Fjernkommunikation og fjernundervisning i bygdeskolerne i Ikerasak og Nuugaatsiaq. Støttet af: Det Kongelige Grønlandsfond - - Skoleudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fjernkommunikation og fjernundervisning i bygdeskolerne i Ikerasak og Nuugaatsiaq. Støttet af: Det Kongelige Grønlandsfond - - Skoleudvikling"

Transkript

1 Rapport Fjernkommunikation og fjernundervisning i bygdeskolerne i Ikerasak og Nuugaatsiaq Støttet af: Det Kongelige Grønlandsfond - - Skoleudvikling Formål: Det har været projekts formål at afprøve de pædagogiske og teknologiske forudsætninger for at kunne videokommunikere over internettet og desuden afprøve mulighederne for at udvikle fagligheden i bygdeskolerne gennem en pædagogisk målrettet anvendelse af IT og internetbaseret teknologi. Baggrund: Bygdeskolerne er små og geografisk isolerede, og der er få lærere og elever til at inspirere hinanden i undervisningen på den enkelte skole. Det er derfor en daglig udfordring at bringe viden om verden og kontakten med andre mennesker og miljøer ind i skolestuen på en måde, der gør det nærværende og tilgængeligt for eleverne. På begge de deltagende skoler gør lærerne en beundringsværdig pædagogisk indsats for at opfylde lærerplanerne. Den nye undervisningsteknologi og internettet giver måske nogle muligheder for yderlige at understøtte dette arbejde. Det er disse muligheder projektet har været med til at afdække. Fakta om skolerne: I skoleåret 2010/11 har Saamup Atuarfia i Nuugaatsiaq haft 12 elever og 2 lærere og Ole Løvstrøm-ip Atuarfia i Ikerasak haft 36 elever og 5 lærere.

2 Om teknologien MOVI er leveret fra Calamus (nu overtaget af ATEA) inkl. webkameraer til laptops og MOVI softwaren er installeret på de PC ere og laptops, som anvendes i projektet. Hvordan virker MOVI? MOVI er et software program, som installeres på hver PC eller laptop (herefter kaldet klient), som skal kunne kobles på programmet. Softwaren kan installeres på alle de PC ere og laptops, man måtte ønske, men kan kun fungere fra én klient ad gangen. Det er en fordel, hvis man ønsker at have softwaren installeret på stationære PC ere. Via programmet kan man kalde op til de andre klienter. I projektet har det været styret af en MOVI-server i Danmark, men hos TeleGreenland i Nuuk råder man også over en MOVI-server, som naturligvis bør anvendes i fortsættelsen. Der betales et årsabonnement for hver klient, som er tilsluttet. Klienterne skal have en ADSL forbindelse. Jo kraftigere forbindelse desto bedre kvalitet, men det er muligt at få softwaren til at fungerer på en 512/256 Kbit/s basisforbindelse. Softwaren har en værktøjskasse, hvor det er muligt at indstille upload/download helt ned til 24 Kbit/s. Minimum for en rimelig kvalitet er dog 200 Kbit/s, men dermed kan en basisforbindelse være tilstrækkelig. Desuden kan indstillingen af videoopløsningen justeres. Tandberg HD webkamera er nødvendigt og en forudsætning for at softwaren fungerer bedst muligt. Mikrofon er indbygget i kameraet. I mange bygder er indtil videre kun en basisforbindelse mulig. Systemet kan kun bære en klient til klient forbindelse og ikke et møde, idet det kun er tænkt som et fjernundervisningssystem eller fjernkommunikationssystem mellem en lærer og den gruppe, som undervises. Hvad koster det hos Tele? Oprettelse af ADSL forbindelse 512/256 Kbit/s MOVI4 abonnement hos Tele pr. klient pr. år Køb af Tandberg HD webkamera pr. stk. 500 kr kr kr. Dertil kommer det løbende forbrug på 0,42 kr./mb, hvis ikke der kan laves en flatrate aftale med Tele.

3 Gennemførte aktiviteter i projektet i perioder marts 2011-juni 2011: Følgende aktiviteter er gennemført i relation til MOVI og på MOVI: - Lærerkontakt fra Danmark til både Nuugaatsiaq og Ikerasak - Klassekontakt mellem Næstved Fri Skole (NFS) og Ikerasak. En 7. klasse fra Ikerasak var i kontakt med elever fra yngstetrinnet fra NFS begge steder sammen med lærere. Der var tale om en kort gensidig præsentation. - Klasse kontakt mellem NFS og Nuugaatsiaq. Der har været etableret 3 kontakter mellem hele elevgruppen i Nuugaatsiaq og en gruppe interesserede elever fra yngstetrinnet på NFS samt deres lærere. Indholdet har været gensidig præsentation, billedpræsentation af skolerne, spørgsmålsbesvarelse, lære sange på hinandens sprog og synge sammen. - Klassekontakt mellem Bøvling friskole og Ikerasak. En 4. klasse fra Bøvling havde kontakt med 8. klasse i Ikerasak. 4. klasse i Bøvling havde under et skoleprojekt omkring Grønland fundet den grønlandske nationalsang på nettet, hvilken de fik sunget af de grønlandske elever. Efterfølgende var der gensidig kommunikation eleverne imellem. - MOVI forbindelsen er afprøvet fra Ikerasak til Uummannaq og Nuugaatsiaq. - I Ikerasak er Smartboard og projektor installeret, så brugen af MOVI kan kombineres hermed. - Lærerne har fået kursus i anvendelse af MOVI, SmartBoard, projektor og ActiveBoard. - I Nuugaatsiaq er MOVI forbindelsen er afprøvet til Næstved Fri Skole, Ulfborg, Løgstør skole og Ikerasak. - I Nuugaatsiaq Lærerne har fået instruktion i anvendelse af MOVI-programmet. - Derudover har lærerne i Nuugaatsiaq fået et kursus i arbejdet med målfastsættelse (målcirkler) og individuel planlægning for eleverne, også specifikt for elever med indlæringsvanskeligheder. - I Nuugaatsiaq er eleverne blevet indført i Lego Education kassen. En af de ældste elever påtog sig opgaven som tovholder for materialet og for arbejdet med det. - Forsøg på MOVI kontakt mellem Nuugaatsiaq og Løgstør Skole, som blev droppet pga. vanskeligheder med kvaliteten af MOVI softwaren. - En gensidig præsentation mellem de deltagende klasser/elever fra kl. i Ikerasak og 7. klasse på Holstebro Skole.

4 - Et tema om juleskikke mellem klasse i Ikerasak og 7. klasse på Holstebro Skole og tilsvarende mellem 9. klasse i Ikersak og 7. klasse i Holstebro. - Et tema med multiple choice spørgsmål og Jepardy spil om hinandens lande mellem klasserne i Ikerasak og i Holstebro. - En MOVI kontakt mellem to grønlandske efterskoleelever i Danmark og deres forældre i Ikerasak. Evaluering: Om kvaliteten af forbindelsen - Forbindelsen til Uummannaq var god, dog først efter en justering af upload/download raten til 170 kbps. Det er vigtigt at opsætningen altid tilpasses den aktuelle båndbredde. - Forbindelsen til Nuugaatsiaq havde lydproblemer, men det gav anledning til afprøvning af kommunikation via aktivt dokument på MOVI en, og det fungerede godt. - Forbindelsen til Ikerasak var god, med en upload/download rate på 170 kbps. Det er vigtigt at opsætningen altid tilpasses den aktuelle båndbredde. - Forbindelsen til Ulfborg og Holstebro var tilfredsstillende både for lyd og billede. - Forbindelse til Næstved Fri Skole voldte i begyndelsen nogle kvaler på lydsiden. Efter flere forsøg og teknisk bistand viste det sig, at det var lydopsætningen på PCen på NFS, som var problemet. Efter en tilretning kom forbindelsen i stand og afprøvningen lykkedes. - Forbindelsen til Løgstør Skole blev aldrig vellykket. - Det er generelt et problem, at båndbredden til bygderne er så lille, som tilfældet er. Det betyder at MOVI forbindelsen er meget sårbar, hvis der samtidig foregår andre aktiviteter på nettet.

5 - Lejlighedsvis her der været problemer med samtidigheden mellem lyd og billede. Det har ikke forhindret kommunikation, men har i nogle situationer gjort en reel fjernundervisning problematisk. Om udbyttet af projektet - De grønlandske elever har generelt udtrykt, at de har været glade for MOVI for projektet og kontakterne til Danmark. - Forældre til efterskolebørn har været glade for muligheden for MOVI kommunikation. - Projektet har haft størst succes på skolen i Ikerasak, hvor både lærere og elever har haft stor gavn af projektet både fagligt og socialt. - Skolelederen i Ikerasak vurderer projektet som positivt og vellykket. I Nuugaatsiaq har de tekniske problemer omkring kommunikationen gjort, at udbyttet har været mindre, men der har været tilfredshed med at deltage i projektet. - Skolelederen i Ikerasak giver udtryk for at kommunen og andre grønlandske myndigheder omkring projektet burde bakke bedre op omkring projektet, så indvundne erfaringer med fjernundervisning i Ikerasak og Nuugaatsiaq kommer hele det grønlandske uddannelsessystem til nytte i tiden fremover. Perspektiver og visioner for bygderne: - Muligheder for bedre udnyttelse af lærerressourcer i bygderne, idet faglærere i enkelte bygder vil være i stand til at varetage/vejlede noget af undervisningen i andre bygder. - Bedre muligheder for fagvejledning fra byskoler til bygdeskoler som supplement til rejselærere. - Bedre muligheder for fjernundervisning fra byskoler til bygdeskoler. - Eleverne vil ved kontakt imellem danske eller engelsksprogede skoler få en autentisk brug af fremmedsprogene. - Møder imellem lærere vil kunne i stor stil laves ved hjælp af MOVI og derved spare store rejseudgifter, tid og i det hele taget gøre møder langt mere tilgængelige. - Eleverne vil ved større fortrolighed med programmet, kunne følge en undervisning med en videotransmitteret lærer. Ved hjælp af dokumentvisningsdelen vil opgaver kunne stilles og deles imellem lærer og elever (vil som udgangspunkt fungere som en samlet klasseopgave) under samtidig kommunikation. - Bedre muligheder for pædagogisk brug af smartboards og activeboards i kombination med fjernundervisning.

6 - Mulighed for højere fuldførelsesprocent blandt elever på efterskole i Danmark via muligheden for kommunikation med deres familier. Herigennem kan kontakten hjem til bibeholdes og dermed det store afsavn i nogen grad formindskes, hvilket er en væsentlig grund til den manglende gennemførsel hos mange. Anbefalinger: Interne: - Alle bygdeskolelærere tilegner sig brugen af videokommunikationsprogrammer fx Oovoo eller Skype. - Alle bygdeskoler udstyres med webkamera, der er egnet til kontakt mellem skoleklasser og til fjernundervisning. - Alle bygdeskoler udstyres med Smartboards/Active boards. - Smartboards/Active boards kobles permanent op på internettet. - Der afholdes kurser i brug af Smartboards/Active boards. - Der etableres kontinuerlige videokonferencer mellem by og bygdeskoler om udvikling af internetkommunikation og fjernundervisning. Eksterne: - Myndighederne udarbejder en målsætning og en handleplan for udviklingen af fjernkommunikation og fjernundervisning over internettet specielt med sigte på bygdeskolerne. - Der etableres større båndbredde til bygderne.

7 - Der etableres flatrate mulighed og specielle undervisningsaftaler med Tele, så internetteknologien kan anvendes uddannelsesmæssigt pædagogisk inden for rammerne af den aktuelle undervisningsøkonomi. Fensmark, den 30. oktober 2011 Betina Stegø Bak, Hanna A Hansen, Thomas Bak og Erik Torm samt skolelederne Barbara Strøm Baris og Lars Therkelsen

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat AMU rengøring - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat Anne Mette Rasmussen Kubix Mette Semey Marts 2009 Kubix ApS Nørre

Læs mere

Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse:

Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse: Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse: Indledning 2 1. Sammenfatning af evalueringen: 3 2. Konklusion

Læs mere

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, 2009 Indledning: Med afsæt i rusmiddelundersøgelsen fra 2004, der havde til formål dokumentere det aktuelle forbrug af rusmidler blandt

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

Digitalisering. Handleplan. Skolesektoren Lolland Kommune 2012. Side 1/15

Digitalisering. Handleplan. Skolesektoren Lolland Kommune 2012. Side 1/15 Digitalisering Handleplan Skolesektoren Lolland Kommune 2012 e 1/15 Digitalisering giver læring Digitaliseringsstrategi digital handleplan skoler i Lolland Kommune 2012-2013 KL udsendte i 2010 et udspil

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

Evaluering af 'Teknologi til understøttelse af hverdagen for børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser og ADHD'

Evaluering af 'Teknologi til understøttelse af hverdagen for børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser og ADHD' Evaluering af 'Teknologi til understøttelse af hverdagen for børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser og ADHD' Publikationen er udgivet af: Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72

Læs mere

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTERIETS STYRKET FORÆLDREINDDRAGELSE AF INITIATIV VEDRØRENDE NYDANSKE FORÆLDRE I GRUNDSKOLEN EVALUERINGSRAPPORT

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTERIETS STYRKET FORÆLDREINDDRAGELSE AF INITIATIV VEDRØRENDE NYDANSKE FORÆLDRE I GRUNDSKOLEN EVALUERINGSRAPPORT SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTERIETS INITIATIV VEDRØRENDE STYRKET FORÆLDREINDDRAGELSE AF NYDANSKE FORÆLDRE I GRUNDSKOLEN EVALUERINGSRAPPORT 2014 TEORI OG METODECENTRET Teori og Metodecentret, UCC

Læs mere

EN DREJEBOG MEDIEPATRULJE, IT-PATRULJE, IT-SUPERKIDS, POWER USER-ELEVER, ONSDAGSNØRD

EN DREJEBOG MEDIEPATRULJE, IT-PATRULJE, IT-SUPERKIDS, POWER USER-ELEVER, ONSDAGSNØRD EN DREJEBOG EN DREJEBOG Det danske samfund har igennem de sidste 20 år gennemgået en voldsom digitalisering. Alligevel falder skolen bagud, når det handler om digitale lærermidler, og IT-brug i undervisningen.

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Hovedresultater for ICILS 2013

Hovedresultater for ICILS 2013 Hovedresultater for ICILS 2013 Dette notat indeholder en oversigt over de vigtigste resultater fra den danske afrapportering af IEA s International Computer and Information Literacy Study (ICILS). Den

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Kompetenceprofil It-support

Kompetenceprofil It-support Kompetenceskema for administration, it-support, undervisere og ledelse med tilhørende anbefalinger Kompetence skema Sosu FYN Deltagere Gennemførte AMU udd. Markedsføring Sosu FYN 0 Uddannelsen er markedsført

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling?

Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling? Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling? - vejledning til tosprogede forældre Indhold Side Kære forældre 2 Flersprogethed som nøgle til verden barnemad? 3 Hvordan kan vi stimulere vores barn

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Bilag 1. Status for it i folkeskolen

Bilag 1. Status for it i folkeskolen Bilag 1. Status for it i folkeskolen KL-analyse af it-udgifter i folkeskolen Frederikssund kommune har sammen med 19 andre kommuner, deltaget i en KL-analyse omkring itomkostninger på folkeskoleområdet.

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere