Jyderup Private Heldagsskole Slagelsevej 5a, 4450 Jyderup, Undervisning i behandlingsmiljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jyderup Private Heldagsskole Slagelsevej 5a, 4450 Jyderup, kontakt@jphel.dk, www.jphel.dk Undervisning i behandlingsmiljø"

Transkript

1 Indhold Indledning... 2 Elevnormering og klasse/holddannelser... 3 Grundskemaer... 4 Årsplaner og elevplaner... 6 Ferieplan Personaleoplysninger... 8 Videreuddannelse og supervision års mål for

2 Indledning har siden opstarten i 1997 gennemgået en stor udvikling og er gået fra at have op til 10 elever til et elevtal på omkring 25. Vi underviser eleverne i et struktureret og overskueligt miljø, hvor der arbejdes med individuelle undervisnings- og behandlingsplaner. I skoleåret er eleverne inddelt i 4 basisgrupper, som har faste voksne tilknyttet hele dagen. Som dagbehandlingstilbud har vi en overenskomst med Holbæk kommune. Vi har 30 elevpladser og visiterer både drenge og piger. er fra 2007 flyttet til nye faciliteter i Jyderup tæt på Skarre sø og den omkringliggende skov. Adressen er Slagelsevej 5 a, 4450 Jyderup. Skolen er renoveret og moderniseret igennem de sidste 7 år. De fysiske rammer giver god mulighed for undervisning i små grupper. Vi råder over 3 bygninger med omkring 800 m2 gode faciliteter. Vi har et multirum med køkken, musiklokale, 5 klasselokaler, kontor, musiklokale, håndværk/design lokale og et 100 m2 moderne lokale til de naturfaglige fag. Den omkringliggende natur, bestående af sø, skov, plantage og stisystemer, danner rammen om skolen. Vi har en del udstyr til friluftsliv f.eks. kanoer og kajakker og alle eleverne har deres egen cykel så længe de er på skolen. Vi har gode IT faciliteter bl.a. 3 smartboards samt stationære og bærbare pcere. Alle elever får også udleveret deres egen I-pad, når de starter på skolen. På selve skolens område har vi 2 legepladser indeholdende gynger, sandkasse, vippe, svævebane, klatrevæg, mooncars, multibane samt bålplads, hvor vi ind imellem laver mad. Vi har også dyrehold med høns og kaniner. 2

3 Elevnormering og klasse/holddannelser Det forventede elevtal i skoleåret på er elever i alderen 8-17 år. kan indskrive op til 30 elever. Eleverne er i skoleåret inddelt i 4 basisgrupper. I forbindelse med den nye folkeskolereform, har vi på besluttet, at alle elever uanset klassetrin skal være på skolen 35 timer om ugen. Gruppe 1 består pt. af 7 elever i alderen 8-12 år (indskoling/mellemtrin) med 2 faste voksne tilknyttet. Eleverne i denne gruppe er karakteriseret ved psykiske vanskeligheder samt et ikke normalt kognitivt niveau. I gruppe 1 er der både piger og drenge Gruppe 2 består pt. af 4 elever i alderen år (mellemtrin) ligeledes med 2 faste voksne tilknyttet. Eleverne i denne gruppe er karakteriseret ved psykiske vanskeligheder samt et ikke normalt kognitivt niveau. I gruppe 2 er der drenge. Gruppe 1 og 2 har lokaler i samme bygning og er hvis det giver mening sammen i nogle undervisningssituationer. Gruppe 3 består pt. af 6 elever i alderen år (overbygning) med 2 faste voksne tilknyttet. Elverne i denne gruppe er karakteriseret ved AKT vanskeligheder. Flere af dem har en ADHD eller asperger diagnose. I gruppe 3 er der både drenge og piger. Gruppe 4 består pt. af 7 elever i alderen år (overbygning) med 2 faste voksne tilknyttet. Eleverne i denne gruppe er karakteriseret ved psykiske, samt for nogen vedkommende et nedsat funktionsniveau. I gruppe 4 er der både drenge og piger. Gruppe 3 og 4 har sin dagligdag i en særskilt bygning og er hvis det giver mening sammen i nogle undervisningssituationer. Den samlede kønsfordeling medio august 2014 blandt eleverne er 11 piger og 14 drenge. 3

4 Grundskemaer Her følger skemaer for skoleåret Vi arbejder meget med genkendelighed samt fast struktur. Til dette er skemaerne en stor hjælp. 4

5 5

6 Årsplaner og elevplaner er underlagt folkeskoleloven, således arbejder vi indenfor folkeskolens 3 fagblokke, og udbyder alle de obligatoriske humanistiske, praktisk/musiske og naturfaglige fag på de nærmere beskrevne årgange i folkeskoleloven. Valgfag kan inddrages i det omfang det er muligt for den enkelte elev og skolen. Vi arbejder ud fra individuelle undervisningsplaner for den enkelte elev, således at der tages hensyn til vejledende læseplaner, idet den enkelte unges standpunkt kan ligge henover flere klassetrin i de forskellige fag. Undervisningsplanen er en del af den samlede behandlingsplan for den enkelte unge. Undervisningsmaterialet differentieres i en så udstrakt grad at det er skræddersyet til den enkeltes niveau og standpunkt i de respektive fag. Der kan blive tale om, at de unge undervises i henhold til de dispensationsmuligheder, der er hjemmel til i folkeskoleloven. Undervisning og den specialpædagogiske indsats er nært forbundne, og tager udgangspunkt i elevens muligheder for indlæring i et miljøterapeutisk undervisningsmiljø. Undervisningen tilrettelægges således, at eleverne hovedsageligt modtager undervisning i små klasser. Derudover vil der også indimellem være undervisning i lidt større grupper. Årsplaner vil blive udarbejdet efter folkeskolens vejledninger for de enkelte fag og tager udgangspunkt i det/de klassetrin, den enkelte elev er parat til at blive undervist i. Der vil, som beskrevet ovenfor, være en udtalt undervisningsdifferentiering i henhold til folkeskolelovens 18 stk Der er i skoleåret udarbejdet årsplaner i hver enkelt gruppe og af de enkelte faglærere. Der er ikke udarbejdet årsplaner i fagene dansk og matematik, da disse indgår i elevernes individuelle elevplaner. Årsplanerne for de enkelte grupper kan rekvireres ved henvendelse. Der udarbejdes individuelle elevplaner. Elevplanerne indeholder kort og langsigtede individuelle mål, og tager udgangspunkt i elevens nuværende kompetencer og fremadrettede potentialer. Elevplaner udarbejdes to gange årligt, i marts/april og oktober/november måned. Elevplanerne udarbejdes bl.a. på baggrund af de løbende elevsamtaler som kontaktlærer afholder med deres primære elever. Elevplanerne gennemgås to gange årligt og godkendes og afsluttes af skoleleder. 6

7 Ferieplan

8 Personaleoplysninger Leder: Kasper Martensen, 40 år. Læreruddannet ved Holbæk seminarium i Kasper har Idræt og engelsk på linjefag. 13 års undervisningserfaring med børn i dagbehandlingstilbud, heraf 7 år som leder. Certificeret "Trin for Trin"-instruktør samt instruktør i havkajak. Kasper har arbejdet på siden august Lærere: Lissie Rohde, 64 år. Uddannet socialpædagog ved Bagsværd seminarium i PD spec. pædagogik. 37 års undervisningserfaring i specialklasser og dagbehandlingstilbud. Certificeret "Trin for Trin"-instruktør. Lissie har arbejdet på siden august Henrik Jensen, 42 år, ansat som lærer. Har undervist i folkeskolen i 5 år, i specialskoleregi i 20 år med børn i dagbehandlingstilbud, hvor Henrik har været praktikvejleder og kontaktperson til ungdommens uddannelsesvejledning. Samt arbejdet på opholdssted i 3½ år. Henrik har undervist i fuld fagrække og har ført til eksamen i FSA. Fritiden bruges på bl.a. IT og musik. Henrik har arbejdet på siden oktober Signe Pedersen, 27 år. Uddannet lærer ved Holbæk seminarium i sommeren Signe har bl.a. specialpædagogik og dansk på linjefag. Signe har undervisningserfaring, fra anden heldagsskole gennem 1 ½ år. Signe har arbejdet på siden marts 2013 Chili Nuka Christensen, 40 år. Uddannet lærer i 1999 ved Københavns dag- og aftenseminarium. Nuka har Idræt og geografi på linjefag. Nuka har siden år 2000 undervisningserfaring fra flere forskellige specielskoler. Nuka har arbejdet på siden september Christian Fage Bove, 40 år. Uddannet lærer ved Blaagaard Lærerseminarium i Har arbejdet i folkeskolen og de seneste 6 1/2 år som specialskolelærer. Christian har arbejdet på Jyderup Private heldagsskole siden maj Flemming. Lærer fra Hjembækskolen, som underviser om tirsdagen på et hold med elever fra Hjembækskolen samt i fysik. Denne ordning har eksisteret de sidste 5 år. 8

9 Andet pædagogisk personale: Dorte Beyer 45 år. Bachelor i pædagogik på Holbæk seminarium i års erfaring inden for specialområdet på et skole og behandlingshjem. Erfaring med livet i naturen, gymnastikinstruktør samt grundforløb i pædagogisk massage. Udover deltagelse i undervisningen, er Dorte leder i fritidsdelen. Dorte har arbejdet på siden september 2012 Poul Parsberg 60 år. Skuespiller/Tømrer. Undervisningserfaring inden for teater, drama, workshops samt instruktion. Musiklærer fra Holbæk Seminarium i Poul har arbejdet på siden august Bo Bergman, 46 år. Uddannet murer. Har 8 års erfaring i at tilrettelægge undervisning og praktiske aktiviteter for børn med særlige behov. Instruktør i havkajak. Bo har arbejdet på Jyderup Private Heldagsskole siden august Thomas Hansen 37 år. Bestået HTX 1996, med speciale i byggeteknik. Bygge og anlægsuddannelse hos NCC Danmark , Multimediedesigner samt en værktøjsmageruddannelse Thomas har arbejdet siden oktober 2012 Andre medarbejdere: Søren Møller, 59 år. Søren er uddannet tømrer og har været selvstændig i mange år. Søren er skolens pedel og kører også elever til og fra Jphel. Søren har arbejdet på siden december Jesper Bælum, 43 år. Jesper er uddannet mekaniker og han er ansat til at køre elever, vedligeholde køretøjer og hjælpe til i undervisningen (Vikar). Jesper har været ansat på siden januar Benjamin, 23 år. Benjamin gør rent på. 9

10 Videreuddannelse og supervision Lærerne på tilbydes altid relevant videreuddannelse. Herunder linjefag, pædagogiske kurser, undervisningsfaglige kurser samt medicin håndtering. Vi har et bredt netværk af samarbejdspartnere bl.a. andre dagbehandlingstilbud. I skoleåret afholder vi 1 pædagogisk dag. modtager supervision af Per Svanborg fra familie centeret Courage. Per er uddannet Socialrådgiver, HR-konsulent samt erhvervspsykolog. Per kommer Private Heldagsskole fast 2 timer en gang om måneden, men han kan altid tilkaldes, hvis det opstår behov. Dette gælder både i forhold til særlige vanskeligheder i elevgruppen, men også ved udfordring i personalegruppen. En ansat skal i dette skoleår på et længere kursus i mindfullness. års mål for Vi vil fortsat i skoleåret 2014/2015 have et særligt fokus på at inddrage IT i undervisningen, mange af vores elever har et særdeles godt kendskab til computere og bruger computeren flere timer dagligt, således mener vi at det er fornuftigt at bygge bro mellem deres viden om computeren som en fritidsaktivitet og computeren som et arbejdsredskab. Dette inkluderer også brugen af interaktive tavler i undervisningen. Vi skal arbejde videre med at integrere brugen af I-pads på skolen både i forhold til undervisningen, men også i forhold til den behandlingsmæssige indsats. Alle får deres egen I-pad mens de er på skolen, Vi vil fortsat i skoleåret 2014/2015 have et særligt fokus på at inddrage friluftliv samt naturen omkring os i undervisningen. Vi skal i dette skoleår igen arbejde med Grønt flag som vi håber at kunne få for 3 gang. Der skal i løbet af dette skoleår udarbejdes en personalehåndbog. 10

rapol e811ru,rsuu qsp;rn[ sloppnqgl 'J '1eilrt1sro; rs?urltrrpn e8rssæursesloløj sl^tl ro^elg. 3u114.tpn Sqranupuol gd rorl uolo{s

rapol e811ru,rsuu qsp;rn[ sloppnqgl 'J '1eilrt1sro; rs?urltrrpn e8rssæursesloløj sl^tl ro^elg. 3u114.tpn Sqranupuol gd rorl uolo{s 'rojjeq 8utu1æspruoJ uo Ja uepl^ 3o luerue8eeue 'n4er1ru1 'ue8ep8rlsep I re>lrl^.rep 'reeurusøl repulj 3o - tåu 3o Uols o{uæ} }e Ip poru req uelols 3u114.tpn Sqranupuol gd rorl uolo{s ecuereloj - Eolutq

Læs mere

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole TILSYNSNOTAT Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014 Tilbudstype Navn på den interne skole Adresse Behandlingshjem for børn og unge med intern skole Behandlingshjemmet Dalgaarden

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Servicebeskrivelse 2011

Servicebeskrivelse 2011 Servicebeskrivelse 2011 Ungdomscentret Gjeddesgaard Personlig involvering i professionelle rammer Ophold og undervisning for udsatte unge 1.Data 2. Indledning 3. Målgruppe og tilbud 4. Institutionens historie

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen 2012/2013 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 5 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skoleåret 2012/2013 ELISE SMITHS SKOLE Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skolens hovednummer: 86 12 25 77 (Åben skoledage kl. 09.00-14.00) Skoleleder John

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Undervisning i tal Lærernes faglige kompetencer Det pædagogiske ledelsesteam IT, undervisningsmidler og økonomi Specialskoler Særlige undervisningstilbud Skolevalg

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære Højdevangens Skole Et godt sted at lære Velkommen til et unikt skoletilbud! Højdevangens Skole tilbyder som den eneste overbygningsskole i Københavns Kommune et motiverende, inspirerende og fagligt stærkt

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Velkommen til. Gudumholm Skole

Velkommen til. Gudumholm Skole Velkommen til Gudumholm Skole 2014/2015 Indhold Forord... 3 Vision... 3 Mission... 3 Indledning... 4 Principper for en ny skoledag... 5 Lov og Rammer... 7 Aalborg rammen... 7 Elevernes timetal... 9 Skolens

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7 Tillæg til Odder Avis d. 1. februar 2012. På Odder Gymnasium lærer man noget og bliver til noget. Læs side 2 Skolen er et rart sted at være. Læs side 3 Undervisning er i top tre i en landsdækkende undersøgelse.

Læs mere

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever på udskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere