APV 2009/2010. APV- undersøgelsen og responsen fra Attraktive arbejdspladser er samlet i følgende oversigt og handleplan. maj 2010 Thorkild Steenberg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APV 2009/2010. APV- undersøgelsen og responsen fra Attraktive arbejdspladser er samlet i følgende oversigt og handleplan. maj 2010 Thorkild Steenberg"

Transkript

1 APV 2009/200 Undersøgelsen er gennemført for lærerpersonalet som en netbaseret spørgeskemaundersøgelse (spørgeskema kan ses som bilag i APVmappe). For kantinepersonalet og det teknisk-administrative personale er undersøgelsen gennemført med trykte spørgeskemaer. Arbejdstilsynets brancherettede APV-tjeklister til kontor og køkken er anvendt som grundlag (APV mappe). Spørgeskemaerne er besvaret i januar 200. Resultater og kommentarer er samlet i bilag 3. Resulaterne er bearbejdet som oplæg til behandling i MIO udvalg maj 200. Sideløbende har MIO udvalget behandlet resultater fra en arbejdsmiljøundersøgelse i GL regi: Attraktive arbejdspladser (APV mappe bilag 4). APV- undersøgelsen og responsen fra Attraktive arbejdspladser er samlet i følgende oversigt og handleplan. maj 200 Thorkild Steenberg

2

3 APV 2009/0 I Resultater lærergruppe Nr Spørgsmål/Problem Løsningsforslag Prioritet/ Tilfredshed ergonomi, m.m. For lidt plads i præparation i kemi For få lærerarbejdspladser Forslag mangler Midlertidig løsning: indrette fagdepoter med hæve- /sænkeborde og ordentlige stole. NB disse lokaler skal så holdes fri for elevsamtaler, jvf 9.7) Samtalerum til tutor/mentor samtaler Forslag mangler 3. indeklima Manglende udluftning nr 7/gang/vandtårn, lokaler Midlertidig udluftningsplan følges - større ventilationsombygning er på vej Parfumeallergi minimumsløsning: henstiller til alle, at man ikke bruger stærkt lugtende parfume Lysindfald i nr 47 gardin med skyggevirkning 4. ulukkesrisiko Ledninger til computerbord (50:50) Bordet flyttes til et hjørne, hvor det er hensigsmæssigt Enkelte problemlokaler, fx : 40, 6 checkes Trappe og indgangsfliser glatte i regn Forslag mangler 5 rengøring Orden i køkken,lærerværelse, etc (50:50) Gulve i lærertoiletter Selvjustits! Terazzo slibes og poleres - det vil lette rengøring

4 lærerkøleskab ikke appetitlig Rengøring i nr 52 (hvad er aftalt?) Sidste fredag i måneden tømmes og rengøres køleskabet (forslaget vil kræve ekstra tid til rengøringspersonalet) Lige uger gulv - ulige uger borde. Hvis denne løsning vælges, skal der informeres om prceduren) 5.5 Udsmykning OK 6. elevforudsætninger Uoverensst. mellem krav og elevforuds. (47% ringe grad) For mange elever, der ikke er egnede/motiverede til denne slags udd. Problem for lærerarbejdsmiljø og for den anden, motiverede elevdel Forslag mangler, selv om det optræder som det allerstørste arbejdsmiljøproblem (attr.a) udstyr IT-borde/ IT computerbord nr 28 - skifteboks computer starter langsomt (3-0 min er refereret) Kan der gøres noget ved hastigheden? Det må ikke tage mere end -2 minutter at være klar Start med tilkobling kun til internet en mulighed eller á la tynd klient selve bordideen OK (attr.a.) udstyr Mangler musikafspiller og computer i sammenspilslokaler Visualizer forventes i alle lokaler Lokaler færdiggøres Der mangler en løsning i nr 9, 3 og 7 Opdatering af programmer Rrealistiske deadlines; fx opdatering en gang om året. Opdateringspolitik: skal vi altid følge med til nye versioner?? Smartboard som prøve i et lokale Projektor rettet mod sidevæg: opslagstavle erstattes med lærred eller smartboard; tavle og projektor kan anvendes samtidig

5 6.7 undervisningsproble mer Klasser, der opleves som en belastning: 45%; jvf 6.: uforberedte, ikke motiverede elever tærer på kræfterne og ødelægger undervisningsmiljøet for de øvrige elever Forslag mangler, selv om det optræder som det allerstørste arbejdsmiljøproblem 6.9 lokaleproblemer Nogle lokaler nævnes som uegnede: billedkunst, scenerum, 40. Musiklokaler i vandtårn ikke færdigindrettede. Nr 7 er uegnet som laboratorium (alt for lille) Ombygningsplaner 6. daglig undervisning Godt rustet 6. og 6.7 går igen flertal OK 6.3 klager Klager heldigvis få; men nogleaf dem mindre godt håndteret (nogle mener, at ledelsen lytter mere til eleverne end til lærerne) ledelsen skal nøje beskrive nøje proceduren i forbindelse med elevklager (attr.a.) 6.5 daglig undervisning Urene viser uens tidspunkt! Urene bør være synkroniserede (eller fjernes) 6.6 Positive aspekter meget positivt

6 7. arbejdsbela stning 8.-2 ledelsen Eksamensbelastning Betænkelighed ved den korte periode. Frustration over, at der i EP, AT, NF og KS ikke er alle kompetencer til stede Giver information om vigtige beslutninger, ændringer, etc Fortsæt med at give ressourcer til, at alle klassens lærere er tilstede i NF og KS (det virker godt) Attr. a. måler 44% positiv/ APV overvejende pos. 8.3 ledelsen Anerkendelse: 20% i mindre grad Bl.a. anvende MUS samtaler i denne sammenhæng (attr.a.) 8.4 ledelsen Prioritering af trivsel OK 8.5, 8 ledelsen Ledelsens planlægning og opfølgning: 32%/2% ikke tilfreds Kommunikation og information skal styrkes yderligere (attr. a.) 9.6 Stress: der opleves perioder med for stor arbejdsbelastning 9.0 Admin. opgaver voksende (80% bekræftende) Afleveringsplaner kan mangle lidt koordinering. Aflevingsplan for opgaver kan forrykkes ved timeflytning eller aflysning: hvilken procedure for ændring skal man følge? Forslag mangler Flere centralt udarbejdede skabeloner letter arbejdet (godt initiativ) Forslag mangler 9.7 elevsamtale rum Der mangler plads til elevsamtaler. Fagdepoter kan ikke bruges som lærerarbejdspladser, når der ofte foregår elevsamtaler her Forslag mangler

7 arbejdstid - aflønning Arbejdstid; aflønning kontra tidsforbrug Bruger mere tid til arbejdsopgaver, end der er afsat Man skal være opmærksom på at indhold i arbejdsopgaver skal tilpasses til de tildelte antal timer til samme arbejsopgaver (fx vejl. af pædagogikumkandidater). Vigtigt med klare udmeldinger fra ledelsen Mange bruger længere tid på at rette skriftlige opgaver, end der afsættes/betales for Skriftlige opgaver skal have den tid, lærerne bruger. En forøgelse af elevtiden vil betyde en tilpasning til de ringere elevforudsætninger. Derfor mere elevtid pr opgave; men det medfører færre opgaver SRP har fået et lille timemæssigt løft - hvad med SSO, da/hi opgave stx og hi opg. på HF nye kolleger Introduktion af nyansatte: tilfredshed med meget men introduktion til skolens mange forskellige lag og funktioner kan passende strammes Ledelsen introducerer nye kolleger til fx lærerteam, FC, Lektio, dokumentplacering, medarbejderhåndbog, samarbejdsstruktur, oversættelser af forkortelser (SSO, SRP, etc) m.m. Tutorerne tager sig af resten; derfor vigtigt at tutorerne præcist kender indholdet af introduktionskurset Checkliste kan bruges begge veje Placering af introduktionskurset nok mest hensigtsmæssigt i forbindelse med lærererne planlægningsdage

8 APV 2009/0 II Resultater teknisk-administrativt personale, rev. maj 200

9 art Ensidigt, gentaget arbejde Problem Ensartede bevægelser gentages hyppigt en stor del af arbejdsdagen Løsningsforslag Arbejdets art medfører disse problemer Prioritet/ Tilfredshed Ensidigt, gentaget arbejde i højt tempo Intensivt skærmarbejde det meste af arbejdstiden Arbejdsstillinger Medarbejderne arbejder i samme stilling i lang tid Bruges hæve-sænkefunktionen? Ja nogle gange Arbejdsmængder Det sker ofte, at medarbejderne ikke når deres Det kunne give mere arbejdsro, at kontoret lukkede kl 4 og tidspres arbejdsopgaver Det er tit nødvendigt at arbejde over Det er nødvendigt, at medarbejderne arbejder meget hurtigt Ensformighed Arbejdet kun i mindre grad afvekslende Indflydelse på Medarbejderne har ringe indflydelse på mængden af eget arbejdet arbejde Ringe mulighed for at bestemme, hvornår der holdes pause Samlet frokost med ekspedition lukket Konflikter Saglig konflikt har udviklet sig til personlig konflikt Er løst Kontakt Ledelse og medarbejdere mangler delvis at afstemme Genoptagelse af mandagsmøder forventniger til, hvornår arbejdet er udført godt nok Temperatur Luftkvalitet Medarbejderne mangler delvis information om ændringer i arbejdstilrettelæggelsen Træk, kuldenedfald ikke løst fra forrige Temperaturstigning i arbejdslokalet på mere end 4 grader Rengøring ikke optimal pga for mange møbler og rod Generende lugte Printer/kopimaskine uden separat udsugning Information om procedurer gives i god tid Bedring med ny maskine Generende kloaklugt om morgenen forventes bedret med det nye ventilationssystem

10 Lys Støj PC skærm placeret op mod vindue Lysarmaturer blænder Manglende udsyn Svært at opfatte tale når der er flere der taler i lokalet Kan måske klares med at medarbejdere bytter plads Ikke løst fra forrige APV Generende støj fra personer, m.m. Støj udefra Ikke løst fra forrige APV: Alle medarbejdere opfordres til ikke at holde møde i kontorlokalet Ekspeditionsskranke vil kunne mindske forstyrrelser Sygefravær Forhold i arbejdsmiljøet kan være medvirkende til sygefravær

11

12 APV 2009/0 III Resultater køkkenpersonale, rev. maj 200

13 art Ulykkesrisiko ved færdsel Belastning af kroppen Ensidigt, gentaget arbejde Problem Maskine, materialer kan være i vejen for fri færdsel Genstande på gulve eller trapper Uhensigsmæssige drejninger af kroppen Ensartede bevægelser gentages hyppigt en stor del af arbejdsdagen Løsningsforslag De fleste problemer følger af arbejdets art Prioritet/ Tilfredshed Tunge løft Arbejdsstillinger Ensidigt, gentaget arbejde i højt tempo Manuelle løft af tunge byrder Tunge emner skal flyttes manuelt Snævre pladsforhold, der begrænser bevægelsesfrihed Arbejdsmængder og tidspres Konstant stor arbejdsmængder Det sker ofte, at medarbejderne ikke når deres arbejdsopgaver Det er nødvendigt, at medarbejderne arbejder meget hurtigt Arbejde - arbejdstider Mearbejdere arbejder alene Medarbejdere arbejder uden for normal arbejdstiden Temperatur Ofte mere end 37 timer ugentligt Træk Temperaturstigning i arbejdslokalet på mere end 4 grader Forventes bedret med det nye ventilationssystem (20)

14 Luftkvalitet Støv på vandrette flader Støj Medarbejdere udsættes for støj, således at kommunikation med personer m væk vanskeliggøres Generende støj fra maskiner

15

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Haderslev Katedralskole APV 2010 (jan. 2011)

Haderslev Katedralskole APV 2010 (jan. 2011) Haderslev Katedralskole APV 00 (jan. 0) Indholdsfortegnelse Indledning Handlingsplan for APV 00 Oversigt over Handlingsplanen for APV 00 Sygefravær Spørgeskema i ubesvaret tilstand side side 4 side 9 side

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Læger, tandlæger og dyrlæger

Læger, tandlæger og dyrlæger Arbejdsmiljøvejviser 34 2008 Læger, tandlæger og dyrlæger Ergonomisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Hudbelastninger Risiko for ulykker Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed Velkommen til

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg Arbejdsmiljøhåndbog for idræts- og sportsanlæg Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Få et godt arbejdsmiljø... 3 Det psykiske arbejdsmiljø... 6 Samarbejde, tillid og retfærdighed... 6 Seks

Læs mere

INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET

INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM INDEKLIMA PÅ KONTORER INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET INDHOLD 5 FORORD 7 HVAD ER INDEKLIMA? 8 HVEM TAGER SIG AF INDEKLIMAET? 11 TÆNK

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere