Godthåb. kirkeblad. Nr. 2 April / Maj / Juni / Juli / August årg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godthåb. kirkeblad. Nr. 2 April / Maj / Juni / Juli / August 2015 68. årg."

Transkript

1 Godthåb kirkeblad Nr. 2 April / Maj / Juni / Juli / August årg.

2 Nyt fra formanden... Regnskab for 2014 Menighedsrådet har nu behandlet og godkendt regnskabet for 2014, der udviser et mindre overskud. En del af årsagen hertil er, at planlagt kalkning af kirketårn måtte aflyses, da der som tidligere skrevet skulle en istandsættelse til. Af denne besparelse er dog ca kr. anvendt på opgradering af sognegården med smartboard. Der er fortaget istandsættelse af præsteboligen i forbindelse med ansættelse af ny præst pr. 1. februar I den anledning skal der foretages et provstesyn med bygningssagkyndig, som pålægger menighedsrådet at sørge for de nødvendige istandsættelser, samt at afholde udgifterne hertil. At arbejde i præsteboliger er generelt ikke just gratis, så de samlede udgifter løb op i ca kr. Vi fik dog tildelt ca kr. af provstiet som indtægt. Når det alligevel lykkedes at finde resten i budgettet skyldes det udover den manglende kirkekalkning blandt andet også udvist sparsommelighed. Vi har haft et højt aktivitetsniveau, men dels har vi brugt lokale kor og foredragsholdere, og dels har de øvrige aktører honorarmæssigt været rimelige. Så heldig kan man ikke altid være Yderligere har der været en del dobbeltindtægt, idet opkrævning for gravstedsvedligeholdelse er blevet rykket fra 1. januar 2015 til sidst på året 2014, således at en del heraf (ca kr.) er indgået i det gamle år. Dette skyldes et pålæg om at foretage opkrævning i samme år, som arbejdet udføres/igangsættes. Efterfølgende vil opkrævning ske så tidlig at hele indtægten falder i samme år. Lidt hovedtal: Samlede indtægter kr budgetteret kr (heri modtaget kirkeskat) Samlede udgifter kr budgetteret kr Resultat kr budgetteret kr. 0 Henrik Lundgaard Nielsen REDAKTIONEN: Forsidefoto: "Ild" af Eva Dalby-Jakobsen 2 Kirkebladet udgives 3 gange om året af menighedsrådet i Godthåb Sogn. I redaktionen: Sognepræst Susanne Rytter Karamperis (ansv. red.) Henrik Lundgaard Nielsen (formand) Susanne Andersen (sekretær) Tryk: Rabøl A/S, Farsø Sidste frist for indlevering af stof til næste blad er den 1. august 2015 til et af redaktionens medlemmer!

3 Arrangementer i kirke og sognegård Menighedsrådsmøder: Torsdag den 16. april kl Mandag den 11. maj kl Tirsdag den 9. juni kl Alle møder er i sognegården og alle har adgang til at overvære møderne. Blændværk af Eva Dalby Jakobsens billede Sang i Sognegården - Sangcafé: Sangaftener i Sognegården: 14. april og 21. maj kl Vi håber rigtig mange har lyst til at møde op og få rørt sangstemmerne. Vi synger fra højskolesangbogen, og der serveres kaffe og brød, som koster 20 kr. Vel mødt! Arr. Kvindenetværket og Godthåb menighedsråd Kirkebil Menighedsrådet tilbyder kirkebil. Målgruppen er sognets pensionister, der er gangbesværede. Kørslen udføres af Aalborg Taxa, der kontaktes på tlf Her retter man henvendelse til i god tid forinden og bestiller både frem- og tilbagetransport samtidig. Man skal huske at oplyse, at der er tale om kirkebil til Godthåb Kirke, som menighedsrådet betaler. Ordningen er også indført i nogle af nabosognene, så det er selvfølgelig vigtigt at oplyse til hvilken kirke, det drejer sig om. Dels af hensyn til at betale regningen, men især for at man kommer til den kirke man ønsker! Hvis gudstjenesten en søndag er henlagt til Svenstrup eller Ellidshøj, kan man også komme dertil, men husk at angive at det er for Godthåb Kirke. Godthåb Menighedsråd 3

4 Påsken og pinsen i Godthåb Kirke Påskefrokost Palmesøndag den 29. marts kl. ca i sognegården, Sportvænget 5 Gerne tilmelding på eller sms på tlf , du er også velkommen uden tilmelding. Arrangementet er gratis. Arr. Godthåb Menighedsråd. Gudstjenester Påsken: Palmesøndag kl Efter gudstjenesten er der påskefrokost i sognegården. Skærtorsdag kl Langfredag kl Påskedag kl Kristi himmelfartsdag kl Pinsen: Pinsedag kl Pinsedag kl Udendørsgudstjeneste på FDF grunden, i samarbejde med FDF. 4

5 Konfirmationer 2015 Foreninger i Godthåb Godthåb FDF: Kredsleder Kent Laustsen. Tlf / Mail: Kano-udlejning: Kontakt: Carsten Madsen. Tlf Møllekvadrillen, folkedans i Møllen: Formand: Kirsten Graversgaard. Tlf / Mail: Borgerforeningen: Formand: Susan Foss: Tlf Mail: Godthåb Hammerværk: Bestyrelsesformand: Poul Schelder. Tlf Godthåb Kvindenetværk: Kontakt: Eva Dalby-Jakobsen: Tlf Mail: Godthåb Samråd: Formand: Poul Tradsborg. Tlf Mail: Godthåb Trim: Formand: Lena Højlund Larsen. Tlf Mail: Lørdag den 25. april kl konfirmeres: Alexander Højgaard Schuler Store bededag den 1. maj konfirmeres: Lyngbjerggårdskolen kl : 1. Liv Grouleff Andersen 2. Daniel Reinholdt Thomsen Jensen 3. Alexander Grau Feveile 4. Caroline Engelsgaard Lund 5. Emma Louise Gould 6. Emma Kærgaard 7. Herman Jovall Rødtnes 8. Jakob Christian Fyrst 9. Julia Linnea Sjöberg 10. Julie Lindtner Ziegler 11. Lisa Tjallien Oosterhof Schmidt 12. Lærke Højgaard Bertelsen 13. Marcus Juhl Munch 14. Mathias Revsbæk Iversen Konfirmationer GODTHÅB KIRKE 2015: 15. Nicolai Olesen 16. Nicoline Skjødt Møller 17. Nikolaj Rossander Kristensen 18. Zindie Baun Petersen 19. Lasse Kristensen Højvangskolen kl : 1. Bertram Mangaard 2. Lærke Bjerregaard-Michelsen 3. Stine Marie Lildal Andersen 4. Mathilde Andersen 5. Kristine Thorlund Nielsen 6. Stine Sandager Christensen 7. Johanne Skaarup Hansen 8. Siw Holstein Andreasen 9. Augutimmarik Nukaaraq Lennert 10. Sarah Thorlund Nielsen 11. Ricky Gao Snedker 12. Sofie Næsborg Thomsen 13. Nikolas Rendbæk Kraglund Vinder af bibelkryds I sidste kirkeblad bragte vi en Bibelkryds - vinderen af de to biografbilletter blev Eva Dalby-Jakobsen. 5

6 Arrangementer i kirke og sognegård Rågebekæmpelse Tirsdag den 14. april kl i sognegården. Skytte Klaus Godiksen, ansat ved Aalborg kommune, vil fortælle om rågebekæmpelse, herunder også både fordele og ulemper ved rågerne. Duer, måger og råger, der samler sig i større flokke, kan indimellem være et problem i byen. Når generne bliver for store, kan det være nødvendigt at regulere bestanden. Rågen er fredet som spurvefugl iht. EU-fuglebeskyttelsesdirektivet, men den danske lovgivning giver alligevel mulighed for regulering af ungerne. I et forsøg på at holde rågebestanden på et for alle parter acceptabelt niveau reguleres bestanden af råger med beskydning af rågeunger ved reden, fra den 1. maj til den 15. juni efter regler, der er fastsat i Bekendtgørelse om vildtskader. Reguleringen ledes i Aalborg Kommune af Park & Naturs skytte Klaus Godiksen og foregår med salonriffel. Arrangementet er gratis, kaffe og brød 20 kr. Arr. Godthåb Menighedsråd. Find os... Siden starten af 2014 er Godthåb Kirke igen blevet aktiv på egen hjemmeside, hvor man bl.a. kan hente kirkebladet, se kommende arrangementer og tider for gudstjenester, samt billeder fra forskellige arrangementer. På Facebook, er Godthåb Kirke også i stigende grad blevet aktiv, hvor du altid kan holde dig orienteret om kommende arrangementer og særlige gudstjenester. Facebook: godthaabkirke Eller på hjemmesiden: 6

7 Arrangementer i kirke og sognegård Sommerkoncert med Aalborg Kulturskole Tirsdag den 16. juni kl Dagene er lyse og lange, humøret er højt for unge og gamle. En sæson er ved at nærme sig sin afslutning for kulturskolens dygtige unge mennesker. Derfor vil vi slutte sæsonen af med en skøn koncert i Godthåb kirke tirsdag den 16. juni kl Der vi være indslag med blokfløjte, violin, cello og det lille strygerorkester med paletten fuld af spændende musik. Vi glæder os meget til at byde jer velkommen. Hilsen Monica, Debbie og Henriette Provstigudstjenester Sebber kirke 22. april 2015 Ellidshøj kirke: 3. juni 2015 Nørholm kirke: 9. september 2015 St. Ajstrup kirke: 4. november 2015 Alle dage kl Gudstjenesterne er tænkt som kend dit provsti arrangementer, hvor vi i løbet af denne valgperiode, vil komme rundt i alle provstiets kirker. Denne kirke-maraton er tænkt både til menighedsråd og medarbejdere, men også som et åbent arrangement, hvor alle er velkomne. Vi mødes fire gange om året i en kirke, hvor menighedsråd, præst, graver, eller hvem der nu ved mest om kirken, fortæller lidt om den lokale kirke, og vi synger og hører måske lidt om et par salmer, eller hvordan det enkelte menighedsråd ønsker at tilrettelægge det. Efterfølgende får vi en kop kaffe. Vel mødt! Arr. Aalborg vestre Provst Arrangementet er åbent for alle. Arr. Aalborg Kulturskole og Godthåb kirke 7

8 Præsten skriver om indsamlinger i Godthåb Kirke... I Godthåb kirke er der indsamling til alle gudstjenesterne, der samles ind til forskellige organisationer og formål. Vi har valgt at give til Folkekirkens Nødhjælp (i månederne januar til og med juni), Kirkens Korshær (i juli til november) og Børnesagens Fællesråd (i december måned). Der er selvfølgelig mange andre gode formål vi kunne støtte, men vi har altså valgt at fokusere på de tre nævnte organisationer. 8 Folkekirkens Nødhjælps formål er at styrke verdens fattigste i kampen for et helt og værdigt liv. Folkekirkens Nødhjælp har sine rødder i Folkekirken, men arbejder der, hvor nøden er størst uden hensyn til religion, køn, race eller politisk overbevisning. Folkekirkens Nødhjælp arbejder med bekæmpelse af sult, hiv og aids, katastrofearbejde, minerydning samt demokrati og rettigheder i Asien, Afrika, Mellemøsten og Mellemamerika. Organisationen kendes på fisken. Den er et gammelt kristent symbol, som går tilbage til kirkens første århundreder. Fisken stammer fra evangeliernes beretning om Jesus, der giver de sultne noget at spise fem brød og to fisk (Markusevangeliet kapitel 6,30-44), samtidig er bogstaverne i det græske ord for fisk - IKTYS - synonymer for ordene: Jesus Kristus Guds Søn Frelser. https://www.noedhjaelp.dk/ Kirkens Korshær er en privat, social, folkekirkelig hjælpeorganisation, der hjælper samfundets udstødte grupper. Kirkens Korshær driver herberger og forsorgshjem flere større byer. Desuden driver Korshæren mere end 30 varmestuer, hvor man kan købe en portion mad billigt, få et varmt bad og noget rent tøj. Korset er fundamentet i Kirkens Korshærs arbejde og logo. Korsets tre streger i logoet, udtrykker treenigheden: Fader, Søn og Helligånd. Cirklen i centrum udtrykker evigheden. De fire hjerter symboliserer, at Kirkens Korshær arbejder med kærlighed. Børnesagens Fællesråd: Folkekirken samler hver juleaften ind til Danmarks udsatte børn og unge. Kirkeindsamlinger har siden 1911 været er grundpille for organisationens arbejde, derfor har Børnesagen Fællesråd fået Kongelig Resolution på juleaften som indsamlingsdag i landets kirker. Børnesagen giver også tilskud til fattige familier i forbindelse med konfirmation, for det er dyrt at holde konfirmation. Der skal købes tøj og gaver, og der skal holdes en fest. Det koster alt sammen penge. Men ikke alle har råd. Heldigvis kan man søge om et tilskud hos Børnesagen. Her kan man få 2500 kroner. Men enhver skal give, som han har hjerte til - ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad giver. Gud magter at give jer al nåde i rigt mål, så I altid i alle måder har nok af alt og endda overflod til at gøre godt (2. Kor 9,7-8). Hermed en opfordring til gavmildhed og til at huske mønterne, når du kommer i kirke! Organisationerne har brug for din hjælp og støtte for at kunne hjælpe andre. God sommer! Susanne Rytter Karamperis

9 Nyt fra FDF FDF Godthåb Arrangementer i foråret: 23. april: Orienteringsløb 14. til 17. maj: Sommerlejr. 25. maj kl : Friluftsgudstjeneste - sammen med kirken på FDF grunden (2. Pinsedag). Desuden planlægger vi vandretur på 10 eller 20 km, et bil orienteringsløb og fælles sæsonafslutning med Svenstrup FDF. Mødetidspunkter: Puslinge, Tumlinge, Pilte, og Væbnere (Børnehaveklasse til 5. klasse) Torsdag kl.: Ledere: Kent Laustsen: Gerda K. Christiansen: Torben Ziegler: Seniorvæbnere og Seniorer (6. klasse og op) Torsdag kl.: Ledere: Kent Laustsen: Kredsleder og kasser: Kent Laustsen Vesterbro 95, 2. tv., 9000 Aalborg Tlf / Besøg vores hjemmeside: 9

10 Siden sidst - døbte i Godthåb kirke Isabella Annette Jensen (Forældre: Tinna Annette Mikkelsen & Kenny Jensen) Alexia Wichmann Lyngesen (Forældre: Karen Helena & Ryan Wichmann Lyngesen) Ida Havløkke Faarup Therkildsen (Forældre Lene Havløkke Therkildsen & Jakob Havløkke Faarup) Jens Mackenhauer Axelsen (Forældre: Mie Mackenhauer Petersen & Jakob Axelsen Nielsen) Døde i Godthåb: Kirsten Vestergaard Pedersen Flemming Andersen (Piv) Agnethe Marie Pedersen Mille Jacquet Thrysøe (Forældre: Simone Jacquet Melby & Nickolai Warming Thrysøe) Mathilde Luther og Oliver Gredal Ammitzbøll (Forældre Kristine Luther Gredal & Frederik Ammitzbøll) Sofie Søndergaard Gjerløff (Forældre: Maria Søndergaard & Nikolai Gjerløff) Palle Mandrup Christensen (Ellidshøj) 10

11 Hvad gør man... Hvad gør man i tilfælde af... FØDSEL? Faderskab: Ugifte par skal senest 14 dage efter fødslen indgive omsorgs og ansvarserklæring med NemID på erklæringen medfører fælles forældremyndighed. Navngivning af et barn kan ske på to måder: Navngivning ved dåb: Her skal forældrene træffe aftale direkte med sognepræsten om navn, tid og sted. Derfor skal barnet ikke navngives via Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt ved den kristne dåb. I skal oplyse faddernes navne og adresser til præsten. Øvrig navngivning: Forældrene kan navngive barnet med NemID på Navneændring: Du kan søge om at ændre dit eller dit barns fornavn, mellemnavn eller efternavn. Det foregår alt sammen via hvor du skal anvende NemID. Hvad børns navne angår, er det dog en forudsætning, at du har forældremyndigheden, og at anden forældre medsignerer med sin NemID. En navneændring koster 500 kr. og beløbet skal være indbetalt, inden sagsbehandlingen begynder. Ved navneændringer for børn over 10 år skal man bruge en blanket, som printes fra udfyldes og afleveres hos sognepræsten. Børnene skal selv medunderskrive. Navneændringer, hvor der kræves tilladelse fra samtlige bærere af navnet, skal ansøges på blanket, som printes ud på udfyldes og afleveres hos sognepræsten. Bryllup: Vielsesdato samt dato for samtale aftales med sognepræsten i god tid inden vielsen. I kan blive gift i Folkekirken, når I begge eller en af jer er medlem. Før vielsen skal I have en prøvelsesattest fra kommunen, som skal afleveres til sognepræsten. I skal udfylde en ægteskabserklæring til kommunen på for at få prøvelsesattesten. Attesten viser, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder. Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I selv ansøge om det på I kan som hovedregel få hinandens mellem- og efternavne. Indtil tre måneder efter vielsen er det gratis at få foretaget navneændring. Vielsen har juridisk gyldighed. Derfor skal der være to vidner til stede under vielsen. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen. Dødsanmeldelse og anmodning om begravelse: Nærmeste pårørende sender selv eller via en bedemand en anmodning via Sognepræsten står til rådighed med hjælp og samtale ved ethvert dødfald i sognet. Salmer og andre praktiske spørgsmål i forbindelse med højtideligheden aftales med præsten. NB: I særlige tilfælde, hvor du ikke har mulighed for at anvende NemID er personlig henvendelse hos sognepræsten selvfølgelig stadig en mulighed. 11

12 Adresser - Godthåb Sogn Menighedsrådet: Henrik Lundgaard Nielsen (formand) Snebærvej 23, Godthåb 9230 Svenstrup J. Tlf.: Mail: Ritha Petersen (næstformand) Snebærvej 17, Godthåb 9230 Svenstrup J. Tlf.: Mail: Jytte Poulsen (valgt kasserer) Snebærvej 3, Godthåb 9230 Svenstrup Tlf Mobil Mail: Kirsten Dalby-Jakobsen (kirkeværge) Tostrupvej 15, Godthåb 9230 Svenstrup Tlf Mail: Susanne Taudal Andersen (sekretær, redaktionsudvalg) Lille Volstrupvej 16, Godthåb 9230 Svenstrup Tlf.: Mail: Elin Jørgensen Ridemandsmøllevej 28, Godthåb, 9230 Svenstrup Tlf Mail: (form. for Kirke- og kirkegårdsudvalget samt valgbestyrelsen) Graver Tove Vendelbo Tlf Mobil: (personalerepræsentant) HjeMMESIDE: Kirkens hjemmeside kan findes på: og på sogn.dk - dk/godthaab-aalborg/ RINGER & GRAVER: Tove Vendelbo Mulig træffetid: Tirsdag-fredag mellem kl på tlf / Mail: KIRKESANGER: Kim Harritsø Olsen Kastanievej 8, 9000 Aalborg Mobil Mail: ORGANIST: Ulla Kjærsgaard Tostrupvej 74, Godthåb, 9230 Svenstrup. Tlf.: SOGNEPRÆST: Susanne Rytter Karamperis (kirkebogsfører og begravelsesmyndighed) Sportvænget 7, Godthåb 9230 Svenstrup Tlf Mail: Leje af sognegård: Sognegården kan lejes til sammenkomst efter begravelse/ bisættelse i Godthåb Kirke for kr Kontakt Graverkontoret, tlf / Træffetid mell. kl Gudstjenester 29. marts Palmesøndag (påskefrokost) SRK 02. april Skærtorsdag SRK 03. april Langfredag SRK 05. april Påskedag SRK 06. april 2. Påskedag Ingen 12. april Søndag (kaffe) SRK 19. april Søndag SRK 25. april Lørdag (konfirma.) SRK 26. april Søndag SRK 01. maj Konfirmation 9 og 11 SRK 03. maj Søndag SRK 09. maj Dåbsgudstje SRK 10. maj Søndag ingen 14. maj Kristi himmelfart SRK 17. maj Søndag (kaffe) SRK 24. maj Pinse SRK 25. maj 2. Pinsedag (Ud i det blå) SRK 31. maj Søndag SRK 07. juni Søndag SRK 14. juni Søndag SRK 21. juni Søndag SRK 28. juni Søndag ingen 05. juli Søndag SRK 19. juli Søndag Liisberg 26. juli Søndag ingen 02. august Søndag SRK 09. august Søndag ingen 16. august Søndag 11:00 SRK 23. august Søndag SRK 30. august Søndag SRK SRK = Susanne Rytter Karamperis Kirkekaffe efter de tidlige gudstjenester kl

Forår Påske - Pinse April Maj - Juni www.horsenskirke.dk

Forår Påske - Pinse April Maj - Juni www.horsenskirke.dk HORSENS SOGNS MENIGHEDSBLAD Forår Påske - Pinse April Maj - Juni www.horsenskirke.dk 2012 Nr. 3 GLÆDELIG PÅSKE & PINSE! Påske og pinse udsprang af jul, så lad og glæden af tro i skjul spørge forgæves om

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 Nr. 3-31. årgang Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt

Læs mere

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 LIVSTEGN Af sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Dette kirkeblad dækker forårs- og forsommermånederne marts april maj og juni. De fire mest livskraftige

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Marts April Maj 2012 Vejledning

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad December 2014 - februar 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad December 2014 - februar 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad December 2014 - februar 2015 Nr. 1-31. årgang Der er noget i luften, jeg ved ikke hvad, som forår, skønt skoven har mistet hvert blad. Der er noget i luften, som rosernes

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Sognenyt. 4. årg. Februar 2015 Nr. 1

Sognenyt. 4. årg. Februar 2015 Nr. 1 Sognenyt 4. årg. Februar 2015 Nr. 1 Adresseliste www.basaho.dk Sognepræst: Adam Torp, at@km.dk Sandager Kirkevej 26, 5610 Assens Tlf. 64 79 10 28 Organist for alle tre sogne: Per Ballegaard Dreslettevej

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3 Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2 Ny præst på vej Side 3 Skærtorsdagsmåltid Side 4 Musikforestilling om David for børn og

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege

dollerup finderup ravnstrup hald ege kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Godmorgen Hvad siger man, når man lige har været død, men er blevet levende igen? Matthæus fortæller, om kvindernes møde med den døde nu levende Jesus

Læs mere

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke.

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke. Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE Mou Kirke. Dokkedal Kirke. APRIL JULI 2013 BEKENDTGØRELSER FØDSEL Forældrene får tilsendt en fødselsattest indenfor barnets første 14 dage. Dersom forældrene ikke

Læs mere

Det sker i FOLKEKIRKEN. Marts April Maj 2008. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

Det sker i FOLKEKIRKEN. Marts April Maj 2008. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i FOLKEKIRKEN Marts April Maj 2008 Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i Det sker i 2 14-2008 Templet i Jerusalem, historie og teologi Torsdag

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. September 2013

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. September 2013 Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 2 76. ÅRGANG NØRRE AABY September 2013 Konfirmationstale 2013 Kærligheden er alfa og omega, ja kærligheden er det vigtigste. Men hvad er kærlighed? Paulus formulerer det

Læs mere

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs!

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs! Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 2 Februar 2015 Kirkenyt Gudstjenester 2-3 Sang tegning 4 Maja og David 9 Højmesse 11 Sogneindsamling 19-20 Audio Feel 21 Liva Mo 23 Mobilindsamlingen 31 Nyt fra foreningerne

Læs mere

Marts. Syv Kirke. Kirkenyt. April. Ørsted Kirke. Maj. Dåstrup Kirke. Gadstrup Kirke

Marts. Syv Kirke. Kirkenyt. April. Ørsted Kirke. Maj. Dåstrup Kirke. Gadstrup Kirke Syv Kirke Ørsted Kirke Dåstrup Kirke Gadstrup Kirke Kirkenyt Marts April Maj 2015 Gudstjenester, påske, foredrag, strikkeklub, Veteranklub, konfirmationer, koncerter, caféeftermiddag, blomsteraften, dukketeater

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 2 Marts/april/maj 2014 Ny præstebolig i Øse Biskoppen kommer på besøg! Øse og Næsbjerg menighedsråd har i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl.

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne Nr. 4 September - Oktober - November 2015 21. årgang Haurum Sall Granslev Houlbjerg Konfirmationsdatoer Velkommen til de nye konfirmander Se velkomstfolder

Læs mere

Det sker i KIRKEN. Marts April Maj 2014. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE

Det sker i KIRKEN. Marts April Maj 2014. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Det sker i KIRKEN Marts April Maj 2014 Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Det sker i Kirken 2 Marts April Maj 2014 Møder & koncerter Forsiden: 5.A Skole s bidrag til kunst i kirken 2013. Kirkemusikalsk

Læs mere

Gjøl kirkeblad. Nr. 1 marts - april - maj 2013. Nyt menighedsråd Danske Kirkedage 2013 Folkekirkens nye logo Fælles sogneaften med Anders Agger

Gjøl kirkeblad. Nr. 1 marts - april - maj 2013. Nyt menighedsråd Danske Kirkedage 2013 Folkekirkens nye logo Fælles sogneaften med Anders Agger Gjøl kirkeblad Nr. 1 marts - april - maj 2013 Nyt menighedsråd Danske Kirkedage 2013 Folkekirkens nye logo Fælles sogneaften med Anders Agger Præsentation af nyt menighedsråd Bente Skole Som jeg har fortalt

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 25. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2010 Jesus og Josefine - og kristendom i børnehøjde I december genudsendte TV2 julekalenderen Jesus og Josefine. Da den første gang blev vist i 2003,

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010

MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010 MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010 1 Kirkelig vejviser Fødsel: Fødsler skal anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor moderen har bopæl senest 2 hverdage efter fødslen. Hvis

Læs mere

K I R K E B L A D E T

K I R K E B L A D E T K I R K E B L A D E T Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Husk menighedsrådsvalget i disse uger! Og at det gælder DIN kirke! Oktober-november 2012 Sjette årgang nr. 3 Mange kirker men én Folkekirke

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 233 APRIL, MAJ, JUNI, JULI 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Kirkens fremtid, messehagler, Torsdagsklubben, babysalmesang side 4 Konfirmandindskrivning,

Læs mere

For Skibsted - Lyngby - Terndrup

For Skibsted - Lyngby - Terndrup Kirkebladet For Skibsted - Lyngby - Terndrup I strålende solskin blev Margit Nørregaard Lauridsen indsat i pastoratets tre kirker den 4. januar 2015. Fra indsættelsen i Terndrup Kirke ses her fra venstre

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere