Strategi for it i skolen Fredericia Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16"

Transkript

1 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune

2 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen. Det gælder følgende: Let og hurtig kommunikation mellem skolen, forældrene og eleverne. Øget brug af teknologi, så eleverne kan gå på nettet med deres egne maskiner - også på skolen. Adgang til ressourcerne i alle døgnets 24 timer i skolen, i fritidsklubben og i hjemmet. Fremtidssikret undervisning, så eleverne kan bruge de kanaler, de normalt har adgang til f.eks. mobiltelefon, I-pod, Mp3 og webkamera. Digitaliseringens mangfoldighed gennem adgang til al den teknologi, der er til rådighed. Skoler og klasser er i front og har spydspidskompetencer på IT og digitaliseringsområdet. To visionspunkter er ikke fuldt ud realiseret, men skolerne er godt på vej i forhold til at: IT er integreret i fagene som effektive og netbaserede læringsværktøjer. skoler og klasser videndeler og anvender IT i netbaserede samarbejdsrelationer nationalt og internationalt. Punkterne vil indgå i den nye digitaliseringsstrategi. Digitaliseringsstrategien havde fire overordnede målsætninger, som alle er opfyldt, om end de fortsat kræver ledernes og medarbejdernes indsats og opmærksomhed: SkoleIntra skal implementeres og udfoldes i praksis Brugen af elektroniske medier skal øges for alle årgange og klassetrin for hvert af årene fra Medarbejdernes egne it-kompetencer skal øges i takt med udbygning af it i undervisningen It- supporten skal understøtte digitaliseringsstrategien 2

3 Vision og målsætning Indenfor de seneste år er der investeret i en række digitale læremidler, som lærerne er i færd med at implementere i deres undervisning. Det gælder læremidler fra div. forlag, ipads som IT-rygsæk, Interaktive boards (smartboards), GPS-udstyr og mobiltelefoner(djeeo til O-løb),lommevideokammeraer, dokumentkameraer i forbindelse med interaktive boards, projektorer, imacs(videoredigering),vdi løsning(adgang til alle programmer på ethvert device). ipads skal være med til at redefinere læringen gennem dens mobilitet og intuitive brugerflade og dermed skabe en ny læringsmæssig virkelighed, hvor perspektivet flyttes fra teknik til pædagogik. For den kommende fireårige periode vil vi gennem brug af it i skolen: skabe en undervisning som er sjovere, mere udfordrende, mere kreativ og motiverende for eleverne i skolen. styrke elevernes faglige udbytte og kompetencer, samt refleksion over disse. støtte og udvikle elevernes videndeling, samarbejds- og analysekompetencer både lokalt, nationalt og internationalt. bygge på og udvikle elevernes it-kompetencer ved hjælp af værktøjer som bærbare computere, tablets, mobiltelefoner mm. støtte elevernes fortsatte lyst til at lære og forstå deres rolle som aktive samfundsborgere. inddrage den enkelte elevs kompetencer fra livets skole i undervisningen, som støtte for elevens læringsmål. øge differentieringsmulighederne for alle elever. Visionerne for strategien for it i skolen søges realiseret igennem følgende strategiske målsætninger, som overordnet retter sig mod understøttelse af elevernes digitale dannelse. Digital dannelse er de kompetencer og færdigheder, eleverne skal besidde for at klare sig i en digitaliseret verden. Anvendelse af it er ikke et mål i sig selv, men et værktøj for faglig læring. Forudsætningen for dette er at: sikre elevernes aktivitet gennem større adgang til værktøjer. Dvs. færre elever pr computer og øget antal af tablets i skolen. 3

4 lærerne skal kvalificere elevernes søgning, indsamling og analyse af informationer fra nettet, så eleverne kan bruge IT til at nå deres faglige læringsmål. lærerne skal kvalificere elevernes produktion og formidling af digitale produkter. lærerne skal kvalificere elevernes digitale kommunikation, videndeling og samarbejde. lærerne skal inddrage begreber som Didaktik 2.0, Eleven som didaktisk designer og stilladsering. lærerne skal inddrage multimodale tekster(film/lyd/billeder) og nye værktøjer fra web 2.0. som understøtter brugergeneret indhold i undervisningen, fx blogs og filmsekvenser på YouTube. En række af de ovenstående målsætninger er hentet fra Faghæfte 48 (it- og mediekompetencer i folkeskolen) Strategi og styring Skoleafdelingen fastlægger i samarbejde skolerne en overordnet strategi for kommunens samlede it-udvikling. Skoleafdelingen etablerer fora og netværk, hvis opgave er at gå forrest i udvikling og drift af skolens it-anvendelse (skoleledere og PLUC). Skoleafdelingen tilbyder effektive strukturer og processer indenfor hvilke styring af skolernes it-udvikling kan ske (Fx spotkurser og initiering af sidemandsoplæring). Den enkelte skole udarbejder en it-handleplan. Skoleafdelingen initierer evaluering og opfølgning på den enkelte skoles handleplan (it-strategi.) Skoleafdelingen fastlægger en bæredygtig økonomisk ramme for investeringer på skole-it-området. Skoleafdelingen fastlægger aftaler mellem skolerne og interne/eksterne leverandører af skole-it. Skoleafdelingen varetager styring af it-arkitektur, it-infrastruktur, it-drift og it support. 4

5 Forankringen af It-indsatserne(it-kulturen) på den enkelte skole varetages af skoleleder, ligesom principper for forankring af it-indsatsen varetages af skolebestyrelsen. Under hensyntagen til kommunens vision og målsætning for it i skolen fastlægger skoleledelsen i samarbejde med PLUC (it-vejledere, skolebibliotekarer og læsevejledere etc.) strategien for den enkeltes skoles it-udvikling og anvendelse af it i undervisningen - en it-handleplan. Skolens it-strategi aflæses i en handleplan som omfatter: Udvikling af lærernes digitale kompetence og didaktisk anvendelse af it i undervisningen. Indsats for udvikling af elevernes grundlæggende it-færdigheder (hvad - hvornår) Økonomisk og ressourcemæssig ramme herunder indkøb af it-udstyr, software, services og relateret assistance. Indsats for lærernes strukturerede videndeling om best practise og next practise fx i klasseteams eller fagteams. It infrastruktur og it-drift Ovenstående mål kan realiseres, når it er velfungerende 24/7 Vi har et velfungerende trådløst netværk med fuld dækning over alt på skolerne. Vi har klare aftale omkring service og relateret assistance. Digitale læremidler Skoleledelsen går forrest for at implementere digitale læremidler i undervisningen i samarbejde med PUC. Vi har aftaler med forlag om digitale læremidler som er kendt af alle. Vi har en liste over apps som er grundstammen på tablets. 5

6 Kompetencer I takt med strukturen udbygges og der investeres i digitale læremidler skal lærernes kompetencer styrkes i forhold til den didaktiske brug af it. Det sker gennem kurser knyttet til de investeringer der foretages. Det sker på initiativ fra skoleafdelingen og den enkelte skole for at sikre lærernes engagement og udvikling af en praksis, hvor it stimulerer elevernes læringslyst. PLUC er en aktiv part som understøttende for lærernes kompetenceudvikling. Det sker igennem spotkurser, sidemandsoplæring og videndeling. Afhængig af hensigt og læremiddel sker det igennem fagteams og tværfaglige teams. Ledelse og kultur Det er en forudsætning for implementeringen af it i skolen at ledelsen går forrest. Skolen er både en lærings- og dannelsesinstitution. Skoleledelsen tager som kulturagenter initiativ til at få skolens digitale visioner og målsætning beskrevet i dette perspektiv, i tråd med kommunens overordnede it-strategi/målsætning. PLUC er en del af en levende og innovativ digital kultur, og PLUC skal bidrage til skabelse af skolens digitale kultur, både på det strategiske plan og i skolehverdagens praksis. 6

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 INDLEDNING DIDAKTIK- TILRETTELÆGGELSE AF UNDERVISNINGEN... 5 ELEVROLLEN... 5 STATUS... 5 TEKNISKE FORUDSÆTNINGER FOR MÅL 1-3... 5 UDVIKLINGSFORSØG...

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund,

Læs mere

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 1 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Vision... 5 Didaktik 2.0 og Pædagogik... 5 1:1 computing... 8 Videndeling og

Læs mere

Medielæringsstrategi 0-18 år

Medielæringsstrategi 0-18 år Medielæringsstrategi 0-18 år Center for Skole og Dagtilbud Forord I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat tre statslige initiativer, der

Læs mere

Digital strategi 2012-2015

Digital strategi 2012-2015 Digital strategi 2012-2015 26. september 2012 Kolding Kommune Digital strategi 2012-2015 I Kolding ses IT som en inspirerende, kreativ og meningsfuld del af elevernes læringsmiljø. 26-09-2012 [0] Dette

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

Digitalisering. Handleplan. Skolesektoren Lolland Kommune 2012. Side 1/15

Digitalisering. Handleplan. Skolesektoren Lolland Kommune 2012. Side 1/15 Digitalisering Handleplan Skolesektoren Lolland Kommune 2012 e 1/15 Digitalisering giver læring Digitaliseringsstrategi digital handleplan skoler i Lolland Kommune 2012-2013 KL udsendte i 2010 et udspil

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013. Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14

IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013. Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14 IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013 Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14 0 Indhold 1. Resume... 2 2. Baggrund... 2 3. Indledning... 2 4. Vision... 3

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg Kommunes Folkeskoler 2012-2015

Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg Kommunes Folkeskoler 2012-2015 Postadresse Giørtz Plads. 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. april 2012/ 14. maj 2012 Sagsbehandler Birthe Christensen Telefon direkte 76 16 86 36 Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg

Læs mere

IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12

IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12 IT Plan for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12 Maj 2008 IT Plan 2009-12, Lemvig Kommune 25-03-2009, 5:34 Side 1 af 29 sider Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Pædagogisk beskrivelse... 3 2.1 Status...

Læs mere

Fredensborg Kommune. Skole: Nivå skole. It- og mediestrategi 2013-2015

Fredensborg Kommune. Skole: Nivå skole. It- og mediestrategi 2013-2015 Fredensborg Kommune. Skole: Nivå skole It- og mediestrategi 2013-2015 Indledning Informationsteknologi bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. It indgår som en væsentlig

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen En digital folkeskole - national strategi for it i folkeskolen Regeringen - august 2011 Indledning Det er regeringens mål, at de danske folkeskoleelever i 2020 skal være blandt de dygtigste i verden. Et

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Handleplan for Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 1 Handleplan for det pædagogiske, digitale arbejde i dagtilbud, skole og skolefritidstilbud i Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Skolens opgaver og formål

Skolens opgaver og formål BLÆRE SKOLE Skolens opgaver og formål Faktaboks Ledelse Adresse Forvaltningschef Elsemarie Lauvring Dagtilbuds & Skolechef Kirsten Jensen Skoleleder Niels Erik Jensen Skolevænget 2, Blære 9600 Aars Lovgrundlag

Læs mere