Godthåb. kirkeblad. Nr. 2 April / Maj / Juni / Juli / August årg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godthåb. kirkeblad. Nr. 2 April / Maj / Juni / Juli / August 2015 68. årg."

Transkript

1 Godthåb kirkeblad Nr. 2 April / Maj / Juni / Juli / August årg.

2 Nyt fra formanden... Regnskab for 2014 Menighedsrådet har nu behandlet og godkendt regnskabet for 2014, der udviser et mindre overskud. En del af årsagen hertil er, at planlagt kalkning af kirketårn måtte aflyses, da der som tidligere skrevet skulle en istandsættelse til. Af denne besparelse er dog ca kr. anvendt på opgradering af sognegården med smartboard. Der er fortaget istandsættelse af præsteboligen i forbindelse med ansættelse af ny præst pr. 1. februar I den anledning skal der foretages et provstesyn med bygningssagkyndig, som pålægger menighedsrådet at sørge for de nødvendige istandsættelser, samt at afholde udgifterne hertil. At arbejde i præsteboliger er generelt ikke just gratis, så de samlede udgifter løb op i ca kr. Vi fik dog tildelt ca kr. af provstiet som indtægt. Når det alligevel lykkedes at finde resten i budgettet skyldes det udover den manglende kirkekalkning blandt andet også udvist sparsommelighed. Vi har haft et højt aktivitetsniveau, men dels har vi brugt lokale kor og foredragsholdere, og dels har de øvrige aktører honorarmæssigt været rimelige. Så heldig kan man ikke altid være Yderligere har der været en del dobbeltindtægt, idet opkrævning for gravstedsvedligeholdelse er blevet rykket fra 1. januar 2015 til sidst på året 2014, således at en del heraf (ca kr.) er indgået i det gamle år. Dette skyldes et pålæg om at foretage opkrævning i samme år, som arbejdet udføres/igangsættes. Efterfølgende vil opkrævning ske så tidlig at hele indtægten falder i samme år. Lidt hovedtal: Samlede indtægter kr budgetteret kr (heri modtaget kirkeskat) Samlede udgifter kr budgetteret kr Resultat kr budgetteret kr. 0 Henrik Lundgaard Nielsen REDAKTIONEN: Forsidefoto: "Ild" af Eva Dalby-Jakobsen 2 Kirkebladet udgives 3 gange om året af menighedsrådet i Godthåb Sogn. I redaktionen: Sognepræst Susanne Rytter Karamperis (ansv. red.) Henrik Lundgaard Nielsen (formand) Susanne Andersen (sekretær) Tryk: Rabøl A/S, Farsø Sidste frist for indlevering af stof til næste blad er den 1. august 2015 til et af redaktionens medlemmer!

3 Arrangementer i kirke og sognegård Menighedsrådsmøder: Torsdag den 16. april kl Mandag den 11. maj kl Tirsdag den 9. juni kl Alle møder er i sognegården og alle har adgang til at overvære møderne. Blændværk af Eva Dalby Jakobsens billede Sang i Sognegården - Sangcafé: Sangaftener i Sognegården: 14. april og 21. maj kl Vi håber rigtig mange har lyst til at møde op og få rørt sangstemmerne. Vi synger fra højskolesangbogen, og der serveres kaffe og brød, som koster 20 kr. Vel mødt! Arr. Kvindenetværket og Godthåb menighedsråd Kirkebil Menighedsrådet tilbyder kirkebil. Målgruppen er sognets pensionister, der er gangbesværede. Kørslen udføres af Aalborg Taxa, der kontaktes på tlf Her retter man henvendelse til i god tid forinden og bestiller både frem- og tilbagetransport samtidig. Man skal huske at oplyse, at der er tale om kirkebil til Godthåb Kirke, som menighedsrådet betaler. Ordningen er også indført i nogle af nabosognene, så det er selvfølgelig vigtigt at oplyse til hvilken kirke, det drejer sig om. Dels af hensyn til at betale regningen, men især for at man kommer til den kirke man ønsker! Hvis gudstjenesten en søndag er henlagt til Svenstrup eller Ellidshøj, kan man også komme dertil, men husk at angive at det er for Godthåb Kirke. Godthåb Menighedsråd 3

4 Påsken og pinsen i Godthåb Kirke Påskefrokost Palmesøndag den 29. marts kl. ca i sognegården, Sportvænget 5 Gerne tilmelding på eller sms på tlf , du er også velkommen uden tilmelding. Arrangementet er gratis. Arr. Godthåb Menighedsråd. Gudstjenester Påsken: Palmesøndag kl Efter gudstjenesten er der påskefrokost i sognegården. Skærtorsdag kl Langfredag kl Påskedag kl Kristi himmelfartsdag kl Pinsen: Pinsedag kl Pinsedag kl Udendørsgudstjeneste på FDF grunden, i samarbejde med FDF. 4

5 Konfirmationer 2015 Foreninger i Godthåb Godthåb FDF: Kredsleder Kent Laustsen. Tlf / Mail: Kano-udlejning: Kontakt: Carsten Madsen. Tlf Møllekvadrillen, folkedans i Møllen: Formand: Kirsten Graversgaard. Tlf / Mail: Borgerforeningen: Formand: Susan Foss: Tlf Mail: Godthåb Hammerværk: Bestyrelsesformand: Poul Schelder. Tlf Godthåb Kvindenetværk: Kontakt: Eva Dalby-Jakobsen: Tlf Mail: Godthåb Samråd: Formand: Poul Tradsborg. Tlf Mail: Godthåb Trim: Formand: Lena Højlund Larsen. Tlf Mail: Lørdag den 25. april kl konfirmeres: Alexander Højgaard Schuler Store bededag den 1. maj konfirmeres: Lyngbjerggårdskolen kl : 1. Liv Grouleff Andersen 2. Daniel Reinholdt Thomsen Jensen 3. Alexander Grau Feveile 4. Caroline Engelsgaard Lund 5. Emma Louise Gould 6. Emma Kærgaard 7. Herman Jovall Rødtnes 8. Jakob Christian Fyrst 9. Julia Linnea Sjöberg 10. Julie Lindtner Ziegler 11. Lisa Tjallien Oosterhof Schmidt 12. Lærke Højgaard Bertelsen 13. Marcus Juhl Munch 14. Mathias Revsbæk Iversen Konfirmationer GODTHÅB KIRKE 2015: 15. Nicolai Olesen 16. Nicoline Skjødt Møller 17. Nikolaj Rossander Kristensen 18. Zindie Baun Petersen 19. Lasse Kristensen Højvangskolen kl : 1. Bertram Mangaard 2. Lærke Bjerregaard-Michelsen 3. Stine Marie Lildal Andersen 4. Mathilde Andersen 5. Kristine Thorlund Nielsen 6. Stine Sandager Christensen 7. Johanne Skaarup Hansen 8. Siw Holstein Andreasen 9. Augutimmarik Nukaaraq Lennert 10. Sarah Thorlund Nielsen 11. Ricky Gao Snedker 12. Sofie Næsborg Thomsen 13. Nikolas Rendbæk Kraglund Vinder af bibelkryds I sidste kirkeblad bragte vi en Bibelkryds - vinderen af de to biografbilletter blev Eva Dalby-Jakobsen. 5

6 Arrangementer i kirke og sognegård Rågebekæmpelse Tirsdag den 14. april kl i sognegården. Skytte Klaus Godiksen, ansat ved Aalborg kommune, vil fortælle om rågebekæmpelse, herunder også både fordele og ulemper ved rågerne. Duer, måger og råger, der samler sig i større flokke, kan indimellem være et problem i byen. Når generne bliver for store, kan det være nødvendigt at regulere bestanden. Rågen er fredet som spurvefugl iht. EU-fuglebeskyttelsesdirektivet, men den danske lovgivning giver alligevel mulighed for regulering af ungerne. I et forsøg på at holde rågebestanden på et for alle parter acceptabelt niveau reguleres bestanden af råger med beskydning af rågeunger ved reden, fra den 1. maj til den 15. juni efter regler, der er fastsat i Bekendtgørelse om vildtskader. Reguleringen ledes i Aalborg Kommune af Park & Naturs skytte Klaus Godiksen og foregår med salonriffel. Arrangementet er gratis, kaffe og brød 20 kr. Arr. Godthåb Menighedsråd. Find os... Siden starten af 2014 er Godthåb Kirke igen blevet aktiv på egen hjemmeside, hvor man bl.a. kan hente kirkebladet, se kommende arrangementer og tider for gudstjenester, samt billeder fra forskellige arrangementer. På Facebook, er Godthåb Kirke også i stigende grad blevet aktiv, hvor du altid kan holde dig orienteret om kommende arrangementer og særlige gudstjenester. Facebook: godthaabkirke Eller på hjemmesiden: 6

7 Arrangementer i kirke og sognegård Sommerkoncert med Aalborg Kulturskole Tirsdag den 16. juni kl Dagene er lyse og lange, humøret er højt for unge og gamle. En sæson er ved at nærme sig sin afslutning for kulturskolens dygtige unge mennesker. Derfor vil vi slutte sæsonen af med en skøn koncert i Godthåb kirke tirsdag den 16. juni kl Der vi være indslag med blokfløjte, violin, cello og det lille strygerorkester med paletten fuld af spændende musik. Vi glæder os meget til at byde jer velkommen. Hilsen Monica, Debbie og Henriette Provstigudstjenester Sebber kirke 22. april 2015 Ellidshøj kirke: 3. juni 2015 Nørholm kirke: 9. september 2015 St. Ajstrup kirke: 4. november 2015 Alle dage kl Gudstjenesterne er tænkt som kend dit provsti arrangementer, hvor vi i løbet af denne valgperiode, vil komme rundt i alle provstiets kirker. Denne kirke-maraton er tænkt både til menighedsråd og medarbejdere, men også som et åbent arrangement, hvor alle er velkomne. Vi mødes fire gange om året i en kirke, hvor menighedsråd, præst, graver, eller hvem der nu ved mest om kirken, fortæller lidt om den lokale kirke, og vi synger og hører måske lidt om et par salmer, eller hvordan det enkelte menighedsråd ønsker at tilrettelægge det. Efterfølgende får vi en kop kaffe. Vel mødt! Arr. Aalborg vestre Provst Arrangementet er åbent for alle. Arr. Aalborg Kulturskole og Godthåb kirke 7

8 Præsten skriver om indsamlinger i Godthåb Kirke... I Godthåb kirke er der indsamling til alle gudstjenesterne, der samles ind til forskellige organisationer og formål. Vi har valgt at give til Folkekirkens Nødhjælp (i månederne januar til og med juni), Kirkens Korshær (i juli til november) og Børnesagens Fællesråd (i december måned). Der er selvfølgelig mange andre gode formål vi kunne støtte, men vi har altså valgt at fokusere på de tre nævnte organisationer. 8 Folkekirkens Nødhjælps formål er at styrke verdens fattigste i kampen for et helt og værdigt liv. Folkekirkens Nødhjælp har sine rødder i Folkekirken, men arbejder der, hvor nøden er størst uden hensyn til religion, køn, race eller politisk overbevisning. Folkekirkens Nødhjælp arbejder med bekæmpelse af sult, hiv og aids, katastrofearbejde, minerydning samt demokrati og rettigheder i Asien, Afrika, Mellemøsten og Mellemamerika. Organisationen kendes på fisken. Den er et gammelt kristent symbol, som går tilbage til kirkens første århundreder. Fisken stammer fra evangeliernes beretning om Jesus, der giver de sultne noget at spise fem brød og to fisk (Markusevangeliet kapitel 6,30-44), samtidig er bogstaverne i det græske ord for fisk - IKTYS - synonymer for ordene: Jesus Kristus Guds Søn Frelser. https://www.noedhjaelp.dk/ Kirkens Korshær er en privat, social, folkekirkelig hjælpeorganisation, der hjælper samfundets udstødte grupper. Kirkens Korshær driver herberger og forsorgshjem flere større byer. Desuden driver Korshæren mere end 30 varmestuer, hvor man kan købe en portion mad billigt, få et varmt bad og noget rent tøj. Korset er fundamentet i Kirkens Korshærs arbejde og logo. Korsets tre streger i logoet, udtrykker treenigheden: Fader, Søn og Helligånd. Cirklen i centrum udtrykker evigheden. De fire hjerter symboliserer, at Kirkens Korshær arbejder med kærlighed. Børnesagens Fællesråd: Folkekirken samler hver juleaften ind til Danmarks udsatte børn og unge. Kirkeindsamlinger har siden 1911 været er grundpille for organisationens arbejde, derfor har Børnesagen Fællesråd fået Kongelig Resolution på juleaften som indsamlingsdag i landets kirker. Børnesagen giver også tilskud til fattige familier i forbindelse med konfirmation, for det er dyrt at holde konfirmation. Der skal købes tøj og gaver, og der skal holdes en fest. Det koster alt sammen penge. Men ikke alle har råd. Heldigvis kan man søge om et tilskud hos Børnesagen. Her kan man få 2500 kroner. Men enhver skal give, som han har hjerte til - ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad giver. Gud magter at give jer al nåde i rigt mål, så I altid i alle måder har nok af alt og endda overflod til at gøre godt (2. Kor 9,7-8). Hermed en opfordring til gavmildhed og til at huske mønterne, når du kommer i kirke! Organisationerne har brug for din hjælp og støtte for at kunne hjælpe andre. God sommer! Susanne Rytter Karamperis

9 Nyt fra FDF FDF Godthåb Arrangementer i foråret: 23. april: Orienteringsløb 14. til 17. maj: Sommerlejr. 25. maj kl : Friluftsgudstjeneste - sammen med kirken på FDF grunden (2. Pinsedag). Desuden planlægger vi vandretur på 10 eller 20 km, et bil orienteringsløb og fælles sæsonafslutning med Svenstrup FDF. Mødetidspunkter: Puslinge, Tumlinge, Pilte, og Væbnere (Børnehaveklasse til 5. klasse) Torsdag kl.: Ledere: Kent Laustsen: Gerda K. Christiansen: Torben Ziegler: Seniorvæbnere og Seniorer (6. klasse og op) Torsdag kl.: Ledere: Kent Laustsen: Kredsleder og kasser: Kent Laustsen Vesterbro 95, 2. tv., 9000 Aalborg Tlf / Besøg vores hjemmeside: 9

10 Siden sidst - døbte i Godthåb kirke Isabella Annette Jensen (Forældre: Tinna Annette Mikkelsen & Kenny Jensen) Alexia Wichmann Lyngesen (Forældre: Karen Helena & Ryan Wichmann Lyngesen) Ida Havløkke Faarup Therkildsen (Forældre Lene Havløkke Therkildsen & Jakob Havløkke Faarup) Jens Mackenhauer Axelsen (Forældre: Mie Mackenhauer Petersen & Jakob Axelsen Nielsen) Døde i Godthåb: Kirsten Vestergaard Pedersen Flemming Andersen (Piv) Agnethe Marie Pedersen Mille Jacquet Thrysøe (Forældre: Simone Jacquet Melby & Nickolai Warming Thrysøe) Mathilde Luther og Oliver Gredal Ammitzbøll (Forældre Kristine Luther Gredal & Frederik Ammitzbøll) Sofie Søndergaard Gjerløff (Forældre: Maria Søndergaard & Nikolai Gjerløff) Palle Mandrup Christensen (Ellidshøj) 10

11 Hvad gør man... Hvad gør man i tilfælde af... FØDSEL? Faderskab: Ugifte par skal senest 14 dage efter fødslen indgive omsorgs og ansvarserklæring med NemID på erklæringen medfører fælles forældremyndighed. Navngivning af et barn kan ske på to måder: Navngivning ved dåb: Her skal forældrene træffe aftale direkte med sognepræsten om navn, tid og sted. Derfor skal barnet ikke navngives via Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt ved den kristne dåb. I skal oplyse faddernes navne og adresser til præsten. Øvrig navngivning: Forældrene kan navngive barnet med NemID på Navneændring: Du kan søge om at ændre dit eller dit barns fornavn, mellemnavn eller efternavn. Det foregår alt sammen via hvor du skal anvende NemID. Hvad børns navne angår, er det dog en forudsætning, at du har forældremyndigheden, og at anden forældre medsignerer med sin NemID. En navneændring koster 500 kr. og beløbet skal være indbetalt, inden sagsbehandlingen begynder. Ved navneændringer for børn over 10 år skal man bruge en blanket, som printes fra udfyldes og afleveres hos sognepræsten. Børnene skal selv medunderskrive. Navneændringer, hvor der kræves tilladelse fra samtlige bærere af navnet, skal ansøges på blanket, som printes ud på udfyldes og afleveres hos sognepræsten. Bryllup: Vielsesdato samt dato for samtale aftales med sognepræsten i god tid inden vielsen. I kan blive gift i Folkekirken, når I begge eller en af jer er medlem. Før vielsen skal I have en prøvelsesattest fra kommunen, som skal afleveres til sognepræsten. I skal udfylde en ægteskabserklæring til kommunen på for at få prøvelsesattesten. Attesten viser, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder. Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I selv ansøge om det på I kan som hovedregel få hinandens mellem- og efternavne. Indtil tre måneder efter vielsen er det gratis at få foretaget navneændring. Vielsen har juridisk gyldighed. Derfor skal der være to vidner til stede under vielsen. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen. Dødsanmeldelse og anmodning om begravelse: Nærmeste pårørende sender selv eller via en bedemand en anmodning via Sognepræsten står til rådighed med hjælp og samtale ved ethvert dødfald i sognet. Salmer og andre praktiske spørgsmål i forbindelse med højtideligheden aftales med præsten. NB: I særlige tilfælde, hvor du ikke har mulighed for at anvende NemID er personlig henvendelse hos sognepræsten selvfølgelig stadig en mulighed. 11

12 Adresser - Godthåb Sogn Menighedsrådet: Henrik Lundgaard Nielsen (formand) Snebærvej 23, Godthåb 9230 Svenstrup J. Tlf.: Mail: Ritha Petersen (næstformand) Snebærvej 17, Godthåb 9230 Svenstrup J. Tlf.: Mail: Jytte Poulsen (valgt kasserer) Snebærvej 3, Godthåb 9230 Svenstrup Tlf Mobil Mail: Kirsten Dalby-Jakobsen (kirkeværge) Tostrupvej 15, Godthåb 9230 Svenstrup Tlf Mail: Susanne Taudal Andersen (sekretær, redaktionsudvalg) Lille Volstrupvej 16, Godthåb 9230 Svenstrup Tlf.: Mail: Elin Jørgensen Ridemandsmøllevej 28, Godthåb, 9230 Svenstrup Tlf Mail: (form. for Kirke- og kirkegårdsudvalget samt valgbestyrelsen) Graver Tove Vendelbo Tlf Mobil: (personalerepræsentant) HjeMMESIDE: Kirkens hjemmeside kan findes på: og på sogn.dk - dk/godthaab-aalborg/ RINGER & GRAVER: Tove Vendelbo Mulig træffetid: Tirsdag-fredag mellem kl på tlf / Mail: KIRKESANGER: Kim Harritsø Olsen Kastanievej 8, 9000 Aalborg Mobil Mail: ORGANIST: Ulla Kjærsgaard Tostrupvej 74, Godthåb, 9230 Svenstrup. Tlf.: SOGNEPRÆST: Susanne Rytter Karamperis (kirkebogsfører og begravelsesmyndighed) Sportvænget 7, Godthåb 9230 Svenstrup Tlf Mail: Leje af sognegård: Sognegården kan lejes til sammenkomst efter begravelse/ bisættelse i Godthåb Kirke for kr Kontakt Graverkontoret, tlf / Træffetid mell. kl Gudstjenester 29. marts Palmesøndag (påskefrokost) SRK 02. april Skærtorsdag SRK 03. april Langfredag SRK 05. april Påskedag SRK 06. april 2. Påskedag Ingen 12. april Søndag (kaffe) SRK 19. april Søndag SRK 25. april Lørdag (konfirma.) SRK 26. april Søndag SRK 01. maj Konfirmation 9 og 11 SRK 03. maj Søndag SRK 09. maj Dåbsgudstje SRK 10. maj Søndag ingen 14. maj Kristi himmelfart SRK 17. maj Søndag (kaffe) SRK 24. maj Pinse SRK 25. maj 2. Pinsedag (Ud i det blå) SRK 31. maj Søndag SRK 07. juni Søndag SRK 14. juni Søndag SRK 21. juni Søndag SRK 28. juni Søndag ingen 05. juli Søndag SRK 19. juli Søndag Liisberg 26. juli Søndag ingen 02. august Søndag SRK 09. august Søndag ingen 16. august Søndag 11:00 SRK 23. august Søndag SRK 30. august Søndag SRK SRK = Susanne Rytter Karamperis Kirkekaffe efter de tidlige gudstjenester kl

Godthåb. kirkeblad. Nr. 1 December 2014 / Januar / februar / marts 2015 68. årg.

Godthåb. kirkeblad. Nr. 1 December 2014 / Januar / februar / marts 2015 68. årg. Godthåb kirkeblad Nr. 1 December 2014 / Januar / februar / marts 2015 68. årg. Nyt fra formanden... Istandsættelse af kirketårn Menighedsrådet havde for 2014 planlagt en istandsættelse af kirketårnet i

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Godthåb kirkeblad. Nr. 2 Maj/juni/juli/august 2013 66. årg.

Godthåb kirkeblad. Nr. 2 Maj/juni/juli/august 2013 66. årg. Godthåb kirkeblad Nr. 2 Maj/juni/juli/august 2013 66. årg. Sommer og sensommer 2013 Nyt fra formanden.. Menighedsråd i arbejdstøjet Det nye menighedsråd der tiltrådte 1. december 2012 er kommet i arbejdstøjet.

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Godthåb kirkeblad. Nr. 3 September/oktober/november/december 2013 66. årg.

Godthåb kirkeblad. Nr. 3 September/oktober/november/december 2013 66. årg. Godthåb kirkeblad Nr. 3 September/oktober/november/december 2013 66. årg. Efterår 2013 Nyt fra formanden.. En levende kirke Kirken på festival ja nogle har sikkert undret sig. Men for en del år siden blev

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad JUNI-JULI-AUGUST 2015 40. ÅRGANG Foto Anja Gejpel Konfirmander 2015 Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15

Læs mere

GODTHÅB KIRKEBLAD. Nr. 1 December 2015 / Januar / Februar 2016 69. årg.

GODTHÅB KIRKEBLAD. Nr. 1 December 2015 / Januar / Februar 2016 69. årg. GODTHÅB KIRKEBLAD Nr. 1 December 2015 / Januar / Februar 2016 69. årg. Nyt fra formanden... Nyt og gammelt kirkeår Da året rent kirkemæssigt nu rinder ud, er vi straks i gang med et nyt kirkeår, der vil

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010 KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 60. årgang * marts - maj 2010 At gå ind i de voksnes rækker Konfirmation 2011 og 2012 Konfirmation 2010 - vi ønsker tillykke! Gospeldag i Bregninge kirke Aftensang

Læs mere

GODTHÅB KIRKEBLAD. Nr. 3 September / Oktober / November 2015 68. årg.

GODTHÅB KIRKEBLAD. Nr. 3 September / Oktober / November 2015 68. årg. GODTHÅB KIRKEBLAD Nr. 3 September / Oktober / November 2015 68. årg. Nyt fra formanden... Nyt medlem i menighedsrådet Da Kirsten Dalby-Jakobsen er rejst til København for at uddanne sig, har menighedsrådet

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

Marts - August 2015 55. ÅRGANG

Marts - August 2015 55. ÅRGANG Marts - August 2015 55. ÅRGANG Johannes Larsen: To svaner i en dam. 1916. Billedet er venligst stillet til rådighed af Johannes Larsen Museet, Kerteminde. Genåbning af Undløse kirke Søndag den 15. marts

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Godt nytår og god arbejdslyst!

Godt nytår og god arbejdslyst! R K E B T L A D E J a n u a r - A p r i l 2 0 K I 1 5 Godt nytår og god arbejdslyst! I Anna Kirke er det ikke kun erindringsbilleder af en fin jul og et hæsblæsende nytår, der er på nethinden. Vi fejrede

Læs mere

Orø Kirkeblad. Pinsepligt? Nr. 3 maj/juni 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Pinsepligt? Nr. 3 maj/juni 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 3 maj/juni 2005 årg. 14 Pinsepligt? Hvad er det, der sker i pinsen? Jøderne var i sin tid forsamlet for at fejre en årtusind gammel pagt, som Moses havde fået på stentavler af Gud Fader

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

GODTHÅB KIRKEBLAD. Nr. 3 September / oktober / november 2014 67. årg.

GODTHÅB KIRKEBLAD. Nr. 3 September / oktober / november 2014 67. årg. GODTHÅB KIRKEBLAD Nr. 3 September / oktober / november 2014 67. årg. Nyt fra formanden... Forandringer Nye folk og nye skikke. Ja, det er godt med lidt forandring af og til. På forrige udgave af dette

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

2016 oktober november december

2016 oktober november december 2016 oktober november december Praktisk information Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet menneske i fortrolighed.

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

KIRKEBLAD. I påskens tegn. Glesborg. Fjellerup

KIRKEBLAD. I påskens tegn. Glesborg. Fjellerup KIRKEBLAD Marts- Juni 2010 Glesborg Fjellerup I påskens tegn Mens jeg sidder og skriver disse linjer er vore to sogne ligesom det øvrige Danmark klædt i hvidt. Efter mange år blev det endelig i vinter

Læs mere

Kirke og Sogn. Musik gudstjeneste Pinsedag. Søndag d. 24. maj 2015 kl. 10.00. HUSK 2. PINSEDAG! Friluftsgudstjenesten i Hørhaven kl. 11.

Kirke og Sogn. Musik gudstjeneste Pinsedag. Søndag d. 24. maj 2015 kl. 10.00. HUSK 2. PINSEDAG! Friluftsgudstjenesten i Hørhaven kl. 11. Kirke og Sogn Musik gudstjeneste Pinsedag Søndag d. 24. maj 2015 kl. 10.00 Med denne koncert i form af gudstjeneste, fejrer vi Helligåndens komme. Solisten er Katrin Sønnichsen, violinist i Aarhus Symfoniorkester

Læs mere

KAJ MUNK I NYE KLÆDER

KAJ MUNK I NYE KLÆDER Kirkebladet Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne APRIL, MAJ, JUNI 2014 TEMA KAJ MUNK I NYE KLÆDER Kirkebladet for Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne 2 3 Menighedsråd DURUP Formand: Kirsten Hasseris Mohr

Læs mere

HALK OG GRARUP KIRKEBLAD. Marts 2012 Juni 2012

HALK OG GRARUP KIRKEBLAD. Marts 2012 Juni 2012 HALK OG GRARUP KIRKEBLAD Marts 2012 Juni 2012 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Vi har nu taget behørig afsked med sognepræst Annette Møller Jensen og sagt tak for den gode måde, hun forvaltede præstegerningen i

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang,

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, ORØ KIRKEBLAD Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, For ordet og for livet. En tid til eftertanke en tid til at takke:

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Godthåb kirkeblad. Nr. 1 Januar/februar/marts/april 2013 66. årg.

Godthåb kirkeblad. Nr. 1 Januar/februar/marts/april 2013 66. årg. Godthåb kirkeblad Nr. 1 Januar/februar/marts/april 2013 66. årg. Forår 2013 Nyt fra formanden.. Foto: Inge Frandsen Valgår 2012 - fornyelse af menighedsråd I Godthåb menighedsråd er der i forbindelse med

Læs mere

HELLEVAD-ØRUM KIRKEBLAD

HELLEVAD-ØRUM KIRKEBLAD HELLEVAD-ØRUM KIRKEBLAD 4/38 Juni juli august 2015 Nyt motiv kommer fra Gitte En sommerfugl i (h)ånden... St. Bededag og følgende søndag blev i alt 16 skønne unge konfirmeret. Borgerforeningen havde som

Læs mere

Kirkeblad for Keldby og Elmelunde sogne

Kirkeblad for Keldby og Elmelunde sogne Kirkeblad for Keldby og Elmelunde sogne 2015 April, maj, juni og juli nr. 1 Pinse sol, fisk og ånd.. Ifølge dansk folketro kan man se pinsesolen danse pinsemorgen. Traditionen stammer oprindeligt fra påskemorgen,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 Padesø kirkegård en forårsdag MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Der er valg til menighedsrådet i år, det er der hvert fjerde år. Arbejdet i et menighedsråd er mangfoldigt,

Læs mere

Juni - Juli - August KIRKE BLADET. Gislev & Ellested Sogne. Årgang 64

Juni - Juli - August KIRKE BLADET. Gislev & Ellested Sogne. Årgang 64 Juni - Juli - August Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Årgang 64 Nr. 3-2014 Glædelig pinse 2 Hvad er pinse egentlig. De fleste kender fortællingerne, der hører julen og påsken til, men hvad med pinse.

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d MARTS - MAJ 2013 "Ingen skaber alene" Askov menighedsråd og Grundtvigsk Forum Askov indbyder torsdag d. 14. marts til et spændende møde med kunstneren lars ravn Tid: Kl. 19.30

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 Forår på Padesø Kirkegård PRÆSTEN Padesø Sogn praktiske oplysninger Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet er Padesø Kirkedistrikt blevet omdannet

Læs mere

Kirkens aktiviteter Til de kommende konfirmander At gå til præst

Kirkens aktiviteter Til de kommende konfirmander At gå til præst Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Til de kommende konfirmander Til efteråret begynder en ny sæson med at gå til præst for de elever i de nye 7. klasser. Og man skal til at finde ud af, om det er

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Kirkebladet. sommertanker. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: JULI, august, september 2012

Kirkebladet. sommertanker. Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne. tema: JULI, august, september 2012 Kirkebladet Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne JULI, august, september 2012 tema: sommertanker 1 Sognevejviseren Kirkebladet for Kgs. Tisted, Binderup & Durup sogne Sognepræst Christian Grund Sørensen

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Marts April Maj 2015. Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke. Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr.

Marts April Maj 2015. Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke. Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr. Marts April Maj 2015 Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr. 2 2 Indholdsoversigt: Til orientering... side 2-3 Nyt fra Simested

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Kirkebladet. Juni Juli August 2014 RØDDING - ØSTER LINDET PASTORAT. www.roeddingoesterlindetpastorat.dk

Kirkebladet. Juni Juli August 2014 RØDDING - ØSTER LINDET PASTORAT. www.roeddingoesterlindetpastorat.dk Kirkebladet RØDDING - ØSTER LINDET PASTORAT Juni Juli August 2014 www.roeddingoesterlindetpastorat.dk Præstens klumme Pinse: Det ånder himmelsk over støvet Kære læser! Når dette nummer af kirkebladet kommer

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

SENIORER. Torsdag klokken 20.15 21.30. Mads S. (60 16 85 55) Anja (26 59 79 09) Marts. 5. Seniormøde 19. Seniormøde 20-21. Lederweekend 26.

SENIORER. Torsdag klokken 20.15 21.30. Mads S. (60 16 85 55) Anja (26 59 79 09) Marts. 5. Seniormøde 19. Seniormøde 20-21. Lederweekend 26. SENIORER Torsdag klokken 20.15 21.30 5. Seniormøde 19. Seniormøde 20-21. Lederweekend 26. Seniormøde 9. Seniormøde 16. Ledermøde 24. LederFredag 30. Seniormøde 7. Ledermøde 11. Ledermøde 18. Seniormøde

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

BORUP KIMMERSLEV NR. DALBY EJBY. Kirkebladet. Nr. 1 Marts, april & maj 2012 6. årgang. St. bededag

BORUP KIMMERSLEV NR. DALBY EJBY. Kirkebladet. Nr. 1 Marts, april & maj 2012 6. årgang. St. bededag BORUP KIMMERSLEV NR. DALBY EJBY Kirkebladet Nr. 1 Marts, april & maj 2012 6. årgang St. bededag S t. bededag er for mange danskere en kærkommen fridag, og for andre er det store konfirmationsdag, idet

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d j u n i - au g u s t 2 0 1 4

ASKOV SOGN k i r k e b l a d j u n i - au g u s t 2 0 1 4 ASKOV SOGN kirkeblad juni - august 2014 Skulptur Søndag den 4. maj blev der afholdt et større arrangement i forbindelse med afsløring af en skulptur af den meget anerkendte kirkekunstner, Erik Heide, på

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d J u n i - Au g u s t

ASKOV SOGN k i r k e b l a d J u n i - Au g u s t ASKOV SOGN kirkeblad Juni - August 2017 Sommerkoncert i Askov kirke Onsdag den 14. juni 2017 kl. 19.30 Jutlandia Saxofonkvartet Fri entré Forsiden: Et blomstrende æbletræ i præstegårdshaven. 2 Konfirmander

Læs mere

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirkebladet Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirken har mange vinkler og perspektiver. Nutidig bøn til nutidig Forårskoncert Herre Vor Gud, himmelske far Vi takker dig for den

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Friluftsgudstjeneste i Padesø Sogn. 14. årgang Sommeren 2012 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Friluftsgudstjeneste i Padesø Sogn. 14. årgang Sommeren 2012 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Sommeren 2012 Nr. 3 Friluftsgudstjeneste i Padesø Sogn MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Orienterings- og opstillingsmøde Den 13. november er der valg til alle landets menighedsråd,

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3 - årgang 26 Juni Juli August 2016 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3 - årgang 26 Juni Juli August 2016 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3 - årgang 26 Juni Juli August 2016 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst pr. 1/6-2016: Gudrun Kirstine Kurtz Nielsen. Tlf. 97 99 30 45 Menighedsrådet: Øsløs Sogn: Tove

Læs mere

April 2010 21. ÅRGANG

April 2010 21. ÅRGANG April 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne Eriksen...75

Læs mere

Landsbykirkernes fremtid Fra 1100 til 1250 blev der i Danmark opført omkring 2000 kirker. Det var noget af en kraftanstrengelse.

Landsbykirkernes fremtid Fra 1100 til 1250 blev der i Danmark opført omkring 2000 kirker. Det var noget af en kraftanstrengelse. Landsbykirkernes fremtid Fra 1100 til 1250 blev der i Danmark opført omkring 2000 kirker. Det var noget af en kraftanstrengelse. Det betød store omvæltninger i landskabet, og endnu større omvæltninger

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Forår 2013 Gudstjenesteliste 10. marts til 9. juni incl. 10. marts 9:00 * 13. marts Fyraftenssang 16:30 Skallerup Kirke 17. marts 9:00 Sundby (Nørager) 20. marts

Læs mere

kirkebladet Friluftsgudstjeneste GJERN og SKANNERUP SOGNE 2. pinsedag, mandag den 9. juni kl. 10,30 på KunstCenter Silkeborg Bad

kirkebladet Friluftsgudstjeneste GJERN og SKANNERUP SOGNE 2. pinsedag, mandag den 9. juni kl. 10,30 på KunstCenter Silkeborg Bad kirkebladet Nummer 3 Juni/juli/august 2014 33. årgang GJERN og SKANNERUP SOGNE Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag, mandag den 9. juni kl. 10,30 på KunstCenter Silkeborg Bad Kom til en dejlig gudstjeneste

Læs mere

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At rejse med telt. Nu har jeg efterhånden været pensionist i 10 år! Så må det vel være

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER Marts - juni 2016

Kirkenyt. GUDSTJENESTER Marts - juni 2016 Kirkenyt GUDSTJENESTER Marts - juni 2016 Jungshoved Allerslev Midfaste 6. mar. Ingen 9.00 Jesper Bo Blomgren Marie Bebudelse 13. mar. 10.30 9.00 Palmesøndag 20. mar. 14.00 Konfirmandernes gudstj. 10.30

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

PLØK. Nr. 1 aug-sept okt årgang. Kredsblad for FDF Odense 14. Thomas Kingo kreds

PLØK. Nr. 1 aug-sept okt årgang. Kredsblad for FDF Odense 14. Thomas Kingo kreds PLØK Nr. 1 aug-sept okt 2008 34. årgang Kredsblad for FDF Odense 14. Thomas Kingo kreds 2 Kære puslinge og tumlinge 3 Vi håber I har haft en fantastisk sommer - det har vi. Nu skal vi til og i gang med

Læs mere

Marts April Maj 2015

Marts April Maj 2015 Marts April Maj 2015 Universets udvikling fortsætter i det daglige Per Wimmelman fortæller historien om sit livssyn til Erik Boye Jeg voksede op i Valdemarsgade. En aften var vi på besøg på Kastetvej.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

Juni - Juli - August. Gislev & Ellested Sogne. bladet. Årgang 63

Juni - Juli - August. Gislev & Ellested Sogne. bladet. Årgang 63 Juni - Juli - August Gislev & Ellested Sogne Kirke bladet Årgang 63 Nr. 3-2013 Kom hid du dejlige grønne og helt almindelige Trinitatis 2 I år lod foråret vente på sig. Påsken var kold og slet ikke som

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

August-oktober 2015. for konfirmander. Therese Solten og Bodil Olesen 27. 17. s. e. trin. kl. 10. Bodil Olesen. 04. 18. s. e. trin. kl. 10.

August-oktober 2015. for konfirmander. Therese Solten og Bodil Olesen 27. 17. s. e. trin. kl. 10. Bodil Olesen. 04. 18. s. e. trin. kl. 10. Nyt fra Hornbæk Kirke & Sogn GUDSTJENESTER I HORNBÆK KIRKE August-oktober 2015 August 02. 9. s. e. trin. kl. 10. 09. 10. s. e. trin. kl. 10. Therese Solten 16. 11. S. e. trin. Kl. 10. Therese Solten. 23.

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere