Beskrivelse af projektet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af projektet."

Transkript

1 Pædagogisk værksted Beskrivelse af projektet. I det pædagogiske værksted arbejder vi med parallelforløb, hvor læreren står for undervisningen, og vi som pædagoger har fokus på vores egen faglighed. Vi vil ud fra den viden og indsigt vi har, arbejde med elevernes trivsel/mentale sundhed samt med praktiske undervisningsforløb, hvor fokus er på at understøtte den allerede eksisterende undervisning i klassen. Vi bistår med varetagelsen af undervisningen, således at den boglige/teoretiske praksis fra skolen bliver overført til praktisk forløb, hvor eleverne kan koble den teoretiske tilgang sammen med den praktiske. Vi arbejder med halve klasser, på tværs af teams / årgange afhængigt af forløb og klassernes problemstilling. Skoledagen i det Pædagogiske Værksted vil derfor både indeholde en teoretisk tilgang til det valgte område (trivsels arbejdet) - samt en praktisk orienteret undervisningsdel. Der skal være en rød tråd med den pædagogiske indsats, dvs. eleverne skal være bevidste om pædagogernes roller i skolen allerede fra 0. klasse og videre op gennem hele indskolingen. Alle klassetrin skal arbejde med de samme indsatsområder, så eleverne bliver trygge og reflekterende i forhold til vores pædagogiske værksted. Tanken med det Pædagogiske Værksted er, at arbejde med elevernes trivsel/mentale sundhed så eleverne bliver undervisningsparate, og derved bliver mere motiverede/modtagelige overfor den undervisning som bliver præsenteret. Samtidig skal de få en oplevelse af, at undervisning også kan varetages på andre måder i andre omgivelser, samt at den teoretiske undervisning fra skolen kan overføres til praksis opgaver, som hænger sammen i et større perspektiv. De skal være i bedre balance både som klasse og individ. Den ændring som vi kan være medvirkende til at skabe, skal afspejles i klasseundervisningen. Det er vigtigt, at vores arbejde bliver taget alvorligt og indtænkes i forhold til skemalægning, sundhedsplejerske, motorisk træning m.m. 1

2 Der udarbejdes årshjul med lærerteamet, så alle parter er opmærksomme på den hverdag, som børnene bliver inddraget i. Vi afholder kvartalsmøder, hvor vi bl.a. diskuterer mental sundhed, undervisning (teori/praksis), årshjul, mål/delmål samt aktuelle problemstillinger på det pågældende klassetrin. Hver uge informerer vi læreren om dagens forløb i det Pædagogiske Værksted hvad der var skidt/godt, samt lidt om hvordan vi forventer at arbejde videre næste gang. På elevernes ugeplan vil det fremgå hvad vi arbejder med uge fra uge, således at forældrene kan holde sig informeret om de enkelte forløb. Vi vil periodevis udarbejde trivselssamtaler med det enkelte barn, for på den måde at klargøre hvor de er i processen, samt hvilke vanskeligheder de har indenfor specifikke områder. Spørgeskemaer til dette udarbejdes af lærere, pædagoger, skolepsykolog, PPR eller ud fra allerede udviklet materiale på området. (Redskab/målgruppebeskrivelse af børn/www.vejle.dk/tvaers) Det pædagogiske værksted har forskellige indsats områder, som det enkelte team vælger at arbejde med periodevis samt efter klassens behov. Der aftales i teamet (lærere/pædagoger) hvor lang perioden skal være, og hvordan det skal foregå. Disse informationer kommunikeres ud til forældrene via ugeplaner/forældreintra. Vi har indrettet et lokale på Grønhøjgård, som rummer undervisnings muligheder i form af tavle/smartboard, borde, stole samt andet nødvendigt undervisnings materiale. Ydermere skal der være mulighed for afslappende miljøer/områder/inventar såsom (sofaer, spil, computere, grønne arealer m.m.), hvor man kan trække sig med enkelte elever, som kunne have behov for dette. Omgivelserne skal være rolige og imødekommende, hvor børnene føler sig trygge og afslappede, og hvor følsomme emner kan blive vendt og taget alvorligt. Praktiske undervisningsforløb/understøttende undervisning. Vi vil i de praktiske undervisningsforløb holde os informeret omkring klassens niveau og aktuelle emner, således at eleverne kan overføre klasse undervisningen til praktiske forløb, hvor skoleopgaverne kan indlæres ud fra andre undervisningsformer. Skoleundervisningen skal give mening i hverdagens opgaver, hvor eleverne kan se sammenhængen og meningen i eksempelvis matematik som redskab, når man skal bygge 2

3 et hus m.m. Der vil være fokus på at lege/spille/bevæge sig (sundhedspædagogikken), samt at inkludere dem, som ellers kan have svært ved den traditionelle undervisningsform. Den understøttende undervisning/praktiske undervisningsforløb skal være imødekommende, rummelig samt kunne bære elevernes forskellighed. De enkelte fag vil blive præsenteret ud fra anderledes undervisningsformer som praksis gøres ved hjælp af ovennævnte tilgang. Når man arbejder med trivsel/mental sundhed, er der forskellige indikatorer, man skal være opmærksom på: - Udvikler eleverne sig følelsesmæssigt, kreativt og personligt. - Er de i stand til at indgå i anerkendende relationer med andre. - Ser de problemer i øjnene, løser dem og lærer af dem. - Er de tillidsfulde og sikre på sig selv. - Er de opmærksomme på andre og føler med dem (empati) - Kan lege og have det sjovt. - Kan de tilpasse sig andre, vanskeligheder og sig selv. - Kan give slip på negative følelser. Når man arbejder med mental sundhed, skal man lægge den side af sin person væk, hvor man udtaler at man ved bedst. Man skal forsøge at forstå det enkelte barn og sætte sig ind i deres situation. Søg at forstå - fremfor at blive forstået. Det er vigtigt at fremstå som en autentisk og troværdig voksen (man er det man siger, man gør det man har sagt). Vi arbejder ud fra flere pædagogiske metoder visse metoder kræver særlig indsigt og viden, og det er derfor nødvendigt at videreuddanne enkelte personer på stedet, så de bliver kompetente med pædagogikken/metoden. Vi finder følgende indsatsområder relevante: Trivsel / Mental sundhed: - Man kan spejle gentage essensen af det sagte (gerne med elevens egne ord). - Give plads og rum til at alle bliver hørt i gruppen. (at almengøre brede ud - at andre også kan føle det sådan, og derved ikke føler sig forkerte i gruppen). 3

4 - Børne samtaler - Rollespil - Byens leg Empati herunder sproget/tonen, mobning: - Mobbetrappen - Marte Meo - Trin for Trin - Mary fonden - Massage Styrke fællesskabet/individet herunder selvtillid/selvværd: - At kunne indgå i relationer med andre elever og lærere, hvor man føler sig set og taget alvorligt. - At kunne bruge sine venner, og føle sig brugbar. - De skal føle et fællesskab gennem lege og gode oplevelser. Her kan vi bruge vores erfaringer og gruppelege fra Gerlev/legeagenter. - Ved at skabe et rum hvor alle skal have ros fra alle - så det bliver synliggjort, hvor ens styrker ligger. At alle uanset hierarki og roller, synligt siger og viser hvad der er positivt ved ens person. - Gennem fælles faglige projekter hvor de skal samarbejde om emner og udformning. - Ved opgave løsning hvor de svage bliver ledere-tovholdere på opgaven. Hvor alle føler sig vigtige i processen/udformningen af projektet (have fokus på, at processen er vigtigere end resultatet) - Fremlægning af projekter. Tankerne bag det pædagogiske værksted stammer fra længere tids forskning, hvor adskillige eksperter på området har forsket i netop vigtigheden i den faglige profession. Vi har med det Pædagogiske Værksted forsøgt, at sammensætte de forskellige elementer og derved udarbejde det bedste alternativ til dette. 4

5 Det første udkast til Pædagogisk Værksted blev evalueret efter nogle måneders forløb, og gennemskrevet i sammenhold med de ændringer vi fandt nødvendigt. Ovenstående projekt beskrivelse er derfor 2. version, og vil gennem tiden blive nuanceret på forskellige punkter, når praksis finder sin rette form. Nedenstående afsnit er udklip fra eksempler, som synliggør vigtigheden af den faglige profession: I udsendelsen Danskernes akademi/sundhed i folkeskolen udtaler Lektor Karen Wistoft, Institut for uddannelse og pædagogik): Vi skal arbejde med Trivsel/ mental sundhed. Vi skal påvirke og ændre eleven/gruppen i en retning, så forandringerne i forhold til trivsel/mental sundhed kan overføres til klasse undervisningen. Det som er kernen ved trivsel, og som bør have vores fokus, er fællesskabet. Hvis man vil have mental sundhed, er det vigtigt at fællesskabet er Rummeligt, Jeg støttende, Inkluderende. Nedbrydende er til gengæld et fællesskab, som er Udstødende, Afvisende, Ekskluderende. Det stærkeste individ har brug for det stærkeste fællesskab, og det stærkeste fællesskab har brug for det stærkeste individ. I Børn og Unge Nr. 22 / 43 årgang: En vigtig opgave for pædagogerne er at sørge for, at børnene har det godt med sig selv og er i trivsel. Er hovedet fyldt af alt muligt andet, er der ikke så meget plads til at lære matematik og dansk. Der skal være forskel på pædagogen og læreren. Hvis pædagogen bare går ind og hjælper læreren og støtter op om det, læreren gør, kommer der blot mere af det samme. Pædagogen skal komme med noget via sin faglighed og bidrage separat. Forskning/april 2013 / bupl.dk (Forsker Anja Hvidtfeldt Stanek): Forskning har vist, at pædagoger i skolen har en tendens til, at overtage skolens idealer og mål. Skolen er en stærk, kulturbærende institution, hvis dagsorden vi alle nemt kommer til at tilpasse os. Men når jeg følger børnene, ser det ud til at være gode grunde til at fastholde den pædagogiske faglighed. Pædagogerne skal passe på, at de ikke kommer til at overtage skolens logik. De bør også være advokater for det gode børneliv, og gøre det de er bedst til: være pædagoger. 5

6 6

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Skolecenter Jetsmark Indhold Indledning... 3 Fokus på udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Inklusion og læring... 4 Teamsamarbejde... 8 Reformens temaer i fokus

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Kate Sørensen, Naturbørnehaven Klintholm Britta Holst Møller, Grævlingehulen Sanni Vejen Vestergaard, Børnehaven FilurenV 30-4-2013 Hvordan kan

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Den klare ramme BT1 TEORI METODE PRAKSIS. Kort sagt. Hvordan får jeg de nydanske elever med i diskussioner?

Den klare ramme BT1 TEORI METODE PRAKSIS. Kort sagt. Hvordan får jeg de nydanske elever med i diskussioner? BT1 Kort sagt Ingen underviser er stærkere, holder længere eller er i stand til at yde en bedre indsats, end den pædagogiske ramme som underviseren arbejder i! Skolens strategi danner grundlag for den

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

WASP. i overskrifter

WASP. i overskrifter WASP i overskrifter WASP Work And School Project Hvad er WASP? WASP er til unge fra 7.-9. årg., der af en eller anden årsag har mistet motivationen for den daglige skolegang eller har svært ved at se meningen

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Gamle Hjortespringskole Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Specialpædagogisk Udviklingscenter Gl. Klausdalsbrovej 460 2730 Herlev Telefon:

Læs mere