Kunst og babyer i Årby kirke og sognegård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunst og babyer i Årby kirke og sognegård"

Transkript

1 AARBY SOGNEBLAD Nr Marts april maj Kunst og babyer... Side 1 3 LOKALE KUNSTNERE... Side 2 Brydegrave... Side 4 Saddelmageren... Side 6 LOKALHISTORISK FORENING... Side 7 NYT FRA AARBY SKOLE... Side 9 FAMILIE OG SAMFUND... Side 10 KORNYT... Side 11 KONFIRMANDERNE... Side 12 BØRN i SOGNEGÅRDEN... Side 13 NÅR BABYERNE SYNGER... Side 14 ÅRBY SOGNS FILMKLUB... Side 15 KIRKELIGE ARRANGEMENTER... Side 15 KIRKELIGE HANDLINGER... Side 19 GUDSTJENESTELISTE... Side 20 Kunst og babyer i Årby kirke og sognegård Vi er som menighedsråd glade for at kunne præsentere et nyt initiativ: En udstilling af lokale kunstnere. Udstillingen er guf til øjnene og skulle gerne friske lidt op og give et ekstra pust af skønhed til væggene i vores sognegård. Vi har flere gange i menighedsrådet talt om mulighederne for at udstille og har nu inviteret tre kunstnere til at udstille, foreløbigt for perioden 1. april til 1. juli, det håber vi mange af sognegårdens gæster vil få glæde af hen over foråret og forsommeren. Og så har vores sognemedhjælper Tinne afsluttet et kursusforløb i babysalmesang. Så for første gang indtager babyerne også både sognegård og kirkerum, med opstart 3. maj. Det skal nok blive skønne formiddage med rytme og sang, som både babyer og mødre/fædre vil få masser af smil og glæde ud af. Og vi glæder os i kirken til synet af parallelparkerede barnevogne i forårssolen. Så kom bare an, åh maj du søde milde!

2 2 3 malere fra Kalundborg udstiller i sognegården 1/4-1/ Benny Jensen Præstegade 3 A 4400 Kalundborg Tlf: Jeg har tegnet og malet seriøst i mange år og har efterhånden mange udstillinger bag mig- dels separatudstillinger, dels sammen med andre. Mit foretrukne motivområde er bymiljøer med mennesker. Hovedsagelig maler jeg akvarel og udfører pennetegninger, sommetider en kombination af begge dele. Har i sin tid modtaget undervisning af Jack Lundsdal, Eva Miklos og Ulla Fredsøe. De sidste 12 år har jeg været medlem af Siennagruppen i Kalundborg. Benthe, Grethe og jeg, som her udstiller sammen, har i mange år haft megen glæde af at mødes jævnligt og tegne og male sammen.

3 3 Benthe Olesen Bastrupvej 20, 4400 Kalundborg Tlf: Jeg har tegnet og malet altid oliemaleri, tuschtegninger, akvarel samt lavet keramik. Jeg bor på en meget smukt beliggende landejendom i Årby, så jeg har mine motiver lige uden for døren. Har siden 1991 udstillet sammen med Grethe og Benny forskellige steder, samt enkelte separat udstillinger. Bestillingsarbejder - såsom foldere og illustrationer. Grethe Kjær Klosterparkvej 18 c Kalundborg Tlf: Jeg er tildels autodidakt, men har modtaget undervisning både herhjemme, i Frankrig, Italien og Grækenland. Jeg har undervist i akvarel på aftenskole, er medlem af kunstnergruppen Sienna og har udstillet på adskillige virksomheder og gallerier både separat og sammen med gruppen. Udgangspunktet for mine billeder finder jeg som oftest i naturen, men også i detaljer fra gammelt murværk, døre/vinduer med tilfældige samspil af lys og farver. Mennesker/figurer og dyr dukker også jævnligt op i erindringsbillederne.

4 4 BRYDEGRAVE Af Jens Nielsen De omfattende undersøgelser på raffinaderiet Statoils arealer har efterhånden givet stof til adskillige artikler her i Nyt fra Aarby Sogn. Det er dog langt fra alle resultater, der er blevet fremlagt, og kun de mere repræsentative. Ud over mange oldtidsfund var der også fund, der er yngre. I foregående nummer var vi f.eks. lige så stille listet op i middelalderen, og denne gang skal det dreje sig om nogle anlæg, der muligvis er yngre endnu, men som er med til at fortælle om tidligere tider i Melby. Vi kender reelt ikke alderen på omtalte anlæg. De kan for så vidt godt være fra fra perioden , ligesom andre anlæg i det samme forholdsvis lille udgravningsfelt, men udgraverens gæt på årene kan være lige så rigtigt. Anlægstypen har i samme udformning været anvendt gennem omkring år, og forsvandt nok i stort omfang for omkring 100 år siden. Det drejer sig her om 5 regelmæssige ret ensartede rektangulære nedgravninger, der dukkede op under pløjelaget ved østkanten af Banehøj umiddelbart nord for Melby. Da det kun var et mindre areal, der blev afdækket, kan der sagtens være flere af samme slags i dette område. Anlæggene lå under et indtil 2 meter tykt muldlag, der på grund af dyrkning gennem årene er eroderet ned fra Banehøj, hvilket har beskyttet dem mod at blive pløjet væk. Anlæggene var naturligvis fyldt med jord, men i bunden af dem var der temmelig meget forkullet træ og en hel del rustne søm og andre små jernstumper, og bund og sider i anlæggene viste sig ved udgravning at være kraftigt påvirket af ild. I laget over trækullet var der mange forkullede hørfrø. Fra andre undersøgelser kender arkæologerne tilsvarende anlæg. Det drejer sig om såkaldte brydegrave, der har været anvendt til tørring af hør. Jernstumperne har i sig selv intet med brydegravenes anvendelse at gøre, men viser blot, at der har været anvendt genbrugstømmer som varmekilde. Træ har sikkert været det mest anvendte, med ved en udgravning ved Løve i 2003 kunne museets arkæologer påvise, at der på dette sted havde været anvendt mosetørv i de 3 der påtrufne brydegrave. I den ene lå faktisk et par forkullede udskårne mosetørv. Disse brydegrave kan ikke dateres nærmere end efter middelalderen. Anvendelsen af brydegrave foregik som blandt andet beskrevet af H. F. Feilberg i Dansk Bondeliv, 3. oplag fra 1910, her i uddrag: Naar den (hørren) var rusket (dvs. trukket op med rod), blev Taverne løsnede enten ved, at Hørren spredtes paa flad Mark, saa at Regn, Dug og Sol maatte gøre Arbejdet; eller ogsaa sænkedes Knipperne i rindende Vand, til det samme var naaet. Naar dette forberedende Arbejde var gjort, blev Hørren tørret over en Hørgrav, en lang Grav med Stænger over; nedenunder var der Ild antændt. Det var en særlig Kunst at tørre godt; de forsigtige tørrede for lidt, de dristige stak Ild paa det hele; en god Tørrekone hentedes langvejs fra og betaltes godt. Somme Steder er Hørren nok ogsaa bleven tørret ved Ovnvarme. Processen er ligeledes beskrevet af Karoline Graves i Ved Halleby Aa fra 1921: Naar Hørren var tærsket skulde den have Vand. Det kunde ske ved, at den bredtes ud i tynde Lag paa Jorden, udsat for Sol og Regn i nogen Tid; men i tilfælde af tørt Vejr kunde det blive for langsom en Proces. Man kunde da binde den i Knipper med Reb i og sænke

5 5 den i en Vandgrav og lægge Vægt paa, for at den ikke skulde flyde oven paa Vandet. Paa faa Dage var den tjenlig til at tages op, og efter at være tørret en Del i Luften, skulle den brydes, det vil sige: Skæven skulde knækkes efter at have været udsat for meget stærk Tørre. Dette skete de fleste Steder ved, at man gravede en lang smal Grav i Jorden, ikke bredere end Hørrens Længde og omtr. 3 Alen dyb, - derover lagdes saa Hørren paa Stænger; men der maatte en kyndig Haand til for stadig at vende og dreje den, saa alt blev knastørt, og tillige maatte man paase, at Ilden ikke fik fat i den, hvis et Par Taver kom til at hænge ned i Graven, da den var meget letfængelig. Hos Smaafolk tørrede man undertiden lidt ad Gangen i Bageovnen efter endt Bagning. Ilden i brydegraven skulle brænde jævnt uden høje flammer. Man skulle hele tiden passe på, at varmen ikke var for kraftig, og at ilden ikke blussede op og antændte den tørre hør. Man brugte altid at have et par spande vand og nogle grene med blade ved siden af brydegraven, hvis uheldet skulle ske. Den del af processen, hvor hørren skulle holdes våd, kaldes rødning. Der er tale om en særdeles ildelugtende affære, og der har faktisk været forbud mod at anvende kreaturvandingshuller til formålet. I byloven fra år 1601 for Rønninge på Fyn står der: Hørren må ikke rødnes i fælles vandingssteder. Husdyr kan ikke tåle det vand, der er rødnet hør i. Man skulle også være sikker på, at der ikke var fisk i vandet, for de ville dø af de bakterier, der bevirker gæringsprocessen, som er meget koncentreret ved vandrødning. Ligeledes har der været forbud mod at anvende husets bageovn til tørringen, idet det lidt for hyppigt skete, at hørren under tørringen brød i brand og forårsagede deciderede brandkatastrofer. Brydegrave kendes med sikkerhed tilbage i vikingetiden, som er den sidste del af oldtiden. Og i den forbindelse behøver vi blot bevæge os nogle få hundrede meter mod vest-sydvest. I Nyt fra Aarby Sogn nr kan man læse om 5 brydegrave fundet i forbindelse med vikingetidige huse og andre bebyggelsesspor syd for det bortgravede Krydsbjerg. Vikingetidens brydegrave har for så vidt være mere avancerede end dem der kendes fra historisk tid. I vikingetiden fyldte man nemlig stærkt opvarmede sten i brydegraven. I et sådant anlæg vil varmen af naturlige årsager efterhånden langsomt aftage, og forudsat man afventede den rette temperatur, må det have været nemmere at undgå, at der gik ild i hørren.

6 6 AARBY SOGN LOKALHISTORISK FORENING sadelmageren og hans døtre i aarby Niels Hansen blev født i Strøby, i et hus tilhørende Hedvigslyst på Asnæs den 20/ Han var søn af Hans Hansen og Katrine Nielsdatter. Han blev sadelmager på Hedvigslyst hvor han traf Ane Elisabeth Pedersen (født 17/9 1855) som var stuepige samme sted. De blev gift den 20. november 1878 i Aarby Kirke. Hun var født i Bastrup og var søster til Sofie Larsen fra festpladsen i Asnæs Forskov. Efter de var blevet gift, lejede parret et hus i Aarby lige over for præstegården. Aarbygade 37. Her fik de den 15. februar 1879 en datter; Marie Severine Hansen og den 5. april 1881 endnu en datter Anne Emilie Hansen. (kaldet Emilie). I 1884 flyttede de til Aarbygade 47 hvor de havde købt en grund på ½ skp land (= ca. 345 m 2 ) for 200 kroner og bygget et hus. De havde sparet 300 kroner op imens de boede til leje. Her opretter han sadelmager værksted. Ane Elisabeth tjente nogle penge på at holde høns. Hun solgte sommetider æg for over 100 kroner på en uge og solgte desuden hanekyllinger. Begge deres døtre kom i lære som dameskrædder hos frk. Larsen i Skibbrogade i Kalundborg. Dette blev senere pigernes levebrød. I 1898 åbnede de en systue i forældrenes hus. Der blev sendt trykte kort ud til folk i Aarby og omegn. Emilie lærte sin mor at kniple. Dette resulterede bla. i en fin alterdug/løber til Aarby Kirke. Desværre døde Emilie`s søster Marie den 8. maj 1902 på Frederiksberg, kun 23 år gammel. Hun blev begravet på Aarby Kirkegård. Emilie fortsatte forretningen alene. Hun blev gift den 23. oktober 1909 med tømrer Wilhelm Rasmussen. Han var født på gården lige ved siden af præstegården. (Aarbygade 22.) De to flyttede til Birchsgade og senere Lundevej 6 Kalundborg, hvor hun fortsatte med at sy og tog ind imellem også ud på de store gårde hvor hun boede og syede for folkene. Dengang var sy lønnen for en gennem foret kjole 4,50 kr. Hun var meget dygtig til sit fag og havde en stor kunde kreds som satte meget pris på hende. I alle de år hun syede blev det til ca kjoler, foruden bluser og nederdele. Hun brugte i alt ca ruller sysilke. I 1949 flyttede ægteparret tilbage til Aarby hvor hun fortsatte med syningen. Hun var en meget dygtig gymnast og dyrkede denne sport til hun var over 60 år. Wilhelm døde fire år senere den 1/10 i I 1967 lejede Knud og Inger Sørensen huset, men Emilie skulle blive boende så længe hun levede. Inger Sørensen har fortalt om en gang da de kørte Emilie ind til byen for at se på en frakke. Emilie kunne ikke bestemme sig så de kørte hjem igen med uforrettet sag. Da de var nået halvvejs hjem ombestemte Emilie sig imidlertid, og ville til-

7 7 bage til byen igen. Det ville Knud og Inger dog ikke og så beskyldte Emilie Inger for at være en skrap een! Emilie døde i 1967 og Knud og Inger købte herefter huset på Aarbygade 47. Tilbage til Sadelmager Niels Hansen: (Emilie`s far). I efteråret 1913 skulle der afholdes kongejagt på Lerchenborg. I den anledning blev Han viste os billeder af gejsere, bl.a. Strokkur, som springer ca. hver 5. minut og sender vand mange meter op i luften og mægtig store vandfald hvor der løb helt utroligt meget vand igennem. Vi så også billeder af vulkankrater og lavaørken, og af isbræer. Et stop i Helvedets Køkken med kogende, boblende mudderpøle, dampsøjler og stank af rådne æg. Europas mægtigste vandfald Dettifoss. Ned langs østkysten møder man Europas største gletsjer Vatnajøkull og en smuk og spændende sejltur blandt de enorder sendt bud efter sadelmager Hansen fra Aarby om at komme og bone de store gulve i salene og salonerne. Det var et stort og anstrengende arbejde, som han var dygtig til. Han forlod ikke Lerchenborg før alle gulve var så glatte og blanke, at man kunne spejle sig i dem. Niels Hansen døde den 30. marts Elisabeth døde i Begge blev begravet på Aarby Kirkegård. AARBY SOGN LOKALHISTORISK FORENING En rejse til Island foredragsaften med Kurt Den 8. november havde vi en rigtig hyggelig aften i Aarby Sognegaard, hvor Kurt, som er medlem af bestyrelsen, tog os med på en helt forunderlig rejse, som ham og Hanne havde gjort til Island. Kurt havde taget en masse billeder og fortalte rigtig levende om Island og om hvad de havde oplevet, som om vi selv var med på rejsen. Det var en tur fra Reykjavik og rundt på Island med bus. Man bliver begejstret over den særprægede og rå natur. Fortsættes næste side

8 8 me isbjerge, som små gummibåde skubbede væk, så båden med turister kunne sejle sikkert i farvandet. Videre kører man over uendelige sorte grusbanker. En hvalsafari med båd for at se på kæmpe store hvaler, der slog med deres store haler og kom helt tæt på båden. Der var masser af kirker, mest trækirker, små og store, i Borganes hvor der på museet var en udstilling om sagaen. Der var frodige dale dybe fjorde. Mange steder var der masser af islandske heste og et besøg på en tørvegård fra århundrede. Det nordligste punkt hedder Husavik på 66 grader nord. Sidst så vi de badende turister i Den blå lagune Julemøde med den nye præst i Aarby Helga Tidemann Jensen Det blev et rigtigt hyggeligt julemøde vi havde den 15. december. Efter at vi havde sunget en julesalme tog vores nye præst i Aarby ordet og fortalte meget levende om hvordan det er at være præst i by og på land. Det var hendes første foredrag og hun gjorde det rigtig godt. Efter at hun blev færdig som præst fik hun lov til at blive hjælpepræst med løntilskud i en kirke i Kastrup på Amager, men det lå i luften at hun skulle være præst i en landsbykirke, da det var der hun søgte embede. Forinden hun kunne få en embede måtte hun op til Biskoppen og aflægge sit præsteløfte om at varetage sin præstegerning på god og sømmelig vis Hun fortalte at som præst i byen var der næsten altid flere præster der skiftedes til at prædike i den samme kirke. Ved nogle kirker var det også sådan, at en præst tog sig af børnene, en anden af begravelserne og en tredje af konfirmandforberedelserne. Det kunne også ske at en præst fik mange til at komme i kirke de søndag han skulle prædike og den næste søndag, da en anden ikke lige så kendt skulle foretage kirkehandlingen, så kom der ikke så mange. Helga havde søgt embede flere steder, men endte med at få et her hos os i Aarby. Derefter var der kaffebord med æbleskiver og småkager, og rigtig god stemning omkring kaffebordet. Til slut sang vi nogle julesalmer inden vi sluttede aftenen med Dejlig er jorden.

9 9 NYT FRA AARBY SKOLE Fra slutningen af året og frem til februar/ marts er en særligt spændende tid på skolen, for det er indenfor denne periode det afgøres hvor mange nye børnehaveklasseelever vi skal modtage til sommer. Først skal forældrene beslutte sig, om de ønsker distriktsskolen eller en anden skole, derefter skal det afgøres om ønskerne kan imødekommes eller ikke, dels ud fra kommunens styrelsesvedtægt, og dels igennem politiske beslutninger. Nu har vi fået vores elevtal, og det er blevet til to børnehaveklasser til august i alt 36 elever p.t. Det er ualmindeligt dejligt for skolen. Dels er det en dejlig tillidserklæring at så mange i vores eget skoledistrikt vælger at lade os undervise deres børn, og dels er det rart at de forældre udenfor vores skoledistrikt, der aktivt vælger vores skole, i år har fået lov til at komme her. Den glæde giver jo naturligvis også nogle udfordringer, for som altid med familieforøgelser skal vi til at træffe nogle beslutninger om hvordan vi nu skal få plads til de nye. Det er en spændende proces, for selv om vi har mange kvadratmeter, så bruger vi jo dem alle sammen, dels til faglokaler, til klasselokaler og til værksteder i SFO. Nu skal vi i samarbejde rykke rundt med aktiviteterne, så vi kan frigøre et ekstra klasselokale, og den drøftelse er god, men også i perioder hård. Hvad er f.eks. vigtigst; at håndarbejde har eget faglokale eller at SFO har eget lokale til kreativt værksted? Når begge områder har engagerede medarbejdere, der har brugt megen energi og tid til at bygge deres område op, så er her muligheder for nogle drøftelser om prioritering Ellers har vi fundet midler til at indkøbe 3 smartboards. En har vi i vores sprogklasser, en i vores 1. klasse og den sidste i billedkunst, hvor der er mulighed for at mørklægge, så den kan bruges af alle klasser, f.eks. til film. Et smartboard er en elektronisk tavle, hvor den dels kan bruges som almindelig tavle, hvor der kan tegnes og skrives, og derudover fungerer den som en computerskærm. To små eksempler; der blev snakket om en nattergal i 1. klasse. Med nogle tryk på dette smartboard kom der både billeder af nattergale samt nattergalesang ud af højtalerne. Dejligt. I vores sprogklasser havde de fundet et program med menneskekroppen, hvor de enkelte lag kunne fjernes, og det dermed var muligt f.eks. at finde leveren, se hvad leverens funktion i kroppen var. Det giver nogle bedre muligheder i undervisningen og det er dejligt at se de gode tanker i praksis. Hvad angår næste skoleår, så er vi så småt ved at komme i gang med planlægningen. Det er et stort puslespil at få alle arbejdsopgaverne fordelt mellem lærere og pædagoger. Der skal både tages hensyn til de ønsker personalet har, til skema i skolen og til vagtplanen i SFO. Lige når vi starter på processen, kan det godt virke temmelig overvældende, men hemmeligheden er det samme som hemmeligheden om hvordan man spiser en elefant; i små bidder. Efterhånden som flere og flere brikker falder på plads, så genfindes overblikket for alle. Forårsblomsterne spirer, det bliver lysere for hver dag, skolebørnene leger og ler det er ikke så svært at blive i godt humør på denne årstid. Venlig hilsen Søren Kæstel skoleleder

10 10 Familie og Samfund Under vores nylig afholdte generalforsamling kunne vi igen med glæde konstatere fin opbakning, idet 48 mennesker kom til denne aften. I årets løb er der i alt afholdt 11 arrangementer med 52 deltagere i gennemsnit. Under valg til bestyrelsen blev alle genvalgt. Efter generalforsamlingen kom Mia Resen og Lars fra MR Kitchen Den gamle skole på Asnæs med mad til os. Det blev en stor kulinarisk oplevelse. Under indtagelse af delikatesserne fortalte Mia Resen om sin uddannelse, sine tidligere jobs og grunden til at lande her på Vestsjælland. Hun fortalte videre om opstarten på Asnæs, og hvilke tilbud, ønsker og drømme der ligger til fremtiden. Mia og Lars var i det hele taget et ungt og energisk par, der virkelig fortjener opbakning til deres køkken og virksomhed. Ved afholdelse af generalforsamlingen blev det markeret med blomsterbuketter, at to medlemmer henholdsvis Sigrid Nielsen fra Lykkebakken og Elisabeth Hansen fra Østrup har været medlemmer i 50 og 57 år. Begge damer har også siddet i bestyrelsen for mange år tilbage og blev takket for deres trofasthed og opbakning igennem de mange år. Det nye program for 2011/12 har mange tilbud, blandt andet udflugt til Stevns, besøg på Lerchenborg Gods og senere på Kragerup Gods, af foredrag kan nævnes Trierslægten på Vallekilde og Verdens nordligste sygeplejerske. Programmet blev omdelt og omtalt, og man kan melde sig til forårsmøderne i Årby forsamlingshus. Arrangementerne er naturligvis til hele Kalundborg Kredsen. Mange hilsner Formand Marianne Mortensen, Telefon:

11 11 Kornyt I skrivende stund drejer alt sig om Sigurd Barrett koncerten i Nyvangskirken tirsdag d. 19. april kl. 16. For et års tid siden gav Sigurd Barret koncert for fulde huse i Nyvangskirken, og nu har man altså tænkt sig at gentage succesen. I lighed med andre lokale børnekor er Aarby Kirkes Korskole og Børne- og Ungdomskor inviteret til at deltage. Med Sigurd fortæller bibelhistorier er det lykkedes Sigurd Barret i ord og toner at skabe en enestående, moderne og lettilgængelig formidling for børn af de bibelske fortællinger, som i høj grad har dannet grundlag for den danske kultur og værdierne i det danske samfund. Sigurd Barrett har lagt et stort arbejde i udarbejdelsen af sangene. Hele værket består af en koral bog med satser udarbejdet for såvel klaver som orgel og desuden med et melodiafsnit forsynet med becifringer. Dertil knytter sig en sangbog med teksten til alle 26 forskellige sange og et nodeforlæg til sangene, som foreligger i lettilgængelige to- eller trestemmige satser. Endvidere er der udgivet både en CD og en DVD, hvor Sigurd og Snapper sammen med sit orkester og DR børnekoret fortæller, synger og spiller det hele. Udgivelsen af alt dette er sket med støtte fra Folkekirkens Udviklingsfond og en lang række andre private fonde. Sigurds musik er lettilgængelig og danner med sin rytmiske orientering i nogen grad et nybrud til den mere klassisk orienterede kirkemusik, der som hovedregel dyrkes indenfor Folkekirkens Ungdomskor. Men den bringer et frisk pust til repertoiret, og egner sig godt til at samle de små kirkesangere op. I dette forår har vi kastet os over opgaven og glæder os meget til at deltage i koncerten. Der er forskellige sange, vi skal lære. For at lette indlæringen har vi fået en CD-afspiller og lytter os frem til nogle af sangene. Det er rigtig fornøjeligt, og der er mange satser, vi vil kunne bruge i det praktiske arbejde, når vi deltager i gudstjenesterne i Aarby kirke. I år er det besluttet, at vi for første gang skal prøve at deltage i konfirmationgudstjenesten, som finder sted på palmesøndag d. 17. april. Det ser koret frem til med spænding, og derefter følger Sigurd Barret koncerten d. 19. april, og i samme uge begynder påsken. Der er derfor hektisk aktivitet i koret for at forberede sig til de mange spændende tjenester, der venter forude. Som det sikkert allerede er bekendt øver koret hver onsdag i Sognegården i Årby. Korskolen øver fra kl og Børne- og Ungdomskoret fra kl Alle, som kan lide at synge, er velkomne til at deltage. Man får et lille honorar for at være med, man deltager i særlige gudstjenester, og man lærer at synge og udvikle sin sangstemme. At synge sammen med andre sætter humøret i vejret og giver godt kammeratskab. Kom og vær med, hvis du har lyst. Foto: Claus Bie Mange venlige hilsener Edith Køhl Hansen, korleder.

12 12 Konfirmandernes store dag sig nærmer I år har vi et brag af en konfirmation palmesøndag med 19 konfirmander. Både personale og præst vil hjælpe med at udnytte hver kvadratcentimeter, så vi kan få så mange som muligt ind og overvære de unge menneskers store øjeblik. Årets konfirmander palmesøndag d. 17. april 2011 bliver: Christine Rømer Behrensdorff Sarah Christine Bondesen Xenia Øland Christensen Christoffer Engler Pernille Fangel Simone Hansen Mette Henriksen Julie Christina Elmkvist Jensen Nicklas Jensen Emil Jørgensen Karina Munch Kristensen Jeppe Frydenlund Larsen Sebastian Huniche Larsen Christian Willemoes Pedersen Simon Vert Pedersen Julie Munk Petersen David Bejerholm Poulsen Sara Fogh Nørgaard Sørensen Naja Thanning

13 13 Sognegården vrimler med børn I år har vi 3 hold juniorkonfirmander i Årby sognegård, så børnestemmer, lyd af leg og lyd af stille og fantasifuld kreativitet fylder lokalerne hver tirsdag, onsdag og torsdag eftermiddag. Årby skole udvider lige så stille, derfor er der nu 2 spor på 3. klassetrin og derfor så mange hold juniorkonfirmander. Vi har grebet juniorkonfirmand starten lidt anderledes an, idet vi før forløbet over hovedet begynder har inviteret alle juniorkonfirmanderne og deres familie til en aften andagt og efterfølgende hygge med varmt og sødt. Således fyldte vi kirken onsdag den 26. januar en bidende kold aften med ca. 55 rare, hyggelige og imødekommende forældre og børn. Andagten handlede om friheden til at være kristen i vores land, og friheden og modet til at være troende. Sognepræst Helga Jensen holdt en lille prædiken á la filmen Festen, hvor menigheden fik lov at vælge mellem prædiken 1 eller 2. Jeg husker det sådan, at det blev prædiken 2. I hvert fald historien om apostlen Peter, der blev fængslet i Rom med 4 store fede lænker og 4 ligeså store og grimme fangevogtere. En engel kom og hjalp Peter ud af sin pine, hjalp ham til modet til at tro og til friheden til at blive ved med at arbejde for det kristne budskab. Og derpå en festlig salmedans. Alle var glædeligt med på legen. Vi dansede til Guds menighed, syng for vor skaber i løn frit, frejdigt og egentligt ganske festligt. Aftenen sluttede i våbenhuset med saftevand og varm kaffe. Hertil alskens sukkergodt, bl.a. præstens uimodståelige nybagte, duftende, smumsede kanelsnegle der var væk inden man fik set sig om. Dette var altså startskuddet til juniorkonfirmandernes undervisning, som nu er i fuld gang. I emne landskabet har vi været omkring skabelsen, kirkerummet og bøn og tro. Der har stille drysset et par stykker mere til på alle hold, der nu tilsammen tæller 32 børn. Sognemedhjælper Tinne Leth

14 14 Når babyerne synger - Synger englene med, har man næsten lyst til at fortsætte, hvis man altså har oplevet, hvad babysalmesang gør ved os, når børnene suger uforbeholdne til sig og strutter af glæde og vi voksne stille danser og synger os ind i en verden af ro, glæde, velklang og kirke. Nej, babyer kan jo ikke synge, men de vil helt sikkert pludre lykkeligt med, når mor eller far tager dem med til babysalmesang. For babysalmesangen er også landet i Kalundborg, og er ved at indtage de 6 kirker i og nærmest byen. Sidst har den besøgt Nyvangskirken, og nu er det tid til babysalmesang i Årby kirke. Det er ganske gratis og for børn mellem 3-9 mdr. ved forløbets start. Sognemedhjælper og sangpædagog Tinne Leth guider forældre og børn gennem et udvalg af salmer, sange og remser i 45 minutter. Der bliver sunget, danset og dikke-dikket, og kender man ikke salmerne, så kommer man i hvert fald til det. Forløbet er på 8 mødegange og ligger på tirsdage kl med start den 3. maj Der er plads til 10 børn på holdet. Tilmelding er nødvendig og sker på:

15 Årby sogns filmklub takker af efter en spændende og hyggelig sæson 15 filmklubben har i foråret budt på rigtig gode film, og hyggeligt samvær over hjemmebag og kaffe. Vi set ikke mindre end tre dejlige film, med temaer som udlængsel og den forbudte kærlighed. Alle filmene har i denne sæson kredset tæt om udbryderlængsel, trangen til at gøre op med især normerne. Og I filmene står det 2-1 til den succesfulde løsrivning fra andres domme og smalle leveregler. Vi har nydt hinandens selskab og filmene har givet anledning til interessante debatter om kærlighed, penge, drømme og håb i filmenes verden og i vores. Vi fortsætter den gode model til efteråret, hvor vi håber på at endnu flere vil finde vej forbi vores filmklub som er åben for alle, hold øje med næste kirkeblad. Vi ses igen til efteråret, hav et godt forår og en god sommer. De bedste hilsner Karsten Jørgensen & Helga Jensen KIRKELIGE ARRANGEMENTER Sommerkoncert Kristihimmelfartsdag Kristi Himmelfartsdag kl er vi så heldige, at knne byde velkommen til Asta Basta, der et af Danmarks få madrigalkor. Koret består af ti sangere fra Kalundborg og omegn. Madrigaler er flerstemmig sang med verdslig tekst. Genren opstod i Italien i 1400-tallet og spredte sig derfra udover det meste af Europa. Asta Basta optræder i dragter, som er tro kopier af renæssancens adelige påklædninger. Under koncerten, som også byder på instrumentalnumre og dans, bliver der fortalt om den tid, hvor madrigalerne opstod.

16 16 KIRKELIGE ARRANGEMENTER Konfirmationer forår den 17. april og 20. maj Den 17. april og den 20. maj er der konfirmationer i Årby kirke. Den 17. april er det mit lokale konfirmandhold, der skal sige ja og bekræfte deres dåb og det foran en fuld kirke fyldt af kærlig forventning og med mindst 200 sæt øjne hvilende på sig er det en udfordring af de helt store. Også de skal sige ja til deres dåb, i en kirke fuld af familie og venner og jeg er sikker på de er ligeså spændte og glade som jeg er ved tanken. Den 20. maj er det konfirmander fra Kathøjskolen der i år skal konfirmeres i Årby og som jeg møder efter påske, når de først har været forbi mine søde og knalddygtige kolleger Morten Pedersen og Li Have Lehmann. stor fællesgudstjeneste 2. påskedag 25. april kl Kom til amfiteatret i Bregninge og oplev noget nyt. I år er der fællesgudstjeneste i hele Kalundborg Provsti. Det glæder vi os meget til, så menighedsråd og personale har med store forventninger tilmeldt os med Børne- og ungdomskoret, Edith vores organist, Karsten vores Kirkesanger og præsten naturligvis. Kom og nyd det forhåbentligt fantastiske vejr i dejlige omgivelser og hør Bregninge og Årby kirkes Børne- og ungdomskors fine stemmer og se hvad kirkerne i provstiet har fundet på af indslag i den anderledes gudstjeneste i de spændende omgivelser. Velkommen og velmødt!

17 17 KIRKELIGE ARRANGEMENTER afslutningsgudstjeneste for juniorkonfirmanderne den 8. maj Som det kan læses tidligere i bladet vrimler sognegården med juniorkonfirmander, men sådan et forløb har jo desværre en ende. I stedet for at græde over at alt det gode har en ende, så vil vi feste og glæde os, derfor arrangerer vi en afslutningsgudstjeneste for juniorkonfirmanderne anno Her vil de medvirke med indslag og overraskelser og vi får i gudstjenesten lov til at fornemme hvad de tager med sig videre nu livets IC3 tog kører videre med de skønne børn. Så kom og se, de smilende ansigter og vær med til en lidt anderledes gudstjeneste. gudstjeneste, kirkefrokost og kirkekoncert Kristi himmelfart torsdag d. 2. juni Kristi Himmelfart når nye højder i år, når vi inviterer til gudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost og topper dagen af med en helt sikkert forrygende koncert i kirken kl Vi håber på dejligt vejr og glade ansigter, når Vorherres himmelfart skal fejres. Vi starter i kirken med gudstjeneste, herefter inviterer menighedsrådet på frokost i sognegården, hvor vi skal snakke over god mad, mens vi nyder at sommeren er kommet og glæder os til koncerten lidt senere. Koncerten bliver en helt speciel oplevelse med koret Asta Basta, et madrigalkor i renæssancedragter, med et spændende repertoire. Man kan selvfølgelig splitte dagen op som man har lyst og komme til enten det ene eller det andet. Kom og vær med! Det vil glæde menighedsrådet at se alle som har lyst til en dejlig dag Kristi himmelfartsdag.

18 18 KIRKELIGE ARRANGEMENTER Familiegudstjeneste pinsedag d. 12. juni, hvor vi skal synge og danse og spise lagkage Det er kirkens fødselsdag, ja det er alle kristne kirkers fødselsdag pinsedag. Så tag familien med, gerne flere generationer og kom og vær med til at fejre vores kirke. Vi fejrer at Helligånden engang for mange år siden, valgte de 11 disciple og gav dem overskud og magiske kræfter sådan så vi kunne få vores kirke i dag. Det fejrer vi med en festlig fødselsdagsgudstjeneste, naturligvis med fødselsdagssange. Børne- og ungdomskoret kommer også og synger, og bagefter gudstjenesten skal vi have saftevand, lagkage og boller, så vi holder rigtig fødselsdag for vores gamle kirke. Der er naturligvis også kaffe til de voksne. Hyldestgudstjeneste til sanserne, med efterfølgende kræs for lugte- syns- og smagssansen den 14. august Vi skal hylde Guds skaberværk, for hvor er vores sanser fantastiske. Vi kan se, lugte, høre, smage og føle på verden. Alle disse sanser skal vi have i brug denne dag, selve indholdet er tophemmeligt og stadig på tegnebordet, men vi kan her fra kirkens side love at det bliver en dejlig dag med gode oplevelser, som I vil høre mere om, når tiden sig nærmer. Så skærp sanserne og glæd jer til en gudstjeneste fuld af indtryk.

19 19 KIRKELIGE HANDLINGER siden sidst Døbte: 23. januar Gustav Jakobsen 13. februar Marcus Franklin Jørgensen 5. marts Nestor Tandskov Engsvang Nielsen 12. marts Emil Pelkonen Andersen 20. marts Sofie Amalie Tranberg Nielsen og Benjamin Mathias Tranberg Nielsen Vielser: 12. marts Louise Andersen og Lars Pelkonen Larsen Begravelser og Bisættelser: 22. december Åse Marie Sørensen 7. januar Kirstine Hansen, ved sognepræst Else Marie Dybdal Nielsen MEDDELELSER KOMMENDE MENIGHEDSRÅDSMØDER I dette blads gyldighedsperiode (1. april-31. august) holder menighedsrådet møde på følgende datoer: 19. april kl. 19, 17. maj kl juni kl. 19, 16. august kl. 19. Møderne er åbne for sognets beboere, de afholdes i sognegården, og starter kl KIRKEN ER ÅBEN Husk at kirken står åben for besøgende i dagtimerne, på alle hverdage fra kl til Brug gerne kirken som et fristed fra hverdagens jag. Her kan man lade sindet op, af rummets ophøjede ro. KIRKEBIL Vi har i Årby kirke i øjeblikket ingen mulighed for fælles kirkebil. Vi undersøger på livet løs, for at finde en løsning, så alle borgere, der ellers er forhindrede igen kan komme i kirke. Det er naturligvis ikke med vores gode vilje, da vi i udgangspunktet gerne ser alle der ønsker at komme i kirke også får muligheden, men vi håber på jeres tålmodighed i denne sag. Lørdagsdåb Det er muligt for fremtiden at vælge dåb om lørdagen på bestemte datoer. Det drejer sig i perioden maj september om 7. maj kl juli kl. 11, 3. september kl. 11. Vi har i kirken valgt datoen, så dåbsforældre har mulighed for at vælge en lørdagsdåb. Datoerne vil være at finde i kirkebladet og på hjemmesiden

20 GUDSTJENESTER April: 3. april kl april kl april kl Palmesøndag, konfirmation 21. april kl skærtorsdag 22. april kl langfredag 24. april kl påskedag 25. april kl fællesgudstjeneste i Amfiteatret i Bregninge MAJ: 8. maj kl medvirken af minikonfirmanderne 15. maj kl EWA 20. maj kl St. bededag konfirmation 22. maj kl maj kl Juni: 2. juni kl Kristi himmelfart 5. juni kl juni kl Familiegudstjeneste pinsedag 13. juni kl pinsedag 19. juni kl juni kl Juli: 3. juli kl EWA 10. juli kl EWA 17. juli kl EWA 24. juli kl juli kl Ved gudstsjenester, hvor ikke andet er angivet = Helga Tidemann Jensen, EWA = Ernest Walter Andersen August: 7. august kl august kl Hyldestgudstjeneste 21. august kl Præsten træffes ikke marts, maj og den 27. juni juli på grund af fridage og ferier. ADRESSELISTE: Sognepræst: Helga Tidemann Jensen. Tlf Træffes bedst mellem kl Mandag: fridag. Graver: Lis Hansen. Træffes på tlf Mandag: fridag. Kirkeværge: Klaus Falk-Sørensen, Asnæs Skovvej 15, Tlf Formand for menighedsrådet: Kirsten Thurø Johansen Bastrupvej 36. Tlf REDAKTION OG ILLUSTRATIONER: Benthe Olesen, sekretær i menighedsrådet, tlf: og Helga Tidemann Jensen, sognepræst, tlf: Husk Aarby Sogns hjemmeside

Er jeg faldet til? Ja, så godt som!

Er jeg faldet til? Ja, så godt som! Kalundborg Havnemark Lyngparken Lerchenborg Østrup Melby Engvejskvarteret Bastrup Nr. 2 September 2010 Årgang 17 Er jeg faldet til? Ja, så godt som Side 1 En sørgelig historie Side 3 En jernalderbosættelse

Læs mere

MENIGHEDSRÅDET. Dets funktioner og opgaver Af Leif Jensen

MENIGHEDSRÅDET. Dets funktioner og opgaver Af Leif Jensen Kalundborg Havnemark Lyngparken Lerchenborg Østrup Melby Engvejskvarteret Bastrup Nr. 1 April 2008 Årgang 15 Menighedsrådet Side 1 Sognets Oldtid Side 4 Engvejskvarteret Side 6 Via Johansens liv og levnet

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg.

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg. KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LERBJERG September Oktober November 2014 Nr. 3 34. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side 2 Set

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

2 Juni/Juli August 2014

2 Juni/Juli August 2014 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2014 Nu er det sommer, og der er langt flere mennesker på Ærø end ellers. Der er liv overalt. I byerne og havnene, i landsbyerne og langt ude på landet, også rundt omkring

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 LÆSØ KIRKENYT Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 Marts - April - Maj - Juni 2015 Kontakt www.laesoekirker.dk eller: www.facebook.com/laesoekirker Alt personale træffes efter aftale. For

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST 2013 14. ÅRGANG NR. 2 Sommerkirke Vi længes efter at åbne vinduer, at hejse flag, hænge tøj op, komme i haven og råbe hej til naboen, høre børn i haverne

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Tema: Tre generationer under samme tag

Tema: Tre generationer under samme tag 11. årg.. nr. 3. december 2006 Tema: Tre generationer under samme tag Diverse oplysninger Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken 100 Træffes dagligt, undtagen mandag Tlf. 59 51 30 28 Mail: hebr@km.dk Sognepræst

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Fowli flyver igen - Kirke-Nyt Sponsorklub - Vandværker - Borgerforeninger

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Fowli flyver igen - Kirke-Nyt Sponsorklub - Vandværker - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Fowli flyver igen - Kirke-Nyt Sponsorklub - Vandværker - Borgerforeninger Gadespejl - Sparekassefonden - Århundreder Nummer 65 maj-august

Læs mere

Jungshoved Nr. 1 Forår 2008 Årgang 4

Jungshoved Nr. 1 Forår 2008 Årgang 4 Jungshoved Nr. 1 Forår 2008 Årgang 4 INDHOLD Løst og fast... 4 Med Holger på farten (4)... 6 Jungshoved Skole... 11 Foredrag om Galathea... 13 Spiseklubben... 14 JIF... 15 Forsamlingshuset... 17 Lokalråd...

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond Nummer 63 december - februar 2012 Samlingshuset

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

TUE WEST. Paradiset. spiller i Kirke Sonnerup. Interview. med tidligere biskop Niels Henrik Arendt METTE ØSTERGAARD TEMA: OM EDENS HAVE

TUE WEST. Paradiset. spiller i Kirke Sonnerup. Interview. med tidligere biskop Niels Henrik Arendt METTE ØSTERGAARD TEMA: OM EDENS HAVE Sæby kirke Gershøj kirke Kr. Hyllinge kirke Lyndby kirke Rye kirke Kr. Sonnerup kirke TEMA: Paradiset #4-5. ÅRGANG DECEMBER - FEBRUAR 2014/15 TUE WEST spiller i Kirke Sonnerup Interview METTE ØSTERGAARD

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank

for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank Fastelavn - Gadespejl - Udkantsområder - Dagplejen

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

Juni - Juli - August 2010 8. årgang nr. 2

Juni - Juli - August 2010 8. årgang nr. 2 Juni - Juli - August 2010 8. årgang nr. 2 Grundlovstale ved Frank Hvam Grundlovsfest i vive læs artiklen side 12 - program på bagsiden! 1 Adresser Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet

Læs mere

LOKAL NYT MAGASIN. Nej, Bonderøv - det er hun ikke Solgte fra bod ud mod vejen. Gi en hånd til fugleskydningen

LOKAL NYT MAGASIN. Nej, Bonderøv - det er hun ikke Solgte fra bod ud mod vejen. Gi en hånd til fugleskydningen Faldsled I Millinge I Svanninge LOKAL NYT MAGASIN 4 8 Nej, Bonderøv - det er hun ikke Solgte fra bod ud mod vejen Gi en hånd til fugleskydningen 22 Eventyr på fodrejsen Sognepræsten om netop pilgrimsvandringer

Læs mere