Godthåb. kirkeblad. Nr. 2 April / Maj / Juni / Juli / August årg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godthåb. kirkeblad. Nr. 2 April / Maj / Juni / Juli / August 2015 68. årg."

Transkript

1 Godthåb kirkeblad Nr. 2 April / Maj / Juni / Juli / August årg.

2 Nyt fra formanden... Regnskab for 2014 Menighedsrådet har nu behandlet og godkendt regnskabet for 2014, der udviser et mindre overskud. En del af årsagen hertil er, at planlagt kalkning af kirketårn måtte aflyses, da der som tidligere skrevet skulle en istandsættelse til. Af denne besparelse er dog ca kr. anvendt på opgradering af sognegården med smartboard. Der er fortaget istandsættelse af præsteboligen i forbindelse med ansættelse af ny præst pr. 1. februar I den anledning skal der foretages et provstesyn med bygningssagkyndig, som pålægger menighedsrådet at sørge for de nødvendige istandsættelser, samt at afholde udgifterne hertil. At arbejde i præsteboliger er generelt ikke just gratis, så de samlede udgifter løb op i ca kr. Vi fik dog tildelt ca kr. af provstiet som indtægt. Når det alligevel lykkedes at finde resten i budgettet skyldes det udover den manglende kirkekalkning blandt andet også udvist sparsommelighed. Vi har haft et højt aktivitetsniveau, men dels har vi brugt lokale kor og foredragsholdere, og dels har de øvrige aktører honorarmæssigt været rimelige. Så heldig kan man ikke altid være Yderligere har der været en del dobbeltindtægt, idet opkrævning for gravstedsvedligeholdelse er blevet rykket fra 1. januar 2015 til sidst på året 2014, således at en del heraf (ca kr.) er indgået i det gamle år. Dette skyldes et pålæg om at foretage opkrævning i samme år, som arbejdet udføres/igangsættes. Efterfølgende vil opkrævning ske så tidlig at hele indtægten falder i samme år. Lidt hovedtal: Samlede indtægter kr budgetteret kr (heri modtaget kirkeskat) Samlede udgifter kr budgetteret kr Resultat kr budgetteret kr. 0 Henrik Lundgaard Nielsen REDAKTIONEN: Forsidefoto: "Ild" af Eva Dalby-Jakobsen 2 Kirkebladet udgives 3 gange om året af menighedsrådet i Godthåb Sogn. I redaktionen: Sognepræst Susanne Rytter Karamperis (ansv. red.) Henrik Lundgaard Nielsen (formand) Susanne Andersen (sekretær) Tryk: Rabøl A/S, Farsø Sidste frist for indlevering af stof til næste blad er den 1. august 2015 til et af redaktionens medlemmer!

3 Arrangementer i kirke og sognegård Menighedsrådsmøder: Torsdag den 16. april kl Mandag den 11. maj kl Tirsdag den 9. juni kl Alle møder er i sognegården og alle har adgang til at overvære møderne. Blændværk af Eva Dalby Jakobsens billede Sang i Sognegården - Sangcafé: Sangaftener i Sognegården: 14. april og 21. maj kl Vi håber rigtig mange har lyst til at møde op og få rørt sangstemmerne. Vi synger fra højskolesangbogen, og der serveres kaffe og brød, som koster 20 kr. Vel mødt! Arr. Kvindenetværket og Godthåb menighedsråd Kirkebil Menighedsrådet tilbyder kirkebil. Målgruppen er sognets pensionister, der er gangbesværede. Kørslen udføres af Aalborg Taxa, der kontaktes på tlf Her retter man henvendelse til i god tid forinden og bestiller både frem- og tilbagetransport samtidig. Man skal huske at oplyse, at der er tale om kirkebil til Godthåb Kirke, som menighedsrådet betaler. Ordningen er også indført i nogle af nabosognene, så det er selvfølgelig vigtigt at oplyse til hvilken kirke, det drejer sig om. Dels af hensyn til at betale regningen, men især for at man kommer til den kirke man ønsker! Hvis gudstjenesten en søndag er henlagt til Svenstrup eller Ellidshøj, kan man også komme dertil, men husk at angive at det er for Godthåb Kirke. Godthåb Menighedsråd 3

4 Påsken og pinsen i Godthåb Kirke Påskefrokost Palmesøndag den 29. marts kl. ca i sognegården, Sportvænget 5 Gerne tilmelding på eller sms på tlf , du er også velkommen uden tilmelding. Arrangementet er gratis. Arr. Godthåb Menighedsråd. Gudstjenester Påsken: Palmesøndag kl Efter gudstjenesten er der påskefrokost i sognegården. Skærtorsdag kl Langfredag kl Påskedag kl Kristi himmelfartsdag kl Pinsen: Pinsedag kl Pinsedag kl Udendørsgudstjeneste på FDF grunden, i samarbejde med FDF. 4

5 Konfirmationer 2015 Foreninger i Godthåb Godthåb FDF: Kredsleder Kent Laustsen. Tlf / Mail: Kano-udlejning: Kontakt: Carsten Madsen. Tlf Møllekvadrillen, folkedans i Møllen: Formand: Kirsten Graversgaard. Tlf / Mail: Borgerforeningen: Formand: Susan Foss: Tlf Mail: Godthåb Hammerværk: Bestyrelsesformand: Poul Schelder. Tlf Godthåb Kvindenetværk: Kontakt: Eva Dalby-Jakobsen: Tlf Mail: Godthåb Samråd: Formand: Poul Tradsborg. Tlf Mail: Godthåb Trim: Formand: Lena Højlund Larsen. Tlf Mail: Lørdag den 25. april kl konfirmeres: Alexander Højgaard Schuler Store bededag den 1. maj konfirmeres: Lyngbjerggårdskolen kl : 1. Liv Grouleff Andersen 2. Daniel Reinholdt Thomsen Jensen 3. Alexander Grau Feveile 4. Caroline Engelsgaard Lund 5. Emma Louise Gould 6. Emma Kærgaard 7. Herman Jovall Rødtnes 8. Jakob Christian Fyrst 9. Julia Linnea Sjöberg 10. Julie Lindtner Ziegler 11. Lisa Tjallien Oosterhof Schmidt 12. Lærke Højgaard Bertelsen 13. Marcus Juhl Munch 14. Mathias Revsbæk Iversen Konfirmationer GODTHÅB KIRKE 2015: 15. Nicolai Olesen 16. Nicoline Skjødt Møller 17. Nikolaj Rossander Kristensen 18. Zindie Baun Petersen 19. Lasse Kristensen Højvangskolen kl : 1. Bertram Mangaard 2. Lærke Bjerregaard-Michelsen 3. Stine Marie Lildal Andersen 4. Mathilde Andersen 5. Kristine Thorlund Nielsen 6. Stine Sandager Christensen 7. Johanne Skaarup Hansen 8. Siw Holstein Andreasen 9. Augutimmarik Nukaaraq Lennert 10. Sarah Thorlund Nielsen 11. Ricky Gao Snedker 12. Sofie Næsborg Thomsen 13. Nikolas Rendbæk Kraglund Vinder af bibelkryds I sidste kirkeblad bragte vi en Bibelkryds - vinderen af de to biografbilletter blev Eva Dalby-Jakobsen. 5

6 Arrangementer i kirke og sognegård Rågebekæmpelse Tirsdag den 14. april kl i sognegården. Skytte Klaus Godiksen, ansat ved Aalborg kommune, vil fortælle om rågebekæmpelse, herunder også både fordele og ulemper ved rågerne. Duer, måger og råger, der samler sig i større flokke, kan indimellem være et problem i byen. Når generne bliver for store, kan det være nødvendigt at regulere bestanden. Rågen er fredet som spurvefugl iht. EU-fuglebeskyttelsesdirektivet, men den danske lovgivning giver alligevel mulighed for regulering af ungerne. I et forsøg på at holde rågebestanden på et for alle parter acceptabelt niveau reguleres bestanden af råger med beskydning af rågeunger ved reden, fra den 1. maj til den 15. juni efter regler, der er fastsat i Bekendtgørelse om vildtskader. Reguleringen ledes i Aalborg Kommune af Park & Naturs skytte Klaus Godiksen og foregår med salonriffel. Arrangementet er gratis, kaffe og brød 20 kr. Arr. Godthåb Menighedsråd. Find os... Siden starten af 2014 er Godthåb Kirke igen blevet aktiv på egen hjemmeside, hvor man bl.a. kan hente kirkebladet, se kommende arrangementer og tider for gudstjenester, samt billeder fra forskellige arrangementer. På Facebook, er Godthåb Kirke også i stigende grad blevet aktiv, hvor du altid kan holde dig orienteret om kommende arrangementer og særlige gudstjenester. Facebook: godthaabkirke Eller på hjemmesiden: 6

7 Arrangementer i kirke og sognegård Sommerkoncert med Aalborg Kulturskole Tirsdag den 16. juni kl Dagene er lyse og lange, humøret er højt for unge og gamle. En sæson er ved at nærme sig sin afslutning for kulturskolens dygtige unge mennesker. Derfor vil vi slutte sæsonen af med en skøn koncert i Godthåb kirke tirsdag den 16. juni kl Der vi være indslag med blokfløjte, violin, cello og det lille strygerorkester med paletten fuld af spændende musik. Vi glæder os meget til at byde jer velkommen. Hilsen Monica, Debbie og Henriette Provstigudstjenester Sebber kirke 22. april 2015 Ellidshøj kirke: 3. juni 2015 Nørholm kirke: 9. september 2015 St. Ajstrup kirke: 4. november 2015 Alle dage kl Gudstjenesterne er tænkt som kend dit provsti arrangementer, hvor vi i løbet af denne valgperiode, vil komme rundt i alle provstiets kirker. Denne kirke-maraton er tænkt både til menighedsråd og medarbejdere, men også som et åbent arrangement, hvor alle er velkomne. Vi mødes fire gange om året i en kirke, hvor menighedsråd, præst, graver, eller hvem der nu ved mest om kirken, fortæller lidt om den lokale kirke, og vi synger og hører måske lidt om et par salmer, eller hvordan det enkelte menighedsråd ønsker at tilrettelægge det. Efterfølgende får vi en kop kaffe. Vel mødt! Arr. Aalborg vestre Provst Arrangementet er åbent for alle. Arr. Aalborg Kulturskole og Godthåb kirke 7

8 Præsten skriver om indsamlinger i Godthåb Kirke... I Godthåb kirke er der indsamling til alle gudstjenesterne, der samles ind til forskellige organisationer og formål. Vi har valgt at give til Folkekirkens Nødhjælp (i månederne januar til og med juni), Kirkens Korshær (i juli til november) og Børnesagens Fællesråd (i december måned). Der er selvfølgelig mange andre gode formål vi kunne støtte, men vi har altså valgt at fokusere på de tre nævnte organisationer. 8 Folkekirkens Nødhjælps formål er at styrke verdens fattigste i kampen for et helt og værdigt liv. Folkekirkens Nødhjælp har sine rødder i Folkekirken, men arbejder der, hvor nøden er størst uden hensyn til religion, køn, race eller politisk overbevisning. Folkekirkens Nødhjælp arbejder med bekæmpelse af sult, hiv og aids, katastrofearbejde, minerydning samt demokrati og rettigheder i Asien, Afrika, Mellemøsten og Mellemamerika. Organisationen kendes på fisken. Den er et gammelt kristent symbol, som går tilbage til kirkens første århundreder. Fisken stammer fra evangeliernes beretning om Jesus, der giver de sultne noget at spise fem brød og to fisk (Markusevangeliet kapitel 6,30-44), samtidig er bogstaverne i det græske ord for fisk - IKTYS - synonymer for ordene: Jesus Kristus Guds Søn Frelser. https://www.noedhjaelp.dk/ Kirkens Korshær er en privat, social, folkekirkelig hjælpeorganisation, der hjælper samfundets udstødte grupper. Kirkens Korshær driver herberger og forsorgshjem flere større byer. Desuden driver Korshæren mere end 30 varmestuer, hvor man kan købe en portion mad billigt, få et varmt bad og noget rent tøj. Korset er fundamentet i Kirkens Korshærs arbejde og logo. Korsets tre streger i logoet, udtrykker treenigheden: Fader, Søn og Helligånd. Cirklen i centrum udtrykker evigheden. De fire hjerter symboliserer, at Kirkens Korshær arbejder med kærlighed. Børnesagens Fællesråd: Folkekirken samler hver juleaften ind til Danmarks udsatte børn og unge. Kirkeindsamlinger har siden 1911 været er grundpille for organisationens arbejde, derfor har Børnesagen Fællesråd fået Kongelig Resolution på juleaften som indsamlingsdag i landets kirker. Børnesagen giver også tilskud til fattige familier i forbindelse med konfirmation, for det er dyrt at holde konfirmation. Der skal købes tøj og gaver, og der skal holdes en fest. Det koster alt sammen penge. Men ikke alle har råd. Heldigvis kan man søge om et tilskud hos Børnesagen. Her kan man få 2500 kroner. Men enhver skal give, som han har hjerte til - ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad giver. Gud magter at give jer al nåde i rigt mål, så I altid i alle måder har nok af alt og endda overflod til at gøre godt (2. Kor 9,7-8). Hermed en opfordring til gavmildhed og til at huske mønterne, når du kommer i kirke! Organisationerne har brug for din hjælp og støtte for at kunne hjælpe andre. God sommer! Susanne Rytter Karamperis

9 Nyt fra FDF FDF Godthåb Arrangementer i foråret: 23. april: Orienteringsløb 14. til 17. maj: Sommerlejr. 25. maj kl : Friluftsgudstjeneste - sammen med kirken på FDF grunden (2. Pinsedag). Desuden planlægger vi vandretur på 10 eller 20 km, et bil orienteringsløb og fælles sæsonafslutning med Svenstrup FDF. Mødetidspunkter: Puslinge, Tumlinge, Pilte, og Væbnere (Børnehaveklasse til 5. klasse) Torsdag kl.: Ledere: Kent Laustsen: Gerda K. Christiansen: Torben Ziegler: Seniorvæbnere og Seniorer (6. klasse og op) Torsdag kl.: Ledere: Kent Laustsen: Kredsleder og kasser: Kent Laustsen Vesterbro 95, 2. tv., 9000 Aalborg Tlf / Besøg vores hjemmeside: 9

10 Siden sidst - døbte i Godthåb kirke Isabella Annette Jensen (Forældre: Tinna Annette Mikkelsen & Kenny Jensen) Alexia Wichmann Lyngesen (Forældre: Karen Helena & Ryan Wichmann Lyngesen) Ida Havløkke Faarup Therkildsen (Forældre Lene Havløkke Therkildsen & Jakob Havløkke Faarup) Jens Mackenhauer Axelsen (Forældre: Mie Mackenhauer Petersen & Jakob Axelsen Nielsen) Døde i Godthåb: Kirsten Vestergaard Pedersen Flemming Andersen (Piv) Agnethe Marie Pedersen Mille Jacquet Thrysøe (Forældre: Simone Jacquet Melby & Nickolai Warming Thrysøe) Mathilde Luther og Oliver Gredal Ammitzbøll (Forældre Kristine Luther Gredal & Frederik Ammitzbøll) Sofie Søndergaard Gjerløff (Forældre: Maria Søndergaard & Nikolai Gjerløff) Palle Mandrup Christensen (Ellidshøj) 10

11 Hvad gør man... Hvad gør man i tilfælde af... FØDSEL? Faderskab: Ugifte par skal senest 14 dage efter fødslen indgive omsorgs og ansvarserklæring med NemID på erklæringen medfører fælles forældremyndighed. Navngivning af et barn kan ske på to måder: Navngivning ved dåb: Her skal forældrene træffe aftale direkte med sognepræsten om navn, tid og sted. Derfor skal barnet ikke navngives via Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt ved den kristne dåb. I skal oplyse faddernes navne og adresser til præsten. Øvrig navngivning: Forældrene kan navngive barnet med NemID på Navneændring: Du kan søge om at ændre dit eller dit barns fornavn, mellemnavn eller efternavn. Det foregår alt sammen via hvor du skal anvende NemID. Hvad børns navne angår, er det dog en forudsætning, at du har forældremyndigheden, og at anden forældre medsignerer med sin NemID. En navneændring koster 500 kr. og beløbet skal være indbetalt, inden sagsbehandlingen begynder. Ved navneændringer for børn over 10 år skal man bruge en blanket, som printes fra udfyldes og afleveres hos sognepræsten. Børnene skal selv medunderskrive. Navneændringer, hvor der kræves tilladelse fra samtlige bærere af navnet, skal ansøges på blanket, som printes ud på udfyldes og afleveres hos sognepræsten. Bryllup: Vielsesdato samt dato for samtale aftales med sognepræsten i god tid inden vielsen. I kan blive gift i Folkekirken, når I begge eller en af jer er medlem. Før vielsen skal I have en prøvelsesattest fra kommunen, som skal afleveres til sognepræsten. I skal udfylde en ægteskabserklæring til kommunen på for at få prøvelsesattesten. Attesten viser, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder. Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I selv ansøge om det på I kan som hovedregel få hinandens mellem- og efternavne. Indtil tre måneder efter vielsen er det gratis at få foretaget navneændring. Vielsen har juridisk gyldighed. Derfor skal der være to vidner til stede under vielsen. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen. Dødsanmeldelse og anmodning om begravelse: Nærmeste pårørende sender selv eller via en bedemand en anmodning via Sognepræsten står til rådighed med hjælp og samtale ved ethvert dødfald i sognet. Salmer og andre praktiske spørgsmål i forbindelse med højtideligheden aftales med præsten. NB: I særlige tilfælde, hvor du ikke har mulighed for at anvende NemID er personlig henvendelse hos sognepræsten selvfølgelig stadig en mulighed. 11

12 Adresser - Godthåb Sogn Menighedsrådet: Henrik Lundgaard Nielsen (formand) Snebærvej 23, Godthåb 9230 Svenstrup J. Tlf.: Mail: Ritha Petersen (næstformand) Snebærvej 17, Godthåb 9230 Svenstrup J. Tlf.: Mail: Jytte Poulsen (valgt kasserer) Snebærvej 3, Godthåb 9230 Svenstrup Tlf Mobil Mail: Kirsten Dalby-Jakobsen (kirkeværge) Tostrupvej 15, Godthåb 9230 Svenstrup Tlf Mail: Susanne Taudal Andersen (sekretær, redaktionsudvalg) Lille Volstrupvej 16, Godthåb 9230 Svenstrup Tlf.: Mail: Elin Jørgensen Ridemandsmøllevej 28, Godthåb, 9230 Svenstrup Tlf Mail: (form. for Kirke- og kirkegårdsudvalget samt valgbestyrelsen) Graver Tove Vendelbo Tlf Mobil: (personalerepræsentant) HjeMMESIDE: Kirkens hjemmeside kan findes på: og på sogn.dk - dk/godthaab-aalborg/ RINGER & GRAVER: Tove Vendelbo Mulig træffetid: Tirsdag-fredag mellem kl på tlf / Mail: KIRKESANGER: Kim Harritsø Olsen Kastanievej 8, 9000 Aalborg Mobil Mail: ORGANIST: Ulla Kjærsgaard Tostrupvej 74, Godthåb, 9230 Svenstrup. Tlf.: SOGNEPRÆST: Susanne Rytter Karamperis (kirkebogsfører og begravelsesmyndighed) Sportvænget 7, Godthåb 9230 Svenstrup Tlf Mail: Leje af sognegård: Sognegården kan lejes til sammenkomst efter begravelse/ bisættelse i Godthåb Kirke for kr Kontakt Graverkontoret, tlf / Træffetid mell. kl Gudstjenester 29. marts Palmesøndag (påskefrokost) SRK 02. april Skærtorsdag SRK 03. april Langfredag SRK 05. april Påskedag SRK 06. april 2. Påskedag Ingen 12. april Søndag (kaffe) SRK 19. april Søndag SRK 25. april Lørdag (konfirma.) SRK 26. april Søndag SRK 01. maj Konfirmation 9 og 11 SRK 03. maj Søndag SRK 09. maj Dåbsgudstje SRK 10. maj Søndag ingen 14. maj Kristi himmelfart SRK 17. maj Søndag (kaffe) SRK 24. maj Pinse SRK 25. maj 2. Pinsedag (Ud i det blå) SRK 31. maj Søndag SRK 07. juni Søndag SRK 14. juni Søndag SRK 21. juni Søndag SRK 28. juni Søndag ingen 05. juli Søndag SRK 19. juli Søndag Liisberg 26. juli Søndag ingen 02. august Søndag SRK 09. august Søndag ingen 16. august Søndag 11:00 SRK 23. august Søndag SRK 30. august Søndag SRK SRK = Susanne Rytter Karamperis Kirkekaffe efter de tidlige gudstjenester kl

GODTHÅB KIRKEBLAD. Nr. 3 September / Oktober / November 2015 68. årg.

GODTHÅB KIRKEBLAD. Nr. 3 September / Oktober / November 2015 68. årg. GODTHÅB KIRKEBLAD Nr. 3 September / Oktober / November 2015 68. årg. Nyt fra formanden... Nyt medlem i menighedsrådet Da Kirsten Dalby-Jakobsen er rejst til København for at uddanne sig, har menighedsrådet

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

GODTHÅB KIRKEBLAD. Nr. 3 September / oktober / november 2014 67. årg.

GODTHÅB KIRKEBLAD. Nr. 3 September / oktober / november 2014 67. årg. GODTHÅB KIRKEBLAD Nr. 3 September / oktober / november 2014 67. årg. Nyt fra formanden... Forandringer Nye folk og nye skikke. Ja, det er godt med lidt forandring af og til. På forrige udgave af dette

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Marts April Maj 2015. Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke. Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr.

Marts April Maj 2015. Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke. Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr. Marts April Maj 2015 Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr. 2 2 Indholdsoversigt: Til orientering... side 2-3 Nyt fra Simested

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Nr. 3 Juli - August - September 2015 årgang 66

Nr. 3 Juli - August - September 2015 årgang 66 KIRKEBLADET for Vester Hornum - Hyllebjerg - Flejsborg sogne Vester Hornum kirke Hyllebjerg kirke Flejsborg kirke 1 Nr. 3 Juli - August - September 2015 årgang 66 ADRESSER: Sognepræst: Indtil 1. august:

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Arrangementer i øvrigt: Gudstjenester i Køng Kirke: Gudstjenester i Svinø Kirke:

Arrangementer i øvrigt: Gudstjenester i Køng Kirke: Gudstjenester i Svinø Kirke: Køng Kirke Svinø Kirke Mindelunden Gudstjenester i Køng Kirke: 1.marts 1.s. i fasten kl.10,30 8.marts 2.s. i fasten kl. 9,00 15. marts 3.s.i fasten kl.10,30 22. marts -Midfaste kl.10,30 29. marts Mariæ

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 3 Juli - september 2014 Læs i dette blad: Årets konfirmander... 2 Konfirmandundervisning.... 3 Kirkekalender... 4 Høstgudstjenester..... 5 Til lykke med dåben..... 5 Kirkelig vejviser...7 Guldkonfirmander....

Læs mere

Kirkeblad. for Højslev, Dommerby og Lundø sogne Nr. 2-2014 - 8. årgang Juni - Juli - August

Kirkeblad. for Højslev, Dommerby og Lundø sogne Nr. 2-2014 - 8. årgang Juni - Juli - August Kirkeblad for Højslev, Dommerby og Lundø sogne Nr. 2-2014 - 8. årgang Juni - Juli - August Fra vugge til grav i en digital verden med sit NemID. En navnændring koster pr. 1. marts 2014 kr. 500, beløbet

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Sognenyt. 4. årg. Februar 2015 Nr. 1

Sognenyt. 4. årg. Februar 2015 Nr. 1 Sognenyt 4. årg. Februar 2015 Nr. 1 Adresseliste www.basaho.dk Sognepræst: Adam Torp, at@km.dk Sandager Kirkevej 26, 5610 Assens Tlf. 64 79 10 28 Organist for alle tre sogne: Per Ballegaard Dreslettevej

Læs mere

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS MARTS - APRIL - MAJ 2015

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS MARTS - APRIL - MAJ 2015 KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS MARTS - APRIL - MAJ 2015 Praktiske oplysninger: Fødsel: Jordmoderen anmelder fødslen til sognepræsten. Hvis forældrene ikke er gift med hinanden, og

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET Marts April 2014 Indholdsfortegnelse Gudstjenesteliste... 3 Gudstjenester på Kildevæld Sogns plejehjem... 4 Kirkebil... 4 Kirkekontor... 4 Åben Kirke... 4 Kildevæld Sogns Menighedsråd...

Læs mere

Kirkebladet. TREENIGHEDEN malet af Andrej Rublev. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund. Marts, april og maj 2015 / Nr. 2 / 44.

Kirkebladet. TREENIGHEDEN malet af Andrej Rublev. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund. Marts, april og maj 2015 / Nr. 2 / 44. Kirkebladet Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund Marts, april og maj 2015 / Nr. 2 / 44. årgang Læs om Påskens under...s. 2 Musikgudstjeneste...s. 3 Turen går til Australien...s. 3 Babysalmesang...s. 3 Sogneudflugt...s.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 2 April - Juni 2015 Læs i dette blad: Billeder fra en dejlig dag.... 2 Konfirmationer... 3 Kirkekalender... 4 Sogneudflugt...... 5 Friluftsgudstjenste... 5 Kirkelig vejviser...7 Opstandelsen.... 8

Læs mere

Kirkebladet. Den store rhododendron øst på Svenstrup kirkegård. August - September - Oktober - November 2015 68. årgang Nr. 3

Kirkebladet. Den store rhododendron øst på Svenstrup kirkegård. August - September - Oktober - November 2015 68. årgang Nr. 3 Kirkebladet Svenstrup kirke ELLIDSHØJ kirke Den store rhododendron øst på Svenstrup kirkegård August - September - Oktober - November 2015 68. årgang Nr. 3 KOLOFON Kirkebladet udgives af menighedsrådene

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

Boddum Ydby Kirkeblad

Boddum Ydby Kirkeblad Boddum Ydby Kirkeblad Nr. 2 Marts - April - Maj 2015 - fremover også for Heltborg sogn - en lovsang for Kristi opstandelse Den første linje, som vi vurderer en salme efter, siger: Sikke en ufestlig festsalme.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk Kirkebladet Kirkeblad for Sunds Sogn www.sundskirke.dk Juli 2015 Sommertid, sommertid, sommertid! Af sognepræst Sigrid Marcussen Meget mere end mursten! Af Helge Andersen Sunds Kirke I skrivende stund

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Marts, April, Maj 2012 Nyt fra menighedsråd/præst Nye bestemmelser vedrørende kirkegårdenes økonomi Danske kirkegårde er meget velholdte. Heldigvis, for kirken og kirkegården

Læs mere

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Præsentation af præstevikaren Anne Kathrine: Kære sognebørn i Rynkeby og Revninge! Den nye præst er på cykel

Læs mere

KIRKEBLAD. Trinitatistiden SIDE 2. Kim Sjøgren SIDE 3. Hvad laver en spejder? SIDE 6. Sørbymagle. Kirkerup JUNI JULI AUGUST NR. 2

KIRKEBLAD. Trinitatistiden SIDE 2. Kim Sjøgren SIDE 3. Hvad laver en spejder? SIDE 6. Sørbymagle. Kirkerup JUNI JULI AUGUST NR. 2 KIRKEBLAD JUNI JULI AUGUST NR. 2 Sørbymagle Kirkerup Trinitatistiden SIDE 2 Kim Sjøgren SIDE 3 Hvad laver en spejder? SIDE 6 TRINITATISTIDEN TIDEN KOMMER OS I MØDE Ligesom vi har et kalenderår, har vi

Læs mere

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS JUNI - JULI - AUGUST 2014

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS JUNI - JULI - AUGUST 2014 KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS JUNI - JULI - AUGUST 2014 Praktiske oplysninger: Fødsel: Jordmoderen anmelder fødslen til sognepræsten. Hvis forældrene ikke er gift med hinanden, og

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1 Konstituering Nim menighedsråd har konstitueret sig: Fra venstre bagerst: Otto Borch-Andersen,

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

Skellerup og Ellinge sogne

Skellerup og Ellinge sogne Nr. 1 Februar 2012 32. årgang Skellerup og Ellinge sogne Efterårets valg Der er noget om, at man oplever, at tiden flyver afsted - især hvor man er i godt selskab - for til efteråret er det fire år siden,

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

Påskens mange fortællinger

Påskens mange fortællinger 31. årgang Nr. 2 Marts 2015 Kirke og Køng sogn Glamsbjerg Adresser & telefonnumre: Kirkekontor for Glamsbjerg Pastorat: Laila Venås, Bodebjergvej 2 (præstegården), Køng, 5620 Glamsbjerg Tlf.: 64 72 10

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Den Frie Tænkebox April Juni 2015

Den Frie Tænkebox April Juni 2015 Den Frie Tænkebox April Juni 2015 I dette nummer: Lederen Pusling Tumling Sæsonafslutning Sommerlejr Billeder fra Kredsweekenden Pilt Væbner og seniorvæbner Senior Generalforsamling Kontaktoplysninger

Læs mere

Ansgarkirkens folder. - Arrangementer og øvrige aktiviteter

Ansgarkirkens folder. - Arrangementer og øvrige aktiviteter Ansgarkirkens folder - Arrangementer og øvrige aktiviteter Program Januar-marts 2014 Arrangementer i Ansgarkirken Januar-marts 2014 Der er gratis adgang til samtlige arrangementer, medmindre andet er beskrevet

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke påske 2013

Kirkenyt for Tingsted kirke påske 2013 Kirkenyt for Tingsted kirke påske 2013 Malet af Sieger Köder Det er hvert dødeligt menneskes fryd, Det er på jorden en himmelsk lyd: Kristus opstod fra de døde! Han i sin død trådte døden på nakke, hvem

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Konfirmander i trillebør Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Konfirmationsprædiken 2014...... 3 Arrangementer............ 6 Omtale af afholdte

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT

KIRKE OG SOGN. Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT KIRKE OG SOGN Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT ØSTER LØGUM OG GENNER KIRKER Sognepræst: Ann Bork Damsgaard Søndergade 9, Øster Løgum Tlf. 7466 4492, e-mail: abd@km.dk Organist: Kirsten

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 KIRKEBLADET MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 INDHOLD: Påske og stress!! 2 Info og kalender 3 Pilgrimsvandring 4 Dåbsbilleder 5 Kirkelige handlinger 5 Ud i det blå... Kort udflugt 6 Adresseliste 6 Sammenkomster

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

søndersø sogn Kirkebladet

søndersø sogn Kirkebladet søndersø sogn Kirkebladet marts - maj 2015 47. årgang nr. 1 Velkommen til..!! I sidste nummer af kirkebladet hilste Kirsten Clement af med os i Søndersø efter seks år som præst i sognet og hele 23 år som

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 50. årg. 2013 Marts April Maj Et glimt fra tøndeslagningen efter fastelavnsgudstjenesten Det nye menighedsråd Det nye menighedsråd er blevet

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere