Rumoversigt for Nyt Sundhedscenter - Egedal Kommune Dato: Udarbejdet af: Signal, EMA, MB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rumoversigt for Nyt Sundhedscenter - Egedal Kommune Dato: 09.03.2012 Udarbejdet af: Signal, EMA, MB"

Transkript

1 oversigt for Nyt Sundhedscenter - Egedal Kommune Dato: Alle r Sundhedscenter Generelt for Sundhedscenter: Det skal være muligt at transportere XLsenge fra Frontoffice til de midlertidige boliger. Alle medarbejdere i Sundhedscenteret benytter bærbare computere. Frontoffice: Brugerindgang/ venteområde 100 S1 Venteområde for 30 personer - heraf 5 i kørestol. Infoskærm. Vandcooler. Garderobe m. plads til 50 par sko. 30 borger/brugerwc. Sygeplejeklinik. Området indrettes lyst og venligt, ikkehospitalsagtigt. Der skal være en brugerindgang med vindfang/sluse. vand og afløb til vandkøler. Varmtluftstæppe i vindfang. Evt. ekstra radiator i reception. 2 stk. K3. AN. PDS for infoskærm. ADK. ITV Frontoffice: Borger/brugerwc Frontoffice: Sygeplejeklinik 16 S2 1 HCP-toilet m. pusleplads+2 wc'er. Toiletter og vask. Fælles forrum m. vaske. Skal kunne benyttes af alle borgere og brugere i sundhedscenteret. 74 Generelt: Adgangsrum fungerer som reception for brugere af Sundhedscenteret. Klinik til undersøgelse og samtale. Alle rum skal have håndvask med berøringsfrit armatur. Alle rum skal have to døre. Den ene dør skal være til frontoffice venteområde. Den anden dør skal enten være til adgangsrummet eller til nærmeste rum i Sygeplejeklinikken. Frontoffice brugerindgang/ venteområde. Pusleplads indrettes Der skal indtænkes en mulighed for henvendelse (skrankefunktion eller luge) HWC:Koldt/varmt vand.gulvafløb. Håndvaske.WC. Bruser. Toiletter: Koldt/varmt vand. Håndvask. WC. 16 S3 Vådrum/lokale til urene sår af 16 m2. Stålvask 120 cm bred m. berøringsfrit armatur (h/s helt til gulv) til sårbehandling med arbejdsradius på 2 m. Håndbruser ved h/s vask til sår. Lille arbejdsplads til en bærbar PC/en journal. Plads til 6 høje standard skabe hævet over gulv (væghængte). 2 vand. Gulvafløb. Stålvask hæve/sænke med håndbruser. Håndvask. Ventilation, luftskifte 8 h S4 2 Samtalerum af 20 m2. Briks Bord m. 4 stole. Plads til høje skab hævet over gulv (væghængt). Håndvask med berøringsfrit armatur. 4 Varmebelastning 1 bærbar PC. NB se generelle noter til rumoversigten på sidste side Side 1 af 12

2 oversigt for Nyt Sundhedscenter - Egedal Kommune Dato: S5 Adgangsrum/samtalerum/arbejdsplads til 2 personer. 2 Der skal indarbejdes glaspartier mod venteområde, men samtidigt skal der etableres en (evt. fleksibel) afskærmning for indblik (en delvis mattering er også en mulighed) Varmebelastning 2 Pcére. Total, 190 Frontoffice Alle r Backoffice: Arbejdsområder. 20 m2 pr. medarbejder/ arbejdsplads. S6 Generelt: Arbejdsmiljø for ca. 70 medarbejdere. Området består af et åbent arbejdsområde, kontor/møderum, møde/undervisningsrum, thekøkken, depotrum, print/kopirum, stanggarderobe samt rengrøingsrum (se herunder). 33 arbejdspladser (borde ca. 80x160) i åbent miljø m. uformelle områder hvor man kan trække sig tilbage og have en uforstyrret samtale. Plads til personligt arkiv (ca. 2 lbm/prs.) til ca. 70 medarbejdere. Plads til taskearkiv. 30 rum af min. 20x50x40 (bdh). 33 Sygeplejeklinik og omklædning. parkering og udgang. Der ønskes et åbent miljø med uformelle områder. Fleksibel el Personbelastning i henhold til angivelse under rum. Personbelastning: : : : : 10 S7 1 thekøkken med uformelt område til 10 prs. 3 store køleskab til madpakker, vask, vand og afløb til kaffeautomat, opvaskemaskine og 2 mikrobølgeovne. 10 Thekøkkenet skal placeres hensigtsmæssigt og afsides i til de 33 arbejdspladser så støj fra apparaturer ikke opleves som en gene i arbejdsrummet. 1 stk. tekøkken: Tekøkken indrettes i For specifikationer, et uformelt miljø. se Byggeprogram Del II, Bygningsdelsbeskrivelse, (73)2 Køkkener vand. Køkkenvask. Tilslutning af vand og afløb til 1 stk. kaffeautomat og opvaskemaskine. Køleskabe KØL1. OPV1. Mikrobølgeovne MIK1 NB se generelle noter til rumoversigten på sidste side Side 2 af 12

3 oversigt for Nyt Sundhedscenter - Egedal Kommune Dato: S8 Depotrum/et lukket rum. Sikkerhedsskabe til opbevaring af 80 computere i lukkede skabe. Sikkerhedsskabe til opbevaring af 40 telefoner. de 33 arbejdspladser. Aflåselige Må ikke være synligt sikkerhedsskabe til udefra (ingen 80 stk. computere vinduer) samt 80 stk. mobiltelefoner SIK1 og SIK2. ADK Alle r Backoffice: Mødelokale / TelemedicinTeletræni ng 50 S9 Møderum/arbejdsrum. For sygeplejersker og vagt der kommer og går. 2 arbejdspladser. Mødebord/20 prs. Smartboard/tv. Personbelastning: : : 5 40 S10 Møderum / undervisning. Borde til undervisning/12 prs. 4 arbejdspladser langs væg. Smartboard/tv. 8 S11 1 print/kopirum af 8 m2. Reol m. kopipapir og kontorartikler 2 affaldscontainere (ca. 60x60 cm). En print/kopimaskine (ca. 60x60 cm). Makulator. 5 S12 Stanggarderobe af ca. 5 m2. 40 små taskeskabe til pung og nøgler. 30 S13 Medarbejder wc - total ca. 6-1 HCP-toilet+5 wc'er - af i alt 30 m2. Fælles forrum m. vaske. 36 S14 3 kontor/møderum af 12 m2. Indhold pr. rum: 1 arbejdspladser. Mødebord/4 prs. 28 S15 Telemedicin/Teletræning. met bruges primært til borgerkontakt via WEB. 4 arbejdspladser i en gruppe midt i rummet - uden forstyrrelser bagfra. Stillearbejdspladser når arbejdspladserne ikke er i brug til Telemedicin. 20 parkering og udgang. 12 arbejdpladser. arbejdpladser. Hensigtsmæssig placering. udgang. 6 arbejdspladser. 1/4 Del af ovenstående backoffice. 4 ovenstående backoffice. Der skal være ro, dvs god akustisk dæmpning, og ingen baggrundsforstyrrelse r som fx persontrafik (behandling foregår via webcam) I alt 4 stk. K3. Varmebelastning TV AV2. HT. AN på 100 W. Personbelastning i henhold til angivelse under rum. Der er åbent hele døgnet. 2 stk. K3. AV2. Varmebelastning TV HT. AN på 100 W. Varmebelastning print/kopimaskine 300 W. 3 stk. K2 Toilet: Koldt/varmt vand.håndvask. WC. kontroludsugning. HWC: Koldt/varmt vand.gulvafløb. Håndvask. WC. Bruser.Gulvvarme Pr. rum: K3. Lampeudtag Fleksibel el. K3 på væg Alle r Backoffice: Rengøringsrum 30 S16 Et rengøringsrum pr. af 6 m2 pr. rum. vand. Spulehaner. Gulvafløb. Udslagsvask. Alle r Backoffice: Arbejdsområde / Midlertidige Boliger S17 Arbejdspladser/møderum. 4 arbejdspladser. Mødebord/12 prs. 4/12 thekøkken, toilet, print/kopi som deles med Plejecenterpersonal Skærm (b). Lampeudtag NB se generelle noter til rumoversigten på sidste side e og nærhed til backoffice/plejecent er. Side 3 af 12

4 Alle r Backoffice: Arbejdsområde / Midlertidige Boliger oversigt for Nyt Sundhedscenter - Egedal Kommune Dato: thekøkken, toilet, print/kopi som deles 12 S18 Kontor/møderum. 1/4 med Lampeudtag 1 arbejdsplads. Mødebord/4 prs. 20 S19 Thekøkken i lukket rum. Køleskab til madpakker, vask, tilslutning til kaffeautomat, opvaskemaskine, mikrobølgeovn. Plejecenterpersonal e og nærhed til backoffice/plejecent er. Arbejdspladser/mød erum af 40 m2 skal ligge i nærhed til de midlertidige boliger. 1 stk. tekøkken: For specifikationer, se Byggeprogram Del II, Bygningsdelsbeskrivelse, (73)2 Køkkener vand. Køkkenvask. Tilslutning af vand og afløb til 1 stk. kaffeautomat og 1 opvaskemaskine. KØL1. OPV2. MIK1 Alle r Backoffice: Arbejdsområde / Plejecenter 8 S20 1 print/kopirum af 8 m2. Reol m. kopipapir og kontorartikler 2 affaldscontainere (ca. 60x60 cm). En print/kopimaskine (ca. 60x60 cm). 10 S21 Medarbejder wc - total ca. 2 af i alt 10 m2. Fælles forrum m. vaske S22 Arbejdsrum/vagtlokale. 6 arb.pladser. Mødebord/18 prs. 12 S23 Arbejds/møderum. 1 arbejdsplads. Mødebord/4 prs. Varmebelastning print/kopimaskine 300 W. 2 vand.håndvask. WC. kontroludsugning. 6/18 Gerne visuel Åbent thekøkken, toilet og forbindelse til hele døgnet. print/kopi som deles plejeboligerne 3 stk. K2 Lampeudtag. Skærm (b) 1/4 mellem Lampeudtag. Skærm (b). I alt 2 stk. K3 Plejecenterpersonal e og personale til de Midlertidige Boliger. 12 S24 Kontor/møderum. 1 arbejdsplads/mødefacilitet. Thekøkken, 1/4 print/kopi og toilet skal placeres tættest Lampeudtag. Skærm (b) på backoffice i de Midlertidige Boliger. 10 S25 Depotrum af 10 m2. ADK Plejecenter/ boliger. Total, Backoffice 908 /alle r (ikke kælder). Træning Generelt: Der skal være håndlister på begge sider af alle gange i Træningsområdet. Der skal placeres 1 vandcooler på gangareal uden for fitnessrum. Vandcooler skal benyttes af 50 prs./time (½ l vand pr. prs.). I træningssale og fitnessrum skal det tilsikres at man ikke slår sig på radiatorer (fx ved at disse afskærmes, anbringes i nicher eller lignende). NB se generelle noter til rumoversigten på sidste side Side 4 af 12

5 /alle r (ikke kælder). /alle r (ikke kælder) Træningskøkken Træningssal / fitness oversigt for Nyt Sundhedscenter - Egedal Kommune Dato: S26 To komplette robuste køkkener 16 træning. (produktionskøkken) med h/s placeret op ad hver sin side af rummet. uderum Opvaskemaskine i god, ergonomisk med mulighed for arbejdshøjde. etablering af Bord til bespisning af ca. 12 XL borgere (stole urtehave, bede, er 80 cm brede). spiseområde etc. Mulighed for whiteboard/projektor/smartboard/tv til undervisning. 200 S27 Fitness rum med 30 maskiner. Min. 3,5 m fri lofthøjde. Hensigtsmæssig placering i til indkig. Håndvask m. berøringsfrit armatur. Der skal være mulighed for musik og for ophængning af skærme. Der skal være plads til 2 ribber og et ca. 4 m. langt spejl. Placering af 30 træningsmaskiner i alt. 10 maskiner er cardiomaskiner og har behov for strøm og skal placeres afskærmet (pga. støj) og langs en væg. 1 arbejdsplads. 30 Borgeromklædning og fælles depotrum. Der ønskes nem adgang til uderum. Køkkeninventar, Træningskøkken: For specifikationer, se Byggeprogram Del II, Bygningsdelsbeskrivelse, (73)2 Køkkener 2 stk. ribber Spejl, 4 x 2m Højt til loftet og dagslys God akustik og lydisolation Pga. støj fra cardiomaskiner skal disse stå i en afdeling for sig, adskilt fx med en støjskærm. "Mange" stikk. til vand. Køkkenvask maskiner på med installationer til borde. Sektionsvis hæve/sænke. 2 lystændinger. køkkenvaske. 1 ADK. Smartboard Håndvask. (c). AN. OVN1 og Tilslutning af vand OVN2 (den ene og afløb til ovn ca. 100 cm opvaskemaskine. o.g.). 3 stk. KOM1. Emfang med KØF1. MIK1. ekstern motor over OPV1. kogesektioner med Lampeudtag afkast over tag. Blandingsbatterier betjenes med 1 hånd. maksimalt 22 C. Åbningstid mandagsøndag fra kl med fuld aktivitet. Der monteres vandkøler udenfor lokale, der tilsluttes vand og afløb. 2 skærme (b). HT. ADK. "Træningsbelysning". Lysdæmpning. Stikkontakter til 10 stk. træningsmaskiner. 3 stk. K3 /alle r (ikke kælder) Træningssal / Orth/kir 80 S28 Orthopædkirugisk træningssal. Min. 3,5 m fri lofthøjde. Hensigtsmæssig placering i til indkig. Håndvask m. berøringsfrit armatur. Sportsgulv. Loftlift i en fjerdedel af lokalet. Håndliste på hele den ene væg. 1 arbejdsplads. 15 Borgeromklædning og fælles depotrum. trappe m. håndlister i begge sider. Trappen bruges i forbindelse med træning af knæ. Trappen må ikke ligge nær arbejdsområder. Håndliste på hele den ene væg Loftlift 300 kg Dagslys God akustik og lydisolation Træningstrappe skal i begge sider forsynes med håndliste, som er god at gribe om. "Træningsbelysning". Lysdæmpning. ADK. 2 stk. K3 maksimalt 22 C. Åbningstid mandag - fredag med fuld aktivitet mellem kl Der ønskes nem adgang til uderum. NB se generelle noter til rumoversigten på sidste side Side 5 af 12

6 oversigt for Nyt Sundhedscenter - Egedal Kommune Dato: /alle Træningssal / r (ikke Neurologi kælder) 80 S29 Neurologisk træningssal. Min. 3,5 m fri lofthøjde. Hensigtsmæssig placering i til indkig. Håndvask m. berøringsfrit armatur. Sportsgulv. Loftlift i hele lokalet. Plads til gangbarre (7 m. lang) og plads omkring gangbarre (200 cm). Plads til 2 brikse (90 og 120 cm). 1 arbejdsplads. 15 Gangbarre på Borgeromklædning 7 m og fælles depotrum. Loftlift 300 kg Der ønskes nem adgang til uderum. Dagslys God akustik og lydisolation Træningsbelysning. Lysdæmpning. 6 stk. skærme (b). maksimalt 22 C. ADK. 2 stk. K3 med fuld aktivitet mellem kl /alle r (ikke kælder) Træningssal S30 Træningssal. Min. 3,5 m fri lofthøjde. Hensigtsmæssig placering i til indkig. Håndvask m. berøringsfrit armatur. Sportsgulv. Salen skal kunne deles i to lige store dele med lige mange personer i hver. Støj mellem de to opdelte sale skal være minimal. Mulighed for bar vægplads og 8 ribber på den ene væg i den ene sal. Spejl på den ene væg i den anden sal. Mulighed for markeringer i gulv. 1 arbejdsplads. 30 Borgeromklædning og fælles depotrum. Der ønskes nem adgang til uderum. Spejl på den ene væg, 4 x 2 m 8 stk. ribber Højt til loftet, dagslys. God akustik og lydisolation Foldevæg, salen skal kunne deles i to lige rum maks. 22 C. med fuld aktivitet mellem kl i begge rum, og 50 % belastning mellem kl i begge rum. Personbelastning er ligeligt fordelt mellem rum. skal kunne styres hver for sig. Træningsbelysning. Lysdæmpning. Lysstyring/- dæmpning skal kunne fungere separat i de to salhalvdele samt når de er slået sammen. ADK. 2 stk. K3. /alle r (ikke kælder) Børnesal 50 S31 Børnesal. Min. 3,5 m. fri lofthøjde. Håndvask m. berøringsfrit armatur. Sportsgulv. Salen skal være min. 6 m. bred pga. plads til sansegynge. Sansegynge skal kunne hænges op i loftet. Loftlift i tredjedel af lokalet. Mulighed for bar vægplads til boldspil (min. 6 m). 8 Børneergoterapi og børnevente-område. Borgeromklædning og fælles depotrum. Børnesalen skal ikke ligge i nærhed til arbejdsområder og rum med musik/larm. Der ønskes nem adgang til uderum. Loftlift 300 kg Højt til loftet, dagslys. God akustik og lydisolation Foldevæg, salen skal kunne deles i to rum maksimalt 22 C. med fuld aktivitet mellem kl , og 50 % belastning mellem kl Træningsbelysning. Lysdæmpning. Lysstyring/- dæmpning skal kunne fungere separat i de to salhalvdele samt når de er slået sammen. ADK. 1 stk. K3 Evt. Børneergoterapi + venteområde 40 Generelt: Børneergoterapien består af selvstændigt rum samt et lille venteområde. Venteområdet skal ligge afsides fra frontoffice venteområde pga. støj. Børnesal og toilet med pusleplads. Venteområdet skal have nærhed til Frontoffice/ venteområde. Skal ligge for sig selv pga. af støj NB se generelle noter til rumoversigten på sidste side Side 6 af 12

7 Evt. Børneergoterapi + venteområde 40 Børnesal og toilet med pusleplads. Venteområdet skal have nærhed til Frontoffice/ 20 S32 Børneindrettet venteområde. 4/8 venteområde. Børnevenlig indretning oversigt for Nyt Sundhedscenter - Egedal Kommune Dato: stk. K3. AN. med 4-8 Skærm (b) personer mellem kl S33 Børneergoterapirum. Håndvask med berøringsfri armatur. Ingen frithængende lamper. Vægplads til diverse ophæng og 1 ribbe. 2/4 1 stk. ribbe Børnevenlig indretning maksimalt 22 C. med 2-4 personer mellem kl Træningsbelysning. Lysdæmpning. 1 stk. K3 /alle r / alle r (ikke kælder) Depot / træning Træningsrum / Midlertidige Boliger 50 S34 Depotrum. Opbevaring af store bolde (på væg), madrasser mm. 50 S35 Træningsrum / Midlertidige Boliger. Min. 3,5 m. fri lofthøjde. Håndvask m. berøringsfrit armatur. Sportsgulv. dækkende loftlift. Plads til 6 brikse, 2 dobbeltbrikse, diverse udstyr. alle træningssale. 6/10 Midlertidlige Boliger. Loftlift 300 kg Dagslys, god akustisk dæmpning og lydisolering Loftshøjde 3,5 m maks. 22 C. med 6-10 personer mellem kl Træningsbelysning. Lysdæmpning. 1 stk. K3 /alle r Ergoterapi/ neurologi 60 S36 Ergoterapirum/neurologisk. Min. 3,5 m. lofthøjde. Plads til ståstøttebord til XL borgere og 4 brikse. Håndvask m. alm. armatur. Brugere af rummet skal have ro. 6/10 Ergoterapi/ ortopædkirugisk. Min. 3,5 m. lofthøjde. Brugere af rummet skal have ro. maks. 22 C. med 6-10 personer mellem kl Træningsbelysning. Lysdæmpning. 1 stk. K3 /alle r Ergoterapi/ ortopædkirugisk 40 S37 Ergoterapirum/orpædkirugisk. Ekstra stor håndvask så der kan tappes vand i spand. Berøringsfri armatur. Der skal være plads til 4 h/s-borde (ca. 900x1800 mm) m. 3 stole omkring hver. 1 briks. 1 ribbe. 2 høje standard skabe. 6/10 Ergoterapi/ neurologi. 1 stk. ribbe maks. 22 C. med 6-10 personer mellem kl stk. K3. AN. Skærm (b) NB se generelle noter til rumoversigten på sidste side Side 7 af 12

8 oversigt for Nyt Sundhedscenter - Egedal Kommune Dato: /alle r 9 Test/samtale og behandlingsrum. 180 S38 9 Test/samtale/behandlingsrum af 20 m2. 2/6 Alle indrettes med samtalebord m. 1 briks. Træningsrum. Håndvask med berøringsfri armatur i alle rum. mene skal kunne benyttes til meget fortrolige samtaler. 4 rum endvidere med samtalebord m. 4 stole. 1 rum skal indeholde et mindre thekøkken til funktionstræning med kogeplade, køl/frys, vask med almindeligt armatur til træning. Bordpladen skal være ca. 200 cm. 3 af rummene skal være min. 4 m. i længden til Senior Fitness Test. 1 stk. køkken til funktionstræning: For specifikationer, se Byggeprogram Del II, Bygningsdelsbeskrivelse, (73)2 Køkkener med 2-6 V stikk. personer fra kl Tekøkken: Koldt og varmt vand. Tilslutning af vand og afløb til trinette. fra emfang med afkast over tag. Pr. rum: Lampeudtag. 1 stk. K3. 4 stk. 230 I thekøkken: KØL5, MIC1. KOM2 Evt. stue Total, Træning /alle r Brugerwc Midlertidige Boliger: Boliger og opholdsområde. 16 S39 1 HCP-toilet + 2 toiletter. Toiletter og vask. Fælles forrum m. vaske Skal kunne benyttes af alle brugere i sundhedscenteret. 762 Generelt: 20 midlertidige boliger med tilknyttede fællesaktiviteter. Opholds- og spiserum placeres med nærhed til eget uderum/altan. Boligerne og opholdsarealer skal have et hjemligt præg. Toilet:Koldt og varmt vand.håndvask. WC. kontroludsugning. HWC: Koldt og varmt vand.gulvafløb. Håndvask. WC. Bruser. kontroludsugning Kalde- og samtalemulighed (porttelefon) udefra til boligområdet via kaldeanlæg NB se generelle noter til rumoversigten på sidste side Side 8 af 12

9 /alle r Midlertidige Boliger: Boliger og opholdsområde. 762 Opholds- og spiserum placeres med nærhed til eget uderum/altan. 600 S40 Bolig ca 30 m2 inkl. badeværelse og mindre køkken. Plads til XL-seng (120x220 cm). Det skal være mulig tilgang til sengen fra begge sider og at sengen kan placeres ude i rummet. dækkende lift i alle boliger. Eget toilet og bad egnet til træning. Lille køkken bestående af 2 moduler: lille vask (30 cm) + bordplads, lille køleskab placeret i skab, lille flytbart skab under bord. Stik til kaffemaskine /el-kedel. Skabe (høje samt mindre aflåselige). Pult hvor bærbar pc kan stå. Forberedt for touch screen. Det er væsentligt at der er ro omkring 4 af boligerne boligerne (hertil placeres spise/opholdsområde på 40 m2). De skal være skærmet og fri adgang fra bolig og ud skal så vidt muligt hindres. 5 af de 15 boliger skal indeholde en sluse/ gang mellem fællesgangen og stuen. Slusen skal benyttes af medarbejdere til omklædning hvis beboerne har resistente infektioner og kan ikke være et forrum til toilet/bad. oversigt for Nyt Sundhedscenter - Egedal Kommune Dato: I hver af 20 boliger etableres: 2 stk. klædeskabe (højskabe) 1 stk. højskab til medarbejderbrug 2 mindre, aflåselige skabe (kan være integreret i ovenstående) 1 stk. underskab som køleskab placeres ovenpå Loftlift 300 kg Køkkener i boliger: For specifikationer, se Byggeprogram Del II, Bygningsdelsbeskrivelse, (73)2 Køkkener Boligen skal indrettes med gardinstænger, billedlister og lamper af høj kvalitet. 1 stk. K2. AN. vand.gulvafløb. Ringeanlæg ved Håndvask. WC. dør. 4 stk. Bruser. Gulvvarme stikkontakter (i på badeværelse. panelunderlag og på separat temperatur 25 gruppe) ved seng grader.åbningstid udover kravene i hele døgnet. SB. KØL5 60 S41 Fælles opholds- og spiserum af 60 m2. Der skal være mulighed for ophængning af skærm. Skal kunne opdeles med rumdelere/afskærmning. 40 S42 Fælles spise / opholdsrum / roligt område. Der skal være mulighed for ophængning af skærm. 20 Åbningstid hele døgnet. 5 Åbningstid hele døgnet. 50 S43 Område med mulighed for selvaktivering. 10 Åbningstid hele døgnet. 12 S44 Skyllerum: Stålbord af 200x60 cm (bxd). 3 skabe af 600x600 mm Bækkenkoger. Spulehane Bord med RS bordplade 200 x 60 cm vand. Spulehaner. Gulvafløb. Vand og afløb til bækkenkoger. Emfang over bækkenkoger. Ventilation luftskifte 10 h stk. K3. AN. Skærm (b) 1 stk. K3. AN. Skærm (b) ADK. BÆK1 NB se generelle noter til rumoversigten på sidste side Side 9 af 12

10 oversigt for Nyt Sundhedscenter - Egedal Kommune Dato: Midlertidige boliger: Modtage/ anretterkøkken 30 S45 Kølekapacitet til 20 borgere i 3 dage. GN roll in køleskabe. Opvarmningsfaciliteter med zoneopvarmning. Opvaskemaskine til 20 personer i god arbejdshøjde. Kaffe / te brygge faciliteter (automat). 2 mikrobølgeovne. Almindelig håndvask + køkkenhåndvask. H/S-faciliteter på arbejdsborde. Køleskabe m. fodspark. Ingen reflektion fra sollys på overflader. Høje skabe der kan trækkes ud og benyttes fra to sider. Skabsplads til hagesmækker, duge, viskestykker, karklude. Anretterkøkken: For specifikationer, se Byggeprogram Del II, Bygningsdelsbeskrivelse, (73)2 Køkkener 2 stk. KØL4. OPV3. 2 stk. Køkkenvask med MIK2. ZON1 installationer til hæve/sænke. Tilslutning af vand og afløb til opvaskemaskine og kaffeautomat. Emfang over ovn m. ekstern motor. Vand og afløb til ovn. Åbningstid hele døgnet. Total, Midlertidige boliger Evt. kælder Midlertidige boliger: Depoter / Midlertidige Boliger Generelt: Depoter tilknyttet midlertidige boliger. Depoterne skal være beskyttet mod støv, fugt, sollys og temperatursvingninger. 24 S46 til urent linned: 12 tøjkurvsvogne (1m 2 /stk.). Der skal være plads til at man kan flytte vognene. 25 S47 Vaskerum 3 vaskemaskiner. 3 tørretumblere. 10 tøjkurvsvogne (1m 2 /stk.) Spulehane.. Hylder+ bordplads. 40 S48 Rent rum. Opbevaring af linned, forbindsmaterialer mm. 15 tøjkurvsvogne (1m 2 /stk.) 4 skabe af 600x600 mm vareindlevering/ vareelevator. midlertidige boliger. 3 lbm RS bordplade med hylder under Dørbredde 11M minimum 4 h -1. vand. Spulehane. Gulvafløb. Tilslutning af vand og afløb til vaskemaskiner. Kondensafløb fra tørretumblere tilsluttes afløb. Ventilation luftskifte 8 h stk. højskabe Dørbredde 11M Ventilation 2 h -1. ADK 3 stk. VAS1. 3 stk. TØR1. ADK Evt. kælder/ /alle r Andet: Træningsgang 45 S49 30 m. lang gang. Enten gang ved træningssalene eller alternativt gang i kælder. Håndliste på begge sider af gangen. træning. 30 lbm håndliste elevator på begge sider af v. placering i kælder. gangen Gangbredde 2,4 m NB se generelle noter til rumoversigten på sidste side Side 10 af 12

11 oversigt for Nyt Sundhedscenter - Egedal Kommune Dato: Evt. kælder Andet: Omklædning / borgere 90 S50 To enheder. En enhed: 4 brusere m. forrum. 1 toilet. 15 skabe i hver enhed. træning. 2 enheder à: 15 stk. aflåselige skabe til tøj (af typen hvor man deponerer 10/20 kr for nøglen): h = 900 mm b = 300 mm d = 400 mm Brusere: Koldt og ADK varmt vand.gulvafløb. Gulvvarme. HCP-toilet: Varmt og koldt vand. Gulvafløb. Håndvask. WC. Bruser. Gulvvarme. Evt. kælder Andet: Omklædning / brugere 8 S51 HCP-toilet incl. bad. 2 skabe. træning. Bænke ud for skabe. 2 stk. skabe på HC toilet: h = 900 mm b = 300 mm d = 400 mm Bænke ud for skabe Evt. kælder Andet: Omklædning / medarbejdere, herunder bad/wc Evt. kælder Andet: Omklædning / medarbejdere, herunder bad/wc 240 S52 5 enheder. En enhed: 40 aflåselige skabe (todelte). 3 brusere m. forrum. 1 toilet. 8 S53 HCP-toilet incl. bad. 2 skabe. træning og arbejdsområder. træning. 40 stk. aflåselige skabe, to-delte, til henholdsvis privat tøj og arbejdstøj, h = 900 mm b = 300 mm d = 400 mm 15 Bænke ud for skabene. Mål som ovenstående 2 stk. skabe på HC toilet: h = 900 mm b = 300 mm d = 400 mm Bænke ud for skabe Brusere: Koldt og varmt vand.gulvafløb. Gulvvarme. HCP-toilet: Varmt og koldt vand. Gulvafløb. Håndvask. WC. Bruser. Gulvvarme. ADK Evt. kælder Andet: Uniformsdepot 30 S54 Uniformsdepot Hylder til rene uniformer; en hylde (40x40 cm) pr. medarbejder (200 medarbejdere). Evt. kælder Andet: Depot til sygeplejersker 20 S55 Depot. Opbevaring af forbindingsmateriale mm. 5 skabe. medarbejderomklæd ning. varemodtagelse / vareindlevering. ADK ADK NB se generelle noter til rumoversigten på sidste side Side 11 af 12

12 Andet: vareindlevering. oversigt for Nyt Sundhedscenter - Egedal Kommune Dato: S56 Adgang for varer til Sundhedscenter. vareelevator. Alle r Andet: Vareelevator S57 Skal kunne betjene alle r. Plads til hospitalsseng (120x200 cm) til midlertidige boliger. Alle r Total, Andet Andet: Personelevator 530 Total, netto 3486 varemodtagelse/ vareindlevering. Aftræk. S58 Skal kunne betjene alle r. Mål indvendigt i stol: 1100 x 1400 mm Aftræk. Varmtluftstæppe i Dørtelefon vindfang. Elevator ELV1 ELV2 Generelle noter til rumoversigter: 1) Angivne netto m 2 er vejledende, og vil kunne acceptere reduceret ved en projektoptimering, der ikke går ud over de planlagte funktioner. 2) Alle generelle krav til byggeriet, er anført i byggeprogram del I og del II, og særlige krav er anført i rumoversigt. 3) Forkortelser anført under særlige tekniske/arkitektoniske henviser til Byggeprogram del II. 4) Hvor der i rumoversigt er anført bygningsdele, inventar, maskiner m.v. der kræver tekniske installationer, skal disse installationer være inkluderet i totalentreprisen, uanset om der er tale om bygherreleverance. 5) Hvor der i kolonnen "Antal " er angivet 2 tal adskilt af "/" fx xx/yy, henviser 1. tal (xx) til gennemsnits belastning og 2. tal (yy) henviser til mødesituation eller særarrangement. NB se generelle noter til rumoversigten på sidste side Side 12 af 12

AREALSKEMA RUMKRAV 2015 Prælim. Budget 03.08.2015 side 1

AREALSKEMA RUMKRAV 2015 Prælim. Budget 03.08.2015 side 1 AREALSKEMA RUMKRAV Prælim. Budget 3.8. side 1 FUNKTIONER Lægehus Genoptræning Fælles Beskriver p.t. udelukkende Genoptræningens behov 1. UDENDØRSAREALER 1.1 PARKERINGSPLADSER 6 stk Tjenestebiler 15 stk

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

Hotel & Restaurant - lokaleoversigt arbejdsdokument Autens, 12.5.2014

Hotel & Restaurant - lokaleoversigt arbejdsdokument Autens, 12.5.2014 Hotel & Restaurant - lokaleoversigt arbejdsdokument Autens, 12.5.2014 NB: En sammenskrivning af oplysningerne forud for brugermøde 1, baseret på lokaleprogrammet fra udbuddets 2. runde - suppleret med

Læs mere

Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED.

Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED. 19. september 2011 Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED. Beliggende: Andelsboligforeningen: Stefansgade 40, 3. th AB Merkur Besigtiget den: 16. september 2011 Tilstede ved besigtigelsen:

Læs mere

Rengøringsservice. Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent

Rengøringsservice. Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent Side1 SUS Uddannelsesudvalget for rengøring og service September 2011 Rengøringsservice Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent Side2 Lokalernes formål Teori- og praktiklokalernes

Læs mere

Egedal Kommune. Nyt Rådhus og Sundhedscenter. Økonomisk oversigt.

Egedal Kommune. Nyt Rådhus og Sundhedscenter. Økonomisk oversigt. Rådhus. Model A. 470 arbejdspladser og nødvendige mødefaciliteter. Totalentrepriseomkostning. Byggeri. 13.554 m2 a 15.000 203.308.500 Totalentrepriseomkostning. Kælder 619 m2 a 7.000 4.331.600 Inventar,

Læs mere

MILJØ. Skovbrynet LAVENERGI, KLASSE 1

MILJØ. Skovbrynet LAVENERGI, KLASSE 1 Arkitekttegnet grøn bolig LAVENERGI, KLASSE 1 MILJØ Skovbrynet Virupskovvej 85-95 8530 Hjortshøj - 125 m² i 2 plan, 3 eller 4 værelser - Allergivenligt ventilationsanlæg - Højisoleret med lavt varmeforbrug

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Sådan passer du på din lejlighed

Sådan passer du på din lejlighed Sådan passer du på din lejlighed Kære beboer Som beboer har du ansvaret for at passe godt på din lejlighed. Når du flytter, skal den være i samme stand, som da du flyttede ind (bortset fra almindeligt

Læs mere

Orientering om Velfærdsteknologi

Orientering om Velfærdsteknologi Orientering om Velfærdsteknologi Baggrund Udviklingen inden for både velfærdsteknologi, teknologi i al almindelighed og IT går stærkt på sundheds og omsorgsområdet. Center for Sundhed og Omsorg (CSO) har

Læs mere

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle Regler for brug af Susaadalen. Skelby d. Lejeren betaler et depositum på 1.500 kr. som tilbagebetales

Læs mere

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Bygning nr. 5 Indgangsparti m.v. mod vej. Ny aut. alufacadedør (niveaufri)ved indgang komplet med tilpasning af højtsiddende vinduesparti Aut. indv.

Læs mere

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them Denne folder indeholder relevante oplysninger om LINDEHYTTEN og dens omgivelser. POSTADR.: Lindehytten, Ansøvej 4 A, 8653 Them UDLEJNING: Jens Clausen

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD. Beboerhus manual

TÅSTRUPGÅRD. Beboerhus manual TÅSTRUPGÅRD Beboerhus manual INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen 3 Rygning 3 Låsesystemet og alarmer 4 Udlejningspriser 5 Max personer 5 Mødestedet 6 Fastgørelse af duge og lign 6 Efter brug 6 Rengøring 6 Affald

Læs mere

HTX - lokaleoversigt arbejdsdokument

HTX - lokaleoversigt arbejdsdokument HTX - lokaleoversigt arbejdsdokument Autens, 12.5.2014 NB: En sammenskrivning af oplysningerne forud for brugermøde 1, baseret på lokaleprogrammet fra udbuddets 2. runde - suppleret med oplysninger fra

Læs mere

afdeling 94 Afdeling 94 Boligselskabet Sct. Jørgen Afdeling 94 8800 Viborg

afdeling 94 Afdeling 94 Boligselskabet Sct. Jørgen Afdeling 94 8800 Viborg afdeling 94 Afdeling 94 PRINSENS ALLÉ CAMP er det engelske ord for lejr. LOGOS er det græske ord for tanke, fornuftens og talens brug, det specifikt menneskelige og kilden til den menneskelige kreativitet.

Læs mere

Trust Camping sælges nu!

Trust Camping sælges nu! FAKTAOPLYSNINGER Trust Camping sælges nu! Aps - Ry Mølle - Rodelundvej 2B - 8680 Ry - CVR 33 35 55 13 - Tlf. 2022 7737 mail@hanskorsgaard.dk Enestående, trestjernet campingplads lige ned til Gudenåen.

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

1. Administrative arealer 1187. 2. Normalklasser 2715. 3. Praksisrum 2075. 4. Fællesfaciliteter 1980. Total 7957

1. Administrative arealer 1187. 2. Normalklasser 2715. 3. Praksisrum 2075. 4. Fællesfaciliteter 1980. Total 7957 AREALOVERSIGT, NETTOAEALER Område/funktion hovednr. Afdeling/funktion 1. Administrative arealer 1187 2. Normalklasser 2715 3. Praksisrum 2075 4. Fællesfaciliteter 1980 Total 7957 ADMINISTRATIVE AREALER

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene Tina Holm, Ledende oversygeplejerske Projektbeskrivelse Ombygning af 4-sengsstuer og nye patientmodtagelser Redaktion NHH, byggeafdelingen

Læs mere

Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing. Nybygning Programoplæg. September 2013

Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing. Nybygning Programoplæg. September 2013 Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing Nybygning. September 2013 Bygherre: Ringkøbing Skjern-Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Revisionsdato 17. september 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE. SIDE

Læs mere

VIKÆRGÅRDEN SUNDHEDS- OG OMSORGSHOTEL Byggeprogram og dispositionsforslag BOLIGDEL SERVICEDEL. Regnbuen arkitekter

VIKÆRGÅRDEN SUNDHEDS- OG OMSORGSHOTEL Byggeprogram og dispositionsforslag BOLIGDEL SERVICEDEL. Regnbuen arkitekter AARHUS KOMMUNE SUNDHEDS- OG OMSORGSHOTEL Byggeprogram og dispositionsforslag BOLIGDEL SERVICEDEL Regnbuen arkitekter AARHUS KOMMUNE SUNDHEDS- OG OMSORGSHOTEL Byggeprogram og dispositionsforslag Analyse

Læs mere

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Arbejdspladsvurdering 204 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Fysiske forhold A. Skolens rum Lokalitet / aktivitet Ikke A Pladsforhold 5 2 A2 Gulve/vægge/loft 0 A3 Indretning

Læs mere

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Fælleshusudvalget Se opslag i Fælleshuset. Vedrørende leje af Fælleshuset se kalenderen i Fælleshuset Yderligere oplysninger kan hentes på ULFBUEN s hjemmeside

Læs mere

Ny Teknisk Skole Silkeborg: Brugerproces for rumprogram & dispositionsforslag Opsamling workshop 1, 15. maj 2014: Hotel & Restaurant

Ny Teknisk Skole Silkeborg: Brugerproces for rumprogram & dispositionsforslag Opsamling workshop 1, 15. maj 2014: Hotel & Restaurant Ny Teknisk Skole Silkeborg: Brugerproces for rumprogram & dispositionsforslag Opsamling workshop 1, 15. maj 2014: Hotel & Restaurant OPSAMLING MØDE 1 Kære brugergruppe for Hotel & Restaurant Tak for jeres

Læs mere

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER 113 Screeningsredskabet HOUSING ENABLER Kortlægningsskema Dato. Navn Boligens adresse...... Identifikationskode 114 Housing Enabler BOLIGENS STANDARD (ifølge Boverket, 2008) FØLGENDE NØDVENDIGE BOLIGFUNKTIONER

Læs mere

Låneaftale Spejderhytten på Bækholmvej 29, 3660 Stenløse Rev 18062014 Låner: Forening/organisation/person:

Låneaftale Spejderhytten på Bækholmvej 29, 3660 Stenløse Rev 18062014 Låner: Forening/organisation/person: Låneaftale Spejderhytten på Bækholmvej 29, 3660 Stenløse Rev 18062014 Låner: Forening/organisation/person: Kontaktperson/ansvarlig: Adresse: Telefon: e-mail: Låneperiode: / 201 kl. : til / 201 kl. : Ved

Læs mere

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne.

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne. Udgangspunkt Kontorarbejdspladser Trivselsbegrebet Arbejdspladsen definition Need to have vs. Nice to have Spørgsmål og drøftelse Opgave: Trivsels-projekt Præsentation / Definition Anja Deltagerne Deltagernes

Læs mere

Sejlet - udsigtslejligheder på Odense Havn

Sejlet - udsigtslejligheder på Odense Havn n. Sejlet - udsigtslejligheder på Odense Havn Unikke Lejligheder på Odense Havn Nyt boligområde på Odense Havn Odenses bedste udsigt ...Læs mere på promenadebyen.dk Lejligheder med 2-5 værelser 5 minutter

Læs mere

22.1 BØRNEHUSET VED ÅEN - Børnehaveafdeling

22.1 BØRNEHUSET VED ÅEN - Børnehaveafdeling 22.1 BØRNEHUSET VED ÅEN - Børnehaveafdeling Engstien 9, 6000 Kolding Børnehuset Ved Åen er beliggende i Kolding by og består af en børnehaveafdeling og en vuggestueafdeling. Institutionen er normeret til

Læs mere

Ø. Brønderslev Forsamlingshus.

Ø. Brønderslev Forsamlingshus. Ø. Brønderslev Forsamlingshus. Oplæg til fremtidig driftsudgift. (Alle beløb er i tkr) Tidligere årsregnskaber Forventet efter renovering 1997 1998 1999 2000 2001 2006 Indtægter Udgifter Bemærkninger.

Læs mere

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER Byggeafsnit: 2 AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER INDHOLD: Generelt om BYGGEAFSNIT 2... side 3 Indflytningstidspunkt - situationsplan... side 4 Indflytningstidspunkt, typer og adresser...

Læs mere

Brug af råderet i AlmenBolig+

Brug af råderet i AlmenBolig+ Brug af råderet i AlmenBolig+ 1. Dine muligheder 2. Forandringsarbejde 3. Forbedringsarbejde 4. Fremgangsmåde - hvordan kommer jeg i gang 5. Hvordan kommer jeg i gang med arbejder der kræver særlig tilladelse

Læs mere

Dato: 20. januar 2015 Bruttoydelse: 4.600

Dato: 20. januar 2015 Bruttoydelse: 4.600 Salgsopstilling Adresse: Glahnip Aqq. 20, 3911 Sisimiut Kontantpris: 1.100.000,- Udbetaling: Dato: 20. januar 2015 Bruttoydelse: 4.600 Sags nr.: B 379, Sisimiut Nettoydelse efter skattefordel (42%): 3.750

Læs mere

Bord nr. Emne Forslag 5 Aktivitetsmuligheder Multihus som skal være centralt placeret i afdelingen 1 Altaner Større altaner 2 Altaner Tilvalgsmulighed for lukkede altaner (og større altaner) 4 Altaner

Læs mere

22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling

22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling 22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling Engstien 5, 6000 Kolding Børnehuset Ved Åen er beliggende i Kolding by og består af en børnehaveafdeling og en vuggestueafdeling. Institutionen er normeret til

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

NYE TAGBOLIGER. - i en karré med karakter. I ejendommen Lyngbyvej 70 72/ Æbeløgade 23 29 opføres 12 nye tagboliger.

NYE TAGBOLIGER. - i en karré med karakter. I ejendommen Lyngbyvej 70 72/ Æbeløgade 23 29 opføres 12 nye tagboliger. Lyngbyvang_A4_Salg_rent 27/04/06 14:11 Side 1 12 NYE TAGBOLIGER - i en karré med karakter I ejendommen Lyngbyvej 70 72/ Æbeløgade 23 29 opføres 12 nye tagboliger. Indhold Boligerne 3 Oversigt og beliggenhed

Læs mere

Næsten så godt som hjemme...

Næsten så godt som hjemme... Næsten så godt som hjemme... TeaterHotellet udvider med 12 hotel lejligheder Nyindrettede og indflytningsklare, lækre møbler, lyse rum, elevator og central beliggenhed. TeaterHotellet som er kendt for

Læs mere

Enfamiliehuse i lauritshøj type 146 m 2

Enfamiliehuse i lauritshøj type 146 m 2 skødstrup Enfamiliehuse i lauritshøj type 146 m 2 Construction A/S Construction A/S velkommen til lauritshøj Skødstrup Lauritshøj INDHOLD Beskrivelse af grundene > > > 2 placering på grund > > > 4 projektets

Læs mere

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Maj 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 08 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

Lergaarden plejecenter - august 2013

Lergaarden plejecenter - august 2013 Lergaarden plejecenter - august 2013 udvidelse af plejecentret lergaarden projektforslag april 2013 indhold: - Plan af eksisterende plejecenter - Oversigt - Situationsplan - Klub Lergaarden - Centerdelen

Læs mere

Udlejning af boliger på Fyn.

Udlejning af boliger på Fyn. Udlejning af boliger på Fyn. Vesterhavnen 10-12, Nyborg Bredgade 91 5560 Aarup www.sepgruppen.dk Tillid mellem lejer & udlejer Troværdig & tillid er to vigtige parameter når man skal leje en bolig. Som

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab

Fyns almennyttige Boligselskab Tankefuld Svendborg Fyns almennyttige oligselskab Fyns almennyttige oligselskab har boliger på hele Fyn. Vi udlejer mere end 8.500 boliger, der huser ca. 20.000 lejere, i mere end 90 afdelinger. www.fabbo.dk

Læs mere

SØNDERVANGEN I VIBY J

SØNDERVANGEN I VIBY J AFD. 24 SØNDERVANGEN I VIBY J OMBYGGEDE BOLIGER INDHOLD: Generelt...side 3 Boligtyper og priser...side 4 Materialer og tekniske data...side 5 Materialer og tekniske data fortsat...side 6 Plantegning 2

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Retningslinjer og vejledning December 2014 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens www.fa.rm.dk

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Flytning af Hjemmeplejen ØST fra Posthaven til Regionssygehuset, Grenaa.

Flytning af Hjemmeplejen ØST fra Posthaven til Regionssygehuset, Grenaa. Flytning af Hjemmeplejen ØST fra Posthaven til Regionssygehuset, Grenaa. Omplacering af dele af træning/hjælpemidler ØST fra Hedebo- Centret til Posthaven. 03 Den 10. april 2008 1 Indledning Plejeforvaltningen

Læs mere

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr.

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. Velkommen Plejecenter Kærgården Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. 480-2014-150413 Indhold VELKOMMEN TIL KÆRGÅRDEN... 2 BELIGGENHED...

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

Platangårdens Ungdomscenter

Platangårdens Ungdomscenter LEJLIGHED LEJLIGHED Bryggers Rengøring Entre Sove Sove Rådigh. Personale Vaskeri Entre Ophold Medicin Ophold HAVE TERRASSE NORDHUSET 1:100 REGION SJÆLLAND - PLATANGÅRDEN FORSLAG TIL NY INDRETNING WHITE

Læs mere

Holmen. Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse

Holmen. Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse Holmen Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse På Krudtløbsvej, på Holmen, midt i København K., er 4 unikke rækkehuse nu under opførsel. En beliggenhed i særklasse. 2 3 Unikke boliger, unikke omgivelser

Læs mere

PILEVANGEN SOLBJERG AFD. ALBOA BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse

PILEVANGEN SOLBJERG AFD. ALBOA BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse AFD. 79 PILEVANGEN SOLBJERG ALBOA PILEVANGEN BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse INDHOLD: Generelt om afdelingen... side 3 Boligtyper, størrelser og priser... side 4 Materialer

Læs mere

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet 20 NYE LAVENERGI-BOLIGER I MÅRSLET En ny energirigtig boligafdeling er ved at skyde i vejret i form af 20 rækkehuse på Damgårdstoften i Mårslet. Projektet

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

arkitekttegnede typehuse

arkitekttegnede typehuse arkitekttegnede typehuse m²concept brochure 2014 m²plus :: østre kanalgade 20 :: 9000 aalborg :: 61 61 31 31 m²concept - inspired by life De oplyste priser gælder for JYLLAND m²plus har udviklet en række

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj 1 FLOTTE LAVENERGIBOLIGER I HJORTSHØJ Boligkontoret Århus opfører 65 nye og energirigtige boliger i et skønt naturområde, som samtidig ligger

Læs mere

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Opdateret 1. november 2013 Denne vejledning SKAL læses/bruges i forbindelse med besøg i Hangar A. Dokumentet ligger i Hangar A, men læs den inden du tager afsted

Læs mere

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget.

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget. Gruppe Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad Mere afveksling Både åbne og lukkede Mindst lige så meget køkkener grønt som nu Skabe med skydedøre Lyst byggeri Nye store vinduer

Læs mere

FAXE SUNDHEDSCENTER FAXE SUNDHEDSCENTER PROJEKTFORSLAG. Tilbygning 16.03.2012 PROJEKTFORSLAG FAXE SUNDHEDSCENTER

FAXE SUNDHEDSCENTER FAXE SUNDHEDSCENTER PROJEKTFORSLAG. Tilbygning 16.03.2012 PROJEKTFORSLAG FAXE SUNDHEDSCENTER PROJEKTFORSLAG Tilbygning 16.03.2012 PROJEKTFORSLAG PROJ EKTFORSLAG FOR TI LB Y GNI NG - ARKI TEKT DATO: 14.03.2012 B R U N S G A A R D + L A U R S E N Arkitektfirma ApS SITE A/S Nørrebrogade 184, 1 Sal

Læs mere

Søborg Huse - Blok E. Lejligheder i Gyngemosen til salg. soborghuse.dk Management

Søborg Huse - Blok E. Lejligheder i Gyngemosen til salg. soborghuse.dk Management Søborg Huse - Blok E Lejligheder i Gyngemosen til salg soborghuse.dk Management e Rema1000 A C D Fakta Irma B Mørkhøjvej N Søborg Huse, blok C og D Gyngemosen...en attraktiv ny bydel nord for københavn

Læs mere

App. L Ensoleillée SAINTE MAXIME

App. L Ensoleillée SAINTE MAXIME App. L Ensoleillée SAINTE MAXIME PENTHOUSE Sainte Maxime er indbegrebet af den sydfranske drøm. Her oplever man en afslappet ferieatmosfære i eksklusive omgivelser. Lejligheden er unikt placeret tæt ved

Læs mere

Udlejning af boliger på Fyn.

Udlejning af boliger på Fyn. Udlejning af boliger på Fyn. Havremarken 1 A-D, Skallebølle Bredgade 91 5560 Aarup www.sepgruppen.dk Tillid mellem lejer & udlejer Troværdig & tillid er to vigtige parameter når man skal leje en bolig.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ SKÅN SKOVPARKENS MILJØ FOR NATUREN OG DIG SELV Med denne brochure i hånden har du et redskab til hurtigt at gøre en forskel for miljøet. Læs den, brug den og søg også gerne selv ny viden. Det er små,

Læs mere

Luksus Sommerhuse Udlejes

Luksus Sommerhuse Udlejes Luksus Sommerhuse Udlejes Udbyhøj Syd Djursland Booking. Benny Vittrup Tlf. 0045 40812270 www. Luksussommerhuse.com E.mail. bennyvittrup1@gmail.com Eller på www.djurspakken.dk og få hele ferien som pakkeløsning

Læs mere

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse 1 1 Indledning I nærværende rammekontraktbilag beskrive de to plejecentre. 2 Solgården plejecentre 2.1 Adresse Adresse: Aggersundvej 31, 9690 Fjerritslev 2.2 Beskrivelse

Læs mere

Udlejning af boliger på Fyn.

Udlejning af boliger på Fyn. Udlejning af boliger på Fyn. Spurvelunden 39 A-B, Vejle Allested Bredgade 91 5560 Aarup www.sepgruppen.dk Tillid mellem lejer & udlejer Troværdig & tillid er to vigtige parameter når man skal leje en bolig.

Læs mere

SEKS LEJLIGHEDER I SKÆRBÆK CENTRUM

SEKS LEJLIGHEDER I SKÆRBÆK CENTRUM SEKS LEJLIGHEDER I SKÆRBÆK CENTRUM oktober 2011 Vores ejendomme - dit hjem Beskrivelse-JS-211011-YK.doc BYGNINGSDELSBESKRIVELSE JK- Pavilloner ApS Nydamsvej 3, 6040 Egtved Side 1 af 3 Bygningsdelsbeskrivelse

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

3. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

3. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 3. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG BOLIG AFTEES PROGRAM kl. 17.00-20.30 kl. 17.00 kl. 17.30 kl. 17.45 kl. 18.45 kl. 19.10 kl. 20.00 kl. 20.30 Indledning og gennemgang af aftenens

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering Informationsmøde afdeling 214 Genhusning under renovering Medborgerhuset d. 29. januar 2015 Velkomst ved Per Hermansen Beslutning om informationsmøde Anbefaling af 100 % genhusning Enig bestyrelse Dagsorden

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

HUSK at sætte borde og stole på samme måde igen som på billedet når

HUSK at sætte borde og stole på samme måde igen som på billedet når I øverste skuffe ligger en informationsmappe. I mappen finder du bl.a. brugsanvisninger til mikrobølgeovnen og til komfuret. HUSK at sætte borde og stole på samme måde igen som på billedet når du er færdig

Læs mere

Mandskabsvogne I Spisevogne I Beboelsesvogne I Sanitetsvogne I Kontorvogne

Mandskabsvogne I Spisevogne I Beboelsesvogne I Sanitetsvogne I Kontorvogne Mandskabsvogne I Spisevogne I Beboelsesvogne I Sanitetsvogne I Kontorvogne Letvogne lige til at spænde efter bilen Modulvognen, din garanti for kvalitet, sikkerhed og komfort Mere end 30 års erfaring Modulvognen

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte

Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte fokus på hvilke arbejdsfunktioner, der er behov for

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C December 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 00 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej

Læs mere

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser.

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10076 Oversigt over klagepunkter: Ulovlige elinstallationer. 1. Stikkontakt med afbryder ved terrassedør (sidder løs) er tilsluttet med blød ledning. Herfra udgår forlængerledning

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus MATERIALEBESKRIVELSE 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og

Læs mere

Jeg vedlægger projektplanen fra Arkikon, og står selvfølgelig til rådighed for yderligere oplysninger

Jeg vedlægger projektplanen fra Arkikon, og står selvfølgelig til rådighed for yderligere oplysninger Norddjurs Kommune Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt 20. maj 2015 Ansøgning om tilskud til renovering af køkken på Campus Køkkenet på Campus er i dag totalt nedslidt, og vi har brug for at få foretaget

Læs mere

SFINXEN ISLANDS BRYGGE by walls

SFINXEN ISLANDS BRYGGE by walls SFINXEN ISLANDS BRYGGE by walls SFINXEN ISLANDS BRYGGE Forestillingen om det liv, der skal leves i denne nye bebyggelse på Islands Brygge, har været den centrale inspirationskilde i udviklingen af boligprojektet.

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune 04. 1. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere