Referat af generalforsamling tirsdag den 16. april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling tirsdag den 16. april 2013"

Transkript

1 Deltagere: Forhindret: Referent: Referat af generalforsamling tirsdag den 16. april 2013 Flemming Eismark, formand Christian Grøndahl, bestyrelsesmedlem Mogens Wang Brolin, bestyrelsesmedlem Annemarie Hellebek, bestyrelsesmedlem Lena Høgh Eichler, bestyrelsesmedlem Anders Lassen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Jan Kyhse-Andersen, bestyrelsesmedlem & Karina Kaufmann, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Stina Wendt Agenda 1. Valg af dirigent Formanden for bestyrelsen bød velkommen til de fremmødte forældre og medarbejdere. Helle Jørgsholm blev foreslået og valgt som dirigent med akklamation. Helle Jørgsholm konstaterede at den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet med 14 dages varsel og derfor var beslutningsdygtig. Herefter blev ordet givet videre til formanden. 2. Beretning ved bestyrelsens formand År 2012 har atter været et travlt år i bestyrelsen. Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2012 samt desuden afholdt en bestyrelseskonference, som vi startede med at gøre det årligt i Vi arbejder professionelt i bestyrelsen, og på et bestyrelsesmøde på 3-4 timer, hvor der er en række faste punkter der skal nås, er det ofte ikke muligt at fordybe sig i skolens fremtid og få en ordentlig debat herom, endsige inspiration udefra. Vi har derfor haft stor glæde af disse konferencer, der strækker sig over 6-8 timer. I august 2012 havde vi fokus på vores omverden: kommunikation og brugen af sociale medier. Vi havde inviteret to oplægsholdere, Torsten Bruun fra firmaet Mingler samt Thomas Stilling, kommunikationschef fra Roskilde Katedralskole. Oplæggene dannende baggrund for en konstruktiv drøftelse af hvordan Marie Kruses Skole kan styrke sin interne og eksterne kommunikation blandt andet med henblik på at udvikle vores brand og PR indsats. På baggrund af drøftelserne besluttede bestyrelsen, at styrke området og give ledelsen mandat til at ansætte en kommunikationskonsulent. Ud af 195 ansøgere, ansatte vi den 1. januar 2013 den allerbedste kandidat: Peter Holm Andersen som kommunikationskonsulent. Skolen har for kort tid siden vedtaget en ny kommunikationsstrategi, udarbejdet af ledelse og lærere med Peter i spidsen. Satsningen har allerede vist sig i en øget eksponering i lokale og regionale aviser og på diverse sociale medier. Det indledende arbejde med etablering af en ny hjemmeside er i fuld gang og hvis det går efter planen er den klar til det nye skoleår.

2 Økonomien årsresultat er som forventet. Vi har stadig en sund, men sårbar økonomi blandt andet grundet fald i statstilskuddet. Vi har haft en række år hvor vores økonomi har kunnet bære investeringer. Det skyldes finurlige regler om forsinket udbetaling af visse tilskud, at vores råderum svinger over år. Sådanne midler vil det være ufornuftigt at brænde af i en forbrugsfest hvad der kunne være fristende. Vi har valgt at bruge disse midler på større enkeltopgaver, der svarer til en langsigtet investering der vil nedbringe udgifter fremadrettet. Typisk er det sket ved at vi de sidste 10 år har investeret i de helt store bygningsmæssige renoveringer der var stærkt tiltrængte og i modsat fald ville være umulige at løfte. Af de helt store ting vi har været igennem er: Helt nyt radiatoranlæg, Nye tage og nye vinduer over hele skolen. Herefter har det været muligt at tage fat på den æstetik som ansatte, elever og forældre møder når de kommer til og arbejder på skolen. Der blev nedstat et æstetikudvalg blandt de ansatte, og de har gjort et fremragende stykke arbejde. Derfor er vi meget glade for, at vores skole fremstår i god og indbydende stand, et sted det er rart at arbejde, studere, og have det godt. Næste etaper er lærerværelset. Tak til æstetikudvalget, der stadig har opgaver foran sig. Én af de mange eksterne interessenter vi har, er Furesø Kommune. Vi har nu, for 2. gang afholdt en minikonference hvor vi blandt andet inviterer alle Byrådspolitikere, og vigtige embedsmænd. Her fortæller vi lidt om os selv, og ellers eksterne indlæg om trends og strømninger på skoleområdet. Niels Folmann fra Kender du typen og Marianne Jelved har gæstet os. Vi har igennem årene haft en række forhandlinger med kommunen om forhold med økonomiske konsekvenser. Vi opfører os altid velforberedte, bestemte men ordentligt, konstruktivt med flere løsningsforslag og ikke konfliktsøgende. Vi ved, at kommunen sætter stor pris herpå. Vi ser det som mere og mere vigtigt, at være opmærksom på ALLE eksterne interessenter. Den vigtigste overordnede beslutning som Bestyrelsen har, skulle træffe i hvert fald siden den kæmpe investering i Sciencebygning og opgradering af den eksisterende bygningsmasse - er valget af ny rektor. Det har været en meget grundig proces, som vi heldigvis startede på i rigtig god tid, fordi Frank var så fair og ordentlig som Frank nu engang er- at han i rigtig god tid meddelte mig sin beslutning om at træde tilbage. Vi fik med professionel bistand scannet markedet for de allerbedste kandidater, og disse blev grundigt testet og interviewet. Som processen skred frem, viste der sig ret tidligt et mønster, -og det blev hurtigt tydeligere og tydeligere- at den klart bedste kandidat fandtes her på skolen. Carsten tiltrådte i sommers, og siden har det bare vist sig at det var den helt rigtige beslutning. Carsten gør det fantastisk godt og styrer skolen trygt samtidig med, at Carsten med sin ledelse og bestyrelsen arbejder på fornyelser, der skal bringe Marie Kruses Skole ind i den nye tid som vi grundet Folketingets og Ministeriets nye rammer kommer til at leve i.

3 Samarbejdet i bestyrelsen er jeg meget glad for at kunne sige: Det kører meget professionelt og er et givtigt og inspirerende forum. Vi sammensætter helst bestyrelsen så der forefindes kompetencer inden for hvert fagområde som der er behov for og som er meste relevant for skolen. Jeg sidder i flere bestyrelser, og arbejder med bestyrelsesarbejde, blandt andet i et netværk der alene beskæftiger sig med bestyrelsesarbejde. I dag er det helt essentielt i bestyrelsesarbejde, at de sammensættes med brede professionelle kompetencer. Mormor bestyrelser er YT. Verden er simpelthen blevet mere udfordrende, konkurrencepræget, og kunderens forventninger skærpet. Jeg er derfor glad for, at kunne se mig om i bestyrelseslokalet og konstatere de forældrevalgtes kompetencer: økonomistyring, IT og virksomheds processer, medico produktions virksomhed/erhvervsliv, forretningsudvikling innovation og kapitalrejsning, videnskab, overlægen med speciale i sundhed og kost, og så er der ingeniøren der ved lidt om ejendomsdrift og bestyrelsesarbejde. Og så skal den personlige kemi også fungere og det gør den! Tak til bestyrelsen for den store indsats, at I vil stille jeres enorme kompetencer til rådighed for bestyrelsesarbejdet. Fremadrettet bliver der nok at tage fat på jeg er sikker på at holdet her er rustet dertil. 3. Årsrapport for 2012 ved økonomichef Lars Holm- Nielsen Jeg glæder mig til fremtiden. Skolen fik i 2012 et overskud på kr ,- Statstilskuddet falder på grund af Genopretningsplanen fra I praksis går faldet og inflationen lige op, så det samlede beløb er næsten uændret. Vi har forsøgt at kompensere for faldet i statstilskudsprocenten gennem besparelser, men skolepengene er steget med ca. 3 %, mens inflationen har været mindre. Andre indtægter er faldet, da der er indgået en ny aftale med Furesø kommune om tilskud til SFO. Den nye aftale gav Marie Kruses Skole ca. kr ,- mindre i tilskud i Under andre indtægter ligger også kantineomsætningen, der er uændret i forhold til Lønudgifter til undervisningen steg med ca. 2 % i 2012, heraf er 1 % overenskomstmæssige lønreguleringer, resten er en lille smule flere lærerkræfter og stigninger på grund af anciennitet. Andre omkostninger vedrørende undervisning er steget med kr ,-. Det skyldes primært afholdelsen af et større medarbejderseminar, der var en stor succes. Derudover har vi fortsat udrulningen af smartboards, således at vi nu har smartboards i alle klasselokaler fra børnehaveklasse til og med 6.klasse.

4 Udgifter til Kometen er stort set uændrede. På ejendomsudgifterne er der sket en forskydning, da vi har valgt at ansætte to rengøringsmedarbejdere, der rengøre Sciencebygningen og gymnastiksalene. Det bevirker, at lønnen stiger og andre udgifter falder. Trods en uventet stigning i fjernvarmeprisen på 26 %, er det alligevel lykkedes at spare på ejendomsudgifterne, uanset at vi har fastholdt de planlagte renoveringsprojekter. Udgifterne til kantinen er steget en smule. Administrationsudgifterne er ligeledes holdt stort set i ro. Finansielle poster er faldet med næsten kr ,-, mest fordi vi afdrager på vores gæld. Skolen har i 2012 valgt, at indarbejde den negative markedsværdi på indgåede SWAP-aftaler i regnskabet. Dette betyder naturligvis et markant fald i egenkapitalen. Skolen forventer dog ikke, at det hensatte beløb på kr ,- reelt vil komme til at påvirke skolens økonomiske situation. Skolen har i perioden forbedret sin likviditet med kr ,- således, at vi ultimo 2012 havde en samlet likviditet på kr ,-. Dette bringer likviditet graden over 47 %. Denne likviditet er fuldt tilstrækkelig til skolens fortsatte drift. Spørgsmål til vores IT-strategi. 4. Rektors redegørelse Skolens strategi udvikles løbende i takt med den teknologiske udvikling. I de senere år har der været satset på smartboards i 0.-6.kl og projektorer, trådløst netværk og elevernes bærbare pc ere fra 7. kl. 3.g. Det er under overvejelse, hvad der skal ske videre frem. Året 2012 blev et år hvor meget blev ved det gamle og hvor meget forandrede sig. Lad os begynde med det, som blev ved det gamle: 2012 blev endnu et år hvor skolens værdier i vid udstrækning blev omsat i praksis og hvor skolens stærke brand og forankring blev konsolideret og bekræftet. Som ny rektor er jeg blevet glædelig overrasket over hvor positivt forældre, bedsteforældre, lokalpolitikere, lærerne og elever omtaler skolen. Ved orienteringsmøderne i forbindelse med oprettelsen af nye 8. og 6. klasser har interessen været overvældende og der har været langt flere ansøgere, end vi kan optage. Mange forældre ønsker at få deres børn ind på Marie Kruses Skole, fordi de opfatter skolen som eksponent for høj faglighed og fremhæver, at der på Marie Kruses Skole ikke synes at være noget modsætningsforhold mellem høje faglige ambitioner på den ene side og omsorgen for den enkelte elev også den bogligt svage elev på den anden side.

5 Et eksempel på dette er at, i 2012 bestod samtlige 3.gere deres studentereksamen. Det er ikke en selvfølge. Det er min påstand at vi langt på vej, er lykkedes med at omsætte vores værdier i praksis. - Faglighed, fordybelse og samarbejde - Omsorg for den enkelte i respekt for fællesskabet - Udvikling og fornyelse med afsæt i traditioner 2012 blev endnu et år med et enormt engagement fra medarbejdere, elever og forældre og som afspejler sig i flotte faglige resultater og i et fantastisk fællesskab, med masser af arrangementer i og uden for skoletiden. Et godt eksempel på forældrearrangement var, da vi skulle på personaleweekend i september. Ved den anledning blev hele undervisningen i hovedskolen, varetaget af en stor gruppe engagerede forældre. På trods af alt det velkendte, bød 2012 også på en række forandringer. Jeg vil gerne benytte lejligheden til, at udtrykke stor taknemmelighed over den tillid som bestyrelsen, ledelseskollegaer, medarbejdere, forældre og elever har vist mig hele vejen igennem. Jo mere jeg komme ind i jobbet, jo gladere bliver jeg for det og jo mere går det op for mig, at Marie Kruses Skole er båret af et fantastisk engagement og entusiasme - ja for nogle er der tale om et kald og en kærlighed til skole. Forberedelser til OK 2012 blev også året hvor forberedelserne til overenskomstforhandlinger mellem moderniseringsstyrelsen og GL og Danmarks lærerforening blev skudt i gang. Det har fra starten stået klart, at arbejdsgiversiden gik efter at få fjernet de centralt aftalte arbejdstidsaftaler og i stedet give ledelserne på skolerne et større ledelsesrum. For gymnasielærernes vedkommende, er der forhandlet en ny aftale på plads, som betyder at de centralt fastlagte arbejdstidsregler er bortfaldet. Det stiller helt nye krav til decentral ledelse og kræver et nært og tillidsfuldt samarbejde mellem medarbejdere og ledelse. Mange gymnasielærer oplever OK-13 som en stor omvæltning og som noget der giver anledning til bekymring. Jeg er dog sikker på, at vi på trods af den forståelige bekymring og usikkerhed, nok skal finde løsninger som både skaber tryghed og gode rammer for arbejdslivet og som samtidig åbner mulighed for nødvendige forandringer og nyskabelser.

6 Lockouten Som alle nok er bekendt med er det ikke lykkedes for KL/Moderniseringsstyrelsen og Danmarks læreforening at lande en aftale, hvilket har resulteret i lockout af vores Hovedskole-lærere. Uroen om lærernes arbejdstid har naturligvis affødt usikkerhed og frustration blandt lærerne. Lærerne har oplevet at deres indsats er blevet miskrediteret i det offentlige, hvilket efter min opfattelse er bund uretfærdigt. Vi har, af bedste evne forsøgt at balancere mellem overholdelse af reglerne for lockouten og hensynet til lærerne, eleverne og forældrene. Vi er meget bevidste om, at situationen er meget følelsesladet og at vi skal handle på en sådan måde, at de langsigtede negative virkninger af konflikten minimeres. Når konflikten er overstået skal vi så hurtigt som muligt, have genetableret det gode og tillidsfulde arbejdsmiljø som kendetegner Marie Kruses Skole. Vedrørende tilbagebetaling af eventuelt skolepenge så kender vi på nuværende tidspunkt ikke de faktiske forhold og ved derfor heller ikke i hvilket omfang vi kan indhente de mistede timer. Hovedskolen Hovedskolen har igen i dette år fuldt hus 700 elever fordelt på årgangene fra bh.kl. 10. kl. De lange ventelister er blevet længere. Bestyrelsen og ledelsen har besluttet at tage elever ind til endnu en ny 6. klasse i det kommende skoleår og hermed bliver grundskolen 4-sporet fra 6. klasse. Læsning Læsestund er i dette skoleår udviklet til Læsebånd. Elever fra bh.kl. 6. kl. har periodevist læst 15. min dagligt. Evalueringen af Læsebånd forlyder stor interesse fra såvel elever som lærere. Det primære formål med læsebånd er, at påvirke elevernes lyst til at fordybe sig i bøgernes forunderlige univers. Smartboard Alle klasser fra bh.kl. 6. kl. har nu smartboard. Næste skoleår vil der også blive opsat smartboard i naturfagslokale og 7. kl. klasselokale. Alle lærere, der underviser på de pågældende klassetrin har været på kursus i brugen af smartboard. Sprog og nye tiltag Fra dette skoleår har vi ligestillet tysk og fransk. Eleverne har i 5. og 6. kl. en lektion tysk og en lektion fransk om ugen. I slutningen af 6. kl. vælger eleverne det sprog, de vil fortsætte med. Fra næste skoleår bliver der engelskundervisningen fra 2. klasse (Fun to learn), ligesom der også indføres sprogkrog for eleverne på mellemtrinet.

7 Det vil blive differentieret så både svage og stærke elever, vil få optimeret deres læringsmuligheder. Styr på sundhed På Marie Kruses Skole vil vi gerne styrke elevernes motivation for at leve et sundt liv. Derfor har vi søgt om at komme med i projektet Styr på sundhed som er et 4-årigt forløb med Dansk Skoleidræt og Trygfonden som partnere. Vi er blevet udvalgt som modelskole. Så snart vi har modtaget den endelige projektbeskrivelse, vil vi informere ydereligere. Trivsel Hovedskolen har fortsat fokus på trivsel. Fra dette skoleår og fremadrettet skal alle klasselærere i efteråret udføre Klassetrivsel.dk. En klassetrivselsundersøgelse der i detaljer fortæller læreren hvordan eleverne trives og hvor der eventuelt skal lægges et særligt fokus. Derudover er trivselsundervisning af ekstern trivselslærer udvidet til også at gælde 7. Kl. Skolen har desuden fået uddannet en lærer som antimobbekonsulent. En anden lærer er udnævnt som deltager i Furesø kommunes konfliktmæglerkorps. Talentpleje Talentpleje er fortsat under udvikling. I dette skoleår har en udskolingsklasse deltaget i matematikkonkurrencen Kapabel. Klassen blev nr. 3 på landsplan, af alle deltagende klasser. Elever fra Hovedskolen har deltaget i Georg Mohr konkurrencen. En matematikkonkurrence som også har deltagere fra gymnasiet. 10 elever kvalificerede sig til 2. runde heraf 3 gymnasieelever. En elev fra 6. klasse blev nr. 3 ud af de 10 Marie Kruses Skoleelever. Eleven er indstillet til et masterclass forløb i talentudvikling, på science centeret i Sorø. Valgfag Vi har for få dage siden indledt et omfattende arbejde med at udvikle vores valgfagstilbud. Målet er, at vi fra skoleåret 2014 kan tilbyde ca. fem forskellige valgfags pakker som i højere grad end tidligere, tilgodeser elevernes forskellige interesser og kompetencer. Det skal understreges, at alle elever stadigvæk vil aflægge den sammen afgangsprøve i 9. klasse.

8 Gymnasiet Gymnasiet har i 2012 kun haft begrænset personaleudskiftning. To lærere er gået på efterløn og to barselsvikarer stoppede. En lærer gik på barsel, og to vendte tilbage fra samme. Gymnasiet er fyldt op i 1.g med fire klasser og 112 elever, hvilket lever op til reglerne om det fleksible klasseloft på 28 elever. Fastholdt søgningen men vi mister samlet set en klasse. Talentudvikling Også i år er det dygtige elever, der har præget diverse faglige konkurrencer med succes, blandt andet i naturgeografi og matematik Mange elever har opnået flotte placeringer, blandt andet i mediefag hvor et hold vandt juryens specialpris, og i matematik hvor en elev er videre OL i matematik. I det hele taget deltager skolen med stadig større omfang i forskellige talentarbejde, blandt andet Akademiet for Talentfulde Unge hvor 7 1g ere søgte og fik optagelse. Sprog Vi har øget vores fokus på sprogfagene blandt andet med afholdelse af en sprogdag for hele gymnasiet. Vi har endvidere haft besøg af Det Rullende Universitet fra Århus, for at styrke elevernes kendskab til og interesse for de videregående uddannelser. Trivsel Vi har forsat fokus på elevtrivsel og jeg vil i den forbindelse nævne, at vi er blevet inviteret til at indlede et samarbejde med Helle Rabøl og forskerteamet omkring hende og projektet Ex-bus, som er støttet af trygfonden. Afslutning Vi er i en brydningstid hvor nye overenskomster skal implementeres og hvor vi forsat skal arbejde stenhårdt på at udvikle vores skole og tiltrække nye elever. Jeg vil ikke lægge skjul på, at den verserende skolekonflikt og ny OK for gymnasiets lærere, stiller store krav til samarbejde og tillid. Derfor gælder det om at stå sammen og genfortælle og revitaliserer de visioner som hele tiden har båret Marie Kruses Skole. Derfor har vi i særlig grad brug for at vi samler os om vores mål og værdier og det er jeg overbevist om nok skal lykkes.

9 Spørgsmål til vores værdier og fundats. I Peters arbejde med vores kommunikationsstrategi, har han været rundt og snakke med rigtig mange på skole, både elever, lærere og forældre, netop for at finde ud af, hvad de opfatter som vores værdier. Tilbagemeldingerne er meget enslydende og ord som disse, går meget igen. Høj faglighed, respekt for det enkelte individ en skole med plads til alle, hvilket er i overensstemmelse med de værdier der er nævnt i fundatsen jf. rektors redegørelse. Spørgsmål til lockouten og mistede timer. 5. Valg til bestyrelsen Lis R. Lau, afdelingsinspektør svarer. Ledelsen arbejder med rigtig mange tanker og idéer. I dag er der netop udsendt besked om at årsprøverne fra 4.kl 8.kl. bliver aflyst og eleverne skal have almindelig undervisning frem til sommerferien. Den største udfordring lige nu er dog vores 9.kl 10.kl og deres afgangsprøver. Beslutningen om, afgangsprøver træffes af Ministeret for Børn & Undervisning, og lige så snart ledelsen ved besked, bliver der selvfølgelig givet besked til jer alle. En forælder til en elev i 10.klasse giver udtryk for stor ærgrelse over at Berlinturen er blevet aflyst grundet lockouten, nu hvor 8.klasserne kom af sted til Holland. Karina Hoffmeyer, viceafdelingsinspektør forklarede, at det selvfølgelig er rigtig ærligt at 10.klasserne, desværre ikke kom af sted. Hollandsturene blev gennemført med deltagelse af ledelsen, og dette handlede kun om tilsyn, da eleverne skulle bo hos en hollandskfamilie, og de hollandske skoler havde ansvaret for hele programmet. Berlinturen er en studietur, hvor lærerne lægger programmet og har det fulde ansvar. Vi har 2 bestyrelsesmedlemmer der er på valg til bestyrelsen. Dette drejer sig om Annemarie Hellebek og Jan Kyhse-Andersen. Dirigenten spurgte formanden om der rettidigt var fremkommet andre kandidater til bestyrelsesposterne i henhold til fundats. Formanden kunne fortælle, at der er fremkommet en kandidater til bestyrelsen, John Wiberg, så der skulle afholdes valg. Alle kandidater præsenterede sig selv, for hvad de har at byde ind med i et bestyrelsesarbejde. Herefter blev der afholdt valg. Dirigenten kunne herefter konstatere, at Annemarie Hellebek og Jan Kyhse-Andersen er genvalgt til bestyrelsen. Den eksisterende bestyrelse træder derfor igen i kraft pr. 1. august 2013.

10 6. Valg af suppleanter Dirigenten spurgte formanden om der rettidigt var fremkommet andre kandidater som suppleant til bestyrelsesposterne i henhold til fundats. Formanden kunne fortælle, at der er fremkommet 2 nye kandidater som suppleant. Da der ikke er fremkommet yderligere, blev begge kandidater valgt. Dirigenten kunne herefter konstatere, at Berit Bahabahani er valgt som første suppleant og Betina Hellemann er valgt som anden suppleant til bestyrelsen med virkning fra 1. august 2013.

11 7. Eventuelt Dirigenten spurgte forsamlingen om der var flere punkter under eventuelt. Spørgsmål vedrørende studietur til Kina (i forlængelse af værdier). En forælder til en elev der var med på turen, fortalt hvilke oplevelse hans dreng havde fået, og Anders Lassen, gymnasielærer, deltog selv og redegjorde for det faglige udbytte af turen. Spørgsmål vedrørende tilbagebetaling af skolepengene grundet lockouten. Det kommer an på hvor lang tid det varer og hvor meget undervisning vi skal indhente. Da vi er en privatskole er der nogle regler vi skal følge vedrørende skolepengene og tilskud. En idé kunne være at nogle af skolepengene kunne blive brugt til en pulje til børnene. Dirigenten afsluttede derefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Referat af generalforsamling torsdag den 14. april 2011

Referat af generalforsamling torsdag den 14. april 2011 Deltagere: Referat af generalforsamling torsdag den 14. april 2011 Flemming Eismark, formand Christian Grøndahl, bestyrelsesmedlem Mogens Wang Brolin, bestyrelsesmedlem Annemarie Hellebek, bestyrelsesmedlem

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 Deltagere: Forhindret: Referent: Berit Behbahani (BB), Margrethe Bastholm Bille (MBB), Anders Viksø-Nielsen (AVN), Mogens Wang Brolin (MWB), Flemming

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde nr. 50 torsdag den 10. oktober 2013 kl. 19.00 i 10. klasses fællesrum.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 8. december 2014 (eksternt)

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 8. december 2014 (eksternt) Referat af bestyrelsesmøde mandag den 8. december 2014 (eksternt) Deltagere: Forhindret: Referent: Lena Høgh Eichler (LHE), Mogens Wang Brolin (MWB), Flemming Eismark (FEI), Margrethe Bastholm Bille (MBB),

Læs mere

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule.

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule. Side 1 af 5 Skolelederens beretning for skoleåret 2011/2012 Skolens hverdag På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte

Læs mere

Haslev Privatskole Generalforsamling 2014

Haslev Privatskole Generalforsamling 2014 Haslev Privatskole Generalforsamling 2014 Resultat sammenligning Resultat 2013 Budget 2013 Resultat 2012 t. kr. t. kr. Elevtal i alt 364 346 330 Elevtal SFO 5/9 164 156 132 Statstilskud 15.849.935 15.502

Læs mere

Referat af generalforsamling torsdag den 23. april 2015

Referat af generalforsamling torsdag den 23. april 2015 Referat af generalforsamling torsdag den 23. april 2015 Der var mødt 29 stemmeberettigede forældre op. Der var endvidere 5 fuldmagter. Referent: Søren Helstrup Agenda 1. Valg af dirigent Formanden for

Læs mere

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14.

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14. Efter velkomst og en kort præsentation af bestyrelsens medlemmer, orienterede Steen om skolens økonomi. Steen forklarede søjlediagrammet, hvor hele søjlen viser udgiften pr. elev i folkeskolen. 120 100

Læs mere

Formanden kunne fortælle, at der er fremkommet 3 nye kandidater som suppleant. Da der er fremkommet 3 kandidater skal der afholdes valg.

Formanden kunne fortælle, at der er fremkommet 3 nye kandidater som suppleant. Da der er fremkommet 3 kandidater skal der afholdes valg. Referat af generalforsamling torsdag den 10. april 2014 Referent: Stina Wendt Agenda 1. Valg af dirigent Formanden for bestyrelsen bød velkommen til de fremmødte forældre og medarbejdere. Karina Hoffmeyer

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.juni 2012 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Niels Erik Parbst Charlotte Broen Christensen Birgitte Lind Andreas

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Haslev Privatskole Generalforsamling 2012

Haslev Privatskole Generalforsamling 2012 Haslev Privatskole Generalforsamling 2012 Haslev Privatskole Resultat sammenligning Resultat 2011 Budget 2011 Resultat 2010 Elevtal i alt 298 298 251 Elevtal SFO 5/9 116 102 104 Statstilskud 13.023.304

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde torsdag den 31. marts 2016

Referat af Bestyrelsesmøde torsdag den 31. marts 2016 Referat af Bestyrelsesmøde torsdag den 31. marts 2016 Deltagere: Forhindret: Gæst: Referent: Berit Behbahani (BB), Lena Høgh Eichler (LHE), Margrethe Bastholm Bille (MBB), Anders Viksø-Nielsen (AVN), Mogens

Læs mere

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013.

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Pkt. nr. 1. Overskrift: Protokol 1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Referatet blev godkendt. Ingen Referat af bestyrelsesmødet 21/3 2013. Pkt. nr. 2. Overskrift:

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Til stede: Mogens Kragh Andersen (SOSU Fyn), Rita Christensen (SOSU Herning), Carl Tronhjem (SOSU Sjælland), Steen Kjeldsen (SOSU FVH),

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Ledelsesberetning 2016

Ledelsesberetning 2016 1 Ledelsesberetning 2016 De sidste 8 år har vi haft et positivt resultat og 2016 er ingen undtagelse, det er det bedste resultat nogensinde. Elevtallet har været stadigt stigende og endnu et år kan jeg

Læs mere

Generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015 kl. 19:00 21.00 Frivillighuset - Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015 kl. 19:00 21.00 Frivillighuset - Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg Referat Børns Voksenvenner Svendborg Generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015 kl. 19:00 21.00 Frivillighuset - Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg Dagsorden for generalforsamling:

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Budget for Højvangskolen 2014

Budget for Højvangskolen 2014 Budget for Højvangskolen 2014 Skolens samlede økonomiske situation er som bekendt udfordret af tidligere års merforbrug i forhold til det udmeldte budget. Derfor blev der i januar nedsat en økonomisk taskforce

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 Til stede: Palle Broman, Huno K. Jensen, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx, Helle Risvig Nielsen. Afbud: Steffen Lange, Britta

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 17.juni 2015 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Dorte Merete Juel Hansen Musa Kekec Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling ved den selvejende institution Skanderborg Realskole onsdag den 28. marts 2012. 1) Valg af dirigent Bestyrelsens formand Mads Nysted foreslog advokat Kristian Storgaard,

Læs mere

Referent: Pernille Glade børn lærer bedst Trivsel Samtale Skolen for livet Ansvarlighed Samarbejdsevne Initiativ Faglighed Fællesskab

Referent: Pernille Glade børn lærer bedst Trivsel Samtale Skolen for livet Ansvarlighed Samarbejdsevne Initiativ Faglighed Fællesskab Bestyrelsesmøde d. 10/10 2016 Mødested: Rødding Friskole Mødetidspunkt: 19.00 22.00 Deltagere: Maja, Tina, Ditte, Pehr, Henrik, Jens, Pernille (Kristen dukkede ikke op) Kaffe og andet godt: Ditte Referent:

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Dato Tid Indhold Onsdag d. 20.-11 9.00 14.00 Deltage i undervisningen: Fremlæggelse på afgangsholdet om deres studietur til Montenegro og besøg

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Referat af SMIP Generalforsamling den 3. april 2013

Referat af SMIP Generalforsamling den 3. april 2013 Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond Referat af SMIP Generalforsamling den 3. april 2013 11.april 2013 Kai Adelhorst bød velkommen til årets generalforsamling og håbede på et godt og dialogrigt

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 9

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 9 SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 9 Kære alle sammen Vi er allerede kommet godt i gang med det nye skoleår på Spjellerup Friskole. Mange elever kom friske og brune tilbage fra en veloverstået sommerferie og det

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Vedlagt: Bilag 1: Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2007 Bilag 2: Regnskab for perioden 01.09.2007

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

GigtSkolen, beretning for beretning på generalforsamlingen den 27. marts Folkeoplysningsloven

GigtSkolen, beretning for beretning på generalforsamlingen den 27. marts Folkeoplysningsloven GigtSkolen, beretning for 2013 - beretning på generalforsamlingen den 27. marts 2014 Folkeoplysningsloven Der er i den nye Folkeoplysningslov åbnet op for muligheden for at arbejde på tværs af organisationer

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017

Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017 Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017 Så er endnu et år gået på syd området største skole. I 2016 har vi haft i alt 195,9 årselever med følgende fordeling friskolen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Jeg tror vi har rekord deltagelse for skolebestyrelsens årsberetning men bare rolig den er kort og vi glæder os også til foredraget bagefter.

Jeg tror vi har rekord deltagelse for skolebestyrelsens årsberetning men bare rolig den er kort og vi glæder os også til foredraget bagefter. Skolebestyrelsens årsberetning 2012. Jeg tror vi har rekord deltagelse for skolebestyrelsens årsberetning men bare rolig den er kort og vi glæder os også til foredraget bagefter. Hvad skal vi? Det er skolebestyrelsens

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

Aarhus Friskoles Fredagsbrev

Aarhus Friskoles Fredagsbrev Kære Ærede Læser Deres barn har i skrivende stund fået sommerferie. Tillykke! Så er der ekstra god tid til at nyde denne udgivelse sammen. De kan i skoleårets sidste udgivelse (SNØFT!) læse om følgende

Læs mere

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole Kundskaber for livet læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole er en enestående skole motiverende, professionel, fagligt

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF. 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF. 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Troels Bansmann Camilla Dølrath Isaksen Michael Aspegren Søndergaard

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Godkendt og underskrevet af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Godkendt og underskrevet af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Deltagere: Forhindret: Referent: Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 3. februar 2015 Lena Høgh Eichler (LHE), Mogens Wang Brolin (MWB), Margrethe Bastholm Bille (MBB), Anders Lassen (AL), Marianne Haarsted

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Odense, den 13. marts 2014 Kære Forældre- og Skolekreds ved FCO Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Dagsorden:

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Kære kolleger, forældre og elever på NBL

Kære kolleger, forældre og elever på NBL Kære kolleger, forældre og elever på NBL 16. december 2015 Juleferien står for døren og det er tid til ferie og samvær med familie og venner. Det er en tid som vi har ventet utålmodigt på, ikke mindst

Læs mere

Vedtægter for TalentCampDK

Vedtægter for TalentCampDK Bestyrelsen stiller forslag om følgende vedtægtsændringer. TalentcampDK er en ny og dynamisk organisation som er inde i en god udvikling, hvor der er behov for nogle justeringer af vedtægterne. Vedtægter

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Suveræne skoler i Lejre Kommune

Suveræne skoler i Lejre Kommune Suveræne skoler i Lejre Kommune Skolevision 2012 Kære læser Kan du huske, hvordan det var at gå i folkeskole? Hvem din yndlingslærer var, og hvilke fag du havde? Du kan måske huske, hvordan dit klasselokale

Læs mere

Skoleleders beretning 2015 Generalforsamling, Høng Privatskole 28. april 2015

Skoleleders beretning 2015 Generalforsamling, Høng Privatskole 28. april 2015 Skoleleders beretning 2015 Generalforsamling, Høng Privatskole 28. april 2015 Dagligdagen på skolen i skoleåret 2014/15 har overordnet set været præget af to afgørende ændringer. Det er implementering

Læs mere

Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde

Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde Skolekode 280813 Tilsynsførende Klaus Eusebius Jakobsen, rektor emeritus. Undervisningen på Karrebæksminde

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Strategiplan Tybjerg 20:20

Strategiplan Tybjerg 20:20 Strategiplan Tybjerg 20:20 Tybjerg Privatskole OPFØLGNING MARTS 2017 Tybjerg 20:20 Formål Det særlige Vision Værdier Mission Metoder og Dogmer 5 Indsatsmål Handlinger 2016 Handlinger 2017 Vision Vi står

Læs mere

Referat, generalforsamling på Livets Skole, den 24. april, kl. 19.00

Referat, generalforsamling på Livets Skole, den 24. april, kl. 19.00 Referat, generalforsamling på Livets Skole, den 24. april, kl. 19.00 Referent: Tom Kjærsgaard Larsen, Til stede: 17 deltagere inkl. bestyrelse Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere