Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnen HF VUC Hf2 Kulturfag Iman Hassani, Tomas Kirstein Schmidt, Nete Thillemann Hold 2.P Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Menneskets oprindelse Tyskland i det 20. århundrede Korstogene Velfærdsstaten USA Imperialisme & Postkolonialisme Side 1 af 15

2 Titel 1 Menneskets oprindelse Indhold Fra Biblen: - Den jødiske/kristne skabelsesmyte: 1. mosebog kapitel 1-2 Fra Nordisk Religion (Leif Carlsen, Forlaget Musagetes, 1997): - Den nordiske skabelsesmyte Fra Information: - Gud kaster håndklædet i ringen (fra d. 25. juli 2007) Fra religion.dk: - I begyndelsen var revolutionen (fra d. 30. august 2005) - Bibelen sendt uden for døren (fra d. 1. juli 2005) - Vi tror på spaghettimonstret (fra d. 25. februar 2008) Fra Kristligt Dagblad: - Vandt retten til at bære pasta-si på hovedet (fra d. 15. juli 2011) Fra avisen.dk: - Gud findes i magneter (fra d. 13. sept. 2007) - Helligånden kom fra en radio Introduktion til historie: Larsen, Henrik Bonne m.fl. (2005): Introduktion til historie s Frederiksen, Peter m.fl. (2001): Grundbog til historie verdenshistorien systime. S Politikens Verdenshistorie 2 (1988): Menneskets oprindelse. Side Kilder: Darwin: Af menneskets afstamning. Hvad er magt, hvad er demokrati? Jacobsen og Outzen, Liv I Danmark 2. udg., Columbus 2010 s FT.dk Side 2 af 15

3 Omfang 21 gange af 45 min. Særlige fokuspunkter - Guder, Myte, Darwin, Ateisme, Intelligent design, Kreatonisme, Ninian Smart, Monoteisme, Polyteisme, Indefra/udefra synsvinkel, Retorisk analyse. Introduktion til historiefaget og kildekritik, Introduktion til de tidlige samfund og kronologisk forståelse i historie, introduktion og diskussion til Charles Darwin som historieskabt og historieskabende, Darwinisme. Hvad er samfundsfag, Hvad er magt og hvordan administreres magt, hvad er et retfærdigt samfund? Væsentligste arbejdsformer Tavleundervisning, Matrix grupper, Klassedialog, Gruppearbejde, Rollespil, Smartboard præsentationer, Læreroplæg, klasseundervisning. Titel 2 Tyskland i det 20. århundrede Indhold Fra Biblen: - De ti bud: 2. Mosebog kapitel 20 - Bjergprædiken: Matthæusevangeliet kapitel 5-7 Film: - BBC dok. Religions of the World: Jødedom - Die Welle, 2008 Mellemkrigstiden og Anden Verdenskrig: Side 3 af 15

4 Kernestof Kühle, Ebbe (2009): Hvorfra, hvorhen, hvorfor. Gyldendal. Side , Frederiksen, Peter (2001): Det tredje rige. Systime. Side 55-63, Kilder: Nazistisk partiprogram: de 25 punkter. Tekst 6: Hitler om det Nationale og Sociale, 1922 Tekst 10: Kommunist eller nazist, 1990 erne Tekst 16: For fanen vil vi dø, 1963 Tekst 28: En tysk skolepiges syn på jøderne, 1935 Alle kilder er fra Frederiksen, Peter (2001): Det tredje rige. Systime. Klip fra propagandafilmen: Den Evige Jøde (1940) Den kolde krig: Kernestof: Olsen, Knud Ryg & Søndberg, Olaf (2010): Grundbog til historie Fra kold krig til globalisering. Systime. Side 15-28, 69-71, 74-78, Kilder: Kilde 1: Churchill Jerntæpppet, 1946 Kilde 2: Stalin Sovjetunionens ret, 1946 Kilde 3: Trumandoktrinen, 1947 Kilde 4: Marshall-hjælpen, 1947 Kilde 14: Berlin-muren fra vesttysk synsvinkel Kilde 15: Berlin-muren fra østtysk synsvinkel Kilde 35: Farvel til DDR, 1990 Kilde 36: Det forenede Tyskland, 1990 Alle kilder er fra Olsen, Knud Ryg & Søndberg, Olaf (2010): Grundbog til historie Fra kold krig til globalisering. Systime. Supplerende stof: Dokumentar: Det dobbelte liv i DDR Ideologier og de danske partier, Danmarks politiske system Jacobsen og Outzen, Liv I Danmark 2. udg., Columbus 2010 s og Side 4 af 15

5 Partiernes og folketingets hjemmesider. Antisemitisme i ny forklædning Kristeligt dagblad, 8. feb Nazistpartiets 25 punkter, se historie ovenfor. Den kolde krig: Jacobsen og Outzen, Liv I Danmark 2. udg., Columbus 2010 s FNs sikkerhedsråd og magtbalancen i det internationale politiske system, Eget materiale. Terrorballancen. Hydesim.com Omfang 44 gange af 45 min. Særlige fokuspunkter - Jødedom (Torah, Talmus, Mishna, Diaspora, Templet, Chassidisme, Reform jødedom, Ortodoks jødedom, Synagogen, Zionisme), Patriarker, Etik, Syndefaldet, Det dobbelte kærlighedsbud, Den gyldne regel - Nazismen, mellemkrigstiden i Tyskland, anden verdenskrig, Hitlers vej til magten, synet på jøderne, hovedlinjer i europæisk historie. - Den kolde krigs historie, ideologiernes kamp, jerntæppetalen, Trumandoktrinen, Marshall-planen, Den kolde krigs afslutning, Tyskland under den kolde krig, DDR, Berlinmuren. - Ideologierne, de politiske partier i Danmark, Det politiske system i Danmark, Nazisme. - Det internationale politiske system, terrorbalance, MAD. Væsentligste arbejdsformer Tavleundervisning, Youtube klip, Gruppearbejde, Klassedialog, Individuelt arbejde, Smartboard præsentationer, Synopsistræning. Klasseundervisning, pararbejde, padlet, læreroplæg. Side 5 af 15

6 Titel 3 Korstogene Indhold Fra religion.dk: - Det er bedst for en hedning at dø ( ) - Middelalderen adskilte ikke religion og politik ( ) Fra pilgrimsvandring.dk: - Korstog skulle sikre de kristne pilgrimme ( ) Fra Kuplen, Muren og Graven (Gyldendal uddannelse, 2002): - Galaterbrevet: Om troens betydning for frelsen - Jan Lindhardt: Mennesket frelses gennem tro - Jan Lindhardt: Nadverens betydning - Torbjørn Olsen: Messen - Timothy Ware: Mennesket skabt som Guds ikon - Nikolai Gogol: Den ortodokse nadvergudstjeneste - an-nawawi: Grundprincipper i islam - Koranen: Messias og treenigheden - Ibn Ishaq: Profetens natterejse og himmelfærd Fra internettet: - Den nikænske trosbekendelse - Den apostolske trosbekendelse Fra Religion og kultur (Systime, 2005): - Kristendom (kapitel 8) - Islam (kapitel 9) Kernestof: Fra Grubb, Ulrik m.fl. (2005): Overblik. Gyldendal: Kapitel 4 Tidlig middelalderen, s Kapitel 5 Høj- og Senmiddelalderen, s Fra Hansen, Lars Peter Visti (2007): Korstogene idé og virkelighed. Kapitel 5 Det første korstog fra Clermont til Konstansinopel, s Kapitel 6 Det første korstog Fra Konstantinopel til Jerusalem, s Side 6 af 15

7 Kapitel 8 Den muslimske verdens reaktion på korstogene, s Kapitel 9 Jerusalem tabt og genvundet , s. 104 Kapitel 12 Hvordan skal man forstå korstogene: Perspektiver og vurderinger, s Kilder: Tekst 3: Urban 2s tale i Clermont, 1128 Tekst 13: Ibn [K]athir om erobringen af Ma arat al-nu man og Jerusalem, 1230 Tekst 20: Brev fra Frederik Barbarossa til Saladin, beg Tekst 21: Saladins svar til Frederik Barbarossa, beg Alle fra Hansen, Lars Peter Visti (2007): Korstogene idé og virkelighed. Kilde: Anonym korsfarers vurdering af korstogene. Fra Johnny Thiedecke (2005): Europa i Støbeskeen. Pantheon. Kilde: Jerusalems tilbageerobring set med arabiske øjne, Fra Johnny Thiedecke (2005): Europa i Støbeskeen. Pantheon. Dokumentar: "Hellig krig" (2) korstogene i Jerusalem. Kulturmødet og menneskerettighederne: Jacobsen og Outzen, Liv I Danmark 2. udg. Columbus 2010, s Menneskerettighederne: Fremskridt eller lighed, af Jean Fischer, Information 3. august 2000 Huntington vs Fukuyama, eget materiale. Pashtunerne er den muld Taleban vokser af, Kristeligt dagblad 24. feb Omfang 48 gange af 45 min. Side 7 af 15

8 Særlige fokuspunkter - Jerusalem, Tempelbjerget, Klippemoskeen, Gravkirken, Vestmuren/Templet, Det Vestromerske rige/det østromerske rige, Islam (Muhammed, Profeter, Kaba en, Sunni/Shia, Iman/Ibadat/Muamalat, De 5 søjler, Sharia, Jihad), Jødedom, Kristendom (Konstantin, Treenigheden, Apostolske/Nikænske trosbekendelse, Synd, Skærsild, Sakramenter, Dommedag), Pave Urban II, Saladin - Introduktion til middelalderen, korstogenes historie, Urban 2 s tale, fremstilling af de Andre, kulturmøder, diskussion af hellig krig/jihad i dag, muslimernes oplevelse og forståelse af korstogene, korsriddernes oplevelse af korstogene. - Kulturmødet, globalisering, menneskerettighederne, kulturers indflydelse på normer og værdier. Væsentligste arbejdsformer Klassedialog, Tavleundervisning, Smartboard præsentationer, Gruppearbejde, Fremlæggelser, Billedanalyse, Youtube klip, Synopsistræning Gruppearbejde, kursistoplæg, klasseundervisning, matrixgrupper, Titel 4 Velfærdsstaten Indhold Fra Da Gud slog i bordet (Gyldendal uddannelse, 1998): - Kapitel 6: Martin Luther: Afladshandel og retfærdiggørelse af tro Fra Senmoderne religiøsitet i Danmark (Systime, 2008): - Samfund, individ og religion (kapitel 1, s. 7-15) - Scientology (kapitel 3, s ) - New Age (kapitel 5, s ) Film: - Avatar, 2009 Side 8 af 15

9 Kernestof: Andersen, Lars & Branner, Hans & Fledstein, Lene et al. (2006): Fra verdenskrig til velfærd. København. Gyldendal. Side Artikler: Per Michael Jespersen, Amalie Kestler og Lise Schou Norgaard ( ): Corydon: Jeg tror på konkurrencestaten. Interview i Politiken. Politiken: Socialdemokraterne er klar til opgør med velfærdsstaten ( ) Kilder: Fra Andersen, Lars & Branner, Hans & Fledstein, Lene et al. (2006): Fra verdenskrig til velfærd. København. Gyldendal. Jakob Knudsen: Det offentlige fattigvæsen præmierer æreløsheden, K.K Steincke: En demokratisk forsørgelseslovgivning, Fra: K.K. Steincke, 1915 Poul Møller: Velfærdsstaten sløver modstandskraften, Bent Rold Andersen: Den aktive velfærdsstat, Jytte Hilsen m.fl.: Velfærdsydelser kan også produceres af private, Anders Fogh Rasmussen: Et samfund med trykhed, dynamik og fleksibilitet, En tale. Dokumentar: Danskernes Akademi: Velfærdsstatens historie (2010) Velfærdsmodellerne -> konkurrencestaten. Jacobsen og Outzen, Liv I Danmark 2. udg. Columbus 2010, s Brøndum og Hansen, Luk Samfundet Op!, Columbus 2010, s. 168, , , 212 Hvad er konspirationsteorier, eget materiale. Danmarks konkurrence evne udløser både ros og advarsler, Politiken 25. sep Dansk konkurrenceevne under kraftigt pres, Berlingske Business 24. mar Omfang 42 gange af 45 min. Side 9 af 15

10 Særlige fokuspunkter - Martin Luther, To-regimente læren, Reformation, Afladshandel, Skærsild, Sekularisering, Individualitet, Refleksivitet, Pluralisme, Genfortryllelse, Institutionaliseret vs. Ikke-institutionaliseret religion, Eklekticisme, New Age, Scientologi, Retorisk analyse - Fra skøn til ret, værdigt/uværdigt trængende, Kanslergadeforliget, Velfærdsstatens guldalder, folkepension, Velfærdsstaten i krise fra 1970erne-'90erne, privatisering, revidering af velfærdsstaten (den moderne velfærdsstat). - Velfærdsmodeller, metode hvordan ved vi det vi ved?. Konkurrenceevne, finanspolitik, marked, stat, civilsamfund. Konjunkturer, ekspansiv og kontraktiv finanspolitik. Væsentligste arbejdsformer Tavleundervisning, Gruppearbejde, Klassedialog, Matrix grupper, Youtube klip, Fremlæggelser, Smartboard præsentationer, Synopsistræning. Staionenlehren, pararbejde, læreroplæg, klasseundervisning, Titel 5 USA Indhold Fra internettet: - George W. Bush s indsættelsestale, bushs-indsaettelsestale-torsdag-20.-janu - Martin Luther King: I Have a Dream, JFK s indsættelsestale, 1961 Side 10 af 15

11 - Obama s indsættelsestale, Fra Når Gud bliver nationalist (Lotte Møller Bøtcher, Columbus, 2012): - Kapitel 1: Civilreligion, s Kapitel 2: Amerikansk civilreligion, s Fra Kristendom og protestantisk fundamentalisme i USA (Svend Lindhardt, Gyldendal, 2005): - Kapitel 5: Fundamentismens forudsætninger i USA, s Kapitel 9: Protestantisk fundamentalisme, s Scopes sagen, s Film: - Dokumentar: The most hated family in America (http://topdocumentaryfilms.com/the-most-hated-family-in-america/) - National Treasure (2004) Kernestof: Inge Adriansen m.fl. (2012): Fokus Fra oplysningstid ti imperialisme. Gyldendal. s Peter Frederiksen (2001): Grundbog til historie verdenshistorie Systime. s Niels Bjerre Poulsen (2010): USA historie & identitet. Systime. s , 37-41, 41-45, 93-94, Michael Bach Henriksen (2002): USA i det 20. århundrede. Gyldendal. Side Kilder: Uafhængighedserklæring, Fra Peter Frederiksen (2001): Grundbog til historie verdenshistorie Systime. Theodore Roosevelt om amerikanisering af indvandrere. Fra Niels Bjerre Poulsen (2010): USA historie & identitet. Systime. Pauli Murray om at vokse op med raceadskillelse. Fra Niels Bjerre Poulsen (2010): USA historie & identitet. Systime. Side 11 af 15

12 Martin Luther King jeg har en drøm, Fra Michael Bach Henriksen (2002): USA i det 20. århundrede. Gyldendal. De sorte panters partiprogram, Fra Michael Bach Henriksen (2002): USA i det 20. århundrede. Gyldendal. Busstrejken i Montgomery, Alabama, Fra Lis Henriksen & Per Porsild (1984): Det amerikanske samfund Systime Rosa Parks om busboykotten i Alabama, Fra Lis Henriksen & Per Porsild (1984): Det amerikanske samfund Systime Film: Malcolm X (1992) Sociologi Jacobsen og Outzen, Liv I Danmark 2. udg. Columbus 2010, s Brøndum og Hansen, Luk Samfundet op!, Columbus 2010, s Hel by i oprør og indvandring: Det er en invasion, Jyllandsposten 3. jul Eksplosion af mindreårige fra Mellemamerika, som flygter alene til USA Information 4. jul USA's fremtid afhænger af indvandrere, Kristeligt Dagblad 7. feb Dukketesten: https://www.youtube.com/watch?v=oq7hl-1irok og Racer: Obama on immigration reform: Obama blames border crisis for immigration inaction,, Omfang 69 gange af 45 min. Særlige fokuspunkter - Civil religion, Protestantisk fundamentalisme, Manifest Destiny, The City upon a Hill, Retorisk analyse (appelformer), Founding Fathers - Den amerikanske revolution og USA s grundlæggelse - Indianerne, slaveriet og den amerikanske borgerkrig - Den amerikanske identitet og immigrationsbølgen Side 12 af 15

13 - Raceforhold, den sorte identitet, Harlem renæssancen - Borgerrettighedsbevægelsen - Black-power bevægelsen - Identitetsdannelse i Det semmoderne samfund, Anthony Giddens, Pierre Bourdieu, Thomas Ziehe. - Race, indvandring og immigrations betydning for USAs kulturelle udvikling og sociale ulighed. Væsentligste arbejdsformer Klassedialog, Tavleundervisning, Smartboard præsentationer, Gruppearbejde, Fremlæggelser, Billedanalyse, Youtube klip, Synopsistræning Synopsisøvelse, klasseundervisning, læreroplæg, kildearbejde. Titel 6 Imperialisme & Postkolonialisme Indhold Fra Religion og Kultur (Systime, 2005): - Kapitel 10: De oprindelige folk naturfolk eller kulturfolk?, s Grønland: Fra Sila Grønlandsk religion (Anders Bjørn, 1992): - Havkvinden og månemanden, s Anggakkoq en arktisk shaman, s , Kultursammenstødet, s Fra Eskimoerne (Lasse Brandstrup, Gyldendal Undervisning, 1996): - Sjælen, s Vestafrika: Fra Afrikanske religioner (Kjeld Mazanti Sørensen, Medusa, 1979): - Kapitel 4.3: Yorubaerne, s Kapitel 7.9: Missionen, s Sydamerika: Fra Gudernes rum (Inger Sjørslev, Gyldendal, 1995): - Guder og ånder, s Side 13 af 15

14 Film: - Dokumentar om kristne missionærer i Indien (http://christiandocumentaries.com/india-needs-christ/) Kernestof: Ulrik Grubb, Birgitte Holten m.fl. (2012): Europa & de andre historie på tværs. Gyldendal. s , , Ulrik Grubb m.fl. (2013): magt & mennesker. S Knud Vilby (1999): Kampen for frihed. S (kopi) Kilder: Rudyard Kipling: Den hvide mands byrde Fra Jules Ferry: forsvarer for den franske imperialisme, Fra Cecil Rhodes om den hvide mands byrde, Fra Peter Frederiksen (2001): Grundbog til historie verdenshistorie Systime. Lobengulas klage til Dronning Victoria, Fra Peter Frederiksen (2001): Grundbog til historie verdenshistorie Systime. Dronning Victorias svar til Lobengula, Fra Peter Frederiksen (2001): Grundbog til historie verdenshistorie Systime. Frantz Fanon, Racisme og kultur, Fra Jawaharlal Nehru: om sin sammensatte identitet, Fra Politiken: den anden kolonitid Dokumetarfilmen Delingen af Afrika (2012) Dokumentarfilm: Krigskampagnen (2013) Supplerende stof: Edward W. Said (oversættelse 2002; 1978): Orientalisme vestlige forestillinger om Orienten. Roskilde Universitetsforelag. Indledning side Side 14 af 15

15 Økonomi i det 20. og 21. århundrede. Jacobsen og Outzen, Liv I Danmark 2. udg. Columbus 2010, s Brøndum og Hansen, Luk Samfundet Op!, Columbus 2010 s Stol ikke på USA og den britiske nyimperialisme arbejderen 22. aug Omfang 66 gange af 45 min. Særlige fokuspunkter - Primitivisme, Mana, Tabu, Totem, Missionsmotiver, Døden/Dødsrigerne, Yoruba, Umbanda, Candomble, Shaman, Indefra/Udefra synsvinkel, Skabelsesmyte (kosmogoni, theogoni, antropogoni), Indvielsesritualer, Synkretisme - Formålet og motiverne bag imperialisme - Kolonisterne syn på de koloniserede - Eurocentrisme - Imperialisme i praksis - Kapløbet om Afrika - Postkolonialisme og de postkoloniale samfund - Arven fra kolonitiden - Generel økonomisk forståelse, udbud efterspørgsel, finanspolitik, konjunkturerne, Det økonomiske kredsløb. - Merkantilisme og overgange til økonomisk liberalisme - Artikel søgning og bearbejdelse til synopsis Væsentligste arbejdsformer Tavleundervisning, Gruppearbejde, Klassedialog, Matrix grupper, Youtube klip, Fremlæggelser, Smartboard præsentationer, Billedanalyse, Blogskrivning, Synopsistræning. Side 15 af 15

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015. Vestegnen HF og VUC. HFe Fag

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Fredericia HF-e Historie niveau B Gregers

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsgymnasium HHX Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Samfundsfag C Stina Nissen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Historie B Troels

Læs mere

Kronologiforløb dansk/historie, herunder AT-forløb om ungdomsoprøret (1g)

Kronologiforløb dansk/historie, herunder AT-forløb om ungdomsoprøret (1g) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Historie A Søren Helstrup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C Marie Secher

Læs mere

Velfærdssamfundet under afvikling?

Velfærdssamfundet under afvikling? Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution VUC Skive-Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Samfundsfag C Line Lee Horster vdh7sac Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Rikke Wagner Jensen HH3a

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse HHX IBC Kolding Fag og niveau Lærer(e) Hold Samtidshistorie B Karina Juhl

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /Juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Lene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin JUNI 2015 Institution HF I NØRRE NISSUM VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF SAMFUNDSFAG B HANS

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2012 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie b Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Roskilde Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa Fag: Samfundsfag C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Samfundsfag C enkeltfag Termin: Juni 2015 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e):

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2012-2013 Institution VUC Vest Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C (HFE)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 13/14 IBC-Kolding

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fog og niveau Lærer Hold Beskrivelse Uddannelsescenter Holstebro HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf-2 Kultur og samfundsfagsgruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive Viborg (Viborg afdeling) Hf HF enkeltfag C Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Handelsskolen Sjælland Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger Termin Januar 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF-enkeltfag Samfundsfag C Emir Jevric Hold HFE 2saC434 (Politipakken) Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE Samfundsfag C Jonas

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College HHX Samfundsfag C Heidi

Læs mere

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2012.

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2012. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Tradium Handelsgymnasiet Hhx Samtidshistorie

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleåret 2014/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse hfe Fag og niveau Fagbetegnelsen, jf.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Psykologi C Birgitte

Læs mere

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner Historie - engelsk Martin Luther King og De Sorte Pantere deres forskellige måder at kæmpe på The Blitz IRA Nordirland Forhold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag C Lærer(e) Peter Hansen-Damm/

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag B Lærer(e) Peter Hansen-Damm

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Psykologi C Inger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Favrskov Gymnasium Stx Religion C Maria Elisabet Betinger Andersen 2e Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1hf14UC1 0813 Samfundsfag B, STX

Undervisningsbeskrivelse for: 1hf14UC1 0813 Samfundsfag B, STX Undervisningsbeskrivelse for: 1hf14UC1 0813 Samfundsfag B, STX Fag: Samfundsfag B, STX Niveau: B Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: UC1 Termin: Juni 2014 Uddannelse: STX Lærer(e): Margit

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Årstid/årstal

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Årstid/årstal Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/15 Institution Fredericia HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Kultur- og samfundsvidenskabelig

Læs mere

Kulturforståelse B hohhx2f Ewa Schlünssen

Kulturforståelse B hohhx2f Ewa Schlünssen Kulturforståelse B hohhx2f Ewa Schlünssen Termin juni 2012 Institution ZBC Uddannelse HHX Fag og niveau Kulturforståelse, B Lærere Ewa Schlunssen Hold Kulturforståelse hh2f Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August juli 2013-2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF C/B Jens Overgaard,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintertermin 2013/14 Institution Uddannelse Grenaa Handelsskole (Handelsgymnasium Grenaa og Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution HF Nørre Nissum, VIA UC Uddannelse HF Fag og niveau Kultur og samfundsfagspakken

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Religion C Elisabeth Rasmussen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2HF Kultur- og samfundsvidenskabelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1s hi

Undervisningsbeskrivelse for: 1s hi Undervisningsbeskrivelse for: 1s hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2017 Uddannelse: STX Lærer(e): Søren Helstrup (SH) Forløbsoversigt (2):

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1sab14e 0813 Samfundsfag C->B, STX

Undervisningsbeskrivelse for: 1sab14e 0813 Samfundsfag C->B, STX Undervisningsbeskrivelse for: 1sab14e 0813 Samfundsfag C->B, STX Fag: Samfundsfag C->B, STX Niveau: B Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Samfundsfag B alle Termin: Juni 2014 Uddannelse: STX

Læs mere

Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Horsens HF og VUC

Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Horsens HF og VUC Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Horsens HF og VUC Hfe Religion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International Økonomi A Allan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 414 Københavns VUC Hfe historie niveau B Susanne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014/2015 Thy-Mors HF & VUC Hf Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 2014-15 VestegnenHFVUC hfe Samfundsfag B Lisbeth

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Vestegnen HFVUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Samfundsfag B Lisbeth

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Roskilde handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX IT B Frede Klejs

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC, Vordingborg HHX FILOSOFI C Bjarke Jensen

Læs mere

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International Økonomi A Allan

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Ma juni 2013 Institution Frederikshavn handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Kulturforståelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterårssemesteret 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Det internationale

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VAF Psykologi B Johan Poulsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Juni 2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Historie A Karen Kruse-Hansen (MB kandidat i 1.g) 3s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution Ringkjøbing Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Kulturforståelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Læreruddannelsen og hf i Nr. Nissum Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Kultur-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Tradium handelsgymnasium, Rådmands Boulevard, Randers Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF(2-årig) Psykologi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012 Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest, Esbjerg Hfe Samfundsfag C hfe Colm

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014-15

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August til maj; skoleår 14-15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Kolding Hf Psykologi,

Læs mere

Årsplan for projekt på 9.årgang

Årsplan for projekt på 9.årgang 1 Årsplan for projekt på 9.årgang - Den alternative Skole 2014/15 Årsprojektet på 9. årgang: Danmark i verden - Samfundsopbygning - Rettigheder og pligter i Danmark (ytringsfrihed, religionsfrihed, stemmeret,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VoksenUddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 12 Maj 13 Institution Roskilde Handelsskole HHX Fag og niveau Psykologi C Uddannelse Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager (Amagerafd.) Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hfe Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2012-13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Religion B Karianne Eggen Kristensen RelB/3b, 3c,3d,3i, Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Tietgen Handelsgymnasium Uddannelse hhx Fag og niveau Det Internationale Område (Studieområde del

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Psykologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 10-15 tirsdag og torsdag På mailadressen: btmo@kvuc.dk Eller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 12 Maj 13 Institution Roskilde Handelsskole HHX Fag og niveau Psykologi C Uddannelse Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 14/15 Institution International Business College, Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin juni 2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Samfundsfag B Jens Hvelplund (JE) 2i sab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/11 Institution Zealand Business College (ZBC) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Organisation

Læs mere

Kultur- og samfundsfags eksamen.

Kultur- og samfundsfags eksamen. Kultur- og samfundsfags eksamen. Hvordan afslutter vi undervisningen i kultur- og samfundsfag? I 2. hf afsluttes undervisningen i kultur- og samfundsfag nogle uger før den øvrige undervisning. Du skal

Læs mere

Kristendommen - en kort gennemgang af en verdensreligion -

Kristendommen - en kort gennemgang af en verdensreligion - Kristendommen - en kort gennemgang af en verdensreligion - GUD En af kristendommens centrale læresætninger er læren om treenigheden. Den kristne lære om treenigheden går ud på, at der kun er én Gud (monoteisme

Læs mere