Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15"

Transkript

1 Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 13/14: 1. Studieaktivitet a. skriftligt b. mundtligt 2. IT i undervisningen (fortsat fra 12/13) 3. Elevtyper - rummelighed Læs PANGs sammenfatninger s. 1-6 på baggrund af evalueringer fra skolens team. Læs på s. 7 om nøgleområderne vedr. undervisningsevaluering i skoleåret 14/15. Evaluering af nøgleområder indgår i skolens kvalitetsudviklingssystem, se skolens kvalitetskoncept. 1. Studieaktivitet + - a. Skriftligt 1a: ved at starte opgaver op på klassen alle afleverer tendens til at afleveringer ligner ved at fokusere på notat tagning brug af analysemodeller svært ved at løsrive sig prøver omlagt skriftlighed 1 b: Udførlige instrukser til opgaver større sikkerhed fagligt svage gav op Afløsningsopgaver på klassen læreren forstod problem for kort tid. 1x: omlagt skrivning Introduktion til rapporter og opgaver test 1p procesorienteret skrivning får arbejdet med sprog problem at mange ikke afleverer. skriftlige sammenfatninger i læsefag tydeliggør pointer projektarbejde trænes i at inddrage og forklare stort fravær 1

2 tematiserede opgaver 1q: mindre opgaver mere overskueligt opgaver startes på klassen anvendt opgave skabeloner i NF større tryghed og arbejdsomhed større opgaver strukturerede flere deltog det faglige niveau er lavt. Brug af differentierede opgaver mere selvstændighed mere arbejde for læreren 2a: koordinering af skriftlige opgaver øget motivation ikke målretning af genrer Skriftlige opgaver ved timens start forberedelsen tjekkes krævende for læreren Tydelig fokus for opgaver alle afleverer 2v: opgaver startes op på klassen større tryghed ikke alle afleverer Test tydeliggørelse af krav tidskrævende for læreren Differentierede opgaver større tryghed tidskrævende for eleverne. Omlagt skriftelighed genaflevering 2x: målrettet træning i genrer, opgavetyper nogle har forbedret sig de fagligt svage har stadig problemer Opgave/rapportskrivning i nat. fag 2p. procesorienteret skrivning elevaktiverende ikke alle ser nytten af genaflevering 3a:procesorienteret skrivning fint for de der har læst tidsrøver Tænkeskrivning elevaktiverende 3b: Koordinering af genrer og taksonomi Omlagt skrivning de seriøse vokser ikke alle arbejder godt nok Fokus på delelementer af opgaver Start af opgaver på klassen alle får startet op de svageste har stadig svært ved at fortsætte 3v: omlagt skriftlighed større læring Test øget forberedelse tidskrævende Øget refleksion Samarbejde mellem fag om skriftlighed overførsel af læring 3x: flere mindre opgaver godt i starten efter SRP er flere stoppet med det skriftlige b. Mundtligt 1a: via gruppeansvar for forskellige opgaver, 1b: tydeliggøre formål med det enkelte model Mundtlig træning af beviser god træning de svage kom ikke i gang Anvendelse af CL alle fik lavet noget problemer i nogle grupper Film som lytte øvelse alle fik sagt noget de svage får for kort tid. Faste pladser tryghed 2

3 Variation af arbejdsformer incl differentiering øget elev motivation Registrering af lektielæsning flere læser 1x: mundtlig træning i beviser Opdeling af holdt i 2 hold de stille kan komme til 1p: variation i arbejdsformer og teksttyper de læsesvage kan være med på billeder stort arbejde for lærer 1q: individuel fremlæggelse for klassen stor seriøsitet 2a: harpunering forventning om aktivitet stigmatisering kan ske Forberedelsesspørgsmål til lektien fokus står klart Registrering af lektielæsning ved start af time flere læser lektier i dag i forhold til for et år siden. 2v: opdeling i flere hold større tryghed flere på banen for store niveauforskelle. 2x: gruppearbejde i heterogene grupper udnyttelse af de dygtige social og faglig utryghed Opdeling af klassen i mindre hold flere kommer på banen Træning i formidling af figurer 2p: argumentationsøvelse eleverne fik god øvelse Variation i arbejdsformer og materialer hjælp til læsesvage tidskrævende Arbejdet med genrer på klassen godt for de der har læst mange læser ikke Opdeling af elever i mindre hold fagligt svage kommer til problem med manglende lektielæsning Variation i arbejdsformer fastholder engagement mindre fokus på rutineindlæring problem for de fagligt svage 3b: uddelegering af fagligt ansvar for lektie alle får formuleret sig fagligt Tydeliggørelse af faglige krav og fokus større tryghed de fagligt svage får ikke flyttet sig. 3v: lektiefokus elevtryghed manglende konsekvens Harpunering fjerner uro de stille hader det. Registrering af lektielæsning større tydelighed og læsning tager tid 3x: fokus på den store svage gruppe der er bidrag fra alle i klassen 2. IT i undervisningen 1a: der er arbejdet med IT 1b: f.eks. ved at skrive dokumenter fælles vidensdeling problemer med justits Grammatikvideo 1x: bevisførelse på video Goggle-docs Inspirere til rapportskrivning i nat. Fag overførsel fra matematik Materiale og litteratursøgning de har svært ved det 3

4 1p: brug af nettet elevernes medie copy-paste. Fælles noteskrivning Afleveringer i lectio 1q: brug af smartboard alle er med læreren optaget af teknik Problem med basale IT-færdigheder 2a: Goggle-docs til noter eleverne ansvarliggøres tekniske problemer Elektroniske medier eleverne foretrækker dette Mere overfladisk læsning Elektroniske test svære at håndtere i timen 2x: omsat novelle til film høj elevaktivitet tidskrævende. Smartboard, PP, goggle-docs elevvenligt tidskrævende. 3a: Informationssøgning godt for nogle svært for de svage, ingen garanti for udbytte. Google-docs til timereferater godt fælles projekt tidskrævende Mind-maps elevaktiverende tidskrævende PP, smart board tydeliggørelse af pointer passiverende Videoklip levendegør fag 3b: oplæg med PP høj elevaktivitet Youtube, film etc stor elevaktivitet ikke alle arbejder seriøst. 3v: brug af I-bøger eleverne er glade for dem svære at slå begreber op i. Goggle-docs godt til projektarbejde ikke gode til noter 3x: brug af N-spire giver større frihedsgrader ikke alle er sikker 3. Elevtyper rummelighed 1a differentierede grupper flere får udfordringer de kan klare svært altid at nå de svage faste pladser 1b: Forskellige elevtyper særaftaler eleverne sås bedre adfærd Kan opleves uretfærdigt af nogen Faste pladser uromagerne spredes problem at ikke alle klasser er indrettet ens 1x: forskel på drenge og piger 1p: ros flere tør Udgangspunkt i elevernes niveau 1q. Variation i opgaver, materiale- selvvalgt opgave laves svært at få en fælles platform Differentiering alle kan få noget ud af det Lavt niveau, stort arbejde for lærer. 2a: differentierede opgaver større motivation Får alle udfordringer nok? 2p: ros/opmuntring flere tør fraværende arbejder ikke Differentiering ud fra niveau godt læringsmiljø svært i meget inhomogen klasse 4

5 Fokus på omgangsform og tone bedre tone blandt kursister Set som svaghed fra læreren hos nogle 3a: selvvalgte grupper samme niveau nogle får succesoplevelser Manglende forberedelse for de svage. 3v: fokus på urolige elever 3x: differentiering alle kan starte op på opgaverne arbejdskrævende for lærer Ros og opmuntring Forslag til nye indsatsområder 1 a: Elevtyper, socialisering, Gode historier (hvad virker) 1b: elevtyper, mundtlig studieaktivitet, lektielæsning 1x: drenge socialisation til gymnasiet 1p: hvordan får vi alle til at aflevere deres skriftlige opgaver? 1q: Læringsstile, kursistsocialisering. 2a: studieaktivitet, formativ evaluering, progression i skriftligt arbejde, enkelt og særfagligt. 2v: elevmotivation og undervisningsdifferentiering. 2p: It. Forskellige undervisningsformer, elevtyper og rummelighed er fint, men hvordan? 3b: studieaktivitet med taksonomi, undervisningsdifferentiering og elevmotivation 3x: fravær og opgaveaflevering PANGs opsamling af fokusområder 2013/ Der er arbejdet rigtig meget med de fælles fokusområder i alle klasser på alle vores klassetrin! På det skriftlige område har der især været arbejdet med følgende områder med succes: a. Opstart af opgaver på klassen b. skabeloner for opgaver c. Tydeliggørelse af genrer og delelementer. d. Tænkeskrivning e. processkrivning f. Omlagt skriftlighed g. Differentierede opgaver. 5

6 På det mundtlige område har der især været arbejdet med følgende områder med succes: a. Tydeliggørelse af fokus for lektielæsning. b. Tydeliggørelse af faglige krav c. Opdeling af klasser på mindre hold. d. Argumentationsøvelser e. Variation af opgaver og materialeformer. Med hensyn til IT har følgende været forsøgt med succes: a. Brug af film, YouTube etc. b. Fælles elektroniske dokumenter. c. PowerPoint og Smartboard. Med hensyn til elevtyper og rummelighed så har følgende været forsøgt med succes: a. Faste pladser b. Ros og opmuntring c. Elevdifferentiering d. Opdeling af klasser på mindre hold. e. Variation f. Særaftaler støtte for de svageste 2. Teams peger på følgende forslag til nye indsatsområder: Elevtyper, socialisering, Gode historier (hvad virker), lektielæsning, elevmotivation, studieaktivitet, undervisningsdifferentiering samt manglende skriftlige opgaver. 3. PANG indstiller, at klasser/teams sammenskriver evalueringerne for klasserne i næste skoleår. På vegne af Pang Gitte Leth

7 PANGs forslag til nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 14/15 på baggrund af teamenes forslag: 1g og 1hf 1. Socialisering (fra folkeskole til gymnasieelev/hf-kursist) Alle 2. Studieaktivitet (fortsat fra 13/14) a. skriftligt -enkeltfagligt -tværfagligt og studieretningsspecifikt på baggrund af skolens forslag til skriftlighedsprogressionsplaner (må gerne revideres / forbedres) b. mundtligt -fx læringsstile, undervisningsdifferentiering, elevtyper og motivation Pædagogisk Råd bakkede på møde op om PANGs ovenstående forslag. Mvh. PANG 9. maj

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

FAG-spættebogen, vol. 2

FAG-spættebogen, vol. 2 FAG-spættebogen, vol. 2 Kære kolleger I november 2011 udgav vi FAG-spættebogen som en samling af de erfaringer, lærere på Randers HF & VUC gjorde sig ved at afprøve forskellige aktioner inden for FAG-projektet

Læs mere

Projektrapport om Ny skriftlighed. på HF & VUC Nordsjælland

Projektrapport om Ny skriftlighed. på HF & VUC Nordsjælland 1 på Skoleåret 2011/2012 Med støtte fra Ministeriet for børn og undervisning 2 Indledning I skoleåret 2011/2012 gennemførte i de fire 1. HF-klasser i Hillerød et skriftlighedsprojekt med støtte fra Ministeriet

Læs mere

Progression og stilladsering

Progression og stilladsering D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Progression og stilladsering Forsøgs- og udviklingsprojekter vedr. skriftlighed i de gymnasiale uddannelser 2011-12

Læs mere

Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering. Albert Astrup Christensen Jane Olesen

Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering. Albert Astrup Christensen Jane Olesen Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering Albert Astrup Christensen Jane Olesen Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering

Læs mere

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER LÆRERERFARINGER FRA DET NATIONALE FORSKNINGS-, UDVIKLINGS- OG NETVÆRKSPROJEKT 2012 Antologi Struer Gymnasium Aarhus Købmandsskole Egaa Gymnasium Marselisborg

Læs mere

Innovativ pædagogisk tænkning eller simpel nødvendighed?

Innovativ pædagogisk tænkning eller simpel nødvendighed? 1 Lektieinkluderende undervisning Innovativ pædagogisk tænkning eller simpel nødvendighed? Af lektor Knud Rønn Lektieinkluderende undervisning er et led i en omfattende ændring af undervisningen på VUC

Læs mere

DIDAKTISK INNOVATION PÅ VUC 24 ideer til undervisningsudvikling

DIDAKTISK INNOVATION PÅ VUC 24 ideer til undervisningsudvikling DIDAKTISK INNOVATION PÅ VUC 24 ideer til undervisningsudvikling En brugsbog skrevet af lærere på VUC Vest, HF & VUC FYN, Nordvestsjællands HF & VUC og Skive-Viborg HF & VUC Redigeret af Helle Winum, Steen

Læs mere

Klasserumsledelse på Næstved Gymnasium og HF. Solveig Høite Hansen og Mette Bøge Truelsen

Klasserumsledelse på Næstved Gymnasium og HF. Solveig Høite Hansen og Mette Bøge Truelsen Klasserumsledelse på Næstved Gymnasium og HF Solveig Høite Hansen og Mette Bøge Truelsen Kort om Næstved 1380 elever 146 lærere Stort opland Mange gymnasiefremmede elever Stort udskiftning i lærergruppen

Læs mere

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT Af Henning Bøtner Hansen, Merete Dejgaard og Per Høberg Frederikshavn Gymnasium & HF-Kursus Gruppen har gennemført

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Erfaringer med undervisningsdifferentiering i idræt

Erfaringer med undervisningsdifferentiering i idræt Erfaringer med undervisningsdifferentiering i idræt Af Lene B Terp og idrætslærere fra 6 folkeskoler i Danmark Indledning... 3 Målet med SKUD-projekterne 2007/2008... 4 Forudsætning for undervisningsdifferentiering...

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

Fællesrådet har udpeget nedenstående fokusområde til evaluering i dette studieår.

Fællesrådet har udpeget nedenstående fokusområde til evaluering i dette studieår. 1 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Undersøgelse af studieaktivitet, rapport Læreruddannelsen på Fyn, marts 2012 Rapporten indeholder:

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

Ægyptisk matematik. Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik. Afholdt af Morten Blomhøj og Tinne Hoff Kjeldsen, IMFUFA, RUC

Ægyptisk matematik. Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik. Afholdt af Morten Blomhøj og Tinne Hoff Kjeldsen, IMFUFA, RUC Ægyptisk matematik Rapport fra kursus i Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik Afholdt af Morten Blomhøj og Tinne Hoff Kjeldsen, IMFUFA, RUC Udarbejdet af: Peter Wulff, Rysensteen Gymnasium,

Læs mere

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Rapport om en analyse gennemført inden for

Læs mere

Evalueringsrapport. - Forsøg med ipads i undervisningen på Bornholm

Evalueringsrapport. - Forsøg med ipads i undervisningen på Bornholm Evalueringsrapport. - Forsøg med ipads i undervisningen på Bornholm Indhold 1. Evalueringsdesign... 2 2. Forsøgets kontekst og aktører... 3 3. Konklusioner... 3 4. Elevvurderinger... 5 5. Lærervurderinger...

Læs mere

Indhold. Kilder Side 40

Indhold. Kilder Side 40 1 Indhold 1. Elevpjece om projektarbejde Side 3 2. Forløbet i et projekt Side 5 3. Før projektarbejdet Side 6 4. Lærerteamets huskeseddel Side 7 5. Progression i projektarbejde Side 8 6. Faglig introduktion

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Når skriftlighed drukner i ord

Når skriftlighed drukner i ord Når skriftlighed drukner i ord De skriver og skriver, og alligevel ser gymnasieelever ofte først meningen med skolernes udbredte skriftlighed kort før studentereksamen. Lav en overordnet plan for skrivearbejdet

Læs mere

GPR Guide til Pædagogiske Refleksioner

GPR Guide til Pædagogiske Refleksioner GPR Guide til Pædagogiske Refleksioner GPR eksempel: Guidede pædagogiske refleksioner over en elevs deltagelse i klassens arbejde I Projekt Undervisningsdifferentiering med fokus på elever med særlige

Læs mere

Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan

Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan 1. Selvstændig læring, studiemetodik Arbejdsvaner: - planlægge sine aktiviteter og lektielæsning. studievejledning Planlægning, notatteknik læringsstrategi

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Innovation. et brugbart læringsredskab. Af Thomas Rose Innovationslærer

Innovation. et brugbart læringsredskab. Af Thomas Rose Innovationslærer Innovation et brugbart læringsredskab Af Thomas Rose Innovationslærer 52 Verden er under stor forandring. Vi har, om vi kan lide det eller ej, fået en ny børne- og ungdomskultur, og har dermed også fået

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere