Den mo'verende samtale Mo'va'on 'l adfærdsændring i forbindelse med helbredsproblemer og risikoadfærd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den mo'verende samtale Mo'va'on 'l adfærdsændring i forbindelse med helbredsproblemer og risikoadfærd"

Transkript

1 Den mo'verende samtale Mo'va'on 'l adfærdsændring i forbindelse med helbredsproblemer og risikoadfærd v/psykolog Monica Tafdrup Notkin Klinik for KorAdsterapi, GentoDe

2 Program den mo'verende samtale 9.45 Præsenta'on af oplægsholder - og deltagere eder visning af et par powerpoints Oplæg: defini'on, nøgleantagelser, effekt, forandringsspiral m.v. Kl. 11 ca ca. pause Øvelse Oplæg om forandringsspiral og beslutningsfase Demo + øvelse Frokost Oplæg om faldgruber og beslutningsbalanceskema Øvelse ca. Pause m kaffe og kage Mo'va'onsskabende samtale Gruppearbejde: Kan I bruge denne måde at tale med udvalgte af jeres klienter? 'lbagemelding og afrunding Slut

3 Undervisning af læger i den mo'verende samtale Flere gange om dagen er læger i klinisk praksis i kontakt med pt., der kommer med livss'lssygdomme Læger har en opgave som sundhedsfremmere Lægerne finder det generelt vanskeligt at mo'vere pt.

4 Den danske model (2000) Speciallægekommissionen har defineret, at lægen som sundhedsfremmer skal kunne: Iden'ficere vig'ge faktorer for sundhed, som påvirker pa'enterne Arbejde for øget sundhed hos pa'enten og i lokalsamfundet Opdage og agere på de forhold, hvor rådgivning er påkrævet Hvilke sygdomme er livss'lsrelaterede? BeAna Bach. Sundhedsfremme i almed praksis. København 2010.

5 Dansk Selskab for Almen Medicin fremhæver at forebyggelse er vig'g, fordi Store folkesygdomme er livss'lsrelaterede: KOL, diabetes, visse former for kræd, leversygdomme, sygdomme i bevægeapparatet, hjertekarsygdomme Risikofaktorer: rygning, alkoholisme, stress overvægt, store mængder af råt/rødt kød eller grillmad, ubeskydet sex, Ifølge WHO vil 70 % af alle sygdomme i 2020 skyldes livss'lsfaktorer 90% af befolkningen mener, at de selv kan gøre noget

6 Hvordan ser det ud i psykologens klinik? Har I erfaring med mo'verende samtaler? Hvad gjorde I? Hvad forventede I, at jeres ini'a'v ville komme 'l at betyde? Hvad skete der? Hvad er vanskeligt? Hvad ser I som jeres opgave? Hvordan reagerer klienterne typisk? Hvor mange % i psykologklinikken er mo'verende samtaler?

7 Den mo'verende samtale/ Mo'va'onal interviewing (MI) William Miller, psykolog fra University of New Mexico (USA) og Steve Rollick, psykolog fra University of Wales College of Medicine (GB). Der er kun lidt egentligt nyt i mo'va'ons- samtalen. Vi bygger på det fremragende arbejde, der er udført af Carl R. Rogers og hans studerende især Thomas Gordon, som har udviklet metoder 'l klientcentreret psykoterapi gennem de sidste 50 år. M I Ca hits på 0,27 sekunder

8 Den mo'verende samtale/ Mo'va'onal interviewing (MI) Defini'on En klientcentreret, styrende metode 'l at fremme indre mo'va'on ved at udforske og anlare ambivalens (Miller & Rollnick, 2002)

9 Ambivalens Ikke et spørgsmål om at vælge mellem det gode og det dårlige Det svære er, at det, der ode er valget mellem det gode her og nu og det, der er godt på længere sigt Det kan være, at man bliver nødt 'l at give anald på noget godt her og nu for at opnå noget godt på længere sigt.

10 Nøgleantagelser i den mo'verende samtale Forandring er en naturlig proces Mo'verende samtaler kan fremme en livss'lsændring men ikke forårsage den Ansvaret for og ønsket om forandring er overladt 'l pa'enten Det er pa'entens opgave at formulere og vælge en løsning i forhold 'l en ambivalens Det er sundhedspersonalets opgave at opmuntre og støde processen Rosenthal- effekten (W. R. Miller & S. Rollnick, 2004)

11 Effekten af den mo'verende samtale Metoden blev oprindelig udviklet 'l behandling af misbrugsproblemer Har effekt ved en lang række af 'lstande, der påvirkes af pa'entens adfærd: stress, overvægt, KOL, diabetes, forhøjet blodtryk, for højt kolesterol i blodet, depression, compliance Viser effekt i 3 ud af 4 'lstande uanset om problemerne er psykologiske eller fysiologiske Effekt ved selv korte konsulta'oner af 15 minuders varighed Mere end 1 konsulta'on øger sandsynligheden for effekt.

12 Anvendelses- og undersøgelsesområder Vægdab Sænkelse af fedt i blodet Øgning af fysisk ak'vitet Rygestop Astmakontrol Diabetesregulering (compliance) mv.

13 Hvem kan bruge den mo'verende samtale? Kan bruges med lige stor virkning af læger, (83 %) og psykologer (79%). Sygeplejersker, jordmødre, diæ'ster og andre health workers opnåede en effekt i 46 % af studierne. Review studiet er dog ikke 'lredelagt med henblik på at sammenligne forskellige faggruppers præsta'oner, og man kan derfor ikke konkludere, at læger og psykologer er de andre faggrupper overlegne. (Rubak, Sandbæk, Lauritzen & Christensen, 2006).

14 Øvelse 2 og 2: 2 x 4 minuder 'l hver Find en uvane, du gerne vil af med: f.eks. bruge for meget 'd på facebook, spise for meget slik, ryge eller drikke for meget osv. Eller find en god vane, du gerne vil 'llægge dig: f.eks. komme i seng 7-8 'mer før, du skal op, bruge tandtråd, cykle med cykelhjelm, komme i gang med at mo'onere eller lign.

15 Ung læge: Skræmmekampagner bør virke, hvis man er normalt begavet. Er det rig'gt? Kærlige spark Overtale Overbevise/argumentere Bruge lødet pegefinger Henvise 'l din autoritet Trusler om hvad der kan ske hvis/hvis ikke Moralisere Skrækscenarier

16 Forandringscirklen Prochaska og DiClimentes model for forandring (1990) Permanent forandring Tilbagefald Vedligeholdelsesfasen Før -overvejelsesfasen handlefasen overvejelsesfasen forberedelsesfasen

17 Beslutningsfasen Ready Willing Able

18 Mo'verende samtale. Demo Find en uvane, du gerne vil af med: f.eks. at bruge for meget 'd på facebook, spise for meget slik, ryge eller drikke for meget osv. Eller find en god vane, du gerne vil 'llægge dig: f.eks. komme i seng 7-8 'mer før, du skal op, bruge tandtråd, cykle med cykelhjelm, komme i gang med at mo'onere eller lign.

19 Øvelse lille vane 2 og 2 Fortæl om en uvane, du gerne vil af med eller en vane, du gerne vil 'llægge dig S'l interesserede, undersøgende spørgsmål Vær empa'sk lydende Gå med modstanden Spejle (gentage) Opsummere Tal om fordele og ulemper Brug evt. VAS- skala

20 Ambivalens Ønsker forandring Ønsker ikke forandring

21 Faldgruber Undgå: Spørgsmål svar (lægen/psykologen overtager samtalen). Klienten sidder passivt 'lbage og venter på, at løsningen bliver serveret. At vælge side for forandring. At optræde som alvidende ekspert. At rådgive uden at være blevet spurgt eller få 'lladelse. Diagnos'ske e'keder (f.eks. du er alkoholiker) Fokus på rådgiverens bekymring frem for klientens (jeg ved, hvad der er vig'gt for dig). Skyld. Klienten er optaget af og defensiv overfor bebrejdelser.

22 Beslutningsbalanceskema Fordele ved at fortsætte Ulemper ved at fortsætte Hvis jeg fortsætter som nu Hvis jeg ændrer adfærd Det smager godt. Det er hyggeligt. Man slipper for at mærke triste tanker: ensomheden single og ingen børn. Det er nemt (Chipposen) Ulemper ved at holde op Man skal omlægge sine spisevaner, og det er svært. Man må ikke spise slik og chips. Man skal spise en masse grøntsager. Jeg kan ikke lide så mange grøntsager. Man skal dyrke motion. Modstand Man bliver for tyk. Bange for de indre organer. Bange for sukkersyge, hjertekarsygdomme og åreforkalkning. Man kan dø af det. Fordele ved at holde op Det vil være sundere. Man bliver gladere. Det bliver nemmere at gå tur, og det bliver nemmere at gå ud med andre mennesker. Det bliver nemmere at få et andet arbejde. Motivation

23 Beslutningsbalanceskema - øvelse Fordele ved at fortsætte Ulemper ved at fortsætte Fortsætter som nu Ulemper ved at holde op Fordele ved at holde op Ændrer adfærd Modstand Motivation

24 Beslutningsbalanceskema Fordele ved at fortsætte Ulemper ved at fortsætte Fortsætter som nu Ulemper ved at holde op Fordele ved at holde op Ændrer adfærd

25 Øvelse 2 og 2 med egen case Gå sammen to og to. Prøv at spille din egen klient. Terapeuten interviewer dig og udfylder beslutningsbalanceskema Brug ca. 15 minuder 'l hver

26 Lyt eder pa'entens forandringsudsagn Forandringsudsagn falder som regel indenfor 4 kategorier: Ulemper ved status quo - udsagn, der anerkender, at der er grund 'l bekymring Fordele ved forandring - udsagn, der anerkender poten'elle fordele ved forandring Op'misme overfor forandring udsagn, der udtrykker tro på, at en ændring kan lade sig gøre Hensigt om forandring forskellen mellem det vil jeg tænke over og det vil jeg gøre

27 Mo'va'onsskabende samtale Udtryk empa' gennem reflekteret lytning Styrk pa'entens selvfølelse ved at vise respekt Tydeliggør ambivalensen. Når klienten kan se, at hans egen adfærd står i kontrast 'l hans eget mål og velbefindende, kan forandring finde sted Gå med modstanden. Kan klientens behov dækkes på andre måder? Understøt klientens tro på succes

28 Grupper af ca. 4 Kan I bruge denne måde at tale med klienten på i jeres praksis? Fordele og ulemper ved metoden

29 Hvad tager I med jer fra i dag? Nævn 1-2 'ng, I tænker, I kan bruge i jeres daglige praksis.

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale Ofte antager man i motivationsarbejdet, at motivation er noget der skal fyldes på udefra. At man som rådgiver skal overbevise personen om, hvad han/hun skal gøre, og at man skal levere det gode argument,

Læs mere

Den motiverende samtale en kort introduktion

Den motiverende samtale en kort introduktion Den motiverende samtale en kort introduktion Den motiverende samtale har fokus på at finde ressourcer til forandring hos borgeren og støtte hans eller hendes indre motivation. Rådgiverens vigtigste rolle

Læs mere

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt Fokus på sundhed og livsstil er med til at forstærke menneskers ønske om og behov for forandring. Men hvad med motivationen? Den motiverende samtale har som metode i coaching dokumenteret effekt i forhold

Læs mere

Den overvægtige type-2 diabetes patient

Den overvægtige type-2 diabetes patient Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Den overvægtige type-2 diabetes patient Motivation til livsstilsændring Bachelorprojekt af Hold: S2007A Vejleder: Hanne Mette Sørensen Afleveret 05. Januar 2011 Antal

Læs mere

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer 1332 FOREBYGGELSE Kommunikation og samtale om adfærdsændringer Anette Søgaard Nielsen Vi anvender både den styrende, den følgende og den vejledende kommunikationsstil i vore professionelle samtaler i sundhedsvæsenet.

Læs mere

Den professionelle forældresamtale

Den professionelle forældresamtale Den professionelle forældresamtale Program: Fra 09.00 Formiddagsbuffet 09.30-10.00 Rundvisning 10.00 10.10 Velkomst og præsentation 10.10 11.00 En kort gennemgang af Den professionelle børnesamtale - erfaringsopsamling

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Af psykolog Anne Kimmer Jørgensen mail: Anne.Kimmer@gmail.com tlf.: 26701416 Indhold Barrierer hos frontpersonalet

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Den motiverende samtale i lægepraksis Af cand. psych. Birgit Trembacz og praktiserende læge Kim Bentzen

Den motiverende samtale i lægepraksis Af cand. psych. Birgit Trembacz og praktiserende læge Kim Bentzen 1 Den motiverende samtale i lægepraksis Af cand. psych. Birgit Trembacz og praktiserende læge Kim Bentzen Ændring af livsstilsproblemer såsom rygning, fedme, alkoholafhængighed, hashmisbrug, benzodiazepinmisbrug

Læs mere

Motivation gennem kommunikation - Den motiverende samtale

Motivation gennem kommunikation - Den motiverende samtale REDSKABER TIL AT MOTIVERE TIL FORANDRING FUA, KUA 25 oktober 2014 Tina Haren, psykolog Motivation gennem kommunikation - Den motiverende samtale 1 Indhold Introduktion til den motiverende samtale (MI)

Læs mere

Samtaler med unge om rusmidler

Samtaler med unge om rusmidler Samtaler med unge om rusmidler INSPIRATIONS- OG METODEHÆFTE TIL VEJLEDERE, MENTORER OG ANDRE, DER ARBEJDER MED UNGE I HVERDAGEN Fra bekymring til dialog og handling 1 Indhold Forord... 3 Hæftets opbygning

Læs mere

MOTIVATIONSSAMTALEN. Et træningskursus for behandlere i den danske sundhedssektor. Paul Gandil. Joost Alexander

MOTIVATIONSSAMTALEN. Et træningskursus for behandlere i den danske sundhedssektor. Paul Gandil. Joost Alexander MOTIVATIONSSAMTALEN Et træningskursus for behandlere i den danske sundhedssektor Paul Gandil Esplanaden 34 G 123 København K 33152121 www.paulgandil.dk Joost Alexander Sindsvhilevej 13, st. 2000 Frederiksberg

Læs mere

Ryger du? Veje til rygestop i almen praksis

Ryger du? Veje til rygestop i almen praksis Ryger du? Veje til rygestop i almen praksis Ryger du? Veje til rygestop i almen praksis Udgivet af Kræftens Bekæmpelse 2002 Forfattere: Inge Haunstrup Clemmensen, overlæge ph.d., Bodil Schroll, cand. comm.

Læs mere

Motivational Interviewing Treatment Integrity Coding Manual 4.2.1 (MITI 4.1)

Motivational Interviewing Treatment Integrity Coding Manual 4.2.1 (MITI 4.1) Revised Danish version, July 2015 1 Motivational Interviewing Treatment Integrity Coding Manual 4.2.1 (MITI 4.1) T.B. Moyers 1, J.K. Manuel 2, & D. Ernst 3 University of New Mexico 1 Center on Alkoholism,

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Evaluering af projekt Sunde Familier

Evaluering af projekt Sunde Familier Evaluering af projekt Sunde Familier Af: L.F. Thing UCSF ISBN: 87-90769-03-1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Forord 4 Introduktion 5 KAPITEL 1 6 En beskrivelse af Sunde Familier 6 1.1. Baggrund 6 1.2. Formål

Læs mere

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn NORMALITET OG SELVDESTRUKTIVITET Interview: Liv Johns Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn Det er både skræmmende, provokerende og fascinerende at møde personer, der insisterer og kæmper for

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

ALS og seksualitet. Hvordan påvirker ALS min seksualitet

ALS og seksualitet. Hvordan påvirker ALS min seksualitet ALS og seksualitet Hvis du har ALS, kan du her finde svar på nogle af de spørgsmål eller bekymringer, du måske har om, hvordan du kan udtrykke din seksualitet, uanset om du er i et forhold eller ej Hvordan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

SYMPTOMER OG BEHANDLING

SYMPTOMER OG BEHANDLING Blodtryk BLODTRYK Blodtryk er et udtryk for blodets tryk på blodårernes vægge. Blodtrykket afhænger af, hvor stor en kraft hjertet pumper blodet rundt med, og hvor stor modstand blodet møder ved kontakt

Læs mere

fv1: Rygestopprocessen

fv1: Rygestopprocessen fv1: Rygestopprocessen Et endeligt rygestop er for de fleste rygere en stor udfordring. Det er de færreste, som klarer et rygestop uden problemer. For de fleste afhængige rygere er et rygestop en proces,

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere