Rumoversigt for Nyt Sundhedscenter - Egedal Kommune Dato: Udarbejdet af: Signal, EMA, MB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rumoversigt for Nyt Sundhedscenter - Egedal Kommune Dato: 09.03.2012 Udarbejdet af: Signal, EMA, MB"

Transkript

1 oversigt for Nyt Sundhedscenter - Egedal Kommune Dato: Alle r Sundhedscenter Generelt for Sundhedscenter: Det skal være muligt at transportere XLsenge fra Frontoffice til de midlertidige boliger. Alle medarbejdere i Sundhedscenteret benytter bærbare computere. Frontoffice: Brugerindgang/ venteområde 100 S1 Venteområde for 30 personer - heraf 5 i kørestol. Infoskærm. Vandcooler. Garderobe m. plads til 50 par sko. 30 borger/brugerwc. Sygeplejeklinik. Området indrettes lyst og venligt, ikkehospitalsagtigt. Der skal være en brugerindgang med vindfang/sluse. vand og afløb til vandkøler. Varmtluftstæppe i vindfang. Evt. ekstra radiator i reception. 2 stk. K3. AN. PDS for infoskærm. ADK. ITV Frontoffice: Borger/brugerwc Frontoffice: Sygeplejeklinik 16 S2 1 HCP-toilet m. pusleplads+2 wc'er. Toiletter og vask. Fælles forrum m. vaske. Skal kunne benyttes af alle borgere og brugere i sundhedscenteret. 74 Generelt: Adgangsrum fungerer som reception for brugere af Sundhedscenteret. Klinik til undersøgelse og samtale. Alle rum skal have håndvask med berøringsfrit armatur. Alle rum skal have to døre. Den ene dør skal være til frontoffice venteområde. Den anden dør skal enten være til adgangsrummet eller til nærmeste rum i Sygeplejeklinikken. Frontoffice brugerindgang/ venteområde. Pusleplads indrettes Der skal indtænkes en mulighed for henvendelse (skrankefunktion eller luge) HWC:Koldt/varmt vand.gulvafløb. Håndvaske.WC. Bruser. Toiletter: Koldt/varmt vand. Håndvask. WC. 16 S3 Vådrum/lokale til urene sår af 16 m2. Stålvask 120 cm bred m. berøringsfrit armatur (h/s helt til gulv) til sårbehandling med arbejdsradius på 2 m. Håndbruser ved h/s vask til sår. Lille arbejdsplads til en bærbar PC/en journal. Plads til 6 høje standard skabe hævet over gulv (væghængte). 2 vand. Gulvafløb. Stålvask hæve/sænke med håndbruser. Håndvask. Ventilation, luftskifte 8 h S4 2 Samtalerum af 20 m2. Briks Bord m. 4 stole. Plads til høje skab hævet over gulv (væghængt). Håndvask med berøringsfrit armatur. 4 Varmebelastning 1 bærbar PC. NB se generelle noter til rumoversigten på sidste side Side 1 af 12

2 oversigt for Nyt Sundhedscenter - Egedal Kommune Dato: S5 Adgangsrum/samtalerum/arbejdsplads til 2 personer. 2 Der skal indarbejdes glaspartier mod venteområde, men samtidigt skal der etableres en (evt. fleksibel) afskærmning for indblik (en delvis mattering er også en mulighed) Varmebelastning 2 Pcére. Total, 190 Frontoffice Alle r Backoffice: Arbejdsområder. 20 m2 pr. medarbejder/ arbejdsplads. S6 Generelt: Arbejdsmiljø for ca. 70 medarbejdere. Området består af et åbent arbejdsområde, kontor/møderum, møde/undervisningsrum, thekøkken, depotrum, print/kopirum, stanggarderobe samt rengrøingsrum (se herunder). 33 arbejdspladser (borde ca. 80x160) i åbent miljø m. uformelle områder hvor man kan trække sig tilbage og have en uforstyrret samtale. Plads til personligt arkiv (ca. 2 lbm/prs.) til ca. 70 medarbejdere. Plads til taskearkiv. 30 rum af min. 20x50x40 (bdh). 33 Sygeplejeklinik og omklædning. parkering og udgang. Der ønskes et åbent miljø med uformelle områder. Fleksibel el Personbelastning i henhold til angivelse under rum. Personbelastning: : : : : 10 S7 1 thekøkken med uformelt område til 10 prs. 3 store køleskab til madpakker, vask, vand og afløb til kaffeautomat, opvaskemaskine og 2 mikrobølgeovne. 10 Thekøkkenet skal placeres hensigtsmæssigt og afsides i til de 33 arbejdspladser så støj fra apparaturer ikke opleves som en gene i arbejdsrummet. 1 stk. tekøkken: Tekøkken indrettes i For specifikationer, et uformelt miljø. se Byggeprogram Del II, Bygningsdelsbeskrivelse, (73)2 Køkkener vand. Køkkenvask. Tilslutning af vand og afløb til 1 stk. kaffeautomat og opvaskemaskine. Køleskabe KØL1. OPV1. Mikrobølgeovne MIK1 NB se generelle noter til rumoversigten på sidste side Side 2 af 12

3 oversigt for Nyt Sundhedscenter - Egedal Kommune Dato: S8 Depotrum/et lukket rum. Sikkerhedsskabe til opbevaring af 80 computere i lukkede skabe. Sikkerhedsskabe til opbevaring af 40 telefoner. de 33 arbejdspladser. Aflåselige Må ikke være synligt sikkerhedsskabe til udefra (ingen 80 stk. computere vinduer) samt 80 stk. mobiltelefoner SIK1 og SIK2. ADK Alle r Backoffice: Mødelokale / TelemedicinTeletræni ng 50 S9 Møderum/arbejdsrum. For sygeplejersker og vagt der kommer og går. 2 arbejdspladser. Mødebord/20 prs. Smartboard/tv. Personbelastning: : : 5 40 S10 Møderum / undervisning. Borde til undervisning/12 prs. 4 arbejdspladser langs væg. Smartboard/tv. 8 S11 1 print/kopirum af 8 m2. Reol m. kopipapir og kontorartikler 2 affaldscontainere (ca. 60x60 cm). En print/kopimaskine (ca. 60x60 cm). Makulator. 5 S12 Stanggarderobe af ca. 5 m2. 40 små taskeskabe til pung og nøgler. 30 S13 Medarbejder wc - total ca. 6-1 HCP-toilet+5 wc'er - af i alt 30 m2. Fælles forrum m. vaske. 36 S14 3 kontor/møderum af 12 m2. Indhold pr. rum: 1 arbejdspladser. Mødebord/4 prs. 28 S15 Telemedicin/Teletræning. met bruges primært til borgerkontakt via WEB. 4 arbejdspladser i en gruppe midt i rummet - uden forstyrrelser bagfra. Stillearbejdspladser når arbejdspladserne ikke er i brug til Telemedicin. 20 parkering og udgang. 12 arbejdpladser. arbejdpladser. Hensigtsmæssig placering. udgang. 6 arbejdspladser. 1/4 Del af ovenstående backoffice. 4 ovenstående backoffice. Der skal være ro, dvs god akustisk dæmpning, og ingen baggrundsforstyrrelse r som fx persontrafik (behandling foregår via webcam) I alt 4 stk. K3. Varmebelastning TV AV2. HT. AN på 100 W. Personbelastning i henhold til angivelse under rum. Der er åbent hele døgnet. 2 stk. K3. AV2. Varmebelastning TV HT. AN på 100 W. Varmebelastning print/kopimaskine 300 W. 3 stk. K2 Toilet: Koldt/varmt vand.håndvask. WC. kontroludsugning. HWC: Koldt/varmt vand.gulvafløb. Håndvask. WC. Bruser.Gulvvarme Pr. rum: K3. Lampeudtag Fleksibel el. K3 på væg Alle r Backoffice: Rengøringsrum 30 S16 Et rengøringsrum pr. af 6 m2 pr. rum. vand. Spulehaner. Gulvafløb. Udslagsvask. Alle r Backoffice: Arbejdsområde / Midlertidige Boliger S17 Arbejdspladser/møderum. 4 arbejdspladser. Mødebord/12 prs. 4/12 thekøkken, toilet, print/kopi som deles med Plejecenterpersonal Skærm (b). Lampeudtag NB se generelle noter til rumoversigten på sidste side e og nærhed til backoffice/plejecent er. Side 3 af 12

4 Alle r Backoffice: Arbejdsområde / Midlertidige Boliger oversigt for Nyt Sundhedscenter - Egedal Kommune Dato: thekøkken, toilet, print/kopi som deles 12 S18 Kontor/møderum. 1/4 med Lampeudtag 1 arbejdsplads. Mødebord/4 prs. 20 S19 Thekøkken i lukket rum. Køleskab til madpakker, vask, tilslutning til kaffeautomat, opvaskemaskine, mikrobølgeovn. Plejecenterpersonal e og nærhed til backoffice/plejecent er. Arbejdspladser/mød erum af 40 m2 skal ligge i nærhed til de midlertidige boliger. 1 stk. tekøkken: For specifikationer, se Byggeprogram Del II, Bygningsdelsbeskrivelse, (73)2 Køkkener vand. Køkkenvask. Tilslutning af vand og afløb til 1 stk. kaffeautomat og 1 opvaskemaskine. KØL1. OPV2. MIK1 Alle r Backoffice: Arbejdsområde / Plejecenter 8 S20 1 print/kopirum af 8 m2. Reol m. kopipapir og kontorartikler 2 affaldscontainere (ca. 60x60 cm). En print/kopimaskine (ca. 60x60 cm). 10 S21 Medarbejder wc - total ca. 2 af i alt 10 m2. Fælles forrum m. vaske S22 Arbejdsrum/vagtlokale. 6 arb.pladser. Mødebord/18 prs. 12 S23 Arbejds/møderum. 1 arbejdsplads. Mødebord/4 prs. Varmebelastning print/kopimaskine 300 W. 2 vand.håndvask. WC. kontroludsugning. 6/18 Gerne visuel Åbent thekøkken, toilet og forbindelse til hele døgnet. print/kopi som deles plejeboligerne 3 stk. K2 Lampeudtag. Skærm (b) 1/4 mellem Lampeudtag. Skærm (b). I alt 2 stk. K3 Plejecenterpersonal e og personale til de Midlertidige Boliger. 12 S24 Kontor/møderum. 1 arbejdsplads/mødefacilitet. Thekøkken, 1/4 print/kopi og toilet skal placeres tættest Lampeudtag. Skærm (b) på backoffice i de Midlertidige Boliger. 10 S25 Depotrum af 10 m2. ADK Plejecenter/ boliger. Total, Backoffice 908 /alle r (ikke kælder). Træning Generelt: Der skal være håndlister på begge sider af alle gange i Træningsområdet. Der skal placeres 1 vandcooler på gangareal uden for fitnessrum. Vandcooler skal benyttes af 50 prs./time (½ l vand pr. prs.). I træningssale og fitnessrum skal det tilsikres at man ikke slår sig på radiatorer (fx ved at disse afskærmes, anbringes i nicher eller lignende). NB se generelle noter til rumoversigten på sidste side Side 4 af 12

5 /alle r (ikke kælder). /alle r (ikke kælder) Træningskøkken Træningssal / fitness oversigt for Nyt Sundhedscenter - Egedal Kommune Dato: S26 To komplette robuste køkkener 16 træning. (produktionskøkken) med h/s placeret op ad hver sin side af rummet. uderum Opvaskemaskine i god, ergonomisk med mulighed for arbejdshøjde. etablering af Bord til bespisning af ca. 12 XL borgere (stole urtehave, bede, er 80 cm brede). spiseområde etc. Mulighed for whiteboard/projektor/smartboard/tv til undervisning. 200 S27 Fitness rum med 30 maskiner. Min. 3,5 m fri lofthøjde. Hensigtsmæssig placering i til indkig. Håndvask m. berøringsfrit armatur. Der skal være mulighed for musik og for ophængning af skærme. Der skal være plads til 2 ribber og et ca. 4 m. langt spejl. Placering af 30 træningsmaskiner i alt. 10 maskiner er cardiomaskiner og har behov for strøm og skal placeres afskærmet (pga. støj) og langs en væg. 1 arbejdsplads. 30 Borgeromklædning og fælles depotrum. Der ønskes nem adgang til uderum. Køkkeninventar, Træningskøkken: For specifikationer, se Byggeprogram Del II, Bygningsdelsbeskrivelse, (73)2 Køkkener 2 stk. ribber Spejl, 4 x 2m Højt til loftet og dagslys God akustik og lydisolation Pga. støj fra cardiomaskiner skal disse stå i en afdeling for sig, adskilt fx med en støjskærm. "Mange" stikk. til vand. Køkkenvask maskiner på med installationer til borde. Sektionsvis hæve/sænke. 2 lystændinger. køkkenvaske. 1 ADK. Smartboard Håndvask. (c). AN. OVN1 og Tilslutning af vand OVN2 (den ene og afløb til ovn ca. 100 cm opvaskemaskine. o.g.). 3 stk. KOM1. Emfang med KØF1. MIK1. ekstern motor over OPV1. kogesektioner med Lampeudtag afkast over tag. Blandingsbatterier betjenes med 1 hånd. maksimalt 22 C. Åbningstid mandagsøndag fra kl med fuld aktivitet. Der monteres vandkøler udenfor lokale, der tilsluttes vand og afløb. 2 skærme (b). HT. ADK. "Træningsbelysning". Lysdæmpning. Stikkontakter til 10 stk. træningsmaskiner. 3 stk. K3 /alle r (ikke kælder) Træningssal / Orth/kir 80 S28 Orthopædkirugisk træningssal. Min. 3,5 m fri lofthøjde. Hensigtsmæssig placering i til indkig. Håndvask m. berøringsfrit armatur. Sportsgulv. Loftlift i en fjerdedel af lokalet. Håndliste på hele den ene væg. 1 arbejdsplads. 15 Borgeromklædning og fælles depotrum. trappe m. håndlister i begge sider. Trappen bruges i forbindelse med træning af knæ. Trappen må ikke ligge nær arbejdsområder. Håndliste på hele den ene væg Loftlift 300 kg Dagslys God akustik og lydisolation Træningstrappe skal i begge sider forsynes med håndliste, som er god at gribe om. "Træningsbelysning". Lysdæmpning. ADK. 2 stk. K3 maksimalt 22 C. Åbningstid mandag - fredag med fuld aktivitet mellem kl Der ønskes nem adgang til uderum. NB se generelle noter til rumoversigten på sidste side Side 5 af 12

6 oversigt for Nyt Sundhedscenter - Egedal Kommune Dato: /alle Træningssal / r (ikke Neurologi kælder) 80 S29 Neurologisk træningssal. Min. 3,5 m fri lofthøjde. Hensigtsmæssig placering i til indkig. Håndvask m. berøringsfrit armatur. Sportsgulv. Loftlift i hele lokalet. Plads til gangbarre (7 m. lang) og plads omkring gangbarre (200 cm). Plads til 2 brikse (90 og 120 cm). 1 arbejdsplads. 15 Gangbarre på Borgeromklædning 7 m og fælles depotrum. Loftlift 300 kg Der ønskes nem adgang til uderum. Dagslys God akustik og lydisolation Træningsbelysning. Lysdæmpning. 6 stk. skærme (b). maksimalt 22 C. ADK. 2 stk. K3 med fuld aktivitet mellem kl /alle r (ikke kælder) Træningssal S30 Træningssal. Min. 3,5 m fri lofthøjde. Hensigtsmæssig placering i til indkig. Håndvask m. berøringsfrit armatur. Sportsgulv. Salen skal kunne deles i to lige store dele med lige mange personer i hver. Støj mellem de to opdelte sale skal være minimal. Mulighed for bar vægplads og 8 ribber på den ene væg i den ene sal. Spejl på den ene væg i den anden sal. Mulighed for markeringer i gulv. 1 arbejdsplads. 30 Borgeromklædning og fælles depotrum. Der ønskes nem adgang til uderum. Spejl på den ene væg, 4 x 2 m 8 stk. ribber Højt til loftet, dagslys. God akustik og lydisolation Foldevæg, salen skal kunne deles i to lige rum maks. 22 C. med fuld aktivitet mellem kl i begge rum, og 50 % belastning mellem kl i begge rum. Personbelastning er ligeligt fordelt mellem rum. skal kunne styres hver for sig. Træningsbelysning. Lysdæmpning. Lysstyring/- dæmpning skal kunne fungere separat i de to salhalvdele samt når de er slået sammen. ADK. 2 stk. K3. /alle r (ikke kælder) Børnesal 50 S31 Børnesal. Min. 3,5 m. fri lofthøjde. Håndvask m. berøringsfrit armatur. Sportsgulv. Salen skal være min. 6 m. bred pga. plads til sansegynge. Sansegynge skal kunne hænges op i loftet. Loftlift i tredjedel af lokalet. Mulighed for bar vægplads til boldspil (min. 6 m). 8 Børneergoterapi og børnevente-område. Borgeromklædning og fælles depotrum. Børnesalen skal ikke ligge i nærhed til arbejdsområder og rum med musik/larm. Der ønskes nem adgang til uderum. Loftlift 300 kg Højt til loftet, dagslys. God akustik og lydisolation Foldevæg, salen skal kunne deles i to rum maksimalt 22 C. med fuld aktivitet mellem kl , og 50 % belastning mellem kl Træningsbelysning. Lysdæmpning. Lysstyring/- dæmpning skal kunne fungere separat i de to salhalvdele samt når de er slået sammen. ADK. 1 stk. K3 Evt. Børneergoterapi + venteområde 40 Generelt: Børneergoterapien består af selvstændigt rum samt et lille venteområde. Venteområdet skal ligge afsides fra frontoffice venteområde pga. støj. Børnesal og toilet med pusleplads. Venteområdet skal have nærhed til Frontoffice/ venteområde. Skal ligge for sig selv pga. af støj NB se generelle noter til rumoversigten på sidste side Side 6 af 12

7 Evt. Børneergoterapi + venteområde 40 Børnesal og toilet med pusleplads. Venteområdet skal have nærhed til Frontoffice/ 20 S32 Børneindrettet venteområde. 4/8 venteområde. Børnevenlig indretning oversigt for Nyt Sundhedscenter - Egedal Kommune Dato: stk. K3. AN. med 4-8 Skærm (b) personer mellem kl S33 Børneergoterapirum. Håndvask med berøringsfri armatur. Ingen frithængende lamper. Vægplads til diverse ophæng og 1 ribbe. 2/4 1 stk. ribbe Børnevenlig indretning maksimalt 22 C. med 2-4 personer mellem kl Træningsbelysning. Lysdæmpning. 1 stk. K3 /alle r / alle r (ikke kælder) Depot / træning Træningsrum / Midlertidige Boliger 50 S34 Depotrum. Opbevaring af store bolde (på væg), madrasser mm. 50 S35 Træningsrum / Midlertidige Boliger. Min. 3,5 m. fri lofthøjde. Håndvask m. berøringsfrit armatur. Sportsgulv. dækkende loftlift. Plads til 6 brikse, 2 dobbeltbrikse, diverse udstyr. alle træningssale. 6/10 Midlertidlige Boliger. Loftlift 300 kg Dagslys, god akustisk dæmpning og lydisolering Loftshøjde 3,5 m maks. 22 C. med 6-10 personer mellem kl Træningsbelysning. Lysdæmpning. 1 stk. K3 /alle r Ergoterapi/ neurologi 60 S36 Ergoterapirum/neurologisk. Min. 3,5 m. lofthøjde. Plads til ståstøttebord til XL borgere og 4 brikse. Håndvask m. alm. armatur. Brugere af rummet skal have ro. 6/10 Ergoterapi/ ortopædkirugisk. Min. 3,5 m. lofthøjde. Brugere af rummet skal have ro. maks. 22 C. med 6-10 personer mellem kl Træningsbelysning. Lysdæmpning. 1 stk. K3 /alle r Ergoterapi/ ortopædkirugisk 40 S37 Ergoterapirum/orpædkirugisk. Ekstra stor håndvask så der kan tappes vand i spand. Berøringsfri armatur. Der skal være plads til 4 h/s-borde (ca. 900x1800 mm) m. 3 stole omkring hver. 1 briks. 1 ribbe. 2 høje standard skabe. 6/10 Ergoterapi/ neurologi. 1 stk. ribbe maks. 22 C. med 6-10 personer mellem kl stk. K3. AN. Skærm (b) NB se generelle noter til rumoversigten på sidste side Side 7 af 12

8 oversigt for Nyt Sundhedscenter - Egedal Kommune Dato: /alle r 9 Test/samtale og behandlingsrum. 180 S38 9 Test/samtale/behandlingsrum af 20 m2. 2/6 Alle indrettes med samtalebord m. 1 briks. Træningsrum. Håndvask med berøringsfri armatur i alle rum. mene skal kunne benyttes til meget fortrolige samtaler. 4 rum endvidere med samtalebord m. 4 stole. 1 rum skal indeholde et mindre thekøkken til funktionstræning med kogeplade, køl/frys, vask med almindeligt armatur til træning. Bordpladen skal være ca. 200 cm. 3 af rummene skal være min. 4 m. i længden til Senior Fitness Test. 1 stk. køkken til funktionstræning: For specifikationer, se Byggeprogram Del II, Bygningsdelsbeskrivelse, (73)2 Køkkener med 2-6 V stikk. personer fra kl Tekøkken: Koldt og varmt vand. Tilslutning af vand og afløb til trinette. fra emfang med afkast over tag. Pr. rum: Lampeudtag. 1 stk. K3. 4 stk. 230 I thekøkken: KØL5, MIC1. KOM2 Evt. stue Total, Træning /alle r Brugerwc Midlertidige Boliger: Boliger og opholdsområde. 16 S39 1 HCP-toilet + 2 toiletter. Toiletter og vask. Fælles forrum m. vaske Skal kunne benyttes af alle brugere i sundhedscenteret. 762 Generelt: 20 midlertidige boliger med tilknyttede fællesaktiviteter. Opholds- og spiserum placeres med nærhed til eget uderum/altan. Boligerne og opholdsarealer skal have et hjemligt præg. Toilet:Koldt og varmt vand.håndvask. WC. kontroludsugning. HWC: Koldt og varmt vand.gulvafløb. Håndvask. WC. Bruser. kontroludsugning Kalde- og samtalemulighed (porttelefon) udefra til boligområdet via kaldeanlæg NB se generelle noter til rumoversigten på sidste side Side 8 af 12

9 /alle r Midlertidige Boliger: Boliger og opholdsområde. 762 Opholds- og spiserum placeres med nærhed til eget uderum/altan. 600 S40 Bolig ca 30 m2 inkl. badeværelse og mindre køkken. Plads til XL-seng (120x220 cm). Det skal være mulig tilgang til sengen fra begge sider og at sengen kan placeres ude i rummet. dækkende lift i alle boliger. Eget toilet og bad egnet til træning. Lille køkken bestående af 2 moduler: lille vask (30 cm) + bordplads, lille køleskab placeret i skab, lille flytbart skab under bord. Stik til kaffemaskine /el-kedel. Skabe (høje samt mindre aflåselige). Pult hvor bærbar pc kan stå. Forberedt for touch screen. Det er væsentligt at der er ro omkring 4 af boligerne boligerne (hertil placeres spise/opholdsområde på 40 m2). De skal være skærmet og fri adgang fra bolig og ud skal så vidt muligt hindres. 5 af de 15 boliger skal indeholde en sluse/ gang mellem fællesgangen og stuen. Slusen skal benyttes af medarbejdere til omklædning hvis beboerne har resistente infektioner og kan ikke være et forrum til toilet/bad. oversigt for Nyt Sundhedscenter - Egedal Kommune Dato: I hver af 20 boliger etableres: 2 stk. klædeskabe (højskabe) 1 stk. højskab til medarbejderbrug 2 mindre, aflåselige skabe (kan være integreret i ovenstående) 1 stk. underskab som køleskab placeres ovenpå Loftlift 300 kg Køkkener i boliger: For specifikationer, se Byggeprogram Del II, Bygningsdelsbeskrivelse, (73)2 Køkkener Boligen skal indrettes med gardinstænger, billedlister og lamper af høj kvalitet. 1 stk. K2. AN. vand.gulvafløb. Ringeanlæg ved Håndvask. WC. dør. 4 stk. Bruser. Gulvvarme stikkontakter (i på badeværelse. panelunderlag og på separat temperatur 25 gruppe) ved seng grader.åbningstid udover kravene i hele døgnet. SB. KØL5 60 S41 Fælles opholds- og spiserum af 60 m2. Der skal være mulighed for ophængning af skærm. Skal kunne opdeles med rumdelere/afskærmning. 40 S42 Fælles spise / opholdsrum / roligt område. Der skal være mulighed for ophængning af skærm. 20 Åbningstid hele døgnet. 5 Åbningstid hele døgnet. 50 S43 Område med mulighed for selvaktivering. 10 Åbningstid hele døgnet. 12 S44 Skyllerum: Stålbord af 200x60 cm (bxd). 3 skabe af 600x600 mm Bækkenkoger. Spulehane Bord med RS bordplade 200 x 60 cm vand. Spulehaner. Gulvafløb. Vand og afløb til bækkenkoger. Emfang over bækkenkoger. Ventilation luftskifte 10 h stk. K3. AN. Skærm (b) 1 stk. K3. AN. Skærm (b) ADK. BÆK1 NB se generelle noter til rumoversigten på sidste side Side 9 af 12

10 oversigt for Nyt Sundhedscenter - Egedal Kommune Dato: Midlertidige boliger: Modtage/ anretterkøkken 30 S45 Kølekapacitet til 20 borgere i 3 dage. GN roll in køleskabe. Opvarmningsfaciliteter med zoneopvarmning. Opvaskemaskine til 20 personer i god arbejdshøjde. Kaffe / te brygge faciliteter (automat). 2 mikrobølgeovne. Almindelig håndvask + køkkenhåndvask. H/S-faciliteter på arbejdsborde. Køleskabe m. fodspark. Ingen reflektion fra sollys på overflader. Høje skabe der kan trækkes ud og benyttes fra to sider. Skabsplads til hagesmækker, duge, viskestykker, karklude. Anretterkøkken: For specifikationer, se Byggeprogram Del II, Bygningsdelsbeskrivelse, (73)2 Køkkener 2 stk. KØL4. OPV3. 2 stk. Køkkenvask med MIK2. ZON1 installationer til hæve/sænke. Tilslutning af vand og afløb til opvaskemaskine og kaffeautomat. Emfang over ovn m. ekstern motor. Vand og afløb til ovn. Åbningstid hele døgnet. Total, Midlertidige boliger Evt. kælder Midlertidige boliger: Depoter / Midlertidige Boliger Generelt: Depoter tilknyttet midlertidige boliger. Depoterne skal være beskyttet mod støv, fugt, sollys og temperatursvingninger. 24 S46 til urent linned: 12 tøjkurvsvogne (1m 2 /stk.). Der skal være plads til at man kan flytte vognene. 25 S47 Vaskerum 3 vaskemaskiner. 3 tørretumblere. 10 tøjkurvsvogne (1m 2 /stk.) Spulehane.. Hylder+ bordplads. 40 S48 Rent rum. Opbevaring af linned, forbindsmaterialer mm. 15 tøjkurvsvogne (1m 2 /stk.) 4 skabe af 600x600 mm vareindlevering/ vareelevator. midlertidige boliger. 3 lbm RS bordplade med hylder under Dørbredde 11M minimum 4 h -1. vand. Spulehane. Gulvafløb. Tilslutning af vand og afløb til vaskemaskiner. Kondensafløb fra tørretumblere tilsluttes afløb. Ventilation luftskifte 8 h stk. højskabe Dørbredde 11M Ventilation 2 h -1. ADK 3 stk. VAS1. 3 stk. TØR1. ADK Evt. kælder/ /alle r Andet: Træningsgang 45 S49 30 m. lang gang. Enten gang ved træningssalene eller alternativt gang i kælder. Håndliste på begge sider af gangen. træning. 30 lbm håndliste elevator på begge sider af v. placering i kælder. gangen Gangbredde 2,4 m NB se generelle noter til rumoversigten på sidste side Side 10 af 12

11 oversigt for Nyt Sundhedscenter - Egedal Kommune Dato: Evt. kælder Andet: Omklædning / borgere 90 S50 To enheder. En enhed: 4 brusere m. forrum. 1 toilet. 15 skabe i hver enhed. træning. 2 enheder à: 15 stk. aflåselige skabe til tøj (af typen hvor man deponerer 10/20 kr for nøglen): h = 900 mm b = 300 mm d = 400 mm Brusere: Koldt og ADK varmt vand.gulvafløb. Gulvvarme. HCP-toilet: Varmt og koldt vand. Gulvafløb. Håndvask. WC. Bruser. Gulvvarme. Evt. kælder Andet: Omklædning / brugere 8 S51 HCP-toilet incl. bad. 2 skabe. træning. Bænke ud for skabe. 2 stk. skabe på HC toilet: h = 900 mm b = 300 mm d = 400 mm Bænke ud for skabe Evt. kælder Andet: Omklædning / medarbejdere, herunder bad/wc Evt. kælder Andet: Omklædning / medarbejdere, herunder bad/wc 240 S52 5 enheder. En enhed: 40 aflåselige skabe (todelte). 3 brusere m. forrum. 1 toilet. 8 S53 HCP-toilet incl. bad. 2 skabe. træning og arbejdsområder. træning. 40 stk. aflåselige skabe, to-delte, til henholdsvis privat tøj og arbejdstøj, h = 900 mm b = 300 mm d = 400 mm 15 Bænke ud for skabene. Mål som ovenstående 2 stk. skabe på HC toilet: h = 900 mm b = 300 mm d = 400 mm Bænke ud for skabe Brusere: Koldt og varmt vand.gulvafløb. Gulvvarme. HCP-toilet: Varmt og koldt vand. Gulvafløb. Håndvask. WC. Bruser. Gulvvarme. ADK Evt. kælder Andet: Uniformsdepot 30 S54 Uniformsdepot Hylder til rene uniformer; en hylde (40x40 cm) pr. medarbejder (200 medarbejdere). Evt. kælder Andet: Depot til sygeplejersker 20 S55 Depot. Opbevaring af forbindingsmateriale mm. 5 skabe. medarbejderomklæd ning. varemodtagelse / vareindlevering. ADK ADK NB se generelle noter til rumoversigten på sidste side Side 11 af 12

12 Andet: vareindlevering. oversigt for Nyt Sundhedscenter - Egedal Kommune Dato: S56 Adgang for varer til Sundhedscenter. vareelevator. Alle r Andet: Vareelevator S57 Skal kunne betjene alle r. Plads til hospitalsseng (120x200 cm) til midlertidige boliger. Alle r Total, Andet Andet: Personelevator 530 Total, netto 3486 varemodtagelse/ vareindlevering. Aftræk. S58 Skal kunne betjene alle r. Mål indvendigt i stol: 1100 x 1400 mm Aftræk. Varmtluftstæppe i Dørtelefon vindfang. Elevator ELV1 ELV2 Generelle noter til rumoversigter: 1) Angivne netto m 2 er vejledende, og vil kunne acceptere reduceret ved en projektoptimering, der ikke går ud over de planlagte funktioner. 2) Alle generelle krav til byggeriet, er anført i byggeprogram del I og del II, og særlige krav er anført i rumoversigt. 3) Forkortelser anført under særlige tekniske/arkitektoniske henviser til Byggeprogram del II. 4) Hvor der i rumoversigt er anført bygningsdele, inventar, maskiner m.v. der kræver tekniske installationer, skal disse installationer være inkluderet i totalentreprisen, uanset om der er tale om bygherreleverance. 5) Hvor der i kolonnen "Antal " er angivet 2 tal adskilt af "/" fx xx/yy, henviser 1. tal (xx) til gennemsnits belastning og 2. tal (yy) henviser til mødesituation eller særarrangement. NB se generelle noter til rumoversigten på sidste side Side 12 af 12

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener INDRETNING AF DET GODE KØKKEN Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Side 3 Kapitel 2 Planlægning af byggeriet Side 5 Kapitel 3 Generelle

Læs mere

SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE I KØBENHAVN

SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE I KØBENHAVN SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE I KØBENHAVN KOLOFON Udgivet af: Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Ejendomme Tekst og redigering: Arkitema k/s Alectia a/s Københavns Kommune

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

1/98. Indholdsfortegnelse

1/98. Indholdsfortegnelse 1/98 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelt... 4 3. Bygningsmæssige forhold mv.... 6 3.1 Stuerne... 9 3.2 Bade- og toiletfaciliteter... 9 3.3 Gangarealer... 10 3.4 Køkken... 11 3.5 Opholdslokaler...

Læs mere

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012 Byggeprogram del II Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter 9. marts 2012 Udarbejdet af: Jan Sørensen, Henning Jørgensen, Jette Zwinge, Poul Rahbek Kontrolleret af: Stine Bjødstrup Jensen Godkendt

Læs mere

OVERLIGGER. Man får flere brugbare kvadratmeter, og der er mindre spildplads.

OVERLIGGER. Man får flere brugbare kvadratmeter, og der er mindre spildplads. Man får flere brugbare kvadratmeter, og der er mindre spildplads. I alternativ 1 er fordelingsgangen lagt på den anden side af hovedskillevæggen, så pladsen bliver taget fra forældresoveværelset (den tidligere

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 1

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 1 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 1 Projekttemamøde vedrørende nye køkkener og badeværelser samt vand, varme, afl øb og el i boligen Lyngby Almennyttige Boligselskab. Januar 2013 TEMAAVIS for bæredygtig

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13 Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.11 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

FÅ MERE UD AF EN 1-VÆRELSES

FÅ MERE UD AF EN 1-VÆRELSES HVAD EN LEJLIGHED KAN BLIVE TIL FÅ MERE UD AF EN 1-VÆRELSES FLYT KØKKENET IND I STUEN, OG INDRET SOVERUM I DET GAMLE KØKKEN. DET VIL I MANGE SMÅ LEJLIGHEDER GIVE EN VÆSENTLIG BEDRE UDNYTTELSE AF PLADSEN,

Læs mere

Inspiration til dit nye hus

Inspiration til dit nye hus Inspiration til dit nye hus Når du skal bygge dit eget hus, er der mange ting du skal tænke over, tage hensyn til og tage stilling til. Det er en fantastisk process og vi er med dig hele vejen igennem.

Læs mere

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE FORORD 002 INDHOLDSFORTEGNELSE 004 005 Læsevejledning Den politiske baggrund 009 010 011 1.0 VISION OG VÆRDIER vision - fremtidens plejebolig

Læs mere

Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler

Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Center for Børn og Læring Herning Kommune Byggeprogram 27.04.2015 Sag nr. 82.20.00-P20-1-15 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Projektets baggrund

Læs mere

BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014

BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014 BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014 Sag: Programfase: Sagsnr.: Dispositionsfase: Bygning: Projektfase: Firma: Initialer: Udførelsesfase: Rev.: Dato: 1-års eftersyn: Indhold Forord... 4 2 Ubebyggede

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD. Beboerhus manual

TÅSTRUPGÅRD. Beboerhus manual TÅSTRUPGÅRD Beboerhus manual INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen 3 Rygning 3 Låsesystemet og alarmer 4 Udlejningspriser 5 Max personer 5 Mødestedet 6 Fastgørelse af duge og lign 6 Efter brug 6 Rengøring 6 Affald

Læs mere

April 2011. Behovsanalyse. 6 fokusgruppeinterviews som indledning til om- og tilbygningen af Aarhus Statsgymnasium.

April 2011. Behovsanalyse. 6 fokusgruppeinterviews som indledning til om- og tilbygningen af Aarhus Statsgymnasium. April 2011 Behovsanalyse 6 fokusgruppeinterviews som indledning til om- og tilbygningen af Aarhus Statsgymnasium SMAK architects Indholdsfortegnelse Indledning 4 Rapportens indhold og opbygning 5 Oversigt

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

Byggeprogram. University College Sjælland. Campus Roskilde. 27. april 2010

Byggeprogram. University College Sjælland. Campus Roskilde. 27. april 2010 Byggeprogram University College Sjælland Campus Roskilde 27. april 2010 Forord Byggeprogrammet er udarbejdet i et samarbejde med UCSJ s byggeudvalg, der består af Ulla Koch, Kim Petersen, Niels Benn Sørensen

Læs mere

3. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

3. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 3. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG BOLIG AFTEES PROGRAM kl. 17.00-20.30 kl. 17.00 kl. 17.30 kl. 17.45 kl. 18.45 kl. 19.10 kl. 20.00 kl. 20.30 Indledning og gennemgang af aftenens

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger

Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger NOTAT Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger Indledning Københavns Kommune har siden 2006 arbejdet med at modernisere boligmassen

Læs mere

KPU. - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11.

KPU. - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11. KPU - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11.2013 1 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Læs mere

UBST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri

UBST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri UST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri Februar 2011 Universitets- og ygningsstyrelsen Ministeriet forvidenskab Teknologi og Udvikling UST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013 VIA University College (Professionshøjskolen) Åbne kommentarer

Tilfredshedsundersøgelse 2013 VIA University College (Professionshøjskolen) Åbne kommentarer Tilfredshedsundersøgelse 2013 VIA University College (Professionshøjskolen) Åbne kommentarer Sygeplejerskeuddannelsen i Århus (Sygeplejerske uddannelsen - VIA University College (Professionshøjskolen))

Læs mere

Arkitekt maa Jens Erik Gram. Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning

Arkitekt maa Jens Erik Gram. Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning Arkitekt maa Jens Erik Gram Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning 1 Parcelhusets om- og tilbygninger er byggeprojekter, man som parcelhusejer er meget involveret i. Ofte bliver et tilbygningsprojekt

Læs mere

afdeling 94 Afdeling 94 Boligselskabet Sct. Jørgen Afdeling 94 8800 Viborg

afdeling 94 Afdeling 94 Boligselskabet Sct. Jørgen Afdeling 94 8800 Viborg afdeling 94 Afdeling 94 PRINSENS ALLÉ CAMP er det engelske ord for lejr. LOGOS er det græske ord for tanke, fornuftens og talens brug, det specifikt menneskelige og kilden til den menneskelige kreativitet.

Læs mere

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme MODELPROGRAM for botilbud til ældre med autisme forord til deres botilbud pga. deres aldring. Der har ligeledes været en stor gruppe af mennesker i Danmark og har derfor i samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

Beskrivelse af opholdssteder og botilbud i Hedensted Kommune.

Beskrivelse af opholdssteder og botilbud i Hedensted Kommune. Hedensted den 22. august 2014 Beskrivelse af opholdssteder og botilbud i Hedensted Kommune. Indholdsfortegnelse Bofællesskabet Åbo (Uldum)... 2 Bofællesskabet Egespring (Uldum)... 4 Bofællesskabet Frydenlyst

Læs mere

Orientering om Velfærdsteknologi

Orientering om Velfærdsteknologi Orientering om Velfærdsteknologi Baggrund Udviklingen inden for både velfærdsteknologi, teknologi i al almindelighed og IT går stærkt på sundheds og omsorgsområdet. Center for Sundhed og Omsorg (CSO) har

Læs mere