at skolens øvrige elever kan låne dem. Det kommende indsatsområde bliver faglig læsning. Det er meget vigtigt, at der er plads til lokal forankring og ejerskab. Så lærerne skal have mulighed for at tale om deres fag i fagteam tæt på den daglige undervisning. Inden for de enkelte fag og fagområder skal vi sige Sådan gør vi på Stege Skole. Kompetenceudvikling. Skolen afholder fælles kurser i klasserumsledelse og relationskompetence. Hele det pædagogiske personale har deltaget i kursus om cooperative learning. Skolen har anvendt videoanalyse som et analyseværktøj. Skolens organisering. Stege skole er en overbygningsskole med 600 elever. Der er 4 specialklasser og en alternativklasse i Lendemarke. De fysiske rammer tip top. Skolen opdelt i team med teamkoordinatorer som det kooordinerende led. Teamsamtaler tager udgangspunkt i Vorværdier. Stege skole skal klare alle undervisningsbehov. Der er fastlagt to emneuger pr. år, hvor lærerne har 25 lektioner. Skolestart. Børnehaverne besøger skolerne inden skolestart, så de har kendskab til skolen. For at sikre overlevering bruges Den røde tråd, hvor alle elever er beskrevet af den afgivende institution. Undervisning og fritid. Samarbejde mellem lærere/pædagoger både i den daglige skolehverdag og ved skoleprojekter. SFO har etableret SFO-elevråd. SFO laver forskellige former for bevægelsesaktiviteter i Flekshallen. Sund skole. Der er mulighed for at købe sund mad. Den sunde mad leveres af spisestedet Kaj Kok. 14

15 Udviklingspotentialer. Linjer i overbygningen: Ledelsen vil gerne arbejde videre med en anden organisering af undervisningen i overbygningen, som udgør cirka halvdelen af skolens elevtal. Stege skole har mange muligheder i lokalområdet, for eksempel inden for idræt og natur. Vi har udviklet en sammenhængende undervisning i naturfag, og vi har mange års erfaringer i at køre 10. klasse. Afsnittet omkring inklusion er tilsendt efterfølgende. Inklusion - Den vidtgående specialundervisning: Stege skole har en stor spændvidde i elevers særlige behov for undervisning og udvikling, for det har hele skolen fordel af. Specialklasser med og uden behandlingsdel, et alternativt skoletilbud for store elever, som ikke kan rummes i folkeskolens almindelige klasser, og så enkeltintegration af elever i almindelige klasser. Samarbejde med pædagoger og udslusning i almindelige klasser er nøglebegreber. Fra elevers særlige problemer opdages og erkendes til egentlig visitation og foranstaltning, kan der ofte gå flere år. En omstændelig proces, der sjældent gavner vores udsatte elever. Eller økonomien for den sags skyld. Der er brug for en hurtig og fleksibel indsats, der tager udgangspunkt i, at eleven forbliver i egen klasse. Det betyder blandt andet, at medarbejdernes relationskompetence og supervision skal prioriteres meget højt. Stege skole vil meget gerne fortsætte med at udvikle ordningen af den vidtgående specialundervisning. Andet. Hvert år afholdes der skolerevy for hele skolen. Hjertebjergskolen. Skoleleder: Leif Iversen Konstitueret viceinspektør: Anne Winther Mortensen SFO-leder: Henrik Ryhl Pedersen Skolestart: Nærhed til Hjertehaven giver gode muligheder for samarbejde nedskrevet plan for samarbejdet siden 98 evalueret og revideret løbende bl.a. med indførelse af kufferten Udvidet i 2003 med forslag om forsøg med oprettelse af Østmøn Børnecenter afslået i lokalområdet arbejdet med Den røde tråd videreført i OPTIK-projektet i Barnets bog. en meget værdsat børnehaveklasseleder, som hele tiden har været på forkant med udviklingen børnehaveklassen starter dagen før resten af skolen + pæd. fra Hjertehaven børnehaveklasselederen følger med i 1. kl. 1 time/uge i de første 5 uger overlap fra børnehaveklasse til sfo ny opgave fra 1/5 medfører ændringer i hidtidige forløb brev til udvalget om kompensation for udvidelsen af sfo-tiden med ca. 16% svarende til en besparelse på SFO-normeringen på 5,8 % Skolens organisering: ca. 130 elever ifølge prognoser ret stabilt i de følgende år 1 klasse/årgang + 2 centerklasser ca. 60 børn i sfo1 + ca. 20 i sfo2 15

16 1 børnehaveklasseleder, 10 lærere, 5 pædagoger, to skoleledere, 2 sfo-ledere, 1 sekretær 1,5 teknisk servicemedarbejdere (reduceres med 0,5 fra 1/1) og 2,5 rengøringsassistenter. gode fysiske rammer. Renoveret 2007 gode undervisningsmaterialer og teknisk udstyr lærersamarbejdet organiseret i selvstyrende team. Fleksibel planlægning. 30% af al undervisning skal organiseres på anden vis end én lærer, én klasse, ét fag. Sammenhæng mellem undervisning og fritid. sfo-pædagoger med i undervisningen sfo ens identitetsbeskrivelse sikrer sammenhæng (bilag) fælles aktiviteter på Møn/Bogø, hvor lokale idrætsklubber medvirker Fritidsklubber varetager forskellige aktiviteter for 4. kl., 5.kl. og 6.kl. Lystprægede aktiviteter. Arbejder indgående med sociale samspil. Skolens mærkesager. Læringsstile arbejdet indgående med denne metodik i de sidste 5-6 år. skolens værdigrundlag skolens mål i relation til aftalestyringen skolens læringsgrundlag skolens evalueringskultur herunder portfolio projektorienteret undervisning plan for progression af inddragelse af IT i undervisningen. fleksibilitet i organisation af undervisningen ekskursioner m.m. som led i undervisningen stærkt begrænset som følge af besparelser tværfaglige og projektorienterede undervisningsforløb elevtrivsel kostpolitik Undervisningsdifferentiering. udgangspunkt i en rapport fra EVA en varieret samling af undervisningsmaterialer variation i undervisningsformer og organisation fokus på tidlig læseindlæring ved tidlig læsehjælp Klasserumsledelse. co-operative learning. Forskellige pædagogiske tiltag de sidste 4-5 år. pædagogisk arrangement i foråret 2011 Relationskompetence. LP pædagogiske arrangementer om Anerkendende pædagogik og Relationskompetence Deltager i videoprojekt. Faglige kompetencer. lærernes årsplaner elevsamtaler elevplaner ovenstående punkter og bilag 16

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Bilagsmateriale Fokus på Folkeskolen Otte arbejdsgruppers konkretisering af 17.4-udvalgets anbefalinger

Bilagsmateriale Fokus på Folkeskolen Otte arbejdsgruppers konkretisering af 17.4-udvalgets anbefalinger Bilagsmateriale Fokus på Folkeskolen Otte arbejdsgruppers konkretisering af 17.4-udvalgets anbefalinger Deltagelse Læring Tilstedeværelse 1 Indholdsfortegnelse Proces for konkretisering af 17.4 udvalgets

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel Kvalitetsrapport 2013-14 Holbæk Kommune - skoledel Skoleåret 2013/2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen... 5 Rammebetingelser... 6 Resultater... 7 Specialpædagogisk bistand... 7

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2011/12

Lokal udviklingsplan 2011/12 Lokal udviklingsplan 2011/12 1 Indhold: Præsentation og grundlag s. 3 Magnetskole Hverdagsetik Værdigrundlag Status, opgaver og mål s. 7 Særlige indsatsområder på Skjoldhøjskolen i 2011/12 Børn og unges

Læs mere

Skoleudviklingsplan 2012

Skoleudviklingsplan 2012 Fjerritslev Skole Skoleudviklingsplan 2012 Februar 2012 Elo Nielsen Skoleleder 1 Indholdsfortegnelse: Fjerritslev skole - faktuelt s.3 Indledning - Det formelle grundlag for arbejdet. s. 4 Baggrund for

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Denne statusrapport over implementeringen af skolereformen på Hotherskolen, Store Heddinge Skole og Strøbyskolen et halvt år efter reformens ikrafttræden

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 156

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 156 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsens visioner og mål... 5 Børn- og Ungepolitikken... 5 Skolepolitiske mål... 5 Rammebetingelser pædagogiske processer fagligt niveau... 5 Konklusion fagligt niveau...

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 27. februar 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Økonomi... 4 Mål, styringskæde og evalueringskultur... 8 Organisering af skolens dagligdag... 12 Personalesammensætning...

Læs mere

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Skolecenter Jetsmark Indhold Indledning... 3 Fokus på udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Inklusion og læring... 4 Teamsamarbejde... 8 Reformens temaer i fokus

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Virksomhedsplan 2001 2003

Virksomhedsplan 2001 2003 Virksomhedsplan 2001 2003 Februar 2002 Indholdsfortegnelse 1 SKOLENS PROFIL 3 2 SKOLENS MÅLSÆTNING 4 2.1 MÅLSÆTNING FOR UNDERVISNINGSDELEN 4 2.2 MÅLSÆTNING FOR SFO EN 5 3 INDSATSOMRÅDER FÆLLES 6 3.1 SELVSTYRENDE

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

Ny Skolereform i Struer Kommune Arbejdsgruppernes anbefalinger

Ny Skolereform i Struer Kommune Arbejdsgruppernes anbefalinger Ny Skolereform i Struer Kommune Arbejdsgruppernes anbefalinger 21. februar 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Økonomi... 4 Forvaltningens roller og opgaver... 6 Organisering

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere