Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter. Katalog Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter. Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning"

Transkript

1 Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter Katalog Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning

2 W O R KSH O P S

3 Forord Fjordskolens Viden- og Kompetencecenter (FVKC) er en del af Aabenraa Kommunes specialskole og vi henvender os til alle både almenmiljøer samt specialmiljøer, der arbejder med børn, unge og/eller voksne med særlige behov. I FVKC er vi optaget af at medvirke til størst mulig grad af trivsel og udvikling for børn og unge med særlige behov. Uanset hvor barnet eller den unge befinder sig. Inklusion er den gode praksis, som finder sted i samværet med børn, uanset om det er i en undervisningssituation eller i de andre arenaer, hvor børns læring finder sted. FVKC medvirker til udvikling af de ledere og medarbejdere, der skal varetage opgaven at sikre børnenes og de unges trivsel og udvikling. På Fjordskolen varetages undervisning for børn med diagnoser/betegnelser eller lignende problematikker. For at varetage det arbejde, har Fjordskolen en meget høj faglighed og en stor specialistviden om bl.a. metoder og diagnoser. På skolen arbejder mange faggrupper side om side i bestræbelserne på at give eleven den bedst mulige skolegang. Mangfoldigheden af faglig viden og forskellige kompetencer gør, at FVKC har meget at bidrage med. Vores viden udvikler sig konstant, og vi har fokus på at tilegne os den faglighed, der er brug for også når det gælder inklusion af børn med særlige behov. Vi arbejder målrettet med inklusion og de processer, der skal sættes i værk, for at tilstræbe en højere grad af deltagelse for barnet. Vi mener, at vi kan være en del af løsningen i forhold til, hvordan elever med udfordringer kan opnå højere grad af deltagelse i folkeskolen. En indsats, der kan give mening helt ind i klasseværelset. I det følgende materiale kan du læse om hvilke muligheder, der er for at udvikle kompetencerne hos dig eller dine medarbejdere. Hvis du har ønsker, som du ikke finder i kataloget, så kontakt os endelig. Måske kan vi hjælpe eller henvise til nogen, der kan. Velkommen vi glæder os til samarbejdet!! Med venlig hilsen Ditte Ellehauge Fjord-Larsen Skoleleder, Fjordskolen og leder af FVKC 3

4 Indholdsfortegnelse n Vejledning ift. skoler og institutioner... 5 n PAS (Pædagogisk Analyse System)... 6 n Sensorisk Profil... 6 Workshops n Autismekursus... 7 n Autisme og læsning... 8 n Smartboard et didaktisk og specialpædagogisk værktøj... 9 n Viden om ADHD fra teori til praksis...10 n Brug af KAT-kassen til børnesamtaler...11 n Introduktion til PAS testen/afdækning...12 n Sensorisk profil...12 n Skrivedans...13 n Tegneseriesamtaler og sociale historier et visuelt værktøj...14 n Symbolskrivning og Kommuniker på Tryk Tekstbehandlingsprogrammer med symboler...15 n ipad som læse- skrive støtte i undervisningen...16 n Elever med lavt funktionsniveau og udfordrende adfærd...17 n Kompenserende tiltag for elever med bevægehandicap...18 Oplæg/foredrag n Inklusion også på skolebiblioteket...19 n Hvordan børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse/ADHD påvirkes af deres sansebearbejdningsmønstre i forbindelse med leg og læring...20 n Hvordan forstår og støtter vi børn med særlige behov, så der kan opnås bedre vilkår for inklusion?...21 n Unge med autisme kan få flotte karakterer...22 n Når barnet / den unge har en Autismespektrumsforstyrrelse (ASF)-diagnose, - hvordan kan vi arbejde med udviklingen af den selvforståelse og selvindsigt?...23 n Tilmelding...24 n Kontakt os...24 n Vores kompetencer

5 Vejledning ift. skoler og institutioner Ønskes der vejledning fra FVKC tager du/i blot konktakt til FVKC, hvorefter der vil blive aftalt et kontraktmøde til afklaring af ønsker for vejledning. Kontraktmødet en dialog om de udfordringer, der måtte være og hvordan FVKC mener at kunne give et kvalificeret bud på at komme i ønsket retning. Derefter skitseres vejledningsforløbet og fremsendes. Alle møder i forbindelse med vejledning bliver fulgt op af et referat, som samtidig også indeholder de fokuspunkter og anvisninger, der skal arbejdes med af det personale, der bliver vejledt. Skulle vejledningsforløbet også fx indeholde en PAS-afdækning ( se s. 6)eller en sanse/sensorisk profil (se s. 6) vil dette indgå som en skriftlig og mundtlig gennemgang som en naturlig del af vejledning. Vejledningsforløbet kan også indeholde mere specifikke ting fx læsning og autisme, brug af ipad som støtte til læsning og skrivning, indretning/tilpasning af læringsmiljøer ift. børn med bevægehandicap. Vejledning kan omhandle et konkret barn eller en elev ift. til særlige behov/diagnose, en specialklasse med behov for vejledning til specifikke områder. Vejledning kan også være henvendt til specialinstitutioner. Vejledning i alternativ kommunikation herunder TTT og PODD bøger samt hjælp og støtte i udarbejdelsen af materiale til alternativ kommunikation. Referencer ift. hvad der gav mening i et vejledningsforløb: VEJLEDNING Ift. vejledning på skoler og institutioner i almenområdet er inklusionen noget alle er forpligtet på. Med vores viden om specifikke diagnoser støtter vi fagpersonalet til bedre forståelse af de særlige behov, der måtte være på spil. Dermed skabes mulighed for ændringer i miljø og relationer gennem de metoder/redskaber, der passer ind og er udviklende for barn og miljø mod højere grad af deltagelse ift. læring og udvikling hos barnet. Et vejledningsforløb i almenområdet vil typisk indeholde en observation af barn/elev og miljø, fokus på refleksion og viden, så der skabes bedre forståelse for hvilke muligheder der skal til for at komme i ønsket retning. Vejledningsforløbet vil være praksisrelateret med konkrete metoder som afprøves under vejledningsforløbet. I forståelsen af det at være forældre til et barn med særlige behov, har vi også erfaring og bidrager gerne med denne viden i vejledningsforløbet. Vi tager gerne en samtale med forældrene undervejs i vejledningsforløbet, hvis der er behov. At få hjælp til relevante materialer og udveksling af pædagogiske løsningsmodeller til at varetage undervisning af mine elever generelt, men især min elev med autisme Lærer, Hærvejsskolen At små ændringer i ens undervisning har stor betydning for eleven med særlige vanskeligheder, således eleven bliver inkluderet på en god måde for alle parter. Lærer, Hjordkær Skole 5

6 PAS (Pædagogisk Analyse System) - afdækning PAS/SENSORISK PROFIL PAS er et kognitivt neurologisk redskab der kan bidrage til at analysere elevens måde at løse opgaver på. Ved hjælp af PAS, som er et pædagogisk vurderingssystem, skabes der indsigt i elevens kompetencer (det eleven kan selvstændigt) og potentialer (det eleven kan med hjælp). Sensorisk Profil Sensorisk profil er et sensorisk-neurologisk redskab, der kan bidrage til at analysere sansernes indflydelse på menneskelige relationer og hverdagsliv. Ved hjælp af en Sensorisk Profil skabes indsigt i elevens sensoriske bearbejdningsmønstre, og hvordan sanseindtryk fra egen krop og omgivelser påvirker eleven i forbindelse med leg og læring. Sensorisk profil beskriver fire overordnede sansemønstre/ sansestile, som har betydning for, hvordan vi fungerer i hverdagen, uden at vi nødvendigvis er bevidste om det. Disse sansemønstre hænger sammen med individuelle forskelle i, hvor mange sanseindtryk, vi har brug for, for at kunne fungere om vores neurologiske tærskelværdi er En PAS-analyse udføres af en uddannet PAS-konsulent og testen er opdelt i opgaver, hvor der bl.a. observeres på elevens opmærksomhed, tempo, hukommelse, analysemetoder og strategi. I forløbet skabes støttende dynamisk tilgang til læring og udvikling ud fra tesen om, at vi tilegner os viden forskelligt. Informationen fra en PAS-afdækning vil være et redskab til det pædagogiske personale. PAS giver konkrete bud på, hvordan eleven kan støttes i udvikling og læring. høj eller lav, og om vores selvreguleringsstrategi er aktiv eller passiv. Krydses disse dimensioner opstår fire forskellige sansemønstre, som benævnes: tilskuer, søger, sensor og fravælger. Hvert af de fire sansemønstre er karakteriseret ved, at eleven har særlige ressourcer og udfordringer i forhold til bl.a. læring og socialt samvær. Elevens individuelle sensoriske profil udarbejdes af ergoeller fysioterapeut med specialviden om sanseintegration. Herudfra tilrettelæggessærlige tiltag i samarbejde med det pædagogiske personale omkring eleven. 6

7 Autismekursus Tilmeldingsfristen er: mandag den 1. september 2014 FVKC tilbyder et Autismekursus som henvender sig til fagpersoner der i deres arbejde er i berøring med børn/ unge med autismespektrumsforstyrrelser (ASF). Kurset er både for dem, som har noget viden indenfor autismeområdet og ønsker et Brush Up ift. den nyeste viden samt for fagpersoner, for hvem det er helt nyt at arbejde med børn/ unge med ASF. Kurset er fordelt på 4 kursusgange og der udstedes kursusbevis ved deltagelse 3 gange. Alle kursusgange ligger fra kl og finder sted på torsdage. Deltagere: Max. 40 : Fjordskolen, Posekærvej 8, Pris: 1600 kr. inkl. kaffe og brød Udtalelse fra deltager: Det var lærerigt og meget vedkommende at deltage i de fire kursusgange om autisme. Jeg fik en grundig baggrundsviden, samt værktøjer til at klare mange af de situationer, som jeg står i hver eneste dag ude i klassen - en ganske alm. folkeskoleklasse med 29 elever, hvoraf en del har særlige behov. Forløbet var bygget op over mange konkrete situationer og eksempler, som man let kunne relatere til. Et virkeligt Guld-kursus. Lærer, Hjordkær Skole, indhold og kursusafholder: Torsdag den 25. september 2014 Introduktion til Autismespektrumsforstyrrelser (ASF) v/ Mette Hennelund (Psykolog, PPR Aabenraa) Hvilke grundlæggende vanskeligheder og kognitive udfordringer har børn/unge med ASF? Hvilke kompetencer knytter sig til dette spektrum? Torsdag den 2. oktober 2014 ASF i forhold til sanseindtryk og motoriske planlægningsproblemer v/ Gitte Nørregaard (Fysioterapeut) og Ulla Sparholt (Ergoterapeut) Hvordan sanseindtryk og motoriske planlægningsproblemer kan påvirke børn og unge med ASF i udførelsen af hverdagens aktiviteter? Torsdag den 9. oktober 2014 Autismepædagogik, struktur (TEACCH), kommunikation og kontakt v/ Karin G. Hansen (Lærer) Hvordan skabes der successikring af skoledagen ved hjælp af autismepædagogik Torsdag den 23. oktober 2014 ASF og stress v/ Lill Bredo Schrøder (Pædagogisk konsulent) Hvordan kan vi som professionelle forstå børn og unge med ASF som stress-sårbare? Hvordan kan vi bruge denne viden i pædagogisk praksis? WORKSHOPS 7

8 Autisme og læsning WORKSHOPS De grundlæggende forudsætninger for en god læseforståelse er oftest reducerede hos børn med autisme. Det er derfor vigtigt, at benytte og fokusere på styrkesiderne i planlægningen af en undervisning i læseforståelse. Lærere Fjordskolen, Posekærvej 8, Underviser(e) Læsevejleder Karin Gehrke Hansen Torsdag den 30. oktober 2014 Max. 12 deltagere Pris pr deltager Tilmeldingsfrist: Mandag den 22. september 2014 Kursus nr.: FVKC- B-01 8

9 Smartboard et didaktisk og specialpædagogisk værktøj Workshoppen tager udgangspunkt i de basale værktøjer, samt de udvidede funktioner i arbejdet med Smartboardet i undervisningen. Workshoppen henvender sig til undervisere på»normalområdet«og i specialpædagogisk regi. Formålet med workshoppen er, at give den enkelte bruger kendskab til de mange muligheder og funktioner ved Smartboard, som gør formidlingen inspirerende og engagerende. At give deltagerne en indsigt i, hvordan Notebook softwaren åbner op for en masse spændende og fagrettede muligheder. Samtidig giver denne software, samt arbejdet med Smartboardet i klassen, yderligere mulighed for at inspirere og engagere eleverne i klasselokalet. Indholdet vil have fokus på både didaktiske og specialpædagogiske metoder, samt hvordan man kan gøre undervisningen endnu mere visuel, struktureret og levende. Institutioner/skoler, hvor der arbejdes med Smartboard i praksis. Fjordskolen, Posekærvej 8, Underviser(e) Lærer. Uddannet Smart Træner & Superbruger Anders Gertsen Torsdag den 13. november 2014 Max. 12 deltagere Pris pr deltager Tilmeldingsfrist Mandag den 6. oktober 2014 Workshop nr.: FVKC- B-02 9WORKSHOPS

10 Viden om ADHD fra teori til praksis WORKSHOPS Der melder sig et hav af spørgsmål, når man støder på børn, unge og voksne med ADHD. Hvad er ADHD? Hvor kommer det fra? Hvordan ser det ud. Hvem er det der får ADHD? Og sidst men ikke mindst hvordan kan vi i hverdagen arbejde pædagogisk med børn/unge, der har ADHD Lærere, pædagoger og andet pædagogisk personale Fjordskolen, Skolevænget 33, Underviser(e) Speciallærer Mette Kramer Torsdag den 20. november 2014 Max. 12 deltagere Pris pr. deltager Tilmeldingsfrist Mandag den 6. oktober 2014 Workshop nr.: FVKC- B-03 10

11 Brug af KAT-kassen til børnesamtaler På workshoppen introduceres KAT-kassen, som er et redskab til at understøtte samtaler med børn. KAT-kassen består af en række konkrete elementer, der alle er udviklet med det formål at fremme barnets mulighed for at kommunikere og forstå egne og andres tanker og følelser. Der vil i workshoppen være fokus på: Kort teoretisk gennemgang Præsentation af KAT-kassens elementer og hvordan de kan bruges i praksis Fokus på samtalestrategi med udgangspunkt i KATmodellen og KAT-samtalebladet. Reference fra deltagere: Vi er her fra Kliplev Skole enige om, at eftermiddagen var meget informativ. Dagens indhold var meget konkret med mange praktiske eksempler. Det var en rigtig god eftermiddag og vi er kommet godt i gang. Lærere og pædagoger fra Kliplev Skole Støttepersoner, ressourcepersoner og AKT Fjordskolen, Posekærvej 8, Underviser(e) Lærer, Pd. i specialpædagogik Kisse Bork Thams og lærer, Pd. i specialpædagogik Helle Krogh Torsdag den 27. november 2014 Max. 12 deltagere WORKSHOPS Pris pr. person Tilmeldingsfrist Mandag den 20. oktober 2014 Workshop nr.: FVKC- B-04 11

12 Introduktion til PAS testen/afdækning WORKSHOPS Hvad er PAS? Et kognitivt neurologisk redskab, der kan bidrage til at analysere elevens måde at løse opgaver på, og som afdækker elevens kompetencer og potentialer. Vi vil give en indføring i PAS systemets opbygning med praktiske eksempler og komme ind på, hvornår det er relevant at foretage en PAS afdækning? Hvordan kan man omsætte sin viden fra PAS til den pædagogiske virkelighed? Vi leder ikke efter det eleven ikke kan, men efter det eleven kan selvstændigt, og det eleven kan med hjælp. Lærere og pædagoger eller andet personale, der arbejder med undervisning af børn, unge eller voksne med særlige behov. Fjordskolen, Skolevænget 33, Underviser(e) Speciallærer og PAS-konsulent Eva Hartvig Thomsen Torsdag den 15. januar 2015 Max. 12 deltagere Pris pr. deltager Tilmeldingsfrist Mandag den 24. november 2014 Workshop nr.: FVKC- B-06 12

13 Skrivedans Skrivedans er bevægelser til musik med hele kroppen både de vilde og de rolige. På en legende og kreativ måde forbedres barnets forudsætninger for at skrive i hånden og få en sammenhængende håndskrift. Fra grovmotoriske, abstrakte bevægelser til konkrete linjer lærer børnene at udtrykke sig gennem bevægelser i luften og på store stykker papir, med hånden, farveblyanten og hele kroppen. Metoden omfatter ni arbejdsuger med ét musik- og bevægelsestema om ugen. På denne workshop får du en introduktion til skrivedans, hvor vi bl.a. kommer ind på opbygning af forløb samt indhold. Ligeledes skal vi afprøve nogle af temaerne i praksis. Fagpersonale der arbejder med aldersgruppen 5-8 år. Også velegnet til brug for ældre elever med motoriske vanskeligheder. Fjordskolen, Skolevænget 33 Underviser(e) Fysioterapeut Gitte Nørregaard WORKSHOPS Torsdag den 22. januar 2015 Max. 12 deltagere Pris Tilmeldingsfrist Mandag den 1. december 2014 Workshop nr.: FVKC- B-07 13

14 WORKSHOPS Tegneseriesamtaler og sociale historier et visuelt værktøj Tegneseriesamtaler og sociale historier kan støtte elever med bl.a. autisme og ADHD. Tegneseriesamtalen er en metode der kan anvendes i»her og nu«situationer. Sociale historier kan hjælpe den enkelte elev med: at få viden om sociale situationer at forstå sociale situationer at give handlemuligheder medvirke til en udvikling af en mere hensigtsmæssig social adfærd. Der vil blive givet eksempler på, hvorledes disse metoder kan bruges i hverdagen, samt være praktiske øvelser. Lærere, pædagoger, støttepersoner, AKT Fjordskolen, Posekærvej 8, Underviser(e) Lærer Karin Gehrke Hansen Torsdag den 29. januar 2015 Max. 12 deltagere Pris pr. person Tilmeldingsfrist Mandag den 8. december 2014 Workshop nr.: FVKC- B-08 14

15 Symbolskrivning og Kommuniker på Tryk Tekstbehandlingsprogrammer med symboler Præsentation af programmerne. Vi viser eksempler på materialer og fortæller om, hvordan det kan bruges i bl.a. dansk-undervisningen, til de elever der har store læse ogskrivevanskeligheder. Der vil være mulighed for at arbejde praktisk med programmet. Undervisere der arbejder med elever med læse- og skrivevanskeligheder. Fjordskolen, Skolevænget 33, Underviser(e) Lærer, Pd. i specialpædagogik Hanne Fink og speciallærer Eva Hartvig Thomsen WORKSHOPS Torsdag den 5. februar 2015 Max. 12 deltagere Pris pr. deltager Tilmeldingsfrist Mandag den 15. december 2014 Workshop nr.: FVKC- B-09 15

16 ipad som læse- skrive støtte i undervisningen WORKSHOPS Workshoppen giver deltagerne kendskab til forskellige app s der kan bruges som støtte i læse og skrive processen. Der veksles mellem oplæg og selvstændigt arbejde. Medbring din egen ipad - evt. installer IntoWords inden workshoppen. Indhold på workshoppen: Indstilling af ipad en så tekst kan læses op Oplæsning, skrivestøtte og OCR funktion i Intoword Hvordan bliver tale til tekst Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage. Lærere og andet personale der arbejder med elever som har læse- og skrive vanskeligheder. Fjordskolen, Skolevænget 33, Undervisere: Lærer, PD. I specialpædagogik Hanne Fink og speciallærer Eva Hartvig Thomsen Torsdag den 12. marts 2015 Max. 12 deltagere Pris Tilmeldingsfrist Mandag den 26. januar 2015 Workshop nr.: FVKC- B-10 16

17 Elever med lavt funktionsniveau og udfordrende adfærd Hvilken betydning har stress for den udfordrende adfærd og hvordan afdækkes stressfaktorer hos elever med sanseproblemer og svære kognitive vanskeligheder. Hvordan tilrettelægges det fysiske miljø og det pædagogiske arbejde så stressniveauet sænkes og den udfordrende adfærd derved minimeres. Lærere og pædagoger på specialskoler, beskyttede værksteder og døgninstitutioner. Fjordskolen, Skolevænget 33, Underviser(e) Specialergoterapuet for børn Susanne Sørensen og speciallærer Hanne Bech WORKSHOPS Torsdag den 16. april 2015 Max. 12 deltagere Pris Tilmeldingsfrist Mandag den 2. marts 2015 Kursus nr.: FVKC- B-11 17

18 Kompenserende tiltag for elever med bevægehandicap WORKSHOPS Kort beskrivelse af forskellige karakteristika i diagnoserne Cerebral parese (spastisk lammelse), muskelsvind og rygmarvsbrok. Med udgangspunkt i tre cases vil vi vise, hvordan kompenserende tiltag kan sikre eleverne optimale muligheder for at deltage i undervisningen. Der vil være mulighed for at se og afprøve forskellige hjælpemidler og undervisningsprogrammer. Lærere og pædagoger der arbejder med elever med bevægehandicap. Fjordskolen, Skolevænget 33, Underviser(e) Specialergoterapeut for børn Susanne Hygum Sørensen og lærer, Pd. i specialpædagogik Hanne Fink Kl Torsdag den 26. marts 2015 Max. 12 deltagere Pris pr. person Tilmeldingsfrist Mandag den 16. februar 2015 Workshop nr.: FVKC- B-15 18

19 Inklusion også på skolebiblioteket Skolebibliotekarerne og skolebiblioteket kan få en central rolle i opgaven med at skabe større inklusion. Skolebiblioteket rummer sammen med skolens ressourcepersoner mange funktioner og muligheder, som kan bidrage til at skabe et inkluderende rum og læringsmiljø. Jeg vil i mit oplæg bl.a. komme ind på: Hvordan kan skolebiblioteket understøtte lærerne/personalet med den nyeste viden om undervisningsmidler og pædagogik? Skolebibliotekets rolle i forhold til formidling af viden om digitale læremidler. Dette suppleret med gennemgang af udvalgte digitale læremidler. Hvordan kan skolebiblioteket skabe læringsrum/ miljøer/støtteforanstaltninger for eleverne, som skal inkluderes? Med udgangspunkt i ovenstående punkter vil jeg give konkrete eksempler på inklusion på skolebiblioteket. Primært skolebiblioteksteamet men andre målgrupper er også velkomne Fjordskolen, Skolevænget 33, Underviser(e) Lærer og skolebibliotekar Runa Barbara Petersen Torsdag den 8. januar 2015 Max. 40 deltagere Pris Tilmeldingsfrist Mandag den 1. december 2014 Oplæg/foredrag nr.: FVKC- B-05 19OPLÆG/FOREDRAG

20 OPLÆG/FOREDRAG Hvordan børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse/ADHD påvirkes af deres sansebearbejdningsmønstre i forbindelse med leg og læring Oplægget tager udgangspunkt i Sensory Profile testen, der beskriver 4 sanseprofiler, som på forskellig måde påvirker barnet med autisme i forbindelse med udførelsen af daglige aktiviteter. Testen tager udgangspunkt i, at der er sammenhæng mellem neurologisk tærskelværdi og adfærd. Barnets individuelle sanseprofil påvirker barnets mulighed for at være opmærksom, lege og lære. Samtidig lægges der i oplægget vægt på, at alle mennesker har en sanseprofil, også de professionelle der arbejder med børn og unge med Autisme Spektrum forstyrrelser/adhd. Når vi bliver klar over, hvordan vores sanseprofil påvirker os selv og de børn vi arbejder med, så kan vi tilpasse omgivelserne, så børn og voksne kan opnå en bedre hverdag sammen. Oplægget indeholder filmklip og resultatet af en dansk undersøgelse. Professionelle der arbejder med børn og unge med Autisme Spektrum forstyrrelser /ADHD Fjordskolen, Skolevænget 33, Underviser(e) Ergoterapeut, Pd. i psykologi, MLP studerende Ulla Sparholt Torsdag den 5. marts 2015 Max. 40 deltagere Pris pr. deltager Tilmeldingsfrist Mandag den 19. januar 2015 Oplæg/foredrag nr.: FVKC- B-12 20

21 Hvordan forstår og støtter vi børn med særlige behov, så der kan opnås bedre vilkår for inklusion? Børn med særlige behov har en anderledes tænkning der gør, at de i højere grad bl.a. er infleksible, stresssårbare, sansesårbare. Vi vil i vores oplæg/foredrag komme ind på de signaler og adfærdsmæssige kendetegn, der kan vise sig hos disse børn. Derudover vil vi se på, hvordan man med denne forståelse som lærer eller pædagog kan skabe beskyttende faktorer i relation/miljø. Fagpersonale som arbejder med børn med særlige behov i børnehaver, normalklasser, specialklasser, specialskoler. Specielt henvendt til dem, eller de personer, der arbejder med børn i alderen fra 3-12 år. Fjordskolen, Skolevænget 33, Underviser(e) Børneneuropsykolog Mette Hennelund (PPR, Aabenraa) og lærer, Pd. i special-pædagogik Lill Bredo Schrøder Torsdag den 19. marts 2015 Max. 40 deltagere Pris pr. deltager Tilmeldingsfrist Mandag den 2. februar 2015 Oplæg/foredrag nr.: FVKC- B-13 21OPLÆG/FOREDRAG

22 Unge med autisme kan få flotte karakterer OPLÆG/FOREDRAG Oplægget vil handle om, hvordan der skabes de bedste rammer og betingelser således, at de unge med autisme kan udfolde deres fulde faglige potentiale f.eks. i forbindelse med folkeskolens afgangsprøver. Vi vil vægte årgang, men samtidig inddrage fokuspunkter fra de øvrige skoleår. Lærere og pædagoger i overbygningen Fjordskolen, Posekærvej 8, Underviser(e) Lærer Lili Nielsen og pædagog Mette Christensen Torsdag den 19. februar 2015 Max. 40 deltagere Pris Tilmeldingsfrist Mandag den 15. december 2014 Kursus nr.: FVKC- B-14 22

23 Når barnet / den unge har en Autismespektrumsforstyrrelse (ASF)-diagnose, - hvordan kan vi arbejde med udviklingen af selvforståelse og selvindsigt? Når man underviser børn og unge med en diagnose inden for det autistiske spektrum, er det en vigtig, at der også tales med den unge om de udfordringer og styrker, som diagnosen indebærer. Vi vil med udgangspunkt i de erfaringer vi har fra Fjordskolen, komme med vores bud på, hvorledes der arbejdes med de unge menneskers selvindsigt. Udgangspunkt for workshoppen vil være: forståelse for egen diagnose, eksistentiel forståelse, samfundets indvirkning, kendskab til egne kompetencer/begrænsninger samt hvordan der arbejdes med refleksion/balance mellem krav og ressourcer. Hvilke emner og samtaler, er aktuelle for eleverne, hvorfor og hvordan kan vi som fagpersoner støtte udviklingen af de unges selvforståelse og selvindsigt. Hvordan kan der arbejdes med elevernes individuelle og personlige mål. Personale der er i berøring med unge der har en ASF-diagnose Fjordskolen, Posekærvej 8, Undervisere Lærer, Anders Gertsen Børneneuropsykolog, Mette Hennelund(PPR, Aabenraa) Torsdag den 9. april 2015 Deltager antal Max. 40 deltagere Pris Tilmeldingsfrist: Mandag 23. februar 2015 Kursus nr.: FVKC- B-16 23OPLÆG/FOREDRAG

24 Tilmelding til kursus, workshops eller oplæg/foredrag: TILMELDING Ønsker du at tilmelde dig til et eller flere af vores tilbud vedrørende kursus, workshops og/eller oplæg/foredrag, så gå ind på vores hjemmeside Tilmeldingerne sker elektronisk via Find kurset, den workshop eller det oplæg/foredrag du ønsker og tilmeld dig direkte fra denne side. Kontakt os Workshop eller oplæg/foredrag hos jer? Kunne én eller flere af de nævnte workshops eller oplæg/ foredrag være interessante at få ud til netop jeres institution eller skole, så kontakt os for nærmere information og pris. Vær også opmærksom på vores elektroniske flyer på vores hjemmeside. Vi tilbyder også 2 workshops, der henvender sig til personale, der arbejder i specialbørnehaver, specialgrupper og bo-institutioner med børn/unge uden verbalsprog og med multiple funktionsnedsættelser. Ring eller send en mail til: Skoleleder: Ditte Ellehauge Fjord-Larsen Tlf / Mail: Pædagogisk konsulent: Lill Bredo Schrøder Tlf / Mail: Du kan se vores flyer på vores hjemmeside af samspil«for mere viden. Kontakt os gerne for yderligere information. 24

25 Vores kompetencer I forbindelse med at FVKC udbyder workshops, oplæg/foredrag og vejledning er der på de følgende sider givet et indblik i, hvilke afdelinger/ fagområder, elevtyper, pædagogiske metoder og viden der er en del af vores dagligdag på Fjordskolen. Det er ud fra denne praksisnære virkelighed og høj faglighed, at FVKC står til rådighed. Afdeling A På Fjordskolens afdeling A bliver elever med diagnoser indenfor autisme-spektrumsforstyrrelser (ASF) eller elever, som har behov for den forudsigelige og visuelle pædagogik, undervist. Elevgruppen er på funktionsniveau fra svagt fungerende til meget velfungerende hvor flere tager afgangseksamen i udvalgte fag. Pædagogikken og de pædagogiske metoder tager afsæt i aktuel viden og forskning på autismeområdet. Indsatsen omkring den enkelte elev planlægges i samarbejde med forældrene med udgangspunkt i elevens særlige behov og forudsætninger. Afdeling B Afdeling B er Fjordskolens afdeling for elever med multiple funktionsnedsættelser og uden et verbalt sprog. I Afdeling B arbejder de tværfaglige teams bestående af lærere, pædagoger og social- og sundhedsassistenter ud fra en relations- og ressourceorienteret pædagogik, hvor afsættet er elevens kompetencer og potentialer. Den gode relation er udgangspunkt for undervisningen, der er tilrettelagt med både klasseundervisning og individuelle forløb. I undervisningen bliver der anvendt alternativ kommunikation i form af PSAS, tegn til tale, Boardmaker symbolkort, talemaskiner, ipads, taktil- og haptisk kommunikation. Ud over undervisningen i Folkeskolens fag i klasser af fem-seks elever, er der fast årlig tematisk undervisning i de forskellige kulturelle og kirkelige højtider. Arbejdet med elever, metoder og viden gør, at vi som speciallærere tilbyder ekstern rådgivning, vejledning og sparring i forhold til pædagogisk og psykologisk intervention. Se nærmere på om vores vejledningsmuligheder. KOMPETENCER Den pædagogiske indsats der præger elevernes dag er: struktureret visuel pædagogik der hjælper den enkelte og støtter de sårbarheder, der ofte er omkring opmærksomhed, hukommelse, kommunikation, aflæsning af sociale relationer, selvforståelse og opbygning af strategier. Arbejdet med vores elever, metoder og viden gør, at vi kan tilbyde vejledning på skoler og institutioner. 25

26 KOMPETENCER Afdeling D Afdeling D er Fjordskolens afdeling for elever der har vanskeligheder med kommunikation, motorik og indlæring. Afdeling D huser en blandet elevgruppe med forskellige diagnoser. Her er elever med Downs syndrom, muskelsvind, cerebral parese, social- og følelsesmæssigt skadede børn, forskellige syndromer samt elever med store opmærksomheds- og indlæringsvanskeligheder. Arbejdet med vores elever gør, at vi har en stor viden om inddragelse af kompenserende hjælpemidler i undervisningen samt alternativ kommunikation. Vi er gode til at skabe en struktureret hverdag og give eleven visuel støtte. Har eleverne store indlæringsvanskeligheder, er vi i stand til at tænke alternative indlæringsveje. Har eleven brug for indføring i CD-ord, symbolskrivning eller apps til ipad, kan vi give indblik i programmerne og vise, hvordan det kan bruges i dagligdagen. Undervisere som har elever med store indlærings- eller kommunikations-vanskeligheder, elever med fysisk handicap eksempelvis cerebral parese eller muskelsvind, kan vi være sparringspartner i at få eleverne inkluderet i undervisningen. Afdeling E Afdeling E rummer børn med socio/emotionelle vanskeligheder inden for ADHD problematik, opmærksomhedsforstyrrelser og tidlig frustration. Undervisningen og de pædagogiske metoder er baseret på forskning og aktuel viden om denne elevtype. brug af sociale historier, med stor vægt på det sociale/følelsesmæssige aspekt og høj grad af samtaler og konflikthåndtering med den enkelte og i gruppen. Vi tilstræber en høj grad af selvhjulpenhed hos eleverne blandt andet gennem praktisk musiske fag og konkret vejledning. Fysio- og ergoterapi som medspillere Nogle af de spørgsmål som vi i Terapien på Fjordskolen er med til at afdække er: Hvorfor har Lukas svært ved at lytte? Hvorfor bliver Marie frustreret, når hun skal klippe med en saks eller male med farve? Hvorfor kan Jonas ikke sidde stille og hvorfor falder Josefine over sine egne ben? Der er mange forhold i hverdagen, der har indflydelse på børns muligheder for at deltage i undervisning, leg og socialt samspil. Hvis børn forstyrres af sanseindtryk fra egen krop og/eller omgivelser, kan Fjordskolens fysio- og ergoterapeuter hjælpe med at afdække, hvordan det kan være det enkelte elev/ barn har vanskeligheder med deltagelse. Børn i skole og institution udsættes for et massivt bombardement fra alle sanser syn, lugt, lyd, smag, berøring, balance og muskel/ledsans. Når hjernen ikke kan bearbejde informationerne på den rigtige måde, kan den have svært ved at finde ud af, hvad den skal stille op med informationen. Det kan bevirke, at barnet bliver uorganiseret og forvirret. Nogle børn overreagerer på sanseindtryk andre reagerer ikke nok. Begge dele gør, at det bliver svært for barnet at deltage i undervisning, leg og socialt samspil. 26 Skoledagen er struktureret og forudsigelig bygget op gennem tydelige voksne, visuel struktur og individuelle behov. Dette tilgodeses gennem faste, visuelle støttesystemer, faste dagsprogrammer, faste ugeskemaer, konkrete materialer, anvendelse af boardmaker symboler, Med vores store viden i forhold til sensoriske og motoriske problemstillinger og erfaring med tværfagligt samarbejde, inddrages vi ofte som en naturlig del af et vejledningsforløb.

Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter. Katalog 2013-2014 Workshops, oplæg/foredrag & vejledning

Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter. Katalog 2013-2014 Workshops, oplæg/foredrag & vejledning Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter Katalog 2013-2014 Workshops, oplæg/foredrag & vejledning WORKSHOPS Forord Fjordskolens Viden- og Kompetencecenter (FVKC) er en del af Aabenraa Kommunes specialskole

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune 2013-03-25 Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Præsentation og grundlag 2. Erfaringer og kompetencer 3. Mål med eksterne ydelser 4. Det kan

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Temapakker fra PPR. Bestilling af en Temapakke. Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Temapakker fra PPR. Bestilling af en Temapakke. Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Bestilling af en Temapakke Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR, Pia Elisabeth Toft, mail pit@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

Kurser 2016. www.autismecenter.dk

Kurser 2016. www.autismecenter.dk Kurser 2016 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Videnscenteret. Vejen Kommune. Foreløbig folder

Videnscenteret. Vejen Kommune. Foreløbig folder Videnscenteret Vejen Kommune Foreløbig folder Specialpædagogisk sparring Boardmaker, Picto selektor og symbolskrivning Bombekursus Klasserumsledelse med fokus på den gode relation Vejen Kommune Vidensformidling

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens specialklasser

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune SK-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens SK-klasser. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne?

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Afholdes på MarselisborgCentret i Aarhus torsdag 19. marts 2015 kl. 8.30-12 Hvordan kan vi være med til at træne og genoptræne hjernen ved

Læs mere

Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter. Katalog 2012-2013 Workshops, oplæg/foredrag & vejledning

Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter. Katalog 2012-2013 Workshops, oplæg/foredrag & vejledning Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter Katalog 2012-2013 Workshops, oplæg/foredrag & vejledning Forord Fjordskolen i dag er ikke blot en specialskole i Aabenraa kommune, der varetager undervisning for

Læs mere

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov Specialpædagogisk Team Drivhuset 2 Specialpædagogisk Team er en del af den tidlige og forebyggende indsats på dagtilbudsområdet. Målgruppen er børn,

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Hvad er Specialrådgivningen?

Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen Råd- og vejledningsforløb til forældre til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. serviceloven 11 stk. 7 og 8. Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen

Læs mere

KURSUSKATALOG. Autismecenter Fredensborg 2014/2015 1-0 -1011

KURSUSKATALOG. Autismecenter Fredensborg 2014/2015 1-0 -1011 KURSUSKATALOG Autismecenter Fredensborg 2014/2015 1-0 -1011 Autismecenter Fredensborg består af Ullerødskolen, specialbørnehaven Spiren og Kompetencecenteret. Ullerødskolen er en specialskole med et helhedstilbud

Læs mere

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal kunne håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som

Læs mere

Gårdskolen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

Gårdskolen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Gårdskolen - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af Gårdskolen. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte Nørholm skole.

Læs mere

Lindholm-klassen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

Lindholm-klassen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Lindholm-klassen - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af Lindholm-klassen. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse. Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse. Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark 1 2 Rådgivning og Uddannelses Afdelingen på Center for Høretab 1. juli 2014 blev specialrådgivningen og udredningen af børn

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE

FÆLLESSKABER FOR ALLE FÆLLESSKABER FOR ALLE 2014-2015 PÆDAGOGISKE ILDSJÆLE LÆRINGSUGER TEMATISEREDE LÆRINGSDAGE LÆRINGSUGER FOR NYE INKLUSIONSVEJLEDERE LOKALE LÆRINGSFORLØB OG PROJEKTER NETVÆRK FOR INKLUSIONSVEJLEDERE AKTIONSLÆRING

Læs mere

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet.

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Inkluderende tiltag på Dronninggårdskolen Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Jørn Nielsen Dronninggårdskolen Rønnebærvej 33 2840 Holte Tlf.: 4611 4500 Dronninggaardskolen@rudersdal.dk

Læs mere

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Pandrup Grafisk 96 730 200 Rådgivningsafdelingen Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Rævestuens målsætning og profil

Rævestuens målsætning og profil Rævestuens målsætning og profil Med denne side vil vi gerne fortælle dig mere om Rævestuen, - hvem vi er, vores faglige grundlag, målsætninger og vores tilbud til dig og dit barn. Vi mener, at kunne gøre

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

K-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

K-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune K-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens K-klasser. Hvis du ønsker at vide mere om den enkelte K-klasse, er du velkommen

Læs mere

Specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune. 7. oktober 2014

Specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune. 7. oktober 2014 Specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune 7. oktober 2014 Inklusion - eksklusion Inklusion Elevens tilhørsforhold til klassen bevares: - Støtte på klassen - Støtte på/fra kompetencecenter Elevens tilhørsforhold

Læs mere

ADHD-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

ADHD-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune ADHD-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens ADHD-klasser. Hvis du ønsker at vide mere om den enkelte ADHD-klasse,

Læs mere

Uddannelsesplan for pædagogstuderende på Langagerskolen

Uddannelsesplan for pædagogstuderende på Langagerskolen Uddannelsesplan for pædagogstuderende på Langagerskolen Præsentation: Langagerskolen er en specialskole for elever med autismespektrumsforstyrrelser og/eller svær ADHD under Aarhus Kommune. Langagerskolen

Læs mere

En pædagogisk model er til en vis grad en planlægningsmetode for medarbejderne med afsæt i den opgave de er blevet stillet.

En pædagogisk model er til en vis grad en planlægningsmetode for medarbejderne med afsæt i den opgave de er blevet stillet. Faglig indholdsmæssig tilgang til borgerne. I det fagligt indholdsmæssige arbejde med borgerne i Autismecenter Syd benytter medarbejderne sig af en række pædagogiske modeller, tilgange og metoder. I det

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

G-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

G-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune G-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens G-klasser. Hvis du ønsker at vide mere om den enkelte G-klasse, er du velkommen

Læs mere

Velkommen til Pilehaveskolen

Velkommen til Pilehaveskolen Sikkerhed Kompetencer Kompetencer Inklusion Handicapsyn Velkommen til Pilehaveskolen Undervisning SFO Tilbud Tilbud Målgruppe Mission Vision Værdier Mission På Pilehaveskolen lykkes alle børn Vision At

Læs mere

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger. Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 4781 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Katja Werenskiold

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer SPECIALUNDERVISNINGSTRÆF 2009: Ny veje i skolen og specialundervisningen 11. - 13. november i Holbæk 19. maj 2009 Inklusion begreber, teori og praksis Effekten af specialundervisning Nyt fra SU-Styrelsen

Læs mere

Lærernes stemme mangler i skolediskussionen

Lærernes stemme mangler i skolediskussionen Lærernes stemme mangler i skolediskussionen Aktivitetstimer med pædagoger, øget faglighed og længden af skoledagen er til diskussion i forhandlingerne om folkeskolen. Det er politikernes svar på de udfordringer,

Læs mere

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse 2 Specialrådgivning til børn og unge med høretab på Center for Høretab 1. juli 2014 blev specialrådgivningen og udredningen af børn og unge med høretab på Center

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

DET GODE MØDE MED BORGERE MED AUTISME

DET GODE MØDE MED BORGERE MED AUTISME PROGRAMMET VAR DET GODE MØDE MED BORGERE MED AUTISME Slides/plancher fra det Spændende arrangement med autismeekspert Dorthe Hölck Torsdag den 24. august 2017 kl. 15-17 Indblik i autisme og interaktion

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Vesterbakkeskolen 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Vesterbakkeskolen 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Vesterbakkeskolen 2012 & 2014 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Tlf.: 3317 1133 E-mailadresse: Hjemmesideadresse: KKFO v/ Skolen i Ryparken Ryparken 81, 2100 Østerbro Mail@sir.kk.dk www.sir.kk.dk

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Specialiseringsuddannelse i autisme 2017

Specialiseringsuddannelse i autisme 2017 Specialiseringsuddannelse i autisme 2017 Autismespecialisering henvender sig til fagpersoner, der ønsker at øge og udvikle deres faglige kompetencer og kvalifikationer inden for autismeområdet. På uddannelsen

Læs mere

Inklusion i folkeskolen en guideline Frederikshavn kommune

Inklusion i folkeskolen en guideline Frederikshavn kommune 2011 Inklusion i folkeskolen en guideline Frederikshavn kommune Center for Skole og Ungdom Frederikshavn Kommune (#86359-11 v3) Fællesskaber og mangfoldighed i skolen Frederikshavn Kommune vil videreudvikle

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

2010-2011 KASPERSKOLENS KOMPETENCECENTER FRA TEORI TIL PRAKSIS AD/HD- AUTISME K U RSER OG KONSU L E N T BISTA N D B A L L E R U P

2010-2011 KASPERSKOLENS KOMPETENCECENTER FRA TEORI TIL PRAKSIS AD/HD- AUTISME K U RSER OG KONSU L E N T BISTA N D B A L L E R U P 2010-2011 KASPERSKOLENS KOMPETENCECENTER FRA TEORI TIL PRAKSIS AD/HD- AUTISME K U RSER OG KONSU L E N T BISTA N D B A L L E R U P Sådan fi nder du Kasperskolen: Ballerup station P Gangsti til skolen Kasperskolen

Læs mere

Beskrivelse af specialgrupperne.

Beskrivelse af specialgrupperne. Beskrivelse af specialgrupperne. Dagtilbudsloven Kommunen har efter Dagtilbudsloven 4 den generelle forpligtelse til at sørge for dagtilbud til alle børn, herunder også børn med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Hvordan tænker i inklusion og hvilke erfaringer har i? Hvem er vi? Præsentation af Øen. Program. Beliggenhed

Hvordan tænker i inklusion og hvilke erfaringer har i? Hvem er vi? Præsentation af Øen. Program. Beliggenhed Hvem er vi? Hvad er formålet med at inkludere børn og unge med AFS i den almindelige folkeskole? Jane Sterup Pæd./konsulent Elina Sommer Pæd./konsulent Program Præsentation af Øen Tanker og erfaringer

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Tværfaglige udviklingsmodeller i komplekse opgaver

Tværfaglige udviklingsmodeller i komplekse opgaver Tværfaglige udviklingsmodeller i komplekse opgaver - Dialogredskaber til forståelse af komplekse børn og unge - Ved Neel Svane Kruse & Christine Winckler pæd.vejledere på Brøndagerskolen Udfordringer omkring

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde. Fjordskolen, Lysholm. Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO

ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde. Fjordskolen, Lysholm. Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde Fjordskolen, Lysholm Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO Skoleåret 2012/2013 1 Forord Lovgrundlag Lovgrundlaget for specialundervisning 1 foreskriver,

Læs mere

INKLUSION I GRUNDSKOLEN

INKLUSION I GRUNDSKOLEN KVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER MED INKLUSIONSRETTEDE OPGAVER KURSUSCENTER BROGAARDEN 08.-09.05.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK Inklusionsopgaven er for alvor landet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

Egebakken og Kollegievejens Skole

Egebakken og Kollegievejens Skole Egebakken og Kollegievejens Skole - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af Egebakken og Kollegievejens Skole. Hvis du ønsker at vide mere,

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Specialklasser Nørre Nissum Skole

Specialklasser Nørre Nissum Skole Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være kun der hvor børn kan føle sig trygge gror det, de gamle kaldte for lykke Carl Scharnberg Specialklasser Nørre Nissum Skole Velkommen

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj er et af Aabenraa Kommunes tilbud til elever, der har særlige behov. Specialcenteret er en selvstændig afdeling af Kongehøjskolen.

Læs mere

Overskrift. Den inkluderende skole. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst.

Overskrift. Den inkluderende skole. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Overskrift 2013 FFF Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Den inkluderende skole Evt. sted/arrangement,

Læs mere

Autismespektrumforstyrrelse. Go between. Fokus i mit oplæg

Autismespektrumforstyrrelse. Go between. Fokus i mit oplæg Autismespektrumforstyrrelse Go between Speciale i ASF og ADHD Rådgivning, vejledning og kurser Mentorordninger Supervision Huskurser og undervisning Viso leverandør mail: dh@dorthehoelck.dk mobil: 24657309

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Efterårskurser på PPR 2013

Efterårskurser på PPR 2013 For at få folderen i elektronisk udgave: Se Nyt fra AKT/læsekonsulent på Fællesnettet via Skoleintra eller Kontakt din læsevejleder eller skolens akt-medarbejder Efterårskurser på PPR 2013 Hvordan løser

Læs mere

Inklusionsfremmende temapakker

Inklusionsfremmende temapakker Inklusionsfremmende temapakker et tilbud til skoler og dagtilbud i Viborg Kommune Inklusionsfremmende temapakker PPR tilbyder i skoleåret 13/14 12 temapakker. Temapakker er tænkt som et af flere tiltag,

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs

Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs Pindstrupskolen er kommunens specialskoletilbud til børn, hvis behov for særlig støtte ikke kan tilgodeses i den almindelige folkeskole. Pindstrupskolen har som udgangspunkt

Læs mere

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Den inkluderende skole FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Disposition Baggrund og værdier Forståelse af inklusion Et inkluderende læringsmiljø Forudsætninger kompetencer og viden En kompleks og fælles

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Kursuskatalog 2013-14 Langagerskolen. Indhold

Kursuskatalog 2013-14 Langagerskolen. Indhold Kursuskatalog 2013-14 Indhold Kom godt i gang som vejleder og supervisor... 2 Robusthed og psykisk overskud i arbejdslivet!... 3 At lære -at være -sammen med... 4 ipad og struktur/kommunikation... 5 Digitale

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Strukturklasserne og indskolingsklasserne

Strukturklasserne og indskolingsklasserne Strukturklasserne og indskolingsklasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens Strukturklasser. Hvis du ønsker at vide mere

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO - fritidstilbuddet i FællesSkolen Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse samt beskrivelse af FællesSkolen... 3 Formål med mål- og indholdsbeskrivelse på SFO-området...

Læs mere

Hedensted kommunes ordblindeprocedure

Hedensted kommunes ordblindeprocedure Hedensted kommunes ordblindeprocedure Ordblindeforeningen den 21. maj 2016 Anette Høj Madsen, Læsekonsulent 1 Fakta Elever: Ca. 5810 21 folkeskoler 13 fødeskoler (0.-6. kl.) 1 skole (7.-9. kl.) 5 frie

Læs mere

SCR, Fjordskolen, Lysholm. O Organisation og klassedannelse

SCR, Fjordskolen, Lysholm. O Organisation og klassedannelse SCR, Fjordskolen, Lysholm rganisation og klassedannelse 1 Lidt baggrund... Specialundervisning Folkeskolens formål gælder for alle skolens elever, og specialundervisning skal gives i overensstemmelse med

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere