HTX - lokaleoversigt arbejdsdokument

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HTX - lokaleoversigt arbejdsdokument"

Transkript

1 HTX - lokaleoversigt arbejdsdokument Autens, NB: En sammenskrivning af oplysningerne forud for brugermøde 1, baseret på lokaleprogrammet fra udbuddets 2. runde - suppleret med oplysninger fra udbuddets runde 1. Der skal i det videre arbejde justeres, ryddes op og præciseres i takt med, at dispositionsforslaget lægges endeligt til rette. Etage Lokale/zone m2, Antal Funktionalitet Antal Nærhed Fast inventar Særlige netto rum (indhold) pers. Flex/mono Åbent/lukket Delbart Gennemgang Overflader: Vægge, gulv, loft - krav til fx hygiejne, materialer, akustik arkitektoniske forhold Teknik og drift: VVS-instal. EL-instal. Øvrige bemærkninger HTX Værksteder 1.sal 1.sal 1.sal Multiværksted = Maskin- og byggeværksted Vigtigt praksislokale for HTX og gerne HTX's ansigt udadtil. Multiværkstedet udstyrets som basisværksted m håndværktøj og mindre maskiner til grundlæggende håndværksmæssige opgaver; det skal være muligt for eleverne at arbejde i fx. træ, metal og kunststof. Specielt udstyr/ specielle værksteder bruges hos skolens erhvervsuddannelser. Direkte nærhed til depot samt teoriundervisningslokaler, og til elevopholdsarealer (med aktivitetsfacilitet fx bordfodbold) samt bilværksted 2; synlighed til/ fra fællestorv. Tilknytning til 40 vareindlevering Multiværkstedet forventes opdelt i ca. 220 m2 maskinværksted og ca. 30 m2 byggeværksted. Evt ydeligere Separat værksted opdeling. Værkstedet ligger centralt for slibning og for de øvrige svejsning/'maskin undervisningsfunktioner og gerne eværksted' iflg. visuelt forbundet til Fællestorvet, disp.forslag 250 som det aktive vindue mod HTX Del af multiværksted Depotrum/ I umiddelbar nærhed til materialelager til Opbevaring af materialer, elværktøj multiværksted og multiværksted 20 o.lign. vareindlevering Overdækket værkstedsområde Byggeværksted udvendigt hvor der kan udføres Placeres i nærhed til udendørs 160 arbejder. området for HTX Opbevaringssystem, egnet til formålet, evt. rullereolsystem Vareindlevering. Døråbning til paller; 3m fri rumhøjde; lyst og luftigt; mindre uformelle, robuste mødesteder i værksted Ikke krav til dagslys Ventilation, punktsug, spånsug og svejsesug + trykluft Etablering af påkrævede tekniske installationer

2 Teknologiværkstedet er et område der skal placeres i tilknytning til faglokaler, og som er hjertet i HTX. I teknologiværkstedet kan eleverne Teknologiværkste 130- lave gruppearbejde/projektarbejde 2.sal d 1 og små forsøg. Forsøgslaboratorier Generelt om laboratorierne: Her ønskes forslag til funktionelle og sikre laboratorielokaler, som kan anvendes fleksibelt. Fleksibiliteten skal omfatte såvel undervisningsformen som gruppestørrelsen. Det kunne for eksempel også tænkes at et laboratorium kan anvendes til to eller flere fag ved omstilling og fleksibel indretning. H&R kan evt bruge laboratorierne ifm. smagsstoffer, ingredienser o.lign. Forsøgslaboratori um for 40 Mindre laboratorium til bioteknologi/ Laboratorieinvent Laboratorieinst Laboratorieinst bioteknologi forsøgsanordninger Ved depotrum ar og -udstyr allationer allationer Samme som oventforstående bortset Analyselaboratoriu fra at dette er et analyselab og ikke m 40 biotek. Ved depotrum Forsøgslaboratori um for Samme som oventforstående bortset procesteknik 40 fra biotek. Ved depotrum I forbindelse med laboratorierne skal der etableres depotrum til blandt andet giftige og brændbare stoffer, Depotrum til generelle depoter til udstyr og forsøgslaboratorie apparater samt til kemikalier, som rne skal kunne vejes. Ved forsøgslaboratorier Faglokaler Racks/ Mulighed for Fysiklokale; faglokale til udførelse af kabelkanaler, mørklægning; fysikforsøg samt teoretisk instruktion; faste bordplader gruppeborde i midten og faste Tæthed til til mikroskop- bordplader til opstillinger ved 32+1 elevopholdsareal og anordninger fleksibelt inventar; Punktsug, V/K Faglokale Fysik væggen 30 flexrum (gerne rystesvag) tavle/ smartboard vand, afløb

3 Lyst og luftigt; fleksibelt inventar, tavle/ smartboard i teorizone; rumligt/akustisk adskillelse af teorizone og laboratoriezone skal være muligt, Kemi-/ Biologilaboratorium; praktik-/ fx ved fast glas-/ Ventilation, laboratoriezone og teorizone (/40) dørparti med punktsug, V/K ; teorizone indrettes med højborde Tæthed til Laboratorie- mulighed for vand, afløb, for at sikre godt udsyn og kan 32+1 elevopholdsareal og inventar, -udstyr visuel laboratorie- Faglokale Kemi adskilles rumligt og akustisk 30 flexrum og -installationer afskærmning installationer Biologilokale/ Naturfagslokale; Tæthed til Lyst og luftigt; praktik- og teorizone; praktikzone fx elevopholdsareal og langs væg med køkkenindretning iht. flexrum; tæthed til Køkkeninstalla- Senere detailplanlægning 32+1 depot for undervisnings- tioner, punktsug/ fleksibelt inventar; V/K vand, Faglokale Biologi Teorizone indrettes med højborde. 30 materialer emhætte tavle/ smartboard afløb Faglokale El teknik 30 Faglokale Byggeteknik 32+1 (tegnestue) 30 Til giftige og brandbare stoffer, generelle depoter til udstyr og Depotrum til apparater samt til kemikalier hvor faglokaler 130? kemikalierne samtidigt kan vejes. Stamlokaler

4 Klasselokaler som skal kunne rumme en normklasse på op til 32 elever og danne ramme om teoriundervisning (også IT); den bagerste del af lokalet indrettes med højborde, som sikrer godt udsyn Enkelte stamlokaler skal kunne sammenlægges i forbindelse med undervisning af 2 eller 3 hold eller ved eksamen. Lyst og luftigt; Projektet er tegnet således. Hjemområder organiseres omkring 4 klasselokaler hvoraf 2 kan fleksibelt inventar; sammenlægges. Det ene af disse tavle/ ligger i åben tilknytning til fælles- smartboard; /gangareal og kan fungere fleksibelt rumligt/akustisk Stamlokaler dvs både til undervisning og Udstyres med AV- adskillelse af Kablet og fordelt i 12 stk lounge/ophold/ved gruppearbejde Nærhed til udstyr som lokaler skal være trådløst 3 hjemområder á 60 etc værkstedslokaler interaktiv tavle.. muligt netværk Teambase og HTX administration Undervisernes 'bagland'. Teambase for ca. 28 lærere på HTX skal primært benyttes til forberedelsesarbejdspladser, og byder på forskellige arbejdsmuligheder: faste arbejdsstationer (H/S-borde mm), mindre arbejdsborde som flyverplads; højbord 12 pers. (hurtige møder, frokost, kaffe); møde/ vejlednings/koncentrationsrum 4-5 Tekøkken; pers (stillerum). Tekøkken, garderobe personlig og fllesarkiv. Centralt i afdelingen; opbevaring/ Hver underviser skal ha sin egen nærhed til flexrum som garderobe/arkiv; Delvis transparent 150 opbevaringsmulighed, men også kan fungere som fællesarkiv til gangzone, men Koldt og varmt Teambase/ inkl. 'flyverarbejdspladser' accepteres i ca. lærerarbejdspladser, til Fleksibelt inventar med mulighed for vand samt Netværksforbi Lærer HTX adm. mindre grad. 28 vejledning mm og whiteboard. tilbagetrækning afløb ndelse

5 HTX administration Demolab HTX ved trappen? HTX administrationen består af rektor, en uddannelsesleder, 1 studievejleder og en studiesekretær. De 4 arbejdspladser kan placeres i ét eller to kontorer, men i så fald skal der være 2 mindre møderum for afholdelse af fortrolige samtaler med elever og lærere. 4 Øvrige funktioner (supportarealer antages at udgøre 33%) Synlighed til/ fra gangareal Fordelingsareal samt aktive (glasdøre/ opholdsområder til eleverne. Arealet glaspartier); præges af fagenes identitet og imødekommende indrettes med forskellige tilbud for Lommer/ mødesteder i og robust at fremme interaktion. Fleksibelt og og ved indrettet, ingen differentieret inventar, højborde, fordelt i flere grupper Lockers/ mørke hjørner. Fælles-/gang- og sofa/lounge, lockers; formel og med forskellige personlig God og planlagt etager opholdsareal uformel brug ca. 250 funktioner opbevaring belysning. Centralt og tæt til faglokalerne; Ingen krav til artefakterne kan dagslys; integreres i intregreres evt. i Nærarkiv til gangområderne og gør elevernes faglokalerne/ Depot/ arkiv til materialer/ bøger/ uddannelsen visuelt for Opbevarings- opholdsområde/ fagbibliotek 40 fagblade mm. elever og gæster systemer gangarealer Mindre K/P til lærer og elever; Reoler m. kopipapir og Ventilation kontorartikler, affaldscontainere, K/P central beliggenhed i Reolsystem, fast Brandteknisk (varmebe- Kopi/ print 10 maskine afdelingen/ på etagen bordplade adskilt rum lastning) Kortadgang? Toiletter på alle etager; Sanitære faciliteter til elever og omklædning/ brus lærer; m/kv; iht. AT regler og placeres centralt i etager Toiletter vejledninger ca. 250 kælder/ ifm. fitnesszone etager Rengøringsrum 5 Parkering af rengøringsvogn/ mindre depot etager Trapper Hovedtrappe og flugtveje etager Personelevator etager Vareelevator K/V vand, GA, udslags-vask

6 Kælder/ tag Teknikareal Total Netto + Support Samlet areal inkl. support FÆL Fællesflader TEK Sort tekst: rumprogram udbudsrunde 1, hvor det fortsat vurderes relevant Teknik og drift HTX HTX ADM Grøn tekst: rumprogram for udbudsrunde 2 samt input fra udbudsmateriale Administration HR Hotel og Restaurant UDE Grå tekst = m2 der måske er uddaterede, men endnu ikke redefinerede Udearealer AU Auto Grå overstreget tekst = tekst fra udbudsrunde 1, der er uaktuel nu. HD Håndværk og Design Turkis tekst = referat bygherremøde 1, EH Elevhuset Blå tekst = referat dialogmøde

GUIDE TIL RUM OG INDRETNING

GUIDE TIL RUM OG INDRETNING Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 FREMTIDENS LÆRINGS- ARBEJDS- OG SUPPORTRUM JUNI 2013 FORORD FORORD Uddannelsessektoren er under

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers

Læs mere

Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af

Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af eksisterende lokaler 30 indhold INDLEDNING Gøgler produktionsskolen

Læs mere

Byggeprogram. University College Sjælland. Campus Roskilde. 27. april 2010

Byggeprogram. University College Sjælland. Campus Roskilde. 27. april 2010 Byggeprogram University College Sjælland Campus Roskilde 27. april 2010 Forord Byggeprogrammet er udarbejdet i et samarbejde med UCSJ s byggeudvalg, der består af Ulla Koch, Kim Petersen, Niels Benn Sørensen

Læs mere

inspirationsguide Indretning af arbejdspladser til undervisere

inspirationsguide Indretning af arbejdspladser til undervisere inspirationsguide Indretning af arbejdspladser til undervisere INSPIRATIONSGUIDE Indretning af arbejdspladser til undervisere Udgiver: Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 Kbh. K www.dlf.org Frie

Læs mere

April 2011. Behovsanalyse. 6 fokusgruppeinterviews som indledning til om- og tilbygningen af Aarhus Statsgymnasium.

April 2011. Behovsanalyse. 6 fokusgruppeinterviews som indledning til om- og tilbygningen af Aarhus Statsgymnasium. April 2011 Behovsanalyse 6 fokusgruppeinterviews som indledning til om- og tilbygningen af Aarhus Statsgymnasium SMAK architects Indholdsfortegnelse Indledning 4 Rapportens indhold og opbygning 5 Oversigt

Læs mere

Faxe kommunes bygninger optimering af kommunens bygningsarealer mulighedsanalyse område møllevang/ Rønnede samling af skolernes overbygning

Faxe kommunes bygninger optimering af kommunens bygningsarealer mulighedsanalyse område møllevang/ Rønnede samling af skolernes overbygning - Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Rådhusgate 26 0151 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no Faxe kommunes bygninger optimering

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme MODELPROGRAM for botilbud til ældre med autisme forord til deres botilbud pga. deres aldring. Der har ligeledes været en stor gruppe af mennesker i Danmark og har derfor i samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Dommerbetænkning af 2. fase DOMMERBETÆNKNING AF 2. FASE Efter bedømmelsen

Læs mere

SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE I KØBENHAVN

SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE I KØBENHAVN SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE I KØBENHAVN KOLOFON Udgivet af: Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Ejendomme Tekst og redigering: Arkitema k/s Alectia a/s Københavns Kommune

Læs mere

PROGRAMOPLÆG PROGRAMMATISK DISPONERING - 15. APRIL 2011

PROGRAMOPLÆG PROGRAMMATISK DISPONERING - 15. APRIL 2011 PRRAMOPLÆG PRRAMMATISK DISPONERING - 15. APRIL 2011 INDHOLD 1. INTRODTION FORORD INTRODTION - HELHEDSORIENTERET CAMPUSPLANLÆGNING Målsætning Skærpet konkurrence Hvad kendetegner et godt campusområde?

Læs mere

Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler

Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Center for Børn og Læring Herning Kommune Byggeprogram 27.04.2015 Sag nr. 82.20.00-P20-1-15 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Projektets baggrund

Læs mere

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013 Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri September 2013 KRAV OG ANBEFALINGER TIL LABORATORIEBYGGERI 3 INDHOLD FORORD 5 1 KRAV PRÆMISSER OG ANVENDELSE 6 1.1 FUNKTIONALITET, FORANDERLIGHED OG TOTALØKONOMI

Læs mere

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 PROJEKTETS PARTER Freja ejendomme A/S Codanhus Gl. Kongevej 60, 6. sal 1850 Frederiksberg C Tlf. 3373 0800 www.freja.biz HCM Arkitekter ApS/Par Kigkurren 8C,

Læs mere

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK FORLØB KOLOFON BILLUND BIBLIOTEK - ET FORLØB Opdragsgiver: Realdania Kulturstyrelsen

Læs mere

PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121

PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121 PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121 Pulsen en passage Vision om Pulsen - en ny kompleks hybrid af det klassiske forsamlingshus. Pulsen skal fungere som samlingspunkt for Balling egnen, både kulturelt,

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning

Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning Ny børneinstitution i Seest Side 1 af 25 INDHOLD Side 1. INDLEDNING... 2 2. BEDØMMELSE... 3 2.0 BEDØMMELSESPROCESSENS FORLØB:... 4 2.1 BEDØMMELSE AF TILBUD POINTMODEL... 4 2.2 BEDØMMELSESUDVALGETS MØDER...

Læs mere

PROJEKT FÆLLESMAGASIN - MIDT-VEST

PROJEKT FÆLLESMAGASIN - MIDT-VEST PROJEKT FÆLLESMAGASIN - MIDT-VEST * Et fællesmagasin for Museerne i den vestlige Limfjordsregion. * En række fællesområder til støtte for det generelle museumsarbejde i regionen. * Museernes Bevaringscenter

Læs mere

MARTS 2010 MODELPROGRAM FOR FOLKESKOLER

MARTS 2010 MODELPROGRAM FOR FOLKESKOLER MARTS 2010 MODELPROGRAM FOR FOLKESKOLER Titel Modelprogram for folkeskolen Udgiver Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania Ansvarlig institution Erhvervs- og Byggestyrelsen Forfatter Modelprogrammet er

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012 KRAFTCENTER KORSHØJ JUNI 2012 Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet Det handler om at skabe VISIONER og transformationsoplevelser... REEHOLM & BREDAHL

Læs mere

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012 Byggeprogram del II Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter 9. marts 2012 Udarbejdet af: Jan Sørensen, Henning Jørgensen, Jette Zwinge, Poul Rahbek Kontrolleret af: Stine Bjødstrup Jensen Godkendt

Læs mere

FORELØBIG. Islands Brygge 37 Areal- og energianalyse Foreløbigt oplæg Rev. 4 17. maj 2010

FORELØBIG. Islands Brygge 37 Areal- og energianalyse Foreløbigt oplæg Rev. 4 17. maj 2010 FORELØBIG Islands Brygge 37 Areal- og energianalyse Foreløbigt oplæg Rev. 4 17. maj 2010 Målsætninger og udfordringer Overordnede målsætninger: Open office- åbne planløsninger Flest mulige kontorarbejdspladser

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013 VIA University College (Professionshøjskolen) Åbne kommentarer

Tilfredshedsundersøgelse 2013 VIA University College (Professionshøjskolen) Åbne kommentarer Tilfredshedsundersøgelse 2013 VIA University College (Professionshøjskolen) Åbne kommentarer Sygeplejerskeuddannelsen i Århus (Sygeplejerske uddannelsen - VIA University College (Professionshøjskolen))

Læs mere

SKOLE+ Inspirationskatalog

SKOLE+ Inspirationskatalog INSPIRATIONSKATALOG SKOLE+ Inspirationskatalog Udarbejdet for Danmarks Idrætsforbund, Realdania og Lokale og Anlægsfonden af Dansk Bygningsarv i samarbejde med Signal Arkitekter. Redaktion: Gitte Mikkelsen,

Læs mere

ModelprograM for daginstitutioner

ModelprograM for daginstitutioner MODELPROGRAM FOR DAGINSTITUTIONER erhvervs- og byggestyrelsen realdania januar 2010 JANUAR 2010 ModelprograM for daginstitutioner 1 forord institutioner for fremtiden Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania

Læs mere

TH. LANGS SKOLES DYNAMISKE KRAFTCENTER FOR FREMTIDENS SCIENCE-UNDERVISNING

TH. LANGS SKOLES DYNAMISKE KRAFTCENTER FOR FREMTIDENS SCIENCE-UNDERVISNING Science-hus. Facadeskitse mod syd. December 2010 Skitseforslag. December 2010. Th. Langs Skole Skoletorvet 1, 8660 Silkeborg. Tlf.: 8682 2897 I forbindelse med ønsket om nye lokaler til science-undervisningen

Læs mere

FREMTIDENS AGORA Projektforslag - 09.01.2014

FREMTIDENS AGORA Projektforslag - 09.01.2014 FREMTIDENS AGORA Projektforslag - 09.01.2014 OG RØRBÆK MØLLER RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS Projektforslag AGORA P P N Kørende Gående trafik indendørs Busstop P Parkering bilp Parkering P cykel Affald

Læs mere