Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan for læsning på Blåbjergskolen"

Transkript

1 Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige læse- og skrivefærdigheder. Læsning er et redskab til at blive klogere, til at forstå og dermed et bidrag til at kunne handle. Læsning giver endvidere mulighed for litterære oplevelser. Læsning forbedrer mulighederne for at gennemføre en uddannelse og få et arbejde. Uddannelse og arbejde giver selvværd, kulturelle, sociale og demokratiske muligheder. På Blåbjergskolen skal vi lære at læse og vi skal læse for at lære. Vi ser det at lære at læse som en rettighed. Læsning er en fælles opgave for alle: ledelse, forældre, lærere, pædagoger og elever. Målet er at flest mulige børn læser bedst muligt. Dette mål vil vi nå ved, gennem hele skoleforløbet, at give eleverne: lyst til at tale, lytte, læse og skrive funktionelle skrive- og læsefærdigheder alderssvarende læsestrategier i alle fag gode læsevaner. God læseundervisning bygger bl.a. på indsigt i elevernes læseudvikling gennem evaluering, fx testning, det daglige arbejde, nye fælles mål og lærer-iagttagelse indsats gennem tolkning af evaluering, målsætning og elevhandleplaner.

2 I skoleåret 2014/15 Læsforløb på årgangene evt. i forbindelse med UU, det kan være tværfagligt, hvor der arbejdes med faglig læsning, forskellige læsestrategier m.m. Vær opmærksom på, at der kan bestilles læsekasser på Pæd. central. Venskabsklasser på tværs af skolens afdelinger vil i perioder blive brugt. Fortsat fokus på forældresamarbejdet omkring læsning Der bliver afholdt CD-ord kursus for forældre, så forældre til børn med ITrygsæk får kendskab til programmet. Fortsat fokus på, at ALLE elever med læse- og staveproblemer får tilbudt CD- Ord og undervises i brugen af det. Eleverne i 1 klasse får et CD-ord kørekort. Der afholdes en inspirationseftermiddag i foråret for alle lærer. Emnet er faglig læsning i alle fag. Der afholdes klasselæsekonferencer med klassens lærere og læsevejleder i 2, 4, 6, 7. Hvor vi i fællesskab gennemgår klassens læsetest og planlægger den kommende tids læseindsats. Læsning i indskolingen på Nørre Nebel skole. Indskolingen på Nørre Nebel skole er stedet, hvor eleverne møder læsningen for første gang i deres skoletid, og det er derfor vigtigt at give den enkelte elev den optimale undervisning i læsning. Det gøres bl.a. ved at vi i indskolingen bruger, de af skolen, uddannede ressourcepersoner samt læsekonsulenten fra Varde og ikke mindst har vi et rigtigt godt samarbejde med biblioteket. Testlærer i indskolingsafdelingen er Heidi Sørensen. Skolens læsevejleder er med til konference om Mini SL i 2.klasse sammen med klassens lærer, læsekonsulenten og testlæreren. Vi har i indskolingen på Nørre Nebel skole lagt vægt på dansk og har derfor mange dansklektioner på skemaet. Vi involverer derudover forældrene i læsningen ved på første forældremøde i 1. klasse at orientere om vigtigheden af forældrenes engagement i deres barns læseudvikling og af, at de læser med og for deres børn i mindst 15 min hver dag. I det daglige betyder de mange dansklektioner at vi kan arbejde med mange forskellige materialer og metoder i indlæringen af læsning.

3 Klassebibliotek: Vi har i klassen et lille bibliotek, som hyppigt bliver udskiftet med bøger fra det store skolebibliotek, hvor eleverne kan låne ekstra bøger på netop deres niveau. Bogkassen på elevintra: Eleverne har ligeledes adgang til Bogkassen, hvor der besvares spørgsmål for de bøger, eleverne har læst. Computeren: Eleverne skal være fortrolige med computeren, så vi bruger den mange steder i undervisningen. Læsekursus: I 2 og 3 klasse er der også læsekursus, hvor eleverne læser skønlitteratur alene eller i små grupper. Fælles læsebogssystem: Vi arbejder ud fra en fælles læsebog og dertil hørende opgaver. Individuelle lektier i bøger fra biblioteket: Brug af Ipad til læsning af små bøg fx lydret Dingo. Venskabsklasser vil i perioder blive brugt på tværs af klasserne. Historieskrivning: Eleverne skriver/børnestaver historier på computeren og i hånden allerede fra 0.kl. Evaluering: Evalueringen sker løbende i klassen, samt ved diverse test (IL,OS 64 i 1 klasse og Mini SL, SL 40, samt Nationaltest i 2 kl.). Forældrene informeres om disse test og deres resultater. Eleverne er med til at vurdere sig selv og andre ved højtlæsning. Læsning derhjemme: Mindst 15 minutter hver dag - også i ferier og weekender. Ekstra støtte: Til de elever, der har behov for ekstra støtte til læsningen, har skolen en lærer, der underviser efter Reading Recovery-princippet. Vi har desuden to-lærer ordningen, hvor vi er to lærere på i nogle af dansklektionerne eller i matematik. Bibliotek: Vi har en ugentlig udlånslektion, hvor vi låner bøger til at tage med hjem og læse.

4 Tavleundervisning: I klasseværelserne er der opstillet SMART-board, i stedet for kridt tavler og der laves opgaver på disse med lyd og billeder. Vi har også mulighed for at se film. Alt DET ANDET: Derudover arbejder vi med bogstavernes lyde og former på mange forskellige måder, (leg, sang, dans, bevægelse) Vi danner stavelser og laver ordbilleder og benytter uglerne (Strategier til læsning). Vi har desuden fokus på at der kan læses i alle fag og trænes læseretning. Læsning på mellemtrinnet Gennem hele forløbet på mellemtrinnet arbejder vi på, at alle elever skal finde glæden og lysten til at læse. Vi bruger i alle klasser forskellige læsestrategier fx skimming, nærlæsning, læs og forstå m.m. brug af læseuglerne og forståelsesormene. Derudover bruger vi forskellige måder at øve læsningen på, fx rollelæsning, parlæsning, højtlæsning, læse for andre klasser, frilæsning, computer m.m. Der undervises i faglig læsning i alle fag og brug af forståelsesormene. Eleverne testes 2 gange om året og enkelte elever testes ekstra af vores testlærer (Rikke Winther). Formålet er at finde de metoder, som de enkelte elever lærer bedst på. På mellemtrinnet er det vores hensigt, at CD-ord skal bruges som et naturligt hjælpemiddel til at fremme læsning og stavning. I alle klasser skal man læse 20 minutter hjemme hver dag og klassen besøger biblioteket en gang om ugen, hvor en bibliotekar kan hjælpe med at finde de bøger, som passer til elevens interesse og niveau. Vi involverer samtidig forældrene i læsningen og vigtigheden af elevernes daglige læsning. På forældremødet fortæller dansklæreren om klassens arbejde med læsning og stavning og vi fortæller forældrene, at vi forventer eleverne får læst hjemme hver dag. Til hver skole/hjem samtale vil vi med eleven og forældrene snakke om elevens læseudvikling m.m. 4 klasse: Læsekursus, romanlæsning, læsetime, SL 40 test, national test, læsebånd, arbejde i læsebog el. lign. Faglig læsning i alle fag og forståelsesstrategier.

5 5 klasse: Læse og skrive med forfatter, læsebånd, romanlæsning, Læs 5, arbejde i læsebog el. lign. Læsekursus i de forskellige læsestrategier læs og forstå og faglig læsning i alle fag. 6 klasse: Læsetime, læsebånd, romanlæsning, læsetest TL1, National test, arbejde i læsebog el. lign. Faglig læsning i alle fag og forståelsesstrategier.

6 Læsning i overbygningen I overbygningen på Nr. Nebel skole arbejder vi på at fastholde elevernes læsemotivation og udbygge deres læsefærdigheder. Der undervises i læsning og læsestrategier i alle fag, så eleverne lærer, hvilken læsestrategi, der anvendes i forskellige situationer (skimming, punktlæsning, nærlæsning, notatteknik m.m.). Samtidig undervises der i fagliglæsning i alle fag. Inden udgangen af 8. klasse har alle elever arbejdet med Læs På!, som findes som klassesæt på biblioteket. Biblioteket bruges aktivt som inspirator og som formidler af fag- og skønlitteratur. Alle elever deltager i de læsebånd, der er fælles for hele skolen. Det er vigtigt i disse perioder at have rigelig og varieret læsestof på klassen. Der etableres i perioder venskabsklasser på tværs af afdelingerne, hvor højtlæsning for yngre elever giver god træning og forhåbentlig en positiv oplevelse for begge parter. Forældrene informeres om vigtigheden af, at de fortsat støtter og motiverer deres barn til læsning også selv om det nu er kommet i overbygningen. Der testes efter skolens evalueringsplan i starten af skoleåret. Ved den efterfølgende klassekonference i 7. klasserne deltager læsevejleder. På 8. og 9. årgang gennemgås klassens læsestandpunkt ligeledes på et klasseteammøde. Elevernes læsehastighed og forståelse testes løbende henover skoleåret. CD-ord inddrages i hverdagen som et naturligt hjælpemiddel til læsesvage elever. Eleverne skal have let adgang til scannede tekster og til teknisk bistand. Skolens folder om IT-baserede hjælpemidler til læsesvage elever uddeles til alle CD-ord brugere.

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter Humlebæk skole Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling Ressourcecenter Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0. årgang Mål At eleverne kan anvende alfabetet At styrke

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

LÆSEPOLITIK SDR. FELDING SKOLE

LÆSEPOLITIK SDR. FELDING SKOLE LÆSEPOLITIK SDR. FELDING SKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Læsepolitik - Sdr. Felding Skole Indholdsfortegnelse... 2 1: Indledning... 4 A: Skolens værdigrundlag... 4 B: Overordnede succeskriterier... 4 C: Målsætning

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

Handleplan for læsning 2012

Handleplan for læsning 2012 Gl Lindholm Skole Handleplan for læsning 2012 - en skole med F A R T Side 1 af 23 Indholdsfortegnelse Handleplan for læsning/handleplanens struktur s. 3 Hvad er definitionen på læsning s. 4 Den interaktive

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx Vejledende læsehandleplan for lærerteamet i 3. klasse Slagelse Kommune, Center for Skole, maj 2010 2. udgave cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzx [Skriv tekst]

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

Handleplan for læsning Gug skole

Handleplan for læsning Gug skole qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Handleplan for læsning Gug skole

Læs mere

III. Opfølgning af Handleplan for læsning Tårnby Kommune - skridtet til, at alle børn læser bedre i Tårnby

III. Opfølgning af Handleplan for læsning Tårnby Kommune - skridtet til, at alle børn læser bedre i Tårnby III. Opfølgning af Handleplan for læsning Tårnby Kommune - skridtet til, at alle børn læser bedre i Tårnby Fælles skoleudvikling PUC efterår 2011 Indhold Forord...4 Resume og konklusion...5 Sprogudvikling...

Læs mere

Læsepolitikken Hillerslev skole

Læsepolitikken Hillerslev skole HILLERSLEV SKOLE Læsepolitikken Hillerslev skole Den 11. september 2014 Vores ref.: KVR Sagsnr.: 119187 BrevID.: 1330940 Hillerslev Skole Hillerslev Kær Vej 9, 7700 Thisted Tlf: 99171717 Dir. tlf: 99173366

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 1 Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 Børnehaveklasseledere : Berit Albeck og Anette Sørensen. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne oversigt---------------------------------------------------------------------------s

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere

Læsepolitik Klarup Skole 2012

Læsepolitik Klarup Skole 2012 Læsepolitik Klarup Skole 2012 Læsepolitik Klarup Skole 2012 Indhold Hvad vil vi med Klarup Skoles læsepolitik?... 4 Hvad er læsning?... 5 Afkodning Læsning Forståelse - Motivation... 5 Hvad er målet for

Læs mere

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 Skoleskema for 4.-5.C 4.-5.C mandag tirsdag 8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 aktiviteter. Matematik Idræt Idræt aktiviteter. N/T Svømning finder sted periodevis. Onsdag

Læs mere

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Dansk er vores modersmål, og dansk er et sprog vi værner om. Vi ser det som vores mål, at vi gør eleverne så dygtige, som deres evner forudsætter. Vort endelige

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

LÆSETOGET 0.-3.årgang

LÆSETOGET 0.-3.årgang Humlebæk Skole LÆSETOGET 0.-3.årgang Læsetoget er et projekt på tværs af årgange og teams i indskolingen, hvor vi kan udnytte hinandens ressourcer og hermed højne elevernes læsefaglige niveau. Vi har derfor

Læs mere

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk Lærdansk Velkommen til Lærdansk 2 Kære kursist Vi er glade for at byde dig velkommen hos Lærdansk, og vil gøre vores til, at du får et godt forløb hos os. Pjecen her indeholder en række informationer,

Læs mere

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Børn begynder i skolen og glæder sig til at lære at læse. Dit barn glæder sig sikkert også til at lære at læse og få

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Hjælp - mit barn kan ikke læse! Der kan være fl ere grunde til, at et barn har svært ved at læse, fx: Barnet kan være senere udviklet end de fl este andre

Læs mere