Uddannelse/kurser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse/kurser 2012-2013"

Transkript

1 Uddannelse/kurser

2 Til alle pædagogiske medarbejdere Uddannelsesplanlægningen for skoleåret er især præget af et praksisnært uddannelsesforløb i udvikling af feedbackkultur for alle lærere i Skive Kommunes folkeskoler. Formålet med uddannelsesforløbet er at tilvejebringe et professionelt grundlag for, hvordan man som lærer kan profitere af uddannelsesforskningens resultater gennem systematisk anvendelse af elevfeedback. Derudover er der uddannelse af AKT, Læse- og Specialvejledere. Kataloget her er faglig ajourføring i fagene, netværk samt projekter man kan deltage i med sin klasse. Tilmelding skal ske gennem skolelederen fristen er den 1. april På skoleafdelingens vegne Mette Nielsen, stedfortræder for skolechefen Tlf:

3 Indhold Kortere kurser... 4 Ordblinde mellem stamklasse og specialcenter... 4 Sproglærernes dag... 4 Teamlærerkursus for lærere i klasses lærere... 5 Naturfagsdag Forum for udeskole... 8 Faglig læsning og handleplan for sprog og læsning... 8 Idrætslærernes forum It og digitale medier i historieundervisningen... 9 Forum for billedkunstlærere...11 Projekt Netfinder Øvrige kurser og emnedage... 13

4 Kortere kurser Ordblinde mellem stamklasse og specialcenter Formål: Hvordan sikres sammenhæng for ordblinde i stamklasse og i specialcenteret? Baggrund: Som led i handleplanen for undervisning af ordblinde børn og unge skal "de lærere, der underviser de ordblinde elever være i besiddelse af en specialviden omkring læseudvikling, læseprocesser, ordblindhed og om, hvordan kompenserende it kan anvendes som et kompenserende værktøj i den almene undervisning." Målgruppe: Lærere, som har haft eller har elever i Det mobile Kompetencecenter samt kompetencecenteret i Rødding. Specialcenterlærere samt lærere der har interesse i emnet. Undervisere: Lisbeth Henriksen, Det mobile Kompetencecenter, Kate Torp, kompetencecenteret i Rødding og Paul Wodstrup, it-kompenserende hjælpemidler Tidspunkt: Onsdag d. 29. august 2012 kl Sted: Læreruddannelsen i Skive, lokale 106

5 Kursuseftermiddag for sproglærere i Skive Kommune: Indhold: Hvordan kan vi udvikle elevernes læringsstrategier i fremmedsprogsundervisningen og gøre eleverne mere bevidste om hvornår, hvordan og hvorfor de skal bruge strategierne? Med andre ord: Hvordan kan vi inddrage eleverne aktivt i deres egen læring? Kurset vil indeholde både praksis og teori. Der vil blive givet konkrete eksempler på forskellige læringsstrategier samt forslag til forskellige aktiviteter, der kan anvendes til at udvikle strategierne. Målgruppe: Sproglærere Underviser: Leni Dam, pædagogisk konsulent og tidligere folkeskolelærer Tidspunkt: Onsdag d. 5. september 2012 kl Sted: Læreruddannelsen i Skive, lokale 104 Arrangør: Forplejning: Fagteam - fremmedsprog Sandwich, drikkevarer og kaffe Leni Dam: Uddannet folkeskolelærer med hovedfagene engelsk og matematik i Ansat ved Karlslunde skole i 40 år. Pædagogisk konsulent for læreres videre- og efteruddannelse ved Videnscenter for undervisning og læring (CVU) for København og Nordsjælland, bl.a. som fagansvarlig for fremmedsprog. Hun har i sit arbejde udviklet metoder til at styrke elev/kursist-ansvar samt læringsrefleksion/evaluering. Hun har afholdt utallige kurser og foredrag i ind- og udland om disse emner. Hendes omfattende forfatterskab omhandler endvidere undervisningsdifferentiering, brug af logbog og portfolio, samt problemstillinger i forbindelse med elevernes aktive inddragelse i deres egen læring. Leni Dam er hædersdoktor ved Karlstad Universitet, Sverige. Nu freelance.

6 Teamlærerkursus for lærere i klasses lærere Kurset arrangeres i samarbejde med UU-Skive og Ungdomsuddannelserne i Skive Temaet er igen i år den faglige uddannelsesparathed, og der vil være særligt fokus på faget dansk, den naturvidenskabelige faggruppe og en samfundsfag/historie-faggruppe. Ungdomsuddannelserne arbejder ind i mellem på tværs af fagene, hvorfor vi i år har valgt at samle nogle af fagene i faggrupper. Med disse nye faggrupper håber vi at kunne skabe et endnu bredere billede af fagenes betydning fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Hvilke faglige kompetencer skal en ung besidde for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse med succes? Hvordan vurderer vi i fællesskab elever, der er i gråzonen omkring det at være/blive fagligt uddannelsesparat? Med disse spørgsmål som omdrejningspunkt håber vi, at det kan lykkes os at komme tættere på en fælles forståelse blandt faglærere i hhv. folkeskolen og på ungdomsuddannelserne og vejledere. Ligeledes håber vi, at nogle af jer får lyst til at knytte faglige bånd på tværs af uddannelsessystemet, fx i form af gæsteundervisning i folkeskolen eller besøg på ungdomsuddannelserne." Tidspunkt: tirsdag den 11. september 2012, kl Program: Gr. 1 på STX Gr. 2 på HTX Gr. 3 på HHX 14:30-14:45 Velkomst Velkomst Velkomst 14:45-15:30 Oplæg og powertalk Dansk Faglærere fra HHX, HTX og STX Naturvidenskab Faglærere fra HHX, HTX og STX Samfundsfag og historie Faglærere fra HHX, HTX og STX 15:30-16:00 Skift til næste sted & kaffepause Gr. 1 på SOSU Gr. 2 på STS Gr.3 på HG 16:00-16:15 Velkomst Velkomst Velkomst 16:15-17:00 Dansk Faglærere fra HG, Naturvidenskab Faglærere fra HG, Samfundsfag og historie Oplæg og powertalk STS og SOSU STS og SOSU Faglærere fra HG og STS Husk at opgive mailadresse ved tilmelding samt hvilke fag der undervises i. Efter tilmeldingsfristen vil tilmeldingerne blive koordineret, og der kommer endelig besked tilbage om de enkelte mødesteder.

7 SMART Superbruger forløb Indhold Gennemgang og træning i de forskellige funktioner i Notebook 10 softwaren, opbygning af egne undervisningsforløb herunder at supportere kolleger i brugen af SMART Board og Notebook 10 softwaren. Kursusforløbet er inddelt i 3 moduler af hver 3 1/2 time og indholdet er en blanding af teori og praktiske opgaver. Der vil være træningsopgaver mellem kurserne. Målgruppe: Underviser: Varighed: Pædagogiske it-vejledere samt brugere, der anvender SMART Board i deres arbejdssituation samt supporterer deres kollegaer i brugen af SMART Board. Underviser ved Solutors 3 x 3 1/2 time Hold 1 Brårup Skole Hold 2 Skivehus Skole Hold 3 Roslev Skole Tirsdag den Onsdag den Tirsdag den Onsdag den kl Onsdag den kl Onsdag den Onsdag den Onsdag den Onsdag den Naturfagsdag nyheder, videndeling & inspiration Lidt af det du ikke ved Mål: Naturfagsgruppen afholder igen i år Naturfagsdag, der er en årlig tilbagevendende dag, hvor naturfagslærere mødes og inspireres. Målet er at styrke det naturfaglige miljø - både på den enkelte skole og skolerne samlet. Indhold: Inspiration gennem oplæg, hands-on og videndeling til at arbejde med emnet Alt det vi ikke ved, som er dette års tema i Dansk Naturvidenskabsfestival Der vil endvidere være information om nye aktiviteter på Brokholm Naturcenter. Målgruppe: Tidspunkt: Sted: Arrangør: Lærere i natur/teknik, biolog, geografi og fysik/kemi. Torsdag den 6. september 2012, kl (bagefter mulighed for fælles aftensmad). Brokholm Naturcenter Naturfagsfagsgruppen

8 Forum for udeskole Formål: Forum for udeskole er stedet, hvor idé- og erfaringsudveksling finder sted på tværs af skolerne og med inddragelse af studerende fra Læreruddannelsen i Skive med henblik på i fællesskab at udvikle og afprøve ideer omkring udeskoleundervisning. Indhold: De enkelte dage vil rumme aktuel faglig debat, teoretisk og praktisk arbejde med undervisningsrelevant stof samt mulighed for erfaringsudveksling. Målgruppe: For lærere, der gerne vil inddrage udeskole i undervisningen. Arrangør: Sune Weber, lærer på Resen Skole Tidspunkt: Tirsdag d. 18. september 2012 kl Torsdag d. 1. november 2012 kl Torsdag d. 14. marts 2012 kl Sted: Læreruddannelsen i Skive, lokale 106 Faglig læsning og handleplan for sprog og læsning På mellemtrinnet er der fokus på, at eleverne læser for at lære. Det forudsætter, at eleverne har færdigheder og kan anvende strategier. Kurset sætter fokus på hvilke færdigheder og læsestrategier, der er vigtige, for at eleverne kan udvikle deres faglige læsning. Det er et fælles ansvar for alle lærere at eleverne lærer, hvordan de mest effektivt kan tilegne sig viden ved at læse. Eleverne skal bruge deres læsefærdigheder og læsestrategier i alle skolens fag, fordi hvert fag har sine særlige tekster og begreber. Kurset sætter derfor også fokus på, hvordan dansklæreren og faglæreren kan samarbejde om faglig læsning i alle fag. Kurset vil give et teoretisk grundlag og nogle metoder og praktiske forslag til arbejde med faglig læsning især på mellemtrinnet. Kurset er en appetitvækker til et samarbejde mellem dansk- og faglærere på mellemtrinnet som grundlag til udviklingsarbejde i faglig læsning på skolerne Målgruppe: dansk- og faglærere primært på mellemtrinnet Underviser: Bodil Skipper Buntzen, læsekonsulent Tidspunkt: Onsdag den 21. november 2012, kl Sted: Læreruddannelsen Skive, lokale 106

9 Idrætslærernes forum 2013 En traditionsrig inspirationsdag for folkeskolernes idrætslærere i samarbejde med Læreruddannelsen i Skive. Indhold: Vi vil som de foregående år starte ud med en kort teoridel om dagens tema, hvorefter der er praksis i forskellige workshops. Målgruppe: Idrætslærere Tidspunkt: Torsdag den 17. januar 2013, kl Sted: Læreruddannelsen Skive, Dalgas Allé 20, Skive It og digitale medier i historieundervisningen Indhold: Vi er så heldige, at kunne præsentere Jens Aage Poulsen, der er forfatter til en lang række læremidler i historie og samfundsfag. Eks. Historie 3 6 og 7 9, Den kolde krig og ikke mindst bogen Historiedidaktik - fra teori til praksis, hvor Jens Aage Poulsen vil tage udgangspunkt i: Hvorfor og hvordan bruges it og digitale medier i historieundervisningen? Se også linket: Målgruppe: Historielærere og historieinteresserede Underviser: Jens Aage Poulsen Tidspunkt: Onsdag den 30. januar 2013, kl Sted: Læreruddannelsen i Skive, lokale 106 Arrangør: Historiefagteamet (fælles mellem Skive Kommune og Læreruddannelsen i Skive) Ansvarlig: Laurs Svansø Laursen, Program bliver tilsendt pr. mail senere.

10 Projekt Unge Iværksættere Mål: At styrke folkeskolens arbejde med innovation og iværksætteri på tværs af hold og fag. Baggrund: Projekt Unge Iværksættere er et forsøg på at finde mulige iværksættere tidligt i deres liv samt at skabe en interesse for og viden om selv at starte en virksomhed. I arbejdet med at stimulere interessen for iværksætteri skal opmærksomheden også rettes mod de unge, som ikke umiddelbart har haft eller har tanke om at se sig selv som iværksættere. Disse unge skal have øjnene åbne for, at det også er en mulighed at blive selvstændige. I skoleåret 2012/2013 er det muligt at tilmelde folkeskolernes klasser til projektet, hvor der arbejdes med styrkelse af innovation og iværksætteri i dagligdagen. Indhold: I løbet af skoleåret arbejder de enkelte klasser med lokale projekter, og der afholdes en konference for alle deltagere i uge 12, Til konferencen udstiller de unge iværksættere deres projekter på en messestand, og et dommerpanel kårer til slut en vinder indenfor hvert klassetrin. Der afholdes en introduktionseftermiddag for tilmeldte lærere, hvor der bl.a. vil blive gennemgået muligheder for arbejdet med innovation og iværksætteri i skolens dagligdag. Målgruppe: Lærere i klasse Tidspunkt: Torsdag den 20. september 2012 kl Sted: Byrådssalen (3. sal), Torvegade 10, 7800 Skive

11 Forum for billedkunstlærere Indhold: Forum for billedkunstlærere vil være et rum for faglig opdatering og erfaringsudveksling, hvor billedkunstlærere fra Skive Kommunes skoler vil kunne danne netværk omkring faget billedkunst. De enkelte dage vil rumme aktuel faglig debat, teoretisk og praktisk arbejde med undervisningsrelevant stof samt rumme mulighed for erfaringsudveksling. Arbejdet med at etablere et forum for billedkunstlærere skal ses i forlængelse af skolernes forårsudstilling, der er med til at synliggøre faget. De udbudte mødegange og deltagelse i skolernes forårsudstilling er enkeltstående tiltag. Målgruppen er lærere, der underviser eller gerne vil undervise i billedkunst. Tidspunkt: 26. september 2012 kl januar 2013 kl Sted: Billedkunstlokalet, Læreruddannelsen i Skive Deltagerantal: max. 22 Mad kan købes eller medbringes

12 Projekt Netfinder I samarbejde med NIL-kommunerne (Viborg, Herning, Lemvig, Holstebro og Skive) inviteres til en årlig konkurrence for 5. og 6. klasserne i kommunerne. Projekt Netfinder er et tiltag, som går ud på at opkvalificere elevernes informationsindsamling. Klasselæreren deltager i et introkursus for at prøve på egen krop. Eleverne laver øvelser hjemme på skolerne. Klassen deltager i en lokal delfinale i hver af NIL-kommunerne. De to bedste hold fra delfinalerne samles herefter til den store NIL-finale i Herning i maj måned. Målgruppe: Dansklærere på 5. og 6. klassetrin i skoleåret Introdag: 17. januar 2013 kl Sted: Kursuslokalet på det gamle rådhus, Torvet Skive Netfinderfinale: Lokalfinale Skive: 26. og evt.28. marts 2013 (hvis flere end 12 hold) NIL Netfinderfinale maj 2013 på Sønderagerskolen i Herning.

13 Øvrige kurser og emnedage Der vil til skoleåret blive udbud emnekurser, hvor indhold og tidsramme endnu ikke er fastlagt eller kurser, som udbydes af andre parter, som selv står for tilmeldingen.

Korte kurser 2015-2016 779-2015-11852

Korte kurser 2015-2016 779-2015-11852 Korte kurser 2015-2016 Til alle pædagogiske medarbejdere Uddannelsesplanlægningen for skoleåret 2015-2016 bærer i særlig grad præg af målsætningen om fuld kompetencedækning i folkeskolens fag i 2020. Der

Læs mere

Uddannelsesplanlægning

Uddannelsesplanlægning Uddannelsesplanlægning 2008-2009 Til alle pædagogiske medarbejdere Uddannelsesplanlægningen for skoleåret 2008/2009 er præget af de omfattende linjefagsuddannelser, der er igangsat vis puljer fra Undervisningsministeriet.

Læs mere

Kursus- og netværkskatalog Syddjurs Skolevæsen

Kursus- og netværkskatalog Syddjurs Skolevæsen Kursus- og netværkskatalog Syddjurs Skolevæsen i skoleåret 2014/2015 Kursuskatalog: Kursus data Få styrkerne i spil i den pædagogiske praksis Beskrivelse Opstartes på IT-temadagene Målgruppe: Årgangs-

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008 1

Kvalitetsrapport 2008 1 Kvalitetsrapport 2008 1 Folkeskolerne FORORD... 4 Beskrivelse af Skive Kommunes Skolevæsen... 4 Det fælles skolevæsen/netværk... 4 Børnekulturnetværk... 4 Musik... 4 Billedkunst... 5 Film og medier...

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2013/14 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, DPU - Aarhus Universitet og de faglige foreninger 2 FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2014 2015 I Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2014 kan du læse om

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE I 2015 2016 Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelserne

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune 2012-2016 Indholdsfortegnelse VISION... 3 FORMÅL MED EN NATURFAGSSTRATEGI... 3 FORMÅLSPUNKTER:... 4 RESUMÉ... 4 FORMÅL OG PRINCIPPER FOR LÆRINGEN I DAGTILBUD... 5 INDHOLDET I ARBEJDET MED NATURFAGENE I

Læs mere

lærere og pædagoger 2012-2013 Bornholm Center for Undervisningsmidler

lærere og pædagoger 2012-2013 Bornholm Center for Undervisningsmidler CFUKurser til lærere og pædagoger 2012-2013 Bornholm Center for Undervisningsmidler Udgivet af Professionshøjskolen UCC Center for Undervisningsmidler Bornholm Redaktion Hans Jacob Binzer (ansvarshavende),

Læs mere

LærerTRÆF 2013. Program. Lærertræf i Odense den 10. april 2013. Læsning og skrivning i alle fag

LærerTRÆF 2013. Program. Lærertræf i Odense den 10. april 2013. Læsning og skrivning i alle fag LærerTRÆF 2013 Program Lærertræf i Odense den 10. april 2013 Læsning og skrivning i alle fag Program 09.30-10.00 Registrering og morgenbrød 10.00-10.25 Velkomst v. Anders Bondo Christensen 10.25-11.00

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Vision og handleplan for De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Børne- og Velfærdsforvaltningen Efteråret 2014 Indholdsfortegnelse Det Pædagogiske Læringscenter: Når skolereformen omsættes

Læs mere

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Kurser & uddannelser 2014-2015 for lærere, ledere og pædagoger i grundskolen Klar til ny folkeskole 2014-2015? I UCC s kursus- og uddannelseskatalog finder du

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2014/15 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning Stig Nørhald Jacob

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010

NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010 Denne årsberetning er formuleret ud fra de fire formål, der også danner grundlaget for NTScenterets daglige aktiviteter. Yderligere information om lovgrundlaget

Læs mere

Kurser for lærere på ungdomsuddannelserne 2014-2015. Center for Undervisningsmidler UCC.DK/CFU/GYMNASIUM

Kurser for lærere på ungdomsuddannelserne 2014-2015. Center for Undervisningsmidler UCC.DK/CFU/GYMNASIUM r e s r u k r y s r e d d æ r k s i V e k k fi i c e p s r e t ef r e k s n ø Kurser for lærere på ungdomsuddannelserne 2014-2015 Center for Undervisningsmidler UCC.DK/CFU/GYMNASIUM INDHOLD HELDAGSKURSUS

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

45min. bevægelse i skolen PRODUKTKATALOG 2015

45min. bevægelse i skolen PRODUKTKATALOG 2015 45min bevægelse i skolen PRODUKTKATALOG 2015 INDHOLD 3 Kære skoler i Aarhus Kommune 4 4 5 6 7 8 9 10 KOMPETENCEUDVIKLING OG KURSER 2015 Bevægelsesvejleder - kompetenceudvikling af ressourcepersoner på

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE: TITEL: GLOBAL HOUSE

PROJEKTBESKRIVELSE: TITEL: GLOBAL HOUSE PROJEKTBESKRIVELSE: TITEL: GLOBAL HOUSE Indledning: Den internationale dimension har siden 1993 ifølge folkeskoleloven været en del af forventningerne til undervisningen i den danske folkeskole. Det er

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere