Referat af generalforsamling tirsdag den 16. april 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling tirsdag den 16. april 2013"

Transkript

1 Deltagere: Forhindret: Referent: Referat af generalforsamling tirsdag den 16. april 2013 Flemming Eismark, formand Christian Grøndahl, bestyrelsesmedlem Mogens Wang Brolin, bestyrelsesmedlem Annemarie Hellebek, bestyrelsesmedlem Lena Høgh Eichler, bestyrelsesmedlem Anders Lassen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Jan Kyhse-Andersen, bestyrelsesmedlem & Karina Kaufmann, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Stina Wendt Agenda 1. Valg af dirigent Formanden for bestyrelsen bød velkommen til de fremmødte forældre og medarbejdere. Helle Jørgsholm blev foreslået og valgt som dirigent med akklamation. Helle Jørgsholm konstaterede at den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet med 14 dages varsel og derfor var beslutningsdygtig. Herefter blev ordet givet videre til formanden. 2. Beretning ved bestyrelsens formand År 2012 har atter været et travlt år i bestyrelsen. Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2012 samt desuden afholdt en bestyrelseskonference, som vi startede med at gøre det årligt i Vi arbejder professionelt i bestyrelsen, og på et bestyrelsesmøde på 3-4 timer, hvor der er en række faste punkter der skal nås, er det ofte ikke muligt at fordybe sig i skolens fremtid og få en ordentlig debat herom, endsige inspiration udefra. Vi har derfor haft stor glæde af disse konferencer, der strækker sig over 6-8 timer. I august 2012 havde vi fokus på vores omverden: kommunikation og brugen af sociale medier. Vi havde inviteret to oplægsholdere, Torsten Bruun fra firmaet Mingler samt Thomas Stilling, kommunikationschef fra Roskilde Katedralskole. Oplæggene dannende baggrund for en konstruktiv drøftelse af hvordan Marie Kruses Skole kan styrke sin interne og eksterne kommunikation blandt andet med henblik på at udvikle vores brand og PR indsats. På baggrund af drøftelserne besluttede bestyrelsen, at styrke området og give ledelsen mandat til at ansætte en kommunikationskonsulent. Ud af 195 ansøgere, ansatte vi den 1. januar 2013 den allerbedste kandidat: Peter Holm Andersen som kommunikationskonsulent. Skolen har for kort tid siden vedtaget en ny kommunikationsstrategi, udarbejdet af ledelse og lærere med Peter i spidsen. Satsningen har allerede vist sig i en øget eksponering i lokale og regionale aviser og på diverse sociale medier. Det indledende arbejde med etablering af en ny hjemmeside er i fuld gang og hvis det går efter planen er den klar til det nye skoleår.

2 Økonomien årsresultat er som forventet. Vi har stadig en sund, men sårbar økonomi blandt andet grundet fald i statstilskuddet. Vi har haft en række år hvor vores økonomi har kunnet bære investeringer. Det skyldes finurlige regler om forsinket udbetaling af visse tilskud, at vores råderum svinger over år. Sådanne midler vil det være ufornuftigt at brænde af i en forbrugsfest hvad der kunne være fristende. Vi har valgt at bruge disse midler på større enkeltopgaver, der svarer til en langsigtet investering der vil nedbringe udgifter fremadrettet. Typisk er det sket ved at vi de sidste 10 år har investeret i de helt store bygningsmæssige renoveringer der var stærkt tiltrængte og i modsat fald ville være umulige at løfte. Af de helt store ting vi har været igennem er: Helt nyt radiatoranlæg, Nye tage og nye vinduer over hele skolen. Herefter har det været muligt at tage fat på den æstetik som ansatte, elever og forældre møder når de kommer til og arbejder på skolen. Der blev nedstat et æstetikudvalg blandt de ansatte, og de har gjort et fremragende stykke arbejde. Derfor er vi meget glade for, at vores skole fremstår i god og indbydende stand, et sted det er rart at arbejde, studere, og have det godt. Næste etaper er lærerværelset. Tak til æstetikudvalget, der stadig har opgaver foran sig. Én af de mange eksterne interessenter vi har, er Furesø Kommune. Vi har nu, for 2. gang afholdt en minikonference hvor vi blandt andet inviterer alle Byrådspolitikere, og vigtige embedsmænd. Her fortæller vi lidt om os selv, og ellers eksterne indlæg om trends og strømninger på skoleområdet. Niels Folmann fra Kender du typen og Marianne Jelved har gæstet os. Vi har igennem årene haft en række forhandlinger med kommunen om forhold med økonomiske konsekvenser. Vi opfører os altid velforberedte, bestemte men ordentligt, konstruktivt med flere løsningsforslag og ikke konfliktsøgende. Vi ved, at kommunen sætter stor pris herpå. Vi ser det som mere og mere vigtigt, at være opmærksom på ALLE eksterne interessenter. Den vigtigste overordnede beslutning som Bestyrelsen har, skulle træffe i hvert fald siden den kæmpe investering i Sciencebygning og opgradering af den eksisterende bygningsmasse - er valget af ny rektor. Det har været en meget grundig proces, som vi heldigvis startede på i rigtig god tid, fordi Frank var så fair og ordentlig som Frank nu engang er- at han i rigtig god tid meddelte mig sin beslutning om at træde tilbage. Vi fik med professionel bistand scannet markedet for de allerbedste kandidater, og disse blev grundigt testet og interviewet. Som processen skred frem, viste der sig ret tidligt et mønster, -og det blev hurtigt tydeligere og tydeligere- at den klart bedste kandidat fandtes her på skolen. Carsten tiltrådte i sommers, og siden har det bare vist sig at det var den helt rigtige beslutning. Carsten gør det fantastisk godt og styrer skolen trygt samtidig med, at Carsten med sin ledelse og bestyrelsen arbejder på fornyelser, der skal bringe Marie Kruses Skole ind i den nye tid som vi grundet Folketingets og Ministeriets nye rammer kommer til at leve i.

3 Samarbejdet i bestyrelsen er jeg meget glad for at kunne sige: Det kører meget professionelt og er et givtigt og inspirerende forum. Vi sammensætter helst bestyrelsen så der forefindes kompetencer inden for hvert fagområde som der er behov for og som er meste relevant for skolen. Jeg sidder i flere bestyrelser, og arbejder med bestyrelsesarbejde, blandt andet i et netværk der alene beskæftiger sig med bestyrelsesarbejde. I dag er det helt essentielt i bestyrelsesarbejde, at de sammensættes med brede professionelle kompetencer. Mormor bestyrelser er YT. Verden er simpelthen blevet mere udfordrende, konkurrencepræget, og kunderens forventninger skærpet. Jeg er derfor glad for, at kunne se mig om i bestyrelseslokalet og konstatere de forældrevalgtes kompetencer: økonomistyring, IT og virksomheds processer, medico produktions virksomhed/erhvervsliv, forretningsudvikling innovation og kapitalrejsning, videnskab, overlægen med speciale i sundhed og kost, og så er der ingeniøren der ved lidt om ejendomsdrift og bestyrelsesarbejde. Og så skal den personlige kemi også fungere og det gør den! Tak til bestyrelsen for den store indsats, at I vil stille jeres enorme kompetencer til rådighed for bestyrelsesarbejdet. Fremadrettet bliver der nok at tage fat på jeg er sikker på at holdet her er rustet dertil. 3. Årsrapport for 2012 ved økonomichef Lars Holm- Nielsen Jeg glæder mig til fremtiden. Skolen fik i 2012 et overskud på kr ,- Statstilskuddet falder på grund af Genopretningsplanen fra I praksis går faldet og inflationen lige op, så det samlede beløb er næsten uændret. Vi har forsøgt at kompensere for faldet i statstilskudsprocenten gennem besparelser, men skolepengene er steget med ca. 3 %, mens inflationen har været mindre. Andre indtægter er faldet, da der er indgået en ny aftale med Furesø kommune om tilskud til SFO. Den nye aftale gav Marie Kruses Skole ca. kr ,- mindre i tilskud i Under andre indtægter ligger også kantineomsætningen, der er uændret i forhold til Lønudgifter til undervisningen steg med ca. 2 % i 2012, heraf er 1 % overenskomstmæssige lønreguleringer, resten er en lille smule flere lærerkræfter og stigninger på grund af anciennitet. Andre omkostninger vedrørende undervisning er steget med kr ,-. Det skyldes primært afholdelsen af et større medarbejderseminar, der var en stor succes. Derudover har vi fortsat udrulningen af smartboards, således at vi nu har smartboards i alle klasselokaler fra børnehaveklasse til og med 6.klasse.

4 Udgifter til Kometen er stort set uændrede. På ejendomsudgifterne er der sket en forskydning, da vi har valgt at ansætte to rengøringsmedarbejdere, der rengøre Sciencebygningen og gymnastiksalene. Det bevirker, at lønnen stiger og andre udgifter falder. Trods en uventet stigning i fjernvarmeprisen på 26 %, er det alligevel lykkedes at spare på ejendomsudgifterne, uanset at vi har fastholdt de planlagte renoveringsprojekter. Udgifterne til kantinen er steget en smule. Administrationsudgifterne er ligeledes holdt stort set i ro. Finansielle poster er faldet med næsten kr ,-, mest fordi vi afdrager på vores gæld. Skolen har i 2012 valgt, at indarbejde den negative markedsværdi på indgåede SWAP-aftaler i regnskabet. Dette betyder naturligvis et markant fald i egenkapitalen. Skolen forventer dog ikke, at det hensatte beløb på kr ,- reelt vil komme til at påvirke skolens økonomiske situation. Skolen har i perioden forbedret sin likviditet med kr ,- således, at vi ultimo 2012 havde en samlet likviditet på kr ,-. Dette bringer likviditet graden over 47 %. Denne likviditet er fuldt tilstrækkelig til skolens fortsatte drift. Spørgsmål til vores IT-strategi. 4. Rektors redegørelse Skolens strategi udvikles løbende i takt med den teknologiske udvikling. I de senere år har der været satset på smartboards i 0.-6.kl og projektorer, trådløst netværk og elevernes bærbare pc ere fra 7. kl. 3.g. Det er under overvejelse, hvad der skal ske videre frem. Året 2012 blev et år hvor meget blev ved det gamle og hvor meget forandrede sig. Lad os begynde med det, som blev ved det gamle: 2012 blev endnu et år hvor skolens værdier i vid udstrækning blev omsat i praksis og hvor skolens stærke brand og forankring blev konsolideret og bekræftet. Som ny rektor er jeg blevet glædelig overrasket over hvor positivt forældre, bedsteforældre, lokalpolitikere, lærerne og elever omtaler skolen. Ved orienteringsmøderne i forbindelse med oprettelsen af nye 8. og 6. klasser har interessen været overvældende og der har været langt flere ansøgere, end vi kan optage. Mange forældre ønsker at få deres børn ind på Marie Kruses Skole, fordi de opfatter skolen som eksponent for høj faglighed og fremhæver, at der på Marie Kruses Skole ikke synes at være noget modsætningsforhold mellem høje faglige ambitioner på den ene side og omsorgen for den enkelte elev også den bogligt svage elev på den anden side.

5 Et eksempel på dette er at, i 2012 bestod samtlige 3.gere deres studentereksamen. Det er ikke en selvfølge. Det er min påstand at vi langt på vej, er lykkedes med at omsætte vores værdier i praksis. - Faglighed, fordybelse og samarbejde - Omsorg for den enkelte i respekt for fællesskabet - Udvikling og fornyelse med afsæt i traditioner 2012 blev endnu et år med et enormt engagement fra medarbejdere, elever og forældre og som afspejler sig i flotte faglige resultater og i et fantastisk fællesskab, med masser af arrangementer i og uden for skoletiden. Et godt eksempel på forældrearrangement var, da vi skulle på personaleweekend i september. Ved den anledning blev hele undervisningen i hovedskolen, varetaget af en stor gruppe engagerede forældre. På trods af alt det velkendte, bød 2012 også på en række forandringer. Jeg vil gerne benytte lejligheden til, at udtrykke stor taknemmelighed over den tillid som bestyrelsen, ledelseskollegaer, medarbejdere, forældre og elever har vist mig hele vejen igennem. Jo mere jeg komme ind i jobbet, jo gladere bliver jeg for det og jo mere går det op for mig, at Marie Kruses Skole er båret af et fantastisk engagement og entusiasme - ja for nogle er der tale om et kald og en kærlighed til skole. Forberedelser til OK 2012 blev også året hvor forberedelserne til overenskomstforhandlinger mellem moderniseringsstyrelsen og GL og Danmarks lærerforening blev skudt i gang. Det har fra starten stået klart, at arbejdsgiversiden gik efter at få fjernet de centralt aftalte arbejdstidsaftaler og i stedet give ledelserne på skolerne et større ledelsesrum. For gymnasielærernes vedkommende, er der forhandlet en ny aftale på plads, som betyder at de centralt fastlagte arbejdstidsregler er bortfaldet. Det stiller helt nye krav til decentral ledelse og kræver et nært og tillidsfuldt samarbejde mellem medarbejdere og ledelse. Mange gymnasielærer oplever OK-13 som en stor omvæltning og som noget der giver anledning til bekymring. Jeg er dog sikker på, at vi på trods af den forståelige bekymring og usikkerhed, nok skal finde løsninger som både skaber tryghed og gode rammer for arbejdslivet og som samtidig åbner mulighed for nødvendige forandringer og nyskabelser.

6 Lockouten Som alle nok er bekendt med er det ikke lykkedes for KL/Moderniseringsstyrelsen og Danmarks læreforening at lande en aftale, hvilket har resulteret i lockout af vores Hovedskole-lærere. Uroen om lærernes arbejdstid har naturligvis affødt usikkerhed og frustration blandt lærerne. Lærerne har oplevet at deres indsats er blevet miskrediteret i det offentlige, hvilket efter min opfattelse er bund uretfærdigt. Vi har, af bedste evne forsøgt at balancere mellem overholdelse af reglerne for lockouten og hensynet til lærerne, eleverne og forældrene. Vi er meget bevidste om, at situationen er meget følelsesladet og at vi skal handle på en sådan måde, at de langsigtede negative virkninger af konflikten minimeres. Når konflikten er overstået skal vi så hurtigt som muligt, have genetableret det gode og tillidsfulde arbejdsmiljø som kendetegner Marie Kruses Skole. Vedrørende tilbagebetaling af eventuelt skolepenge så kender vi på nuværende tidspunkt ikke de faktiske forhold og ved derfor heller ikke i hvilket omfang vi kan indhente de mistede timer. Hovedskolen Hovedskolen har igen i dette år fuldt hus 700 elever fordelt på årgangene fra bh.kl. 10. kl. De lange ventelister er blevet længere. Bestyrelsen og ledelsen har besluttet at tage elever ind til endnu en ny 6. klasse i det kommende skoleår og hermed bliver grundskolen 4-sporet fra 6. klasse. Læsning Læsestund er i dette skoleår udviklet til Læsebånd. Elever fra bh.kl. 6. kl. har periodevist læst 15. min dagligt. Evalueringen af Læsebånd forlyder stor interesse fra såvel elever som lærere. Det primære formål med læsebånd er, at påvirke elevernes lyst til at fordybe sig i bøgernes forunderlige univers. Smartboard Alle klasser fra bh.kl. 6. kl. har nu smartboard. Næste skoleår vil der også blive opsat smartboard i naturfagslokale og 7. kl. klasselokale. Alle lærere, der underviser på de pågældende klassetrin har været på kursus i brugen af smartboard. Sprog og nye tiltag Fra dette skoleår har vi ligestillet tysk og fransk. Eleverne har i 5. og 6. kl. en lektion tysk og en lektion fransk om ugen. I slutningen af 6. kl. vælger eleverne det sprog, de vil fortsætte med. Fra næste skoleår bliver der engelskundervisningen fra 2. klasse (Fun to learn), ligesom der også indføres sprogkrog for eleverne på mellemtrinet.

7 Det vil blive differentieret så både svage og stærke elever, vil få optimeret deres læringsmuligheder. Styr på sundhed På Marie Kruses Skole vil vi gerne styrke elevernes motivation for at leve et sundt liv. Derfor har vi søgt om at komme med i projektet Styr på sundhed som er et 4-årigt forløb med Dansk Skoleidræt og Trygfonden som partnere. Vi er blevet udvalgt som modelskole. Så snart vi har modtaget den endelige projektbeskrivelse, vil vi informere ydereligere. Trivsel Hovedskolen har fortsat fokus på trivsel. Fra dette skoleår og fremadrettet skal alle klasselærere i efteråret udføre Klassetrivsel.dk. En klassetrivselsundersøgelse der i detaljer fortæller læreren hvordan eleverne trives og hvor der eventuelt skal lægges et særligt fokus. Derudover er trivselsundervisning af ekstern trivselslærer udvidet til også at gælde 7. Kl. Skolen har desuden fået uddannet en lærer som antimobbekonsulent. En anden lærer er udnævnt som deltager i Furesø kommunes konfliktmæglerkorps. Talentpleje Talentpleje er fortsat under udvikling. I dette skoleår har en udskolingsklasse deltaget i matematikkonkurrencen Kapabel. Klassen blev nr. 3 på landsplan, af alle deltagende klasser. Elever fra Hovedskolen har deltaget i Georg Mohr konkurrencen. En matematikkonkurrence som også har deltagere fra gymnasiet. 10 elever kvalificerede sig til 2. runde heraf 3 gymnasieelever. En elev fra 6. klasse blev nr. 3 ud af de 10 Marie Kruses Skoleelever. Eleven er indstillet til et masterclass forløb i talentudvikling, på science centeret i Sorø. Valgfag Vi har for få dage siden indledt et omfattende arbejde med at udvikle vores valgfagstilbud. Målet er, at vi fra skoleåret 2014 kan tilbyde ca. fem forskellige valgfags pakker som i højere grad end tidligere, tilgodeser elevernes forskellige interesser og kompetencer. Det skal understreges, at alle elever stadigvæk vil aflægge den sammen afgangsprøve i 9. klasse.

8 Gymnasiet Gymnasiet har i 2012 kun haft begrænset personaleudskiftning. To lærere er gået på efterløn og to barselsvikarer stoppede. En lærer gik på barsel, og to vendte tilbage fra samme. Gymnasiet er fyldt op i 1.g med fire klasser og 112 elever, hvilket lever op til reglerne om det fleksible klasseloft på 28 elever. Fastholdt søgningen men vi mister samlet set en klasse. Talentudvikling Også i år er det dygtige elever, der har præget diverse faglige konkurrencer med succes, blandt andet i naturgeografi og matematik Mange elever har opnået flotte placeringer, blandt andet i mediefag hvor et hold vandt juryens specialpris, og i matematik hvor en elev er videre OL i matematik. I det hele taget deltager skolen med stadig større omfang i forskellige talentarbejde, blandt andet Akademiet for Talentfulde Unge hvor 7 1g ere søgte og fik optagelse. Sprog Vi har øget vores fokus på sprogfagene blandt andet med afholdelse af en sprogdag for hele gymnasiet. Vi har endvidere haft besøg af Det Rullende Universitet fra Århus, for at styrke elevernes kendskab til og interesse for de videregående uddannelser. Trivsel Vi har forsat fokus på elevtrivsel og jeg vil i den forbindelse nævne, at vi er blevet inviteret til at indlede et samarbejde med Helle Rabøl og forskerteamet omkring hende og projektet Ex-bus, som er støttet af trygfonden. Afslutning Vi er i en brydningstid hvor nye overenskomster skal implementeres og hvor vi forsat skal arbejde stenhårdt på at udvikle vores skole og tiltrække nye elever. Jeg vil ikke lægge skjul på, at den verserende skolekonflikt og ny OK for gymnasiets lærere, stiller store krav til samarbejde og tillid. Derfor gælder det om at stå sammen og genfortælle og revitaliserer de visioner som hele tiden har båret Marie Kruses Skole. Derfor har vi i særlig grad brug for at vi samler os om vores mål og værdier og det er jeg overbevist om nok skal lykkes.

9 Spørgsmål til vores værdier og fundats. I Peters arbejde med vores kommunikationsstrategi, har han været rundt og snakke med rigtig mange på skole, både elever, lærere og forældre, netop for at finde ud af, hvad de opfatter som vores værdier. Tilbagemeldingerne er meget enslydende og ord som disse, går meget igen. Høj faglighed, respekt for det enkelte individ en skole med plads til alle, hvilket er i overensstemmelse med de værdier der er nævnt i fundatsen jf. rektors redegørelse. Spørgsmål til lockouten og mistede timer. 5. Valg til bestyrelsen Lis R. Lau, afdelingsinspektør svarer. Ledelsen arbejder med rigtig mange tanker og idéer. I dag er der netop udsendt besked om at årsprøverne fra 4.kl 8.kl. bliver aflyst og eleverne skal have almindelig undervisning frem til sommerferien. Den største udfordring lige nu er dog vores 9.kl 10.kl og deres afgangsprøver. Beslutningen om, afgangsprøver træffes af Ministeret for Børn & Undervisning, og lige så snart ledelsen ved besked, bliver der selvfølgelig givet besked til jer alle. En forælder til en elev i 10.klasse giver udtryk for stor ærgrelse over at Berlinturen er blevet aflyst grundet lockouten, nu hvor 8.klasserne kom af sted til Holland. Karina Hoffmeyer, viceafdelingsinspektør forklarede, at det selvfølgelig er rigtig ærligt at 10.klasserne, desværre ikke kom af sted. Hollandsturene blev gennemført med deltagelse af ledelsen, og dette handlede kun om tilsyn, da eleverne skulle bo hos en hollandskfamilie, og de hollandske skoler havde ansvaret for hele programmet. Berlinturen er en studietur, hvor lærerne lægger programmet og har det fulde ansvar. Vi har 2 bestyrelsesmedlemmer der er på valg til bestyrelsen. Dette drejer sig om Annemarie Hellebek og Jan Kyhse-Andersen. Dirigenten spurgte formanden om der rettidigt var fremkommet andre kandidater til bestyrelsesposterne i henhold til fundats. Formanden kunne fortælle, at der er fremkommet en kandidater til bestyrelsen, John Wiberg, så der skulle afholdes valg. Alle kandidater præsenterede sig selv, for hvad de har at byde ind med i et bestyrelsesarbejde. Herefter blev der afholdt valg. Dirigenten kunne herefter konstatere, at Annemarie Hellebek og Jan Kyhse-Andersen er genvalgt til bestyrelsen. Den eksisterende bestyrelse træder derfor igen i kraft pr. 1. august 2013.

10 6. Valg af suppleanter Dirigenten spurgte formanden om der rettidigt var fremkommet andre kandidater som suppleant til bestyrelsesposterne i henhold til fundats. Formanden kunne fortælle, at der er fremkommet 2 nye kandidater som suppleant. Da der ikke er fremkommet yderligere, blev begge kandidater valgt. Dirigenten kunne herefter konstatere, at Berit Bahabahani er valgt som første suppleant og Betina Hellemann er valgt som anden suppleant til bestyrelsen med virkning fra 1. august 2013.

11 7. Eventuelt Dirigenten spurgte forsamlingen om der var flere punkter under eventuelt. Spørgsmål vedrørende studietur til Kina (i forlængelse af værdier). En forælder til en elev der var med på turen, fortalt hvilke oplevelse hans dreng havde fået, og Anders Lassen, gymnasielærer, deltog selv og redegjorde for det faglige udbytte af turen. Spørgsmål vedrørende tilbagebetaling af skolepengene grundet lockouten. Det kommer an på hvor lang tid det varer og hvor meget undervisning vi skal indhente. Da vi er en privatskole er der nogle regler vi skal følge vedrørende skolepengene og tilskud. En idé kunne være at nogle af skolepengene kunne blive brugt til en pulje til børnene. Dirigenten afsluttede derefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14.

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14. Efter velkomst og en kort præsentation af bestyrelsens medlemmer, orienterede Steen om skolens økonomi. Steen forklarede søjlediagrammet, hvor hele søjlen viser udgiften pr. elev i folkeskolen. 120 100

Læs mere

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013.

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Pkt. nr. 1. Overskrift: Protokol 1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Referatet blev godkendt. Ingen Referat af bestyrelsesmødet 21/3 2013. Pkt. nr. 2. Overskrift:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Vedlagt: Bilag 1: Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2007 Bilag 2: Regnskab for perioden 01.09.2007

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde nr. 50 torsdag den 10. oktober 2013 kl. 19.00 i 10. klasses fællesrum.

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013.

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen / skolelederen aflægger beretning. 3. Bestyrelsen forelægger det

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag den 20. april 2010

Referat af generalforsamling tirsdag den 20. april 2010 Referat af generalforsamling tirsdag den 20. april 2010 Deltagere: Torben Stensdal, formand Flemming Eismark, næstformand Christian Grøndahl, bestyrelsesmedlem Mogens Wang Brolin, bestyrelsesmedlem Annemarie

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 Til stede: Palle Broman, Huno K. Jensen, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx, Helle Risvig Nielsen. Afbud: Steffen Lange, Britta

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 30. maj 2013 Sted: Parloir Dirigent: Thomas Krantz Referent: Johan Hartmann Stæger Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 30. maj 2013 1. Dagsorden Dagsordenen

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF. 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF. 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Troels Bansmann Camilla Dølrath Isaksen Michael Aspegren Søndergaard

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00 Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i Den selvejende institution Roskilde Lille Skole 16. marts 2015 kl. 19.00 Bestyrelsens formand Thomas Ryhl bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Vedtægter for TalentCampDK

Vedtægter for TalentCampDK Bestyrelsen stiller forslag om følgende vedtægtsændringer. TalentcampDK er en ny og dynamisk organisation som er inde i en god udvikling, hvor der er behov for nogle justeringer af vedtægterne. Vedtægter

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION ELISE SMITHS SKOLE NY MUNKEGADE 13, 8000 ÅRHUS C

DEN SELVEJENDE INSTITUTION ELISE SMITHS SKOLE NY MUNKEGADE 13, 8000 ÅRHUS C Dansk Revision Randers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Referat fra generalforsamling Høng Efterskole Side275

Referat fra generalforsamling Høng Efterskole Side275 Side275 Referat fra den ordinære generalforsamling på Torsdag den 9. april kl. 19.00 Torben Karlsen bød velkommen til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af stemmetæller Helge Jørgensen og Thyge Brogaard

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium tirsdag den 3. februar kl. 16.00 19.00

Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium tirsdag den 3. februar kl. 16.00 19.00 Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium tirsdag den 3. februar kl. 16.00 19.00 Afbud: Ingen Uddannelsesleder Barbara Illum og adjunkt John Pedersen deltager under punkt 2 til 4. 1. Velkommen

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Gæster: René Jakobsen og Morten Lind fra Revisionsfirmaet Christensen Kjærulff.

Gæster: René Jakobsen og Morten Lind fra Revisionsfirmaet Christensen Kjærulff. Referat af bestyrelsesmøde torsdag, den 26. marts 2015. Fraværende: Nicolai Ørsted og Morten Kierkegaard. Gæster: René Jakobsen og Morten Lind fra Revisionsfirmaet Christensen Kjærulff. Formanden indledte

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Nyt fra indskolingen

Nyt fra indskolingen Kære forældre Skolernes vinterferie står for døren, og vi vil gerne indledningsvis ønske alle vore elever og forældre en rigtig god uge 7. Igennem hele det sidste år har det været skolebestyrelsens og

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Tøndervej 100 6000 Kolding Tlf 7660 3060 Fax 7660 3061 munkensdam@munkensdam.dk www.munkensdam.dk Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Mødedato: 21. marts 2013 Mødetidspunkt: kl. 10:00 Sluttidspunkt: kl.

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Prins Henriks Skole Referat Torsdag den 30. oktober 2014

Ordinær generalforsamling på Prins Henriks Skole Referat Torsdag den 30. oktober 2014 Ordinær generalforsamling på Prins Henriks Skole Referat Torsdag den 30. oktober 2014 Til stede : Forældre: 33 forældre og 21 fuldmagter Forældre valgt til bestyrelsen van LINGEN Catherine, valgt forældre,

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 1 Indhold Den Samordnede Indskoling Den samordnede Indskoling............ 3 Indskolningen.......................... 4 Teori bliver praksis...................... 5 Vælg mere

Læs mere

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole Kundskaber for livet læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole er en enestående skole motiverende, professionel, fagligt

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Bestyrelsen var repræsenteret ved formanden, Kim Riis Poulsen, samt bestyrelsesmedlemmerne

Bestyrelsen var repræsenteret ved formanden, Kim Riis Poulsen, samt bestyrelsesmedlemmerne K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 11.00 på Hotel Comwell i Kolding. I alt var 278 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 147 fremmødte

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Haslev Privatskole Generalforsamling 2012

Haslev Privatskole Generalforsamling 2012 Haslev Privatskole Generalforsamling 2012 Haslev Privatskole Resultat sammenligning Resultat 2011 Budget 2011 Resultat 2010 Elevtal i alt 298 298 251 Elevtal SFO 5/9 116 102 104 Statstilskud 13.023.304

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddets

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00 Referat for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 27-5-2013 kl. 17.00 Medlemmer: Johannes Balsby Krøyer Birger Hansen Astrid Kær Rishøj Torben Iversen Thomas Frost Andersen Jonna Lynge Vagn

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld.

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld. Referat af 23. juni 2014 ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld. i Ballerup Deltagere: Almenbos medlemmer med

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

REFERAT Generalforsamling 2011 - tirsdag den 12. april 2011

REFERAT Generalforsamling 2011 - tirsdag den 12. april 2011 REFERAT Generalforsamling 2011 - tirsdag den 12. april 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af det reviderede regnskab 4. Skolebestyrerens beretning 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det.

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det. ntenneforeningen orup Møde: Ordinær generalforsamling 2007 Dato: 11.4.2007 Kl.: 19.00 Sted: Landbo Centrum, Møllevej 15 Deltagere: 42 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Henning Simoni

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere