Årsplan 2. klasse 09/10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan 2. klasse 09/10"

Transkript

1 Årsplan 2. klasse 09/10 Status 26 børn: 16 piger og 9 drenge. Klassen har netop taget afsked med de 2 gennemgående lærere og starter ud med 2 nye klasselærere. Klassen er som helhed fagligt meget dygtige og har både dansk-fagligt og matematik-fagligt arbejdet på et højt og selvstændigt niveau. Der vil i undervisningen være én fagansvarlig lærer. Derudover, vil der i 8 ugentlige timer være en ekstra lærer, som støtte til enkelte børn, eller til klassen som helhed. I op til 5 timer om ugen vil der yderligere være en SFO-ansat tilknyttet, da indskolingen er begyndt som helhedsskole. Fagansvarlige lærere Klasselærere: Dansk, kristendom, musik: Matematik, N/T, sp.uv.: Billedkunst: Støtte: Idræt: SFO-tilknyttet: Melina Skals Dalsgaard (MD) og Marianne Mortensen (MM) MD MM Kirsten Mæng (KM) FC (Frits Christensen) MM, FC og Majken Pedersen (MP) Louise Ruby (LR) Marianne Mortensen: tlf mail: Melina Skals Dalsgaard: tlf mail: Fysiske rammer Gul spire: Lokale: Gul 1. Dobbelt klasselokale med foldedør. Pulte langs væggene, gruppeborde. 1 stationær computere. Smart board. Fleksible tavler. Undervisningen vil i musik, idræt, billedkunst og til tider N/T flyttes til de faglige lokaler.

2 Grundskema Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 MD Dansk MD Dansk MD Krist. FC / MM / MP MD Dansk MM Spe. Idræt 2 MD Dansk MD Dansk MD Dansk FC / MM / MP MD dansk MM Spe. JK Bib Idræt 3 MD Musik MM N/T MD musik MM Mat. FC støtte MM mat. FC støtte 4 MM Mat. MM Mat. MD Dansk MD dansk LR helhedstime FC støtte FC støtte 5 MM Mat. KM Billedk. MD Dansk FC Støtte MD dansk MD dansk MM spe. Organisering af undervisningen Der vil i alle fag, være en vekselvirkning mellem klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde, afhængig af den enkelte undervisningssituation og børnenes behov. Vi vil løbende arbejde med meget forskellige gruppedannelser, både med hensyn til interesser, sociale relationer, køn og fagligt niveau. Klassens sociale mål Vores mål er at 2. klasse skal være et trygt og rart sted at være, hvor alle bidrager til, og er med i fællesskabet. Vi vil være meget opmærksomme på at alle trives, og arbejde med sociale spilleregler. Dette vil bl.a. ske gennem løbende samtaler og i klassens tid, hvor vi vil arbejde med forskellige rollespil og sociale træningsspil. I forbindelse med indførelsen af helhedsskolen vil vi i 2. klasse sætte fokus på det aktive børne-liv. Vi vil give eleverne rum og tid til fysiske aktiviteter og i den forbindelse også tale med eleverne om at der er en tid til at brænde krudt af og en tid til at sidde stille, lytte og (sam)tale. Vi vil arbejde hen imod at eleverne lærer at skelne og aktivt veksle mellem de to måder at være sammen på. Klassens faglige mål Alle fag og timeløse emner tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets faghæfter Fælles mål. Se hvor målene for de enkelte fag kan læses. Hele skolens lærerteam har arbejdet med faglig læsning, hvor vi har sat fokus på læsning i alle fag. Forpligtelsen til at udvikle elevernes faglige læsning er hele lærerteamets. Dansklæreren sørger for at eleverne får de nødvendige læsefærdigheder og lærer de forskellige strategier at kende. Faglærerne skal med deres kendskab til det enkelte fags teksttyper og fagets terminologi lære eleverne at læse for at lære i de enkelte fag. I kan som forældre støtte arbejdet med faglig læsning ved at: - Tale om hvad I læser

3 - Tale om indholdet i det der læses - Læse forskelligt (tegneserier, skilte og reklamer, blade, internettet o.a.) - Tale om forskellige genrer og læseformål - Tale om forskellige opfattelser af samme tekst De timeløse fag: I 2. klasse vil vi arbejde med det aktive børneliv, som vil fokusere på fysisk aktivitet, fremstilling af sund mad og socialt fællesskab. Derudover vil vi tværfagligt arbejde med venskab, trafik og et by-emne. Danskfaglige mål De centrale mål i faget er: Det skrevne sprog (læse og skrive) Det talte sprog (lytte og tale) Sprog, litteratur og kommunikation I 2. klasse skal vi arbejde frem mod, at eleverne udvikler sikre læsestrategier, et godt skriftsprog samt evner til at arbejde mundtligt i faget. (læse højt, fremlægge, referere, diskutere, osv.) Vi skal arbejde med forskellige emner i løbet af året fx Sommerferie, Digte og Nisser. For at forbedre elevernes skriftlighed, vil der komme to skrivekurser. Et med fokus på at forbedre håndskriften og et med fokus på skriftsproget. Alle elever vil have en fælles læsebog, som suppleres med forskellige former for litteratur. De vil også få en fælles opgavebog. Elevernes individuelle læringsstile vil bl.a. tilgodeses ved at arbejde i værksteder i ca. 2 4 lektioner pr. uge. Værkstederne vil have umiddelbar relation til det/de emne(r), der arbejdes med. IT integreres i undervisningen, hvor det er naturligt og muligt. Der vil være lektier i læsning hver dag og skriftlige lektier to gange om ugen.(mandag og fredag) Desuden vil der være diktat hver uge, nogle gange skal ord øves hjemme og andre gange vil der ikke være forberedelse. Matematikfaglige mål Årets temaer/emner vil være: - Tal, herunder især positionssystemets opbygning - Areal og omkreds - Klokken og kalenderen - De 4 regningsarter, herunder især 10 er overgang og tabel-træning - Simple koordinatsystemer - Større end/mindre end - Spejling - Afrunding og overslagsregning - Fordoble/halvere - Købmand - Benævnelser (kroner, ører, meter, gram osv.)

4 - Måle - Veje - Sandsynlighed - Mønstre - Vinkler - Plane og Rumlige figurer Materialer: Matematikundervisningen tager udgangspunkt i bogsystemet matematik-tak for 2. klasse. Denne bog arbejder klassen i, både ved fælles gennemgang, i grupper, i makkerpar og individuelt. Herudover vil der være individuelt ekstramateriale, som alle frivilligt kan arbejde løs i derhjemme. Der vil være afleveringsopgaver til næsten alle uger, disse vil blive omtalt i forældrebreve, på forældremødet og grundigt gennemgået på klassen. Arbejdsmetoder og værktøjer: Matematikundervisningen, vil veksle mellem traditionelle træningsopgaver, eksperimenter, spil, computeropgaver, værksteder, lege, sange og samtaler. Undervisningen vil tage udgangspunkt i elevernes dagligdag og vil gennem konkretisering, arbejde hen imod at eleverne får sat begreber på matematikken. I kan som forældre hjælpe jeres barn med at få begreberne på plads, ved at tale matematik når I: - Bager - Læser vejskilte - Bliver målt og vejet - Laver mad - Læser kort - Kigger på kalendere/ugedage ol. - Osv. Evaluering Vi vil løbende evaluere både undervisningen, klassens niveau og elevernes individuelle standpunkt. Dette vil ske gennem individuelle samtaler med det enkelte barn og fælles samtaler på klassen og i grupper. Der vil i matematik og dansk løbende komme standardiserede tests, som vi bl.a. vil bruge i arbejdet med de individuelle elevplaner. Forældresamarbejde Forældremøde: Der afholdes forældremøde for alle forældre torsdag d. 20. august kl Samtaler: Der afholdes skole-hjem-samtaler to gange: Tirsdag d. 3/11 og torsdag d. 5/11. Forud for denne samtale, vil vi afholde elevsamtaler med alle børn og udarbejde elevplaner. Tirsdag d. 13/4 og torsdag d. 15/4, hvor vi bl.a. vil følge op på elevplanerne. Vi vil jævnligt lave forældrebreve, som både lægges ud på forældreintra og hjemsendes i papirform. Heri vil være orientering og informationer om vores daglige arbejde. Alle elever har fået udleveret en kontaktbog, hvor korte meddelelser mellem skole og hjem noteres. Vi vil gerne at der kvitteres hver gang en meddelelse er set. Alle elever har fået udleveret en forældremappe, som vi beder jer om altid medbringes i tasken. Alle sedler fra skolen anbringes i mappen.

5 Lektie-læsning: - Eleverne har lektier for - Lektierne vil blive noteret med dato i bogen - Vi forventer at lektier, der ikke er lavet, indhentes - Vi beder jer skrive i bogen eller kontaktbogen, hvis lektierne ikke er lavet - Læselektie vil stå med dato og sidetal på et læsekort i bogen - Forældre kan altid beslutte, at barnet ikke skal lave lektien. Slå en streg og skriv en besked til os. - Forældrene orienteres, hvis lektierne gentagne gange ikke er lavet. Klasseforældreråd: På forældremødet vælges et klasseforældreråd bestående af 3-4 forældre, som i samarbejde med klasselærerne, planlægger og afvikler sociale arrangementer. Der føres protokol over klasseforældrerådets arbejde, og den følger klassen. Vi lægger vægt på et åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem lærerne og forældrene. Det er vigtigt for vores arbejde, at I omtaler skolen og lærerne positivt overfor børnene. Jeres samarbejde, støtte og opbakning betyder rigtig meget for jeres barn og for os. Er der noget I undrer jer over, er utilfredse med, eller glade for, vil vi meget gerne høre fra jer. Vi forventer at I løbende siger tingene, og det samme kan I forvente af os -telefonisk, via seddel, kontaktbog eller mail.

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Årsplan 2. årgang 2012/2013

Årsplan 2. årgang 2012/2013 Årsplan 2. årgang 2012/2013 Bette Illum Birgitte Morthorst Elin Landerslev Lis Abildtrup Lisbeth Gregersen Margit Jensen Indholdsfortegnelse: Indhold Årskalender 2011/12... 2 Elevernes og klassernes trivsel

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 Skoleskema for 4.-5.C 4.-5.C mandag tirsdag 8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 aktiviteter. Matematik Idræt Idræt aktiviteter. N/T Svømning finder sted periodevis. Onsdag

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Livet på mellemtrinnet

Livet på mellemtrinnet Livet på mellemtrinnet I det følgende vil vi i udpluk fortælle om livet på mellemtrinnet. Organisering Hellerup skole har 3 mellemtrinsområder, også kaldet hjemområder, som hver især huser børn fra 4.

Læs mere

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever på udskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Sociale mål for 5. årgang

Sociale mål for 5. årgang Vi i teamet lægger vægt på et tæt samarbejde omkring alle opgaver i relation til undervisningen af børnene på 5. årgang. Vi vægter højt, at børnene trives og har det godt med hinanden, både i de enkelte

Læs mere

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 1 Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 Børnehaveklasseledere : Berit Albeck og Anette Sørensen. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne oversigt---------------------------------------------------------------------------s

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 -

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 - Årsplan for 6.- 7. C - 1 - Status Årsplan for 6.- 7. C Klassen består af seks elever, tre piger og tre drenge i alderen 12 til 13 år. Fire elever går i syvende klasse og to elever går i sjette klasse.

Læs mere

Slides fra Fyraftensmøde 25/6-2014

Slides fra Fyraftensmøde 25/6-2014 Slides fra Fyraftensmøde 25/6-2014 Da ikke alle forældre til børn på Humble Skole kunne deltage i fyraftensmødet d. 25/6, lægges dette powerpoint ud på Fronter og skolens hjemmeside - som info om og aktuel

Læs mere

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE 7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE FORORD At leve i et demokratisk samfund er ensbetydende med, at alle har ret til uddannelse, uanset deres forskellige kultur,

Læs mere

ghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk læøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøz

ghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk læøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøz qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdf Årsplan 5. årgang 2010-2011 ghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk læøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøz

Læs mere

Ugebrev 16 Indskolingen 2015

Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Det ser ud til at foråret endelig har fundet Odsherred herligt, herligt. Det betyder bl.a., at der skal skiftes lidt ud i garderoben.

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Nedenfor følger skoleledernes eksplicitte vurdering af lektiecaféen. Lektiecafé

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 12. september 2014 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 792 Næste uge: 15.september 16. september 17. september 19. september 20. september 4.kl. Børnetandpleje kl.9.00 Sex + samfund besøger 8.-

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Dansk er vores modersmål, og dansk er et sprog vi værner om. Vi ser det som vores mål, at vi gør eleverne så dygtige, som deres evner forudsætter. Vort endelige

Læs mere

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Evaluering af skoleåret 2012-2013 på Esrum Kostskole Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Esrum Kostskole er en lille skole, der arbejder med unge med forskellige sociale

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

Årsplan for 5.a Ann-Berit Vestergaard og Kim Windel Kahr

Årsplan for 5.a Ann-Berit Vestergaard og Kim Windel Kahr Klasselærere KK + AV (50/50) BW (engelsk) SØ (håndarbejde) Årsplan for 5.a KLASSEPROFIL Her stod en beskrivelse af klassen. Den er slettet i denne udgave En god time: AV / KK skriver dagsorden på tavlen

Læs mere