Interactive Denmarks målsætninger ift. udvikling af digitale læremidler til folkeskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interactive Denmarks målsætninger ift. udvikling af digitale læremidler til folkeskolen"

Transkript

1 Interactive Denmarks målsætninger ift. udvikling af digitale læremidler til folkeskolen - Januar 2014 Florida, for one, has already adopted legislation requiring districts to spend half their instructional- materials budgets on digital content by , and other states are considering legislation promoting digital textbooks. Kilde :

2 Folkeskolereform og digitalisering Folkeskolereformen lægger op til udvikling og nytænkning af folkeskolen, gennem fastholdelse af eksisterende styrker og faglighed. Digitalisering i folkeskolen er ift. hardware (smartboards, ipads mm.) og infrastruktur (netadgang) allerede langt på mange danske folkeskoler. Dette er en styrke der skal arbejdes videre på, og som sammen med folkeskolereformens udviklingsperspektiv, åbner op for en unik mulighed for at gentænke de it- didaktiske muligheder, der ligger i de digitale læremidler. En nytænkning af digitale læremidler, der både kan styrke danske børn og unge fagligt og i forhold til de digitale kompetencer, nutidens og fremtidens arbejdsmarked efterspørger. Låste forretningsmodeller og uudnyttet digitalt potentiale I Interactive Denmark (ID) arbejder vi for at øge eksportmuligheder og arbejdspladser i de kreative digitale industrier i Danmark. Ved målrettet at understøtte udviklingen, udbredelsen og eksporten af digitale læremidler, mener vi dette er muligt samtidigt med at folkeskolen får digitale læremidler, der kan give børn og unge de nødvendige digitale kompetencer til det 21.årh. Men der er en række barrierer i det nuværende økosystem for digitale læremidler, som vi mener bør adresseres hvis Danmark vil følge den globale udvikling. Situationen i dag er at: De store veletablerede producenter har en tendens til primært at videreføre eksisterende materialer i en digital udgave i stedet for at udvikle nyt. De udnytter derfor sjældent det it- didaktiske potentiale fuldt ud. 1 Og lektor i kommunikative kompetencer Jeppe Bundsgaard og leder af Nationalt Videncenter for læremidler Thomas Illum peger på at: der har udviklet sig en forretningsmodel for læremidler, der så at sige bare genskaber et lærebogssystem i digital form, således at rigtig mange af de læremidler, som i dag får støtte, er af den type. 2 Mange eksisterende digitale læremidler, realiserer således ikke de digitale mediers potentiale. Samtidigt peges der på, at eksisterende forretnings- og støttemodeller blokerer for produktion og udbredelse af innovative digitale læremidler. Det er disse innovative digitale læremidler ID ønsker at understøtte udviklingen af, idet vi mener at der her ligger både et kompetence- og vækstpotentiale. Med innovative digitale læremidler mener vi digitale læremidler der: Lever op til 21 st. Century learning skills, udnytter de digitale mediers potentiale, adresserer folkeskolereformens målsætninger, fordrer undervisning med mere aktivitet og variation, som mange elever efterspørger 3, og frem for alt giver børn og unge de kompetencer fremtidens arbejdsmarked vil kræve. Tab af eksport, arbejdspladser og digitalt kompetente børn og unge Såfremt der ikke tages initiativ til nye tiltag, vil den eksisterende produktion af digitale læremidler og det eksisterende økosystem herfor, på sigt føre til tab af eksportmuligheder, danske arbejdspladser og konkurrencedygtige medarbejdere. Danske digitale indholdsproducenter vil tabe udviklings- og vækstmuligheder til et globalt marked der er i vækst - Ambient Insight vurderer at indtægter for spil- og simulationsbaseret læring i 2017 vil være på 8, Millioner US $, en tilvækst på 18% fra Og danske børn og unge vil ikke blive førende på de digitale kompetencer et globalt og digitalt arbejdsmarked efterspørger. 1 INNO+ katalog fra 26.sept 2013 : 2 DK/Content/News/Udd/Folke/2013/Aug/~/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF13/130927%20Forskningsrapport%20effe ktmaaling.ashx og de- foerste- stoettekroner- er- gaaet- til- traenings- programmer 3 Børnerådet : 4 Tal fra: t.pdf 2

3 Vitaminindsprøjtning til innovative digitale læremidler - 8 Målsætninger ID har i samarbejde med en gruppe af spiludviklere, forskere og andre interessenter, der arbejder med udvikling og udbredelse af digitale læremidler til dagligt, 5 afdækket områdets specifikke udfordringer og udarbejdet 8 målsætninger der imødekommer dem. Disse målsætninger er IDs bud på hvordan status quo kan forandres, og hermed sikre danske arbejdspladser og børnenes fremtidskompetencer. Digitale læremidler er et område der involverer både statslige, kommunale samt private aktører og interessenter. Derfor anser vi et samarbejde på tværs af organisationer, institutioner og virksomheder som nødvendigt for at skabe den udvikling og nytænkning folkeskolereformen åbner op for. Målsætninger arbejder således mod en bred indsats, der involverer og gavner både de kreative digitale virksomheder, lærerne, skolelederne, UC uddannelserne og forskningsinstitutionerne. Med henblik på at sikre helhedsindsatsen, adresserer målsætningerne alle led i værdikæden for digitale læremidler, der ser således ud: udvikling è kvalitetssikring è afsætning è implementering è eksport. Målsætninger 1. Økonomisk støtteordning på min. 26 mio. kr. årligt etableret af Erhvervs- og Vækstministeriet, til udvikling og produktion af innovative digitale læremidler, der lever op til specifikke kriterier (pkt.3) (værdikædeniv.: udvikling) 2. Innovations- Laboratorium for innovative digitale læremidler, der skal sikre udvikling af innovative digitale læremidler gennem brugerdrevet innovation - fx ved afholdelse af tværfaglige Interactive Education Jams/Cups og workshops med deltagelse af spiludviklere, forskere, folkeskolelærere og elever, underviserer og elever fra UC uddannelserne m.fl. (værdikædeniv.: udvikling) 3. Kriterier for og obligatorisk evalueringssystem af digitale læremidler. I et samarbejde ml. Undervisningsministeriet/UNI- C, Erhvervs- og Vækstministeriet, udviklere, forskere og lærere/skoleledere opstilles kriterier til nye digitale læremidler, der sammen med et obligatorisk evalueringssystem af uafhængige institutioner, skal fungere som forudsætning for støttetildeling (pkt.1). (værdikædeniv.: kvalitetssikring) 4. Kvalitetssikring af innovative digitale læremidler ift. både teknik, brug og faglighed - fx gennem oprettelse af et Digitalt Forsøgslaboratorium eller lign., hvor folkeskolelærere og elever, UC uddannelser (praksis) samt fagligt og teknologisk relevante forskningsinstitutioner forpligtes til at indgå i et samarbejde. (værdikædeniv.: kvalitetssikring) 5. Gratis og fælles online distributionskanal for certificerede (pkt.3) digitale læremidler etableret af Undervisningsministeriet/UNI- C. (værdikædeniv.: afsætning) 6. Kommunal prioritering på min. 5% af skolernes nettodriftsbudget på indkøb af læremidler heraf min. 2,5 % til innovative digitale læremidler (certificerede). Herunder også synliggøre og prioritere innovative digitale læremidler i folkeskolernes indkøbsbudget, ved at indføre en kontolinje i skolernes driftsbudget til indkøb af innovative digitale læremidler. (værdikædeniv.: afsætning) 5 Deltagere i arbejdsudvalget KIDLU (Komiteen for Innovative Digitale Læremidlers Udbredelse) er : Carten Jessen, Center for Undervisningsudvikling og Digitale medier/au. Per Rosendal, Kongo Interactive. Michael Søren Holstein Hansen, Djeeo. Mathias Poulsen, Play Consulting. Aksel Køie, Lucus. Thorkild Hanghøj, Institut for kommunikation/aau. Simon Egenfeldt Nielsen, Serious Games Interactive. Henrik Schønau Fog, Institut for Arkitektur og Medieteknologi /AAU. Rune Kristian Lundedal Nielsen, Center for computer Games Research/ITU. Jeppe Bundsgaard, Institut for Uddannelse og pædagogik/au. Jan Neiiendam og Sofie Filt Læntver, Interactive Denmark. 3

4 7. Undervisningsministeriet skal stille krav til lærernes og undervisernes efteruddannelse ift. digitale kompetencer og brug i praksis og sikre implementeringsprocessen af innovative digitale læremidler i de danske folkeskoler - fx ved at støtte lærernes ejerskabsfølelse og motivation for brug af de digitale læremidler gennem udvikling af relevante efteruddannelses tilbud, digitalt vejlednings- og konsulentkorps, mediehus, Digital temauge på skolerne eller lign. (værdikædeniv.: implementering) 8. Målrettet eksport indsats i regi af Interactive Denmark, der styrker rammebetingelserne for øget salg af danske digitale læremidler på et globalt marked - fx adgang til internationalt netværk og konferencer, støtte til oversættelse, markedsføring mm.. (værdikædeniv.: eksport) ( ) for mange forsknings- og innovationsprojekter bliver ikke kommercialiseret, tilstrækkeligt modnet eller implementeret i stor skala, men bliver ved gode prototyper og demonstrationsprojekter. Det giver sig blandt andet udslag i, at Danmark har færre innovative virksomheder end flere af de lande, vi normalt sammenligner os med, og at de offentlige investeringer omsættes til for få nye vækstvirksomheder. Kilde : Regeringen, Danmark løsningernes land styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne,

5 Cases : Udpluk af eksisterende innovative digitale læremidler Demokrati et undervisningsspil hvor spillerne føres igennem demokratiets historie fra det gamle Grækenland til dagens Danmark, mens de motiveres til at løbe, udforske og samarbejde. (Af LUCUS ApS) CargoDynastry (TUR) Cargo Dynasty er et computerspil, hvor du opbygger din egen transportvirksomhed. (Af Serious Games Interactive) Quest for Oil (Maersk) Quest for Oil tager spilleren med Mærsk ud for at søge efter olie. (Af Serious Games Interactive) Playing History, Playing History serien placerer elever midt i verdens vigtigste og mest spændende historiske begivenheder fx pesten, slavehandel og vikingerne. (Af Serious Games Interactive) Global Conflicts, Global Conflicts er en serie af læringsspil brugt til at undervise om statsborgerskab, geografi og medie brug. (Af Serious Games Interactive) Redaktionen, Avisværksted, hvor elever skriver, opsætter og trykker deres egen avis. (Af Ekstra bladet Skole) DJEEO Education, med- djeeo.html DJEEO Education er en GPS- baseret spilleplatform til brug for undervisning i alle fag. (Af DJEEO) DragonBox (Af WeWantToKnow, NO) : Matematik spil - Agnitus Dumb Ways to Die - Scribblenauts TinyTap Duolingo Invention WriteReader DragonBox Knæk læsekoden LegoEducation FilmLinjen ilitt.dk 5

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder.

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Flere vækstvirksomheder 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Maj 2010 Forord Danmark har længe været blandt de rigeste lande

Læs mere

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY Notat vedrørende stillingen som projektleder i INSERO SCIENCE ACADEMY Innovation og iværksætteri i uddannelsessystemet Insero Science Academy A/S udvikler og tilbyder uddannelsestilbud inden for energi

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen En digital folkeskole - national strategi for it i folkeskolen Regeringen - august 2011 Indledning Det er regeringens mål, at de danske folkeskoleelever i 2020 skal være blandt de dygtigste i verden. Et

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN

PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN 2011-2014 Indledning Hvorfor innovation i skolen? Fordi: Nutidens børn og unge er fremtidens kompetente medarbejdere, ledelse og iværksættere

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

VÆKSTPLAN 2020. 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil

VÆKSTPLAN 2020. 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil VÆKSTPLAN 2020 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil November 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund for Copenhagen Entertainment 4 Målsætningen 5 Indsats målrettet kreative

Læs mere

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR FEBRUAR 06 RAPPPORT FRA UDVALGET OM STYRKELSE AF dansk design Rapporten kan ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag 600 stk. ISBN Trykt udgave 87-91340-36-5 Elektronisk udgave

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

INDLEDNING BLIV KLOG PÅ EU-FONDE

INDLEDNING BLIV KLOG PÅ EU-FONDE BLIV KLOG PÅ EU-FONDE INDLEDNING De regionale vækstfora fordeler i perioden 2007-2013 årligt 492 mio. kr. fra EU s Regional- og Socialfond de såkaldte EU s Strukturfonde til projekter, der har til formål

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Formand

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Formand Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Formand Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 2 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden

Læs mere

Sæt Danmark i spil - computerspil som driver for ny kultur og vækst

Sæt Danmark i spil - computerspil som driver for ny kultur og vækst 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen SOCIALDEMOKRATERNE August 2009 Sæt Danmark i spil - computerspil som driver for ny kultur og vækst 1. Computerspil i rivende vækst Computerspil er

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Flere vækstiværksættere

Flere vækstiværksættere Januar 2006 Flere vækstiværksættere - vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 19. og 20. januar 2006 1 Strategi for Danmark som førende iværksættersamfund Iværksættere

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere