Holmebækskolen. Kvalitetsrapport 2012 og Virksomhedsplan 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holmebækskolen. Kvalitetsrapport 2012 og Virksomhedsplan 2013"

Transkript

1 Holmebækskolen Kvalitetsrapport 2012 og Virksomhedsplan 2013

2 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 4 Personale (budget 2013) 4 Sygefravær 4 Økonomi 5 elever i tal 5 Specialskoleafdelingen Holmehus 6 Personale (budget 2012) 6 Sygefravær 6 Økonomi 6 Indsatsområder 7 Direktionens indsatsområder 7 børne- og ungeforvaltningens indsatsområder 8 skolevæsenets indsatsområder 8 egne indsatsområder 9 Baggrund og uddybning 10 Samarbejde mellem skole - SFO 10 2

3 FORORD Holmebækskolen er opført i årene Skolen er tosporet fra årgang. Desuden har vi en specialskole med 3 grupper og pt. 18 elever samt en specialklasserække med p.t. 5 klasser. Pr. 1. august 2012 er der 420 elever indskrevet på skolen. Derudover er Holmebæk SFO fordelt på to fysiske adskilte lokationer, Uroxen og Præsteskovgaard. Også på SFO en er der tilknyttet en specialgruppe, samt en gruppe af børn med særlige behov. Udover SFO1 og SFO2 er der en ungdomsklub, der holder åbent 3 gange om ugen. Pr. 1. august er der indskrevet 230 børn i SFO en og 120 medlemmer i ungdomsklubben. Holmebækskolens distrikt er syd for Møllebækvej i Herfølge. Distriktet er præget af en del socialt boligbyggeri og derudover villakvarterer. I det forløbne år har vi arbejdet med at udvikle det faglige niveau gennem fælles kommunal kompetenceudvikling med henblik på at udvikle den didaktiske faglighed. Der har været fokus på tværs af fagene i sprog og genre pædagogik. Sideløbende har vi iværksat et udviklingsforløb med deltagelse af pædagoger og lærere i SFO og undervisning. Fokus har været på tænkningen i forhold til udvikling af inkluderende miljøer. Hvordan kan vi få øje på barnets invitationer og barnets potentialer? Vi har taget udgangspunkt i oplæg fra psykiater Søren Hertz, og desuden afholdt egne pædagogiske arrangementer. På specialskoleafdelingen har vi derudover valgt at køre et længerevarende supervisionsforløb med Søren Hertz også med fokus på inddragelse og inklusion. På SFO en har vi været særligt optagede af at implementere metoden pædagogisk idræt. Metoden giver de ansatte en øget faglig opmærksomhed i forhold til at identificere det enkelte barns behov, iværksætte målrettede aktiviteter og desuden blive bedre til dokumentation både i forhold til beskrivelse af handleplaner og evaluering. Der er i det forløbne år også blevet investeret betydeligt i IT, og vi har nu smartboards i alle undervisningslokaler. Udenfor har vi har fået etableret to nye legepladser til eleverne og er i gang med genopsætning af en boldbane. Det kommende år vil uden tvivl blive betydeligt influeret af den nye folkeskolereform. Arbejdet med den kommende digitaliseringsstrategi og inklusionsstrategi bliver desuden væsentlige indsatsområder at få omsat til konkrete handleplaner og aktiviteter på skolen. Indsatserne kræver en fortsat betydelig kompetenceudvikling af såvel ledere som lærere, hvilket også er indeholdt i den nyligt præsenterede reform af folkeskolen. 3

4 VIRKSOMHEDENS RAMMER OPGAVER Holmebækskolen tilbyder klassetrin. Der er 2 spor på hvert klassetrin på et enkelt trin kun ét spor. Skolen rummer desuden en specialklasserække. Skolen havde pr. 5. september elever. Specialskoleafdelingen Holmehus hører under Holmebækskolen. ORGANISATION Holmebækskolen hører under Børne- og Ungeforvaltningen. Bente Rasmussen Skoleleder Jann Ole Carlsen SFO leder Marianne Eberhardt Adm. afd. leder Lisbeth Thams Pæd. afd. leder Fagpersonale SFO Pædagoger og Pædagogmedhjælpere Sekretariat Fagpersonale Skole Lærere, BH klasseledere og pædagoger PERSONALE (BUDGET 2013) Personalegruppe Årsværk Ledelse * 2,5 Lærere og børnehaveklasseledere 35,6 Pædagoger og medhjælpere 19,3 Sekretariat 1,3 I alt 58,7 * ikke alle afdelingslederstillinger er med fuld ledelsestid. Ledelsesresurse på den tilknyttede specialskoleafdeling Holmehus er ikke medregnet. SYGEFRAVÆR Nedbringelse af sygefraværet er fælles indsatsområde for Børne- og Ungeforvaltningen. Sygefravær % * Skoledel 7,2 5,5 5,4 SFO 5,9 3,6 5,1 I alt 6,8 4,9 5,3 * Første 3 kvartaler 4

5 ØKONOMI Skoledel Budget Løn og øvrige personaleomkostninger Elevdrift (undervisningsmidler mv.) Drift og ejendomsudgifter Udgifter under Ejendomsudvalget I alt Udgift pr. elev: Vidtgående specialundervisning * * til specialklaser og enkeltintegrerede elever. Omfatter løn og øvrige personaleomkostninger til fagpersonale. SFO Budget Løn og øvrige personaleomkostninger Aktivitetsmidler Drift og ejendomsudgifter Udgifter under Ejendomsudvalget I alt brutto Forældrebetaling I alt netto Udgift pr. barn: SFO specialtilbud * * til specialgrupper og enkeltintegrerede børn. Omfatter løn og øvrige personaleomkostninger til fagpersonale. Holmebækskolen i alt ELEVER I TAL 2010/ / /13 Elever i SFO 2012 I alt % af elever Antal elever Bh Kl % Gns. klassekvotient * 19,6 21,0 20,6 1. kl % Elever pr. lærer * 13,7 13,9 14,1 2. kl % Elevfravær i % 7,3 5,2-3. kl % - heraf sygdom 3,5 2,5-4. kl % - heraf ekstraordinær frihed 1,3 1,2-5. kl % - heraf ulovligt fravær 2,5 1,5-6. kl % * kun normalklasser I alt 244-5

6 SPECIALSKOLEAFDELINGEN HOLMEHUS Holmehus er en specialskoleafdeling med tilbud til normaltbegavede elever med sociale og emotionelle vanskeligheder. Holmehus har 19 elever fordelt på 3 grupper. Grupperne er p.t. aldersopdelt, dog under hensyntagen til deres problematikker. Der planlægges i 2013 med et elevtal på 18. PERSONALE (BUDGET 2012) Personalegruppe Årsværk Ledelse 0,5 Lærere og børnehaveklasseledere 5,6 Pædagoger og medhjælpere 6,4 I alt 13,0 SYGEFRAVÆR Personalet indgår under Holmebækskolens personale. ØKONOMI Budget (inkl. integreret SFO tilbud) Løn og øvrige personaleomkostninger Elevdrift (undervisningsmidler mv.) Drift og ejendomsudgifter Udgifter under Ejendomsudvalget I alt Udgift pr. elev:

7 INDSATSOMRÅDER DIREKTIONENS INDSATSOMRÅDER Velfærdsudfordringen Øget inklusion i almenskolen med henblik på mere effektiv udnyttelse af midler, der i dag bruges på specialområdet. Vi vil sikre, at flest mulige børn i lokalområdet bliver en del af almenundervisningen på Holmebækskolen. Udarbejdelse af lokal handleplan for inklusionsstrategi, herunder iværksættelse af kompetenceudvikling for lærerne i udvikling af inkluderende læringsmiljøer. Vi har igangsat et udviklingsforløb i indeværende år med henblik på at have fælles udvikling af den tænkning og de værdier, der kan sætte rammen om den fremtidige måde at skabe inkluderende fællesskaber på. Vi afventer endelig formulering og beslutning af kommunal inklusionsstrategi. Herefter vil vi udarbejde lokal handleplan, og iværksætte/deltage i kompetenceudviklingsforløb for medarbejderne Forbedring af samarbejdet på tværs rette det tværfaglige samarbejde med henblik på at understøtte en øget grad af inklusion i almenundervisningen. Vi er i gang med at sætte de lokale rammer for etableringen af og arbejdet i ressourceteamet på Holmebækskolen. Ressourceteam etableret 1. august Fastholdelse og udvikling af brobygningssamarbejde med dagtilbud med henblik på tidlig indsats og øget inklusion

8 BØRNE- OG UNGEFORVALTNINGENS INDSATSOMRÅDER Nedbringelse af sygefraværet Sygefravær på højst 5% - at medarbejderen samme dag som der sygemeldes indikerer den formodede varighed af sygefraværet. Medarbejderen kontaktes telefonisk efter 3 dages sygefravær - at der holdes omsorgssamtale efter 6 dages sygefravær. - at der holdes fokus på trivsel blandt Medarbejderne. -Løbende dialog med personalegruppen omkring trivselsmålinger. På Holmebækskolen arbejder vi løbende med delmålene, og vi havde med udgangen af juni 2012 et sygefravær på 5,1%. Vi har i perioden haft flere langtidssygemeldte SKOLEVÆSENETS INDSATSOMRÅDER Højnelse af det faglige niveau - Matematik - at alle elever udvikler matematiske kompetencer på deres niveau. En lærer uddanner sig via modul i specialpædagogik i matematik. Skolen har igangsat et Projekt matematik som i kommende år vil have fokus på elever i 1. klasse, som præsterer under det forventede. Skolens matematikresultater ved Folkeskolens Afgangsprøve har over en 3-årig periode opfyldt det kommunale mål og ligger ikke signifikant under. Øget inklusion vil kunne udfordre skolens faglige niveau, derfor er det prioriteret at støtte matematikundervisningen med start i indskolingen de kommende 3 år. Indsatsen vil løbe over en 3-årig periode frem til Højnelse af det faglige niveau Digitalisering af undervisningen IT indgår i alle fag på alle niveauer med henblik på at højne fagligheden og understøtte differentiering og inklusion. Trådløs kapacitet, så alle har mulighed for adgang til nettet. Smartboards i alle undervisningslokaler, og computere til ca.50 % af alle elever Kompetenceudvikling med lærerne i brug af smartboards. Lærerne kompetenceudvikler sig i de didaktisk/pædagogiske muligheder via såvel devices, som netabonnementer. Vi afventer vedtagelse af digitaliseringsstrategi for skoleområdet. Trådløs adgang etableret organisering af support stadig under udvikling. IKT vejledningsfunktion etableret. Pædagogisk IT vejleder uddannes i skoleåret 2012/13. Smartboards i alle klasselokaler og i 2 faglokaler. Ipads indkøbt med henblik på at indgå i pilotprojekt i specialklasse i indeværende skoleår

9 Højnelse af det faglige niveau Sprog og genrepædagogik / Faglig læsning - At øge karaktererne ved FSA i dansk- skriftlig fremstilling hen mod et resultat der ligger på landsgennemsnittet, samt indenfor retstavning hen mod en stigning på 0,3 karakterpoint i At forbedre resultaterne i nationale test i naturfagene i 2016 ved at løfte de svagest scorende elever. Fagudvalget vil i samarbejde med læsevejleder i dansk sætte fokus på metoder til højnelse af karakterer i retstavning. Resultaterne fra Dansk Skriftlig fremstilling ved FSA på Holmebækskolen er over den seneste 3-årsperiode ikke signifikant under det forventede resultat. Resultaterne fra Retstavning ved FSA ligger under det forventede resultat. Der er en kommunal indsats i gang i indeværende skoleår, hvor dansklærerne i udskolingen er på kursus i sprogog genrepædagogik. Kurserne afsluttes december Der er en ny naturfagsprøve på vej. Vi vil understøtte samarbejde via naturfaligt team med henblik på kompetenceudvikling, der kan imødegå de nye krav EGNE INDSATSOMRÅDER Inklusion - at personalet får flere faglige kompetencer ift til inklusion. Vi forventer at forsætte inklusionsindsatsen som er igangsat i indeværende skoleår. Samtidig er der tanker på forvaltningsniveau om kurser ift inklusion, som vi ser frem til vil kunne interagere med skolens igangværende indsats. Der er fokus på øget inklusion i folkeskolen i Køge Kommune, hvilket øger behov for flere kompetencer for personalet. På Holmebækskolen har vi valgt at arbejde med inklusion med hele personalegruppen i skole og SFO. I indeværende skoleår vil være 3 oplæg med opfølgning i fløjteamene, hvor tankegangene bag inklusion er på dagsordenen sammen med en individuel målfastsættelse Planlægning, refleksion, evaluering og dokumentation i SFO Opkvalificere personalet fagligt gennem metoden pædagogisk idræt, så de kan identificere, tilbyde og dokumentere individuelle målrettede tilbud til børnene. Dette vil ligeledes understøtte børnenes trivsel og inklusion. -at personalet i de enkelte afdelinger arbejder med målrettede indsatser, og igangsætte aktiviteter der understøtter disse indsatser. - at SMTTE modellen bliver en del af processen - at der tænkes i tegn som en del den pædagogiske refleksion. Løbende Gennem metoden pædagogisk idræt opkvalificeres personalet til et fælles udgangspunkt i arbejdet med planlægning, refleksion, evaluering og dokumentation Vi er i gang med et længere forløb hvor vi ud fra begrebet pædagogisk idræt, arbejder med 4 fokuspunkter (fysisk, psykisk, kognitivt og socialt). Vi arbejder med børneanalyser for at vide hvor vi bedst og med størst effekt kan sætte målrettet ind. Vi er vedholdende og tro mod tankegangen ved at have fokus på det i alle sammenhænge. 9

10 BAGGRUND OG UDDYBNING Samarbejde mellem skole - SFO Beskrivelse af samarbejde mellem SFO og undervisning Samarbejdet tager altid udgangspunkt i hvordan vi bedst kan hjælpe det enkelte barn og udnytte barn/voksen relationer. Vi har lavet et kontaktskema hvor der er tilknyttet kontaktpersoner til alle klasser, således at pædagoger og lærere hurtigt kan finde hinanden når der opstår behov. SFO-personalet læser ca. 180 ugentlige timer på skolen, derudover bruges nogle SFO personaler som vikarer, og SFO lægger SFO-tid i skolen når det er hensigtsmæssigt i forhold til arbejdet med børn. De timer, der læses af SFO-personale, er støttefunktioner i forhold til enkelte børn eller børnegrupper, pædagog i klassen samt kombinationsstillingerne i indskolingen. Den SFO-tid der lægges i skoletiden kan f.eks. være i samarbejdet omkring en gruppe piger som er meget ekskluderende i forhold til omgivelserne, et problem der er både i skole og fritid. Her er det hensigtsmæssigt, at pædagogen går med i skoletiden, så hun sammen med læreren kan analysere og ud fra dette sætte processer i gang. Arbejdet foregår i skoletiden for at sikre, at alle relevante elever er tilstede. Vi har i 2012 igangsat et fælles projekt (beskrevet under egne indsatsområder) med Psykiater Søren Hertz under overskriften inklusion. Klassefester bliver i stadig større omfang afholdt i SFOens lokaler. Her deltager SFO personale med henblik på at styrke relationen på tværs. Beskrivelse af brobygning ml. dagtilbud, SFO og undervisning (for sårbare børn) Der afholdes 3 årlige møder mellem dagtilbud, SFO og undervisning. Her drøftes blandt andet den tidlige indsats overfor sårbare børn, og der foregår konkrete overleveringer i forhold specifikke børn. Møderne bruges desuden til gensidig udveksling af lokale indsatser og metoder (videndeling) på undervisning, SFO og dagtilbud. Hvordan organiseres inddragelsen af pædagoger i indskolingen Holmebækskolen har i mange år haft gode erfaringer med ikke at foretage klassedannelse i børnehaveklassen før i 2. halvår af skoleåret. Derfor har vi valgt at kombinationsstillingerne indgår fuldt ud i børnehaveklassen. Det giver øget mulighed for at arbejde med mindre grupper og lave særlige indsatser for udvalgte elever. Samtidig skaber det mulighed for at opkvalificere klassedannelsen, da medarbejderne omkring børnehaveklassen har fået et indgående kendskab til eleverne. Hvordan samarbejdes om udvikling af børns sprog Der er særligt fokus på sårbare børn. På netværksmøder omkring eleverne samarbejdes om mål og handleplaner for udvikling af blandt andet de sproglige kompetencer. 10

Kirstinedalsskolen. Kvalitetsrapport 2010 og Virksomhedsplan 2011-2012

Kirstinedalsskolen. Kvalitetsrapport 2010 og Virksomhedsplan 2011-2012 Kirstinedalsskolen Kvalitetsrapport 2010 og Virksomhedsplan 2011-2012 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 4 Personale 4 Sygefravær 4 Økonomi 5 elever i tal 5 Indsatsområder 6

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Rosenlundskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel Kvalitetsrapport 2013-14 Holbæk Kommune - skoledel Skoleåret 2013/2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen... 5 Rammebetingelser... 6 Resultater... 7 Specialpædagogisk bistand... 7

Læs mere

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Undervisning i tal Lærernes faglige kompetencer Det pædagogiske ledelsesteam IT, undervisningsmidler og økonomi Specialskoler Særlige undervisningstilbud Skolevalg

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen 2012/2013 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 5 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2011-2012 Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler

Kvalitetsrapporten 2011-2012 Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler 1 Kvalitetsrapporten 2011-2012 Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler Indledning Denne rapport er Faaborg-Midtfyn Kommunes 5. udgave af kvalitetsrapporten på folkeskoleområdet. Rapporten dækker skoleåret

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Sønderborg Kommunale Skolevæsen Forvaltning Børn og Uddannelse Uddannelse Jyllandsgade 36 6400 Sønderborg Forord... 4 Resumé... 4 Skolerne... 4 Indikatorer (5.3)... 5 Ahlmann-Skolen...

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2007/08

Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2006/07 Fotografen På vej Fotografen På vej Tre Falke Skolen Christianskolen Sofus Franck Skolen Frederikskolen Oktober 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08 Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08 BØRN OG UNGE Indhold Bankagerskolen...3 Samlet vurdering af skolen...3 Rammebetingelser...5... Budget 2008...5... Personaletal...5 Pædagogiske processer herunder

Læs mere

Bestillingsparametre. Kvalitetsrapport-prosa-2011-2012 Lokalt handlingsprogram. Rapporttitel: Rapporttype:

Bestillingsparametre. Kvalitetsrapport-prosa-2011-2012 Lokalt handlingsprogram. Rapporttitel: Rapporttype: Bestillingsparametre Rapporttitel: Rapporttype: Styringskoncept: Version: Arbejdsprogram(mer): Kvalitetsrapport-prosa-2011-2012 Lokalt handlingsprogram Skoler i Ikast-Brande Kommune Kva.rapport 11-12 Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

Skolens opgaver og formål

Skolens opgaver og formål BLÆRE SKOLE Skolens opgaver og formål Faktaboks Ledelse Adresse Forvaltningschef Elsemarie Lauvring Dagtilbuds & Skolechef Kirsten Jensen Skoleleder Niels Erik Jensen Skolevænget 2, Blære 9600 Aars Lovgrundlag

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008 1

Kvalitetsrapport 2008 1 Kvalitetsrapport 2008 1 Folkeskolerne FORORD... 4 Beskrivelse af Skive Kommunes Skolevæsen... 4 Det fælles skolevæsen/netværk... 4 Børnekulturnetværk... 4 Musik... 4 Billedkunst... 5 Film og medier...

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere