Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnen HF VUC Hf2 Kulturfag Iman Hassani, Tomas Kirstein Schmidt, Nete Thillemann Hold 2.P Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Menneskets oprindelse Tyskland i det 20. århundrede Korstogene Velfærdsstaten USA Imperialisme & Postkolonialisme Side 1 af 15

2 Titel 1 Menneskets oprindelse Indhold Fra Biblen: - Den jødiske/kristne skabelsesmyte: 1. mosebog kapitel 1-2 Fra Nordisk Religion (Leif Carlsen, Forlaget Musagetes, 1997): - Den nordiske skabelsesmyte Fra Information: - Gud kaster håndklædet i ringen (fra d. 25. juli 2007) Fra religion.dk: - I begyndelsen var revolutionen (fra d. 30. august 2005) - Bibelen sendt uden for døren (fra d. 1. juli 2005) - Vi tror på spaghettimonstret (fra d. 25. februar 2008) Fra Kristligt Dagblad: - Vandt retten til at bære pasta-si på hovedet (fra d. 15. juli 2011) Fra avisen.dk: - Gud findes i magneter (fra d. 13. sept. 2007) - Helligånden kom fra en radio Introduktion til historie: Larsen, Henrik Bonne m.fl. (2005): Introduktion til historie s Frederiksen, Peter m.fl. (2001): Grundbog til historie verdenshistorien systime. S Politikens Verdenshistorie 2 (1988): Menneskets oprindelse. Side Kilder: Darwin: Af menneskets afstamning. Hvad er magt, hvad er demokrati? Jacobsen og Outzen, Liv I Danmark 2. udg., Columbus 2010 s FT.dk Side 2 af 15

3 Omfang 21 gange af 45 min. Særlige fokuspunkter - Guder, Myte, Darwin, Ateisme, Intelligent design, Kreatonisme, Ninian Smart, Monoteisme, Polyteisme, Indefra/udefra synsvinkel, Retorisk analyse. Introduktion til historiefaget og kildekritik, Introduktion til de tidlige samfund og kronologisk forståelse i historie, introduktion og diskussion til Charles Darwin som historieskabt og historieskabende, Darwinisme. Hvad er samfundsfag, Hvad er magt og hvordan administreres magt, hvad er et retfærdigt samfund? Væsentligste arbejdsformer Tavleundervisning, Matrix grupper, Klassedialog, Gruppearbejde, Rollespil, Smartboard præsentationer, Læreroplæg, klasseundervisning. Titel 2 Tyskland i det 20. århundrede Indhold Fra Biblen: - De ti bud: 2. Mosebog kapitel 20 - Bjergprædiken: Matthæusevangeliet kapitel 5-7 Film: - BBC dok. Religions of the World: Jødedom - Die Welle, 2008 Mellemkrigstiden og Anden Verdenskrig: Side 3 af 15

4 Kernestof Kühle, Ebbe (2009): Hvorfra, hvorhen, hvorfor. Gyldendal. Side , Frederiksen, Peter (2001): Det tredje rige. Systime. Side 55-63, Kilder: Nazistisk partiprogram: de 25 punkter. Tekst 6: Hitler om det Nationale og Sociale, 1922 Tekst 10: Kommunist eller nazist, 1990 erne Tekst 16: For fanen vil vi dø, 1963 Tekst 28: En tysk skolepiges syn på jøderne, 1935 Alle kilder er fra Frederiksen, Peter (2001): Det tredje rige. Systime. Klip fra propagandafilmen: Den Evige Jøde (1940) Den kolde krig: Kernestof: Olsen, Knud Ryg & Søndberg, Olaf (2010): Grundbog til historie Fra kold krig til globalisering. Systime. Side 15-28, 69-71, 74-78, Kilder: Kilde 1: Churchill Jerntæpppet, 1946 Kilde 2: Stalin Sovjetunionens ret, 1946 Kilde 3: Trumandoktrinen, 1947 Kilde 4: Marshall-hjælpen, 1947 Kilde 14: Berlin-muren fra vesttysk synsvinkel Kilde 15: Berlin-muren fra østtysk synsvinkel Kilde 35: Farvel til DDR, 1990 Kilde 36: Det forenede Tyskland, 1990 Alle kilder er fra Olsen, Knud Ryg & Søndberg, Olaf (2010): Grundbog til historie Fra kold krig til globalisering. Systime. Supplerende stof: Dokumentar: Det dobbelte liv i DDR Ideologier og de danske partier, Danmarks politiske system Jacobsen og Outzen, Liv I Danmark 2. udg., Columbus 2010 s og Side 4 af 15

5 Partiernes og folketingets hjemmesider. Antisemitisme i ny forklædning Kristeligt dagblad, 8. feb Nazistpartiets 25 punkter, se historie ovenfor. Den kolde krig: Jacobsen og Outzen, Liv I Danmark 2. udg., Columbus 2010 s FNs sikkerhedsråd og magtbalancen i det internationale politiske system, Eget materiale. Terrorballancen. Hydesim.com Omfang 44 gange af 45 min. Særlige fokuspunkter - Jødedom (Torah, Talmus, Mishna, Diaspora, Templet, Chassidisme, Reform jødedom, Ortodoks jødedom, Synagogen, Zionisme), Patriarker, Etik, Syndefaldet, Det dobbelte kærlighedsbud, Den gyldne regel - Nazismen, mellemkrigstiden i Tyskland, anden verdenskrig, Hitlers vej til magten, synet på jøderne, hovedlinjer i europæisk historie. - Den kolde krigs historie, ideologiernes kamp, jerntæppetalen, Trumandoktrinen, Marshall-planen, Den kolde krigs afslutning, Tyskland under den kolde krig, DDR, Berlinmuren. - Ideologierne, de politiske partier i Danmark, Det politiske system i Danmark, Nazisme. - Det internationale politiske system, terrorbalance, MAD. Væsentligste arbejdsformer Tavleundervisning, Youtube klip, Gruppearbejde, Klassedialog, Individuelt arbejde, Smartboard præsentationer, Synopsistræning. Klasseundervisning, pararbejde, padlet, læreroplæg. Side 5 af 15

6 Titel 3 Korstogene Indhold Fra religion.dk: - Det er bedst for en hedning at dø ( ) - Middelalderen adskilte ikke religion og politik ( ) Fra pilgrimsvandring.dk: - Korstog skulle sikre de kristne pilgrimme ( ) Fra Kuplen, Muren og Graven (Gyldendal uddannelse, 2002): - Galaterbrevet: Om troens betydning for frelsen - Jan Lindhardt: Mennesket frelses gennem tro - Jan Lindhardt: Nadverens betydning - Torbjørn Olsen: Messen - Timothy Ware: Mennesket skabt som Guds ikon - Nikolai Gogol: Den ortodokse nadvergudstjeneste - an-nawawi: Grundprincipper i islam - Koranen: Messias og treenigheden - Ibn Ishaq: Profetens natterejse og himmelfærd Fra internettet: - Den nikænske trosbekendelse - Den apostolske trosbekendelse Fra Religion og kultur (Systime, 2005): - Kristendom (kapitel 8) - Islam (kapitel 9) Kernestof: Fra Grubb, Ulrik m.fl. (2005): Overblik. Gyldendal: Kapitel 4 Tidlig middelalderen, s Kapitel 5 Høj- og Senmiddelalderen, s Fra Hansen, Lars Peter Visti (2007): Korstogene idé og virkelighed. Kapitel 5 Det første korstog fra Clermont til Konstansinopel, s Kapitel 6 Det første korstog Fra Konstantinopel til Jerusalem, s Side 6 af 15

7 Kapitel 8 Den muslimske verdens reaktion på korstogene, s Kapitel 9 Jerusalem tabt og genvundet , s. 104 Kapitel 12 Hvordan skal man forstå korstogene: Perspektiver og vurderinger, s Kilder: Tekst 3: Urban 2s tale i Clermont, 1128 Tekst 13: Ibn [K]athir om erobringen af Ma arat al-nu man og Jerusalem, 1230 Tekst 20: Brev fra Frederik Barbarossa til Saladin, beg Tekst 21: Saladins svar til Frederik Barbarossa, beg Alle fra Hansen, Lars Peter Visti (2007): Korstogene idé og virkelighed. Kilde: Anonym korsfarers vurdering af korstogene. Fra Johnny Thiedecke (2005): Europa i Støbeskeen. Pantheon. Kilde: Jerusalems tilbageerobring set med arabiske øjne, Fra Johnny Thiedecke (2005): Europa i Støbeskeen. Pantheon. Dokumentar: "Hellig krig" (2) korstogene i Jerusalem. Kulturmødet og menneskerettighederne: Jacobsen og Outzen, Liv I Danmark 2. udg. Columbus 2010, s Menneskerettighederne: Fremskridt eller lighed, af Jean Fischer, Information 3. august 2000 Huntington vs Fukuyama, eget materiale. Pashtunerne er den muld Taleban vokser af, Kristeligt dagblad 24. feb Omfang 48 gange af 45 min. Side 7 af 15

8 Særlige fokuspunkter - Jerusalem, Tempelbjerget, Klippemoskeen, Gravkirken, Vestmuren/Templet, Det Vestromerske rige/det østromerske rige, Islam (Muhammed, Profeter, Kaba en, Sunni/Shia, Iman/Ibadat/Muamalat, De 5 søjler, Sharia, Jihad), Jødedom, Kristendom (Konstantin, Treenigheden, Apostolske/Nikænske trosbekendelse, Synd, Skærsild, Sakramenter, Dommedag), Pave Urban II, Saladin - Introduktion til middelalderen, korstogenes historie, Urban 2 s tale, fremstilling af de Andre, kulturmøder, diskussion af hellig krig/jihad i dag, muslimernes oplevelse og forståelse af korstogene, korsriddernes oplevelse af korstogene. - Kulturmødet, globalisering, menneskerettighederne, kulturers indflydelse på normer og værdier. Væsentligste arbejdsformer Klassedialog, Tavleundervisning, Smartboard præsentationer, Gruppearbejde, Fremlæggelser, Billedanalyse, Youtube klip, Synopsistræning Gruppearbejde, kursistoplæg, klasseundervisning, matrixgrupper, Titel 4 Velfærdsstaten Indhold Fra Da Gud slog i bordet (Gyldendal uddannelse, 1998): - Kapitel 6: Martin Luther: Afladshandel og retfærdiggørelse af tro Fra Senmoderne religiøsitet i Danmark (Systime, 2008): - Samfund, individ og religion (kapitel 1, s. 7-15) - Scientology (kapitel 3, s ) - New Age (kapitel 5, s ) Film: - Avatar, 2009 Side 8 af 15

9 Kernestof: Andersen, Lars & Branner, Hans & Fledstein, Lene et al. (2006): Fra verdenskrig til velfærd. København. Gyldendal. Side Artikler: Per Michael Jespersen, Amalie Kestler og Lise Schou Norgaard ( ): Corydon: Jeg tror på konkurrencestaten. Interview i Politiken. Politiken: Socialdemokraterne er klar til opgør med velfærdsstaten ( ) Kilder: Fra Andersen, Lars & Branner, Hans & Fledstein, Lene et al. (2006): Fra verdenskrig til velfærd. København. Gyldendal. Jakob Knudsen: Det offentlige fattigvæsen præmierer æreløsheden, K.K Steincke: En demokratisk forsørgelseslovgivning, Fra: K.K. Steincke, 1915 Poul Møller: Velfærdsstaten sløver modstandskraften, Bent Rold Andersen: Den aktive velfærdsstat, Jytte Hilsen m.fl.: Velfærdsydelser kan også produceres af private, Anders Fogh Rasmussen: Et samfund med trykhed, dynamik og fleksibilitet, En tale. Dokumentar: Danskernes Akademi: Velfærdsstatens historie (2010) Velfærdsmodellerne -> konkurrencestaten. Jacobsen og Outzen, Liv I Danmark 2. udg. Columbus 2010, s Brøndum og Hansen, Luk Samfundet Op!, Columbus 2010, s. 168, , , 212 Hvad er konspirationsteorier, eget materiale. Danmarks konkurrence evne udløser både ros og advarsler, Politiken 25. sep Dansk konkurrenceevne under kraftigt pres, Berlingske Business 24. mar Omfang 42 gange af 45 min. Side 9 af 15

10 Særlige fokuspunkter - Martin Luther, To-regimente læren, Reformation, Afladshandel, Skærsild, Sekularisering, Individualitet, Refleksivitet, Pluralisme, Genfortryllelse, Institutionaliseret vs. Ikke-institutionaliseret religion, Eklekticisme, New Age, Scientologi, Retorisk analyse - Fra skøn til ret, værdigt/uværdigt trængende, Kanslergadeforliget, Velfærdsstatens guldalder, folkepension, Velfærdsstaten i krise fra 1970erne-'90erne, privatisering, revidering af velfærdsstaten (den moderne velfærdsstat). - Velfærdsmodeller, metode hvordan ved vi det vi ved?. Konkurrenceevne, finanspolitik, marked, stat, civilsamfund. Konjunkturer, ekspansiv og kontraktiv finanspolitik. Væsentligste arbejdsformer Tavleundervisning, Gruppearbejde, Klassedialog, Matrix grupper, Youtube klip, Fremlæggelser, Smartboard præsentationer, Synopsistræning. Staionenlehren, pararbejde, læreroplæg, klasseundervisning, Titel 5 USA Indhold Fra internettet: - George W. Bush s indsættelsestale, bushs-indsaettelsestale-torsdag-20.-janu - Martin Luther King: I Have a Dream, JFK s indsættelsestale, 1961 Side 10 af 15

11 - Obama s indsættelsestale, Fra Når Gud bliver nationalist (Lotte Møller Bøtcher, Columbus, 2012): - Kapitel 1: Civilreligion, s Kapitel 2: Amerikansk civilreligion, s Fra Kristendom og protestantisk fundamentalisme i USA (Svend Lindhardt, Gyldendal, 2005): - Kapitel 5: Fundamentismens forudsætninger i USA, s Kapitel 9: Protestantisk fundamentalisme, s Scopes sagen, s Film: - Dokumentar: The most hated family in America (http://topdocumentaryfilms.com/the-most-hated-family-in-america/) - National Treasure (2004) Kernestof: Inge Adriansen m.fl. (2012): Fokus Fra oplysningstid ti imperialisme. Gyldendal. s Peter Frederiksen (2001): Grundbog til historie verdenshistorie Systime. s Niels Bjerre Poulsen (2010): USA historie & identitet. Systime. s , 37-41, 41-45, 93-94, Michael Bach Henriksen (2002): USA i det 20. århundrede. Gyldendal. Side Kilder: Uafhængighedserklæring, Fra Peter Frederiksen (2001): Grundbog til historie verdenshistorie Systime. Theodore Roosevelt om amerikanisering af indvandrere. Fra Niels Bjerre Poulsen (2010): USA historie & identitet. Systime. Pauli Murray om at vokse op med raceadskillelse. Fra Niels Bjerre Poulsen (2010): USA historie & identitet. Systime. Side 11 af 15

12 Martin Luther King jeg har en drøm, Fra Michael Bach Henriksen (2002): USA i det 20. århundrede. Gyldendal. De sorte panters partiprogram, Fra Michael Bach Henriksen (2002): USA i det 20. århundrede. Gyldendal. Busstrejken i Montgomery, Alabama, Fra Lis Henriksen & Per Porsild (1984): Det amerikanske samfund Systime Rosa Parks om busboykotten i Alabama, Fra Lis Henriksen & Per Porsild (1984): Det amerikanske samfund Systime Film: Malcolm X (1992) Sociologi Jacobsen og Outzen, Liv I Danmark 2. udg. Columbus 2010, s Brøndum og Hansen, Luk Samfundet op!, Columbus 2010, s Hel by i oprør og indvandring: Det er en invasion, Jyllandsposten 3. jul Eksplosion af mindreårige fra Mellemamerika, som flygter alene til USA Information 4. jul USA's fremtid afhænger af indvandrere, Kristeligt Dagblad 7. feb Dukketesten: https://www.youtube.com/watch?v=oq7hl-1irok og Racer: Obama on immigration reform: Obama blames border crisis for immigration inaction,, Omfang 69 gange af 45 min. Særlige fokuspunkter - Civil religion, Protestantisk fundamentalisme, Manifest Destiny, The City upon a Hill, Retorisk analyse (appelformer), Founding Fathers - Den amerikanske revolution og USA s grundlæggelse - Indianerne, slaveriet og den amerikanske borgerkrig - Den amerikanske identitet og immigrationsbølgen Side 12 af 15

13 - Raceforhold, den sorte identitet, Harlem renæssancen - Borgerrettighedsbevægelsen - Black-power bevægelsen - Identitetsdannelse i Det semmoderne samfund, Anthony Giddens, Pierre Bourdieu, Thomas Ziehe. - Race, indvandring og immigrations betydning for USAs kulturelle udvikling og sociale ulighed. Væsentligste arbejdsformer Klassedialog, Tavleundervisning, Smartboard præsentationer, Gruppearbejde, Fremlæggelser, Billedanalyse, Youtube klip, Synopsistræning Synopsisøvelse, klasseundervisning, læreroplæg, kildearbejde. Titel 6 Imperialisme & Postkolonialisme Indhold Fra Religion og Kultur (Systime, 2005): - Kapitel 10: De oprindelige folk naturfolk eller kulturfolk?, s Grønland: Fra Sila Grønlandsk religion (Anders Bjørn, 1992): - Havkvinden og månemanden, s Anggakkoq en arktisk shaman, s , Kultursammenstødet, s Fra Eskimoerne (Lasse Brandstrup, Gyldendal Undervisning, 1996): - Sjælen, s Vestafrika: Fra Afrikanske religioner (Kjeld Mazanti Sørensen, Medusa, 1979): - Kapitel 4.3: Yorubaerne, s Kapitel 7.9: Missionen, s Sydamerika: Fra Gudernes rum (Inger Sjørslev, Gyldendal, 1995): - Guder og ånder, s Side 13 af 15

14 Film: - Dokumentar om kristne missionærer i Indien (http://christiandocumentaries.com/india-needs-christ/) Kernestof: Ulrik Grubb, Birgitte Holten m.fl. (2012): Europa & de andre historie på tværs. Gyldendal. s , , Ulrik Grubb m.fl. (2013): magt & mennesker. S Knud Vilby (1999): Kampen for frihed. S (kopi) Kilder: Rudyard Kipling: Den hvide mands byrde Fra Jules Ferry: forsvarer for den franske imperialisme, Fra Cecil Rhodes om den hvide mands byrde, Fra Peter Frederiksen (2001): Grundbog til historie verdenshistorie Systime. Lobengulas klage til Dronning Victoria, Fra Peter Frederiksen (2001): Grundbog til historie verdenshistorie Systime. Dronning Victorias svar til Lobengula, Fra Peter Frederiksen (2001): Grundbog til historie verdenshistorie Systime. Frantz Fanon, Racisme og kultur, Fra Jawaharlal Nehru: om sin sammensatte identitet, Fra Politiken: den anden kolonitid Dokumetarfilmen Delingen af Afrika (2012) Dokumentarfilm: Krigskampagnen (2013) Supplerende stof: Edward W. Said (oversættelse 2002; 1978): Orientalisme vestlige forestillinger om Orienten. Roskilde Universitetsforelag. Indledning side Side 14 af 15

15 Økonomi i det 20. og 21. århundrede. Jacobsen og Outzen, Liv I Danmark 2. udg. Columbus 2010, s Brøndum og Hansen, Luk Samfundet Op!, Columbus 2010 s Stol ikke på USA og den britiske nyimperialisme arbejderen 22. aug Omfang 66 gange af 45 min. Særlige fokuspunkter - Primitivisme, Mana, Tabu, Totem, Missionsmotiver, Døden/Dødsrigerne, Yoruba, Umbanda, Candomble, Shaman, Indefra/Udefra synsvinkel, Skabelsesmyte (kosmogoni, theogoni, antropogoni), Indvielsesritualer, Synkretisme - Formålet og motiverne bag imperialisme - Kolonisterne syn på de koloniserede - Eurocentrisme - Imperialisme i praksis - Kapløbet om Afrika - Postkolonialisme og de postkoloniale samfund - Arven fra kolonitiden - Generel økonomisk forståelse, udbud efterspørgsel, finanspolitik, konjunkturerne, Det økonomiske kredsløb. - Merkantilisme og overgange til økonomisk liberalisme - Artikel søgning og bearbejdelse til synopsis Væsentligste arbejdsformer Tavleundervisning, Gruppearbejde, Klassedialog, Matrix grupper, Youtube klip, Fremlæggelser, Smartboard præsentationer, Billedanalyse, Blogskrivning, Synopsistræning. Side 15 af 15

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/15 Institution Fredericia HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Kultur- og samfundsvidenskabelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Historie B Troels

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hf2 Kultur- og samfundsfagsgruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2012-2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold STX Historie A Gertrud Pagh Jensen (GP) 1b hi, 2b hi, 3b hi Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Religion C Elisabeth Rasmussen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Juni 2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Historie A Karen Kruse-Hansen (MB kandidat i 1.g) 3s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Horsens HF og VUC

Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Horsens HF og VUC Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Horsens HF og VUC Hfe Religion

Læs mere

Udviklingsseminar 2004

Udviklingsseminar 2004 MATERIALE TIL KULTUR- OG SAMFUNDSFAGGRUPPEN I HF. INDHOLD: - Indledning side 1 - Forslag til organisering af det to-årige forløb side 2 - Forslag til tre-faglige forløb side 14 8.-10. september 2004 blev

Læs mere

Det amerikanske samfund sammenlignet med det danske

Det amerikanske samfund sammenlignet med det danske Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14 Institution Marie Kruse Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) STX Samfundsfag A Nicolai Lind

Læs mere

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Rikke Wagner Jensen HH3a

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C Marie Secher

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /Juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Lene

Læs mere

nr. 195 december 2012 tema: Mellemøsten - Palæstina

nr. 195 december 2012 tema: Mellemøsten - Palæstina nr. 195 december 2012 tema: Mellemøsten - Palæstina 1 Anmeldelser Noter 195 (klik på titlen for at komme direkte til anmeldelsen) Finn Madsen: Det amerikanske samfund i dansk perspektiv. Forlaget Lee 2012.

Læs mere

december 2011 nr. 191 tema: Brug og misbrug af historien

december 2011 nr. 191 tema: Brug og misbrug af historien nr. 191 december 2011 tema: Brug og misbrug af historien 1 Anmeldelser Noter 191 december 2011 Klik på titlen for at komme direkte til anmeldelsen! Lotte Schou & Susanne Ørnstrøm: Danmark i verden fortid,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning Samfundsfag

Læs mere

nr. 194 september 2012 tema: Begrebshistorie

nr. 194 september 2012 tema: Begrebshistorie nr. 194 september 2012 tema: Begrebshistorie 1 Anmeldelser 194 (klik på titlen for at komme direkte til anmeldelsen) Lotte Schou & Susanne Ørnstrøm: Dansk og historie i samspil temaer i lange linjer. Columbus

Læs mere

Grundkurser, forelæsninger eller introduktion til videnskaben hvad skal man vælge?

Grundkurser, forelæsninger eller introduktion til videnskaben hvad skal man vælge? Grundkurser, forelæsninger eller introduktion til videnskaben hvad skal man vælge? I kataloget, som du sidder med i hånden, er der 300 forskellige hold, du kan melde dig til. Men hvad skal man nu vælge?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Handelsskolen Sjælland Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2012-2013 Institution VUC Vest Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C (HFE)

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2012 Institution Vejle Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Det Internationale

Læs mere

Læreplan for Religion og filosofi

Læreplan for Religion og filosofi Læreplan for Religion og filosofi *********** A: Formål og Introduktion A2 Religion og filosofi - december 2004 Formålet for undervisningen i religion og filosofi (Jf. 22 i Hjemmestyrets bekendtgørelse

Læs mere

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

LIV OG RELIGION 9 Grundbog

LIV OG RELIGION 9 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 9 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 9, Grundbog

Læs mere

Inspirationshæfte Videre efter HF

Inspirationshæfte Videre efter HF Inspirationshæfte Inspirationshæfte Videre efter HF Udgiver: Projekt Videre efter HF Udgivelsesår: 2013 Foto: Projektets egne medarbejdere Design: Stormes Grafisk Få yderligere information om projekt Videre

Læs mere

Formalia AT 3, 5, 6 og 7 pa Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 3, 5, 6 og 7 pa Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 3, 5, 6 og 7 pa Svendborg Gymnasium og HF I almen studieforberedelse (AT) arbejdes med sager/temaer/problemer, hvis belysning kræver flere fag, og hvor arbejdet samtidig er med til at kaste

Læs mere

1) Kristendommen ven eller fjende af velfærden?

1) Kristendommen ven eller fjende af velfærden? 1) Kristendommen ven eller fjende af velfærden? Vi lever i et velfærdssamfund med gratis hospitaler og lægehjælp. Enhver kan få folkepension, uanset hvor længe han været på arbejdsmarkedet, og uafhængigt

Læs mere

Nyt fag ny bestyrelse

Nyt fag ny bestyrelse Nyt fag ny bestyrelse De nye læreplaner for samfundsfag er vedtaget, og de nye vejledninger er stort set færdige. Planlægning af efteråret i et nyt gymnasium med et nyt samfundsfag er i fuld gang. Hvordan

Læs mere