ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013"

Transkript

1 ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK

2 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder ved en tidlig, systematisk indsats. at flere børn tilgodeses i det almene læringsmiljø, så færre børn udskilles til særlige foranstaltninger på grund af læsevanskeligheder. at tilstræbe at alle klassers læsestandpunkt svarer til landsgennemsnittet, gerne bedre. Derfor er det vigtigt: at sætte fokus på læsning i alle fag ikke kun dansk. at alle elever hver dag skal læse koncentreret og individuelt i mindst 15 min. Teamet beslutter for perioden hvorledes dette skal praktiseres. at der på hvert klassetrin afsættes læsetid på skolen ex. Læsekurser, læsedage, læseuger, hvis indhold er afpasset efter elevernes læseniveau og følger fælles mål. at skoleledelsen prioriterer læsning og uddannelse af lærere på kurser om læsning og skrivning. at inddrage forældrene i dette arbejde. At evaluere og videreudvikle denne læsepolitik løbende i april/maj måned med opsummering i august hvert år. At læsepolitikken er en del af årsplanen. 2

3 Fokus på læsning: Indskoling: 2 gange 1 uge, hvor der sættes fokus på læsning. Der arbejdes med læsefremmende aktiviteter. Læsevejleder vejleder evt. om materialer og aktiviteterne. Der evalueres i teamet og via teamkoordinator til ledelsen. Skrivningen skal ind i læsningen. Derfor skal der skrives hver dag. Morgenlæs klasse: 2 gange 1 uge, hvor der sættes fokus på læsning. Se endvidere som under indskoling. Morgenlæs klasse: 2 gange 1 uge, hvor der sættes fokus på læsning. Der arbejdes med læsekurser og undervisningsdifferentiering på tværs af årgangene. Læsevejleder/skolebibliotekar vejleder. Morgenlæs Der afsættes tid til faglig læsning: klasse: 1 fagligt læsekursus. Materialer: Læs og skriv fagtekster. (Vi har to klassesæt) Faglig læsning Morgenlæs klasse: 1 fagligt læsekursus. Materialer: Læsedektetiven. De små fagbøger. Dyrebøger. Faglig læsning Morgenlæs. 3

4 Der afsættes tid til at arbejde med læseforståelse og læsestrategier: klasse: Dette skal være en del af den almindelige undervisning. Læsevejleder vejleder om dette. Læsevejleder afholder kursus. Kursus for alle lærere i januar 2013: Læsevejlederen afholder kursus for alle lærere i faglig læsning og der uddeles teamhåndbogen: Faglig læsning i fagene. Teamet læser også dele af bogen: Faglig læsning og skrivning. Læseevent: Læsevejledernetværket står for årets læseevent. I år faglig skrivning. Produkterne Udstilles på Nykøbing Bibliotek. Dette er et tilbud til kommunens 4. klasser. Der sættes fokus på læsefremmende støtte i indskolingen (bh.kl- 2.kl) Til dette arbejde afsættes der 18 timers støtte til indskolingen om ugen. Teamet/læsevejleder/skoleleder planlægger, hvorledes denne støtte skal gives. Der afsættes timer til kvalitetsløft i 1. klasse 7 timer til dansk. Styrkelse af forældresamarbejdet i forhold til læsning: På forældreintra udarbejdes ugeplaner med dagens arbejde og lektier. Lektier kan også skrives på forældreintra i en lektiedagbog. Der arbejdes med læselog. På forældremødet orienteres om læsning, læseforståelse, faglig læsning, læsestrategier og evalueringsformer, samt forældrenes rolle for deres børns gode læseudvikling. Der uddeles foldere fra læsevejlederen. Læsevejleder deltager i 0. kl. og 1. Klasses forældremøde og orienterer om læsning, samt uddeler folder. 4

5 Der nedsættes en gruppe af dansklærere. Denne gruppe af dansklærere har ansvar for at opbygge en samling af materialer, ikke bøger, men spil og andre danskfaglige materialer, der skal danne inspiration til at arbejde med udvikling af læsning og sproglige forudsætninger hos eleverne. Der nedsættes en IT-gruppe. Denne gruppe skal udvikle og forsynes skolen med indkøb af IT programmer og information af nye tiltag. Der oprettes endvidere en IT-rygsæk-netværks-gruppe, der mødes og udarbejder Planer, IT software og hardware. Skolebiblioteket: Skolebiblioteket prioriterer indkøb af gode bøger til frilæsning på alle klassetrin. Der arrangeres booktalk i klasserne med håb om at højne elevernes læselyst. Morgenlæs: I perioden fra efterårsferie til juleferien er der kun morgensang om mandagen. Alle andre dage læses der i 20 min i skønlitterære værker. Fra påske til jul er der igen morgenlæs i 20 minutter for alle elever på skolen. I Denne periode er der fokus på faglig læsning i fagene. Lektiecafe: Der er lektiecafe for alle skolens elever to gange om ugen i 2 timer. Den er betjent af lærere. Læsekonference: På hvert klassetrin afholdes læsekonference om de enkelte elever med udgangspunkt i test og dansklærerens observationer. For elever med bekymrende resultater i læsetest udformes individuelle handleplaner i læsning. Deltagere er dansklærer, læsevejleder, testlærer og skoleleder. 5

6 Følgende oversigt viser, hvornår testene tages og af hvem. Læsekonferencen lægges i forbindelse hermed og testlærer indkalder. Sproglig screening ( kommunal vedtaget) af børn i 0. kl. KLASSE TESTLÆRER DANSKLÆRER 1.klasse OS64 december 1.klasse OS64 maj 2. klasse Mini SL 2 januar Mine SL1 januar 2.klasse OS120 maj ST 2 april/maj 3.klasse SL60 april Nonords skrivning. ST 3 april/maj 4.klasse SL40 april ST 4 april/maj 5. klasse LÆS 5 februar ST 5 april/maj 6. klasse TL 1 marts ST 6 april/maj 6

7 Fremtidige mål: 1. I hele skoleforløbet arbejdes der med LUS = Læseevalueringsskemaer. Dette er nogle skemaer som er udarbejdet af fagfolk, der kan vise hvor langt eleven er nået i sin læseudvikling. Man kan sige det er en læseevalueringsform. 2. På samme måde følger eleven en skrive- og staveudvikling og her kan der arbejdes med evaluering af disse. Det er vigtigt at synliggøre målene for eleverne. 3. Læseevaluering, der passer til vores bogsystem effektueres i 0. kl kl. 4. Børnene bør i fritidsordningen SFO have mulighed for tid, fred og rum til at læse lektier, samt mulighed for at få hjælp, støtte til lektierne af en voksen. 5. Tidlig fokusering på elevernes forudsætninger for god læseudvikling gerne i børnehaven og BH.KL. 6. At faglærere arbejder med undervisning af læseforståelsesstrategier herunder også matematiklærere. 7. At nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på de nye læseprøver til indskolingen. (Os - prøverne skal ud) 8. Nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på undervisningsdifferentiering og læsning, herunder undervisning af dyslektikere. 9. Vidensdeling i forhold til smart board. 7

8 8

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

LÆSETOGET 0.-3.årgang

LÆSETOGET 0.-3.årgang Humlebæk Skole LÆSETOGET 0.-3.årgang Læsetoget er et projekt på tværs af årgange og teams i indskolingen, hvor vi kan udnytte hinandens ressourcer og hermed højne elevernes læsefaglige niveau. Vi har derfor

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

III. Opfølgning af Handleplan for læsning Tårnby Kommune - skridtet til, at alle børn læser bedre i Tårnby

III. Opfølgning af Handleplan for læsning Tårnby Kommune - skridtet til, at alle børn læser bedre i Tårnby III. Opfølgning af Handleplan for læsning Tårnby Kommune - skridtet til, at alle børn læser bedre i Tårnby Fælles skoleudvikling PUC efterår 2011 Indhold Forord...4 Resume og konklusion...5 Sprogudvikling...

Læs mere

Principper for tilrettelæggelsen af undervisningen for børn med særlige behov

Principper for tilrettelæggelsen af undervisningen for børn med særlige behov Principper for tilrettelæggelsen af undervisningen for børn med særlige behov Herunder, hvordan vi i samarbejde med PPR tilrettelægger en målrettet og fleksibel undervisning til børn med særlige behov.

Læs mere

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter Humlebæk skole Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling Ressourcecenter Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0. årgang Mål At eleverne kan anvende alfabetet At styrke

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 156

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 156 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsens visioner og mål... 5 Børn- og Ungepolitikken... 5 Skolepolitiske mål... 5 Rammebetingelser pædagogiske processer fagligt niveau... 5 Konklusion fagligt niveau...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl)

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl) HANDLEPLAN FOR SPROG OG LÆSNING MÅLSÆTNING for sprog og læsning på Beder Skole Målet er, at eleverne på Beder Skole i hele skoleforløbet udvikler deres sproglige forståelse og kommunikative færdigheder,

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2012

Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2012 Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2012 Skolens udviklingsplan indledning Hvad er en udviklingsplan: Skolens udviklingsplan er et værktøj, der skal understøtte alle skolens interessenter i at kunne

Læs mere

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSMØDE 17. JUNI 2014. Information om tilrettelæggelse af lektiecafe på Petersmindeskolen.

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSMØDE 17. JUNI 2014. Information om tilrettelæggelse af lektiecafe på Petersmindeskolen. VELKOMMEN TIL FYRAFTENSMØDE 17. JUNI 2014 Information om tilrettelæggelse af lektiecafe på Petersmindeskolen. Baggrund for etablering af lektiecafe I perioden til næste folketingsvalg skal skolerne tilbyde

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

BAKKESKOLEN. et læringscenter

BAKKESKOLEN. et læringscenter BAKKESKOLEN et læringscenter Kolding kommunes vision for læringscentrene: Læringscentertanken er en vision om et skolebibliotek, der i samarbejde med skolens andre vejlederfunktioner skaber nye forudsætninger

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Skolens opgaver og formål

Skolens opgaver og formål BLÆRE SKOLE Skolens opgaver og formål Faktaboks Ledelse Adresse Forvaltningschef Elsemarie Lauvring Dagtilbuds & Skolechef Kirsten Jensen Skoleleder Niels Erik Jensen Skolevænget 2, Blære 9600 Aars Lovgrundlag

Læs mere

Læsepolitikken Hillerslev skole

Læsepolitikken Hillerslev skole HILLERSLEV SKOLE Læsepolitikken Hillerslev skole Den 11. september 2014 Vores ref.: KVR Sagsnr.: 119187 BrevID.: 1330940 Hillerslev Skole Hillerslev Kær Vej 9, 7700 Thisted Tlf: 99171717 Dir. tlf: 99173366

Læs mere

Handleplan for læsning 2012

Handleplan for læsning 2012 Gl Lindholm Skole Handleplan for læsning 2012 - en skole med F A R T Side 1 af 23 Indholdsfortegnelse Handleplan for læsning/handleplanens struktur s. 3 Hvad er definitionen på læsning s. 4 Den interaktive

Læs mere

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse.

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Indledning... 1 Formål... 2 2.1. Kronologisk oversigt over minimumsaktiviteter... 3 2.2. Planlægning i skoledistriktet...

Læs mere

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 1 Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 Børnehaveklasseledere : Berit Albeck og Anette Sørensen. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne oversigt---------------------------------------------------------------------------s

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx Vejledende læsehandleplan for lærerteamet i 3. klasse Slagelse Kommune, Center for Skole, maj 2010 2. udgave cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzx [Skriv tekst]

Læs mere