Referat af generalforsamling tirsdag den 16. april 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling tirsdag den 16. april 2013"

Transkript

1 Deltagere: Forhindret: Referent: Referat af generalforsamling tirsdag den 16. april 2013 Flemming Eismark, formand Christian Grøndahl, bestyrelsesmedlem Mogens Wang Brolin, bestyrelsesmedlem Annemarie Hellebek, bestyrelsesmedlem Lena Høgh Eichler, bestyrelsesmedlem Anders Lassen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Jan Kyhse-Andersen, bestyrelsesmedlem & Karina Kaufmann, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Stina Wendt Agenda 1. Valg af dirigent Formanden for bestyrelsen bød velkommen til de fremmødte forældre og medarbejdere. Helle Jørgsholm blev foreslået og valgt som dirigent med akklamation. Helle Jørgsholm konstaterede at den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet med 14 dages varsel og derfor var beslutningsdygtig. Herefter blev ordet givet videre til formanden. 2. Beretning ved bestyrelsens formand År 2012 har atter været et travlt år i bestyrelsen. Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2012 samt desuden afholdt en bestyrelseskonference, som vi startede med at gøre det årligt i Vi arbejder professionelt i bestyrelsen, og på et bestyrelsesmøde på 3-4 timer, hvor der er en række faste punkter der skal nås, er det ofte ikke muligt at fordybe sig i skolens fremtid og få en ordentlig debat herom, endsige inspiration udefra. Vi har derfor haft stor glæde af disse konferencer, der strækker sig over 6-8 timer. I august 2012 havde vi fokus på vores omverden: kommunikation og brugen af sociale medier. Vi havde inviteret to oplægsholdere, Torsten Bruun fra firmaet Mingler samt Thomas Stilling, kommunikationschef fra Roskilde Katedralskole. Oplæggene dannende baggrund for en konstruktiv drøftelse af hvordan Marie Kruses Skole kan styrke sin interne og eksterne kommunikation blandt andet med henblik på at udvikle vores brand og PR indsats. På baggrund af drøftelserne besluttede bestyrelsen, at styrke området og give ledelsen mandat til at ansætte en kommunikationskonsulent. Ud af 195 ansøgere, ansatte vi den 1. januar 2013 den allerbedste kandidat: Peter Holm Andersen som kommunikationskonsulent. Skolen har for kort tid siden vedtaget en ny kommunikationsstrategi, udarbejdet af ledelse og lærere med Peter i spidsen. Satsningen har allerede vist sig i en øget eksponering i lokale og regionale aviser og på diverse sociale medier. Det indledende arbejde med etablering af en ny hjemmeside er i fuld gang og hvis det går efter planen er den klar til det nye skoleår.

2 Økonomien årsresultat er som forventet. Vi har stadig en sund, men sårbar økonomi blandt andet grundet fald i statstilskuddet. Vi har haft en række år hvor vores økonomi har kunnet bære investeringer. Det skyldes finurlige regler om forsinket udbetaling af visse tilskud, at vores råderum svinger over år. Sådanne midler vil det være ufornuftigt at brænde af i en forbrugsfest hvad der kunne være fristende. Vi har valgt at bruge disse midler på større enkeltopgaver, der svarer til en langsigtet investering der vil nedbringe udgifter fremadrettet. Typisk er det sket ved at vi de sidste 10 år har investeret i de helt store bygningsmæssige renoveringer der var stærkt tiltrængte og i modsat fald ville være umulige at løfte. Af de helt store ting vi har været igennem er: Helt nyt radiatoranlæg, Nye tage og nye vinduer over hele skolen. Herefter har det været muligt at tage fat på den æstetik som ansatte, elever og forældre møder når de kommer til og arbejder på skolen. Der blev nedstat et æstetikudvalg blandt de ansatte, og de har gjort et fremragende stykke arbejde. Derfor er vi meget glade for, at vores skole fremstår i god og indbydende stand, et sted det er rart at arbejde, studere, og have det godt. Næste etaper er lærerværelset. Tak til æstetikudvalget, der stadig har opgaver foran sig. Én af de mange eksterne interessenter vi har, er Furesø Kommune. Vi har nu, for 2. gang afholdt en minikonference hvor vi blandt andet inviterer alle Byrådspolitikere, og vigtige embedsmænd. Her fortæller vi lidt om os selv, og ellers eksterne indlæg om trends og strømninger på skoleområdet. Niels Folmann fra Kender du typen og Marianne Jelved har gæstet os. Vi har igennem årene haft en række forhandlinger med kommunen om forhold med økonomiske konsekvenser. Vi opfører os altid velforberedte, bestemte men ordentligt, konstruktivt med flere løsningsforslag og ikke konfliktsøgende. Vi ved, at kommunen sætter stor pris herpå. Vi ser det som mere og mere vigtigt, at være opmærksom på ALLE eksterne interessenter. Den vigtigste overordnede beslutning som Bestyrelsen har, skulle træffe i hvert fald siden den kæmpe investering i Sciencebygning og opgradering af den eksisterende bygningsmasse - er valget af ny rektor. Det har været en meget grundig proces, som vi heldigvis startede på i rigtig god tid, fordi Frank var så fair og ordentlig som Frank nu engang er- at han i rigtig god tid meddelte mig sin beslutning om at træde tilbage. Vi fik med professionel bistand scannet markedet for de allerbedste kandidater, og disse blev grundigt testet og interviewet. Som processen skred frem, viste der sig ret tidligt et mønster, -og det blev hurtigt tydeligere og tydeligere- at den klart bedste kandidat fandtes her på skolen. Carsten tiltrådte i sommers, og siden har det bare vist sig at det var den helt rigtige beslutning. Carsten gør det fantastisk godt og styrer skolen trygt samtidig med, at Carsten med sin ledelse og bestyrelsen arbejder på fornyelser, der skal bringe Marie Kruses Skole ind i den nye tid som vi grundet Folketingets og Ministeriets nye rammer kommer til at leve i.

3 Samarbejdet i bestyrelsen er jeg meget glad for at kunne sige: Det kører meget professionelt og er et givtigt og inspirerende forum. Vi sammensætter helst bestyrelsen så der forefindes kompetencer inden for hvert fagområde som der er behov for og som er meste relevant for skolen. Jeg sidder i flere bestyrelser, og arbejder med bestyrelsesarbejde, blandt andet i et netværk der alene beskæftiger sig med bestyrelsesarbejde. I dag er det helt essentielt i bestyrelsesarbejde, at de sammensættes med brede professionelle kompetencer. Mormor bestyrelser er YT. Verden er simpelthen blevet mere udfordrende, konkurrencepræget, og kunderens forventninger skærpet. Jeg er derfor glad for, at kunne se mig om i bestyrelseslokalet og konstatere de forældrevalgtes kompetencer: økonomistyring, IT og virksomheds processer, medico produktions virksomhed/erhvervsliv, forretningsudvikling innovation og kapitalrejsning, videnskab, overlægen med speciale i sundhed og kost, og så er der ingeniøren der ved lidt om ejendomsdrift og bestyrelsesarbejde. Og så skal den personlige kemi også fungere og det gør den! Tak til bestyrelsen for den store indsats, at I vil stille jeres enorme kompetencer til rådighed for bestyrelsesarbejdet. Fremadrettet bliver der nok at tage fat på jeg er sikker på at holdet her er rustet dertil. 3. Årsrapport for 2012 ved økonomichef Lars Holm- Nielsen Jeg glæder mig til fremtiden. Skolen fik i 2012 et overskud på kr ,- Statstilskuddet falder på grund af Genopretningsplanen fra I praksis går faldet og inflationen lige op, så det samlede beløb er næsten uændret. Vi har forsøgt at kompensere for faldet i statstilskudsprocenten gennem besparelser, men skolepengene er steget med ca. 3 %, mens inflationen har været mindre. Andre indtægter er faldet, da der er indgået en ny aftale med Furesø kommune om tilskud til SFO. Den nye aftale gav Marie Kruses Skole ca. kr ,- mindre i tilskud i Under andre indtægter ligger også kantineomsætningen, der er uændret i forhold til Lønudgifter til undervisningen steg med ca. 2 % i 2012, heraf er 1 % overenskomstmæssige lønreguleringer, resten er en lille smule flere lærerkræfter og stigninger på grund af anciennitet. Andre omkostninger vedrørende undervisning er steget med kr ,-. Det skyldes primært afholdelsen af et større medarbejderseminar, der var en stor succes. Derudover har vi fortsat udrulningen af smartboards, således at vi nu har smartboards i alle klasselokaler fra børnehaveklasse til og med 6.klasse.

4 Udgifter til Kometen er stort set uændrede. På ejendomsudgifterne er der sket en forskydning, da vi har valgt at ansætte to rengøringsmedarbejdere, der rengøre Sciencebygningen og gymnastiksalene. Det bevirker, at lønnen stiger og andre udgifter falder. Trods en uventet stigning i fjernvarmeprisen på 26 %, er det alligevel lykkedes at spare på ejendomsudgifterne, uanset at vi har fastholdt de planlagte renoveringsprojekter. Udgifterne til kantinen er steget en smule. Administrationsudgifterne er ligeledes holdt stort set i ro. Finansielle poster er faldet med næsten kr ,-, mest fordi vi afdrager på vores gæld. Skolen har i 2012 valgt, at indarbejde den negative markedsværdi på indgåede SWAP-aftaler i regnskabet. Dette betyder naturligvis et markant fald i egenkapitalen. Skolen forventer dog ikke, at det hensatte beløb på kr ,- reelt vil komme til at påvirke skolens økonomiske situation. Skolen har i perioden forbedret sin likviditet med kr ,- således, at vi ultimo 2012 havde en samlet likviditet på kr ,-. Dette bringer likviditet graden over 47 %. Denne likviditet er fuldt tilstrækkelig til skolens fortsatte drift. Spørgsmål til vores IT-strategi. 4. Rektors redegørelse Skolens strategi udvikles løbende i takt med den teknologiske udvikling. I de senere år har der været satset på smartboards i 0.-6.kl og projektorer, trådløst netværk og elevernes bærbare pc ere fra 7. kl. 3.g. Det er under overvejelse, hvad der skal ske videre frem. Året 2012 blev et år hvor meget blev ved det gamle og hvor meget forandrede sig. Lad os begynde med det, som blev ved det gamle: 2012 blev endnu et år hvor skolens værdier i vid udstrækning blev omsat i praksis og hvor skolens stærke brand og forankring blev konsolideret og bekræftet. Som ny rektor er jeg blevet glædelig overrasket over hvor positivt forældre, bedsteforældre, lokalpolitikere, lærerne og elever omtaler skolen. Ved orienteringsmøderne i forbindelse med oprettelsen af nye 8. og 6. klasser har interessen været overvældende og der har været langt flere ansøgere, end vi kan optage. Mange forældre ønsker at få deres børn ind på Marie Kruses Skole, fordi de opfatter skolen som eksponent for høj faglighed og fremhæver, at der på Marie Kruses Skole ikke synes at være noget modsætningsforhold mellem høje faglige ambitioner på den ene side og omsorgen for den enkelte elev også den bogligt svage elev på den anden side.

5 Et eksempel på dette er at, i 2012 bestod samtlige 3.gere deres studentereksamen. Det er ikke en selvfølge. Det er min påstand at vi langt på vej, er lykkedes med at omsætte vores værdier i praksis. - Faglighed, fordybelse og samarbejde - Omsorg for den enkelte i respekt for fællesskabet - Udvikling og fornyelse med afsæt i traditioner 2012 blev endnu et år med et enormt engagement fra medarbejdere, elever og forældre og som afspejler sig i flotte faglige resultater og i et fantastisk fællesskab, med masser af arrangementer i og uden for skoletiden. Et godt eksempel på forældrearrangement var, da vi skulle på personaleweekend i september. Ved den anledning blev hele undervisningen i hovedskolen, varetaget af en stor gruppe engagerede forældre. På trods af alt det velkendte, bød 2012 også på en række forandringer. Jeg vil gerne benytte lejligheden til, at udtrykke stor taknemmelighed over den tillid som bestyrelsen, ledelseskollegaer, medarbejdere, forældre og elever har vist mig hele vejen igennem. Jo mere jeg komme ind i jobbet, jo gladere bliver jeg for det og jo mere går det op for mig, at Marie Kruses Skole er båret af et fantastisk engagement og entusiasme - ja for nogle er der tale om et kald og en kærlighed til skole. Forberedelser til OK 2012 blev også året hvor forberedelserne til overenskomstforhandlinger mellem moderniseringsstyrelsen og GL og Danmarks lærerforening blev skudt i gang. Det har fra starten stået klart, at arbejdsgiversiden gik efter at få fjernet de centralt aftalte arbejdstidsaftaler og i stedet give ledelserne på skolerne et større ledelsesrum. For gymnasielærernes vedkommende, er der forhandlet en ny aftale på plads, som betyder at de centralt fastlagte arbejdstidsregler er bortfaldet. Det stiller helt nye krav til decentral ledelse og kræver et nært og tillidsfuldt samarbejde mellem medarbejdere og ledelse. Mange gymnasielærer oplever OK-13 som en stor omvæltning og som noget der giver anledning til bekymring. Jeg er dog sikker på, at vi på trods af den forståelige bekymring og usikkerhed, nok skal finde løsninger som både skaber tryghed og gode rammer for arbejdslivet og som samtidig åbner mulighed for nødvendige forandringer og nyskabelser.

6 Lockouten Som alle nok er bekendt med er det ikke lykkedes for KL/Moderniseringsstyrelsen og Danmarks læreforening at lande en aftale, hvilket har resulteret i lockout af vores Hovedskole-lærere. Uroen om lærernes arbejdstid har naturligvis affødt usikkerhed og frustration blandt lærerne. Lærerne har oplevet at deres indsats er blevet miskrediteret i det offentlige, hvilket efter min opfattelse er bund uretfærdigt. Vi har, af bedste evne forsøgt at balancere mellem overholdelse af reglerne for lockouten og hensynet til lærerne, eleverne og forældrene. Vi er meget bevidste om, at situationen er meget følelsesladet og at vi skal handle på en sådan måde, at de langsigtede negative virkninger af konflikten minimeres. Når konflikten er overstået skal vi så hurtigt som muligt, have genetableret det gode og tillidsfulde arbejdsmiljø som kendetegner Marie Kruses Skole. Vedrørende tilbagebetaling af eventuelt skolepenge så kender vi på nuværende tidspunkt ikke de faktiske forhold og ved derfor heller ikke i hvilket omfang vi kan indhente de mistede timer. Hovedskolen Hovedskolen har igen i dette år fuldt hus 700 elever fordelt på årgangene fra bh.kl. 10. kl. De lange ventelister er blevet længere. Bestyrelsen og ledelsen har besluttet at tage elever ind til endnu en ny 6. klasse i det kommende skoleår og hermed bliver grundskolen 4-sporet fra 6. klasse. Læsning Læsestund er i dette skoleår udviklet til Læsebånd. Elever fra bh.kl. 6. kl. har periodevist læst 15. min dagligt. Evalueringen af Læsebånd forlyder stor interesse fra såvel elever som lærere. Det primære formål med læsebånd er, at påvirke elevernes lyst til at fordybe sig i bøgernes forunderlige univers. Smartboard Alle klasser fra bh.kl. 6. kl. har nu smartboard. Næste skoleår vil der også blive opsat smartboard i naturfagslokale og 7. kl. klasselokale. Alle lærere, der underviser på de pågældende klassetrin har været på kursus i brugen af smartboard. Sprog og nye tiltag Fra dette skoleår har vi ligestillet tysk og fransk. Eleverne har i 5. og 6. kl. en lektion tysk og en lektion fransk om ugen. I slutningen af 6. kl. vælger eleverne det sprog, de vil fortsætte med. Fra næste skoleår bliver der engelskundervisningen fra 2. klasse (Fun to learn), ligesom der også indføres sprogkrog for eleverne på mellemtrinet.

7 Det vil blive differentieret så både svage og stærke elever, vil få optimeret deres læringsmuligheder. Styr på sundhed På Marie Kruses Skole vil vi gerne styrke elevernes motivation for at leve et sundt liv. Derfor har vi søgt om at komme med i projektet Styr på sundhed som er et 4-årigt forløb med Dansk Skoleidræt og Trygfonden som partnere. Vi er blevet udvalgt som modelskole. Så snart vi har modtaget den endelige projektbeskrivelse, vil vi informere ydereligere. Trivsel Hovedskolen har fortsat fokus på trivsel. Fra dette skoleår og fremadrettet skal alle klasselærere i efteråret udføre Klassetrivsel.dk. En klassetrivselsundersøgelse der i detaljer fortæller læreren hvordan eleverne trives og hvor der eventuelt skal lægges et særligt fokus. Derudover er trivselsundervisning af ekstern trivselslærer udvidet til også at gælde 7. Kl. Skolen har desuden fået uddannet en lærer som antimobbekonsulent. En anden lærer er udnævnt som deltager i Furesø kommunes konfliktmæglerkorps. Talentpleje Talentpleje er fortsat under udvikling. I dette skoleår har en udskolingsklasse deltaget i matematikkonkurrencen Kapabel. Klassen blev nr. 3 på landsplan, af alle deltagende klasser. Elever fra Hovedskolen har deltaget i Georg Mohr konkurrencen. En matematikkonkurrence som også har deltagere fra gymnasiet. 10 elever kvalificerede sig til 2. runde heraf 3 gymnasieelever. En elev fra 6. klasse blev nr. 3 ud af de 10 Marie Kruses Skoleelever. Eleven er indstillet til et masterclass forløb i talentudvikling, på science centeret i Sorø. Valgfag Vi har for få dage siden indledt et omfattende arbejde med at udvikle vores valgfagstilbud. Målet er, at vi fra skoleåret 2014 kan tilbyde ca. fem forskellige valgfags pakker som i højere grad end tidligere, tilgodeser elevernes forskellige interesser og kompetencer. Det skal understreges, at alle elever stadigvæk vil aflægge den sammen afgangsprøve i 9. klasse.

8 Gymnasiet Gymnasiet har i 2012 kun haft begrænset personaleudskiftning. To lærere er gået på efterløn og to barselsvikarer stoppede. En lærer gik på barsel, og to vendte tilbage fra samme. Gymnasiet er fyldt op i 1.g med fire klasser og 112 elever, hvilket lever op til reglerne om det fleksible klasseloft på 28 elever. Fastholdt søgningen men vi mister samlet set en klasse. Talentudvikling Også i år er det dygtige elever, der har præget diverse faglige konkurrencer med succes, blandt andet i naturgeografi og matematik Mange elever har opnået flotte placeringer, blandt andet i mediefag hvor et hold vandt juryens specialpris, og i matematik hvor en elev er videre OL i matematik. I det hele taget deltager skolen med stadig større omfang i forskellige talentarbejde, blandt andet Akademiet for Talentfulde Unge hvor 7 1g ere søgte og fik optagelse. Sprog Vi har øget vores fokus på sprogfagene blandt andet med afholdelse af en sprogdag for hele gymnasiet. Vi har endvidere haft besøg af Det Rullende Universitet fra Århus, for at styrke elevernes kendskab til og interesse for de videregående uddannelser. Trivsel Vi har forsat fokus på elevtrivsel og jeg vil i den forbindelse nævne, at vi er blevet inviteret til at indlede et samarbejde med Helle Rabøl og forskerteamet omkring hende og projektet Ex-bus, som er støttet af trygfonden. Afslutning Vi er i en brydningstid hvor nye overenskomster skal implementeres og hvor vi forsat skal arbejde stenhårdt på at udvikle vores skole og tiltrække nye elever. Jeg vil ikke lægge skjul på, at den verserende skolekonflikt og ny OK for gymnasiets lærere, stiller store krav til samarbejde og tillid. Derfor gælder det om at stå sammen og genfortælle og revitaliserer de visioner som hele tiden har båret Marie Kruses Skole. Derfor har vi i særlig grad brug for at vi samler os om vores mål og værdier og det er jeg overbevist om nok skal lykkes.

9 Spørgsmål til vores værdier og fundats. I Peters arbejde med vores kommunikationsstrategi, har han været rundt og snakke med rigtig mange på skole, både elever, lærere og forældre, netop for at finde ud af, hvad de opfatter som vores værdier. Tilbagemeldingerne er meget enslydende og ord som disse, går meget igen. Høj faglighed, respekt for det enkelte individ en skole med plads til alle, hvilket er i overensstemmelse med de værdier der er nævnt i fundatsen jf. rektors redegørelse. Spørgsmål til lockouten og mistede timer. 5. Valg til bestyrelsen Lis R. Lau, afdelingsinspektør svarer. Ledelsen arbejder med rigtig mange tanker og idéer. I dag er der netop udsendt besked om at årsprøverne fra 4.kl 8.kl. bliver aflyst og eleverne skal have almindelig undervisning frem til sommerferien. Den største udfordring lige nu er dog vores 9.kl 10.kl og deres afgangsprøver. Beslutningen om, afgangsprøver træffes af Ministeret for Børn & Undervisning, og lige så snart ledelsen ved besked, bliver der selvfølgelig givet besked til jer alle. En forælder til en elev i 10.klasse giver udtryk for stor ærgrelse over at Berlinturen er blevet aflyst grundet lockouten, nu hvor 8.klasserne kom af sted til Holland. Karina Hoffmeyer, viceafdelingsinspektør forklarede, at det selvfølgelig er rigtig ærligt at 10.klasserne, desværre ikke kom af sted. Hollandsturene blev gennemført med deltagelse af ledelsen, og dette handlede kun om tilsyn, da eleverne skulle bo hos en hollandskfamilie, og de hollandske skoler havde ansvaret for hele programmet. Berlinturen er en studietur, hvor lærerne lægger programmet og har det fulde ansvar. Vi har 2 bestyrelsesmedlemmer der er på valg til bestyrelsen. Dette drejer sig om Annemarie Hellebek og Jan Kyhse-Andersen. Dirigenten spurgte formanden om der rettidigt var fremkommet andre kandidater til bestyrelsesposterne i henhold til fundats. Formanden kunne fortælle, at der er fremkommet en kandidater til bestyrelsen, John Wiberg, så der skulle afholdes valg. Alle kandidater præsenterede sig selv, for hvad de har at byde ind med i et bestyrelsesarbejde. Herefter blev der afholdt valg. Dirigenten kunne herefter konstatere, at Annemarie Hellebek og Jan Kyhse-Andersen er genvalgt til bestyrelsen. Den eksisterende bestyrelse træder derfor igen i kraft pr. 1. august 2013.

10 6. Valg af suppleanter Dirigenten spurgte formanden om der rettidigt var fremkommet andre kandidater som suppleant til bestyrelsesposterne i henhold til fundats. Formanden kunne fortælle, at der er fremkommet 2 nye kandidater som suppleant. Da der ikke er fremkommet yderligere, blev begge kandidater valgt. Dirigenten kunne herefter konstatere, at Berit Bahabahani er valgt som første suppleant og Betina Hellemann er valgt som anden suppleant til bestyrelsen med virkning fra 1. august 2013.

11 7. Eventuelt Dirigenten spurgte forsamlingen om der var flere punkter under eventuelt. Spørgsmål vedrørende studietur til Kina (i forlængelse af værdier). En forælder til en elev der var med på turen, fortalt hvilke oplevelse hans dreng havde fået, og Anders Lassen, gymnasielærer, deltog selv og redegjorde for det faglige udbytte af turen. Spørgsmål vedrørende tilbagebetaling af skolepengene grundet lockouten. Det kommer an på hvor lang tid det varer og hvor meget undervisning vi skal indhente. Da vi er en privatskole er der nogle regler vi skal følge vedrørende skolepengene og tilskud. En idé kunne være at nogle af skolepengene kunne blive brugt til en pulje til børnene. Dirigenten afsluttede derefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Referat af generalforsamling tirsdag den 20. april 2010

Referat af generalforsamling tirsdag den 20. april 2010 Referat af generalforsamling tirsdag den 20. april 2010 Deltagere: Torben Stensdal, formand Flemming Eismark, næstformand Christian Grøndahl, bestyrelsesmedlem Mogens Wang Brolin, bestyrelsesmedlem Annemarie

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling.

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling. REFERAT Ordinær generalforsamling 2014 for Køge Lille Skole Onsdag den 23. april 2014 Organisatorisk 1. Valg af dirigent og referent Dirigent Nikolai Wacher Hansen meldte sig som dirigent til aftens slag.

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 marts 2014 18. årgang - særnummer Generalforsamling 2014 Foto: Pernille Reenberg, Nyager Skole Dagsorden Ordinær generalforsamling RLF fredag den 14. marts 2014 kl. 16.00 på Hendriksholm Skole, lærerværelset.

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Formalia Antal fremmødte 328 Fuldmagter til bestyrelsen 76 Fuldmagter til 3. mand 486 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013.

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen / skolelederen aflægger beretning. 3. Bestyrelsen forelægger det

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution)

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Årsrapport 2013 Skolekode 101.191 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

GENERALFORSAMLING KREDS 110

GENERALFORSAMLING KREDS 110 GENERALFORSAMLING KREDS 110 HORSENS LÆRERFORENING ASV (Akademiet for Specialundervisning til unge og Voksne) Nørrebrogade 38 A, Horsens Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Kontor: Rubinvej 2, 8700 Horsens

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00 PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. april 2015 Det fuldstændige generalforsamlingsmateriale og Årsrapport 2014 er offentliggjort

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

årsberetning Dansk Friskoleforenings Landsmøde 2014 Friskolernes Hus Skriftlig beretning Hvor kommer pengene fra? Interview: Signe Lindkvist

årsberetning Dansk Friskoleforenings Landsmøde 2014 Friskolernes Hus Skriftlig beretning Hvor kommer pengene fra? Interview: Signe Lindkvist Landsmøde 2014 Friskolernes Hus Friskolernes dannelse i en ny tid Det svære sofavalg 4 skarpe til politikerne Jeg tror på alliancen Hvor kommer pengene fra? Interview: Signe Lindkvist Skriftlig beretning

Læs mere

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13.

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. MUNDTLIG BERETNING: Jeg vil starte med at sige, at denne beretning jo burde være holdt af Birthe Cramon. Dette er desværre ikke muligt da hun, som de fleste

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo 2015 Generalforsamling Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Karina Pedersen KAPE@dlf.org

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere