Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø."

Transkript

1 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer, menneskerettigheder og ligebehandling. Quizzen kan bruges som en god indgang og isbryder i begyndelsen af et læringsforløb om disse emner. Formål At styrke elevernes viden og bevidsthed i forhold til centrale begreber i arbejdet med seksuel orientering, kønsidentitet, menneskerettigheder og ligebehandling At etablere en fælles sprogbrug for LGBT-emner mellem elever og lærer Fag Dansk, klassens time Trinmål efter 9. klasse Dansk lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling læse sig til viden i fagbøger, aviser, opslagsværker og på internet beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i andres udsagn samt i tekster og andre udtryksformer Tidsforbrug 30 minutter Materialer En kopi af Bilag 1: Vidste du at til hver elev En kopi af Bilag 2 Svar til Vidste du at... til læreren Eventuelt: En powerpoint-projektor eller et smartboard til visning af spørgsmål og svar i quizzen

2 2 Eventuelt: En kopi af FN's Konvention om Barnets Rettigheder (Børnekonventionen) til dig selv og alle elever Vejledning 1. Introducer øvelsen Begynd med at forklare eleverne, at de nu får mulighed for at teste deres viden om børns rettigheder og ord, der bruges til at tale om kønsidentitet og seksuel orientering. Spørg eleverne, om de er bekendte med disse begreber? Har eleverne hørt om Børnekonventionen? I 1989 vedtog FN Konventionen om Barnets Rettigheder, som Danmark tiltrådte i Konventionen omhandler beskyttelse af børns civile, kulturelle, økonomiske, politiske og sociale rettigheder. De vejledende principper i konventionen omfatter ikke-diskrimination, hensyn til barnets bedste; retten til liv, overlevelse og udvikling; og ret til medbestemmelse. Principperne repræsenterer de grundlæggende forudsætninger for, at børns rettigheder kan realiseres. Fortæl eleverne, at inden de skal arbejde med disse emner (for eksempel i et undervisningsforløb), får de nu mulighed for at teste deres viden på området. 2. Omdel kopier af quizzen til eleverne. Giv dem ca. 10 minutter til at besvare spørgsmålene, enten enkeltvis eller sammen med sidekammeraten. 3. Gennemgå svar Nu gennemgår du svarene sammen med hele klassen og giver mulighed for evt. afklarende spørgsmål. Brug Bilag 2, Svar til Vidste du at?, hvor der er ekstra kommentarer i forlængelse af det korrekte svar. 4. Saml op på øvelsen med udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvad syntes I om øvelsen? Lærte I noget nyt? Kan I give et eksempel på heteronormen? Har vi de samme normer for piger og drenge i klassen og i samfundet? Mener I, at fordomme påvirker vores handlinger og syn på andre? Kan I give et eksempel på diskrimination? Kan I give et eksempel på børns rettigheder? Hvad er efter jeres mening de mest grundlæggende rettigheder for børn? Tip til læreren For at quizzen skal fungere som en sjov indgang til emnet (ikke som en test), er det en god ide at vise spørgsmålene på et smartboard eller en almindelig powerpoint-projektor, og lade eleverne skiftes til at læse spørgsmålene højt for klassen. Du kan også bruge en online version af quizzen på elevsitet.

3 3 Når I taler om FN s Børnekonvention i opsamlingen, kan du for eksempel nævne, at konventionen indeholder artiklerne: Artikel 2: Ligestilling og beskyttelse mod diskrimination for alle børn uanset race, køn, sprog, religion, politisk eller anden overbevisning, oprindelse, økonomisk status, handicap m.m. Artikel 9: Barnets ret til ikke at blive adskilt fra sine forældre, medmindre dette skønnes uforeneligt med barnets tarv. Artikel 16: Retten til privatliv Artikel 23: Retten til særlig uddannelse og omsorg for handicappede børn Artikel 28: Retten til undervisning, som skal være gratis for alle i grundskolen Artikel 31: Retten til fritid, hvile og leg Artikel 38: Retten til ikke at deltage i krig og få beskyttelse og pleje under væbnede konflikter

4 4 Bilag 1 Vidste du at? Hvor meget ved du om menneskerettigheder og ligebehandling? Find ud af det med denne quiz! 1. Man hører ofte, at menneskerettighederne er universelle. Men betyder det, at alle mennesker har de samme menneskerettigheder? a. Ja, alle mennesker fødes frie og lige b. Nej, det afhænger af, om man er statsborger i det land, man bor i 2. LGBT står for Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender, på dansk Lesbiske, Bøsser, Biseksuelle og Transkønnede. Hvad vil det sige at være transkønnet? a. At man godt kan lide at gå i tøj, der ellers bliver forbundet med et andet køn b. At man føler, at ens identitet ikke passer med ens biologiske køn 3. In 1948 vedtog FN Menneskerettighedserklæringen. Siden da er der kommet flere særlige erklæringer til, for eksempel om tortur og kvinders rettigheder. Er der også en særlig erklæring om børns rettigheder? a. Ja, FN s Konvention om Barnets Rettigheder, der også kaldes Børnekonventionen b. Nej, børn har ingen menneskerettigheder. Man skal være over 18 år for at være omfattet af menneskerettighederne 4. Har du nogensinde ønsket, at du havde ret til at stemme, når der er valg? Gælder de samme aldersgrænser for stemmeret over alt i Europa, eller er der nogle steder, hvor man kan stemme, før man fylder 18? a. Ja, i Østrig kan man stemme til folketingsvalg, når man er fyldt 16 år b. Nej, alle de europæiske lande er blevet enige om, at man først kan stemme, fra man er 18 år 5. Hvad betyder ligebehandling? a. At vi alle sammen er ens og derfor også skal have den samme behandling b. At vi alle er forskellige, men lige, og derfor skal have de samme muligheder 6. Alle har nogle fordomme om andre mennesker. Det er bare vigtigt at være opmærksom på sine fordomme, så man kan ændre på dem, hvis de er negative eller skadelige. Men hvad vil det egentlig sige at have fordomme om andre? a. At ens mening om andre er baseret på fakta og konkret viden om disse mennesker

5 5 b. At ens mening om andre er baseret på rygter og noget, man forestiller sig om dem 7. Hvem må afstraffe dig fysisk (dvs. slå dig eller på anden måde bruge fysisk vold) ifølge Børnekonventionen? a. Ingen har lov til fysisk at straffe mig eller andre børn b. Det er kun mine forældre, der har lov til at straffe mig fysisk 8. I alle samfund er der nogle normer for, hvad der bliver opfattet som normalt og unormalt, acceptabelt eller uacceptabelt. Disse normer er meget forskellige fra samfund til samfund og ændrer sig også over tid. Man kan blandt andet tale om heteronormen men hvad betyder den? a. Heteronormen er en regel om, at der skal være både herre- og dametoiletter på alle offentlige steder b. Heteronormen er ideen om, at for at være en normal mand eller kvinde, skal du opføre dig på bestemte måder og kun blive forelsket i/tiltrukket af personer af det andet køn 9. Nogle transkønnede personer vælger at få ændret deres kønsorganer ved en operation, så de føler, at kroppen passer bedre til den, de er. Andre vælger ikke at blive opereret. Men er det rigtigt, at en transkønnet person er tvunget til at blive steriliseret (så personen ikke længere kan få børn) for at blive anerkendt af myndighederne som et andet køn end det, personen har fået tildelt ved sin fødsel? a. Nej, selvfølgelig bliver man ikke tvunget til at lade sig sterilisere. Man kan godt skifte officielt køn, for eksempel i sit pas, uden at blive opereret b. Ja, reglerne siger, at en transkønnet person kun kan få anerkendt sit køn af myndighederne, hvis vedkommende er steriliseret 10. I en del europæiske lande kan to mennesker af samme køn gifte sig på samme vilkår som heteroseksuelle par. Nogle lande giver kun lov til, at personer af samme køn kan indgå registreret partnerskab, ikke ægteskab. I hvor mange lande i Europa tror du, at par af samme køn har ret til at gifte sig på helt samme vilkår som heteroseksuelle? a. 8 b Når vi taler om diskrimination, handler det ofte om minoriteter. Under apartheid i Sydafrika havde en lille gruppe hvide mennesker magten til at bestemme over den meget større sorte befolknings rettigheder og muligheder. Hvilken af de to grupper var minoriteten? a. Den sorte befolkning, som var størst i antal. En minoritet behøver ikke at være den mindste gruppe. Det afhænger af, hvem der har magten

6 b. Den hvide befolkning, som var mindst i antal. En minoritet er gruppe, som er i undertal, uanset hvem der har magten i forhold til andre grupper 6

7 7 Bilag 2 (til læreren) Svar til Vidste du at? 1. Man hører ofte, at menneskerettighederne er universelle. Men betyder det, at alle mennesker har de samme menneskerettigheder? a. Ja, alle mennesker fødes frie og lige Kommentar: Dette betyder jo ikke, at alle i praksis har de samme rettigheder, men at de bør have dem ifølge menneskerettighederne, og at lande, som ikke følger dem i forhold til lovgivningen (det gælder i princippet alle lande) bryder menneskerettighederne. 2. LGBT står for Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender, på dansk Lesbiske, Bøsser, Biseksuelle og Transkønnede. Hvad vil det sige at være transkønnet? b. At man føler, at ens identitet ikke passer med ens biologiske køn Kommentar: I princippet kunne begge svarene være rigtige. Det afhænger af, hvordan den pågældende person opfatter sig selv. Det er optil en selv, om man opfatter sig som transperson eller ej. 3. In 1948 vedtog FN Menneskerettighedserklæringen. Siden da er der kommet flere særlige erklæringer til, for eksempel om tortur og kvinders rettigheder. Er der også en særlig erklaring om børns rettigheder? a. Ja, FN s Konvention om Barnets Rettigheder, der også kaldes Børnekonventionen Kommentar: Tal evt. mere om Børnekonventionen (se ovenfor). 4. Har du nogensinde ønsket, at du havde ret til at stemme, når der er valg? Gælder de samme aldersgrænser for stemmeret over alt i Europa, eller er der nogle steder, hvor man kan stemme, før man fylder 18? a. Ja, i Østrig kan man stemme til folketingsvalg, når man er fyldt 16 år Kommentar: Østrig er det eneste EU-land med en valgretsalder på Hvad betyder ligebehandling? b. At vi alle er forskellige, men lige, og derfor skal have de samme muligheder 6. Alle har nogle fordomme om andre mennesker. Det er bare vigtigt at være opmærksom på sine fordomme, så man kan ændre på dem, hvis de er negative eller skadelige. Men hvad vil det egentlig sige at have fordomme om andre? b. At ens mening om andre er baseret på rygter og noget, man forestiller sig om dem

8 8 Kommentar: Fordomme baseres ofte på normer og handler om personer, som bryder normerne på forskellig måde. De puttes i en kasse og tillægges fælles egenskaber, bare fordi de bryder den samme norm. 7. Hvem må afstraffe dig fysisk (dvs. slå dig eller på anden måde bruge fysisk vold) ifølge Børnekonventionen? a. Ingen har lov til fysisk at straffe mig eller andre børn 8. I alle samfund er der nogle normer for, hvad der bliver opfattet som normalt og unormalt, acceptabelt eller uacceptabelt. Disse normer er meget forskellige fra samfund til samfund og ændrer sig også over tid. Man kan blandt andet tale om heteronormen men hvad betyder den? b. Heteronormen er ideen om, at for at være en normal mand eller kvinde, skal du opføre dig på bestemte måder og kun blive forelsket i/tiltrukket af personer af det andet køn Kommentar: Heteronormen er en af de normer, der oftest er usynlig, indtil nogen bryder den. Alle forventes indtil det modsatte er bevist at være heteroseksuelle og at føle sig hjemme i deres biologiske køn. Heteronormen gennemsyrer hele samfundet, men normer forandres også over tid, og heteronormen ser ikke længere sådan ud, som den gjorde for 40 år siden. 9. Nogle transkønnede personer vælger at få ændret deres kønsorganer ved en operation, så de føler, at kroppen passer bedre til den, de er. Andre vælger ikke at blive opereret. Men er det rigtigt, at en transkønnet person er tvunget til at blive steriliseret (så personen ikke længere kan få børn) for at blive anerkendt af myndighederne som et andet køn end det, personen har fået tildelt ved sin fødsel? b. Ja, reglerne siger, at en transkønnet person kun kan få anerkendt sit køn af myndighederne, hvis vedkommende er steriliseret 10. I en del europæiske lande kan to mennesker af samme køn gifte sig på samme vilkår som heteroseksuelle par. Nogle lande giver kun lov til, at personer af samme køn kan indgå registreret partnerskab, ikke ægteskab. I hvor mange lande i Europa tror du, at par af samme køn har ret til at gifte sig på helt samme vilkår som heteroseksuelle? a. 8 (Belgien, Irland, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige Danmark blev nummer 8 i 2012)

9 9 11. Når vi taler om diskrimination, handler det ofte om minoriteter. Under apartheid i Sydafrika havde en lille gruppe hvide mennesker magten til at bestemme over den meget større sorte befolknings rettigheder og muligheder. Hvilken af de to grupper var minoriteten? a. Den sorte befolkning, som var størst i antal. En minoritet behøver ikke at være den mindste gruppe. Det afhænger af, hvem der har magten. Kommentar: En minoritet kan altså være et flertal, men betragtes alligevel som en minoritet, da den ikke har tilgang til lige så meget magt og lige så mange rettigheder som majoriteten.

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie 1 Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie Materielle Tid Alder B6 140 min 13-15 Nøgleord: Identitet, ligebehandling, LGBT, normer Indhold Denne øvelse handler om at definere sin egen

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie 1 What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie Nøgleord: Identitet, LGBT, ligebehandling, normer Indhold Øvelsen handler om identitet, normer og multidiskrimination. Den tager udgangspunkt

Læs mere

SÆT SPot på homofobi med din klasse

SÆT SPot på homofobi med din klasse AMNESTY INTERACTIVE SÆT SPot på homofobi med din klasse Redigeret og udarbejdet af: Amnesty International Karen Ewers Udgivet: 2012 Amnesty International Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K Tlf. 33 45

Læs mere

MINoriteter og MANGfoldighed

MINoriteter og MANGfoldighed Den forbandede kærlighed en workshop om MINoriteter og MANGfoldighed Marianne Nøhr Larsen En håndbog om en workshop Homoseksualitet. Etniske minoriteter. Religion. En sprængfarlig kombination? Håndbogen

Læs mere

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET INDHOLD 2 TEMA AKTIVITET TYPE VARIGHED SIDE FORBEREDELSE & PLANLÆGNING Introduktionsark Sådan bruger du undervisningsmaterialet

Læs mere

Homo, bi og trans i medierne

Homo, bi og trans i medierne 1 Homo, bi og trans i medierne Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Eleverne bliver præsenteret for en analyse af repræsentationer af homo- og biseksuelle i ungdoms-tv, og skal derefter lave

Læs mere

4. Hvor gammel skal man være for at kunne købe alkohol i butikkerne? 1. Kan kvinder og mænd tage lige lang forældreorlov?

4. Hvor gammel skal man være for at kunne købe alkohol i butikkerne? 1. Kan kvinder og mænd tage lige lang forældreorlov? 1. Kan kvinder og mænd tage lige lang forældreorlov? Information: Efter fødslen har moren ret til 14 ugers barselsorlov, mens faren har ret til 2 ugers fædreorlov. Derudover har forældre ret til hver at

Læs mere

Lærervejledning til It takes all kinds

Lærervejledning til It takes all kinds 1 Lærervejledning til It takes all kinds It takes all kinds fighting homophobia in schools Denne publikation er et samarbejde mellem Institut for Menneskerettigheder, LGBT Danmark, GLEN (Irland), KPH (Polen),

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

lærervejledning for HHX

lærervejledning for HHX lærervejledning for HHX Indledning Unge på hhx mangler viden om sexsygdomme, herunder symptomer og behandlingsformer. Unge på hhx efterspørger seksualundervisning om alternative præventionsformer, hetero-,

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

16 fede. aktiviteter

16 fede. aktiviteter 16 fede aktiviteter Formål Formålet med aktiviteterne om børns rettigheder er at udvide spejdere og lederes viden om og forståelse for Børnekonventionen samt at opfordre dem til at tage et medmenneskeligt

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Indgåelse af ægteskab... 6 Lige rettigheder og lige pligter i ægteskabet... 6 Fælleseje... 7 Særeje... 8 Skilsmisse - eksempel på indledning...

Indgåelse af ægteskab... 6 Lige rettigheder og lige pligter i ægteskabet... 6 Fælleseje... 7 Særeje... 8 Skilsmisse - eksempel på indledning... RETTIGHEDSKAMPAGNE RETTIGHEDER OG LIGESTILLINGSTEMAER 2011 RETTIGHEDER OG LIGESTILLINGSTEMAER 1. INDLEDNING... 3 Undervisningens Temaer og budskaber... 3 Præsentation af undervisningen... 4 2. ÆGTESKAB,

Læs mere

146 9SKOLEN I VIRKELIGHEDEN HELHEDS- Line Anne Roien Morten Emmerik Wøldike

146 9SKOLEN I VIRKELIGHEDEN HELHEDS- Line Anne Roien Morten Emmerik Wøldike 146 9SKOLEN I VIRKELIGHEDEN HELHEDS- ORIENTERet seksualundervisning Af Line Anne Roien Morten Emmerik Wøldike 9 / HELHEDSORIENTERet seksualundervisning 147 I Sex & Samfunds optik er der ingen tvivl om,

Læs mere

LG L B G T B OR O D R B D O B G O

LG L B G T B OR O D R B D O B G O LGBT ORDBOG LGBT-ORD OG BEGREBER I indholdsfortegnelsen er en del af ordene og begreberne opdelt i tre grupper for at lette overblikket: specifikt vedr. sex, seksualitet og seksuel orientering er markeret

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

INTERVIEWS 04 Danner om arbejdet med voldsudsatte kvinder. 06 kriminalassistent Susie Ågesen om politiets. 08 HKH Kronprinsesse Mary om maryfondens

INTERVIEWS 04 Danner om arbejdet med voldsudsatte kvinder. 06 kriminalassistent Susie Ågesen om politiets. 08 HKH Kronprinsesse Mary om maryfondens 2 tabu og vold INTERVIEWS 04 Danner om arbejdet med voldsudsatte kvinder og børn 06 kriminalassistent Susie Ågesen om politiets indsats mod vold 08 HKH Kronprinsesse Mary om maryfondens forebyggende arbejde

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Kan du være DIG SELV. på jobbet? Information om bøsser og lesbiske i arbejdslivet fra LO og Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske

Kan du være DIG SELV. på jobbet? Information om bøsser og lesbiske i arbejdslivet fra LO og Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske homopjece:layout 1 09/08/07 9:38 Side 1 Kan du være DIG SELV på jobbet? Information om bøsser og lesbiske i arbejdslivet fra LO og Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske Indledning I Danmark har vi alle

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG UNGES BUD PÅ AT MODVIRKE OG FOREBYGGE SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER 1 INDLEDNING 1. HVAD ER SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Dette idékatalog har

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

meningen med Om tro og livsværdier

meningen med Om tro og livsværdier lærersider 119 meningen med Om tro og livsværdier 120 lærersider Fokus Filmen sætter fokus på tro og livsværdier; og på livets rejser, der kan lede en på sporet af meningen med det hele. Både for de unge,

Læs mere

Køn og seksualitet i det senmoderne samfund

Køn og seksualitet i det senmoderne samfund Køn og seksualitet i det senmoderne samfund Undervisningsmateriale til stx, hf, hhx og htx Samfundsfag, Samtidshistorie, Dansk, Historie, Mediefag, Psykologi oversigt indledning s.4 s. 5 S. 6 S. 7 Hvordan

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Retten til at lære. Indledning Det indledende hæfte til Vores rettigheder vores ansvar fremfører følgende tanker om temaet Retten til at lære :

Retten til at lære. Indledning Det indledende hæfte til Vores rettigheder vores ansvar fremfører følgende tanker om temaet Retten til at lære : Retten til at lære Indledning Det indledende hæfte til Vores rettigheder vores ansvar fremfører følgende tanker om temaet Retten til at lære : Læring starter fra det øjeblik vi bliver født og fortsætter

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere