Kvalitetsrapport for. for skoleårene. 2011/2012 og 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport for. for skoleårene. 2011/2012 og 2012/2013"

Transkript

1 Kvalitetsrapport for for skoleårene 2011/2012 og 2012/2013 Acadre 13/6081

2 Indhold Skolens virke 2 1. Virke og rammer 2 2. De politisk udmeldte indsatsområder mål for mål 3 3. Selvvalgte indsatsområder Evalueringskultur Områder som skolebestyrelsen har fastsat principper for 17 Skolens drift Fordeling af elever på skolens afdelinger Timetal Økonomi og ressourceanvendelse fordelt på skolens afdelinger Lærerkompetencer fordelt på afdelinger Fravær Personale fordelt på afdelinger Vikardækning fordelt på afdelinger Elevadfærd fordelt på afdelinger Specialpædagogisk indsats fordelt på afdelinger Vurdering af effekten af undervisningen i dansk som andetsprog Vurdering af effekten af skolens egne familieklasser og Familiecentret Løvdal Elevernes sundhed Elevernes tandsundhed Undervisningsmiljø Arbejdsmiljø 51 Skolens resultater Opfyldelse af trinmål for 2, 3, 6 og 7. klassetrin fordelt på afdelinger Læseprøver og udviklingen i læsningen Nationale test fordelt på afdelinger Folkeskolens afgangsprøver for alle skolens elever Fordelt på afdelinger Folkeskolens afgangsprøver for elever der har modtaget specialundervisning 67 og/eller undervisning i dansk som andetsprog i løbet af deres skolegang fordelt på afdelinger Samlet vurdering af skolens resultater Opfølgning på handleplaner og byrådets beslutning om at styrke fagligheden 71 Skolens overvejelser om de kommende års udfordringer Ønsker eller forslag til fremtidige fælleskommunale indsatsområder Udfordringer i det kommende skoleår Skolens selvvalgte indsatsområder for det kommende skoleår Hvad har projekt Forbedring af skolernes læringsmiljø indtil videre betydet for skolen? Siden til politikerne og Centeret 74 1

3 Skolens virke 1. Virke og rammer Aktiviteterne i skoleåret 2012/2013 har været præget af den kommunale skolestrukturændring, både i forhold til organisering og i forhold til kulturdannelse. Skolestrukturen gjorde Helsingør Skole til Danmarks næst største skole. Helsingør Skole (Afd. GU, Afd. KO, Afd. MA, Afd. NV, Afd. NY) blev grundlagt 1. august 2012 i en tid præget af hastige forandringer. Det eneste sikre holdepunkt er, at man ikke er sikker på hvad morgendagen bringer. Forandring er en præmis. Samfundsstrukturer, økonomiske vilkår, lovgivning, teknologi og elevsammensætning bevæger og udvikler sig fra skoleår til skoleår. Alene derfor giver det ikke megen mening at tale om skolens grundlæggelse. Større perspektiver giver det at sige, at skolen er blevet søsat. Vel at mærke ikke som den supertanker folkeskolen så ofte bliver sammenlignet med. Men som en flåde af skibe, der i kraft af både evnen til selv at navigere og samtidig sætte sig fælles mål, styrer sikkert og nysgerrigt rundt i forandringernes tidsalder. Skibet sejler ikke i rutefart, men på ekspedition i hjemlige farvande og på store verdenshave. Helsingør Skole anerkender at frihed til at handle er et af de vigtigste elementer for at undervisning og læring lykkes. Den enkelte afdeling; det enkelte team; den enkelte voksne har altafgørende indflydelse på det, som skolen skal: Gennem undervisning og pædagogisk virke at skabe rammer for børns læring og leg, så de dannes til livsduelige individer. Voksnes indflydelse på børn kan ikke overvurderes. Hverken i private eller professionelle relationer. Derfor er det naturligt, at der på flåden af skibe er mange styrmænd. At præge og sætte retning i sit team eller på sin afdeling er ikke en ret det er en pligt. Alle veje fører til Rom også søveje. På Helsingør Skole er målet ikke Rom, men at alle børn opnår succesfuld læring. Det kan og skal ske ad mange veje. Men ikke vilkårligt. Undervisningen på Helsingør Skole tager udgangspunkt i, at hver enkelt barns læring bedst finder sted i fællesskaber. Afdelinger, klasser, teams, årgange, netværk, fag. I fællesskab beslutter man hvilke pejlemærker, styrmændene skal navigere efter. Og så sejler man! Skolens pejlemærker er konkrete. De bliver vedtaget og formuleret løbende. Både skolens ansatte, børn og forældre skal kende og anerkende dem. Alle skal have medejerskab og indflydelse. Og orienterer sig efter dem dagligt. Som et fyrtårn, der lyser pejlemærkerne op, arbejder alle skolens ansatte på at gøre Helsingør Skole til en Ordentlig skole hvor alle behandler hinanden respektfuldt og voksne er foregangsbilleder for børn. Kommunikerende skole som til hinanden og omverden fortæller de gode, opbyggende historier fra og om skolen. Udadvendt og entreprenant skole som opsøger samarbejde og netværksdannelse internt på tværs af afdelinger, personale- og faggrupper eksternt med erhvervs- og kulturliv Eksperimenterende skole som med afsæt i det kendte hele tiden er på udkig efter nye og bedre måder at gøre tingene på. Fagligt ambitiøs skole som konstant sætter sig mål og går efter guld i disciplinerne læring og leg. I skolens første år, skoleåret 2012/2013 har vi arbejdet med kommunikation på alle niveauer. Dette er konkret sket ved: At tilknytte en kommunikationskonsulent 1 dg. ugentlig til Helsingør Skole, med fokus på at kvalificere processen omkring kommunikation Fokusgruppeinterview med forældre, elever, medarbejdere og ansatte fra alle områder om hvilke ønsker og behov der var til det nye og fælles intra Bearbejdelse af den kommunikative platform Udarbejdelse af ny og fælles hjemmeside, med bl.a. filmklip og blog Udarbejdelse af nyt og fælles intra Mobilesite til intra (til smartphones) 2

4 Udarbejdelse af folder mv. Men at samle 5 skoler under en administrativ hat, med det mål og formål at det skal give mening og bedre læring for eleverne, er en proces hvor udvikling af en fælles kultur er i fokus. Medarbejderne har været positive medspillere i processen, og vi kan derfor gøre status og sige, at kulturarbejdet i forhold til en fælles kultur og sparring med kolleger, er kommet langt længere end vi havde turde drømme om. I medarbejdergruppen har vi målrettet arbejdet med temaet samarbejde i bred forstand. Resultatet efter første år som Helsingør Skole er, at bl.a. lærergruppen kun ønskede at der blev oprettet et samlet fagudvalg i de enkelte fag, for Helsingør Skole, da værdien af kollegial sparring ud over egen afdeling opleves som værdifuld. I vores SFO (fire afdelinger fordelt på flere adresser) har vi haft fokus på de Kreative fællesskaber. Dette har dannet grobund for samarbejde på tværs af afdelingerne, men har også sat fokus på egen praksis og hvordan denne kan udfordres og justeres. Samarbejde og optimering af arbejdsgange, har været fokuspunkt i sekretærteamet. Vi har målrettet arbejdet på, hvordan vi udnytter de enkelte sekretærers kompetencer bedst muligt. Skolebestyrelsen har primært beskæftiget sig med: Principper for Helsingør Skole Forældresamarbejdet både overordnet og lokalt på den enkelte afdeling Fremtidens Helsingør Skole Elevrødderne på de enkelte afdelinger, har ønsket et fælles elevråd for Helsingør Skole, hvilket bliver oprettet ved næste skoleårs start (2013/2014). 2. De politisk udmeldte indsatsområder mål for mål Afdeling Gurrevej 2011 Mål Det pædagogiske læringsmiljø skal udvikles Resultatkrav 1 I forbindelse med fysiske ændringer på skolerne skal både det udvendige og indvendige pædagogiske miljø udnyttes optimalt Helsingør skole, afd. Gurrevej har fået optimeret læringsmiljøet på væsentlige punkter ved hjælp af dens del af de 120 mio. kroner. På alle gange er der etableret arbejdspladser og fællesrum, som gør det muligt at arbejde langt mere fleksibelt end hidtil. Både elever og lærere har taget områderne til sig. Hvor undervisningen tidligere var præget af megen klasserumsundervisning, oplever man nu dagligt at elever, specielt fra mellemtrin og udskoling, vælger læringsrammer, der tilpasses individuelt til læringsaktiviteten. Der er desuden lavet en såkaldt junglesti, der kan benyttes både i fritid og undervisning enten til idræt eller hvis eleverne har brug for et lille break. Endelig har vi fået etableret et meget fint natur/teknik område udendørs, så der kan arbejdes med ting, der griser eller undervisningen kan trækkes ud, hvis vejret er til det. I skoleåret er afdelingens billedkunst blevet renoveret. Med renoveringen har afdelingen fået et rum, der inspirerer til kreativitet og faget har ændret status til at blive attraktivt for både elever og lærere. Inspirationen rækker ud over faggrænser og har bl.a. været brugt til nye fremlæggelsesformer i projektopgaven. 3

5 Mål IT skal indgå som fast del i undervisningen i alle fag Resultatkrav 2 I forbindelse med tilførsel af IT-udstyr på alle skoler skal brug af IT være et gennemgående undervisningsmiddel. IT er et gennemgående undervisningsmiddel i undervisningen på afd. GU. I alle lokaler benyttes smartboardet i alle lektioner og elevernes notebook anvendes på daglig basis. Lærerne er alle aktive brugere af smartboard, deres notebooks og kommunikerer med hinanden, med eleverne og med familierne via Skoleintra. Mål Det pædagogiske personales kompetencer skal opgraderes Resultatkrav 3 Underviserne skal efteruddannes og have opgraderet deres kompetencer Gennem de kommunale kurser på IT området, der blev tilrettelagt som kurser ifht. lærernes fag, er alle lærere blevet opgraderet i IT og deres fagområder. Skolen har desuden haft fokus på praksisnære oplæg på diverse lærer- og udviklingsmøder. Dette har foregået bl.a gennem ooperative learning - strukturer og ved at lave seancer for best practice. Dette har personalet været optagede af og har haft en oplevelse af at kunne bruge de lærte og hinandens viden til noget konkret Mål Færre unge ryger og drikker alkohol Resultatkrav 1 Antallet af unge i 9. klasse, som ryger er faldet med 10. Antallet af unge i 9. klasse, der har prøvet at være fulde mere end 0-3 gange er faldet med 10. Skolen beskriver hvilken indsats der er iværksat lokalt for at opfylde dette mål. Klasselærerne i skolens udskolingsklasser har fokus på trivslen hos den enkelte elev. Fælles drøftelser i klassens regi er tilbagevendende, ligesom biologilæreren har opmærksomhed på den faglige viden om kroppens reaktion på rygningens og alkoholens skadelige virkninger. Vi har som skole skabt en stærk tradition for et tæt samarbejde mellem den enkelte klasselærer, Daglig pædagogisk leder, sundhedsplejeske og skolens SSPK-medarbejder. Dette har bl.a. haft stor betydning i konkrete sager med rygning og Hash. Sundhedsplejersken på skolen har stort fokus på området i sine udskolingssamtaler med eleverne, hvor der bl.a. tilbydes rygestopkurser. 4

6 Mål Flere børn og unge årige dyrker motion i foreningslivet Resultatkrav børn/unge har taget imod tilbud om fritidspas og holdt ved i 6 måneder. Skolen beskriver hvilken indsats der er iværksat lokalt for at opfylde dette mål. Skolens SSPK-mand og idrætslærer har gjort et stort opfølgende arbejde ifht. at formidle og opstarte en sådan indsats. Der har ikke været mange pas udleveret, men de elever der har fået, har holdt ved Mål Færre fraværsdage i dagtilbud og skoler grundet sygdom. Resultatkrav 1 Fraværet reduceres med 10. Skolen beskriver hvilken indsats der er iværksat lokalt for at opfylde dette mål. GU har som et af sine fokuspunkter altid at være opmærksom på for meget fravær hos eleverne. På skolen er det aftalt at klasselærer reagerer efter elevfravær på 15 dage. Desuden er der iværksat en administrativ proces, hvor DPL og sekretær 4 gange årligt ser elevfraværet igennem. Når elevfraværet overstiger 15 dage, indkaldes forældrene til samtale, såfremt fraværet ikke skyldes ekstraordinære omstændigheder. Skolen har været flittig bruger af kommunens Morgenfrue-ordning, i de fleste tilfælde med en god udgang, men i en del tilfælde, har morgenfruen opgivet efter meget langstrakte forløb. Mål Færre børn og unge ekskluderes til særlige tilbud. Resultatkrav 2 Antallet af børn og unge som ekskluderes til særlige tilbud, reduceres med 10. Skolen beskriver hvilken indsats der er iværksat lokalt for at opfylde dette mål. Helsingør skole, afd. Gurrevej huser Helsingør skoles familieklassetilbud. Dette er et velfungerende sted for børn og deres forældre. De fleste forløb afsluttes succesfuldt, mens få kræver en anden indsats. I en del tilfælde har et særlig tæt samarbejde med familien været nødvendigt, hvilket har kunne skabe en ændret relation mellem skole og elev, der har sikret fortsat skolegang på afd. GU. I andre tilfælde har vi som skole skabt kontakt til andre folkeskoler, og på denne måde sikret en god overgang for eleven, til en ny skolegang og en ny ramme og rolle for den unge. Skolen har et frugtbart samarbejde med SFO, hvilket vi ønsker at styrke yderligere. Dette samarbejde sikrer de bedst mulige rammer og relationer for indskolingsbarnet, så vi som skole får afsøgt alle miligheder, før andre tilbud overvejes. Skolen inkluderer mange elever, der kunne have været i specialklasse, men hvor forældrene ikke har ønsket at tage imod tilbuddet. 5

7 Mål Økonomi i balance. Resultatkrav 3 Der er indgået aftale om afdrag på gæld. Helsingør skole, afd. Gurrevej har i forbindelse med skoleårets planlægning sommeren 2012 sikret mulighed for nedbringelse af gæld gennem en kraftig reduktion i lærerstaben Mål Udbytte af undervisning i dansk og matematik stiger. Resultatkrav 4 Dansk, læsning og matematisk problemløsning stiger med ½ karakter i gennemsnit. For skoleåret : På 9. årgang har der været stort fokus på holddeling, idet denne årgang har været ganske særlig. På årgangen med 2 afgangsklasser her der været 8 elever med særlige vanskeligheder (Heraf flere med specialklasseprofil) og deraf tildelte enkeltintegrerede timer. Foruden disse elever rummede årgangen en større gruppe svage elever, foruden en gruppe af meget fagligt stærke elever. Dette har krævet undervisningsdifferentiering i udpræget grad. Elevernes sammensætning på denne årgang, samt den foregående årgangs flotte resultater bevirker at vi ikke kan aflæse den ønskede effekt ved at hæve den gennemsnitlige karaktér med ½. Det er imidlertid lykkedes os at få (næsten)alle elever på årgangen til prøve og i de fleste tilfælde med et rimeligt resultat. På den lange bane: Skolens brug af læsekonferencer har sat fokus på handleplaner for den enkelte elev og deres danskkompetencer. Konferencerne ledes af læsevejlederne og ledelsen er repræsenteret. Konferencerne foregår på årgangen for at sikre videndeling og samarbejde. Skolen har i skoleåret fra 20-puljen modtaget timer til et minilæsehus. Tillagt ressourcer fra Specialundervisningen og dansk-2, har grupper af elever på mellemtrinnet modtaget målrettet undervisning i en mindre gruppe fra 8-12 hver dag gennem en 7 ugers periode. Fokus var på de tre hovedfag Dansk, matematik og engelsk. Modellen gav gode resultater og afprøves i indeværende skoleår i en mindre udgave. Skolens matematikvejleder og danskvejleder har haft særligt fokus på vejledning af kollegerne ifht. de opsatte mål om at hæve karakteren med ½. Mål Højere gennemsnit på afgangsprøver på Helsingør skole. Resultatkrav 5 Ligger i 2013 over landsgennemsnittet. På 9. årgang har der været stort fokus på holddeling, idet denne årgang har været ganske særlig. På årgangen med 2 afgangsklasser her der været 8 elever med 6

8 særlige vanskeligheder (Heraf flere med specialklasseprofil) og deraf tildelte enkeltintegrerede timer. Foruden disse elever rummede årgangen en større gruppe svage elever, foruden en gruppe af meget fagligt stærke elever. Dette har krævet undervisningsdifferentiering i udpræget grad. Elevernes sammensætning på denne årgang, samt den foregående årgangs flotte resultater bevirker at vi ikke kan aflæse den ønskede effekt ved at hæve den gennemsnitlige karaktér med ½. Det er imidlertid lykkedes os at få (næsten)alle elever på årgangen til prøve og i de fleste tilfælde med et rimeligt resultat. På den lange bane: Skolens brug af læsekonferencer har sat fokus på handleplaner for den enkelte elev og deres danskkompetencer. Konferencerne ledes af læsevejlederne og ledelsen er repræsenteret. Konferencerne foregår på årgangen for at sikre videndeling og samarbejde. Skolen har i skoleåret fra 20-puljen modtaget timer til et minilæsehus. Tillagt ressourcer fra Specialundervisningen og dansk-2, har grupper af elever på mellemtrinnet modtaget målrettet undervisning i en mindre gruppe fra 8-12 hver dag gennem en 7 ugers periode. Fokus var på de tre hovedfag Dansk, matematik og engelsk. Modellen gav gode resultater og afprøves i indeværende skoleår i en mindre udgave. Skolens matematikvejleder og danskvejleder har haft særligt fokus på vejledning af kollegerne ifht. de opsatte mål om at hæve karakteren med ½. Ledelsen tilskynder til tættere samarbejde på årgangene og gennem parallellagte fagtimer, primært på årgange med inklusionslærertimer, for at skabe mulighed for fuld udbytte af ressourcen for at sikre den enkeltes læring. Afdeling Kongevej 2011 Mål Det pædagogiske læringsmiljø skal udvikles Resultatkrav 1 På afd. KO har der i skoleåret pågået en stor forbedring af det ydre læringsmiljø. I en god proces mellem kommune, medarbejdere, elever og ledelse er der udviklet et nyt Ydre læringsmiljø, hvor fokus har været at skabe muligheder for indlæring gennem leg. Projektet har været et stort kvalitetsløft til de fysiske og læringsmæssige muligheder skolen nu kan udfylde. Mål IT skal indgå som fast del i undervisningen i alle fag Resultatkrav 2 I forbindelse med tilførsel af IT-udstyr på alle skoler skal brug af IT være et gennemgående undervisningsmiddel. På afd. KO er det lykkedes at indfører IT som en naturlig del af elevernes undervisning. 7

9 Alle elever bruger deres Notebook som et digitalt penalhus, og lærerne indtænker og bruger it i deres didaktiske tilrettelæggelse og udførsel af undervisningen. Mål Det pædagogiske personales kompetencer skal opgraderes Resultatkrav 3 Underviserne skal efteruddannes og have opgraderet deres kompetencer Medarbejderne har deltaget i de kommunalt tilrettelagte It- kompetenceudviklingskurser, hvor fokus har været at løfte den it-didaktiske forståelse til konkret praktiskanvendelse i fagene Mål Færre unge ryger og drikker alkohol Resultatkrav 1 Antallet af unge i 9. klasse, som ryger er faldet med 10. Antallet af unge i 9. klasse, der har prøvet at være fulde mere end 0-3 gange er faldet med 10. Skolen beskriver hvilken indsats der er iværksat lokalt for at opfylde dette mål. Klassens lærer drøfter sundhed herunder alkohol og rygevaner på forældremøder. Desuden er der et tæt samarbejde med sundhedsplejeske. Klasselærer arbejder sammen med skolens SSPK-lærer om forebyggende indsatser i forhold til rygning og alkohol. Mål Flere børn og unge årige dyrker motion i foreningslivet Resultatkrav børn/unge har taget imod tilbud om fritidspas og holdt ved i 6 måneder. Skolen beskriver hvilken indsats der er iværksat lokalt for at opfylde dette mål. Skolens SSPK-lærer er tovholder på tilbud om fritidspas og har været meget aktiv med at udbrede tilbuddet til de unge der ikke i forvejen er tilknyttet den foreningsorganiserede motion Mål Færre fraværsdage i dagtilbud og skoler grundet sygdom. Resultatkrav 1 Fraværet reduceres med 10. Skolen beskriver hvilken indsats der er iværksat lokalt for at opfylde dette mål. Der er fast procedure vedrørende sygesamtaler. Vi har desuden i Arbejdsmiljøgruppen lavet analyse gennem et skoleår, for at se om der var tendenser i personalegruppen, i forhold til tidspunkter i løbet af året hvor der var mere medarbejderfravær grundet sygdom. Der tegner sig ikke entydigt billede, men italesættelsen om dette fokuspunkt har løftet personalets opmærksomhed på 8

10 sygefravær. Mål Færre børn og unge ekskluderes til særlige tilbud. Resultatkrav 2 Antallet af børn og unge som ekskluderes til særlige tilbud, reduceres med 10. Skolen beskriver hvilken indsats der er iværksat lokalt for at opfylde dette mål. Vi har som en del af arbejdet med inklusion arbejdet hen mod et ressourcesyn på barnet, hvilket har været med til at se på hvilke muligheder eleven har for at være en fortsat del af skole- og klassemiljøet. Desuden har vi et rigtig godt samarbejde med Familiecenter Løvdal, og Helsingør skoles eget Familieklassetilbud, hvilket har været med til at fastholde elever i normalskoleforløbet. Mål Økonomi i balance. Resultatkrav 3 Der er indgået aftale om afdrag på gæld. På afd. KO er der en manglende ressourcetildeling på specialklasseområdet, hvilket giver et forkert billede af afdelingens økonomi. Generelt set har afd. KO en sund økonomi. Mål Udbytte af undervisning i dansk og matematik stiger. Resultatkrav 4 Dansk, læsning og matematisk problemløsning stiger med ½ karakter i gennemsnit. Ved at have fokus på elevernes læring og ved hjælp af de muligheder der ligger i ITanvendelse, ser vi en fremgang i de faglige resultater. Mål Højere gennemsnit på afgangsprøver på Helsingør skole. Resultatkrav 5 Ligger i 2013 over landsgennemsnittet. Ved at lave udfordringer for alle elevgrupper, og herunder arbejde strategisk med holddeling, undervisningsdifferentiering og holde fokus på den enkelte elev, forventes det at afgangsprøveresultaterne højnes. Afdeling Marienlyst 2. De politisk udmeldte indsatsområder mål for mål

11 Mål Det pædagogiske læringsmiljø skal udvikles Resultatkrav 1 I forbindelse med fysiske ændringer på skolerne skal både det udvendige og indvendige pædagogiske miljø udnyttes optimalt Afdeling Marienlyst har ikke været en del af dette mål, da der ikke har været stillet midler til rådig, grundet projekt Skolen i bymidten. Mål IT skal indgå som fast del i undervisningen i alle fag Resultatkrav 2 I forbindelse med tilførsel af IT-udstyr på alle skoler skal brug af IT være et gennemgående undervisningsmiddel. Alle elever fra klasse har netbooks. Der er Smartboards i alle undervisningslokaler. Lærere og pædagoger har fået kursus i brug af Smartboards og netbooks samt haft kurser i brugen af div. ITprogrammer. Mål Det pædagogiske personales kompetencer skal opgraderes Resultatkrav 3 Underviserne skal efteruddannes og have opgraderet deres kompetencer Lærere og pædagoger har deltaget i fælles kompetenceudvikling af IT-kompetencer. Både i brugen af Smartboards og IT-programmer i forhold til de enkelte fag Mål Færre unge ryger og drikker alkohol Resultatkrav 1 Antallet af unge i 9. klasse, som ryger er faldet med 10. Antallet af unge i 9. klasse, der har prøvet at være fulde mere end 0-3 gange er faldet med 10. Skolen beskriver hvilken indsats der er iværksat lokalt for at opfylde dette mål. Der arbejdes konsekvent med materialet Tackling (udskolingsundervisningsmateriale),hvori temaerne behandles grundigt. Faget biologi har pensumområder omhandlende rygning og alkohol. SSPK har forældreaftener hvor rygning og alkohol er temaer. Ofte laver forældre i udskolingen(7.- 9.kl.) fælles aftaler om fester og indtagelse af alkohol. Mål Flere børn og unge årige dyrker motion i foreningslivet Resultatkrav børn/unge har taget imod tilbud om fritidspas og holdt ved i 6 måneder. Skolen beskriver hvilken indsats der er iværksat lokalt for at opfylde dette mål. 10

12 2013 Mål Færre fraværsdage i dagtilbud og skoler grundet sygdom. Resultatkrav 1 Fraværet reduceres med 10. Skolen beskriver hvilken indsats der er iværksat lokalt for at opfylde dette mål. Der arbejdes med at forbedre dialogen med forældre til børn med meget fravær. Der er udarbejdet retningslinier og procedure til pædagogisk personale, der beskriver hvornår og hvordan de skal reagere i forbindelse med elevernes fravær. Skærper fokus på underretning i forbindelse med implementeringen af den nye børnelineal. Mål Færre børn og unge ekskluderes til særlige tilbud. Resultatkrav 2 Antallet af børn og unge som ekskluderes til særlige tilbud, reduceres med 10. Skolen beskriver hvilken indsats der er iværksat lokalt for at opfylde dette mål. Samarbejdet i mellem specialklasser og almenområdet er blevet intensiveret. Elever fra specialklasser kommer i praktik i almenklasserne for at kvalificere vurderingen af et evt. skift. Revurdering og retestning af gråzonebørn. Inklusionstimer(tidligere enkeltintegrerede timer) bruges i forsøget på at inkludere elever, der tidligere blev visiteret til div. specialtilbud. Mål Økonomi i balance. Resultatkrav 3 Der er indgået aftale om afdrag på gæld. Gælden på afd. Marienlyst er reduceret med kr ,00. Mål Udbytte af undervisning i dansk og matematik stiger. Resultatkrav 4 Dansk, læsning og matematisk problemløsning stiger med ½ karakter i gennemsnit. AFD. Marienlyst: Mål opfyldt i dansk(stigning 1,3), Ikke opfyldt i læsning(karaktergennemsnit uændret), ikke opfyldt i matematik, problemdel(stigning 0,3) Mål Højere gennemsnit på afgangsprøver på Helsingør skole. Resultatkrav 5 Ligger i 2013 over landsgennemsnittet. Afd. Marienlyst ligger over landsgennemsnit i danskprøver, engelskprøve. Underlandsgennemsnit i matematikprøver(skriftlige) og F/K Afdeling Nordvest 11

13 2011 Mål Det pædagogiske læringsmiljø skal udvikles Resultatkrav 1 I forbindelse med fysiske ændringer på skolerne skal både det udvendige og indvendige pædagogiske miljø udnyttes optimalt Afdeling Nordvest indviede i den tidlige sommer 2012 det udvendige læringsmiljø. Med bl.a. traditionelle fysisk udfordrende legeredskaber, interaktive legeredskaber samt et vandland tiltænkt primært den naturfaglige indlæring. I foråret 2013 møblerede og indrettede vi vores tre store fællesrum med henblik på at skabe mulighed for varierede læringsmiljøer og specifikke rum i rummet til gruppearbejder mv. Overordnet set har både det ydre og indre læringsmiljø betydet en øget mulighed og fokus på at variere undervisningen og bevægelsesindlæringen. I praksis kan vi iagttage at dette i høj grad også har været tilfældet og har betydet bedre undervisnings- og arbejdsmiljø. Desværre er afdelingens gode ide med det naturfaglige vandland ikke blevet udfoldet. Der har således været så massive problemer med den tekniske og opbygningsmæssige del af vandlandet, at det, stort set, har stået ubrugeligt hen siden indvielsen. Vi samarbejder med Center for Ejendomme på at løse problemerne så vi omsider kan drage nytte af vandlandets mange muligheder. Mål IT skal indgå som fast del i undervisningen i alle fag Resultatkrav 2 I forbindelse med tilførsel af IT-udstyr på alle skoler skal brug af IT være et gennemgående undervisningsmiddel. Afdelingen har i lighed med andre skoler i kommunen fået Smartboards i alle lokaler. Derudover har vi indkøbt notebooks så alle afdelingens elever låner en sådan. Mediepatruljer/It patruljer er en del af skolens dagligdag. Som afdeling betragter vi os som frontunners på området, hvilket betyder at It i høj grad er en del af elevernes daglige undervisning i alle fag, når det giver mening. Mål Det pædagogiske personales kompetencer skal opgraderes Resultatkrav 3 Underviserne skal efteruddannes og have opgraderet deres kompetencer Skolens personale har alle været igennem It-kurser, dermed er målet nået

14 Mål Færre unge ryger og drikker alkohol Resultatkrav 1 Antallet af unge i 9. klasse, som ryger er faldet med 10. Antallet af unge i 9. klasse, der har prøvet at være fulde mere end 0-3 gange er faldet med 10. Skolen beskriver hvilken indsats der er iværksat lokalt for at opfylde dette mål. Der er primært i udskolingen talt meget sundhed og bevægelse og betydningen af dette for et godt liv. Vi kan dog her som på så mange parametre iagttage en social slagside. Mål Flere børn og unge årige dyrker motion i foreningslivet Resultatkrav børn/unge har taget imod tilbud om fritidspas og holdt ved i 6 måneder. Skolen beskriver hvilken indsats der er iværksat lokalt for at opfylde dette mål. Der er aktivt blevet opfordret til at benytte muligheden for at få sundhedspas Mål Færre fraværsdage i dagtilbud og skoler grundet sygdom. Resultatkrav 1 Fraværet reduceres med 10. Skolen beskriver hvilken indsats der er iværksat lokalt for at opfylde dette mål. Skærpet fokus på fravær generelt, indkaldelse af forældre og elever til en eller flere bekymringssamtaler samt daglig morgen mødepligt på afdelingens kontor for visse elever. Mål Færre børn og unge ekskluderes til særlige tilbud. Resultatkrav 2 Antallet af børn og unge som ekskluderes til særlige tilbud, reduceres med 10. Skolen beskriver hvilken indsats der er iværksat lokalt for at opfylde dette mål. Afdelingen har arbejdet med inklusion og fastholdelse i almen Mål Økonomi i balance. Resultatkrav 3 Der er indgået aftale om afdrag på gæld. Med udgangen af 2012 balancerede afdeling NV s regnskab og endda med et lille plus. Hermed var det umiddelbare mål om en økonomi i balance nået. 13

15 Mål Udbytte af undervisning i dansk og matematik stiger. Resultatkrav 4 Dansk, læsning og matematisk problemløsning stiger med ½ karakter i gennemsnit. Afdeling Nordvest har ikke magtet at forbedre standpunktet for eleverne ni dansk læsning og matematisk problemløsning trods stærk fokus på dette og fagligt kompetente lærere som undervisere. Vi mener årsagen kan findes i et eller begge af følgende forhold. Lockouten har uden tvivl været sværest at kapere læringsmæssigt for vores (for mange) fagligt svage elever, som i højere grad mangler den vedvarende træning som skolegangen normalt vil give. Om årgangen har været svagere end tidligere er svært at vurdere men der er måske en svag tendens til at der har været flere fagligt endog meget svage eleveri skoleåret Mål Højere gennemsnit på afgangsprøver på Helsingør skole. Resultatkrav 5 Ligger i 2013 over landsgennemsnittet. Fælles for HS. 3. Selvvalgte indsatsområder Afdeling Gurrevej Det fysiske arbejdsmiljø: Udover de forbedringer Helsingør skole afd. Gurrevej har oplevet ifm. det fysiske læringsmiljø har afdelingen haft fokus på det fysiske arbejdsmiljø. Specielt i denne forbindelse skal fremhæves en udbedrelse af akustikforholdene i afdelingens indskolingsbygning. Det øgede fokus har ydermere medført en tiltrængt oprydning af afdelingens teatergarderobe, reparation af gardiner i samtlige klasseværelser samt gymnastikhal, oprydning og ny-indretning af pause- og møderum, samt igangsættelse af forbedring og udvidelse af lærernes forberedelsesmuligheder på afdelingen. Det psykiske arbejdsmiljø: Som konsekvens af flere år med skiftende ledelser samt personalereduktion på lærerpersonalet har det psykiske arbejdsmiljø krævet en ekstra fokus. Specielt har der været behov for forventningsafstemning og en forbedret kommunikation ml. ledelse og personale, men også i lærergruppen indbyrdes, har der været behov for at ændre en, i perioder, negativ kultur til en positiv. Ovennævnte har medført en forbedring af kommunikationen, en større tydelighed i forventninger, nedskrivelse af årshjul med klarhed over traditioner og tilbagevendende arbejdsopgaver. Til opgaven med udvikling af skolens kultur, samt til sparring og supervision af ledelsen, har afdelingen indgået et samarbejde med konsulenterne Ole Resen og Ole Ingstrup. Spilbaseret undervisning Afdeling Gurrevej deltog i i et unikt forskningsprojekt, om spilbaseret 14

16 undervisning sponseret af Egmont fonden. Spilbaseret undervisning handler om, at skabe motivation og lyst til læring gennem undervisning der er baseret på en rammefortælling: Regler, rammer og point. Projektet blev til ud fra inspiration fra Østerskov Efterskole, som en gruppe lærere havde besøgt for at få inspirationen til undervisningsforløbet. og daglig pædagogisk leder Mette Sabra samt otte lærere har været på besøg på efterskolen for at få et indblik i, hvordan de der underviser efter spilbaseret undervisning. Forsker Lisa Gjedde fulgte projektet. Lisa Gjedde er lektor på Aalborg Universitet og hun forsker i viden om, hvordan børn får mere lyst til at lære. Hun undersøger blandt andet spilbaseret undervisnings virkning på elevernes læring og motivation: lyst til læring. Hun er især nysgerrig på, hvordan tosprogede elever tager mod undervisningen. Erfaringerne viste at eleverne blev stærkt motiverede af fortællerammen, af reglerne og af pointene/konkurrenceelementet. En gruppe af lærere fortsætter arbejdet i dette skoleår. Afdeling Kongevej Vi har efter strukturændringen på skoleområdet i Helsingør kommune haft fokus på at skabe et fælles fundament for Helsingør skole på tværs af de fem afdelinger. Medarbejderne giver udtryk for, at de ønsker endnu mere fagligt samarbejde på tværs af afdelingerne. Desuden har vi arbejdet med entreprenørskab og innovation, som en del af undervisningens indhold og organisering. Afdeling Marienlyst Elevernes trivsel. Der arbejdes på opkvalificering af lærere igennem kollegavejledning fra AKTlærerne. Innovation og entreprenørskab. Udvikling af læreres og elevers kreative kompetencer, der kan overføres til innovative tankegange og entreprenante handlemåder. Afdeling Nordvest Organisationsændring som følge af sammenlægningen af fem afdelinger under Helsingør Skole. Stort fokus på at skabe en fælles skole med fagligt samarbejde på tværs af afdelingerne og fælles fundament at tænke skole på. Dette både overordnet på Helsingør Skole men også som processer på afdelingen. Vi er på mange områder nået meget langt med at skabe et fagligt samarbejde på tværs af afdelingerne. Således er alle fagteam Helsingør Skoles fagteam, hvor fagenes lærere mødes sammen fra alle afdelinger. Vi er godt i gang med at skabe et fælles fundament som Helsingør Skole står på og med fokus på at afdelingerne har lov at være forskellige. Det er vores opfattelse at denne strategi vinder gehør hos skolens personale, som i høj grad føler de kan være med til at skabe den ny Helsingør Skole. 15

17 Overordnet fokus på afdeling Nordvest: at skabe et godt arbejdsmiljø efter turbulensen i skoleåret Evalueringskultur Afdeling Gurrevej Skolen følger Sprog- og læsepolitikkens anvisninger på test og holder de foreskrevne læsekonferencer, så der kan lægges en plan for klassen / eleverne. Testene afholdes t.o.m. 8.klassetrin. I skoleåret 2010/2011 har vi indført matematiktest på alle klassetrin. I dette skoleår har resultaterne udelukkende været brugt at den enkelte lærer. De bliver brugt til at tilrettelægge undervisningen fremadrettet. Matematikvejlederen samler resultaterne at skriver til ledelsen om evt. bekymrende klasser Vi drøfter om vi skal indføre matematikkonferencer, hvor vi kan identificere de elever på en årgang, som kan blive tilbud et matematikkursus indenfor et givet emne. Den pædagogiske it-vejleder gør et stort arbejde for at alle elever kommer til at gennemføre de nationale test. Hun laver opsamlingshold, hvor hun sørger for at gennemføre testen i forskellige fag på en gang. I de relevante klasser afholdes prøvetest inden selve testen. To gange årligt tilrettelægger vi undervisningen således at klasselæreren kan have individuelle samtaler med samtlige elever, mens en anden underviser klassen. Der afholdes klassekonferencer om 8. klasserne med UU-vejleder. Fra skoleåret 2011/2012 vil der blive indført klassekonferencer på samtlige klassetrin to gange årligt den relevante ledelsesperson deltager i mindst den ene konference. I forbindelse med de omlagte uger og særlige arrangementer har lærergruppen evalueret forløbet, så vi har fået nedskrevet procedurer, retningslinjer og ændringsforslag. Se venligst punkt 3, hvor et af indsatsområderne er struktur og traditioner. Afdeling Kongevej Evalueringskulturen på afd. KO er flerstrenget, med følgende hovedpunkter: Som et fast element i lærernes årsplaner Som et fast punkt i elevernes læringsspiral Som et fast element i ledelsens planlægning af pædagogiske projekter for skolen Som et fast element i diverse test lige fra daglig test og prøver af enkeltelever til termins- og årsprøver, samt Nationale test. Afdeling Marienlyst I forlængelse af AKT-indsatsen i de enkelte klasser arbejdes der med klassemøder som evalueringsværktøj i forhold til klassernes trivsel. Klasselærere afholder elevsamtaler med hver enkelt elev, hvor faglighed og trivsel evalueres. Ellers evalueres der fortsat traditionelt med faglige klassekonferencer/ elevplaner /handleplaner/karakterer/skole-hjemsamtaler. Lærerteam evaluerer undervisningsforløb. 16

18 Afdeling Nordvest Afdelingens arbejde med års- og elevplaner evalueres konkret med drøftelser på afdelingens skolemøder. Derudover er der et stort samarbejde omkring både års- og elevplaner på de enkelte årgange og teams med henblik på at gøre disse bedre. Ledelsen er ligeledes i løbende dialog/evaluering med lærerene om udarbejdelse og indhold af disse. Afdelingen arbejder seriøst med evaluering af det faglige og sociale arbejde i klasserne ligesom de forskellige andeledes tiltag af mere forskellig karakter (anderledes uger mv., processer omkring personalet) evalueres ved rundsending af diverse elektroniske værktøjer (f.eks. Mindmeister) og mere typiske evalueringer i de forskellige fora, hvor vi mødes. 5. Områder som skolebestyrelsen har fastsat principper for Skole-hjemsamarbejde Elevaktiviteter (lejrskoler, hytteture, alternative dage m.m.) Specialundervisning Holddannelse Fagfordeling Aflysning af undervisning Fritagelse for undervisning Skolebibliotek/pædagogisk servicecenter Vikararbejde Anvendelse af elevplanen som et pædagogisk procesværktøj Klassedannelse Indskrivning Sponsering X X X X X X X 17

19 Skolens drift 6. Fordeling af elever på skolens afdelinger Afdeling Gurrevej Antal Eleve r på skole n Potentiel le elever i distriktet, der ikke går på skolen Elever fra andre distrikter/kommu ner Klass er Eleve r pr. klass e i snit Elever tilmel dt SFO 0. klasse , klasse , klasse , klasse , klasse ,5 5. klasse klasse klasse ,5 8. klasse ,6 9. klasse klasse 0 Normalklasser 555 Specialklasser 0 Modtageklasser 0 Total 555 Antal tosprogede elever (elever med et andet modersmål end dansk) Antal elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog Elever ikke tilmel dt skolen s SFO 18

20 Afdeling Kongevej Antal Elever på skolen Potentielle elever i distriktet, der ikke går på skolen Elever fra andre distrikter/kommuner 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse 0 0 Normalklasser Elever tilmeldt SFO Specialklasser Modtageklasser 0 0 Total Antal tosprogede elever 31 9 (elever med et andet modersmål end dansk) Antal elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 3 0 Afdeling Marienlyst Antal Eleve r på skole n Potentiel le elever i distriktet, der ikke går på skolen Elever fra andre distrikter/kommu ner Klass er Eleve r pr. klass e i snit 0. klasse , klasse klasse klasse , klasse ,6 5. klasse ,6 6. klasse ,3 7. klasse ,3 8. klasse ,3 9. klasse ,0 10. klasse Elever tilmel dt SFO Elever ikke tilmel dt skolen s SFO 19

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Bilag 1 Oktober 2013 Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Tallene i bilaget er opsamlet fra skolernes egne kvalitetsrapporter Følgende forkortelser anvendes:

Læs mere

Alle børn har ret til succesfuld læring

Alle børn har ret til succesfuld læring Alle børn har ret til succesfuld læring Velkommen På Helsingør Skole er den enkelte elevs læring i centrum. Man går først og fremmest i skole for sin egen skyld. Det kvitterer vi som skole for og arbejder

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Albertslund Kommune. Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007

Albertslund Kommune. Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007 Albertslund Kommune Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007 Skolens navn: Udfyldt af: BRØNDAGERSKOLEN NIELS HENRIK JUUL Udskrevet den 27-04-2007 side 1 af 8 1. Ressourceanvendelse, skoleåret 2006/2007 UNDERVISNINGSDEL

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Resen Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Resen Skole er en folkeskole med ca. 600 elever fra 0.-9. årgang inklusiv tilknyttet specialklasserække.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Durup Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Durup Skole er en landsbyskole med ca. 140 elever på 0.-6. klassetrin. Dertil kommer specialklasserække

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Vestsalling Skole- og Dagtilbud A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Vestsalling skole og Dagtilbud blev 1. august 2008 en realitet som led i

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Under udarbejdelse Rev.: 22.12.10 Vemmedrupskolen Virksomhedsplan 2011-2012 Der indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. INDHOLD Forord 3 Virksomhedens

Læs mere

Kilder: 1)Uni-C, 2)Elevadministration TEA, 3) Økonomisk Afdeling, 4)Skolen, 5) Løn og Personale.

Kilder: 1)Uni-C, 2)Elevadministration TEA, 3) Økonomisk Afdeling, 4)Skolen, 5) Løn og Personale. Svinninge Skole Hovedgaden 76F, 50 Svinninge http://www.svinningeskole.dk Skoleleder: Henning Hansen Almindeligt skoletilbud for børnehaveklasse til niende klasse. Specialtilbud for elever med ADHD Rammebetingelser

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler Kvalitetsrapport 2009 Randers Kommunes Folkeskoler Indledning Skolens individuelle kvalitetsrapport indeholder både en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative del omfatter faktuelle oplysninger

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Bogense Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse $ % & (( 2 1. Indledning ( $ % & ( * % * * $ % $ (, - * % $. ( * * / * ( 0 $ 1 3 1. Indledning - 2 - % ( ( ( % 33 ( 4 4 4 ( % & ( ( ( $, 1 %, 5 $$ %- /%4 $$&- 4

Læs mere

Center for Børn og Undervisning

Center for Børn og Undervisning Center for Børn og Undervisning Dato 21. februar 2017 Konsulent Finn Sonne Holm Kvalitetsrapport 2015/2016 Rammer for de lokale handleplaner og indsatser på baggrund af resultaterne i skoleåret 2015/2016

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Kongslundskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune Indhold Indledning... 5 Skolevæsenets struktur og elevforhold... 5 Udviklingen i antal elever

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Budget Udvalgsmøde d. 27/2 2013

Budget Udvalgsmøde d. 27/2 2013 Budget 2014 Udvalgsmøde d. 27/2 2013 Budget 2014: Program Kort om budgetprocessen Forslag til fokus i Budget 2014 Med indlagte drøftelser af hhv. Fælles sprog 0-18 Tegn på kvalitet 0-6 Tegn på succesfuld

Læs mere

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Indledning Handleplanen tager afsæt i Kvalitetsrapporten 2012/13 og skal set som en løbende proces i kvalitetsudviklingen af folkeskolerne

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune Kvalitetsrapport 2010/2011 Favrdalskolen Haderslev Kommune 1 1. Resumé med konklusioner 2. Tal og tabeller Skolen Indholdsfortegnelse Hvor mange klassetrin har skolen. Hvilke klassetrin - antal spor pr.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Oddense Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Skolens slogan: Et godt sted at være, et godt sted at lære - Fokus på den enkelte elevs faglige

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret -11 Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved skoleleder Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE På Sdr. Bjert Centralskole

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Specialcenter Bramdrup ved Steen Rasmussen/Calle Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har

Læs mere

VELKOMMEN. Søholmskolen 2014-2015

VELKOMMEN. Søholmskolen 2014-2015 VELKOMMEN Søholmskolen 2014-2015 MÅLET MED MØDET At I får kendskab til og viden om folkeskolereformen generelt Omsat til praksis i Ringsted.og Søholmskolen At I får kendskab til medarbejdernes proces omkring

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ølgod Skole Skolegade 11 6870 Ølgod Konstitueret skoleleder Jan Nielsen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning: F.eks. bygninger,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Roslev Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Roslev Skole er overbygningsskolen i lokalområde 4. Der går 417 elever på skolen nogenlunde

Læs mere

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Klassetrin 0-10 0-10 0-10 Spor i almentilbud 1 Specialtilbud på skolen Ja Ja Ja Antal

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen DETALJERET RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Skole - med rapport 1 Lærer 43 Forældre 94 Elev 280 1 2. Elevernes svar Jeg

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Særslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre 29 Skole - med rapport

Læs mere

Folkeskolereformen - fokus på faglighed

Folkeskolereformen - fokus på faglighed Folkeskolereformen - fokus på faglighed Hvorfor en folkeskolereform Folkeskolen anno 2013.intellektuel og uddannelsesmæssig armod, Politikken Fokus på bedre uddannelse og bedre udnyttelse af skattekronerne,

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Indhold 1. Evalueringsformer der benyttes på skolen 2. Evaluering af den samlede undervisning i skoleåret 3. Plan for opfølgning på evalueringen

Læs mere

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Sammenhæng - Hvilke værdier og prioriteringer har vi Politisk beslutning

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Udviklingsplan Har I på skolen en udviklingsplan fx som led i arbejdet med kommunens kvalitetsrapport - med konkrete mål for skolens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Brændkjærskolen ved Niels E. Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Med udgangspunkt i Skolepasset

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Sinding-Ørre Midtpunkt

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Sinding-Ørre Midtpunkt KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Sinding-Ørre Midtpunkt 1 Indholdsfortegnelse 1 SINDING-ØRRE MIDTPUNKT 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Krogsbølle Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Otterup Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan.

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Mål 1: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Udfordringer: INDSATS AKTIVITET

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Samsø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Kvalitetsrapport. "Balleskolens mål- og værdisætning".

Kvalitetsrapport. Balleskolens mål- og værdisætning. Skolens navn: Balleskolen Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Balleskolens værdier: 1 Åbenhed 2 Tryghed 3 Selvforståelse og identitet 4 Fællesskab og den enkelte 5

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Ny skoledag efter skolereformen 2014 Det er tilladt at have ambitioner

Ny skoledag efter skolereformen 2014 Det er tilladt at have ambitioner Ny skoledag efter skolereformen 2014 Det er tilladt at have ambitioner Det følgende oplæg er Skole og Forældres tanker om, hvordan en ny skoledag kan se ud, efter implementeringen af skolereformen. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Et fagligt løft af folkeskolen 1 Hvorfor er der behov for en reform af folkeskolen? Folkeskolen står over for en række udfordringer: Formår ikke at bryde den negative sociale arv For mange forlader skolen

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere