Kunst og babyer i Årby kirke og sognegård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunst og babyer i Årby kirke og sognegård"

Transkript

1 AARBY SOGNEBLAD Nr Marts april maj Kunst og babyer... Side 1 3 LOKALE KUNSTNERE... Side 2 Brydegrave... Side 4 Saddelmageren... Side 6 LOKALHISTORISK FORENING... Side 7 NYT FRA AARBY SKOLE... Side 9 FAMILIE OG SAMFUND... Side 10 KORNYT... Side 11 KONFIRMANDERNE... Side 12 BØRN i SOGNEGÅRDEN... Side 13 NÅR BABYERNE SYNGER... Side 14 ÅRBY SOGNS FILMKLUB... Side 15 KIRKELIGE ARRANGEMENTER... Side 15 KIRKELIGE HANDLINGER... Side 19 GUDSTJENESTELISTE... Side 20 Kunst og babyer i Årby kirke og sognegård Vi er som menighedsråd glade for at kunne præsentere et nyt initiativ: En udstilling af lokale kunstnere. Udstillingen er guf til øjnene og skulle gerne friske lidt op og give et ekstra pust af skønhed til væggene i vores sognegård. Vi har flere gange i menighedsrådet talt om mulighederne for at udstille og har nu inviteret tre kunstnere til at udstille, foreløbigt for perioden 1. april til 1. juli, det håber vi mange af sognegårdens gæster vil få glæde af hen over foråret og forsommeren. Og så har vores sognemedhjælper Tinne afsluttet et kursusforløb i babysalmesang. Så for første gang indtager babyerne også både sognegård og kirkerum, med opstart 3. maj. Det skal nok blive skønne formiddage med rytme og sang, som både babyer og mødre/fædre vil få masser af smil og glæde ud af. Og vi glæder os i kirken til synet af parallelparkerede barnevogne i forårssolen. Så kom bare an, åh maj du søde milde!

2 2 3 malere fra Kalundborg udstiller i sognegården 1/4-1/ Benny Jensen Præstegade 3 A 4400 Kalundborg Tlf: Jeg har tegnet og malet seriøst i mange år og har efterhånden mange udstillinger bag mig- dels separatudstillinger, dels sammen med andre. Mit foretrukne motivområde er bymiljøer med mennesker. Hovedsagelig maler jeg akvarel og udfører pennetegninger, sommetider en kombination af begge dele. Har i sin tid modtaget undervisning af Jack Lundsdal, Eva Miklos og Ulla Fredsøe. De sidste 12 år har jeg været medlem af Siennagruppen i Kalundborg. Benthe, Grethe og jeg, som her udstiller sammen, har i mange år haft megen glæde af at mødes jævnligt og tegne og male sammen.

3 3 Benthe Olesen Bastrupvej 20, 4400 Kalundborg Tlf: Jeg har tegnet og malet altid oliemaleri, tuschtegninger, akvarel samt lavet keramik. Jeg bor på en meget smukt beliggende landejendom i Årby, så jeg har mine motiver lige uden for døren. Har siden 1991 udstillet sammen med Grethe og Benny forskellige steder, samt enkelte separat udstillinger. Bestillingsarbejder - såsom foldere og illustrationer. Grethe Kjær Klosterparkvej 18 c Kalundborg Tlf: Jeg er tildels autodidakt, men har modtaget undervisning både herhjemme, i Frankrig, Italien og Grækenland. Jeg har undervist i akvarel på aftenskole, er medlem af kunstnergruppen Sienna og har udstillet på adskillige virksomheder og gallerier både separat og sammen med gruppen. Udgangspunktet for mine billeder finder jeg som oftest i naturen, men også i detaljer fra gammelt murværk, døre/vinduer med tilfældige samspil af lys og farver. Mennesker/figurer og dyr dukker også jævnligt op i erindringsbillederne.

4 4 BRYDEGRAVE Af Jens Nielsen De omfattende undersøgelser på raffinaderiet Statoils arealer har efterhånden givet stof til adskillige artikler her i Nyt fra Aarby Sogn. Det er dog langt fra alle resultater, der er blevet fremlagt, og kun de mere repræsentative. Ud over mange oldtidsfund var der også fund, der er yngre. I foregående nummer var vi f.eks. lige så stille listet op i middelalderen, og denne gang skal det dreje sig om nogle anlæg, der muligvis er yngre endnu, men som er med til at fortælle om tidligere tider i Melby. Vi kender reelt ikke alderen på omtalte anlæg. De kan for så vidt godt være fra fra perioden , ligesom andre anlæg i det samme forholdsvis lille udgravningsfelt, men udgraverens gæt på årene kan være lige så rigtigt. Anlægstypen har i samme udformning været anvendt gennem omkring år, og forsvandt nok i stort omfang for omkring 100 år siden. Det drejer sig her om 5 regelmæssige ret ensartede rektangulære nedgravninger, der dukkede op under pløjelaget ved østkanten af Banehøj umiddelbart nord for Melby. Da det kun var et mindre areal, der blev afdækket, kan der sagtens være flere af samme slags i dette område. Anlæggene lå under et indtil 2 meter tykt muldlag, der på grund af dyrkning gennem årene er eroderet ned fra Banehøj, hvilket har beskyttet dem mod at blive pløjet væk. Anlæggene var naturligvis fyldt med jord, men i bunden af dem var der temmelig meget forkullet træ og en hel del rustne søm og andre små jernstumper, og bund og sider i anlæggene viste sig ved udgravning at være kraftigt påvirket af ild. I laget over trækullet var der mange forkullede hørfrø. Fra andre undersøgelser kender arkæologerne tilsvarende anlæg. Det drejer sig om såkaldte brydegrave, der har været anvendt til tørring af hør. Jernstumperne har i sig selv intet med brydegravenes anvendelse at gøre, men viser blot, at der har været anvendt genbrugstømmer som varmekilde. Træ har sikkert været det mest anvendte, med ved en udgravning ved Løve i 2003 kunne museets arkæologer påvise, at der på dette sted havde været anvendt mosetørv i de 3 der påtrufne brydegrave. I den ene lå faktisk et par forkullede udskårne mosetørv. Disse brydegrave kan ikke dateres nærmere end efter middelalderen. Anvendelsen af brydegrave foregik som blandt andet beskrevet af H. F. Feilberg i Dansk Bondeliv, 3. oplag fra 1910, her i uddrag: Naar den (hørren) var rusket (dvs. trukket op med rod), blev Taverne løsnede enten ved, at Hørren spredtes paa flad Mark, saa at Regn, Dug og Sol maatte gøre Arbejdet; eller ogsaa sænkedes Knipperne i rindende Vand, til det samme var naaet. Naar dette forberedende Arbejde var gjort, blev Hørren tørret over en Hørgrav, en lang Grav med Stænger over; nedenunder var der Ild antændt. Det var en særlig Kunst at tørre godt; de forsigtige tørrede for lidt, de dristige stak Ild paa det hele; en god Tørrekone hentedes langvejs fra og betaltes godt. Somme Steder er Hørren nok ogsaa bleven tørret ved Ovnvarme. Processen er ligeledes beskrevet af Karoline Graves i Ved Halleby Aa fra 1921: Naar Hørren var tærsket skulde den have Vand. Det kunde ske ved, at den bredtes ud i tynde Lag paa Jorden, udsat for Sol og Regn i nogen Tid; men i tilfælde af tørt Vejr kunde det blive for langsom en Proces. Man kunde da binde den i Knipper med Reb i og sænke

5 5 den i en Vandgrav og lægge Vægt paa, for at den ikke skulde flyde oven paa Vandet. Paa faa Dage var den tjenlig til at tages op, og efter at være tørret en Del i Luften, skulle den brydes, det vil sige: Skæven skulde knækkes efter at have været udsat for meget stærk Tørre. Dette skete de fleste Steder ved, at man gravede en lang smal Grav i Jorden, ikke bredere end Hørrens Længde og omtr. 3 Alen dyb, - derover lagdes saa Hørren paa Stænger; men der maatte en kyndig Haand til for stadig at vende og dreje den, saa alt blev knastørt, og tillige maatte man paase, at Ilden ikke fik fat i den, hvis et Par Taver kom til at hænge ned i Graven, da den var meget letfængelig. Hos Smaafolk tørrede man undertiden lidt ad Gangen i Bageovnen efter endt Bagning. Ilden i brydegraven skulle brænde jævnt uden høje flammer. Man skulle hele tiden passe på, at varmen ikke var for kraftig, og at ilden ikke blussede op og antændte den tørre hør. Man brugte altid at have et par spande vand og nogle grene med blade ved siden af brydegraven, hvis uheldet skulle ske. Den del af processen, hvor hørren skulle holdes våd, kaldes rødning. Der er tale om en særdeles ildelugtende affære, og der har faktisk været forbud mod at anvende kreaturvandingshuller til formålet. I byloven fra år 1601 for Rønninge på Fyn står der: Hørren må ikke rødnes i fælles vandingssteder. Husdyr kan ikke tåle det vand, der er rødnet hør i. Man skulle også være sikker på, at der ikke var fisk i vandet, for de ville dø af de bakterier, der bevirker gæringsprocessen, som er meget koncentreret ved vandrødning. Ligeledes har der været forbud mod at anvende husets bageovn til tørringen, idet det lidt for hyppigt skete, at hørren under tørringen brød i brand og forårsagede deciderede brandkatastrofer. Brydegrave kendes med sikkerhed tilbage i vikingetiden, som er den sidste del af oldtiden. Og i den forbindelse behøver vi blot bevæge os nogle få hundrede meter mod vest-sydvest. I Nyt fra Aarby Sogn nr kan man læse om 5 brydegrave fundet i forbindelse med vikingetidige huse og andre bebyggelsesspor syd for det bortgravede Krydsbjerg. Vikingetidens brydegrave har for så vidt være mere avancerede end dem der kendes fra historisk tid. I vikingetiden fyldte man nemlig stærkt opvarmede sten i brydegraven. I et sådant anlæg vil varmen af naturlige årsager efterhånden langsomt aftage, og forudsat man afventede den rette temperatur, må det have været nemmere at undgå, at der gik ild i hørren.

6 6 AARBY SOGN LOKALHISTORISK FORENING sadelmageren og hans døtre i aarby Niels Hansen blev født i Strøby, i et hus tilhørende Hedvigslyst på Asnæs den 20/ Han var søn af Hans Hansen og Katrine Nielsdatter. Han blev sadelmager på Hedvigslyst hvor han traf Ane Elisabeth Pedersen (født 17/9 1855) som var stuepige samme sted. De blev gift den 20. november 1878 i Aarby Kirke. Hun var født i Bastrup og var søster til Sofie Larsen fra festpladsen i Asnæs Forskov. Efter de var blevet gift, lejede parret et hus i Aarby lige over for præstegården. Aarbygade 37. Her fik de den 15. februar 1879 en datter; Marie Severine Hansen og den 5. april 1881 endnu en datter Anne Emilie Hansen. (kaldet Emilie). I 1884 flyttede de til Aarbygade 47 hvor de havde købt en grund på ½ skp land (= ca. 345 m 2 ) for 200 kroner og bygget et hus. De havde sparet 300 kroner op imens de boede til leje. Her opretter han sadelmager værksted. Ane Elisabeth tjente nogle penge på at holde høns. Hun solgte sommetider æg for over 100 kroner på en uge og solgte desuden hanekyllinger. Begge deres døtre kom i lære som dameskrædder hos frk. Larsen i Skibbrogade i Kalundborg. Dette blev senere pigernes levebrød. I 1898 åbnede de en systue i forældrenes hus. Der blev sendt trykte kort ud til folk i Aarby og omegn. Emilie lærte sin mor at kniple. Dette resulterede bla. i en fin alterdug/løber til Aarby Kirke. Desværre døde Emilie`s søster Marie den 8. maj 1902 på Frederiksberg, kun 23 år gammel. Hun blev begravet på Aarby Kirkegård. Emilie fortsatte forretningen alene. Hun blev gift den 23. oktober 1909 med tømrer Wilhelm Rasmussen. Han var født på gården lige ved siden af præstegården. (Aarbygade 22.) De to flyttede til Birchsgade og senere Lundevej 6 Kalundborg, hvor hun fortsatte med at sy og tog ind imellem også ud på de store gårde hvor hun boede og syede for folkene. Dengang var sy lønnen for en gennem foret kjole 4,50 kr. Hun var meget dygtig til sit fag og havde en stor kunde kreds som satte meget pris på hende. I alle de år hun syede blev det til ca kjoler, foruden bluser og nederdele. Hun brugte i alt ca ruller sysilke. I 1949 flyttede ægteparret tilbage til Aarby hvor hun fortsatte med syningen. Hun var en meget dygtig gymnast og dyrkede denne sport til hun var over 60 år. Wilhelm døde fire år senere den 1/10 i I 1967 lejede Knud og Inger Sørensen huset, men Emilie skulle blive boende så længe hun levede. Inger Sørensen har fortalt om en gang da de kørte Emilie ind til byen for at se på en frakke. Emilie kunne ikke bestemme sig så de kørte hjem igen med uforrettet sag. Da de var nået halvvejs hjem ombestemte Emilie sig imidlertid, og ville til-

7 7 bage til byen igen. Det ville Knud og Inger dog ikke og så beskyldte Emilie Inger for at være en skrap een! Emilie døde i 1967 og Knud og Inger købte herefter huset på Aarbygade 47. Tilbage til Sadelmager Niels Hansen: (Emilie`s far). I efteråret 1913 skulle der afholdes kongejagt på Lerchenborg. I den anledning blev Han viste os billeder af gejsere, bl.a. Strokkur, som springer ca. hver 5. minut og sender vand mange meter op i luften og mægtig store vandfald hvor der løb helt utroligt meget vand igennem. Vi så også billeder af vulkankrater og lavaørken, og af isbræer. Et stop i Helvedets Køkken med kogende, boblende mudderpøle, dampsøjler og stank af rådne æg. Europas mægtigste vandfald Dettifoss. Ned langs østkysten møder man Europas største gletsjer Vatnajøkull og en smuk og spændende sejltur blandt de enorder sendt bud efter sadelmager Hansen fra Aarby om at komme og bone de store gulve i salene og salonerne. Det var et stort og anstrengende arbejde, som han var dygtig til. Han forlod ikke Lerchenborg før alle gulve var så glatte og blanke, at man kunne spejle sig i dem. Niels Hansen døde den 30. marts Elisabeth døde i Begge blev begravet på Aarby Kirkegård. AARBY SOGN LOKALHISTORISK FORENING En rejse til Island foredragsaften med Kurt Den 8. november havde vi en rigtig hyggelig aften i Aarby Sognegaard, hvor Kurt, som er medlem af bestyrelsen, tog os med på en helt forunderlig rejse, som ham og Hanne havde gjort til Island. Kurt havde taget en masse billeder og fortalte rigtig levende om Island og om hvad de havde oplevet, som om vi selv var med på rejsen. Det var en tur fra Reykjavik og rundt på Island med bus. Man bliver begejstret over den særprægede og rå natur. Fortsættes næste side

8 8 me isbjerge, som små gummibåde skubbede væk, så båden med turister kunne sejle sikkert i farvandet. Videre kører man over uendelige sorte grusbanker. En hvalsafari med båd for at se på kæmpe store hvaler, der slog med deres store haler og kom helt tæt på båden. Der var masser af kirker, mest trækirker, små og store, i Borganes hvor der på museet var en udstilling om sagaen. Der var frodige dale dybe fjorde. Mange steder var der masser af islandske heste og et besøg på en tørvegård fra århundrede. Det nordligste punkt hedder Husavik på 66 grader nord. Sidst så vi de badende turister i Den blå lagune Julemøde med den nye præst i Aarby Helga Tidemann Jensen Det blev et rigtigt hyggeligt julemøde vi havde den 15. december. Efter at vi havde sunget en julesalme tog vores nye præst i Aarby ordet og fortalte meget levende om hvordan det er at være præst i by og på land. Det var hendes første foredrag og hun gjorde det rigtig godt. Efter at hun blev færdig som præst fik hun lov til at blive hjælpepræst med løntilskud i en kirke i Kastrup på Amager, men det lå i luften at hun skulle være præst i en landsbykirke, da det var der hun søgte embede. Forinden hun kunne få en embede måtte hun op til Biskoppen og aflægge sit præsteløfte om at varetage sin præstegerning på god og sømmelig vis Hun fortalte at som præst i byen var der næsten altid flere præster der skiftedes til at prædike i den samme kirke. Ved nogle kirker var det også sådan, at en præst tog sig af børnene, en anden af begravelserne og en tredje af konfirmandforberedelserne. Det kunne også ske at en præst fik mange til at komme i kirke de søndag han skulle prædike og den næste søndag, da en anden ikke lige så kendt skulle foretage kirkehandlingen, så kom der ikke så mange. Helga havde søgt embede flere steder, men endte med at få et her hos os i Aarby. Derefter var der kaffebord med æbleskiver og småkager, og rigtig god stemning omkring kaffebordet. Til slut sang vi nogle julesalmer inden vi sluttede aftenen med Dejlig er jorden.

9 9 NYT FRA AARBY SKOLE Fra slutningen af året og frem til februar/ marts er en særligt spændende tid på skolen, for det er indenfor denne periode det afgøres hvor mange nye børnehaveklasseelever vi skal modtage til sommer. Først skal forældrene beslutte sig, om de ønsker distriktsskolen eller en anden skole, derefter skal det afgøres om ønskerne kan imødekommes eller ikke, dels ud fra kommunens styrelsesvedtægt, og dels igennem politiske beslutninger. Nu har vi fået vores elevtal, og det er blevet til to børnehaveklasser til august i alt 36 elever p.t. Det er ualmindeligt dejligt for skolen. Dels er det en dejlig tillidserklæring at så mange i vores eget skoledistrikt vælger at lade os undervise deres børn, og dels er det rart at de forældre udenfor vores skoledistrikt, der aktivt vælger vores skole, i år har fået lov til at komme her. Den glæde giver jo naturligvis også nogle udfordringer, for som altid med familieforøgelser skal vi til at træffe nogle beslutninger om hvordan vi nu skal få plads til de nye. Det er en spændende proces, for selv om vi har mange kvadratmeter, så bruger vi jo dem alle sammen, dels til faglokaler, til klasselokaler og til værksteder i SFO. Nu skal vi i samarbejde rykke rundt med aktiviteterne, så vi kan frigøre et ekstra klasselokale, og den drøftelse er god, men også i perioder hård. Hvad er f.eks. vigtigst; at håndarbejde har eget faglokale eller at SFO har eget lokale til kreativt værksted? Når begge områder har engagerede medarbejdere, der har brugt megen energi og tid til at bygge deres område op, så er her muligheder for nogle drøftelser om prioritering Ellers har vi fundet midler til at indkøbe 3 smartboards. En har vi i vores sprogklasser, en i vores 1. klasse og den sidste i billedkunst, hvor der er mulighed for at mørklægge, så den kan bruges af alle klasser, f.eks. til film. Et smartboard er en elektronisk tavle, hvor den dels kan bruges som almindelig tavle, hvor der kan tegnes og skrives, og derudover fungerer den som en computerskærm. To små eksempler; der blev snakket om en nattergal i 1. klasse. Med nogle tryk på dette smartboard kom der både billeder af nattergale samt nattergalesang ud af højtalerne. Dejligt. I vores sprogklasser havde de fundet et program med menneskekroppen, hvor de enkelte lag kunne fjernes, og det dermed var muligt f.eks. at finde leveren, se hvad leverens funktion i kroppen var. Det giver nogle bedre muligheder i undervisningen og det er dejligt at se de gode tanker i praksis. Hvad angår næste skoleår, så er vi så småt ved at komme i gang med planlægningen. Det er et stort puslespil at få alle arbejdsopgaverne fordelt mellem lærere og pædagoger. Der skal både tages hensyn til de ønsker personalet har, til skema i skolen og til vagtplanen i SFO. Lige når vi starter på processen, kan det godt virke temmelig overvældende, men hemmeligheden er det samme som hemmeligheden om hvordan man spiser en elefant; i små bidder. Efterhånden som flere og flere brikker falder på plads, så genfindes overblikket for alle. Forårsblomsterne spirer, det bliver lysere for hver dag, skolebørnene leger og ler det er ikke så svært at blive i godt humør på denne årstid. Venlig hilsen Søren Kæstel skoleleder

10 10 Familie og Samfund Under vores nylig afholdte generalforsamling kunne vi igen med glæde konstatere fin opbakning, idet 48 mennesker kom til denne aften. I årets løb er der i alt afholdt 11 arrangementer med 52 deltagere i gennemsnit. Under valg til bestyrelsen blev alle genvalgt. Efter generalforsamlingen kom Mia Resen og Lars fra MR Kitchen Den gamle skole på Asnæs med mad til os. Det blev en stor kulinarisk oplevelse. Under indtagelse af delikatesserne fortalte Mia Resen om sin uddannelse, sine tidligere jobs og grunden til at lande her på Vestsjælland. Hun fortalte videre om opstarten på Asnæs, og hvilke tilbud, ønsker og drømme der ligger til fremtiden. Mia og Lars var i det hele taget et ungt og energisk par, der virkelig fortjener opbakning til deres køkken og virksomhed. Ved afholdelse af generalforsamlingen blev det markeret med blomsterbuketter, at to medlemmer henholdsvis Sigrid Nielsen fra Lykkebakken og Elisabeth Hansen fra Østrup har været medlemmer i 50 og 57 år. Begge damer har også siddet i bestyrelsen for mange år tilbage og blev takket for deres trofasthed og opbakning igennem de mange år. Det nye program for 2011/12 har mange tilbud, blandt andet udflugt til Stevns, besøg på Lerchenborg Gods og senere på Kragerup Gods, af foredrag kan nævnes Trierslægten på Vallekilde og Verdens nordligste sygeplejerske. Programmet blev omdelt og omtalt, og man kan melde sig til forårsmøderne i Årby forsamlingshus. Arrangementerne er naturligvis til hele Kalundborg Kredsen. Mange hilsner Formand Marianne Mortensen, Telefon:

11 11 Kornyt I skrivende stund drejer alt sig om Sigurd Barrett koncerten i Nyvangskirken tirsdag d. 19. april kl. 16. For et års tid siden gav Sigurd Barret koncert for fulde huse i Nyvangskirken, og nu har man altså tænkt sig at gentage succesen. I lighed med andre lokale børnekor er Aarby Kirkes Korskole og Børne- og Ungdomskor inviteret til at deltage. Med Sigurd fortæller bibelhistorier er det lykkedes Sigurd Barret i ord og toner at skabe en enestående, moderne og lettilgængelig formidling for børn af de bibelske fortællinger, som i høj grad har dannet grundlag for den danske kultur og værdierne i det danske samfund. Sigurd Barrett har lagt et stort arbejde i udarbejdelsen af sangene. Hele værket består af en koral bog med satser udarbejdet for såvel klaver som orgel og desuden med et melodiafsnit forsynet med becifringer. Dertil knytter sig en sangbog med teksten til alle 26 forskellige sange og et nodeforlæg til sangene, som foreligger i lettilgængelige to- eller trestemmige satser. Endvidere er der udgivet både en CD og en DVD, hvor Sigurd og Snapper sammen med sit orkester og DR børnekoret fortæller, synger og spiller det hele. Udgivelsen af alt dette er sket med støtte fra Folkekirkens Udviklingsfond og en lang række andre private fonde. Sigurds musik er lettilgængelig og danner med sin rytmiske orientering i nogen grad et nybrud til den mere klassisk orienterede kirkemusik, der som hovedregel dyrkes indenfor Folkekirkens Ungdomskor. Men den bringer et frisk pust til repertoiret, og egner sig godt til at samle de små kirkesangere op. I dette forår har vi kastet os over opgaven og glæder os meget til at deltage i koncerten. Der er forskellige sange, vi skal lære. For at lette indlæringen har vi fået en CD-afspiller og lytter os frem til nogle af sangene. Det er rigtig fornøjeligt, og der er mange satser, vi vil kunne bruge i det praktiske arbejde, når vi deltager i gudstjenesterne i Aarby kirke. I år er det besluttet, at vi for første gang skal prøve at deltage i konfirmationgudstjenesten, som finder sted på palmesøndag d. 17. april. Det ser koret frem til med spænding, og derefter følger Sigurd Barret koncerten d. 19. april, og i samme uge begynder påsken. Der er derfor hektisk aktivitet i koret for at forberede sig til de mange spændende tjenester, der venter forude. Som det sikkert allerede er bekendt øver koret hver onsdag i Sognegården i Årby. Korskolen øver fra kl og Børne- og Ungdomskoret fra kl Alle, som kan lide at synge, er velkomne til at deltage. Man får et lille honorar for at være med, man deltager i særlige gudstjenester, og man lærer at synge og udvikle sin sangstemme. At synge sammen med andre sætter humøret i vejret og giver godt kammeratskab. Kom og vær med, hvis du har lyst. Foto: Claus Bie Mange venlige hilsener Edith Køhl Hansen, korleder.

12 12 Konfirmandernes store dag sig nærmer I år har vi et brag af en konfirmation palmesøndag med 19 konfirmander. Både personale og præst vil hjælpe med at udnytte hver kvadratcentimeter, så vi kan få så mange som muligt ind og overvære de unge menneskers store øjeblik. Årets konfirmander palmesøndag d. 17. april 2011 bliver: Christine Rømer Behrensdorff Sarah Christine Bondesen Xenia Øland Christensen Christoffer Engler Pernille Fangel Simone Hansen Mette Henriksen Julie Christina Elmkvist Jensen Nicklas Jensen Emil Jørgensen Karina Munch Kristensen Jeppe Frydenlund Larsen Sebastian Huniche Larsen Christian Willemoes Pedersen Simon Vert Pedersen Julie Munk Petersen David Bejerholm Poulsen Sara Fogh Nørgaard Sørensen Naja Thanning

13 13 Sognegården vrimler med børn I år har vi 3 hold juniorkonfirmander i Årby sognegård, så børnestemmer, lyd af leg og lyd af stille og fantasifuld kreativitet fylder lokalerne hver tirsdag, onsdag og torsdag eftermiddag. Årby skole udvider lige så stille, derfor er der nu 2 spor på 3. klassetrin og derfor så mange hold juniorkonfirmander. Vi har grebet juniorkonfirmand starten lidt anderledes an, idet vi før forløbet over hovedet begynder har inviteret alle juniorkonfirmanderne og deres familie til en aften andagt og efterfølgende hygge med varmt og sødt. Således fyldte vi kirken onsdag den 26. januar en bidende kold aften med ca. 55 rare, hyggelige og imødekommende forældre og børn. Andagten handlede om friheden til at være kristen i vores land, og friheden og modet til at være troende. Sognepræst Helga Jensen holdt en lille prædiken á la filmen Festen, hvor menigheden fik lov at vælge mellem prædiken 1 eller 2. Jeg husker det sådan, at det blev prædiken 2. I hvert fald historien om apostlen Peter, der blev fængslet i Rom med 4 store fede lænker og 4 ligeså store og grimme fangevogtere. En engel kom og hjalp Peter ud af sin pine, hjalp ham til modet til at tro og til friheden til at blive ved med at arbejde for det kristne budskab. Og derpå en festlig salmedans. Alle var glædeligt med på legen. Vi dansede til Guds menighed, syng for vor skaber i løn frit, frejdigt og egentligt ganske festligt. Aftenen sluttede i våbenhuset med saftevand og varm kaffe. Hertil alskens sukkergodt, bl.a. præstens uimodståelige nybagte, duftende, smumsede kanelsnegle der var væk inden man fik set sig om. Dette var altså startskuddet til juniorkonfirmandernes undervisning, som nu er i fuld gang. I emne landskabet har vi været omkring skabelsen, kirkerummet og bøn og tro. Der har stille drysset et par stykker mere til på alle hold, der nu tilsammen tæller 32 børn. Sognemedhjælper Tinne Leth

14 14 Når babyerne synger - Synger englene med, har man næsten lyst til at fortsætte, hvis man altså har oplevet, hvad babysalmesang gør ved os, når børnene suger uforbeholdne til sig og strutter af glæde og vi voksne stille danser og synger os ind i en verden af ro, glæde, velklang og kirke. Nej, babyer kan jo ikke synge, men de vil helt sikkert pludre lykkeligt med, når mor eller far tager dem med til babysalmesang. For babysalmesangen er også landet i Kalundborg, og er ved at indtage de 6 kirker i og nærmest byen. Sidst har den besøgt Nyvangskirken, og nu er det tid til babysalmesang i Årby kirke. Det er ganske gratis og for børn mellem 3-9 mdr. ved forløbets start. Sognemedhjælper og sangpædagog Tinne Leth guider forældre og børn gennem et udvalg af salmer, sange og remser i 45 minutter. Der bliver sunget, danset og dikke-dikket, og kender man ikke salmerne, så kommer man i hvert fald til det. Forløbet er på 8 mødegange og ligger på tirsdage kl med start den 3. maj Der er plads til 10 børn på holdet. Tilmelding er nødvendig og sker på:

15 Årby sogns filmklub takker af efter en spændende og hyggelig sæson 15 filmklubben har i foråret budt på rigtig gode film, og hyggeligt samvær over hjemmebag og kaffe. Vi set ikke mindre end tre dejlige film, med temaer som udlængsel og den forbudte kærlighed. Alle filmene har i denne sæson kredset tæt om udbryderlængsel, trangen til at gøre op med især normerne. Og I filmene står det 2-1 til den succesfulde løsrivning fra andres domme og smalle leveregler. Vi har nydt hinandens selskab og filmene har givet anledning til interessante debatter om kærlighed, penge, drømme og håb i filmenes verden og i vores. Vi fortsætter den gode model til efteråret, hvor vi håber på at endnu flere vil finde vej forbi vores filmklub som er åben for alle, hold øje med næste kirkeblad. Vi ses igen til efteråret, hav et godt forår og en god sommer. De bedste hilsner Karsten Jørgensen & Helga Jensen KIRKELIGE ARRANGEMENTER Sommerkoncert Kristihimmelfartsdag Kristi Himmelfartsdag kl er vi så heldige, at knne byde velkommen til Asta Basta, der et af Danmarks få madrigalkor. Koret består af ti sangere fra Kalundborg og omegn. Madrigaler er flerstemmig sang med verdslig tekst. Genren opstod i Italien i 1400-tallet og spredte sig derfra udover det meste af Europa. Asta Basta optræder i dragter, som er tro kopier af renæssancens adelige påklædninger. Under koncerten, som også byder på instrumentalnumre og dans, bliver der fortalt om den tid, hvor madrigalerne opstod.

16 16 KIRKELIGE ARRANGEMENTER Konfirmationer forår den 17. april og 20. maj Den 17. april og den 20. maj er der konfirmationer i Årby kirke. Den 17. april er det mit lokale konfirmandhold, der skal sige ja og bekræfte deres dåb og det foran en fuld kirke fyldt af kærlig forventning og med mindst 200 sæt øjne hvilende på sig er det en udfordring af de helt store. Også de skal sige ja til deres dåb, i en kirke fuld af familie og venner og jeg er sikker på de er ligeså spændte og glade som jeg er ved tanken. Den 20. maj er det konfirmander fra Kathøjskolen der i år skal konfirmeres i Årby og som jeg møder efter påske, når de først har været forbi mine søde og knalddygtige kolleger Morten Pedersen og Li Have Lehmann. stor fællesgudstjeneste 2. påskedag 25. april kl Kom til amfiteatret i Bregninge og oplev noget nyt. I år er der fællesgudstjeneste i hele Kalundborg Provsti. Det glæder vi os meget til, så menighedsråd og personale har med store forventninger tilmeldt os med Børne- og ungdomskoret, Edith vores organist, Karsten vores Kirkesanger og præsten naturligvis. Kom og nyd det forhåbentligt fantastiske vejr i dejlige omgivelser og hør Bregninge og Årby kirkes Børne- og ungdomskors fine stemmer og se hvad kirkerne i provstiet har fundet på af indslag i den anderledes gudstjeneste i de spændende omgivelser. Velkommen og velmødt!

17 17 KIRKELIGE ARRANGEMENTER afslutningsgudstjeneste for juniorkonfirmanderne den 8. maj Som det kan læses tidligere i bladet vrimler sognegården med juniorkonfirmander, men sådan et forløb har jo desværre en ende. I stedet for at græde over at alt det gode har en ende, så vil vi feste og glæde os, derfor arrangerer vi en afslutningsgudstjeneste for juniorkonfirmanderne anno Her vil de medvirke med indslag og overraskelser og vi får i gudstjenesten lov til at fornemme hvad de tager med sig videre nu livets IC3 tog kører videre med de skønne børn. Så kom og se, de smilende ansigter og vær med til en lidt anderledes gudstjeneste. gudstjeneste, kirkefrokost og kirkekoncert Kristi himmelfart torsdag d. 2. juni Kristi Himmelfart når nye højder i år, når vi inviterer til gudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost og topper dagen af med en helt sikkert forrygende koncert i kirken kl Vi håber på dejligt vejr og glade ansigter, når Vorherres himmelfart skal fejres. Vi starter i kirken med gudstjeneste, herefter inviterer menighedsrådet på frokost i sognegården, hvor vi skal snakke over god mad, mens vi nyder at sommeren er kommet og glæder os til koncerten lidt senere. Koncerten bliver en helt speciel oplevelse med koret Asta Basta, et madrigalkor i renæssancedragter, med et spændende repertoire. Man kan selvfølgelig splitte dagen op som man har lyst og komme til enten det ene eller det andet. Kom og vær med! Det vil glæde menighedsrådet at se alle som har lyst til en dejlig dag Kristi himmelfartsdag.

18 18 KIRKELIGE ARRANGEMENTER Familiegudstjeneste pinsedag d. 12. juni, hvor vi skal synge og danse og spise lagkage Det er kirkens fødselsdag, ja det er alle kristne kirkers fødselsdag pinsedag. Så tag familien med, gerne flere generationer og kom og vær med til at fejre vores kirke. Vi fejrer at Helligånden engang for mange år siden, valgte de 11 disciple og gav dem overskud og magiske kræfter sådan så vi kunne få vores kirke i dag. Det fejrer vi med en festlig fødselsdagsgudstjeneste, naturligvis med fødselsdagssange. Børne- og ungdomskoret kommer også og synger, og bagefter gudstjenesten skal vi have saftevand, lagkage og boller, så vi holder rigtig fødselsdag for vores gamle kirke. Der er naturligvis også kaffe til de voksne. Hyldestgudstjeneste til sanserne, med efterfølgende kræs for lugte- syns- og smagssansen den 14. august Vi skal hylde Guds skaberværk, for hvor er vores sanser fantastiske. Vi kan se, lugte, høre, smage og føle på verden. Alle disse sanser skal vi have i brug denne dag, selve indholdet er tophemmeligt og stadig på tegnebordet, men vi kan her fra kirkens side love at det bliver en dejlig dag med gode oplevelser, som I vil høre mere om, når tiden sig nærmer. Så skærp sanserne og glæd jer til en gudstjeneste fuld af indtryk.

19 19 KIRKELIGE HANDLINGER siden sidst Døbte: 23. januar Gustav Jakobsen 13. februar Marcus Franklin Jørgensen 5. marts Nestor Tandskov Engsvang Nielsen 12. marts Emil Pelkonen Andersen 20. marts Sofie Amalie Tranberg Nielsen og Benjamin Mathias Tranberg Nielsen Vielser: 12. marts Louise Andersen og Lars Pelkonen Larsen Begravelser og Bisættelser: 22. december Åse Marie Sørensen 7. januar Kirstine Hansen, ved sognepræst Else Marie Dybdal Nielsen MEDDELELSER KOMMENDE MENIGHEDSRÅDSMØDER I dette blads gyldighedsperiode (1. april-31. august) holder menighedsrådet møde på følgende datoer: 19. april kl. 19, 17. maj kl juni kl. 19, 16. august kl. 19. Møderne er åbne for sognets beboere, de afholdes i sognegården, og starter kl KIRKEN ER ÅBEN Husk at kirken står åben for besøgende i dagtimerne, på alle hverdage fra kl til Brug gerne kirken som et fristed fra hverdagens jag. Her kan man lade sindet op, af rummets ophøjede ro. KIRKEBIL Vi har i Årby kirke i øjeblikket ingen mulighed for fælles kirkebil. Vi undersøger på livet løs, for at finde en løsning, så alle borgere, der ellers er forhindrede igen kan komme i kirke. Det er naturligvis ikke med vores gode vilje, da vi i udgangspunktet gerne ser alle der ønsker at komme i kirke også får muligheden, men vi håber på jeres tålmodighed i denne sag. Lørdagsdåb Det er muligt for fremtiden at vælge dåb om lørdagen på bestemte datoer. Det drejer sig i perioden maj september om 7. maj kl juli kl. 11, 3. september kl. 11. Vi har i kirken valgt datoen, så dåbsforældre har mulighed for at vælge en lørdagsdåb. Datoerne vil være at finde i kirkebladet og på hjemmesiden

20 GUDSTJENESTER April: 3. april kl april kl april kl Palmesøndag, konfirmation 21. april kl skærtorsdag 22. april kl langfredag 24. april kl påskedag 25. april kl fællesgudstjeneste i Amfiteatret i Bregninge MAJ: 8. maj kl medvirken af minikonfirmanderne 15. maj kl EWA 20. maj kl St. bededag konfirmation 22. maj kl maj kl Juni: 2. juni kl Kristi himmelfart 5. juni kl juni kl Familiegudstjeneste pinsedag 13. juni kl pinsedag 19. juni kl juni kl Juli: 3. juli kl EWA 10. juli kl EWA 17. juli kl EWA 24. juli kl juli kl Ved gudstsjenester, hvor ikke andet er angivet = Helga Tidemann Jensen, EWA = Ernest Walter Andersen August: 7. august kl august kl Hyldestgudstjeneste 21. august kl Præsten træffes ikke marts, maj og den 27. juni juli på grund af fridage og ferier. ADRESSELISTE: Sognepræst: Helga Tidemann Jensen. Tlf Træffes bedst mellem kl Mandag: fridag. Graver: Lis Hansen. Træffes på tlf Mandag: fridag. Kirkeværge: Klaus Falk-Sørensen, Asnæs Skovvej 15, Tlf Formand for menighedsrådet: Kirsten Thurø Johansen Bastrupvej 36. Tlf REDAKTION OG ILLUSTRATIONER: Benthe Olesen, sekretær i menighedsrådet, tlf: og Helga Tidemann Jensen, sognepræst, tlf: Husk Aarby Sogns hjemmeside

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014 Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 3 JUNI - SEPTEMBER 2014 Kære konfirmander Kære faddere, familie Kære konfirmationsgæster Flaget er hejst. Her ved kirken og rundt omkring i sognet. Her er fest.

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 16 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge16_Eventyr.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 16 l Eventyr Det har sneet, og alt er hvidt. Hipp

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 Forår på Padesø Kirkegård PRÆSTEN Padesø Sogn praktiske oplysninger Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet er Padesø Kirkedistrikt blevet omdannet

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Forår 2013 Gudstjenesteliste 10. marts til 9. juni incl. 10. marts 9:00 * 13. marts Fyraftenssang 16:30 Skallerup Kirke 17. marts 9:00 Sundby (Nørager) 20. marts

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 47+48 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 47+48 2013 Fælles info Sygemeldt. Jonna, pædagog på 2. årgang, er desværre blevet ramt af en blodprop og er derfor sygemeldt. Hun er pt. indlagt til genoptræning. Det står klart, at der vil blive tale om en længere

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes 16.00.

har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes 16.00. Plejecenter Skovvænget April 2015 har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes i cafeen kl. 16.00. I dette nummer: skriver 1 Fødselsdage mv. Skovvængets venner Bruger/ pårørende

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Katrine og Christina, som har været studerende. Vi ønsker Katrine og Christina stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Samtidig

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Årgang 7, nr. 8 August 2017 Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Nyt fra Centerlederen En herlig tur til Hvidbjerg Vi var bare ualmindelig heldige med vejret igen i år. Hele

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2014

FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2014 FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2014 Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse JUNI Onsdag den 4. kl. 9.30 Morgensang begynder i Hvalsø kirke Onsdag den 4. kl. 19.30 Orgelaften i Osted kirke Torsdag

Læs mere

LOKALBLADET FOR VESTERMOSE 30. ÅRGANG NR. 1 Januar 2010

LOKALBLADET FOR VESTERMOSE 30. ÅRGANG NR. 1 Januar 2010 LOKALBLADET FOR VESTERMOSE 30. ÅRGANG NR. 1 Januar 2010 AKTIVITETER I IDRÆTSFORENINGEN 2009 VESTERMOSE IF VESTERMOSE SKOLE VESTSJÆLLANDS UNGDOMSKLUB SØNDERUP, NORDRUP OG GUDUM SOGNE Sogneguiden Kirkeadresser

Læs mere

FALKEPOSTEN. September

FALKEPOSTEN. September FALKEPOSTEN September 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 13. Nyhedsbrev uge 09-2014. Kalender, kontakt mm. Fødseldagsinvitation

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 13. Nyhedsbrev uge 09-2014. Kalender, kontakt mm. Fødseldagsinvitation Nyhedsbrev uge 09-2014 Side 1 Fastelavn Side 6 Fødseldagsinvitation Side 2 Nyt fra Troels Side 6-7 Bus Side 4 Forberedelser til fastelavn Side 8-12 Børnehaven Side 5 Fastelavn er mit navn.. Side 13 Kalender,

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

En uge af en landsbypræsts dagbog

En uge af en landsbypræsts dagbog En uge af en landsbypræsts dagbog Jég har verdens bedste arbejde. Men det er også et krævende job de fleste af døgnets vågne timer beskæftiger jeg mig med min præstegerning. Jeg har virket i disse to prægtige

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013 Nyhedsbrev Hammerum, den 11. april 2013 Det er ved at være længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev, og derfor bliver dette i høj grad en opsummering af nogle af de aktiviteter, der har fundet sted

Læs mere

Dover Sogn TILBAGEBLIK TIL TIDEN OMKRING BESÆTTELSEN OG BEFRIELSEN DEN 5. MAJ 1945

Dover Sogn TILBAGEBLIK TIL TIDEN OMKRING BESÆTTELSEN OG BEFRIELSEN DEN 5. MAJ 1945 Til samtlige husstande i Dover sogn Dover Sogn 17. årgang nr. 2 Marts 2015 Tekst: Britta Andersen, Hinnerup. TILBAGEBLIK TIL TIDEN OMKRING BESÆTTELSEN OG BEFRIELSEN DEN 5. MAJ 1945 I min barndom var Pastor

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Kirke & Sogn 70. årgang Skårup SognS kirkeblad august 2013 - december 2013 1

Kirke & Sogn 70. årgang Skårup SognS kirkeblad august 2013 - december 2013 1 Kirke & Sogn 70. årgang Skårup Sogns Kirkeblad august 2013 - december 2013 1 Ja tak Jeg ønsker fremover at få Skårup kirkes nyhedsbrev sendt med posten: Navn: Adresse: eller Jeg ønsker at få Skårup kirkes

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

FALKEPOSTEN. november

FALKEPOSTEN. november FALKEPOSTEN november 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Læs om alt det spændende der foregår på og omkring Arendalsvej i dette nyhedsbrev. Ideer til kommende

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere